Beeldbank Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Feest te Kollumerpomp 1930.
 2. Trijntje Wielenga
 3. Meisjes/vrouwenvereniging Kollumerpomp 1927
 4. Geertje Taedes Dijkstra
 5. Geertje Taedes Dijkstra
 6. Transportbedrijf Dirk van Wieren Kollumerpomp
 7. Mogelijk muziekvereniging Engwierum
 8. Tjebbe Sjoeks
 9. Wybe Gorter
 10. Ankje Jans Bos
 11. Hendrik Meinderts van der Wal en Ankje Jans Bos
 12. Pieter Frans Bos en Minke Kooyenga
 13. Lieuwe Frans Bos
 14. Yke Hessels Agema en Geertje Taedes Dijkstra
 15. Winkel van Geert Brinkman en Elizabeth Moning
 16. Anthoni Gorter en Grietje Top
 17. Anthoni Gorter
 18. Reino Keegstra
 19. Eelkjen Keegstra
 20. Kollumerpomp 1913
 21. Antje Gorter
 22. Boerderij ‘Groot Kabel’ Kollumerpomp
 23. Ansicht Kollumerpomp 1913
 24. Berend de Groot, Munnekezijl
 25. Berend de Groot, Munnekezijl
 26. Huis Kollumerpomp
 27. Tjebbe Gorter Engwierum
 28. Westermolen, Kollumerpomp
 29. Meisjesvereniging Kollumerpomp
 30. Westermolen, Kollumerpomp
 31. Onbekend echtpaar
 32. Meindert de Boer en Antje Gorter
 33. Ouderenreis Engwierum
 34. Doetje Gorter
 35. Onbekende zusters?
 36. Contributiehuisje Kollumerpomp
 37. Feest in Kollum
 38. Onbekende dame
 39. Onbekende dame
 40. Mogelijk evacuee Janny Posthuma
 41. Onbekende dame met meisje
 42. Onbekend echtpaar
 43. Onbekende jongeman
 44. Onbekende dame
 45. Pieter Gorter
 46. Onbekende dame
 47. Onbekende dame
 48. Onbekende heer
 49. Vier generatie’s 1927 Kollum
 50. Onbekende jongen
 51. Onbekende kinderen
 52. Onbekende heren
 53. Onbekend stel
 54. Marten Gorter en Grietje Steenstra
 55. Gymnastiekvereniging Kollum
 56. Vrouwenvereniging Kollum
 57. Schoolfoto Kollum
 58. Schoolfoto Kollum 1946
 59. Harriet Robroch en Janke Robroch-Veenstra
 60. Martha Brinkman
 61. Onbekende dames
 62. Onbekende dames
 63. Tjitske Gorter en Jan Terpstra
 64. Onbekend echtpaar
 65. Dirk van Wieren
 66. Schoolfoto openbare school te Kollumerpomp
 67. Hiltje Kootstra
 68. Tymen, Kornelis en Willem van der Horn.
 69. Kornelis van der Horn
 70. Familie Dam, Kollumerpomp
 71. Onbekende dame
 72. Riekje Brinkman-Postma?
 73. Onbekende dame
 74. Onbekende man
 75. Popke Popkes Pruiksma
 76. Onbekende dame
 77. Onbekende dame
 78. Onbekende dame
 79. Onbekend echtpaar
 80. Onbekend Gezin
 81. Onbekend meisje
 82. Onbekende man
 83. Onbekend meisje
 84. Onbekend echtpaar
 85. Huwelijk Harm Boonstra en Maaike Nicolai
 86. Grafsteen Albertus Smit.
 87. Onbekend echtpaar
 88. Onbekende dame
 89. Onbekende militair
 90. Onbekende dames
 91. Onbekende dame
 92. Onbekende dame
 93. Onbekende dame
 94. Onbekende vrouw
 95. Wieger Riemersma
 96. Pieter Lania
 97. Jacob Frans Bos
 98. Gerrit Bremer
 99. Onbekende dame
 100. Onbekende mannen
 101. Ruudtje Douma-Medemblik
 102. Onbekende man
 103. Onbekende dame
 104. Onbekend meisje
 105. Onbekend persoon uit Engwierum
 106. Onbekende zusjes
 107. Onbekende dame
 108. Onbekende dame
 109. Onbekende dame
 110. Onbekend gezin
 111. Onbekende dame
 112. Onbekende familie uit Noordoost Friesland
 113. Onbekende uit mogelijk Engwierum of omgeving.
 114. Pieter Gorter en Martha Brinkman
 115. Martha Brinkman
 116. Wietske Brinkman
 117. Reino Keegstra
 118. Onbekend meisje
 119. Onbekende foto met militairen uit Friesland.
 120. Onbekende man
 121. Onbekende dame
 122. Gorter’s Engwierum
 123. Onbekende man
 124. Onbekende jonge man
 125. Jan Mulder
 126. Onbekende foto
 127. Onbekend Engwierum/Dokkumer Nieuwe Zijlen
 128. Antje Pel
 129. Schoolfoto Kollumerpomp
 130. Hendrikje en Aukje Burgsma
 131. Berend de Groot
 132. Fokje de Groot
 133. Woonhuis en werkplaats Kollumerpomp
 134. Winkel Geert Brinkman Kollumerpomp
 135. Janna Knot
 136. Antje Gorter
 137. Menze Nutma en Doetje Nutma-Gorter
 138. Eelkje van der Schaaf
 139. Tjebbe Gorter
 140. Dirk Visser
 141. Wieger Riemersma
 142. Reino en Eelkjen Keegstra
 143. Sietske Helder
 144. Gerrit Bremer
 145. Mannenvereniging Kollumerpomp
 146. Onbekende groep mannen
 147. Onbekende groepsfoto Engwierum?
 148. Christelijke school Kollumerpomp
 149. Kollumerpomp kerk en pastorie
 150. Uniastrjitte Ee
 151. Uniastrjitte Ee
 152. Kentekens Miedema en Prins
 153. Feest Ee
 154. Feest Ee
 155. Feest Ee
 156. Frans van der Heide te Ee
 157. Harm van der Heide te Ee
 158. Harm van der Heide te Ee
 159. Auto vast in de sneeuw te Ee/Tibma
 160. Auto vast in de sneeuw te Ee/Tibma
 161. Siegersma Ee
 162. Brug Kollumerpomp
 163. Kerk Kollumerpomp
 164. Bauke Bremer Kollumerpomp
 165. Ansicht Kollumerpomp
 166. Naaischool Kollumerpomp
 167. Naaischool Kollumerpomp
 168. Bakkerij/woonhuis familie Bremer Kollumerpomp
 169. Kerk en pastorie Kollumerpomp
 170. Ansichtkaart kerk en pastorie Kollumerpomp
 171. Kapsalon Broersma Kollum
 172. Huishoudschool Centraleweg Kollum
 173. Kollumers een dagje uit naar Glimmen
 174. Melkkar Regnerus Meinardystraat Kollum
 175. Gymnastiekvereniging Kollum
 176. Schoolfoto Kollum
 177. Openbaar onderwijs Kollum
 178. Kollumerpomp 1956
 179. Antje Bulthuis-de Vries
 180. Nanning Bulthuis
 181. Zangvereniging Kollum
 182. Turnfeest Kollum
 183. Visclub Kollum
 184. Dokkumer Nieuwe Zijlen of Engwierum?
 185. Dokkumer Nieuwe Zijlen of Engwierum?
 186. Vrouwenvereniging Kollumerpomp
 187. Ansichtkaart Kollumerpomp 1948
 188. Kollumerpomp rijwielzaak familie Brinkman
 189. Kollumerpomp 1928
 190. Kollumerpomp 1922
 191. Molen Kollumerpomp
 192. Foijingaweg Kollumerpomp
 193. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp.
 194. Verbouw Christelijke school te Kollumerpomp
 195. Molen Kollumerpomp
 196. Molen Kollumerpomp 1974
 197. Jongelingsvereniging Kollumerpomp
 198. Gereformeerde kerk Kollumerpomp 1935
 199. Kollumerpomp Foijingaweg
 200. Jan Belgraver
 201. Zangvereniging Looft den Heer Kollumerpomp
 202. Boerderij te Kollumerpomp
 203. Ansicht brug Kollumerpomp 1930
 204. Aanleg betonweg en brug te Kollumerpomp augustus 1935
 205. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 206. Schoolfoto Kollumerpomp 1925
 207. Kollumerpomp 1922
 208. Kollumerpomp
 209. Jacob Frans Bos
 210. Geert Libbes Brinkman en Elisabeth Moning
 211. Frans Jacob Bos en Fokeltje van der Molen
 212. Frans Jacob Bos
 213. Jacob Frans Bos
 214. Landaanwinning bij Kollumerpomp.
 215. Kollumerpompsters een dagje uit.
 216. Personeel Chr. school te Kollumerpomp 1916
 217. Elizabeth Kootstra
 218. Onbekende mensen omgeving Kollumerpomp/Oudwoude.
 219. Boot van Fennema Engwierum
 220. Onbekend echtpaar
 221. Dokkumer Nieuwe Zijlen 1914-1918
 222. Reisje zondagsschool Kollum
 223. Berend de Groot te Munnekezijl
 224. Dokkumer Nieuwe Zijlen
 225. Vooropleiding Landmacht Klas Kollum
 226. Pieter Gorter
 227. Tjebbe Gorter Engwierum
 228. Cafe het Centrum te Kollumerpomp
 229. Tjebbe Sjoeks
 230. Onbekende man uit omgeving Engwierum.
 231. Elisabeth Moning
 232. Smederij familie Sieger de Groot te Kollumerpomp
 233. Familie Dam uit Engwierum?
 234. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 235. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 236. Oogst Westernieuwkruisland Kollumerpomp
 237. Kollumerpomp Brongersmaweg
 238. Kollumerpomp jaren 60
 239. Vrouwenvereniging Kollumerpomp
 240. Boerderij Groot Kabel te Kollumerpomp
 241. Schoolfoto Kollumerpomp 1925
 242. Aanleg betonweg te Kollumerpomp 1935
 243. Tjebbe Gorter
 244. Eelkje Gerbens van der Schaaf
 245. Elisabeth Moning
 246. Lutske Sjoeks
 247. Muziekvereniging de Bazuin Kollumerpomp
 248. Onbekende foto
 249. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 250. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 251. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 252. Aant Jacobs Kingma en Klaaske Klazes Postmus
 253. Schoolfoto Munnekezijl 1939
 254. Dirk Dijkstra en Sjoukje Fokkema
 255. Verzetsmonument bij Kollumerpomp
 256. Graanoogst Westernieuwkruisland Kollumerpomp
 257. Meisjesvereniging Kollumerpomp
 258. Hoofdonderwijzer Botte Visser en zijn vrouw Sipkje Visser-Wiersma
 259. Meisjesvereniging Engwierum
 260. Renze Gorter
 261. Familie Gorter te Engwierum
 262. Tjomme Wijtsma uit Lioessens
 263. Tjomme Wijtsma en dochter Aaltje Wijtsma voor Doarpstrjite 39 Ljussens
 264. Voormalige Bier en wijnhandel en later Garage stenendam te Dokkum
 265. Schoolreisje school Lioessens 1949
 266. Kerk v.d. Ver. Chr. Gem. Ter herinnering aan 25 jarige ambtsjubilé van Dr. C.D. Sax.
 267. Mannen uit Wierum?
 268. Groepsfoto ULO Dokkum
 269. Groepsfoto school Lioessens
 270. Groepsfoto school Lioessens groep 2
 271. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (15)
 272. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (14)
 273. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (13)
 274. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (19)
 275. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (18)
 276. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (17)
 277. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (21)
 278. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (20)
 279. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (16)
 280. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (24)
 281. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (23)
 282. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (22)
 283. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (27)
 284. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (26)
 285. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (30)
 286. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (29)
 287. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (25)
 288. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (34)
 289. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (28)
 290. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (33)
 291. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (32)
 292. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (31)
 293. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (37)
 294. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (36)
 295. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (40)
 296. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (39)
 297. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (35)
 298. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (43)
 299. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (38)
 300. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (46)
 301. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (42)
 302. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (41)
 303. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (45)
 304. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (44)
 305. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (50)
 306. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (49)
 307. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (48)
 308. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (52)
 309. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (51)
 310. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (3)
 311. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (2)
 312. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (1)
 313. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (6)
 314. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (5)
 315. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (9)
 316. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (8)
 317. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (4)
 318. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (12)
 319. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (11)
 320. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (7)
 321. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (47)
 322. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (53)
 323. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (10)
 324. klassefoto onbekende school 1912
 325. Onbekende groep jongens en mannen
 326. Tanks tweede wereldoorlog
 327. Schoolfoto Niawier
 328. Meisje op foto van De Witte Beer, Nieuwestad 121 te Leeuwarden
 329. Landarbeiders
 330. School Nes 1914
 331. Krijgsgevangenen kamp Julianadorp
 332. 2 jongens en een vrouw (onbekend)
 333. Onbekende foto bij het water
 334. Groepsfoto bezoek aan Oranjewoud bij hotel Tjaarda
 335. Schoolfoto Veenwoudsterwal rond 1924
 336. 3 mannen op foto
 337. Schoolfoto Veenwoudsterwal rond 1925
 338. Groepsfoto in kerk via Bouma
 339. Groepsfoto Aukje Zijlstra
 340. Klassefoto Betterwird 1905
 341. klassefoto Betterwird 1905
 342. Klassefoto Betterwird 1905
 343. School Lioessens
 344. Oude gereformeerde kerk en pastorie te Lioessens
 345. Moarsterwei Lioessens zomer
 346. Moarsterwei Lioessens
 347. Melkfabriek, Coöperatieve zuivelfabriek “De Dongeradelen” te Morra Lioessens
 348. Het stalt Lioessens
 349. Hervormde kerk te Lioessens
 350. Wilco van Holdinga
 351. wn6
 352. Worp Ropta
 353. Christiaan Wust
 354. wust2
 355. wust3
 356. 12 apostelen boom begraafplaats Dokkum
 357. 12 apostelen boom Tzummarum A .v.d. Zee
 358. Epposteen
 359. Abraham Sipma zilver theepot groot 1717
 360. A.J. van Egten Ferwerd
 361. Anjum kerk
 362. anjum kerk2
 363. anjum luchtfoto
 364. Anno 1615
 365. baksteen Ee
 366. boomsma
 367. bornwirderzijl
 368. cjwiersma kanteen
 369. cjwiersma kanttwee
 370. dameskoor nes
 371. De Aelsen Poort te Dokkum 1723
 372. dockum1649blaeu
 373. doed holdinga
 374. dokkum 1572
 375. dokkum denarius002v
 376. dokkum kaart
 377. Dokkum_ansicht084
 378. Dokkum_ansicht086
 379. Dokkum2
 380. donger
 381. drieling
 382. Ds[1]._TH._D._voor_pastorie_in_Wons
 383. Ds[1]._THeunis_Doekes_Prins_bestandstyp
 384. DSC00766
 385. DSC00767
 386. DSC02689
 387. DSC02842
 388. Eimert collecteert
 389. Eimert Smits
 390. Eimert Smitsen
 391. Eppo sarcofaag
 392. Esonstad
 393. excursie1
 394. excursie2
 395. excursie3
 396. excursie4
 397. excursie8
 398. excursie9
 399. excursie10
 400. excursie11
 401. excursie12
 402. excursie13
 403. excursie14
 404. excursie15
 405. excursie16
 406. excursie17
 407. excursie18
 408. excursie19
 409. excursie20
 410. Ezumazijl
 411. ezumazijl1900
 412. friso
 413. Gerard de Weger
 414. gereedschapschoenm
 415. goudenhand1
 416. goudenhand2
 417. goudenhand3
 418. grietje helder
 419. grietjehelder
 420. Groglepeltje Sinia 1813a
 421. Groglepeltje Sinia 1813b
 422. Hantum
 423. holdingastate
 424. holdingastate1
 425. IM001135
 426. IM001179
 427. IM001181
 428. Image18
 429. Interieur kerk Wierum
 430. janjelles
 431. jurjenjanronner-trientjemekkes-arjeneelkesronner
 432. Kerk Wierum
 433. kerkanjum1
 434. kerkanjum2
 435. kerkanjum3
 436. kerkee1
 437. kerkee2
 438. kerkee3
 439. kerkee4
 440. Kleuterschool Ee 1957
 441. kommerzijl1904
 442. Krantenartikel
 443. ledendag2005c
 444. Rosario_zondagsschool_2
 445. sierksma wibe
 446. sinterklaas- jan steen1665
 447. slagcamperduin
 448. speelgoedapotheek dokkum
 449. steen ee in leeuwarden
 450. Streekarchief
 451. nieuwcollegie3
 452. nieuwcollegie2
 453. nieuwcollegie1
 454. Niawier
 455. narwaltand fries museum
 456. Nabij Halvemaanspoort Dokkum rond 1910
 457. munnekezijl24b
 458. Maria Anna van Holdinga wed Camstra
 459. ledendag2005f
 460. nieuwcollegie4
 461. NO Friesl2
 462. NOFriesland1
 463. omgongEe1919
 464. oostergo
 465. Preekstoel Kerk Wierum
 466. prinswillem
 467. Rosario_zondagsschool_1
 468. streekarchief1
 469. tapijtdokkum
 470. Streekarchivaris
 471. Sydts van Juckema
 472. tapijtburgerboek
 473. tjepcke van aylva
 474. turkstra-anjum
 475. Uitreiking boek
 476. Van Juckema, Tsjaerda
 477. vierdeengoorlogfries
 478. viersen-oeble_ypes_met_stemburo_1934
 479. waddenijs
 480. waldastadhuisdokkum
 481. wealtsjeaeltspostweduwe1927
 482. Wierum(1)
 483. Wierum
 484. toren nes ameland
 485. schoolklas Ee 1954
 486. Wilco van Holdinga(1)
 487. Noorderbolwerk Dokkum op Aanzichtkaart
 488. Georg thoe Schwartzenberg
 489. Zomer 1946
 490. Witte geit Teatske 14 KS
 491. Vanaf de Ulo naar huis
 492. Opening Eendracht 1976 door vader Pieter Geertsma
 493. Hoogste aantal punten van de dag, Een nieuwe Cornet voor de muziekvereniging
 494. Eerste huisje
 495. De eerste auto
 496. D Geertsma achterste rij derde van rechts op feest 50 jaar klokkenluide Willem Sijtsma
 497. pasfoto
 498. pasfoto 09-06-1987
 499. Met ouders en broers
 500. In kantine blikfabriek
 501. In het loodgietersvak
 502. Richt Mollema 2010
 503. Persoonsbewijs Richt Mollema.1
 504. Diamanten speld voor beste idee (2)
 505. Als militair
 506. Terug uit Frankrijk
 507. Ouderlijk huis Richt Mollema 1956
 508. Huishoudschool
 509. Getuigschrift R Mollema.2
 510. Eerste auto Richt Mollema
 511. UVV
 512. The Jolly Schoolmasters 1963
 513. Heidebloempje 1972 olv Sierd de Boer
 514. 0768 Jan Kooistra en Hein Joustra
 515. Brassband Wilhelmina 90 jaar (1989)
 516. De Rank bij de kerk
 517. Sjoerd de Boer
 518. Sjoerd de Boer 6
 519. 2 onbekende mannen
 520. Gezin Hein Joustra
 521. Sjoerd de Boer 5
 522. Sjoerd de Boer 4
 523. Sjoerd de Boer 3
 524. Sjoerd de Boer 2
 525. Brassband De Bazuin Triemen-Westergeest 1975
 526. Muziekfeest Dokkum 1897
 527. Muziekfeest Dokkum 1897
 528. Muziekfeest Dokkum 1897
 529. Muziekfeest Dokkum 1897
 530. Muziekfeest Dokkum 1897
 531. Muziekfeest Dokkum 1897
 532. Anna Botma Terpstra
 533. Anna Visser
 534. Anna Terpstra
 535. Anna Maria Idsardi
 536. Anna Douma
 537. Anna Botma Terpstra
 538. B.J. Heeringa
 539. Anne Castelein
 540. Anna W. Visser
 541. Anna Vissernnicht van Sytse Visser karrider
 542. Boerderij Jousma te Medhuizen
 543. Betje Idsardi
 544. Berend W. Terpstra
 545. Berend Hannema
 546. Berber Streekstra
 547. Baaie Idsardi Hiemstra geh met Jan F Idsardi
 548. de Jonge
 549. Dirk Dirks Hartmans
 550. Dirk Humalda
 551. Cobe de Jong (nicht Jan Tj Alberda)
 552. Coba de Jong
 553. Broer Terpstra gh Ytje Hiemstra
 554. Dirk Poortinga
 555. Doet Terpstra
 556. Dr de Boer
 557. Douwe Plantinga onderwijzer, tijdens een schoolreisje
 558. Ds Groenewoud
 559. E Jousma Alberda
 560. E Jousma Alberda met Hille Jousma
 561. Ds Buitendijk
 562. Eelkje Alberda
 563. Eelkje Jans Alberda
 564. Eelkje Botma Jousma
 565. Emke Alberda 2
 566. Elisabeth Roos getrouwd met Jan Tj Douma 13 jaar
 567. Eke Aants Zijlstra
 568. Eelkjen en Melis Alberda
 569. Eelkje Meindertsma
 570. Emke Hiemstra getrouwd met Frans Minnes de Jong
 571. Emke de Jong
 572. Emke de Jong 2
 573. Emke de Jong (gh W Terpstra)
 574. Emke Alberda
 575. Emke Alberda zuster van Maaike en Jan
 576. FAM Mporinanx Duitser in Nederland
 577. Ettje J Hiemstra
 578. Etje J Alberda
 579. Ernst Beek
 580. Emkje Jousma Alberda
 581. Emkje J Hiemstra geh met M de Jong
 582. Frans de Jong
 583. Former Jans Idsardi
 584. Folkert Jacobs Botma
 585. Folkert Easges Botma
 586. Fetze Alberda
 587. Gegevens Dirk Dirks Hartmans
 588. Gegevens Berend Johanes Hartmans
 589. Geertje Aisma
 590. Frans Minnes de Jong geh met Emkje Jans Hiemstra
 591. Frans Minnes de Jong
 592. Gegevens Maaike Melis Hartmans
 593. Gegevens Jatje Willems Hannema
 594. Gegevens Jan F Idsardi
 595. Gegevens Hartmans
 596. Gegevens Geertje Aisma
 597. Genealogie Alberda
 598. Genealogie Alberda 2
 599. Gegevens Tjallina Miedema
 600. Gerrit Sjoerds van de Mossel
 601. Gerrit P Dijkstra Nes
 602. Gerrit B Krol
 603. Gereformeerde School te EE groep III
 604. Grietje Douma dr van Rienk Douma verloofde van Fetze Alb
 605. Grietje Bergmans
 606. Griet Puma
 607. Gosse Terpstra
 608. Gosse Jans Hiemstra geh met Ytje Prins
 609. Gosse Br. Terpstra
 610. Heiltje J. Alberda
 611. Hartmans gegevens
 612. Hartman Hartmans geh met Maaike Melis Hartymans en weduwe van Jan Tjallings Alberda
 613. Harm Meinsma van Paesens
 614. Grietje Sybrens Douma ol 21 mei 1905
 615. Ids Pieters Meidersma
 616. Ids P. Meindesma
 617. Ids B. Heeringa
 618. Huwelijksadvertentie Klaas Wiersma en Deeuwke Sijtsma
 619. Hiltje Terpstra
 620. Hiltje Terpstra zr van W.B. Terpstra
 621. J. Tj Alberda
 622. J. Tj Alberda 2
 623. J. Gorter en W. Gorter
 624. Itje Huizinga
 625. Imco Minnes de Jong
 626. Idske Romar huishoudster van Hartman hartmans
 627. Jan Alberda en Tjipke Wassenaar (vertrokke naar Amerika
 628. Jakob Hendriks Obma
 629. Jacobje de Jong de Jong
 630. Jacoba Jacobs de Jong
 631. Jacob Fr de Jong
 632. Jaap Minnes de Jong
 633. Jan Gosses Hiemstra geh met Sijke A Bosch
 634. Jan Gosses Hiemstra 2
 635. Jan Fr de Jong
 636. Jan Fr de Jong broer van Sijke
 637. Jan F. Idsardi
 638. Jan F. de Jong
 639. Jan P van der Woude geh met Tjitske Althuizius
 640. Jan Korn. Botma
 641. Jan Joh Althuizius
 642. Jan Jans Alberda
 643. Jan Jans Alberda 2
 644. Jan Gosses Hiemstra
 645. Jan Tj Alberda
 646. Jan Tj Alberda geh met Maaike Melis Hartmans
 647. Jan Tj Alberda 2
 648. Jan Terpstra
 649. Janke Jousma
 650. Jan Tjallings Alberda
 651. Jan Tjallings Alberda 2
 652. Jan Tjalling Alberda
 653. Jan Tjalling Alberda en Sijke Terpstra
 654. Jan Tjalling Alberda en Sijke Broers Terpstra
 655. Jantje Miedema geh met Hendrik Smit Hardegarijp
 656. Jantje G. Hiemstra
 657. Jantje G. Hiemstra 2
 658. Jantje Feddema dv Feddema en Wytske M de Jong
 659. Jantje Dreijer
 660. Johannes Douwes Beintema
 661. Jifke Weiland
 662. Jatje Willems Idsardi
 663. Jantje Veenstra
 664. Jantje Veenstra dv kapitein Veenstra en vrouw Suzanna
 665. Klaas Jac de Jong
 666. Klaas de Jong
 667. Klaas de Jong, Jan Tj Alberda en Douwe P. Douwes
 668. Klaas B. Krol
 669. K.D.Beintema
 670. K (Sietse) de Jong, polder O en W Dongeradeel
 671. Laatste jachtdag 1895
 672. Krol overzicht
 673. korte beschrijving
 674. Kornelis Botma (gh Anna Terpstra
 675. Koldijk
 676. Maaike Hartmans geh met Jan Tj Alberda
 677. Maaike en Emke Alberda
 678. Maaike Alberda
 679. Maaike Alberda 2
 680. M. Jousma
 681. Lysbeth de Roos gehuwd met Jan Tj Douma kindermeid bij Alberda
 682. Maaike M Hartmans
 683. Maaike Jousma dv Siebe Jousma Eelkje Alberda
 684. Maaike Jansma getrouwd met Pieter de Boer
 685. Maaike Hartmans
 686. Maaike Hartmans met Melis Alberda
 687. Maaike van Tjalling en Emke Alberda en kinderen van Melis Alberda
 688. Maaike Melis Hartmans
 689. Martha Alberda met dochter Nieske wie gehuwd is met ds Warmolts
 690. Martha Alberda 2
 691. Martha Alberda (zuster van Tjalling) en vrouw van Rienk
 692. Marika Jaasma
 693. Melis Alberda 7-6-1925=4-1-1944
 694. Meester Yntema
 695. Meester Bulthuis van Raard
 696. Martha Alberda
 697. Martha Alberda met dochter Nyncke Idsardi
 698. Melis Alberda2
 699. Melis Alberda
 700. Mina Pouwels geh met Minne de Jong
 701. Mina Pauwels, vrouw van Minne de Jong
 702. Mevr Ds Buitendijk
 703. Melis Jans Alberda geh Sijke de Jong
 704. Mina Pouwels geh met Minne fr de Jong
 705. Melis J.Alberda
 706. Namen Poeziealbum 2
 707. Naentske N Wynia
 708. Minne Frans de Jong zv Frans Minnes en Emke Hiemstra
 709. Minne Fr de Jong geh met Mina Pouwels
 710. Minne de Jong, broer van Sijke Alberda de Jong
 711. Namen Poeziealbum 3
 712. Nienke Sytsma
 713. Nienke Idsardi
 714. Namen Poeziealbum
 715. Namen Poeziealbum 4
 716. Nynke Terpstra 2
 717. Nynke Korn. Botma
 718. Nynke Idsardi
 719. NN Terpstra
 720. NN Ettje Jans Hiemstra of Baaije dv Jan G. Hiemstra
 721. O4
 722. O3
 723. O2
 724. O1
 725. Nynke Terpstra
 726. O10
 727. O9
 728. O8
 729. O7
 730. O6
 731. O5
 732. O15
 733. O14
 734. O13
 735. O12
 736. O11
 737. O20
 738. O19
 739. O18
 740. O17
 741. O16
 742. O23
 743. O22
 744. O26
 745. O24
 746. O21
 747. O28
 748. O27
 749. Onbekend 2
 750. O30
 751. O29
 752. Onbekend 3
 753. Onbekend 6
 754. Onbekend 6 (foto genomen in Kampen)
 755. Onbekend 5
 756. Onbekend 4
 757. Onbekend 8
 758. Onbekend 7
 759. Onbekend 13
 760. Onbekend 12
 761. Onbekend 11
 762. Onbekend 10
 763. Onbekend 9
 764. Onbekend 18
 765. Onbekend 17
 766. Onbekend 16
 767. Onbekend 15
 768. Onbekend 14
 769. Onderwijzer van Eke J Alberda 2
 770. Onbekende familie
 771. Onbekend
 772. Onbekend 19
 773. Pier G. Hiemstra
 774. Petronelle Idzinga
 775. Petronella Idzinga
 776. Petronella Boersma
 777. Petronella Boersma later gehuwdmet bakker Scheeringa
 778. Onderwijzer van Eke J Alberda
 779. Reinder Boersma en Maaike Alberda
 780. Pytje Jousma zuster van Siebe
 781. Pietje Ferwerda
 782. Riemke Popes Hartmans
 783. Renske Minnes de Jong
 784. Relatie Trijntje Postma
 785. Relatie met Douma’s
 786. Relatie Bergmans
 787. Rouwbrief Jantje Gosses Hiemstra
 788. Rouwbrief J.F de Jong
 789. Rouwbrief Baukje Rienks
 790. Rienk Idzes idsardi
 791. Rienk Idsardi geh met Martha Alberda
 792. Siebe Wieringa arbeider bij Melis Alberda
 793. Siebe Hilles Jousma
 794. Sibe Hilles Jousma
 795. S Koldijk
 796. Sijke Alberda deJong
 797. Sijke Alberda de Jong
 798. Sijke Alberda de Jong 2
 799. Sietske Y Terpstra gehuwd met Halbe Vogel
 800. Sijke Gosses Hiemstra
 801. Sijke Gosses Hiemstra geh met Hania
 802. Sijke G. Hiemstra
 803. Sijke dv Johanna Maria Hania
 804. Sijke de Jong
 805. Stamboom
 806. Sjoukje Terpstra
 807. Sikjen Tjallings de Boer
 808. Sikjen Johanes Beintema
 809. Sijke Terpstra
 810. Tietje Berends Terpstra
 811. Tet en Jan Fokkema kinderen van Klaas Fokkema en Trijntje Postma, arbeider bij Melis Alb
 812. Taetske Terpstra (dr van WB Terpstra)
 813. Tjerk Spriensma geh met Etje J. Hiemstra
 814. Tjeerd B. Krol
 815. Tjalling Jans Alberda
 816. Tjalling Alberda
 817. Tjitske Hartmans
 818. Tjitske G. Hiemstra
 819. Tjitske Dijkstra
 820. Tjitske Dijkstra 2
 821. Tjets Terpstra
 822. Trijntje Hartmans
 823. Trijntje Groenewold Bos
 824. Trijntje Faber
 825. Trijntje Alberda
 826. Trijntje (Nienke) Sysma
 827. W.J.Douma
 828. Trijntje Weiland
 829. Trijntje Visser
 830. Trijntje Postma gerouwd met Klaas Fokkema arbeider bij Melis Alb
 831. Trijntje Meinsma
 832. Ytje Piers Prins geh met Gose Jans Hiemstra
 833. Ytje Hiemstra gh Br Terpstra
 834. Ymkje Reiding
 835. Wytse Br Terpstra geh Emke de Jong
 836. Wietze Br Terpstra
 837. Wietze Br Terpstra (gh Emke Jac de Jong)
 838. Aaltje Terpstra
 839. Aaltje Terpstra en TrijntjeTerpstra Botma
 840. Ytje Prins geh met Gosse Jans Hiemstra
 841. Ytje Piers Prins geh met Gosse J Hiemstra
 842. Advertentie Berend Willems Terpstra
 843. Advertentie Baukje Pieters Dijkstra
 844. Abeltje Aants Zijlstra
 845. Aaltje Visser
 846. Aalsum
 847. Aalsum Zwarte Mosk
 848. Aalsum terp
 849. Aalsum laantje
 850. Relatie met Douma’s
 851. Anna Bos
 852. Bij Dokkum
 853. Bij Aalsum
 854. Betterwird molen
 855. achter Aalsum
 856. Aankomst te Oostmahorn
 857. Binnenschip
 858. Bij Wetzens
 859. Bij Oostmahorn
 860. Bij Oostmahorn.2
 861. Bij EE
 862. Bij Ee 2
 863. Bruggetje achter Aalsum
 864. Bootje op de zeedijk
 865. Boot Laman de Vries
 866. Boerderij
 867. Binnenvaart schip
 868. De Valom 2
 869. de kastelein quatrebras
 870. Claerkampster terp
 871. Bruggetje te Foudgum
 872. Dokkum Baantje bolwerk
 873. De Zwemmer
 874. de Zwemmer 2
 875. De zwarte mos
 876. De Valom
 877. Dokkum grootdiep
 878. Dokkum Fetze pomp
 879. Molen Zeldenrust te Dokkum
 880. Dokkum Bonte brug
 881. Dokkum Baantjebolwerk
 882. Dokkum keereweer
 883. Dokkum Keereweer (2)
 884. Dokkum Jacob
 885. Dokkum Helling
 886. Dokkum Markt
 887. Dokkum Markt burgemeesterspaal
 888. Dokkum Kleindiep
 889. Dokkum Keesje
 890. Dokkum Keerreweer
 891. Dokkum oude Helling
 892. Dokkum Oosterbolwerk
 893. Dokkum Oosterbolwerk 2
 894. Dokkum Noorderdwinger
 895. Dokkum molen Zeldenrust
 896. Dokkum molen de Hoop
 897. Dokkum station 2
 898. Dokkum station (2)
 899. Dokkum Schoenmakersperk
 900. Dokkum schapdijkje
 901. Dokkum Voorstreek molen Banga
 902. Dokkum tramremise
 903. Dokkum tramremise Woudpoort
 904. Dokkum tolgaarswoning
 905. Dokkum streeksterpoort
 906. Dokkum station
 907. Dokkumer muziekkorps 1909.namen
 908. Dokkumer muziekkorps 1909.namen.2
 909. Dokkumer muziekkorps 1909
 910. Dokkumer laan
 911. Douane vaartuig
 912. Dorpsweggetje
 913. Dorpsvaart
 914. Door de Wouden
 915. Dokkumer Nieuw Zijlen
 916. Ee brughoofd
 917. Driesumermeer
 918. Driesumermeer 2
 919. Drie meiden
 920. Ezumazijl 1
 921. Ee
 922. EE molen
 923. EE Hoge brug
 924. Ezumazijl
 925. Ezumazijl sluis
 926. Ezumazijl haven
 927. Ezumazijl brug
 928. Ezumazijl 2
 929. Foudgum bruggetje
 930. Fiskbourren
 931. Fetze pomp
 932. Ferwerd
 933. Grafsteen te Aalsum
 934. Gemeentehuis
 935. Fries water
 936. Foudgum
 937. Foudgum kerk
 938. Hantum schaapskooi
 939. Hantum molen
 940. Hantum korenmolen
 941. Grote kerk Markt
 942. Groepje mensen
 943. Het Wad
 944. Hardegarijp Hotel Braam
 945. Hantumhuizen
 946. Hantum Terp
 947. Hantum terp (2)
 948. Hogepol
 949. Hogebeintum
 950. Hoge brug
 951. Hiaure molen
 952. Holwerd pier
 953. Holwerd op de steiger
 954. Huis ter Noord
 955. Hooimijten
 956. Holwerd
 957. Janum
 958. Jaagpad
 959. In de tuin te Quatrabras 2
 960. Ierdkarre
 961. Klein Giethoorn
 962. Klein bedrijf
 963. Klein bedrijf in NO Friesland
 964. Klein bedrijf (2)
 965. Kerkje te Aalsum
 966. Keereweer
 967. Melkbusse Wetzens
 968. Markt burgemeesterspaal
 969. Mannen bij bootje
 970. Laantje
 971. Koeien te
 972. Molen
 973. Molen aan de Vliet
 974. Moddergat
 975. Miedema Zathe
 976. Metslawier Ropta
 977. Nes molen
 978. Mooi Friesland
 979. Monument te Dokkumer Nieuwe Zijlen
 980. Onbekend collectie Jacobus van der Werf
 981. Onbekend 2 collectie Jacobus van der Werf
 982. NO Friesland met schoorsteen
 983. Noord Oost Friesland
 984. Nieuwe vuurtoren
 985. Oostmahorn 5
 986. Oostmahorn 4
 987. Oostmahorn 3
 988. Oostmahorn 2
 989. Oostmahorn 1
 990. Oostmahorn (2)
 991. Oostmahorn met de Brakzand
 992. Oostmahorn met de Brakzand 2
 993. Oostmahorn Douaneboot
 994. Oostmahorn douane boot
 995. Oostmahorn aankomst veerboot
 996. Oostmahorn.3
 997. Oostmahorn.2
 998. Oostmahorn Visserbootje
 999. Oostmahorn veerboot
 1000. Oostmahorn steiger
 1001. Oude Helling
 1002. Oude Helling 2
 1003. Oude helling (2)
 1004. Oostrum Schreiershoek
 1005. Oostmahorn
 1006. Oostmahorn.4
 1007. Plaggenhut
 1008. Pier te Holwerd 2
 1009. Paviljoen
 1010. Oude vuurtoren
 1011. Oude kruiwagen
 1012. Oude kar
 1013. Raard de Terp
 1014. Raard de kerk
 1015. Quatrebras
 1016. Quatrabras
 1017. Ploderlandschap
 1018. Schaapskooi NO Friesland (Hantum)
 1019. Schaapskooi 3
 1020. Schaapskooi 2
 1021. Rinsumageest de kapelle
 1022. Rinsmageest De Kapelle
 1023. Raard terp
 1024. Sluisje
 1025. Schreiershoek
 1026. Schapedijkje
 1027. Schaapskooi
 1028. Schaapskooi NO Friesland
 1029. Spinnekopmolen
 1030. Speeltuin Hotel Braam 5
 1031. Speeltuin Hotel Braam 4
 1032. Speeltuin Hotel Braam 3
 1033. Speeltuin Hotel Braam 2
 1034. Speeltuin Hotel Braam 1
 1035. Terp te Hantum
 1036. Ternaard
 1037. Ternaard vaart
 1038. Teijebuorren
 1039. Talma Hoeve
 1040. Talma Hoeve 2
 1041. Veenwoudsterwal
 1042. Veenwoudsterwal op de brug
 1043. Veenwoude de Schierstins
 1044. Veenklooster
 1045. Tjaskermolen
 1046. Watermolen (Hantum)
 1047. Waaxens de Poarte
 1048. vlasruiters
 1049. Vissersbootje
 1050. Vissersbootje op de zeedijk
 1051. Veerboot naar Schiermonnikoog
 1052. Wierum efterbuurt
 1053. Wierum De kerk
 1054. Wetzens
 1055. Wetzens (2)
 1056. Watermolen
 1057. Wierum haven
 1058. Wierum haven.2
 1059. Wierum haven 2
 1060. Wierum haven 1
 1061. Wierum extra
 1062. Wierum3
 1063. Wierum2
 1064. Wierum Wierumer vaart
 1065. Wierum Wierumer vaart 2
 1066. Wierum kerk
 1067. Woonwagens
 1068. Woonwagenkamp
 1069. WL 15
 1070. WL 15 Wierum
 1071. Windmotor bij (Driesum)
 1072. Wierum4
 1073. Zwartewegsend Bos van Ypey
 1074. Wouterswoude
 1075. Wouterswoude laantje
 1076. Woudpoort Tramremise
 1077. Aalsum bruggetje
 1078. Aalsum bruggetje.2
 1079. Aalsum achter de kerk
 1080. Aalsum 3
 1081. Aalsum 2
 1082. Aalsum het Hoog
 1083. Tietje en Antje Meindersma
 1084. Antje Meindersma
 1085. Eelkje F Meindersma
 1086. Eelkje Fetzes Meindersma
 1087. Eelkje Meindersma, Tjalling Alberdaen zoon Fetze
 1088. Eelkje Meindersma
 1089. Douwe Johannes Meindersma
 1090. Geertje Idzes Meindersma
 1091. Eelke Fetzes Meindersma
 1092. Jan P. Meindersma
 1093. Jantje Meindersma Alberda
 1094. Douwe Fetzes Meindersma
 1095. Pieter Fetzes Meindersma en Wilhelmina Sevart
 1096. Pieter Fetzes Meindersma
 1097. Taetske Meindersma
 1098. Tietje Meindersma 2
 1099. Tietje Meindersma
 1100. Tietje Pieters Meindersma
 1101. A en E Meindersma
 1102. Ate B Krol
 1103. Holwerd
 1104. Holwerd chergerwoning
 1105. Holwerd molen
 1106. Huisje in klimop te Hantum
 1107. In de tuin te Quatrabras
 1108. Advertentie Abe Meindersma
 1109. Jaap en Sip Faber op de Doarpstrjitte Lioessens
 1110. Oranjevereniging Lioessens
 1111. Een gezins foto uit 1912
 1112. Klasse foto Lagere school te Nes West Dongeradeel
 1113. Onbekende man misschien uit Nes?
 1114. Te kamperen met o.a. Jaap Faber en Frederik Visser uit Lioessens
 1115. Onbekende foto met in de bestandsnaam H. Bierling
 1116. Onbekende groepsfoto Noordoost Friesland
 1117. Onbekende school foto Noordoost Friesland
 1118. Onbekende soldaten uit Morra Lioessens?
 1119. Onbekende groeps foto
 1120. Een groepsfoto van meisjesvereniging zonnestraaltje uit Morra-Lioessens
 1121. Dorpstraat Lioessens vanaf de kruising met Moarsterwei
 1122. Dorpsfeest Lioesens met de Oranjevereniging in de auto
 1123. Bevrijdingsfeest Napoleontische oorlog 1913 te Lioessens
 1124. Bevrijdingsfeest Napoleontische oorlog feest Lioessens 1913
 1125. Dorpsstraat Lioessens
 1126. Huizen in Lioessens bij de Hervormde kerk
 1127. Boerderij te Morra
 1128. De oude gereformeerde kerk en pastorie te Lioessens
 1129. Hervormde kerk te Lioessens achter afgebroken wijk de vrolijkheid
 1130. Sip Faber en Jacob Dijkstra
 1131. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 40
 1132. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 39
 1133. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 38
 1134. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 37
 1135. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 36
 1136. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 35
 1137. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 34
 1138. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 33
 1139. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 32
 1140. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 31
 1141. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 30
 1142. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 29
 1143. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 28
 1144. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 27
 1145. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 26
 1146. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 25
 1147. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 24
 1148. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 23
 1149. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 22
 1150. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 21
 1151. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 20
 1152. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 19
 1153. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 18
 1154. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 17
 1155. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 16
 1156. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 15
 1157. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 14
 1158. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 13
 1159. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 12
 1160. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 11
 1161. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 10
 1162. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 09
 1163. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 08
 1164. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 07
 1165. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 06
 1166. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 05
 1167. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 04
 1168. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 03
 1169. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 02
 1170. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 01