Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Ledendag 18 april 2020 gaat NIET door
 2. De Sneuper 137, maart 2020, met Foeke Sjoerds, Van Aylva, oorlogen en Ponga
 3. Ledenvergadering zaterdag 18 april 2020 in Dokkum
 4. Oudste Stadsraadhuis van Dokkum in pand Artisante
 5. Driedelige lezingenserie over rampen en reddingen in het Noordelijk Scheepvaartmuseum
 6. Alle Sonttolregisters online: een monsterklus voltooid
 7. Vaartzicht in Oudwoude
 8. Raadsleden krijgen Frysk bûsboekje
 9. Historisch plaatjesalbum van Noordoost-Friesland aangeboden aan burgemeester Kramer
 10. Brieven, foto’s en albums Fries Museum passen beter in Tresoar
 11. De Vrije Fries 2019 met Vegelin, Jonathan Israel en Culturele Hoofdstad
 12. Bestuursfoto hoge heren in Ezumazijl (1910)
 13. De Sneuper 136, december 2019, met Hannema, Van Collem, Sjuxma en mooie vondsten
 14. Betekenisvol boek gelanceerd: ‘Oorlogsvluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-45’
 15. Nieuw boek: Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945
 16. De Sneuper 135, september 2019, met Titia, Camphuysen en een lugubere vondst
 17. Maakt Transkribus van paleografie straks paleomagie?
 18. Een uitstapje naar Groningen – Ledendag 12 oktober in Zoutkamp
 19. Noflike middei mei Tresoar yn Wetsens
 20. Ruim 400 jaar oude gevelsteen terug in Ee!
 21. Gevelsteen uit 1613 weer terug naar geboortehuis Foeke Sjoerds
 22. Lezingen in Sint Vituskerk Wetsens
 23. Ledendag zaterdag 12 oktober 2019 in Zoutkamp
 24. Nieuw inzicht in vroegste geschiedenis Veenwouden
 25. Rouwbord van Titia van Burmania onthuld
 26. Korenmolen De Hoop in Dokkum 170 jaar
 27. Gillis van den Rade, bijzondere voorouder van menig Noordoost-Fries
 28. Archeologische vondst in Ee uit tijd van Bonifatius
 29. Online krantendatabases en tyfusepidemie in Anjum
 30. Onthulling replica rouwbord Titia van Burmania
 31. Betrokkenen Kollumer Oproer van zeer divers pluimage
 32. De Sneuper 134, juni 2019, Kollumer Oproer, themanummer Salomon Levy
 33. Beeld van Titus opgepoetst door maker Natasja Bennink
 34. Afscheid Ihno Dragt van Museum Dokkum
 35. Saken van Staet en Oorlogh
 36. Verslag ledendag Schiermonnikoog, april 2019
 37. Overhandiging HVNF-herindelingsmok aan gemeenteraad Noardeast-Fryslân
 38. Holwerd verwelkomt Hessel Meckema van Aylva
 39. Nieuw oud lijkpad ontdekt in Dokkum
 40. De Sneuper 133, maart 2019, met smederij Kiestra, Vondelpark en Meckema
 41. Zuco Dokkum brengt traditionele ambacht terug
 42. Sneupers bij conferentie Begjinne mei Bewarje
 43. Fries erfgoed online: nog steeds zoekende
 44. Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!
 45. Terugblik 2018 en vooruitblik 2019
 46. Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken
 47. Mysteries rond controversiële Dokkumer eindelijk ontrafeld
 48. De Sneuper 132, december 2018, met apothekersfamilies, galkoorts en Kollum
 49. Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog
 50. Boekpresentatie van Elf Steden, 11 verhalen
 51. Dokkumer rococo interieur na meer dan eeuw terug uit Paleis Het Loo
 52. Dokkumer tijdmachine als pionier voor Hisgis project
 53. Verslag ledendag HVNF op zaterdag 6 oktober 2018 te Nuis
 54. Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer
 55. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Harlingen
 56. Nieuw boek over Oostdongeradeel in WO II
 57. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 58. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 59. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 60. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 61. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 62. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 63. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 64. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 65. De Witte Papoea uit Wierum
 66. De Witte Papoea uit Wierum
 67. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 68. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 69. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 70. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 71. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 72. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 73. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 74. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 75. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 76. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 77. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 78. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 79. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 80. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 81. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 82. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 83. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 84. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 85. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 86. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 87. Expositie De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk
 88. Honderden liefdesbrieven van Jaap Broersma (93) naar Tresoar
 89. Presentatie en namenindex Dokkumer Bierboek
 90. Dokkumers in oud fotoboek fotograaf Fuchs
 91. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 92. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 93. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 94. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 95. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 96. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 97. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 98. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 99. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 100. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 101. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 102. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 103. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 104. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 105. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 106. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 107. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 108. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 109. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 110. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 111. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 112. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 113. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 114. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 115. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 116. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 117. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 118. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 119. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 120. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 121. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 122. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 123. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 124. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 125. Friese monsterlijsten in boekvorm
 126. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 127. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 128. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 129. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 130. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 131. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 132. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 133. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 134. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 135. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 136. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 137. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 138. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 139. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 140. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 141. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 142. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 143. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 144. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 145. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 146. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 147. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 148. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 149. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 150. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 151. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 152. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 153. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 154. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 155. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 156. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 157. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 158. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 159. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 160. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 161. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 162. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 163. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 164. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 165. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 166. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 167. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 168. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 169. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 170. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 171. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 172. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 173. Waddencanon
 174. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 175. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 176. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 177. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 178. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 179. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 180. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 181. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 182. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 183. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 184. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 185. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 186. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 187. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 188. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 189. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 190. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 191. Sarcofagen in Friesland
 192. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 193. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 194. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 195. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 196. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 197. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 198. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 199. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 200. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 201. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 202. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 203. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 204. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 205. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 206. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 207. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 208. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 209. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 210. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 211. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 212. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 213. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 214. Stemmen op 3D project Dokkum
 215. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 216. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 217. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 218. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 219. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 220. Vernieuwde website Fryske Akademy
 221. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 222. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 223. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 224. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 225. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 226. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 227. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 228. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 229. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 230. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 231. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 232. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 233. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 234. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 235. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 236. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 237. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 238. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 239. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 240. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 241. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 242. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 243. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 244. Van snik naar smak
 245. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 246. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 247. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 248. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 249. Frysk nu bijna in Google Translate
 250. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 251. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 252. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 253. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 254. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 255. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 256. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 257. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 258. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 259. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 260. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 261. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 262. Bonifatiusjaar 2016
 263. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 264. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 265. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 266. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 267. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 268. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 269. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 270. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 271. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 272. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 273. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 274. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 275. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 276. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 277. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 278. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 279. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 280. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 281. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 282. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 283. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 284. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 285. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 286. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 287. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 288. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 289. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 290. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 291. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 292. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 293. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 294. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 295. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 296. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 297. Boerenbloed zet aan tot denken
 298. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 299. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 300. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 301. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 302. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 303. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 304. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 305. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 306. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 307. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 308. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 309. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 310. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 311. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 312. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 313. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 314. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 315. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 316. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 317. Dokkum, bolwerk van het noorden
 318. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 319. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 320. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 321. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 322. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 323. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 324. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 325. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 326. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 327. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 328. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 329. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 330. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 331. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 332. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 333. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 334. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 335. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 336. Kennis delen waar het kan
 337. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 338. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 339. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 340. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 341. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 342. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 343. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 344. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 345. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 346. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 347. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 348. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 349. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 350. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 351. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 352. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 353. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 354. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 355. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 356. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 357. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 358. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 359. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 360. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 361. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 362. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 363. It Beaken van de Fryske Akademy
 364. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 365. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 366. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 367. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 368. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 369. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 370. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 371. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 372. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 373. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 374. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 375. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 376. De Franse kazerne te Anjum
 377. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 378. Friese dame Baard in Indiaas museum
 379. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 380. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 381. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 382. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 383. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 384. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 385. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 386. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 387. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 388. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 389. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 390. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 391. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 392. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 393. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 394. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 395. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 396. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 397. Boek over Nes laat het verleden herleven
 398. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 399. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 400. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 401. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 402. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 403. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 404. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 405. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 406. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 407. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 408. Zomereinde in Bears
 409. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 410. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 411. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 412. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 413. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 414. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 415. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 416. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 417. Fulda vol van Bonifatius
 418. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 419. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 420. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 421. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 422. Voornamen in Noordoost Friesland
 423. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 424. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 425. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 426. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 427. 11en30 en geneagrammen
 428. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 429. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 430. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 431. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 432. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 433. Mummies en aardappels uit Friesland
 434. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 435. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 436. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 437. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 438. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 439. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 440. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 441. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 442. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 443. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 444. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 445. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 446. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 447. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 448. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 449. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 450. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 451. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 452. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 453. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 454. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 455. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 456. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 457. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 458. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 459. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 460. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 461. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 462. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 463. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 464. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 465. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 466. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 467. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 468. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 469. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 470. 11en30 met themanummer Rampen
 471. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 472. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 473. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 474. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 475. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 476. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 477. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 478. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 479. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 480. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 481. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 482. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 483. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 484. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 485. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 486. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 487. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 488. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 489. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 490. Heraldische databank CBG online
 491. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 492. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 493. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 494. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 495. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 496. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 497. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 498. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 499. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 500. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 501. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 502. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 503. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 504. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 505. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 506. Beneficiaal digitaal!
 507. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 508. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 509. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 510. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 511. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 512. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 513. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 514. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 515. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 516. Foudgumse school in opmars
 517. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 518. Boekhouding VOC nader ontsloten
 519. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 520. Sneuper 111 met focus op Ameland
 521. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 522. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 523. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 524. Historische topografie en cartografie in Friesland
 525. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 526. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 527. Friese familiedag
 528. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 529. Op de Praatstoel 2 met oral history bestellen
 530. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 531. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 532. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 533. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 534. Het beroep Rustmeester
 535. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 536. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 537. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 538. 11en30 juli 2013
 539. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 540. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 541. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 542. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 543. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 544. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 545. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 546. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 547. Familie van tien of meer generaties terug
 548. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 549. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 550. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 551. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 552. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 553. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 554. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 555. Vele Handen of een enkele hand
 556. De oudste kaart van Dokkum?
 557. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 558. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 559. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 560. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 561. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 562. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 563. ANBI-status. En dan?
 564. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 565. 11en30 april 2013
 566. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 567. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 568. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 569. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 570. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 571. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 572. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 573. Napoleons douane bureau te Dockum
 574. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 575. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 576. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 577. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 578. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 579. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 580. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 581. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 582. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 583. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 584. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 585. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 586. Samen staan we sterk, zeker op zee
 587. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 588. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 589. Historia Doccumensis boort in het verleden
 590. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 591. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 592. 11en30 over Mobiele Friezen
 593. Sneupen in de kerstvakantie
 594. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 595. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 596. Blad Genealogie van CBG december 2012
 597. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 598. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 599. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 600. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 601. Waterschapsarchieven en Tresoar
 602. Fryslan special over Friese Zeevaart
 603. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 604. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 605. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 606. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 607. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 608. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 609. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 610. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 611. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 612. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 613. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 614. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 615. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 616. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 617. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 618. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 619. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 620. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 621. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 622. Suggesties voor de Fryske Akademy
 623. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 624. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 625. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 626. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 627. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 628. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 629. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 630. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 631. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 632. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 633. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 634. Kan Google het Frysk redden?
 635. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 636. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 637. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 638. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 639. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 640. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 641. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 642. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 643. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 644. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 645. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 646. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 647. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 648. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 649. De paus en de Dokkumer kloostermop
 650. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 651. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 652. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 653. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 654. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 655. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 656. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 657. De familie Lodeizen te Dokkum
 658. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 659. Heeft u nog diskettes?
 660. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 661. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 662. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 663. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 664. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 665. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 666. Friezen in de online Militieregisters
 667. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 668. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 669. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 670. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 671. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 672. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 673. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 674. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 675. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 676. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 677. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 678. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 679. Biografie van Iman Falck
 680. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 681. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 682. Scans DTB Ee en Engwierum online
 683. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 684. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 685. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 686. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 687. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 688. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 689. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 690. Dokkum in wintertooi
 691. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 692. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 693. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 694. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 695. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 696. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 697. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 698. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 699. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 700. Werelate en Noordoost-Friesland online
 701. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 702. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 703. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 704. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 705. Op naar de 500 leden
 706. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 707. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 708. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 709. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 710. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 711. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 712. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 713. Scheepsmodellen in Friese kerken
 714. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 715. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 716. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 717. Links
 718. De galg van Ezumazijl
 719. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 720. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 721. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 722. Vele handen maken licht archiefwerk
 723. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 724. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 725. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 726. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 727. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 728. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 729. Saapke Goslings en de merklap
 730. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 731. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 732. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 733. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 734. Schatzoeken in museumcollecties
 735. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 736. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 737. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 738. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 739. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 740. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 741. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 742. Dokkum digitaal
 743. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 744. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 745. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 746. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 747. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 748. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 749. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 750. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 751. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 752. VOC-database bron voor vele verhalen
 753. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 754. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 755. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 756. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 757. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 758. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 759. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 760. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 761. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 762. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 763. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 764. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 765. Zoeken in Google boeken
 766. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 767. Met de bus op de sneup door Friesland
 768. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 769. Zeepaard in Moddergat
 770. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 771. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 772. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 773. Boek historisch reddingstation Moddergat
 774. iPad app Markant Friesland musea live
 775. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 776. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 777. Geboren in 1811 in Friesland
 778. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 779. Dwaande in Noordoost Friesland
 780. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 781. Muntschatten in collectie Fries Museum
 782. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 783. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 784. Maritieme historici actief bijeen
 785. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 786. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 787. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 788. Oude kaart Noordoost Friesland
 789. Rijdende en varende historie in Dokkum
 790. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 791. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 792. Amelander historie aan zee
 793. Sonttolproject naar volgende fase
 794. Collectie Fries Museum in online database
 795. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 796. Amelander historie online
 797. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 798. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 799. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 800. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 801. Baron Van Sytzama
 802. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 803. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 804. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 805. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 806. Meine Tosk
 807. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 808. URL verkorten met Lyt.sr
 809. Meer historie op de proppen
 810. Walvisstrandingen toen en nu
 811. Film De schaduw van Bonifatius
 812. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 813. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 814. Proppen oud papier als historische bron
 815. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 816. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 817. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 818. Buurtschap De Oere te Moddergat
 819. Fiskershuske en VPRO
 820. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 821. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 822. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 823. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 824. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 825. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 826. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 827. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 828. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 829. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 830. De Sneuper als social magazine op de iPad
 831. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 832. Friezen in het leger van Napoleon
 833. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 834. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 835. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 836. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 837. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 838. De Slag in de Sont, 1658
 839. Maritiem digitaal vernieuwd
 840. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 841. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 842. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 843. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 844. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 845. Registres Civiques Friesland online
 846. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 847. Ons verenigingswapen
 848. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 849. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 850. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 851. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 852. Diaconieboeken als genealogische bron
 853. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 854. Geheim van Tolsum: website en boek
 855. Sneuper 99 van december 2010
 856. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 857. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 858. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 859. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 860. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 861. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 862. Moddergat in de picture
 863. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 864. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 865. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 866. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 867. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 868. WL3 als scheepsmodel
 869. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 870. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 871. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 872. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 873. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 874. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 875. Hallumer grafstenen blootgelegd
 876. Gevoel voor tijd
 877. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 878. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 879. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 880. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 881. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 882. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 883. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 884. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 885. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 886. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 887. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 888. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 889. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 890. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 891. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 892. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 893. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 894. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 895. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 896. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 897. Historische wandkaarten online
 898. Noorderbreedte inspireert tot debat
 899. Oplage Sneuper naar 480
 900. Friezen als slaven in Barbarije
 901. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 902. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 903. Friese oorlogsdagboeken online
 904. Leven van de wind
 905. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 906. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 907. Veroordeeld in Friesland
 908. Fries in India in Martena museum
 909. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 910. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 911. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 912. Archief Letterhoeke Tresoar
 913. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 914. Bitri scooters uit Dokkum
 915. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 916. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 917. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 918. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 919. Een indiaan in Anjum
 920. Familysearch met scans
 921. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 922. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 923. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 924. De murd van Piet de Haan
 925. Open Kampioenschap Paleografie online
 926. Familie-archivaris worden
 927. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 928. Waddenwandelen
 929. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 930. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 931. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 932. De zin van het delen
 933. Oerboeren in de Friese Wouden
 934. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 935. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 936. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 937. Nieuwe online maritieme bronnen
 938. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 939. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 940. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 941. Alde Fryske Tsjerken jarig
 942. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 943. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 944. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 945. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 946. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 947. Vrienden van De Sukerei
 948. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 949. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 950. Molenweekend Dongeradeel
 951. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 952. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 953. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 954. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 955. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 956. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 957. Verkoop bij brandende keerse
 958. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 959. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 960. Kerfstokjes van onze voorouders
 961. Collaterale Successie in Friesland
 962. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 963. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 964. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 965. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 966. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 967. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 968. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 969. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 970. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 971. Fryske Wikipedia
 972. De oorlog een gezicht gegeven
 973. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 974. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 975. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 976. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 977. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 978. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 979. Wüst walst woest naar winst
 980. Maak kennis met de Sneuper
 981. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 982. Sluiproutes Tresoar databases
 983. Zoekplaatjes Friesland
 984. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 985. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 986. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 987. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 988. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 989. Lidmatenboeken Dantumawoude
 990. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 991. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 992. Friezen in de VOC
 993. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 994. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 995. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 996. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 997. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 998. Lezingen in Friesland en online
 999. Dokkum in Google Streetview
 1000. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 1001. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 1002. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 1003. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 1004. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 1005. Schaatswedstrijden te Dokkum
 1006. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 1007. Guur weer door de eeuwen heen
 1008. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 1009. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 1010. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 1011. Historische boekpresentaties
 1012. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 1013. Dockumer Roem verhuurt historie
 1014. Luisteren naar dialecten
 1015. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 1016. Kolonistendag druk bezocht
 1017. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 1018. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 1019. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 1020. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 1021. Sonttol registers 1557-1850 online
 1022. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 1023. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 1024. Collectie Pieter Nieuwland online
 1025. Kerk van de Friezen in Rome
 1026. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 1027. Klokmakers te Dokkum
 1028. Letterhoeke Tresoar online
 1029. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 1030. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 1031. Aankondiging boek Munnekezijl
 1032. Sneuper september luidt najaar in
 1033. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 1034. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 1035. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 1036. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 1037. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 1038. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 1039. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 1040. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 1041. Terug in de tijd
 1042. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 1043. In het blauwe licht van God
 1044. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 1045. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 1046. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 1047. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 1048. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 1049. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 1050. De Sneuper in vernieuwd jasje
 1051. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 1052. Oude brieven blijven boeien
 1053. Volgens Bartjens
 1054. Verborgen online pareltjes
 1055. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 1056. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 1057. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 1058. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 1059. Het testament van Pieter Stuyvesant
 1060. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 1061. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 1062. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 1063. Meten en weten met Gemma Frisius
 1064. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 1065. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 1066. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 1067. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 1068. Historie Klooster Claerkamp online
 1069. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1070. Zoekplaatjes
 1071. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1072. Een Fries en een Mohawk
 1073. Fluitschip op bodem Oostzee
 1074. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1075. Frederick Philipse revisited
 1076. Genealogie Duitse voorouders
 1077. Frederick Philipse en historische onzin
 1078. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1079. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1080. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1081. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1082. Tips voor het weekend
 1083. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1084. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1085. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1086. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1087. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1088. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1089. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1090. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1091. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1092. Friezen in het kielzog van Hudson
 1093. Criminele rolboeken Tresoar online
 1094. Friezen in West-Afrika in 1715
 1095. Visboek van Adriaen Coenen
 1096. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1097. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1098. Friezen op Ceylon
 1099. Het gaat om verhalen
 1100. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1101. Friese goud- en zilversmeden
 1102. Oude Friese adel en aanverwante families
 1103. De sprekende kaart
 1104. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1105. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1106. De botten van Descartes en Camphuysen
 1107. Transcripties van oude boeken online
 1108. Fryslan in de war
 1109. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1110. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1111. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1112. Boek: Zeedijken in het noorden
 1113. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1114. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1115. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1116. Tresoor in de uitverkoop
 1117. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1118. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1119. Mooie vondst in streekarchief
 1120. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1121. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1122. Zonen van Adam in Nederland
 1123. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1124. Eeuwelingen in Friesland
 1125. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1126. Wandelen door Groningen van 1637
 1127. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1128. Friese brieven in Amsterdam
 1129. Canon van Friesland gepresenteerd
 1130. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1131. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1132. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1133. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1134. Katholiek Dokkum online in beeld
 1135. In het blauwe licht van God
 1136. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1137. Friezen op Spitsbergen 2
 1138. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1139. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1140. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1141. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1142. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1143. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1144. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1145. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1146. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1147. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1148. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1149. Friezen op Spitsbergen
 1150. Friezen in Denemarken
 1151. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1152. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1153. De Friese academie
 1154. Fries boek: Achter de skêrm
 1155. Archief van het web en alerting services
 1156. Friese admiraal terug in Dokkum
 1157. De Hellinga’s en aanverwante families
 1158. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1159. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1160. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1161. Duitse muts van kant
 1162. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1163. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1164. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1165. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1166. Friese Alba Amicorum
 1167. Gone fishing
 1168. Digitale archivarissen
 1169. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1170. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1171. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1172. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1173. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1174. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1175. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1176. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1177. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1178. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1179. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1180. Genealogische en historische blogs
 1181. Historische architectuur
 1182. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1183. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1184. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1185. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1186. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1187. Doopsgezinden in Friesland
 1188. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1189. Nederlandse liederen van vroeger
 1190. Friese bronnen van voor 1600
 1191. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1192. Musea in Noordoost Friesland
 1193. Stamt u ook af van zwervers?
 1194. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1195. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1196. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1197. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1198. Crimineel interessant
 1199. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1200. Cursus Oud Schrift via internet
 1201. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1202. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1203. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1204. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1205. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1206. Genealogische en historische podcasts
 1207. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1208. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1209. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1210. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1211. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1212. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1213. Genealogische programma’s op een rijtje
 1214. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1215. Cartografie Noordoost Friesland
 1216. Voorouders die militair waren ?
 1217. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1218. Oude boeken online via Google Books
 1219. Friese dagboeken
 1220. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1221. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1222. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1223. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1224. Sneupers bloggen