Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Archeologische vondst in Ee uit tijd van Bonifatius
 2. Online krantendatabases en tyfusepidemie in Anjum
 3. Onthulling replica rouwbord Titia van Burmania
 4. Betrokkenen Kollumer Oproer van zeer divers pluimage
 5. De Sneuper 134, juni 2019, Kollumer Oproer, themanummer Salomon Levy
 6. Beeld van Titus opgepoetst door maker Natasja Bennink
 7. Afscheid Ihno Dragt van Museum Dokkum
 8. Saken van Staet en Oorlogh
 9. Verslag ledendag Schiermonnikoog, april 2019
 10. Overhandiging HVNF-herindelingsmok aan gemeenteraad Noardeast-Fryslân
 11. Holwerd verwelkomt Hessel Meckema van Aylva
 12. Nieuw oud lijkpad ontdekt in Dokkum
 13. De Sneuper 133, maart 2019, met smederij Kiestra, Vondelpark en Meckema
 14. Zuco Dokkum brengt traditionele ambacht terug
 15. Sneupers bij conferentie Begjinne mei Bewarje
 16. Fries erfgoed online: nog steeds zoekende
 17. Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!
 18. Terugblik 2018 en vooruitblik 2019
 19. Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken
 20. Mysteries rond controversiële Dokkumer eindelijk ontrafeld
 21. De Sneuper 132, december 2018, met apothekersfamilies, galkoorts en Kollum
 22. Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog
 23. Boekpresentatie van Elf Steden, 11 verhalen
 24. Dokkumer rococo interieur na meer dan eeuw terug uit Paleis Het Loo
 25. Dokkumer tijdmachine als pionier voor Hisgis project
 26. Verslag ledendag HVNF op zaterdag 6 oktober 2018 te Nuis
 27. Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer
 28. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Harlingen
 29. Nieuw boek over Oostdongeradeel in WO II
 30. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 31. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 32. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 33. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 34. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 35. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 36. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 37. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 38. De Witte Papoea uit Wierum
 39. De Witte Papoea uit Wierum
 40. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 41. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 42. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 43. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 44. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 45. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 46. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 47. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 48. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 49. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 50. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 51. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 52. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 53. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 54. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 55. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 56. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 57. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 58. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 59. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 60. Expositie De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk
 61. Honderden liefdesbrieven van Jaap Broersma (93) naar Tresoar
 62. Presentatie en namenindex Dokkumer Bierboek
 63. Dokkumers in oud fotoboek fotograaf Fuchs
 64. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 65. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 66. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 67. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 68. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 69. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 70. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 71. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 72. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 73. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 74. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 75. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 76. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 77. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 78. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 79. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 80. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 81. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 82. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 83. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 84. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 85. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 86. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 87. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 88. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 89. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 90. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 91. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 92. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 93. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 94. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 95. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 96. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 97. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 98. Friese monsterlijsten in boekvorm
 99. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 100. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 101. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 102. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 103. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 104. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 105. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 106. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 107. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 108. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 109. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 110. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 111. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 112. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 113. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 114. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 115. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 116. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 117. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 118. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 119. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 120. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 121. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 122. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 123. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 124. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 125. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 126. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 127. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 128. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 129. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 130. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 131. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 132. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 133. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 134. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 135. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 136. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 137. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 138. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 139. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 140. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 141. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 142. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 143. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 144. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 145. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 146. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 147. Waddencanon
 148. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 149. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 150. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 151. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 152. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 153. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 154. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 155. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 156. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 157. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 158. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 159. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 160. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 161. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 162. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 163. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 164. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 165. Sarcofagen in Friesland
 166. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 167. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 168. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 169. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 170. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 171. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 172. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 173. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 174. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 175. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 176. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 177. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 178. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 179. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 180. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 181. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 182. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 183. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 184. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 185. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 186. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 187. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 188. Stemmen op 3D project Dokkum
 189. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 190. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 191. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 192. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 193. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 194. Vernieuwde website Fryske Akademy
 195. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 196. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 197. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 198. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 199. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 200. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 201. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 202. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 203. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 204. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 205. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 206. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 207. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 208. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 209. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 210. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 211. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 212. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 213. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 214. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 215. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 216. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 217. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 218. Van snik naar smak
 219. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 220. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 221. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 222. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 223. Frysk nu bijna in Google Translate
 224. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 225. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 226. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 227. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 228. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 229. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 230. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 231. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 232. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 233. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 234. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 235. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 236. Bonifatiusjaar 2016
 237. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 238. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 239. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 240. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 241. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 242. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 243. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 244. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 245. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 246. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 247. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 248. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 249. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 250. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 251. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 252. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 253. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 254. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 255. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 256. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 257. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 258. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 259. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 260. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 261. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 262. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 263. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 264. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 265. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 266. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 267. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 268. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 269. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 270. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 271. Boerenbloed zet aan tot denken
 272. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 273. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 274. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 275. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 276. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 277. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 278. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 279. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 280. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 281. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 282. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 283. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 284. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 285. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 286. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 287. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 288. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 289. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 290. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 291. Dokkum, bolwerk van het noorden
 292. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 293. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 294. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 295. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 296. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 297. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 298. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 299. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 300. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 301. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 302. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 303. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 304. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 305. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 306. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 307. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 308. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 309. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 310. Kennis delen waar het kan
 311. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 312. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 313. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 314. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 315. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 316. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 317. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 318. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 319. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 320. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 321. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 322. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 323. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 324. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 325. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 326. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 327. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 328. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 329. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 330. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 331. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 332. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 333. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 334. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 335. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 336. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 337. It Beaken van de Fryske Akademy
 338. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 339. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 340. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 341. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 342. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 343. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 344. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 345. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 346. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 347. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 348. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 349. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 350. De Franse kazerne te Anjum
 351. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 352. Friese dame Baard in Indiaas museum
 353. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 354. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 355. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 356. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 357. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 358. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 359. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 360. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 361. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 362. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 363. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 364. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 365. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 366. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 367. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 368. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 369. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 370. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 371. Boek over Nes laat het verleden herleven
 372. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 373. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 374. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 375. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 376. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 377. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 378. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 379. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 380. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 381. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 382. Zomereinde in Bears
 383. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 384. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 385. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 386. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 387. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 388. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 389. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 390. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 391. Fulda vol van Bonifatius
 392. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 393. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 394. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 395. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 396. Voornamen in Noordoost Friesland
 397. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 398. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 399. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 400. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 401. 11en30 en geneagrammen
 402. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 403. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 404. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 405. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 406. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 407. Mummies en aardappels uit Friesland
 408. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 409. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 410. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 411. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 412. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 413. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 414. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 415. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 416. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 417. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 418. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 419. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 420. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 421. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 422. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 423. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 424. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 425. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 426. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 427. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 428. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 429. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 430. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 431. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 432. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 433. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 434. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 435. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 436. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 437. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 438. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 439. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 440. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 441. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 442. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 443. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 444. 11en30 met themanummer Rampen
 445. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 446. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 447. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 448. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 449. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 450. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 451. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 452. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 453. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 454. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 455. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 456. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 457. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 458. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 459. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 460. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 461. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 462. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 463. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 464. Heraldische databank CBG online
 465. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 466. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 467. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 468. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 469. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 470. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 471. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 472. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 473. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 474. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 475. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 476. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 477. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 478. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 479. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 480. Beneficiaal digitaal!
 481. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 482. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 483. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 484. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 485. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 486. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 487. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 488. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 489. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 490. Foudgumse school in opmars
 491. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 492. Boekhouding VOC nader ontsloten
 493. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 494. Sneuper 111 met focus op Ameland
 495. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 496. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 497. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 498. Historische topografie en cartografie in Friesland
 499. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 500. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 501. Friese familiedag
 502. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 503. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 504. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 505. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 506. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 507. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 508. Het beroep Rustmeester
 509. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 510. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 511. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 512. 11en30 juli 2013
 513. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 514. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 515. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 516. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 517. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 518. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 519. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 520. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 521. Familie van tien of meer generaties terug
 522. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 523. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 524. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 525. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 526. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 527. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 528. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 529. Vele Handen of een enkele hand
 530. De oudste kaart van Dokkum?
 531. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 532. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 533. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 534. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 535. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 536. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 537. ANBI-status. En dan?
 538. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 539. 11en30 april 2013
 540. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 541. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 542. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 543. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 544. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 545. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 546. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 547. Napoleons douane bureau te Dockum
 548. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 549. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 550. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 551. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 552. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 553. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 554. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 555. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 556. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 557. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 558. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 559. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 560. Samen staan we sterk, zeker op zee
 561. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 562. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 563. Historia Doccumensis boort in het verleden
 564. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 565. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 566. 11en30 over Mobiele Friezen
 567. Sneupen in de kerstvakantie
 568. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 569. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 570. Blad Genealogie van CBG december 2012
 571. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 572. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 573. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 574. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 575. Waterschapsarchieven en Tresoar
 576. Fryslan special over Friese Zeevaart
 577. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 578. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 579. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 580. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 581. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 582. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 583. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 584. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 585. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 586. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 587. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 588. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 589. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 590. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 591. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 592. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 593. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 594. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 595. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 596. Suggesties voor de Fryske Akademy
 597. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 598. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 599. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 600. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 601. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 602. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 603. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 604. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 605. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 606. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 607. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 608. Kan Google het Frysk redden?
 609. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 610. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 611. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 612. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 613. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 614. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 615. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 616. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 617. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 618. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 619. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 620. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 621. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 622. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 623. De paus en de Dokkumer kloostermop
 624. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 625. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 626. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 627. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 628. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 629. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 630. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 631. De familie Lodeizen te Dokkum
 632. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 633. Heeft u nog diskettes?
 634. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 635. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 636. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 637. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 638. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 639. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 640. Friezen in de online Militieregisters
 641. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 642. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 643. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 644. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 645. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 646. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 647. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 648. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 649. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 650. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 651. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 652. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 653. Biografie van Iman Falck
 654. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 655. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 656. Scans DTB Ee en Engwierum online
 657. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 658. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 659. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 660. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 661. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 662. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 663. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 664. Dokkum in wintertooi
 665. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 666. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 667. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 668. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 669. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 670. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 671. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 672. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 673. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 674. Werelate en Noordoost-Friesland online
 675. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 676. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 677. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 678. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 679. Op naar de 500 leden
 680. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 681. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 682. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 683. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 684. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 685. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 686. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 687. Scheepsmodellen in Friese kerken
 688. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 689. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 690. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 691. De galg van Ezumazijl
 692. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 693. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 694. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 695. Vele handen maken licht archiefwerk
 696. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 697. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 698. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 699. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 700. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 701. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 702. Saapke Goslings en de merklap
 703. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 704. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 705. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 706. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 707. Schatzoeken in museumcollecties
 708. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 709. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 710. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 711. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 712. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 713. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 714. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 715. Dokkum digitaal
 716. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 717. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 718. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 719. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 720. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 721. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 722. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 723. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 724. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 725. VOC-database bron voor vele verhalen
 726. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 727. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 728. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 729. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 730. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 731. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 732. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 733. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 734. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 735. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 736. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 737. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 738. Zoeken in Google boeken
 739. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 740. Met de bus op de sneup door Friesland
 741. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 742. Zeepaard in Moddergat
 743. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 744. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 745. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 746. Boek historisch reddingstation Moddergat
 747. iPad app Markant Friesland musea live
 748. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 749. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 750. Geboren in 1811 in Friesland
 751. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 752. Dwaande in Noordoost Friesland
 753. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 754. Muntschatten in collectie Fries Museum
 755. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 756. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 757. Maritieme historici actief bijeen
 758. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 759. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 760. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 761. Oude kaart Noordoost Friesland
 762. Rijdende en varende historie in Dokkum
 763. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 764. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 765. Amelander historie aan zee
 766. Sonttolproject naar volgende fase
 767. Collectie Fries Museum in online database
 768. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 769. Amelander historie online
 770. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 771. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 772. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 773. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 774. Baron Van Sytzama
 775. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 776. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 777. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 778. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 779. Meine Tosk
 780. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 781. URL verkorten met Lyt.sr
 782. Meer historie op de proppen
 783. Walvisstrandingen toen en nu
 784. Film De schaduw van Bonifatius
 785. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 786. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 787. Proppen oud papier als historische bron
 788. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 789. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 790. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 791. Buurtschap De Oere te Moddergat
 792. Fiskershuske en VPRO
 793. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 794. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 795. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 796. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 797. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 798. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 799. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 800. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 801. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 802. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 803. De Sneuper als social magazine op de iPad
 804. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 805. Friezen in het leger van Napoleon
 806. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 807. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 808. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 809. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 810. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 811. De Slag in de Sont, 1658
 812. Maritiem digitaal vernieuwd
 813. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 814. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 815. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 816. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 817. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 818. Registres Civiques Friesland online
 819. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 820. Ons verenigingswapen
 821. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 822. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 823. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 824. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 825. Diaconieboeken als genealogische bron
 826. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 827. Geheim van Tolsum: website en boek
 828. Sneuper 99 van december 2010
 829. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 830. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 831. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 832. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 833. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 834. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 835. Moddergat in de picture
 836. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 837. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 838. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 839. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 840. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 841. WL3 als scheepsmodel
 842. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 843. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 844. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 845. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 846. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 847. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 848. Hallumer grafstenen blootgelegd
 849. Gevoel voor tijd
 850. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 851. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 852. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 853. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 854. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 855. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 856. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 857. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 858. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 859. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 860. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 861. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 862. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 863. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 864. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 865. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 866. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 867. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 868. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 869. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 870. Historische wandkaarten online
 871. Noorderbreedte inspireert tot debat
 872. Oplage Sneuper naar 480
 873. Friezen als slaven in Barbarije
 874. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 875. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 876. Friese oorlogsdagboeken online
 877. Leven van de wind
 878. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 879. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 880. Veroordeeld in Friesland
 881. Fries in India in Martena museum
 882. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 883. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 884. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 885. Archief Letterhoeke Tresoar
 886. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 887. Bitri scooters uit Dokkum
 888. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 889. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 890. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 891. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 892. Een indiaan in Anjum
 893. Familysearch met scans
 894. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 895. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 896. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 897. De murd van Piet de Haan
 898. Open Kampioenschap Paleografie online
 899. Familie-archivaris worden
 900. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 901. Waddenwandelen
 902. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 903. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 904. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 905. De zin van het delen
 906. Oerboeren in de Friese Wouden
 907. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 908. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 909. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 910. Nieuwe online maritieme bronnen
 911. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 912. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 913. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 914. Alde Fryske Tsjerken jarig
 915. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 916. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 917. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 918. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 919. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 920. Vrienden van De Sukerei
 921. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 922. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 923. Molenweekend Dongeradeel
 924. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 925. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 926. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 927. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 928. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 929. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 930. Verkoop bij brandende keerse
 931. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 932. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 933. Kerfstokjes van onze voorouders
 934. Collaterale Successie in Friesland
 935. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 936. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 937. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 938. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 939. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 940. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 941. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 942. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 943. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 944. Fryske Wikipedia
 945. De oorlog een gezicht gegeven
 946. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 947. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 948. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 949. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 950. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 951. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 952. Wüst walst woest naar winst
 953. Maak kennis met de Sneuper
 954. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 955. Sluiproutes Tresoar databases
 956. Zoekplaatjes Friesland
 957. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 958. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 959. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 960. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 961. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 962. Lidmatenboeken Dantumawoude
 963. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 964. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 965. Friezen in de VOC
 966. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 967. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 968. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 969. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 970. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 971. Lezingen in Friesland en online
 972. Dokkum in Google Streetview
 973. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 974. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 975. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 976. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 977. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 978. Schaatswedstrijden te Dokkum
 979. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 980. Guur weer door de eeuwen heen
 981. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 982. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 983. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 984. Historische boekpresentaties
 985. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 986. Dockumer Roem verhuurt historie
 987. Luisteren naar dialecten
 988. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 989. Kolonistendag druk bezocht
 990. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 991. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 992. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 993. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 994. Sonttol registers 1557-1850 online
 995. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 996. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 997. Collectie Pieter Nieuwland online
 998. Kerk van de Friezen in Rome
 999. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 1000. Klokmakers te Dokkum
 1001. Letterhoeke Tresoar online
 1002. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 1003. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 1004. Aankondiging boek Munnekezijl
 1005. Sneuper september luidt najaar in
 1006. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 1007. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 1008. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 1009. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 1010. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 1011. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 1012. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 1013. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 1014. Terug in de tijd
 1015. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 1016. In het blauwe licht van God
 1017. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 1018. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 1019. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 1020. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 1021. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 1022. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 1023. De Sneuper in vernieuwd jasje
 1024. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 1025. Oude brieven blijven boeien
 1026. Volgens Bartjens
 1027. Verborgen online pareltjes
 1028. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 1029. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 1030. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 1031. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 1032. Het testament van Pieter Stuyvesant
 1033. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 1034. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 1035. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 1036. Meten en weten met Gemma Frisius
 1037. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 1038. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 1039. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 1040. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 1041. Historie Klooster Claerkamp online
 1042. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1043. Zoekplaatjes
 1044. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1045. Een Fries en een Mohawk
 1046. Fluitschip op bodem Oostzee
 1047. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1048. Frederick Philipse revisited
 1049. Genealogie Duitse voorouders
 1050. Frederick Philipse en historische onzin
 1051. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1052. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1053. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1054. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1055. Tips voor het weekend
 1056. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1057. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1058. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1059. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1060. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1061. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1062. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1063. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1064. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1065. Friezen in het kielzog van Hudson
 1066. Criminele rolboeken Tresoar online
 1067. Friezen in West-Afrika in 1715
 1068. Visboek van Adriaen Coenen
 1069. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1070. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1071. Friezen op Ceylon
 1072. Het gaat om verhalen
 1073. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1074. Friese goud- en zilversmeden
 1075. Oude Friese adel en aanverwante families
 1076. De sprekende kaart
 1077. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1078. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1079. De botten van Descartes en Camphuysen
 1080. Transcripties van oude boeken online
 1081. Fryslan in de war
 1082. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1083. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1084. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1085. Boek: Zeedijken in het noorden
 1086. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1087. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1088. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1089. Tresoor in de uitverkoop
 1090. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1091. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1092. Mooie vondst in streekarchief
 1093. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1094. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1095. Zonen van Adam in Nederland
 1096. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1097. Eeuwelingen in Friesland
 1098. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1099. Wandelen door Groningen van 1637
 1100. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1101. Friese brieven in Amsterdam
 1102. Canon van Friesland gepresenteerd
 1103. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1104. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1105. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1106. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1107. Katholiek Dokkum online in beeld
 1108. In het blauwe licht van God
 1109. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1110. Friezen op Spitsbergen 2
 1111. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1112. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1113. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1114. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1115. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1116. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1117. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1118. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1119. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1120. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1121. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1122. Friezen op Spitsbergen
 1123. Friezen in Denemarken
 1124. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1125. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1126. De Friese academie
 1127. Fries boek: Achter de skêrm
 1128. Archief van het web en alerting services
 1129. Friese admiraal terug in Dokkum
 1130. De Hellinga’s en aanverwante families
 1131. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1132. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1133. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1134. Duitse muts van kant
 1135. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1136. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1137. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1138. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1139. Friese Alba Amicorum
 1140. Gone fishing
 1141. Digitale archivarissen
 1142. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1143. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1144. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1145. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1146. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1147. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1148. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1149. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1150. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1151. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1152. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1153. Genealogische en historische blogs
 1154. Historische architectuur
 1155. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1156. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1157. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1158. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1159. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1160. Doopsgezinden in Friesland
 1161. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1162. Nederlandse liederen van vroeger
 1163. Friese bronnen van voor 1600
 1164. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1165. Musea in Noordoost Friesland
 1166. Stamt u ook af van zwervers?
 1167. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1168. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1169. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1170. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1171. Crimineel interessant
 1172. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1173. Cursus Oud Schrift via internet
 1174. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1175. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1176. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1177. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1178. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1179. Genealogische en historische podcasts
 1180. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1181. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1182. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1183. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1184. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1185. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1186. Genealogische programma’s op een rijtje
 1187. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1188. Cartografie Noordoost Friesland
 1189. Voorouders die militair waren ?
 1190. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1191. Oude boeken online via Google Books
 1192. Friese dagboeken
 1193. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1194. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1195. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1196. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1197. Sneupers bloggen