Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Foto's


Stamboom:  

Treffers 1 t/m 50 van 1,106     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

    1 2 3 4 5 ... 23» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
 Grietmannen en burgemeesters
Grietmannen en burgemeesters
De grietmannen en burgervaders van Ferwerderadeel gedurende de periode 1816 - 1933. Van Jan Albarda is helaas geen foto beschikbaar.
 
2
 Grietmannen en burgemeesters / Grietmen and mayors
Grietmannen en burgemeesters / Grietmen and mayors
Grietmen and mayors of Ferwerderadeel during 1816 - 1933. Unfortunately no picture available of Jan Albarda.

A grietman is partly a forerunner of the current rural mayor in the province of Friesland, and partly the forerunner of a judge. The area of jurisdiction was the municipality.
 
3
 Groeten uit ...
Groeten uit ...
Ongeveer 250 oude ansichtkaarten en foto's van de dorpen uit het begin van de 20ste eeuw, inclusief hedendaagse plattegronden om u de weg te wijzen.
 
4
 Groeten uit ... / Greetings from ...
Groeten uit ... / Greetings from ...
A selection of abt. 250 picture-postcards and photo's of the towns in the first half of the 20th century including nowadays maps to find your way.
 
5
1913 Bevrijdingsfeest Lioessens (Napoleon)
1913 Bevrijdingsfeest Lioessens (Napoleon)
 
6
1913 fanfare korps Lioessens met oa Sip Faber
1913 fanfare korps Lioessens met oa Sip Faber
 
7
1913 Sip Faber
1913 Sip Faber
Dit is een stukje uit de foto: 1913 fanfare korps Lioessens met oa Sip Faber
 
8
1914 gezin Sipke Jacobs Faber
1914 gezin Sipke Jacobs Faber
 
9
1914 gezin Sipke Jacobs Faber
1914 gezin Sipke Jacobs Faber
 
10
1922 groep 4 lagere school Lioessens met o.a. Andries Faber
1922 groep 4 lagere school Lioessens met o.a. Andries Faber
 
11
1927 Zangvereniging Excelsior met oa dirigent Hans Faber en Jacob Faber
1927 Zangvereniging Excelsior met oa dirigent Hans Faber en Jacob Faber
 
12
1929 bij de uitbreiding van de zuivelfabriek in Denekamp. Aannemer Wybe Couperus Birdaard
1929 bij de uitbreiding van de zuivelfabriek in Denekamp. Aannemer Wybe Couperus Birdaard
Deze foto is gemaakt in 1929 bij de uitbreiding van de zuivelfabriek te Denekamp (Overijsel). Op de foto van links naar rechts: Opzichter Skiffart, Douwe ? uit Suawoude, Jan Schaafstra uit Dokkum, Tjipke van der Werf uit Birdaard, Alle O Lijzinga uit Akkerwoude, Bouke S. Sjoerdsma uit Broek onder Akkerwoude, Harm E Flootman uit Akkerwoude, Reitse J. Wiersma uit Akkerwoude, aannemer Wybe R. Cuperus uit Birdaard, Jan P. Zijlstra uit Dantumawoude, Jacob P. Peterson uit Akkerwoude, Pieter J. Wiersma uit Akkerwoude, Pieter D. Posthuma uit Dantumawoude, Wikje Dijkstra-Bos en Jan H. Dijkstra uit Ee.
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE.
 
13
1931 Zangvereniging Excelsior met dirigent Hans Faber en o.a Jacob Faber en Andries Faber
1931 Zangvereniging Excelsior met dirigent Hans Faber en o.a Jacob Faber en Andries Faber
Een plaatje van de zangvereniging Excelsior te Lioessens gemaakt in 1931 ter gelegenheid van het eerste lustrum en ingezonden door mevr. H. Jelsma-Slagman.

Eerste rij: Ruurd Visser, Jacob Faber, Klaas Postma, Andries Faber, Willem Visser, Pieter Visser, ?.
Tweede rij: Eelke Fokkema, Johannes Kuipers, Jacob Douma, Pieter M. Visser, Hans Faber (dirigent), Marcus.
Derde rij: Tjitske Fokkema, Wim Sijtsma, Jochine Postumus, Annie Kooistra, Hiije Dijkstra, Antje Hoekstra, Akke Hofman, Johanna Kuipers, Hittje Slagman, Anna Hofman, Sjoukje Meinsma.
Bovenste rij: Trijntje Hansma, Grietje Douma, Froukje Kooistra, Anna Soepboer, Richtje Praamsma, Sietske de Jong.
 
14
1937 Klasse foto school Lioessens met oa Sip Faber en meester Zwanenburg.jpg
1937 Klasse foto school Lioessens met oa Sip Faber en meester Zwanenburg.jpg
Foto van de Chr. School te Lioessens 1937
v.l.n.r.
Achterste rij: Juff. Praamsma, Arjen v. Lune, Joh. Siedsma, Ale Bakker, Mintje Eisenga, ?, Tiete Dijtsma
4e rij: Meester Jansma, Piet v.d. Velde, Hille Jansma, ?, Afke Eisenga, Line Visser, Pieter de Graaf, Klaas de Graaf, Tjip de Graaf, Ettje Hansma, Meester F. Visser, Juff. de Boer, Meester Foeke Visser.
3e rij: Willem Dijkstra, Hein Eisenga, Jaap Eisenga, Han Feenstra, Riek Feenstra, Meester Zwanenburg, A. Minnema, Sieger Dantuma, Lieuwe Sijtsma, Anneke Bijland, Jannie Haaksma, Hanneke Terpstra.
2e rij: Idske Bandstra, Froukje de Jong, Jan Sijtsma, Kees Sijtsma, Trijntje Holwerda, Jan Holwerda, Jelle Holwerda, Annie de Haan, Renske Haaksma.
1e rij: Meindert de Jong, Jan Bandstra, Freerk Visser, Piebe Feenstra, Klaas Bos, Jan Bremer, Renze Haaksma, Louw Kuipers.

Namen komen uit een artikel uit een krant waar deze foto als ingezonden foto is gepubliceerd.
 
15
1945. Burgemeester Sijtsma krijgt na de oorlog voor de 2e keer de ambtsketen omgehangen van de Loco burgemeester Jan H Dikstra.
1945. Burgemeester Sijtsma krijgt na de oorlog voor de 2e keer de ambtsketen omgehangen van de Loco burgemeester Jan H Dikstra.
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE.
 
16
1948 Andries Sipkes Faber
1948 Andries Sipkes Faber
Dit is een fragment van de trouw foto van Andries Sipkes Faber en Zwaantje Idsardi
 
17
1948 trouwfoto Andries en Zwaantje
1948 trouwfoto Andries en Zwaantje
 
18
1949 schoolreisje Hiek Zuidema top left.jpg
1949 schoolreisje Hiek Zuidema top left.jpg
 
19
Akkerman(s), Auke Symens & Osinga, Janke Teunis
Akkerman(s), Auke Symens & Osinga, Janke Teunis
 
20
Akkerman(s), Hiltje Aukes
Akkerman(s), Hiltje Aukes
 
21
Alberda, Fetze Tjallings
Alberda, Fetze Tjallings
 
22
Alberda, Jan Jans
Alberda, Jan Jans
 
23
Alberda, Jan Tjallings
Alberda, Jan Tjallings
 
24
Alberda, Martha Jans
Alberda, Martha Jans
 
25
Alberda, Martha Jans
Alberda, Martha Jans
Martha Jans Alberda met dochter / with daughter Trijnje Rienks Idsardi.
 
26
Alberda, Martha Jans
Alberda, Martha Jans
Martha Jans Alberda met dochter / with daughter Trijntje Rienks Idsardi.
 
27
Alberda, Tjalling Jans
Alberda, Tjalling Jans
 
28
Alberda, Tjalling Jans & Meindersma, Eelkjen Fetzes & zoon / son Fetze
Alberda, Tjalling Jans & Meindersma, Eelkjen Fetzes & zoon / son Fetze
 
29
Althuizes, Tjitske Johannes
Althuizes, Tjitske Johannes
 
30
Amelander / Emelander & Co.
Amelander / Emelander & Co.
Van links naar rechts:
Martin Woodwyk, David Emelander, Dow Woodwyk, Thomas DeWitt, Benjamin Emelander (achter DeWitt), John Emelander, Donald Emelander, Case Woodwyk, Jake Emelander, Morris Shattuck, Leonard Nabor, Raymond Gibbs.
Op de voorgrond, zich afvragend wat er gaande is: Butch

From left to right:
Martin Woodwyk, David Emelander, Dow Woodwyk, Thomas DeWitt, Benjamin Emelander (behind DeWitt), John Emelander, Donald Emelander, Case Woodwyk, Jake Emelander, Morris Shattuck, Leonard Nabor, Raymond Gibbs.
Up front, wondering what is going on: Butch
 
31
Amelander, Bokke Jarigs & Dijkstra, Luurtske Hendriks
Amelander, Bokke Jarigs & Dijkstra, Luurtske Hendriks
Rechts: Bokke (Benjamin) Jarigs Amelander.
Staand: Luurtske (Lucille) Hendriks Dijkstra met zoon Peter.
Links: onbekende dame.
Kinderen vooraan: Henry, Alice and Ann.

To the right: Bokke (Benjamin) Jarigs Amelander.
Standing: Luurtske (Lucille) Hendriks Dijkstra with son Peter.
Front, from left to right: Henry, Alice and Ann.
To the left: unknown lady.
 
32
Amelander, Douwe Jarigs & Hovinga, Sjoerdtje Douwes
Amelander, Douwe Jarigs & Hovinga, Sjoerdtje Douwes
 
33
Amelander, Jetse Jans
Amelander, Jetse Jans
 
34
Andrae, Trijntje Annes
Andrae, Trijntje Annes
in de volksmond beter bekend als: Bauke Trien / also and better known as : Bauke Trien
 
35
Andries Faber en Eelkje de Graaf
Andries Faber en Eelkje de Graaf
 
36
Andries Faber en Eelkje de Graaf2
Andries Faber en Eelkje de Graaf2
 
37
Andries Jacobs Faber
Andries Jacobs Faber
 
38
Andries Jacobs Faber, Sipke Andries Faber en Jacob Sipke Faber
Andries Jacobs Faber, Sipke Andries Faber en Jacob Sipke Faber
 
39
Andringa van, de Kempenaer-de Schepper, Amelia Gerardina
Andringa van, de Kempenaer-de Schepper, Amelia Gerardina
Amelia Gerardina van Andringa de Kempenaer-de Schepper (1813 - 1906) zittend in een stoel op het terras van Harstastate te Hogebeintum / sitting in a chair at the porch of Harstastate at Hogebeintum.
 
40
Anema, Fokke Wytzes & Mey, Antje Scheltes van der
Anema, Fokke Wytzes & Mey, Antje Scheltes van der
 
41
Anema, Janke Dirks
Anema, Janke Dirks
Opmerking van Henk:
Het staat helaas niet voor 100% vast maar met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is dit Janke Dirks Anema (1851 - 1927)

Note from Henk:
It is not for 100% sure but in all probability, almost certainty, this is Janke Dirks Anema (1851 - 1927)
 
42
Anne Ates de Jong, Bontje Jans Botstra
Anne Ates de Jong, Bontje Jans Botstra
 
43
Annie Wessels Minnema.jpg
Annie Wessels Minnema.jpg
 
44
Antje de Jong rechts vriendin Minke links.bmp-008
Antje de Jong rechts vriendin Minke links.bmp-008
 
45
Antje Hansma
Antje Hansma
 
46
Antje van Zanten
Antje van Zanten
 
47
Aukje Annes Visser
Aukje Annes Visser
 
48
Aukje Kamstra
Aukje Kamstra
 
49
Avondmaalsbeker Hantum 1785 J. Martens
Avondmaalsbeker Hantum 1785 J. Martens
Overlijden Betrouwbaarheid: 2
 
50
Baarda, Grietje Sybes
Baarda, Grietje Sybes
 

    1 2 3 4 5 ... 23» Volgende»

© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha