Boeken Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Kloek: Groot Fries molenboek
 2. Houtstromen, over Bossen, binten en boerderijen, door Paul Borghaerts
 3. Een nieuw boek: “De zigeunerrazzia van 1944”
 4. Boek Vier Eeuwen Kingma in de Oostergo
 5. De Friese boer met het grote gezin uit Kollumerland, Voorouders en nageslacht van Willem de Boer en Dieuwke Zuidema.
 6. De familie Polstra
 7. De Vries -en van het Swaddegebied
 8. De Grijpstra’s, Groningers en Friezen
 9. Te Nijenhuis, De Friese tak
 10. Holwerda, Een familie uit Oostdongeradeel
 11. Drie eeuwen geslacht Jaarsma.
 12. Het geslacht Witteveen
 13. Het geslacht Ferwerda uit Dokkum
 14. DOUMA IS DE NAAM
 15. 400 jaar Postma in woord en beeld
 16. Hoannen fan ‘e klaai.
 17. De geur van versgemaaid gras
 18. De ondergang van de Batavia
 19. Tusken Boedapest en Burgerheide
 20. Het boek ‘Geschiedenis van Dokkum’
 21. Willem Bartel van der Kooi en het tekenonderwijs in Friesland
 22. Achter het lijk wordt niet gesproken
 23. Aanvullingen op het boek Dokkumer, Kollumer en Amelander zilver
 24. Dokkumer, Kollumer en Amelander Zilver
 25. Schatgraven in de kerk van Ee
 26. Dokkum op de penning
 27. In Ald Ternaarder Kapper Fertelt, Memoires van J. A Veldhuis (1912-91)
 28. Huis ter Noord – Oudwoude
 29. Om Nijtsjerk en Nes hinne, J. Hartmans
 30. De Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen
 31. Verhalenbundels van Han Hietkamp
 32. Skiednisbylden fan Fryslân
 33. Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners
 34. C.G. Schrader’s Memory Boeck van de Vrouwens
 35. Schetsen uit de historie van Ee
 36. Mockema state, Douwe A. Zwart
 37. De Visbuurt o/d Ternaard
 38. 754: Bonifatius bij Dokkum vermoord
 39. Pleatsen yn Eastdongeradiel