Contactgegevens

 

Correspondentie:
Historische Vereniging Noordoost Friesland (voorheen Vereniging van Archiefonderzoekers)
Brokmui 62
9101 EZ Dokkum
E-mail: info@hvnf.nl

Kopij voor kwartaalblad de sneuper, E-mail: redactie@hvnf.nl

Bankrelatie
Penningmeester D. Bronk penningmeester@hvnf.nl
Bankrek.nr. IBAN: NL08 RABO 0177 8581 41 t.n.v. Historische Vereniging Noordoost- Friesland te Dokkum

Social media
Facebook: https://www.facebook.com/sneuperdokkum/
Facebook Sneupers groep: https://www.facebook.com/groups/1919001721699964/
Twitter:  https://twitter.com/sneuperdokkum

Website
Webmaster/-redacteur en blogger: Hans Zijlstra info@hvnf.nl
Design en technische realisatie website: Jaap Sip Faber URL: www.jsfaber.nl E-mail: info@jsfaber.nl

 Posted by at 22:18