Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. De Sneuper 149, maart 2023, met joodse inwoners, een Fries aan de Kaap en een zilveren beker
 2. De Sneuper 148, december 2022, met patriot Van Kleffens, Johannes Hilarides en de ouders van Abel Tasman
 3. Paul Borghaerts spreekt woensdag 16 november over dendrochronologie in Dokkum
 4. Siderius de Granaet eindeluk in ut Dokkumers!
 5. Testament van Tjemck van Holdinga-Van Meckema, anno 1472
 6. Leden HVNF kunnen online eigen genealogie bijhouden
 7. Ledendag HVNF zaterdag 8 oktober 2022 in Hegebeintum
 8. Voor het eerst een biografie van de bekende Dokkumer Piet Oberman
 9. De Sneuper 147, september 2022, met Waalse Furie 1572, kaatsbaan en provoost
 10. Herdruk ‘Ontsnapt aan het bloedbad’ verschenen
 11. De Sneuper 146, juni 2022, met Schonegevel, Offingaburg en Former van der Elst
 12. Huisnamen Dokkum terug in straatbeeld
 13. Boek, Open dag, demonstratie veevervoer en expositie Veehandel en veemarkten in Fryslân
 14. Nieuw boek: Niet waard om opgehangen te worden
 15. Verslag ledendag voorjaar 2022 Dokkum
 16. Heerlijk boek: De verzonken kunstschatten van de Vrouw Maria
 17. De Sneuper 145, maart 2022, met stadsgas, vlasboerderij en master Rintjema
 18. Update genealogie-database en beeldbank
 19. De Sneuper 144, december 2021, met Ids Wiersma, molens en Herwey
 20. Boek ‘De Elfstedentocht van ’97’ met Dokkum op cover
 21. Roptamolen centraal in De Sneuper en Museum Dokkum
 22. De drie 16e eeuwse visboeken van Adriaen Coenen
 23. Boekpresentatie Onder Frieslands grauwe hemel
 24. Kloek: Groot Fries molenboek
 25. Ledendag HVNF in zonnig Dokkum
 26. Houtstromen, over Bossen, binten en boerderijen, door Paul Borghaerts
 27. De Sneuper 143, september 2021, met Dokkumer zilver, klokkenroof en bewogen levens
 28. Een nieuw boek: “De zigeunerrazzia van 1944”
 29. De Sneuper 142, juni 2021, themanummer kerken in de schaduw
 30. Brabantse profvoetbalclub met wortels in Noordoost-Friesland
 31. Ferdban, nieuw boek Oebele Vries over Oudfriese oorkonden
 32. Vlasroute Noordoost-Friesland van start met uitdelen gratis vlaszaadzakjes
 33. De Sneuper 141, maart 2021, met meester Bruining, Philander en kerkklokken
 34. Friezen in Amsterdamse akten
 35. Ferwerder bedelares stierf eenzaam in een schuur (1815)
 36. Schilderij Maaltijd te Dokkum met Philander in de schijnwerpers bij Rijksmuseum
 37. Nieuw boek Gerard Mast – Eendenkooien in Fryslân 1450-2015
 38. Philippus van Humalda uit Ee als ambassadeur naar de koning van Spanje
 39. Oom trouwde met dochter van zijn zus: een ongewone historie op Terlune
 40. Intekenactie voor eerbetoon aan het Friese dorpscafé
 41. De Sneuper 140, december 2020, met Allerheiligenvloed, Salomon Levy en portretten
 42. Fries ganzenbord uit 1880
 43. De rode winkel van Wopke en Ym Postuma (1954-1985)
 44. De Sneuper 139, september 2020, met Schiermonnikoog, stins, kerkklokken en postschippers
 45. De swarte winkel
 46. Duitse voorouders in Noordoost-Friesland
 47. Mededeling voor leden mbt najaarsvergadering 2020
 48. Dames-modemagazijn Van Erp (1905-1919)
 49. Genealogische publicaties Noordoost-Friesland
 50. Nieuw stamboomboek: nazaten van Sybren Pieters en Grietje Adsers
 51. Stichting Erfskip Terpdoarpen integreert in HVNF.nl
 52. Artisante an de Syl
 53. De Sneuper 138, juni 2020, met Spaanse Griep, 75 jaar vrijheid en opvallende geneagrammen
 54. Vlasroute dit jaar vernieuwd en coronaproof
 55. Bijnamen in manuscript vroedvrouw Schrader
 56. De hond in de pot, of in de doofpot?
 57. De oorlog een gezicht gegeven: Westdongeradeel, Deel 5
 58. Apothekerswinkel an de Syl
 59. Hartje Dokkum
 60. Ledendag 18 april 2020 gaat NIET door
 61. De Sneuper 137, maart 2020, met Foeke Sjoerds, Van Aylva, oorlogen en Ponga
 62. Ledenvergadering zaterdag 18 april 2020 in Dokkum
 63. Oudste Stadsraadhuis van Dokkum in pand Artisante
 64. Driedelige lezingenserie over rampen en reddingen in het Noordelijk Scheepvaartmuseum
 65. Alle Sonttolregisters online: een monsterklus voltooid
 66. Vaartzicht in Oudwoude
 67. Raadsleden krijgen Frysk bûsboekje
 68. Historisch plaatjesalbum van Noordoost-Friesland aangeboden aan burgemeester Kramer
 69. Brieven, foto’s en albums Fries Museum passen beter in Tresoar
 70. De Vrije Fries 2019 met Vegelin, Jonathan Israel en Culturele Hoofdstad
 71. Bestuursfoto hoge heren in Ezumazijl (1910)
 72. De Sneuper 136, december 2019, met Hannema, Van Collem, Sjuxma en mooie vondsten
 73. Betekenisvol boek gelanceerd: ‘Oorlogsvluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-45’
 74. Nieuw boek: Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945
 75. De Sneuper 135, september 2019, met Titia, Camphuysen en een lugubere vondst
 76. Maakt Transkribus van paleografie straks paleomagie?
 77. Een uitstapje naar Groningen – Ledendag 12 oktober in Zoutkamp
 78. Noflike middei mei Tresoar yn Wetsens
 79. Ruim 400 jaar oude gevelsteen terug in Ee!
 80. Gevelsteen uit 1613 weer terug naar geboortehuis Foeke Sjoerds
 81. Lezingen in Sint Vituskerk Wetsens
 82. Ledendag zaterdag 12 oktober 2019 in Zoutkamp
 83. Nieuw inzicht in vroegste geschiedenis Veenwouden
 84. Rouwbord van Titia van Burmania onthuld
 85. Korenmolen De Hoop in Dokkum 170 jaar
 86. Gillis van den Rade, bijzondere voorouder van menig Noordoost-Fries
 87. Archeologische vondst in Ee uit tijd van Bonifatius
 88. Online krantendatabases en tyfusepidemie in Anjum
 89. Onthulling replica rouwbord Titia van Burmania
 90. Betrokkenen Kollumer Oproer van zeer divers pluimage
 91. De Sneuper 134, juni 2019, Kollumer Oproer, themanummer Salomon Levy
 92. Beeld van Titus opgepoetst door maker Natasja Bennink
 93. Afscheid Ihno Dragt van Museum Dokkum
 94. Saken van Staet en Oorlogh
 95. Verslag ledendag Schiermonnikoog, april 2019
 96. Overhandiging HVNF-herindelingsmok aan gemeenteraad Noardeast-Fryslân
 97. Holwerd verwelkomt Hessel Meckema van Aylva
 98. Nieuw oud lijkpad ontdekt in Dokkum
 99. De Sneuper 133, maart 2019, met smederij Kiestra, Vondelpark en Meckema
 100. Zuco Dokkum brengt traditionele ambacht terug
 101. Sneupers bij conferentie Begjinne mei Bewarje
 102. Fries erfgoed online: nog steeds zoekende
 103. Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!
 104. Terugblik 2018 en vooruitblik 2019
 105. Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken
 106. Mysteries rond controversiële Dokkumer eindelijk ontrafeld
 107. De Sneuper 132, december 2018, met apothekersfamilies, galkoorts en Kollum
 108. Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog
 109. Boekpresentatie van Elf Steden, 11 verhalen
 110. Dokkumer rococo interieur na meer dan eeuw terug uit Paleis Het Loo
 111. Dokkumer tijdmachine als pionier voor Hisgis project
 112. Verslag ledendag HVNF op zaterdag 6 oktober 2018 te Nuis
 113. Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer
 114. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Harlingen
 115. Nieuw boek over Oostdongeradeel in WO II
 116. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 117. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 118. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 119. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 120. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 121. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 122. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 123. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 124. De Witte Papoea uit Wierum
 125. De Witte Papoea uit Wierum
 126. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 127. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 128. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 129. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 130. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 131. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 132. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 133. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 134. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 135. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 136. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 137. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 138. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 139. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 140. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 141. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 142. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 143. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 144. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 145. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 146. Expositie De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk
 147. Honderden liefdesbrieven van Jaap Broersma (93) naar Tresoar
 148. Presentatie en namenindex Dokkumer Bierboek
 149. Dokkumers in oud fotoboek fotograaf Fuchs
 150. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 151. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 152. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 153. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 154. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 155. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 156. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 157. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 158. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 159. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 160. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 161. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 162. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 163. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 164. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 165. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 166. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 167. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 168. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 169. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 170. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 171. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 172. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 173. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 174. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 175. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 176. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 177. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 178. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 179. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 180. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 181. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 182. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 183. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 184. Friese monsterlijsten in boekvorm
 185. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 186. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 187. Voordelen
 188. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 189. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 190. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 191. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 192. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 193. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 194. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 195. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 196. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 197. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 198. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 199. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 200. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 201. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 202. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 203. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 204. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 205. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 206. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 207. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 208. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 209. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 210. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 211. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 212. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 213. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 214. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 215. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 216. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 217. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 218. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 219. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 220. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 221. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 222. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 223. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 224. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 225. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 226. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 227. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 228. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 229. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 230. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 231. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 232. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 233. Waddencanon
 234. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 235. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 236. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 237. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 238. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 239. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 240. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 241. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 242. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 243. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 244. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 245. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 246. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 247. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 248. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 249. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 250. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 251. Sarcofagen in Friesland
 252. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 253. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 254. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 255. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 256. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 257. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 258. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 259. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 260. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 261. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 262. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 263. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 264. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 265. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 266. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 267. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 268. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 269. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 270. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 271. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 272. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 273. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 274. Stemmen op 3D project Dokkum
 275. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 276. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 277. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 278. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 279. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 280. Vernieuwde website Fryske Akademy
 281. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 282. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 283. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 284. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 285. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 286. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 287. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 288. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 289. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 290. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 291. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 292. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 293. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 294. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 295. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 296. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 297. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 298. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 299. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 300. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 301. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 302. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 303. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 304. Van snik naar smak
 305. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 306. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 307. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 308. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 309. Frysk nu bijna in Google Translate
 310. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 311. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 312. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 313. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 314. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 315. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 316. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 317. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 318. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 319. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 320. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 321. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 322. Bonifatiusjaar 2016
 323. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 324. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 325. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 326. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 327. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 328. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 329. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 330. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 331. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 332. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 333. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 334. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 335. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 336. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 337. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 338. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 339. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 340. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 341. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 342. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 343. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 344. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 345. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 346. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 347. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 348. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 349. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 350. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 351. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 352. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 353. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 354. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 355. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 356. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 357. Boerenbloed zet aan tot denken
 358. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 359. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 360. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 361. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 362. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 363. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 364. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 365. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 366. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 367. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 368. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 369. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 370. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 371. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 372. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 373. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 374. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 375. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 376. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 377. Dokkum, bolwerk van het noorden
 378. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 379. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 380. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 381. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 382. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 383. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 384. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 385. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 386. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 387. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 388. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 389. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 390. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 391. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 392. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 393. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 394. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 395. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 396. Kennis delen waar het kan
 397. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 398. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 399. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 400. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 401. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 402. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 403. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 404. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 405. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 406. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 407. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 408. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 409. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 410. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 411. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 412. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 413. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 414. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 415. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 416. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 417. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 418. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 419. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 420. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 421. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 422. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 423. It Beaken van de Fryske Akademy
 424. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 425. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 426. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 427. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 428. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 429. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 430. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 431. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 432. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 433. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 434. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 435. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 436. De Franse kazerne te Anjum
 437. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 438. Friese dame Baard in Indiaas museum
 439. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 440. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 441. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 442. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 443. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 444. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 445. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 446. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 447. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 448. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 449. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 450. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 451. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 452. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 453. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 454. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 455. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 456. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 457. Boek over Nes laat het verleden herleven
 458. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 459. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 460. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 461. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 462. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 463. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 464. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 465. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 466. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 467. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 468. Zomereinde in Bears
 469. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 470. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 471. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 472. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 473. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 474. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 475. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 476. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 477. Fulda vol van Bonifatius
 478. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 479. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 480. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 481. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 482. Voornamen in Noordoost Friesland
 483. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 484. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 485. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 486. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 487. 11en30 en geneagrammen
 488. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 489. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 490. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 491. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 492. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 493. Mummies en aardappels uit Friesland
 494. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 495. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 496. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 497. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 498. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 499. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 500. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 501. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 502. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 503. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 504. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 505. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 506. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 507. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 508. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 509. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 510. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 511. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 512. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 513. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 514. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 515. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 516. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 517. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 518. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 519. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 520. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 521. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 522. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 523. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 524. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 525. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 526. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 527. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 528. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 529. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 530. 11en30 met themanummer Rampen
 531. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 532. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 533. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 534. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 535. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 536. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 537. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 538. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 539. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 540. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 541. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 542. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 543. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 544. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 545. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 546. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 547. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 548. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 549. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 550. Heraldische databank CBG online
 551. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 552. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 553. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 554. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 555. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 556. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 557. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 558. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 559. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 560. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 561. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 562. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 563. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 564. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 565. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 566. Beneficiaal digitaal!
 567. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 568. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 569. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 570. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 571. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 572. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 573. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 574. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 575. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 576. Foudgumse school in opmars
 577. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 578. Boekhouding VOC nader ontsloten
 579. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 580. Sneuper 111 met focus op Ameland
 581. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 582. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 583. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 584. Historische topografie en cartografie in Friesland
 585. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 586. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 587. Friese familiedag
 588. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 589. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 590. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 591. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 592. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 593. Het beroep Rustmeester
 594. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 595. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 596. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 597. 11en30 juli 2013
 598. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 599. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 600. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 601. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 602. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 603. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 604. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 605. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 606. Familie van tien of meer generaties terug
 607. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 608. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 609. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 610. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 611. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 612. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 613. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 614. Vele Handen of een enkele hand
 615. De oudste kaart van Dokkum?
 616. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 617. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 618. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 619. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 620. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 621. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 622. ANBI-status. En dan?
 623. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 624. 11en30 april 2013
 625. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 626. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 627. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 628. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 629. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 630. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 631. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 632. Napoleons douane bureau te Dockum
 633. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 634. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 635. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 636. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 637. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 638. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 639. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 640. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 641. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 642. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 643. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 644. Samen staan we sterk, zeker op zee
 645. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 646. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 647. Historia Doccumensis boort in het verleden
 648. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 649. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 650. 11en30 over Mobiele Friezen
 651. Sneupen in de kerstvakantie
 652. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 653. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 654. Blad Genealogie van CBG december 2012
 655. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 656. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 657. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 658. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 659. Waterschapsarchieven en Tresoar
 660. Fryslan special over Friese Zeevaart
 661. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 662. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 663. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 664. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 665. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 666. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 667. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 668. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 669. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 670. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 671. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 672. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 673. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 674. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 675. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 676. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 677. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 678. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 679. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 680. Suggesties voor de Fryske Akademy
 681. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 682. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 683. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 684. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 685. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 686. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 687. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 688. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 689. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 690. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 691. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 692. Kan Google het Frysk redden?
 693. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 694. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 695. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 696. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 697. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 698. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 699. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 700. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 701. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 702. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 703. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 704. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 705. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 706. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 707. De paus en de Dokkumer kloostermop
 708. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 709. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 710. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 711. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 712. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 713. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 714. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 715. De familie Lodeizen te Dokkum
 716. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 717. Heeft u nog diskettes?
 718. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 719. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 720. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 721. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 722. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 723. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 724. Friezen in de online Militieregisters
 725. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 726. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 727. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 728. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 729. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 730. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 731. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 732. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 733. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 734. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 735. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 736. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 737. Biografie van Iman Falck
 738. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 739. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 740. Scans DTB Ee en Engwierum online
 741. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 742. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 743. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 744. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 745. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 746. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 747. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 748. Dokkum in wintertooi
 749. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 750. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 751. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 752. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 753. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 754. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 755. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 756. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 757. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 758. Werelate en Noordoost-Friesland online
 759. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 760. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 761. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 762. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 763. Op naar de 500 leden
 764. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 765. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 766. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 767. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 768. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 769. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 770. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 771. Scheepsmodellen in Friese kerken
 772. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 773. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 774. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 775. Links
 776. De galg van Ezumazijl
 777. Voordelen
 778. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 779. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 780. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 781. Vele handen maken licht archiefwerk
 782. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 783. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 784. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 785. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 786. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 787. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 788. Saapke Goslings en de merklap
 789. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 790. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 791. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 792. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 793. Schatzoeken in museumcollecties
 794. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 795. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 796. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 797. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 798. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 799. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 800. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 801. Dokkum digitaal
 802. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 803. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 804. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 805. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 806. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 807. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 808. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 809. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 810. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 811. VOC-database bron voor vele verhalen
 812. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 813. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 814. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 815. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 816. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 817. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 818. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 819. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 820. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 821. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 822. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 823. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 824. Zoeken in Google boeken
 825. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 826. Met de bus op de sneup door Friesland
 827. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 828. Zeepaard in Moddergat
 829. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 830. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 831. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 832. Boek historisch reddingstation Moddergat
 833. iPad app Markant Friesland musea live
 834. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 835. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 836. Geboren in 1811 in Friesland
 837. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 838. Dwaande in Noordoost Friesland
 839. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 840. Muntschatten in collectie Fries Museum
 841. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 842. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 843. Maritieme historici actief bijeen
 844. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 845. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 846. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 847. Oude kaart Noordoost Friesland
 848. Rijdende en varende historie in Dokkum
 849. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 850. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 851. Amelander historie aan zee
 852. Sonttolproject naar volgende fase
 853. Collectie Fries Museum in online database
 854. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 855. Amelander historie online
 856. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 857. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 858. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 859. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 860. Baron Van Sytzama
 861. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 862. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 863. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 864. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 865. Meine Tosk
 866. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 867. URL verkorten met Lyt.sr
 868. Meer historie op de proppen
 869. Walvisstrandingen toen en nu
 870. Film De schaduw van Bonifatius
 871. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 872. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 873. Proppen oud papier als historische bron
 874. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 875. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 876. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 877. Buurtschap De Oere te Moddergat
 878. Fiskershuske en VPRO
 879. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 880. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 881. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 882. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 883. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 884. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 885. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 886. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 887. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 888. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 889. De Sneuper als social magazine op de iPad
 890. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 891. Friezen in het leger van Napoleon
 892. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 893. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 894. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 895. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 896. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 897. De Slag in de Sont, 1658
 898. Maritiem digitaal vernieuwd
 899. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 900. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 901. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 902. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 903. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 904. Registres Civiques Friesland online
 905. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 906. Ons verenigingswapen
 907. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 908. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 909. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 910. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 911. Diaconieboeken als genealogische bron
 912. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 913. Geheim van Tolsum: website en boek
 914. Sneuper 99 van december 2010
 915. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 916. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 917. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 918. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 919. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 920. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 921. Moddergat in de picture
 922. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 923. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 924. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 925. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 926. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 927. WL3 als scheepsmodel
 928. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 929. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 930. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 931. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 932. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 933. Hallumer grafstenen blootgelegd
 934. Gevoel voor tijd
 935. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 936. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 937. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 938. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 939. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 940. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 941. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 942. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 943. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 944. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 945. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 946. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 947. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 948. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 949. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 950. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 951. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 952. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 953. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 954. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 955. Historische wandkaarten online
 956. Noorderbreedte inspireert tot debat
 957. Oplage Sneuper naar 480
 958. Friezen als slaven in Barbarije
 959. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 960. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 961. Friese oorlogsdagboeken online
 962. Leven van de wind
 963. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 964. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 965. Veroordeeld in Friesland
 966. Fries in India in Martena museum
 967. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 968. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 969. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 970. Archief Letterhoeke Tresoar
 971. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 972. Bitri scooters uit Dokkum
 973. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 974. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 975. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 976. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 977. Een indiaan in Anjum
 978. Familysearch met scans
 979. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 980. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 981. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 982. De murd van Piet de Haan
 983. Open Kampioenschap Paleografie online
 984. Familie-archivaris worden
 985. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 986. Waddenwandelen
 987. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 988. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 989. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 990. De zin van het delen
 991. Oerboeren in de Friese Wouden
 992. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 993. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 994. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 995. Nieuwe online maritieme bronnen
 996. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 997. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 998. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 999. Alde Fryske Tsjerken jarig
 1000. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 1001. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 1002. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 1003. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 1004. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 1005. Vrienden van De Sukerei
 1006. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 1007. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 1008. Molenweekend Dongeradeel
 1009. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 1010. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 1011. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 1012. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 1013. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 1014. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 1015. Verkoop bij brandende keerse
 1016. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 1017. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 1018. Kerfstokjes van onze voorouders
 1019. Collaterale Successie in Friesland
 1020. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 1021. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 1022. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 1023. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 1024. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 1025. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 1026. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 1027. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 1028. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 1029. Fryske Wikipedia
 1030. De oorlog een gezicht gegeven
 1031. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 1032. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 1033. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 1034. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 1035. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 1036. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 1037. Wüst walst woest naar winst
 1038. Maak kennis met de Sneuper
 1039. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 1040. Sluiproutes Tresoar databases
 1041. Zoekplaatjes Friesland
 1042. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 1043. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 1044. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 1045. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 1046. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 1047. Lidmatenboeken Dantumawoude
 1048. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 1049. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 1050. Friezen in de VOC
 1051. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 1052. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 1053. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 1054. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 1055. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 1056. Lezingen in Friesland en online
 1057. Dokkum in Google Streetview
 1058. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 1059. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 1060. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 1061. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 1062. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 1063. Schaatswedstrijden te Dokkum
 1064. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 1065. Guur weer door de eeuwen heen
 1066. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 1067. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 1068. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 1069. Historische boekpresentaties
 1070. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 1071. Dockumer Roem verhuurt historie
 1072. Luisteren naar dialecten
 1073. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 1074. Kolonistendag druk bezocht
 1075. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 1076. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 1077. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 1078. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 1079. Sonttol registers 1557-1850 online
 1080. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 1081. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 1082. Collectie Pieter Nieuwland online
 1083. Kerk van de Friezen in Rome
 1084. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 1085. Klokmakers te Dokkum
 1086. Letterhoeke Tresoar online
 1087. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 1088. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 1089. Aankondiging boek Munnekezijl
 1090. Sneuper september luidt najaar in
 1091. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 1092. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 1093. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 1094. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 1095. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 1096. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 1097. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 1098. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 1099. Terug in de tijd
 1100. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 1101. In het blauwe licht van God
 1102. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 1103. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 1104. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 1105. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 1106. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 1107. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 1108. De Sneuper in vernieuwd jasje
 1109. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 1110. Oude brieven blijven boeien
 1111. Volgens Bartjens
 1112. Verborgen online pareltjes
 1113. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 1114. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 1115. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 1116. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 1117. Het testament van Pieter Stuyvesant
 1118. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 1119. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 1120. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 1121. Meten en weten met Gemma Frisius
 1122. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 1123. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 1124. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 1125. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 1126. Historie Klooster Claerkamp online
 1127. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1128. Zoekplaatjes
 1129. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1130. Een Fries en een Mohawk
 1131. Fluitschip op bodem Oostzee
 1132. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1133. Frederick Philipse revisited
 1134. Genealogie Duitse voorouders
 1135. Frederick Philipse en historische onzin
 1136. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1137. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1138. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1139. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1140. Tips voor het weekend
 1141. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1142. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1143. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1144. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1145. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1146. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1147. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1148. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1149. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1150. Friezen in het kielzog van Hudson
 1151. Criminele rolboeken Tresoar online
 1152. Friezen in West-Afrika in 1715
 1153. Visboek van Adriaen Coenen
 1154. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1155. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1156. Friezen op Ceylon
 1157. Het gaat om verhalen
 1158. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1159. Friese goud- en zilversmeden
 1160. Oude Friese adel en aanverwante families
 1161. De sprekende kaart
 1162. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1163. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1164. De botten van Descartes en Camphuysen
 1165. Transcripties van oude boeken online
 1166. Fryslan in de war
 1167. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1168. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1169. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1170. Boek: Zeedijken in het noorden
 1171. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1172. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1173. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1174. Tresoor in de uitverkoop
 1175. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1176. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1177. Mooie vondst in streekarchief
 1178. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1179. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1180. Zonen van Adam in Nederland
 1181. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1182. Eeuwelingen in Friesland
 1183. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1184. Wandelen door Groningen van 1637
 1185. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1186. Friese brieven in Amsterdam
 1187. Canon van Friesland gepresenteerd
 1188. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1189. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1190. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1191. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1192. Katholiek Dokkum online in beeld
 1193. In het blauwe licht van God
 1194. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1195. Friezen op Spitsbergen 2
 1196. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1197. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1198. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1199. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1200. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1201. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1202. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1203. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1204. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1205. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1206. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1207. Friezen op Spitsbergen
 1208. Friezen in Denemarken
 1209. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1210. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1211. De Friese academie
 1212. Fries boek: Achter de skêrm
 1213. Archief van het web en alerting services
 1214. Friese admiraal terug in Dokkum
 1215. De Hellinga’s en aanverwante families
 1216. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1217. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1218. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1219. Duitse muts van kant
 1220. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1221. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1222. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1223. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1224. Friese Alba Amicorum
 1225. Gone fishing
 1226. Digitale archivarissen
 1227. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1228. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1229. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1230. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1231. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1232. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1233. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1234. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1235. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1236. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1237. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1238. Genealogische en historische blogs
 1239. Historische architectuur
 1240. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1241. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1242. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1243. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1244. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1245. Doopsgezinden in Friesland
 1246. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1247. Nederlandse liederen van vroeger
 1248. Friese bronnen van voor 1600
 1249. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1250. Musea in Noordoost Friesland
 1251. Stamt u ook af van zwervers?
 1252. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1253. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1254. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1255. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1256. Crimineel interessant
 1257. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1258. Cursus Oud Schrift via internet
 1259. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1260. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1261. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1262. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1263. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1264. Genealogische en historische podcasts
 1265. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1266. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1267. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1268. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1269. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1270. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1271. Genealogische programma’s op een rijtje
 1272. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1273. Cartografie Noordoost Friesland
 1274. Voorouders die militair waren ?
 1275. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1276. Oude boeken online via Google Books
 1277. Friese dagboeken
 1278. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1279. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1280. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1281. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1282. Sneupers bloggen
 1283. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha