Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. De Sneuper 139, september 2020, met Schiermonnikoog, stins, kerkklokken en postschippers
 2. De swarte winkel
 3. Duitse voorouders in Noordoost-Friesland
 4. Mededeling voor leden mbt najaarsvergadering 2020
 5. Dames-modemagazijn Van Erp (1905-1919)
 6. Genealogische publicaties Noordoost-Friesland
 7. Nieuw stamboomboek: nazaten van Sybren Pieters en Grietje Adsers
 8. Stichting Erfskip Terpdoarpen integreert in HVNF.nl
 9. Artisante an de Syl
 10. De Sneuper 138, juni 2020, met Spaanse Griep, 75 jaar vrijheid en opvallende geneagrammen
 11. Vlasroute dit jaar vernieuwd en coronaproof
 12. Bijnamen in manuscript vroedvrouw Schrader
 13. De hond in de pot, of in de doofpot?
 14. De oorlog een gezicht gegeven: Westdongeradeel, Deel 5
 15. Apothekerswinkel an de Syl
 16. Hartje Dokkum
 17. Ledendag 18 april 2020 gaat NIET door
 18. De Sneuper 137, maart 2020, met Foeke Sjoerds, Van Aylva, oorlogen en Ponga
 19. Ledenvergadering zaterdag 18 april 2020 in Dokkum
 20. Oudste Stadsraadhuis van Dokkum in pand Artisante
 21. Driedelige lezingenserie over rampen en reddingen in het Noordelijk Scheepvaartmuseum
 22. Alle Sonttolregisters online: een monsterklus voltooid
 23. Vaartzicht in Oudwoude
 24. Raadsleden krijgen Frysk bûsboekje
 25. Historisch plaatjesalbum van Noordoost-Friesland aangeboden aan burgemeester Kramer
 26. Brieven, foto’s en albums Fries Museum passen beter in Tresoar
 27. De Vrije Fries 2019 met Vegelin, Jonathan Israel en Culturele Hoofdstad
 28. Bestuursfoto hoge heren in Ezumazijl (1910)
 29. De Sneuper 136, december 2019, met Hannema, Van Collem, Sjuxma en mooie vondsten
 30. Betekenisvol boek gelanceerd: ‘Oorlogsvluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-45’
 31. Nieuw boek: Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945
 32. De Sneuper 135, september 2019, met Titia, Camphuysen en een lugubere vondst
 33. Maakt Transkribus van paleografie straks paleomagie?
 34. Een uitstapje naar Groningen – Ledendag 12 oktober in Zoutkamp
 35. Noflike middei mei Tresoar yn Wetsens
 36. Ruim 400 jaar oude gevelsteen terug in Ee!
 37. Gevelsteen uit 1613 weer terug naar geboortehuis Foeke Sjoerds
 38. Lezingen in Sint Vituskerk Wetsens
 39. Ledendag zaterdag 12 oktober 2019 in Zoutkamp
 40. Nieuw inzicht in vroegste geschiedenis Veenwouden
 41. Rouwbord van Titia van Burmania onthuld
 42. Korenmolen De Hoop in Dokkum 170 jaar
 43. Gillis van den Rade, bijzondere voorouder van menig Noordoost-Fries
 44. Archeologische vondst in Ee uit tijd van Bonifatius
 45. Online krantendatabases en tyfusepidemie in Anjum
 46. Onthulling replica rouwbord Titia van Burmania
 47. Betrokkenen Kollumer Oproer van zeer divers pluimage
 48. De Sneuper 134, juni 2019, Kollumer Oproer, themanummer Salomon Levy
 49. Beeld van Titus opgepoetst door maker Natasja Bennink
 50. Afscheid Ihno Dragt van Museum Dokkum
 51. Saken van Staet en Oorlogh
 52. Verslag ledendag Schiermonnikoog, april 2019
 53. Overhandiging HVNF-herindelingsmok aan gemeenteraad Noardeast-Fryslân
 54. Holwerd verwelkomt Hessel Meckema van Aylva
 55. Nieuw oud lijkpad ontdekt in Dokkum
 56. De Sneuper 133, maart 2019, met smederij Kiestra, Vondelpark en Meckema
 57. Zuco Dokkum brengt traditionele ambacht terug
 58. Sneupers bij conferentie Begjinne mei Bewarje
 59. Fries erfgoed online: nog steeds zoekende
 60. Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!
 61. Terugblik 2018 en vooruitblik 2019
 62. Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken
 63. Mysteries rond controversiële Dokkumer eindelijk ontrafeld
 64. De Sneuper 132, december 2018, met apothekersfamilies, galkoorts en Kollum
 65. Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog
 66. Boekpresentatie van Elf Steden, 11 verhalen
 67. Dokkumer rococo interieur na meer dan eeuw terug uit Paleis Het Loo
 68. Dokkumer tijdmachine als pionier voor Hisgis project
 69. Verslag ledendag HVNF op zaterdag 6 oktober 2018 te Nuis
 70. Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer
 71. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Harlingen
 72. Nieuw boek over Oostdongeradeel in WO II
 73. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 74. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 75. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 76. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 77. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 78. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 79. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 80. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 81. De Witte Papoea uit Wierum
 82. De Witte Papoea uit Wierum
 83. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 84. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 85. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 86. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 87. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 88. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 89. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 90. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 91. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 92. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 93. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 94. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 95. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 96. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 97. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 98. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 99. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 100. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 101. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 102. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 103. Expositie De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk
 104. Honderden liefdesbrieven van Jaap Broersma (93) naar Tresoar
 105. Presentatie en namenindex Dokkumer Bierboek
 106. Dokkumers in oud fotoboek fotograaf Fuchs
 107. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 108. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 109. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 110. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 111. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 112. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 113. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 114. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 115. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 116. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 117. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 118. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 119. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 120. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 121. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 122. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 123. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 124. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 125. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 126. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 127. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 128. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 129. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 130. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 131. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 132. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 133. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 134. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 135. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 136. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 137. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 138. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 139. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 140. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 141. Friese monsterlijsten in boekvorm
 142. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 143. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 144. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 145. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 146. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 147. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 148. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 149. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 150. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 151. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 152. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 153. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 154. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 155. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 156. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 157. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 158. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 159. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 160. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 161. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 162. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 163. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 164. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 165. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 166. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 167. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 168. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 169. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 170. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 171. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 172. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 173. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 174. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 175. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 176. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 177. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 178. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 179. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 180. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 181. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 182. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 183. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 184. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 185. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 186. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 187. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 188. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 189. Waddencanon
 190. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 191. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 192. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 193. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 194. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 195. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 196. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 197. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 198. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 199. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 200. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 201. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 202. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 203. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 204. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 205. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 206. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 207. Sarcofagen in Friesland
 208. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 209. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 210. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 211. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 212. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 213. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 214. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 215. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 216. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 217. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 218. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 219. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 220. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 221. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 222. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 223. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 224. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 225. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 226. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 227. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 228. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 229. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 230. Stemmen op 3D project Dokkum
 231. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 232. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 233. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 234. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 235. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 236. Vernieuwde website Fryske Akademy
 237. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 238. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 239. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 240. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 241. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 242. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 243. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 244. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 245. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 246. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 247. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 248. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 249. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 250. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 251. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 252. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 253. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 254. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 255. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 256. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 257. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 258. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 259. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 260. Van snik naar smak
 261. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 262. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 263. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 264. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 265. Frysk nu bijna in Google Translate
 266. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 267. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 268. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 269. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 270. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 271. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 272. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 273. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 274. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 275. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 276. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 277. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 278. Bonifatiusjaar 2016
 279. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 280. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 281. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 282. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 283. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 284. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 285. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 286. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 287. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 288. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 289. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 290. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 291. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 292. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 293. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 294. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 295. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 296. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 297. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 298. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 299. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 300. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 301. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 302. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 303. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 304. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 305. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 306. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 307. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 308. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 309. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 310. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 311. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 312. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 313. Boerenbloed zet aan tot denken
 314. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 315. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 316. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 317. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 318. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 319. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 320. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 321. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 322. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 323. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 324. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 325. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 326. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 327. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 328. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 329. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 330. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 331. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 332. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 333. Dokkum, bolwerk van het noorden
 334. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 335. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 336. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 337. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 338. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 339. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 340. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 341. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 342. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 343. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 344. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 345. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 346. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 347. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 348. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 349. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 350. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 351. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 352. Kennis delen waar het kan
 353. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 354. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 355. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 356. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 357. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 358. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 359. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 360. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 361. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 362. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 363. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 364. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 365. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 366. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 367. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 368. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 369. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 370. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 371. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 372. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 373. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 374. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 375. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 376. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 377. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 378. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 379. It Beaken van de Fryske Akademy
 380. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 381. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 382. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 383. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 384. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 385. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 386. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 387. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 388. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 389. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 390. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 391. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 392. De Franse kazerne te Anjum
 393. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 394. Friese dame Baard in Indiaas museum
 395. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 396. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 397. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 398. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 399. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 400. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 401. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 402. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 403. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 404. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 405. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 406. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 407. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 408. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 409. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 410. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 411. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 412. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 413. Boek over Nes laat het verleden herleven
 414. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 415. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 416. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 417. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 418. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 419. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 420. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 421. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 422. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 423. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 424. Zomereinde in Bears
 425. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 426. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 427. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 428. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 429. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 430. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 431. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 432. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 433. Fulda vol van Bonifatius
 434. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 435. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 436. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 437. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 438. Voornamen in Noordoost Friesland
 439. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 440. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 441. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 442. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 443. 11en30 en geneagrammen
 444. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 445. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 446. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 447. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 448. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 449. Mummies en aardappels uit Friesland
 450. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 451. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 452. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 453. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 454. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 455. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 456. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 457. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 458. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 459. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 460. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 461. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 462. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 463. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 464. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 465. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 466. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 467. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 468. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 469. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 470. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 471. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 472. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 473. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 474. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 475. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 476. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 477. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 478. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 479. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 480. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 481. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 482. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 483. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 484. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 485. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 486. 11en30 met themanummer Rampen
 487. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 488. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 489. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 490. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 491. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 492. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 493. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 494. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 495. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 496. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 497. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 498. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 499. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 500. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 501. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 502. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 503. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 504. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 505. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 506. Heraldische databank CBG online
 507. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 508. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 509. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 510. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 511. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 512. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 513. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 514. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 515. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 516. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 517. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 518. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 519. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 520. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 521. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 522. Beneficiaal digitaal!
 523. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 524. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 525. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 526. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 527. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 528. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 529. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 530. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 531. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 532. Foudgumse school in opmars
 533. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 534. Boekhouding VOC nader ontsloten
 535. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 536. Sneuper 111 met focus op Ameland
 537. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 538. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 539. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 540. Historische topografie en cartografie in Friesland
 541. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 542. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 543. Friese familiedag
 544. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 545. Op de Praatstoel 2 met oral history bestellen
 546. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 547. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 548. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 549. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 550. Het beroep Rustmeester
 551. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 552. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 553. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 554. 11en30 juli 2013
 555. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 556. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 557. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 558. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 559. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 560. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 561. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 562. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 563. Familie van tien of meer generaties terug
 564. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 565. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 566. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 567. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 568. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 569. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 570. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 571. Vele Handen of een enkele hand
 572. De oudste kaart van Dokkum?
 573. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 574. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 575. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 576. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 577. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 578. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 579. ANBI-status. En dan?
 580. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 581. 11en30 april 2013
 582. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 583. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 584. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 585. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 586. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 587. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 588. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 589. Napoleons douane bureau te Dockum
 590. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 591. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 592. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 593. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 594. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 595. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 596. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 597. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 598. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 599. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 600. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 601. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 602. Samen staan we sterk, zeker op zee
 603. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 604. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 605. Historia Doccumensis boort in het verleden
 606. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 607. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 608. 11en30 over Mobiele Friezen
 609. Sneupen in de kerstvakantie
 610. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 611. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 612. Blad Genealogie van CBG december 2012
 613. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 614. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 615. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 616. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 617. Waterschapsarchieven en Tresoar
 618. Fryslan special over Friese Zeevaart
 619. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 620. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 621. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 622. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 623. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 624. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 625. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 626. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 627. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 628. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 629. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 630. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 631. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 632. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 633. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 634. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 635. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 636. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 637. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 638. Suggesties voor de Fryske Akademy
 639. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 640. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 641. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 642. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 643. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 644. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 645. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 646. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 647. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 648. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 649. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 650. Kan Google het Frysk redden?
 651. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 652. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 653. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 654. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 655. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 656. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 657. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 658. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 659. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 660. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 661. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 662. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 663. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 664. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 665. De paus en de Dokkumer kloostermop
 666. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 667. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 668. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 669. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 670. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 671. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 672. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 673. De familie Lodeizen te Dokkum
 674. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 675. Heeft u nog diskettes?
 676. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 677. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 678. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 679. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 680. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 681. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 682. Friezen in de online Militieregisters
 683. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 684. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 685. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 686. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 687. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 688. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 689. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 690. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 691. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 692. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 693. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 694. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 695. Biografie van Iman Falck
 696. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 697. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 698. Scans DTB Ee en Engwierum online
 699. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 700. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 701. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 702. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 703. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 704. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 705. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 706. Dokkum in wintertooi
 707. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 708. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 709. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 710. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 711. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 712. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 713. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 714. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 715. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 716. Werelate en Noordoost-Friesland online
 717. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 718. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 719. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 720. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 721. Op naar de 500 leden
 722. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 723. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 724. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 725. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 726. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 727. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 728. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 729. Scheepsmodellen in Friese kerken
 730. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 731. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 732. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 733. Links
 734. De galg van Ezumazijl
 735. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 736. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 737. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 738. Vele handen maken licht archiefwerk
 739. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 740. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 741. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 742. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 743. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 744. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 745. Saapke Goslings en de merklap
 746. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 747. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 748. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 749. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 750. Schatzoeken in museumcollecties
 751. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 752. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 753. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 754. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 755. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 756. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 757. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 758. Dokkum digitaal
 759. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 760. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 761. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 762. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 763. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 764. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 765. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 766. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 767. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 768. VOC-database bron voor vele verhalen
 769. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 770. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 771. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 772. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 773. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 774. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 775. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 776. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 777. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 778. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 779. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 780. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 781. Zoeken in Google boeken
 782. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 783. Met de bus op de sneup door Friesland
 784. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 785. Zeepaard in Moddergat
 786. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 787. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 788. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 789. Boek historisch reddingstation Moddergat
 790. iPad app Markant Friesland musea live
 791. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 792. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 793. Geboren in 1811 in Friesland
 794. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 795. Dwaande in Noordoost Friesland
 796. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 797. Muntschatten in collectie Fries Museum
 798. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 799. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 800. Maritieme historici actief bijeen
 801. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 802. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 803. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 804. Oude kaart Noordoost Friesland
 805. Rijdende en varende historie in Dokkum
 806. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 807. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 808. Amelander historie aan zee
 809. Sonttolproject naar volgende fase
 810. Collectie Fries Museum in online database
 811. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 812. Amelander historie online
 813. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 814. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 815. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 816. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 817. Baron Van Sytzama
 818. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 819. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 820. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 821. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 822. Meine Tosk
 823. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 824. URL verkorten met Lyt.sr
 825. Meer historie op de proppen
 826. Walvisstrandingen toen en nu
 827. Film De schaduw van Bonifatius
 828. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 829. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 830. Proppen oud papier als historische bron
 831. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 832. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 833. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 834. Buurtschap De Oere te Moddergat
 835. Fiskershuske en VPRO
 836. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 837. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 838. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 839. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 840. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 841. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 842. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 843. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 844. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 845. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 846. De Sneuper als social magazine op de iPad
 847. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 848. Friezen in het leger van Napoleon
 849. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 850. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 851. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 852. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 853. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 854. De Slag in de Sont, 1658
 855. Maritiem digitaal vernieuwd
 856. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 857. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 858. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 859. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 860. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 861. Registres Civiques Friesland online
 862. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 863. Ons verenigingswapen
 864. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 865. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 866. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 867. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 868. Diaconieboeken als genealogische bron
 869. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 870. Geheim van Tolsum: website en boek
 871. Sneuper 99 van december 2010
 872. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 873. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 874. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 875. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 876. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 877. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 878. Moddergat in de picture
 879. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 880. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 881. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 882. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 883. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 884. WL3 als scheepsmodel
 885. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 886. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 887. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 888. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 889. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 890. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 891. Hallumer grafstenen blootgelegd
 892. Gevoel voor tijd
 893. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 894. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 895. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 896. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 897. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 898. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 899. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 900. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 901. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 902. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 903. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 904. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 905. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 906. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 907. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 908. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 909. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 910. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 911. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 912. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 913. Historische wandkaarten online
 914. Noorderbreedte inspireert tot debat
 915. Oplage Sneuper naar 480
 916. Friezen als slaven in Barbarije
 917. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 918. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 919. Friese oorlogsdagboeken online
 920. Leven van de wind
 921. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 922. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 923. Veroordeeld in Friesland
 924. Fries in India in Martena museum
 925. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 926. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 927. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 928. Archief Letterhoeke Tresoar
 929. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 930. Bitri scooters uit Dokkum
 931. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 932. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 933. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 934. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 935. Een indiaan in Anjum
 936. Familysearch met scans
 937. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 938. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 939. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 940. De murd van Piet de Haan
 941. Open Kampioenschap Paleografie online
 942. Familie-archivaris worden
 943. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 944. Waddenwandelen
 945. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 946. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 947. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 948. De zin van het delen
 949. Oerboeren in de Friese Wouden
 950. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 951. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 952. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 953. Nieuwe online maritieme bronnen
 954. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 955. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 956. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 957. Alde Fryske Tsjerken jarig
 958. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 959. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 960. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 961. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 962. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 963. Vrienden van De Sukerei
 964. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 965. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 966. Molenweekend Dongeradeel
 967. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 968. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 969. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 970. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 971. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 972. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 973. Verkoop bij brandende keerse
 974. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 975. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 976. Kerfstokjes van onze voorouders
 977. Collaterale Successie in Friesland
 978. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 979. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 980. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 981. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 982. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 983. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 984. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 985. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 986. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 987. Fryske Wikipedia
 988. De oorlog een gezicht gegeven
 989. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 990. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 991. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 992. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 993. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 994. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 995. Wüst walst woest naar winst
 996. Maak kennis met de Sneuper
 997. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 998. Sluiproutes Tresoar databases
 999. Zoekplaatjes Friesland
 1000. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 1001. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 1002. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 1003. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 1004. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 1005. Lidmatenboeken Dantumawoude
 1006. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 1007. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 1008. Friezen in de VOC
 1009. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 1010. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 1011. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 1012. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 1013. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 1014. Lezingen in Friesland en online
 1015. Dokkum in Google Streetview
 1016. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 1017. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 1018. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 1019. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 1020. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 1021. Schaatswedstrijden te Dokkum
 1022. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 1023. Guur weer door de eeuwen heen
 1024. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 1025. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 1026. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 1027. Historische boekpresentaties
 1028. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 1029. Dockumer Roem verhuurt historie
 1030. Luisteren naar dialecten
 1031. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 1032. Kolonistendag druk bezocht
 1033. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 1034. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 1035. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 1036. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 1037. Sonttol registers 1557-1850 online
 1038. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 1039. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 1040. Collectie Pieter Nieuwland online
 1041. Kerk van de Friezen in Rome
 1042. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 1043. Klokmakers te Dokkum
 1044. Letterhoeke Tresoar online
 1045. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 1046. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 1047. Aankondiging boek Munnekezijl
 1048. Sneuper september luidt najaar in
 1049. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 1050. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 1051. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 1052. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 1053. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 1054. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 1055. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 1056. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 1057. Terug in de tijd
 1058. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 1059. In het blauwe licht van God
 1060. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 1061. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 1062. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 1063. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 1064. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 1065. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 1066. De Sneuper in vernieuwd jasje
 1067. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 1068. Oude brieven blijven boeien
 1069. Volgens Bartjens
 1070. Verborgen online pareltjes
 1071. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 1072. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 1073. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 1074. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 1075. Het testament van Pieter Stuyvesant
 1076. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 1077. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 1078. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 1079. Meten en weten met Gemma Frisius
 1080. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 1081. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 1082. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 1083. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 1084. Historie Klooster Claerkamp online
 1085. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1086. Zoekplaatjes
 1087. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1088. Een Fries en een Mohawk
 1089. Fluitschip op bodem Oostzee
 1090. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1091. Frederick Philipse revisited
 1092. Genealogie Duitse voorouders
 1093. Frederick Philipse en historische onzin
 1094. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1095. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1096. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1097. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1098. Tips voor het weekend
 1099. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1100. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1101. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1102. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1103. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1104. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1105. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1106. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1107. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1108. Friezen in het kielzog van Hudson
 1109. Criminele rolboeken Tresoar online
 1110. Friezen in West-Afrika in 1715
 1111. Visboek van Adriaen Coenen
 1112. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1113. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1114. Friezen op Ceylon
 1115. Het gaat om verhalen
 1116. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1117. Friese goud- en zilversmeden
 1118. Oude Friese adel en aanverwante families
 1119. De sprekende kaart
 1120. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1121. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1122. De botten van Descartes en Camphuysen
 1123. Transcripties van oude boeken online
 1124. Fryslan in de war
 1125. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1126. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1127. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1128. Boek: Zeedijken in het noorden
 1129. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1130. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1131. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1132. Tresoor in de uitverkoop
 1133. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1134. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1135. Mooie vondst in streekarchief
 1136. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1137. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1138. Zonen van Adam in Nederland
 1139. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1140. Eeuwelingen in Friesland
 1141. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1142. Wandelen door Groningen van 1637
 1143. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1144. Friese brieven in Amsterdam
 1145. Canon van Friesland gepresenteerd
 1146. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1147. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1148. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1149. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1150. Katholiek Dokkum online in beeld
 1151. In het blauwe licht van God
 1152. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1153. Friezen op Spitsbergen 2
 1154. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1155. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1156. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1157. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1158. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1159. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1160. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1161. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1162. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1163. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1164. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1165. Friezen op Spitsbergen
 1166. Friezen in Denemarken
 1167. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1168. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1169. De Friese academie
 1170. Fries boek: Achter de skêrm
 1171. Archief van het web en alerting services
 1172. Friese admiraal terug in Dokkum
 1173. De Hellinga’s en aanverwante families
 1174. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1175. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1176. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1177. Duitse muts van kant
 1178. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1179. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1180. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1181. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1182. Friese Alba Amicorum
 1183. Gone fishing
 1184. Digitale archivarissen
 1185. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1186. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1187. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1188. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1189. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1190. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1191. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1192. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1193. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1194. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1195. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1196. Genealogische en historische blogs
 1197. Historische architectuur
 1198. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1199. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1200. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1201. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1202. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1203. Doopsgezinden in Friesland
 1204. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1205. Nederlandse liederen van vroeger
 1206. Friese bronnen van voor 1600
 1207. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1208. Musea in Noordoost Friesland
 1209. Stamt u ook af van zwervers?
 1210. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1211. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1212. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1213. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1214. Crimineel interessant
 1215. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1216. Cursus Oud Schrift via internet
 1217. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1218. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1219. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1220. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1221. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1222. Genealogische en historische podcasts
 1223. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1224. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1225. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1226. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1227. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1228. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1229. Genealogische programma’s op een rijtje
 1230. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1231. Cartografie Noordoost Friesland
 1232. Voorouders die militair waren ?
 1233. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1234. Oude boeken online via Google Books
 1235. Friese dagboeken
 1236. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1237. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1238. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1239. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1240. Sneupers bloggen
 1241. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha