Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Famillement

Het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis organiseert samen met Tresoar en het Historisch Centrum Leeuwarden op zondag 3 juni 2018 het Famillement in Leeuwarden. Het is een gratis evenement dat zowel leken als gevorderden op het terrein van (familie)-geschiedenis veel te bieden heeft. Op het programma staan interviews, workshops, lezingen, rondleidingen en een informatiemarkt. Onderwerpen die aan [...]

Gratis

Najaarsledendag in Nuis op zaterdag 6 oktober 2018

Vrijborgh Nieuweweg 80, Nuis

Uitnodiging leden-dag Historische Vereniging Noordoost Friesland Geachte leden, Hierbij wordt u uitgenodigd voor de najaarsledendag met een korte ledenvergadering op zaterdag 6 oktober 2018. Ditmaal bezoeken we de Coendersborg en het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis. Locatie: de Vrijborg, Nieuweweg 80,  9364PE Nuis. 10.00-10.30 uur Ontvangst in de Vrijborg Ledenvergadering: benoeming nieuwe leden in het [...]

Euro15

Lezing ‘Verrassingen achter de voordeur: Dokkumer interieurs her-ontdekt’

Doopsgezinde Kerk Legeweg 14, Dokkum, Fryslan

Datum: woensdag 7 november a.s. Tijd: 20.00 uur Locatie: de Doopsgezinde/Remonstrantse kerk aan de Legeweg. Spreker van de avond is ditmaal de heer Johan de Haan, hoofdconservator van Museum Paleis Het Loo, bijzonder hoogleraar vanwege de Ottema-Kingma Stichting en voorzitter van de Raad van Advies van de Stichting Interieurs in Fryslân. De heer De Haan [...]

Ledendag voorjaar 2019, Schiermonnikoog

Schiermonnikoog

De ledenvergadering van HVNF zal op Schiermonnikoog plaatsvinden. Om de boot te reserveren, is aanmelden van tevoren vereist. U kunt zich aanmelden via keatsbuorren@knid.nl tot 8 april. De kosten voor deze dag zijn 22,50 euro (all in) en deze dient u over te maken vóór 8 april naar IBAN: NL08 RABO 0177 8581 41 t.n.v. Historische Vereniging [...]

Najaarsledenbijeenkomst 12 oktober 2019

Restaurant  “Aan de Haven” Reitdiepskade 20b, Zoutkamp, Groningen

Zoals in de Sneuper reeds is aangekondigd, zal onze najaarsledenbijeenkomst gehouden worden op 12 oktober 2019  in Zoutkamp. Het programma ziet er als volgt uit: 10.00 ontvangst met koffie en gebak bij Restaurant  “Aan de Haven”,  Reitdiepskade 20b  9974 PJ in Zoutkamp, In de omgeving is voldoende parkeergelegenheid.  Aansluitend gaan we naar het visserijmuseum, dit [...]

€15

Ledendag 2021 te Dokkum, IJsherberg

IJsherberg Harddraversdijk 1, Dokkum

Programma Ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland in De IJsherberg, Dokkum Adres: Harddraversdijk 1, 9101 XA Dokkum U kunt uw auto parkeren op de Harddraver of het Kalkhusplein. 10 uur: Inloop 10.30 uur: Welkom voorzitter, en mededelingen 10.45 uur: Jaarverslag secretaris, penningmeester en kascommissie 11.15-11.35: Verslag redactie De Sneuper 11.35-12.15: Rondvraag/Vragen leden 12.15-13.30: Lunch met soep en [...]

EURO15

Ledendag voorjaar 2022

IJsherberg Harddraversdijk 1, Dokkum

Locatie: IJsherberg Dokkum Start om 10 uur. 12.30 uur Lunch met soep en broodje kroket 13.30 Lezing Siebe van Seijen over Bouwkunst in Dokkum 14.30 Thee 14.45 Lezing Reinder Tolsma over terpdorp Wetzens 15.45 Nazit

Euro15

Ledendag najaar 2022, zaterdag 8 oktober te Hegebeintum

Bezoekerscentrum Hegebeintum Hegebeintum

Ledendag met bezoek aan het nieuwe Bezoekerscentrum Hegebeintum, de Terp fan de Takomst (Blije) en ook aan de kerk op de terp van Hegebeintum. Bij slecht weer wordt niet de Terp van de Takomst bezocht maar het Kweldercentrum in Hallum. Neem goede schoenen of laarzen mee! Inloop vanaf 10 uur. Het bestuur stelt voor te [...]

Euro15

De Kluizenaar van Wetsens, lezing

Vituskerk Wetsens Opgong 1, Wetsens

30 oktober  - De hearremyt fan Wetsens het verhaal van de kluizenaar Andrys Dykstra door mevrouw G. Dijkstra Vitus Wetsens > Activiteiten

Gratis
 Posted by at 00:00