Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 2. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 3. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 4. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 5. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 6. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 7. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 8. Expositie De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk
 9. Honderden liefdesbrieven van Jaap Broersma (93) naar Tresoar
 10. Presentatie en namenindex Dokkumer Bierboek
 11. Dokkumers in oud fotoboek fotograaf Fuchs
 12. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 13. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 14. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 15. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 16. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 17. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 18. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 19. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 20. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 21. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 22. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 23. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 24. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 25. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 26. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 27. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 28. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 29. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 30. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 31. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 32. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 33. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 34. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 35. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 36. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 37. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 38. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 39. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 40. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 41. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 42. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 43. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 44. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 45. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 46. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 47. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 48. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 49. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 50. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 51. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 52. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 53. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 54. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 55. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 56. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 57. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 58. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 59. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 60. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 61. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 62. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 63. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 64. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 65. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 66. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 67. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 68. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 69. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 70. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 71. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 72. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 73. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 74. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 75. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 76. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 77. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 78. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 79. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 80. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 81. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 82. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 83. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 84. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 85. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 86. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 87. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 88. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 89. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 90. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 91. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 92. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 93. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 94. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 95. Waddencanon
 96. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 97. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 98. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 99. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 100. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 101. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 102. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 103. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 104. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 105. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 106. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 107. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 108. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 109. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 110. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 111. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 112. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 113. Sarcofagen in Friesland
 114. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 115. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 116. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 117. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 118. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 119. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 120. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 121. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 122. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 123. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 124. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 125. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 126. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 127. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 128. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 129. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 130. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 131. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 132. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 133. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 134. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 135. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 136. Stemmen op 3D project Dokkum
 137. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 138. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 139. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 140. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 141. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 142. Vernieuwde website Fryske Akademy
 143. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 144. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 145. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 146. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 147. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 148. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 149. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 150. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 151. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 152. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 153. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 154. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 155. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 156. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 157. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 158. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 159. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 160. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 161. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 162. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 163. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 164. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 165. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 166. Van snik naar smak
 167. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 168. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 169. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 170. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 171. Frysk nu bijna in Google Translate
 172. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 173. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 174. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 175. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 176. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 177. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 178. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 179. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 180. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 181. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 182. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 183. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 184. Bonifatiusjaar 2016
 185. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 186. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 187. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 188. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 189. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 190. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 191. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 192. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 193. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 194. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 195. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 196. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 197. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 198. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 199. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 200. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 201. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 202. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 203. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 204. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 205. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 206. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 207. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 208. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 209. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 210. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 211. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 212. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 213. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 214. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 215. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 216. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 217. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 218. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 219. Boerenbloed zet aan tot denken
 220. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 221. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 222. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 223. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 224. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 225. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 226. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 227. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 228. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 229. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 230. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 231. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 232. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 233. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 234. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 235. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 236. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 237. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 238. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 239. Dokkum, bolwerk van het noorden
 240. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 241. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 242. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 243. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 244. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 245. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 246. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 247. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 248. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 249. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 250. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 251. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 252. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 253. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 254. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 255. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 256. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 257. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 258. Kennis delen waar het kan
 259. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 260. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 261. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 262. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 263. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 264. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 265. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 266. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 267. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 268. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 269. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 270. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 271. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 272. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 273. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 274. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 275. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 276. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 277. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 278. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 279. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 280. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 281. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 282. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 283. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 284. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 285. It Beaken van de Fryske Akademy
 286. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 287. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 288. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 289. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 290. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 291. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 292. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 293. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 294. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 295. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 296. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 297. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 298. De Franse kazerne te Anjum
 299. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 300. Friese dame Baard in Indiaas museum
 301. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 302. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 303. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 304. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 305. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 306. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 307. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 308. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 309. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 310. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 311. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 312. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 313. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 314. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 315. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 316. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 317. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 318. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 319. Boek over Nes laat het verleden herleven
 320. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 321. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 322. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 323. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 324. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 325. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 326. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 327. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 328. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 329. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 330. Zomereinde in Bears
 331. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 332. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 333. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 334. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 335. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 336. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 337. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 338. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 339. Fulda vol van Bonifatius
 340. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 341. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 342. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 343. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 344. Voornamen in Noordoost Friesland
 345. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 346. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 347. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 348. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 349. 11en30 en geneagrammen
 350. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 351. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 352. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 353. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 354. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 355. Mummies en aardappels uit Friesland
 356. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 357. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 358. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 359. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 360. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 361. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 362. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 363. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 364. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 365. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 366. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 367. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 368. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 369. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 370. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 371. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 372. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 373. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 374. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 375. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 376. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 377. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 378. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 379. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 380. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 381. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 382. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 383. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 384. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 385. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 386. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 387. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 388. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 389. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 390. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 391. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 392. 11en30 met themanummer Rampen
 393. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 394. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 395. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 396. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 397. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 398. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 399. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 400. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 401. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 402. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 403. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 404. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 405. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 406. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 407. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 408. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 409. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 410. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 411. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 412. Heraldische databank CBG online
 413. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 414. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 415. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 416. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 417. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 418. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 419. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 420. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 421. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 422. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 423. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 424. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 425. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 426. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 427. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 428. Beneficiaal digitaal!
 429. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 430. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 431. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 432. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 433. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 434. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 435. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 436. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 437. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 438. Foudgumse school in opmars
 439. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 440. Boekhouding VOC nader ontsloten
 441. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 442. Sneuper 111 met focus op Ameland
 443. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 444. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 445. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 446. Historische topografie en cartografie in Friesland
 447. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 448. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 449. Friese familiedag
 450. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 451. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 452. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 453. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 454. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 455. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 456. Het beroep Rustmeester
 457. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 458. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 459. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 460. 11en30 juli 2013
 461. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 462. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 463. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 464. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 465. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 466. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 467. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 468. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 469. Familie van tien of meer generaties terug
 470. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 471. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 472. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 473. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 474. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 475. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 476. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 477. Vele Handen of een enkele hand
 478. De oudste kaart van Dokkum?
 479. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 480. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 481. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 482. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 483. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 484. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 485. ANBI-status. En dan?
 486. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 487. 11en30 april 2013
 488. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 489. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 490. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 491. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 492. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 493. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 494. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 495. Napoleons douane bureau te Dockum
 496. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 497. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 498. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 499. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 500. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 501. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 502. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 503. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 504. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 505. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 506. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 507. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 508. Samen staan we sterk, zeker op zee
 509. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 510. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 511. Historia Doccumensis boort in het verleden
 512. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 513. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 514. 11en30 over Mobiele Friezen
 515. Sneupen in de kerstvakantie
 516. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 517. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 518. Blad Genealogie van CBG december 2012
 519. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 520. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 521. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 522. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 523. Waterschapsarchieven en Tresoar
 524. Fryslan special over Friese Zeevaart
 525. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 526. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 527. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 528. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 529. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 530. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 531. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 532. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 533. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 534. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 535. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 536. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 537. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 538. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 539. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 540. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 541. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 542. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 543. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 544. Suggesties voor de Fryske Akademy
 545. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 546. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 547. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 548. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 549. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 550. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 551. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 552. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 553. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 554. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 555. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 556. Kan Google het Frysk redden?
 557. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 558. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 559. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 560. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 561. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 562. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 563. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 564. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 565. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 566. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 567. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 568. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 569. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 570. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 571. De paus en de Dokkumer kloostermop
 572. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 573. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 574. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 575. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 576. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 577. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 578. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 579. De familie Lodeizen te Dokkum
 580. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 581. Heeft u nog diskettes?
 582. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 583. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 584. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 585. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 586. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 587. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 588. Friezen in de online Militieregisters
 589. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 590. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 591. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 592. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 593. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 594. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 595. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 596. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 597. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 598. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 599. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 600. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 601. Biografie van Iman Falck
 602. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 603. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 604. Scans DTB Ee en Engwierum online
 605. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 606. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 607. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 608. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 609. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 610. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 611. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 612. Dokkum in wintertooi
 613. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 614. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 615. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 616. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 617. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 618. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 619. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 620. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 621. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 622. Werelate en Noordoost-Friesland online
 623. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 624. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 625. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 626. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 627. Op naar de 500 leden
 628. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 629. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 630. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 631. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 632. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 633. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 634. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 635. Scheepsmodellen in Friese kerken
 636. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 637. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 638. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 639. De galg van Ezumazijl
 640. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 641. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 642. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 643. Vele handen maken licht archiefwerk
 644. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 645. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 646. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 647. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 648. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 649. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 650. Saapke Goslings en de merklap
 651. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 652. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 653. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 654. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 655. Schatzoeken in museumcollecties
 656. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 657. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 658. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 659. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 660. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 661. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 662. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 663. Dokkum digitaal
 664. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 665. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 666. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 667. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 668. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 669. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 670. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 671. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 672. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 673. VOC-database bron voor vele verhalen
 674. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 675. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 676. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 677. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 678. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 679. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 680. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 681. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 682. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 683. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 684. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 685. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 686. Zoeken in Google boeken
 687. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 688. Met de bus op de sneup door Friesland
 689. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 690. Zeepaard in Moddergat
 691. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 692. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 693. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 694. Boek historisch reddingstation Moddergat
 695. iPad app Markant Friesland musea live
 696. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 697. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 698. Geboren in 1811 in Friesland
 699. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 700. Dwaande in Noordoost Friesland
 701. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 702. Muntschatten in collectie Fries Museum
 703. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 704. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 705. Maritieme historici actief bijeen
 706. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 707. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 708. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 709. Oude kaart Noordoost Friesland
 710. Rijdende en varende historie in Dokkum
 711. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 712. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 713. Amelander historie aan zee
 714. Sonttolproject naar volgende fase
 715. Collectie Fries Museum in online database
 716. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 717. Amelander historie online
 718. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 719. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 720. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 721. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 722. Baron Van Sytzama
 723. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 724. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 725. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 726. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 727. Meine Tosk
 728. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 729. URL verkorten met Lyt.sr
 730. Meer historie op de proppen
 731. Walvisstrandingen toen en nu
 732. Film De schaduw van Bonifatius
 733. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 734. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 735. Proppen oud papier als historische bron
 736. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 737. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 738. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 739. Buurtschap De Oere te Moddergat
 740. Fiskershuske en VPRO
 741. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 742. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 743. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 744. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 745. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 746. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 747. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 748. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 749. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 750. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 751. De Sneuper als social magazine op de iPad
 752. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 753. Friezen in het leger van Napoleon
 754. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 755. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 756. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 757. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 758. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 759. De Slag in de Sont, 1658
 760. Maritiem digitaal vernieuwd
 761. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 762. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 763. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 764. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 765. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 766. Registres Civiques Friesland online
 767. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 768. Ons verenigingswapen
 769. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 770. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 771. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 772. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 773. Diaconieboeken als genealogische bron
 774. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 775. Geheim van Tolsum: website en boek
 776. Sneuper 99 van december 2010
 777. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 778. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 779. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 780. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 781. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 782. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 783. Moddergat in de picture
 784. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 785. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 786. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 787. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 788. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 789. WL3 als scheepsmodel
 790. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 791. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 792. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 793. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 794. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 795. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 796. Hallumer grafstenen blootgelegd
 797. Gevoel voor tijd
 798. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 799. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 800. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 801. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 802. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 803. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 804. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 805. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 806. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 807. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 808. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 809. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 810. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 811. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 812. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 813. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 814. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 815. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 816. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 817. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 818. Historische wandkaarten online
 819. Noorderbreedte inspireert tot debat
 820. Oplage Sneuper naar 480
 821. Friezen als slaven in Barbarije
 822. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 823. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 824. Friese oorlogsdagboeken online
 825. Leven van de wind
 826. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 827. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 828. Veroordeeld in Friesland
 829. Fries in India in Martena museum
 830. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 831. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 832. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 833. Archief Letterhoeke Tresoar
 834. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 835. Bitri scooters uit Dokkum
 836. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 837. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 838. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 839. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 840. Een indiaan in Anjum
 841. Familysearch met scans
 842. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 843. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 844. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 845. De murd van Piet de Haan
 846. Open Kampioenschap Paleografie online
 847. Familie-archivaris worden
 848. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 849. Waddenwandelen
 850. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 851. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 852. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 853. De zin van het delen
 854. Oerboeren in de Friese Wouden
 855. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 856. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 857. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 858. Nieuwe online maritieme bronnen
 859. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 860. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 861. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 862. Alde Fryske Tsjerken jarig
 863. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 864. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 865. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 866. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 867. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 868. Vrienden van De Sukerei
 869. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 870. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 871. Molenweekend Dongeradeel
 872. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 873. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 874. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 875. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 876. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 877. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 878. Verkoop bij brandende keerse
 879. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 880. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 881. Kerfstokjes van onze voorouders
 882. Collaterale Successie in Friesland
 883. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 884. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 885. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 886. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 887. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 888. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 889. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 890. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 891. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 892. Fryske Wikipedia
 893. De oorlog een gezicht gegeven
 894. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 895. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 896. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 897. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 898. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 899. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 900. Wüst walst woest naar winst
 901. Maak kennis met de Sneuper
 902. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 903. Sluiproutes Tresoar databases
 904. Zoekplaatjes Friesland
 905. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 906. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 907. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 908. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 909. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 910. Lidmatenboeken Dantumawoude
 911. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 912. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 913. Friezen in de VOC
 914. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 915. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 916. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 917. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 918. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 919. Lezingen in Friesland en online
 920. Dokkum in Google Streetview
 921. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 922. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 923. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 924. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 925. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 926. Schaatswedstrijden te Dokkum
 927. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 928. Guur weer door de eeuwen heen
 929. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 930. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 931. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 932. Historische boekpresentaties
 933. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 934. Dockumer Roem verhuurt historie
 935. Luisteren naar dialecten
 936. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 937. Kolonistendag druk bezocht
 938. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 939. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 940. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 941. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 942. Sonttol registers 1557-1850 online
 943. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 944. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 945. Collectie Pieter Nieuwland online
 946. Kerk van de Friezen in Rome
 947. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 948. Klokmakers te Dokkum
 949. Letterhoeke Tresoar online
 950. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 951. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 952. Aankondiging boek Munnekezijl
 953. Sneuper september luidt najaar in
 954. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 955. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 956. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 957. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 958. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 959. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 960. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 961. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 962. Terug in de tijd
 963. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 964. In het blauwe licht van God
 965. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 966. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 967. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 968. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 969. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 970. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 971. De Sneuper in vernieuwd jasje
 972. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 973. Oude brieven blijven boeien
 974. Volgens Bartjens
 975. Verborgen online pareltjes
 976. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 977. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 978. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 979. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 980. Het testament van Pieter Stuyvesant
 981. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 982. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 983. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 984. Meten en weten met Gemma Frisius
 985. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 986. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 987. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 988. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 989. Historie Klooster Claerkamp online
 990. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 991. Zoekplaatjes
 992. Hallum online en AlleFriezen.nl
 993. Een Fries en een Mohawk
 994. Fluitschip op bodem Oostzee
 995. De verdwenen boer van Sloterdijk
 996. Frederick Philipse revisited
 997. Genealogie Duitse voorouders
 998. Frederick Philipse en historische onzin
 999. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1000. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1001. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1002. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1003. Tips voor het weekend
 1004. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1005. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1006. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1007. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1008. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1009. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1010. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1011. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1012. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1013. Friezen in het kielzog van Hudson
 1014. Criminele rolboeken Tresoar online
 1015. Friezen in West-Afrika in 1715
 1016. Visboek van Adriaen Coenen
 1017. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1018. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1019. Friezen op Ceylon
 1020. Het gaat om verhalen
 1021. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1022. Friese goud- en zilversmeden
 1023. Oude Friese adel en aanverwante families
 1024. De sprekende kaart
 1025. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1026. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1027. De botten van Descartes en Camphuysen
 1028. Transcripties van oude boeken online
 1029. Fryslan in de war
 1030. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1031. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1032. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1033. Boek: Zeedijken in het noorden
 1034. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1035. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1036. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1037. Tresoor in de uitverkoop
 1038. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1039. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1040. Mooie vondst in streekarchief
 1041. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1042. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1043. Zonen van Adam in Nederland
 1044. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1045. Eeuwelingen in Friesland
 1046. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1047. Wandelen door Groningen van 1637
 1048. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1049. Friese brieven in Amsterdam
 1050. Canon van Friesland gepresenteerd
 1051. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1052. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1053. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1054. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1055. Katholiek Dokkum online in beeld
 1056. In het blauwe licht van God
 1057. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1058. Friezen op Spitsbergen 2
 1059. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1060. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1061. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1062. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1063. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1064. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1065. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1066. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1067. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1068. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1069. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1070. Friezen op Spitsbergen
 1071. Friezen in Denemarken
 1072. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1073. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1074. De Friese academie
 1075. Fries boek: Achter de skêrm
 1076. Archief van het web en alerting services
 1077. Friese admiraal terug in Dokkum
 1078. De Hellinga’s en aanverwante families
 1079. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1080. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1081. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1082. Duitse muts van kant
 1083. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1084. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1085. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1086. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1087. Friese Alba Amicorum
 1088. Gone fishing
 1089. Digitale archivarissen
 1090. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1091. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1092. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1093. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1094. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1095. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1096. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1097. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1098. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1099. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1100. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1101. Genealogische en historische blogs
 1102. Historische architectuur
 1103. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1104. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1105. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1106. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1107. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1108. Doopsgezinden in Friesland
 1109. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1110. Nederlandse liederen van vroeger
 1111. Friese bronnen van voor 1600
 1112. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1113. Musea in Noordoost Friesland
 1114. Stamt u ook af van zwervers?
 1115. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1116. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1117. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1118. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1119. Crimineel interessant
 1120. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1121. Cursus Oud Schrift via internet
 1122. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1123. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1124. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1125. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1126. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1127. Genealogische en historische podcasts
 1128. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1129. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1130. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1131. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1132. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1133. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1134. Genealogische programma’s op een rijtje
 1135. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1136. Cartografie Noordoost Friesland
 1137. Voorouders die militair waren ?
 1138. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1139. Oude boeken online via Google Books
 1140. Friese dagboeken
 1141. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1142. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1143. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1144. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1145. Sneupers bloggen