Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Datums & verjaardagen


Stamboom:  

Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 315

1 2 3 4 5 ... Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID   Stamboom 
1
Jans, Jasper 
 ca. 25 sep 1711 I36904 JSF 
2
Jans, Gosse 
 25 sep 1744Foudgum, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26128 JSF 
3
Schaafstra, Bodes Jans 
 25 sep 1762Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37441 Noordoost Friesland 
4
Schaafstra, Bodes Jans 
 25 sep 1762Ternaard, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59019 JSF 
5
Antonides, Sake Floris 
 25 sep 1767Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53830 Noordoost Friesland 
6
Antonides, Sake Floris 
 25 sep 1767Garijp, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12661 JSF 
7
Hofstra, Eede Klazes 
 25 sep 1767Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76953 Noordoost Friesland 
8
van Tuinen, Eeke Tjeerds 
 25 sep 1767Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93623 Noordoost Friesland 
9
Groeneveld, Meindert Lumes 
 25 sep 1770Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3596 Noordoost Friesland 
10
Sapes, Lieuwe 
 25 sep 1770Metslawier, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41142 JSF 
11
Keizer, Albert Willems 
 25 sep 1772Nieuwebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11914 Noordoost Friesland 
12
de Vries, Jeltje Klazes (aka Hendriks) 
 25 sep 1773Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49406 Noordoost Friesland 
13
Gaeles, Sioukje 
 25 sep 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42811 Noordoost Friesland 
14
Jans, Freerkjen 
 25 sep 1773Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64067 JSF 
15
Wiersma, Minne Pieters 
 25 sep 1773Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1671 Noordoost Friesland 
16
Wiersma, Minne Pieters 
 25 sep 1773Jouswier, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9848 JSF 
17
Joukes, Dieuwke 
 25 sep 1775Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62015 Noordoost Friesland 
18
Klazes, Klaas 
 25 sep 1775Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45243 Noordoost Friesland 
19
de Vries, Egbert Berents 
 25 sep 1777Westergeest, Kollumerland, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22712 JSF 
20
Roelofs, Lourens 
 25 sep 1777Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45347 Noordoost Friesland 
21
Cahai, Yzak 
 25 sep 1778Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50490 Noordoost Friesland 
22
Engels, Aukjen 
 25 sep 1778Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87437 Noordoost Friesland 
23
Engels, Aukjen 
 25 sep 1778Wierum, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57889 JSF 
24
Ynia, Baukjen Jans 
 25 sep 1778Metslawier, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58568 JSF 
25
Booitsma, Martijntje Taekes 
 25 sep 1779Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36984 Noordoost Friesland 
26
Booitsma, Martijntje Taekes 
 25 sep 1779Nes, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42852 JSF 
27
Groot, Rienk Klazes de 
 25 sep 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18835 Noordoost Friesland 
28
Revius, Uilke Jacobs 
 25 sep 1779Anjum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54793 JSF 
29
Kuipers, Jacob Cornelis 
 25 sep 1780Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2365 Noordoost Friesland 
30
Werff, Grietje Jochems van der 
 25 sep 1780Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87395 Noordoost Friesland 
31
de Vries, Dirkje Sijberens 
 25 sep 1781Oosternijkerk, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21793 JSF 
32
Hoogland, Watze Pieters 
 25 sep 1781Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9496 Noordoost Friesland 
33
Hoogland, Watze Pieters 
 25 sep 1781Ferwerd, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54990 JSF 
34
Syberens, Dirkje 
 25 sep 1781Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96460 Noordoost Friesland 
35
Basteleur, Leentje Gooitzens 
 25 sep 1783 I40872 JSF 
36
Jansen, Fettje Baukes 
 25 sep 1783Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71972 Noordoost Friesland 
37
Koopal, Marten Reimers 
 25 sep 1783Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69846 Noordoost Friesland 
38
Holwerda, Jan Jacobs 
 25 sep 1784Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103927 Noordoost Friesland 
39
Holwerda, Jan Jacobs 
 25 sep 1784Engwierum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34671 JSF 
40
Feenstra, Willemke Dirks 
 25 sep 1785Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2412 Noordoost Friesland 
41
Keegstra, Kornelis Renzes 
 25 sep 1786Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110408 Noordoost Friesland 
42
Keegstra, Kornelis Renzes 
 25 sep 1786Burum, Kollumerland en Nieuw Kruisland, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7518 JSF 
43
Kooistra, Antje Sytses 
 25 sep 1787Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58217 Noordoost Friesland 
44
Koonstra, Antje Sytses 
 25 sep 1787Giekerk, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48936 JSF 
45
Meulen, Ybeltje Kornelis van der 
 25 sep 1789Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59818 Noordoost Friesland 
46
van Keimpema, Klaasje Harmens 
 25 sep 1791Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77935 Noordoost Friesland 
47
Huitema, Fopkjen Hommerts 
 25 sep 1792Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63678 JSF 
48
Baukes, Grietje 
 25 sep 1794 I29191 JSF 
49
Miedema, Klaas Bokkes 
 25 sep 1794Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94625 Noordoost Friesland 
50
Miedema, Klaas Bokkes 
 25 sep 1794Ternaard, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39788 JSF 

1 2 3 4 5 ... Volgende»


Gedoopt

Treffers 1 t/m 38 van 38

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID   Stamboom 
1
Elama, Catharina 
 25 sep 1664Groningen, Groningen, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20728 JSF 
2
Jans, Antje 
 25 sep 1672Winschoten, Groningen, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47825 JSF 
3
van Coehoorn, Gosewijn Theodoor 
 25 sep 1678Britsum, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29052 JSF 
4
Idses, Albert 
 25 sep 1681 I30948 JSF 
5
Pottjewijt, Klaas Harms 
 25 sep 1707Oude Pekela, Groningen, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39855 JSF 
6
Humalda, Ype Jakobs 
 25 sep 1735Ee, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56920 JSF 
7
Geerts, Hendrik 
 25 sep 1740 I764 JSF 
8
Groen, Orseltje Botes 
 25 sep 1740Paesens, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10370 JSF 
9
Peima, Jouke Gerbens 
 25 sep 1742Holwerd, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39168 JSF 
10
van der Meulen, Wybe Pieters 
 25 sep 1746Bergum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56154 JSF 
11
Dijkma, Tjeerd Klases 
 25 sep 1757Wierum, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52313 JSF 
12
Douwes, Jantje 
 25 sep 1757Paesens, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4850 JSF 
13
van der Zee, Tjeerd Jans 
 25 sep 1757Wierum, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52424 JSF 
14
Visser, Aafke Nuttes 
 25 sep 1757Paesens, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39925 JSF 
15
Visser, Jan Tjeerds 
 25 sep 1757Wierum, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35507 JSF 
16
Andries, Klaas 
 25 sep 1768Oosternijkerk, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39451 JSF 
17
Nieuwenhuis, Douwe Ages 
 25 sep 1768Akkerwoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61189 JSF 
18
Joha, Maria 
 25 sep 1774Wijnaldum, Barradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42442 JSF 
19
Adema, Maaike Siebrens 
 25 sep 1785Ee, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41951 JSF 
20
Everts, Luitske 
 25 sep 1785Nes, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41772 JSF 
21
Faber, Auke Pieters 
 25 sep 1785Oosternijkerk, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57573 JSF 
22
Buwalda, Grietje Kornelis 
 25 sep 1791Lioessens, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29261 JSF 
23
de Boer, Reinauw Sjoerds 
 25 sep 1791Ee, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46359 JSF 
24
Hoekstra, Ettje Harmens 
 25 sep 1791Ternaard, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62830 JSF 
25
Hoekstra, Pietje Harmens 
 25 sep 1791Ternaard, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45964 JSF 
26
Meisje, Bartele Hendriks 
 25 sep 1791Wirdum, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58096 JSF 
27
Miedema, Trijntje Bouwes 
 25 sep 1791Holwerd, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54107 JSF 
28
Palland, Evert 
 25 sep 1791Kamperveen, Overijssel, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23445 JSF 
29
Sinnema, Maaike Jeltes 
 25 sep 1791Hijum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42346 JSF 
30
Sytsma, Antje Folkerts 
 25 sep 1791Morra, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53003 JSF 
31
Tuinstra, Ritske 
 25 sep 1791Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12121 JSF 
32
Brunia, Grietje Gerrits 
 25 sep 1796Ternaard, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29255 JSF 
33
de Bruin, Jan Klazes 
 25 sep 1796Waaxens, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35671 JSF 
34
Bosma, Sjouk Louws 
 25 sep 1803Oostrum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49888 JSF 
35
Minnes, Sape 
 25 sep 1803Oosternijkerk, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12731 JSF 
36
van der Ploeg, Klaaske Klazes 
 25 sep 1803Anjum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40353 JSF 
37
Hoekstra, Grietje Symens 
 25 sep 1808Engwierum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29471 JSF 
38
Jansma, Baukje Jans 
 25 sep 1808Ferwerd, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58373 JSF 

Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 212

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID   Stamboom 
1
van Sickinghe, Johan Feyes 
 25 sep 1652Warffum, Eemsmond, Groningen, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6092 JSF 
2
van Cammingha, Anna 
 25 sep 1675Ternaard, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7803 JSF 
3
Haukes, Antje 
 25 sep 1743Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97878 Noordoost Friesland 
4
Sikkes, Andrijs 
 25 sep 1779Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87776 Noordoost Friesland 
5
Binnes, Akke 
 25 sep 1807Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45678 Noordoost Friesland 
6
Kuiken, Maartje Jans 
 25 sep 1807St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2136 Noordoost Friesland 
7
Piers, Klaas 
 25 sep 1807Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100252 Noordoost Friesland 
8
Braaksma, Ymkjen Jacobs 
 25 sep 1808Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56806 JSF 
9
Jacobs, Ymkje 
 25 sep 1808Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50350 Noordoost Friesland 
10
Piers, Fettje 
 25 sep 1808Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75781 Noordoost Friesland 
11
Swart, Taekele Sijmens 
 25 sep 1808Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46693 Noordoost Friesland 
12
Vink, Albert Tymens 
 25 sep 1810Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86388 Noordoost Friesland 
13
Fennema, Jelle Sjoerds 
 25 sep 1811Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5167 Noordoost Friesland 
14
Johannes, Elske 
 25 sep 1811Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7211 Noordoost Friesland 
15
Westerhof, Meine Oedzes 
 25 sep 1812Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95085 Noordoost Friesland 
16
Bosch, Sytske Tjerks van den 
 25 sep 1813Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103559 Noordoost Friesland 
17
Pieters, Tietje 
 25 sep 1813Ezinge, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99847 Noordoost Friesland 
18
Poulus, Arjen 
 25 sep 1813Dokkum, Dongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57350 JSF 
19
Sytzes, Antje 
 25 sep 1813Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47227 Noordoost Friesland 
20
van Hoek, Meine Arends 
 25 sep 1815Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66704 Noordoost Friesland 
21
Holwerda, Jacob Jans 
 25 sep 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26580 Noordoost Friesland 
22
Rusticus, Gatse Sjoukes 
 25 sep 1817Parrega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107565 Noordoost Friesland 
23
Boonstra, Jeltje Eelkes 
 25 sep 1821Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1926 Noordoost Friesland 
24
van der Zaag, Anna Geerts 
 25 sep 1822Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37614 JSF 
25
Das, Neeke Andries 
 25 sep 1823Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97905 Noordoost Friesland 
26
de Lune, Jan Pieters van 
 25 sep 1823Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57699 Noordoost Friesland 
27
Eilerts, Geesje 
 25 sep 1823Beilen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107949 Noordoost Friesland 
28
Ferwerda, Harmen Kornelis 
 25 sep 1823 I58890 Noordoost Friesland 
29
Palma, Jantje Pieters 
 25 sep 1823Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107771 Noordoost Friesland 
30
Pieters, Bouke 
 25 sep 1823Engelbert, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111230 Noordoost Friesland 
31
Meindersma, Bokke Wiggers 
 25 sep 1824Leeuwarden, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59051 JSF 
32
Sjordema, Maria Jakobs 
 25 sep 1824Morra, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42472 JSF 
33
van der Weit, Hiltje Wijtzes 
 25 sep 1824Stiens, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32138 JSF 
34
Weit, Hiltje Wijtzes van der 
 25 sep 1824Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78382 Noordoost Friesland 
35
Dijkstra, Mient Alberts 
 25 sep 1825 I47516 Noordoost Friesland 
36
Woude, Tjitske Baukes van der 
 25 sep 1825Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7678 Noordoost Friesland 
37
Bosma, Roel Annes 
 25 sep 1826Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69769 Noordoost Friesland 
38
Eenling, Wiebe Gooitzens 
 25 sep 1826Rottevalle, Smallingerland, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17227 JSF 
39
Hylkes, Baukje 
 25 sep 1826Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103914 Noordoost Friesland 
40
Klok, Grietien Lamberts 
 25 sep 1826Smilde, Drenthe, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26208 JSF 
41
Kroodsma, Hans Sytzes 
 25 sep 1826Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7798 Noordoost Friesland 
42
Lammerts, IJtje 
 25 sep 1826Metslawier, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32713 JSF 
43
Lammerts, Yttje 
 25 sep 1826Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88193 Noordoost Friesland 
44
Leest, Tietje Metskes van der 
 25 sep 1826 I20706 Noordoost Friesland 
45
Meulen, Symen Hillebrants van der 
 25 sep 1826Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101896 Noordoost Friesland 
46
Schuurmans, Jan Pieters 
 25 sep 1826Blokzijl, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69381 Noordoost Friesland 
47
Smeding, Jacobus Geerts 
 25 sep 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2965 Noordoost Friesland 
48
Zijlstra, Grietje Klazes 
 25 sep 1826Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68474 Noordoost Friesland 
49
Dijkstra, Oeds Gerkes 
 25 sep 1827Optwijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68819 Noordoost Friesland 
50
van Dijk, Lijkele Joukes 
 25 sep 1827Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43622 Noordoost Friesland 

1 2 3 4 5 Volgende»


Begraven

Treffers 1 t/m 1 van 1

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Begraven   Persoon-ID   Stamboom 
1
de Jong, Hendrikje Ates 
 25 sep 1951Wierum, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31449 JSF 

Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 101

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID   Stamboom 
1
Claessen, Pytter 
Bockes, Jeltie 
 25 sep 1681Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88516
I88517
Noordoost Friesland 
2
Swetses, Oeds 
Gerryts, Yees 
 25 sep 1681 I10270
I18529
JSF 
3
Hayes, Tiallingh 
Gerryts, Antie 
 25 sep 1699Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78238
I78239
Noordoost Friesland 
4
Van Bolhuis, Abel Eppo 
Cnol, Stijntje 
 25 sep 1705Groningen, Groningen, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22048
I13997
JSF 
5
Daams, Beert 
Johannes, Rinske 
 25 sep 1707Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78607
I78608
Noordoost Friesland 
6
Syttes, Gjolts 
Eelings, Foek 
 25 sep 1707Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96845
I96846
Noordoost Friesland 
7
Tjommes, Wytse 
Jochems, Antie 
 25 sep 1707Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81929
I81939
Noordoost Friesland 
8
Tomas, Pytter 
Binnerts, Neeltje 
 25 sep 1707Niawier, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11420
I10023
JSF 
9
Schmidt, Hermannus Aickens 
Rohen, Margaretha 
 25 sep 1709Steinbild Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1504
I8769
JSF 
10
Heringa, Themotius 
Rentema, Rixtie Botes 
 25 sep 1712Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99215
I99216
Noordoost Friesland 
11
Pyters, Cornelius 
Reyners, Trijntie 
 25 sep 1712Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102082
I102083
Noordoost Friesland 
12
Boom, Pijtter 
Eintes, Hijlkjen 
 25 sep 1718Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105480
I105481
Noordoost Friesland 
13
Meijnts, Willem 
van Weperen, Eva 
 25 sep 1729Niezijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98449
I98450
Noordoost Friesland 
14
Cornelis, Claas 
Faber, Aaltie Gaeles 
 25 sep 1740Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48429
I48430
Noordoost Friesland 
15
Hoekstra, Claes Cornelis 
Faber, Aeltsje Gaeles 
 25 sep 1740Jelsum, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59562
I27271
JSF 
16
Douwes, Jan 
Pyters, Tetje 
 25 sep 1746Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92120
I92121
Noordoost Friesland 
17
Aardenburg, Cornelis 
Buma, Wopkie 
 25 sep 1757Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107154
I107155
Noordoost Friesland 
18
Sybrens, Popke 
Jans, Janke 
 25 sep 1757Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44186
I44187
Noordoost Friesland 
19
Ysbrandts, Pytter 
Sijbrens, Tryntie 
 25 sep 1757Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89903
I89904
Noordoost Friesland 
20
de Ruiter, Jan 
Sakes, Immigje 
 25 sep 1760Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83410
I83411
Noordoost Friesland 
21
Clases, Gerk 
Hendriks, Aaltje 
 25 sep 1763Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90645
I90646
Noordoost Friesland 
22
Stellema, Abraham 
Willems, Trijntje 
 25 sep 1763Ternaard, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63053
I54575
JSF 
23
Bos, Lucas 
Obbes, Ynskje 
 25 sep 1764Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109257
I109258
Noordoost Friesland 
24
Eeuwes, Anne 
Pijtters, Jicke 
 25 sep 1768Wons Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94937
I94938
Noordoost Friesland 
25
Eelkes, Pytter 
Jelles, Tjitske 
 25 sep 1774Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71682
I71683
Noordoost Friesland 
26
Haaksma, Pieter Lieuwes 
Jetzes, Jeltje 
 25 sep 1774Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44566
I44567
Noordoost Friesland 
27
Miedema, Jelger Jacobs 
Binnerts, Tryntje 
 25 sep 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13768
I13769
Noordoost Friesland 
28
Ploeg, Jan Hindriks 
Stevens, Annigjen 
 25 sep 1785Midwolde/Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112706
I112707
Noordoost Friesland 
29
Carst, Rijkert Jacobs 
Jans, Ebeltje 
 25 sep 1791Sloterdijk, Sloten, Noord-Holland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47168
I61581
JSF 
30
de Jong, Taede Annes 
Gerbens, Gatske 
 25 sep 1791Goenga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113821
I113822
Noordoost Friesland 
31
Klaaszens, Ysbrand 
Hendriks, Aaltje 
 25 sep 1791Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68054
I68053
Noordoost Friesland 
32
Vendrik, Jan Claases 
Johannes, Antje 
 25 sep 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104344
I5479
Noordoost Friesland 
33
Cornets de Groot, Adriaan David 
Hora Siccama, Louise Catharina Johanna 
 25 sep 1792Midwolde, Leek, Groningen, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22826
I8217
JSF 
34
Andries, Andries 
Klazes, Willemke 
 25 sep 1796Paesens, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2936
I17954
JSF 
35
Johannes, Taeke 
Kuiken, Amarens Jans 
 25 sep 1796St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78755
I53724
Noordoost Friesland 
36
Piersma, Luitzen Durks 
Aukema, Johantje Aukes 
 25 sep 1796Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111075
I111076
Noordoost Friesland 
37
Reinders, Johannes 
Lurks, Riemke 
 25 sep 1796Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106455
I56598
Noordoost Friesland 
38
Boersma, Anne Harmens 
Kooistra, Rinske Pieters 
 25 sep 1803Hempens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38290
I38291
Noordoost Friesland 
39
Wedzinga, Andries Klazes 
Meyer, Aaltje Gerrits 
 25 sep 1803Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18866
I18865
Noordoost Friesland 
40    JSF 
41
Bil, Jan Klases 
Groen, Trijntje Gerrits 
 25 sep 1808St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32259
I32260
Noordoost Friesland 
42
Ensmenger, Marinus 
Verwijs, Jannetje 
 25 sep 1808Sint Philipsland, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100919
I100920
Noordoost Friesland 
43
Fennema, Tjipke Folkerts 
Sluis, Foekje Minzes van der 
 25 sep 1808Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76209
I76210
Noordoost Friesland 
44
Wybenga, Minne Brants 
de Jong, Fokeltje Johannes 
 25 sep 1808Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28695
I28696
Noordoost Friesland 
45
Wybenga, Minne Brants 
de Jong, Fokeltje Johannes 
 25 sep 1808Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9867
I23796
JSF 
46
Pasma, Jan Jansen 
Schepers, Saeske Jans (aka Schipper) 
 25 sep 1811Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9160
I7263
Noordoost Friesland 
47
Douma, Harke Jans 
Posthumus, Jiltje Jilts 
 25 sep 1812Mairie Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31301
I31302
Noordoost Friesland 
48
Douma, Harke Jans 
Postmus, Jeltje Jilts 
 25 sep 1812Anjum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30307
I37408
JSF 
49
Oevering, Johannes Ydes 
Dankert, Grietje Jacobs 
 25 sep 1813Mairie Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13565
I13566
Noordoost Friesland 
50
de Jong, Wybe Jans 
Elzinga, Heertje Heerts 
 25 sep 1814Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109934
I109935
Noordoost Friesland 

1 2 3 Volgende»


Baptism

Treffers 1 t/m 50 van 92

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Baptism   Persoon-ID   Stamboom 
1
Dircks, Keympe 
 25 sep 1659Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80465 Noordoost Friesland 
2
Piers, Grietje 
 25 sep 1701Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43645 Noordoost Friesland 
3
Everts, Sjoerdtje 
 25 sep 1710Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94116 Noordoost Friesland 
4
Goitsens, Atse 
 25 sep 1712Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73559 Noordoost Friesland 
5
Hessels, Willem 
 25 sep 1712Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2238 Noordoost Friesland 
6
Karels, Andris 
 25 sep 1712Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74464 Noordoost Friesland 
7
Krol, Jan Gerrits 
 25 sep 1718Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6719 Noordoost Friesland 
8
Freerks, Trijntje 
 25 sep 1729Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43385 Noordoost Friesland 
9
Everds, Dirk 
 25 sep 1735Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82707 Noordoost Friesland 
10
Humalda, Ype Jacobs 
 25 sep 1735Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84518 Noordoost Friesland 
11
Bonnes, Joldou 
 25 sep 1740Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I114162 Noordoost Friesland 
12
Sjoerds, Baukje 
 25 sep 1740Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92316 Noordoost Friesland 
13
Meulen, Wybe Pieters van der 
 25 sep 1746Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64889 Noordoost Friesland 
14
Pijters, Hendrikje 
 25 sep 1746Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46006 Noordoost Friesland 
15
Wijga, Inne Innes 
 25 sep 1746St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76996 Noordoost Friesland 
16
Klazes, Johannes 
 25 sep 1749Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78007 Noordoost Friesland 
17
Douwes, Eelkje 
 25 sep 1754Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91318 Noordoost Friesland 
18
Bijlstra, Sybrig Jans 
 25 sep 1757Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2950 Noordoost Friesland 
19
Dijkman, Tjeerd Klazes (aka Dijkema 
 25 sep 1757Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1953 Noordoost Friesland 
20
Douwes, Jantje 
 25 sep 1757Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73149 Noordoost Friesland 
21
Hiemstra, Jan Klazes 
 25 sep 1757Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104121 Noordoost Friesland 
22
IJmker, Jan Egberts 
 25 sep 1757Hoogeveen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99505 Noordoost Friesland 
23
Simons, Rinse 
 25 sep 1757Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47474 Noordoost Friesland 
24
Visser, Aafke Nuttes 
 25 sep 1757Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83494 Noordoost Friesland 
25
Zee, Tjeerd Jans van der 
 25 sep 1757Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86166 Noordoost Friesland 
26
Dijkstra, Douwe Douwes 
 25 sep 1763Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I768 Noordoost Friesland 
27
Popma, Kanke Murks 
 25 sep 1763Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91992 Noordoost Friesland 
28
Santhuizen, Cornelis Geerts 
 25 sep 1763St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77467 Noordoost Friesland 
29
Meulen, Willemke (Wyke) Willems van der 
 25 sep 1766Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108276 Noordoost Friesland 
30
Bink, Jacob 
 25 sep 1768Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108279 Noordoost Friesland 
31
Luinstra, Pieter Sytzes 
 25 sep 1768Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55906 Noordoost Friesland 
32
Nieuwenhuis, Douwe Ages 
 25 sep 1768Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67969 Noordoost Friesland 
33
Santhuizen, Johannes Geerts 
 25 sep 1768St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77457 Noordoost Friesland 
34
Vries, Hendrik Alberts de 
 25 sep 1768Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2120 Noordoost Friesland 
35
Willems, Arien 
 25 sep 1768St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44818 Noordoost Friesland 
36
Joha, Maria Thomas 
 25 sep 1774Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27558 Noordoost Friesland 
37
Teyes, Froukjen 
 25 sep 1774Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48015 Noordoost Friesland 
38
Tjeerds, Klaaske 
 25 sep 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44472 Noordoost Friesland 
39
Haitsma, Willem Haitzes 
 25 sep 1782Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I114734 Noordoost Friesland 
40
Ettema, Jacob Ettes 
 25 sep 1785Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99602 Noordoost Friesland 
41
Faber, Auke Pieters 
 25 sep 1785Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104072 Noordoost Friesland 
42
Jans, Rindert 
 25 sep 1785Sybrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49217 Noordoost Friesland 
43
Miedema, Sytske Joukes 
 25 sep 1785Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10101 Noordoost Friesland 
44
Tjeerds, Jannigje 
 25 sep 1785Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43720 Noordoost Friesland 
45
Tuinstra, Yttje Botes 
 25 sep 1785Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56074 Noordoost Friesland 
46
Wynia, Trijntje Sybrens 
 25 sep 1785Itens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40262 Noordoost Friesland 
47
Ymes, Tjitske 
 25 sep 1785Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47662 Noordoost Friesland 
48
Koster, Doekele Tjeerds 
 25 sep 1789Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86223 Noordoost Friesland 
49
Boersma, Reinauw Sjoerds 
 25 sep 1791Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65158 Noordoost Friesland 
50
Buursma, Douwe Tjallings 
 25 sep 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9309 Noordoost Friesland 

1 2 Volgende»


© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha