Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Datums & verjaardagen


Stamboom:  

Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 565

1 2 3 4 5 ... 12» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID   Stamboom 
1
Elama, Jacoba 
 7 mrt 1589 I2941 NOF 
2
Elama, Jacoba Sirps 
 7 mrt 1589 I2940 NOF 
3
Ripperda, Johan Willem 
 7 mrt 1682Oldehove, Groningen, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I6085 NOF 
4
van Haersma, Cornelis 
 7 mrt 1703 I21239 NOF 
5
Jans, Simon 
 7 mrt 1723Birdaard Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I17694 SET 
6
Tjeerds, Marike 
 7 mrt 1725Deinum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I93411 SET 
7
Hattums, Pyter 
 7 mrt 1734Zuiderdrachten Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I75112 SET 
8
Bonnes, Fokje 
 7 mrt 1735Wijnjeterp Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I49542 Ank van der Ploeg 
9
Alberts, Goffe 
 7 mrt 1745Oostermeer Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I27426 Ank van der Ploeg 
10
Sierks Bijma, Foppe 
 7 mrt 1745Kollumerzwaag/ Augsbuurt Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I100010 Ank van der Ploeg 
11
Cahai, Maria Magdalena 
 7 mrt 1750Wolsum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I77989 SET 
12
Magdalena Isaacs Cahais, Maria 
 7 mrt 1750Wolsum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I8684 Ank van der Ploeg 
13
Keizer, Gerrit Jaspers 
 7 mrt 1751St. Annaparochie Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I9714 SET 
14
Anes, Antje 
 7 mrt 1752Oosterlittens Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I58149 Ank van der Ploeg 
15
Egberts, Rinze 
 7 mrt 1753Eestrum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I46519 Ank van der Ploeg 
16
Frankes Hornstra, Minne 
 7 mrt 1757Haskerhorne Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I85698 Ank van der Ploeg 
17
Teunis, Sjoukje 
 7 mrt 1757Murmerwoude Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I26034 SET 
18
Teunes, Sjoukjen 
 7 mrt 1759Murmerwoude Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I28361 SET 
19
Theunis Schonenburg, Sjoukjen 
 7 mrt 1759Murmerwoude Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I135397 Ank van der Ploeg 
20
Doekes Prins, Sjoerd 
 7 mrt 1762 I53043 Ank van der Ploeg 
21
Veenstra, Herre Jans 
 7 mrt 1765Veenwouden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I89568 SET 
22
Fokkes Hofman, Reinder 
 7 mrt 1768Hallum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I69193 Ank van der Ploeg 
23
Hofman, Reinder Fokkes 
 7 mrt 1768Oenkerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I1213 SET 
24
Willems Bottema, Jetze 
 7 mrt 1768Oudkerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I1403 Ank van der Ploeg 
25
Baaima, Bauke Louws 
 7 mrt 1770Oudega Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I66214 SET 
26
Jepma, Sas Klaazes 
 7 mrt 1770Engelum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I44545 SET 
27
Louws Bayma, Bauke 
 7 mrt 1770Oudega, , H.O.N Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I68296 Ank van der Ploeg 
28
Oedzes Zandstra, Sjoerd 
 7 mrt 1773Oostermeer Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I53239 Ank van der Ploeg 
29
Roelofs Boersma, Douwe 
 7 mrt 1773Westergeest Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I10274 Ank van der Ploeg 
30
Lammerts, Aaltje 
 7 mrt 1774Aekinga Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I64940 SET 
31
Fokkes, Jacob 
 7 mrt 1776Anjum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I5030 Ank van der Ploeg 
32
Ysbrands Parma, Sikke 
 7 mrt 1776Workum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I85607 Ank van der Ploeg 
33
Hoekstra, Jentje Jilderts 
 7 mrt 1777Marrum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I3197 SET 
34
Jans Tinga, Douwe 
 7 mrt 1777Suameer Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I9909 Ank van der Ploeg 
35
Tinga, Douwe Jans 
 7 mrt 1777Suameer Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I73479 SET 
36
Bokma, Marten Jans 
 7 mrt 1779Vrouwenparochie Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I12933 SET 
37
Jacobi, Reinder Thijsse(n)s 
 7 mrt 1779Hempens, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I46402 NOF 
38
Jans Zijlstra, Iefke 
 7 mrt 1779Munnekezijl Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I128411 Ank van der Ploeg 
39
Thijsses Jacobi, Reinder 
 7 mrt 1779Hempens Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I15792 Ank van der Ploeg 
40
Fokkes, Tjerk 
 7 mrt 1780Hallum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I43335 SET 
41
Franzes Engwerda, Meindert 
 7 mrt 1780Scharnegoutum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I99481 Ank van der Ploeg 
42
Crans, Klaaske Justus 
 7 mrt 1781Oudemirdum, Gaasterland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I40141 NOF 
43
Justus Crans, Klaaske 
 7 mrt 1781Oudemirdum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I58917 Ank van der Ploeg 
44
Klazes van der Veen, Minke 
 7 mrt 1781Bergum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I80099 Ank van der Ploeg 
45
Wijbes, Folkjen 
 7 mrt 1781Kollum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I83143 Ank van der Ploeg 
46
Hessels, Jan Janzens 
 7 mrt 1782Ternaard, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I34613 NOF 
47
Jacobs Miedema, Ebeltje 
 7 mrt 1782Buitenpost Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I31668 Ank van der Ploeg 
48
Jans Jansma, Harmen 
 7 mrt 1782Nes , D Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I43220 Ank van der Ploeg 
49
Jansma, Harmen Jans 
 7 mrt 1782Paesens Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I91316 SET 
50
Jansma, Harmen Jans 
 7 mrt 1782 I30497 NOF 

1 2 3 4 5 ... 12» Volgende»


Gedoopt

Treffers 1 t/m 50 van 130

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID   Stamboom 
1
Wijbenga, Aukje 
 7 mrt 1646 I19467 NOF 
2
Binnerts, Jacob 
 7 mrt 1669Foudgum, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I33024 NOF 
3
Ottes, Harmen 
 7 mrt 1697Garijp Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I54528 Ank van der Ploeg 
4
Jans, Sake 
 7 mrt 1706Dokkum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I58772 Ank van der Ploeg 
5
Luitjens, Heetse 
 7 mrt 1706Kollum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I30223 Ank van der Ploeg 
6
Wilman, Anna Margaretha 
 7 mrt 1714Birdaard, Dantumadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I37725 NOF 
7
Heerkes, Riemkje 
 7 mrt 1717Drogeham Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I93420 Ank van der Ploeg 
8
Harings, Aafke 
 7 mrt 1723Oudemirdum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I117489 Ank van der Ploeg 
9
Jans Siccema, Geertje 
 7 mrt 1723Oudkerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I34327 Ank van der Ploeg 
10
Douwes, Urck 
 7 mrt 1724 I54920 NOF 
11
Jans, Jacob 
 7 mrt 1728Paesens Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I36120 Ank van der Ploeg 
12
Nitterts, Trijntje 
 7 mrt 1728Burum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I30202 Ank van der Ploeg 
13
Eeltjes, Symkje 
 7 mrt 1734Oenkerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I33858 Ank van der Ploeg 
14
Johannes, Aaltje 
 7 mrt 1734Ee Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I5117 Ank van der Ploeg 
15
Hendriks Holtrop, Hendrik 
 7 mrt 1742Oosterwolde Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I44785 Ank van der Ploeg 
16
Kornelis Deelstra, Grietje 
 7 mrt 1745Oudega , Smal Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I68497 Ank van der Ploeg 
17
Siegers, Eeuwe 
 7 mrt 1745Bergum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I62184 NOF 
18
Westra, Sybren Willems 
 7 mrt 1745Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I14170 NOF 
19
Allardus, Hendrik 
 7 mrt 1750Oudega , Smal Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I63877 Ank van der Ploeg 
20
Eringa, Fokke Pieters 
 7 mrt 1750Hijlaard, Baarderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I63411 NOF 
21
Durks van Dijk, Gerrit 
 7 mrt 1751Leeuwarden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I132916 Ank van der Ploeg 
22
Jaspers Keizer, Gerryt 
 7 mrt 1751Sint Annaparochie Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I13448 Ank van der Ploeg 
23
Jochems, Dieuwke 
 7 mrt 1751Driesum, Dantumadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I60128 NOF 
24
Taekes, Trijntje 
 7 mrt 1751Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I16312 NOF 
25
Goffes, Aukjen 
 7 mrt 1756Metslawier, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I57892 NOF 
26
Hendriks, Trijntje 
 7 mrt 1756Sint Jacobiparochie Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I86711 Ank van der Ploeg 
27
Jans Jeltema, Trijntje 
 7 mrt 1756Veenwouden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I38567 Ank van der Ploeg 
28
Jeltes Jeltema, Dirk 
 7 mrt 1756Lioessens Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I80311 Ank van der Ploeg 
29
Tjeerds Dijkstra, Geert 
 7 mrt 1756Buitenpost Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I114081 Ank van der Ploeg 
30
de Haan, Tecla 
 7 mrt 1759Leeuwarden, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I14650 NOF 
31
Johannes, Frydjen 
 7 mrt 1762Oostermeer Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I9726 Ank van der Ploeg 
32
Prins, Sjoerd Doekes 
 7 mrt 1762Birdaard, Dantumadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I49718 NOF 
33
Sybrens, Syts 
 7 mrt 1762Metslawier Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I29567 Ank van der Ploeg 
34
Tibma, Sieds Sybrens 
 7 mrt 1762Metslawier, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I48653 NOF 
35
Uilkes Westra, Gjalt 
 7 mrt 1762Oudega , Smal Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I8743 Ank van der Ploeg 
36
Minnes, Beitske 
 7 mrt 1764Dokkum, Dongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I58651 NOF 
37
Doornbos, Eppe Sijmens 
 7 mrt 1770 I23279 NOF 
38
Hofker, Trijntje Melles 
 7 mrt 1770Dokkum, Dongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I53821 NOF 
39
Andries, Meindert 
 7 mrt 1773Oosternijkerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I29061 Ank van der Ploeg 
40
Andries, Meindert 
 7 mrt 1773Oosternijkerk, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I43138 NOF 
41
Bijlstra, Japke Martens 
 7 mrt 1773Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I5109 NOF 
42
Broors, Sjoukjen 
 7 mrt 1773Opeinde, , Smal Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I55683 Ank van der Ploeg 
43
Eelkes Stiemstra, Antje 
 7 mrt 1773Anjum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I12876 Ank van der Ploeg 
44
Fransens, Tjitske 
 7 mrt 1773Beetgum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I86471 Ank van der Ploeg 
45
Harmens Visser, Roelof 
 7 mrt 1773Lemmer Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I26575 Ank van der Ploeg 
46
Jochums Bosma, Trijntje 
 7 mrt 1773Hardegarijp Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I127184 Ank van der Ploeg 
47
Jochums Bosma, Trijntje 
 7 mrt 1773Hardegarijp Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I44870 Ank van der Ploeg 
48
Popes Posthumus, Tys 
 7 mrt 1773Leeuwarden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I49299 Ank van der Ploeg 
49
Klein Bruinink, Gerharda 
 7 mrt 1777Eibergen, Gelderland, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I25489 NOF 
50
Pieters, Martzen 
 7 mrt 1777Ureterp Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I56745 Ank van der Ploeg 

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 482

1 2 3 4 5 ... 10» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID   Stamboom 
1
Memmens, Sicco 
 tussen 7 mrt 1643 en 19 apr 1645 I12882 NOF 
2
van Heemstra, Feye 
 7 mrt 1690 I23669 NOF 
3
Johannes van Calsbeek (Calfbach), Anthony 
 na 6 mrt 1719Lemmer Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I122353 Ank van der Ploeg 
4
Euwes, Euwe 
 vóór 8 mrt 1721Akkerwoude Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I5289 Ank van der Ploeg 
5
Jans, Uilkjen 
 vóór 8 mrt 1733Engwierum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I17079 Ank van der Ploeg 
6
Cloppenburg, Ytske 
 vóór 8 mrt 1739 I18744 NOF 
7
Roukes, Steven 
 vóór 8 mrt 1761Langweer Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I20951 Ank van der Ploeg 
8
Hedserds, Grietje 
 7 mrt 1773Oudwoude Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I10270 Ank van der Ploeg 
9
Minnes, Minne 
 7 mrt 1795Berlikum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I111079 SET 
10
Joukes, Aukje 
 7 mrt 1799Holwerd Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I1694 SET 
11
Verblans, Maria Lucas 
 7 mrt 1802 I8854 NOF 
12
Botes, Sytske 
 7 mrt 1803Blija Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I6592 SET 
13
Sijtzes, Johanna 
 7 mrt 1806Oudwoude, Kollumerland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I6283 NOF 
14
Sydses Wagenaar, Hendrik 
 7 mrt 1806Bergum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I69514 Ank van der Ploeg 
15
Algera, Gelbrig Symons 
 7 mrt 1809Jelsum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I95936 SET 
16
Pieters, Jitske 
 7 mrt 1809 I31908 SET 
17
Wynses, Douwe 
 7 mrt 1809Schalsum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I105932 SET 
18
Bangma, Jan Sikkes 
 7 mrt 1810Arum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I104429 SET 
19
Sikkes Bangma, Jan 
 7 mrt 1810Arum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I83878 Ank van der Ploeg 
20
Wijbes, Antje 
 7 mrt 1810 I55503 NOF 
21
Rinderts, Evert 
 7 mrt 1811Buitenpost Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I97925 SET 
22
Sjoukes Storm, Pietje 
 7 mrt 1813Drogeham Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I7019 Ank van der Ploeg 
23
Dirks, Korneliske 
 7 mrt 1814Surhuizum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I105767 SET 
24
Hendriks, Freerk 
 7 mrt 1814Burum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I22544 SET 
25
Symons, Berber 
 7 mrt 1814Marrum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I1480 SET 
26
Tjerks, Jan 
 7 mrt 1815Leeuwarden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I106083 SET 
27
Visser, Trijntje 
 7 mrt 1815Kollumerland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I16370 NOF 
28
Kobus de Vries, Renske 
 7 mrt 1816Kollumerland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I81134 Ank van der Ploeg 
29
Heeres, Lieuwe 
 7 mrt 1817Drowned in Hollands Diep, province of Noord-Brabant Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I73267 SET 
30
de Haan, Mient Rinderts 
 7 mrt 1818Sijbrandahuis Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I92814 SET 
31
de Haan, Mient Rinderts 
 7 mrt 1818Sijbrandahuis, Dantumadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I9718 NOF 
32
de Vries, Pabe (Pope) Jacobs 
 7 mrt 1818Dokkum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I35204 SET 
33
de Vries, Pope Jacobs 
 7 mrt 1818Dokkum, Dongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I46173 NOF 
34
Tietes Bosgra, Hendrik 
 7 mrt 1818Leeuwarden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I42981 Ank van der Ploeg 
35
Tjoelker, Ate Jans 
 7 mrt 1818Achtkarspelen, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I19155 NOF 
36
Hoekstra, Hedzer Wybrens 
 7 mrt 1819Rijperkerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I77283 SET 
37
Bokkes Bokkinga, Hendrik 
 7 mrt 1820Blija Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I100254 Ank van der Ploeg 
38
Jelkes Oostergo, Roel 
 7 mrt 1820Opsterland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I72062 Ank van der Ploeg 
39
Klazes van der Meer, Jan 
 7 mrt 1820Tietjerksteradeel Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I59929 Ank van der Ploeg 
40
Bokkinga, Hendrik Bokkes 
 7 mrt 1821Blija Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I917 SET 
41
Schmoll, Johan Hendrik 
 7 mrt 1821Hallum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I5919 SET 
42
Tammes, Aaltie 
 7 mrt 1821 I5557 SET 
43
Frederiks de Vries, Hendrikje 
 7 mrt 1822Heerenveen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I88130 Ank van der Ploeg 
44
Mekkes Nicolai, Antje 
 7 mrt 1822Drogeham Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I47685 Ank van der Ploeg 
45
Pieters van der Meulen, Steeven 
 7 mrt 1822Groningen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I80222 Ank van der Ploeg 
46
Rijks van Meekeren, Harmen 
 7 mrt 1822Lioessens Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I21118 Ank van der Ploeg 
47
van der Meulen, Steven Pieters 
 7 mrt 1822Groningen, Groningen, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I50229 NOF 
48
van Meekeren, Harmen Rijks 
 7 mrt 1822Lioessens Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I70959 SET 
49
van Meekeren, Harmen Rijks 
 7 mrt 1822Lioessens, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I256 NOF 
50
Jans, Aafke 
 7 mrt 1823Giekerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I95052 SET 

1 2 3 4 5 ... 10» Volgende»


Begraven

Treffers 1 t/m 6 van 6

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Begraven   Persoon-ID   Stamboom 
1
Coeten, Maria Louisa 
 7 mrt 1749Groningen, Groningen, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I8916 NOF 
2
Canter van Idsinga, Frans 
 7 mrt 1799Leeuwarden, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I24163 NOF 
3
Unema, Klaaske 
 7 mrt 1902Fulton Street Cemetery, Grand Rapids, Kent, Michigan, United States Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I40346 NOF 
4
Tiesnitsch, Lysbeth 
 7 mrt 1977Preston, Victoria, Australia Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I41938 NOF 
5
Feenstra, Jakkele 
 7 mrt 1980Stiens Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I121792 Ank van der Ploeg 
6
Pieters van der Gaast, Dirk 
 7 mrt 1991Lemmer Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I9895 Ank van der Ploeg 

Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 168

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID   Stamboom 
1
Wringer, Douwe 
Dircks, Geertje 
 7 mrt 1600 I22130
I24904
NOF 
2
Lieuwes, Nanne 
Rienks, Tiette 
 7 mrt 1706Ternaard Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I73422
I73423
SET 
3
Lieuwes, Nanne 
Rienks, Tietie 
 7 mrt 1706Ternaard Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I27443
I27444
Ank van der Ploeg 
4
Cloeck, Jan Steven 
Straatman, Anna Wilhelmina Elisabeth 
 7 mrt 1734Hattem, province of Gelderland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I94413
I94414
SET 
5
Pytters, Lykle 
Jans, Baukien 
 7 mrt 1734Eernewoude Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I86484
I86485
SET 
6
Jogchums, Isaac 
Freerks, Grijttje 
 7 mrt 1745Dokkum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I87413
I87414
SET 
7
Johannes, Eerd 
Pytters, Hinke 
 7 mrt 1745Augsbuurt Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I110540
I110541
SET 
8
Pyters, Pier 
Pyters, Jetske 
 7 mrt 1745Mantgum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I88949
I88950
SET 
9
Aukes, Pieter 
Barteles, Hiltje 
 7 mrt 1749Goingarijp Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I88896
I88897
Ank van der Ploeg 
10
Andries, Bauke 
Clazes, Teetske 
 7 mrt 1751Holwerd Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I71749
I71750
SET 
11
Andries, Bauke 
Klazes, Taetske 
 7 mrt 1751Holwerd, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I58152
I51241
NOF 
12
Jacobs, Jurjen 
Jans, Minke 
 7 mrt 1751Kollum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I65768
I65769
SET 
13
Watses, Lieuwe 
Jacobs, Jeltie 
 7 mrt 1751Jouswier Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I89563
I89564
SET 
14
Douwes Schat, Reinder 
Symens, Trijntje 
 7 mrt 1756Sint Annaparochie Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I101374
I101375
Ank van der Ploeg 
15
Linden, Doeke Tettes van der 
Hommes, Tyets 
 7 mrt 1756Oldeboorn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I83951
I83952
SET 
16
Menzes, Jouke 
Cornelis, Ytje 
 7 mrt 1756Aalsum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I6867
I18681
NOF 
17
Minses, Jouke 
Cornelis, Ytje 
 7 mrt 1756Aalsum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I47427
I47428
SET 
18
Minses, Jouke 
Cornelis, Ytje 
 7 mrt 1756Aalzum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I73698
I22719
Ank van der Ploeg 
19
Willems, Wijmer 
Roelfs, Hindrikjen 
 7 mrt 1756 Grootegast, province of Groningen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I103073
I103074
SET 
20
Wytzes, Gerryt 
Andrys, Antje 
 7 mrt 1756Oenkerk/Giekerk/Wijns Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I65959
I65960
SET 
21
Feijes, Marten 
Swart, Yetske Meines de 
 7 mrt 1762Dronrijp Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I1629
I1630
SET 
22
Jacobs, Yne 
Gepkes, Anke 
 7 mrt 1762Engelum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I50089
I50090
SET 
23
Jacobs, Yne 
Gepkes, Anke 
 7 mrt 1762Engelum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I90709
I90710
Ank van der Ploeg 
24
Pyters, Wybe 
Pyters, Yke 
 7 mrt 1762Weidum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I75026
I75027
SET 
25
Pieters Hoekstra, Geert 
Tjerks, Trijntje 
 7 mrt 1766Hempens Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I90690
I90691
Ank van der Ploeg 
26
Claasen, Claas 
Jans, Neeltje 
 7 mrt 1768Vrouwenparochie Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I70421
I70422
SET 
27
Willems Albada, Pieter 
Bakker, Grietje Jans 
 7 mrt 1773Oudemirdum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I112576
I112577
Ank van der Ploeg 
28
Bierma, Ids Hessels 
Jans, Dieuke 
 7 mrt 1779Holwerd Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I11102
I11100
SET 
29
Hemkes Faber, Jelke 
Jacobs, Froukjen 
 7 mrt 1779Langweer Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I98657
I98659
Ank van der Ploeg 
30
Sloot, Romke Thijssens 
Jans, Antje 
 7 mrt 1779Morra, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I47811
I47647
NOF 
31
Sloot, Romke Tijssens 
Jans, Antje 
 7 mrt 1779Morra Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I89635
I89636
SET 
32
Tijssens de Walle, Romke 
Jans, Antje 
 7 mrt 1779Morra Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I90923
I90930
Ank van der Ploeg 
33
Tyssens Sloot, Romke 
Jans, Antje 
 7 mrt 1779Morra Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I842
I12603
Ank van der Ploeg 
34
Watses, Pieter 
Hoogland, Ytje Bienses 
 7 mrt 1779Ferwerd Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I13641
I13680
SET 
35
Sickinghe, Pieter Rembt 
Alberda van Ekenstein, Anna Josiena Petronella 
 7 mrt 1780Groningen, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I10906
I5091
NOF 
36
Aukes, Wierd 
Murks, Martha 
 7 mrt 1784Leeuwarden, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I55235
I42836
NOF 
37
Radersma, Andries Reinders 
Haikes, Aaltje 
 7 mrt 1784Holwerd Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I11277
I11278
SET 
38
Andries Brouwer, Oeds 
Poppes de Beer, Gertje 
 7 mrt 1790Dokkum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I76335
I76338
Ank van der Ploeg 
39
Bonnes, Gooytzen 
Cornelis, Antje 
 7 mrt 1790Kortezwaag Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I93315
I93318
Ank van der Ploeg 
40
Bosgraaf, Hendrik Tietes 
Cornelis, Aafke 
 7 mrt 1790Bergum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I30949
I58542
NOF 
41
Brouwer, Oeds Andries 
de Beer, Getje Poppes 
 7 mrt 1790Dokkum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I57185
I57186
SET 
42
Fridses Fridsma, Meindert 
Hendriks Houwink, Trijntje 
 7 mrt 1790Eernewoude Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I49343
I49354
Ank van der Ploeg 
43
Jacobs, Harmen 
Harkes, Fokeltje 
 7 mrt 1790Burum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I38187
I47184
Ank van der Ploeg 
44
Jannes, Reinder 
Berends, Jeltje 
 7 mrt 1790Grijpskerk, province of Groningen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I110098
I110099
SET 
45
Jentjes de Vries, Wieger 
Gabes, Antje 
 7 mrt 1790Munnekezijl Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I38639
I75443
Ank van der Ploeg 
46
Pot, Klaas Pieters 
Hoek, Gepke Melles 
 7 mrt 1790Rottum, province of Groningen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I91172
I91173
SET 
47
Veen, Oege Gatzes van der 
Pieters, Froukje 
 7 mrt 1790Drogeham Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I66685
I66686
SET 
48
Wybenga, Cornelis Minnes 
Hoornstra, Janke Berends 
 7 mrt 1790Stiens Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I4188
I3522
SET 
49
Wybenga, Cornelis Minnes 
Hoornstra, Janke Berends 
 7 mrt 1790Stiens, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I21201
I4509
NOF 
50
Broekstra, Rendert Johannes 
van der Horn, Trijntje Everts 
 7 mrt 1802Burum, Kollumerland en Nieuw Kruisland, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I46561
I54650
NOF 

1 2 3 4 Volgende»


Gescheiden

Treffers 1 t/m 1 van 1

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gescheiden   Persoon-ID   Stamboom 
1
Karels Spanjer, Klaas 
Dirks Spanjer, Jannigje 
 7 mrt 1895Amsterdam, , N.H. Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I65278
I65289
Ank van der Ploeg 

Baptism

Treffers 1 t/m 50 van 87

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Baptism   Persoon-ID   Stamboom 
1
Bruises, Hart 
 7 mrt 1680Marrum/Westernijkerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I82599 SET 
2
de Pool, Maryke Jacobus 
 7 mrt 1708Leeuwarden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I42701 SET 
3
Wilman, Anna Margaretha 
 7 mrt 1714Birdaard Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I104069 SET 
4
Abes, Afke 
 7 mrt 1717Marrum/Westernijkerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I101854 SET 
5
Hayes, Emke 
 7 mrt 1717Murmerwoude Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I92118 SET 
6
Jans, Dirk 
 7 mrt 1717Hallum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I43421 SET 
7
Luies, Helena Catrina 
 7 mrt 1723Holwerd Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I81472 SET 
8
Jacobs, Seerp 
 7 mrt 1727Boksum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I95416 SET 
9
Gelts, Gelt 
 7 mrt 1728Hallum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I43466 SET 
10
Eeltjes, Symke 
 7 mrt 1734Oenkerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I6921 SET 
11
Hollander, Pyter Sikkes 
 7 mrt 1734Blija/Hogebeintum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I46461 SET 
12
Auts, Ruird 
 7 mrt 1745Ferwerd Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I43982 SET 
13
Bijma, Foppe Sierks 
 7 mrt 1745Augsbuurt Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I68597 SET 
14
Hendriks, Sytske 
 7 mrt 1745Langweer/Teroele/Dijken/Boornzwaag Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I69924 SET 
15
Enjes, Gepke 
 7 mrt 1751Uithuizen, province of Groningen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I100292 SET 
16
Tjeerds, Jan 
 7 mrt 1751Ferwerd Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I80593 SET 
17
Schrijver, Jacob Coenraads 
 7 mrt 1755Leeuwarden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I3894 SET 
18
Dijkstra, Geert Tjeerds 
 7 mrt 1756Buitenpost Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I80980 SET 
19
Humalda, Aukje Goffes 
 7 mrt 1756Metslawier Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I76321 SET 
20
Lieuwema, Romke Lieuwes 
 7 mrt 1756Oudega/Nijega/Opeinde Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I13304 SET 
21
Lieuwes, Klaaske 
 7 mrt 1756Oudega/Nijega/Opeinde Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I73448 SET 
22
Teunis, Wijtsche 
 7 mrt 1756Marrum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I43264 SET 
23
Tjallings, Jantje 
 7 mrt 1756Britswerd/Wieuwerd Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I111905 SET 
24
Tjemmes, Hinke 
 7 mrt 1756Koudum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I50315 SET 
25
Taekes, Klaasje 
 7 mrt 1759Finkum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I71828 SET 
26
Maan, Pieter Lieuwes van der 
 7 mrt 1762Stiens Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I19084 SET 
27
Meinders, Klaaske Pieters 
 7 mrt 1762Holwerd Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I99135 SET 
28
Prins, Sjoerd Doekes 
 7 mrt 1762Birdaard/Janum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I10446 SET 
29
Ronda, Joukje Simens 
 7 mrt 1762Huizum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I15715 SET 
30
Sakes, Janke 
 7 mrt 1762Jislum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I47733 SET 
31
Siedses, Hendrik 
 7 mrt 1762Hijum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I93865 SET 
32
Minnes, Beitske 
 7 mrt 1764Dokkum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I111875 SET 
33
Abrahams, Tjerk 
 7 mrt 1773Vrouwenparochie Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I78262 SET 
34
Bakhuis, Gerrit Walings 
 7 mrt 1773Vrouwenparochie Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I61506 SET 
35
Baukes, Syke 
 7 mrt 1773Birdaard/Janum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I19110 SET 
36
Bosma, Trijntje Jochums 
 7 mrt 1773Hardegarijp Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I77348 SET 
37
Brens, Bouwe Roelofs 
 7 mrt 1773Vrouwenparochie Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I58638 SET 
38
Fennema, Jan Gerrits 
 7 mrt 1773Ferwerd Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I828 SET 
39
Jans, Sijtske 
 7 mrt 1773Vrouwenparochie Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I80943 SET 
40
Poelstra, Tjitske Fransens 
 7 mrt 1773Beetgum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I81000 SET 
41
Roelofs, Aafke 
 7 mrt 1773Oosterend/Hennaard Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I100224 SET 
42
de Jong, Rinske Gerbens (aka de Jonk) 
 7 mrt 1779Vrouwenparochie Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I72006 SET 
43
de Vries, Albert Jacobs 
 7 mrt 1779Nes Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I89329 SET 
44
Fennema, Eeltje Aukes 
 7 mrt 1779Vrouwenparochie Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I4550 SET 
45
Groenewoud, Gerben Reinders 
 7 mrt 1779Vrouwenparochie Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I7729 SET 
46
Marra, Trijntje Theunis 
 7 mrt 1779Schalsum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I83403 SET 
47
Oosterbaan, Gerben Gerrits 
 7 mrt 1779Blija/Hogebeintum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I14044 SET 
48
Swart, Pieter Klases 
 7 mrt 1779Westernijkerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I10801 SET 
49
Vos, Eppe Freerks 
 7 mrt 1779Weiwerd, province of Groningen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I114699 SET 
50
Wijngaarden, Jan Jetzes 
 7 mrt 1779St. Jacobiparochie Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I109074 SET 

1 2 Volgende»


© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha