Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Alle Media


Treffers 51 t/m 100 van 6,852     » Zie Galerij

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 138» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
51

 
52

Sytske Hofman, Dirk Hofman, Joukje Hofman, Aaltje Folkertsma en Rintje Hofman.
 
53

 
54

Signe Marie Nielsen. Vrouw van Robert Heeringa, de zoon van Gerrit Heeringa.
 
55

Voor 10 jaar trouw als bestuurslid van Het Nederlandsche Roode Kruis afd. Hengelo ontving Gerrit Heeringa de Bronzen medaille.
 
56

Op 19 april 1926 ontving ds. Heeringa het "Kruis van Verdiensten" van het Nederlandsche Roode Kruis.
 
57

Akte van bekwaamheid als onderwijzeres. Uitgereikt 11 oktober 1883 te Leeuwarden.
 
58
 Armvoogdij
Armvoogdij
De bijstand in vroeger tijden. Wie woonde in een Armhuis? Voor wie werd de huur van hun huis betaald? Wie ontving weekgeld of andere ondersteuning zoals een paar klompen?
 
59
 Armvoogdij / Guardianship of the poor
Armvoogdij / Guardianship of the poor
Welfare back in the 19th century. Who lived at a poorhouse? Who couldn't pay the rent of their house? Who received an allowance or other means of support, like a pair of shoes?
 
60
 De Afgescheidenen
De Afgescheidenen
De lijsten van de eerste leden der Gereformeerde Kerk in de gemeente na de turbulente "Afscheiding van 1834".
 
61
 De Afgescheidenen / The Secessionists
De Afgescheidenen / The Secessionists
Overviews of the first members of the Christian Reformed Church in the various towns of Ferwerderadeel after the Secession of 1834.
 
62
 De Nederlandse emigratie naar Amerika
De Nederlandse emigratie naar Amerika
Dr. Robert P. Swierenga, research professor en historicus verbonden aan het A.C. van Raalte Institute in Holland - Michigan, over de sociale geografie van Nederlands - Amerikaanse emigratie in de negentiende eeuw.
 
63
 De Nederlandse emigratie naar Amerika / The Dutch immigration to America
De Nederlandse emigratie naar Amerika / The Dutch immigration to America
Dr. Robert P. Swierenga, research professor and historian at the A.C. van Raalte Institute in Holland - Michigan about the social geography of Dutch - American immigration in the nineteenth century.
 
64
 Decreet van Napoleon - 1811
Decreet van Napoleon - 1811
De artikelen die de zelfverklaarde keizer uitvaardigde omtrent de aanname van familienamen.
 
65
 Decreet van Napoleon - 1811 / Decree of Napoleon - 1811
Decreet van Napoleon - 1811 / Decree of Napoleon - 1811
The articles which the selfdeclared emperor issued concerning the taking of a surname.
 
66
 Emigranten 1850 - 1880
Emigranten 1850 - 1880
Overzichten van families en alleenstaanden uit de database die gedurende deze periode zijn geemigreerd, vooral naar Amerika.
Zie ook de hier onder weergegeven grafstenen.
 
67
 Emigranten 1850 - 1880 / Emigrants 1850 - 1880
Emigranten 1850 - 1880 / Emigrants 1850 - 1880
Overviews of families and individuals who emigrated during this time period, mostly to the USA.
See also the headstones shown below.
 
68
 Emigranten 1889 - 1920
Emigranten 1889 - 1920
Inderdaad: overzichten van alleenstaanden en families uit de database die tijdens deze jaren zijn geemigreerd, ook vrijwel allemaal naar Amerika.
Zie eveneens de hier onderstaande grafstenen.
 
69
 Emigranten 1889 - 1920 / Emigrants 1889 - 1920
Emigranten 1889 - 1920 / Emigrants 1889 - 1920
You've guessed it: individuals and families in the database who emigrated during these years, again mostly to the USA.
See also the headstones shown below.
 
70
 Familienamen 1811 - 1812
Familienamen 1811 - 1812
Toelichting
 
71
 Familienamen 1811 - 1812 / Surnames 1811 - 1812
Familienamen 1811 - 1812 / Surnames 1811 - 1812
Explanation
 
72
 Grietmannen en burgemeesters
Grietmannen en burgemeesters
De grietmannen en burgervaders van Ferwerderadeel gedurende de periode 1816 - 1933. Van Jan Albarda is helaas geen foto beschikbaar.
 
73
 Grietmannen en burgemeesters / Grietmen and mayors
Grietmannen en burgemeesters / Grietmen and mayors
Grietmen and mayors of Ferwerderadeel during 1816 - 1933. Unfortunately no picture available of Jan Albarda.

A grietman is partly a forerunner of the current rural mayor in the province of Friesland, and partly the forerunner of a judge. The area of jurisdiction was the municipality.
 
74
 Groeten uit ...
Groeten uit ...
Ongeveer 250 oude ansichtkaarten en foto's van de dorpen uit het begin van de 20ste eeuw, inclusief hedendaagse plattegronden om u de weg te wijzen.
 
75
 Groeten uit ... / Greetings from ...
Groeten uit ... / Greetings from ...
A selection of abt. 250 picture-postcards and photo's of the towns in the first half of the 20th century including nowadays maps to find your way.
 
76
 Het Armhuis van Hallum
Het Armhuis van Hallum
Het reilen en zeilen in dit "gesticht" gedurende de periode 1887-1908 met o.a. een bloemlezing uit de notulen van de vergaderingen der regenten, een overzicht van de bewoners en de vuurmakers.
 
77
 Het Armhuis van Hallum / The Poorhouse of Hallum
Het Armhuis van Hallum / The Poorhouse of Hallum
Lock, stock and barrel of this "institution" in the years 1887-1908 including amongst others an anthology from the minutes of the meetings of the governors, a list of residents and the firestartes.
 
78
 Kaart
Kaart
Een kaart van Ferwerderadeel uit ca. 1860 met de dorpen en op een schaal van "1 uur gaans".
 
79
 Kaart / Map
Kaart / Map
A map of Ferwerderadeel dated ca.1860 showing the towns and hamlets (scale: one hour travelling).
 
80
 Kadastrale kaarten
Kadastrale kaarten
Gedetailleerde kaarten uit 1832 van de dorpen met huizen, boerderijen en percelen, inclusief de namen van de eigenaren.
 
81
 Kadastrale kaarten / Cadastral maps
Kadastrale kaarten / Cadastral maps
Detailed maps dated 1832 of the towns in Ferwerderadeel showing the location of houses, farms and premises as well as overviews of the owners.
 
82
 Obituaries
Obituaries
From the files of Calvin College's Heritage Hall: abt. 330 obituaries of emigrants from Ferwerderadeel and/or their spouses and children.
 
83
 Overlijdensberichten
Overlijdensberichten
Uit het knipselbestand van Calvin College's Heritage Hall: ca. 330 overlijdensberichten van emigranten uit Ferwerderadeel en/of hun echtgenote/echtgenoot en/of hun kinderen.
 
84
 Pasajes subsidiados
Pasajes subsidiados
Lotgevallen van Nederlandse emigranten naar Argentinië waaronder menig Fries en waarvan een aantal uit Ferwerderadeel.
Zij hadden het op z'n zachtst gesteld niet makkelijk.
 
85
 Pasajes subsidiados
Pasajes subsidiados
Dutch emigrants to Argentina with quite a few from Friesland and among them several from Ferwerderadeel.
Life wasn't easy in South America, to say the least.
 
86
 Quotisatie 1749
Quotisatie 1749
Belastingen zijn van alle tijden. Halverwege de 18e eeuw werd een poging in het werk gesteld om een nieuw belastingsysteem in te voeren. Hield niet lang stand.
 
87
 Quotisatie 1749
Quotisatie 1749
Paying taxes is of all times. Half way the 18th century an attempt was made to introduce a new system in Friesland. Didn't last long though.
 
88
 Rust in vrede
Rust in vrede
Wie werd waar begraven in Ferwerderadeel? Overzichten van kerkhoven in de gemeente inclusief vele foto's van grafstenen.
 
89
 Rust in vrede / Rest in peace
Rust in vrede / Rest in peace
Who was buried where in Ferwerderadeel? Overviews of churchyards in the municipality including many pictures of gravestones.
 
90
 Volkstelling 1796
Volkstelling 1796
De volkstelling uit 1796 van Ferwerd en Hallum, inclusief recapitulatie's.
 
91
 Volkstelling 1796 / Census 1796
Volkstelling 1796 / Census 1796
Census of 1796 of Ferwerd and Hallum, including summaries.
 
92
 Vrouwe Justitia
Vrouwe Justitia
Openbare dronkenschap, het delven van beenderen of het arglistig ontvreemden van aardappelen? Zie waarom en welke voorouders naar het cachot werden gezonden. En dat waren er nogal wat ...
 
93
 Vrouwe Justitia / Lady Justice
Vrouwe Justitia / Lady Justice
Drunkenness, disturbance, digging for bones, stealing potatoes. Take a look why and which ancestors were taken into custody. And that were quite a few ...
 
94
0768 Jan Kooistra en Hein Joustra
0768 Jan Kooistra en Hein Joustra
0768 Jan Kooistra en Hein Joustra Deze foto komt uit de verzameling foto's die gebruikt is voor het boek: "Op de praatstoel".
 
95
1 12-28-22 at 04.jpg
1 12-28-22 at 04.jpg
Deze foto komt uit de familie van Berend Minnema en Martje Alberda of Aukje Minnema en Sybren Visser. Of kennissen, vrienden
 
96
1 pagina over Sipke Jacobs Faber in historisch boekje Lioessens
1 pagina over Sipke Jacobs Faber in historisch boekje Lioessens
 
97
10.jpg
10.jpg
Deze foto komt uit de familie van Berend Minnema en Martje Alberda of Aukje Minnema en Sybren Visser. Of kennissen, vrienden.
 
98
11.jpg
11.jpg
Deze foto komt uit de familie van Berend Minnema en Martje Alberda of Aukje Minnema en Sybren Visser. Of kennissen, vrienden.
 
99
12aw.jpg
12aw.jpg
Deze foto komt waarschijnlijk uit de familie van Berend Minnema en Martje Alberda of Aukje Minnema en Sybren Visser. Of kennissen, vrienden
 
100
13.jpg
13.jpg
Deze foto komt uit de familie van Berend Minnema en Martje Alberda of Aukje Minnema en Sybren Visser.
 

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 138» Volgende»

© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha