Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Datums & verjaardagen


Stamboom:  

Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 303

1 2 3 4 5 ... Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID   Stamboom 
1
Coenders, Anna 
 15 jul 1599Groningen, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2176 JSF 
2
Pieters, Klaas 
 15 jul 1759Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75782 Noordoost Friesland 
3
Steeg, Albert Foppes van der 
 15 jul 1763Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19167 Noordoost Friesland 
4
Veenstra, Wyke Rykeles 
 15 jul 1763Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41779 Noordoost Friesland 
5
Polstra, Lijsbet Tijsses 
 15 jul 1768Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5595 Noordoost Friesland 
6
Schaafsma, Akke Pieters 
 15 jul 1768Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59307 Noordoost Friesland 
7
de Wind, Trijntje Gerbes 
 15 jul 1769Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102993 Noordoost Friesland 
8
Eeltjes, Sytske 
 15 jul 1770Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50505 Noordoost Friesland 
9
Gerritsma, Trijntje Gerrits 
 15 jul 1772Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I539 Noordoost Friesland 
10
Jepma, Sas Rienks 
 15 jul 1772Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100847 Noordoost Friesland 
11
Lieuwes, Saeske 
 15 jul 1772Ternaard, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I238509 JSF 
12
Lieuwes, Saeske 
 15 jul 1772Ternaard, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32522 JSF 
13
Lieuwes, Seeske 
 15 jul 1772Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73043 Noordoost Friesland 
14
de Vries, Tjidze Ykes 
 15 jul 1774Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74208 Noordoost Friesland 
15
Klases, Jan 
 15 jul 1775Holwerd, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I443156 JSF 
16
Ritskes, Sepkje 
 15 jul 1775Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10748 Noordoost Friesland 
17
Braaksma, Willem Douwes 
 15 jul 1777Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113298 Noordoost Friesland 
18
Braaksma, Willem Douwes 
 15 jul 1777Oosternijkerk, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I512717 JSF 
19
Braaksma, Willem Douwes 
 15 jul 1777Oosternijkerk, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86985 JSF 
20
Elzinga, Symkje Jelles 
 15 jul 1777Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57 Noordoost Friesland 
21
Terpstra, Geertje Jelles 
 15 jul 1781Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39102 Noordoost Friesland 
22
Terpstra, Geertje Jelles 
 15 jul 1781Hantum, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I348280 JSF 
23
Terpstra, Geertje Jelles 
 15 jul 1781Hantum, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I487506 JSF 
24
Roersma, Maaike Johannes 
 15 jul 1782Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25368 Noordoost Friesland 
25
Vellinga, Klaas Ballings 
 15 jul 1783Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9983 Noordoost Friesland 
26
Bos, Tjerk Eelkes 
 15 jul 1784Kollum, Kollumerland en Nieuw Kruisland, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36532 JSF 
27
Bos, Tjerk Eelkes 
 15 jul 1784Kollum, Kollumerland en Nieuw Kruisland, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I509998 JSF 
28
Holwerda, Maaike Taekes 
 15 jul 1785Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45885 Noordoost Friesland 
29
Riedstra, Sybe Riemers 
 15 jul 1785Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72574 Noordoost Friesland 
30
Riedstra, Sybe Riemers 
 15 jul 1785Rijperkerk, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I508106 JSF 
31
Jacobs, Eelke 
 15 jul 1787Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99224 Noordoost Friesland 
32
De Boer, Sijtze 
 15 jul 1788 I507052 JSF 
33
de Boer, Sytze Feikes 
 15 jul 1788Driesum, Dantumadeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35090 JSF 
34
de Boer, Sytze Feikes 
 15 jul 1788Driesum, Dantumadeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I508536 JSF 
35
Bakker, Jacoba Jans 
 15 jul 1789Zwolle, Overijssel, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I493075 JSF 
36
Bakker, Jacoba Johanna 
 15 jul 1789Zwolle, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57124 Noordoost Friesland 
37
Valk, Akke Thijsses 
 15 jul 1789Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10866 Noordoost Friesland 
38
Bouma, Hiske Ymes 
 15 jul 1791Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58046 Noordoost Friesland 
39
Kooistra, Rinse Sapes 
 15 jul 1791Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20991 Noordoost Friesland 
40
Lange, Maaike Pieters de 
 15 jul 1791Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5095 Noordoost Friesland 
41
van Wieren, Jan Gerbens 
 15 jul 1792Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33128 Noordoost Friesland 
42
Weishaupt, Philippus Steffen 
 15 jul 1792Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47290 Noordoost Friesland 
43
Boes, Ytske Sytzes 
 15 jul 1793Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11727 Noordoost Friesland 
44
Vries, Jelke Sakes de 
 15 jul 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I693 Noordoost Friesland 
45
Gros, Ynskje Jans 
 15 jul 1794Hindeloopen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13527 Noordoost Friesland 
46
Hoekstra, Trijntje Sakes 
 15 jul 1794Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1431 Noordoost Friesland 
47
Kam, Eelkje Piekes van der 
 15 jul 1794Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13722 Noordoost Friesland 
48
Tijsma, Pieter Joukes 
 15 jul 1794Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9696 Noordoost Friesland 
49
Berkenpas, Dirk Tyles 
 15 jul 1797St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97490 Noordoost Friesland 
50
Tamboezer, Maaike Botes 
 15 jul 1797Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110239 Noordoost Friesland 

1 2 3 4 5 ... Volgende»


Gedoopt

Treffers 1 t/m 50 van 50

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID   Stamboom 
1
Oebles, Oene 
 15 jul 1703Dokkum, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I273326 JSF 
2
Oebles, Oene 
 15 jul 1703Dokkum, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I502756 JSF 
3
Rinnerts, Broer 
 15 jul 1703Sint Annaparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I482618 JSF 
4
Rinnerts, Broer 
 15 jul 1703Sint Annaparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6459 JSF 
5
Saeckes, Popke 
 15 jul 1703Foudgum, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30582 JSF 
6
Saeckes, Popke 
 15 jul 1703Foudgum, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I504309 JSF 
7
Botes, Jan 
 15 jul 1708 I19260 JSF 
8
Pieters, Jetske 
 15 jul 1708Oenkerk, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22661 JSF 
9
Nannes, Jurjen 
 15 jul 1725Anjum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24298 JSF 
10
Nannes, Jurjen 
 15 jul 1725Anjum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I498110 JSF 
11
Rosier, Stephanus 
 15 jul 1725Dronrijp, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I307724 JSF 
12
Rosier, Stephanus 
 15 jul 1725Dronrijp, Menaldumadeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34409 JSF 
13
Rosier, Stephanus 
 15 jul 1725Dronrijp, Menaldumadeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I507915 JSF 
14
Wybrens, Ulbe 
 15 jul 1731Hantumhuizen, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38513 JSF 
15
Wybrens, Ulbe 
 15 jul 1731Hantumhuizen, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I400222 JSF 
16
Wybrens, Ulbe 
 15 jul 1731Hantumhuizen, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I512108 JSF 
17
Ypes, Antje 
 15 jul 1742Niawier, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I444503 JSF 
18
Harmens, Hidde 
 15 jul 1759Nes, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16923 JSF 
19
Alberda, Willemina Jeanne 
 15 jul 1770Uithuizen, Groningen, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39916 JSF 
20
van der Meulen, Beitske Fokkes 
 15 jul 1773Murmerwoude, Dantumadeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I255992 JSF 
21
Westerbeek van Eerten, Johanna Catharina 
 15 jul 1780Burum, Kollumerland en Nieuw Kruisland, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I386619 JSF 
22
de Haan, Fokeltje Jans 
 15 jul 1781Holwerd, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I450722 JSF 
23
Postmus, Jacob Jacobs 
 15 jul 1787Hantumhuizen, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18640 JSF 
24
Postmus, Jacob Jacobs 
 15 jul 1787Hantumhuizen, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I291831 JSF 
25
Postmus, Jacob Jacobs 
 15 jul 1787Hantumhuizen, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I492862 JSF 
26
Steringa, Jacob Jaspers 
 15 jul 1787Oudwoude, Kollumerland en Nieuw Kruisland, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18693 JSF 
27
Steringa, Jacob Jaspers 
 15 jul 1787Oudwoude, Kollumerland en Nieuw Kruisland, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I339672 JSF 
28
Banga, Sybrigje Pieters 
 15 jul 1792Aalsum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34742 JSF 
29
Banga, Sybrigje Pieters 
 15 jul 1792Aalsum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I508216 JSF 
30
Banga, Sybrigje Pieters 
 15 jul 1792Aalsum, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56366 JSF 
31
Ganzinga, Antje Jetzes 
 15 jul 1792Holwerd, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I140718 JSF 
32
Ganzinga, Antje Jetzes 
 15 jul 1792Holwerd, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3292 JSF 
33
Ganzinga, Antje Jetzes 
 15 jul 1792Holwerd, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I479643 JSF 
34
Siccama, Jan 
 15 jul 1792Engwierum, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20261 JSF 
35
van der Leij, Jan Rienks 
 15 jul 1792Marrum, Ferwerderadeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I494557 JSF 
36
Kleiterp, Japke Hendriks 
 15 jul 1798Hantum, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I215491 JSF 
37
Raap, Sijbrigje Henricus 
 15 jul 1798Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33250 JSF 
38
Raap, Sijbrigje Henricus 
 15 jul 1798Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I506750 JSF 
39
Schregardus, Taetske 
 15 jul 1803Aalsum, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I320701 JSF 
40
Schregardus, Taetske 
 15 jul 1803Aalsum, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I508845 JSF 
41
Douma, Johannes Douwes 
 15 jul 1804Ee, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I119838 JSF 
42
Douma, Johannes Douwes 
 15 jul 1804Ee, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I497407 JSF 
43
Grasma, Dieuke Jans 
 15 jul 1804Ternaard, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I149666 JSF 
44
Meindertsma, Meindert Wiggers 
 15 jul 1804Anjum, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I253195 JSF 
45
Meindertsma, Meindert Wiggers 
 15 jul 1804Anjum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I501610 JSF 
46
van 't Ein, Antje Jans 
 15 jul 1804Ternaard, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I126850 JSF 
47
van 't Ein, Antje Jans 
 15 jul 1804Ternaard, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I480603 JSF 
48
Faber, Johannes Haykes 
 15 jul 1810Oosternijkerk, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I133204 JSF 
49
Faber, Johannes Haykes 
 15 jul 1810Oosternijkerk, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I497437 JSF 
50
Postma, Sjoukje Jans 
 15 jul 1810Marrum, Ferwerderadeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34238 JSF 

Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 286

1 2 3 4 5 ... Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID   Stamboom 
1
Fogelsangh, Johannes 
 15 jul 1573Franeker, Franekeradeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23612 JSF 
2
van Camminga, Sjuck Watzes 
 15 jul 1627 I507881 JSF 
3
Toppen, Cornelius 
 vóór 16 jul 1635 I7195 JSF 
4
Aylckens, Nanneke 
 tussen 15 jul 1666 en 17 feb 1668 I28679 JSF 
5
Wiarda, Ds. Ds. Bartholdus 
 15 jul 1681 I5193 JSF 
6
Botes, Jan 
 Vóór 15 jul 1708 I19259 JSF 
7
Beckeringh, Wilhelmus 
 15 jul 1788Groningen, Groningen, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39586 JSF 
8
Egberts, Albert 
 15 jul 1798Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14219 Noordoost Friesland 
9
Tjeerds, Trijntje 
 15 jul 1800Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39330 Noordoost Friesland 
10
Sakes, Antje 
 15 jul 1808Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5466 Noordoost Friesland 
11
Pieters, Sjouke 
 15 jul 1809Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71494 Noordoost Friesland 
12
Kuiken, Jan Jacobs 
 15 jul 1811St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79378 Noordoost Friesland 
13
Koese, Aldert Albertus 
 15 jul 1812Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81684 Noordoost Friesland 
14
Sterkenburg, Ane Abes 
 15 jul 1813Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58763 Noordoost Friesland 
15
Johannes, Sytske 
 15 jul 1815 I88580 Noordoost Friesland 
16
Ennema, Tjerk Ennes 
 15 jul 1817Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108846 Noordoost Friesland 
17
Jong, Wopke Sjoerds de 
 15 jul 1818Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1140 Noordoost Friesland 
18
Ages, Oentje 
 15 jul 1819Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74712 Noordoost Friesland 
19
Hoekstra, Uilke Jans 
 15 jul 1820Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2683 Noordoost Friesland 
20
Hoekstra, Uilke Jans 
 15 jul 1820Birdaard, Dantumadeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38449 JSF 
21
Ploeg, Tijs Tjietzes van der 
 15 jul 1822Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18260 Noordoost Friesland 
22
Bouman, Severijn Hansen 
 15 jul 1823Feerwerd, Ezinge, Groningen, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I506346 JSF 
23
Oosterbaan, Riemke Gerrits 
 15 jul 1823Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8843 Noordoost Friesland 
24
Pietersma, Durk Pieters 
 15 jul 1823Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75200 Noordoost Friesland 
25
Hettes, Jantje 
 15 jul 1825Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I862 Noordoost Friesland 
26
Porte, Jietze Gerrits 
 15 jul 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6235 Noordoost Friesland 
27
Dantuma, Roelofke Roelofs 
 15 jul 1827Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I435837 JSF 
28
Dijkstra, Jacob Jacobs 
 15 jul 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5099 Noordoost Friesland 
29
Wybenga, Jacob Durks 
 15 jul 1829Zwaagwesteinde, Dantumadeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18793 JSF 
30
Holder, Hyke Martens 
 15 jul 1830Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12459 Noordoost Friesland 
31
Bekema, Jan Sjoerds 
 15 jul 1831Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8726 Noordoost Friesland 
32
Bijl, Keimpe Hotzes 
 15 jul 1832Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72839 Noordoost Friesland 
33
Vliet, Albert Pieters van 't 
 15 jul 1832Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3943 Noordoost Friesland 
34
Bijlsma, Wytske Ates 
 15 jul 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42530 Noordoost Friesland 
35
Deinema, Lijsbert Doekes 
 15 jul 1833Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20350 Noordoost Friesland 
36
Katsma, Jan Klases 
 15 jul 1833Kooten, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I446129 JSF 
37
Katsma, Jan Klazes 
 15 jul 1833Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14975 Noordoost Friesland 
38
Kloosterman, Wiltje Jans 
 15 jul 1833Kommerzijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96729 Noordoost Friesland 
39
van der Gang, Frederik 
 15 jul 1833Nes, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I140645 JSF 
40
van der Gang, Frederik 
 15 jul 1833Nes, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I486677 JSF 
41
Yntema, Rein Sjoerds 
 15 jul 1835 I60186 Noordoost Friesland 
42
Jans, Sijke 
 15 jul 1836Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79110 Noordoost Friesland 
43
Veenstra, Wytske Sweitses 
 15 jul 1836Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69990 Noordoost Friesland 
44
Dijkstra, Jitje Oeges 
 15 jul 1837Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86081 Noordoost Friesland 
45
Faasen, Hendrikus Huiberdina 
 15 jul 1837Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16623 JSF 
46
Hellinga, Grietje Pieters 
 15 jul 1837Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18228 Noordoost Friesland 
47
Broekstra, Geertje Rinderts 
 15 jul 1838Burum, Kollumerland en Nieuw Kruisland, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I447794 JSF 
48
Sietzema, Oene Sietzes 
 15 jul 1838 I64048 Noordoost Friesland 
49
Bijl, Marten Rinses van der 
 15 jul 1839Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62302 Noordoost Friesland 
50
Boekhout, Paulus Arjens 
 15 jul 1839Dokkum, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29253 JSF 

1 2 3 4 5 ... Volgende»


Begraven

Treffers 1 t/m 7 van 7

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Begraven   Persoon-ID   Stamboom 
1
Visscher, Geert Hindricks 
 15 jul 1803Beerta Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12171 JSF 
2
Talma, Ds Ds Aritius Sybrandaus 
 15 jul 1916Bennebroek, Noord-Holland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4382 JSF 
3
Oberman, Hendrik Christiaan 
 15 jul 1946 I490771 JSF 
4
Schaap, Tjalling 
 15 jul 1964Holwerd, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36278 JSF 
5
Krol, Roelofje 
 15 jul 1970Renkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32061 JSF 
6
van der Veen, Trijntje 
 15 jul 1970Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38289 JSF 
7
van der Veen, Trijntje 
 15 jul 1970Kollum, Kollumerland en Nieuw Kruisland, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I451143 JSF 

Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 127

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID   Stamboom 
1
Heslinga, Schelte Jacobs 
Clases, Eelckje 
 15 jul 1703Boxum, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32691
I8963
JSF 
2
Reiners, Auke 
Hendriks, Jetske 
 15 jul 1703Aalsum, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I467491
I467492
JSF 
3
Himmes, Gabe 
Gerrits, Rinske 
 15 jul 1731Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87783
I87784
Noordoost Friesland 
4
Jaspers, Pieter 
Hendriks, Grietje 
 15 jul 1731Kollum, Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29816
I14220
JSF 
5
Jaspers, Pieter 
Hendriks, Grietje 
 15 jul 1731Kollum, Kollumerland en Nieuw Kruisland, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I439565
I439566
JSF 
6
Jaspers, Pijtter 
Hendriks, Grietje 
 15 jul 1731Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81957
I81958
Noordoost Friesland 
7
Martens, Klaas 
Joukes, Dirkjen 
 15 jul 1731Akkerwoude/Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91109
I91110
Noordoost Friesland 
8
Stoffels, Reinder 
Andries, Neeltje 
 15 jul 1731Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91547
I91548
Noordoost Friesland 
9
Elizaes, Ludzerd 
Arends, Antje 
 15 jul 1742Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91391
I91392
Noordoost Friesland 
10
Hindriks, Jan 
Ottes, Eenje 
 15 jul 1753Grootegast/Doezum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90966
I90967
Noordoost Friesland 
11
Jans, Rienk 
Jakobs, Japke 
 15 jul 1753Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44062
I44063
Noordoost Friesland 
12
Martens, Rinse 
Reides, Jetske 
 15 jul 1753Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72413
I72414
Noordoost Friesland 
13
Rienks, Abe 
Klases, Trijntje 
 15 jul 1753Lioessens, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I445949
I445952
JSF 
14
Sytses, Uilke 
Jelles, Hiltie 
 15 jul 1753Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84315
I84316
Noordoost Friesland 
15
Sytses, Uilke 
Jelles, Hiltje 
 15 jul 1753Westergeest, Kollumerland en Nieuw Kruisland, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I512039
I491553
JSF 
16
Sytses, Uilke 
Jelles, Hiltje 
 15 jul 1753Westergeest, Kollumerland en Nieuw Kruisland, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I345425
I200239
JSF 
17
Ybes, Johannes 
Jans, Antje 
 15 jul 1753Dantumadeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23958
I3432
JSF 
18
Rinderts, Gerrit 
Teakes, Antie 
 15 jul 1759Ternaard, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I488342
I479256
JSF 
19
Rinderts, Gerrit 
Teakes, Antie 
 15 jul 1759Ternaard, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13376
I2963
JSF 
20
Gerrits, Bernardus 
jans, Trijntje 
 15 jul 1760Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110879
I110880
Noordoost Friesland 
21
Gubbels, Johannes 
Aans, Susanna 
 15 jul 1764Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104445
I104446
Noordoost Friesland 
22
Boer, Pieter Pieters de 
Poppes, Hinke 
 15 jul 1767Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2359
I2358
Noordoost Friesland 
23
Fockema, Johannes 
van Kleffens, Trijntje 
 15 jul 1770Dokkum, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I136410
I214542
JSF 
24
Fockema, Johannes Daams 
van Kleffens, Trijntje Eelkes 
 15 jul 1770Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87752
I87753
Noordoost Friesland 
25
Pieters, Lurk 
Alberts, Grietje 
 15 jul 1770Westergeest, Kollumerland en Nieuw-Kruisland, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26397
I14020
JSF 
26
Franses, Jan 
Bloemsma, Antje Sapes 
 15 jul 1781Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93449
I11474
Noordoost Friesland 
27
de Beer, Ale Jans 
Johannes, Beitske 
 15 jul 1787Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I114278
I114279
Noordoost Friesland 
28
Dijkstra, Johannes Dirks 
Martens, Maaike 
 15 jul 1787Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43900
I43901
Noordoost Friesland 
29
Faber, Johannes 
Bakker, Trijntje Klazes 
 15 jul 1787Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97418
I97415
Noordoost Friesland 
30
Kamminga, Pieter Pieters 
Jans, Aaltje 
 15 jul 1787Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49346
I49347
Noordoost Friesland 
31
Leij, Jurjen Johannes 
Gerryts, Hinke 
 15 jul 1787Veenwouden, Dantumadeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I498107
I491726
JSF 
32
Osinga, Sipke Dirks 
Keimpes, Eelkje 
 15 jul 1787Nes, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I278158
I209966
JSF 
33
Ploeg, Geert Alderts van der 
de Vries, Eelkje Willems 
 15 jul 1787Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58513
I58514
Noordoost Friesland 
34
Swierstra, Johannes Piers 
Gardenier, Geertje Barteles 
 15 jul 1787Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86831
I86832
Noordoost Friesland 
35
Aans, Wiebe Jans 
Wytses, Grietje 
 15 jul 1792Kortezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54095
I54096
Noordoost Friesland 
36
Dijkstra, Freerk Jans 
de Haan, Janke Jans 
 15 jul 1792Anjum, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I114502
I155011
JSF 
37
Dijkstra, Freerk Jans 
  I486732 JSF 
38
Dijkstra, Kornelis Willems 
Bokma, Trijntie Pieters 
 15 jul 1792Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46520
I46518
Noordoost Friesland 
39
Jansma, Wybren Sipkes 
Douma, Janke Jans 
 15 jul 1792Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20867
I20866
Noordoost Friesland 
40
Meulenaar, Jan Alberts 
Pieters, Antje 
 15 jul 1792Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2726
I2727
Noordoost Friesland 
41
Meulenaar, Jan Alberts 
Pieters, Antje 
 15 jul 1792Hijum, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I494188
I480115
JSF 
42
Meulenaar, Jan Alberts 
Pieters, Antje 
 15 jul 1792Hijum, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20046
I3698
JSF 
43
Meulenaar, Jan Alberts 
  I256838 JSF 
44
Ploeg, Hillebrand Pieters van der 
Andries, Antje 
 15 jul 1792Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5376
I5377
Noordoost Friesland 
45
van der Werk, Haaye Durks 
Alderts, Hiltje 
 15 jul 1792Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14862
I17131
JSF 
46
Werk, Haye Durks van der 
Alderts, Hiltje 
 15 jul 1792Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53299
I53300
Noordoost Friesland 
47
Westra, Hendrik Jans 
Fontein, Eva Dirks 
 15 jul 1792Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101340
I101341
Noordoost Friesland 
48
Nijman, Gerrit 
Dupont, Gerarda 
 15 jul 1802Leeuwarden, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I418524
I410535
JSF 
49
Miedema, Klaas Harmens 
Visser, Naene Dirks 
 15 jul 1804Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46346
I99460
Noordoost Friesland 
50
Poortman, Dirk Pieters 
Haanstra, Trijntje Jans 
 15 jul 1804Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30286
I30288
Noordoost Friesland 

1 2 3 Volgende»


Baptism

Treffers 1 t/m 50 van 84

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Baptism   Persoon-ID   Stamboom 
1
Pieters, Kaeltje 
 15 jul 1690Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83802 Noordoost Friesland 
2
Hesselius, Gentius (Jentje) Bernardus 
 15 jul 1708Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50736 Noordoost Friesland 
3
Hesselius, Jentie Bernardus 
 15 jul 1708Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68074 Noordoost Friesland 
4
Sybes, Tietske 
 15 jul 1708Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47822 Noordoost Friesland 
5
Oen(s)es, Gerryt 
 15 jul 1714Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86933 Noordoost Friesland 
6
Teekes, Teetske 
 15 jul 1714Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73573 Noordoost Friesland 
7
Hendriks, Meindert 
 15 jul 1725Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46039 Noordoost Friesland 
8
Tijsz, Pyter 
 15 jul 1725Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106292 Noordoost Friesland 
9
Eeltjes, Sirk 
 15 jul 1731Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46663 Noordoost Friesland 
10
Gosses, Johannes 
 15 jul 1742Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47380 Noordoost Friesland 
11
Kleinstra, Gauke Gerrits 
 15 jul 1742Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108626 Noordoost Friesland 
12
Reiner, Grijtje 
 15 jul 1742Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80447 Noordoost Friesland 
13
Sikkes, Jelle 
 15 jul 1742Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1565 Noordoost Friesland 
14
Sikkes, Pieter 
 15 jul 1742Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1566 Noordoost Friesland 
15
Sybrandy, Frans Sybrens \ Sybrands 
 15 jul 1742Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109737 Noordoost Friesland 
16
Hendriks, Janke 
 15 jul 1753Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46071 Noordoost Friesland 
17
Jurjens, Hiltje 
 15 jul 1753Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79638 Noordoost Friesland 
18
Lettinga, Gertje Piers 
 15 jul 1753Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33216 Noordoost Friesland 
19
Postma, Gerrit Gerrits 
 15 jul 1753St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7479 Noordoost Friesland 
20
Dijk, Bauke Pieters van 
 15 jul 1759Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6664 Noordoost Friesland 
21
Knossens, Tjeerd Wiebes 
 15 jul 1759Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100314 Noordoost Friesland 
22
Roorda, Taeke Franzes 
 15 jul 1764Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19086 Noordoost Friesland 
23
Saakes, Tytje 
 15 jul 1764Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91580 Noordoost Friesland 
24
Jans, Geeske 
 15 jul 1765Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102718 Noordoost Friesland 
25
Roorda, Hans Klases 
 15 jul 1766Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87326 Noordoost Friesland 
26
Allerts, Trijntje 
 15 jul 1770St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77531 Noordoost Friesland 
27
Feenstra, Aaltje Arends 
 15 jul 1770Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49650 Noordoost Friesland 
28
Jitses, Jurrien 
 15 jul 1770Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44503 Noordoost Friesland 
29
Jonker, Claas Jans 
 15 jul 1770Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19152 Noordoost Friesland 
30
Offringa, Sjuck Wytzes 
 15 jul 1770Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4350 Noordoost Friesland 
31
Rauwerda, Melle Annes 
 15 jul 1770Rauwerd/Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86107 Noordoost Friesland 
32
Zijlstra, Anne Klases 
 15 jul 1770Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84450 Noordoost Friesland 
33
Brouwer, Gerben Klazes 
 15 jul 1777St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69834 Noordoost Friesland 
34
Veer, Berend Jans van der 
 15 jul 1780Opende, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54296 Noordoost Friesland 
35
Hoekstra, Vroukje Sakes 
 15 jul 1781Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80051 Noordoost Friesland 
36
Jilts, Jetsken 
 15 jul 1781Opende, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I114367 Noordoost Friesland 
37
Lols, Antje Gerrits 
 15 jul 1781Lutjegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101476 Noordoost Friesland 
38
Post, Klaas Klazes 
 15 jul 1781Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17726 Noordoost Friesland 
39
Tamboeser, Bote Jelkes 
 15 jul 1781Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38667 Noordoost Friesland 
40
Aartsma, Wytske Arjens 
 15 jul 1787St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63393 Noordoost Friesland 
41
de Vries, Sjoerd Klazes 
 15 jul 1787Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96388 Noordoost Friesland 
42
Ferwerda, Tjalle Hilbrands 
 15 jul 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43555 Noordoost Friesland 
43
Fokkema, Tjerk Fokkes 
 15 jul 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43336 Noordoost Friesland 
44
Halma, Douwe Annes 
 15 jul 1787Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12043 Noordoost Friesland 
45
Hijma, Pietje Jans 
 15 jul 1787Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1416 Noordoost Friesland 
46
Jacobs, Renske 
 15 jul 1787St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63361 Noordoost Friesland 
47
Postmus, Jacob Jacobs 
 15 jul 1787Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90599 Noordoost Friesland 
48
Smidt, Johannes Jans 
 15 jul 1787Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53868 Noordoost Friesland 
49
Sytinga, Pyttje Broers 
 15 jul 1787IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40127 Noordoost Friesland 
50
Wallendal, Sjoukje Roelofs 
 15 jul 1787Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26921 Noordoost Friesland 

1 2 Volgende»


© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha