Beeldbank Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Onbekende groep mannen
 2. Onbekende groepsfoto Engwierum?
 3. Christelijke school Kollumerpomp
 4. Kollumerpomp kerk en pastorie
 5. Uniastrjitte Ee
 6. Uniastrjitte Ee
 7. Kentekens Miedema en Prins
 8. Feest Ee
 9. Feest Ee
 10. Feest Ee
 11. Frans van der Heide te Ee
 12. Harm van der Heide te Ee
 13. Harm van der Heide te Ee
 14. Auto vast in de sneeuw te Ee/Tibma
 15. Auto vast in de sneeuw te Ee/Tibma
 16. Siegersma Ee
 17. Brug Kollumerpomp
 18. Kerk Kollumerpomp
 19. Bauke Bremer Kollumerpomp
 20. Ansicht Kollumerpomp
 21. Naaischool Kollumerpomp
 22. Naaischool Kollumerpomp
 23. Bakkerij/woonhuis familie Bremer Kollumerpomp
 24. Kerk en pastorie Kollumerpomp
 25. Ansichtkaart kerk en pastorie Kollumerpomp
 26. Kapsalon Broersma Kollum
 27. Huishoudschool Centraleweg Kollum
 28. Kollumers een dagje uit naar Glimmen
 29. Melkkar Regnerus Meinardystraat Kollum
 30. Gymnastiekvereniging Kollum
 31. Schoolfoto Kollum
 32. Openbaar onderwijs Kollum
 33. Kollumerpomp 1956
 34. Antje Bulthuis-de Vries
 35. Nanning Bulthuis
 36. Zangvereniging Kollum
 37. Turnfeest Kollum
 38. Visclub Kollum
 39. Dokkumer Nieuwe Zijlen of Engwierum?
 40. Dokkumer Nieuwe Zijlen of Engwierum?
 41. Vrouwenvereniging Kollumerpomp
 42. Ansichtkaart Kollumerpomp 1948
 43. Kollumerpomp rijwielzaak familie Brinkman
 44. Kollumerpomp 1928
 45. Kollumerpomp 1922
 46. Molen Kollumerpomp
 47. Foijingaweg Kollumerpomp
 48. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp.
 49. Verbouw Christelijke school te Kollumerpomp
 50. Molen Kollumerpomp
 51. Molen Kollumerpomp 1974
 52. Jongelingsvereniging Kollumerpomp
 53. Gereformeerde kerk Kollumerpomp 1935
 54. Kollumerpomp Foijingaweg
 55. Jan Belgraver
 56. Zangvereniging Looft den Heer Kollumerpomp
 57. Boerderij te Kollumerpomp
 58. Ansicht brug Kollumerpomp 1930
 59. Aanleg betonweg en brug te Kollumerpomp augustus 1935
 60. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 61. Schoolfoto Kollumerpomp 1925
 62. Kollumerpomp 1922
 63. Kollumerpomp
 64. Jacob Frans Bos
 65. Geert Libbes Brinkman en Elisabeth Moning
 66. Frans Jacob Bos en Fokeltje van der Molen
 67. Frans Jacob Bos
 68. Jacob Frans Bos
 69. Landaanwinning bij Kollumerpomp.
 70. Kollumerpompsters een dagje.
 71. Personeel Chr. school te Kollumerpomp 1916
 72. Elizabeth Kootstra
 73. Onbekende mensen omgeving Kollumerpomp/Oudwoude.
 74. Boot van Fennema Engwierum
 75. Onbekend echtpaar
 76. Dokkumer Nieuwe Zijlen 1914-1918
 77. Reisje zondagsschool Kollum
 78. Berend de Groot te Munnekezijl
 79. Dokkumer Nieuwe Zijlen
 80. Vooropleiding Landmacht Klas Kollum
 81. Pieter Gorter
 82. Tjebbe Gorter Engwierum
 83. Cafe het Centrum te Kollumerpomp
 84. Pieter Sjoeks
 85. Onbekende man uit omgeving Engwierum.
 86. Elisabeth Moning
 87. Smederij familie Sieger de Groot te Kollumerpomp
 88. Familie Dam uit Engwierum?
 89. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 90. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 91. Oogst Westernieuwkruisland Kollumerpomp
 92. Kollumerpomp Brongersmaweg
 93. Kollumerpomp jaren 60
 94. Vrouwenvereniging Kollumerpomp
 95. Boerderij Groot Kabel te Kollumerpomp
 96. Schoolfoto Kollumerpomp 1925
 97. Aanleg betonweg te Kollumerpomp 1935
 98. Tjebbe Gorter
 99. Eelkje Gerbens van der Schaaf
 100. Elisabeth Moning
 101. Lutske Sjoeks
 102. Muziekvereniging de Bazuin Kollumerpomp
 103. Onbekende foto
 104. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 105. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 106. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 107. Aant Jacobs Kingma en Klaaske Klazes Postmus
 108. Schoolfoto Munnekezijl 1939
 109. Dirk Dijkstra en Sjoukje Fokkema
 110. Verzetsmonument bij Kollumerpomp
 111. Graanoogst Westernieuwkruisland Kollumerpomp
 112. Meisjesvereniging Kollumerpomp
 113. Hoofdonderwijzer Botte Visser en zijn vrouw Sipkje Visser-Wiersma
 114. Meisjesvereniging Engwierum
 115. Tjebbe Gorter
 116. Familie Gorter
 117. Tjomme Wijtsma uit Lioessens
 118. Tjomme Wijtsma en dochter Aaltje Wijtsma voor Doarpstrjite 39 Ljussens
 119. Voormalige Bier en wijnhandel en later Garage stenendam te Dokkum
 120. Schoolreisje school Lioessens 1949
 121. Kerk v.d. Ver. Chr. Gem. Ter herinnering aan 25 jarige ambtsjubilé van Dr. C.D. Sax.
 122. Mannen uit Wierum?
 123. Groepsfoto ULO Dokkum
 124. Groepsfoto school Lioessens
 125. Groepsfoto school Lioessens groep 2
 126. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (15)
 127. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (14)
 128. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (13)
 129. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (19)
 130. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (18)
 131. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (17)
 132. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (21)
 133. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (20)
 134. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (16)
 135. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (24)
 136. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (23)
 137. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (22)
 138. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (27)
 139. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (26)
 140. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (30)
 141. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (29)
 142. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (25)
 143. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (34)
 144. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (28)
 145. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (33)
 146. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (32)
 147. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (31)
 148. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (37)
 149. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (36)
 150. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (40)
 151. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (39)
 152. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (35)
 153. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (43)
 154. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (38)
 155. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (46)
 156. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (42)
 157. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (41)
 158. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (45)
 159. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (44)
 160. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (50)
 161. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (49)
 162. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (48)
 163. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (52)
 164. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (51)
 165. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (3)
 166. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (2)
 167. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (1)
 168. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (6)
 169. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (5)
 170. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (9)
 171. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (8)
 172. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (4)
 173. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (12)
 174. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (11)
 175. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (7)
 176. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (47)
 177. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (53)
 178. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (10)
 179. klassefoto onbekende school 1912
 180. Onbekende groep jongens en mannen
 181. Tanks tweede wereldoorlog
 182. Schoolfoto Niawier
 183. Meisje op foto van De Witte Beer, Nieuwestad 121 te Leeuwarden
 184. Landarbeiders
 185. School Nes 1914
 186. Krijgsgevangenen kamp Julianadorp
 187. 2 jongens en een vrouw (onbekend)
 188. Onbekende foto bij het water
 189. Groepsfoto bezoek aan Oranjewoud bij hotel Tjaarda
 190. Schoolfoto Veenwoudsterwal rond 1924
 191. 3 mannen op foto
 192. Schoolfoto Veenwoudsterwal rond 1925
 193. Groepsfoto in kerk via Bouma
 194. Groepsfoto Aukje Zijlstra
 195. Klassefoto Betterwird 1905
 196. klassefoto Betterwird 1905
 197. Klassefoto Betterwird 1905
 198. School Lioessens
 199. Oude gereformeerde kerk en pastorie te Lioessens
 200. Moarsterwei Lioessens zomer
 201. Moarsterwei Lioessens
 202. Melkfabriek, Coöperatieve zuivelfabriek “De Dongeradelen” te Morra Lioessens
 203. Het stalt Lioessens
 204. Hervormde kerk te Lioessens
 205. Wilco van Holdinga
 206. wn6
 207. Worp Ropta
 208. Christiaan Wust
 209. wust2
 210. wust3
 211. 12 apostelen boom begraafplaats Dokkum
 212. 12 apostelen boom Tzummarum A .v.d. Zee
 213. Epposteen
 214. Abraham Sipma zilver theepot groot 1717
 215. A.J. van Egten Ferwerd
 216. Anjum kerk
 217. anjum kerk2
 218. anjum luchtfoto
 219. Anno 1615
 220. baksteen Ee
 221. boomsma
 222. bornwirderzijl
 223. cjwiersma kanteen
 224. cjwiersma kanttwee
 225. dameskoor nes
 226. De Aelsen Poort te Dokkum 1723
 227. dockum1649blaeu
 228. doed holdinga
 229. dokkum 1572
 230. dokkum denarius002v
 231. dokkum kaart
 232. Dokkum_ansicht084
 233. Dokkum_ansicht086
 234. Dokkum2
 235. donger
 236. drieling
 237. Ds[1]._TH._D._voor_pastorie_in_Wons
 238. Ds[1]._THeunis_Doekes_Prins_bestandstyp
 239. DSC00766
 240. DSC00767
 241. DSC02689
 242. DSC02842
 243. Eimert collecteert
 244. Eimert Smits
 245. Eimert Smitsen
 246. Eppo sarcofaag
 247. Esonstad
 248. excursie1
 249. excursie2
 250. excursie3
 251. excursie4
 252. excursie8
 253. excursie9
 254. excursie10
 255. excursie11
 256. excursie12
 257. excursie13
 258. excursie14
 259. excursie15
 260. excursie16
 261. excursie17
 262. excursie18
 263. excursie19
 264. excursie20
 265. Ezumazijl
 266. ezumazijl1900
 267. friso
 268. Gerard de Weger
 269. gereedschapschoenm
 270. goudenhand1
 271. goudenhand2
 272. goudenhand3
 273. grietje helder
 274. grietjehelder
 275. Groglepeltje Sinia 1813a
 276. Groglepeltje Sinia 1813b
 277. Hantum
 278. holdingastate
 279. holdingastate1
 280. IM001135
 281. IM001179
 282. IM001181
 283. Image18
 284. Interieur kerk Wierum
 285. janjelles
 286. jurjenjanronner-trientjemekkes-arjeneelkesronner
 287. Kerk Wierum
 288. kerkanjum1
 289. kerkanjum2
 290. kerkanjum3
 291. kerkee1
 292. kerkee2
 293. kerkee3
 294. kerkee4
 295. Kleuterschool Ee 1957
 296. kommerzijl1904
 297. Krantenartikel
 298. ledendag2005c
 299. Rosario_zondagsschool_2
 300. sierksma wibe
 301. sinterklaas- jan steen1665
 302. slagcamperduin
 303. speelgoedapotheek dokkum
 304. steen ee in leeuwarden
 305. Streekarchief
 306. nieuwcollegie3
 307. nieuwcollegie2
 308. nieuwcollegie1
 309. Niawier
 310. narwaltand fries museum
 311. Nabij Halvemaanspoort Dokkum rond 1910
 312. munnekezijl24b
 313. Maria Anna van Holdinga wed Camstra
 314. ledendag2005f
 315. nieuwcollegie4
 316. NO Friesl2
 317. NOFriesland1
 318. omgongEe1919
 319. oostergo
 320. Preekstoel Kerk Wierum
 321. prinswillem
 322. Rosario_zondagsschool_1
 323. streekarchief1
 324. tapijtdokkum
 325. Streekarchivaris
 326. Sydts van Juckema
 327. tapijtburgerboek
 328. tjepcke van aylva
 329. turkstra-anjum
 330. Uitreiking boek
 331. Van Juckema, Tsjaerda
 332. vierdeengoorlogfries
 333. viersen-oeble_ypes_met_stemburo_1934
 334. waddenijs
 335. waldastadhuisdokkum
 336. wealtsjeaeltspostweduwe1927
 337. Wierum(1)
 338. Wierum
 339. toren nes ameland
 340. schoolklas Ee 1954
 341. Wilco van Holdinga(1)
 342. Noorderbolwerk Dokkum op Aanzichtkaart
 343. Georg thoe Schwartzenberg
 344. Zomer 1946
 345. Witte geit Teatske 14 KS
 346. Vanaf de Ulo naar huis
 347. Opening Eendracht 1976 door vader Pieter Geertsma
 348. Hoogste aantal punten van de dag, Een nieuwe Cornet voor de muziekvereniging
 349. Eerste huisje
 350. De eerste auto
 351. D Geertsma achterste rij derde van rechts op feest 50 jaar klokkenluide Willem Sijtsma
 352. pasfoto
 353. pasfoto 09-06-1987
 354. Met ouders en broers
 355. In kantine blikfabriek
 356. In het loodgietersvak
 357. Richt Mollema 2010
 358. Persoonsbewijs Richt Mollema.1
 359. Diamanten speld voor beste idee (2)
 360. Als militair
 361. Terug uit Frankrijk
 362. Ouderlijk huis Richt Mollema 1956
 363. Huishoudschool
 364. Getuigschrift R Mollema.2
 365. Eerste auto Richt Mollema
 366. UVV
 367. The Jolly Schoolmasters 1963
 368. Heidebloempje 1972 olv Sierd de Boer
 369. 0768 Jan Kooistra en Hein Joustra
 370. Brassband Wilhelmina 90 jaar (1989)
 371. De Rank bij de kerk
 372. Sjoerd de Boer
 373. Sjoerd de Boer 6
 374. 2 onbekende mannen
 375. Gezin Hein Joustra
 376. Sjoerd de Boer 5
 377. Sjoerd de Boer 4
 378. Sjoerd de Boer 3
 379. Sjoerd de Boer 2
 380. Brassband De Bazuin Triemen-Westergeest 1975
 381. Muziekfeest Dokkum 1897
 382. Muziekfeest Dokkum 1897
 383. Muziekfeest Dokkum 1897
 384. Muziekfeest Dokkum 1897
 385. Muziekfeest Dokkum 1897
 386. Muziekfeest Dokkum 1897
 387. Anna Botma Terpstra
 388. Anna Visser
 389. Anna Terpstra
 390. Anna Maria Idsardi
 391. Anna Douma
 392. Anna Botma Terpstra
 393. B.J. Heeringa
 394. Anne Castelein
 395. Anna W. Visser
 396. Anna Vissernnicht van Sytse Visser karrider
 397. Boerderij Jousma te Medhuizen
 398. Betje Idsardi
 399. Berend W. Terpstra
 400. Berend Hannema
 401. Berber Streekstra
 402. Baaie Idsardi Hiemstra geh met Jan F Idsardi
 403. de Jonge
 404. Dirk Dirks Hartmans
 405. Dirk Humalda
 406. Cobe de Jong (nicht Jan Tj Alberda)
 407. Coba de Jong
 408. Broer Terpstra gh Ytje Hiemstra
 409. Dirk Poortinga
 410. Doet Terpstra
 411. Dr de Boer
 412. Douwe Plantinga onderwijzer, tijdens een schoolreisje
 413. Ds Groenewoud
 414. E Jousma Alberda
 415. E Jousma Alberda met Hille Jousma
 416. Ds Buitendijk
 417. Eelkje Alberda
 418. Eelkje Jans Alberda
 419. Eelkje Botma Jousma
 420. Emke Alberda 2
 421. Elisabeth Roos getrouwd met Jan Tj Douma 13 jaar
 422. Eke Aants Zijlstra
 423. Eelkjen en Melis Alberda
 424. Eelkje Meindertsma
 425. Emke Hiemstra getrouwd met Frans Minnes de Jong
 426. Emke de Jong
 427. Emke de Jong 2
 428. Emke de Jong (gh W Terpstra)
 429. Emke Alberda
 430. Emke Alberda zuster van Maaike en Jan
 431. FAM Mporinanx Duitser in Nederland
 432. Ettje J Hiemstra
 433. Etje J Alberda
 434. Ernst Beek
 435. Emkje Jousma Alberda
 436. Emkje J Hiemstra geh met M de Jong
 437. Frans de Jong
 438. Former Jans Idsardi
 439. Folkert Jacobs Botma
 440. Folkert Easges Botma
 441. Fetze Alberda
 442. Gegevens Dirk Dirks Hartmans
 443. Gegevens Berend Johanes Hartmans
 444. Geertje Aisma
 445. Frans Minnes de Jong geh met Emkje Jans Hiemstra
 446. Frans Minnes de Jong
 447. Gegevens Maaike Melis Hartmans
 448. Gegevens Jatje Willems Hannema
 449. Gegevens Jan F Idsardi
 450. Gegevens Hartmans
 451. Gegevens Geertje Aisma
 452. Genealogie Alberda
 453. Genealogie Alberda 2
 454. Gegevens Tjallina Miedema
 455. Gerrit Sjoerds van de Mossel
 456. Gerrit P Dijkstra Nes
 457. Gerrit B Krol
 458. Gereformeerde School te EE groep III
 459. Grietje Douma dr van Rienk Douma verloofde van Fetze Alb
 460. Grietje Bergmans
 461. Griet Puma
 462. Gosse Terpstra
 463. Gosse Jans Hiemstra geh met Ytje Prins
 464. Gosse Br. Terpstra
 465. Heiltje J. Alberda
 466. Hartmans gegevens
 467. Hartman Hartmans geh met Maaike Melis Hartymans en weduwe van Jan Tjallings Alberda
 468. Harm Meinsma van Paesens
 469. Grietje Sybrens Douma ol 21 mei 1905
 470. Ids Pieters Meidersma
 471. Ids P. Meindesma
 472. Ids B. Heeringa
 473. Huwelijksadvertentie Klaas Wiersma en Deeuwke Sijtsma
 474. Hiltje Terpstra
 475. Hiltje Terpstra zr van W.B. Terpstra
 476. J. Tj Alberda
 477. J. Tj Alberda 2
 478. J. Gorter en W. Gorter
 479. Itje Huizinga
 480. Imco Minnes de Jong
 481. Idske Romar huishoudster van Hartman hartmans
 482. Jan Alberda en Tjipke Wassenaar (vertrokke naar Amerika
 483. Jakob Hendriks Obma
 484. Jacobje de Jong de Jong
 485. Jacoba Jacobs de Jong
 486. Jacob Fr de Jong
 487. Jaap Minnes de Jong
 488. Jan Gosses Hiemstra geh met Sijke A Bosch
 489. Jan Gosses Hiemstra 2
 490. Jan Fr de Jong
 491. Jan Fr de Jong broer van Sijke
 492. Jan F. Idsardi
 493. Jan F. de Jong
 494. Jan P van der Woude geh met Tjitske Althuizius
 495. Jan Korn. Botma
 496. Jan Joh Althuizius
 497. Jan Jans Alberda
 498. Jan Jans Alberda 2
 499. Jan Gosses Hiemstra
 500. Jan Tj Alberda
 501. Jan Tj Alberda geh met Maaike Melis Hartmans
 502. Jan Tj Alberda 2
 503. Jan Terpstra
 504. Janke Jousma
 505. Jan Tjallings Alberda
 506. Jan Tjallings Alberda 2
 507. Jan Tjalling Alberda
 508. Jan Tjalling Alberda en Sijke Terpstra
 509. Jan Tjalling Alberda en Sijke Broers Terpstra
 510. Jantje Miedema geh met Hendrik Smit Hardegarijp
 511. Jantje G. Hiemstra
 512. Jantje G. Hiemstra 2
 513. Jantje Feddema dv Feddema en Wytske M de Jong
 514. Jantje Dreijer
 515. Johannes Douwes Beintema
 516. Jifke Weiland
 517. Jatje Willems Idsardi
 518. Jantje Veenstra
 519. Jantje Veenstra dv kapitein Veenstra en vrouw Suzanna
 520. Klaas Jac de Jong
 521. Klaas de Jong
 522. Klaas de Jong, Jan Tj Alberda en Douwe P. Douwes
 523. Klaas B. Krol
 524. K.D.Beintema
 525. K (Sietse) de Jong, polder O en W Dongeradeel
 526. Laatste jachtdag 1895
 527. Krol overzicht
 528. korte beschrijving
 529. Kornelis Botma (gh Anna Terpstra
 530. Koldijk
 531. Maaike Hartmans geh met Jan Tj Alberda
 532. Maaike en Emke Alberda
 533. Maaike Alberda
 534. Maaike Alberda 2
 535. M. Jousma
 536. Lysbeth de Roos gehuwd met Jan Tj Douma kindermeid bij Alberda
 537. Maaike M Hartmans
 538. Maaike Jousma dv Siebe Jousma Eelkje Alberda
 539. Maaike Jansma getrouwd met Pieter de Boer
 540. Maaike Hartmans
 541. Maaike Hartmans met Melis Alberda
 542. Maaike van Tjalling en Emke Alberda en kinderen van Melis Alberda
 543. Maaike Melis Hartmans
 544. Martha Alberda met dochter Nieske wie gehuwd is met ds Warmolts
 545. Martha Alberda 2
 546. Martha Alberda (zuster van Tjalling) en vrouw van Rienk
 547. Marika Jaasma
 548. Melis Alberda 7-6-1925=4-1-1944
 549. Meester Yntema
 550. Meester Bulthuis van Raard
 551. Martha Alberda
 552. Martha Alberda met dochter Nyncke Idsardi
 553. Melis Alberda2
 554. Melis Alberda
 555. Mina Pouwels geh met Minne de Jong
 556. Mina Pauwels, vrouw van Minne de Jong
 557. Mevr Ds Buitendijk
 558. Melis Jans Alberda geh Sijke de Jong
 559. Mina Pouwels geh met Minne fr de Jong
 560. Melis J.Alberda
 561. Namen Poeziealbum 2
 562. Naentske N Wynia
 563. Minne Frans de Jong zv Frans Minnes en Emke Hiemstra
 564. Minne Fr de Jong geh met Mina Pouwels
 565. Minne de Jong, broer van Sijke Alberda de Jong
 566. Namen Poeziealbum 3
 567. Nienke Sytsma
 568. Nienke Idsardi
 569. Namen Poeziealbum
 570. Namen Poeziealbum 4
 571. Nynke Terpstra 2
 572. Nynke Korn. Botma
 573. Nynke Idsardi
 574. NN Terpstra
 575. NN Ettje Jans Hiemstra of Baaije dv Jan G. Hiemstra
 576. O4
 577. O3
 578. O2
 579. O1
 580. Nynke Terpstra
 581. O10
 582. O9
 583. O8
 584. O7
 585. O6
 586. O5
 587. O15
 588. O14
 589. O13
 590. O12
 591. O11
 592. O20
 593. O19
 594. O18
 595. O17
 596. O16
 597. O23
 598. O22
 599. O26
 600. O24
 601. O21
 602. O28
 603. O27
 604. Onbekend 2
 605. O30
 606. O29
 607. Onbekend 3
 608. Onbekend 6
 609. Onbekend 6 (foto genomen in Kampen)
 610. Onbekend 5
 611. Onbekend 4
 612. Onbekend 8
 613. Onbekend 7
 614. Onbekend 13
 615. Onbekend 12
 616. Onbekend 11
 617. Onbekend 10
 618. Onbekend 9
 619. Onbekend 18
 620. Onbekend 17
 621. Onbekend 16
 622. Onbekend 15
 623. Onbekend 14
 624. Onderwijzer van Eke J Alberda 2
 625. Onbekende familie
 626. Onbekend
 627. Onbekend 19
 628. Pier G. Hiemstra
 629. Petronelle Idzinga
 630. Petronella Idzinga
 631. Petronella Boersma
 632. Petronella Boersma later gehuwdmet bakker Scheeringa
 633. Onderwijzer van Eke J Alberda
 634. Reinder Boersma en Maaike Alberda
 635. Pytje Jousma zuster van Siebe
 636. Pietje Ferwerda
 637. Riemke Popes Hartmans
 638. Renske Minnes de Jong
 639. Relatie Trijntje Postma
 640. Relatie met Douma’s
 641. Relatie Bergmans
 642. Rouwbrief Jantje Gosses Hiemstra
 643. Rouwbrief J.F de Jong
 644. Rouwbrief Baukje Rienks
 645. Rienk Idzes idsardi
 646. Rienk Idsardi geh met Martha Alberda
 647. Siebe Wieringa arbeider bij Melis Alberda
 648. Siebe Hilles Jousma
 649. Sibe Hilles Jousma
 650. S Koldijk
 651. Sijke Alberda deJong
 652. Sijke Alberda de Jong
 653. Sijke Alberda de Jong 2
 654. Sietske Y Terpstra gehuwd met Halbe Vogel
 655. Sijke Gosses Hiemstra
 656. Sijke Gosses Hiemstra geh met Hania
 657. Sijke G. Hiemstra
 658. Sijke dv Johanna Maria Hania
 659. Sijke de Jong
 660. Stamboom
 661. Sjoukje Terpstra
 662. Sikjen Tjallings de Boer
 663. Sikjen Johanes Beintema
 664. Sijke Terpstra
 665. Tietje Berends Terpstra
 666. Tet en Jan Fokkema kinderen van Klaas Fokkema en Trijntje Postma, arbeider bij Melis Alb
 667. Taetske Terpstra (dr van WB Terpstra)
 668. Tjerk Spriensma geh met Etje J. Hiemstra
 669. Tjeerd B. Krol
 670. Tjalling Jans Alberda
 671. Tjalling Alberda
 672. Tjitske Hartmans
 673. Tjitske G. Hiemstra
 674. Tjitske Dijkstra
 675. Tjitske Dijkstra 2
 676. Tjets Terpstra
 677. Trijntje Hartmans
 678. Trijntje Groenewold Bos
 679. Trijntje Faber
 680. Trijntje Alberda
 681. Trijntje (Nienke) Sysma
 682. W.J.Douma
 683. Trijntje Weiland
 684. Trijntje Visser
 685. Trijntje Postma gerouwd met Klaas Fokkema arbeider bij Melis Alb
 686. Trijntje Meinsma
 687. Ytje Piers Prins geh met Gose Jans Hiemstra
 688. Ytje Hiemstra gh Br Terpstra
 689. Ymkje Reiding
 690. Wytse Br Terpstra geh Emke de Jong
 691. Wietze Br Terpstra
 692. Wietze Br Terpstra (gh Emke Jac de Jong)
 693. Aaltje Terpstra
 694. Aaltje Terpstra en TrijntjeTerpstra Botma
 695. Ytje Prins geh met Gosse Jans Hiemstra
 696. Ytje Piers Prins geh met Gosse J Hiemstra
 697. Advertentie Berend Willems Terpstra
 698. Advertentie Baukje Pieters Dijkstra
 699. Abeltje Aants Zijlstra
 700. Aaltje Visser
 701. Aalsum
 702. Aalsum Zwarte Mosk
 703. Aalsum terp
 704. Aalsum laantje
 705. Relatie met Douma’s
 706. Anna Bos
 707. Bij Dokkum
 708. Bij Aalsum
 709. Betterwird molen
 710. achter Aalsum
 711. Aankomst te Oostmahorn
 712. Binnenschip
 713. Bij Wetzens
 714. Bij Oostmahorn
 715. Bij Oostmahorn.2
 716. Bij EE
 717. Bij Ee 2
 718. Bruggetje achter Aalsum
 719. Bootje op de zeedijk
 720. Boot Laman de Vries
 721. Boerderij
 722. Binnenvaart schip
 723. De Valom 2
 724. de kastelein quatrebras
 725. Claerkampster terp
 726. Bruggetje te Foudgum
 727. Dokkum Baantje bolwerk
 728. De Zwemmer
 729. de Zwemmer 2
 730. De zwarte mos
 731. De Valom
 732. Dokkum grootdiep
 733. Dokkum Fetze pomp
 734. Molen Zeldenrust te Dokkum
 735. Dokkum Bonte brug
 736. Dokkum Baantjebolwerk
 737. Dokkum keereweer
 738. Dokkum Keereweer (2)
 739. Dokkum Jacob
 740. Dokkum Helling
 741. Dokkum Markt
 742. Dokkum Markt burgemeesterspaal
 743. Dokkum Kleindiep
 744. Dokkum Keesje
 745. Dokkum Keerreweer
 746. Dokkum oude Helling
 747. Dokkum Oosterbolwerk
 748. Dokkum Oosterbolwerk 2
 749. Dokkum Noorderdwinger
 750. Dokkum molen Zeldenrust
 751. Dokkum molen de Hoop
 752. Dokkum station 2
 753. Dokkum station (2)
 754. Dokkum Schoenmakersperk
 755. Dokkum schapdijkje
 756. Dokkum Voorstreek molen Banga
 757. Dokkum tramremise
 758. Dokkum tramremise Woudpoort
 759. Dokkum tolgaarswoning
 760. Dokkum streeksterpoort
 761. Dokkum station
 762. Dokkumer muziekkorps 1909.namen
 763. Dokkumer muziekkorps 1909.namen.2
 764. Dokkumer muziekkorps 1909
 765. Dokkumer laan
 766. Douane vaartuig
 767. Dorpsweggetje
 768. Dorpsvaart
 769. Door de Wouden
 770. Dokkumer Nieuw Zijlen
 771. Ee brughoofd
 772. Driesumermeer
 773. Driesumermeer 2
 774. Drie meiden
 775. Ezumazijl 1
 776. Ee
 777. EE molen
 778. EE Hoge brug
 779. Ezumazijl
 780. Ezumazijl sluis
 781. Ezumazijl haven
 782. Ezumazijl brug
 783. Ezumazijl 2
 784. Foudgum bruggetje
 785. Fiskbourren
 786. Fetze pomp
 787. Ferwerd
 788. Grafsteen te Aalsum
 789. Gemeentehuis
 790. Fries water
 791. Foudgum
 792. Foudgum kerk
 793. Hantum schaapskooi
 794. Hantum molen
 795. Hantum korenmolen
 796. Grote kerk Markt
 797. Groepje mensen
 798. Het Wad
 799. Hardegarijp Hotel Braam
 800. Hantumhuizen
 801. Hantum Terp
 802. Hantum terp (2)
 803. Hogepol
 804. Hogebeintum
 805. Hoge brug
 806. Hiaure molen
 807. Holwerd pier
 808. Holwerd op de steiger
 809. Huis ter Noord
 810. Hooimijten
 811. Holwerd
 812. Janum
 813. Jaagpad
 814. In de tuin te Quatrabras 2
 815. Ierdkarre
 816. Klein Giethoorn
 817. Klein bedrijf
 818. Klein bedrijf in NO Friesland
 819. Klein bedrijf (2)
 820. Kerkje te Aalsum
 821. Keereweer
 822. Melkbusse Wetzens
 823. Markt burgemeesterspaal
 824. Mannen bij bootje
 825. Laantje
 826. Koeien te
 827. Molen
 828. Molen aan de Vliet
 829. Moddergat
 830. Miedema Zathe
 831. Metslawier Ropta
 832. Nes molen
 833. Mooi Friesland
 834. Monument te Dokkumer Nieuwe Zijlen
 835. Onbekend collectie Jacobus van der Werf
 836. Onbekend 2 collectie Jacobus van der Werf
 837. NO Friesland met schoorsteen
 838. Noord Oost Friesland
 839. Nieuwe vuurtoren
 840. Oostmahorn 5
 841. Oostmahorn 4
 842. Oostmahorn 3
 843. Oostmahorn 2
 844. Oostmahorn 1
 845. Oostmahorn (2)
 846. Oostmahorn met de Brakzand
 847. Oostmahorn met de Brakzand 2
 848. Oostmahorn Douaneboot
 849. Oostmahorn douane boot
 850. Oostmahorn aankomst veerboot
 851. Oostmahorn.3
 852. Oostmahorn.2
 853. Oostmahorn Visserbootje
 854. Oostmahorn veerboot
 855. Oostmahorn steiger
 856. Oude Helling
 857. Oude Helling 2
 858. Oude helling (2)
 859. Oostrum Schreiershoek
 860. Oostmahorn
 861. Oostmahorn.4
 862. Plaggenhut
 863. Pier te Holwerd 2
 864. Paviljoen
 865. Oude vuurtoren
 866. Oude kruiwagen
 867. Oude kar
 868. Raard de Terp
 869. Raard de kerk
 870. Quatrebras
 871. Quatrabras
 872. Ploderlandschap
 873. Schaapskooi NO Friesland (Hantum)
 874. Schaapskooi 3
 875. Schaapskooi 2
 876. Rinsumageest de kapelle
 877. Rinsmageest De Kapelle
 878. Raard terp
 879. Sluisje
 880. Schreiershoek
 881. Schapedijkje
 882. Schaapskooi
 883. Schaapskooi NO Friesland
 884. Spinnekopmolen
 885. Speeltuin Hotel Braam 5
 886. Speeltuin Hotel Braam 4
 887. Speeltuin Hotel Braam 3
 888. Speeltuin Hotel Braam 2
 889. Speeltuin Hotel Braam 1
 890. Terp te Hantum
 891. Ternaard
 892. Ternaard vaart
 893. Teijebuorren
 894. Talma Hoeve
 895. Talma Hoeve 2
 896. Veenwoudsterwal
 897. Veenwoudsterwal op de brug
 898. Veenwoude de Schierstins
 899. Veenklooster
 900. Tjaskermolen
 901. Watermolen (Hantum)
 902. Waaxens de Poarte
 903. vlasruiters
 904. Vissersbootje
 905. Vissersbootje op de zeedijk
 906. Veerboot naar Schiermonnikoog
 907. Wierum efterbuurt
 908. Wierum De kerk
 909. Wetzens
 910. Wetzens (2)
 911. Watermolen
 912. Wierum haven
 913. Wierum haven.2
 914. Wierum haven 2
 915. Wierum haven 1
 916. Wierum extra
 917. Wierum3
 918. Wierum2
 919. Wierum Wierumer vaart
 920. Wierum Wierumer vaart 2
 921. Wierum kerk
 922. Woonwagens
 923. Woonwagenkamp
 924. WL 15
 925. WL 15 Wierum
 926. Windmotor bij (Driesum)
 927. Wierum4
 928. Zwartewegsend Bos van Ypey
 929. Wouterswoude
 930. Wouterswoude laantje
 931. Woudpoort Tramremise
 932. Aalsum bruggetje
 933. Aalsum bruggetje.2
 934. Aalsum achter de kerk
 935. Aalsum 3
 936. Aalsum 2
 937. Aalsum het Hoog
 938. Tietje en Antje Meindersma
 939. Antje Meindersma
 940. Eelkje F Meindersma
 941. Eelkje Fetzes Meindersma
 942. Eelkje Meindersma, Tjalling Alberdaen zoon Fetze
 943. Eelkje Meindersma
 944. Douwe Johannes Meindersma
 945. Geertje Idzes Meindersma
 946. Eelke Fetzes Meindersma
 947. Jan P. Meindersma
 948. Jantje Meindersma Alberda
 949. Douwe Fetzes Meindersma
 950. Pieter Fetzes Meindersma en Wilhelmina Sevart
 951. Pieter Fetzes Meindersma
 952. Taetske Meindersma
 953. Tietje Meindersma 2
 954. Tietje Meindersma
 955. Tietje Pieters Meindersma
 956. A en E Meindersma
 957. Ate B Krol
 958. Holwerd
 959. Holwerd chergerwoning
 960. Holwerd molen
 961. Huisje in klimop te Hantum
 962. In de tuin te Quatrabras
 963. Advertentie Abe Meindersma
 964. Jaap en Sip Faber op de Doarpstrjitte Lioessens
 965. Oranjevereniging Lioessens
 966. Een gezins foto uit 1912
 967. Klasse foto Lagere school te Nes West Dongeradeel
 968. Onbekende man misschien uit Nes?
 969. Te kamperen met o.a. Jaap Faber en Frederik Visser uit Lioessens
 970. Onbekende foto met in de bestandsnaam H. Bierling
 971. Onbekende groepsfoto Noordoost Friesland
 972. Onbekende school foto Noordoost Friesland
 973. Onbekende soldaten uit Morra Lioessens?
 974. Onbekende groeps foto
 975. Een groepsfoto van meisjesvereniging zonnestraaltje uit Morra-Lioessens
 976. Dorpstraat Lioessens vanaf de kruising met Moarsterwei
 977. Dorpsfeest Lioesens met de Oranjevereniging in de auto
 978. Bevrijdingsfeest Napoleontische oorlog 1913 te Lioessens
 979. Bevrijdingsfeest Napoleontische oorlog feest Lioessens 1913
 980. Dorpsstraat Lioessens
 981. Huizen in Lioessens bij de Hervormde kerk
 982. Boerderij te Morra
 983. De oude gereformeerde kerk en pastorie te Lioessens
 984. Hervormde kerk te Lioessens achter afgebroken wijk de vrolijkheid
 985. Sip Faber en Jacob Dijkstra
 986. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 40
 987. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 39
 988. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 38
 989. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 37
 990. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 36
 991. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 35
 992. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 34
 993. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 33
 994. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 32
 995. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 31
 996. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 30
 997. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 29
 998. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 28
 999. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 27
 1000. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 26
 1001. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 25
 1002. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 24
 1003. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 23
 1004. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 22
 1005. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 21
 1006. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 20
 1007. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 19
 1008. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 18
 1009. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 17
 1010. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 16
 1011. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 15
 1012. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 14
 1013. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 13
 1014. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 12
 1015. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 11
 1016. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 10
 1017. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 09
 1018. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 08
 1019. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 07
 1020. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 06
 1021. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 05
 1022. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 04
 1023. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 03
 1024. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 02
 1025. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 01