Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. De Sneuper 143, september 2021, met Dokkumer zilver, klokkenroof en bewogen levens
 2. Een nieuw boek: “De zigeunerrazzia van 1944”
 3. De Sneuper 142, juni 2021, themanummer kerken in de schaduw
 4. Brabantse profvoetbalclub met wortels in Noordoost-Friesland
 5. Alba Amicorum met Friese inscripties en meer
 6. Ferdban, nieuw boek Oebele Vries over Oudfriese oorkonden
 7. Vlasroute Noordoost-Friesland van start met uitdelen gratis vlaszaadzakjes
 8. De Sneuper 141, maart 2021, met meester Bruining, Philander en kerkklokken
 9. Friezen in Amsterdamse akten
 10. Ferwerder bedelares stierf eenzaam in een schuur (1815)
 11. Schilderij Maaltijd te Dokkum met Philander in de schijnwerpers bij Rijksmuseum
 12. Nieuw boek Gerard Mast – Eendenkooien in Fryslân 1450-2015
 13. Philippus van Humalda uit Ee als ambassadeur naar de koning van Spanje
 14. Oom trouwde met dochter van zijn zus: een ongewone historie op Terlune
 15. Intekenactie voor eerbetoon aan het Friese dorpscafé
 16. De Sneuper 140, december 2020, met Allerheiligenvloed, Salomon Levy en portretten
 17. Fries ganzenbord uit 1880
 18. De rode winkel van Wopke en Ym Postuma (1954-1985)
 19. De Sneuper 139, september 2020, met Schiermonnikoog, stins, kerkklokken en postschippers
 20. De swarte winkel
 21. Duitse voorouders in Noordoost-Friesland
 22. Mededeling voor leden mbt najaarsvergadering 2020
 23. Dames-modemagazijn Van Erp (1905-1919)
 24. Genealogische publicaties Noordoost-Friesland
 25. Nieuw stamboomboek: nazaten van Sybren Pieters en Grietje Adsers
 26. Stichting Erfskip Terpdoarpen integreert in HVNF.nl
 27. Artisante an de Syl
 28. De Sneuper 138, juni 2020, met Spaanse Griep, 75 jaar vrijheid en opvallende geneagrammen
 29. Vlasroute dit jaar vernieuwd en coronaproof
 30. Bijnamen in manuscript vroedvrouw Schrader
 31. De hond in de pot, of in de doofpot?
 32. De oorlog een gezicht gegeven: Westdongeradeel, Deel 5
 33. Apothekerswinkel an de Syl
 34. Hartje Dokkum
 35. Ledendag 18 april 2020 gaat NIET door
 36. De Sneuper 137, maart 2020, met Foeke Sjoerds, Van Aylva, oorlogen en Ponga
 37. Ledenvergadering zaterdag 18 april 2020 in Dokkum
 38. Oudste Stadsraadhuis van Dokkum in pand Artisante
 39. Driedelige lezingenserie over rampen en reddingen in het Noordelijk Scheepvaartmuseum
 40. Alle Sonttolregisters online: een monsterklus voltooid
 41. Vaartzicht in Oudwoude
 42. Raadsleden krijgen Frysk bûsboekje
 43. Historisch plaatjesalbum van Noordoost-Friesland aangeboden aan burgemeester Kramer
 44. Brieven, foto’s en albums Fries Museum passen beter in Tresoar
 45. De Vrije Fries 2019 met Vegelin, Jonathan Israel en Culturele Hoofdstad
 46. Bestuursfoto hoge heren in Ezumazijl (1910)
 47. De Sneuper 136, december 2019, met Hannema, Van Collem, Sjuxma en mooie vondsten
 48. Betekenisvol boek gelanceerd: ‘Oorlogsvluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-45’
 49. Nieuw boek: Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945
 50. De Sneuper 135, september 2019, met Titia, Camphuysen en een lugubere vondst
 51. Maakt Transkribus van paleografie straks paleomagie?
 52. Een uitstapje naar Groningen – Ledendag 12 oktober in Zoutkamp
 53. Noflike middei mei Tresoar yn Wetsens
 54. Ruim 400 jaar oude gevelsteen terug in Ee!
 55. Gevelsteen uit 1613 weer terug naar geboortehuis Foeke Sjoerds
 56. Lezingen in Sint Vituskerk Wetsens
 57. Ledendag zaterdag 12 oktober 2019 in Zoutkamp
 58. Nieuw inzicht in vroegste geschiedenis Veenwouden
 59. Rouwbord van Titia van Burmania onthuld
 60. Korenmolen De Hoop in Dokkum 170 jaar
 61. Gillis van den Rade, bijzondere voorouder van menig Noordoost-Fries
 62. Archeologische vondst in Ee uit tijd van Bonifatius
 63. Online krantendatabases en tyfusepidemie in Anjum
 64. Onthulling replica rouwbord Titia van Burmania
 65. Betrokkenen Kollumer Oproer van zeer divers pluimage
 66. De Sneuper 134, juni 2019, Kollumer Oproer, themanummer Salomon Levy
 67. Beeld van Titus opgepoetst door maker Natasja Bennink
 68. Afscheid Ihno Dragt van Museum Dokkum
 69. Saken van Staet en Oorlogh
 70. Verslag ledendag Schiermonnikoog, april 2019
 71. Overhandiging HVNF-herindelingsmok aan gemeenteraad Noardeast-Fryslân
 72. Holwerd verwelkomt Hessel Meckema van Aylva
 73. Nieuw oud lijkpad ontdekt in Dokkum
 74. De Sneuper 133, maart 2019, met smederij Kiestra, Vondelpark en Meckema
 75. Zuco Dokkum brengt traditionele ambacht terug
 76. Sneupers bij conferentie Begjinne mei Bewarje
 77. Fries erfgoed online: nog steeds zoekende
 78. Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!
 79. Terugblik 2018 en vooruitblik 2019
 80. Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken
 81. Mysteries rond controversiële Dokkumer eindelijk ontrafeld
 82. De Sneuper 132, december 2018, met apothekersfamilies, galkoorts en Kollum
 83. Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog
 84. Boekpresentatie van Elf Steden, 11 verhalen
 85. Dokkumer rococo interieur na meer dan eeuw terug uit Paleis Het Loo
 86. Dokkumer tijdmachine als pionier voor Hisgis project
 87. Verslag ledendag HVNF op zaterdag 6 oktober 2018 te Nuis
 88. Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer
 89. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Harlingen
 90. Nieuw boek over Oostdongeradeel in WO II
 91. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 92. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 93. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 94. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 95. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 96. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 97. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 98. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 99. De Witte Papoea uit Wierum
 100. De Witte Papoea uit Wierum
 101. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 102. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 103. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 104. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 105. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 106. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 107. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 108. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 109. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 110. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 111. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 112. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 113. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 114. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 115. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 116. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 117. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 118. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 119. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 120. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 121. Expositie De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk
 122. Honderden liefdesbrieven van Jaap Broersma (93) naar Tresoar
 123. Presentatie en namenindex Dokkumer Bierboek
 124. Dokkumers in oud fotoboek fotograaf Fuchs
 125. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 126. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 127. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 128. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 129. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 130. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 131. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 132. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 133. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 134. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 135. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 136. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 137. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 138. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 139. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 140. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 141. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 142. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 143. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 144. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 145. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 146. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 147. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 148. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 149. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 150. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 151. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 152. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 153. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 154. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 155. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 156. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 157. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 158. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 159. Friese monsterlijsten in boekvorm
 160. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 161. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 162. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 163. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 164. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 165. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 166. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 167. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 168. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 169. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 170. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 171. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 172. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 173. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 174. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 175. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 176. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 177. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 178. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 179. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 180. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 181. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 182. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 183. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 184. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 185. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 186. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 187. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 188. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 189. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 190. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 191. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 192. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 193. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 194. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 195. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 196. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 197. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 198. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 199. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 200. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 201. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 202. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 203. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 204. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 205. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 206. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 207. Waddencanon
 208. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 209. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 210. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 211. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 212. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 213. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 214. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 215. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 216. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 217. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 218. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 219. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 220. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 221. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 222. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 223. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 224. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 225. Sarcofagen in Friesland
 226. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 227. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 228. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 229. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 230. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 231. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 232. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 233. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 234. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 235. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 236. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 237. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 238. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 239. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 240. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 241. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 242. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 243. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 244. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 245. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 246. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 247. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 248. Stemmen op 3D project Dokkum
 249. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 250. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 251. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 252. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 253. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 254. Vernieuwde website Fryske Akademy
 255. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 256. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 257. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 258. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 259. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 260. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 261. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 262. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 263. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 264. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 265. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 266. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 267. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 268. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 269. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 270. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 271. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 272. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 273. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 274. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 275. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 276. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 277. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 278. Van snik naar smak
 279. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 280. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 281. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 282. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 283. Frysk nu bijna in Google Translate
 284. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 285. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 286. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 287. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 288. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 289. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 290. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 291. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 292. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 293. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 294. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 295. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 296. Bonifatiusjaar 2016
 297. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 298. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 299. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 300. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 301. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 302. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 303. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 304. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 305. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 306. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 307. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 308. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 309. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 310. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 311. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 312. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 313. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 314. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 315. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 316. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 317. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 318. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 319. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 320. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 321. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 322. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 323. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 324. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 325. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 326. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 327. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 328. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 329. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 330. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 331. Boerenbloed zet aan tot denken
 332. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 333. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 334. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 335. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 336. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 337. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 338. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 339. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 340. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 341. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 342. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 343. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 344. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 345. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 346. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 347. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 348. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 349. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 350. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 351. Dokkum, bolwerk van het noorden
 352. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 353. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 354. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 355. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 356. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 357. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 358. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 359. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 360. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 361. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 362. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 363. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 364. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 365. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 366. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 367. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 368. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 369. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 370. Kennis delen waar het kan
 371. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 372. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 373. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 374. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 375. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 376. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 377. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 378. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 379. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 380. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 381. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 382. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 383. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 384. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 385. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 386. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 387. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 388. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 389. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 390. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 391. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 392. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 393. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 394. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 395. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 396. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 397. It Beaken van de Fryske Akademy
 398. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 399. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 400. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 401. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 402. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 403. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 404. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 405. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 406. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 407. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 408. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 409. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 410. De Franse kazerne te Anjum
 411. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 412. Friese dame Baard in Indiaas museum
 413. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 414. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 415. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 416. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 417. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 418. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 419. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 420. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 421. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 422. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 423. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 424. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 425. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 426. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 427. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 428. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 429. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 430. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 431. Boek over Nes laat het verleden herleven
 432. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 433. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 434. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 435. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 436. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 437. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 438. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 439. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 440. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 441. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 442. Zomereinde in Bears
 443. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 444. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 445. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 446. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 447. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 448. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 449. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 450. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 451. Fulda vol van Bonifatius
 452. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 453. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 454. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 455. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 456. Voornamen in Noordoost Friesland
 457. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 458. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 459. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 460. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 461. 11en30 en geneagrammen
 462. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 463. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 464. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 465. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 466. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 467. Mummies en aardappels uit Friesland
 468. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 469. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 470. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 471. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 472. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 473. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 474. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 475. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 476. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 477. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 478. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 479. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 480. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 481. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 482. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 483. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 484. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 485. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 486. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 487. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 488. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 489. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 490. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 491. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 492. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 493. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 494. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 495. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 496. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 497. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 498. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 499. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 500. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 501. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 502. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 503. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 504. 11en30 met themanummer Rampen
 505. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 506. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 507. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 508. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 509. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 510. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 511. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 512. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 513. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 514. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 515. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 516. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 517. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 518. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 519. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 520. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 521. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 522. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 523. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 524. Heraldische databank CBG online
 525. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 526. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 527. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 528. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 529. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 530. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 531. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 532. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 533. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 534. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 535. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 536. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 537. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 538. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 539. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 540. Beneficiaal digitaal!
 541. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 542. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 543. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 544. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 545. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 546. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 547. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 548. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 549. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 550. Foudgumse school in opmars
 551. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 552. Boekhouding VOC nader ontsloten
 553. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 554. Sneuper 111 met focus op Ameland
 555. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 556. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 557. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 558. Historische topografie en cartografie in Friesland
 559. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 560. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 561. Friese familiedag
 562. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 563. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 564. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 565. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 566. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 567. Het beroep Rustmeester
 568. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 569. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 570. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 571. 11en30 juli 2013
 572. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 573. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 574. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 575. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 576. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 577. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 578. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 579. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 580. Familie van tien of meer generaties terug
 581. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 582. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 583. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 584. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 585. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 586. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 587. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 588. Vele Handen of een enkele hand
 589. De oudste kaart van Dokkum?
 590. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 591. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 592. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 593. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 594. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 595. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 596. ANBI-status. En dan?
 597. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 598. 11en30 april 2013
 599. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 600. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 601. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 602. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 603. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 604. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 605. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 606. Napoleons douane bureau te Dockum
 607. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 608. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 609. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 610. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 611. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 612. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 613. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 614. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 615. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 616. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 617. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 618. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 619. Samen staan we sterk, zeker op zee
 620. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 621. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 622. Historia Doccumensis boort in het verleden
 623. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 624. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 625. 11en30 over Mobiele Friezen
 626. Sneupen in de kerstvakantie
 627. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 628. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 629. Blad Genealogie van CBG december 2012
 630. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 631. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 632. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 633. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 634. Waterschapsarchieven en Tresoar
 635. Fryslan special over Friese Zeevaart
 636. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 637. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 638. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 639. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 640. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 641. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 642. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 643. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 644. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 645. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 646. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 647. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 648. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 649. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 650. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 651. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 652. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 653. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 654. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 655. Suggesties voor de Fryske Akademy
 656. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 657. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 658. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 659. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 660. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 661. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 662. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 663. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 664. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 665. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 666. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 667. Kan Google het Frysk redden?
 668. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 669. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 670. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 671. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 672. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 673. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 674. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 675. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 676. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 677. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 678. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 679. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 680. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 681. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 682. De paus en de Dokkumer kloostermop
 683. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 684. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 685. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 686. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 687. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 688. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 689. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 690. De familie Lodeizen te Dokkum
 691. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 692. Heeft u nog diskettes?
 693. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 694. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 695. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 696. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 697. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 698. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 699. Friezen in de online Militieregisters
 700. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 701. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 702. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 703. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 704. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 705. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 706. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 707. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 708. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 709. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 710. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 711. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 712. Biografie van Iman Falck
 713. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 714. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 715. Scans DTB Ee en Engwierum online
 716. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 717. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 718. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 719. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 720. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 721. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 722. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 723. Dokkum in wintertooi
 724. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 725. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 726. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 727. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 728. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 729. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 730. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 731. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 732. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 733. Werelate en Noordoost-Friesland online
 734. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 735. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 736. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 737. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 738. Op naar de 500 leden
 739. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 740. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 741. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 742. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 743. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 744. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 745. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 746. Scheepsmodellen in Friese kerken
 747. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 748. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 749. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 750. Links
 751. De galg van Ezumazijl
 752. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 753. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 754. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 755. Vele handen maken licht archiefwerk
 756. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 757. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 758. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 759. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 760. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 761. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 762. Saapke Goslings en de merklap
 763. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 764. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 765. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 766. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 767. Schatzoeken in museumcollecties
 768. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 769. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 770. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 771. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 772. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 773. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 774. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 775. Dokkum digitaal
 776. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 777. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 778. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 779. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 780. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 781. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 782. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 783. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 784. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 785. VOC-database bron voor vele verhalen
 786. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 787. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 788. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 789. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 790. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 791. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 792. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 793. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 794. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 795. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 796. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 797. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 798. Zoeken in Google boeken
 799. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 800. Met de bus op de sneup door Friesland
 801. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 802. Zeepaard in Moddergat
 803. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 804. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 805. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 806. Boek historisch reddingstation Moddergat
 807. iPad app Markant Friesland musea live
 808. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 809. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 810. Geboren in 1811 in Friesland
 811. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 812. Dwaande in Noordoost Friesland
 813. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 814. Muntschatten in collectie Fries Museum
 815. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 816. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 817. Maritieme historici actief bijeen
 818. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 819. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 820. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 821. Oude kaart Noordoost Friesland
 822. Rijdende en varende historie in Dokkum
 823. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 824. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 825. Amelander historie aan zee
 826. Sonttolproject naar volgende fase
 827. Collectie Fries Museum in online database
 828. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 829. Amelander historie online
 830. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 831. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 832. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 833. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 834. Baron Van Sytzama
 835. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 836. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 837. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 838. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 839. Meine Tosk
 840. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 841. URL verkorten met Lyt.sr
 842. Meer historie op de proppen
 843. Walvisstrandingen toen en nu
 844. Film De schaduw van Bonifatius
 845. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 846. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 847. Proppen oud papier als historische bron
 848. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 849. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 850. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 851. Buurtschap De Oere te Moddergat
 852. Fiskershuske en VPRO
 853. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 854. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 855. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 856. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 857. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 858. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 859. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 860. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 861. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 862. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 863. De Sneuper als social magazine op de iPad
 864. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 865. Friezen in het leger van Napoleon
 866. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 867. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 868. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 869. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 870. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 871. De Slag in de Sont, 1658
 872. Maritiem digitaal vernieuwd
 873. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 874. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 875. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 876. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 877. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 878. Registres Civiques Friesland online
 879. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 880. Ons verenigingswapen
 881. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 882. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 883. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 884. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 885. Diaconieboeken als genealogische bron
 886. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 887. Geheim van Tolsum: website en boek
 888. Sneuper 99 van december 2010
 889. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 890. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 891. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 892. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 893. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 894. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 895. Moddergat in de picture
 896. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 897. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 898. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 899. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 900. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 901. WL3 als scheepsmodel
 902. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 903. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 904. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 905. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 906. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 907. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 908. Hallumer grafstenen blootgelegd
 909. Gevoel voor tijd
 910. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 911. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 912. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 913. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 914. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 915. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 916. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 917. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 918. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 919. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 920. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 921. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 922. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 923. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 924. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 925. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 926. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 927. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 928. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 929. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 930. Historische wandkaarten online
 931. Noorderbreedte inspireert tot debat
 932. Oplage Sneuper naar 480
 933. Friezen als slaven in Barbarije
 934. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 935. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 936. Friese oorlogsdagboeken online
 937. Leven van de wind
 938. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 939. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 940. Veroordeeld in Friesland
 941. Fries in India in Martena museum
 942. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 943. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 944. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 945. Archief Letterhoeke Tresoar
 946. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 947. Bitri scooters uit Dokkum
 948. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 949. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 950. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 951. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 952. Een indiaan in Anjum
 953. Familysearch met scans
 954. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 955. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 956. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 957. De murd van Piet de Haan
 958. Open Kampioenschap Paleografie online
 959. Familie-archivaris worden
 960. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 961. Waddenwandelen
 962. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 963. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 964. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 965. De zin van het delen
 966. Oerboeren in de Friese Wouden
 967. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 968. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 969. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 970. Nieuwe online maritieme bronnen
 971. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 972. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 973. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 974. Alde Fryske Tsjerken jarig
 975. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 976. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 977. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 978. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 979. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 980. Vrienden van De Sukerei
 981. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 982. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 983. Molenweekend Dongeradeel
 984. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 985. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 986. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 987. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 988. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 989. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 990. Verkoop bij brandende keerse
 991. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 992. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 993. Kerfstokjes van onze voorouders
 994. Collaterale Successie in Friesland
 995. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 996. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 997. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 998. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 999. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 1000. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 1001. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 1002. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 1003. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 1004. Fryske Wikipedia
 1005. De oorlog een gezicht gegeven
 1006. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 1007. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 1008. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 1009. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 1010. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 1011. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 1012. Wüst walst woest naar winst
 1013. Maak kennis met de Sneuper
 1014. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 1015. Sluiproutes Tresoar databases
 1016. Zoekplaatjes Friesland
 1017. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 1018. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 1019. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 1020. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 1021. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 1022. Lidmatenboeken Dantumawoude
 1023. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 1024. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 1025. Friezen in de VOC
 1026. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 1027. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 1028. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 1029. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 1030. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 1031. Lezingen in Friesland en online
 1032. Dokkum in Google Streetview
 1033. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 1034. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 1035. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 1036. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 1037. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 1038. Schaatswedstrijden te Dokkum
 1039. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 1040. Guur weer door de eeuwen heen
 1041. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 1042. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 1043. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 1044. Historische boekpresentaties
 1045. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 1046. Dockumer Roem verhuurt historie
 1047. Luisteren naar dialecten
 1048. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 1049. Kolonistendag druk bezocht
 1050. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 1051. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 1052. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 1053. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 1054. Sonttol registers 1557-1850 online
 1055. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 1056. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 1057. Collectie Pieter Nieuwland online
 1058. Kerk van de Friezen in Rome
 1059. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 1060. Klokmakers te Dokkum
 1061. Letterhoeke Tresoar online
 1062. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 1063. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 1064. Aankondiging boek Munnekezijl
 1065. Sneuper september luidt najaar in
 1066. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 1067. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 1068. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 1069. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 1070. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 1071. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 1072. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 1073. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 1074. Terug in de tijd
 1075. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 1076. In het blauwe licht van God
 1077. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 1078. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 1079. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 1080. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 1081. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 1082. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 1083. De Sneuper in vernieuwd jasje
 1084. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 1085. Oude brieven blijven boeien
 1086. Volgens Bartjens
 1087. Verborgen online pareltjes
 1088. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 1089. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 1090. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 1091. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 1092. Het testament van Pieter Stuyvesant
 1093. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 1094. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 1095. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 1096. Meten en weten met Gemma Frisius
 1097. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 1098. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 1099. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 1100. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 1101. Historie Klooster Claerkamp online
 1102. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1103. Zoekplaatjes
 1104. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1105. Een Fries en een Mohawk
 1106. Fluitschip op bodem Oostzee
 1107. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1108. Frederick Philipse revisited
 1109. Genealogie Duitse voorouders
 1110. Frederick Philipse en historische onzin
 1111. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1112. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1113. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1114. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1115. Tips voor het weekend
 1116. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1117. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1118. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1119. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1120. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1121. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1122. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1123. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1124. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1125. Friezen in het kielzog van Hudson
 1126. Criminele rolboeken Tresoar online
 1127. Friezen in West-Afrika in 1715
 1128. Visboek van Adriaen Coenen
 1129. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1130. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1131. Friezen op Ceylon
 1132. Het gaat om verhalen
 1133. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1134. Friese goud- en zilversmeden
 1135. Oude Friese adel en aanverwante families
 1136. De sprekende kaart
 1137. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1138. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1139. De botten van Descartes en Camphuysen
 1140. Transcripties van oude boeken online
 1141. Fryslan in de war
 1142. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1143. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1144. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1145. Boek: Zeedijken in het noorden
 1146. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1147. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1148. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1149. Tresoor in de uitverkoop
 1150. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1151. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1152. Mooie vondst in streekarchief
 1153. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1154. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1155. Zonen van Adam in Nederland
 1156. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1157. Eeuwelingen in Friesland
 1158. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1159. Wandelen door Groningen van 1637
 1160. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1161. Friese brieven in Amsterdam
 1162. Canon van Friesland gepresenteerd
 1163. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1164. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1165. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1166. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1167. Katholiek Dokkum online in beeld
 1168. In het blauwe licht van God
 1169. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1170. Friezen op Spitsbergen 2
 1171. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1172. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1173. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1174. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1175. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1176. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1177. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1178. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1179. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1180. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1181. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1182. Friezen op Spitsbergen
 1183. Friezen in Denemarken
 1184. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1185. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1186. De Friese academie
 1187. Fries boek: Achter de skêrm
 1188. Archief van het web en alerting services
 1189. Friese admiraal terug in Dokkum
 1190. De Hellinga’s en aanverwante families
 1191. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1192. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1193. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1194. Duitse muts van kant
 1195. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1196. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1197. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1198. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1199. Friese Alba Amicorum
 1200. Gone fishing
 1201. Digitale archivarissen
 1202. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1203. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1204. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1205. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1206. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1207. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1208. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1209. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1210. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1211. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1212. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1213. Genealogische en historische blogs
 1214. Historische architectuur
 1215. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1216. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1217. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1218. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1219. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1220. Doopsgezinden in Friesland
 1221. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1222. Nederlandse liederen van vroeger
 1223. Friese bronnen van voor 1600
 1224. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1225. Musea in Noordoost Friesland
 1226. Stamt u ook af van zwervers?
 1227. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1228. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1229. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1230. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1231. Crimineel interessant
 1232. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1233. Cursus Oud Schrift via internet
 1234. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1235. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1236. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1237. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1238. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1239. Genealogische en historische podcasts
 1240. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1241. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1242. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1243. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1244. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1245. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1246. Genealogische programma’s op een rijtje
 1247. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1248. Cartografie Noordoost Friesland
 1249. Voorouders die militair waren ?
 1250. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1251. Oude boeken online via Google Books
 1252. Friese dagboeken
 1253. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1254. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1255. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1256. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1257. Sneupers bloggen
 1258. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha