Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Datums & verjaardagen


Stamboom:  

Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 263

1 2 3 4 5 ... Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID   Stamboom 
1
Dircks, Geertje 
 4 dec 1582 I24904 JSF 
2
Jaspers, Hiltje 
 4 dec 1760Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2922 Noordoost Friesland 
3
Jacobs, Antje 
 4 dec 1764St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61123 Noordoost Friesland 
4
Bakker, Pietje Hanzes 
 4 dec 1767Idsegahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100725 Noordoost Friesland 
5
de Wit, Jentje Egberts 
 4 dec 1768Oudehaske, Haskerland, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5638 JSF 
6
Wijnsma, Hylke Klases 
 4 dec 1769Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81106 Noordoost Friesland 
7
Bijlsma, Paulus Machiels 
 4 dec 1772Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10433 JSF 
8
Bijlsma, Paulus Michiels 
 4 dec 1772Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10011 Noordoost Friesland 
9
Veer, Lijsbeth Jelles van der 
 4 dec 1772Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26786 Noordoost Friesland 
10
Slim, Ariaantje Arjens 
 4 dec 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13152 Noordoost Friesland 
11
Andringa, Hiske Harmens 
 4 dec 1775Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57504 Noordoost Friesland 
12
Blijstra, Klaas Andries 
 4 dec 1776Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78391 Noordoost Friesland 
13
Blijstra, Klaas Andries 
 4 dec 1776Blija, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39472 JSF 
14
Botstra, Benjamin Johannes 
 4 dec 1778Nes, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58684 JSF 
15
Krol, Ytje Sybes 
 4 dec 1778Aalsum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57020 JSF 
16
Wieringa, Lieuwe Sytzes 
 4 dec 1778Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71707 Noordoost Friesland 
17
Wieringa, Lieuwe Sytzes 
 4 dec 1778Moddergat, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7955 JSF 
18
Algra, Jaike Gosses 
 4 dec 1779Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57427 Noordoost Friesland 
19
Cuperus, Antje Douwes 
 4 dec 1779Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13742 Noordoost Friesland 
20
Cuperus, Antje Douwes 
 4 dec 1779Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43347 JSF 
21
Zandstra, Bartele Oedzes 
 4 dec 1779Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62598 Noordoost Friesland 
22
Geerts, Maayke 
 4 dec 1780Hantum, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42298 JSF 
23
Hoekema, Frans Ypes 
 4 dec 1780Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13512 Noordoost Friesland 
24
Hoekema, Frans Ypes 
 4 dec 1780Brantgum, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63771 JSF 
25
Burger van Raffinis, Francois Martin 
 4 dec 1781Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63743 JSF 
26
Taekes, Sijds 
 4 dec 1781Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43952 Noordoost Friesland 
27
Fransbergen, Baukje Engberts 
 4 dec 1782Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41557 Noordoost Friesland 
28
Aartsma, Durk Jans 
 4 dec 1783Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72803 Noordoost Friesland 
29
Aartsma, Durk Jans 
 4 dec 1783Ee, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61372 JSF 
30
Eisenga, Grietje Geerts 
 4 dec 1783Anjum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29374 JSF 
31
Noorderbaan, Sjoukje Martens 
 4 dec 1783Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10878 Noordoost Friesland 
32
Olijnsma, Dieuwke Kornelis 
 4 dec 1784Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17871 Noordoost Friesland 
33
Klazinga, Jan Jans 
 4 dec 1785Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36901 Noordoost Friesland 
34
Klazinga, Jan Jans 
 4 dec 1785Rottevalle, Smallingerland, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34823 JSF 
35
Smit, Yke Wopkes 
 4 dec 1785Scharnegoutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75578 Noordoost Friesland 
36
Brouwer, Antje Bouwes 
 4 dec 1786Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12880 JSF 
37
de Kuur, Akke Pieters 
 4 dec 1786St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77616 Noordoost Friesland 
38
Mey, Antje Jans van der 
 4 dec 1788Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12232 Noordoost Friesland 
39
Marum, Hendrik Feyes van 
 4 dec 1789Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7395 Noordoost Friesland 
40
Plat, Kinke Tjerks 
 4 dec 1789St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66047 Noordoost Friesland 
41
Ploeg, Folkert Willems van der 
 4 dec 1789Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2493 Noordoost Friesland 
42
van der Ploeg, Folkert Willems 
 4 dec 1789Oostrum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63593 JSF 
43
Sinnema, Tjeerd Annes 
 4 dec 1790Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11358 Noordoost Friesland 
44
Broersma, Dirk Sjoukes 
 4 dec 1791Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104210 Noordoost Friesland 
45
de Jong, Rienk Reins 
 4 dec 1791Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106087 Noordoost Friesland 
46
Hendriks, Bojen 
 4 dec 1791Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47675 Noordoost Friesland 
47
Vries, Albertje Dirks de 
 4 dec 1791Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16885 Noordoost Friesland 
48
Beerns, Baukjen 
 4 dec 1794Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97248 Noordoost Friesland 
49
Kaastra, Aafke Tjeerds 
 4 dec 1794Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91948 Noordoost Friesland 
50
Oosten, Pietje Douwes van 
 4 dec 1794Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16335 Noordoost Friesland 

1 2 3 4 5 ... Volgende»


Gedoopt

Treffers 1 t/m 44 van 44

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID   Stamboom 
1
Elama, Anneke 
 4 dec 1655Bedum, Groningen, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10813 JSF 
2
Ritskes, Auck 
 4 dec 1685 I19238 JSF 
3
Pijters, Bauckjen 
 4 dec 1707Driesum, Dantumadeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19718 JSF 
4
Pijters, Dieucke 
 4 dec 1707Driesum, Dantumadeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21505 JSF 
5
Wiegers, Siebe 
 4 dec 1712Ternaard, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12905 JSF 
6
Voorplants, Michiel 
 4 dec 1716 I9708 JSF 
7
Elama, Martje 
 4 dec 1729Godlinze, Delfzijl, Groningen, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9289 JSF 
8
Taekes, Grietje 
 4 dec 1735Paesens, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29813 JSF 
9
Bienses, Dedde 
 4 dec 1739 I21394 JSF 
10
Bienses, Dedde 
 4 dec 1739 I59826 JSF 
11
Feddes, Ybeltje 
 4 dec 1739Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56613 JSF 
12
Oenes, Antje 
 4 dec 1739 I15991 JSF 
13
Oenes, Antje 
 4 dec 1739 I50637 JSF 
14
de Boer, Fokke Johannes 
 4 dec 1746Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23883 JSF 
15
Mients, Sjoerdtje 
 4 dec 1746Foudgum, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49843 JSF 
16
Schregardus, Hiltje 
 4 dec 1746Aalsum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32095 JSF 
17
Douma, Jantje Douwes 
 4 dec 1757Lioessens, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36423 JSF 
18
van der Net, Joeke Martens 
 4 dec 1760Paesens, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38162 JSF 
19
Harmens, Janke 
 4 dec 1763Anjum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35944 JSF 
20
Kasemier, Brugt Hendriks 
 4 dec 1763Nuis, Marum, Groningen, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20631 JSF 
21
Slaper, Grietje Geerts 
 4 dec 1763Anjum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26561 JSF 
22
Tamsma, Hendrikjen Tjerks 
 4 dec 1767Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1338 JSF 
23
Bakker, Tietje Uilkes 
 4 dec 1768Dokkum, Dongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51883 JSF 
24
Gelder, Hiltje Daams 
 4 dec 1768Vrouwenparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32000 JSF 
25
Klok, Hendrijkjen Cornelis 
 4 dec 1768Diever, Drenthe, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1331 JSF 
26
Monsma, Stijntje Pieters 
 4 dec 1768Lioessens, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50300 JSF 
27
Kramerus, Riemke Andries 
 4 dec 1769Metslawier, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46945 JSF 
28
Meinderts, Douwe 
 4 dec 1774Paesens, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61171 JSF 
29
Willems, Sijtske 
 4 dec 1776Dokkum, Dongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49252 JSF 
30
Postma, Jantje Jans 
 4 dec 1785Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4973 JSF 
31
Rinzes, Maaike 
 4 dec 1785Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42166 JSF 
32
Triemstra, Maeijke Liebes 
 4 dec 1785Oostrum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42324 JSF 
33
Posthuma, Dirkjen Dirks 
 4 dec 1791Anjum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60650 JSF 
34
Sjoorda, Jeltje Kornelis 
 4 dec 1791Oosternijkerk, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37426 JSF 
35
Bouma, Teake Nannes 
 4 dec 1796Oosternijkerk, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14639 JSF 
36
Faber, Froukjen Jans 
 4 dec 1796Veenwouden, Dantumadeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26991 JSF 
37
Swart, Andries Dirks 
 4 dec 1796Oosternijkerk, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3514 JSF 
38
Gaeikhorst, Willemken 
 4 dec 1803Baak, Steenderen, Gelderland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55929 JSF 
39
Groenewoud, Haebeltje Meinerts 
 4 dec 1803Stiens, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30155 JSF 
40
Eelkema, Hittje Eelkes 
 4 dec 1808Wetzens, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32389 JSF 
41
Gaasterland, Dirk Kornelis 
 4 dec 1808Morra, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21676 JSF 
42
Ozinga, Jan Tjerks 
 4 dec 1808Rinsumageest, Dantumadeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35024 JSF 
43
van Aalzum, Aafke 
 4 dec 1810Dokkum, Dongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38814 JSF 
44
Zwart, Hein Jans 
 4 dec 1810Dokkum, Dongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I471 JSF 

Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 243

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID   Stamboom 
1
AEbeles, Aukjen 
 4 dec 1691 I3793 Noordoost Friesland 
2
van Burmania, Edzart 
 4 dec 1708Ferwerd, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61612 JSF 
3
van Burmania, Sjuck Gerrolt Juckema 
 4 dec 1720Leeuwarden, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50177 JSF 
4
van Berum, Everdina Cornera 
 4 dec 1751 I23386 JSF 
5
Johannes, Tjibbe 
 4 dec 1774Akkerwoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52710 JSF 
6
Jans, Pytrik 
 4 dec 1777Ee, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11400 JSF 
7
Jans, Tjitske 
 4 dec 1794Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94905 Noordoost Friesland 
8
Piers, Claas 
 4 dec 1798Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3113 Noordoost Friesland 
9
Hendriks, Tjietske 
 4 dec 1800Anjum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52730 JSF 
10
Douwes, Froukje 
 4 dec 1808Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24432 JSF 
11
Wessels, Syger 
 vóór 5 dec 1808 I14231 JSF 
12
Blom, Gerrit Jans 
 4 dec 1809Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71866 Noordoost Friesland 
13
Hoogterp, Tjeerd Sipkes 
 4 dec 1809Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48346 Noordoost Friesland 
14
Bosje, Hendrikje Pieters 
 4 dec 1812St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48201 Noordoost Friesland 
15
Lammerts, Aaltje 
 4 dec 1813 I64940 Noordoost Friesland 
16
Lieuwes, Eelkjen 
 4 dec 1813Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66782 Noordoost Friesland 
17
Reitsma, Doetje Lieuwes 
 4 dec 1813 I53604 Noordoost Friesland 
18
Stambergen, Willem Jans 
 4 dec 1815 I37756 Noordoost Friesland 
19
Boersema, Ete Geerts 
 4 dec 1816Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100472 Noordoost Friesland 
20
Tiebbes, Jan 
 4 dec 1816Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109209 Noordoost Friesland 
21
Bos, Hilbert Pieters 
 4 dec 1817Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111871 Noordoost Friesland 
22
Beerns, Dirk Klaases 
 4 dec 1818Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26022 Noordoost Friesland 
23
Hendriks, Sybrigje 
 4 dec 1818Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47255 Noordoost Friesland 
24
Hendriks, Sybrigjen 
 4 dec 1818Wetzens, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50595 JSF 
25
Burg, Maria van den 
 4 dec 1821Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88098 Noordoost Friesland 
26
Cousin, Antje 
 4 dec 1821Dokkum, Dongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43325 JSF 
27
Dijkstra, Hittje Abrahams 
 4 dec 1821 I68192 Noordoost Friesland 
28
Bijlsma, Tijs Symens 
 4 dec 1822St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4838 Noordoost Friesland 
29
Broers, Antje 
 4 dec 1822Anjum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43125 JSF 
30
Johannes, Ytje 
 4 dec 1822Blija, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18699 JSF 
31
Johannes, Yttje 
 4 dec 1822Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58699 Noordoost Friesland 
32
Adema, Gerben Franzen 
 4 dec 1823Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10973 Noordoost Friesland 
33
Johannes, Attje 
 4 dec 1823 I64903 Noordoost Friesland 
34
Miedema, Wintje Annes 
 4 dec 1823Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26250 Noordoost Friesland 
35
Andringa, Doetje Alberts 
 4 dec 1826Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82843 Noordoost Friesland 
36
Sytinga, Feite Hettes 
 4 dec 1826Lutkewierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112095 Noordoost Friesland 
37
de Duif, Geertje Abes 
 4 dec 1827Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89424 Noordoost Friesland 
38
Kingma, Bote Dirks 
 4 dec 1827Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80972 Noordoost Friesland 
39
Pieters, Trijntje 
 4 dec 1827Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76946 Noordoost Friesland 
40
Holwerda, Uilke 
 4 dec 1828Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54786 JSF 
41
van Gosliga, Wypkjen Jans 
 4 dec 1829Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92226 Noordoost Friesland 
42
Veenstra, Antje Ydes 
 4 dec 1829Zwaagwesteinde, Dantumadeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17524 JSF 
43
Koehoorn, Jan Willems 
 4 dec 1830Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9433 Noordoost Friesland 
44
Annes, Wemke 
 4 dec 1831 I64870 Noordoost Friesland 
45
Hoekstra, Tjerk Arjens 
 4 dec 1831Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77997 Noordoost Friesland 
46
Aagtjes, Johannes Jans 
 4 dec 1832Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88467 Noordoost Friesland 
47
Selles, Peter Peterz 
 4 dec 1832Kampen, Overijssel, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10483 JSF 
48
Vormstra, Jan Isaacs 
 4 dec 1832Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94830 Noordoost Friesland 
49
de Jong, Trijntje Klazes 
 4 dec 1833Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51352 Noordoost Friesland 
50
Hoekstra, Siebe Arjens 
 4 dec 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77996 Noordoost Friesland 

1 2 3 4 5 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 97

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID   Stamboom 
1
Everts, Mame 
Dircks, Sybeltje 
 4 dec 1672Hantum, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42361
I50457
JSF 
2
Coerts, Albert 
Claessen, Martjen 
 4 dec 1698 I25791
I9354
JSF 
3
Piccardt, Ds. Gualterus 
Sevensteren, Johanna 
 4 dec 1698Kolham, Slochteren, Groningen, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26793
I6281
JSF 
4
Rodmers, Rodmer 
Alberts, Heebel 
 4 dec 1698Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78184
I78185
Noordoost Friesland 
5
Pytters, Jan 
Jacobs, Gertje 
 4 dec 1735Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75346
I75347
Noordoost Friesland 
6
Sjoeks, Jan Pieters 
Jacobs, Gertje 
 4 dec 1735Ee, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3849
I25931
JSF 
7
Ulbes, Sybren 
Johannes, Sjeuke 
 4 dec 1735Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65248
I102120
Noordoost Friesland 
8
Claases, Balling 
Sioerds, Eeukjen 
 4 dec 1740Aalsum/Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90838
I90839
Noordoost Friesland 
9
Jans, Saekle 
Wybbes, Willemke 
 4 dec 1740Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112477
I112478
Noordoost Friesland 
10
Klases, Taeke 
Kornelis, Tryntje 
 4 dec 1740Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43798
I43799
Noordoost Friesland 
11
Klazes, Balling 
Sjoerds, Eeukjen 
 4 dec 1740Wetzens, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58007
I62180
JSF 
12
Harmanus, Walke 
Eelkes, Neeltje 
 4 dec 1757Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82450
I82451
Noordoost Friesland 
13
Watses, Rinse 
Romkes, Minke 
 4 dec 1757Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93555
I93556
Noordoost Friesland 
14
Joukes, Jolle 
Jogchems, Rinske 
 4 dec 1759Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50719
I50720
Noordoost Friesland 
15
Jans, Lammert 
Cornelis, Frytsen 
 4 dec 1763Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68858
I68859
Noordoost Friesland 
16
Johannes, Sjoerd 
Jans, Aaltje 
 4 dec 1763Anjum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49683
I58699
JSF 
17
Cloeck, Zeger van Arnhem 
Dijkstra, Magteltie 
 4 dec 1768Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94411
I94412
Noordoost Friesland 
18
Dijkhuis, Albert Jans 
Hasewinkel, Jetske Nannes 
 4 dec 1768Nieuwe Pekela, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100590
I100591
Noordoost Friesland 
19
Terpstra, Klaas Simons 
Durks, Tjetske 
 4 dec 1768Hantum, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39923
I52646
JSF 
20
Terpstra, Klaas Symons 
Dirks, Tjitzke 
 4 dec 1768Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71924
I71925
Noordoost Friesland 
21
Tjipkes, Pieter 
Jans, Hinke 
 4 dec 1768Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90446
I90447
Noordoost Friesland 
22
Gerbens, Siebe 
Baukes, Klaaske 
 4 dec 1774Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111903
I111904
Noordoost Friesland 
23
Lieuwes, Jan 
Kuiken, Neeltje Jans 
 4 dec 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105200
I105201
Noordoost Friesland 
24
Lieuwes, Reitse 
Hellinga, Trijntje Wiebes 
 4 dec 1774Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46629
I46634
Noordoost Friesland 
25
Piersma, Haring Sjerps 
Fokkes, Dirkje 
 4 dec 1774Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70564
I70565
Noordoost Friesland 
26
Schaaf, Heerke Gerbens van der 
Hendriks, Zytske 
 4 dec 1774Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1776
I457
Noordoost Friesland 
27
Andela, Ulbe Hantjes 
Jentjes, Baukjen 
 4 dec 1782Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74762
I74763
Noordoost Friesland 
28
Bij, Pier Tjeerds van der 
Tijmens, Aaltje 
 4 dec 1785Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94158
I94159
Noordoost Friesland 
29
de Vries, Eeltje Hiddes 
Sijbrens, Antje 
 4 dec 1785Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70262
I70263
Noordoost Friesland 
30
Goudemond, Hendrik Willem Philippus 
Korenmans, Grietje 
 4 dec 1785Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101001
I101002
Noordoost Friesland 
31
Schoorstra, Gerben Botes 
de Graaf, Dirkje Klazes 
 4 dec 1785Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37437
I37438
Noordoost Friesland 
32
Schoorstra, Gerben Botes 
de Graaf, Dirkje Klazes 
 4 dec 1785Waaxens, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28012
I60634
JSF 
33
Teekes, Eelse 
Andries, Antje 
 4 dec 1785Nes, Westdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62045
I41759
JSF 
34
van Dokkumburg, Heere Sjoerds 
Kuperus, Grietje Durks 
 4 dec 1785Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60925
I60926
Noordoost Friesland 
35
Zijlstra, Jan Wopkes 
Sjoerds, Bregtje 
 4 dec 1785Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68652
I68653
Noordoost Friesland 
36
de Vries, Freerk Johannes 
Sipkes, Grietje 
 4 dec 1791Opeinde, Smallingerland, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24332
I26557
JSF 
37
Hofman, Eelke Taekes 
Hendryks, Gaatske 
 4 dec 1791Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105174
I105175
Noordoost Friesland 
38
Hofman, Eelke Taekes 
Hendriks, Gaatske 
 4 dec 1791Engwierum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61719
I27062
JSF 
39
Juckers, Pieter 
Pieters, Sjoukje 
 4 dec 1791Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84068
I84069
Noordoost Friesland 
40
Rauwerda, Melle Annes 
Rienstra, Grietje Klazes 
 4 dec 1791Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86107
I86108
Noordoost Friesland 
41
Rypkema, Roel Sjoerds 
Oepkes, Gerbrig 
 4 dec 1791Terhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60808
I60809
Noordoost Friesland 
42
Straatsma, Albert Tjeerds 
Sytses, Trijntje 
 4 dec 1791Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49228
I57744
Noordoost Friesland 
43
Teunis, Sjoerd 
Bottinga, Dieuwke Thomas 
 4 dec 1791Leeuwarden, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49742
I60079
JSF 
44
Wieringa, Sjolle Markus 
Sapes, Sieuke 
 4 dec 1791Engwierum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49880
I48785
JSF 
45
Willems, Harke 
Fokkes, Dieuke 
 4 dec 1791Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106599
I106600
Noordoost Friesland 
46
Zijlstra, Meile Hommes 
Wierds, Grietje 
 4 dec 1791Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37760
I37761
Noordoost Friesland 
47
Zwaanstra, Ytzen Dirks 
Winkel, Trijntje Pieters 
 4 dec 1791Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12938
I12941
Noordoost Friesland 
48
Antonides, Sake Floris 
Arriens, Martje 
 4 dec 1796Lutjegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53830
I104339
Noordoost Friesland 
49
Bouman, Severijn Hansen 
Haselhoff, Annigje Alderts 
 4 dec 1796Feerwerd, Ezinge, Groningen, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48473
I40848
JSF 
50
Wassink, Berend Hendriksen 
Brink, Gerritje Hendriksen van den 
 4 dec 1801Nijkerk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109892
I109893
Noordoost Friesland 

1 2 Volgende»


Baptism

Treffers 1 t/m 50 van 105

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Baptism   Persoon-ID   Stamboom 
1
Andries, Tryntje 
 4 dec 1664Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42925 Noordoost Friesland 
2
Hilbrands, Dieuwke 
 4 dec 1687Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70616 Noordoost Friesland 
3
Jeltes, N.N. 
 4 dec 1687Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43866 Noordoost Friesland 
4
Oenses, Tjeerd 
 4 dec 1692Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72188 Noordoost Friesland 
5
Fercks, Keimpe (aka Tiercks) 
 4 dec 1698Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89461 Noordoost Friesland 
6
Martens, Johannes 
 4 dec 1698Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46501 Noordoost Friesland 
7
Sytses, Lisbeth 
 4 dec 1698Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94075 Noordoost Friesland 
8
Pijters, Bauckjen 
 4 dec 1707Driesum, Dantumadeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19718 JSF 
9
Pijters, Dieucke 
 4 dec 1707Driesum, Dantumadeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21505 JSF 
10
Anema, Seerp Pieters 
 4 dec 1712Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73367 Noordoost Friesland 
11
Jacobs, Bregtje 
 4 dec 1729Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86590 Noordoost Friesland 
12
Gerrits, Baukje 
 4 dec 1733Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43154 Noordoost Friesland 
13
Durks, Hart 
 4 dec 1734Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100452 Noordoost Friesland 
14
Aales, Ytie 
 4 dec 1735Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101638 Noordoost Friesland 
15
Dirks, Evert 
 4 dec 1735Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17662 Noordoost Friesland 
16
Jobs, Rentje 
 4 dec 1735Niekerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65566 Noordoost Friesland 
17
Joukes, Cornelis 
 4 dec 1735 I21639 Noordoost Friesland 
18
Teekes, Gryttje 
 4 dec 1735Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91636 Noordoost Friesland 
19
Douwes, Johannes 
 4 dec 1739Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3777 Noordoost Friesland 
20
Anema, Tjitske Seerps 
 4 dec 1740Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8254 Noordoost Friesland 
21
Jans, Trijntje 
 4 dec 1740Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10583 Noordoost Friesland 
22
Oenes, Wiltje 
 4 dec 1740Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58521 Noordoost Friesland 
23
Vleur, Daniel Jansen de la 
 4 dec 1740Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96995 Noordoost Friesland 
24
Ley, Rochus Tjeerds van der 
 4 dec 1742Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67665 Noordoost Friesland 
25
de Vries, Minse Wytzes 
 4 dec 1744Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52956 Noordoost Friesland 
26
Klaver, Rinske Sybes 
 4 dec 1746Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43623 Noordoost Friesland 
27
Mients, Sjoerdtje 
 4 dec 1746Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73419 Noordoost Friesland 
28
Prins, Pier Pieters 
 4 dec 1746Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41970 Noordoost Friesland 
29
Valk, Jeltje Douwes van der 
 4 dec 1746Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57909 Noordoost Friesland 
30
Buurstra, Douwe Beintjes 
 4 dec 1755Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91762 Noordoost Friesland 
31
Montes, Aaltje 
 4 dec 1755Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7135 Noordoost Friesland 
32
Douwma, Jacob Douwes 
 4 dec 1757Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97032 Noordoost Friesland 
33
Tjepkes, Brant 
 4 dec 1757Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81450 Noordoost Friesland 
34
Net, Joeke Martens van der 
 4 dec 1760Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98583 Noordoost Friesland 
35
Noordhuis, Jacob Jans 
 4 dec 1762Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65487 Noordoost Friesland 
36
Aukes, Sjouke 
 4 dec 1763Oosterend/Hennaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73856 Noordoost Friesland 
37
Bottes, Yke 
 4 dec 1763Goenga/Gauw/Offingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97949 Noordoost Friesland 
38
Jans, Bouwe 
 4 dec 1763St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113719 Noordoost Friesland 
39
Kasemier, Brugt Hendriks 
 4 dec 1763Nuis, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104742 Noordoost Friesland 
40
Pel, Eit Mientes 
 4 dec 1763Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88569 Noordoost Friesland 
41
Roorda, Arjen Freerks 
 4 dec 1763Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91805 Noordoost Friesland 
42
Slaper, Grytje Geerts 
 4 dec 1763Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75707 Noordoost Friesland 
43
Wagenaar, Aaltje Hendriks 
 4 dec 1763Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5286 Noordoost Friesland 
44
Werf, Siebren Sjoerds van der 
 4 dec 1763Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112372 Noordoost Friesland 
45
Rodenburg, Elske 
 4 dec 1765Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107286 Noordoost Friesland 
46
Poppes, Brechtje 
 4 dec 1766Zuidbroek/Muntendam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100589 Noordoost Friesland 
47
Gelder, Hiltje Daams 
 4 dec 1768Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19080 Noordoost Friesland 
48
Keuning, Aukje Klaases 
 4 dec 1768Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2453 Noordoost Friesland 
49
Monsma, Stijntje Pieters 
 4 dec 1768Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91645 Noordoost Friesland 
50
Tuinstra, Sjoerd Saskers 
 4 dec 1772Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87042 Noordoost Friesland 

1 2 3 Volgende»


© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha