Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Alle Media


Stamboom:  

Treffers 151 t/m 200 van 4,190     » Zie Galerij

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 84» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
151
Berg, Hemme L. & Woude, Willemke v.d.
Berg, Hemme L. & Woude, Willemke v.d.
 
 
152
Berg, Meindert & Wijbenga, Joukje
Berg, Meindert & Wijbenga, Joukje
 
 
153
Berg, Popke van den & Hofman, Janke
Berg, Popke van den & Hofman, Janke
 
 
154
Berg, Sijmen P. v.d.
Berg, Sijmen P. v.d.
 
 
155
Berg, Trijntje Meinderts van der
Berg, Trijntje Meinderts van der
Mairie Ferwerd 
 
156
Bergmans, Jan
Bergmans, Jan
 
 
157
Bergsma, Jan & Rosenga, Willemke
Bergsma, Jan & Rosenga, Willemke
 
 
158
Berkenpas, James & Sadie
Berkenpas, James & Sadie
 
 
159
Berkenpas, Leendart & Jantje
Berkenpas, Leendart & Jantje
 
 
160
Berkompas, Taeke Abrahams & Postma, Gettje Abes
Berkompas, Taeke Abrahams & Postma, Gettje Abes
met dochter / with daughter Leentje (Lena) 
 
161
Berkompas, Tietje Taekes
Berkompas, Tietje Taekes
 
 
162
Bierma, Hessel Jorrits
Bierma, Hessel Jorrits
 
 
163
Bierma, Janke Jorrits
Bierma, Janke Jorrits
 
 
164
Bierma, Lolkje Jorrits
Bierma, Lolkje Jorrits
 
 
165
Bierma, Lutske Jorrits
Bierma, Lutske Jorrits
 
 
166
Bierma, Sijtske J.
Bierma, Sijtske J.
 
 
167
Biesma, Jietze Jans
Biesma, Jietze Jans
Mairie Hallum 
 
168
Bij, Jantje v.d.
Bij, Jantje v.d.
 
 
169
Bijkerk, Pietertje
Bijkerk, Pietertje
 
 
170
Bijleveld, Gerben IJdes
Bijleveld, Gerben IJdes
 
 
171
Bijleveld, IJde
Bijleveld, IJde
 
 
172
Bijleveld, Kornelis
Bijleveld, Kornelis
 
 
173
Bijlsma, Anne
Bijlsma, Anne
 
 
174
Bijlsma, Ate Baukes (1)
Bijlsma, Ate Baukes (1)
Mairie Hallum 
 
175
Bijlsma, Ate Baukes (2)
Bijlsma, Ate Baukes (2)
Mairie Hallum 
 
176
Bijlsma, Jan Kornelis
Bijlsma, Jan Kornelis
Mairie Marrum 
 
177
Bijlsma, Janke D. & Fokkema, Minne A.
Bijlsma, Janke D. & Fokkema, Minne A.
 
 
178
Bijlsma, Keimpe Jacobs
Bijlsma, Keimpe Jacobs
Mairie Hallum 
 
179
Bijlsma, Lijsbert & Akkerman, Dirk
Bijlsma, Lijsbert & Akkerman, Dirk
 
 
180
Bijlstra, Dirk Klazes
Bijlstra, Dirk Klazes
Mairie Ferwerd 
 
181
Bijlstra, Klaaske & Link, Pieter
Bijlstra, Klaaske & Link, Pieter
 
 
182
Bijlstra, Maaike Baukes
Bijlstra, Maaike Baukes
met kleinzoon / with grandson Tinus Regnerus  
 
183
Bijlstra, Pieter Baukes
Bijlstra, Pieter Baukes
Mairie Marrum 
 
184
Bijlstra, Sytse Baukes & Wierstra, Pietje Douwes
Bijlstra, Sytse Baukes & Wierstra, Pietje Douwes
met dochter/ with daughter Hiltje  
 
185
Bijlstra, Sytse Baukes & Wierstra, Pietje Douwes
Bijlstra, Sytse Baukes & Wierstra, Pietje Douwes
met kinderen / with children :
Bauke & Hiltje. 
 
186
Bijlstra, Wijtse
Bijlstra, Wijtse
 
 
187
Bildt, Arjen Abrahams de
Bildt, Arjen Abrahams de
Mairie Hallum 
 
188
Bilsma, Jantje Jacobs
Bilsma, Jantje Jacobs
Mairie Hallum 
 
189
Bilstra, Haye Franses
Bilstra, Haye Franses
 
 
190
Bilstra, Haye Franses & Visbeek, Sijke Douwes
Bilstra, Haye Franses & Visbeek, Sijke Douwes
 
 
191
Bilstra, Jantje Hayes
Bilstra, Jantje Hayes
 
 
192
Binnema, Antje
Binnema, Antje
 
 
193
Binnema, Johannes
Binnema, Johannes
 
 
194
Binnema, Lieuwe Aanes
Binnema, Lieuwe Aanes
Mairie Marrum 
 
195
Birdaard - Koninginnedag / Queen's birthday - 1923
Birdaard - Koninginnedag / Queen's birthday - 1923
Zittend, van links naar rechts:
Douwe Plantings, Hendrik van der Meulen, Jochem Visser (?), Ype Hoekstra en, bij de geit, Gosse A. Wielinga.
Staand, van links naar rechts:
Kees O. Plantinga, Ynte Visser (?), Griet Kingma, Tjikke Hoekstra en Marten Wielinga (?)
Midden boven het paard: Marten Teitsma
Onder het paard (met pet): Klaas Boersma
Staand voor op de wagen: Germ van Wieren
Staand achter op de wagen: Tijs Laupman
Staand achter op de wagen (met horlogeketting): Age Offringa
Naast Age Offringa (met witte pet): Lippe van der Laan
Schuin voor Lippe van der Laan (met wit overhemd): Lieuwe Verhaag
De man in uniform: veldwachter Wiersma

Sitting, from left to right:
Douwe Plantings, Hendrik van der Meulen, Jochem Visser (?), Ype Hoekstra and, with the goat, Gosse A. Wielinga.
Standing, from left to right:
Kees O. Plantinga, Ynte Visser (?), Griet Kingma, Tjikke Hoekstra and Marten Wielinga (?)
Behind the horse: Marten Teitsma
Under the horse (with cap): Klaas Boersma
Standing on the wagon to the left: Germ van Wieren
Standing on the wagon to the right: Tijs Laupman
Standing on the wagon to the right (with the watch-chain): Age Offringa
Next to Age Offringa (with white cap): Lippe van der Laan
In front of Lippe van der Laan (with the white shirt): Lieuwe Verhaag
The gentleman in uniform: constable Wiersma 
 
196
Birdaard - Onafhankelijkheidsfeest / Independence Day - 1913
Birdaard - Onafhankelijkheidsfeest / Independence Day - 1913
Zittend, van links naar rechts / Sitting, from left to right :
K. Tamsma, J.Straatsma, B. Friso, J. Plantinga.

Staand, tweede van rechts / Standing, second from right :
Bauke van der Velde. 
 
197
Birdaard - Onafhankelijkheidsfeest in Birdaard met praalwagen 'De Elf Provincien' / Independence Day with float 'The Eleven Provinces' - 1913
Birdaard - Onafhankelijkheidsfeest in Birdaard met praalwagen "De Elf Provincien" / Independence Day with float "The Eleven Provinces" - 1913
Links: C. (Kees) Tadema, onbekend paard en P. Tadema Sr.
Op de wagen staand, van links naar rechts:
J. Cuperus, A. de Jong (?), R. de Groot, Anna C. Kingma en Wytske Kooistra.
Op de wagen zittend, van links naar rechts:
Lucretia Belgraver, Wytske H. Kingma, Aaltje B. van der Velde, J. Hoekstra, Tjitske Sj. Offringa, A. Straatsma

To the left: C. (Kees) Tadema, a horse with no name and P. Tadema Sr.
Standing on the float, from left to right:
J. Cuperus, A. de Jong (?), R. de Groot, Anna C. Kingma and Wytske Kooistra.
Sitting on the float, from left to right:
Lucretia Belgraver, Wytske H. Kingma, Aaltje B. van der Velde, J. Hoekstra, Tjitske Sj. Offringa, A. Straatsma. 
 
198
Birdaard 1948 :
personeel melkfabriek Concordia / employers milkplant Concordia
Birdaard 1948 : personeel melkfabriek Concordia / employers milkplant Concordia
Eerste rij/First row:
Herre Kampen, Haije Talsma, Lammert Wiersma, Gooitsen de Vries (directeur), Klaas Boersma (assistent directeur), Rense Cuperus.
Tweede rij/Second row:
Willem Belgraver, Klaas van Oosten, Jap Plantinga, ?, Haring Wielinga, ?, ? de Vries.
Derde rij/Third row:
Jan Talsma, Wiebren Viersen, Harm Poortman, ‘lytse’ Wietse van der Veen, Albert van der Meer, Lykele Kingma, Jelte Hoekstra, Johannes Poortinga, Jinze Terpstra.
Vierde rij/Fourth row:
Durk Feddema, Sipke Folkertsma, Wietse Gosses van der Veen, Lammert Kuipers, Pieter Talsma, ?, ?. 
 
199
Birdaard: bij de viersprong / at the crossing
Birdaard: bij de viersprong / at the crossing
Van links naar recht / From left to right :
Jetske Oostinga-Aalbers, Grietje Kingma-Kuipers, Lieuwkje ? en Tettje Talsma-Idzinga 
 
200
Bleeker, Lamkje & Brinkman, Wiebe
Bleeker, Lamkje & Brinkman, Wiebe
 
 

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 84» Volgende»

© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha