Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Nieuw boek: Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945
 2. De Sneuper 135, september 2019, met Titia, Camphuysen en een lugubere vondst
 3. Maakt Transkribus van paleografie straks paleomagie?
 4. Een uitstapje naar Groningen – Ledendag 12 oktober in Zoutkamp
 5. Noflike middei mei Tresoar yn Wetsens
 6. Ruim 400 jaar oude gevelsteen terug in Ee!
 7. Gevelsteen uit 1613 weer terug naar geboortehuis Foeke Sjoerds
 8. Lezingen in Sint Vituskerk Wetsens
 9. Ledendag zaterdag 12 oktober 2019 in Zoutkamp
 10. Nieuw inzicht in vroegste geschiedenis Veenwouden
 11. Rouwbord van Titia van Burmania onthuld
 12. Korenmolen De Hoop in Dokkum 170 jaar
 13. Gillis van den Rade, bijzondere voorouder van menig Noordoost-Fries
 14. Archeologische vondst in Ee uit tijd van Bonifatius
 15. Online krantendatabases en tyfusepidemie in Anjum
 16. Onthulling replica rouwbord Titia van Burmania
 17. Betrokkenen Kollumer Oproer van zeer divers pluimage
 18. De Sneuper 134, juni 2019, Kollumer Oproer, themanummer Salomon Levy
 19. Beeld van Titus opgepoetst door maker Natasja Bennink
 20. Afscheid Ihno Dragt van Museum Dokkum
 21. Saken van Staet en Oorlogh
 22. Verslag ledendag Schiermonnikoog, april 2019
 23. Overhandiging HVNF-herindelingsmok aan gemeenteraad Noardeast-Fryslân
 24. Holwerd verwelkomt Hessel Meckema van Aylva
 25. Nieuw oud lijkpad ontdekt in Dokkum
 26. De Sneuper 133, maart 2019, met smederij Kiestra, Vondelpark en Meckema
 27. Zuco Dokkum brengt traditionele ambacht terug
 28. Sneupers bij conferentie Begjinne mei Bewarje
 29. Fries erfgoed online: nog steeds zoekende
 30. Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!
 31. Terugblik 2018 en vooruitblik 2019
 32. Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken
 33. Mysteries rond controversiële Dokkumer eindelijk ontrafeld
 34. De Sneuper 132, december 2018, met apothekersfamilies, galkoorts en Kollum
 35. Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog
 36. Boekpresentatie van Elf Steden, 11 verhalen
 37. Dokkumer rococo interieur na meer dan eeuw terug uit Paleis Het Loo
 38. Dokkumer tijdmachine als pionier voor Hisgis project
 39. Verslag ledendag HVNF op zaterdag 6 oktober 2018 te Nuis
 40. Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer
 41. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Harlingen
 42. Nieuw boek over Oostdongeradeel in WO II
 43. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 44. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 45. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 46. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 47. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 48. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 49. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 50. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 51. De Witte Papoea uit Wierum
 52. De Witte Papoea uit Wierum
 53. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 54. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 55. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 56. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 57. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 58. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 59. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 60. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 61. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 62. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 63. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 64. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 65. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 66. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 67. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 68. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 69. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 70. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 71. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 72. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 73. Expositie De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk
 74. Honderden liefdesbrieven van Jaap Broersma (93) naar Tresoar
 75. Presentatie en namenindex Dokkumer Bierboek
 76. Dokkumers in oud fotoboek fotograaf Fuchs
 77. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 78. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 79. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 80. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 81. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 82. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 83. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 84. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 85. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 86. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 87. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 88. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 89. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 90. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 91. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 92. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 93. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 94. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 95. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 96. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 97. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 98. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 99. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 100. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 101. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 102. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 103. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 104. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 105. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 106. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 107. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 108. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 109. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 110. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 111. Friese monsterlijsten in boekvorm
 112. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 113. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 114. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 115. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 116. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 117. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 118. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 119. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 120. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 121. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 122. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 123. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 124. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 125. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 126. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 127. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 128. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 129. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 130. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 131. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 132. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 133. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 134. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 135. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 136. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 137. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 138. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 139. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 140. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 141. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 142. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 143. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 144. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 145. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 146. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 147. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 148. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 149. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 150. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 151. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 152. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 153. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 154. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 155. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 156. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 157. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 158. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 159. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 160. Waddencanon
 161. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 162. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 163. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 164. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 165. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 166. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 167. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 168. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 169. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 170. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 171. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 172. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 173. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 174. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 175. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 176. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 177. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 178. Sarcofagen in Friesland
 179. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 180. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 181. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 182. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 183. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 184. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 185. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 186. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 187. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 188. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 189. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 190. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 191. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 192. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 193. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 194. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 195. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 196. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 197. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 198. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 199. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 200. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 201. Stemmen op 3D project Dokkum
 202. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 203. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 204. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 205. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 206. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 207. Vernieuwde website Fryske Akademy
 208. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 209. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 210. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 211. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 212. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 213. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 214. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 215. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 216. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 217. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 218. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 219. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 220. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 221. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 222. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 223. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 224. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 225. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 226. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 227. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 228. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 229. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 230. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 231. Van snik naar smak
 232. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 233. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 234. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 235. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 236. Frysk nu bijna in Google Translate
 237. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 238. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 239. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 240. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 241. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 242. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 243. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 244. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 245. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 246. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 247. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 248. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 249. Bonifatiusjaar 2016
 250. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 251. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 252. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 253. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 254. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 255. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 256. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 257. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 258. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 259. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 260. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 261. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 262. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 263. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 264. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 265. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 266. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 267. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 268. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 269. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 270. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 271. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 272. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 273. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 274. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 275. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 276. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 277. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 278. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 279. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 280. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 281. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 282. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 283. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 284. Boerenbloed zet aan tot denken
 285. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 286. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 287. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 288. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 289. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 290. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 291. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 292. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 293. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 294. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 295. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 296. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 297. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 298. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 299. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 300. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 301. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 302. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 303. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 304. Dokkum, bolwerk van het noorden
 305. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 306. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 307. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 308. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 309. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 310. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 311. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 312. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 313. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 314. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 315. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 316. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 317. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 318. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 319. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 320. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 321. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 322. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 323. Kennis delen waar het kan
 324. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 325. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 326. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 327. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 328. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 329. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 330. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 331. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 332. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 333. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 334. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 335. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 336. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 337. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 338. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 339. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 340. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 341. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 342. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 343. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 344. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 345. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 346. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 347. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 348. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 349. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 350. It Beaken van de Fryske Akademy
 351. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 352. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 353. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 354. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 355. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 356. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 357. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 358. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 359. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 360. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 361. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 362. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 363. De Franse kazerne te Anjum
 364. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 365. Friese dame Baard in Indiaas museum
 366. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 367. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 368. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 369. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 370. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 371. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 372. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 373. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 374. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 375. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 376. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 377. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 378. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 379. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 380. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 381. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 382. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 383. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 384. Boek over Nes laat het verleden herleven
 385. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 386. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 387. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 388. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 389. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 390. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 391. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 392. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 393. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 394. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 395. Zomereinde in Bears
 396. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 397. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 398. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 399. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 400. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 401. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 402. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 403. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 404. Fulda vol van Bonifatius
 405. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 406. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 407. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 408. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 409. Voornamen in Noordoost Friesland
 410. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 411. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 412. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 413. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 414. 11en30 en geneagrammen
 415. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 416. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 417. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 418. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 419. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 420. Mummies en aardappels uit Friesland
 421. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 422. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 423. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 424. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 425. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 426. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 427. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 428. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 429. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 430. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 431. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 432. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 433. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 434. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 435. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 436. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 437. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 438. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 439. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 440. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 441. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 442. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 443. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 444. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 445. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 446. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 447. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 448. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 449. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 450. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 451. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 452. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 453. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 454. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 455. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 456. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 457. 11en30 met themanummer Rampen
 458. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 459. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 460. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 461. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 462. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 463. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 464. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 465. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 466. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 467. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 468. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 469. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 470. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 471. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 472. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 473. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 474. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 475. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 476. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 477. Heraldische databank CBG online
 478. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 479. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 480. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 481. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 482. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 483. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 484. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 485. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 486. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 487. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 488. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 489. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 490. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 491. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 492. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 493. Beneficiaal digitaal!
 494. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 495. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 496. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 497. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 498. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 499. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 500. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 501. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 502. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 503. Foudgumse school in opmars
 504. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 505. Boekhouding VOC nader ontsloten
 506. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 507. Sneuper 111 met focus op Ameland
 508. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 509. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 510. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 511. Historische topografie en cartografie in Friesland
 512. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 513. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 514. Friese familiedag
 515. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 516. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 517. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 518. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 519. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 520. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 521. Het beroep Rustmeester
 522. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 523. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 524. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 525. 11en30 juli 2013
 526. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 527. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 528. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 529. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 530. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 531. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 532. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 533. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 534. Familie van tien of meer generaties terug
 535. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 536. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 537. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 538. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 539. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 540. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 541. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 542. Vele Handen of een enkele hand
 543. De oudste kaart van Dokkum?
 544. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 545. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 546. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 547. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 548. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 549. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 550. ANBI-status. En dan?
 551. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 552. 11en30 april 2013
 553. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 554. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 555. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 556. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 557. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 558. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 559. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 560. Napoleons douane bureau te Dockum
 561. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 562. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 563. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 564. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 565. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 566. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 567. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 568. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 569. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 570. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 571. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 572. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 573. Samen staan we sterk, zeker op zee
 574. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 575. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 576. Historia Doccumensis boort in het verleden
 577. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 578. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 579. 11en30 over Mobiele Friezen
 580. Sneupen in de kerstvakantie
 581. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 582. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 583. Blad Genealogie van CBG december 2012
 584. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 585. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 586. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 587. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 588. Waterschapsarchieven en Tresoar
 589. Fryslan special over Friese Zeevaart
 590. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 591. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 592. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 593. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 594. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 595. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 596. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 597. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 598. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 599. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 600. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 601. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 602. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 603. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 604. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 605. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 606. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 607. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 608. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 609. Suggesties voor de Fryske Akademy
 610. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 611. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 612. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 613. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 614. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 615. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 616. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 617. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 618. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 619. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 620. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 621. Kan Google het Frysk redden?
 622. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 623. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 624. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 625. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 626. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 627. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 628. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 629. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 630. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 631. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 632. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 633. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 634. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 635. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 636. De paus en de Dokkumer kloostermop
 637. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 638. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 639. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 640. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 641. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 642. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 643. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 644. De familie Lodeizen te Dokkum
 645. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 646. Heeft u nog diskettes?
 647. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 648. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 649. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 650. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 651. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 652. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 653. Friezen in de online Militieregisters
 654. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 655. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 656. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 657. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 658. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 659. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 660. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 661. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 662. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 663. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 664. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 665. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 666. Biografie van Iman Falck
 667. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 668. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 669. Scans DTB Ee en Engwierum online
 670. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 671. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 672. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 673. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 674. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 675. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 676. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 677. Dokkum in wintertooi
 678. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 679. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 680. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 681. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 682. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 683. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 684. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 685. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 686. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 687. Werelate en Noordoost-Friesland online
 688. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 689. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 690. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 691. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 692. Op naar de 500 leden
 693. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 694. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 695. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 696. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 697. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 698. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 699. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 700. Scheepsmodellen in Friese kerken
 701. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 702. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 703. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 704. De galg van Ezumazijl
 705. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 706. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 707. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 708. Vele handen maken licht archiefwerk
 709. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 710. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 711. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 712. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 713. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 714. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 715. Saapke Goslings en de merklap
 716. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 717. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 718. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 719. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 720. Schatzoeken in museumcollecties
 721. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 722. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 723. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 724. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 725. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 726. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 727. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 728. Dokkum digitaal
 729. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 730. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 731. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 732. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 733. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 734. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 735. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 736. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 737. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 738. VOC-database bron voor vele verhalen
 739. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 740. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 741. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 742. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 743. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 744. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 745. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 746. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 747. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 748. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 749. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 750. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 751. Zoeken in Google boeken
 752. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 753. Met de bus op de sneup door Friesland
 754. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 755. Zeepaard in Moddergat
 756. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 757. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 758. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 759. Boek historisch reddingstation Moddergat
 760. iPad app Markant Friesland musea live
 761. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 762. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 763. Geboren in 1811 in Friesland
 764. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 765. Dwaande in Noordoost Friesland
 766. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 767. Muntschatten in collectie Fries Museum
 768. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 769. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 770. Maritieme historici actief bijeen
 771. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 772. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 773. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 774. Oude kaart Noordoost Friesland
 775. Rijdende en varende historie in Dokkum
 776. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 777. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 778. Amelander historie aan zee
 779. Sonttolproject naar volgende fase
 780. Collectie Fries Museum in online database
 781. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 782. Amelander historie online
 783. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 784. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 785. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 786. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 787. Baron Van Sytzama
 788. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 789. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 790. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 791. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 792. Meine Tosk
 793. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 794. URL verkorten met Lyt.sr
 795. Meer historie op de proppen
 796. Walvisstrandingen toen en nu
 797. Film De schaduw van Bonifatius
 798. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 799. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 800. Proppen oud papier als historische bron
 801. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 802. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 803. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 804. Buurtschap De Oere te Moddergat
 805. Fiskershuske en VPRO
 806. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 807. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 808. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 809. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 810. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 811. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 812. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 813. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 814. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 815. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 816. De Sneuper als social magazine op de iPad
 817. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 818. Friezen in het leger van Napoleon
 819. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 820. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 821. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 822. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 823. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 824. De Slag in de Sont, 1658
 825. Maritiem digitaal vernieuwd
 826. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 827. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 828. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 829. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 830. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 831. Registres Civiques Friesland online
 832. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 833. Ons verenigingswapen
 834. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 835. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 836. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 837. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 838. Diaconieboeken als genealogische bron
 839. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 840. Geheim van Tolsum: website en boek
 841. Sneuper 99 van december 2010
 842. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 843. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 844. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 845. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 846. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 847. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 848. Moddergat in de picture
 849. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 850. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 851. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 852. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 853. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 854. WL3 als scheepsmodel
 855. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 856. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 857. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 858. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 859. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 860. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 861. Hallumer grafstenen blootgelegd
 862. Gevoel voor tijd
 863. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 864. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 865. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 866. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 867. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 868. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 869. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 870. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 871. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 872. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 873. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 874. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 875. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 876. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 877. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 878. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 879. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 880. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 881. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 882. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 883. Historische wandkaarten online
 884. Noorderbreedte inspireert tot debat
 885. Oplage Sneuper naar 480
 886. Friezen als slaven in Barbarije
 887. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 888. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 889. Friese oorlogsdagboeken online
 890. Leven van de wind
 891. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 892. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 893. Veroordeeld in Friesland
 894. Fries in India in Martena museum
 895. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 896. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 897. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 898. Archief Letterhoeke Tresoar
 899. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 900. Bitri scooters uit Dokkum
 901. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 902. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 903. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 904. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 905. Een indiaan in Anjum
 906. Familysearch met scans
 907. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 908. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 909. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 910. De murd van Piet de Haan
 911. Open Kampioenschap Paleografie online
 912. Familie-archivaris worden
 913. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 914. Waddenwandelen
 915. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 916. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 917. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 918. De zin van het delen
 919. Oerboeren in de Friese Wouden
 920. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 921. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 922. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 923. Nieuwe online maritieme bronnen
 924. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 925. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 926. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 927. Alde Fryske Tsjerken jarig
 928. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 929. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 930. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 931. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 932. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 933. Vrienden van De Sukerei
 934. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 935. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 936. Molenweekend Dongeradeel
 937. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 938. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 939. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 940. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 941. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 942. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 943. Verkoop bij brandende keerse
 944. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 945. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 946. Kerfstokjes van onze voorouders
 947. Collaterale Successie in Friesland
 948. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 949. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 950. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 951. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 952. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 953. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 954. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 955. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 956. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 957. Fryske Wikipedia
 958. De oorlog een gezicht gegeven
 959. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 960. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 961. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 962. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 963. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 964. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 965. Wüst walst woest naar winst
 966. Maak kennis met de Sneuper
 967. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 968. Sluiproutes Tresoar databases
 969. Zoekplaatjes Friesland
 970. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 971. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 972. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 973. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 974. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 975. Lidmatenboeken Dantumawoude
 976. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 977. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 978. Friezen in de VOC
 979. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 980. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 981. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 982. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 983. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 984. Lezingen in Friesland en online
 985. Dokkum in Google Streetview
 986. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 987. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 988. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 989. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 990. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 991. Schaatswedstrijden te Dokkum
 992. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 993. Guur weer door de eeuwen heen
 994. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 995. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 996. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 997. Historische boekpresentaties
 998. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 999. Dockumer Roem verhuurt historie
 1000. Luisteren naar dialecten
 1001. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 1002. Kolonistendag druk bezocht
 1003. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 1004. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 1005. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 1006. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 1007. Sonttol registers 1557-1850 online
 1008. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 1009. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 1010. Collectie Pieter Nieuwland online
 1011. Kerk van de Friezen in Rome
 1012. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 1013. Klokmakers te Dokkum
 1014. Letterhoeke Tresoar online
 1015. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 1016. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 1017. Aankondiging boek Munnekezijl
 1018. Sneuper september luidt najaar in
 1019. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 1020. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 1021. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 1022. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 1023. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 1024. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 1025. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 1026. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 1027. Terug in de tijd
 1028. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 1029. In het blauwe licht van God
 1030. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 1031. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 1032. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 1033. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 1034. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 1035. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 1036. De Sneuper in vernieuwd jasje
 1037. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 1038. Oude brieven blijven boeien
 1039. Volgens Bartjens
 1040. Verborgen online pareltjes
 1041. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 1042. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 1043. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 1044. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 1045. Het testament van Pieter Stuyvesant
 1046. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 1047. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 1048. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 1049. Meten en weten met Gemma Frisius
 1050. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 1051. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 1052. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 1053. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 1054. Historie Klooster Claerkamp online
 1055. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1056. Zoekplaatjes
 1057. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1058. Een Fries en een Mohawk
 1059. Fluitschip op bodem Oostzee
 1060. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1061. Frederick Philipse revisited
 1062. Genealogie Duitse voorouders
 1063. Frederick Philipse en historische onzin
 1064. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1065. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1066. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1067. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1068. Tips voor het weekend
 1069. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1070. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1071. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1072. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1073. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1074. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1075. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1076. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1077. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1078. Friezen in het kielzog van Hudson
 1079. Criminele rolboeken Tresoar online
 1080. Friezen in West-Afrika in 1715
 1081. Visboek van Adriaen Coenen
 1082. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1083. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1084. Friezen op Ceylon
 1085. Het gaat om verhalen
 1086. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1087. Friese goud- en zilversmeden
 1088. Oude Friese adel en aanverwante families
 1089. De sprekende kaart
 1090. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1091. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1092. De botten van Descartes en Camphuysen
 1093. Transcripties van oude boeken online
 1094. Fryslan in de war
 1095. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1096. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1097. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1098. Boek: Zeedijken in het noorden
 1099. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1100. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1101. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1102. Tresoor in de uitverkoop
 1103. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1104. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1105. Mooie vondst in streekarchief
 1106. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1107. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1108. Zonen van Adam in Nederland
 1109. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1110. Eeuwelingen in Friesland
 1111. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1112. Wandelen door Groningen van 1637
 1113. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1114. Friese brieven in Amsterdam
 1115. Canon van Friesland gepresenteerd
 1116. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1117. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1118. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1119. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1120. Katholiek Dokkum online in beeld
 1121. In het blauwe licht van God
 1122. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1123. Friezen op Spitsbergen 2
 1124. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1125. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1126. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1127. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1128. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1129. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1130. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1131. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1132. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1133. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1134. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1135. Friezen op Spitsbergen
 1136. Friezen in Denemarken
 1137. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1138. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1139. De Friese academie
 1140. Fries boek: Achter de skêrm
 1141. Archief van het web en alerting services
 1142. Friese admiraal terug in Dokkum
 1143. De Hellinga’s en aanverwante families
 1144. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1145. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1146. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1147. Duitse muts van kant
 1148. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1149. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1150. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1151. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1152. Friese Alba Amicorum
 1153. Gone fishing
 1154. Digitale archivarissen
 1155. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1156. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1157. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1158. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1159. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1160. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1161. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1162. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1163. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1164. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1165. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1166. Genealogische en historische blogs
 1167. Historische architectuur
 1168. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1169. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1170. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1171. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1172. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1173. Doopsgezinden in Friesland
 1174. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1175. Nederlandse liederen van vroeger
 1176. Friese bronnen van voor 1600
 1177. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1178. Musea in Noordoost Friesland
 1179. Stamt u ook af van zwervers?
 1180. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1181. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1182. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1183. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1184. Crimineel interessant
 1185. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1186. Cursus Oud Schrift via internet
 1187. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1188. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1189. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1190. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1191. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1192. Genealogische en historische podcasts
 1193. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1194. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1195. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1196. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1197. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1198. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1199. Genealogische programma’s op een rijtje
 1200. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1201. Cartografie Noordoost Friesland
 1202. Voorouders die militair waren ?
 1203. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1204. Oude boeken online via Google Books
 1205. Friese dagboeken
 1206. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1207. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1208. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1209. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1210. Sneupers bloggen