Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. De Sneuper 146, juni 2022, met Schonegevel, Offingaburg en Former van der Elst
 2. Huisnamen Dokkum terug in straatbeeld
 3. Boek, Open dag, demonstratie veevervoer en expositie Veehandel en veemarkten in Fryslân
 4. Nieuw boek: Niet waard om opgehangen te worden
 5. Verslag ledendag voorjaar 2022 Dokkum
 6. Heerlijk boek: De verzonken kunstschatten van de Vrouw Maria
 7. De Sneuper 145, maart 2022, met stadsgas, vlasboerderij en master Rintjema
 8. Update genealogie-database en beeldbank
 9. De Sneuper 144, december 2021, met Ids Wiersma, molens en Herwey
 10. Boek ‘De Elfstedentocht van ’97’ met Dokkum op cover
 11. Roptamolen centraal in De Sneuper en Museum Dokkum
 12. De drie 16e eeuwse visboeken van Adriaen Coenen
 13. Boekpresentatie Onder Frieslands grauwe hemel
 14. Kloek: Groot Fries molenboek
 15. Ledendag HVNF in zonnig Dokkum
 16. Houtstromen, over Bossen, binten en boerderijen, door Paul Borghaerts
 17. De Sneuper 143, september 2021, met Dokkumer zilver, klokkenroof en bewogen levens
 18. Een nieuw boek: “De zigeunerrazzia van 1944”
 19. De Sneuper 142, juni 2021, themanummer kerken in de schaduw
 20. Brabantse profvoetbalclub met wortels in Noordoost-Friesland
 21. Ferdban, nieuw boek Oebele Vries over Oudfriese oorkonden
 22. Vlasroute Noordoost-Friesland van start met uitdelen gratis vlaszaadzakjes
 23. De Sneuper 141, maart 2021, met meester Bruining, Philander en kerkklokken
 24. Friezen in Amsterdamse akten
 25. Ferwerder bedelares stierf eenzaam in een schuur (1815)
 26. Schilderij Maaltijd te Dokkum met Philander in de schijnwerpers bij Rijksmuseum
 27. Nieuw boek Gerard Mast – Eendenkooien in Fryslân 1450-2015
 28. Philippus van Humalda uit Ee als ambassadeur naar de koning van Spanje
 29. Oom trouwde met dochter van zijn zus: een ongewone historie op Terlune
 30. Intekenactie voor eerbetoon aan het Friese dorpscafé
 31. De Sneuper 140, december 2020, met Allerheiligenvloed, Salomon Levy en portretten
 32. Fries ganzenbord uit 1880
 33. De rode winkel van Wopke en Ym Postuma (1954-1985)
 34. De Sneuper 139, september 2020, met Schiermonnikoog, stins, kerkklokken en postschippers
 35. De swarte winkel
 36. Duitse voorouders in Noordoost-Friesland
 37. Mededeling voor leden mbt najaarsvergadering 2020
 38. Dames-modemagazijn Van Erp (1905-1919)
 39. Genealogische publicaties Noordoost-Friesland
 40. Nieuw stamboomboek: nazaten van Sybren Pieters en Grietje Adsers
 41. Stichting Erfskip Terpdoarpen integreert in HVNF.nl
 42. Artisante an de Syl
 43. De Sneuper 138, juni 2020, met Spaanse Griep, 75 jaar vrijheid en opvallende geneagrammen
 44. Vlasroute dit jaar vernieuwd en coronaproof
 45. Bijnamen in manuscript vroedvrouw Schrader
 46. De hond in de pot, of in de doofpot?
 47. De oorlog een gezicht gegeven: Westdongeradeel, Deel 5
 48. Apothekerswinkel an de Syl
 49. Hartje Dokkum
 50. Ledendag 18 april 2020 gaat NIET door
 51. De Sneuper 137, maart 2020, met Foeke Sjoerds, Van Aylva, oorlogen en Ponga
 52. Ledenvergadering zaterdag 18 april 2020 in Dokkum
 53. Oudste Stadsraadhuis van Dokkum in pand Artisante
 54. Driedelige lezingenserie over rampen en reddingen in het Noordelijk Scheepvaartmuseum
 55. Alle Sonttolregisters online: een monsterklus voltooid
 56. Vaartzicht in Oudwoude
 57. Raadsleden krijgen Frysk bûsboekje
 58. Historisch plaatjesalbum van Noordoost-Friesland aangeboden aan burgemeester Kramer
 59. Brieven, foto’s en albums Fries Museum passen beter in Tresoar
 60. De Vrije Fries 2019 met Vegelin, Jonathan Israel en Culturele Hoofdstad
 61. Bestuursfoto hoge heren in Ezumazijl (1910)
 62. De Sneuper 136, december 2019, met Hannema, Van Collem, Sjuxma en mooie vondsten
 63. Betekenisvol boek gelanceerd: ‘Oorlogsvluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-45’
 64. Nieuw boek: Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945
 65. De Sneuper 135, september 2019, met Titia, Camphuysen en een lugubere vondst
 66. Maakt Transkribus van paleografie straks paleomagie?
 67. Een uitstapje naar Groningen – Ledendag 12 oktober in Zoutkamp
 68. Noflike middei mei Tresoar yn Wetsens
 69. Ruim 400 jaar oude gevelsteen terug in Ee!
 70. Gevelsteen uit 1613 weer terug naar geboortehuis Foeke Sjoerds
 71. Lezingen in Sint Vituskerk Wetsens
 72. Ledendag zaterdag 12 oktober 2019 in Zoutkamp
 73. Nieuw inzicht in vroegste geschiedenis Veenwouden
 74. Rouwbord van Titia van Burmania onthuld
 75. Korenmolen De Hoop in Dokkum 170 jaar
 76. Gillis van den Rade, bijzondere voorouder van menig Noordoost-Fries
 77. Archeologische vondst in Ee uit tijd van Bonifatius
 78. Online krantendatabases en tyfusepidemie in Anjum
 79. Onthulling replica rouwbord Titia van Burmania
 80. Betrokkenen Kollumer Oproer van zeer divers pluimage
 81. De Sneuper 134, juni 2019, Kollumer Oproer, themanummer Salomon Levy
 82. Beeld van Titus opgepoetst door maker Natasja Bennink
 83. Afscheid Ihno Dragt van Museum Dokkum
 84. Saken van Staet en Oorlogh
 85. Verslag ledendag Schiermonnikoog, april 2019
 86. Overhandiging HVNF-herindelingsmok aan gemeenteraad Noardeast-Fryslân
 87. Holwerd verwelkomt Hessel Meckema van Aylva
 88. Nieuw oud lijkpad ontdekt in Dokkum
 89. De Sneuper 133, maart 2019, met smederij Kiestra, Vondelpark en Meckema
 90. Zuco Dokkum brengt traditionele ambacht terug
 91. Sneupers bij conferentie Begjinne mei Bewarje
 92. Fries erfgoed online: nog steeds zoekende
 93. Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!
 94. Terugblik 2018 en vooruitblik 2019
 95. Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken
 96. Mysteries rond controversiële Dokkumer eindelijk ontrafeld
 97. De Sneuper 132, december 2018, met apothekersfamilies, galkoorts en Kollum
 98. Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog
 99. Boekpresentatie van Elf Steden, 11 verhalen
 100. Dokkumer rococo interieur na meer dan eeuw terug uit Paleis Het Loo
 101. Dokkumer tijdmachine als pionier voor Hisgis project
 102. Verslag ledendag HVNF op zaterdag 6 oktober 2018 te Nuis
 103. Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer
 104. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Harlingen
 105. Nieuw boek over Oostdongeradeel in WO II
 106. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 107. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 108. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 109. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 110. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 111. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 112. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 113. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 114. De Witte Papoea uit Wierum
 115. De Witte Papoea uit Wierum
 116. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 117. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 118. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 119. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 120. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 121. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 122. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 123. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 124. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 125. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 126. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 127. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 128. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 129. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 130. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 131. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 132. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 133. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 134. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 135. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 136. Expositie De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk
 137. Honderden liefdesbrieven van Jaap Broersma (93) naar Tresoar
 138. Presentatie en namenindex Dokkumer Bierboek
 139. Dokkumers in oud fotoboek fotograaf Fuchs
 140. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 141. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 142. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 143. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 144. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 145. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 146. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 147. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 148. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 149. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 150. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 151. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 152. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 153. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 154. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 155. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 156. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 157. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 158. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 159. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 160. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 161. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 162. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 163. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 164. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 165. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 166. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 167. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 168. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 169. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 170. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 171. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 172. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 173. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 174. Friese monsterlijsten in boekvorm
 175. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 176. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 177. Voordelen
 178. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 179. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 180. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 181. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 182. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 183. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 184. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 185. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 186. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 187. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 188. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 189. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 190. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 191. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 192. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 193. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 194. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 195. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 196. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 197. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 198. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 199. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 200. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 201. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 202. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 203. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 204. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 205. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 206. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 207. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 208. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 209. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 210. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 211. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 212. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 213. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 214. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 215. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 216. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 217. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 218. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 219. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 220. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 221. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 222. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 223. Waddencanon
 224. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 225. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 226. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 227. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 228. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 229. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 230. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 231. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 232. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 233. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 234. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 235. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 236. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 237. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 238. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 239. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 240. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 241. Sarcofagen in Friesland
 242. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 243. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 244. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 245. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 246. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 247. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 248. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 249. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 250. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 251. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 252. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 253. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 254. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 255. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 256. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 257. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 258. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 259. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 260. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 261. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 262. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 263. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 264. Stemmen op 3D project Dokkum
 265. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 266. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 267. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 268. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 269. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 270. Vernieuwde website Fryske Akademy
 271. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 272. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 273. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 274. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 275. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 276. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 277. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 278. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 279. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 280. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 281. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 282. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 283. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 284. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 285. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 286. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 287. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 288. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 289. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 290. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 291. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 292. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 293. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 294. Van snik naar smak
 295. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 296. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 297. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 298. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 299. Frysk nu bijna in Google Translate
 300. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 301. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 302. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 303. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 304. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 305. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 306. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 307. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 308. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 309. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 310. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 311. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 312. Bonifatiusjaar 2016
 313. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 314. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 315. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 316. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 317. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 318. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 319. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 320. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 321. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 322. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 323. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 324. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 325. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 326. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 327. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 328. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 329. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 330. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 331. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 332. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 333. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 334. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 335. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 336. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 337. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 338. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 339. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 340. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 341. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 342. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 343. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 344. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 345. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 346. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 347. Boerenbloed zet aan tot denken
 348. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 349. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 350. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 351. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 352. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 353. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 354. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 355. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 356. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 357. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 358. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 359. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 360. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 361. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 362. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 363. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 364. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 365. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 366. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 367. Dokkum, bolwerk van het noorden
 368. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 369. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 370. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 371. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 372. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 373. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 374. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 375. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 376. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 377. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 378. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 379. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 380. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 381. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 382. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 383. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 384. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 385. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 386. Kennis delen waar het kan
 387. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 388. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 389. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 390. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 391. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 392. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 393. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 394. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 395. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 396. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 397. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 398. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 399. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 400. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 401. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 402. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 403. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 404. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 405. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 406. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 407. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 408. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 409. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 410. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 411. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 412. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 413. It Beaken van de Fryske Akademy
 414. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 415. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 416. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 417. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 418. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 419. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 420. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 421. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 422. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 423. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 424. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 425. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 426. De Franse kazerne te Anjum
 427. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 428. Friese dame Baard in Indiaas museum
 429. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 430. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 431. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 432. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 433. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 434. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 435. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 436. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 437. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 438. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 439. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 440. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 441. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 442. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 443. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 444. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 445. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 446. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 447. Boek over Nes laat het verleden herleven
 448. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 449. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 450. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 451. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 452. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 453. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 454. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 455. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 456. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 457. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 458. Zomereinde in Bears
 459. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 460. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 461. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 462. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 463. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 464. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 465. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 466. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 467. Fulda vol van Bonifatius
 468. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 469. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 470. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 471. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 472. Voornamen in Noordoost Friesland
 473. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 474. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 475. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 476. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 477. 11en30 en geneagrammen
 478. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 479. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 480. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 481. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 482. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 483. Mummies en aardappels uit Friesland
 484. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 485. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 486. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 487. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 488. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 489. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 490. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 491. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 492. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 493. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 494. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 495. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 496. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 497. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 498. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 499. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 500. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 501. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 502. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 503. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 504. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 505. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 506. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 507. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 508. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 509. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 510. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 511. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 512. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 513. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 514. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 515. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 516. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 517. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 518. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 519. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 520. 11en30 met themanummer Rampen
 521. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 522. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 523. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 524. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 525. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 526. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 527. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 528. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 529. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 530. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 531. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 532. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 533. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 534. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 535. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 536. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 537. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 538. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 539. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 540. Heraldische databank CBG online
 541. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 542. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 543. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 544. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 545. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 546. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 547. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 548. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 549. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 550. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 551. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 552. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 553. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 554. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 555. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 556. Beneficiaal digitaal!
 557. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 558. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 559. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 560. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 561. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 562. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 563. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 564. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 565. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 566. Foudgumse school in opmars
 567. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 568. Boekhouding VOC nader ontsloten
 569. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 570. Sneuper 111 met focus op Ameland
 571. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 572. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 573. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 574. Historische topografie en cartografie in Friesland
 575. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 576. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 577. Friese familiedag
 578. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 579. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 580. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 581. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 582. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 583. Het beroep Rustmeester
 584. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 585. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 586. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 587. 11en30 juli 2013
 588. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 589. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 590. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 591. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 592. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 593. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 594. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 595. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 596. Familie van tien of meer generaties terug
 597. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 598. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 599. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 600. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 601. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 602. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 603. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 604. Vele Handen of een enkele hand
 605. De oudste kaart van Dokkum?
 606. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 607. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 608. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 609. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 610. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 611. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 612. ANBI-status. En dan?
 613. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 614. 11en30 april 2013
 615. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 616. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 617. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 618. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 619. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 620. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 621. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 622. Napoleons douane bureau te Dockum
 623. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 624. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 625. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 626. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 627. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 628. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 629. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 630. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 631. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 632. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 633. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 634. Samen staan we sterk, zeker op zee
 635. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 636. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 637. Historia Doccumensis boort in het verleden
 638. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 639. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 640. 11en30 over Mobiele Friezen
 641. Sneupen in de kerstvakantie
 642. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 643. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 644. Blad Genealogie van CBG december 2012
 645. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 646. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 647. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 648. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 649. Waterschapsarchieven en Tresoar
 650. Fryslan special over Friese Zeevaart
 651. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 652. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 653. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 654. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 655. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 656. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 657. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 658. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 659. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 660. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 661. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 662. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 663. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 664. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 665. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 666. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 667. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 668. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 669. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 670. Suggesties voor de Fryske Akademy
 671. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 672. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 673. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 674. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 675. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 676. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 677. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 678. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 679. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 680. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 681. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 682. Kan Google het Frysk redden?
 683. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 684. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 685. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 686. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 687. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 688. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 689. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 690. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 691. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 692. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 693. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 694. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 695. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 696. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 697. De paus en de Dokkumer kloostermop
 698. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 699. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 700. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 701. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 702. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 703. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 704. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 705. De familie Lodeizen te Dokkum
 706. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 707. Heeft u nog diskettes?
 708. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 709. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 710. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 711. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 712. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 713. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 714. Friezen in de online Militieregisters
 715. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 716. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 717. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 718. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 719. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 720. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 721. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 722. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 723. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 724. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 725. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 726. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 727. Biografie van Iman Falck
 728. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 729. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 730. Scans DTB Ee en Engwierum online
 731. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 732. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 733. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 734. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 735. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 736. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 737. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 738. Dokkum in wintertooi
 739. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 740. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 741. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 742. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 743. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 744. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 745. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 746. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 747. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 748. Werelate en Noordoost-Friesland online
 749. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 750. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 751. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 752. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 753. Op naar de 500 leden
 754. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 755. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 756. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 757. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 758. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 759. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 760. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 761. Scheepsmodellen in Friese kerken
 762. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 763. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 764. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 765. Links
 766. De galg van Ezumazijl
 767. Voordelen
 768. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 769. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 770. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 771. Vele handen maken licht archiefwerk
 772. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 773. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 774. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 775. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 776. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 777. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 778. Saapke Goslings en de merklap
 779. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 780. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 781. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 782. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 783. Schatzoeken in museumcollecties
 784. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 785. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 786. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 787. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 788. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 789. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 790. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 791. Dokkum digitaal
 792. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 793. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 794. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 795. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 796. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 797. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 798. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 799. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 800. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 801. VOC-database bron voor vele verhalen
 802. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 803. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 804. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 805. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 806. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 807. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 808. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 809. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 810. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 811. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 812. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 813. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 814. Zoeken in Google boeken
 815. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 816. Met de bus op de sneup door Friesland
 817. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 818. Zeepaard in Moddergat
 819. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 820. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 821. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 822. Boek historisch reddingstation Moddergat
 823. iPad app Markant Friesland musea live
 824. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 825. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 826. Geboren in 1811 in Friesland
 827. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 828. Dwaande in Noordoost Friesland
 829. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 830. Muntschatten in collectie Fries Museum
 831. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 832. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 833. Maritieme historici actief bijeen
 834. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 835. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 836. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 837. Oude kaart Noordoost Friesland
 838. Rijdende en varende historie in Dokkum
 839. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 840. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 841. Amelander historie aan zee
 842. Sonttolproject naar volgende fase
 843. Collectie Fries Museum in online database
 844. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 845. Amelander historie online
 846. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 847. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 848. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 849. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 850. Baron Van Sytzama
 851. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 852. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 853. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 854. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 855. Meine Tosk
 856. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 857. URL verkorten met Lyt.sr
 858. Meer historie op de proppen
 859. Walvisstrandingen toen en nu
 860. Film De schaduw van Bonifatius
 861. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 862. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 863. Proppen oud papier als historische bron
 864. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 865. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 866. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 867. Buurtschap De Oere te Moddergat
 868. Fiskershuske en VPRO
 869. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 870. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 871. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 872. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 873. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 874. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 875. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 876. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 877. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 878. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 879. De Sneuper als social magazine op de iPad
 880. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 881. Friezen in het leger van Napoleon
 882. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 883. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 884. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 885. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 886. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 887. De Slag in de Sont, 1658
 888. Maritiem digitaal vernieuwd
 889. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 890. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 891. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 892. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 893. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 894. Registres Civiques Friesland online
 895. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 896. Ons verenigingswapen
 897. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 898. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 899. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 900. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 901. Diaconieboeken als genealogische bron
 902. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 903. Geheim van Tolsum: website en boek
 904. Sneuper 99 van december 2010
 905. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 906. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 907. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 908. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 909. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 910. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 911. Moddergat in de picture
 912. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 913. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 914. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 915. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 916. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 917. WL3 als scheepsmodel
 918. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 919. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 920. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 921. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 922. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 923. Hallumer grafstenen blootgelegd
 924. Gevoel voor tijd
 925. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 926. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 927. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 928. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 929. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 930. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 931. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 932. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 933. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 934. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 935. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 936. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 937. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 938. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 939. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 940. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 941. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 942. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 943. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 944. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 945. Historische wandkaarten online
 946. Noorderbreedte inspireert tot debat
 947. Oplage Sneuper naar 480
 948. Friezen als slaven in Barbarije
 949. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 950. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 951. Friese oorlogsdagboeken online
 952. Leven van de wind
 953. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 954. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 955. Veroordeeld in Friesland
 956. Fries in India in Martena museum
 957. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 958. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 959. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 960. Archief Letterhoeke Tresoar
 961. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 962. Bitri scooters uit Dokkum
 963. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 964. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 965. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 966. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 967. Een indiaan in Anjum
 968. Familysearch met scans
 969. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 970. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 971. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 972. De murd van Piet de Haan
 973. Open Kampioenschap Paleografie online
 974. Familie-archivaris worden
 975. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 976. Waddenwandelen
 977. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 978. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 979. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 980. De zin van het delen
 981. Oerboeren in de Friese Wouden
 982. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 983. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 984. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 985. Nieuwe online maritieme bronnen
 986. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 987. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 988. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 989. Alde Fryske Tsjerken jarig
 990. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 991. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 992. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 993. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 994. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 995. Vrienden van De Sukerei
 996. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 997. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 998. Molenweekend Dongeradeel
 999. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 1000. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 1001. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 1002. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 1003. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 1004. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 1005. Verkoop bij brandende keerse
 1006. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 1007. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 1008. Kerfstokjes van onze voorouders
 1009. Collaterale Successie in Friesland
 1010. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 1011. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 1012. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 1013. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 1014. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 1015. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 1016. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 1017. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 1018. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 1019. Fryske Wikipedia
 1020. De oorlog een gezicht gegeven
 1021. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 1022. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 1023. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 1024. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 1025. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 1026. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 1027. Wüst walst woest naar winst
 1028. Maak kennis met de Sneuper
 1029. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 1030. Sluiproutes Tresoar databases
 1031. Zoekplaatjes Friesland
 1032. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 1033. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 1034. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 1035. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 1036. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 1037. Lidmatenboeken Dantumawoude
 1038. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 1039. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 1040. Friezen in de VOC
 1041. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 1042. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 1043. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 1044. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 1045. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 1046. Lezingen in Friesland en online
 1047. Dokkum in Google Streetview
 1048. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 1049. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 1050. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 1051. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 1052. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 1053. Schaatswedstrijden te Dokkum
 1054. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 1055. Guur weer door de eeuwen heen
 1056. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 1057. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 1058. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 1059. Historische boekpresentaties
 1060. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 1061. Dockumer Roem verhuurt historie
 1062. Luisteren naar dialecten
 1063. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 1064. Kolonistendag druk bezocht
 1065. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 1066. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 1067. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 1068. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 1069. Sonttol registers 1557-1850 online
 1070. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 1071. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 1072. Collectie Pieter Nieuwland online
 1073. Kerk van de Friezen in Rome
 1074. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 1075. Klokmakers te Dokkum
 1076. Letterhoeke Tresoar online
 1077. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 1078. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 1079. Aankondiging boek Munnekezijl
 1080. Sneuper september luidt najaar in
 1081. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 1082. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 1083. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 1084. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 1085. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 1086. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 1087. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 1088. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 1089. Terug in de tijd
 1090. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 1091. In het blauwe licht van God
 1092. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 1093. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 1094. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 1095. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 1096. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 1097. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 1098. De Sneuper in vernieuwd jasje
 1099. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 1100. Oude brieven blijven boeien
 1101. Volgens Bartjens
 1102. Verborgen online pareltjes
 1103. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 1104. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 1105. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 1106. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 1107. Het testament van Pieter Stuyvesant
 1108. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 1109. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 1110. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 1111. Meten en weten met Gemma Frisius
 1112. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 1113. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 1114. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 1115. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 1116. Historie Klooster Claerkamp online
 1117. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1118. Zoekplaatjes
 1119. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1120. Een Fries en een Mohawk
 1121. Fluitschip op bodem Oostzee
 1122. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1123. Frederick Philipse revisited
 1124. Genealogie Duitse voorouders
 1125. Frederick Philipse en historische onzin
 1126. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1127. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1128. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1129. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1130. Tips voor het weekend
 1131. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1132. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1133. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1134. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1135. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1136. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1137. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1138. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1139. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1140. Friezen in het kielzog van Hudson
 1141. Criminele rolboeken Tresoar online
 1142. Friezen in West-Afrika in 1715
 1143. Visboek van Adriaen Coenen
 1144. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1145. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1146. Friezen op Ceylon
 1147. Het gaat om verhalen
 1148. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1149. Friese goud- en zilversmeden
 1150. Oude Friese adel en aanverwante families
 1151. De sprekende kaart
 1152. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1153. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1154. De botten van Descartes en Camphuysen
 1155. Transcripties van oude boeken online
 1156. Fryslan in de war
 1157. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1158. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1159. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1160. Boek: Zeedijken in het noorden
 1161. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1162. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1163. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1164. Tresoor in de uitverkoop
 1165. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1166. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1167. Mooie vondst in streekarchief
 1168. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1169. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1170. Zonen van Adam in Nederland
 1171. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1172. Eeuwelingen in Friesland
 1173. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1174. Wandelen door Groningen van 1637
 1175. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1176. Friese brieven in Amsterdam
 1177. Canon van Friesland gepresenteerd
 1178. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1179. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1180. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1181. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1182. Katholiek Dokkum online in beeld
 1183. In het blauwe licht van God
 1184. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1185. Friezen op Spitsbergen 2
 1186. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1187. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1188. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1189. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1190. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1191. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1192. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1193. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1194. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1195. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1196. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1197. Friezen op Spitsbergen
 1198. Friezen in Denemarken
 1199. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1200. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1201. De Friese academie
 1202. Fries boek: Achter de skêrm
 1203. Archief van het web en alerting services
 1204. Friese admiraal terug in Dokkum
 1205. De Hellinga’s en aanverwante families
 1206. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1207. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1208. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1209. Duitse muts van kant
 1210. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1211. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1212. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1213. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1214. Friese Alba Amicorum
 1215. Gone fishing
 1216. Digitale archivarissen
 1217. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1218. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1219. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1220. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1221. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1222. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1223. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1224. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1225. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1226. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1227. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1228. Genealogische en historische blogs
 1229. Historische architectuur
 1230. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1231. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1232. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1233. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1234. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1235. Doopsgezinden in Friesland
 1236. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1237. Nederlandse liederen van vroeger
 1238. Friese bronnen van voor 1600
 1239. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1240. Musea in Noordoost Friesland
 1241. Stamt u ook af van zwervers?
 1242. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1243. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1244. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1245. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1246. Crimineel interessant
 1247. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1248. Cursus Oud Schrift via internet
 1249. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1250. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1251. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1252. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1253. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1254. Genealogische en historische podcasts
 1255. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1256. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1257. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1258. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1259. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1260. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1261. Genealogische programma’s op een rijtje
 1262. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1263. Cartografie Noordoost Friesland
 1264. Voorouders die militair waren ?
 1265. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1266. Oude boeken online via Google Books
 1267. Friese dagboeken
 1268. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1269. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1270. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1271. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1272. Sneupers bloggen
 1273. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha