Douwe van der Meer

 

INVENTARIS COLLECTIE D.J. VAN DER MEER, Aantekeningen uit archivalia en indices daarop. Het gehele overzicht aan indexen, bewaard bij Tresoar te Leeuwarden: https://www.hvnf.nl/wp-content/uploads/DJ-vanderMeer-inventaris-Tresoar.pdf

Oostdongeradeel mappen Douwe vd Meer

Op deze pagina delen we enige willekeurige voorbeelden voor Noordoost-Friesland (als eerste Westdongeradeel, Kollumerland en Dokkum) van met name handgeschreven namenlijsten/indexen die Douwe van der Meer, de genealoog en meestersneuper uit Reduzum (die ook in Ternaard woonde en voorzitter was van het Genealogysk Wurkferban en de Fryske Rie foar Heraldyk), maakte tijdens zijn archiefonderzoek bij Tresoar, het voormalige Rijksarchief Friesland. Hij noteerde tientallen jaren lang vrijwel elke naam die hij tegenkwam, wat zeker bij archieven van voor en rond 1600 een groot voordeel is, omdat de teksten vaak moeilijk te lezen zijn. Mappen en ringbanden vol met aantekeningen, die weliswaar niet zomaar door zoekmachines doorzocht kunnen worden, maar wel veel tijd kunnen schelen. Als u middels de aantekeningen van Douwe van der Meer een bekende naam tegenkomt, zou het makkelijker en sneller moeten zijn om dan het bijpassende originele archiefdocument op te vragen bij Tresoar.
In AlleFriezen.nl kunt u online de meeste scans van de bronbestanden raadplegen. Typ in het zoekveld naam van (oud-)gemeente en inventarisnummer bv Westdongeradeel Q2 en u krijgt de bijbehorende scans op AlleFriezen. Van Q1 zijn geen scans aanwezig vanwege staat origineel.

Mappen uit collectie inventarissen Douwe van der Meer bij Tresoar Leeuwarden

We hopen het aantal indexen, middels scans/pdf’s, van archiefinventarissen van met name (voormalige) gemeenten in Noordoost-Friesland (zoals ook Oostdongeradeel, Ferwerderadeel en Dantumadeel), de komende tijd gestaag uit te breiden. We hebben niet de illusie compleet of perfect te zijn met deze voorbeelden (soms staat ook iets op zn kop) maar willen medesneupers inspireren via deze bron verder onderzoek te doen over de geschiedenis van onze regio. Laat ons ook weten als u iets moois vindt of op basis van uw vondst een artikel voor ons ledenblad De Sneuper wilt insturen!

Namenlijsten inventarissen Douwe van der Meer

Inventaris Douwe van der Meer in depot Tresoar Leeuwarden

Sorry, the comment form is closed at this time.