Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 2. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 3. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 4. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 5. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 6. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 7. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 8. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 9. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 10. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 11. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 12. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 13. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 14. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 15. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 16. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 17. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 18. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 19. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 20. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 21. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 22. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 23. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 24. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 25. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 26. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 27. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 28. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 29. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 30. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 31. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 32. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 33. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 34. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 35. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 36. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 37. VOC-database bron voor vele verhalen
 38. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 39. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 40. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 41. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 42. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 43. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 44. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 45. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 46. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 47. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 48. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 49. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 50. Zoeken in Google boeken
 51. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 52. Met de bus op de sneup door Friesland
 53. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 54. Zeepaard in Moddergat
 55. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 56. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 57. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 58. Boek historisch reddingstation Moddergat
 59. iPad app Markant Friesland musea live
 60. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 61. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 62. Geboren in 1811 in Friesland
 63. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 64. Dwaande in Noordoost Friesland
 65. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 66. Muntschatten in collectie Fries Museum
 67. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 68. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 69. Maritieme historici actief bijeen
 70. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 71. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 72. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 73. Oude kaart Noordoost Friesland
 74. Rijdende en varende historie in Dokkum
 75. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 76. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 77. Amelander historie aan zee
 78. Sonttolproject naar volgende fase
 79. Collectie Fries Museum in online database
 80. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 81. Amelander historie online
 82. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 83. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 84. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 85. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 86. Baron Van Sytzama
 87. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 88. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 89. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 90. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 91. Meine Tosk
 92. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 93. URL verkorten met Lyt.sr
 94. Meer historie op de proppen
 95. Walvisstrandingen toen en nu
 96. Film De schaduw van Bonifatius
 97. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 98. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 99. Proppen oud papier als historische bron
 100. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 101. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 102. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 103. Buurtschap De Oere te Moddergat
 104. Fiskershuske en VPRO
 105. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 106. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online