Boeken Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Houtstromen, over Bossen, binten en boerderijen, door Paul Borghaerts
 2. Een nieuw boek: “De zigeunerrazzia van 1944”
 3. Boek Vier Eeuwen Kingma in de Oostergo
 4. De Friese boer met het grote gezin uit Kollumerland, Voorouders en nageslacht van Willem de Boer en Dieuwke Zuidema.
 5. De familie Polstra
 6. De Vries -en van het Swaddegebied
 7. De Grijpstra’s, Groningers en Friezen
 8. Te Nijenhuis, De Friese tak
 9. Holwerda, Een familie uit Oostdongeradeel
 10. Drie eeuwen geslacht Jaarsma.
 11. Het geslacht Witteveen
 12. Het geslacht Ferwerda uit Dokkum
 13. DOUMA IS DE NAAM
 14. 400 jaar Postma in woord en beeld
 15. Hoannen fan ‘e klaai.
 16. De geur van versgemaaid gras
 17. De ondergang van de Batavia
 18. Tusken Boedapest en Burgerheide
 19. Het boek ‘Geschiedenis van Dokkum’
 20. Willem Bartel van der Kooi en het tekenonderwijs in Friesland
 21. Achter het lijk wordt niet gesproken
 22. Aanvullingen op het boek Dokkumer, Kollumer en Amelander zilver
 23. Dokkumer, Kollumer en Amelander Zilver
 24. Schatgraven in de kerk van Ee
 25. Dokkum op de penning
 26. In Ald Ternaarder Kapper Fertelt, Memoires van J. A Veldhuis (1912-91)
 27. Huis ter Noord – Oudwoude
 28. Om Nijtsjerk en Nes hinne, J. Hartmans
 29. De Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen
 30. Verhalenbundels van Han Hietkamp
 31. Skiednisbylden fan Fryslân
 32. Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners
 33. C.G. Schrader’s Memory Boeck van de Vrouwens
 34. Schetsen uit de historie van Ee
 35. Mockema state, Douwe A. Zwart
 36. De Visbuurt o/d Ternaard
 37. 754: Bonifatius bij Dokkum vermoord
 38. Pleatsen yn Eastdongeradiel