Doelstellingen

 

Van het begin af aan is een belangrijke doelstelling van de vereniging geweest om contacten te leggen tussen de bezoekers van het Streekarchief Noordoost Friesland te Dokkum en onderzoekers die zich bezighouden met families uit of streekgeschiedenis van Noordoost Friesland.
Omdat er geconstateerd werd dat iedere onderzoeker zijn eigen onderzoek deed, daarbij onkundig van het feit dat een ander reeds hetzelfde onderzoek had gedaan of daar mee bezig was, was het leggen van onderlinge contacten een belangrijk middel om dubbel werk tegen te gaan.
Daarnaast bestond de mogelijkheid dat de een de ander nuttige tips kon geven, weer op weg kon helpen waar men was vastgelopen etc.
Een andere doelstelling is het op weg helpen van beginnende archiefonderzoekers. Omdat het personeel van de studiezaal onvoldoende tijd heeft om een beginnende onderzoeker van voldoende informatie te voorzien, zag de vereniging daar een belangrijke taak weggelegd voor haar leden.
Daarnaast zag de vereniging nog vele mogelijkheden om op het Streekarchief zelf de helpende hand uit te steken. Gedacht werd hierbij aan het kopiëren van Doop-, Trouw- en Lidmatenboeken van de dorpen in de omgeving van Dokkum, het aanschaffen van klappers die door de Feriening fan Archyfûndersikers yn Fryslân gemaakt werden, het gezamenlijk werken aan een publicatie, het doen van onderzoek voor leden die te ver weg wonen om geregeld zelf op het Streekarchivariaat te komen, etc.

 Posted by at 22:14