Disclaimer

 

Disclaimer
De beeldbank HVNF (https://www.hvnf.nl/beeldbank/) is een dienst van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland (HVNF). Door deze website te gebruiken stemt de gebruiker in met onderstaande bepalingen.
 

Inhoud 
De beeldbank HVNF stelt afbeeldingen beschikbaar van uit de collectie van de vereniging. Tevens kunnen gebruikers zich registreren en foto’s aan de beeldbank toevoegen. De beeldbank wordt met grote zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat de gegeven informatie onjuistheden bevat. De samenstellers behouden zich het recht voor om stilzwijgend wijzigingen aan te brengen. Bij twijfel over de inhoud van de beeldbank kunt u contact opnemen met de redactie: info@hvnf.nl
 

Aansprakelijkheid 
HVNF is niet aansprakelijk voor mogelijk onjuiste gegevens in de beeldbank of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens zoals die in de beeldbank zijn opgenomen kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de beeldbank. HVNF is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar gelinkt wordt.
 

Auteursrechten 
De in de beeldbank HVNF geplaatste afbeeldingen zijn rechtenvrij.
Als u vindt dat inbreuk wordt gemaakt op uw auteursrechten, doordat uw werk zonder uw toestemming op de beeldbank openbaar wordt gemaakt, verzoeken wij u ons dit mee te delen via info@hvnf.nl met opgave van de volgende gegevens:

  • een beschrijving van het werk waarvan de auteursrechten geschonden zouden zijn;
  • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • een verklaring dat het aangevochten gebruik niet door de houder van de auteursrechten, door diens gemachtigde of door rechtsvoorschriften is toegelaten;
  • een verklaring dat bovenstaande informatie naar waarheid is verstrekt en dat u zelf de houder van de auteursrechten bent of dat u gemachtigd bent om uit naam van de houder van de rechten te handelen.
     

Registratie
Als u afbeeldingen wilt downloaden of zelf aangemaakte collecties wilt bewaren voor later, moet u zich eerst registreren. Daarbij zorgt u ervoor dat de door u verstrekte gegevens juist, actueel en volledig zijn. Bij de registratie wordt u ook gevraagd een wachtwoord op te geven. HVNF bevestigt uw registratie per e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres.
Uw account is strikt persoonlijk. U bent zelf verantwoordelijk voor de acties die via uw account worden ondernomen en voor de geheimhouding van uw wachtwoord. U kunt uw account op ieder moment, om welke reden dan ook, opheffen. 
HVNF is gerechtigd naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, uw account te beëindigen en bijdragen van welke aard dan ook te wissen en te bewerken. Dit geldt met name indien de HVNF meent dat u in strijd met de bovenstaande voorwaarden, rechten van derden of de wet gehandeld hebt.
 

Rechtskeuze
Op deze website van HVNF is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Leeuwarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door de HVNF aangepast worden.

Privacy
In verband met de wet op de privacy mogen er geen foto’s geplaatst worden van herkenbare levenden. Als er herkenbare personen op de foto staan zorg er dan voor dat de foto dan van voor 1950 is. Als er geen personen op de foto staan dan is privacy geen probleem.

Sorry, the comment form is closed at this time.