Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!
 2. Terugblik 2018 en vooruitblik 2019
 3. Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken
 4. Mysteries rond controversiële Dokkumer eindelijk ontrafeld
 5. De Sneuper 132, december 2018, met apothekersfamilies, galkoorts en Kollum
 6. Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog
 7. Boekpresentatie van Elf Steden, 11 verhalen
 8. Dokkumer rococo interieur na meer dan eeuw terug uit Paleis Het Loo
 9. Dokkumer tijdmachine als pionier voor Hisgis project
 10. Verslag ledendag HVNF op zaterdag 6 oktober 2018 te Nuis
 11. Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer
 12. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Harlingen
 13. Nieuw boek over Oostdongeradeel in WO II
 14. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 15. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 16. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 17. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 18. De Witte Papoea uit Wierum
 19. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 20. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 21. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 22. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 23. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 24. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 25. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 26. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 27. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 28. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 29. Expositie De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk
 30. Honderden liefdesbrieven van Jaap Broersma (93) naar Tresoar
 31. Presentatie en namenindex Dokkumer Bierboek
 32. Dokkumers in oud fotoboek fotograaf Fuchs
 33. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 34. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 35. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 36. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 37. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 38. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 39. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 40. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 41. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 42. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 43. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 44. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 45. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 46. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 47. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 48. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 49. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 50. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 51. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 52. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 53. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 54. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 55. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 56. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 57. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 58. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 59. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 60. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 61. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 62. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 63. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 64. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 65. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 66. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 67. Friese monsterlijsten in boekvorm
 68. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 69. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 70. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 71. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 72. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 73. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 74. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 75. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 76. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 77. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 78. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 79. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 80. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 81. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 82. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 83. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 84. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 85. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 86. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 87. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 88. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 89. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 90. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 91. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 92. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 93. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 94. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 95. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 96. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 97. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 98. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 99. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 100. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 101. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 102. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 103. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 104. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 105. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 106. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 107. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 108. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 109. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 110. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 111. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 112. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 113. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 114. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 115. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 116. Waddencanon
 117. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 118. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 119. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 120. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 121. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 122. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 123. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 124. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 125. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 126. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 127. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 128. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 129. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 130. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 131. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 132. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 133. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 134. Sarcofagen in Friesland
 135. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 136. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 137. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 138. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 139. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 140. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 141. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 142. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 143. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 144. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 145. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 146. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 147. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 148. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 149. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 150. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 151. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 152. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 153. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 154. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 155. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 156. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 157. Stemmen op 3D project Dokkum
 158. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 159. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 160. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 161. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 162. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 163. Vernieuwde website Fryske Akademy
 164. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 165. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 166. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 167. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 168. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 169. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 170. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 171. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 172. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 173. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 174. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 175. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 176. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 177. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 178. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 179. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 180. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 181. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 182. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 183. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 184. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 185. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 186. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 187. Van snik naar smak
 188. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 189. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 190. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 191. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 192. Frysk nu bijna in Google Translate
 193. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 194. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 195. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 196. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 197. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 198. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 199. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 200. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 201. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 202. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 203. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 204. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 205. Bonifatiusjaar 2016
 206. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 207. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 208. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 209. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 210. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 211. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 212. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 213. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 214. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 215. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 216. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 217. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 218. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 219. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 220. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 221. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 222. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 223. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 224. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 225. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 226. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 227. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 228. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 229. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 230. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 231. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 232. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 233. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 234. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 235. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 236. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 237. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 238. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 239. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 240. Boerenbloed zet aan tot denken
 241. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 242. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 243. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 244. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 245. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 246. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 247. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 248. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 249. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 250. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 251. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 252. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 253. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 254. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 255. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 256. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 257. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 258. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 259. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 260. Dokkum, bolwerk van het noorden
 261. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 262. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 263. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 264. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 265. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 266. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 267. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 268. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 269. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 270. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 271. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 272. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 273. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 274. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 275. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 276. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 277. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 278. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 279. Kennis delen waar het kan
 280. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 281. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 282. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 283. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 284. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 285. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 286. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 287. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 288. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 289. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 290. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 291. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 292. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 293. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 294. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 295. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 296. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 297. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 298. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 299. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 300. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 301. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 302. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 303. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 304. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 305. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 306. It Beaken van de Fryske Akademy
 307. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 308. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 309. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 310. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 311. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 312. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 313. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 314. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 315. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 316. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 317. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 318. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 319. De Franse kazerne te Anjum
 320. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 321. Friese dame Baard in Indiaas museum
 322. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 323. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 324. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 325. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 326. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 327. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 328. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 329. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 330. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 331. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 332. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 333. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 334. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 335. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 336. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 337. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 338. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 339. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 340. Boek over Nes laat het verleden herleven
 341. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 342. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 343. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 344. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 345. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 346. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 347. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 348. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 349. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 350. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 351. Zomereinde in Bears
 352. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 353. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 354. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 355. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 356. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 357. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 358. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 359. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 360. Fulda vol van Bonifatius
 361. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 362. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 363. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 364. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 365. Voornamen in Noordoost Friesland
 366. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 367. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 368. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 369. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 370. 11en30 en geneagrammen
 371. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 372. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 373. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 374. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 375. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 376. Mummies en aardappels uit Friesland
 377. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 378. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 379. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 380. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 381. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 382. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 383. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 384. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 385. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 386. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 387. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 388. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 389. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 390. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 391. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 392. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 393. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 394. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 395. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 396. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 397. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 398. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 399. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 400. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 401. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 402. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 403. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 404. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 405. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 406. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 407. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 408. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 409. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 410. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 411. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 412. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 413. 11en30 met themanummer Rampen
 414. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 415. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 416. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 417. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 418. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 419. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 420. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 421. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 422. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 423. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 424. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 425. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 426. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 427. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 428. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 429. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 430. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 431. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 432. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 433. Heraldische databank CBG online
 434. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 435. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 436. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 437. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 438. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 439. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 440. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 441. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 442. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 443. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 444. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 445. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 446. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 447. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 448. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 449. Beneficiaal digitaal!
 450. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 451. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 452. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 453. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 454. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 455. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 456. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 457. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 458. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 459. Foudgumse school in opmars
 460. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 461. Boekhouding VOC nader ontsloten
 462. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 463. Sneuper 111 met focus op Ameland
 464. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 465. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 466. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 467. Historische topografie en cartografie in Friesland
 468. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 469. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 470. Friese familiedag
 471. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 472. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 473. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 474. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 475. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 476. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 477. Het beroep Rustmeester
 478. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 479. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 480. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 481. 11en30 juli 2013
 482. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 483. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 484. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 485. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 486. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 487. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 488. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 489. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 490. Familie van tien of meer generaties terug
 491. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 492. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 493. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 494. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 495. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 496. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 497. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 498. Vele Handen of een enkele hand
 499. De oudste kaart van Dokkum?
 500. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 501. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 502. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 503. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 504. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 505. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 506. ANBI-status. En dan?
 507. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 508. 11en30 april 2013
 509. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 510. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 511. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 512. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 513. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 514. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 515. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 516. Napoleons douane bureau te Dockum
 517. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 518. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 519. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 520. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 521. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 522. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 523. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 524. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 525. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 526. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 527. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 528. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 529. Samen staan we sterk, zeker op zee
 530. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 531. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 532. Historia Doccumensis boort in het verleden
 533. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 534. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 535. 11en30 over Mobiele Friezen
 536. Sneupen in de kerstvakantie
 537. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 538. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 539. Blad Genealogie van CBG december 2012
 540. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 541. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 542. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 543. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 544. Waterschapsarchieven en Tresoar
 545. Fryslan special over Friese Zeevaart
 546. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 547. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 548. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 549. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 550. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 551. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 552. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 553. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 554. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 555. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 556. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 557. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 558. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 559. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 560. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 561. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 562. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 563. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 564. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 565. Suggesties voor de Fryske Akademy
 566. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 567. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 568. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 569. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 570. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 571. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 572. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 573. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 574. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 575. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 576. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 577. Kan Google het Frysk redden?
 578. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 579. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 580. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 581. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 582. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 583. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 584. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 585. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 586. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 587. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 588. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 589. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 590. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 591. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 592. De paus en de Dokkumer kloostermop
 593. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 594. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 595. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 596. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 597. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 598. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 599. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 600. De familie Lodeizen te Dokkum
 601. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 602. Heeft u nog diskettes?
 603. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 604. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 605. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 606. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 607. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 608. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 609. Friezen in de online Militieregisters
 610. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 611. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 612. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 613. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 614. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 615. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 616. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 617. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 618. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 619. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 620. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 621. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 622. Biografie van Iman Falck
 623. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 624. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 625. Scans DTB Ee en Engwierum online
 626. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 627. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 628. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 629. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 630. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 631. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 632. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 633. Dokkum in wintertooi
 634. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 635. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 636. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 637. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 638. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 639. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 640. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 641. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 642. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 643. Werelate en Noordoost-Friesland online
 644. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 645. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 646. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 647. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 648. Op naar de 500 leden
 649. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 650. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 651. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 652. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 653. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 654. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 655. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 656. Scheepsmodellen in Friese kerken
 657. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 658. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 659. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 660. De galg van Ezumazijl
 661. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 662. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 663. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 664. Vele handen maken licht archiefwerk
 665. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 666. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 667. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 668. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 669. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 670. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 671. Saapke Goslings en de merklap
 672. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 673. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 674. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 675. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 676. Schatzoeken in museumcollecties
 677. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 678. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 679. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 680. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 681. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 682. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 683. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 684. Dokkum digitaal
 685. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 686. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 687. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 688. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 689. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 690. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 691. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 692. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 693. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 694. VOC-database bron voor vele verhalen
 695. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 696. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 697. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 698. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 699. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 700. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 701. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 702. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 703. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 704. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 705. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 706. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 707. Zoeken in Google boeken
 708. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 709. Met de bus op de sneup door Friesland
 710. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 711. Zeepaard in Moddergat
 712. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 713. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 714. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 715. Boek historisch reddingstation Moddergat
 716. iPad app Markant Friesland musea live
 717. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 718. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 719. Geboren in 1811 in Friesland
 720. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 721. Dwaande in Noordoost Friesland
 722. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 723. Muntschatten in collectie Fries Museum
 724. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 725. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 726. Maritieme historici actief bijeen
 727. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 728. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 729. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 730. Oude kaart Noordoost Friesland
 731. Rijdende en varende historie in Dokkum
 732. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 733. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 734. Amelander historie aan zee
 735. Sonttolproject naar volgende fase
 736. Collectie Fries Museum in online database
 737. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 738. Amelander historie online
 739. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 740. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 741. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 742. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 743. Baron Van Sytzama
 744. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 745. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 746. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 747. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 748. Meine Tosk
 749. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 750. URL verkorten met Lyt.sr
 751. Meer historie op de proppen
 752. Walvisstrandingen toen en nu
 753. Film De schaduw van Bonifatius
 754. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 755. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 756. Proppen oud papier als historische bron
 757. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 758. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 759. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 760. Buurtschap De Oere te Moddergat
 761. Fiskershuske en VPRO
 762. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 763. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 764. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 765. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 766. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 767. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 768. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 769. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 770. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 771. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 772. De Sneuper als social magazine op de iPad
 773. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 774. Friezen in het leger van Napoleon
 775. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 776. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 777. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 778. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 779. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 780. De Slag in de Sont, 1658
 781. Maritiem digitaal vernieuwd
 782. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 783. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 784. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 785. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 786. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 787. Registres Civiques Friesland online
 788. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 789. Ons verenigingswapen
 790. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 791. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 792. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 793. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 794. Diaconieboeken als genealogische bron
 795. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 796. Geheim van Tolsum: website en boek
 797. Sneuper 99 van december 2010
 798. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 799. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 800. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 801. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 802. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 803. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 804. Moddergat in de picture
 805. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 806. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 807. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 808. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 809. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 810. WL3 als scheepsmodel
 811. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 812. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 813. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 814. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 815. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 816. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 817. Hallumer grafstenen blootgelegd
 818. Gevoel voor tijd
 819. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 820. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 821. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 822. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 823. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 824. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 825. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 826. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 827. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 828. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 829. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 830. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 831. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 832. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 833. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 834. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 835. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 836. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 837. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 838. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 839. Historische wandkaarten online
 840. Noorderbreedte inspireert tot debat
 841. Oplage Sneuper naar 480
 842. Friezen als slaven in Barbarije
 843. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 844. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 845. Friese oorlogsdagboeken online
 846. Leven van de wind
 847. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 848. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 849. Veroordeeld in Friesland
 850. Fries in India in Martena museum
 851. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 852. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 853. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 854. Archief Letterhoeke Tresoar
 855. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 856. Bitri scooters uit Dokkum
 857. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 858. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 859. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 860. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 861. Een indiaan in Anjum
 862. Familysearch met scans
 863. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 864. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 865. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 866. De murd van Piet de Haan
 867. Open Kampioenschap Paleografie online
 868. Familie-archivaris worden
 869. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 870. Waddenwandelen
 871. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 872. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 873. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 874. De zin van het delen
 875. Oerboeren in de Friese Wouden
 876. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 877. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 878. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 879. Nieuwe online maritieme bronnen
 880. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 881. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 882. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 883. Alde Fryske Tsjerken jarig
 884. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 885. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 886. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 887. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 888. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 889. Vrienden van De Sukerei
 890. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 891. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 892. Molenweekend Dongeradeel
 893. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 894. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 895. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 896. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 897. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 898. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 899. Verkoop bij brandende keerse
 900. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 901. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 902. Kerfstokjes van onze voorouders
 903. Collaterale Successie in Friesland
 904. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 905. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 906. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 907. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 908. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 909. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 910. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 911. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 912. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 913. Fryske Wikipedia
 914. De oorlog een gezicht gegeven
 915. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 916. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 917. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 918. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 919. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 920. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 921. Wüst walst woest naar winst
 922. Maak kennis met de Sneuper
 923. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 924. Sluiproutes Tresoar databases
 925. Zoekplaatjes Friesland
 926. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 927. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 928. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 929. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 930. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 931. Lidmatenboeken Dantumawoude
 932. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 933. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 934. Friezen in de VOC
 935. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 936. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 937. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 938. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 939. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 940. Lezingen in Friesland en online
 941. Dokkum in Google Streetview
 942. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 943. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 944. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 945. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 946. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 947. Schaatswedstrijden te Dokkum
 948. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 949. Guur weer door de eeuwen heen
 950. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 951. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 952. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 953. Historische boekpresentaties
 954. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 955. Dockumer Roem verhuurt historie
 956. Luisteren naar dialecten
 957. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 958. Kolonistendag druk bezocht
 959. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 960. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 961. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 962. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 963. Sonttol registers 1557-1850 online
 964. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 965. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 966. Collectie Pieter Nieuwland online
 967. Kerk van de Friezen in Rome
 968. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 969. Klokmakers te Dokkum
 970. Letterhoeke Tresoar online
 971. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 972. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 973. Aankondiging boek Munnekezijl
 974. Sneuper september luidt najaar in
 975. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 976. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 977. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 978. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 979. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 980. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 981. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 982. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 983. Terug in de tijd
 984. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 985. In het blauwe licht van God
 986. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 987. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 988. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 989. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 990. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 991. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 992. De Sneuper in vernieuwd jasje
 993. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 994. Oude brieven blijven boeien
 995. Volgens Bartjens
 996. Verborgen online pareltjes
 997. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 998. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 999. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 1000. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 1001. Het testament van Pieter Stuyvesant
 1002. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 1003. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 1004. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 1005. Meten en weten met Gemma Frisius
 1006. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 1007. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 1008. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 1009. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 1010. Historie Klooster Claerkamp online
 1011. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1012. Zoekplaatjes
 1013. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1014. Een Fries en een Mohawk
 1015. Fluitschip op bodem Oostzee
 1016. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1017. Frederick Philipse revisited
 1018. Genealogie Duitse voorouders
 1019. Frederick Philipse en historische onzin
 1020. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1021. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1022. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1023. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1024. Tips voor het weekend
 1025. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1026. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1027. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1028. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1029. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1030. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1031. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1032. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1033. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1034. Friezen in het kielzog van Hudson
 1035. Criminele rolboeken Tresoar online
 1036. Friezen in West-Afrika in 1715
 1037. Visboek van Adriaen Coenen
 1038. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1039. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1040. Friezen op Ceylon
 1041. Het gaat om verhalen
 1042. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1043. Friese goud- en zilversmeden
 1044. Oude Friese adel en aanverwante families
 1045. De sprekende kaart
 1046. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1047. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1048. De botten van Descartes en Camphuysen
 1049. Transcripties van oude boeken online
 1050. Fryslan in de war
 1051. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1052. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1053. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1054. Boek: Zeedijken in het noorden
 1055. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1056. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1057. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1058. Tresoor in de uitverkoop
 1059. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1060. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1061. Mooie vondst in streekarchief
 1062. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1063. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1064. Zonen van Adam in Nederland
 1065. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1066. Eeuwelingen in Friesland
 1067. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1068. Wandelen door Groningen van 1637
 1069. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1070. Friese brieven in Amsterdam
 1071. Canon van Friesland gepresenteerd
 1072. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1073. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1074. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1075. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1076. Katholiek Dokkum online in beeld
 1077. In het blauwe licht van God
 1078. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1079. Friezen op Spitsbergen 2
 1080. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1081. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1082. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1083. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1084. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1085. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1086. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1087. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1088. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1089. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1090. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1091. Friezen op Spitsbergen
 1092. Friezen in Denemarken
 1093. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1094. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1095. De Friese academie
 1096. Fries boek: Achter de skêrm
 1097. Archief van het web en alerting services
 1098. Friese admiraal terug in Dokkum
 1099. De Hellinga’s en aanverwante families
 1100. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1101. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1102. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1103. Duitse muts van kant
 1104. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1105. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1106. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1107. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1108. Friese Alba Amicorum
 1109. Gone fishing
 1110. Digitale archivarissen
 1111. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1112. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1113. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1114. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1115. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1116. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1117. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1118. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1119. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1120. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1121. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1122. Genealogische en historische blogs
 1123. Historische architectuur
 1124. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1125. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1126. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1127. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1128. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1129. Doopsgezinden in Friesland
 1130. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1131. Nederlandse liederen van vroeger
 1132. Friese bronnen van voor 1600
 1133. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1134. Musea in Noordoost Friesland
 1135. Stamt u ook af van zwervers?
 1136. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1137. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1138. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1139. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1140. Crimineel interessant
 1141. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1142. Cursus Oud Schrift via internet
 1143. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1144. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1145. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1146. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1147. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1148. Genealogische en historische podcasts
 1149. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1150. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1151. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1152. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1153. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1154. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1155. Genealogische programma’s op een rijtje
 1156. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1157. Cartografie Noordoost Friesland
 1158. Voorouders die militair waren ?
 1159. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1160. Oude boeken online via Google Books
 1161. Friese dagboeken
 1162. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1163. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1164. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1165. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1166. Sneupers bloggen