Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Foto's


Stamboom:  

Treffers 701 t/m 750 van 868     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

    «Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
701
Tamminga, Meile Lieuwes & Westerhuis, Trijntje Dirks
Tamminga, Meile Lieuwes & Westerhuis, Trijntje Dirks
 
 
702
Tamminga, Ytzen Lieuwes
Tamminga, Ytzen Lieuwes
 
 
703
Tasma, Pieter Wbes & Leickering, Otte Haites
Tasma, Pieter Wbes & Leickering, Otte Haites
 
 
704
Tasma, Wybe Johannes & Westerhuis, Jeltje Pieters
Tasma, Wybe Johannes & Westerhuis, Jeltje Pieters
 
 
705
Terpstra, Anske Doris & Heidema, Janke Meints
Terpstra, Anske Doris & Heidema, Janke Meints
 
 
706
Terpstra, Boele Wytzes & Rienks, Baukje Rienks
Terpstra, Boele Wytzes & Rienks, Baukje Rienks
 
 
707
Terpstra, Broer Wytzes
Terpstra, Broer Wytzes
 
 
708
Terpstra, Eelke Jans
Terpstra, Eelke Jans
De namen van de anderen zijn niet zeker / The names of the other persons are not quite sure. 
 
709
Terpstra, Piebe Keimpes & Halbersma, Feikje Symens
Terpstra, Piebe Keimpes & Halbersma, Feikje Symens
 
 
710
Terpstra, Pier Dirks
Terpstra, Pier Dirks
 
 
711
Terpstra, Pietje Keimpes (links/left) & Tytje Keimpes
Terpstra, Pietje Keimpes (links/left) & Tytje Keimpes
 
 
712
Terpstra, Tjitske Rinzes
Terpstra, Tjitske Rinzes
 
 
713
Tilma, Baukje Gerlofs
Tilma, Baukje Gerlofs
 
 
714
Tilma, Baukje Gerlofs & Neeltje Gerlofs
Tilma, Baukje Gerlofs & Neeltje Gerlofs
 
 
715
Tilma, Frans Jans
Tilma, Frans Jans
 
 
716
Tilma, Hiske Fransen
Tilma, Hiske Fransen
 
 
717
Tilma, Hiske Fransen
Tilma, Hiske Fransen
 
 
718
Tilma, Jan Franses
Tilma, Jan Franses
 
 
719
Tilma, Maaike Jans
Tilma, Maaike Jans
 
 
720
Tilma, Maaike Jans
Tilma, Maaike Jans
 
 
721
Tjepkema, Sipke Syds & Gelders, Saakje Tjibbes
Tjepkema, Sipke Syds & Gelders, Saakje Tjibbes
Van links naar rechts / From left to right :
Tjibbe, Sipke Syds Tjepkema, Sijds, Janke, Saakje Tjibbes Gelders. 
 
722
Tolsma, Neeltje Renderts
Tolsma, Neeltje Renderts
 
 
723
Valk, Tjamme Wiegers & Jong, Berber Klazes de
Valk, Tjamme Wiegers & Jong, Berber Klazes de
Zittend van links naar rechts / Seated, from left to right :
Tjamme (James) Wiegers Valk, Berber (Barbara) de Jong, schoonzoons / son-in-laws Gerrit John Heidema & Jacob Ysseldyke.
Staand, van links naar rechts / Standing, from left to right :
Jennie James (Valk) Heidema & Geertje (Gertrude) James (Valk) Ysseldyke.
 
 
724
Veen, Dirk Wytzes van der
Veen, Dirk Wytzes van der
 
 
725
Veen, Hinke Jelles & Tietje Jelles van der
Veen, Hinke Jelles & Tietje Jelles van der
Tweeling / Twins 
 
726
Veen, Janke Lieuwes van der
Veen, Janke Lieuwes van der
 
 
727
Veen, Lieuwe Mennes van der
Veen, Lieuwe Mennes van der
 
 
728
Veen, Menne Martens van der
Veen, Menne Martens van der
 
 
729
Veen, van der - Zussen / Sisters
Veen, van der - Zussen / Sisters
Van links naar rechts / From left to right :
Menke, Janke & Antje Lieuwes van der Veen 
 
730
Veen, Wieger Klases van der
Veen, Wieger Klases van der
Auteur van / author of "Uit de geschiedenis van de grietenij Ferwerderadeel". 
 
731
Veen, Wytze Annes van der
Veen, Wytze Annes van der
 
 
732
Veen, Wytze Annes van der & Koopmans, Sijke Dirks
Veen, Wytze Annes van der & Koopmans, Sijke Dirks
Staand, van links naar rechts / Standing, from left to right :
Dirk, Onno, Anne Elias Kamstra.
Zittend, van links naar rechts / Seated, from left to right :
Sijke Jans Galema, Sijke Dirks Koopmans, Jantje, Wytze Annes van der Veen, Trijntje. 
 
733
Velde, Bauke Gerbens van der & Meer, Jitske Hendriks van der
Velde, Bauke Gerbens van der & Meer, Jitske Hendriks van der
Opmerking van Jacob:
Bauke was boer op een van de twee boerderijen tussen Bartlehiem en Oudkerk, 't Kleaster Bethlehem genaamd.

Note from Jacob:
Bauke was farmer at one of the two farms between Bartlehiem and Oudkerk, called 't Kleaster Bethlehem. 
 
734
Velde, Dirk Gerbens van der & Bakker, Geeske Kornelis
Velde, Dirk Gerbens van der & Bakker, Geeske Kornelis
 
 
735
Velde, Gelske Dirks van der
Velde, Gelske Dirks van der
 
 
736
Velde, Gerben Baukes (links/left) & Meine Baukes van der
Velde, Gerben Baukes (links/left) & Meine Baukes van der
 
 
737
Velde, Meine Baukes van der & Boersma, Japke Ages
Velde, Meine Baukes van der & Boersma, Japke Ages
 
 
738
Vellema, Dirk Pieters & Visser, Gerritje Jarigs
Vellema, Dirk Pieters & Visser, Gerritje Jarigs
 
 
739
Vellema, Frans Renzes - Rijwielzaak / Bicyle store in Blija
Vellema, Frans Renzes - Rijwielzaak / Bicyle store in Blija
Van links naar rechts:
Frans R. Vellema, Olde Eise (dorpsomroeper). Zittend Hoekstra,
daarachter Jan Koopmans, Durk Koopmans en veldwachter Leestma.

From left to right:
Frans R. Vellema, ol' Eise (town crier), unknown Hoekstra (sitting),
Jan Koopmans (behind Hoekstra), Durk Koopmans and constable Leestma. 
 
740
Vellema, Klaas Pieters & Jong, Anna Taedes de
Vellema, Klaas Pieters & Jong, Anna Taedes de
 
 
741
Vellema, Klaas Pieters & Jong, Anna Taedes de
Vellema, Klaas Pieters & Jong, Anna Taedes de
Kinderen, van links naar rechts / Children, from left to right :
Taede, Pieter, Trijntje, Sietske.  
 
742
Vellema, Pieter Klazes
Vellema, Pieter Klazes
 
 
743
Vellinga, Anne Klazes
Vellinga, Anne Klazes
 
 
744
Vellinga, Anne Klazes (links/left) & Boersma, Tiete Tjallings
Vellinga, Anne Klazes (links/left) & Boersma, Tiete Tjallings
 
 
745
Vellinga, Klaas Lieuwes & Poortinga, Maaike Sipkes
Vellinga, Klaas Lieuwes & Poortinga, Maaike Sipkes
 
 
746
Vellinga, Lieuwe Jacobs & Jong, Trijntje Sybrens de
Vellinga, Lieuwe Jacobs & Jong, Trijntje Sybrens de
 
 
747
Veltman, Gerk Pieters & Fokkema, Aafke Dirks
Veltman, Gerk Pieters & Fokkema, Aafke Dirks
 
 
748
Verbeek, Hiltje Pieters & dochter / daughter Willemke
Verbeek, Hiltje Pieters & dochter / daughter Willemke
 
 
749
Vier generaties / Four generations
Vier generaties / Four generations
Van links naar rechts / From left to right :
Maaike Ruurds Zijlstra, Maaike Koopmans, Baukje Koopmans-Zoodsma, Baukje Reins de Vries  
 
750
Vier generaties / Four generations
Vier generaties / Four generations
 
 

    «Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 Volgende»

© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha