Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Foto's


Stamboom:  

Treffers 801 t/m 850 van 868     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

    «Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
801
Westra, Lubbert Renzes & Terpstra, Pietje Keimpes
Westra, Lubbert Renzes & Terpstra, Pietje Keimpes
 
 
802
Westra, Renze Lubberts & Hoogterp, Jaike Gerbens
Westra, Renze Lubberts & Hoogterp, Jaike Gerbens
 
 
803
Westra, Sieds Sjoerds & Bijlstra, Wytske Sytses
Westra, Sieds Sjoerds & Bijlstra, Wytske Sytses
 
 
804
Westra, Sieds Sjoers
Westra, Sieds Sjoers
met kleindochters / with granddaughters Wytske (links/left) & Doetje Johannes Jansma  
 
805
Wey, Frouwkje Johannes van der
Wey, Frouwkje Johannes van der
 
 
806
Wey, Jitske (links/left) & Akke Johannes van der
Wey, Jitske (links/left) & Akke Johannes van der
 
 
807
Wey, Johannes Johannes van der & Huizen, Geertje Hendriks van
Wey, Johannes Johannes van der & Huizen, Geertje Hendriks van
 
 
808
Wie is hij ? / Who is he ?
Wie is hij ? / Who is he ?
Henk van der Spek beschikt over een aantal foto's waarvan niet bekend is wie erop staan. De foto's werden genomen bij de bekende fotograaf de Jong in Leeuwarden. Henk sluit niet uit dat dit een Ferwerderadieler is.

Henk van der Spek has several pictures showing unknown persons who assumably lived in Ferwerderadeel. Picture was taken by the well-known photographer de Jong in Leeuwarden. 
 
809
Wie is hij ? / Who is he ?
Wie is hij ? / Who is he ?
Uit de verzameling van Johannes van Dijk: een onbekende heer die vermoedelijk uit Ferwerd afkomstig was.

From the collection of Johannes van Dijk: an unknown gentleman, possibly from Ferwerd.

 
 
810
Wie is hij ? / Who is he ?
Wie is hij ? / Who is he ?
Uit de verzameling van Johannes van Dijk: een onbekende heer die waarschijnlijk uit Ferwerd afkomstig was.

From the collection of Johannes van Dijk: an unknown gentleman, most likely from Ferwerd. 
 
811
Wie is zij ? / Who is she ?
Wie is zij ? / Who is she ?
Er bestaat het vermoeden dat haar achternaam Dijkman of Talsma was.

This lady may be a Dijkman or a Talsma.  
 
812
Wie is zij ? / Who is she ?
Wie is zij ? / Who is she ?
Foto genomen bij J.H. Slaterus te Leeuwarden. Henk van der Spek heeft het vermoeden dat deze dame mogelijk uit Ferwerderadeel zou kunnen komen. Misschien een Reitsma of de Groot ?

Picture taken by J.H. Slaterus in Leeuwarden. Henk van der Spek suspects that this lady may be from Ferwerderadeel. Possibly a Reitsma or de Groot ? 
 
813
Wie is zij ? / Who is she ?
Wie is zij ? / Who is she ?
Ina van der Wal schrijft:
"In mijn zoektocht naar de familie van der Wal uit Ferwerd kwam ik deze oude foto tegen die kennelijk werd genomen door P.R. van Steinvoorn te Ferwerd. De jongedame is onbekend"

"In my search for the van der Wal family from Ferwerd I came across this old picture, apparently taken by P.R. van Steinvoort in Ferwerd. The young lady is unknown to me." 
 
814
Wie is zij ? / Who is she ?
Wie is zij ? / Who is she ?
Uit de verzameling van Johannes Boersma: een onbekende dame, wellicht uit Ferwerd.

From the collection of Johannes Boersma: an unknown lady, perhaps from Ferwerd.  
 
815
Wie is zij ? / Who is she ?
Wie is zij ? / Who is she ?
Uit de verzameling van Johannes Boersma: een onbekende dame, wellicht uit Ferwerd.

From the collection of Johannes Boersma: an unknown lady, perhaps from Ferwerd.  
 
816
Wie is zij ? / Who is she ?
Wie is zij ? / Who is she ?
Uit de verzameling van Johannes Boersma: een onbekende dame, wellicht uit Ferwerd.

From the collection of Johannes Boersma: an unknown lady, perhaps from Ferwerd.  
 
817
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Henk van der Spek beschikt over een aantal foto's waarvan niet bekend is wie erop staan. De foto's werden genomen bij de bekende fotograaf de Jong in Leeuwarden. Henk sluit niet uit dat het Ferwerderadiel(st)ers zijn.

Henk van der Spek has several pictures showing unknown persons who assumably lived in Ferwerderadeel. Picture was taken by the well-known photographer de Jong in Leeuwarden. 
 
818
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Henk van der Spek beschikt over een aantal foto's waarvan niet bekend is wie erop staan. De foto's werden genomen bij de bekende fotograaf de Jong in Leeuwarden. Henk sluit niet uit dat het Ferwerderadiel(st)ers zijn.

Henk van der Spek has several pictures showing unknown persons who assumably lived in Ferwerderadeel. Picture was taken by the well-known photographer de Jong in Leeuwarden. 
 
819
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Foto genomen bij C.B. Broersma te Leeuwarden. Henk van der Spek heeft het vermoeden dat dit (echt)paar mogelijk uit Ferwerderadeel zou kunnen komen. Misschien Reitsma of de Groot ?

Picture was taken by C.B. Broersma in Leeuwarden. Henk van der Spek suspects that this couple may be from Ferwerderadeel. Possibly Reitsma or de Groot ?  
 
820
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Wie zijn zij ? / Who are they ?
"In mijn zoektocht naar de familie van der Wal uit Ferwerd kwam ik een oude foto tegen waarop personen staan die waarschijnlijk in Ferwerd woonden. Geen idee wie het zijn." Aldus Ina van der Wal.

"In my search for the family van der Wal from Ferwerd I came across an old picture showing persons who probably lived in Ferwerd. I have no idea who they are" Ina van der Wal. 
 
821
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Joan Vander Heide uit Michigan heeft het gevoel dat dit weleens kinderen van Sytsma's afkomstig uit Ferwerderadeel zouden kunnen zijn.

Joan Vander Heide from Michigan has a feeling that these children may be Sytsma's with roots in Ferwerderadeel. 
 
822
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Joan Vander Heide uit Michigan heeft het gevoel dat dit weleens kinderen van Sytsma's afkomstig uit Ferwerderadeel zouden kunnen zijn.

Joan Vander Heide from Michigan has a feeling that these children may be Sytsma's with roots in Ferwerderadeel.  
 
823
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Joan Vander Heide uit Michigan heeft het gevoel dat deze familie weleens Sytsma's afkomstig uit Ferwerderadeel zouden kunnen zijn.

Joan Vander Heide from Michigan has a feeling that this family may be Sytsma's with roots in Ferwerderadeel.  
 
824
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Joan Vander Heide uit Michigan heeft het vermoeden dat dit weleens nazaten zouden kunnen zijn van een Sytsma familie afkomstig uit Ferwerderadeel.

Joan Vander Heide from Michigan has a feeling that this family may be Sytsma's with roots in Ferwerderadeel. 
 
825
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Wie zijn zij ? / Who are they ?
 
 
826
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Wie zijn zij ? / Who are they ?
 
 
827
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Marrum - Betonnen buis testen / Testing a concrete tube 
 
828
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Marrum - Betonfabriek / Concrete factory 
 
829
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Taede van der Weit staat voor de vraag wie deze heren wel niet zijn.
De naam van de omcirkelde man is bekend: dat is Jan van der Weit.
De namen van de andere mannen zijn helaas niet bekend. De foto is
gedateerd 1925 en werd in Blija genomen ter gelegenheid van .... ?

Taede van der Weit would like to know who are on this picture..
The name of the encircled man is known: he is Jan van der Weit.
The picture is dated 1925 and was taken in Blija on occasion of ... ? 
 
830
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Wie zijn zij ? / Who are they ?
George Regnerus vond deze foto in de nalatenschap van zijn vader.
Het betreft het muziekkorps uit Marrum, vermoedelijk tussen 1925 - 1930. Uiterst rechts: Bauke Bauke Regnerus. Naast hem zijn broer: Sytse Baukes Regnerus. Staand, 4e van rechts: Koenraad Halma. Zittend, geheel rechts: Ruurd Botma.
De namen van de overige leden zijn onbekend.

George Regnerus found this picture in his father's inheritance. It shows a band from Marrum, approximately between 1925 - 1930.
Standing, far right: Bauke Bauke Regnerus. To his left his brother: Sytse Baukes Regnerus. Standing, 4th from right: Koenraad Halma Sitting, far rights: Ruurd Botma.
The names of the other members being unknown. 
 
831
Wiersma, Jan Mients & Vellema, Trijntje Pieters
Wiersma, Jan Mients & Vellema, Trijntje Pieters
 
 
832
Wiersma, Trijntje Jans
Wiersma, Trijntje Jans
 
 
833
Wiesenhaan, Frederik Christoffel
Wiesenhaan, Frederik Christoffel
Van 9 april 1878 tot 24 februari 1898 (zijn overlijden) gemeente-secretaris van Ferwerderadeel.

From April 9, 1878 till February 24, 1898 (the day he passed away) municipal-secretary of Ferwerderadeel. 
 
834
Wiesenhaan-van der Goot, Joukjen
Wiesenhaan-van der Goot, Joukjen
met dochter / with daughter Alida 
 
835
Wolbrink, Ritske Gerrits & Stap, Trijntje Jacobs
Wolbrink, Ritske Gerrits & Stap, Trijntje Jacobs
met zoon / with son Henry 
 
836
Wolbrink, Ritske Gerrits - Overlijdensbericht / Obituary
Wolbrink, Ritske Gerrits - Overlijdensbericht / Obituary
 
 
837
Wolthuis, Aaltje
Wolthuis, Aaltje
 
 
838
Wouda, Orsele Minzes & Metzlar, Maria Hendriks
Wouda, Orsele Minzes & Metzlar, Maria Hendriks
 
 
839
Woude, Antje Sipkes van der
Woude, Antje Sipkes van der
 
 
840
Woude, Antje Sipkes van der
Woude, Antje Sipkes van der
Van links naar rechts / From left to right :
Aaltje Folkerts Roeda, Antje Doedes Binnema, Antje Sipkes van der Woude

 
 
841
Woude, Jantje Symens van der
Woude, Jantje Symens van der
 
 
842
Woude, Libbe van der
Woude, Libbe van der
 
 
843
Woude, Pieter Symens van der
Woude, Pieter Symens van der
Pachter van de boerderij bij Harstastate te Hogebeintum / Tenant of the farm near Harstastate at Hogebeintum. 
 
844
Woude, Trijntje Symens & Jantje Symens van der
Woude, Trijntje Symens & Jantje Symens van der
 
 
845
Wynia Sathe, Vaardeburen (Farebuorren) nabij/near Blija
Wynia Sathe, Vaardeburen (Farebuorren) nabij/near Blija
Op de foto / Showing :
Jan Tilma, Gerrit Dirks de Boer, Neeltje Tilma, Marten Dirks de Boer, Hendrikje Martens Dijkstra, een diensmeisje/a maid, Dirk Gerrits de Boer en hond/and dog Juno.

 
 
846
Wynia, Maaike Annes
Wynia, Maaike Annes
 
 
847
Zee, Fokke Thaedes de & Kuipers, Reinje Eeltjes
Zee, Fokke Thaedes de & Kuipers, Reinje Eeltjes
 
 
848
Zijlstra, Dirk Hessels & Vries, Trijntje Pieters de
Zijlstra, Dirk Hessels & Vries, Trijntje Pieters de
 
 
849
Zijlstra, Jan Pieters
Zijlstra, Jan Pieters
 
 
850
Zijlstra, Maaike Ruurds
Zijlstra, Maaike Ruurds
 
 

    «Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 Volgende»

© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha