Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 342

1 2 3 4 5 ... Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Elfringh, Magdalena Harkema 
 26 jun 1669 I158424
2
Sydses, Rixts 
 26 jun 1731Ouwsterhaule, Doniawerstal, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I254443
3
Keizer, Aleida Warmoldina 
 26 jun 1734 I151181
4
Pieters, Bote 
 26 jun 1746Engwierum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I255401
5
Pieters, Aafke 
 26 jun 1760Weidum, Baarderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I93716
6
Kister, Grietje 
 26 jun 1765Haamstede, province of Zeeland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I102807
7
Kingma, Aaltje Epkes 
 26 jun 1767Peins/Zweins Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I54370
8
Pieters, Pieter 
 26 jun 1768 I47721
9
Schaafsma, Jeltje Arjens 
 26 jun 1768Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I103012
10
Groeneveld, Gerryt Dirks 
 26 jun 1769Vrouwenparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I77834
11
Jans, Jochem 
 26 jun 1771Holwerd, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I77242
12
van der Kooy, Kornelis Kornelis 
 26 jun 1772Vrouwenparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I79572
13
Zwaginga, Antje Martens 
 26 jun 1772Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I290554
14
Hijenga, Jacob Sipkes 
 26 jun 1773Ferwerd, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I27719
15
Jacobs, Rinske 
 26 jun 1773Hantumhuizen, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I193272
16
van der Glas, Klaas Jans 
 26 jun 1773Holwerd, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I96444
17
Andries, Trijntie 
 26 jun 1774Sijbrandahuis, Dantumadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I102417
18
Andries, Trijntje 
 26 jun 1774Sijbrandahuis, Dantumadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I86749
19
Jacobs, Jentje 
 26 jun 1774Vrouwenparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I78301
20
Visser, Maaike Willems 
 26 jun 1774Ezumazijl, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I308563
21
Zwart, Eelke Jans 
 26 jun 1774Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I72904
22
Zwart, Eelke Jans 
 26 jun 1774Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I243734
23
de Groot, Marten Willems 
 26 jun 1776Terhorne, Utingeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I66718
24
Haadsma, Rinze Ages 
 26 jun 1776Oosterbierum, Barradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I114195
25
Steenstra, Antje Lodewijks 
 26 jun 1776Leeuwarden, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I98225
26
Durks, Sjurtie 
 26 jun 1778Winsum, Baarderadeel, Friesland, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I3458
27
Woudstra, Oebele Jans 
 26 jun 1778Katlijk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I115031
28
Bosma, Cornelis Alles 
 26 jun 1779Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I279974
29
Terpstra, Aukje Nannes 
 26 jun 1779Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I3166
30
Kalsbeek, Jeltje Martens 
 26 jun 1780Oldeboorn, Utingeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I311490
31
Jacobi, Sipkje Jelles 
 26 jun 1783Harlingen, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I249697
32
Johannes, Hiltje 
 26 jun 1783Paesens, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I180262
33
Olivier, Sipke Tietes 
 26 jun 1784Waaxens, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I35052
34
van der Sluis, Iek Meines 
 26 jun 1785Mirns en Bakhuizen, Gaasterland, Friesland, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I110749
35
Vonk, Jan Jakobs 
 26 jun 1785Tietjerk, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I69215
36
de Kleine, Elske Alofs 
 26 jun 1786Wierum, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I206041
37
Tilma, Sybren Piers 
 26 jun 1786Ferwerd, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I5443
38
Wypkes, Antje 
 26 jun 1786Warns, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I231905
39
Annes, Bauke 
 26 jun 1788Oostrum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I277026
40
Bremer, Jacob Jans 
 26 jun 1788Sondel, Gaasterland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I267335
41
de Boer, Durk Harmens 
 26 jun 1788Benedenknijpe, Schoterland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I317034
42
Nijhuis, Harmke Wessels 
 26 jun 1788Oudega, Smallingerland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I302905
43
de Flier, Elisabeth 
 26 jun 1789Nederhemert, Gelderland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I109463
44
Hoeth, Jan 
 26 jun 1790 I153436
45
Jansma, Meindert Jans 
 26 jun 1790Nes, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I21039
46
Hiemstra, Aaltje Bouwes 
 26 jun 1792Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I7406
47
Hellinga, Itske Feykes 
 26 jun 1793Blija, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I7110
48
Martens, Marten 
 26 jun 1793Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I2206
49
Zijlstra, Imke Roelofs 
 26 jun 1793Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I216642
50
Dorsman, Jaapje 
 26 jun 1794Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I98079

1 2 3 4 5 ... Volgende»


Gedoopt

Treffers 1 t/m 50 van 93

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
Broers, Lolle 
 26 jun 1698Wommels, Hennaarderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I157904
2
Hemrika, Albert Sytses 
 26 jun 1698Bergum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I275399
3
Popkes, Yacob 
 26 jun 1708 I167793
4
Sweitzes, Grietje 
 26 jun 1708Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I275621
5
Appeloons, Trijntje 
 26 jun 1713Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I165328
6
Hessels, Martjen 
 26 jun 1718IJlst, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I262535
7
Hora, Anna Catharina 
 26 jun 1718Midwolde, Leek, Groningen, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I155930
8
Donjema, Hylkje Sybrens 
 26 jun 1729Tietjerk, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I275173
9
Donjema, Oege Sybrens 
 26 jun 1729Tietjerk, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I275174
10
Jans, Rinske 
 26 jun 1735Engwierum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I250339
11
Ruisch, Arnoldus Willems 
 26 jun 1735Anjum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I256326
12
Jelles, Dirk 
 26 jun 1740Morra, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I248247
13
Lieuwes, Klaas 
 26 jun 1740Eernewoude, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I305335
14
Popes, Nieske 
 26 jun 1740Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I159822
15
Dirks, Douwe 
 26 jun 1746Engwierum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I171240
16
Klases, Rinske 
 26 jun 1757Gorredijk, Opsterland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I207847
17
Oenes, Lolkjen 
 26 jun 1757Dokkum, Dongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I188350
18
Sikkema, Sikke Pieters 
 26 jun 1757Oenkerk, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I257319
19
Botes, Ynne 
 26 jun 1763Grouw, Idaarderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I297555
20
Nauta, Auke Jelles 
 26 jun 1763Jutrijp, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I259730
21
Sjierks, Ybeltje 
 26 jun 1763Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I263928
22
Sjirks, Lieuwe 
 26 jun 1763Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I263926
23
Blink, Eeuwke 
 26 jun 1765Godlinze, Delfzijl, Groningen, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I171840
24
Klaas Jacobs 
 26 jun 1768Niawier, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I3246
25
Mars, Jan Andries 
 26 jun 1768Stavoren, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I301246
26
van der Heide, Gerben Sjoerds 
 26 jun 1768Sijbrandaburen, Rauwerderhem, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I220470
27
van der Kooi, Folkert Sipkes 
 26 jun 1768Holwerd, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I97131
28
Schaafsma, Tetje Arjens 
 26 jun 1772Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I255759
29
Braaksma, Pieter Jippes 
 26 jun 1774Ferwerd, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I9418
30
Bruinsma, Anne Klazes 
 26 jun 1774Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I224341
31
de Lang, Janke Roelofs 
 26 jun 1774Oosternijkerk, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I261366
32
Dirks, Johanna 
 26 jun 1774Oudwoude, Kollumerland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I155958
33
Docter, Tyttie Pieters 
 26 jun 1774Hantum, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I252279
34
Kleiterp, Luitjen Sjoerds 
 26 jun 1774Bozum, Baarderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I279052
35
Kuiken, Klaaske Scheltes 
 26 jun 1774Sint Annaparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I100854
36
Mokma, Harmen Jacobs 
 26 jun 1774Wetsens, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I57846
37
Sijbersma, Tjeerd Sybrens 
 26 jun 1774Nijhuizum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I313707
38
Sjirks, Trijntje 
 26 jun 1774Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I263929
39
Wenselaar, Lijsbert Walings 
 26 jun 1781Harlingen, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I12932
40
Bouius, Uilke Franses 
 26 jun 1783Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I278731
41
de Vries, Grietje Klazes 
 26 jun 1785Engelum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I74030
42
de Vries, Jan Eintes (aka Huizinga) 
 26 jun 1785Nes, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I17875
43
Gerkema, Gerben Johannes 
 26 jun 1785Oosterbierum, Barradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I222123
44
Hogebergen, Louw Dirks 
 26 jun 1785Hemelum, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I297623
45
Idsinga, Ids Pieters 
 26 jun 1785Hantumhuizen, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I180888
46
de Jong, Trijntje Gerbens 
 26 jun 1791Oudega/Nijega , Smal Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I274856
47
Dijkstra, Melis Kornelis 
 26 jun 1791Sonnega, Weststellingwerf, Friesland, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I254563
48
Dijkstra, Tetje Herkes 
 26 jun 1791Pingjum, Wonseradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I312187
49
Kooistra, Ale Boeles 
 26 jun 1791Ee, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I180570
50
Lautenbach, Marten Klazes 
 26 jun 1791Berlikum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I216249

1 2 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 327

1 2 3 4 5 ... Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Idema, Harmen 
 26 jun 1646 I150212
2
Jepma, Sape Taeckes 
 tussen 26 jun 1693 en 15 aug 1693 I162287
3
van Aylva, Douwe Ernst 
 26 jun 1703 I171347
4
Pyters, Johannes 
 vóór 27 jun 1717Joure, Haskerland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I248163
5
Alma, Geertruid 
 vóór 27 jun 1727 I174130
6
Jans, Wilhelmina 
 vóór 27 jun 1745Bergum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I218272
7
Eeuwes, Enne 
 vóór 27 jun 1761Burum, Kollumerland en Nieuw Kruisland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I260676
8
Wijtzes, Jeltie 
 26 jun 1769Jelsum, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I63606
9
Johannes, Froukje 
 vóór 27 jun 1784 I207334
10
Oldersma, Anne Ubeles 
 26 jun 1788Beetsterzwaag, Opsterland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I306174
11
van Glinstra, Valerius 
 26 jun 1794Cornjum, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I166437
12
Katsma, Liepke Pieters 
 vóór 27 jun 1798Engwierum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I253156
13
van Haren, Aemilie Henriette Wilhelmina 
 26 jun 1800Maastricht, Limburg, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I152598
14
Kooistra, Rienk Hedzers 
 26 jun 1805Garijp, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I76731
15
Kroes, Jan Alderts 
 26 jun 1807Ferwerd, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I87764
16
Pieters, Maaike 
 26 jun 1808Veenwouden, Dantumadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I81593
17
Dirks, Neeltje 
 26 jun 1809Tzummarum, Barradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I92984
18
Jelles, Jacob 
 26 jun 1809Wier, Menaldumadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I4703
19
Jans, Jitske 
 26 jun 1810Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I10544
20
Faber, Jelle Jeltes 
 26 jun 1812Kollumerland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I184460
21
Rodenstok, Klaas Adzerts 
 26 jun 1812Stiens, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I78125
22
Wierstra, Joukje Gerbens 
 26 jun 1812Sint Annaparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I5618
23
Leveringhuis, Johannes Marcus 
 26 jun 1813Burum, Kollumerland en Nieuw Kruisland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I279753
24
Mikkes, Marijke Klazes 
 26 jun 1813Oudehaske, Haskerland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I317347
25
Minnema, Maaike Minnes 
 26 jun 1813Damwoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I55461
26
Noordmans, Grietje Dirks 
 vóór 27 jun 1813Wommels, Hennaarderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I220455
27
van Els, Jannes Tates 
 26 jun 1813 I93504
28
Falks, Johannes 
 26 jun 1814Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I156230
29
van der Veen, Jisk Hotzes 
 26 jun 1816Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I237289
30
de Vries, Wytze Berends 
 26 jun 1817Westergeest, Kollumerland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I2381
31
Douwes, Hidde 
 26 jun 1817Leeuwarden, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I100497
32
Hager, Harmke Jacobs 
 26 jun 1817Berlikum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I40214
33
Idses, Berber 
 26 jun 1817Betterwird, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I50458
34
de Jong, Martje Dirks 
 26 jun 1818Ferwerd, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I26472
35
Klaassens, Arend 
 26 jun 1818Siddeburen, Slochteren, Groningen, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I100277
36
Meinema, Ytje Hendriks 
 26 jun 1818Holwerd, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I81063
37
Oort, Margje Wolters 
 26 jun 1818Lemsterland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I277901
38
van der Wielen, Sjoerd Gerrits 
 26 jun 1819Tietjerk, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I70743
39
Kort, Jantje Jans 
 26 jun 1820Zeerijp, Loppersum, Groningen, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I110909
40
Sterk, Kornelis Jans 
 26 jun 1820Blija, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I10424
41
van der Werff, Martje Frederiks 
 26 jun 1820Leeuwarden, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I295074
42
Kuipers, Nanne Jans 
 26 jun 1821Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I44225
43
Klompstra, Rinske Jans 
 26 jun 1822Bergum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I193290
44
Lanting, Tjitske Dirks 
 26 jun 1823Wymbritseradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I324797
45
Reids, Sjoukje 
 26 jun 1823Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I195534
46
van Velden, Foppe Martens 
 26 jun 1824Opsterland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I297833
47
Schipper, Saeske Jans 
 26 jun 1825Marrum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I7263
48
van der Horst, Maria 
 26 jun 1825Mierlo, Noord-Brabant, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I158677
49
Brandsma, Reinder Jacobs 
 26 jun 1826Hantum, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I117039
50
Dekker, Sybe Keimpes 
 26 jun 1826Jelsum, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I39714

1 2 3 4 5 ... Volgende»


Begraven

Treffers 1 t/m 3 van 3

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Begraven   Persoon-ID 
1
Visser, Aukje Annes 
 26 jun 1940Munnekezijl, Kollumerland en Nieuw Kruisland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I168737
2
Osinga, Sijbren 
 26 jun 1954Nes, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I260921
3
Bergema, Dirk Lolkes 
 26 jun 1985Oosternijkerk, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I298983

Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 162

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Wiarda, Pybe Dooitses 
Harmens, Willemke 
 26 jun 1619Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I192334
I200414
2
van Swinderen, Mr. Johan 
Nunninckhof, Wytzia 
 26 jun 1649Groningen, Groningen, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I155914
I167790
3
Pieters, Sjoerd 
Tietes, Gatske 
 26 jun 1687Ternaard, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I163143
I173762
4
Jacobs, Jan 
Edes, Maeike 
 26 jun 1712Blija/Hogebeintum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I94071
I94087
5
Lammerts, Willem 
Liebbes, Mincke 
 26 jun 1727Oudega, Smallingerland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I249137
I249138
6
Ottes, Alle 
Jochems, Vintje 
 26 jun 1729Suameer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I46214
I46215
7
Heerkes, Jan 
Berends, Antje 
 26 jun 1746Boornbergum, Smallingerland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I275639
I275640
8
Roelofs, Jan 
Annes, Saapke 
 26 jun 1746Ternaard, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I103137
I103138
9
Berends, Gerrit 
Jans, Hiltje 
 26 jun 1757Woudsend, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I321126
I321127
10
Cornelis, Gerben 
Remmelts, Sjoukjen 
 26 jun 1757Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I299583
I299578
11
de Boer, Luitsen Jans 
Andries, Sytske 
 26 jun 1757Lippenhuizen, Opsterland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I293304
I293305
12
Harmens, Harmen 
Teyes, Wytske 
 26 jun 1757Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I89501
I89502
13
Jans, Luitsen 
Anders, Sytske 
 26 jun 1757Lippenhuizen, Opsterland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I89711
I89712
14
Liekeles, Wopke 
Willems, Antje 
 26 jun 1757Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I299598
I299599
15
de Jong, Jan Willems 
Romkes, Hinke 
 26 jun 1763Wetsens, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I3682
I3681
16
Jans, Merten 
Jans, Joskien 
 26 jun 1763Joure, Haskerland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I108282
I108283
17
Jetses, Sytse 
Johannes, Froukje 
 26 jun 1763Oudwoude, Kollumerland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I163788
I207334
18
Swart, Dirk Dirks 
Tjepkes, Akke 
 26 jun 1763Stiens, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I88919
I88920
19
Abes, Kornelis 
Hayes, Antje 
 26 jun 1774Wierum, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I187381
I192356
20
Jans, Klaas 
Jans, Jitske 
 26 jun 1774Lollum, Wonseradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I103157
I103156
21
Posthumus, Broer Rienks (aka Postma) 
Piebes, Trijntie 
 26 jun 1774Pingjum, Wonseradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I113355
I113356
22
Sipkes, Jacob 
Tjipkes, Tjitske 
 26 jun 1774Morra, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I181503
I198124
23
Jelles, Age 
Lammerts, Trijntie 
 26 jun 1782Huizum, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I73232
I73233
24
Adema, Gerben Franzen 
van der Schaaf, Rinske Jarigs 
 26 jun 1785Holwerd, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I10973
I10974
25
Dijkman, Nammen Klaases 
Schrijver, Aafke Coenraads 
 26 jun 1785Ferwerd, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I5
I9
26
Haijma, Rendert Klazes 
Jacobs, Klaaske 
 26 jun 1785Waaxens, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I192576
I187179
27
Hayma, Rindert Klases 
Jacobs, Klaaske 
 26 jun 1785Waaxens/Brantgum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I90343
I90344
28
Joukes, Sipke 
Jans, Wijke 
 26 jun 1785Ferwerd, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I42626
I80491
29
Zandstra, Taede Piers 
Rientzes, Jeltje 
 26 jun 1785Jutrijp, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I217513
I249922
30
Hoekstra, Paulus Nannes 
Schonenburg, Sjoukjen Theunis 
 26 jun 1791Raard, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I28357
I243517
31
Hoekstra, Paulus Nannes 
Theunis, Sjoukje 
 26 jun 1791Raard, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I28357
I195556
32
Jongsma, Symen Sytzes 
Miedema, Grietje Klazes 
 26 jun 1791Blija, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I295
I300
33
Sakes, Popke 
Oosterling, Renske Jans 
 26 jun 1791Paesens, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I1337
I1338
34
van der Heide, Frans Geerts 
Walsem, Marrigje 
 26 jun 1794City of Utrecht Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I1808
I1809
35
Bonia, Douwe Freerks 
Ates, Stijntje 
 26 jun 1796Ee, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I62191
I62192
36
de Groot, Marck Teekes 
Annema, Bregtje Piers 
 26 jun 1796Terkaple, Utingeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I222692
I222693
37
de Jong, Gerben Jacobs 
Taedes, Grietje 
 26 jun 1796Wier, Menaldumadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I4327
I4328
38
Hornstra, Gerrit Piers 
Bijker, Ybeltje Reins 
 26 jun 1796Bovenknijpe, Schoterland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I64519
I64520
39
Kuiper, Jan Willems 
van der Goot, Jaaike Hendriks 
 26 jun 1796Balk, Gaasterland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I322935
I278430
40
Oosterwal, Hilbrand Jans 
Piers, Hiltje 
 26 jun 1796Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I18753
I18757
41
Wiersma, Sije Dirks 
Boomsma, Dirkje Pieters 
 26 jun 1796Marrum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I3578
I46555
42
van Assen, Hans 
Popma, Sjoukjen Oebeles 
 26 jun 1801Leeuwarden, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I299361
I285152
43
de Jong, Louw Ates 
Dijkstra, Jantje Jitzes 
 26 jun 1803Nes Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I52674
I52675
44
de Vries, Tjitte Jans 
Faber, Sybrigjen Jelkes 
 26 jun 1803Joure, Haskerland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I226224
I322452
45
Dijkstra, Douwe Jitzes 
de Jong, Hiltje Engels 
 26 jun 1803Nes Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I52676
I52677
46
van der Heide, Gosling Goslings 
van der Heide, Baukje Geeuwkes 
 26 jun 1803Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I285795
I291758
47
van Dijk, Douwe Jetzes 
de Jong, Hiltje Engels 
 26 jun 1803Nes, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I204927
I52677
48
Feenstra, Jan Reins 
Visser, Grietje Taekes 
 26 jun 1808Nijega Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I108073
I108074
49
Gooitsens, Douwe 
de Jong, Antje Tjerks 
 26 jun 1808Nes, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I76676
I70369
50
Post, Jan Arends 
de Borg, Reinau Sakes 
 26 jun 1808Nes, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I182770
I192401

1 2 3 4 Volgende»


Gescheiden

Treffers 1 t/m 1 van 1

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gescheiden   Persoon-ID 
1
de Vries, Pieter Gerrits 
Delstra, Maaike Klazes 
 26 jun 1879Leeuwarden, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I191237
I188708

Baptism

Treffers 1 t/m 50 van 75

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Baptism   Persoon-ID 
1
Gribberts, Gribbert 
 26 jun 1659Ferwerd, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I88379
2
Clases, Jochum 
 26 jun 1674Tietjerk, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I111980
3
Feddes, Hendrik 
 26 jun 1695Drogeham/Harkema Opeinde Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I74063
4
Appollonius, Trijntje 
 26 jun 1712Drogeham/Harkema Opeinde Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I1752
5
Reitsma, Beitske Rinses 
 26 jun 1712Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I72396
6
HArmens, Doetje 
 26 jun 1729Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I80223
7
Stienstra, Tjeerd Hommes 
 26 jun 1735Bergum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I6383
8
Bernarda, Marijke Oeges 
 26 jun 1740Hijlaard/Lions Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I69111
9
Egberts, Klaasjen 
 26 jun 1746Oudehaske, Haskerland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I88835
10
Smeding, Geert Hendriks 
 26 jun 1746Rottevalle, Smallingerland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I2962
11
Westra, Bote Pieters 
 26 jun 1746Engwierum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I70359
12
Wortelaar, Bauke Freerks 
 26 jun 1761Rinsumageest/Sijbrandahuis Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I5571
13
Pieters, Acke 
 26 jun 1763Birdaard/Janum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I47773
14
Schaafsma, Jeltje Arjens 
 26 jun 1768Oostermeer/Eestrum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I103012
15
van der Kooi, Folkert Sipkes 
 26 jun 1768Holwerd, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I97131
16
Damstra, Klaaske Jacobs 
 26 jun 1770Oostermeer/Eestrum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I119731
17
de Bruin, Hylke Jans 
 26 jun 1771Franeker, Franekeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I100730
18
Venema, Jan Cornelis 
 26 jun 1772Groningen, Groningen, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I101311
19
Braaksma, Pieter Jippes 
 26 jun 1774Ferwerd, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I9418
20
de Pet, Dirk Okkes 
 26 jun 1774Sint Jacobiparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I4171
21
Hoogterp, Liefke Lummes 
 26 jun 1774Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I46851
22
Kuiken, Klaaske Scheltes 
 26 jun 1774Sint Annaparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I100854
23
Meinarda, Vrouk Elizabeth Titia 
 26 jun 1774Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I52708
24
Mokma, Harmen Jacobs 
 26 jun 1774Wetsens, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I57846
25
Epping, Aaltje 
 26 jun 1776Leeuwarden, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I84488
26
Jilles, Sepkje 
 26 jun 1776Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I112020
27
Wenselaar, Lijsbert Walings 
 26 jun 1781Harlingen, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I12932
28
Mulder, Hendrikje (aka Heintje) 
 26 jun 1783Harderwijk, province of Gelderland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I107860
29
Boekhout, Jetske Harmanus 
 26 jun 1785Dokkum, Dongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I59908
30
de Vries, Jan Eintes (aka Huizinga) 
 26 jun 1785Nes/Wierum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I17875
31
Ondersma, Ysbrand Romkes 
 26 jun 1785Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I6757
32
Zijlstra, Maaike Jans 
 26 jun 1785Munnekezijl, Kollumerland en Nieuw Kruisland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I72329
33
van Vliet, Ate Heins 
 26 jun 1789Leeuwarden, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I41161
34
Akkringa, Sybrigje Sybrens 
 26 jun 1791Blija/Hogebeintum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I26389
35
Andries, Lijsbert 
 26 jun 1791Marrum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I44146
36
de Jong, Trijntje Gerbens 
 26 jun 1791Opeinde Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I81844
37
Dreyer, Arjen Pieters 
 26 jun 1791Blija, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I627
38
Hoekstra, Symen Joukes 
 26 jun 1791Ternaard, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I11026
39
Meindersma, Fetze Eelkes 
 26 jun 1791Ee, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I85007
40
Stalstra, Jan Dirks 
 26 jun 1791Franeker, Franekeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I69467
41
Wassenaar, Geertje Minnes 
 26 jun 1791Sint Jacobiparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I109085
42
Westra, Durkje Sjoerds 
 26 jun 1791Raard, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I9506
43
Adema, Aalze Gjalts 
 26 jun 1796Oudega Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I54093
44
Brouwers, Jochum Willems 
 26 jun 1796Stiens, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I3380
45
de Boer, Eerd Jelles 
 26 jun 1796Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I110537
46
Dijkstra, Jelle Tetmans 
 26 jun 1796Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I19615
47
Faber, Dirk Hendriks 
 26 jun 1796Oenkerk, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I69400
48
Gerks, Antje 
 26 jun 1796Jouswier, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I94721
49
Keuning, Akke Pieters 
 26 jun 1796Stiens, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I24726
50
Obma, Sikke Tjeerds 
 26 jun 1796Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I6280

1 2 Volgende»


_NEW

Treffers 1 t/m 2 van 2

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   _NEW   Persoon-ID 
1
Tal, Jan Gerrits 
 26 jun 2021 I339017
2
Veldkamp, Antje Ennes 
 26 jun 2021 I339018

© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha