Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 459

1 2 3 4 5 ... 10» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Elama, Froucke Renekos 
 26 mrt 1542 I173504
2
de Jonge, Marinus 
 26 mrt 1687Zierikzee, Zeeland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I189196
3
Noordenbos, Ulbe Johannes 
 26 mrt 1693Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I47878
4
Keimpema, Johannes Keimpes 
 26 mrt 1741Eernewoude, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I262252
5
Poulus, Jan 
 26 mrt 1741Rinsumageest, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I153768
6
Rusticus, Romke Sjoukes 
 26 mrt 1741Schraard, Wonseradeel, Friesland, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I225250
7
Fridsma, Emke Fridses 
 26 mrt 1750Eernewoude, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I292967
8
Mients, Sijke 
 26 mrt 1752Ternaard, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I93036
9
Jans, Ettjen 
 26 mrt 1753Nieuwolda, Groningen, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I206248
10
Fokkes, Goitzen 
 26 mrt 1759Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I276475
11
Hamstra, Goitzen Fokkes 
 26 mrt 1759Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I3059
12
Deurhof, Itske Willems 
 26 mrt 1760Finkum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I62806
13
Siderius, Gerrit Doekes 
 26 mrt 1763Sint Annaparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I78130
14
Teunis, Trijntje 
 26 mrt 1767Nieuwe Bildtzijl, Het Bildt, Friesland, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I77904
15
Fokkes, Dettje 
 26 mrt 1772Jelsum, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I937
16
Sjoerds, Baukje 
 26 mrt 1772Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I5997
17
Pot, Trijntje Pieters 
 26 mrt 1773Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I6813
18
Wiersma, Doetie Bokkes 
 26 mrt 1773Lichtaard, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I42967
19
Boonstra, Akke Eelkes 
 26 mrt 1774Garijp, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I274957
20
Dirks, Jannigje 
 26 mrt 1774Vrouwenparochie, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I77534
21
Faber, Janke Sybolts 
 26 mrt 1774Munnekezijl, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I89150
22
Aants, Aelse 
 26 mrt 1775Aalsum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I303471
23
Koopal, Lieuwe Kornelis 
 26 mrt 1775Vrouwenparochie, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I58651
24
Meister, Saapke Koenraads 
 26 mrt 1775Marrum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I2607
25
Rinia, Jan Foppes 
 26 mrt 1775Roordahuizum, Idaarderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I102248
26
Tjepkema, Aantje Tjepkes 
 26 mrt 1775Vrouwenparochie, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I270538
27
Tjepkes, Aentje 
 26 mrt 1775Nieuwe Bildtzijl, Het Bildt, Friesland, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I79812
28
Dijkstra, Saape Jacobs 
 26 mrt 1776Metslawier, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I193892
29
Boonstra, Lykele Alderts 
 26 mrt 1777Veenwouden, Dantumadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I91103
30
Hooghiem, Aaltje Eeuwes 
 26 mrt 1778Oudwoude, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I257269
31
de Vries, Anne Pieters 
 26 mrt 1779Brantgum, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I88664
32
Douwes, Ytje 
 26 mrt 1779Schiermonnikoog, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I117939
33
Meeter, Murk Pieters 
 26 mrt 1779Leeuwarden, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I69162
34
Freerks, Wobbigje 
 26 mrt 1780Compagnie Jubbega Schurega Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I38419
35
Oebeles, Frouwkjen 
 26 mrt 1780Engwierum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I116782
36
Elzinga, Pieter Gerrits 
 26 mrt 1781 I191321
37
Martens, Antie 
 26 mrt 1781Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I2200
38
Reitsma, Egbert Tjeerds 
 26 mrt 1781Marrum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I21788
39
Rynks, Klaaske Johannes 
 26 mrt 1781Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I7461
40
Bouwmans, Wibbe Johannes 
 26 mrt 1783Nijemirdum, Gaasterland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I217382
41
Ikema, Corneliske Ykes 
 26 mrt 1783Nijega, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I279837
42
van der Zee, Jan Eintes 
 26 mrt 1783Wierum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I37585
43
van der Heide, Maaike Geeuwkes 
 26 mrt 1784Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I188875
44
Haytema, Trijntje Sallings 
 26 mrt 1785Stavoren, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I212213
45
Nutma, Sybren Menses 
 26 mrt 1785Engwierum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I248443
46
Postma, Nanning Pieters 
 26 mrt 1785Munnekezijl, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I264833
47
Berents, Pieter 
 26 mrt 1786Westergeest, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I160305
48
Kort, Saapke Johannes 
 26 mrt 1786Makkum, Wonseradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I225101
49
Veenma, Janke Feitzes 
 26 mrt 1786Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I7136
50
de Jong, Antje Tjeerds 
 26 mrt 1787Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I115078

1 2 3 4 5 ... 10» Volgende»


Gedoopt

Treffers 1 t/m 50 van 123

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
Nicolai, Willem Atzes 
 26 mrt 1664Leeuwarden, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I277794
2
Lewe, Willemina 
 26 mrt 1665Groningen, Groningen, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I167264
3
Hendriks, Aaltje 
 26 mrt 1699Anjum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I283180
4
Wytses, Uilkjen 
 26 mrt 1702Oudega, Smallingerland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I75213
5
Ennes, Aukje 
 26 mrt 1713Kollum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I298862
6
Jacobs, Trijntje 
 26 mrt 1713Paesens, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I298253
7
Sierks, Harmen 
 26 mrt 1713Duurswoude, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I208372
8
van Haersma, Cornelia Aurelia 
 26 mrt 1713 I170362
9
Holkes, Grietje Berends 
 26 mrt 1717Idaarderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I254861
10
Lykeles, Gerrit 
 26 mrt 1717Grootegast, Groningen, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I277408
11
Tjalles, Tamme 
 26 mrt 1723Bergum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I78670
12
Abes, Trijntje 
 26 mrt 1724IJlst, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I262583
13
Aebes, Tijs 
 26 mrt 1724Hantum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I75530
14
Blom, Hans Sytzes 
 26 mrt 1724Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I87465
15
Elama, Gerrit 
 26 mrt 1724Godlinze, Delfzijl, Groningen, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I174697
16
Johannes, Tjerk 
 26 mrt 1724Heeg, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I253980
17
Makkes, Hiltje 
 26 mrt 1724Anjum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I151796
18
Nannes, Klaaske 
 26 mrt 1724Ternaard, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I259196
19
Hendriks, Feije 
 26 mrt 1730Marrum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I267413
20
Mennolts, Neeltje 
 26 mrt 1730Anjum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I260630
21
Willems, Janke 
 26 mrt 1730Nes (Noardeast-Fryslân), Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I117902
22
Romkes, Trijntje 
 26 mrt 1731Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I285768
23
Pekelsma, Anske Wijbes 
 26 mrt 1732Dokkum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I282185
24
Maaike 
 26 mrt 1741Aalsum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I330254
25
Eesges, Jacob 
 26 mrt 1741Ee, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I247949
26
Rimmerens, Jan 
 26 mrt 1741Metslawier, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I68595
27
Rimmerens, Sape 
 26 mrt 1741Metslawier, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I253653
28
Sikkema, Goikjen Pieters 
 26 mrt 1741Holwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I272016
29
Tilstra, Derk Harkes 
 26 mrt 1741Ee, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I203743
30
Bangma, Saapke Idses 
 26 mrt 1742Hantumhuizen, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I248219
31
Lieuwes, Trijntje 
 26 mrt 1742Eernewoude, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I98947
32
Dusselaar, Jan Alberts 
 26 mrt 1747Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I221240
33
Harmens, Teeke 
 26 mrt 1747Piaam, Wonseradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I217735
34
Jeens, Brucht 
 26 mrt 1747Beetsterzwaag, Opsterland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I294546
35
Lautenbach, Lammert Willems 
 26 mrt 1747Dronrijp, Menaldumadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I92266
36
Lieuwes, Stijntje 
 26 mrt 1747Lioessens, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I247980
37
Wagenaar, Jelmer Popkes 
 26 mrt 1747Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I209530
38
Anes, Antje 
 26 mrt 1752Oosterlittens, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I287799
39
Jurjens, Hyke 
 26 mrt 1752Anjum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I180636
40
Ypey, Tjitske Willems 
 26 mrt 1752Blija/Hogebeintum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I15260
41
DIJKEMA, Harm Hommes 
 26 mrt 1756Westernieland, Eenrum, Groningen, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I687671
42
Elgersma, Wybren Ulbes 
 26 mrt 1757Hantum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I200682
43
Carolus, Anne Pieters 
 26 mrt 1758IJlst, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I262616
44
de Groot, Grietje Geales 
 26 mrt 1758Langweer, Doniawerstal, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I52758
45
Kuipers, Jitske Rienks 
 26 mrt 1758Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I279180
46
Straatsma, Taeke Oenzes 
 26 mrt 1758Genum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I6440
47
Osinga, Klaas Fokkes 
 26 mrt 1766Dokkum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I79991
48
de Vries, Jacob Jans 
 26 mrt 1767Joure, Haskerland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I219250
49
Johannes, Rinskje 
 26 mrt 1769Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I278076
50
Oomkes, Dorothea Alagonde 
 26 mrt 1769Engelbert, Noorddijk, Groningen, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I90914

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 420

1 2 3 4 5 ... Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
van Mockema, Womck 
 26 mrt 1605 I200535
2
Tyalledr., Trijntie 
 vóór 27 mrt 1637 I165308
3
Faber, Lieuwe Willems 
 vóór 27 mrt 1669Leeuwarden, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I187903
4
Doedtie 
 26 mrt 1696Ternaard, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I331031
5
Kutsch, Johan Reinhard 
 26 mrt 1743Leeuwarden, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I87908
6
Boes, Grietje Eeltjes 
 vóór 27 mrt 1763Anjum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I265817
7
van der Werf, Harmen Gosses 
 26 mrt 1772Leeuwarden, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I320940
8
Holwerda, Wijtze Mintjes 
 vóór 27 mrt 1780Ee, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I255318
9
Dijkstra, Uilke Douwes 
 vóór 27 mrt 1785Lioessens, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I276036
10
Visscher, Durkjen Klazes 
 vóór 27 mrt 1786Engwierum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I256146
11
Wolthers, Mr. Harmen 
 26 mrt 1788Groningen, Groningen, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I150270
12
Foekes, Aaltje 
 26 mrt 1803Sneek, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I229341
13
Wynia, Sjoukjen Ulbes 
 vóór 27 mrt 1803Nijhuizum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I234511
14
Tijsses, Tjisse 
 26 mrt 1806Anjum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I46772
15
Hessels, Willem 
 26 mrt 1808Ee, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I119464
16
Piersma, Jan Piers 
 26 mrt 1809Jutrijp, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I68305
17
van Dijk, Wytze Baukes 
 26 mrt 1809Westernijkerk, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I3569
18
Freerk Reimers 
 26 mrt 1810Beetgum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I5349
19
Bouma, Petrus Liebbes 
 26 mrt 1810Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I295299
20
Douwes, Aafke 
 26 mrt 1810Giekerk, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I89747
21
Douwes, Heebeltje 
 vóór 27 mrt 1811Peins, Franekeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I312047
22
Hemminga, Jitske Popes 
 26 mrt 1811Smallingerland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I292715
23
Piers, Fetje 
 26 mrt 1812Opende, Grootegast, Groningen, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I106987
24
Slinger, Korneliske Pieters 
 26 mrt 1812Oldehove, Zuidhorn, Groningen, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I99858
25
Spoelema, Roelf Hartlief 
 26 mrt 1813Wehe, Leens, Groningen, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I112801
26
Wiersma, Beert Lieuwes 
 26 mrt 1813Holwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I23513
27
Andeles, Rinske 
 26 mrt 1814Tzummarum, Barradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I97823
28
Bouwman, Taeke Meinderts 
 26 mrt 1814Kollumerland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I311896
29
Neuteboom, Tjeerd Sijes 
 26 mrt 1814 I46122
30
van der Woude, Sikke Jochums 
 26 mrt 1815 I40814
31
Boonstra, Antje Cornelis 
 26 mrt 1816Anjum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I45739
32
Lemstra, Thee Annes 
 26 mrt 1816Wolvega, Weststellingwerf, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I229332
33
Ebbens, Joeke Harmens 
 26 mrt 1817Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I26490
34
Terpstra, Tjalling Ypkes 
 26 mrt 1818Franeker, Franekeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I324057
35
Bruinsma, Dirk Sjoerds 
 26 mrt 1819Berlikum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I86289
36
Vlastra, Abe Heins 
 26 mrt 1819Leeuwarden, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I54884
37
Swaanstra, Fokke Louwerens 
 26 mrt 1820Gerkesklooster, Achtkarspelen, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I98842
38
van der Velde, Fetje Sakes 
 26 mrt 1820Anjum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I4480
39
Bergsma, Cornelis Romkes 
 26 mrt 1821Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I286363
40
Johannes, Antje 
 26 mrt 1821Ee, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I193973
41
Sipma, Grietje Klaazes 
 26 mrt 1821Boer, Franekeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I66779
42
van der Wal, Antje Johannes 
 26 mrt 1821Ee, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I111991
43
Groen, Orseltje Botes 
 26 mrt 1822Paesens, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I71716
44
Westra, Klaas Abes 
 26 mrt 1822Betterwird, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I19771
45
Zuidema, Berend Jans 
 26 mrt 1822Raard, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I169418
46
Arjens, Maartje 
 26 mrt 1823Sint Jacobiparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I94302
47
Brouwer, Aaltje Hendriks 
 26 mrt 1824Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I300023
48
de Vries, Johannes Rienks 
 26 mrt 1824Smallingerland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I296412
49
Jansma, Jan Meintes 
 26 mrt 1824Anjum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I6210
50
Jouwsma, Wybren Sjirks 
 26 mrt 1824Wolsum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I236992

1 2 3 4 5 ... Volgende»


Begraven

Treffers 1 t/m 8 van 8

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Begraven   Persoon-ID 
1
van Echten, Allegonda Susanna 
 26 mrt 1798Wehe-den Hoorn, Leens, Groningen, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I152255
2
Modder, Jantjen Alberts 
 26 mrt 1806Hoogeveen, Drente, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I154928
3
Dijkstra, Sjoerdtje Jelles 
 26 mrt 1864Anjum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I19612
4
van der Velde, Sipke Joekes 
 26 mrt 1866Marrum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I19585
5
Dreyer, Hiltje Feikes 
 26 mrt 1906Blija, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I67598
6
Boorsma, Hendrika 
 26 mrt 2004Zwaagwesteinde, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I151165
7
Teijema, Ale 
 26 mrt 2008Garijp, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I309520
8
Bosscha, Pieter 
 26 mrt 2013Anjum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I215843

Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 156

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Palles, Pieter 
Klases, Antje 
 26 mrt 1671Giekerk, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I160518
I164488
2
Brants, Klaas 
Pybes, Trijntje 
 26 mrt 1731Ee, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I250781
I250786
3
Jans, Eelke 
Hessels, Tjitske 
 26 mrt 1731Hantumhuizen, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I112612
I112613
4
Jelles, Leffert 
Hendriks, Dieuwer 
 26 mrt 1731Hemelum, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I258006
I258005
5
Gerrits, Wigboldus 
Jans, Geertje 
 26 mrt 1741Kollum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I110246
I110247
6
Bouwes, Rintje 
Rodmers, Rinske 
 26 mrt 1742Veenwouden, Dantumadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I90925
I90926
7
Brouwer, Arjen Beerts 
Michiels, Beitske 
 26 mrt 1742Sint Jacobiparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I79616
I79617
8
Jochems, Hendrik 
Martens, Ytje 
 26 mrt 1742Irnsum, Rauwerderhem, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I93463
I93464
9
Menses, Jou 
Poppes, Fokeltje 
 26 mrt 1742Idsegahuizum, Wonseradeel, Friesland, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I96117
I96118
10
Sijbrens, Marten 
Willems, Gertje 
 26 mrt 1742Hiaure/Bornwird Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I91738
I91739
11
Alberts, Sicco 
Simens, Simentie 
 26 mrt 1747Engelum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I68018
I68019
12
Boon(stra), AEbe Pieters 
Stroo, Jannigje Piers 
 26 mrt 1747Sint Jacobiparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I31580
I93622
13
Hettes, Ynse 
Pijtters, Pijttrik 
 26 mrt 1747Arum, Wonseradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I68045
I68046
14
Simen 
Geeske 
 26 mrt 1749Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I331861
I330638
15
Dirk Hillebrands 
Trijntje Jakes 
 26 mrt 1752Hijum, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I27511
I27512
16
Arjens, Aart 
Jans, Wapkjen 
 26 mrt 1752Sint Jacobiparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I71821
I71822
17
Ebels, Claas 
Pieters, Reinuw 
 26 mrt 1752Winsum, Groningen, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I85029
I85030
18
Ebels, Klaas 
Peters, Reinwe 
 26 mrt 1752Winsum, Groningen, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I105753
I105754
19
Gerrijts, Pytter 
Pytters, Duike 
 26 mrt 1752Finkum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I98698
I98699
20
Jelles, Tjeerd 
Sytzes, Berber 
 26 mrt 1752Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I72202
I72203
21
Maases, Wisse 
Lijkles, Geiske 
 26 mrt 1758Oudeschoot, Schoterland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I69779
I69780
22
Pieters, Egbert 
Tjepkes, Pietje 
 26 mrt 1758Ternaard, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I114727
I114726
23
Thomas, Jacob 
Bokkes, Trijntje 
 26 mrt 1760Driesum, Dantumadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I104785
I104786
24
Kooistra, Rindert Meinderts 
Feddes, Berber 
 26 mrt 1763Oudega, Smallingerland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I261485
I274158
25
Albert Hedzers 
Jans, Wilhelmina 
 26 mrt 1769Bergum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I70197
I70198
26
Heddema, Albert Hedzers 
Jans, Wilhelmina 
 26 mrt 1769Bergum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I283633
I283644
27
Hedzers, Albert 
Jans, Wilhelmina 
 26 mrt 1769Garijp, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I246448
I246450
28
Pieters, Hein 
Johannes, Grietje 
 26 mrt 1769Vrouwenparochie, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I3863
I3864
29
van Leek, Jan Hermanus 
Nieuwezijl, Johanna Luitiens 
 26 mrt 1769Leeuwarden, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I62178
I62179
30
Andeles, Meinert 
Ybeles, Maaike 
 26 mrt 1775Berlikum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I111615
I111616
31
Bangma, Oets Obbes 
Pijtters, Lijsbert 
 26 mrt 1775Pingjum, Wonseradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I113364
I113365
32
Durks, Bauke 
Galtjes, Tjamkje 
 26 mrt 1775Hemelum, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I225222
I208486
33
Reitsma, Klaas Stevens 
Meintes, Trijntje 
 26 mrt 1775Akkrum, Utingeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I93197
I102990
34
van der Wind, Freerk Jans 
Jacobs, Tjitske 
 26 mrt 1775Oosterzee, Lemsterland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I304037
I304048
35
Westra, Bote Pieters 
Lolles, Sieuke 
 26 mrt 1775Wetsens, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I70359
I70360
36
Jeens, Sytze 
Jacobs, Jayke 
 26 mrt 1778Joure, Haskerland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I294821
I294823
37
Harms, Alje 
Pieters, Bauke 
 26 mrt 1779Zeerijp, Loppersum, Groningen, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I112763
I112764
38
Boon(stra), AEbe Pieters 
Johannes, Antje 
 26 mrt 1780Sint Annaparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I31580
I31581
39
de Roos, Jan Jacobs 
Prins, Trijntje Pieters 
 26 mrt 1780Rinsumageest, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I13669
I13670
40
Ferwerda, Klaas Tjalles 
Zijlstra, Geertje Pieters 
 26 mrt 1780Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I18826
I18828
41
Benedictus, Jan Dictus 
Nieuwenhuis, Wytske Jans 
 26 mrt 1786Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I292561
I248991
42
van Sytzama, Johannes Galenus baron 
Maclaine, Anna Maria 
 26 mrt 1787Rhenen, Utrecht, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I156440
I156317
43
Alderts, Tamme 
Oosterhof, Feikjen Thijssens 
 26 mrt 1797Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I276969
I278444
44
Braak, Djoerd Melis 
Harmens, Stijntje 
 26 mrt 1797Ternaard, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I37991
I37992
45
Faber, Bouwe Annes 
Oosterhof, Abeltje Thijssens 
 26 mrt 1797Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I307017
I249119
46
Jansma, Jacob Jans 
Willems, Trijntje 
 26 mrt 1797Niawier, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I106926
I106927
47
Koopmans, Tijmen Jacobs 
van der Wouden, Sjoerdtje Wiebes 
 26 mrt 1797Sloten, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I164626
I163227
48
Postma, Symen Symons 
Lieuwes, Renske 
 26 mrt 1797Stiens, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I72683
I66419
49
Tichelaar, Tjerk Robijns 
Claases, Berber 
 26 mrt 1797Midlum, Franekeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I104234
I104233
50
Zoethout, Jelle Haijes 
de Boer, Pytje Sipkes 
 26 mrt 1797Woudsend, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I321587
I254837

1 2 3 4 Volgende»


Gescheiden

Treffers 1 t/m 1 van 1

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gescheiden   Persoon-ID 
1
Triemstra, Janke 
  I229872

Baptism

Treffers 1 t/m 50 van 97

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Baptism   Persoon-ID 
1
Noordenbos, Ulbe Johannes 
 26 mrt 1693Rijperkerk/Hardegarijp Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I47878
2
Rinses, Tjemkjen 
 26 mrt 1701Suawoude/Tietjerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I70147
3
Jans, Jilske 
 26 mrt 1713Blija/Hogebeintum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I94088
4
Meinderts, Geertje 
 26 mrt 1713Stiens, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I1094
5
Pytters, Jouke 
 26 mrt 1713Marrum/ Westernijkerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I91260
6
Sjuks, Tjible 
 26 mrt 1717 I93960
7
Willems, Doede 
 26 mrt 1719Stiens, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I89125
8
Jans, Hiltjen 
 26 mrt 1724 I43748
9
Ripperts, Sytske 
 26 mrt 1724Stiens, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I44747
10
Jans, Jeppe 
 26 mrt 1728Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I64838
11
Dijkstra, Tjomme Ulbes 
 26 mrt 1730Stiens, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I101838
12
Hendriks, Feije 
 26 mrt 1730Marrum/ Westernijkerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I267413
13
Jurjens, Alle 
 26 mrt 1730Oenkerk, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I106605
14
Ludsers, Aafke 
 26 mrt 1741Garijp, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I102373
15
Sybes, Minke 
 26 mrt 1741Wanswerd, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I42859
16
Aukes, Saapke 
 26 mrt 1742Janum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I45298
17
Lieuwes, Trijntje 
 26 mrt 1742Eernewoude, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I98947
18
Jurjens, Jan 
 26 mrt 1747Vrouwenparochie, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I79635
19
Jurjens, Pijtter 
 26 mrt 1747Vrouwenparochie, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I79636
20
Lautenbach, Lammert Willems 
 26 mrt 1747Dronrijp, Menaldumadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I92266
21
Lykles, Ynschje 
 26 mrt 1747Wanswerd, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I47423
22
Dijkstra, Eeltje Feyes 
 26 mrt 1752Marrum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I2014
23
Jentjes, Taetske 
 26 mrt 1752Bozum, Baarderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I68023
24
Krol, Trijntje Jochems 
 26 mrt 1752Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I19028
25
Piers, Tjalke 
 26 mrt 1752Parrega/Hieslum/Greonterp Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I115022
26
Reinders, Tytje 
 26 mrt 1752Hijum, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I58088
27
Reidendein, Tjerk Lykeles 
 26 mrt 1758Genum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I47421
28
Rienks, Jitske 
 26 mrt 1758Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I82733
29
Straatsma, Taeke Oenzes 
 26 mrt 1758Genum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I6440
30
de Vries, Ulbe Jeltes 
 26 mrt 1763Sint Johannesga, Schoterland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I64941
31
Osinga, Klaas Fokkes 
 26 mrt 1766Dokkum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I79991
32
Mug, Bendert Arjens 
 26 mrt 1768Sint Jacobiparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I50796
33
Oomkes, Dorothea Alagonde 
 26 mrt 1769Engelbert, Noorddijk, Groningen, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I90914
34
Uitterdijk, Auke Klases 
 26 mrt 1769Marrum/ Westernijkerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I19165
35
Mees, Geertruyda Paulina 
 26 mrt 1772Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I100008
36
van der Meulen, Reinder Willems 
 26 mrt 1773Leeuwarden, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I71418
37
Andries, Tjitske 
 26 mrt 1775Stiens, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I81409
38
Christiaans, Trijntje 
 26 mrt 1775Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I3400
39
Meyer, Sytske Jans 
 26 mrt 1775Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I76537
40
Nauta, Akke Gerrits 
 26 mrt 1775Achlum/Hitzum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I12361
41
van der Woude, Jeltje Symens 
 26 mrt 1775Murmerwoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I52645
42
Vonk, Grietje Fransens 
 26 mrt 1775Oldehove, Zuidhorn, Groningen, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I114324
43
Aukes, Wytske 
 26 mrt 1780Wierum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I73756
44
Faber, Hiltje Wytses 
 26 mrt 1780Jelsum, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I66395
45
Harms, Annegien 
 26 mrt 1780Haren, Haren, Groningen, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I98167
46
Hendriks, Aaltje 
 26 mrt 1780Blija/Hogebeintum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I47014
47
Hoitinga, Trijntje Franses 
 26 mrt 1780Kimswerd, Wonseradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I103829
48
Jetsma, Tetje Klazes 
 26 mrt 1780Vrouwenparochie, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I79274
49
Oberman, Christiaan Carels 
 26 mrt 1780Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I10889
50
van Sloten, Geiske Everts 
 26 mrt 1780Marrum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I26881

1 2 Volgende»


© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha