Verhalen

 1. Philippus van Humalda uit Ee als ambassadeur naar de koning van Spanje
 2. Oom trouwde met dochter van zijn zus: een ongewone historie op Terlune
 3. Nij sicht op Salomon Levy
 4. Sjoerd Jelles Boersma – Een werkzame boer van de klei, De Sneuper 138
 5. Kozakken in Noordoost Friesland, 1813
 6. Elisabeth de Flines, Tussen Amsterdam en Dokkum
 7. Zeeslag bij Gibraltar, 25 april 1607
 8. Het gemeentebestuur van Ameland loog!
 9. Brief van commandeur Hidde Dirks Kat aan zijn vrouw in 1778 vanuit Straat Davis
 10. Transcriptie Kollumer Oproer, over Eeuwe Ennes
 11. Zeeprotest (1835)
 12. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 13. Het Grootschippersgilde
 14. Een verslag van een reis naar Amerika
 15. Transcriptie artikel Friesche Courant 11 februari 1797 Kollumer Oproer
 16. Jan Hendrick Jarichs van der Ley (1565-1639), een onbekend genie uit Dokkum
 17. Silhouetportretten van Dokkumer notabelen
 18. Ontboezemingen van de Dokkumer dominee Hebelius Potter (1808/1809)
 19. Oene Ramsneus, Sijtse Jochums, Pytter Lieuwma en Ate Sjolles (in dagboek Catharina Schrader)
 20. Heinrich kwam naar Ee
 21. Gedenkstenen in kelder van gemaal te Ezumazijl
 22. Grafstenen in de vloer van de Ned. Herv. kerk te Lioessens (deel 1)
 23. Bezetene Anna van Ezumazijl
 24. Grietman van Oostdongeradeel zag de satan
 25. Dirk Rafaelsz Camphuysen (1586-1627)
 26. Baksteen uit Ee raakt spoor bijster
 27. Zaken uit de collectie van het Admiraliteitshuis te Dokkum
 28. De ‘Heer van Zweden’ voor altijd verbannen (1693)
 29. Wie herkent leerlingen van een schoolklas te Ee, ca. 1954 ?
 30. Trekschuit te Dokkum
 31. Rooster bij het kerkhof te Burum (Kollumerland)
 32. Igo Galama te Ezonstad
 33. Aardbeving te Hallum, anno 1756
 34. De voorvaderen van Pieter Stuyvesant kwamen uit Dokkum
 35. Kollumer Oproer in 1634
 36. De Anjumer schoolmeester moest te pronk staan, 1526
 37. Burgerboek Dokkum 1574-1798
 38. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 39. Johannes Fockema
 40. Dokkumer werd het gezicht ontnomen
 41. Familie Braak (Sneuper no. 43, p. 101 t/m 103)
 42. Dominee Brunsvelt in de problemen
 43. Gildepenning Dokkum 1785
 44. Brief van Hotse van Sinderen in 1753 van Dokkum naar New Amsterdam (New York)
 45. DE COMMUNE TE ENGWIERUM (Sneuper no. 39, 1996)
 46. Burenplicht in Oosternijkerk
 47. Wist u dat ?
 48. Het beurtschip De Stad Dockum
 49. Gevangenisstraf in 1852 voor beenderendelvers uit Hallum, Ferwerd, Marrum, Blija en Holwerd (Sneuper no. 49, maart 1999, pagina 26-30)
 50. Waar armoede toe kan leiden (gedeeltelijke overname uit Sneuper no. 25, p. 97/98)
 51. Uit een schrift met inleidingen, lezingen van Jurjen Jan Ronner
 52. Een bijzondere voorouder (11 en 30, NGV Friesland, januari 2001)
 53. Oude foto van Café De Altena aan de Streek bij Dokkum
 54. Afscheid van Morra (Sneuper no.36, maart 1996, p.26/27)
 55. De feepest yn Fryslân (Sneuper no. 27, maart 1994, p. 13/14)
 56. Gildereglement van de Bierbrouwers tot Doccum, 6 april 1648 (Sneuper no. 19, maart 1992, p. 24/25)
 57. Gevelstenen in Dokkum (2)- De Gulden Butterton, 1643
 58. Iets over hondenkarren (Sneuper no. 36, p.30, 1996)
 59. Doederus Johannes Kamminga (1884-1977)
 60. Grafstenen in de vloer van de Ned. Herv. kerk te Niawier (Sneuper no.52, 1999)
 61. QUOTISATIE – BELASTINGBOEKEN- OUDWOUDE, 1749
 62. In Ezumazijl klonk: “Blijf staan of ik schiet”
 63. Vissersschip vergaan op het Pinkegat
 64. Uitleg over het wapen van Dokkum
 65. De geschiedenis van de Norbertijner kloosters in Oostergo
 66. HET TOLHUIS ONDER OUDWOUDE (Sneuper no. 47, p. 123-126, 1998)
 67. De aanleg van de Noord-Friesche Locaal Spoorweg
 68. Zicht op het wezen van Foeke Sjoerds
 69. Gevelstenen in Dokkum – De Gouden Hand
 70. Nederland of Amerika…
 71. Een (Vergeten) dijkdoorbraak in 1686.