Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Het Friese smaldeel in Tocht naar Chatham 1667
 2. Strandingen en goederen uit verongelukte schepen in hypotheekboeken Westdongeradeel
 3. Kroniek van Dokkum en andere Friese kronieken gedigitaliseerd
 4. Symposium Admiraliteit van Friesland 3 feb 2024 te Sneek
 5. Friese Genealogische Contactdag 6 april 2024
 6. Collectie Wim Dolk onder de loep
 7. De Sneuper 152, december 2023, met Olde Raadhuis, vlag Zilvervloot en rijkste boer
 8. Cursus paleografie in Streekarchief Dokkum
 9. Open Archieven gekoppeld aan onze genealogiedatabase
 10. Dokkumer huisnamenwandeling overhandigt aan wethouder Jouta
 11. Beeldverslag Ledendag zaterdag 7 oktober 2023 in Rinsumageast
 12. Ledendag zaterdag 7 oktober 2023 in Rinsumageast
 13. De Sneuper 151, september 2023, met Bogermanpastorie, Gosse Lolkes en zilversmeden
 14. Fotoalbum van Sigarenfabriek “De Nijverheid” in Dokkum geschonken aan Tresoar
 15. Kaart Staten en Stinzen uit De Sneuper 150 nu ook digitaal beschikbaar
 16. Frisse wind bij Vlootschouw 2023
 17. Verslag uitreiking jubileumnummer De Sneuper 150
 18. Jubileumnummer De Sneuper 150, juni 2023, met adel, portretten en zilver
 19. Boek en tentoonstelling over grafstenen Grote Kerk Dokkum
 20. Boek Vluchtelingen in Westdongeradeel 1940-1945
 21. Digitale nieuwtjes
 22. Verslag ledendag voorjaar 2023 te Anjum
 23. De Sneuper 149, maart 2023, met joodse inwoners, een Fries aan de Kaap en een zilveren beker
 24. De Sneuper 148, december 2022, met patriot Van Kleffens, Johannes Hilarides en de ouders van Abel Tasman
 25. Paul Borghaerts spreekt woensdag 16 november over dendrochronologie in Dokkum
 26. Siderius de Granaet eindeluk in ut Dokkumers!
 27. Testament van Tjemck van Holdinga-Van Meckema, anno 1472
 28. Leden HVNF kunnen online eigen genealogie bijhouden
 29. Ledendag HVNF zaterdag 8 oktober 2022 in Hegebeintum
 30. Voor het eerst een biografie van de bekende Dokkumer Piet Oberman
 31. De Sneuper 147, september 2022, met Waalse Furie 1572, kaatsbaan en provoost
 32. Herdruk ‘Ontsnapt aan het bloedbad’ verschenen
 33. De Sneuper 146, juni 2022, met Schonegevel, Offingaburg en Former van der Elst
 34. Huisnamen Dokkum terug in straatbeeld
 35. Boek, Open dag, demonstratie veevervoer en expositie Veehandel en veemarkten in Fryslân
 36. Nieuw boek: Niet waard om opgehangen te worden
 37. Verslag ledendag voorjaar 2022 Dokkum
 38. Heerlijk boek: De verzonken kunstschatten van de Vrouw Maria
 39. De Sneuper 145, maart 2022, met stadsgas, vlasboerderij en master Rintjema
 40. Update genealogie-database en beeldbank
 41. De Sneuper 144, december 2021, met Ids Wiersma, molens en Herwey
 42. Boek ‘De Elfstedentocht van ’97’ met Dokkum op cover
 43. Roptamolen centraal in De Sneuper en Museum Dokkum
 44. De drie 16e eeuwse visboeken van Adriaen Coenen
 45. Boekpresentatie Onder Frieslands grauwe hemel
 46. Kloek: Groot Fries molenboek
 47. Ledendag HVNF in zonnig Dokkum
 48. Houtstromen, over Bossen, binten en boerderijen, door Paul Borghaerts
 49. De Sneuper 143, september 2021, met Dokkumer zilver, klokkenroof en bewogen levens
 50. Een nieuw boek: “De zigeunerrazzia van 1944”
 51. De Sneuper 142, juni 2021, themanummer kerken in de schaduw
 52. Brabantse profvoetbalclub met wortels in Noordoost-Friesland
 53. Ferdban, nieuw boek Oebele Vries over Oudfriese oorkonden
 54. Vlasroute Noordoost-Friesland van start met uitdelen gratis vlaszaadzakjes
 55. De Sneuper 141, maart 2021, met meester Bruining, Philander en kerkklokken
 56. Friezen in Amsterdamse akten
 57. Ferwerder bedelares stierf eenzaam in een schuur (1815)
 58. Schilderij Maaltijd te Dokkum met Philander in de schijnwerpers bij Rijksmuseum
 59. Nieuw boek Gerard Mast – Eendenkooien in Fryslân 1450-2015
 60. Philippus van Humalda uit Ee als ambassadeur naar de koning van Spanje
 61. Oom trouwde met dochter van zijn zus: een ongewone historie op Terlune
 62. Intekenactie voor eerbetoon aan het Friese dorpscafé
 63. De Sneuper 140, december 2020, met Allerheiligenvloed, Salomon Levy en portretten
 64. Fries ganzenbord uit 1880
 65. De rode winkel van Wopke en Ym Postuma (1954-1985)
 66. De Sneuper 139, september 2020, met Schiermonnikoog, stins, kerkklokken en postschippers
 67. De swarte winkel
 68. Duitse voorouders in Noordoost-Friesland
 69. Mededeling voor leden mbt najaarsvergadering 2020
 70. Dames-modemagazijn Van Erp (1905-1919)
 71. Genealogische publicaties Noordoost-Friesland
 72. Nieuw stamboomboek: nazaten van Sybren Pieters en Grietje Adsers
 73. Stichting Erfskip Terpdoarpen integreert in HVNF.nl
 74. Artisante an de Syl
 75. De Sneuper 138, juni 2020, met Spaanse Griep, 75 jaar vrijheid en opvallende geneagrammen
 76. Vlasroute dit jaar vernieuwd en coronaproof
 77. Bijnamen in manuscript vroedvrouw Schrader
 78. De hond in de pot, of in de doofpot?
 79. De oorlog een gezicht gegeven: Westdongeradeel, Deel 5
 80. Apothekerswinkel an de Syl
 81. Hartje Dokkum
 82. Ledendag 18 april 2020 gaat NIET door
 83. De Sneuper 137, maart 2020, met Foeke Sjoerds, Van Aylva, oorlogen en Ponga
 84. Ledenvergadering zaterdag 18 april 2020 in Dokkum
 85. Oudste Stadsraadhuis van Dokkum in pand Artisante
 86. Driedelige lezingenserie over rampen en reddingen in het Noordelijk Scheepvaartmuseum
 87. Alle Sonttolregisters online: een monsterklus voltooid
 88. Vaartzicht in Oudwoude
 89. Raadsleden krijgen Frysk bûsboekje
 90. Historisch plaatjesalbum van Noordoost-Friesland aangeboden aan burgemeester Kramer
 91. Brieven, foto’s en albums Fries Museum passen beter in Tresoar
 92. De Vrije Fries 2019 met Vegelin, Jonathan Israel en Culturele Hoofdstad
 93. Bestuursfoto hoge heren in Ezumazijl (1910)
 94. De Sneuper 136, december 2019, met Hannema, Van Collem, Sjuxma en mooie vondsten
 95. Betekenisvol boek gelanceerd: ‘Oorlogsvluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-45’
 96. Nieuw boek: Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945
 97. De Sneuper 135, september 2019, met Titia, Camphuysen en een lugubere vondst
 98. Maakt Transkribus van paleografie straks paleomagie?
 99. Een uitstapje naar Groningen – Ledendag 12 oktober in Zoutkamp
 100. Noflike middei mei Tresoar yn Wetsens
 101. Ruim 400 jaar oude gevelsteen terug in Ee!
 102. Gevelsteen uit 1613 weer terug naar geboortehuis Foeke Sjoerds
 103. Lezingen in Sint Vituskerk Wetsens
 104. Ledendag zaterdag 12 oktober 2019 in Zoutkamp
 105. Nieuw inzicht in vroegste geschiedenis Veenwouden
 106. Rouwbord van Titia van Burmania onthuld
 107. Korenmolen De Hoop in Dokkum 170 jaar
 108. Gillis van den Rade, bijzondere voorouder van menig Noordoost-Fries
 109. Archeologische vondst in Ee uit tijd van Bonifatius
 110. Online krantendatabases en tyfusepidemie in Anjum
 111. Onthulling replica rouwbord Titia van Burmania
 112. Betrokkenen Kollumer Oproer van zeer divers pluimage
 113. De Sneuper 134, juni 2019, Kollumer Oproer, themanummer Salomon Levy
 114. Beeld van Titus opgepoetst door maker Natasja Bennink
 115. Afscheid Ihno Dragt van Museum Dokkum
 116. Saken van Staet en Oorlogh
 117. Verslag ledendag Schiermonnikoog, april 2019
 118. Overhandiging HVNF-herindelingsmok aan gemeenteraad Noardeast-Fryslân
 119. Holwerd verwelkomt Hessel Meckema van Aylva
 120. Nieuw oud lijkpad ontdekt in Dokkum
 121. De Sneuper 133, maart 2019, met smederij Kiestra, Vondelpark en Meckema
 122. Zuco Dokkum brengt traditionele ambacht terug
 123. Sneupers bij conferentie Begjinne mei Bewarje
 124. Fries erfgoed online: nog steeds zoekende
 125. Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!
 126. Terugblik 2018 en vooruitblik 2019
 127. Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken
 128. Mysteries rond controversiële Dokkumer eindelijk ontrafeld
 129. De Sneuper 132, december 2018, met apothekersfamilies, galkoorts en Kollum
 130. Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog
 131. Boekpresentatie van Elf Steden, 11 verhalen
 132. Dokkumer rococo interieur na meer dan eeuw terug uit Paleis Het Loo
 133. Dokkumer tijdmachine als pionier voor Hisgis project
 134. Verslag ledendag HVNF op zaterdag 6 oktober 2018 te Nuis
 135. Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer
 136. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Harlingen
 137. Nieuw boek over Oostdongeradeel in WO II
 138. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 139. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 140. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 141. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 142. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 143. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 144. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 145. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 146. De Witte Papoea uit Wierum
 147. De Witte Papoea uit Wierum
 148. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 149. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 150. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 151. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 152. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 153. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 154. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 155. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 156. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 157. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 158. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 159. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 160. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 161. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 162. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 163. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 164. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 165. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 166. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 167. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 168. Expositie De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk
 169. Honderden liefdesbrieven van Jaap Broersma (93) naar Tresoar
 170. Presentatie en namenindex Dokkumer Bierboek
 171. Dokkumers in oud fotoboek fotograaf Fuchs
 172. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 173. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 174. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 175. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 176. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 177. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 178. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 179. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 180. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 181. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 182. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 183. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 184. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 185. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 186. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 187. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 188. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 189. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 190. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 191. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 192. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 193. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 194. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 195. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 196. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 197. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 198. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 199. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 200. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 201. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 202. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 203. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 204. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 205. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 206. Friese monsterlijsten in boekvorm
 207. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 208. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 209. Voordelen
 210. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 211. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 212. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 213. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 214. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 215. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 216. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 217. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 218. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 219. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 220. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 221. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 222. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 223. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 224. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 225. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 226. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 227. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 228. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 229. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 230. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 231. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 232. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 233. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 234. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 235. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 236. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 237. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 238. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 239. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 240. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 241. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 242. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 243. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 244. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 245. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 246. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 247. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 248. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 249. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 250. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 251. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 252. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 253. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 254. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 255. Waddencanon
 256. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 257. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 258. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 259. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 260. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 261. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 262. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 263. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 264. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 265. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 266. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 267. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 268. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 269. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 270. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 271. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 272. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 273. Sarcofagen in Friesland
 274. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 275. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 276. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 277. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 278. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 279. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 280. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 281. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 282. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 283. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 284. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 285. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 286. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 287. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 288. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 289. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 290. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 291. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 292. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 293. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 294. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 295. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 296. Stemmen op 3D project Dokkum
 297. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 298. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 299. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 300. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 301. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 302. Vernieuwde website Fryske Akademy
 303. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 304. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 305. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 306. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 307. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 308. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 309. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 310. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 311. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 312. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 313. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 314. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 315. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 316. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 317. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 318. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 319. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 320. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 321. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 322. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 323. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 324. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 325. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 326. Van snik naar smak
 327. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 328. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 329. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 330. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 331. Frysk nu bijna in Google Translate
 332. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 333. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 334. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 335. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 336. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 337. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 338. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 339. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 340. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 341. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 342. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 343. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 344. Bonifatiusjaar 2016
 345. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 346. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 347. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 348. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 349. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 350. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 351. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 352. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 353. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 354. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 355. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 356. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 357. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 358. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 359. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 360. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 361. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 362. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 363. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 364. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 365. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 366. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 367. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 368. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 369. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 370. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 371. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 372. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 373. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 374. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 375. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 376. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 377. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 378. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 379. Boerenbloed zet aan tot denken
 380. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 381. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 382. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 383. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 384. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 385. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 386. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 387. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 388. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 389. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 390. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 391. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 392. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 393. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 394. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 395. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 396. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 397. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 398. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 399. Dokkum, bolwerk van het noorden
 400. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 401. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 402. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 403. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 404. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 405. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 406. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 407. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 408. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 409. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 410. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 411. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 412. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 413. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 414. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 415. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 416. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 417. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 418. Kennis delen waar het kan
 419. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 420. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 421. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 422. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 423. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 424. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 425. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 426. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 427. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 428. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 429. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 430. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 431. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 432. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 433. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 434. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 435. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 436. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 437. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 438. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 439. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 440. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 441. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 442. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 443. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 444. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 445. It Beaken van de Fryske Akademy
 446. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 447. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 448. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 449. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 450. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 451. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 452. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 453. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 454. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 455. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 456. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 457. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 458. De Franse kazerne te Anjum
 459. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 460. Friese dame Baard in Indiaas museum
 461. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 462. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 463. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 464. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 465. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 466. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 467. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 468. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 469. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 470. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 471. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 472. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 473. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 474. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 475. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 476. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 477. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 478. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 479. Boek over Nes laat het verleden herleven
 480. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 481. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 482. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 483. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 484. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 485. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 486. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 487. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 488. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 489. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 490. Zomereinde in Bears
 491. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 492. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 493. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 494. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 495. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 496. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 497. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 498. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 499. Fulda vol van Bonifatius
 500. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 501. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 502. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 503. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 504. Voornamen in Noordoost Friesland
 505. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 506. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 507. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 508. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 509. 11en30 en geneagrammen
 510. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 511. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 512. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 513. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 514. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 515. Mummies en aardappels uit Friesland
 516. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 517. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 518. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 519. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 520. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 521. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 522. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 523. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 524. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 525. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 526. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 527. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 528. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 529. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 530. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 531. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 532. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 533. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 534. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 535. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 536. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 537. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 538. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 539. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 540. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 541. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 542. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 543. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 544. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 545. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 546. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 547. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 548. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 549. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 550. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 551. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 552. 11en30 met themanummer Rampen
 553. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 554. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 555. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 556. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 557. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 558. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 559. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 560. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 561. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 562. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 563. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 564. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 565. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 566. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 567. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 568. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 569. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 570. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 571. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 572. Heraldische databank CBG online
 573. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 574. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 575. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 576. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 577. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 578. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 579. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 580. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 581. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 582. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 583. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 584. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 585. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 586. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 587. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 588. Beneficiaal digitaal!
 589. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 590. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 591. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 592. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 593. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 594. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 595. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 596. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 597. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 598. Foudgumse school in opmars
 599. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 600. Boekhouding VOC nader ontsloten
 601. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 602. Sneuper 111 met focus op Ameland
 603. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 604. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 605. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 606. Historische topografie en cartografie in Friesland
 607. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 608. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 609. Friese familiedag
 610. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 611. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 612. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 613. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 614. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 615. Het beroep Rustmeester
 616. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 617. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 618. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 619. 11en30 juli 2013
 620. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 621. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 622. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 623. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 624. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 625. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 626. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 627. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 628. Familie van tien of meer generaties terug
 629. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 630. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 631. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 632. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 633. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 634. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 635. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 636. Vele Handen of een enkele hand
 637. De oudste kaart van Dokkum?
 638. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 639. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 640. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 641. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 642. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 643. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 644. ANBI-status. En dan?
 645. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 646. 11en30 april 2013
 647. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 648. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 649. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 650. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 651. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 652. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 653. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 654. Napoleons douane bureau te Dockum
 655. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 656. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 657. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 658. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 659. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 660. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 661. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 662. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 663. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 664. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 665. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 666. Samen staan we sterk, zeker op zee
 667. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 668. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 669. Historia Doccumensis boort in het verleden
 670. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 671. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 672. 11en30 over Mobiele Friezen
 673. Sneupen in de kerstvakantie
 674. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 675. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 676. Blad Genealogie van CBG december 2012
 677. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 678. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 679. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 680. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 681. Waterschapsarchieven en Tresoar
 682. Fryslan special over Friese Zeevaart
 683. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 684. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 685. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 686. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 687. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 688. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 689. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 690. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 691. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 692. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 693. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 694. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 695. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 696. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 697. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 698. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 699. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 700. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 701. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 702. Suggesties voor de Fryske Akademy
 703. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 704. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 705. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 706. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 707. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 708. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 709. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 710. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 711. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 712. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 713. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 714. Kan Google het Frysk redden?
 715. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 716. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 717. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 718. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 719. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 720. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 721. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 722. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 723. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 724. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 725. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 726. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 727. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 728. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 729. De paus en de Dokkumer kloostermop
 730. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 731. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 732. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 733. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 734. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 735. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 736. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 737. De familie Lodeizen te Dokkum
 738. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 739. Heeft u nog diskettes?
 740. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 741. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 742. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 743. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 744. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 745. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 746. Friezen in de online Militieregisters
 747. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 748. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 749. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 750. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 751. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 752. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 753. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 754. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 755. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 756. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 757. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 758. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 759. Biografie van Iman Falck
 760. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 761. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 762. Scans DTB Ee en Engwierum online
 763. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 764. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 765. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 766. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 767. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 768. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 769. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 770. Dokkum in wintertooi
 771. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 772. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 773. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 774. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 775. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 776. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 777. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 778. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 779. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 780. Werelate en Noordoost-Friesland online
 781. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 782. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 783. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 784. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 785. Op naar de 500 leden
 786. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 787. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 788. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 789. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 790. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 791. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 792. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 793. Scheepsmodellen in Friese kerken
 794. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 795. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 796. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 797. Links
 798. De galg van Ezumazijl
 799. Voordelen
 800. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 801. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 802. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 803. Vele handen maken licht archiefwerk
 804. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 805. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 806. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 807. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 808. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 809. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 810. Saapke Goslings en de merklap
 811. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 812. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 813. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 814. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 815. Schatzoeken in museumcollecties
 816. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 817. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 818. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 819. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 820. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 821. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 822. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 823. Dokkum digitaal
 824. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 825. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 826. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 827. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 828. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 829. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 830. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 831. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 832. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 833. VOC-database bron voor vele verhalen
 834. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 835. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 836. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 837. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 838. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 839. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 840. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 841. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 842. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 843. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 844. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 845. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 846. Zoeken in Google boeken
 847. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 848. Met de bus op de sneup door Friesland
 849. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 850. Zeepaard in Moddergat
 851. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 852. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 853. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 854. Boek historisch reddingstation Moddergat
 855. iPad app Markant Friesland musea live
 856. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 857. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 858. Geboren in 1811 in Friesland
 859. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 860. Dwaande in Noordoost Friesland
 861. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 862. Muntschatten in collectie Fries Museum
 863. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 864. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 865. Maritieme historici actief bijeen
 866. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 867. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 868. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 869. Oude kaart Noordoost Friesland
 870. Rijdende en varende historie in Dokkum
 871. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 872. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 873. Amelander historie aan zee
 874. Sonttolproject naar volgende fase
 875. Collectie Fries Museum in online database
 876. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 877. Amelander historie online
 878. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 879. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 880. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 881. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 882. Baron Van Sytzama
 883. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 884. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 885. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 886. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 887. Meine Tosk
 888. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 889. URL verkorten met Lyt.sr
 890. Meer historie op de proppen
 891. Walvisstrandingen toen en nu
 892. Film De schaduw van Bonifatius
 893. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 894. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 895. Proppen oud papier als historische bron
 896. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 897. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 898. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 899. Buurtschap De Oere te Moddergat
 900. Fiskershuske en VPRO
 901. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 902. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 903. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 904. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 905. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 906. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 907. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 908. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 909. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 910. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 911. De Sneuper als social magazine op de iPad
 912. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 913. Friezen in het leger van Napoleon
 914. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 915. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 916. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 917. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 918. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 919. De Slag in de Sont, 1658
 920. Maritiem digitaal vernieuwd
 921. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 922. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 923. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 924. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 925. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 926. Registres Civiques Friesland online
 927. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 928. Ons verenigingswapen
 929. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 930. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 931. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 932. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 933. Diaconieboeken als genealogische bron
 934. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 935. Geheim van Tolsum: website en boek
 936. Sneuper 99 van december 2010
 937. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 938. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 939. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 940. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 941. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 942. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 943. Moddergat in de picture
 944. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 945. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 946. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 947. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 948. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 949. WL3 als scheepsmodel
 950. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 951. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 952. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 953. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 954. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 955. Hallumer grafstenen blootgelegd
 956. Gevoel voor tijd
 957. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 958. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 959. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 960. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 961. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 962. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 963. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 964. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 965. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 966. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 967. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 968. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 969. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 970. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 971. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 972. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 973. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 974. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 975. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 976. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 977. Historische wandkaarten online
 978. Noorderbreedte inspireert tot debat
 979. Oplage Sneuper naar 480
 980. Friezen als slaven in Barbarije
 981. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 982. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 983. Friese oorlogsdagboeken online
 984. Leven van de wind
 985. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 986. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 987. Veroordeeld in Friesland
 988. Fries in India in Martena museum
 989. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 990. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 991. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 992. Archief Letterhoeke Tresoar
 993. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 994. Bitri scooters uit Dokkum
 995. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 996. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 997. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 998. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 999. Een indiaan in Anjum
 1000. Familysearch met scans
 1001. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 1002. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 1003. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 1004. De murd van Piet de Haan
 1005. Open Kampioenschap Paleografie online
 1006. Familie-archivaris worden
 1007. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 1008. Waddenwandelen
 1009. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 1010. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 1011. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 1012. De zin van het delen
 1013. Oerboeren in de Friese Wouden
 1014. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 1015. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 1016. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 1017. Nieuwe online maritieme bronnen
 1018. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 1019. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 1020. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 1021. Alde Fryske Tsjerken jarig
 1022. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 1023. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 1024. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 1025. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 1026. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 1027. Vrienden van De Sukerei
 1028. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 1029. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 1030. Molenweekend Dongeradeel
 1031. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 1032. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 1033. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 1034. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 1035. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 1036. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 1037. Verkoop bij brandende keerse
 1038. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 1039. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 1040. Kerfstokjes van onze voorouders
 1041. Collaterale Successie in Friesland
 1042. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 1043. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 1044. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 1045. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 1046. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 1047. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 1048. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 1049. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 1050. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 1051. Fryske Wikipedia
 1052. De oorlog een gezicht gegeven
 1053. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 1054. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 1055. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 1056. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 1057. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 1058. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 1059. Wüst walst woest naar winst
 1060. Maak kennis met de Sneuper
 1061. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 1062. Sluiproutes Tresoar databases
 1063. Zoekplaatjes Friesland
 1064. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 1065. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 1066. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 1067. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 1068. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 1069. Lidmatenboeken Dantumawoude
 1070. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 1071. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 1072. Friezen in de VOC
 1073. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 1074. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 1075. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 1076. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 1077. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 1078. Lezingen in Friesland en online
 1079. Dokkum in Google Streetview
 1080. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 1081. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 1082. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 1083. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 1084. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 1085. Schaatswedstrijden te Dokkum
 1086. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 1087. Guur weer door de eeuwen heen
 1088. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 1089. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 1090. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 1091. Historische boekpresentaties
 1092. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 1093. Dockumer Roem verhuurt historie
 1094. Luisteren naar dialecten
 1095. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 1096. Kolonistendag druk bezocht
 1097. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 1098. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 1099. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 1100. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 1101. Sonttol registers 1557-1850 online
 1102. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 1103. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 1104. Collectie Pieter Nieuwland online
 1105. Kerk van de Friezen in Rome
 1106. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 1107. Klokmakers te Dokkum
 1108. Letterhoeke Tresoar online
 1109. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 1110. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 1111. Aankondiging boek Munnekezijl
 1112. Sneuper september luidt najaar in
 1113. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 1114. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 1115. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 1116. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 1117. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 1118. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 1119. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 1120. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 1121. Terug in de tijd
 1122. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 1123. In het blauwe licht van God
 1124. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 1125. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 1126. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 1127. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 1128. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 1129. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 1130. De Sneuper in vernieuwd jasje
 1131. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 1132. Oude brieven blijven boeien
 1133. Volgens Bartjens
 1134. Verborgen online pareltjes
 1135. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 1136. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 1137. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 1138. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 1139. Het testament van Pieter Stuyvesant
 1140. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 1141. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 1142. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 1143. Meten en weten met Gemma Frisius
 1144. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 1145. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 1146. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 1147. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 1148. Historie Klooster Claerkamp online
 1149. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1150. Zoekplaatjes
 1151. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1152. Een Fries en een Mohawk
 1153. Fluitschip op bodem Oostzee
 1154. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1155. Frederick Philipse revisited
 1156. Genealogie Duitse voorouders
 1157. Frederick Philipse en historische onzin
 1158. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1159. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1160. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1161. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1162. Tips voor het weekend
 1163. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1164. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1165. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1166. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1167. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1168. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1169. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1170. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1171. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1172. Friezen in het kielzog van Hudson
 1173. Criminele rolboeken Tresoar online
 1174. Friezen in West-Afrika in 1715
 1175. Visboek van Adriaen Coenen
 1176. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1177. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1178. Friezen op Ceylon
 1179. Het gaat om verhalen
 1180. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1181. Friese goud- en zilversmeden
 1182. Oude Friese adel en aanverwante families
 1183. De sprekende kaart
 1184. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1185. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1186. De botten van Descartes en Camphuysen
 1187. Transcripties van oude boeken online
 1188. Fryslan in de war
 1189. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1190. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1191. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1192. Boek: Zeedijken in het noorden
 1193. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1194. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1195. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1196. Tresoor in de uitverkoop
 1197. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1198. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1199. Mooie vondst in streekarchief
 1200. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1201. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1202. Zonen van Adam in Nederland
 1203. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1204. Eeuwelingen in Friesland
 1205. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1206. Wandelen door Groningen van 1637
 1207. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1208. Friese brieven in Amsterdam
 1209. Canon van Friesland gepresenteerd
 1210. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1211. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1212. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1213. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1214. Katholiek Dokkum online in beeld
 1215. In het blauwe licht van God
 1216. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1217. Friezen op Spitsbergen 2
 1218. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1219. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1220. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1221. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1222. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1223. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1224. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1225. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1226. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1227. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1228. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1229. Friezen op Spitsbergen
 1230. Friezen in Denemarken
 1231. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1232. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1233. De Friese academie
 1234. Fries boek: Achter de skêrm
 1235. Archief van het web en alerting services
 1236. Friese admiraal terug in Dokkum
 1237. De Hellinga’s en aanverwante families
 1238. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1239. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1240. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1241. Duitse muts van kant
 1242. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1243. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1244. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1245. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1246. Friese Alba Amicorum
 1247. Gone fishing
 1248. Digitale archivarissen
 1249. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1250. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1251. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1252. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1253. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1254. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1255. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1256. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1257. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1258. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1259. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1260. Genealogische en historische blogs
 1261. Historische architectuur
 1262. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1263. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1264. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1265. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1266. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1267. Doopsgezinden in Friesland
 1268. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1269. Nederlandse liederen van vroeger
 1270. Friese bronnen van voor 1600
 1271. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1272. Musea in Noordoost Friesland
 1273. Stamt u ook af van zwervers?
 1274. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1275. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1276. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1277. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1278. Crimineel interessant
 1279. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1280. Cursus Oud Schrift via internet
 1281. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1282. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1283. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1284. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1285. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1286. Genealogische en historische podcasts
 1287. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1288. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1289. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1290. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1291. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1292. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1293. Genealogische programma’s op een rijtje
 1294. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1295. Cartografie Noordoost Friesland
 1296. Voorouders die militair waren ?
 1297. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1298. Oude boeken online via Google Books
 1299. Friese dagboeken
 1300. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1301. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1302. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1303. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1304. Sneupers bloggen
 1305. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha