Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Vaartzicht in Oudwoude
 2. Raadsleden krijgen Frysk bûsboekje
 3. Historisch plaatjesalbum van Noordoost-Friesland aangeboden aan burgemeester Kramer
 4. Brieven, foto’s en albums Fries Museum passen beter in Tresoar
 5. De Vrije Fries 2019 met Vegelin, Jonathan Israel en Culturele Hoofdstad
 6. Bestuursfoto hoge heren in Ezumazijl (1910)
 7. De Sneuper 136, december 2019, met Hannema, Van Collem, Sjuxma en mooie vondsten
 8. Betekenisvol boek gelanceerd: ‘Oorlogsvluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-45’
 9. Nieuw boek: Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945
 10. De Sneuper 135, september 2019, met Titia, Camphuysen en een lugubere vondst
 11. Maakt Transkribus van paleografie straks paleomagie?
 12. Een uitstapje naar Groningen – Ledendag 12 oktober in Zoutkamp
 13. Noflike middei mei Tresoar yn Wetsens
 14. Ruim 400 jaar oude gevelsteen terug in Ee!
 15. Gevelsteen uit 1613 weer terug naar geboortehuis Foeke Sjoerds
 16. Lezingen in Sint Vituskerk Wetsens
 17. Ledendag zaterdag 12 oktober 2019 in Zoutkamp
 18. Nieuw inzicht in vroegste geschiedenis Veenwouden
 19. Rouwbord van Titia van Burmania onthuld
 20. Korenmolen De Hoop in Dokkum 170 jaar
 21. Gillis van den Rade, bijzondere voorouder van menig Noordoost-Fries
 22. Archeologische vondst in Ee uit tijd van Bonifatius
 23. Online krantendatabases en tyfusepidemie in Anjum
 24. Onthulling replica rouwbord Titia van Burmania
 25. Betrokkenen Kollumer Oproer van zeer divers pluimage
 26. De Sneuper 134, juni 2019, Kollumer Oproer, themanummer Salomon Levy
 27. Beeld van Titus opgepoetst door maker Natasja Bennink
 28. Afscheid Ihno Dragt van Museum Dokkum
 29. Saken van Staet en Oorlogh
 30. Verslag ledendag Schiermonnikoog, april 2019
 31. Overhandiging HVNF-herindelingsmok aan gemeenteraad Noardeast-Fryslân
 32. Holwerd verwelkomt Hessel Meckema van Aylva
 33. Nieuw oud lijkpad ontdekt in Dokkum
 34. De Sneuper 133, maart 2019, met smederij Kiestra, Vondelpark en Meckema
 35. Zuco Dokkum brengt traditionele ambacht terug
 36. Sneupers bij conferentie Begjinne mei Bewarje
 37. Fries erfgoed online: nog steeds zoekende
 38. Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!
 39. Terugblik 2018 en vooruitblik 2019
 40. Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken
 41. Mysteries rond controversiële Dokkumer eindelijk ontrafeld
 42. De Sneuper 132, december 2018, met apothekersfamilies, galkoorts en Kollum
 43. Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog
 44. Boekpresentatie van Elf Steden, 11 verhalen
 45. Dokkumer rococo interieur na meer dan eeuw terug uit Paleis Het Loo
 46. Dokkumer tijdmachine als pionier voor Hisgis project
 47. Verslag ledendag HVNF op zaterdag 6 oktober 2018 te Nuis
 48. Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer
 49. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Harlingen
 50. Nieuw boek over Oostdongeradeel in WO II
 51. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 52. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 53. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 54. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 55. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 56. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 57. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 58. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 59. De Witte Papoea uit Wierum
 60. De Witte Papoea uit Wierum
 61. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 62. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 63. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 64. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 65. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 66. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 67. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 68. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 69. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 70. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 71. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 72. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 73. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 74. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 75. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 76. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 77. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 78. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 79. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 80. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 81. Expositie De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk
 82. Honderden liefdesbrieven van Jaap Broersma (93) naar Tresoar
 83. Presentatie en namenindex Dokkumer Bierboek
 84. Dokkumers in oud fotoboek fotograaf Fuchs
 85. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 86. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 87. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 88. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 89. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 90. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 91. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 92. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 93. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 94. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 95. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 96. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 97. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 98. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 99. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 100. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 101. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 102. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 103. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 104. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 105. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 106. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 107. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 108. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 109. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 110. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 111. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 112. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 113. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 114. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 115. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 116. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 117. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 118. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 119. Friese monsterlijsten in boekvorm
 120. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 121. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 122. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 123. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 124. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 125. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 126. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 127. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 128. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 129. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 130. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 131. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 132. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 133. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 134. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 135. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 136. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 137. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 138. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 139. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 140. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 141. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 142. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 143. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 144. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 145. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 146. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 147. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 148. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 149. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 150. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 151. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 152. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 153. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 154. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 155. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 156. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 157. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 158. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 159. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 160. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 161. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 162. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 163. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 164. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 165. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 166. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 167. Waddencanon
 168. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 169. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 170. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 171. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 172. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 173. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 174. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 175. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 176. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 177. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 178. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 179. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 180. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 181. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 182. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 183. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 184. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 185. Sarcofagen in Friesland
 186. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 187. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 188. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 189. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 190. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 191. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 192. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 193. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 194. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 195. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 196. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 197. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 198. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 199. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 200. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 201. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 202. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 203. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 204. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 205. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 206. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 207. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 208. Stemmen op 3D project Dokkum
 209. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 210. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 211. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 212. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 213. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 214. Vernieuwde website Fryske Akademy
 215. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 216. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 217. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 218. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 219. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 220. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 221. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 222. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 223. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 224. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 225. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 226. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 227. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 228. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 229. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 230. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 231. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 232. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 233. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 234. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 235. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 236. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 237. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 238. Van snik naar smak
 239. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 240. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 241. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 242. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 243. Frysk nu bijna in Google Translate
 244. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 245. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 246. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 247. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 248. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 249. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 250. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 251. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 252. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 253. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 254. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 255. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 256. Bonifatiusjaar 2016
 257. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 258. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 259. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 260. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 261. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 262. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 263. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 264. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 265. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 266. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 267. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 268. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 269. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 270. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 271. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 272. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 273. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 274. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 275. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 276. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 277. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 278. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 279. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 280. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 281. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 282. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 283. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 284. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 285. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 286. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 287. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 288. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 289. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 290. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 291. Boerenbloed zet aan tot denken
 292. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 293. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 294. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 295. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 296. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 297. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 298. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 299. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 300. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 301. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 302. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 303. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 304. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 305. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 306. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 307. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 308. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 309. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 310. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 311. Dokkum, bolwerk van het noorden
 312. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 313. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 314. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 315. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 316. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 317. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 318. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 319. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 320. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 321. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 322. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 323. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 324. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 325. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 326. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 327. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 328. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 329. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 330. Kennis delen waar het kan
 331. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 332. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 333. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 334. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 335. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 336. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 337. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 338. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 339. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 340. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 341. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 342. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 343. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 344. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 345. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 346. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 347. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 348. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 349. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 350. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 351. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 352. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 353. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 354. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 355. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 356. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 357. It Beaken van de Fryske Akademy
 358. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 359. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 360. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 361. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 362. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 363. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 364. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 365. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 366. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 367. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 368. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 369. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 370. De Franse kazerne te Anjum
 371. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 372. Friese dame Baard in Indiaas museum
 373. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 374. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 375. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 376. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 377. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 378. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 379. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 380. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 381. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 382. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 383. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 384. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 385. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 386. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 387. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 388. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 389. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 390. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 391. Boek over Nes laat het verleden herleven
 392. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 393. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 394. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 395. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 396. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 397. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 398. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 399. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 400. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 401. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 402. Zomereinde in Bears
 403. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 404. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 405. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 406. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 407. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 408. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 409. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 410. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 411. Fulda vol van Bonifatius
 412. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 413. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 414. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 415. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 416. Voornamen in Noordoost Friesland
 417. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 418. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 419. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 420. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 421. 11en30 en geneagrammen
 422. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 423. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 424. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 425. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 426. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 427. Mummies en aardappels uit Friesland
 428. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 429. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 430. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 431. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 432. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 433. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 434. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 435. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 436. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 437. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 438. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 439. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 440. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 441. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 442. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 443. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 444. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 445. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 446. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 447. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 448. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 449. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 450. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 451. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 452. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 453. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 454. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 455. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 456. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 457. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 458. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 459. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 460. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 461. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 462. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 463. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 464. 11en30 met themanummer Rampen
 465. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 466. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 467. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 468. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 469. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 470. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 471. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 472. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 473. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 474. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 475. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 476. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 477. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 478. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 479. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 480. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 481. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 482. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 483. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 484. Heraldische databank CBG online
 485. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 486. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 487. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 488. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 489. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 490. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 491. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 492. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 493. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 494. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 495. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 496. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 497. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 498. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 499. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 500. Beneficiaal digitaal!
 501. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 502. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 503. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 504. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 505. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 506. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 507. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 508. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 509. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 510. Foudgumse school in opmars
 511. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 512. Boekhouding VOC nader ontsloten
 513. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 514. Sneuper 111 met focus op Ameland
 515. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 516. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 517. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 518. Historische topografie en cartografie in Friesland
 519. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 520. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 521. Friese familiedag
 522. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 523. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 524. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 525. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 526. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 527. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 528. Het beroep Rustmeester
 529. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 530. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 531. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 532. 11en30 juli 2013
 533. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 534. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 535. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 536. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 537. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 538. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 539. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 540. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 541. Familie van tien of meer generaties terug
 542. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 543. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 544. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 545. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 546. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 547. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 548. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 549. Vele Handen of een enkele hand
 550. De oudste kaart van Dokkum?
 551. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 552. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 553. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 554. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 555. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 556. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 557. ANBI-status. En dan?
 558. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 559. 11en30 april 2013
 560. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 561. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 562. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 563. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 564. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 565. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 566. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 567. Napoleons douane bureau te Dockum
 568. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 569. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 570. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 571. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 572. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 573. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 574. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 575. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 576. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 577. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 578. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 579. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 580. Samen staan we sterk, zeker op zee
 581. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 582. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 583. Historia Doccumensis boort in het verleden
 584. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 585. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 586. 11en30 over Mobiele Friezen
 587. Sneupen in de kerstvakantie
 588. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 589. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 590. Blad Genealogie van CBG december 2012
 591. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 592. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 593. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 594. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 595. Waterschapsarchieven en Tresoar
 596. Fryslan special over Friese Zeevaart
 597. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 598. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 599. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 600. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 601. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 602. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 603. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 604. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 605. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 606. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 607. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 608. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 609. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 610. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 611. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 612. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 613. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 614. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 615. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 616. Suggesties voor de Fryske Akademy
 617. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 618. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 619. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 620. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 621. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 622. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 623. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 624. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 625. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 626. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 627. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 628. Kan Google het Frysk redden?
 629. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 630. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 631. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 632. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 633. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 634. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 635. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 636. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 637. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 638. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 639. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 640. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 641. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 642. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 643. De paus en de Dokkumer kloostermop
 644. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 645. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 646. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 647. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 648. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 649. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 650. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 651. De familie Lodeizen te Dokkum
 652. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 653. Heeft u nog diskettes?
 654. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 655. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 656. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 657. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 658. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 659. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 660. Friezen in de online Militieregisters
 661. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 662. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 663. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 664. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 665. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 666. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 667. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 668. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 669. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 670. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 671. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 672. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 673. Biografie van Iman Falck
 674. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 675. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 676. Scans DTB Ee en Engwierum online
 677. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 678. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 679. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 680. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 681. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 682. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 683. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 684. Dokkum in wintertooi
 685. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 686. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 687. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 688. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 689. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 690. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 691. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 692. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 693. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 694. Werelate en Noordoost-Friesland online
 695. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 696. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 697. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 698. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 699. Op naar de 500 leden
 700. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 701. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 702. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 703. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 704. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 705. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 706. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 707. Scheepsmodellen in Friese kerken
 708. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 709. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 710. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 711. De galg van Ezumazijl
 712. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 713. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 714. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 715. Vele handen maken licht archiefwerk
 716. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 717. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 718. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 719. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 720. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 721. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 722. Saapke Goslings en de merklap
 723. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 724. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 725. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 726. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 727. Schatzoeken in museumcollecties
 728. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 729. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 730. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 731. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 732. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 733. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 734. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 735. Dokkum digitaal
 736. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 737. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 738. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 739. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 740. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 741. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 742. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 743. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 744. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 745. VOC-database bron voor vele verhalen
 746. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 747. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 748. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 749. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 750. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 751. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 752. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 753. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 754. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 755. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 756. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 757. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 758. Zoeken in Google boeken
 759. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 760. Met de bus op de sneup door Friesland
 761. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 762. Zeepaard in Moddergat
 763. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 764. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 765. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 766. Boek historisch reddingstation Moddergat
 767. iPad app Markant Friesland musea live
 768. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 769. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 770. Geboren in 1811 in Friesland
 771. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 772. Dwaande in Noordoost Friesland
 773. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 774. Muntschatten in collectie Fries Museum
 775. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 776. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 777. Maritieme historici actief bijeen
 778. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 779. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 780. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 781. Oude kaart Noordoost Friesland
 782. Rijdende en varende historie in Dokkum
 783. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 784. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 785. Amelander historie aan zee
 786. Sonttolproject naar volgende fase
 787. Collectie Fries Museum in online database
 788. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 789. Amelander historie online
 790. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 791. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 792. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 793. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 794. Baron Van Sytzama
 795. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 796. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 797. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 798. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 799. Meine Tosk
 800. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 801. URL verkorten met Lyt.sr
 802. Meer historie op de proppen
 803. Walvisstrandingen toen en nu
 804. Film De schaduw van Bonifatius
 805. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 806. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 807. Proppen oud papier als historische bron
 808. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 809. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 810. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 811. Buurtschap De Oere te Moddergat
 812. Fiskershuske en VPRO
 813. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 814. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 815. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 816. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 817. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 818. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 819. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 820. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 821. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 822. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 823. De Sneuper als social magazine op de iPad
 824. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 825. Friezen in het leger van Napoleon
 826. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 827. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 828. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 829. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 830. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 831. De Slag in de Sont, 1658
 832. Maritiem digitaal vernieuwd
 833. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 834. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 835. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 836. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 837. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 838. Registres Civiques Friesland online
 839. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 840. Ons verenigingswapen
 841. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 842. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 843. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 844. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 845. Diaconieboeken als genealogische bron
 846. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 847. Geheim van Tolsum: website en boek
 848. Sneuper 99 van december 2010
 849. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 850. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 851. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 852. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 853. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 854. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 855. Moddergat in de picture
 856. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 857. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 858. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 859. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 860. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 861. WL3 als scheepsmodel
 862. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 863. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 864. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 865. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 866. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 867. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 868. Hallumer grafstenen blootgelegd
 869. Gevoel voor tijd
 870. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 871. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 872. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 873. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 874. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 875. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 876. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 877. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 878. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 879. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 880. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 881. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 882. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 883. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 884. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 885. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 886. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 887. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 888. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 889. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 890. Historische wandkaarten online
 891. Noorderbreedte inspireert tot debat
 892. Oplage Sneuper naar 480
 893. Friezen als slaven in Barbarije
 894. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 895. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 896. Friese oorlogsdagboeken online
 897. Leven van de wind
 898. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 899. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 900. Veroordeeld in Friesland
 901. Fries in India in Martena museum
 902. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 903. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 904. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 905. Archief Letterhoeke Tresoar
 906. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 907. Bitri scooters uit Dokkum
 908. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 909. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 910. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 911. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 912. Een indiaan in Anjum
 913. Familysearch met scans
 914. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 915. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 916. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 917. De murd van Piet de Haan
 918. Open Kampioenschap Paleografie online
 919. Familie-archivaris worden
 920. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 921. Waddenwandelen
 922. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 923. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 924. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 925. De zin van het delen
 926. Oerboeren in de Friese Wouden
 927. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 928. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 929. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 930. Nieuwe online maritieme bronnen
 931. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 932. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 933. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 934. Alde Fryske Tsjerken jarig
 935. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 936. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 937. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 938. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 939. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 940. Vrienden van De Sukerei
 941. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 942. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 943. Molenweekend Dongeradeel
 944. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 945. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 946. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 947. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 948. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 949. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 950. Verkoop bij brandende keerse
 951. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 952. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 953. Kerfstokjes van onze voorouders
 954. Collaterale Successie in Friesland
 955. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 956. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 957. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 958. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 959. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 960. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 961. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 962. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 963. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 964. Fryske Wikipedia
 965. De oorlog een gezicht gegeven
 966. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 967. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 968. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 969. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 970. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 971. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 972. Wüst walst woest naar winst
 973. Maak kennis met de Sneuper
 974. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 975. Sluiproutes Tresoar databases
 976. Zoekplaatjes Friesland
 977. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 978. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 979. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 980. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 981. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 982. Lidmatenboeken Dantumawoude
 983. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 984. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 985. Friezen in de VOC
 986. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 987. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 988. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 989. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 990. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 991. Lezingen in Friesland en online
 992. Dokkum in Google Streetview
 993. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 994. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 995. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 996. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 997. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 998. Schaatswedstrijden te Dokkum
 999. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 1000. Guur weer door de eeuwen heen
 1001. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 1002. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 1003. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 1004. Historische boekpresentaties
 1005. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 1006. Dockumer Roem verhuurt historie
 1007. Luisteren naar dialecten
 1008. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 1009. Kolonistendag druk bezocht
 1010. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 1011. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 1012. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 1013. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 1014. Sonttol registers 1557-1850 online
 1015. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 1016. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 1017. Collectie Pieter Nieuwland online
 1018. Kerk van de Friezen in Rome
 1019. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 1020. Klokmakers te Dokkum
 1021. Letterhoeke Tresoar online
 1022. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 1023. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 1024. Aankondiging boek Munnekezijl
 1025. Sneuper september luidt najaar in
 1026. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 1027. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 1028. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 1029. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 1030. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 1031. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 1032. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 1033. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 1034. Terug in de tijd
 1035. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 1036. In het blauwe licht van God
 1037. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 1038. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 1039. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 1040. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 1041. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 1042. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 1043. De Sneuper in vernieuwd jasje
 1044. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 1045. Oude brieven blijven boeien
 1046. Volgens Bartjens
 1047. Verborgen online pareltjes
 1048. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 1049. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 1050. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 1051. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 1052. Het testament van Pieter Stuyvesant
 1053. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 1054. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 1055. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 1056. Meten en weten met Gemma Frisius
 1057. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 1058. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 1059. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 1060. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 1061. Historie Klooster Claerkamp online
 1062. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1063. Zoekplaatjes
 1064. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1065. Een Fries en een Mohawk
 1066. Fluitschip op bodem Oostzee
 1067. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1068. Frederick Philipse revisited
 1069. Genealogie Duitse voorouders
 1070. Frederick Philipse en historische onzin
 1071. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1072. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1073. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1074. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1075. Tips voor het weekend
 1076. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1077. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1078. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1079. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1080. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1081. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1082. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1083. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1084. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1085. Friezen in het kielzog van Hudson
 1086. Criminele rolboeken Tresoar online
 1087. Friezen in West-Afrika in 1715
 1088. Visboek van Adriaen Coenen
 1089. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1090. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1091. Friezen op Ceylon
 1092. Het gaat om verhalen
 1093. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1094. Friese goud- en zilversmeden
 1095. Oude Friese adel en aanverwante families
 1096. De sprekende kaart
 1097. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1098. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1099. De botten van Descartes en Camphuysen
 1100. Transcripties van oude boeken online
 1101. Fryslan in de war
 1102. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1103. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1104. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1105. Boek: Zeedijken in het noorden
 1106. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1107. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1108. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1109. Tresoor in de uitverkoop
 1110. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1111. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1112. Mooie vondst in streekarchief
 1113. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1114. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1115. Zonen van Adam in Nederland
 1116. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1117. Eeuwelingen in Friesland
 1118. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1119. Wandelen door Groningen van 1637
 1120. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1121. Friese brieven in Amsterdam
 1122. Canon van Friesland gepresenteerd
 1123. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1124. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1125. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1126. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1127. Katholiek Dokkum online in beeld
 1128. In het blauwe licht van God
 1129. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1130. Friezen op Spitsbergen 2
 1131. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1132. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1133. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1134. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1135. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1136. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1137. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1138. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1139. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1140. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1141. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1142. Friezen op Spitsbergen
 1143. Friezen in Denemarken
 1144. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1145. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1146. De Friese academie
 1147. Fries boek: Achter de skêrm
 1148. Archief van het web en alerting services
 1149. Friese admiraal terug in Dokkum
 1150. De Hellinga’s en aanverwante families
 1151. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1152. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1153. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1154. Duitse muts van kant
 1155. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1156. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1157. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1158. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1159. Friese Alba Amicorum
 1160. Gone fishing
 1161. Digitale archivarissen
 1162. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1163. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1164. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1165. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1166. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1167. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1168. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1169. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1170. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1171. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1172. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1173. Genealogische en historische blogs
 1174. Historische architectuur
 1175. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1176. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1177. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1178. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1179. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1180. Doopsgezinden in Friesland
 1181. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1182. Nederlandse liederen van vroeger
 1183. Friese bronnen van voor 1600
 1184. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1185. Musea in Noordoost Friesland
 1186. Stamt u ook af van zwervers?
 1187. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1188. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1189. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1190. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1191. Crimineel interessant
 1192. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1193. Cursus Oud Schrift via internet
 1194. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1195. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1196. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1197. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1198. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1199. Genealogische en historische podcasts
 1200. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1201. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1202. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1203. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1204. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1205. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1206. Genealogische programma’s op een rijtje
 1207. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1208. Cartografie Noordoost Friesland
 1209. Voorouders die militair waren ?
 1210. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1211. Oude boeken online via Google Books
 1212. Friese dagboeken
 1213. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1214. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1215. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1216. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1217. Sneupers bloggen