Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Foto's


Stamboom:  

Treffers 51 t/m 100 van 897     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 18» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
51
Blija - Oorlogstijd / WW II
Blija - Oorlogstijd / WW II
Achterste rij, van links naar rechts / Back row, from left to right :
Klaas Dijkman, Rinse Verbeek, Gerben van der Schaaf, Fokke Hoogterp

Middelste rij, van links naar rechts / Middle row, from left to right:
Eelke van der Velde, meester/master Looyenga, Harm Jansma, Johannes Miedema, Harm Slager

Voorste rij, van links naar rechts / Front row, from left to right :
Sikke Holwerda, Johannes Beintema, Tjisse Jager, Gerben Bijleveld
 
52
Blija - Reciteer Club / Recital Club - ca. 1910
Blija - Reciteer Club / Recital Club - ca. 1910
Staand, van links naar rechts / Standing, from left to right :
Eelke van der Velde, Johannes Beintema, Jan Botma, Pieter Haga & Willem Jansma.

Zittend, van links naar rechts / Sitting, from left to right :
Botma, Douwes en Bakker.
(de voornamen vooralsnog niet bekend / their first names yet unknown))

 
53
Blija - School
Blija - School
 
54
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1910
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1910
Achterste rij, van links naar rechts:
Meester Cancrinus, Bouwe S. Hiddenga, Gerrit de Boer, Jan Tilma, Andries de Roo, Bouwe F. Hiddenga.
Tweede rij, van links naar rechts:
Eeke Hamstra, Akke Visser, Maaike de Vries, Hinke Visser, Haakje Hiddenga, Foekje de Roo, Anne de Roo, juffrouw de Hoop.
Derde rij, van links naar rechts:
Trijntje Stelpstra, Sjoukje Holwerda, Tietje Holwerda, Meiltje van der Velde, Hinke Teitsma, Maaike van der Velde, Marijke Holwerda, Hiltje Cancrinus.
Op de voorgrond, van links naar rechts:
Syberen van der Velde, Bouwe Hiddenga, Sybren Stelpstra.

Back row, from left to right:
Master Cancrinus, Bouwe S. Hiddenga, Gerrit de Boer, Jan Tilma, Andries de Roo, Bouwe F. Hiddenga.
Second row, from left to right:
Eeke Hamstra, Akke Visser, Maaike de Vries, Hinke Visser, Haakje Hiddenga, Foekje de Roo, Anne de Roo, Miss de Hoop.
Third row, from left to right:
Trijntje Stelpstra, Sjoukje Holwerda, Tietje Holwerda, Meiltje van der Velde, Hinke Teitsma, Maaike van der Velde, Marijke Holwerda, Hiltje Cancrinus.
Up front, from left to right:
Syberen van der Velde, Bouwe Hiddenga, Sybren Stelpstra.
 
55
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1910
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1910
Achterste rij, van links naar rechts:
Meester Cancrinus, Ids Banga, Gerrit Fortuin, Koos Westendorp Boerma, Cornelis Hartmans, Frans Vellema, juffrouw de Hoop.
Tweede rij, van links naar rechts:
Frouwcke Westendorp Boerma, Annie Westendorp Boerma, Jetske Boomsma,
Aaltje Fortuin, Sjoke Bouma, Dirkje Hartmans, Willemke Vellema, Uilkje van Dijk, Renske Slager.
Derde rij, van links naar rechts:
Hiltje Cancrinus, Jan Fortuin, Klaas Vellema, Foppe Unema, Johan Westendorp Boerma, Oege van Dijk, Pieter Slager.
Zittend op de voorgrond, van links naar rechts:
Dieuwke Boomsma, Jan van Dijk, Anna Slager.

Back row, from left to right:
Master Cancrinus, Ids Banga, Gerrit Fortuin, Koos Westendorp Boerma, Cornelis Hartmans, Frans Vellema, Miss de Hoop.
Second row, from left to right:
Frouwcke Westendorp Boerma, Annie Westendorp Boerma, Jetske Boomsma,
Aaltje Fortuin, Sjoke Bouma, Dirkje Hartmans, Willemke Vellema, Uilkje van Dijk, Renske Slager.
Third row, from left to right:
Hiltje Cancrinus, Jan Fortuin, Klaas Vellema, Foppe Unema, Johan Westendorp Boerma, Oege van Dijk, Pieter Slager.
Sitting up front, from left to right:
Dieuwke Boomsma, Jan van Dijk, Anna Slager.
 
56
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1913
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1913
Achterste rij, van links naar rechts:
Jan Boersma, Sijmen ?, Jan Fortuin, Gerrit de Boer, Bouwe Hiddenga, Sybren Stelpstra, Bouwe Hiddenga, juffrouw Swierstra.
Tweede rij, van links naar rechts:
Sjoukje Holwerda, Dirkje Hiddenga, Hinke Teitsma, Jetske Boomsma,
Anna van Sinderen, Eeke Hamstra, Djoke Boomsma, Jantje van Sinderen, Sietske Hiddema.
Derde rij, van links naar rechts:
Sietse Adema, Klaas Vellema, Klaas Groen, Marten de Boer, Marten Hoekstra, Frans Vellema, Syberen van der Velde, Oege Hiddema, Jaap Hoekstra, Jan Osinga.
Op de voorgrond, van links naar rechts:
Paulus Hiddenga, Lieuwe Boomsma, Tjeerd Boomsma, Jentje Holwerda, Eeke Hiddenga, Sas van der Velde, Aaltje van der Velde, Janke van der Ploeg, Gerben van der Ploeg, Marijke Holwerda, Trijntje Stelpstra.

Back row, from left to right:
Jan Boersma, Sijmen ?, Jan Fortuin, Gerrit de Boer, Bouwe Hiddenga, Sybren Stelpstra, Bouwe Hiddenga, Miss Swierstra.
Second row, from left to right:
Sjoukje Holwerda, Dirkje Hiddenga, Hinke Teitsma, Jetske Boomsma,
Anna van Sinderen, Eeke Hamstra, Djoke Boomsma, Jantje van Sinderen, Sietske Hiddema.
Third row, from left to right:
Sietse Adema, Klaas Vellema, Klaas Groen, Marten de Boer, Marten Hoekstra, Frans Vellema, Syberen van der Velde, Oege Hiddema, Jaap Hoekstra, Jan Osinga.
Up front, from left to right:
Paulus Hiddenga, Lieuwe Boomsma, Tjeerd Boomsma, Jentje Holwerda, Eeke Hiddenga, Sas van der Velde, Aaltje van der Velde, Janke van der Ploeg, Gerben van der Ploeg, Marijke Holwerda, Trijntje Stelpstra.
 
57
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1913
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1913
Achterste rij, van links naar rechts:
Hinke Slager, Akke Visser, Maaike de Vries, Sjoke Boomsma, Anne de Roo, Foekje de Roo, Griet Zeilstra (?), Tietje Holwerda, meester Sipma.
Tweede rij, van links naar rechts:
Foppe Unema, Cees Hartmans, Koos Westendorp Boerma, Jan Tilma,
Albert Heeringa, Jan Hoogland, Lyckle Havenga, Johan Westendorp Boerma.
Derde rij, van links naar rechts:
Neeltje Tilma, Jantsje Havenga, Annie Westendorp Boerma, Sjoukje Hoogland, Meiltsje van der Velde, Afke Havenga, Anna Slager, Hiltje Boonstra.
Vierde rij, van links naar rechts:
Klaas Slager, Pieter Slager, Andries de Roo, Klaas Vellema, Frans T. Vellema, Oege van Dijk.
Op de voorgrond, van links naar rechts:
Frouwcke Westendorp Boerma, Tsjip Slager, Bouke van Dijk, Jan van Dijk, Klaas Havenga, onbekend.

Back row, from left to right:
Hinke Slager, Akke Visser, Maaike de Vries, Sjoke Boomsma, Anne de Roo, Foekje de Roo, Griet Zeilstra (?), Tietje Holwerda, master Sipma.
Second row, from left to right:
Foppe Unema, Cees Hartmans, Koos Westendorp Boerma, Jan Tilma,
Albert Heeringa, Jan Hoogland, Lyckle Havenga, Johan Westendorp Boerma.
Third row, from left to right:
Neeltje Tilma, Jantsje Havenga, Annie Westendorp Boerma, Sjoukje Hoogland, Meiltsje van der Velde, Afke Havenga, Anna Slager, Hiltje Boonstra.
Fourth row, from left to right:
Klaas Slager, Pieter Slager, Andries de Roo, Klaas Vellema, Frans T. Vellema, Oege van Dijk.
Up front, from left to right:
Frouwcke Westendorp Boerma, Tsjip Slager, Bouke van Dijk, Jan van Dijk, Klaas Havenga, unknown.
 
58
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1919
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1919
Helemaal links, met de krullen, staat Jacob Boersma.
Geen verdere namen bekend.

To the far left, with the curly hair, stands Jacob Boersma.
No further names known.
 
59
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1931
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1931
Namen / Names
 
60
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1931
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1931
 
61
Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1895
Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1895
 
62
Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1907
Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1907
Achterste rij, van links naar rechts:
Meester Cancrinus, overige namen onbekend.
Tweede rij, van links naar rechts:
Durkje Hartmans, onbekend, onbekend, onbekend, Oekje de Jong, onbekend, onbekend, juffrouw de Hoop.
Derde rij, van links naar rechts:
Onbekend, Romkje Ferwerda, onbekend, Wikje Ferwerda, Arjen de Roo, onbekend, Cees Hartmans.
Zittend op de voorgrond:
Johannes Ferwerda (links), onbekend, onbekend.

Back row, from left to right:
Master Cancrinus, the others being unknown.
Second row, from left to right:
Durkje Hartmans, unknown, unknown, unknown, Oekje de Jong, unknown, unknown, Miss de Hoop.
Third row, from left to right:
Unknown, Romkje Ferwerda, unknown, Wikje Ferwerda, Arjen de Roo, unknown, Cees Hartmans.
Sitting up front:
Johannes Ferwerda (left), unknown, unknown.
 
63
Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1907
Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1907
Achterste rij, van links naar rechts:
Onbekend, onbekend, onbekend, Benne Reitsma, onbekend.
Tweede rij, van links naar rechts:
Meester Cancrinus, onbekend, onbekend, onbekend, Boukje Reitsma, onbekend, Eelkje Fortuin, Aaltsje Fortuin, juffrouw de Hoop.
Derde rij, van links naar rechts:
Beth Wagenaar, Meino de Jong, Nienke Holwerda, onbekend, onbekend, Rike Havenga, Uilkje van Dijk, Griet Reitsma.
Op de voorgrond, van links naar rechts:
Onbekend, Lyckle Havenga, Klaske Havenga, Jan Fortuin, Foppe Unema, Oege van Dijk.

Back row, from left to right:
Unknown, unknown, unknown, Benne Reitsma, unknown.
Second row, from left to right:
Master Cancrinus, unknown, unknown, unknown, Boukje Reitsma, unknown, Eelkje Fortuin, Aaltsje Fortuin, Miss de Hoop.
Third row, from left to right:
Beth Wagenaar, Meino de Jong, Nienke Holwerda, unknown, unknown, Rike Havenga, Uilkje van Dijk, Griet Reitsma.
Up front, from left to right:
Onbekend, Lyckle Havenga, Klaske Havenga, Jan Fortuin, Foppe Unema, Oege van Dijk.
 
64
Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1907
Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1907
Achterste rij, van links naar rechts:
Sietske de Roo, Sip Groen, Willemke Vellema, Hike Visser.
Tweede rij, van links naar rechts:
Juffrouw de Hoop, onbekend, Jan J. Vellema, Gerrit Visser,
Marten Hoekstra, Paulus Hiddenga, Piet Holwerda, Albert Heeringa, meester Cancrinus.
Derde rij, van links naar rechts:
Hinke Slager, Tryn Hiddenga, onbekend, Tsjeerdje Hiddenga, Anne de Roo, Akke Visser.
Zittend op de voorgrond, van links naar rechts:
Klaas Vellema, Sybren Stelpstra, Koos Westendorp Boerma.

Back row, from left to right:
Sietske de Roo, Sip Groen, Willemke Vellema, Hike Visser.
Second row, from left to right:
Miss de Hoop, unknown, Jan J. Vellema, Gerrit Visser,
Marten Hoekstra, Paulus Hiddenga, Piet Holwerda, Albert Heeringa, master Cancrinus.
Third row, from left to right:
Hinke Slager, Tryn Hiddenga, onbekend, Tsjeerdje Hiddenga, Anne de Roo, Akke Visser.
Sitting up front, from left to right:
Klaas Vellema, Sybren Stelpstra, Koos Westendorp Boerma.
 
65
Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1920
Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1920
 
66
Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1920
Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1920
Namen / Names
 
67
Blija- Schoolklas / Schoolclass - 1895
Blija- Schoolklas / Schoolclass - 1895
Achterste rij, van links naar rechts:
Marijke Sterk, Griet Postma, onbekend, onbekend, onbekend, Marijke van der Meer, onbekend, onbekend, meester Weber.
Tweede rij:
Namen helaas onbekend.
Derde rij, van links naar rechts:
Harmke Sterk, onbekend, Ytsje Osinga, Geertje Osinga, onbekend, Sjoukje Osinga, onbekend, Sietske Folkertsma, onbekend.
Voorste rij, van links naar rechts:
Jan Postma, de namen van de ander leerlingen zijn onbekend.

Back row, from left to right:
Marijke Sterk, Griet Postma, unknown, unknown, unknown, Marijke van der Meer, unknown, unknown, master Weber.
Second row:
All unknown.
Third row, from left to right:
Harmke Sterk, unknown, Ytsje Osinga, Geertje Osinga, unknown, Sjoukje Osinga, unknown, Sietske Folkertsma, unknown.
Front row, from left to right:
Jan Postma, the others being unknown.
 
68
Boer de, drie zussen / three sisters
Boer de, drie zussen / three sisters
Van links naar rechts / from left to right :
Geertje, Korneliske, Grietje Harms de Boer
 
69
Boer, Dirk Gerrits de
Boer, Dirk Gerrits de
 
70
Boer, Dirk Harms de & Posthumus, Pietje Cornelis
Boer, Dirk Harms de & Posthumus, Pietje Cornelis
 
71
Boer, Frans Gerrits de & Werff, Fokje Sydses van der
Boer, Frans Gerrits de & Werff, Fokje Sydses van der
Van links naar rechts / From left to right :
Trijntje, Frans Gerrits de Boer, Gerrit, Fokje Sydses van der Werff.
 
72
Boer, Geertje Harms de
Boer, Geertje Harms de
 
73
Boer, Gerrit Nannes de
Boer, Gerrit Nannes de
 
74
Boer, Gerrit Nannes de
Boer, Gerrit Nannes de
 
75
Boer, Harm Dirks de
Boer, Harm Dirks de
 
76
Boer, Harm Dirks de
Boer, Harm Dirks de
 
77
Boer, Harm Dirks de & Feenstra, Trijntje Stevens
Boer, Harm Dirks de & Feenstra, Trijntje Stevens
 
78
Boer, Hendrikje Dirks de
Boer, Hendrikje Dirks de
 
79
Boer, Jeltje Harms de
Boer, Jeltje Harms de
 
80
Boer, Marten Dirks & Gerrit Dirks de
Boer, Marten Dirks & Gerrit Dirks de
 
81
Boer, Nanne Gerrits de
Boer, Nanne Gerrits de
 
82
Boer, Steven Harms de
Boer, Steven Harms de
 
83
Boersma, Bokke Cornelis & Westra, Trijntje Renzes
Boersma, Bokke Cornelis & Westra, Trijntje Renzes
 
84
Boersma, Foeke Conelis (links/left) & Bokke Cornelis
Boersma, Foeke Conelis (links/left) & Bokke Cornelis
 
85
Boersma, Foeke Cornelis
Boersma, Foeke Cornelis
 
86
Boersma, Freerk Jan & Speulstra, Janke Jans
Boersma, Freerk Jan & Speulstra, Janke Jans
 
87
Boersma, Hendrik Metskes & Kroodsma, Grietje Sytzes
Boersma, Hendrik Metskes & Kroodsma, Grietje Sytzes
 
88
Boersma, Hendrikje Jacobs
Boersma, Hendrikje Jacobs
 
89
Boersma, Hendrikje Jacobs
Boersma, Hendrikje Jacobs
Hendrikje voor haar winkeltje in Blija. De namen van de jonge dames zijn niet bekend.

Hendrikje in front of her shop in Blija. The names of the young ladies are not known.
 
90
Boersma, Hendrikje Jacobs
Boersma, Hendrikje Jacobs
Voorstraat, Blija met links / to the left Hendrikje Jacobs Boersma
 
91
Boersma, Jacob Everts
Boersma, Jacob Everts
Naam van de jongen onbekend / Name of the boy unknown
 
92
Boersma, Jacob Everts
Boersma, Jacob Everts
 
93
Boersma, Jacob Everts
Boersma, Jacob Everts
Jacob Everts Boersma met rechts van hem dochter Hendrikje en links Sjoukje Jans Bergsma.
Foto genomen voor het winkeltje van Hendrikje in Blija. Adres anno 2016: Voorstraat 20.

Jacob Everts Boersma with to his right daughter Hendrikje and to the left Sjoukje Jans Bergmans.
Picture taken in front of Hendrikje her shop in Blija. Address anno 2016: Voorstraat 20.
 
94
Boersma, Jacob Everts
Boersma, Jacob Everts
 
95
Boersma, Jenke Reinders
Boersma, Jenke Reinders
 
96
Boersma, Johannes Cornelis (links/left) & Bokke Cornelis
Boersma, Johannes Cornelis (links/left) & Bokke Cornelis
 
97
Boersma, Johannes Riemers & Rijpma, Aaltje Enneus
Boersma, Johannes Riemers & Rijpma, Aaltje Enneus
 
98
Boersma, Johannes Riemers & Rijpma, Aaltje Enneus
Boersma, Johannes Riemers & Rijpma, Aaltje Enneus
Staand, van links naar rechts / Standing, from left to right :
Johannes (John), Frouwkje (Frances), Riemer, Antje (Anna), Pier (Perry), Sytske (Susie), Enneus (Anson), Trijntje (Kate).
Zittend, van links naar rechts /Seated, from left to right :
Johannes (John) Riemers Boersma, Riemkje (Irene), Aaltje (Alice) Enneus Rijpma.
 
99
Bonga, Pieter Jans & Haas, Henke Hendriks de
Bonga, Pieter Jans & Haas, Henke Hendriks de
Links achter / Back row left: Jan Bonga
Rechts achter / Back row right: Hendrika Bonga
Links voor / Up front left: Bouktje & Hendrik Bonga
Rechts voor / Up front right: Antje Bonga

Tussen / In between Pieter Bonga & Henke de Haas: Geertje Grijpstra - de Haas & Wieger Grijpstra
 
100
Bonga, Sjieuwkje Pieters
Bonga, Sjieuwkje Pieters
 

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 18» Volgende»

© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha