Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Foto's


Stamboom:  

Treffers 101 t/m 150 van 868     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 18» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
101
Bontekoe, Geert Harings & Mey, Janke Gerrits van der
Bontekoe, Geert Harings & Mey, Janke Gerrits van der
 
102
Bontekoe, Haring, Marten & Pieter
Bontekoe, Haring, Marten & Pieter
 
103
Bontekoe, Peter & Klaasen, Mary
Bontekoe, Peter & Klaasen, Mary
Kinderen, van links naar rechts / Children, from left to right :
Herman, Ida & Josephine
 
104
Boonstra, Trijntje Alberts
Boonstra, Trijntje Alberts
 
105
Bos, Harmen Wybrens & Stienstra, Trijntje Jochums
Bos, Harmen Wybrens & Stienstra, Trijntje Jochums
 
106
Bosch, Fetze Jans
Bosch, Fetze Jans
 
107
Bosma, Wybe Annes & Nicolai, Vorscina Lieuwes
Bosma, Wybe Annes & Nicolai, Vorscina Lieuwes
Trouwfoto / Weddingpicture
 
108
Botma, Grietje Jans
Botma, Grietje Jans
 
109
Botma, Trijntje Ypes
Botma, Trijntje Ypes
 
110
Bouma, Bote Annes & Heide, Romkje Wiegers van der
Bouma, Bote Annes & Heide, Romkje Wiegers van der
 
111
Bouma, Tjepke Bokkes & Dijk, Berber Kornelis van
Bouma, Tjepke Bokkes & Dijk, Berber Kornelis van
 
112
Brolsma, Uilke Hessels & Timmerman, Jantje Jolkes
Brolsma, Uilke Hessels & Timmerman, Jantje Jolkes
 
113
Brouwer, Albert & Krol, Sytske Atzes
Brouwer, Albert & Krol, Sytske Atzes
Van links naar rechts / From left to right :
Georgia Kroll (vrouw van / wife of Berend), Albert Brouwer, Sytske Atzes Krol, Berend Atzes Krol
 
114
Burmania, Anna Dirks
Burmania, Anna Dirks
 
115
Burmania, Anne Dirks
Burmania, Anne Dirks
 
116
Burmania, Dirk Annes & Sterk, Frouwkje Pieters
Burmania, Dirk Annes & Sterk, Frouwkje Pieters
Kinderen, van links naar rechts / children, from left to right :
Grietje, Trijntje, Romkje & Pieter
 
117
Buursma, Menze Douwes
Buursma, Menze Douwes
 
118
Buursma, Otte Menzes & Wiersma, Ytske Dirks
Buursma, Otte Menzes & Wiersma, Ytske Dirks
 
119
Buursma, Trijntje Ottes
Buursma, Trijntje Ottes
 
120
Clewits, Ritske Simons
Clewits, Ritske Simons
Schoolmeester / Schoolteacher in Wanswerd & Ferwerd
 
121
Cornjum - Schoolklas / Schoolclass - 1887
Cornjum - Schoolklas / Schoolclass - 1887
Foto ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum in 1887 van hoofdonderwijzer Kornelis Sybes de Jong van de lagere school te Cornjum.
Helemaal links vooraan: Haye Franses Bilstra

Picture on the occasion of the 40-year jubilee of head-teacher Kornelis Sybes de Jong at the primary school in Cornjum.
To the far left, up front: Haye Franses Bilstra
 
122
Cuperus, Ruurd Fokkes & Kroes, Geertje Wytses
Cuperus, Ruurd Fokkes & Kroes, Geertje Wytses
Oak Harbor - Washington State
 
123
Cuperus, Watse Jans
Cuperus, Watse Jans
 
124
Damsma, Peter
Damsma, Peter
 
125
Dantuma, Gertje Siegers
Dantuma, Gertje Siegers
 
126
Dantuma, Gertje Siegers en familie / and family
Dantuma, Gertje Siegers en familie / and family
Staand, van links naar rechts / Standing, from left to right :
Jelle Dirks Miedema, Pieter Hendriks Hoogland, Sieger Dirks Miedema, Geert Douwes Siccama.
Zittend, van links naar rechts / Seated, from left to right :
Sytske Siedses Sytsma, Geertje Pieters Hoogland, Jantje Dirks Miedema, Gertje Siegers Dantuma, Antje Dirks Miedema, Douwe Geerts Siccama.
 
127
Dantuma, Johannes (John) Klazes & Zijlstra, Janke (Jennie) Dirks
Dantuma, Johannes (John) Klazes & Zijlstra, Janke (Jennie) Dirks
50 jarig huwelijksjubileum / 50th wedding anniversary
 
128
Dantuma, Johannes Klazes & Zijlstra, Janke Dirks
Dantuma, Johannes Klazes & Zijlstra, Janke Dirks
Van links naar rechts / From left to right :
Staand/Standing: Klaas (Charles), Pieter (Peter) Dirks Zijlstra, Dirk (Richard).
Zittend/Seated: Taetske (Theadora), Johannes (John) Klazes Dantuma,
Grietje (Grace), Hessel (Herman), Janke (Jennie) Dirks Zijlstra, Trijntje (Katherine).
 
129
Dantuma, Klaas Johannes & Gaugert, Florence M.
Dantuma, Klaas Johannes & Gaugert, Florence M.
Trouwfoto / Weddingpicture
 
130
Dantuma, Klaas Johannes & Huizen, Grietje Symens van
Dantuma, Klaas Johannes & Huizen, Grietje Symens van
 
131
Deinema, Saapke Doekes
Deinema, Saapke Doekes
 
132
Deinema, Willem Doekes
Deinema, Willem Doekes
 
133
Dekker, Trijntje Hendriks
Dekker, Trijntje Hendriks
 
134
Dellen, Aafke Rogchus van
Dellen, Aafke Rogchus van
 
135
DeYoung & Dijkstra
DeYoung & Dijkstra
Van links naar rechts :
Hielkje (Nellie) Starkenburg, dochter van Eelke Alles Starkenburg & Harmke Koopmans uit Oudwoude. Ytje (Ida) Hendriks Dijkstra, dochter van Hendrik Liebes Dijkstra & Harmke Jans de Ham uit Marrum. Hiltje Hanzes de Jong, dochter van Hans Minnes de Jong &Antje Beernts Krol uit Jelsum. Pieter Hendriks Dijkstra/Peter Dykstra, zoon van Hendrik Liebes Dijkstra & Harmke Jans de Ham uit Marrum. Minne Hanzes de Jong/Menno DeYoung, zoon van Hans Minnes de Jong & Antje Beernts Krol uit Jelsum. Willem van Malsen, zoon van Pieter van Malsen & Wilhelmina Wichboldina Nijholt uit Grootegast, Groningen. Yda Dykstra, dochter van Peter Dijkstra & Nellie Starkenburg.

From left to right :
Hielkje (Nellie) Starkenburg, daughter of Eelke Alles Starkenburg & Harmke Koopmans from Oudwoude. Ytje (Ida) Hendriks Dijkstra, daughter of Hendrik Liebes Dijkstra & Harmke Jans de Ham from Marrum. Hiltje Hanzes de Jong, daughter of Hans Minnes de Jong & Antje Beernts Krol from Jelsum. Pieter Hendriks Dijkstra/Peter Dykstra, son of Hendrik Liebes Dijkstra & Harmke Jans de Ham from Marrum. Minne Hanzes de Jong/Menno DeYoung, son of Hans Minnes de Jong & Antje Beernts Krol from Jelsum. Willem van Malsen, son of Pieter van Malsen & Wilhelmina Wichboldina Nijholt from Grootegast, province of Groningen. Yda Dykstra, daughter of Peter Dijkstra & Nellie Starkenburg.
 
136
Dijk van, Zussen / Sisters
Dijk van, Zussen / Sisters
Van links naar rechts / From left to right:
Hendrikje, Eke & Antje Wytzes van Dijk
 
137
Dijk, Aaltje Kornelis van
Dijk, Aaltje Kornelis van
 
138
Dijk, Cornelis Johannes van
Dijk, Cornelis Johannes van
 
139
Dijk, Cornelis Wytzes van & Kuiphof, Ytje Jacobs
Dijk, Cornelis Wytzes van & Kuiphof, Ytje Jacobs
 
140
Dijk, Dirk Sjoerds van & Wagenaar, Tjamke Jans
Dijk, Dirk Sjoerds van & Wagenaar, Tjamke Jans
 
141
Dijk, Frans Cornelis van & Ronda, Jesina Sipkes
Dijk, Frans Cornelis van & Ronda, Jesina Sipkes
 
142
Dijk, Jochum Johannes van & Plantinga, Wiepkje Gerrits
Dijk, Jochum Johannes van & Plantinga, Wiepkje Gerrits
 
143
Dijk, Johannes Kornelis van
Dijk, Johannes Kornelis van
 
144
Dijk, Johannes Kornelis van & Hoekstra, Trijntje Reinders
Dijk, Johannes Kornelis van & Hoekstra, Trijntje Reinders
Staand, van links naar rechts / Standing, from left to right :
Cornelis, Saakje, Arjen, Anna, Reinder & Jan.

Zittend, van links naar rechts / Seated, from left to right :
Johannes Kornelis van Dijk, Jochum, Trijntje Reinders Hoekstra & Aaltje
 
145
Dijk, Johannes Kornelis van & Hoekstra, Trijntje Reinders
Dijk, Johannes Kornelis van & Hoekstra, Trijntje Reinders
 
146
Dijk, Kornelis Jans van
Dijk, Kornelis Jans van
 
147
Dijk, Lieuwina Jans van
(vermoedelijk / probably)
Dijk, Lieuwina Jans van (vermoedelijk / probably)
 
148
Dijk, Lijsbert Goffes van
Dijk, Lijsbert Goffes van
 
149
Dijk, Meiltje Kornelis van
Dijk, Meiltje Kornelis van
 
150
Dijk, Sije Cornelis van & Hoekema, Menke Tjeerds
Dijk, Sije Cornelis van & Hoekema, Menke Tjeerds
Achterste rij, van links naar rechts / Back row, from left to right :
Dirkje, Wytske, Cornelis, Jantje.
Middelste rij, van links naar rechts / Middle row, from left to right :
Hendrik, Sije Cornelis van Dijk, Francine, Menke Tjeerds Hoekema, Jilderts.
Vooraan / Up front :
Tjeerd, Menke
 

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 18» Volgende»

© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha