Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Lezingen in Sint Vituskerk Wetsens
 2. Ledendag zaterdag 12 oktober 2019 in Zoutkamp
 3. Nieuw inzicht in vroegste geschiedenis Veenwouden
 4. Rouwbord van Titia van Burmania onthuld
 5. Korenmolen De Hoop in Dokkum 170 jaar
 6. Gillis van den Rade, bijzondere voorouder van menig Noordoost-Fries
 7. Archeologische vondst in Ee uit tijd van Bonifatius
 8. Online krantendatabases en tyfusepidemie in Anjum
 9. Onthulling replica rouwbord Titia van Burmania
 10. Betrokkenen Kollumer Oproer van zeer divers pluimage
 11. De Sneuper 134, juni 2019, Kollumer Oproer, themanummer Salomon Levy
 12. Beeld van Titus opgepoetst door maker Natasja Bennink
 13. Afscheid Ihno Dragt van Museum Dokkum
 14. Saken van Staet en Oorlogh
 15. Verslag ledendag Schiermonnikoog, april 2019
 16. Overhandiging HVNF-herindelingsmok aan gemeenteraad Noardeast-Fryslân
 17. Holwerd verwelkomt Hessel Meckema van Aylva
 18. Nieuw oud lijkpad ontdekt in Dokkum
 19. De Sneuper 133, maart 2019, met smederij Kiestra, Vondelpark en Meckema
 20. Zuco Dokkum brengt traditionele ambacht terug
 21. Sneupers bij conferentie Begjinne mei Bewarje
 22. Fries erfgoed online: nog steeds zoekende
 23. Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!
 24. Terugblik 2018 en vooruitblik 2019
 25. Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken
 26. Mysteries rond controversiële Dokkumer eindelijk ontrafeld
 27. De Sneuper 132, december 2018, met apothekersfamilies, galkoorts en Kollum
 28. Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog
 29. Boekpresentatie van Elf Steden, 11 verhalen
 30. Dokkumer rococo interieur na meer dan eeuw terug uit Paleis Het Loo
 31. Dokkumer tijdmachine als pionier voor Hisgis project
 32. Verslag ledendag HVNF op zaterdag 6 oktober 2018 te Nuis
 33. Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer
 34. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Harlingen
 35. Nieuw boek over Oostdongeradeel in WO II
 36. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 37. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 38. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 39. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 40. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 41. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 42. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 43. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 44. De Witte Papoea uit Wierum
 45. De Witte Papoea uit Wierum
 46. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 47. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 48. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 49. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 50. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 51. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 52. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 53. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 54. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 55. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 56. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 57. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 58. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 59. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 60. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 61. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 62. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 63. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 64. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 65. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 66. Expositie De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk
 67. Honderden liefdesbrieven van Jaap Broersma (93) naar Tresoar
 68. Presentatie en namenindex Dokkumer Bierboek
 69. Dokkumers in oud fotoboek fotograaf Fuchs
 70. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 71. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 72. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 73. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 74. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 75. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 76. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 77. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 78. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 79. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 80. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 81. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 82. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 83. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 84. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 85. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 86. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 87. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 88. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 89. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 90. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 91. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 92. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 93. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 94. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 95. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 96. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 97. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 98. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 99. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 100. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 101. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 102. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 103. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 104. Friese monsterlijsten in boekvorm
 105. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 106. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 107. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 108. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 109. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 110. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 111. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 112. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 113. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 114. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 115. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 116. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 117. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 118. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 119. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 120. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 121. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 122. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 123. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 124. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 125. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 126. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 127. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 128. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 129. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 130. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 131. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 132. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 133. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 134. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 135. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 136. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 137. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 138. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 139. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 140. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 141. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 142. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 143. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 144. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 145. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 146. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 147. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 148. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 149. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 150. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 151. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 152. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 153. Waddencanon
 154. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 155. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 156. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 157. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 158. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 159. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 160. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 161. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 162. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 163. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 164. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 165. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 166. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 167. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 168. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 169. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 170. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 171. Sarcofagen in Friesland
 172. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 173. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 174. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 175. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 176. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 177. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 178. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 179. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 180. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 181. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 182. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 183. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 184. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 185. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 186. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 187. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 188. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 189. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 190. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 191. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 192. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 193. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 194. Stemmen op 3D project Dokkum
 195. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 196. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 197. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 198. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 199. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 200. Vernieuwde website Fryske Akademy
 201. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 202. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 203. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 204. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 205. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 206. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 207. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 208. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 209. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 210. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 211. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 212. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 213. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 214. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 215. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 216. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 217. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 218. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 219. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 220. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 221. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 222. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 223. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 224. Van snik naar smak
 225. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 226. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 227. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 228. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 229. Frysk nu bijna in Google Translate
 230. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 231. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 232. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 233. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 234. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 235. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 236. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 237. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 238. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 239. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 240. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 241. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 242. Bonifatiusjaar 2016
 243. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 244. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 245. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 246. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 247. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 248. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 249. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 250. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 251. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 252. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 253. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 254. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 255. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 256. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 257. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 258. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 259. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 260. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 261. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 262. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 263. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 264. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 265. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 266. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 267. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 268. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 269. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 270. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 271. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 272. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 273. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 274. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 275. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 276. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 277. Boerenbloed zet aan tot denken
 278. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 279. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 280. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 281. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 282. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 283. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 284. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 285. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 286. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 287. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 288. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 289. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 290. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 291. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 292. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 293. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 294. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 295. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 296. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 297. Dokkum, bolwerk van het noorden
 298. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 299. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 300. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 301. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 302. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 303. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 304. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 305. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 306. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 307. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 308. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 309. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 310. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 311. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 312. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 313. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 314. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 315. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 316. Kennis delen waar het kan
 317. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 318. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 319. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 320. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 321. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 322. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 323. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 324. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 325. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 326. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 327. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 328. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 329. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 330. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 331. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 332. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 333. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 334. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 335. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 336. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 337. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 338. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 339. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 340. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 341. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 342. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 343. It Beaken van de Fryske Akademy
 344. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 345. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 346. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 347. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 348. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 349. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 350. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 351. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 352. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 353. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 354. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 355. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 356. De Franse kazerne te Anjum
 357. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 358. Friese dame Baard in Indiaas museum
 359. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 360. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 361. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 362. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 363. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 364. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 365. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 366. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 367. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 368. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 369. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 370. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 371. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 372. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 373. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 374. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 375. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 376. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 377. Boek over Nes laat het verleden herleven
 378. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 379. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 380. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 381. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 382. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 383. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 384. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 385. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 386. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 387. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 388. Zomereinde in Bears
 389. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 390. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 391. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 392. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 393. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 394. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 395. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 396. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 397. Fulda vol van Bonifatius
 398. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 399. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 400. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 401. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 402. Voornamen in Noordoost Friesland
 403. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 404. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 405. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 406. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 407. 11en30 en geneagrammen
 408. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 409. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 410. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 411. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 412. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 413. Mummies en aardappels uit Friesland
 414. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 415. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 416. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 417. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 418. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 419. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 420. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 421. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 422. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 423. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 424. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 425. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 426. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 427. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 428. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 429. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 430. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 431. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 432. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 433. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 434. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 435. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 436. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 437. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 438. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 439. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 440. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 441. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 442. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 443. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 444. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 445. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 446. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 447. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 448. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 449. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 450. 11en30 met themanummer Rampen
 451. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 452. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 453. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 454. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 455. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 456. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 457. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 458. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 459. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 460. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 461. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 462. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 463. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 464. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 465. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 466. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 467. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 468. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 469. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 470. Heraldische databank CBG online
 471. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 472. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 473. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 474. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 475. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 476. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 477. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 478. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 479. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 480. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 481. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 482. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 483. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 484. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 485. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 486. Beneficiaal digitaal!
 487. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 488. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 489. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 490. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 491. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 492. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 493. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 494. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 495. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 496. Foudgumse school in opmars
 497. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 498. Boekhouding VOC nader ontsloten
 499. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 500. Sneuper 111 met focus op Ameland
 501. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 502. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 503. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 504. Historische topografie en cartografie in Friesland
 505. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 506. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 507. Friese familiedag
 508. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 509. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 510. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 511. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 512. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 513. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 514. Het beroep Rustmeester
 515. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 516. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 517. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 518. 11en30 juli 2013
 519. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 520. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 521. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 522. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 523. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 524. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 525. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 526. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 527. Familie van tien of meer generaties terug
 528. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 529. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 530. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 531. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 532. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 533. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 534. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 535. Vele Handen of een enkele hand
 536. De oudste kaart van Dokkum?
 537. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 538. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 539. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 540. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 541. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 542. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 543. ANBI-status. En dan?
 544. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 545. 11en30 april 2013
 546. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 547. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 548. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 549. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 550. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 551. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 552. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 553. Napoleons douane bureau te Dockum
 554. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 555. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 556. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 557. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 558. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 559. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 560. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 561. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 562. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 563. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 564. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 565. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 566. Samen staan we sterk, zeker op zee
 567. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 568. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 569. Historia Doccumensis boort in het verleden
 570. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 571. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 572. 11en30 over Mobiele Friezen
 573. Sneupen in de kerstvakantie
 574. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 575. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 576. Blad Genealogie van CBG december 2012
 577. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 578. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 579. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 580. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 581. Waterschapsarchieven en Tresoar
 582. Fryslan special over Friese Zeevaart
 583. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 584. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 585. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 586. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 587. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 588. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 589. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 590. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 591. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 592. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 593. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 594. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 595. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 596. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 597. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 598. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 599. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 600. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 601. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 602. Suggesties voor de Fryske Akademy
 603. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 604. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 605. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 606. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 607. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 608. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 609. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 610. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 611. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 612. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 613. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 614. Kan Google het Frysk redden?
 615. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 616. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 617. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 618. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 619. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 620. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 621. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 622. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 623. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 624. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 625. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 626. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 627. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 628. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 629. De paus en de Dokkumer kloostermop
 630. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 631. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 632. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 633. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 634. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 635. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 636. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 637. De familie Lodeizen te Dokkum
 638. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 639. Heeft u nog diskettes?
 640. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 641. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 642. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 643. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 644. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 645. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 646. Friezen in de online Militieregisters
 647. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 648. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 649. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 650. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 651. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 652. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 653. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 654. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 655. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 656. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 657. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 658. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 659. Biografie van Iman Falck
 660. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 661. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 662. Scans DTB Ee en Engwierum online
 663. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 664. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 665. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 666. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 667. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 668. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 669. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 670. Dokkum in wintertooi
 671. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 672. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 673. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 674. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 675. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 676. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 677. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 678. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 679. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 680. Werelate en Noordoost-Friesland online
 681. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 682. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 683. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 684. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 685. Op naar de 500 leden
 686. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 687. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 688. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 689. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 690. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 691. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 692. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 693. Scheepsmodellen in Friese kerken
 694. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 695. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 696. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 697. De galg van Ezumazijl
 698. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 699. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 700. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 701. Vele handen maken licht archiefwerk
 702. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 703. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 704. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 705. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 706. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 707. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 708. Saapke Goslings en de merklap
 709. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 710. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 711. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 712. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 713. Schatzoeken in museumcollecties
 714. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 715. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 716. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 717. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 718. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 719. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 720. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 721. Dokkum digitaal
 722. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 723. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 724. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 725. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 726. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 727. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 728. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 729. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 730. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 731. VOC-database bron voor vele verhalen
 732. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 733. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 734. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 735. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 736. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 737. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 738. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 739. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 740. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 741. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 742. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 743. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 744. Zoeken in Google boeken
 745. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 746. Met de bus op de sneup door Friesland
 747. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 748. Zeepaard in Moddergat
 749. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 750. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 751. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 752. Boek historisch reddingstation Moddergat
 753. iPad app Markant Friesland musea live
 754. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 755. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 756. Geboren in 1811 in Friesland
 757. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 758. Dwaande in Noordoost Friesland
 759. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 760. Muntschatten in collectie Fries Museum
 761. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 762. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 763. Maritieme historici actief bijeen
 764. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 765. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 766. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 767. Oude kaart Noordoost Friesland
 768. Rijdende en varende historie in Dokkum
 769. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 770. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 771. Amelander historie aan zee
 772. Sonttolproject naar volgende fase
 773. Collectie Fries Museum in online database
 774. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 775. Amelander historie online
 776. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 777. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 778. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 779. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 780. Baron Van Sytzama
 781. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 782. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 783. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 784. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 785. Meine Tosk
 786. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 787. URL verkorten met Lyt.sr
 788. Meer historie op de proppen
 789. Walvisstrandingen toen en nu
 790. Film De schaduw van Bonifatius
 791. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 792. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 793. Proppen oud papier als historische bron
 794. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 795. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 796. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 797. Buurtschap De Oere te Moddergat
 798. Fiskershuske en VPRO
 799. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 800. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 801. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 802. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 803. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 804. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 805. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 806. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 807. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 808. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 809. De Sneuper als social magazine op de iPad
 810. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 811. Friezen in het leger van Napoleon
 812. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 813. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 814. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 815. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 816. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 817. De Slag in de Sont, 1658
 818. Maritiem digitaal vernieuwd
 819. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 820. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 821. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 822. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 823. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 824. Registres Civiques Friesland online
 825. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 826. Ons verenigingswapen
 827. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 828. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 829. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 830. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 831. Diaconieboeken als genealogische bron
 832. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 833. Geheim van Tolsum: website en boek
 834. Sneuper 99 van december 2010
 835. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 836. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 837. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 838. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 839. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 840. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 841. Moddergat in de picture
 842. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 843. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 844. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 845. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 846. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 847. WL3 als scheepsmodel
 848. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 849. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 850. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 851. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 852. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 853. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 854. Hallumer grafstenen blootgelegd
 855. Gevoel voor tijd
 856. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 857. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 858. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 859. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 860. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 861. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 862. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 863. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 864. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 865. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 866. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 867. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 868. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 869. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 870. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 871. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 872. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 873. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 874. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 875. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 876. Historische wandkaarten online
 877. Noorderbreedte inspireert tot debat
 878. Oplage Sneuper naar 480
 879. Friezen als slaven in Barbarije
 880. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 881. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 882. Friese oorlogsdagboeken online
 883. Leven van de wind
 884. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 885. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 886. Veroordeeld in Friesland
 887. Fries in India in Martena museum
 888. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 889. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 890. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 891. Archief Letterhoeke Tresoar
 892. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 893. Bitri scooters uit Dokkum
 894. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 895. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 896. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 897. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 898. Een indiaan in Anjum
 899. Familysearch met scans
 900. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 901. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 902. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 903. De murd van Piet de Haan
 904. Open Kampioenschap Paleografie online
 905. Familie-archivaris worden
 906. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 907. Waddenwandelen
 908. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 909. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 910. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 911. De zin van het delen
 912. Oerboeren in de Friese Wouden
 913. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 914. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 915. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 916. Nieuwe online maritieme bronnen
 917. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 918. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 919. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 920. Alde Fryske Tsjerken jarig
 921. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 922. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 923. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 924. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 925. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 926. Vrienden van De Sukerei
 927. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 928. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 929. Molenweekend Dongeradeel
 930. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 931. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 932. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 933. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 934. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 935. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 936. Verkoop bij brandende keerse
 937. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 938. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 939. Kerfstokjes van onze voorouders
 940. Collaterale Successie in Friesland
 941. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 942. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 943. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 944. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 945. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 946. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 947. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 948. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 949. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 950. Fryske Wikipedia
 951. De oorlog een gezicht gegeven
 952. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 953. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 954. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 955. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 956. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 957. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 958. Wüst walst woest naar winst
 959. Maak kennis met de Sneuper
 960. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 961. Sluiproutes Tresoar databases
 962. Zoekplaatjes Friesland
 963. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 964. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 965. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 966. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 967. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 968. Lidmatenboeken Dantumawoude
 969. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 970. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 971. Friezen in de VOC
 972. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 973. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 974. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 975. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 976. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 977. Lezingen in Friesland en online
 978. Dokkum in Google Streetview
 979. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 980. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 981. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 982. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 983. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 984. Schaatswedstrijden te Dokkum
 985. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 986. Guur weer door de eeuwen heen
 987. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 988. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 989. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 990. Historische boekpresentaties
 991. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 992. Dockumer Roem verhuurt historie
 993. Luisteren naar dialecten
 994. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 995. Kolonistendag druk bezocht
 996. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 997. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 998. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 999. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 1000. Sonttol registers 1557-1850 online
 1001. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 1002. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 1003. Collectie Pieter Nieuwland online
 1004. Kerk van de Friezen in Rome
 1005. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 1006. Klokmakers te Dokkum
 1007. Letterhoeke Tresoar online
 1008. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 1009. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 1010. Aankondiging boek Munnekezijl
 1011. Sneuper september luidt najaar in
 1012. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 1013. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 1014. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 1015. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 1016. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 1017. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 1018. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 1019. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 1020. Terug in de tijd
 1021. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 1022. In het blauwe licht van God
 1023. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 1024. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 1025. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 1026. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 1027. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 1028. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 1029. De Sneuper in vernieuwd jasje
 1030. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 1031. Oude brieven blijven boeien
 1032. Volgens Bartjens
 1033. Verborgen online pareltjes
 1034. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 1035. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 1036. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 1037. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 1038. Het testament van Pieter Stuyvesant
 1039. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 1040. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 1041. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 1042. Meten en weten met Gemma Frisius
 1043. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 1044. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 1045. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 1046. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 1047. Historie Klooster Claerkamp online
 1048. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1049. Zoekplaatjes
 1050. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1051. Een Fries en een Mohawk
 1052. Fluitschip op bodem Oostzee
 1053. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1054. Frederick Philipse revisited
 1055. Genealogie Duitse voorouders
 1056. Frederick Philipse en historische onzin
 1057. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1058. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1059. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1060. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1061. Tips voor het weekend
 1062. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1063. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1064. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1065. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1066. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1067. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1068. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1069. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1070. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1071. Friezen in het kielzog van Hudson
 1072. Criminele rolboeken Tresoar online
 1073. Friezen in West-Afrika in 1715
 1074. Visboek van Adriaen Coenen
 1075. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1076. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1077. Friezen op Ceylon
 1078. Het gaat om verhalen
 1079. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1080. Friese goud- en zilversmeden
 1081. Oude Friese adel en aanverwante families
 1082. De sprekende kaart
 1083. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1084. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1085. De botten van Descartes en Camphuysen
 1086. Transcripties van oude boeken online
 1087. Fryslan in de war
 1088. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1089. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1090. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1091. Boek: Zeedijken in het noorden
 1092. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1093. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1094. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1095. Tresoor in de uitverkoop
 1096. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1097. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1098. Mooie vondst in streekarchief
 1099. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1100. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1101. Zonen van Adam in Nederland
 1102. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1103. Eeuwelingen in Friesland
 1104. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1105. Wandelen door Groningen van 1637
 1106. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1107. Friese brieven in Amsterdam
 1108. Canon van Friesland gepresenteerd
 1109. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1110. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1111. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1112. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1113. Katholiek Dokkum online in beeld
 1114. In het blauwe licht van God
 1115. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1116. Friezen op Spitsbergen 2
 1117. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1118. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1119. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1120. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1121. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1122. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1123. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1124. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1125. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1126. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1127. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1128. Friezen op Spitsbergen
 1129. Friezen in Denemarken
 1130. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1131. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1132. De Friese academie
 1133. Fries boek: Achter de skêrm
 1134. Archief van het web en alerting services
 1135. Friese admiraal terug in Dokkum
 1136. De Hellinga’s en aanverwante families
 1137. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1138. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1139. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1140. Duitse muts van kant
 1141. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1142. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1143. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1144. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1145. Friese Alba Amicorum
 1146. Gone fishing
 1147. Digitale archivarissen
 1148. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1149. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1150. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1151. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1152. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1153. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1154. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1155. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1156. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1157. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1158. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1159. Genealogische en historische blogs
 1160. Historische architectuur
 1161. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1162. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1163. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1164. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1165. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1166. Doopsgezinden in Friesland
 1167. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1168. Nederlandse liederen van vroeger
 1169. Friese bronnen van voor 1600
 1170. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1171. Musea in Noordoost Friesland
 1172. Stamt u ook af van zwervers?
 1173. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1174. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1175. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1176. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1177. Crimineel interessant
 1178. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1179. Cursus Oud Schrift via internet
 1180. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1181. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1182. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1183. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1184. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1185. Genealogische en historische podcasts
 1186. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1187. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1188. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1189. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1190. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1191. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1192. Genealogische programma’s op een rijtje
 1193. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1194. Cartografie Noordoost Friesland
 1195. Voorouders die militair waren ?
 1196. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1197. Oude boeken online via Google Books
 1198. Friese dagboeken
 1199. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1200. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1201. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1202. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1203. Sneupers bloggen