Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Foto's


Stamboom:  

Treffers 101 t/m 150 van 952     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 20» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
101
Boersma, Hendrikje Jacobs
Boersma, Hendrikje Jacobs
 
102
Boersma, Hendrikje Jacobs
Boersma, Hendrikje Jacobs
Hendrikje voor haar winkeltje in Blija. De namen van de jonge dames zijn niet bekend.

Hendrikje in front of her shop in Blija. The names of the young ladies are not known.
 
103
Boersma, Hendrikje Jacobs
Boersma, Hendrikje Jacobs
Voorstraat, Blija met links / to the left Hendrikje Jacobs Boersma
 
104
Boersma, Jacob Everts
Boersma, Jacob Everts
Naam van de jongen onbekend / Name of the boy unknown
 
105
Boersma, Jacob Everts
Boersma, Jacob Everts
 
106
Boersma, Jacob Everts
Boersma, Jacob Everts
Jacob Everts Boersma met rechts van hem dochter Hendrikje en links Sjoukje Jans Bergsma.
Foto genomen voor het winkeltje van Hendrikje in Blija. Adres anno 2016: Voorstraat 20.

Jacob Everts Boersma with to his right daughter Hendrikje and to the left Sjoukje Jans Bergmans.
Picture taken in front of Hendrikje her shop in Blija. Address anno 2016: Voorstraat 20.
 
107
Boersma, Jacob Everts
Boersma, Jacob Everts
 
108
Boersma, Jenke Reinders
Boersma, Jenke Reinders
 
109
Boersma, Johannes Cornelis (links/left) & Bokke Cornelis
Boersma, Johannes Cornelis (links/left) & Bokke Cornelis
 
110
Boersma, Johannes Riemers & Rijpma, Aaltje Enneus
Boersma, Johannes Riemers & Rijpma, Aaltje Enneus
 
111
Boersma, Johannes Riemers & Rijpma, Aaltje Enneus
Boersma, Johannes Riemers & Rijpma, Aaltje Enneus
Staand, van links naar rechts / Standing, from left to right :
Johannes (John), Frouwkje (Frances), Riemer, Antje (Anna), Pier (Perry), Sytske (Susie), Enneus (Anson), Trijntje (Kate).
Zittend, van links naar rechts /Seated, from left to right :
Johannes (John) Riemers Boersma, Riemkje (Irene), Aaltje (Alice) Enneus Rijpma.
 
112
Bonga, Pieter Jans & Haas, Henke Hendriks de
Bonga, Pieter Jans & Haas, Henke Hendriks de
Links achter / Back row left: Jan Bonga
Rechts achter / Back row right: Hendrika Bonga
Links voor / Up front left: Bouktje & Hendrik Bonga
Rechts voor / Up front right: Antje Bonga

Tussen / In between Pieter Bonga & Henke de Haas: Geertje Grijpstra - de Haas & Wieger Grijpstra
 
113
Bonga, Sjieuwkje Pieters
Bonga, Sjieuwkje Pieters
 
114
Bontekoe, Geert Harings & Mey, Janke Gerrits van der
Bontekoe, Geert Harings & Mey, Janke Gerrits van der
 
115
Bontekoe, Haring, Marten & Pieter
Bontekoe, Haring, Marten & Pieter
 
116
Bontekoe, Peter & Klaasen, Mary
Bontekoe, Peter & Klaasen, Mary
Kinderen, van links naar rechts / Children, from left to right :
Herman, Ida & Josephine
 
117
Boonstra, Harm Feikes & Nicolai, Maaike Lieuwes
Boonstra, Harm Feikes & Nicolai, Maaike Lieuwes
Ter gelegenheid van hun huwelijk / On occasion of their wedding.
 
118
Boonstra, Trijntje Alberts
Boonstra, Trijntje Alberts
 
119
Bos, Harmen Wybrens & Stienstra, Trijntje Jochums
Bos, Harmen Wybrens & Stienstra, Trijntje Jochums
 
120
Bos, Jacob Franses
Bos, Jacob Franses
 
121
Bosch, Fetze Jans
Bosch, Fetze Jans
 
122
Bosma, Wybe Annes & Nicolai, Vorscina Lieuwes
Bosma, Wybe Annes & Nicolai, Vorscina Lieuwes
Trouwfoto / Weddingpicture
 
123
Botma, Grietje Jans
Botma, Grietje Jans
 
124
Botma, Trijntje Ypes
Botma, Trijntje Ypes
 
125
Bouma, Bote Annes & Heide, Romkje Wiegers van der
Bouma, Bote Annes & Heide, Romkje Wiegers van der
 
126
Bouma, Tjepke Bokkes & Dijk, Berber Kornelis van
Bouma, Tjepke Bokkes & Dijk, Berber Kornelis van
 
127
Bouw poject van Couperus Birdaard in Leeuwarden liggend vooraan in de midden mijn vader Jan H Dijkstra uitvoerder op dit bouwproject
Bouw poject van Couperus Birdaard in Leeuwarden liggend vooraan in de midden mijn vader Jan H Dijkstra uitvoerder op dit bouwproject
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE.
 
128
Brolsma, Uilke Hessels & Timmerman, Jantje Jolkes
Brolsma, Uilke Hessels & Timmerman, Jantje Jolkes
 
129
Brouwer, Albert & Krol, Sytske Atzes
Brouwer, Albert & Krol, Sytske Atzes
Van links naar rechts / From left to right :
Georgia Kroll (vrouw van / wife of Berend), Albert Brouwer, Sytske Atzes Krol, Berend Atzes Krol
 
130
Burmania, Anna Dirks
Burmania, Anna Dirks
 
131
Burmania, Anne Dirks
Burmania, Anne Dirks
 
132
Burmania, Dirk Annes & Sterk, Frouwkje Pieters
Burmania, Dirk Annes & Sterk, Frouwkje Pieters
Kinderen, van links naar rechts / children, from left to right :
Grietje, Trijntje, Romkje & Pieter
 
133
Buursma, Menze Douwes
Buursma, Menze Douwes
 
134
Buursma, Otte Menzes & Wiersma, Ytske Dirks
Buursma, Otte Menzes & Wiersma, Ytske Dirks
 
135
Buursma, Trijntje Ottes
Buursma, Trijntje Ottes
 
136
Chr school Bornwerd.1912. Boven 2e rij mijn moeder Wikje Dijkstra Bos en naast haar staat haar broer Willem Bos.
Chr school Bornwerd.1912. Boven 2e rij mijn moeder Wikje Dijkstra Bos en naast haar staat haar broer Willem Bos.
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE.
 
137
Clewits, Ritske Simons
Clewits, Ritske Simons
Schoolmeester / Schoolteacher in Wanswerd & Ferwerd
 
138
Cornjum - Schoolklas / Schoolclass - 1887
Cornjum - Schoolklas / Schoolclass - 1887
Foto ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum in 1887 van hoofdonderwijzer Kornelis Sybes de Jong van de lagere school te Cornjum.
Helemaal links vooraan: Haye Franses Bilstra

Picture on the occasion of the 40-year jubilee of head-teacher Kornelis Sybes de Jong at the primary school in Cornjum.
To the far left, up front: Haye Franses Bilstra
 
139
Cuperus, Ruurd Fokkes & Kroes, Geertje Wytses
Cuperus, Ruurd Fokkes & Kroes, Geertje Wytses
Oak Harbor - Washington State
 
140
Cuperus, Watse Jans
Cuperus, Watse Jans
 
141
Damsma, Peter
Damsma, Peter
 
142
Dantuma, Gertje Siegers
Dantuma, Gertje Siegers
 
143
Dantuma, Gertje Siegers en familie / and family
Dantuma, Gertje Siegers en familie / and family
Staand, van links naar rechts / Standing, from left to right :
Jelle Dirks Miedema, Pieter Hendriks Hoogland, Sieger Dirks Miedema, Geert Douwes Siccama.
Zittend, van links naar rechts / Seated, from left to right :
Sytske Siedses Sytsma, Geertje Pieters Hoogland, Jantje Dirks Miedema, Gertje Siegers Dantuma, Antje Dirks Miedema, Douwe Geerts Siccama.
 
144
Dantuma, Johannes (John) Klazes & Zijlstra, Janke (Jennie) Dirks
Dantuma, Johannes (John) Klazes & Zijlstra, Janke (Jennie) Dirks
50 jarig huwelijksjubileum / 50th wedding anniversary
 
145
Dantuma, Johannes Klazes & Zijlstra, Janke Dirks
Dantuma, Johannes Klazes & Zijlstra, Janke Dirks
Van links naar rechts / From left to right :
Staand/Standing: Klaas (Charles), Pieter (Peter) Dirks Zijlstra, Dirk (Richard).
Zittend/Seated: Taetske (Theadora), Johannes (John) Klazes Dantuma,
Grietje (Grace), Hessel (Herman), Janke (Jennie) Dirks Zijlstra, Trijntje (Katherine).
 
146
Dantuma, Klaas Johannes & Gaugert, Florence M.
Dantuma, Klaas Johannes & Gaugert, Florence M.
Trouwfoto / Weddingpicture
 
147
Dantuma, Klaas Johannes & Huizen, Grietje Symens van
Dantuma, Klaas Johannes & Huizen, Grietje Symens van
 
148
De koninklijke familie
De koninklijke familie
Links naar rechts, Emma van Waldeck en Pyrmont, Prinses Juliana, Hendrik van Mecklenburg-Schwerin, Koningin Wilhelmina
 
149
Deinema, Saapke Doekes
Deinema, Saapke Doekes
 
150
Deinema, Willem Doekes
Deinema, Willem Doekes
 

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 20» Volgende»

© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha