Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. De Sneuper 142, juni 2021, themanummer kerken in de schaduw
 2. Brabantse profvoetbalclub met wortels in Noordoost-Friesland
 3. Alba Amicorum met Friese inscripties en meer
 4. Ferdban, nieuw boek Oebele Vries over Oudfriese oorkonden
 5. Vlasroute Noordoost-Friesland van start met uitdelen gratis vlaszaadzakjes
 6. De Sneuper 141, maart 2021, met meester Bruining, Philander en kerkklokken
 7. Friezen in Amsterdamse akten
 8. Ferwerder bedelares stierf eenzaam in een schuur (1815)
 9. Schilderij Maaltijd te Dokkum met Philander in de schijnwerpers bij Rijksmuseum
 10. Nieuw boek Gerard Mast – Eendenkooien in Fryslân 1450-2015
 11. Philippus van Humalda uit Ee als ambassadeur naar de koning van Spanje
 12. Oom trouwde met dochter van zijn zus: een ongewone historie op Terlune
 13. Intekenactie voor eerbetoon aan het Friese dorpscafé
 14. De Sneuper 140, december 2020, met Allerheiligenvloed, Salomon Levy en portretten
 15. Fries ganzenbord uit 1880
 16. De rode winkel van Wopke en Ym Postuma (1954-1985)
 17. De Sneuper 139, september 2020, met Schiermonnikoog, stins, kerkklokken en postschippers
 18. De swarte winkel
 19. Duitse voorouders in Noordoost-Friesland
 20. Mededeling voor leden mbt najaarsvergadering 2020
 21. Dames-modemagazijn Van Erp (1905-1919)
 22. Genealogische publicaties Noordoost-Friesland
 23. Nieuw stamboomboek: nazaten van Sybren Pieters en Grietje Adsers
 24. Stichting Erfskip Terpdoarpen integreert in HVNF.nl
 25. Artisante an de Syl
 26. De Sneuper 138, juni 2020, met Spaanse Griep, 75 jaar vrijheid en opvallende geneagrammen
 27. Vlasroute dit jaar vernieuwd en coronaproof
 28. Bijnamen in manuscript vroedvrouw Schrader
 29. De hond in de pot, of in de doofpot?
 30. De oorlog een gezicht gegeven: Westdongeradeel, Deel 5
 31. Apothekerswinkel an de Syl
 32. Hartje Dokkum
 33. Ledendag 18 april 2020 gaat NIET door
 34. De Sneuper 137, maart 2020, met Foeke Sjoerds, Van Aylva, oorlogen en Ponga
 35. Ledenvergadering zaterdag 18 april 2020 in Dokkum
 36. Oudste Stadsraadhuis van Dokkum in pand Artisante
 37. Driedelige lezingenserie over rampen en reddingen in het Noordelijk Scheepvaartmuseum
 38. Alle Sonttolregisters online: een monsterklus voltooid
 39. Vaartzicht in Oudwoude
 40. Raadsleden krijgen Frysk bûsboekje
 41. Historisch plaatjesalbum van Noordoost-Friesland aangeboden aan burgemeester Kramer
 42. Brieven, foto’s en albums Fries Museum passen beter in Tresoar
 43. De Vrije Fries 2019 met Vegelin, Jonathan Israel en Culturele Hoofdstad
 44. Bestuursfoto hoge heren in Ezumazijl (1910)
 45. De Sneuper 136, december 2019, met Hannema, Van Collem, Sjuxma en mooie vondsten
 46. Betekenisvol boek gelanceerd: ‘Oorlogsvluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-45’
 47. Nieuw boek: Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945
 48. De Sneuper 135, september 2019, met Titia, Camphuysen en een lugubere vondst
 49. Maakt Transkribus van paleografie straks paleomagie?
 50. Een uitstapje naar Groningen – Ledendag 12 oktober in Zoutkamp
 51. Noflike middei mei Tresoar yn Wetsens
 52. Ruim 400 jaar oude gevelsteen terug in Ee!
 53. Gevelsteen uit 1613 weer terug naar geboortehuis Foeke Sjoerds
 54. Lezingen in Sint Vituskerk Wetsens
 55. Ledendag zaterdag 12 oktober 2019 in Zoutkamp
 56. Nieuw inzicht in vroegste geschiedenis Veenwouden
 57. Rouwbord van Titia van Burmania onthuld
 58. Korenmolen De Hoop in Dokkum 170 jaar
 59. Gillis van den Rade, bijzondere voorouder van menig Noordoost-Fries
 60. Archeologische vondst in Ee uit tijd van Bonifatius
 61. Online krantendatabases en tyfusepidemie in Anjum
 62. Onthulling replica rouwbord Titia van Burmania
 63. Betrokkenen Kollumer Oproer van zeer divers pluimage
 64. De Sneuper 134, juni 2019, Kollumer Oproer, themanummer Salomon Levy
 65. Beeld van Titus opgepoetst door maker Natasja Bennink
 66. Afscheid Ihno Dragt van Museum Dokkum
 67. Saken van Staet en Oorlogh
 68. Verslag ledendag Schiermonnikoog, april 2019
 69. Overhandiging HVNF-herindelingsmok aan gemeenteraad Noardeast-Fryslân
 70. Holwerd verwelkomt Hessel Meckema van Aylva
 71. Nieuw oud lijkpad ontdekt in Dokkum
 72. De Sneuper 133, maart 2019, met smederij Kiestra, Vondelpark en Meckema
 73. Zuco Dokkum brengt traditionele ambacht terug
 74. Sneupers bij conferentie Begjinne mei Bewarje
 75. Fries erfgoed online: nog steeds zoekende
 76. Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!
 77. Terugblik 2018 en vooruitblik 2019
 78. Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken
 79. Mysteries rond controversiële Dokkumer eindelijk ontrafeld
 80. De Sneuper 132, december 2018, met apothekersfamilies, galkoorts en Kollum
 81. Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog
 82. Boekpresentatie van Elf Steden, 11 verhalen
 83. Dokkumer rococo interieur na meer dan eeuw terug uit Paleis Het Loo
 84. Dokkumer tijdmachine als pionier voor Hisgis project
 85. Verslag ledendag HVNF op zaterdag 6 oktober 2018 te Nuis
 86. Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer
 87. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Harlingen
 88. Nieuw boek over Oostdongeradeel in WO II
 89. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 90. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 91. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 92. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 93. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 94. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 95. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 96. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 97. De Witte Papoea uit Wierum
 98. De Witte Papoea uit Wierum
 99. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 100. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 101. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 102. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 103. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 104. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 105. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 106. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 107. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 108. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 109. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 110. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 111. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 112. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 113. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 114. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 115. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 116. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 117. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 118. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 119. Expositie De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk
 120. Honderden liefdesbrieven van Jaap Broersma (93) naar Tresoar
 121. Presentatie en namenindex Dokkumer Bierboek
 122. Dokkumers in oud fotoboek fotograaf Fuchs
 123. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 124. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 125. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 126. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 127. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 128. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 129. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 130. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 131. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 132. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 133. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 134. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 135. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 136. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 137. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 138. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 139. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 140. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 141. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 142. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 143. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 144. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 145. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 146. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 147. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 148. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 149. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 150. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 151. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 152. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 153. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 154. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 155. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 156. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 157. Friese monsterlijsten in boekvorm
 158. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 159. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 160. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 161. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 162. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 163. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 164. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 165. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 166. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 167. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 168. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 169. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 170. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 171. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 172. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 173. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 174. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 175. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 176. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 177. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 178. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 179. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 180. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 181. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 182. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 183. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 184. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 185. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 186. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 187. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 188. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 189. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 190. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 191. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 192. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 193. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 194. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 195. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 196. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 197. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 198. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 199. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 200. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 201. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 202. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 203. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 204. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 205. Waddencanon
 206. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 207. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 208. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 209. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 210. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 211. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 212. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 213. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 214. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 215. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 216. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 217. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 218. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 219. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 220. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 221. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 222. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 223. Sarcofagen in Friesland
 224. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 225. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 226. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 227. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 228. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 229. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 230. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 231. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 232. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 233. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 234. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 235. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 236. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 237. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 238. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 239. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 240. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 241. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 242. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 243. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 244. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 245. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 246. Stemmen op 3D project Dokkum
 247. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 248. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 249. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 250. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 251. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 252. Vernieuwde website Fryske Akademy
 253. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 254. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 255. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 256. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 257. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 258. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 259. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 260. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 261. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 262. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 263. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 264. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 265. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 266. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 267. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 268. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 269. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 270. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 271. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 272. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 273. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 274. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 275. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 276. Van snik naar smak
 277. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 278. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 279. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 280. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 281. Frysk nu bijna in Google Translate
 282. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 283. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 284. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 285. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 286. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 287. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 288. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 289. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 290. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 291. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 292. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 293. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 294. Bonifatiusjaar 2016
 295. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 296. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 297. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 298. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 299. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 300. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 301. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 302. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 303. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 304. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 305. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 306. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 307. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 308. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 309. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 310. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 311. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 312. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 313. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 314. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 315. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 316. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 317. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 318. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 319. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 320. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 321. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 322. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 323. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 324. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 325. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 326. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 327. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 328. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 329. Boerenbloed zet aan tot denken
 330. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 331. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 332. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 333. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 334. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 335. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 336. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 337. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 338. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 339. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 340. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 341. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 342. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 343. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 344. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 345. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 346. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 347. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 348. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 349. Dokkum, bolwerk van het noorden
 350. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 351. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 352. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 353. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 354. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 355. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 356. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 357. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 358. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 359. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 360. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 361. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 362. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 363. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 364. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 365. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 366. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 367. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 368. Kennis delen waar het kan
 369. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 370. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 371. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 372. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 373. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 374. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 375. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 376. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 377. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 378. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 379. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 380. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 381. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 382. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 383. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 384. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 385. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 386. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 387. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 388. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 389. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 390. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 391. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 392. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 393. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 394. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 395. It Beaken van de Fryske Akademy
 396. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 397. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 398. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 399. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 400. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 401. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 402. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 403. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 404. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 405. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 406. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 407. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 408. De Franse kazerne te Anjum
 409. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 410. Friese dame Baard in Indiaas museum
 411. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 412. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 413. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 414. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 415. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 416. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 417. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 418. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 419. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 420. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 421. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 422. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 423. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 424. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 425. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 426. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 427. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 428. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 429. Boek over Nes laat het verleden herleven
 430. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 431. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 432. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 433. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 434. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 435. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 436. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 437. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 438. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 439. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 440. Zomereinde in Bears
 441. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 442. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 443. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 444. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 445. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 446. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 447. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 448. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 449. Fulda vol van Bonifatius
 450. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 451. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 452. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 453. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 454. Voornamen in Noordoost Friesland
 455. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 456. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 457. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 458. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 459. 11en30 en geneagrammen
 460. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 461. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 462. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 463. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 464. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 465. Mummies en aardappels uit Friesland
 466. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 467. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 468. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 469. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 470. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 471. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 472. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 473. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 474. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 475. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 476. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 477. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 478. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 479. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 480. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 481. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 482. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 483. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 484. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 485. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 486. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 487. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 488. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 489. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 490. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 491. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 492. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 493. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 494. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 495. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 496. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 497. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 498. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 499. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 500. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 501. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 502. 11en30 met themanummer Rampen
 503. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 504. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 505. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 506. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 507. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 508. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 509. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 510. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 511. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 512. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 513. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 514. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 515. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 516. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 517. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 518. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 519. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 520. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 521. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 522. Heraldische databank CBG online
 523. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 524. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 525. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 526. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 527. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 528. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 529. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 530. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 531. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 532. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 533. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 534. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 535. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 536. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 537. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 538. Beneficiaal digitaal!
 539. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 540. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 541. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 542. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 543. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 544. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 545. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 546. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 547. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 548. Foudgumse school in opmars
 549. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 550. Boekhouding VOC nader ontsloten
 551. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 552. Sneuper 111 met focus op Ameland
 553. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 554. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 555. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 556. Historische topografie en cartografie in Friesland
 557. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 558. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 559. Friese familiedag
 560. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 561. Op de Praatstoel 2 met oral history bestellen
 562. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 563. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 564. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 565. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 566. Het beroep Rustmeester
 567. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 568. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 569. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 570. 11en30 juli 2013
 571. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 572. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 573. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 574. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 575. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 576. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 577. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 578. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 579. Familie van tien of meer generaties terug
 580. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 581. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 582. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 583. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 584. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 585. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 586. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 587. Vele Handen of een enkele hand
 588. De oudste kaart van Dokkum?
 589. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 590. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 591. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 592. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 593. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 594. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 595. ANBI-status. En dan?
 596. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 597. 11en30 april 2013
 598. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 599. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 600. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 601. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 602. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 603. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 604. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 605. Napoleons douane bureau te Dockum
 606. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 607. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 608. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 609. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 610. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 611. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 612. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 613. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 614. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 615. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 616. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 617. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 618. Samen staan we sterk, zeker op zee
 619. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 620. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 621. Historia Doccumensis boort in het verleden
 622. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 623. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 624. 11en30 over Mobiele Friezen
 625. Sneupen in de kerstvakantie
 626. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 627. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 628. Blad Genealogie van CBG december 2012
 629. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 630. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 631. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 632. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 633. Waterschapsarchieven en Tresoar
 634. Fryslan special over Friese Zeevaart
 635. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 636. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 637. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 638. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 639. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 640. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 641. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 642. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 643. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 644. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 645. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 646. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 647. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 648. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 649. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 650. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 651. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 652. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 653. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 654. Suggesties voor de Fryske Akademy
 655. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 656. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 657. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 658. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 659. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 660. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 661. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 662. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 663. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 664. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 665. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 666. Kan Google het Frysk redden?
 667. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 668. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 669. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 670. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 671. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 672. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 673. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 674. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 675. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 676. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 677. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 678. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 679. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 680. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 681. De paus en de Dokkumer kloostermop
 682. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 683. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 684. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 685. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 686. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 687. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 688. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 689. De familie Lodeizen te Dokkum
 690. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 691. Heeft u nog diskettes?
 692. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 693. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 694. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 695. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 696. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 697. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 698. Friezen in de online Militieregisters
 699. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 700. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 701. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 702. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 703. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 704. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 705. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 706. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 707. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 708. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 709. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 710. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 711. Biografie van Iman Falck
 712. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 713. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 714. Scans DTB Ee en Engwierum online
 715. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 716. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 717. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 718. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 719. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 720. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 721. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 722. Dokkum in wintertooi
 723. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 724. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 725. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 726. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 727. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 728. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 729. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 730. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 731. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 732. Werelate en Noordoost-Friesland online
 733. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 734. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 735. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 736. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 737. Op naar de 500 leden
 738. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 739. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 740. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 741. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 742. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 743. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 744. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 745. Scheepsmodellen in Friese kerken
 746. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 747. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 748. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 749. Links
 750. De galg van Ezumazijl
 751. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 752. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 753. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 754. Vele handen maken licht archiefwerk
 755. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 756. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 757. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 758. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 759. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 760. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 761. Saapke Goslings en de merklap
 762. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 763. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 764. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 765. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 766. Schatzoeken in museumcollecties
 767. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 768. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 769. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 770. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 771. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 772. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 773. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 774. Dokkum digitaal
 775. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 776. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 777. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 778. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 779. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 780. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 781. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 782. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 783. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 784. VOC-database bron voor vele verhalen
 785. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 786. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 787. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 788. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 789. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 790. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 791. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 792. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 793. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 794. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 795. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 796. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 797. Zoeken in Google boeken
 798. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 799. Met de bus op de sneup door Friesland
 800. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 801. Zeepaard in Moddergat
 802. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 803. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 804. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 805. Boek historisch reddingstation Moddergat
 806. iPad app Markant Friesland musea live
 807. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 808. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 809. Geboren in 1811 in Friesland
 810. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 811. Dwaande in Noordoost Friesland
 812. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 813. Muntschatten in collectie Fries Museum
 814. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 815. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 816. Maritieme historici actief bijeen
 817. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 818. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 819. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 820. Oude kaart Noordoost Friesland
 821. Rijdende en varende historie in Dokkum
 822. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 823. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 824. Amelander historie aan zee
 825. Sonttolproject naar volgende fase
 826. Collectie Fries Museum in online database
 827. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 828. Amelander historie online
 829. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 830. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 831. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 832. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 833. Baron Van Sytzama
 834. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 835. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 836. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 837. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 838. Meine Tosk
 839. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 840. URL verkorten met Lyt.sr
 841. Meer historie op de proppen
 842. Walvisstrandingen toen en nu
 843. Film De schaduw van Bonifatius
 844. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 845. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 846. Proppen oud papier als historische bron
 847. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 848. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 849. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 850. Buurtschap De Oere te Moddergat
 851. Fiskershuske en VPRO
 852. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 853. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 854. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 855. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 856. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 857. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 858. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 859. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 860. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 861. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 862. De Sneuper als social magazine op de iPad
 863. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 864. Friezen in het leger van Napoleon
 865. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 866. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 867. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 868. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 869. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 870. De Slag in de Sont, 1658
 871. Maritiem digitaal vernieuwd
 872. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 873. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 874. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 875. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 876. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 877. Registres Civiques Friesland online
 878. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 879. Ons verenigingswapen
 880. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 881. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 882. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 883. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 884. Diaconieboeken als genealogische bron
 885. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 886. Geheim van Tolsum: website en boek
 887. Sneuper 99 van december 2010
 888. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 889. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 890. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 891. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 892. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 893. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 894. Moddergat in de picture
 895. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 896. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 897. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 898. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 899. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 900. WL3 als scheepsmodel
 901. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 902. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 903. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 904. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 905. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 906. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 907. Hallumer grafstenen blootgelegd
 908. Gevoel voor tijd
 909. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 910. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 911. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 912. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 913. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 914. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 915. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 916. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 917. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 918. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 919. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 920. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 921. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 922. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 923. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 924. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 925. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 926. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 927. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 928. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 929. Historische wandkaarten online
 930. Noorderbreedte inspireert tot debat
 931. Oplage Sneuper naar 480
 932. Friezen als slaven in Barbarije
 933. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 934. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 935. Friese oorlogsdagboeken online
 936. Leven van de wind
 937. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 938. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 939. Veroordeeld in Friesland
 940. Fries in India in Martena museum
 941. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 942. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 943. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 944. Archief Letterhoeke Tresoar
 945. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 946. Bitri scooters uit Dokkum
 947. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 948. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 949. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 950. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 951. Een indiaan in Anjum
 952. Familysearch met scans
 953. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 954. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 955. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 956. De murd van Piet de Haan
 957. Open Kampioenschap Paleografie online
 958. Familie-archivaris worden
 959. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 960. Waddenwandelen
 961. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 962. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 963. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 964. De zin van het delen
 965. Oerboeren in de Friese Wouden
 966. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 967. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 968. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 969. Nieuwe online maritieme bronnen
 970. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 971. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 972. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 973. Alde Fryske Tsjerken jarig
 974. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 975. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 976. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 977. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 978. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 979. Vrienden van De Sukerei
 980. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 981. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 982. Molenweekend Dongeradeel
 983. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 984. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 985. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 986. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 987. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 988. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 989. Verkoop bij brandende keerse
 990. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 991. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 992. Kerfstokjes van onze voorouders
 993. Collaterale Successie in Friesland
 994. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 995. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 996. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 997. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 998. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 999. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 1000. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 1001. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 1002. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 1003. Fryske Wikipedia
 1004. De oorlog een gezicht gegeven
 1005. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 1006. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 1007. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 1008. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 1009. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 1010. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 1011. Wüst walst woest naar winst
 1012. Maak kennis met de Sneuper
 1013. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 1014. Sluiproutes Tresoar databases
 1015. Zoekplaatjes Friesland
 1016. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 1017. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 1018. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 1019. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 1020. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 1021. Lidmatenboeken Dantumawoude
 1022. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 1023. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 1024. Friezen in de VOC
 1025. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 1026. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 1027. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 1028. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 1029. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 1030. Lezingen in Friesland en online
 1031. Dokkum in Google Streetview
 1032. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 1033. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 1034. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 1035. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 1036. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 1037. Schaatswedstrijden te Dokkum
 1038. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 1039. Guur weer door de eeuwen heen
 1040. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 1041. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 1042. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 1043. Historische boekpresentaties
 1044. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 1045. Dockumer Roem verhuurt historie
 1046. Luisteren naar dialecten
 1047. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 1048. Kolonistendag druk bezocht
 1049. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 1050. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 1051. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 1052. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 1053. Sonttol registers 1557-1850 online
 1054. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 1055. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 1056. Collectie Pieter Nieuwland online
 1057. Kerk van de Friezen in Rome
 1058. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 1059. Klokmakers te Dokkum
 1060. Letterhoeke Tresoar online
 1061. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 1062. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 1063. Aankondiging boek Munnekezijl
 1064. Sneuper september luidt najaar in
 1065. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 1066. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 1067. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 1068. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 1069. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 1070. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 1071. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 1072. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 1073. Terug in de tijd
 1074. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 1075. In het blauwe licht van God
 1076. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 1077. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 1078. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 1079. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 1080. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 1081. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 1082. De Sneuper in vernieuwd jasje
 1083. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 1084. Oude brieven blijven boeien
 1085. Volgens Bartjens
 1086. Verborgen online pareltjes
 1087. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 1088. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 1089. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 1090. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 1091. Het testament van Pieter Stuyvesant
 1092. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 1093. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 1094. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 1095. Meten en weten met Gemma Frisius
 1096. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 1097. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 1098. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 1099. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 1100. Historie Klooster Claerkamp online
 1101. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1102. Zoekplaatjes
 1103. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1104. Een Fries en een Mohawk
 1105. Fluitschip op bodem Oostzee
 1106. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1107. Frederick Philipse revisited
 1108. Genealogie Duitse voorouders
 1109. Frederick Philipse en historische onzin
 1110. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1111. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1112. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1113. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1114. Tips voor het weekend
 1115. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1116. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1117. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1118. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1119. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1120. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1121. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1122. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1123. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1124. Friezen in het kielzog van Hudson
 1125. Criminele rolboeken Tresoar online
 1126. Friezen in West-Afrika in 1715
 1127. Visboek van Adriaen Coenen
 1128. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1129. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1130. Friezen op Ceylon
 1131. Het gaat om verhalen
 1132. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1133. Friese goud- en zilversmeden
 1134. Oude Friese adel en aanverwante families
 1135. De sprekende kaart
 1136. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1137. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1138. De botten van Descartes en Camphuysen
 1139. Transcripties van oude boeken online
 1140. Fryslan in de war
 1141. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1142. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1143. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1144. Boek: Zeedijken in het noorden
 1145. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1146. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1147. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1148. Tresoor in de uitverkoop
 1149. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1150. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1151. Mooie vondst in streekarchief
 1152. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1153. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1154. Zonen van Adam in Nederland
 1155. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1156. Eeuwelingen in Friesland
 1157. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1158. Wandelen door Groningen van 1637
 1159. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1160. Friese brieven in Amsterdam
 1161. Canon van Friesland gepresenteerd
 1162. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1163. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1164. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1165. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1166. Katholiek Dokkum online in beeld
 1167. In het blauwe licht van God
 1168. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1169. Friezen op Spitsbergen 2
 1170. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1171. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1172. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1173. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1174. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1175. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1176. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1177. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1178. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1179. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1180. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1181. Friezen op Spitsbergen
 1182. Friezen in Denemarken
 1183. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1184. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1185. De Friese academie
 1186. Fries boek: Achter de skêrm
 1187. Archief van het web en alerting services
 1188. Friese admiraal terug in Dokkum
 1189. De Hellinga’s en aanverwante families
 1190. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1191. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1192. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1193. Duitse muts van kant
 1194. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1195. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1196. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1197. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1198. Friese Alba Amicorum
 1199. Gone fishing
 1200. Digitale archivarissen
 1201. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1202. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1203. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1204. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1205. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1206. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1207. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1208. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1209. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1210. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1211. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1212. Genealogische en historische blogs
 1213. Historische architectuur
 1214. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1215. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1216. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1217. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1218. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1219. Doopsgezinden in Friesland
 1220. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1221. Nederlandse liederen van vroeger
 1222. Friese bronnen van voor 1600
 1223. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1224. Musea in Noordoost Friesland
 1225. Stamt u ook af van zwervers?
 1226. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1227. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1228. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1229. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1230. Crimineel interessant
 1231. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1232. Cursus Oud Schrift via internet
 1233. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1234. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1235. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1236. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1237. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1238. Genealogische en historische podcasts
 1239. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1240. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1241. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1242. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1243. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1244. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1245. Genealogische programma’s op een rijtje
 1246. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1247. Cartografie Noordoost Friesland
 1248. Voorouders die militair waren ?
 1249. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1250. Oude boeken online via Google Books
 1251. Friese dagboeken
 1252. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1253. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1254. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1255. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1256. Sneupers bloggen
 1257. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha