Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Nieuw oud lijkpad ontdekt in Dokkum
 2. De Sneuper 133, maart 2019, met smederij Kiestra, Vondelpark en Meckema
 3. Zuco Dokkum brengt traditionele ambacht terug
 4. Sneupers bij conferentie Begjinne mei Bewarje
 5. Fries erfgoed online: nog steeds zoekende
 6. Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!
 7. Terugblik 2018 en vooruitblik 2019
 8. Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken
 9. Mysteries rond controversiële Dokkumer eindelijk ontrafeld
 10. De Sneuper 132, december 2018, met apothekersfamilies, galkoorts en Kollum
 11. Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog
 12. Boekpresentatie van Elf Steden, 11 verhalen
 13. Dokkumer rococo interieur na meer dan eeuw terug uit Paleis Het Loo
 14. Dokkumer tijdmachine als pionier voor Hisgis project
 15. Verslag ledendag HVNF op zaterdag 6 oktober 2018 te Nuis
 16. Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer
 17. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Harlingen
 18. Nieuw boek over Oostdongeradeel in WO II
 19. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 20. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 21. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 22. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 23. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 24. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 25. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 26. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 27. De Witte Papoea uit Wierum
 28. De Witte Papoea uit Wierum
 29. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 30. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 31. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 32. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 33. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 34. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 35. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 36. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 37. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 38. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 39. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 40. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 41. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 42. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 43. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 44. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 45. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 46. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 47. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 48. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 49. Expositie De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk
 50. Honderden liefdesbrieven van Jaap Broersma (93) naar Tresoar
 51. Presentatie en namenindex Dokkumer Bierboek
 52. Dokkumers in oud fotoboek fotograaf Fuchs
 53. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 54. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 55. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 56. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 57. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 58. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 59. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 60. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 61. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 62. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 63. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 64. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 65. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 66. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 67. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 68. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 69. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 70. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 71. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 72. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 73. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 74. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 75. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 76. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 77. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 78. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 79. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 80. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 81. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 82. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 83. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 84. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 85. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 86. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 87. Friese monsterlijsten in boekvorm
 88. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 89. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 90. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 91. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 92. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 93. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 94. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 95. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 96. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 97. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 98. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 99. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 100. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 101. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 102. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 103. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 104. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 105. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 106. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 107. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 108. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 109. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 110. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 111. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 112. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 113. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 114. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 115. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 116. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 117. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 118. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 119. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 120. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 121. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 122. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 123. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 124. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 125. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 126. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 127. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 128. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 129. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 130. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 131. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 132. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 133. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 134. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 135. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 136. Waddencanon
 137. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 138. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 139. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 140. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 141. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 142. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 143. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 144. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 145. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 146. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 147. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 148. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 149. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 150. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 151. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 152. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 153. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 154. Sarcofagen in Friesland
 155. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 156. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 157. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 158. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 159. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 160. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 161. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 162. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 163. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 164. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 165. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 166. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 167. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 168. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 169. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 170. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 171. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 172. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 173. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 174. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 175. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 176. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 177. Stemmen op 3D project Dokkum
 178. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 179. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 180. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 181. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 182. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 183. Vernieuwde website Fryske Akademy
 184. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 185. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 186. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 187. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 188. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 189. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 190. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 191. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 192. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 193. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 194. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 195. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 196. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 197. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 198. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 199. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 200. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 201. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 202. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 203. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 204. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 205. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 206. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 207. Van snik naar smak
 208. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 209. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 210. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 211. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 212. Frysk nu bijna in Google Translate
 213. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 214. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 215. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 216. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 217. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 218. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 219. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 220. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 221. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 222. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 223. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 224. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 225. Bonifatiusjaar 2016
 226. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 227. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 228. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 229. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 230. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 231. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 232. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 233. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 234. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 235. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 236. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 237. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 238. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 239. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 240. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 241. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 242. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 243. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 244. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 245. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 246. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 247. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 248. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 249. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 250. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 251. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 252. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 253. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 254. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 255. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 256. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 257. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 258. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 259. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 260. Boerenbloed zet aan tot denken
 261. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 262. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 263. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 264. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 265. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 266. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 267. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 268. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 269. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 270. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 271. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 272. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 273. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 274. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 275. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 276. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 277. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 278. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 279. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 280. Dokkum, bolwerk van het noorden
 281. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 282. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 283. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 284. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 285. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 286. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 287. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 288. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 289. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 290. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 291. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 292. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 293. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 294. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 295. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 296. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 297. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 298. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 299. Kennis delen waar het kan
 300. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 301. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 302. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 303. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 304. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 305. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 306. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 307. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 308. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 309. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 310. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 311. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 312. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 313. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 314. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 315. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 316. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 317. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 318. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 319. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 320. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 321. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 322. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 323. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 324. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 325. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 326. It Beaken van de Fryske Akademy
 327. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 328. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 329. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 330. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 331. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 332. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 333. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 334. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 335. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 336. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 337. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 338. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 339. De Franse kazerne te Anjum
 340. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 341. Friese dame Baard in Indiaas museum
 342. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 343. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 344. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 345. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 346. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 347. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 348. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 349. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 350. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 351. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 352. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 353. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 354. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 355. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 356. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 357. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 358. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 359. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 360. Boek over Nes laat het verleden herleven
 361. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 362. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 363. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 364. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 365. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 366. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 367. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 368. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 369. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 370. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 371. Zomereinde in Bears
 372. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 373. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 374. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 375. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 376. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 377. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 378. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 379. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 380. Fulda vol van Bonifatius
 381. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 382. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 383. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 384. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 385. Voornamen in Noordoost Friesland
 386. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 387. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 388. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 389. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 390. 11en30 en geneagrammen
 391. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 392. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 393. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 394. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 395. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 396. Mummies en aardappels uit Friesland
 397. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 398. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 399. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 400. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 401. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 402. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 403. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 404. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 405. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 406. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 407. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 408. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 409. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 410. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 411. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 412. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 413. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 414. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 415. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 416. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 417. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 418. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 419. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 420. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 421. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 422. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 423. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 424. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 425. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 426. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 427. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 428. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 429. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 430. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 431. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 432. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 433. 11en30 met themanummer Rampen
 434. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 435. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 436. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 437. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 438. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 439. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 440. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 441. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 442. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 443. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 444. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 445. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 446. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 447. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 448. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 449. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 450. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 451. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 452. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 453. Heraldische databank CBG online
 454. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 455. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 456. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 457. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 458. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 459. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 460. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 461. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 462. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 463. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 464. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 465. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 466. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 467. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 468. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 469. Beneficiaal digitaal!
 470. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 471. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 472. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 473. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 474. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 475. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 476. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 477. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 478. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 479. Foudgumse school in opmars
 480. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 481. Boekhouding VOC nader ontsloten
 482. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 483. Sneuper 111 met focus op Ameland
 484. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 485. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 486. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 487. Historische topografie en cartografie in Friesland
 488. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 489. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 490. Friese familiedag
 491. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 492. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 493. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 494. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 495. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 496. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 497. Het beroep Rustmeester
 498. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 499. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 500. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 501. 11en30 juli 2013
 502. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 503. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 504. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 505. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 506. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 507. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 508. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 509. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 510. Familie van tien of meer generaties terug
 511. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 512. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 513. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 514. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 515. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 516. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 517. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 518. Vele Handen of een enkele hand
 519. De oudste kaart van Dokkum?
 520. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 521. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 522. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 523. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 524. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 525. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 526. ANBI-status. En dan?
 527. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 528. 11en30 april 2013
 529. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 530. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 531. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 532. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 533. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 534. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 535. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 536. Napoleons douane bureau te Dockum
 537. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 538. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 539. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 540. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 541. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 542. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 543. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 544. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 545. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 546. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 547. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 548. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 549. Samen staan we sterk, zeker op zee
 550. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 551. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 552. Historia Doccumensis boort in het verleden
 553. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 554. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 555. 11en30 over Mobiele Friezen
 556. Sneupen in de kerstvakantie
 557. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 558. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 559. Blad Genealogie van CBG december 2012
 560. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 561. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 562. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 563. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 564. Waterschapsarchieven en Tresoar
 565. Fryslan special over Friese Zeevaart
 566. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 567. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 568. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 569. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 570. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 571. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 572. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 573. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 574. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 575. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 576. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 577. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 578. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 579. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 580. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 581. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 582. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 583. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 584. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 585. Suggesties voor de Fryske Akademy
 586. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 587. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 588. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 589. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 590. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 591. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 592. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 593. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 594. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 595. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 596. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 597. Kan Google het Frysk redden?
 598. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 599. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 600. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 601. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 602. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 603. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 604. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 605. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 606. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 607. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 608. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 609. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 610. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 611. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 612. De paus en de Dokkumer kloostermop
 613. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 614. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 615. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 616. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 617. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 618. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 619. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 620. De familie Lodeizen te Dokkum
 621. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 622. Heeft u nog diskettes?
 623. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 624. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 625. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 626. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 627. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 628. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 629. Friezen in de online Militieregisters
 630. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 631. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 632. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 633. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 634. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 635. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 636. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 637. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 638. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 639. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 640. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 641. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 642. Biografie van Iman Falck
 643. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 644. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 645. Scans DTB Ee en Engwierum online
 646. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 647. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 648. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 649. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 650. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 651. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 652. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 653. Dokkum in wintertooi
 654. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 655. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 656. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 657. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 658. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 659. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 660. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 661. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 662. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 663. Werelate en Noordoost-Friesland online
 664. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 665. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 666. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 667. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 668. Op naar de 500 leden
 669. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 670. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 671. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 672. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 673. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 674. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 675. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 676. Scheepsmodellen in Friese kerken
 677. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 678. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 679. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 680. De galg van Ezumazijl
 681. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 682. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 683. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 684. Vele handen maken licht archiefwerk
 685. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 686. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 687. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 688. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 689. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 690. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 691. Saapke Goslings en de merklap
 692. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 693. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 694. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 695. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 696. Schatzoeken in museumcollecties
 697. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 698. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 699. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 700. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 701. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 702. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 703. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 704. Dokkum digitaal
 705. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 706. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 707. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 708. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 709. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 710. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 711. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 712. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 713. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 714. VOC-database bron voor vele verhalen
 715. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 716. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 717. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 718. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 719. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 720. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 721. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 722. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 723. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 724. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 725. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 726. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 727. Zoeken in Google boeken
 728. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 729. Met de bus op de sneup door Friesland
 730. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 731. Zeepaard in Moddergat
 732. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 733. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 734. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 735. Boek historisch reddingstation Moddergat
 736. iPad app Markant Friesland musea live
 737. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 738. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 739. Geboren in 1811 in Friesland
 740. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 741. Dwaande in Noordoost Friesland
 742. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 743. Muntschatten in collectie Fries Museum
 744. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 745. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 746. Maritieme historici actief bijeen
 747. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 748. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 749. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 750. Oude kaart Noordoost Friesland
 751. Rijdende en varende historie in Dokkum
 752. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 753. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 754. Amelander historie aan zee
 755. Sonttolproject naar volgende fase
 756. Collectie Fries Museum in online database
 757. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 758. Amelander historie online
 759. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 760. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 761. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 762. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 763. Baron Van Sytzama
 764. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 765. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 766. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 767. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 768. Meine Tosk
 769. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 770. URL verkorten met Lyt.sr
 771. Meer historie op de proppen
 772. Walvisstrandingen toen en nu
 773. Film De schaduw van Bonifatius
 774. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 775. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 776. Proppen oud papier als historische bron
 777. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 778. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 779. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 780. Buurtschap De Oere te Moddergat
 781. Fiskershuske en VPRO
 782. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 783. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 784. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 785. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 786. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 787. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 788. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 789. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 790. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 791. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 792. De Sneuper als social magazine op de iPad
 793. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 794. Friezen in het leger van Napoleon
 795. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 796. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 797. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 798. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 799. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 800. De Slag in de Sont, 1658
 801. Maritiem digitaal vernieuwd
 802. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 803. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 804. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 805. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 806. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 807. Registres Civiques Friesland online
 808. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 809. Ons verenigingswapen
 810. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 811. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 812. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 813. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 814. Diaconieboeken als genealogische bron
 815. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 816. Geheim van Tolsum: website en boek
 817. Sneuper 99 van december 2010
 818. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 819. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 820. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 821. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 822. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 823. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 824. Moddergat in de picture
 825. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 826. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 827. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 828. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 829. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 830. WL3 als scheepsmodel
 831. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 832. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 833. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 834. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 835. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 836. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 837. Hallumer grafstenen blootgelegd
 838. Gevoel voor tijd
 839. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 840. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 841. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 842. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 843. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 844. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 845. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 846. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 847. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 848. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 849. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 850. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 851. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 852. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 853. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 854. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 855. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 856. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 857. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 858. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 859. Historische wandkaarten online
 860. Noorderbreedte inspireert tot debat
 861. Oplage Sneuper naar 480
 862. Friezen als slaven in Barbarije
 863. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 864. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 865. Friese oorlogsdagboeken online
 866. Leven van de wind
 867. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 868. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 869. Veroordeeld in Friesland
 870. Fries in India in Martena museum
 871. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 872. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 873. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 874. Archief Letterhoeke Tresoar
 875. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 876. Bitri scooters uit Dokkum
 877. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 878. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 879. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 880. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 881. Een indiaan in Anjum
 882. Familysearch met scans
 883. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 884. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 885. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 886. De murd van Piet de Haan
 887. Open Kampioenschap Paleografie online
 888. Familie-archivaris worden
 889. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 890. Waddenwandelen
 891. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 892. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 893. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 894. De zin van het delen
 895. Oerboeren in de Friese Wouden
 896. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 897. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 898. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 899. Nieuwe online maritieme bronnen
 900. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 901. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 902. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 903. Alde Fryske Tsjerken jarig
 904. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 905. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 906. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 907. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 908. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 909. Vrienden van De Sukerei
 910. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 911. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 912. Molenweekend Dongeradeel
 913. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 914. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 915. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 916. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 917. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 918. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 919. Verkoop bij brandende keerse
 920. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 921. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 922. Kerfstokjes van onze voorouders
 923. Collaterale Successie in Friesland
 924. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 925. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 926. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 927. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 928. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 929. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 930. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 931. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 932. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 933. Fryske Wikipedia
 934. De oorlog een gezicht gegeven
 935. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 936. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 937. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 938. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 939. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 940. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 941. Wüst walst woest naar winst
 942. Maak kennis met de Sneuper
 943. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 944. Sluiproutes Tresoar databases
 945. Zoekplaatjes Friesland
 946. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 947. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 948. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 949. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 950. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 951. Lidmatenboeken Dantumawoude
 952. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 953. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 954. Friezen in de VOC
 955. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 956. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 957. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 958. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 959. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 960. Lezingen in Friesland en online
 961. Dokkum in Google Streetview
 962. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 963. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 964. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 965. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 966. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 967. Schaatswedstrijden te Dokkum
 968. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 969. Guur weer door de eeuwen heen
 970. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 971. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 972. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 973. Historische boekpresentaties
 974. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 975. Dockumer Roem verhuurt historie
 976. Luisteren naar dialecten
 977. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 978. Kolonistendag druk bezocht
 979. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 980. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 981. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 982. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 983. Sonttol registers 1557-1850 online
 984. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 985. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 986. Collectie Pieter Nieuwland online
 987. Kerk van de Friezen in Rome
 988. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 989. Klokmakers te Dokkum
 990. Letterhoeke Tresoar online
 991. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 992. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 993. Aankondiging boek Munnekezijl
 994. Sneuper september luidt najaar in
 995. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 996. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 997. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 998. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 999. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 1000. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 1001. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 1002. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 1003. Terug in de tijd
 1004. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 1005. In het blauwe licht van God
 1006. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 1007. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 1008. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 1009. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 1010. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 1011. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 1012. De Sneuper in vernieuwd jasje
 1013. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 1014. Oude brieven blijven boeien
 1015. Volgens Bartjens
 1016. Verborgen online pareltjes
 1017. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 1018. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 1019. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 1020. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 1021. Het testament van Pieter Stuyvesant
 1022. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 1023. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 1024. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 1025. Meten en weten met Gemma Frisius
 1026. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 1027. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 1028. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 1029. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 1030. Historie Klooster Claerkamp online
 1031. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1032. Zoekplaatjes
 1033. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1034. Een Fries en een Mohawk
 1035. Fluitschip op bodem Oostzee
 1036. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1037. Frederick Philipse revisited
 1038. Genealogie Duitse voorouders
 1039. Frederick Philipse en historische onzin
 1040. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1041. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1042. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1043. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1044. Tips voor het weekend
 1045. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1046. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1047. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1048. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1049. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1050. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1051. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1052. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1053. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1054. Friezen in het kielzog van Hudson
 1055. Criminele rolboeken Tresoar online
 1056. Friezen in West-Afrika in 1715
 1057. Visboek van Adriaen Coenen
 1058. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1059. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1060. Friezen op Ceylon
 1061. Het gaat om verhalen
 1062. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1063. Friese goud- en zilversmeden
 1064. Oude Friese adel en aanverwante families
 1065. De sprekende kaart
 1066. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1067. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1068. De botten van Descartes en Camphuysen
 1069. Transcripties van oude boeken online
 1070. Fryslan in de war
 1071. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1072. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1073. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1074. Boek: Zeedijken in het noorden
 1075. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1076. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1077. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1078. Tresoor in de uitverkoop
 1079. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1080. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1081. Mooie vondst in streekarchief
 1082. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1083. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1084. Zonen van Adam in Nederland
 1085. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1086. Eeuwelingen in Friesland
 1087. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1088. Wandelen door Groningen van 1637
 1089. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1090. Friese brieven in Amsterdam
 1091. Canon van Friesland gepresenteerd
 1092. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1093. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1094. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1095. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1096. Katholiek Dokkum online in beeld
 1097. In het blauwe licht van God
 1098. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1099. Friezen op Spitsbergen 2
 1100. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1101. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1102. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1103. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1104. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1105. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1106. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1107. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1108. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1109. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1110. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1111. Friezen op Spitsbergen
 1112. Friezen in Denemarken
 1113. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1114. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1115. De Friese academie
 1116. Fries boek: Achter de skêrm
 1117. Archief van het web en alerting services
 1118. Friese admiraal terug in Dokkum
 1119. De Hellinga’s en aanverwante families
 1120. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1121. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1122. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1123. Duitse muts van kant
 1124. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1125. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1126. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1127. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1128. Friese Alba Amicorum
 1129. Gone fishing
 1130. Digitale archivarissen
 1131. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1132. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1133. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1134. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1135. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1136. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1137. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1138. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1139. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1140. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1141. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1142. Genealogische en historische blogs
 1143. Historische architectuur
 1144. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1145. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1146. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1147. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1148. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1149. Doopsgezinden in Friesland
 1150. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1151. Nederlandse liederen van vroeger
 1152. Friese bronnen van voor 1600
 1153. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1154. Musea in Noordoost Friesland
 1155. Stamt u ook af van zwervers?
 1156. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1157. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1158. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1159. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1160. Crimineel interessant
 1161. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1162. Cursus Oud Schrift via internet
 1163. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1164. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1165. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1166. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1167. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1168. Genealogische en historische podcasts
 1169. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1170. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1171. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1172. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1173. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1174. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1175. Genealogische programma’s op een rijtje
 1176. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1177. Cartografie Noordoost Friesland
 1178. Voorouders die militair waren ?
 1179. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1180. Oude boeken online via Google Books
 1181. Friese dagboeken
 1182. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1183. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1184. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1185. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1186. Sneupers bloggen