Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Datums & verjaardagen


Stamboom:  

Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 390

1 2 3 4 5 ... Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID   Stamboom 
1
Elama, Sijtje 
 15 jun 1550 I13276 NOF 
2
Elama, Sijtje Renenkos 
 15 jun 1550 I13275 NOF 
3
Clases, Klaaske 
 15 jun 1728Harlingen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I28067 Ank van der Ploeg 
4
Fokkes, Eelke 
 15 jun 1740Wijns Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I65549 SET 
5
Fokkes, Eelke 
 15 jun 1740Wijns, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I61710 NOF 
6
van Maren, Folkert Pieters 
 15 jun 1745Westernieland, Eenrum, Groningen, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I24053 NOF 
7
Heerkes, Beerend 
 15 jun 1746Wier Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I100765 SET 
8
Heerkes, Berent 
 15 jun 1746Wier Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I81851 Ank van der Ploeg 
9
van Eysinga, Frans Julius Johan 
 15 jun 1752Joure, Haskerland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I24196 NOF 
10
Venema, Jantje Heyes 
 15 jun 1752Winschoten, Groningen, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I36687 NOF 
11
Krol, Jan Pieters 
 15 jun 1756Holwerd, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I34869 NOF 
12
Looyenga, Rein Pieters 
 15 jun 1758Weidum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I66139 SET 
13
Tjeerds Koopman, Jacob 
 15 jun 1759Ouwsterhaule Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I50008 Ank van der Ploeg 
14
Johannes Kooistra, Hendrikje 
 15 jun 1760Bozum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I57128 Ank van der Ploeg 
15
Jans, Antie 
 15 jun 1764Sint Nicolaasga Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I12322 Ank van der Ploeg 
16
Tjerks, Sjoukjen 
 15 jun 1766Morra Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I1721 Ank van der Ploeg 
17
Algera, Hiltje Jans 
 15 jun 1770Suawoude/Tietjerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I89386 SET 
18
Hendriks Ketellapper, Beerend 
 15 jun 1770Sint Johannesga Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I31786 Ank van der Ploeg 
19
Jacobs Sikma, Antje 
 15 jun 1770Roodkerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I18919 Ank van der Ploeg 
20
Jans Algra, Hiltje 
 15 jun 1770Suawoude Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I60099 Ank van der Ploeg 
21
Ebels, Cornelia 
 15 jun 1771Tjamsweer, Appingedam, Groningen, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I21100 NOF 
22
Gaasterland, Kornelis Klazes 
 15 jun 1771Engwierum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I40509 NOF 
23
Jager, Albert Douwes 
 15 jun 1771Suameer Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I70120 SET 
24
Klazes Gaasterland, Kornelis 
 15 jun 1771Engwierum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I23596 Ank van der Ploeg 
25
Beerns, Tijtje 
 15 jun 1772Wanswerd/Jislum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I47579 SET 
26
Elles Ruisch, Jacob 
 15 jun 1772Akkerwoude Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I23952 Ank van der Ploeg 
27
Brouwer, Jacobus Petrus 
 15 jun 1773Leeuwarden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I75616 SET 
28
Olivier, Baukje Roelofs 
 15 jun 1773Holwerd Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I76028 SET 
29
Roelofs Olivier, Baukjen 
 15 jun 1773Holwerd Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I5483 Ank van der Ploeg 
30
Andringa, Froukje Tjeerds 
 15 jun 1774St. Jacobiparochie Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I114780 SET 
31
Douwes Visser, Jan 
 15 jun 1774Paesens Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I2994 Ank van der Ploeg 
32
Visser, Jan Douwes 
 15 jun 1774Paesens, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I35513 NOF 
33
Kooistra, Gerrit Ouwes 
 15 jun 1775Zwaagwesteinde Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I9861 SET 
34
Kooistra, Gerrit Ouwes 
 15 jun 1775Zwaagwesteinde, Dantumadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I28417 NOF 
35
Wobbes van der Veen, Hinke 
 15 jun 1775Opeinde, , Smal Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I38873 Ank van der Ploeg 
36
Zijlstra, Dirk Jacobs 
 15 jun 1775Deinum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I102348 SET 
37
Jacobs Knol, Age 
 15 jun 1777Minnertsga Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I129814 Ank van der Ploeg 
38
Jacobs, Betske 
 15 jun 1778De Valom, Dantumadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I58874 NOF 
39
Boersma, Abe Wytzes 
 15 jun 1779Gerkesklooster, Achtkarspelen, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I21770 NOF 
40
Fokkes Meyerink, Yttje 
 15 jun 1782Anjum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I53469 Ank van der Ploeg 
41
Meirink, IJtje Fokkes 
 15 jun 1782Anjum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I32720 NOF 
42
Meirink, Yttje Fockes 
 15 jun 1782Anjum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I86898 SET 
43
Harmens, Klaas 
 15 jun 1784 I594 Ank van der Ploeg 
44
Stiensma, Tjitske Sjoerds 
 15 jun 1784Britswerd Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I74640 SET 
45
Dijkstra, Antje Gerbens 
 15 jun 1786St. Annaparochie Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I38380 SET 
46
Dijkstra, Froukje Teyes 
 15 jun 1786Ternaard Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I16656 SET 
47
Allardus Nicolai, Lieuwe 
 15 jun 1787Cornjum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I16507 Ank van der Ploeg 
48
Boersma, Gerben Oebles 
 15 jun 1787Wanswerd Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I13349 SET 
49
Jolles Landman, Sjoukjen 
 15 jun 1787Tjerkgaast Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I120135 Ank van der Ploeg 
50
Nicolai, Lieuwe Allardus 
 15 jun 1787Cornjum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I9645 SET 

1 2 3 4 5 ... Volgende»


Gedoopt

Treffers 1 t/m 50 van 109

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID   Stamboom 
1
Fokkes, Geertje 
 15 jun 1684Finkum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I41959 Ank van der Ploeg 
2
Hommes Hoitema, Foppe 
 15 jun 1721Langweer Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I42151 Ank van der Ploeg 
3
Jacobs, Auke 
 15 jun 1727Nes, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I57593 NOF 
4
Jansma, Klaas Jans 
 15 jun 1727Ee, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I39718 NOF 
5
Tjerks, Johannes 
 15 jun 1732Anjum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I12823 Ank van der Ploeg 
6
Wijntjes, Teeke 
 15 jun 1732Balk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I12120 Ank van der Ploeg 
7
Teitsma, Andries Fransen 
 15 jun 1738Blija, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I35059 NOF 
8
Willems, Grietje 
 15 jun 1739Huizum, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I29984 NOF 
9
Johannes Heijmans, Baukje 
 ca. 15 jun 1740Leeuwarden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I24033 Ank van der Ploeg 
10
Gerrits van der Klinse, Jelle 
 15 jun 1751Oudkerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I35746 Ank van der Ploeg 
11
Andries, Meindert 
 15 jun 1755Oosternijkerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I13604 Ank van der Ploeg 
12
Andries, Meindert 
 15 jun 1755Oosternijkerk, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I43137 NOF 
13
Hendriks Loopstra, Freerk 
 15 jun 1755Lippenhuizen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I88857 Ank van der Ploeg 
14
Hisses, Wijtje 
 15 jun 1755Balk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I117318 Ank van der Ploeg 
15
Lourens, Trijntje 
 15 jun 1755Buitenpost Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I49697 Ank van der Ploeg 
16
Uilkes Riedstra, Antje 
 15 jun 1755Oenkerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I72298 Ank van der Ploeg 
17
Bouwman, Pieter Egberts 
 15 jun 1760Eexta, Scheemda, Groningen, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I44920 NOF 
18
Dirks Koopmans, Dirk 
 15 jun 1760Westernijkerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I125410 Ank van der Ploeg 
19
Harings Tolsma, Jan 
 15 jun 1760Hallum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I90966 Ank van der Ploeg 
20
Johannes Dijkstra, Grietje 
 15 jun 1760Ternaard Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I136659 Ank van der Ploeg 
21
Meines Samplonius, Bouwe 
 15 jun 1760Tjerkgaast Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I19985 Ank van der Ploeg 
22
Sierks, Mattheus 
 15 jun 1760Wijnaldum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I125620 Ank van der Ploeg 
23
Sijbolts, Gatske 
 15 jun 1760Tjerkgaast Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I17810 Ank van der Ploeg 
24
Sijbolts, Pieter 
 15 jun 1760Tjerkgaast Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I17809 Ank van der Ploeg 
25
Walings Talsma, Rinze 
 15 jun 1760Hallum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I83023 Ank van der Ploeg 
26
Klaver, Minne Freeks 
 15 jun 1763Dokkum, Dongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I9826 NOF 
27
Herrema, Hans Jans 
 15 jun 1764Oosterbierum, Barradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I26901 NOF 
28
Andries Renema, Japik 
 15 jun 1766Marssum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I129372 Ank van der Ploeg 
29
Bienses, Bouwe 
 15 jun 1766Driesum, Dantumadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I59258 NOF 
30
Bienses, Pieter 
 15 jun 1766Driesum, Dantumadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I44868 NOF 
31
Bienses Hiemstra, Sytse 
 15 jun 1766Dantumawoude Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I72714 Ank van der Ploeg 
32
Broeksma, Harmen Bienzes 
 15 jun 1766Driesum, Dantumadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I30434 NOF 
33
Dijkstra, Andries Bienses 
 15 jun 1766Driesum, Dantumadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I33781 NOF 
34
Dijkstra, Eelke Bienses 
 15 jun 1766Driesum, Dantumadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I61704 NOF 
35
Gerbens, Jouke 
 15 jun 1766Rauwerd Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I133235 Ank van der Ploeg 
36
Hiemstra, Sijtse Bienses 
 15 jun 1766Driesum, Dantumadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I49139 NOF 
37
Rinderts, Gertje 
 15 jun 1766Anjum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I20521 Ank van der Ploeg 
38
Everts Siderius, Baukje 
 15 jun 1777Vrouwenparochie Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I82474 Ank van der Ploeg 
39
Heins de Vries, Jitske 
 15 jun 1777Huizum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I94625 Ank van der Ploeg 
40
Klazes Brouwer, Gerben 
 15 jun 1777Sint Annaparochie Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I113824 Ank van der Ploeg 
41
Lolkes van Breeden, Bindert 
 15 jun 1777Marrum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I28921 Ank van der Ploeg 
42
Porte, Rinse Jans 
 15 jun 1777Stiens, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I47267 NOF 
43
Tjeerds van der Weide, Gerritje 
 15 jun 1781Leeuwarden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I93407 Ank van der Ploeg 
44
Boersma, Ulbe Jans 
 15 jun 1783Ternaard, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I16694 NOF 
45
de Vries, Douwe Ruurds 
 15 jun 1783Engwierum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I22035 NOF 
46
Ferwerda, Pietje Mintjes 
 15 jun 1783Ferwerd, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I45936 NOF 
47
Gooitzen Sjoerdsma, Andries 
 15 jun 1783Holwerd Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I13327 Ank van der Ploeg 
48
Gooitzen Sjoerdsma, Sjoerd 
 15 jun 1783Holwerd Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I13338 Ank van der Ploeg 
49
Jarigs Nooitgedagt, Antje 
 15 jun 1783Oosthem Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I101157 Ank van der Ploeg 
50
Lewe van Middelstum, Mr. Edzard Jacob 
 15 jun 1783Groningen, Groningen, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I22373 NOF 

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 396

1 2 3 4 5 ... Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID   Stamboom 
1
de Mepsche, Johan 
 15 jun 1501Appingedam, Groningen, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I6115 NOF 
2
Wringer, Douwe 
 15 jun 1625 I22130 NOF 
3
Bonnema, Trijntie Jelles 
 15 jun 1634 I15845 NOF 
4
Halbetsma, Wytske 
 vóór 16 jun 1666 I18329 NOF 
5
Minnes, Aechtie 
 na 14 jun 1676 I23659 NOF 
6
Johannes, Claas 
 15 jun 1733Oude Bildtzijl Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I51495 Ank van der Ploeg 
7
Jilles, Douwe 
 15 jun 1757Surhuisterveen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I100488 SET 
8
Gerrits, Hendrik 
 vóór 16 jun 1765Oudemirdum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I133098 Ank van der Ploeg 
9
Arends, Antje 
 15 jun 1770Roodkerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I18914 Ank van der Ploeg 
10
Melis Wijnia, Klaas 
 15 jun 1778Ternaard Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I72814 Ank van der Ploeg 
11
Wynia, Klaas 
 15 jun 1778Ternaard, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I40047 NOF 
12
Jans Atema, Ate 
 15 jun 1789Drachten Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I47420 Ank van der Ploeg 
13
Egberts Gorter, Oeble 
 vóór 16 jun 1792Gorredijk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I68349 Ank van der Ploeg 
14
Florus, Jetske 
 15 jun 1799Franeker Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I93540 SET 
15
Thyssens, Jantje 
 vóór 16 jun 1799 I5000 NOF 
16
Tysses, Jantje 
 vóór 16 jun 1799 I36659 NOF 
17
IJzebrands, Martje 
 15 jun 1802Vliedorp, province of Groningen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I112591 SET 
18
Pieters, Rink 
 15 jun 1806Harich Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I94455 Ank van der Ploeg 
19
Clases, Weyke 
 15 jun 1809Oenkerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I105385 SET 
20
Keimpes, Antje 
 15 jun 1809Lekkum, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I48425 NOF 
21
Theunis, Johannes 
 15 jun 1809Akkerwoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I38875 NOF 
22
Roelfs, Aaltje 
 15 jun 1810Bakkeveen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I77249 SET 
23
van Nes, Zara Elisabeth 
 15 jun 1810Leeuwarden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I80696 SET 
24
Piebes, Aafke 
 15 jun 1811Warns Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I50209 Ank van der Ploeg 
25
Haan, Bouwe Jans de 
 15 jun 1812Givet, France Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I11475 SET 
26
Pieters Boomsma, Sjoukje 
 15 jun 1812Oostrum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I20881 Ank van der Ploeg 
27
Dijkstra, Wytze Klazes 
 15 jun 1813Roordahuizum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I57606 SET 
28
Henstra, Bartel Henses 
 15 jun 1814Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I58063 NOF 
29
Henzes Henstra, Bartele 
 15 jun 1814Kollum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I80244 Ank van der Ploeg 
30
Visser, Antje Hayes 
 15 jun 1814Grouw Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I51486 SET 
31
Gerrits, Eelkje 
 15 jun 1816Waaxens Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I101889 SET 
32
Jans, Klaaske 
 15 jun 1816Engwierum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I7389 NOF 
33
Ytsma, Klaas Jans 
 15 jun 1816Dokkum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I105320 SET 
34
de Groot, Antje Piers 
 15 jun 1817Rinsumageest Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I51087 SET 
35
Gerrits, Willem 
 15 jun 1818Finkum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I31577 SET 
36
Ottens Suthoff, Heilina 
 15 jun 1818Koudum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I50074 Ank van der Ploeg 
37
Palland, Asjen 
 15 jun 1818Kamperveen, Overijssel, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I19113 NOF 
38
Tjerks Lenting, Tjalling 
 15 jun 1818Kooten Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I125952 Ank van der Ploeg 
39
Jelles, Grietje 
 15 jun 1819St. Annaparochie Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I39924 SET 
40
Pabes Hiemstra, Minne 
 15 jun 1819Hennaarderadeel Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I96032 Ank van der Ploeg 
41
Weit, Wytze Gerbens van der 
 15 jun 1820Marssum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I17012 SET 
42
Gerbens, Baukje 
 15 jun 1821Hantum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I1246 Ank van der Ploeg 
43
Gerbens, Baukjen 
 15 jun 1821 I49377 SET 
44
Jimmes, Gerrit 
 15 jun 1821Dantumadeel Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I55635 Ank van der Ploeg 
45
Wybrandi, Maria 
 15 jun 1821Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I8942 NOF 
46
Harmens, Sybren 
 15 jun 1822Leeuwarden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I84058 SET 
47
Jong, Doetje Wiltjes de 
 15 jun 1824Beers Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I18548 SET 
48
Jelles van der Meer, Antje 
 15 jun 1825Hantumhuizen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I3326 Ank van der Ploeg 
49
Philipse, Pieter 
 15 jun 1825Biezelinge, province of Zeeland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I114841 SET 
50
van der Meer, Antje Jelles 
 15 jun 1825Hantumhuizen, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I17469 NOF 

1 2 3 4 5 ... Volgende»


Begraven

Treffers 1 t/m 6 van 6

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Begraven   Persoon-ID   Stamboom 
1
Jacobs Haaijema, IJmkje 
 15 jun 1917Dokkum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I13014 Ank van der Ploeg 
2
Jelles Dijkstra, Adolf 
 15 jun 1974Garijp Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I8930 Ank van der Ploeg 
3
Stoop, Anton Elisa 
 15 jun 1984Utrecht, Utrecht, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I57192 NOF 
4
Visser, Dirk 
 15 jun 1985Wierum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I28358 Ank van der Ploeg 
5
Jan de Leeuw, Theunis 
 15 jun 1999Begr.Pl."Westermeer" Joure Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I8641 Ank van der Ploeg 
6
Buwalda, Andrieske 
 15 jun 2002Westernijkerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I28038 Ank van der Ploeg 

Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 261

1 2 3 4 5 ... Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID   Stamboom 
1
van Limburg Stirum, Otto 
van Dohna- Carwinden, Elisabeth Charlotte 
 15 jun 1643Buren, Gelderland, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I10400
I22890
NOF 
2
Franses, Sybe 
Wepkes, Stijntje 
 15 jun 1710Metslawier Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I87593
I87594
SET 
3
Franzes, Sybe 
Wepkes, Stijntje 
 15 jun 1710Metslawier Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I35487
I35488
Ank van der Ploeg 
4
Sybrens, Arjen 
Doedes, Ynske 
 15 jun 1727Vrouwenparochie Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I42585
I42586
SET 
5
Ypes, Jacob 
Reitzes, Lijsbeth 
 15 jun 1727Anjum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I33678
I41384
NOF 
6
Ypes, Jakob 
Reitses, Lysbet 
 15 jun 1727Anjum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I87588
I87589
SET 
7
Ypes Humalda, Jacob 
Reitses Jeppema, Lysbeth 
 15 jun 1727Anjum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I10202
I5496
Ank van der Ploeg 
8
Freerks, Wopke 
Gabes, Trijntje 
 15 jun 1732Kollum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I81699
I81700
SET 
9
Haijes, Durk 
Jacobs, Wymkjen 
 15 jun 1732Ureterp Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I80858
I80860
SET 
10
Tiercks, Oege 
Jarigs, Jeltie 
 15 jun 1732Idaard Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I86810
I86811
SET 
11
Tjerks, Oege 
Jarings, Jeltie 
 15 jun 1732Idaard Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I243
I5288
Ank van der Ploeg 
12
Hania, Jan Pieters 
Folkerts, Pietje 
 15 jun 1738Dokkum, Dongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I35038
I45938
NOF 
13
Hanja, Jan Pijtters 
Folkerts, Pijttje 
 15 jun 1738Dokkum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I75227
I75228
SET 
14
Pieters Hania, Jan 
Folkerts, Pietje 
 15 jun 1738Dokkum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I24517
I24887
Ank van der Ploeg 
15
Jacobs, Jeip 
Johannes, Martjen 
 15 jun 1749Schurega Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I27548
I27549
Ank van der Ploeg 
16
Jeremias, Jan 
Hendriks, Riemke 
 15 jun 1749Veenwouden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I74674
I74675
SET 
17
Synes, Oepke 
Jans, Ynskjen 
 15 jun 1749Oosterzee Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I27874
I132693
Ank van der Ploeg 
18
Vegelin Van Claerbergen, Hessel 
Van Eysinga, Catharina Maria 
 15 jun 1749 I1568
I20784
NOF 
19
Willems, Jan 
Gerbens, Sjoukje 
 15 jun 1753Poppingawier Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I72824
I72825
SET 
20
Dirks, Hylke 
Oedzes, Janke 
 15 jun 1755Driesum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I55590
I55589
Ank van der Ploeg 
21
Feikes, Sybren 
Jentjes, Willemke 
 15 jun 1755Scharnegoutum/Loenga Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I91777
I91778
SET 
22
Klases, Sierd 
Gerbens, IJbeltje 
 15 jun 1755Warga Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I88532
I88533
SET 
23
Walings, Keimpe 
Gerryts, Hiltje 
 15 jun 1755Vrouwenparochie Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I77830
I77831
SET 
24
Walings, Keimpe 
Gerrits, Hiltje 
 15 jun 1755Vrouwenparochie Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I87189
I90423
Ank van der Ploeg 
25
Andries, Klaas 
Okkes, Hiltje 
 15 jun 1760Oostermeer Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I84620
I84622
SET 
26
Andries, Klaas 
Okkes, Hiltje 
 15 jun 1760Oostermeer Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I57552
I57553
Ank van der Ploeg 
27
Jans, Sjouke 
Yemes, Leeukie 
 15 jun 1760Harlingen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I103233
I103234
SET 
28
Pyters, Aeme 
Dirks, Trijntie 
 15 jun 1760Weidum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I97389
I97390
SET 
29
de Boer, Alle Ruurds 
Cornelis, Trijntje 
 15 jun 1766Exmorra/Allingawier Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I68893
I68894
SET 
30
Klaprodt, Hendrik (aka Clapperot) 
Bavius, Tjitske 
 15 jun 1766Leeuwarden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I56040
I56041
SET 
31
Lolkes, Hijlke 
Louwes, Tjitske 
 15 jun 1766Oosthem Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I27706
I133259
Ank van der Ploeg 
32
Ruurds de Boer, Alle 
Cornelis, Trijntje 
 15 jun 1766Allingawier Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I124751
I124752
Ank van der Ploeg 
33
Harmens, Pijter 
Douwes, Tijtje 
 15 jun 1767Britsum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I43492
I43493
SET 
34
Claases, Cornelis 
Jans, Trijntje 
 15 jun 1776Jelsum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I85652
I85657
SET 
35
Ennes, Cornelis 
Halbes, Jantjen 
 15 jun 1777Burum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I29025
I29108
Ank van der Ploeg 
36
Hendriks, Roel 
Tjibbes, Bontje 
 15 jun 1777Wijnjeterp Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I65888
I65889
SET 
37
Jeens, Geert 
Lammerts (molles), Antje 
 15 jun 1777Drachten Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I7639
I7640
Ank van der Ploeg 
38
Rosier, Johannes 
Idses, Lysbet 
 15 jun 1777Anjum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I106759
I106760
SET 
39
Rosier, Johannes 
Idses, Lysbert 
 15 jun 1777Anjum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I95330
I60196
Ank van der Ploeg 
40
Rosier, Johannes Stephanus 
Idses, Lijsbeth 
 15 jun 1777Anjum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I38804
I41359
NOF 
41
Folkertsma, Cornelis Johannes 
van Bachum, Elisabeth Gerbrandus 
 15 jun 1783Veenwouden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I71650
I71651
SET 
42
Jans, Sjouke 
Dijkstra, Bottje Lieuwes 
 15 jun 1783Hijum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I57924
I57925
SET 
43
Jelles, Reiner 
Dijk, Katelijne Lieuwes van 
 15 jun 1783Finkum/Hijum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I2369
I2370
SET 
44
Klazes, Ulbe 
Pieters, Dirkje 
 15 jun 1783Hallum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I95071
I95072
SET 
45
Ley, Rochus Tjeerds van der 
Joukes, Grietje 
 15 jun 1783Hallum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I67665
I67666
SET 
46
van der Ley, Rochus Tjeerds 
Joukes, Grietje 
 15 jun 1783Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I47631
I29567
NOF 
47
van Keulen, Hendrik 
Sytses, Claaske 
 15 jun 1783Leeuwarden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I109249
I109250
SET 
48
Boonstra, Romke Wopkes 
Jantjes, Tytje 
 15 jun 1788Britsum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I48826
I48827
SET 
49
Cornelis Meyer, Mindert 
Andries van der Wal, Tietje 
 15 jun 1788Suameer Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I17025
I84725
Ank van der Ploeg 
50
Dijkstra, Dirk Klazes 
Visser, Trijntje Rientses 
 15 jun 1788Witmarsum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I103168
I103169
SET 

1 2 3 4 5 ... Volgende»


Gescheiden

Treffers 1 t/m 1 van 1

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gescheiden   Persoon-ID   Stamboom 
1
Douma, Age Ruurds 
de Vries, Lutske Egberts 
 15 jun 1930 I24447
I8454
NOF 

Baptism

Treffers 1 t/m 50 van 85

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Baptism   Persoon-ID   Stamboom 
1
Nuttes, Buwe 
 15 jun 1684Ferwerd Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I82584 SET 
2
AEbes, Tryntje 
 15 jun 1704Stiens Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I43312 SET 
3
Alles, Auk 
 15 jun 1710Hallum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I93193 SET 
4
Oedses, Riemke 
 15 jun 1721Hallum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I44323 SET 
5
Jans, Jetske 
 15 jun 1727Hallum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I49084 SET 
6
Jans, Jantje 
 15 jun 1732Hallum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I105833 SET 
7
Gerrits, Abe 
 15 jun 1738Ferwerd Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I43048 SET 
8
Teitsma, Andries Fransen 
 15 jun 1738Blija/Hogebeintum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I1941 SET 
9
Willems, Grietie 
 15 jun 1739Huizum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I93791 SET 
10
Dirks, Gerben 
 15 jun 1755Marrum/Westernijkerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I44867 SET 
11
Folkerts, Hendrik 
 15 jun 1755Oenkerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I92579 SET 
12
Ypey, Doetje Willems 
 15 jun 1755Blija/Hogebeintum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I6326 SET 
13
de Haan, Gerben Piers 
 15 jun 1760Wijnaldum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I100797 SET 
14
Johannes, Grietie 
 15 jun 1760Ternaard Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I47611 SET 
15
Koopmans, Dirk Dirks 
 15 jun 1760Westernijkerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I2707 SET 
16
Laurman, Bodus Jacobs 
 15 jun 1760Ferwerd Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I45692 SET 
17
Tolsma, Jan Harings 
 15 jun 1760Hallum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I49705 SET 
18
Tolsma, Rinze Walings 
 15 jun 1760Hallum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I58 SET 
19
Klaver, Minne Freerks 
 15 jun 1763Dokkum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I26955 SET 
20
Broeksma, Harmen Bienses 
 15 jun 1766Driesum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I88307 SET 
21
Dijkstra, Eelke Bienses 
 15 jun 1766Driesum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I63866 SET 
22
Hellema, Doeke Baukes 
 15 jun 1766Ried Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I44543 SET 
23
Hiemstra, Sytze Bienzes 
 15 jun 1766Driesum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I116896 SET 
24
Liebes, Pijtie 
 15 jun 1766Ferwerd Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I46402 SET 
25
Soeter, Elske Christiaans 
 15 jun 1766Harlingen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I50844 SET 
26
Vlaskamp, Johannes Berends 
 15 jun 1766Wierum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I25389 SET 
27
Broekens, Joannis Hermanus 
 15 jun 1767Dokkum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I106253 SET 
28
Aukes, Klaaske 
 15 jun 1777Holwerd Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I47438 SET 
29
Braaksma, Wybe Jelles 
 15 jun 1777Hallum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I1892 SET 
30
Breeden, Bindert Lolkes van 
 15 jun 1777Marrum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I3941 SET 
31
de Jong, Sije Dirks 
 15 jun 1777Oudkerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I54260 SET 
32
Keegstra, Ytje Sijes 
 15 jun 1777Holwerd Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I5256 SET 
33
Porte, Rinse Jans 
 15 jun 1777Stiens Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I60125 SET 
34
Siderius, Baukje Everts 
 15 jun 1777Vrouwenparochie Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I3364 SET 
35
Bolhuis, Grietje Jacobs 
 15 jun 1783Grootegast, province of Groningen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I111450 SET 
36
Boonstra, Antje Jochums 
 15 jun 1783Ferwerd Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I2462 SET 
37
Bosma, Lucas Rienks 
 15 jun 1783Rinsumageest Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I56552 SET 
38
Ferwerda, Pietje Mintjes 
 15 jun 1783Ferwerd Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I6263 SET 
39
Jogchems, Hiltje 
 15 jun 1783Ferwerd Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I46296 SET 
40
Sjoerdsma, Andries Gooitzens 
 15 jun 1783Holwerd Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I1539 SET 
41
Sjoerdsma, Sjoerd Gooitzens 
 15 jun 1783Holwerd Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I1637 SET 
42
Spannenga, Date Johannes 
 15 jun 1783Niehove, province of Groningen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I114503 SET 
43
Bosma, Neeltje Sjoerds 
 15 jun 1788Vrouwenparochie Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I14106 SET 
44
Dirks, Adriaantje 
 15 jun 1788Wierum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I15465 SET 
45
Douwes, Johantje 
 15 jun 1788Ferwerd Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I14320 SET 
46
Hoekstra, Berber Jans 
 15 jun 1788Beetgum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I58814 SET 
47
Laan, Eeke Jans van der 
 15 jun 1788Wier Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I79800 SET 
48
Meyer, Janke Saskers 
 15 jun 1788Ferwerd Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I9117 SET 
49
Reinsma, Pier Tjalkes 
 15 jun 1788Hieslum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I115010 SET 
50
Tjeerds, Durk 
 15 jun 1788Ureterp/Siegerswoude Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I88526 SET 

1 2 Volgende»


© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha