De Sneuper

 

Schilderij Maaltijd te Dokkum door Gerardus Wigmana

 

De doelstelling van de vereniging om geregelde contacten te leggen tussen de bezoekers van het Streekarchivariaat leidde als vanzelf tot het verschijnen van het verenigingscontactblad ‘De Sneuper‘ in 1986.
De Sneuper verschijnt 4 keer per jaar in een oplage van 800 stuks. Begonnen als een eenvoudige uitgave van enkele A4’tjes, groeide het blad uit tot een volwaardig periodiek, vooral na de in begin 1993 doorgevoerde vernieuwing. Daardoor ontstond een kwartaalblad van ruim 60 bladzijden op A5-formaat met een schitterend uitgevoerde omslag, waarop het wapen van de vereniging prijkte, in 1994 aan de vereniging toebedeeld.

Vanaf maart 2012 verschijnt De Sneuper in een geheel vernieuwd jasje. Het formaat is weer A4 maar nu geheel in kleurendruk!

De inhoud van het blad bestaat uit bijdragen van de leden die verslag doen van hun onderzoek of vragen om hulp bij vastgelopen onderzoeken. Het bestuur kan er mededelingen in kwijt en geregeld verschijnt er een ledenlijst met de onderwerpen waaraan gewerkt wordt. Op die manier weet de één waar de ander mee bezig is en kan er wederzijdse hulp worden geboden. Sinds 2002 werden regelmatig fotopagina’s opgenomen waarmee oude foto’s scherp kunnen worden afgedrukt.

Enkele voorbeelden van artikelen in De Sneuper:

De redactie werkte aan een serie artikelen over het doen van onderzoek in verschillende archieven, wat voor moeilijkheden men daarbij kan tegenkomen en waar men in het bijzonder op moet letten. Doelgroep is de beginnende onderzoeker. Een beschrijving van de diverse bronnen/kohieren die men bij genealogisch onderzoek kan gebruiken vindt u hier. Deze serie is in 1997 afgesloten. Sinds 1999 is De Sneuper ook gedeeltelijk online te lezen via de verenigingswebsite. Met name indexen van archiefbronnen worden zeer gewaardeerd. In oktober 2005 is een CD-ROM met alle 19 jaargangen van De Sneuper tot dan toe geproduceerd.Een enkele keer komt de redactie met een speciaal nummer, vaak ter gelegenheid van de jaarlijkse ledenvergadering. Zo werden in nummer 32 van ‘De Sneuper’ 750 familienamen gepubliceerd waarvan gegevens te vinden zijn in het Streekarchivariaat, werd in nummer 41 een lijst met namen van gezinshoofden in Oostdongeradeel in 1853 afgedrukt en was nummer 44 geheel gewijd aan eendenkooien.
Voor de speciale ‘Sneuper’ geheel gewijd aan leven en werk van Doederus Johannes Kamminga, klik hier voor meer informatie.
In 2008 verscheen een Special als extra (vijfde) jaarnummer, Sneuper 90, over de Historie van Vlasbewerking en R.K. Linnenweversfamilies in Noordoost Friesland.De volgende rubrieken kunt u geregeld in ‘De Sneuper’ aantreffen:

  • Redactioneel
  • Vereniging
  • Genealogie
  • Heraldiek
  • Streekgeschiedenis
  • Boekennnieuws
  • Levensbeschrijvingen
  • Verzamelingen
  • Achtergronden
  • Bronnenbewerking
  • Varia

Let op ! De Sneuper komt 4x per jaar uit: eind maart, eind juni, eind september en eind december. Het kan dus soms even duren voordat u een eerste Sneuper ontvangt als u lid wordt !Hieronder vindt u links naar een lijst met gegevens over artikelen uit ‘De Sneuper’ (alle jaargangen, sinds 1986 tot 2000, voor jaargangen daarna zie rubriek Meest recente Sneuper):
Gealfabetiseerde lijst met namen

U kunt losse nummers van ‘De Sneuper’ op de volgende manieren aanvragen:

  • Per e-mail: vul het bestelformulier op de website in.
  • Per fax: print het bestel formulier uit en fax dit ingevuld naar de vereniging
  • Per post: print het bestel formulier uit en stuur dit ingevuld per post naar de vereniging

Het alsmaar groeiende ledenaantal heeft ten gevolg dat oude nummers van De Sneuper uitverkocht raken. Het betreft de nummers: 23, 27 en 40. Omdat er steeds vraag naar blijft verzoeken wij u om, mocht u geen belang meer stellen in uw exemplaar, of als u op de een of andere manier een exemplaar tegenkomt, dat ter beschikking te stellen aan de redactie (porto-vrij opsturen).Adressen vindt u onder Contact.
Indien het versturen problemen geeft, kopieert u dan de benodigde data in een standaard email en stuur deze aan redactie@hvnf.nl

Als u meteen lid wilt worden zodat u voortaan 4x per jaar De Sneuper in kleur ontvangt, vul dan ons digitale aanmeldformulier in.

 Posted by at 22:05