1. Evenementen
  2. Evenementen

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Lezingen Maritime Skiednis en ledenbijeenkomst Wurkgroep

Garnalenfrabriekje Grandyk, Moddergat

Programma: 13.30    Inloop + koffie/thee in ’t Fiskershuske 14.00    Rondleiding ’t Fiskershuske (2 euro pp voor eigen rekening) 15.00    Verplaatsing naar Garnalenfabriek + koffie/thee 15.15    Ledenvergadering 1.    Opening 2.    Verslag vorige bijeenkomst 3.    Symposium 2017 4.    Mededelingen + rondvraag 5.    Afsluiting 15.30    Wetenschappelijk deel 1.    Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen    Nykle Dijkstra 2.    Een Dokkumer familierederij    [...]

Gratis

Ledendag HVNF najaar 2016 te Oostmahorn

Paviljoen Toxopeus Oostmaholrn 29, Oostmahorn

Ledendag van de Historische Vereniging Noordoost Friesland, najaar 2016. Locatie: Paviljoen Toxopeus, Oostmahorn. Ledenvergadering. Lezing door Willem Wilstra, oud stuurman van reddingboot de Insulinde ( opvolger van Toxopeus), met veel beeldmateriaal.

euro15

Historicidagen

Academiegebouw van de Universiteit Utrecht Domplein 29, Utrecht

Onze redacteuren Jacob Roep en Nykle Dijkstra zullen een sessie verzorgen over de connectie tussen de wetenschappers/historici en onderzoekende liefhebbers. Uiteraard met diverse beelden uit de praktijk van onze historische vereniging en De Sneuper. De Historicidagen zijn een driejaarlijks terugkerende ontmoeting in de ruimste zin van het woord: markt, beurs, arena, congres. Het doel van [...]

Ledendag najaar 2017 te Kollum

Museum Kollum Mr. Andreae Oostenburgstraat 2, Kollum

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de najaarsledendag. Ditmaal gaan we naar het Museum Kollum Mr. Andreae, (voorheen Oudheidkamer Mr. Andreae) aan de Oostenburgstraat 2, 9291 EM in Kollum. Programma: 10.00 -10.15 uur Ontvangst met koffie / thee en oranjekoek. 10.15 - 12.00 uur Rondleiding Museum Kollum Mr. Andreae. 12.00 - 13.15 uur Lunch met broodjes, [...]

Euro15

Historische- en genealogische markt

MFC 't Vleckehus in SURHUISTERVEEN Surhuisterveen

Wilt u meer informatie over de geschiedenis van uw woon- of geboorteplaats, over de gemeente Achtkarspelen of Noord-Oost Friesland? Bent u nieuwsgierig naar uw voorouders of wilt u even bladeren in oude kranten, oude ansichten en dia’s bekijken van de dorpen uit onze gemeente of gewoon even een praatje maken over vroeger? Stichting Oud Achtkarspelen [...]

Gratis

Ledendag voorjaar 2018, Ferwerd

Hegebeintumerdyk 1, 9172 PH Ferwert Hegebeintumerdyk 1, Ferwerd

De Historische Vereniging Noordoost-Friesland organiseert twee ledendagen per jaar. Een in het voorjaar en een in het najaar. Dit voorjaar gaan we naar Ferwerd. Meld u allen aan! Programma:  10.00-10.30 uur: inloop met koffie, thee en oranjekoek 10.30-12.15 uur: jaarvergadering met een oproep voor een nieuw bestuurslid. Namen van de nieuwe bestuursleden kunnen tot aanvang [...]

euro15

Famillement

Het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis organiseert samen met Tresoar en het Historisch Centrum Leeuwarden op zondag 3 juni 2018 het Famillement in Leeuwarden. Het is een gratis evenement dat zowel leken als gevorderden op het terrein van (familie)-geschiedenis veel te bieden heeft. Op het programma staan interviews, workshops, lezingen, rondleidingen en een informatiemarkt. Onderwerpen die aan [...]

Gratis

Ledendag 2021 te Dokkum, IJsherberg

IJsherberg Harddraversdijk 1, Dokkum

Programma Ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland in De IJsherberg, Dokkum Adres: Harddraversdijk 1, 9101 XA Dokkum U kunt uw auto parkeren op de Harddraver of het Kalkhusplein. 10 uur: Inloop 10.30 uur: Welkom voorzitter, en mededelingen 10.45 uur: Jaarverslag secretaris, penningmeester en kascommissie 11.15-11.35: Verslag redactie De Sneuper 11.35-12.15: Rondvraag/Vragen leden 12.15-13.30: Lunch met soep en [...]

EURO15
 Posted by at 00:00