Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Alle Media


Stamboom:  

Treffers 201 t/m 250 van 4,190     » Zie Galerij

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 84» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
201
Blija - Afgraving Sytsma terp / Digging of the Sytsma terp - 1913
Blija - Afgraving Sytsma terp / Digging of the Sytsma terp - 1913
Van boven naar beneden / Top to bottom :
Anne Holwerda, Ruurd Bouma & Pieter Bouma.

Op de voorgrond, van links naar rechts / Up front, from left to right :
Onbekend/unknown, Ate Fennema, Dirk Gerrits de Boer & Pieter Dreyer. 
 
202
Blija - Christelijke school / Reformed school
Blija - Christelijke school / Reformed school
Van links naar rechts:
Meester Gosse Johannes van der Wey, meester Doornbos, juffrouw Jantje Moorlag, juffrouw Grietje Krol (handwerk-juffrouw),
juffrouw Ytje Prins en het hoofd der school: meester Berend Krol.

From left to right:
Schoolmaster Gosse Johannes van der Wey and schoolmaster Doornbos, schoolmistress Jantje Moorlag and schoolmistress Grietje Krol,
schoolmistress Ytje Prins and head of the school : master Berend Krol. 
 
203
Blija - Groepsfoto / Group picture
Blija - Groepsfoto / Group picture
 
 
204
Blija - Muziekkorps / Band
Blija - Muziekkorps / Band
 
 
205
Blija - Onafhankelijkheidsfeest / Independence day - 1913
Blija - Onafhankelijkheidsfeest / Independence day - 1913
 
 
206
Blija - Oorlogstijd / WW II
Blija - Oorlogstijd / WW II
Achterste rij, van links naar rechts / Back row, from left to right :
Klaas Dijkman, Rinse Verbeek, Gerben van der Schaaf, Fokke Hoogterp

Middelste rij, van links naar rechts / Middle row, from left to right:
Eelke van der Velde, meester/master Looyenga, Harm Jansma, Johannes Miedema, Harm Slager

Voorste rij, van links naar rechts / Front row, from left to right :
Sikke Holwerda, Johannes Beintema, Tjisse Jager, Gerben Bijleveld 
 
207
Blija - Reciteer Club / Recital Club - ca. 1910
Blija - Reciteer Club / Recital Club - ca. 1910
Staand, van links naar rechts / Standing, from left to right :
Eelke van der Velde, Johannes Beintema, Jan Botma, Pieter Haga & Willem Jansma.

Zittend, van links naar rechts / Sitting, from left to right :
Botma, Douwes en Bakker.
(de voornamen vooralsnog niet bekend / their first names yet unknown))

 
 
208
Blija - School
Blija - School
 
 
209
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1910
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1910
Achterste rij, van links naar rechts:
Meester Cancrinus, Bouwe S. Hiddenga, Gerrit de Boer, Jan Tilma, Andries de Roo, Bouwe F. Hiddenga.
Tweede rij, van links naar rechts:
Eeke Hamstra, Akke Visser, Maaike de Vries, Hinke Visser, Haakje Hiddenga, Foekje de Roo, Anne de Roo, juffrouw de Hoop.
Derde rij, van links naar rechts:
Trijntje Stelpstra, Sjoukje Holwerda, Tietje Holwerda, Meiltje van der Velde, Hinke Teitsma, Maaike van der Velde, Marijke Holwerda, Hiltje Cancrinus.
Op de voorgrond, van links naar rechts:
Syberen van der Velde, Bouwe Hiddenga, Sybren Stelpstra.

Back row, from left to right:
Master Cancrinus, Bouwe S. Hiddenga, Gerrit de Boer, Jan Tilma, Andries de Roo, Bouwe F. Hiddenga.
Second row, from left to right:
Eeke Hamstra, Akke Visser, Maaike de Vries, Hinke Visser, Haakje Hiddenga, Foekje de Roo, Anne de Roo, Miss de Hoop.
Third row, from left to right:
Trijntje Stelpstra, Sjoukje Holwerda, Tietje Holwerda, Meiltje van der Velde, Hinke Teitsma, Maaike van der Velde, Marijke Holwerda, Hiltje Cancrinus.
Up front, from left to right:
Syberen van der Velde, Bouwe Hiddenga, Sybren Stelpstra. 
 
210
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1910
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1910
Achterste rij, van links naar rechts:
Meester Cancrinus, Ids Banga, Gerrit Fortuin, Koos Westendorp Boerma, Cornelis Hartmans, Frans Vellema, juffrouw de Hoop.
Tweede rij, van links naar rechts:
Frouwcke Westendorp Boerma, Annie Westendorp Boerma, Jetske Boomsma,
Aaltje Fortuin, Sjoke Bouma, Dirkje Hartmans, Willemke Vellema, Uilkje van Dijk, Renske Slager.
Derde rij, van links naar rechts:
Hiltje Cancrinus, Jan Fortuin, Klaas Vellema, Foppe Unema, Johan Westendorp Boerma, Oege van Dijk, Pieter Slager.
Zittend op de voorgrond, van links naar rechts:
Dieuwke Boomsma, Jan van Dijk, Anna Slager.

Back row, from left to right:
Master Cancrinus, Ids Banga, Gerrit Fortuin, Koos Westendorp Boerma, Cornelis Hartmans, Frans Vellema, Miss de Hoop.
Second row, from left to right:
Frouwcke Westendorp Boerma, Annie Westendorp Boerma, Jetske Boomsma,
Aaltje Fortuin, Sjoke Bouma, Dirkje Hartmans, Willemke Vellema, Uilkje van Dijk, Renske Slager.
Third row, from left to right:
Hiltje Cancrinus, Jan Fortuin, Klaas Vellema, Foppe Unema, Johan Westendorp Boerma, Oege van Dijk, Pieter Slager.
Sitting up front, from left to right:
Dieuwke Boomsma, Jan van Dijk, Anna Slager. 
 
211
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1913
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1913
Achterste rij, van links naar rechts:
Jan Boersma, Sijmen ?, Jan Fortuin, Gerrit de Boer, Bouwe Hiddenga, Sybren Stelpstra, Bouwe Hiddenga, juffrouw Swierstra.
Tweede rij, van links naar rechts:
Sjoukje Holwerda, Dirkje Hiddenga, Hinke Teitsma, Jetske Boomsma,
Anna van Sinderen, Eeke Hamstra, Djoke Boomsma, Jantje van Sinderen, Sietske Hiddema.
Derde rij, van links naar rechts:
Sietse Adema, Klaas Vellema, Klaas Groen, Marten de Boer, Marten Hoekstra, Frans Vellema, Syberen van der Velde, Oege Hiddema, Jaap Hoekstra, Jan Osinga.
Op de voorgrond, van links naar rechts:
Paulus Hiddenga, Lieuwe Boomsma, Tjeerd Boomsma, Jentje Holwerda, Eeke Hiddenga, Sas van der Velde, Aaltje van der Velde, Janke van der Ploeg, Gerben van der Ploeg, Marijke Holwerda, Trijntje Stelpstra.

Back row, from left to right:
Jan Boersma, Sijmen ?, Jan Fortuin, Gerrit de Boer, Bouwe Hiddenga, Sybren Stelpstra, Bouwe Hiddenga, Miss Swierstra.
Second row, from left to right:
Sjoukje Holwerda, Dirkje Hiddenga, Hinke Teitsma, Jetske Boomsma,
Anna van Sinderen, Eeke Hamstra, Djoke Boomsma, Jantje van Sinderen, Sietske Hiddema.
Third row, from left to right:
Sietse Adema, Klaas Vellema, Klaas Groen, Marten de Boer, Marten Hoekstra, Frans Vellema, Syberen van der Velde, Oege Hiddema, Jaap Hoekstra, Jan Osinga.
Up front, from left to right:
Paulus Hiddenga, Lieuwe Boomsma, Tjeerd Boomsma, Jentje Holwerda, Eeke Hiddenga, Sas van der Velde, Aaltje van der Velde, Janke van der Ploeg, Gerben van der Ploeg, Marijke Holwerda, Trijntje Stelpstra. 
 
212
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1913
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1913
Achterste rij, van links naar rechts:
Hinke Slager, Akke Visser, Maaike de Vries, Sjoke Boomsma, Anne de Roo, Foekje de Roo, Griet Zeilstra (?), Tietje Holwerda, meester Sipma.
Tweede rij, van links naar rechts:
Foppe Unema, Cees Hartmans, Koos Westendorp Boerma, Jan Tilma,
Albert Heeringa, Jan Hoogland, Lyckle Havenga, Johan Westendorp Boerma.
Derde rij, van links naar rechts:
Neeltje Tilma, Jantsje Havenga, Annie Westendorp Boerma, Sjoukje Hoogland, Meiltsje van der Velde, Afke Havenga, Anna Slager, Hiltje Boonstra.
Vierde rij, van links naar rechts:
Klaas Slager, Pieter Slager, Andries de Roo, Klaas Vellema, Frans T. Vellema, Oege van Dijk.
Op de voorgrond, van links naar rechts:
Frouwcke Westendorp Boerma, Tsjip Slager, Bouke van Dijk, Jan van Dijk, Klaas Havenga, onbekend.

Back row, from left to right:
Hinke Slager, Akke Visser, Maaike de Vries, Sjoke Boomsma, Anne de Roo, Foekje de Roo, Griet Zeilstra (?), Tietje Holwerda, master Sipma.
Second row, from left to right:
Foppe Unema, Cees Hartmans, Koos Westendorp Boerma, Jan Tilma,
Albert Heeringa, Jan Hoogland, Lyckle Havenga, Johan Westendorp Boerma.
Third row, from left to right:
Neeltje Tilma, Jantsje Havenga, Annie Westendorp Boerma, Sjoukje Hoogland, Meiltsje van der Velde, Afke Havenga, Anna Slager, Hiltje Boonstra.
Fourth row, from left to right:
Klaas Slager, Pieter Slager, Andries de Roo, Klaas Vellema, Frans T. Vellema, Oege van Dijk.
Up front, from left to right:
Frouwcke Westendorp Boerma, Tsjip Slager, Bouke van Dijk, Jan van Dijk, Klaas Havenga, unknown.
 
 
213
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1919
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1919
Helemaal links, met de krullen, staat Jacob Boersma.
Geen verdere namen bekend.

To the far left, with the curly hair, stands Jacob Boersma.
No further names known. 
 
214
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1931
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1931
Namen / Names 
 
215
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1931
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1931
 
 
216
Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1895
Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1895
 
 
217
Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1907
Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1907
Achterste rij, van links naar rechts:
Meester Cancrinus, overige namen onbekend.
Tweede rij, van links naar rechts:
Durkje Hartmans, onbekend, onbekend, onbekend, Oekje de Jong, onbekend, onbekend, juffrouw de Hoop.
Derde rij, van links naar rechts:
Onbekend, Romkje Ferwerda, onbekend, Wikje Ferwerda, Arjen de Roo, onbekend, Cees Hartmans.
Zittend op de voorgrond:
Johannes Ferwerda (links), onbekend, onbekend.

Back row, from left to right:
Master Cancrinus, the others being unknown.
Second row, from left to right:
Durkje Hartmans, unknown, unknown, unknown, Oekje de Jong, unknown, unknown, Miss de Hoop.
Third row, from left to right:
Unknown, Romkje Ferwerda, unknown, Wikje Ferwerda, Arjen de Roo, unknown, Cees Hartmans.
Sitting up front:
Johannes Ferwerda (left), unknown, unknown. 
 
218
Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1907
Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1907
Achterste rij, van links naar rechts:
Onbekend, onbekend, onbekend, Benne Reitsma, onbekend.
Tweede rij, van links naar rechts:
Meester Cancrinus, onbekend, onbekend, onbekend, Boukje Reitsma, onbekend, Eelkje Fortuin, Aaltsje Fortuin, juffrouw de Hoop.
Derde rij, van links naar rechts:
Beth Wagenaar, Meino de Jong, Nienke Holwerda, onbekend, onbekend, Rike Havenga, Uilkje van Dijk, Griet Reitsma.
Op de voorgrond, van links naar rechts:
Onbekend, Lyckle Havenga, Klaske Havenga, Jan Fortuin, Foppe Unema, Oege van Dijk.

Back row, from left to right:
Unknown, unknown, unknown, Benne Reitsma, unknown.
Second row, from left to right:
Master Cancrinus, unknown, unknown, unknown, Boukje Reitsma, unknown, Eelkje Fortuin, Aaltsje Fortuin, Miss de Hoop.
Third row, from left to right:
Beth Wagenaar, Meino de Jong, Nienke Holwerda, unknown, unknown, Rike Havenga, Uilkje van Dijk, Griet Reitsma.
Up front, from left to right:
Onbekend, Lyckle Havenga, Klaske Havenga, Jan Fortuin, Foppe Unema, Oege van Dijk. 
 
219
Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1907
Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1907
Achterste rij, van links naar rechts:
Sietske de Roo, Sip Groen, Willemke Vellema, Hike Visser.
Tweede rij, van links naar rechts:
Juffrouw de Hoop, onbekend, Jan J. Vellema, Gerrit Visser,
Marten Hoekstra, Paulus Hiddenga, Piet Holwerda, Albert Heeringa, meester Cancrinus.
Derde rij, van links naar rechts:
Hinke Slager, Tryn Hiddenga, onbekend, Tsjeerdje Hiddenga, Anne de Roo, Akke Visser.
Zittend op de voorgrond, van links naar rechts:
Klaas Vellema, Sybren Stelpstra, Koos Westendorp Boerma.

Back row, from left to right:
Sietske de Roo, Sip Groen, Willemke Vellema, Hike Visser.
Second row, from left to right:
Miss de Hoop, unknown, Jan J. Vellema, Gerrit Visser,
Marten Hoekstra, Paulus Hiddenga, Piet Holwerda, Albert Heeringa, master Cancrinus.
Third row, from left to right:
Hinke Slager, Tryn Hiddenga, onbekend, Tsjeerdje Hiddenga, Anne de Roo, Akke Visser.
Sitting up front, from left to right:
Klaas Vellema, Sybren Stelpstra, Koos Westendorp Boerma. 
 
220
Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1920
Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1920
 
 
221
Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1920
Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1920
Namen / Names 
 
222
Blija- Schoolklas / Schoolclass - 1895
Blija- Schoolklas / Schoolclass - 1895
Achterste rij, van links naar rechts:
Marijke Sterk, Griet Postma, onbekend, onbekend, onbekend, Marijke van der Meer, onbekend, onbekend, meester Weber.
Tweede rij:
Namen helaas onbekend.
Derde rij, van links naar rechts:
Harmke Sterk, onbekend, Ytsje Osinga, Geertje Osinga, onbekend, Sjoukje Osinga, onbekend, Sietske Folkertsma, onbekend.
Voorste rij, van links naar rechts:
Jan Postma, de namen van de ander leerlingen zijn onbekend.

Back row, from left to right:
Marijke Sterk, Griet Postma, unknown, unknown, unknown, Marijke van der Meer, unknown, unknown, master Weber.
Second row:
All unknown.
Third row, from left to right:
Harmke Sterk, unknown, Ytsje Osinga, Geertje Osinga, unknown, Sjoukje Osinga, unknown, Sietske Folkertsma, unknown.
Front row, from left to right:
Jan Postma, the others being unknown. 
 
223
Blijstra, Bauke Andries
Blijstra, Bauke Andries
Mairie Hallum 
 
224
Blijstra, Jan Klazes
Blijstra, Jan Klazes
Mairie Blija 
 
225
Blijstra, Klaas Andries
Blijstra, Klaas Andries
Mairie Hallum 
 
226
Bloemsma, Pieter R. & Groenewoud, Sjoerdtje D.
Bloemsma, Pieter R. & Groenewoud, Sjoerdtje D.
 
 
227
Bloemsma, Pieter Rochus
Bloemsma, Pieter Rochus
Mairie Hallum 
 
228
Bloemsma, Rochus & Timmer, Grietje
Bloemsma, Rochus & Timmer, Grietje
 
 
229
Bloemsma, Wiebren Rochus
Bloemsma, Wiebren Rochus
Mairie Hallum 
 
230
Blom, Rinkus Geerts
Blom, Rinkus Geerts
Mairie Ferwerd 
 
231
Boer de, drie zussen / three sisters
Boer de, drie zussen / three sisters
Van links naar rechts / from left to right :
Geertje, Korneliske, Grietje Harms de Boer 
 
232
Boer, Auke Sjoerds de
Boer, Auke Sjoerds de
Mairie Ferwerd 
 
233
Boer, Boukje S de
Boer, Boukje S de
 
 
234
Boer, Cornelis de & Boer, Grietje de
Boer, Cornelis de & Boer, Grietje de
 
 
235
Boer, Dirk de & Posthumus, Pietje
Boer, Dirk de & Posthumus, Pietje
 
 
236
Boer, Dirk Gerrits de
Boer, Dirk Gerrits de
 
 
237
Boer, Dirk Harms de & Posthumus, Pietje Cornelis
Boer, Dirk Harms de & Posthumus, Pietje Cornelis
 
 
238
Boer, Dirkje S de
Boer, Dirkje S de
 
 
239
Boer, Douwe Tjeerds de
Boer, Douwe Tjeerds de
De Wachter - 19 december 1894 
 
240
Boer, Douwe Tjeerds de
Boer, Douwe Tjeerds de
Mairie Hallum 
 
241
Boer, Elizabeth de - nee Bennema (1)
Boer, Elizabeth de - nee Bennema (1)
The Banner - 12 augustus 1920 
 
242
Boer, Elizabeth de - nee Bennema (2)
Boer, Elizabeth de - nee Bennema (2)
The Banner - 12 augustus 1920 
 
243
Boer, Frans Gerrits de & Werff, Fokje Sydses van der
Boer, Frans Gerrits de & Werff, Fokje Sydses van der
Van links naar rechts / From left to right :
Trijntje, Frans Gerrits de Boer, Gerrit, Fokje Sydses van der Werff.  
 
244
Boer, Geertje Harms de
Boer, Geertje Harms de
 
 
245
Boer, Gerrit de
Boer, Gerrit de
The Banner - 7 augustus 1942 
 
246
Boer, Gerrit Nannes de
Boer, Gerrit Nannes de
 
 
247
Boer, Gerrit Nannes de
Boer, Gerrit Nannes de
 
 
248
Boer, Gosse Watses de
Boer, Gosse Watses de
 
 
249
Boer, Govert de
Boer, Govert de
The Banner - 10 juni 1960 
 
250
Boer, Harm D. de
Boer, Harm D. de
 
 

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 84» Volgende»

© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha