Verhalen Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Sjoerd Jelles Boersma – Een werkzame boer van de klei, De Sneuper 138
 2. Kozakken in Noordoost Friesland, 1813
 3. Elisabeth de Flines, Tussen Amsterdam en Dokkum
 4. Zeeslag bij Gibraltar, 25 april 1607
 5. Het gemeentebestuur van Ameland loog!
 6. Brief van commandeur Hidde Dirks Kat aan zijn vrouw in 1778 vanuit Straat Davis
 7. Transcriptie Kollumer Oproer, over Eeuwe Ennes
 8. Zeeprotest (1835)
 9. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 10. Het Grootschippersgilde
 11. Een verslag van een reis naar Amerika
 12. Transcriptie artikel Friesche Courant 11 februari 1797 Kollumer Oproer
 13. Jan Hendrick Jarichs van der Ley (1565-1639), een onbekend genie uit Dokkum
 14. Silhouetportretten van Dokkumer notabelen
 15. Ontboezemingen van de Dokkumer dominee Hebelius Potter (1808/1809)
 16. Oene Ramsneus, Sijtse Jochums, Pytter Lieuwma en Ate Sjolles (in dagboek Catharina Schrader)
 17. Heinrich kwam naar Ee
 18. Gedenkstenen in kelder van gemaal te Ezumazijl
 19. Grafstenen in de vloer van de Ned. Herv. kerk te Lioessens (deel 1)
 20. Bezetene Anna van Ezumazijl
 21. Grietman van Oostdongeradeel zag de satan
 22. Dirk Rafaelsz Camphuysen (1586-1627)
 23. Baksteen uit Ee raakt spoor bijster
 24. Zaken uit de collectie van het Admiraliteitshuis te Dokkum
 25. De ‘Heer van Zweden’ voor altijd verbannen (1693)
 26. Wie herkent leerlingen van een schoolklas te Ee, ca. 1954 ?
 27. Trekschuit te Dokkum
 28. Rooster bij het kerkhof te Burum (Kollumerland)
 29. Igo Galama te Ezonstad
 30. Aardbeving te Hallum, anno 1756
 31. De voorvaderen van Pieter Stuyvesant kwamen uit Dokkum
 32. Kollumer Oproer in 1634
 33. De Anjumer schoolmeester moest te pronk staan, 1526
 34. Burgerboek Dokkum 1574-1798
 35. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 36. Johannes Fockema
 37. Dokkumer werd het gezicht ontnomen
 38. Familie Braak (Sneuper no. 43, p. 101 t/m 103)
 39. Dominee Brunsvelt in de problemen
 40. Gildepenning Dokkum 1785
 41. Brief van Hotse van Sinderen in 1753 van Dokkum naar New Amsterdam (New York)
 42. DE COMMUNE TE ENGWIERUM (Sneuper no. 39, 1996)
 43. Burenplicht in Oosternijkerk
 44. Wist u dat ?
 45. Het beurtschip De Stad Dockum
 46. Gevangenisstraf in 1852 voor beenderendelvers uit Hallum, Ferwerd, Marrum, Blija en Holwerd (Sneuper no. 49, maart 1999, pagina 26-30)
 47. Waar armoede toe kan leiden (gedeeltelijke overname uit Sneuper no. 25, p. 97/98)
 48. Uit een schrift met inleidingen, lezingen van Jurjen Jan Ronner
 49. Een bijzondere voorouder (11 en 30, NGV Friesland, januari 2001)
 50. Oude foto van Café De Altena aan de Streek bij Dokkum
 51. Afscheid van Morra (Sneuper no.36, maart 1996, p.26/27)
 52. De feepest yn Fryslân (Sneuper no. 27, maart 1994, p. 13/14)
 53. Gildereglement van de Bierbrouwers tot Doccum, 6 april 1648 (Sneuper no. 19, maart 1992, p. 24/25)
 54. Gevelstenen in Dokkum (2)- De Gulden Butterton, 1643
 55. Iets over hondenkarren (Sneuper no. 36, p.30, 1996)
 56. Doederus Johannes Kamminga (1884-1977)
 57. Grafstenen in de vloer van de Ned. Herv. kerk te Niawier (Sneuper no.52, 1999)
 58. QUOTISATIE – BELASTINGBOEKEN- OUDWOUDE, 1749
 59. In Ezumazijl klonk: “Blijf staan of ik schiet”
 60. Vissersschip vergaan op het Pinkegat
 61. Uitleg over het wapen van Dokkum
 62. De geschiedenis van de Norbertijner kloosters in Oostergo
 63. HET TOLHUIS ONDER OUDWOUDE (Sneuper no. 47, p. 123-126, 1998)
 64. De aanleg van de Noord-Friesche Locaal Spoorweg
 65. Zicht op het wezen van Foeke Sjoerds
 66. Gevelstenen in Dokkum – De Gouden Hand
 67. Nederland of Amerika…
 68. Een (Vergeten) dijkdoorbraak in 1686.