Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Ferwerder bedelares stierf eenzaam in een schuur (1815)
 2. Schilderij Maaltijd te Dokkum met Philander in de schijnwerpers bij Rijksmuseum
 3. Nieuw boek Gerard Mast – Eendenkooien in Fryslân 1450-2015
 4. Philippus van Humalda uit Ee als ambassadeur naar de koning van Spanje
 5. Oom trouwde met dochter van zijn zus: een ongewone historie op Terlune
 6. Intekenactie voor eerbetoon aan het Friese dorpscafé
 7. De Sneuper 140, december 2020, met Allerheiligenvloed, Salomon Levy en portretten
 8. Fries ganzenbord uit 1880
 9. De rode winkel van Wopke en Ym Postuma (1954-1985)
 10. De Sneuper 139, september 2020, met Schiermonnikoog, stins, kerkklokken en postschippers
 11. De swarte winkel
 12. Duitse voorouders in Noordoost-Friesland
 13. Mededeling voor leden mbt najaarsvergadering 2020
 14. Dames-modemagazijn Van Erp (1905-1919)
 15. Genealogische publicaties Noordoost-Friesland
 16. Nieuw stamboomboek: nazaten van Sybren Pieters en Grietje Adsers
 17. Stichting Erfskip Terpdoarpen integreert in HVNF.nl
 18. Artisante an de Syl
 19. De Sneuper 138, juni 2020, met Spaanse Griep, 75 jaar vrijheid en opvallende geneagrammen
 20. Vlasroute dit jaar vernieuwd en coronaproof
 21. Bijnamen in manuscript vroedvrouw Schrader
 22. De hond in de pot, of in de doofpot?
 23. De oorlog een gezicht gegeven: Westdongeradeel, Deel 5
 24. Apothekerswinkel an de Syl
 25. Hartje Dokkum
 26. Ledendag 18 april 2020 gaat NIET door
 27. De Sneuper 137, maart 2020, met Foeke Sjoerds, Van Aylva, oorlogen en Ponga
 28. Ledenvergadering zaterdag 18 april 2020 in Dokkum
 29. Oudste Stadsraadhuis van Dokkum in pand Artisante
 30. Driedelige lezingenserie over rampen en reddingen in het Noordelijk Scheepvaartmuseum
 31. Alle Sonttolregisters online: een monsterklus voltooid
 32. Vaartzicht in Oudwoude
 33. Raadsleden krijgen Frysk bûsboekje
 34. Historisch plaatjesalbum van Noordoost-Friesland aangeboden aan burgemeester Kramer
 35. Brieven, foto’s en albums Fries Museum passen beter in Tresoar
 36. De Vrije Fries 2019 met Vegelin, Jonathan Israel en Culturele Hoofdstad
 37. Bestuursfoto hoge heren in Ezumazijl (1910)
 38. De Sneuper 136, december 2019, met Hannema, Van Collem, Sjuxma en mooie vondsten
 39. Betekenisvol boek gelanceerd: ‘Oorlogsvluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-45’
 40. Nieuw boek: Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945
 41. De Sneuper 135, september 2019, met Titia, Camphuysen en een lugubere vondst
 42. Maakt Transkribus van paleografie straks paleomagie?
 43. Een uitstapje naar Groningen – Ledendag 12 oktober in Zoutkamp
 44. Noflike middei mei Tresoar yn Wetsens
 45. Ruim 400 jaar oude gevelsteen terug in Ee!
 46. Gevelsteen uit 1613 weer terug naar geboortehuis Foeke Sjoerds
 47. Lezingen in Sint Vituskerk Wetsens
 48. Ledendag zaterdag 12 oktober 2019 in Zoutkamp
 49. Nieuw inzicht in vroegste geschiedenis Veenwouden
 50. Rouwbord van Titia van Burmania onthuld
 51. Korenmolen De Hoop in Dokkum 170 jaar
 52. Gillis van den Rade, bijzondere voorouder van menig Noordoost-Fries
 53. Archeologische vondst in Ee uit tijd van Bonifatius
 54. Online krantendatabases en tyfusepidemie in Anjum
 55. Onthulling replica rouwbord Titia van Burmania
 56. Betrokkenen Kollumer Oproer van zeer divers pluimage
 57. De Sneuper 134, juni 2019, Kollumer Oproer, themanummer Salomon Levy
 58. Beeld van Titus opgepoetst door maker Natasja Bennink
 59. Afscheid Ihno Dragt van Museum Dokkum
 60. Saken van Staet en Oorlogh
 61. Verslag ledendag Schiermonnikoog, april 2019
 62. Overhandiging HVNF-herindelingsmok aan gemeenteraad Noardeast-Fryslân
 63. Holwerd verwelkomt Hessel Meckema van Aylva
 64. Nieuw oud lijkpad ontdekt in Dokkum
 65. De Sneuper 133, maart 2019, met smederij Kiestra, Vondelpark en Meckema
 66. Zuco Dokkum brengt traditionele ambacht terug
 67. Sneupers bij conferentie Begjinne mei Bewarje
 68. Fries erfgoed online: nog steeds zoekende
 69. Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!
 70. Terugblik 2018 en vooruitblik 2019
 71. Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken
 72. Mysteries rond controversiële Dokkumer eindelijk ontrafeld
 73. De Sneuper 132, december 2018, met apothekersfamilies, galkoorts en Kollum
 74. Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog
 75. Boekpresentatie van Elf Steden, 11 verhalen
 76. Dokkumer rococo interieur na meer dan eeuw terug uit Paleis Het Loo
 77. Dokkumer tijdmachine als pionier voor Hisgis project
 78. Verslag ledendag HVNF op zaterdag 6 oktober 2018 te Nuis
 79. Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer
 80. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Harlingen
 81. Nieuw boek over Oostdongeradeel in WO II
 82. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 83. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 84. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 85. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 86. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 87. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 88. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 89. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 90. De Witte Papoea uit Wierum
 91. De Witte Papoea uit Wierum
 92. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 93. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 94. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 95. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 96. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 97. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 98. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 99. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 100. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 101. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 102. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 103. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 104. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 105. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 106. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 107. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 108. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 109. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 110. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 111. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 112. Expositie De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk
 113. Honderden liefdesbrieven van Jaap Broersma (93) naar Tresoar
 114. Presentatie en namenindex Dokkumer Bierboek
 115. Dokkumers in oud fotoboek fotograaf Fuchs
 116. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 117. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 118. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 119. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 120. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 121. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 122. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 123. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 124. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 125. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 126. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 127. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 128. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 129. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 130. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 131. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 132. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 133. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 134. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 135. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 136. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 137. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 138. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 139. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 140. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 141. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 142. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 143. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 144. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 145. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 146. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 147. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 148. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 149. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 150. Friese monsterlijsten in boekvorm
 151. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 152. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 153. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 154. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 155. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 156. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 157. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 158. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 159. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 160. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 161. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 162. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 163. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 164. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 165. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 166. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 167. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 168. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 169. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 170. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 171. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 172. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 173. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 174. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 175. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 176. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 177. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 178. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 179. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 180. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 181. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 182. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 183. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 184. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 185. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 186. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 187. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 188. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 189. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 190. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 191. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 192. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 193. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 194. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 195. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 196. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 197. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 198. Waddencanon
 199. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 200. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 201. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 202. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 203. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 204. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 205. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 206. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 207. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 208. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 209. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 210. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 211. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 212. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 213. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 214. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 215. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 216. Sarcofagen in Friesland
 217. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 218. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 219. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 220. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 221. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 222. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 223. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 224. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 225. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 226. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 227. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 228. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 229. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 230. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 231. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 232. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 233. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 234. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 235. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 236. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 237. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 238. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 239. Stemmen op 3D project Dokkum
 240. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 241. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 242. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 243. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 244. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 245. Vernieuwde website Fryske Akademy
 246. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 247. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 248. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 249. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 250. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 251. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 252. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 253. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 254. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 255. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 256. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 257. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 258. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 259. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 260. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 261. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 262. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 263. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 264. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 265. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 266. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 267. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 268. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 269. Van snik naar smak
 270. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 271. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 272. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 273. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 274. Frysk nu bijna in Google Translate
 275. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 276. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 277. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 278. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 279. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 280. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 281. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 282. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 283. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 284. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 285. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 286. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 287. Bonifatiusjaar 2016
 288. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 289. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 290. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 291. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 292. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 293. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 294. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 295. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 296. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 297. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 298. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 299. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 300. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 301. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 302. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 303. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 304. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 305. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 306. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 307. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 308. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 309. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 310. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 311. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 312. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 313. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 314. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 315. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 316. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 317. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 318. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 319. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 320. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 321. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 322. Boerenbloed zet aan tot denken
 323. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 324. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 325. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 326. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 327. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 328. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 329. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 330. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 331. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 332. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 333. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 334. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 335. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 336. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 337. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 338. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 339. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 340. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 341. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 342. Dokkum, bolwerk van het noorden
 343. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 344. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 345. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 346. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 347. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 348. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 349. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 350. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 351. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 352. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 353. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 354. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 355. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 356. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 357. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 358. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 359. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 360. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 361. Kennis delen waar het kan
 362. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 363. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 364. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 365. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 366. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 367. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 368. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 369. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 370. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 371. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 372. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 373. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 374. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 375. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 376. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 377. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 378. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 379. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 380. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 381. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 382. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 383. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 384. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 385. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 386. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 387. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 388. It Beaken van de Fryske Akademy
 389. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 390. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 391. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 392. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 393. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 394. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 395. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 396. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 397. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 398. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 399. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 400. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 401. De Franse kazerne te Anjum
 402. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 403. Friese dame Baard in Indiaas museum
 404. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 405. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 406. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 407. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 408. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 409. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 410. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 411. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 412. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 413. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 414. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 415. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 416. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 417. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 418. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 419. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 420. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 421. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 422. Boek over Nes laat het verleden herleven
 423. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 424. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 425. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 426. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 427. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 428. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 429. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 430. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 431. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 432. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 433. Zomereinde in Bears
 434. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 435. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 436. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 437. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 438. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 439. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 440. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 441. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 442. Fulda vol van Bonifatius
 443. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 444. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 445. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 446. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 447. Voornamen in Noordoost Friesland
 448. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 449. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 450. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 451. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 452. 11en30 en geneagrammen
 453. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 454. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 455. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 456. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 457. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 458. Mummies en aardappels uit Friesland
 459. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 460. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 461. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 462. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 463. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 464. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 465. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 466. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 467. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 468. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 469. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 470. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 471. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 472. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 473. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 474. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 475. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 476. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 477. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 478. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 479. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 480. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 481. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 482. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 483. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 484. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 485. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 486. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 487. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 488. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 489. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 490. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 491. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 492. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 493. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 494. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 495. 11en30 met themanummer Rampen
 496. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 497. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 498. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 499. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 500. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 501. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 502. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 503. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 504. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 505. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 506. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 507. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 508. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 509. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 510. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 511. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 512. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 513. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 514. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 515. Heraldische databank CBG online
 516. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 517. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 518. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 519. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 520. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 521. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 522. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 523. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 524. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 525. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 526. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 527. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 528. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 529. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 530. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 531. Beneficiaal digitaal!
 532. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 533. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 534. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 535. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 536. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 537. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 538. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 539. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 540. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 541. Foudgumse school in opmars
 542. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 543. Boekhouding VOC nader ontsloten
 544. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 545. Sneuper 111 met focus op Ameland
 546. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 547. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 548. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 549. Historische topografie en cartografie in Friesland
 550. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 551. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 552. Friese familiedag
 553. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 554. Op de Praatstoel 2 met oral history bestellen
 555. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 556. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 557. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 558. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 559. Het beroep Rustmeester
 560. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 561. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 562. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 563. 11en30 juli 2013
 564. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 565. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 566. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 567. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 568. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 569. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 570. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 571. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 572. Familie van tien of meer generaties terug
 573. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 574. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 575. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 576. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 577. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 578. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 579. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 580. Vele Handen of een enkele hand
 581. De oudste kaart van Dokkum?
 582. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 583. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 584. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 585. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 586. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 587. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 588. ANBI-status. En dan?
 589. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 590. 11en30 april 2013
 591. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 592. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 593. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 594. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 595. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 596. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 597. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 598. Napoleons douane bureau te Dockum
 599. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 600. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 601. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 602. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 603. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 604. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 605. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 606. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 607. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 608. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 609. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 610. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 611. Samen staan we sterk, zeker op zee
 612. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 613. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 614. Historia Doccumensis boort in het verleden
 615. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 616. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 617. 11en30 over Mobiele Friezen
 618. Sneupen in de kerstvakantie
 619. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 620. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 621. Blad Genealogie van CBG december 2012
 622. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 623. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 624. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 625. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 626. Waterschapsarchieven en Tresoar
 627. Fryslan special over Friese Zeevaart
 628. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 629. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 630. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 631. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 632. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 633. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 634. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 635. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 636. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 637. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 638. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 639. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 640. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 641. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 642. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 643. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 644. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 645. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 646. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 647. Suggesties voor de Fryske Akademy
 648. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 649. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 650. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 651. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 652. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 653. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 654. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 655. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 656. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 657. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 658. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 659. Kan Google het Frysk redden?
 660. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 661. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 662. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 663. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 664. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 665. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 666. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 667. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 668. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 669. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 670. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 671. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 672. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 673. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 674. De paus en de Dokkumer kloostermop
 675. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 676. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 677. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 678. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 679. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 680. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 681. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 682. De familie Lodeizen te Dokkum
 683. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 684. Heeft u nog diskettes?
 685. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 686. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 687. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 688. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 689. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 690. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 691. Friezen in de online Militieregisters
 692. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 693. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 694. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 695. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 696. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 697. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 698. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 699. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 700. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 701. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 702. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 703. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 704. Biografie van Iman Falck
 705. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 706. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 707. Scans DTB Ee en Engwierum online
 708. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 709. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 710. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 711. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 712. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 713. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 714. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 715. Dokkum in wintertooi
 716. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 717. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 718. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 719. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 720. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 721. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 722. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 723. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 724. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 725. Werelate en Noordoost-Friesland online
 726. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 727. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 728. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 729. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 730. Op naar de 500 leden
 731. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 732. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 733. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 734. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 735. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 736. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 737. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 738. Scheepsmodellen in Friese kerken
 739. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 740. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 741. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 742. Links
 743. De galg van Ezumazijl
 744. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 745. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 746. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 747. Vele handen maken licht archiefwerk
 748. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 749. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 750. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 751. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 752. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 753. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 754. Saapke Goslings en de merklap
 755. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 756. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 757. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 758. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 759. Schatzoeken in museumcollecties
 760. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 761. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 762. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 763. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 764. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 765. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 766. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 767. Dokkum digitaal
 768. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 769. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 770. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 771. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 772. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 773. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 774. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 775. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 776. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 777. VOC-database bron voor vele verhalen
 778. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 779. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 780. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 781. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 782. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 783. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 784. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 785. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 786. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 787. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 788. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 789. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 790. Zoeken in Google boeken
 791. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 792. Met de bus op de sneup door Friesland
 793. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 794. Zeepaard in Moddergat
 795. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 796. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 797. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 798. Boek historisch reddingstation Moddergat
 799. iPad app Markant Friesland musea live
 800. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 801. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 802. Geboren in 1811 in Friesland
 803. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 804. Dwaande in Noordoost Friesland
 805. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 806. Muntschatten in collectie Fries Museum
 807. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 808. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 809. Maritieme historici actief bijeen
 810. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 811. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 812. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 813. Oude kaart Noordoost Friesland
 814. Rijdende en varende historie in Dokkum
 815. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 816. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 817. Amelander historie aan zee
 818. Sonttolproject naar volgende fase
 819. Collectie Fries Museum in online database
 820. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 821. Amelander historie online
 822. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 823. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 824. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 825. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 826. Baron Van Sytzama
 827. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 828. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 829. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 830. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 831. Meine Tosk
 832. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 833. URL verkorten met Lyt.sr
 834. Meer historie op de proppen
 835. Walvisstrandingen toen en nu
 836. Film De schaduw van Bonifatius
 837. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 838. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 839. Proppen oud papier als historische bron
 840. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 841. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 842. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 843. Buurtschap De Oere te Moddergat
 844. Fiskershuske en VPRO
 845. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 846. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 847. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 848. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 849. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 850. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 851. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 852. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 853. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 854. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 855. De Sneuper als social magazine op de iPad
 856. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 857. Friezen in het leger van Napoleon
 858. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 859. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 860. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 861. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 862. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 863. De Slag in de Sont, 1658
 864. Maritiem digitaal vernieuwd
 865. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 866. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 867. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 868. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 869. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 870. Registres Civiques Friesland online
 871. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 872. Ons verenigingswapen
 873. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 874. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 875. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 876. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 877. Diaconieboeken als genealogische bron
 878. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 879. Geheim van Tolsum: website en boek
 880. Sneuper 99 van december 2010
 881. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 882. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 883. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 884. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 885. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 886. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 887. Moddergat in de picture
 888. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 889. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 890. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 891. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 892. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 893. WL3 als scheepsmodel
 894. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 895. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 896. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 897. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 898. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 899. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 900. Hallumer grafstenen blootgelegd
 901. Gevoel voor tijd
 902. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 903. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 904. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 905. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 906. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 907. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 908. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 909. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 910. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 911. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 912. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 913. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 914. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 915. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 916. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 917. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 918. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 919. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 920. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 921. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 922. Historische wandkaarten online
 923. Noorderbreedte inspireert tot debat
 924. Oplage Sneuper naar 480
 925. Friezen als slaven in Barbarije
 926. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 927. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 928. Friese oorlogsdagboeken online
 929. Leven van de wind
 930. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 931. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 932. Veroordeeld in Friesland
 933. Fries in India in Martena museum
 934. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 935. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 936. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 937. Archief Letterhoeke Tresoar
 938. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 939. Bitri scooters uit Dokkum
 940. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 941. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 942. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 943. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 944. Een indiaan in Anjum
 945. Familysearch met scans
 946. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 947. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 948. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 949. De murd van Piet de Haan
 950. Open Kampioenschap Paleografie online
 951. Familie-archivaris worden
 952. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 953. Waddenwandelen
 954. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 955. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 956. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 957. De zin van het delen
 958. Oerboeren in de Friese Wouden
 959. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 960. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 961. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 962. Nieuwe online maritieme bronnen
 963. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 964. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 965. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 966. Alde Fryske Tsjerken jarig
 967. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 968. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 969. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 970. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 971. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 972. Vrienden van De Sukerei
 973. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 974. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 975. Molenweekend Dongeradeel
 976. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 977. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 978. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 979. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 980. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 981. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 982. Verkoop bij brandende keerse
 983. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 984. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 985. Kerfstokjes van onze voorouders
 986. Collaterale Successie in Friesland
 987. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 988. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 989. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 990. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 991. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 992. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 993. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 994. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 995. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 996. Fryske Wikipedia
 997. De oorlog een gezicht gegeven
 998. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 999. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 1000. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 1001. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 1002. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 1003. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 1004. Wüst walst woest naar winst
 1005. Maak kennis met de Sneuper
 1006. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 1007. Sluiproutes Tresoar databases
 1008. Zoekplaatjes Friesland
 1009. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 1010. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 1011. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 1012. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 1013. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 1014. Lidmatenboeken Dantumawoude
 1015. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 1016. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 1017. Friezen in de VOC
 1018. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 1019. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 1020. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 1021. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 1022. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 1023. Lezingen in Friesland en online
 1024. Dokkum in Google Streetview
 1025. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 1026. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 1027. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 1028. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 1029. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 1030. Schaatswedstrijden te Dokkum
 1031. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 1032. Guur weer door de eeuwen heen
 1033. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 1034. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 1035. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 1036. Historische boekpresentaties
 1037. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 1038. Dockumer Roem verhuurt historie
 1039. Luisteren naar dialecten
 1040. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 1041. Kolonistendag druk bezocht
 1042. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 1043. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 1044. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 1045. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 1046. Sonttol registers 1557-1850 online
 1047. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 1048. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 1049. Collectie Pieter Nieuwland online
 1050. Kerk van de Friezen in Rome
 1051. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 1052. Klokmakers te Dokkum
 1053. Letterhoeke Tresoar online
 1054. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 1055. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 1056. Aankondiging boek Munnekezijl
 1057. Sneuper september luidt najaar in
 1058. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 1059. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 1060. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 1061. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 1062. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 1063. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 1064. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 1065. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 1066. Terug in de tijd
 1067. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 1068. In het blauwe licht van God
 1069. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 1070. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 1071. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 1072. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 1073. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 1074. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 1075. De Sneuper in vernieuwd jasje
 1076. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 1077. Oude brieven blijven boeien
 1078. Volgens Bartjens
 1079. Verborgen online pareltjes
 1080. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 1081. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 1082. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 1083. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 1084. Het testament van Pieter Stuyvesant
 1085. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 1086. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 1087. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 1088. Meten en weten met Gemma Frisius
 1089. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 1090. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 1091. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 1092. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 1093. Historie Klooster Claerkamp online
 1094. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1095. Zoekplaatjes
 1096. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1097. Een Fries en een Mohawk
 1098. Fluitschip op bodem Oostzee
 1099. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1100. Frederick Philipse revisited
 1101. Genealogie Duitse voorouders
 1102. Frederick Philipse en historische onzin
 1103. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1104. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1105. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1106. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1107. Tips voor het weekend
 1108. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1109. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1110. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1111. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1112. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1113. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1114. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1115. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1116. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1117. Friezen in het kielzog van Hudson
 1118. Criminele rolboeken Tresoar online
 1119. Friezen in West-Afrika in 1715
 1120. Visboek van Adriaen Coenen
 1121. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1122. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1123. Friezen op Ceylon
 1124. Het gaat om verhalen
 1125. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1126. Friese goud- en zilversmeden
 1127. Oude Friese adel en aanverwante families
 1128. De sprekende kaart
 1129. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1130. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1131. De botten van Descartes en Camphuysen
 1132. Transcripties van oude boeken online
 1133. Fryslan in de war
 1134. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1135. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1136. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1137. Boek: Zeedijken in het noorden
 1138. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1139. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1140. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1141. Tresoor in de uitverkoop
 1142. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1143. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1144. Mooie vondst in streekarchief
 1145. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1146. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1147. Zonen van Adam in Nederland
 1148. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1149. Eeuwelingen in Friesland
 1150. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1151. Wandelen door Groningen van 1637
 1152. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1153. Friese brieven in Amsterdam
 1154. Canon van Friesland gepresenteerd
 1155. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1156. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1157. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1158. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1159. Katholiek Dokkum online in beeld
 1160. In het blauwe licht van God
 1161. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1162. Friezen op Spitsbergen 2
 1163. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1164. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1165. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1166. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1167. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1168. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1169. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1170. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1171. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1172. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1173. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1174. Friezen op Spitsbergen
 1175. Friezen in Denemarken
 1176. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1177. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1178. De Friese academie
 1179. Fries boek: Achter de skêrm
 1180. Archief van het web en alerting services
 1181. Friese admiraal terug in Dokkum
 1182. De Hellinga’s en aanverwante families
 1183. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1184. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1185. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1186. Duitse muts van kant
 1187. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1188. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1189. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1190. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1191. Friese Alba Amicorum
 1192. Gone fishing
 1193. Digitale archivarissen
 1194. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1195. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1196. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1197. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1198. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1199. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1200. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1201. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1202. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1203. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1204. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1205. Genealogische en historische blogs
 1206. Historische architectuur
 1207. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1208. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1209. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1210. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1211. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1212. Doopsgezinden in Friesland
 1213. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1214. Nederlandse liederen van vroeger
 1215. Friese bronnen van voor 1600
 1216. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1217. Musea in Noordoost Friesland
 1218. Stamt u ook af van zwervers?
 1219. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1220. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1221. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1222. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1223. Crimineel interessant
 1224. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1225. Cursus Oud Schrift via internet
 1226. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1227. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1228. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1229. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1230. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1231. Genealogische en historische podcasts
 1232. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1233. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1234. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1235. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1236. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1237. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1238. Genealogische programma’s op een rijtje
 1239. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1240. Cartografie Noordoost Friesland
 1241. Voorouders die militair waren ?
 1242. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1243. Oude boeken online via Google Books
 1244. Friese dagboeken
 1245. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1246. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1247. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1248. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1249. Sneupers bloggen
 1250. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha