Contributie

 

De kosten van het lidmaatschap van de Historische Vereniging Noordoost Friesland bedragen slechts 17,50 Euro per jaar, inclusief een abonnement op het contactblad ‘De Sneuper’. Voor buitenlandse adressen is de contributie hoger, 40 euro, vanwege de (dure) extra porto.

Betaling contributie
De contributie van 17,50 € kunt u (het liefst via een automatisch jaarlijkse betalingsopdracht) overmaken op
Bankrekeningnummer NL08 RABO 0177 8581 41 t.n.v. Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum

Internationale betaling contributie
Leden vanuit het buitenland kunnen de contributie bij laten schrijven op de bankrekening van de vereniging. De noodzakelijke gegevens staan hierbij vermeld. Bij boekingen vanuit het buitenland kan als adres van Rabobank vermeld worden:

Rabobank
Postbus 17100
3500 HG Utrecht, Nederland
BIC-code van Rabobank is : RABONL2U
IBAN (International Bank Account Number) : NL08RABO0177858141

 Posted by at 20:05