Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Beeld van Titus opgepoetst door maker Natasja Bennink
 2. Afscheid Ihno Dragt van Museum Dokkum
 3. Saken van Staet en Oorlogh
 4. Verslag ledendag Schiermonnikoog, april 2019
 5. Overhandiging HVNF-herindelingsmok aan gemeenteraad Noardeast-Fryslân
 6. Holwerd verwelkomt Hessel Meckema van Aylva
 7. Nieuw oud lijkpad ontdekt in Dokkum
 8. De Sneuper 133, maart 2019, met smederij Kiestra, Vondelpark en Meckema
 9. Zuco Dokkum brengt traditionele ambacht terug
 10. Sneupers bij conferentie Begjinne mei Bewarje
 11. Fries erfgoed online: nog steeds zoekende
 12. Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!
 13. Terugblik 2018 en vooruitblik 2019
 14. Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken
 15. Mysteries rond controversiële Dokkumer eindelijk ontrafeld
 16. De Sneuper 132, december 2018, met apothekersfamilies, galkoorts en Kollum
 17. Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog
 18. Boekpresentatie van Elf Steden, 11 verhalen
 19. Dokkumer rococo interieur na meer dan eeuw terug uit Paleis Het Loo
 20. Dokkumer tijdmachine als pionier voor Hisgis project
 21. Verslag ledendag HVNF op zaterdag 6 oktober 2018 te Nuis
 22. Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer
 23. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Harlingen
 24. Nieuw boek over Oostdongeradeel in WO II
 25. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 26. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 27. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 28. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 29. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 30. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 31. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 32. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 33. De Witte Papoea uit Wierum
 34. De Witte Papoea uit Wierum
 35. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 36. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 37. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 38. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 39. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 40. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 41. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 42. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 43. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 44. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 45. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 46. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 47. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 48. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 49. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 50. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 51. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 52. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 53. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 54. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 55. Expositie De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk
 56. Honderden liefdesbrieven van Jaap Broersma (93) naar Tresoar
 57. Presentatie en namenindex Dokkumer Bierboek
 58. Dokkumers in oud fotoboek fotograaf Fuchs
 59. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 60. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 61. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 62. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 63. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 64. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 65. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 66. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 67. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 68. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 69. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 70. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 71. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 72. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 73. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 74. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 75. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 76. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 77. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 78. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 79. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 80. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 81. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 82. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 83. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 84. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 85. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 86. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 87. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 88. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 89. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 90. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 91. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 92. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 93. Friese monsterlijsten in boekvorm
 94. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 95. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 96. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 97. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 98. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 99. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 100. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 101. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 102. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 103. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 104. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 105. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 106. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 107. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 108. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 109. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 110. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 111. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 112. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 113. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 114. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 115. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 116. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 117. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 118. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 119. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 120. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 121. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 122. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 123. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 124. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 125. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 126. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 127. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 128. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 129. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 130. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 131. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 132. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 133. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 134. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 135. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 136. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 137. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 138. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 139. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 140. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 141. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 142. Waddencanon
 143. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 144. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 145. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 146. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 147. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 148. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 149. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 150. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 151. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 152. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 153. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 154. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 155. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 156. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 157. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 158. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 159. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 160. Sarcofagen in Friesland
 161. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 162. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 163. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 164. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 165. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 166. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 167. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 168. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 169. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 170. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 171. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 172. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 173. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 174. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 175. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 176. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 177. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 178. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 179. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 180. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 181. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 182. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 183. Stemmen op 3D project Dokkum
 184. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 185. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 186. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 187. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 188. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 189. Vernieuwde website Fryske Akademy
 190. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 191. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 192. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 193. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 194. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 195. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 196. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 197. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 198. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 199. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 200. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 201. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 202. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 203. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 204. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 205. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 206. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 207. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 208. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 209. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 210. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 211. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 212. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 213. Van snik naar smak
 214. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 215. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 216. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 217. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 218. Frysk nu bijna in Google Translate
 219. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 220. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 221. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 222. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 223. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 224. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 225. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 226. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 227. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 228. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 229. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 230. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 231. Bonifatiusjaar 2016
 232. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 233. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 234. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 235. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 236. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 237. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 238. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 239. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 240. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 241. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 242. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 243. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 244. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 245. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 246. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 247. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 248. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 249. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 250. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 251. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 252. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 253. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 254. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 255. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 256. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 257. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 258. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 259. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 260. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 261. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 262. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 263. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 264. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 265. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 266. Boerenbloed zet aan tot denken
 267. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 268. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 269. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 270. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 271. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 272. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 273. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 274. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 275. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 276. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 277. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 278. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 279. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 280. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 281. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 282. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 283. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 284. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 285. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 286. Dokkum, bolwerk van het noorden
 287. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 288. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 289. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 290. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 291. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 292. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 293. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 294. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 295. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 296. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 297. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 298. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 299. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 300. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 301. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 302. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 303. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 304. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 305. Kennis delen waar het kan
 306. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 307. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 308. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 309. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 310. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 311. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 312. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 313. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 314. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 315. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 316. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 317. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 318. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 319. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 320. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 321. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 322. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 323. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 324. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 325. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 326. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 327. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 328. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 329. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 330. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 331. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 332. It Beaken van de Fryske Akademy
 333. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 334. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 335. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 336. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 337. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 338. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 339. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 340. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 341. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 342. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 343. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 344. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 345. De Franse kazerne te Anjum
 346. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 347. Friese dame Baard in Indiaas museum
 348. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 349. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 350. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 351. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 352. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 353. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 354. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 355. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 356. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 357. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 358. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 359. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 360. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 361. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 362. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 363. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 364. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 365. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 366. Boek over Nes laat het verleden herleven
 367. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 368. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 369. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 370. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 371. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 372. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 373. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 374. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 375. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 376. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 377. Zomereinde in Bears
 378. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 379. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 380. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 381. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 382. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 383. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 384. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 385. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 386. Fulda vol van Bonifatius
 387. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 388. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 389. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 390. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 391. Voornamen in Noordoost Friesland
 392. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 393. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 394. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 395. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 396. 11en30 en geneagrammen
 397. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 398. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 399. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 400. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 401. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 402. Mummies en aardappels uit Friesland
 403. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 404. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 405. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 406. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 407. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 408. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 409. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 410. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 411. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 412. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 413. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 414. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 415. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 416. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 417. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 418. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 419. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 420. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 421. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 422. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 423. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 424. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 425. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 426. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 427. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 428. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 429. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 430. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 431. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 432. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 433. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 434. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 435. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 436. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 437. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 438. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 439. 11en30 met themanummer Rampen
 440. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 441. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 442. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 443. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 444. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 445. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 446. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 447. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 448. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 449. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 450. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 451. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 452. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 453. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 454. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 455. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 456. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 457. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 458. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 459. Heraldische databank CBG online
 460. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 461. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 462. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 463. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 464. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 465. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 466. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 467. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 468. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 469. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 470. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 471. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 472. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 473. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 474. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 475. Beneficiaal digitaal!
 476. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 477. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 478. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 479. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 480. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 481. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 482. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 483. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 484. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 485. Foudgumse school in opmars
 486. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 487. Boekhouding VOC nader ontsloten
 488. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 489. Sneuper 111 met focus op Ameland
 490. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 491. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 492. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 493. Historische topografie en cartografie in Friesland
 494. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 495. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 496. Friese familiedag
 497. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 498. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 499. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 500. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 501. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 502. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 503. Het beroep Rustmeester
 504. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 505. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 506. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 507. 11en30 juli 2013
 508. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 509. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 510. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 511. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 512. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 513. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 514. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 515. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 516. Familie van tien of meer generaties terug
 517. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 518. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 519. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 520. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 521. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 522. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 523. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 524. Vele Handen of een enkele hand
 525. De oudste kaart van Dokkum?
 526. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 527. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 528. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 529. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 530. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 531. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 532. ANBI-status. En dan?
 533. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 534. 11en30 april 2013
 535. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 536. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 537. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 538. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 539. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 540. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 541. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 542. Napoleons douane bureau te Dockum
 543. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 544. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 545. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 546. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 547. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 548. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 549. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 550. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 551. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 552. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 553. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 554. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 555. Samen staan we sterk, zeker op zee
 556. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 557. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 558. Historia Doccumensis boort in het verleden
 559. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 560. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 561. 11en30 over Mobiele Friezen
 562. Sneupen in de kerstvakantie
 563. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 564. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 565. Blad Genealogie van CBG december 2012
 566. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 567. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 568. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 569. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 570. Waterschapsarchieven en Tresoar
 571. Fryslan special over Friese Zeevaart
 572. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 573. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 574. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 575. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 576. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 577. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 578. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 579. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 580. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 581. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 582. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 583. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 584. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 585. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 586. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 587. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 588. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 589. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 590. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 591. Suggesties voor de Fryske Akademy
 592. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 593. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 594. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 595. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 596. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 597. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 598. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 599. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 600. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 601. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 602. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 603. Kan Google het Frysk redden?
 604. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 605. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 606. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 607. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 608. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 609. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 610. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 611. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 612. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 613. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 614. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 615. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 616. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 617. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 618. De paus en de Dokkumer kloostermop
 619. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 620. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 621. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 622. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 623. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 624. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 625. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 626. De familie Lodeizen te Dokkum
 627. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 628. Heeft u nog diskettes?
 629. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 630. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 631. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 632. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 633. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 634. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 635. Friezen in de online Militieregisters
 636. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 637. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 638. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 639. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 640. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 641. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 642. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 643. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 644. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 645. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 646. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 647. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 648. Biografie van Iman Falck
 649. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 650. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 651. Scans DTB Ee en Engwierum online
 652. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 653. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 654. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 655. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 656. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 657. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 658. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 659. Dokkum in wintertooi
 660. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 661. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 662. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 663. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 664. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 665. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 666. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 667. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 668. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 669. Werelate en Noordoost-Friesland online
 670. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 671. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 672. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 673. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 674. Op naar de 500 leden
 675. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 676. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 677. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 678. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 679. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 680. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 681. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 682. Scheepsmodellen in Friese kerken
 683. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 684. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 685. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 686. De galg van Ezumazijl
 687. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 688. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 689. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 690. Vele handen maken licht archiefwerk
 691. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 692. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 693. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 694. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 695. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 696. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 697. Saapke Goslings en de merklap
 698. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 699. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 700. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 701. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 702. Schatzoeken in museumcollecties
 703. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 704. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 705. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 706. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 707. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 708. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 709. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 710. Dokkum digitaal
 711. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 712. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 713. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 714. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 715. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 716. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 717. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 718. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 719. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 720. VOC-database bron voor vele verhalen
 721. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 722. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 723. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 724. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 725. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 726. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 727. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 728. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 729. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 730. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 731. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 732. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 733. Zoeken in Google boeken
 734. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 735. Met de bus op de sneup door Friesland
 736. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 737. Zeepaard in Moddergat
 738. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 739. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 740. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 741. Boek historisch reddingstation Moddergat
 742. iPad app Markant Friesland musea live
 743. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 744. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 745. Geboren in 1811 in Friesland
 746. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 747. Dwaande in Noordoost Friesland
 748. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 749. Muntschatten in collectie Fries Museum
 750. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 751. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 752. Maritieme historici actief bijeen
 753. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 754. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 755. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 756. Oude kaart Noordoost Friesland
 757. Rijdende en varende historie in Dokkum
 758. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 759. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 760. Amelander historie aan zee
 761. Sonttolproject naar volgende fase
 762. Collectie Fries Museum in online database
 763. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 764. Amelander historie online
 765. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 766. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 767. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 768. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 769. Baron Van Sytzama
 770. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 771. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 772. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 773. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 774. Meine Tosk
 775. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 776. URL verkorten met Lyt.sr
 777. Meer historie op de proppen
 778. Walvisstrandingen toen en nu
 779. Film De schaduw van Bonifatius
 780. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 781. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 782. Proppen oud papier als historische bron
 783. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 784. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 785. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 786. Buurtschap De Oere te Moddergat
 787. Fiskershuske en VPRO
 788. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 789. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 790. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 791. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 792. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 793. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 794. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 795. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 796. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 797. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 798. De Sneuper als social magazine op de iPad
 799. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 800. Friezen in het leger van Napoleon
 801. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 802. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 803. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 804. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 805. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 806. De Slag in de Sont, 1658
 807. Maritiem digitaal vernieuwd
 808. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 809. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 810. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 811. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 812. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 813. Registres Civiques Friesland online
 814. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 815. Ons verenigingswapen
 816. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 817. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 818. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 819. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 820. Diaconieboeken als genealogische bron
 821. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 822. Geheim van Tolsum: website en boek
 823. Sneuper 99 van december 2010
 824. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 825. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 826. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 827. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 828. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 829. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 830. Moddergat in de picture
 831. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 832. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 833. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 834. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 835. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 836. WL3 als scheepsmodel
 837. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 838. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 839. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 840. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 841. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 842. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 843. Hallumer grafstenen blootgelegd
 844. Gevoel voor tijd
 845. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 846. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 847. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 848. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 849. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 850. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 851. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 852. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 853. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 854. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 855. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 856. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 857. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 858. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 859. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 860. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 861. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 862. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 863. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 864. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 865. Historische wandkaarten online
 866. Noorderbreedte inspireert tot debat
 867. Oplage Sneuper naar 480
 868. Friezen als slaven in Barbarije
 869. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 870. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 871. Friese oorlogsdagboeken online
 872. Leven van de wind
 873. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 874. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 875. Veroordeeld in Friesland
 876. Fries in India in Martena museum
 877. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 878. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 879. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 880. Archief Letterhoeke Tresoar
 881. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 882. Bitri scooters uit Dokkum
 883. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 884. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 885. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 886. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 887. Een indiaan in Anjum
 888. Familysearch met scans
 889. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 890. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 891. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 892. De murd van Piet de Haan
 893. Open Kampioenschap Paleografie online
 894. Familie-archivaris worden
 895. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 896. Waddenwandelen
 897. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 898. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 899. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 900. De zin van het delen
 901. Oerboeren in de Friese Wouden
 902. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 903. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 904. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 905. Nieuwe online maritieme bronnen
 906. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 907. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 908. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 909. Alde Fryske Tsjerken jarig
 910. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 911. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 912. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 913. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 914. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 915. Vrienden van De Sukerei
 916. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 917. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 918. Molenweekend Dongeradeel
 919. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 920. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 921. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 922. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 923. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 924. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 925. Verkoop bij brandende keerse
 926. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 927. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 928. Kerfstokjes van onze voorouders
 929. Collaterale Successie in Friesland
 930. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 931. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 932. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 933. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 934. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 935. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 936. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 937. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 938. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 939. Fryske Wikipedia
 940. De oorlog een gezicht gegeven
 941. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 942. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 943. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 944. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 945. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 946. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 947. Wüst walst woest naar winst
 948. Maak kennis met de Sneuper
 949. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 950. Sluiproutes Tresoar databases
 951. Zoekplaatjes Friesland
 952. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 953. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 954. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 955. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 956. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 957. Lidmatenboeken Dantumawoude
 958. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 959. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 960. Friezen in de VOC
 961. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 962. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 963. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 964. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 965. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 966. Lezingen in Friesland en online
 967. Dokkum in Google Streetview
 968. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 969. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 970. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 971. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 972. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 973. Schaatswedstrijden te Dokkum
 974. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 975. Guur weer door de eeuwen heen
 976. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 977. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 978. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 979. Historische boekpresentaties
 980. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 981. Dockumer Roem verhuurt historie
 982. Luisteren naar dialecten
 983. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 984. Kolonistendag druk bezocht
 985. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 986. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 987. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 988. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 989. Sonttol registers 1557-1850 online
 990. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 991. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 992. Collectie Pieter Nieuwland online
 993. Kerk van de Friezen in Rome
 994. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 995. Klokmakers te Dokkum
 996. Letterhoeke Tresoar online
 997. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 998. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 999. Aankondiging boek Munnekezijl
 1000. Sneuper september luidt najaar in
 1001. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 1002. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 1003. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 1004. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 1005. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 1006. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 1007. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 1008. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 1009. Terug in de tijd
 1010. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 1011. In het blauwe licht van God
 1012. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 1013. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 1014. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 1015. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 1016. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 1017. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 1018. De Sneuper in vernieuwd jasje
 1019. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 1020. Oude brieven blijven boeien
 1021. Volgens Bartjens
 1022. Verborgen online pareltjes
 1023. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 1024. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 1025. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 1026. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 1027. Het testament van Pieter Stuyvesant
 1028. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 1029. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 1030. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 1031. Meten en weten met Gemma Frisius
 1032. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 1033. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 1034. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 1035. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 1036. Historie Klooster Claerkamp online
 1037. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1038. Zoekplaatjes
 1039. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1040. Een Fries en een Mohawk
 1041. Fluitschip op bodem Oostzee
 1042. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1043. Frederick Philipse revisited
 1044. Genealogie Duitse voorouders
 1045. Frederick Philipse en historische onzin
 1046. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1047. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1048. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1049. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1050. Tips voor het weekend
 1051. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1052. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1053. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1054. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1055. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1056. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1057. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1058. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1059. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1060. Friezen in het kielzog van Hudson
 1061. Criminele rolboeken Tresoar online
 1062. Friezen in West-Afrika in 1715
 1063. Visboek van Adriaen Coenen
 1064. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1065. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1066. Friezen op Ceylon
 1067. Het gaat om verhalen
 1068. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1069. Friese goud- en zilversmeden
 1070. Oude Friese adel en aanverwante families
 1071. De sprekende kaart
 1072. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1073. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1074. De botten van Descartes en Camphuysen
 1075. Transcripties van oude boeken online
 1076. Fryslan in de war
 1077. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1078. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1079. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1080. Boek: Zeedijken in het noorden
 1081. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1082. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1083. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1084. Tresoor in de uitverkoop
 1085. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1086. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1087. Mooie vondst in streekarchief
 1088. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1089. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1090. Zonen van Adam in Nederland
 1091. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1092. Eeuwelingen in Friesland
 1093. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1094. Wandelen door Groningen van 1637
 1095. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1096. Friese brieven in Amsterdam
 1097. Canon van Friesland gepresenteerd
 1098. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1099. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1100. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1101. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1102. Katholiek Dokkum online in beeld
 1103. In het blauwe licht van God
 1104. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1105. Friezen op Spitsbergen 2
 1106. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1107. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1108. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1109. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1110. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1111. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1112. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1113. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1114. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1115. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1116. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1117. Friezen op Spitsbergen
 1118. Friezen in Denemarken
 1119. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1120. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1121. De Friese academie
 1122. Fries boek: Achter de skêrm
 1123. Archief van het web en alerting services
 1124. Friese admiraal terug in Dokkum
 1125. De Hellinga’s en aanverwante families
 1126. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1127. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1128. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1129. Duitse muts van kant
 1130. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1131. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1132. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1133. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1134. Friese Alba Amicorum
 1135. Gone fishing
 1136. Digitale archivarissen
 1137. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1138. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1139. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1140. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1141. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1142. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1143. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1144. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1145. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1146. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1147. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1148. Genealogische en historische blogs
 1149. Historische architectuur
 1150. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1151. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1152. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1153. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1154. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1155. Doopsgezinden in Friesland
 1156. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1157. Nederlandse liederen van vroeger
 1158. Friese bronnen van voor 1600
 1159. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1160. Musea in Noordoost Friesland
 1161. Stamt u ook af van zwervers?
 1162. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1163. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1164. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1165. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1166. Crimineel interessant
 1167. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1168. Cursus Oud Schrift via internet
 1169. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1170. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1171. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1172. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1173. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1174. Genealogische en historische podcasts
 1175. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1176. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1177. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1178. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1179. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1180. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1181. Genealogische programma’s op een rijtje
 1182. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1183. Cartografie Noordoost Friesland
 1184. Voorouders die militair waren ?
 1185. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1186. Oude boeken online via Google Books
 1187. Friese dagboeken
 1188. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1189. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1190. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1191. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1192. Sneupers bloggen