Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. De rode winkel van Wopke en Ym Postuma (1954-1985)
 2. De Sneuper 139, september 2020, met Schiermonnikoog, stins, kerkklokken en postschippers
 3. De swarte winkel
 4. Duitse voorouders in Noordoost-Friesland
 5. Mededeling voor leden mbt najaarsvergadering 2020
 6. Dames-modemagazijn Van Erp (1905-1919)
 7. Genealogische publicaties Noordoost-Friesland
 8. Nieuw stamboomboek: nazaten van Sybren Pieters en Grietje Adsers
 9. Stichting Erfskip Terpdoarpen integreert in HVNF.nl
 10. Artisante an de Syl
 11. De Sneuper 138, juni 2020, met Spaanse Griep, 75 jaar vrijheid en opvallende geneagrammen
 12. Vlasroute dit jaar vernieuwd en coronaproof
 13. Bijnamen in manuscript vroedvrouw Schrader
 14. De hond in de pot, of in de doofpot?
 15. De oorlog een gezicht gegeven: Westdongeradeel, Deel 5
 16. Apothekerswinkel an de Syl
 17. Hartje Dokkum
 18. Ledendag 18 april 2020 gaat NIET door
 19. De Sneuper 137, maart 2020, met Foeke Sjoerds, Van Aylva, oorlogen en Ponga
 20. Ledenvergadering zaterdag 18 april 2020 in Dokkum
 21. Oudste Stadsraadhuis van Dokkum in pand Artisante
 22. Driedelige lezingenserie over rampen en reddingen in het Noordelijk Scheepvaartmuseum
 23. Alle Sonttolregisters online: een monsterklus voltooid
 24. Vaartzicht in Oudwoude
 25. Raadsleden krijgen Frysk bûsboekje
 26. Historisch plaatjesalbum van Noordoost-Friesland aangeboden aan burgemeester Kramer
 27. Brieven, foto’s en albums Fries Museum passen beter in Tresoar
 28. De Vrije Fries 2019 met Vegelin, Jonathan Israel en Culturele Hoofdstad
 29. Bestuursfoto hoge heren in Ezumazijl (1910)
 30. De Sneuper 136, december 2019, met Hannema, Van Collem, Sjuxma en mooie vondsten
 31. Betekenisvol boek gelanceerd: ‘Oorlogsvluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-45’
 32. Nieuw boek: Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945
 33. De Sneuper 135, september 2019, met Titia, Camphuysen en een lugubere vondst
 34. Maakt Transkribus van paleografie straks paleomagie?
 35. Een uitstapje naar Groningen – Ledendag 12 oktober in Zoutkamp
 36. Noflike middei mei Tresoar yn Wetsens
 37. Ruim 400 jaar oude gevelsteen terug in Ee!
 38. Gevelsteen uit 1613 weer terug naar geboortehuis Foeke Sjoerds
 39. Lezingen in Sint Vituskerk Wetsens
 40. Ledendag zaterdag 12 oktober 2019 in Zoutkamp
 41. Nieuw inzicht in vroegste geschiedenis Veenwouden
 42. Rouwbord van Titia van Burmania onthuld
 43. Korenmolen De Hoop in Dokkum 170 jaar
 44. Gillis van den Rade, bijzondere voorouder van menig Noordoost-Fries
 45. Archeologische vondst in Ee uit tijd van Bonifatius
 46. Online krantendatabases en tyfusepidemie in Anjum
 47. Onthulling replica rouwbord Titia van Burmania
 48. Betrokkenen Kollumer Oproer van zeer divers pluimage
 49. De Sneuper 134, juni 2019, Kollumer Oproer, themanummer Salomon Levy
 50. Beeld van Titus opgepoetst door maker Natasja Bennink
 51. Afscheid Ihno Dragt van Museum Dokkum
 52. Saken van Staet en Oorlogh
 53. Verslag ledendag Schiermonnikoog, april 2019
 54. Overhandiging HVNF-herindelingsmok aan gemeenteraad Noardeast-Fryslân
 55. Holwerd verwelkomt Hessel Meckema van Aylva
 56. Nieuw oud lijkpad ontdekt in Dokkum
 57. De Sneuper 133, maart 2019, met smederij Kiestra, Vondelpark en Meckema
 58. Zuco Dokkum brengt traditionele ambacht terug
 59. Sneupers bij conferentie Begjinne mei Bewarje
 60. Fries erfgoed online: nog steeds zoekende
 61. Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!
 62. Terugblik 2018 en vooruitblik 2019
 63. Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken
 64. Mysteries rond controversiële Dokkumer eindelijk ontrafeld
 65. De Sneuper 132, december 2018, met apothekersfamilies, galkoorts en Kollum
 66. Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog
 67. Boekpresentatie van Elf Steden, 11 verhalen
 68. Dokkumer rococo interieur na meer dan eeuw terug uit Paleis Het Loo
 69. Dokkumer tijdmachine als pionier voor Hisgis project
 70. Verslag ledendag HVNF op zaterdag 6 oktober 2018 te Nuis
 71. Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer
 72. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Harlingen
 73. Nieuw boek over Oostdongeradeel in WO II
 74. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 75. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 76. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 77. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 78. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 79. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 80. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 81. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 82. De Witte Papoea uit Wierum
 83. De Witte Papoea uit Wierum
 84. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 85. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 86. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 87. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 88. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 89. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 90. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 91. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 92. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 93. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 94. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 95. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 96. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 97. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 98. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 99. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 100. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 101. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 102. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 103. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 104. Expositie De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk
 105. Honderden liefdesbrieven van Jaap Broersma (93) naar Tresoar
 106. Presentatie en namenindex Dokkumer Bierboek
 107. Dokkumers in oud fotoboek fotograaf Fuchs
 108. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 109. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 110. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 111. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 112. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 113. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 114. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 115. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 116. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 117. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 118. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 119. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 120. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 121. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 122. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 123. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 124. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 125. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 126. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 127. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 128. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 129. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 130. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 131. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 132. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 133. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 134. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 135. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 136. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 137. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 138. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 139. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 140. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 141. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 142. Friese monsterlijsten in boekvorm
 143. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 144. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 145. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 146. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 147. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 148. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 149. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 150. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 151. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 152. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 153. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 154. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 155. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 156. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 157. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 158. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 159. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 160. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 161. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 162. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 163. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 164. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 165. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 166. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 167. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 168. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 169. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 170. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 171. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 172. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 173. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 174. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 175. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 176. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 177. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 178. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 179. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 180. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 181. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 182. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 183. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 184. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 185. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 186. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 187. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 188. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 189. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 190. Waddencanon
 191. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 192. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 193. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 194. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 195. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 196. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 197. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 198. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 199. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 200. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 201. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 202. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 203. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 204. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 205. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 206. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 207. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 208. Sarcofagen in Friesland
 209. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 210. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 211. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 212. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 213. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 214. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 215. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 216. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 217. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 218. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 219. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 220. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 221. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 222. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 223. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 224. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 225. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 226. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 227. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 228. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 229. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 230. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 231. Stemmen op 3D project Dokkum
 232. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 233. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 234. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 235. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 236. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 237. Vernieuwde website Fryske Akademy
 238. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 239. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 240. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 241. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 242. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 243. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 244. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 245. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 246. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 247. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 248. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 249. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 250. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 251. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 252. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 253. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 254. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 255. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 256. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 257. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 258. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 259. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 260. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 261. Van snik naar smak
 262. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 263. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 264. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 265. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 266. Frysk nu bijna in Google Translate
 267. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 268. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 269. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 270. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 271. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 272. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 273. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 274. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 275. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 276. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 277. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 278. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 279. Bonifatiusjaar 2016
 280. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 281. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 282. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 283. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 284. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 285. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 286. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 287. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 288. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 289. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 290. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 291. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 292. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 293. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 294. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 295. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 296. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 297. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 298. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 299. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 300. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 301. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 302. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 303. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 304. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 305. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 306. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 307. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 308. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 309. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 310. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 311. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 312. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 313. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 314. Boerenbloed zet aan tot denken
 315. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 316. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 317. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 318. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 319. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 320. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 321. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 322. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 323. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 324. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 325. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 326. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 327. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 328. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 329. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 330. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 331. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 332. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 333. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 334. Dokkum, bolwerk van het noorden
 335. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 336. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 337. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 338. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 339. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 340. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 341. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 342. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 343. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 344. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 345. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 346. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 347. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 348. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 349. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 350. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 351. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 352. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 353. Kennis delen waar het kan
 354. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 355. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 356. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 357. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 358. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 359. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 360. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 361. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 362. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 363. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 364. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 365. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 366. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 367. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 368. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 369. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 370. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 371. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 372. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 373. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 374. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 375. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 376. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 377. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 378. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 379. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 380. It Beaken van de Fryske Akademy
 381. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 382. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 383. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 384. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 385. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 386. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 387. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 388. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 389. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 390. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 391. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 392. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 393. De Franse kazerne te Anjum
 394. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 395. Friese dame Baard in Indiaas museum
 396. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 397. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 398. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 399. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 400. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 401. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 402. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 403. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 404. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 405. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 406. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 407. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 408. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 409. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 410. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 411. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 412. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 413. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 414. Boek over Nes laat het verleden herleven
 415. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 416. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 417. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 418. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 419. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 420. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 421. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 422. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 423. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 424. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 425. Zomereinde in Bears
 426. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 427. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 428. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 429. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 430. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 431. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 432. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 433. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 434. Fulda vol van Bonifatius
 435. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 436. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 437. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 438. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 439. Voornamen in Noordoost Friesland
 440. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 441. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 442. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 443. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 444. 11en30 en geneagrammen
 445. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 446. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 447. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 448. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 449. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 450. Mummies en aardappels uit Friesland
 451. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 452. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 453. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 454. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 455. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 456. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 457. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 458. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 459. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 460. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 461. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 462. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 463. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 464. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 465. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 466. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 467. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 468. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 469. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 470. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 471. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 472. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 473. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 474. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 475. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 476. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 477. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 478. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 479. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 480. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 481. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 482. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 483. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 484. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 485. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 486. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 487. 11en30 met themanummer Rampen
 488. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 489. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 490. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 491. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 492. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 493. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 494. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 495. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 496. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 497. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 498. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 499. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 500. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 501. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 502. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 503. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 504. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 505. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 506. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 507. Heraldische databank CBG online
 508. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 509. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 510. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 511. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 512. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 513. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 514. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 515. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 516. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 517. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 518. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 519. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 520. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 521. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 522. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 523. Beneficiaal digitaal!
 524. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 525. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 526. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 527. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 528. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 529. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 530. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 531. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 532. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 533. Foudgumse school in opmars
 534. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 535. Boekhouding VOC nader ontsloten
 536. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 537. Sneuper 111 met focus op Ameland
 538. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 539. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 540. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 541. Historische topografie en cartografie in Friesland
 542. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 543. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 544. Friese familiedag
 545. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 546. Op de Praatstoel 2 met oral history bestellen
 547. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 548. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 549. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 550. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 551. Het beroep Rustmeester
 552. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 553. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 554. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 555. 11en30 juli 2013
 556. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 557. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 558. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 559. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 560. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 561. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 562. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 563. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 564. Familie van tien of meer generaties terug
 565. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 566. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 567. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 568. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 569. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 570. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 571. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 572. Vele Handen of een enkele hand
 573. De oudste kaart van Dokkum?
 574. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 575. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 576. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 577. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 578. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 579. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 580. ANBI-status. En dan?
 581. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 582. 11en30 april 2013
 583. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 584. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 585. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 586. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 587. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 588. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 589. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 590. Napoleons douane bureau te Dockum
 591. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 592. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 593. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 594. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 595. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 596. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 597. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 598. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 599. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 600. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 601. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 602. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 603. Samen staan we sterk, zeker op zee
 604. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 605. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 606. Historia Doccumensis boort in het verleden
 607. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 608. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 609. 11en30 over Mobiele Friezen
 610. Sneupen in de kerstvakantie
 611. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 612. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 613. Blad Genealogie van CBG december 2012
 614. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 615. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 616. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 617. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 618. Waterschapsarchieven en Tresoar
 619. Fryslan special over Friese Zeevaart
 620. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 621. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 622. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 623. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 624. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 625. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 626. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 627. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 628. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 629. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 630. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 631. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 632. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 633. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 634. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 635. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 636. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 637. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 638. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 639. Suggesties voor de Fryske Akademy
 640. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 641. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 642. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 643. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 644. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 645. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 646. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 647. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 648. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 649. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 650. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 651. Kan Google het Frysk redden?
 652. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 653. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 654. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 655. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 656. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 657. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 658. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 659. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 660. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 661. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 662. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 663. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 664. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 665. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 666. De paus en de Dokkumer kloostermop
 667. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 668. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 669. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 670. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 671. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 672. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 673. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 674. De familie Lodeizen te Dokkum
 675. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 676. Heeft u nog diskettes?
 677. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 678. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 679. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 680. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 681. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 682. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 683. Friezen in de online Militieregisters
 684. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 685. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 686. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 687. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 688. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 689. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 690. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 691. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 692. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 693. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 694. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 695. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 696. Biografie van Iman Falck
 697. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 698. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 699. Scans DTB Ee en Engwierum online
 700. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 701. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 702. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 703. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 704. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 705. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 706. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 707. Dokkum in wintertooi
 708. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 709. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 710. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 711. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 712. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 713. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 714. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 715. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 716. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 717. Werelate en Noordoost-Friesland online
 718. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 719. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 720. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 721. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 722. Op naar de 500 leden
 723. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 724. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 725. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 726. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 727. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 728. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 729. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 730. Scheepsmodellen in Friese kerken
 731. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 732. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 733. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 734. Links
 735. De galg van Ezumazijl
 736. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 737. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 738. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 739. Vele handen maken licht archiefwerk
 740. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 741. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 742. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 743. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 744. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 745. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 746. Saapke Goslings en de merklap
 747. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 748. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 749. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 750. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 751. Schatzoeken in museumcollecties
 752. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 753. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 754. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 755. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 756. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 757. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 758. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 759. Dokkum digitaal
 760. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 761. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 762. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 763. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 764. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 765. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 766. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 767. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 768. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 769. VOC-database bron voor vele verhalen
 770. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 771. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 772. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 773. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 774. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 775. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 776. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 777. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 778. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 779. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 780. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 781. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 782. Zoeken in Google boeken
 783. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 784. Met de bus op de sneup door Friesland
 785. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 786. Zeepaard in Moddergat
 787. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 788. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 789. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 790. Boek historisch reddingstation Moddergat
 791. iPad app Markant Friesland musea live
 792. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 793. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 794. Geboren in 1811 in Friesland
 795. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 796. Dwaande in Noordoost Friesland
 797. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 798. Muntschatten in collectie Fries Museum
 799. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 800. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 801. Maritieme historici actief bijeen
 802. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 803. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 804. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 805. Oude kaart Noordoost Friesland
 806. Rijdende en varende historie in Dokkum
 807. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 808. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 809. Amelander historie aan zee
 810. Sonttolproject naar volgende fase
 811. Collectie Fries Museum in online database
 812. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 813. Amelander historie online
 814. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 815. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 816. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 817. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 818. Baron Van Sytzama
 819. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 820. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 821. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 822. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 823. Meine Tosk
 824. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 825. URL verkorten met Lyt.sr
 826. Meer historie op de proppen
 827. Walvisstrandingen toen en nu
 828. Film De schaduw van Bonifatius
 829. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 830. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 831. Proppen oud papier als historische bron
 832. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 833. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 834. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 835. Buurtschap De Oere te Moddergat
 836. Fiskershuske en VPRO
 837. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 838. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 839. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 840. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 841. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 842. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 843. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 844. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 845. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 846. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 847. De Sneuper als social magazine op de iPad
 848. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 849. Friezen in het leger van Napoleon
 850. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 851. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 852. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 853. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 854. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 855. De Slag in de Sont, 1658
 856. Maritiem digitaal vernieuwd
 857. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 858. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 859. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 860. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 861. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 862. Registres Civiques Friesland online
 863. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 864. Ons verenigingswapen
 865. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 866. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 867. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 868. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 869. Diaconieboeken als genealogische bron
 870. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 871. Geheim van Tolsum: website en boek
 872. Sneuper 99 van december 2010
 873. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 874. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 875. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 876. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 877. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 878. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 879. Moddergat in de picture
 880. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 881. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 882. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 883. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 884. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 885. WL3 als scheepsmodel
 886. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 887. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 888. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 889. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 890. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 891. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 892. Hallumer grafstenen blootgelegd
 893. Gevoel voor tijd
 894. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 895. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 896. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 897. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 898. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 899. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 900. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 901. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 902. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 903. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 904. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 905. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 906. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 907. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 908. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 909. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 910. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 911. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 912. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 913. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 914. Historische wandkaarten online
 915. Noorderbreedte inspireert tot debat
 916. Oplage Sneuper naar 480
 917. Friezen als slaven in Barbarije
 918. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 919. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 920. Friese oorlogsdagboeken online
 921. Leven van de wind
 922. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 923. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 924. Veroordeeld in Friesland
 925. Fries in India in Martena museum
 926. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 927. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 928. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 929. Archief Letterhoeke Tresoar
 930. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 931. Bitri scooters uit Dokkum
 932. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 933. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 934. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 935. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 936. Een indiaan in Anjum
 937. Familysearch met scans
 938. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 939. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 940. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 941. De murd van Piet de Haan
 942. Open Kampioenschap Paleografie online
 943. Familie-archivaris worden
 944. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 945. Waddenwandelen
 946. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 947. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 948. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 949. De zin van het delen
 950. Oerboeren in de Friese Wouden
 951. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 952. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 953. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 954. Nieuwe online maritieme bronnen
 955. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 956. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 957. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 958. Alde Fryske Tsjerken jarig
 959. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 960. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 961. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 962. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 963. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 964. Vrienden van De Sukerei
 965. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 966. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 967. Molenweekend Dongeradeel
 968. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 969. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 970. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 971. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 972. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 973. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 974. Verkoop bij brandende keerse
 975. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 976. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 977. Kerfstokjes van onze voorouders
 978. Collaterale Successie in Friesland
 979. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 980. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 981. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 982. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 983. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 984. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 985. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 986. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 987. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 988. Fryske Wikipedia
 989. De oorlog een gezicht gegeven
 990. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 991. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 992. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 993. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 994. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 995. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 996. Wüst walst woest naar winst
 997. Maak kennis met de Sneuper
 998. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 999. Sluiproutes Tresoar databases
 1000. Zoekplaatjes Friesland
 1001. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 1002. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 1003. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 1004. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 1005. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 1006. Lidmatenboeken Dantumawoude
 1007. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 1008. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 1009. Friezen in de VOC
 1010. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 1011. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 1012. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 1013. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 1014. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 1015. Lezingen in Friesland en online
 1016. Dokkum in Google Streetview
 1017. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 1018. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 1019. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 1020. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 1021. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 1022. Schaatswedstrijden te Dokkum
 1023. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 1024. Guur weer door de eeuwen heen
 1025. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 1026. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 1027. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 1028. Historische boekpresentaties
 1029. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 1030. Dockumer Roem verhuurt historie
 1031. Luisteren naar dialecten
 1032. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 1033. Kolonistendag druk bezocht
 1034. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 1035. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 1036. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 1037. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 1038. Sonttol registers 1557-1850 online
 1039. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 1040. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 1041. Collectie Pieter Nieuwland online
 1042. Kerk van de Friezen in Rome
 1043. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 1044. Klokmakers te Dokkum
 1045. Letterhoeke Tresoar online
 1046. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 1047. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 1048. Aankondiging boek Munnekezijl
 1049. Sneuper september luidt najaar in
 1050. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 1051. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 1052. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 1053. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 1054. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 1055. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 1056. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 1057. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 1058. Terug in de tijd
 1059. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 1060. In het blauwe licht van God
 1061. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 1062. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 1063. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 1064. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 1065. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 1066. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 1067. De Sneuper in vernieuwd jasje
 1068. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 1069. Oude brieven blijven boeien
 1070. Volgens Bartjens
 1071. Verborgen online pareltjes
 1072. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 1073. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 1074. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 1075. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 1076. Het testament van Pieter Stuyvesant
 1077. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 1078. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 1079. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 1080. Meten en weten met Gemma Frisius
 1081. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 1082. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 1083. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 1084. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 1085. Historie Klooster Claerkamp online
 1086. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1087. Zoekplaatjes
 1088. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1089. Een Fries en een Mohawk
 1090. Fluitschip op bodem Oostzee
 1091. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1092. Frederick Philipse revisited
 1093. Genealogie Duitse voorouders
 1094. Frederick Philipse en historische onzin
 1095. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1096. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1097. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1098. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1099. Tips voor het weekend
 1100. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1101. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1102. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1103. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1104. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1105. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1106. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1107. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1108. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1109. Friezen in het kielzog van Hudson
 1110. Criminele rolboeken Tresoar online
 1111. Friezen in West-Afrika in 1715
 1112. Visboek van Adriaen Coenen
 1113. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1114. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1115. Friezen op Ceylon
 1116. Het gaat om verhalen
 1117. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1118. Friese goud- en zilversmeden
 1119. Oude Friese adel en aanverwante families
 1120. De sprekende kaart
 1121. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1122. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1123. De botten van Descartes en Camphuysen
 1124. Transcripties van oude boeken online
 1125. Fryslan in de war
 1126. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1127. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1128. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1129. Boek: Zeedijken in het noorden
 1130. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1131. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1132. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1133. Tresoor in de uitverkoop
 1134. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1135. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1136. Mooie vondst in streekarchief
 1137. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1138. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1139. Zonen van Adam in Nederland
 1140. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1141. Eeuwelingen in Friesland
 1142. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1143. Wandelen door Groningen van 1637
 1144. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1145. Friese brieven in Amsterdam
 1146. Canon van Friesland gepresenteerd
 1147. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1148. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1149. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1150. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1151. Katholiek Dokkum online in beeld
 1152. In het blauwe licht van God
 1153. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1154. Friezen op Spitsbergen 2
 1155. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1156. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1157. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1158. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1159. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1160. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1161. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1162. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1163. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1164. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1165. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1166. Friezen op Spitsbergen
 1167. Friezen in Denemarken
 1168. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1169. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1170. De Friese academie
 1171. Fries boek: Achter de skêrm
 1172. Archief van het web en alerting services
 1173. Friese admiraal terug in Dokkum
 1174. De Hellinga’s en aanverwante families
 1175. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1176. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1177. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1178. Duitse muts van kant
 1179. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1180. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1181. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1182. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1183. Friese Alba Amicorum
 1184. Gone fishing
 1185. Digitale archivarissen
 1186. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1187. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1188. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1189. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1190. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1191. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1192. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1193. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1194. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1195. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1196. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1197. Genealogische en historische blogs
 1198. Historische architectuur
 1199. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1200. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1201. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1202. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1203. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1204. Doopsgezinden in Friesland
 1205. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1206. Nederlandse liederen van vroeger
 1207. Friese bronnen van voor 1600
 1208. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1209. Musea in Noordoost Friesland
 1210. Stamt u ook af van zwervers?
 1211. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1212. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1213. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1214. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1215. Crimineel interessant
 1216. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1217. Cursus Oud Schrift via internet
 1218. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1219. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1220. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1221. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1222. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1223. Genealogische en historische podcasts
 1224. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1225. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1226. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1227. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1228. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1229. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1230. Genealogische programma’s op een rijtje
 1231. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1232. Cartografie Noordoost Friesland
 1233. Voorouders die militair waren ?
 1234. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1235. Oude boeken online via Google Books
 1236. Friese dagboeken
 1237. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1238. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1239. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1240. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1241. Sneupers bloggen
 1242. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha