Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Foto's


Stamboom:  

Treffers 751 t/m 800 van 868     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

    «Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
751
Vier generaties / Four generations
Vier generaties / Four generations
Van links naar rechts / From left to right :
Pietje Douwes Wierstra, Hiltje Sytses Bijlstra, Pietje Jarigs Visser, Hiltje Dirks van Dijk. 
 
752
Vier generaties / Four generations
Vier generaties / Four generations
Van links naar rechts / From left to right :
Tjitske Sytzes van der Veen, Trijntje Annes van der Schuit, Trijntje Jacobs Feddema.
Vooraan / Up front :
Sadie Oppewal

 
 
753
Vier vrienden / Four friends
Vier vrienden / Four friends
 
 
754
Viersen, Pieter Oebeles &  Crandall, Sarah Ann
Viersen, Pieter Oebeles & Crandall, Sarah Ann
 
 
755
Visbeek, Douwe Klazes & Gros, Jantje Martens
Visbeek, Douwe Klazes & Gros, Jantje Martens
 
 
756
Visbeek, Douwe Klazes & Gros, Jantje Martens met familie / with family
Visbeek, Douwe Klazes & Gros, Jantje Martens met familie / with family
Zittend, van links naar rechts / Seated, from left to right :
Sjoukje, Antje, Jantje Martens Gros, Douwe Klazes Visbeek, Klaas, Marten.

Staand, van links naar rechts / Standing, from left to right :
Sijke,Hay Franses Bilstra, Pieter Wigles Boersma, Jacob Aukes Greydanus, Pietje, Saeske, Jelle Douwes Visbeek, Jelle Baukes van Dijk, Ytje, Aukje Aukes Greydanus, Jacob Doedes Rollingswier, Marijke Oenes Steegstra, Jan Robartus Krol, Renske. 
 
757
Visbeek, Klaas Douwes
Visbeek, Klaas Douwes
 
 
758
Visbeek, Marten Douwes
Visbeek, Marten Douwes
 
 
759
Visbeek, Pietje Douwes
Visbeek, Pietje Douwes
 
 
760
Visbeek, Renske Douwes
Visbeek, Renske Douwes
 
 
761
Visbeek, Saeske Douwes
Visbeek, Saeske Douwes
 
 
762
Visbeek, Sijke Douwes
Visbeek, Sijke Douwes
 
 
763
Visbeek, Tijtje Jelles
Visbeek, Tijtje Jelles
 
 
764
Visbeek, Ytje Douwes
Visbeek, Ytje Douwes
 
 
765
Visser, Bart Everts & Vries, Bontje Liebbes de
Visser, Bart Everts & Vries, Bontje Liebbes de
 
 
766
Visser, Einte Johannes & Stap, Hiltje Johannes
Visser, Einte Johannes & Stap, Hiltje Johannes
 
 
767
Visser, Hans Jarigs & Velde, Sytske Sasses van der
Visser, Hans Jarigs & Velde, Sytske Sasses van der
 
 
768
Visser, Jarig Hanses & Bijlstra Hiltje Sytses
Visser, Jarig Hanses & Bijlstra Hiltje Sytses
 
 
769
Visser, Jurjen Bernardus & Jagersma Aaltje Martens
Visser, Jurjen Bernardus & Jagersma Aaltje Martens
 
 
770
Vlaskamp, Janke Diederika
Vlaskamp, Janke Diederika
 
 
771
Vlaskamp, Reinder Johannes
Vlaskamp, Reinder Johannes
 
 
772
Vliet, Pieter Pieters van
Vliet, Pieter Pieters van
 
 
773
Vliet, Pieter Wytzes van Ds. / Rev.
Vliet, Pieter Wytzes van Ds. / Rev.
 
 
774
Vlietstra, Grietje Jochums
Vlietstra, Grietje Jochums
 
 
775
Vlietstra, Jochum Hendriks
Vlietstra, Jochum Hendriks
 
 
776
Vlietstra, Jochum Hendriks & Fennema, Trijntje Hendriks
Vlietstra, Jochum Hendriks & Fennema, Trijntje Hendriks
Staand / Standing:
Hendrik Jelmers Vlietstra

 
 
777
Vries de, Marten & Visser, Aukje Hanses
Vries de, Marten & Visser, Aukje Hanses
 
 
778
Vries, Angenietje Hendrikus de
Vries, Angenietje Hendrikus de
 
 
779
Vries, Baukje Hendriks de
Vries, Baukje Hendriks de
 
 
780
Vries, Foekje Alles de
Vries, Foekje Alles de
 
 
781
Vries, Martha Gerrits de
Vries, Martha Gerrits de
 
 
782
Wagenaar, Dirk Gerbens & Zoethout, Tjitske Alles
Wagenaar, Dirk Gerbens & Zoethout, Tjitske Alles
 
 
783
Wagenaar, Jan Harmens
Wagenaar, Jan Harmens
Is in 1903 met dochter Jantje en haar kinderen Bauke en Jacoba vanuit Wanswerd naar Amerika geemigreerd. Was toen 83(!) jaar.

Emigrated in 1903 at the age of 83(!) from Wanswerd to America along with daughter Jantje and her children Bauke and Jacoba.

 
 
784
Wagenaar, Jan Harmens
Wagenaar, Jan Harmens
Getekend portret aan de hand van voorgaande foto.

Pencil drawing based on the previous picture.

 
 
785
Wallendal, Atse Jans
Wallendal, Atse Jans
 
 
786
Wallendal, Atse Jans & Streek, Hendrikje van de
Wallendal, Atse Jans & Streek, Hendrikje van de
 
 
787
Wanswerd - ca. 1907
Wanswerd - ca. 1907
 
 
788
Wanswerd - Schoolklas / Schoolclass - 1906
Wanswerd - Schoolklas / Schoolclass - 1906
 
 
789
Wanswerd aan de Streek - Bestuur van de Christelijke school / Board of the Reformed school - 1916
Wanswerd aan de Streek - Bestuur van de Christelijke school / Board of the Reformed school - 1916
Staand:
vierde van links : Bauke van der Velde
geheel rechts : Cornelis Kingma
Zittend, van links naar rechts :
Gerrit Wondaal, Age Offringa, onbekend, Willem Belgraver en onbekend.
Toelichting van Jacob:
De foto werd genomen op het schoolplein ter gelegenheid van de pensionering van het hoofd der school Willem Belgraver. Zijn opvolger was Age Offringa. Rechts achter is de school, links het woonhuis van het schoolhoofd. Achter op de foto staan slechts de namen zoals bovengenoemd.

Standing:
forth from left: Bauke van der Velde
far right: Cornelis Kingma
Seated, from left to right:
Gerrit Wondaal, Age Offringa, unknown, Willem Belgraver, unknown.
Note from Jacob:
The picture was taken at the schoolyard on occasion of the retirement of the head of the school Willem Belgraver. His successor was Age Offringa. Behind to the right is the school, to the left the house of the head of the school. The backside of the picture only show the names as mentioned above. 
 
790
Wanswerd aan de Streek - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1900
Wanswerd aan de Streek - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1900
Opmerking van Jacob:
Het schoolgebouw staat thans (anno 2007) bekend als Pro Rege te Birdaard. De namen komen van een briefje waarop mijn vader ooit deze namen heeft genoteerd:
Bovenste rij, van links naar rechts:
Meester T. van der Mark, Riemer Jans Straatsma, Gerrit Jans Straatsma, Jacob Lieuwes Vellinga, onbekend (Douwe Jans ?) Teitsma, Jantje Jans Teitsma, Amarenske Lieuwes Vellenga.
De rij daaronder, van links naar rechts:
Klaas Reitsma, Jan van der Wal, Aaltje Freerks Leistra, Hyke Freerks, Leistra.
De rij daaronder, van links naar rechts:
Kees Jans Straatsma, Lippe Johannes van der Laan, meester Christiaan Sinia, onbekend, Gaatske Dirks Schaafsma, Froukje Metskes van der Leest.
De rij daaronder, van links naar rechts:
Auke Dirks Schaafsma, Thomas Terpstra, onbekende Krol, Sjoerd Freerks Leistra, Jacob Metskes van der Leest, Jacob Anskes Vellinga.
Onderste rij, van links naar rechts:
Sybren Lieuwes Vellenga, Freerk Sjoukes Leistra, Albert Taekes Kingma, Eeltje Kornelis Kingma, onbekende Wiersma, Dieuwke Johannes van der Laan, Antje Kornelis Kingma.

Note from Jacob:
Now-a-days (anno 2007) the schoolbuilding is known as Pro Rege in Birdaard. My father once wrote down the names, as far as he could remember, on a piece of paper.
Upper row, from left to right:
Master T. van der Mark, Riemer Jans Straatsma, Gerrit Jans Straatsma, Jacob Lieuwes Vellinga, unknown (Douwe Jans ?) Teitsma, Jantje Jans Teitsma, Amarenske Lieuwes Vellenga.
Next row down, from left to right:
Klaas Reitsma, Jan van der Wal, Aaltje Freerks Leistra, Hyke Freerks Leistra.
Next row down, from left to right:
Kees Jans Straatsma, Lippe Johannes van der Laan, master Christiaan Sinia, unknown, Gaatske Dirks Schaafsma, Froukje Metskes van der Leest.
Next row down, from left to right:
Auke Dirks Schaafsma, Thomas Terpstra, unknown Krol, Sjoerd Freerks Leistra, Jacob Metskes van der Leest, Jacob Anskes Vellinga.
Front row, from left to right:
Sybren Lieuwes Vellenga, Freerk Sjoukes Leistra, Albert Taekes Kingma, Eeltje Kornelis Kingma, unknown Wiersma, Dieuwke Johannes van der Laan, Antje Kornelis Kingma. 
 
791
Weert, Saakje Johannes de
Weert, Saakje Johannes de
 
 
792
Weit, Jan Izaaks van der
Weit, Jan Izaaks van der
Opmerking van Taede:
Jan werd later organist van de Gereformeerde kerk te Blija.

Note from Taede:
In later years Jan became organist of the Christian Reformed church of Blija. 
 
793
Weit, Jan Izaaks van der & Germeraad, Grietje Thomas
Weit, Jan Izaaks van der & Germeraad, Grietje Thomas
met kinderen Pietje (2 jaar) en Jitske (6 weken)

with children Pietje (2 years) and Jitske (6 weeks) 
 
794
Weit, Murk Abes van der
Weit, Murk Abes van der
met zoon / with son 
 
795
Wek, Evert Alderts van der
Wek, Evert Alderts van der
 
 
796
Werf, Gerlantje Dirks van der
Werf, Gerlantje Dirks van der
 
 
797
Werk, Aldert Jacobs van der & Gros, Antje Wybes
Werk, Aldert Jacobs van der & Gros, Antje Wybes
 
 
798
Wesseling, Jennie
Wesseling, Jennie
 
 
799
Westerhuis, Gerrit Sipkes & Mulder, Anna
Westerhuis, Gerrit Sipkes & Mulder, Anna
 
 
800
Westra, Aukje Siedses
Westra, Aukje Siedses
 
 

    «Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 Volgende»

© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha