Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Najaarsledenbijeenkomst 12 oktober 2019

Restaurant  “Aan de Haven” Reitdiepskade 20b, Zoutkamp, Groningen

Zoals in de Sneuper reeds is aangekondigd, zal onze najaarsledenbijeenkomst gehouden worden op 12 oktober 2019  in Zoutkamp. Het programma ziet er als volgt uit: 10.00 ontvangst met koffie en gebak bij Restaurant  “Aan de Haven”,  Reitdiepskade 20b  9974 PJ in Zoutkamp, In de omgeving is voldoende parkeergelegenheid.  Aansluitend gaan we naar het visserijmuseum, dit [...]

€15

Ledendag 2021 te Dokkum, IJsherberg

IJsherberg Harddraversdijk 1, Dokkum

Programma Ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland in De IJsherberg, Dokkum Adres: Harddraversdijk 1, 9101 XA Dokkum U kunt uw auto parkeren op de Harddraver of het Kalkhusplein. 10 uur: Inloop 10.30 uur: Welkom voorzitter, en mededelingen 10.45 uur: Jaarverslag secretaris, penningmeester en kascommissie 11.15-11.35: Verslag redactie De Sneuper 11.35-12.15: Rondvraag/Vragen leden 12.15-13.30: Lunch met soep en [...]

EURO15

Ledendag voorjaar 2022

IJsherberg Harddraversdijk 1, Dokkum

Locatie: IJsherberg Dokkum Start om 10 uur. 12.30 uur Lunch met soep en broodje kroket 13.30 Lezing Siebe van Seijen over Bouwkunst in Dokkum 14.30 Thee 14.45 Lezing Reinder Tolsma over terpdorp Wetzens 15.45 Nazit

Euro15

Ledendag najaar 2022, zaterdag 8 oktober te Hegebeintum

Bezoekerscentrum Hegebeintum Hegebeintum

Ledendag met bezoek aan het nieuwe Bezoekerscentrum Hegebeintum, de Terp fan de Takomst (Blije) en ook aan de kerk op de terp van Hegebeintum. Bij slecht weer wordt niet de Terp van de Takomst bezocht maar het Kweldercentrum in Hallum. Neem goede schoenen of laarzen mee! Inloop vanaf 10 uur. Het bestuur stelt voor te [...]

Euro15

De Kluizenaar van Wetsens, lezing

Vituskerk Wetsens Opgong 1, Wetsens

30 oktober  - De hearremyt fan Wetsens het verhaal van de kluizenaar Andrys Dykstra door mevrouw G. Dijkstra Vitus Wetsens > Activiteiten

Gratis

Ledendag voorjaar 2023 HVNF, 1 april te Anjum

Anjum Mûnebuorren 11, Anjum

Zaterdag 1 april 2023 kunt u alvast in de agenda noteren. Onze jaarlijkse ledendag zal gehouden worden op zaterdag 1 april (geen grap!) in de multifunctionele accommodatie 'De Dobbe' te Eanjum, Mûnebuorren 11. De inloop is vanaf 10.00 uur. Parkeren kan het beste buiten het dorpscentrum, want in het dorp is daarvoor weinig ruimte beschikbaar. [...]

Euro15

Zomerexpositie Sprekende Stenen in Grote of Sint Martinuskerk Dokkum

Grote Kerk Dokkum Markt, Dokkum

De titel van de expositie is ‘Sprekende Stenen’. Deze tentoonstelling vertelt via verschillende soorten stenen het verhaal van Dokkum en haar inwoners. Het gaat over de Markt en over de Grote Kerk, over het ontstaan van Dokkum, over vroeger en over nu. ‘Sprekende Stenen’ is te zien van 13 mei t/m 11 september 2023 op [...]

 Posted by at 00:00