Verhalen Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Brabantse profvoetbalclub met wortels in Noordoost-Friesland
 2. Alba Amicorum met Friese inscripties en meer
 3. Rooms-katholieken in de Bonifatiusstad
 4. Philippus van Humalda uit Ee als ambassadeur naar de koning van Spanje
 5. Oom trouwde met dochter van zijn zus: een ongewone historie op Terlune
 6. Nij sicht op Salomon Levy
 7. Sjoerd Jelles Boersma – Een werkzame boer van de klei, De Sneuper 138
 8. Kozakken in Noordoost Friesland, 1813
 9. Elisabeth de Flines, Tussen Amsterdam en Dokkum
 10. Zeeslag bij Gibraltar, 25 april 1607
 11. Het gemeentebestuur van Ameland loog!
 12. Brief van commandeur Hidde Dirks Kat aan zijn vrouw in 1778 vanuit Straat Davis
 13. Transcriptie Kollumer Oproer, over Eeuwe Ennes
 14. Zeeprotest (1835)
 15. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 16. Het Grootschippersgilde
 17. Een verslag van een reis naar Amerika
 18. Transcriptie artikel Friesche Courant 11 februari 1797 Kollumer Oproer
 19. Jan Hendrick Jarichs van der Ley (1565-1639), een onbekend genie uit Dokkum
 20. Silhouetportretten van Dokkumer notabelen
 21. Ontboezemingen van de Dokkumer dominee Hebelius Potter (1808/1809)
 22. Oene Ramsneus, Sijtse Jochums, Pytter Lieuwma en Ate Sjolles (in dagboek Catharina Schrader)
 23. Heinrich kwam naar Ee
 24. Gedenkstenen in kelder van gemaal te Ezumazijl
 25. Grafstenen in de vloer van de Ned. Herv. kerk te Lioessens (deel 1)
 26. Bezetene Anna van Ezumazijl
 27. Grietman van Oostdongeradeel zag de satan
 28. Dirk Rafaelsz Camphuysen (1586-1627)
 29. Baksteen uit Ee raakt spoor bijster
 30. Zaken uit de collectie van het Admiraliteitshuis te Dokkum
 31. De ‘Heer van Zweden’ voor altijd verbannen (1693)
 32. Wie herkent leerlingen van een schoolklas te Ee, ca. 1954 ?
 33. Trekschuit te Dokkum
 34. Rooster bij het kerkhof te Burum (Kollumerland)
 35. Igo Galama te Ezonstad
 36. Aardbeving te Hallum, anno 1756
 37. De voorvaderen van Pieter Stuyvesant kwamen uit Dokkum
 38. Kollumer Oproer in 1634
 39. De Anjumer schoolmeester moest te pronk staan, 1526
 40. Burgerboek Dokkum 1574-1798
 41. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 42. Johannes Fockema
 43. Dokkumer werd het gezicht ontnomen
 44. Familie Braak (Sneuper no. 43, p. 101 t/m 103)
 45. Dominee Brunsvelt in de problemen
 46. Gildepenning Dokkum 1785
 47. Brief van Hotse van Sinderen in 1753 van Dokkum naar New Amsterdam (New York)
 48. DE COMMUNE TE ENGWIERUM (Sneuper no. 39, 1996)
 49. Burenplicht in Oosternijkerk
 50. Wist u dat ?
 51. Het beurtschip De Stad Dockum
 52. Gevangenisstraf in 1852 voor beenderendelvers uit Hallum, Ferwerd, Marrum, Blija en Holwerd (Sneuper no. 49, maart 1999, pagina 26-30)
 53. Waar armoede toe kan leiden (gedeeltelijke overname uit Sneuper no. 25, p. 97/98)
 54. Uit een schrift met inleidingen, lezingen van Jurjen Jan Ronner
 55. Een bijzondere voorouder (11 en 30, NGV Friesland, januari 2001)
 56. Oude foto van Café De Altena aan de Streek bij Dokkum
 57. Afscheid van Morra (Sneuper no.36, maart 1996, p.26/27)
 58. De feepest yn Fryslân (Sneuper no. 27, maart 1994, p. 13/14)
 59. Gildereglement van de Bierbrouwers tot Doccum, 6 april 1648 (Sneuper no. 19, maart 1992, p. 24/25)
 60. Gevelstenen in Dokkum (2)- De Gulden Butterton, 1643
 61. Iets over hondenkarren (Sneuper no. 36, p.30, 1996)
 62. Doederus Johannes Kamminga (1884-1977)
 63. Grafstenen in de vloer van de Ned. Herv. kerk te Niawier (Sneuper no.52, 1999)
 64. QUOTISATIE – BELASTINGBOEKEN- OUDWOUDE, 1749
 65. In Ezumazijl klonk: “Blijf staan of ik schiet”
 66. Vissersschip vergaan op het Pinkegat
 67. Uitleg over het wapen van Dokkum
 68. De geschiedenis van de Norbertijner kloosters in Oostergo
 69. HET TOLHUIS ONDER OUDWOUDE (Sneuper no. 47, p. 123-126, 1998)
 70. De aanleg van de Noord-Friesche Locaal Spoorweg
 71. Zicht op het wezen van Foeke Sjoerds
 72. Gevelstenen in Dokkum – De Gouden Hand
 73. Nederland of Amerika…
 74. Een (Vergeten) dijkdoorbraak in 1686.