Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Foto's


Stamboom:  

Treffers 251 t/m 300 van 868     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

    «Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
251
Fokkema, Gerrit Hendriks
Fokkema, Gerrit Hendriks
Schoolmeester te Hallum / Schoolteacher in Hallum
 
252
Folkertsma, Bote Eeltjes
Folkertsma, Bote Eeltjes
 
253
Folkertsma, Jan Eintes
Folkertsma, Jan Eintes
 
254
Friesema, Lieutske Fokkes
Friesema, Lieutske Fokkes
 
255
Galema, Dirk Fransen
Galema, Dirk Fransen
 
256
Galema, Fokke Friesema
Galema, Fokke Friesema
 
257
Galema, Fokke Friesema
Galema, Fokke Friesema
 
258
Galema, Jan Fransen
Galema, Jan Fransen
 
259
Galema, Sijke Jans
Galema, Sijke Jans
 
260
Galema, Sijke Jans
Galema, Sijke Jans
 
261
Galema, Trijntje Jans
Galema, Trijntje Jans
 
262
Gaugert, Florence M.
Gaugert, Florence M.
 
263
Gelders, Tjibbe Feyes & Timmermans, Wytske Menzes
Gelders, Tjibbe Feyes & Timmermans, Wytske Menzes
Van links naar rechts / From left to right :
Taetske, Feye, Tjibbe Feyes Gelders, Baukje, Saakje, Trijntje, Wytske Menzes Timmermans, Menze & Antje.
 
264
Germeraad, Grietje Thomas
Germeraad, Grietje Thomas
Opmerking van Taede:
Foto werd genomen op 1 juli 1911 te Leeuwarden. Grietje draagt een zwarte jurk omdat kort daarvoor haar broer Tjipke Germeraad op de leeftijd van 14 jaar was verdronken.

Note from Taede:
Picture was taken on July 1, 1911 in Leeuwarden. Grietje is wearing a black gown because shortly before her brother Tjip Germeraad drowned at the age of 14 years.
 
265
Germeraad, Grietje Thomas op / at Ameland
Germeraad, Grietje Thomas op / at Ameland
Opmerking van Taede:
Grietje was op deze foto 17 jaar en draagt een Amelandse kap. De andere dame is dominee's mevrouw van der Heyde. Grietje Germeraad heeft noodgedwongen enige tijd op Ameland gewoond. Zij was daar op vakantie toen er een virus uitbrak en heel Ameland in quarantaine was. Grietje mocht dan ook niet naar huis en moest op Ameland blijven tot de crisis voorbij was.

Note from Taede:
On this picture Grietje was 17 years old and is wearing a Ameland cap. The other lady is the wife of Rev. van der Heyde. Grietje Germeraad had to live on Ameland for some time. She was on vacation when a virus broke out due to which the whole island was quarantined. As a consequence Grietje was not allowed to go home and had to stay on Ameland until the crisis was over.
 
266
Germeraad, Tjipke (Sippie)
Germeraad, Tjipke (Sippie)
 
267
Germeraad, Tjipke Gerrits & Palma, Maaike Gerlofs
Germeraad, Tjipke Gerrits & Palma, Maaike Gerlofs
 
268
Greydanus, Aukje Aukes
Greydanus, Aukje Aukes
 
269
Groenewoud, Andries Theunis & Brouwers, Hiltje Jacobs
Groenewoud, Andries Theunis & Brouwers, Hiltje Jacobs
 
270
Groenewoud, Pieter Andries & Joekema, Nieske Scheltes
Groenewoud, Pieter Andries & Joekema, Nieske Scheltes
 
271
Groot, Jifke Willems de
Groot, Jifke Willems de
 
272
Groot, Sjoukje Willems de
Groot, Sjoukje Willems de
 
273
Gros, Wybe Kornelis
Gros, Wybe Kornelis
 
274
Gros, Wybe Kornelis & Schaaf, Catalina Piers
Gros, Wybe Kornelis & Schaaf, Catalina Piers
 
275
Haga, Edward
Haga, Edward
 
276
Haga, Edward & George
Haga, Edward & George
 
277
Haga, Edward & Nauta, Florence Gertrude
Haga, Edward & Nauta, Florence Gertrude
Trouwfoto / Weddingpicture
 
278
Haga, Gosse Jitzes & Hijma, Aaltje Abes
Haga, Gosse Jitzes & Hijma, Aaltje Abes
 
279
Haga, Gosse Jitzes & Hijma, Aaltje Abes
Haga, Gosse Jitzes & Hijma, Aaltje Abes
met kleindochter Angie / with granddaughter Angie
 
280
Haga, Gosse Jitzes & Hijma, Aaltje Abes
Haga, Gosse Jitzes & Hijma, Aaltje Abes
 
281
Haga, Pieter Gosses
Haga, Pieter Gosses
 
282
Halbesma, Halbe Siedzes & Palma, Rinske Jans
Halbesma, Halbe Siedzes & Palma, Rinske Jans
met (stief)kinderen / with (step)children
 
283
Halbesma, Halbe Siedzes & Palma, Rinske Jans
Halbesma, Halbe Siedzes & Palma, Rinske Jans
Staand, van links naar rechts / Standing, from left to right :
Jaap Halbesma, Gerrit Zwart, Bontje Halbesma, onbekend/unknown, Doeke Halbesma
Zittend, van links naar rechts / Seated, from left to right :
Doris Pilat, Halbe Siedzes Halbesma, Marie Halbesma, Rinske Jans Palma, Rinske Halbesma met op schoot/with on her lap Grietje Pilat.
 
284
Hallum - Feest / Celebration - 1909
Hallum - Feest / Celebration - 1909
Feestelijkheden bij het station in Hallum ter gelegenheid van
de geboorte van kroonprinses Juliana in 1909.
Rechts van burgemeester Cannegieter o.a.:
Ds. Bouma, Gereformeerd predikant, dhr. Boerema, hoofd van de Openbare school. Met witte broek: de heren M. Boersma en F. Roeda.
Links van burgemeester Cannegieter o.a.:
wethouder Boersma, secretaris T. Nauta, wethouder Meindertsma en de heren R. de Vries, J. Hoekstra, F. de Zwart, J. Elzenga, J. Bos en G. Fokkema, hoofd Christelijke school.

Celebrating the birth of princess Juliana in 1909 at the station in Hallum.
To the right of mayor Cannegieter a.o.:
Rev. Bouma, Christian Reformed minister, Mr. Boerema, head of the public school. With white trousers: the gentlemen M. Boersma and F. Roeda.
To the left of mayor Cannegieter a.o.:
alderman Boersma, secretary T. Nauta, alderman Meindertsma and the gentlemen R. de Vries, J. Hoekstra, F. de Zwart, J. Elzenga, J. Bos and G. Fokkema, head of the Christian school.
 
285
Hallum - Groepsfoto / Group picture
Hallum - Groepsfoto / Group picture
 
286
Hallum - Magnificent Thirteen
Hallum - Magnificent Thirteen
Vooraan, van links naar rechts:
Hendrik Hofman (grootvader van Hendrik Hofman), Jan Sytsma (vader van Sieds en Griet), Gerrit Germeraad (Lytse Kaei) en Molenaar (vader van Herman en Doeke).
Staand, van links naar rechts:
Hotze Ferwerda, Haite Leickering, Joute de Vries (oud turfschipper), Dirk de Wit (oud bakker), Pieter Terwal (vader van Taeke Terwal), Rochus Bloemsma (vader van P. Bloemsma), Jan Keimpes v.d. Meulen,
Roelof Andree en Jan Damstra (woonde in het Armhuis).

Up front from left to right:
Hendrik Hofman (grandfather of Hendrik Hofman), Jan Sytsma (father of Sieds and Griet), Gerrit Germeraad (nicknamed "Lytse Kaei"), and Molenaar (father of Herman and Doeke).
Standing from left to right:
Hotze Ferwerda, Haite Leickering, Joute de Vries (former peatskipper), Dirk de Wit (former baker), Pieter Terwal (father of Taeke Terwal), Rochus Bloemsma (father of P. Bloemsma), Jan Keimpes v.d. Meulen, Roelof Andree and Jan Damstra (living at the poor house).
 
287
Hallum - Personeel van de Christelijk school, 1910 / Staff of the Christian school, 1910
Hallum - Personeel van de Christelijk school, 1910 / Staff of the Christian school, 1910
Zittend, tweede van links / Seated, second from the left : Gerrit Hendriks Fokkema.
Staand, tweede van links / Standing, second from the left : Louwina Epkes Engga.

De andere namen vooralsnog niet bekend / The other names yet unknown
 
288
Hallum - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1910
Hallum - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1910
Bovenste rij, van links naar rechts:
Klaas Sipma, Jantsje Hoekstra, Griet Terpstra, Anne Bos, Klaske Zijlstra, Lieuwe Regnerus, Rienk Kramer, Tjeerd Leistra, Klaas Hofman, Folkert Stienstra.
Tweede rij, van links naar rechts:
Piet Visser, Piet Zwart, Jan Roersma, Maartsje Bos, Douwe Douma, Kees Hoogland, Kobus Zagema, Meester Bootsma, Anna de Haan, Henk Nachtzaan, Mette Dijkstra.
Derde rij, van links naar rechts:
Gerrit Halma, Gjelt Donga, onbekend, Rienk Bijlsma, Lieuwe Westerbaan, Kees van Dijk, Hendrik Bootsma, Wopke Vlietstra, onbekend, Anne Hoekstra, Janne Wierda.
Onderste rij, van links naar rechts:
Onbekend, onbekend, Dirk van der Ley, Simon Kok, Klaas Oreel, Klaas Ekema, Piet Schuurmans, Djoke Terpstra, Aaltje Ekema, onbekend.

Upper row, from left to right:
Klaas Sipma, Jantsje Hoekstra, Griet Terpstra, Anne Bos, Klaske Zijlstra, Lieuwe Regnerus, Rienk Kramer, Tjeerd Leistra, Klaas Hofman, Folkert Stienstra.
Second row, from left to right:
Piet Visser, Piet Zwart, Jan Roersma, Maartsje Bos, Douwe Douma, Kees Hoogland, Kobus Zagema, Master Bootsma, Anna de Haan, Henk Nachtzaan, Mette Dijkstra.
Third row, from left to right:
Gerrit Halma, Gjelt Donga, unknown, Rienk Bijlsma, Lieuwe Westerbaan, Kees van Dijk, Hendrik Bootsma, Wopke Vlietstra, unknown, Anne Hoekstra, Janne Wierda.
Front row, from left to right:
Unknown, unknown, Dirk van der Ley, Simon Kok, Klaas Oreel, Klaas Ekema, Piet Schuurmans, Djoke Terpstra, Aaltje Ekema, unknown.
 
289
Hallum- Onafhankelijkheidsfeest / Independence day - 1913
Hallum- Onafhankelijkheidsfeest / Independence day - 1913
 
290
Halma, Aafje Piebes
Halma, Aafje Piebes
 
291
Halma, Dirk Kornelis & Dijk, Grietje Klases van
Halma, Dirk Kornelis & Dijk, Grietje Klases van
 
292
Halma, Martinus Kornelis
Halma, Martinus Kornelis
Martinus woonde met zijn vrouw Maaike Boonstra in het huisje naast de kerk te Westernijkerk. Hij was daar koster, grafdelfer en
dorpsomroeper.

Martinus lived with his wife Maaike Boonstra in the little house next to the church at Westernijkerk. There he was sexton and village announcer.
 
293
Hania, Antje Pieters
Hania, Antje Pieters
 
294
Hartmans, Trijntje Kornelis
Hartmans, Trijntje Kornelis
 
295
Hasker, Bouke Karel (links / left)
Hasker, Bouke Karel (links / left)
 
296
Havinga, Jan Klazes & Boer, Grietje Harms de
Havinga, Jan Klazes & Boer, Grietje Harms de
 
297
Heide, Bauke Hendriks van der & Miedema, Hiltje Andries
Heide, Bauke Hendriks van der & Miedema, Hiltje Andries
 
298
Heide, Bauke Sakes van der
Heide, Bauke Sakes van der
 
299
Heide, Bauke Wiegers van der & Bontekoe, Feikje Taekes
Heide, Bauke Wiegers van der & Bontekoe, Feikje Taekes
 
300
Heide, Hendrik Wiegers van der & Dijk, Pietje Fransen van
Heide, Hendrik Wiegers van der & Dijk, Pietje Fransen van
 

    «Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18» Volgende»

© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha