Verhalen Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Aldert Jacobs van der Poort
 2. Wilco van Holdinga, zijn familienetwerk en vrienden
 3. Twee vuurtorens schiermonnikoog
 4. Former Jans van der Elst (1723 – 1790)
 5. Brabantse profvoetbalclub met wortels in Noordoost-Friesland
 6. Rooms-katholieken in de Bonifatiusstad
 7. Philippus van Humalda uit Ee als ambassadeur naar de koning van Spanje
 8. Oom trouwde met dochter van zijn zus: een ongewone historie op Terlune
 9. Nij sicht op Salomon Levy
 10. Sjoerd Jelles Boersma – Een werkzame boer van de klei, De Sneuper 138
 11. Kozakken in Noordoost Friesland, 1813
 12. Elisabeth de Flines, Tussen Amsterdam en Dokkum
 13. Zeeslag bij Gibraltar, 25 april 1607
 14. Het gemeentebestuur van Ameland loog!
 15. Brief van commandeur Hidde Dirks Kat aan zijn vrouw in 1778 vanuit Straat Davis
 16. Transcriptie Kollumer Oproer, over Eeuwe Ennes
 17. Zeeprotest (1835)
 18. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 19. Het Grootschippersgilde van Dokkum
 20. Een verslag van een reis naar Amerika
 21. Transcriptie artikel Friesche Courant 11 februari 1797 Kollumer Oproer
 22. Jan Hendrick Jarichs van der Ley (1565-1639), een onbekend genie uit Dokkum
 23. Silhouetportretten van Dokkumer notabelen
 24. Ontboezemingen van de Dokkumer dominee Hebelius Potter (1808/1809)
 25. Oene Ramsneus, Sijtse Jochums, Pytter Lieuwma en Ate Sjolles (in dagboek Catharina Schrader)
 26. Heinrich kwam naar Ee
 27. Gedenkstenen in kelder van gemaal te Ezumazijl
 28. Grafstenen in de vloer van de Ned. Herv. kerk te Lioessens (deel 1)
 29. Bezetene Anna van Ezumazijl
 30. Grietman van Oostdongeradeel zag de satan
 31. Dirk Rafaelsz Camphuysen (1586-1627)
 32. Baksteen uit Ee raakt spoor bijster
 33. Zaken uit de collectie van het Admiraliteitshuis te Dokkum
 34. De ‘Heer van Zweden’ voor altijd verbannen (1693)
 35. Wie herkent leerlingen van een schoolklas te Ee, ca. 1954 ?
 36. Trekschuit te Dokkum
 37. Rooster bij het kerkhof te Burum (Kollumerland)
 38. Igo Galama te Ezonstad
 39. Aardbeving te Hallum, anno 1756
 40. De voorvaderen van Pieter Stuyvesant kwamen uit Dokkum
 41. Kollumer Oproer in 1634
 42. De Anjumer schoolmeester moest te pronk staan, 1526
 43. Burgerboek Dokkum 1574-1798
 44. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 45. Johannes Fockema
 46. Dokkumer werd het gezicht ontnomen
 47. Familie Braak (Sneuper no. 43, p. 101 t/m 103)
 48. Dominee Brunsvelt in de problemen
 49. Gildepenning Dokkum 1785
 50. Brief van Hotse van Sinderen in 1753 van Dokkum naar New Amsterdam (New York)
 51. DE COMMUNE TE ENGWIERUM (Sneuper no. 39, 1996)
 52. Burenplicht in Oosternijkerk
 53. Wist u dat ?
 54. Het beurtschip De Stad Dockum
 55. Gevangenisstraf in 1852 voor beenderendelvers uit Hallum, Ferwerd, Marrum, Blija en Holwerd (Sneuper no. 49, maart 1999, pagina 26-30)
 56. Waar armoede toe kan leiden (gedeeltelijke overname uit Sneuper no. 25, p. 97/98)
 57. Uit een schrift met inleidingen, lezingen van Jurjen Jan Ronner
 58. Een bijzondere voorouder (11 en 30, NGV Friesland, januari 2001)
 59. Oude foto van Café De Altena aan de Streek bij Dokkum
 60. Afscheid van Morra (Sneuper no.36, maart 1996, p.26/27)
 61. De feepest yn Fryslân (Sneuper no. 27, maart 1994, p. 13/14)
 62. Gildereglement van de Bierbrouwers tot Doccum, 6 april 1648 (Sneuper no. 19, maart 1992, p. 24/25)
 63. Gevelstenen in Dokkum (2)- De Gulden Butterton, 1643
 64. Iets over hondenkarren (Sneuper no. 36, p.30, 1996)
 65. Doederus Johannes Kamminga (1884-1977)
 66. Grafstenen in de vloer van de Ned. Herv. kerk te Niawier (Sneuper no.52, 1999)
 67. QUOTISATIE – BELASTINGBOEKEN- OUDWOUDE, 1749
 68. In Ezumazijl klonk: “Blijf staan of ik schiet”
 69. Vissersschip vergaan op het Pinkegat
 70. Uitleg over het wapen van Dokkum
 71. De geschiedenis van de Norbertijner kloosters in Oostergo
 72. HET TOLHUIS ONDER OUDWOUDE (Sneuper no. 47, p. 123-126, 1998)
 73. De aanleg van de Noord-Friesche Locaal Spoorweg
 74. Zicht op het wezen van Foeke Sjoerds
 75. Gevelstenen in Dokkum – De Gouden Hand
 76. Nederland of Amerika…
 77. Een (Vergeten) dijkdoorbraak in 1686.