Verhalen Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Brabantse profvoetbalclub met wortels in Noordoost-Friesland
 2. Rooms-katholieken in de Bonifatiusstad
 3. Philippus van Humalda uit Ee als ambassadeur naar de koning van Spanje
 4. Oom trouwde met dochter van zijn zus: een ongewone historie op Terlune
 5. Nij sicht op Salomon Levy
 6. Sjoerd Jelles Boersma – Een werkzame boer van de klei, De Sneuper 138
 7. Kozakken in Noordoost Friesland, 1813
 8. Elisabeth de Flines, Tussen Amsterdam en Dokkum
 9. Zeeslag bij Gibraltar, 25 april 1607
 10. Het gemeentebestuur van Ameland loog!
 11. Brief van commandeur Hidde Dirks Kat aan zijn vrouw in 1778 vanuit Straat Davis
 12. Transcriptie Kollumer Oproer, over Eeuwe Ennes
 13. Zeeprotest (1835)
 14. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 15. Het Grootschippersgilde van Dokkum
 16. Een verslag van een reis naar Amerika
 17. Transcriptie artikel Friesche Courant 11 februari 1797 Kollumer Oproer
 18. Jan Hendrick Jarichs van der Ley (1565-1639), een onbekend genie uit Dokkum
 19. Silhouetportretten van Dokkumer notabelen
 20. Ontboezemingen van de Dokkumer dominee Hebelius Potter (1808/1809)
 21. Oene Ramsneus, Sijtse Jochums, Pytter Lieuwma en Ate Sjolles (in dagboek Catharina Schrader)
 22. Heinrich kwam naar Ee
 23. Gedenkstenen in kelder van gemaal te Ezumazijl
 24. Grafstenen in de vloer van de Ned. Herv. kerk te Lioessens (deel 1)
 25. Bezetene Anna van Ezumazijl
 26. Grietman van Oostdongeradeel zag de satan
 27. Dirk Rafaelsz Camphuysen (1586-1627)
 28. Baksteen uit Ee raakt spoor bijster
 29. Zaken uit de collectie van het Admiraliteitshuis te Dokkum
 30. De ‘Heer van Zweden’ voor altijd verbannen (1693)
 31. Wie herkent leerlingen van een schoolklas te Ee, ca. 1954 ?
 32. Trekschuit te Dokkum
 33. Rooster bij het kerkhof te Burum (Kollumerland)
 34. Igo Galama te Ezonstad
 35. Aardbeving te Hallum, anno 1756
 36. De voorvaderen van Pieter Stuyvesant kwamen uit Dokkum
 37. Kollumer Oproer in 1634
 38. De Anjumer schoolmeester moest te pronk staan, 1526
 39. Burgerboek Dokkum 1574-1798
 40. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 41. Johannes Fockema
 42. Dokkumer werd het gezicht ontnomen
 43. Familie Braak (Sneuper no. 43, p. 101 t/m 103)
 44. Dominee Brunsvelt in de problemen
 45. Gildepenning Dokkum 1785
 46. Brief van Hotse van Sinderen in 1753 van Dokkum naar New Amsterdam (New York)
 47. DE COMMUNE TE ENGWIERUM (Sneuper no. 39, 1996)
 48. Burenplicht in Oosternijkerk
 49. Wist u dat ?
 50. Het beurtschip De Stad Dockum
 51. Gevangenisstraf in 1852 voor beenderendelvers uit Hallum, Ferwerd, Marrum, Blija en Holwerd (Sneuper no. 49, maart 1999, pagina 26-30)
 52. Waar armoede toe kan leiden (gedeeltelijke overname uit Sneuper no. 25, p. 97/98)
 53. Uit een schrift met inleidingen, lezingen van Jurjen Jan Ronner
 54. Een bijzondere voorouder (11 en 30, NGV Friesland, januari 2001)
 55. Oude foto van Café De Altena aan de Streek bij Dokkum
 56. Afscheid van Morra (Sneuper no.36, maart 1996, p.26/27)
 57. De feepest yn Fryslân (Sneuper no. 27, maart 1994, p. 13/14)
 58. Gildereglement van de Bierbrouwers tot Doccum, 6 april 1648 (Sneuper no. 19, maart 1992, p. 24/25)
 59. Gevelstenen in Dokkum (2)- De Gulden Butterton, 1643
 60. Iets over hondenkarren (Sneuper no. 36, p.30, 1996)
 61. Doederus Johannes Kamminga (1884-1977)
 62. Grafstenen in de vloer van de Ned. Herv. kerk te Niawier (Sneuper no.52, 1999)
 63. QUOTISATIE – BELASTINGBOEKEN- OUDWOUDE, 1749
 64. In Ezumazijl klonk: “Blijf staan of ik schiet”
 65. Vissersschip vergaan op het Pinkegat
 66. Uitleg over het wapen van Dokkum
 67. De geschiedenis van de Norbertijner kloosters in Oostergo
 68. HET TOLHUIS ONDER OUDWOUDE (Sneuper no. 47, p. 123-126, 1998)
 69. De aanleg van de Noord-Friesche Locaal Spoorweg
 70. Zicht op het wezen van Foeke Sjoerds
 71. Gevelstenen in Dokkum – De Gouden Hand
 72. Nederland of Amerika…
 73. Een (Vergeten) dijkdoorbraak in 1686.