OVERLIJDENSBERICHTEN

 


 
Er dient vermeld te worden dat dit onderdeel geheel te danken is aan Heritage Hall, Calvin College in Grand Rapids, Michigan. Onzerzijds hebben wij hun louter een lijst met ruim 600 families en alleenstaande personen toegezonden die vanuit Ferwerderadeel naar de V.S. zijn geëmigreerd. Dr. Richard Harms, curator van Heritage Hall, en zijn medewerk(st)ers zijn alle namen nagegaan in hun knipselbestand en toverden ca. 350 overlijdensberichten te voorschijn die zij hebben gescanned en naar ons toe hebben gezonden. Het moge duidelijk zijn dat wij Heritage Hall buitengewoon erkentelijk zijn voor alle tijd en moeite die zij hebben genomen om dit onderdeel van de website mogelijk te maken. Op één na, werden de overlijdensberichten in de periodieken “De Wachter” (Nederlandstalig) en “The Banner” (Engelstalig) gepubliceerd, beide een officiële uitgave van de Christian Reformed Church in Amerika. Dit betekent dat de overlijdensberichten uitsluitend betrekking hebben op leden van deze kerkelijke gemeente. In een aantal gevallen lieten de nabestaanden het bericht van overlijden in beide uitgaven publiceren.

De veronderstelde, oorspronkelijke namen van de overledenen zijn aan de desbetreffende namen in de database gekoppeld. Ofschoon dit is gedaan op grond van conclusies menen wij dat deze linken juist zijn. Mocht u aanvullende informatie beschikbaar hebben over familieleden die in de overlijdensberichten worden genoemd dan houden wij ons uiteraard van harte aanbevolen.