Beeldbank Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Kollumerpomp 1913
 2. Antje Gorter
 3. Boerderij ‘Groot Kabel’ Kollumerpomp
 4. Ansicht Kollumerpomp 1913
 5. Berend de Groot, Munnekezijl
 6. Berend de Groot, Munnekezijl
 7. Huis Kollumerpomp
 8. Tjebbe Gorter Engwierum
 9. Westermolen, Kollumerpomp
 10. Meisjesvereniging Kollumerpomp
 11. Westermolen, Kollumerpomp
 12. Onbekend echtpaar
 13. Meindert de Boer en Antje Gorter
 14. Ouderenreis Engwierum
 15. Doetje Gorter
 16. Onbekende zusters?
 17. Contributiehuisje Kollumerpomp
 18. Feest in Kollum
 19. Onbekende dame
 20. Onbekende dame
 21. Mogelijk evacuee Janny Posthuma
 22. Onbekende dame met meisje
 23. Onbekend echtpaar
 24. Onbekende jongeman
 25. Onbekende dame
 26. Pieter Gorter
 27. Onbekende dame
 28. Onbekende dame
 29. Onbekende heer
 30. Vier generatie’s 1927 Kollum
 31. Onbekende jongen
 32. Onbekende kinderen
 33. Onbekende heren
 34. Onbekend stel
 35. Marten Gorter en Grietje Steenstra
 36. Gymnastiekvereniging Kollum
 37. Vrouwenvereniging Kollum
 38. Schoolfoto Kollum
 39. Schoolfoto Kollum 1946
 40. Harriet Robroch en Janke Robroch-Veenstra
 41. Martha Brinkman
 42. Onbekende dames
 43. Onbekende dames
 44. Tjitske Gorter en Jan Terpstra
 45. Onbekend echtpaar
 46. Dirk van Wieren
 47. Schoolfoto openbare school te Kollumerpomp
 48. Hiltje Kootstra
 49. Tymen, Kornelis en Willem van der Horn.
 50. Kornelis van der Horn
 51. Familie Dam, Kollumerpomp
 52. Onbekende dame
 53. Riekje Brinkman-Postma?
 54. Onbekende dame
 55. Onbekende man
 56. Popke Popkes Pruiksma
 57. Onbekende dame
 58. Onbekende dame
 59. Onbekende dame
 60. Onbekend echtpaar
 61. Onbekend Gezin
 62. Onbekend meisje
 63. Onbekende man
 64. Onbekend meisje
 65. Onbekend echtpaar
 66. Huwelijk Harm Boonstra en Maaike Nicolai
 67. Grafsteen Albertus Smit.
 68. Onbekend echtpaar
 69. Onbekende dame
 70. Onbekende militair
 71. Onbekende dames
 72. Onbekende dame
 73. Onbekende dame
 74. Onbekende dame
 75. Onbekende vrouw
 76. Wieger Riemersma
 77. Pieter Lania
 78. Jacob Frans Bos
 79. Gerrit Bremer
 80. Onbekende dame
 81. Onbekende mannen
 82. Ruudtje Douma-Medemblik
 83. Onbekende man
 84. Onbekende dame
 85. Onbekend meisje
 86. Onbekend persoon uit Engwierum
 87. Onbekende zusjes
 88. Onbekende dame
 89. Onbekende dame
 90. Onbekende dame
 91. Onbekend gezin
 92. Onbekende dame
 93. Onbekende familie uit Noordoost Friesland
 94. Onbekende uit mogelijk Engwierum of omgeving.
 95. Pieter Gorter en Martha Brinkman
 96. Martha Brinkman
 97. Wietske Brinkman
 98. Reino Keegstra
 99. Onbekend meisje
 100. Onbekende foto met militairen uit Friesland.
 101. Onbekende man
 102. Onbekende dame
 103. Gorter’s Engwierum
 104. Onbekende man
 105. Onbekende jonge man
 106. Jan Mulder
 107. Onbekende foto
 108. Onbekend Engwierum/Dokkumer Nieuwe Zijlen
 109. Antje Pel
 110. Schoolfoto Kollumerpomp
 111. Hendrikje en Aukje Burgsma
 112. Berend de Groot
 113. Fokje de Groot
 114. Woonhuis en werkplaats Kollumerpomp
 115. Winkel Geert Brinkman Kollumerpomp
 116. Janna Knot
 117. Antje Gorter
 118. Menze Nutma en Doetje Nutma-Gorter
 119. Eelkje van der Schaaf
 120. Tjebbe Gorter
 121. Dirk Visser
 122. Wieger Riemersma
 123. Reino en Eelkjen Keegstra
 124. Sietske Helder
 125. Gerrit Bremer
 126. Mannenvereniging Kollumerpomp
 127. Onbekende groep mannen
 128. Onbekende groepsfoto Engwierum?
 129. Christelijke school Kollumerpomp
 130. Kollumerpomp kerk en pastorie
 131. Uniastrjitte Ee
 132. Uniastrjitte Ee
 133. Kentekens Miedema en Prins
 134. Feest Ee
 135. Feest Ee
 136. Feest Ee
 137. Frans van der Heide te Ee
 138. Harm van der Heide te Ee
 139. Harm van der Heide te Ee
 140. Auto vast in de sneeuw te Ee/Tibma
 141. Auto vast in de sneeuw te Ee/Tibma
 142. Siegersma Ee
 143. Brug Kollumerpomp
 144. Kerk Kollumerpomp
 145. Bauke Bremer Kollumerpomp
 146. Ansicht Kollumerpomp
 147. Naaischool Kollumerpomp
 148. Naaischool Kollumerpomp
 149. Bakkerij/woonhuis familie Bremer Kollumerpomp
 150. Kerk en pastorie Kollumerpomp
 151. Ansichtkaart kerk en pastorie Kollumerpomp
 152. Kapsalon Broersma Kollum
 153. Huishoudschool Centraleweg Kollum
 154. Kollumers een dagje uit naar Glimmen
 155. Melkkar Regnerus Meinardystraat Kollum
 156. Gymnastiekvereniging Kollum
 157. Schoolfoto Kollum
 158. Openbaar onderwijs Kollum
 159. Kollumerpomp 1956
 160. Antje Bulthuis-de Vries
 161. Nanning Bulthuis
 162. Zangvereniging Kollum
 163. Turnfeest Kollum
 164. Visclub Kollum
 165. Dokkumer Nieuwe Zijlen of Engwierum?
 166. Dokkumer Nieuwe Zijlen of Engwierum?
 167. Vrouwenvereniging Kollumerpomp
 168. Ansichtkaart Kollumerpomp 1948
 169. Kollumerpomp rijwielzaak familie Brinkman
 170. Kollumerpomp 1928
 171. Kollumerpomp 1922
 172. Molen Kollumerpomp
 173. Foijingaweg Kollumerpomp
 174. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp.
 175. Verbouw Christelijke school te Kollumerpomp
 176. Molen Kollumerpomp
 177. Molen Kollumerpomp 1974
 178. Jongelingsvereniging Kollumerpomp
 179. Gereformeerde kerk Kollumerpomp 1935
 180. Kollumerpomp Foijingaweg
 181. Jan Belgraver
 182. Zangvereniging Looft den Heer Kollumerpomp
 183. Boerderij te Kollumerpomp
 184. Ansicht brug Kollumerpomp 1930
 185. Aanleg betonweg en brug te Kollumerpomp augustus 1935
 186. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 187. Schoolfoto Kollumerpomp 1925
 188. Kollumerpomp 1922
 189. Kollumerpomp
 190. Jacob Frans Bos
 191. Geert Libbes Brinkman en Elisabeth Moning
 192. Frans Jacob Bos en Fokeltje van der Molen
 193. Frans Jacob Bos
 194. Jacob Frans Bos
 195. Landaanwinning bij Kollumerpomp.
 196. Kollumerpompsters een dagje uit.
 197. Personeel Chr. school te Kollumerpomp 1916
 198. Elizabeth Kootstra
 199. Onbekende mensen omgeving Kollumerpomp/Oudwoude.
 200. Boot van Fennema Engwierum
 201. Onbekend echtpaar
 202. Dokkumer Nieuwe Zijlen 1914-1918
 203. Reisje zondagsschool Kollum
 204. Berend de Groot te Munnekezijl
 205. Dokkumer Nieuwe Zijlen
 206. Vooropleiding Landmacht Klas Kollum
 207. Pieter Gorter
 208. Tjebbe Gorter Engwierum
 209. Cafe het Centrum te Kollumerpomp
 210. Tjebbe Sjoeks
 211. Onbekende man uit omgeving Engwierum.
 212. Elisabeth Moning
 213. Smederij familie Sieger de Groot te Kollumerpomp
 214. Familie Dam uit Engwierum?
 215. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 216. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 217. Oogst Westernieuwkruisland Kollumerpomp
 218. Kollumerpomp Brongersmaweg
 219. Kollumerpomp jaren 60
 220. Vrouwenvereniging Kollumerpomp
 221. Boerderij Groot Kabel te Kollumerpomp
 222. Schoolfoto Kollumerpomp 1925
 223. Aanleg betonweg te Kollumerpomp 1935
 224. Tjebbe Gorter
 225. Eelkje Gerbens van der Schaaf
 226. Elisabeth Moning
 227. Lutske Sjoeks
 228. Muziekvereniging de Bazuin Kollumerpomp
 229. Onbekende foto
 230. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 231. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 232. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 233. Aant Jacobs Kingma en Klaaske Klazes Postmus
 234. Schoolfoto Munnekezijl 1939
 235. Dirk Dijkstra en Sjoukje Fokkema
 236. Verzetsmonument bij Kollumerpomp
 237. Graanoogst Westernieuwkruisland Kollumerpomp
 238. Meisjesvereniging Kollumerpomp
 239. Hoofdonderwijzer Botte Visser en zijn vrouw Sipkje Visser-Wiersma
 240. Meisjesvereniging Engwierum
 241. Renze Gorter
 242. Familie Gorter
 243. Tjomme Wijtsma uit Lioessens
 244. Tjomme Wijtsma en dochter Aaltje Wijtsma voor Doarpstrjite 39 Ljussens
 245. Voormalige Bier en wijnhandel en later Garage stenendam te Dokkum
 246. Schoolreisje school Lioessens 1949
 247. Kerk v.d. Ver. Chr. Gem. Ter herinnering aan 25 jarige ambtsjubilé van Dr. C.D. Sax.
 248. Mannen uit Wierum?
 249. Groepsfoto ULO Dokkum
 250. Groepsfoto school Lioessens
 251. Groepsfoto school Lioessens groep 2
 252. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (15)
 253. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (14)
 254. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (13)
 255. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (19)
 256. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (18)
 257. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (17)
 258. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (21)
 259. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (20)
 260. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (16)
 261. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (24)
 262. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (23)
 263. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (22)
 264. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (27)
 265. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (26)
 266. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (30)
 267. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (29)
 268. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (25)
 269. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (34)
 270. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (28)
 271. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (33)
 272. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (32)
 273. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (31)
 274. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (37)
 275. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (36)
 276. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (40)
 277. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (39)
 278. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (35)
 279. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (43)
 280. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (38)
 281. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (46)
 282. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (42)
 283. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (41)
 284. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (45)
 285. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (44)
 286. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (50)
 287. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (49)
 288. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (48)
 289. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (52)
 290. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (51)
 291. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (3)
 292. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (2)
 293. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (1)
 294. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (6)
 295. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (5)
 296. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (9)
 297. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (8)
 298. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (4)
 299. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (12)
 300. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (11)
 301. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (7)
 302. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (47)
 303. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (53)
 304. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (10)
 305. klassefoto onbekende school 1912
 306. Onbekende groep jongens en mannen
 307. Tanks tweede wereldoorlog
 308. Schoolfoto Niawier
 309. Meisje op foto van De Witte Beer, Nieuwestad 121 te Leeuwarden
 310. Landarbeiders
 311. School Nes 1914
 312. Krijgsgevangenen kamp Julianadorp
 313. 2 jongens en een vrouw (onbekend)
 314. Onbekende foto bij het water
 315. Groepsfoto bezoek aan Oranjewoud bij hotel Tjaarda
 316. Schoolfoto Veenwoudsterwal rond 1924
 317. 3 mannen op foto
 318. Schoolfoto Veenwoudsterwal rond 1925
 319. Groepsfoto in kerk via Bouma
 320. Groepsfoto Aukje Zijlstra
 321. Klassefoto Betterwird 1905
 322. klassefoto Betterwird 1905
 323. Klassefoto Betterwird 1905
 324. School Lioessens
 325. Oude gereformeerde kerk en pastorie te Lioessens
 326. Moarsterwei Lioessens zomer
 327. Moarsterwei Lioessens
 328. Melkfabriek, Coöperatieve zuivelfabriek “De Dongeradelen” te Morra Lioessens
 329. Het stalt Lioessens
 330. Hervormde kerk te Lioessens
 331. Wilco van Holdinga
 332. wn6
 333. Worp Ropta
 334. Christiaan Wust
 335. wust2
 336. wust3
 337. 12 apostelen boom begraafplaats Dokkum
 338. 12 apostelen boom Tzummarum A .v.d. Zee
 339. Epposteen
 340. Abraham Sipma zilver theepot groot 1717
 341. A.J. van Egten Ferwerd
 342. Anjum kerk
 343. anjum kerk2
 344. anjum luchtfoto
 345. Anno 1615
 346. baksteen Ee
 347. boomsma
 348. bornwirderzijl
 349. cjwiersma kanteen
 350. cjwiersma kanttwee
 351. dameskoor nes
 352. De Aelsen Poort te Dokkum 1723
 353. dockum1649blaeu
 354. doed holdinga
 355. dokkum 1572
 356. dokkum denarius002v
 357. dokkum kaart
 358. Dokkum_ansicht084
 359. Dokkum_ansicht086
 360. Dokkum2
 361. donger
 362. drieling
 363. Ds[1]._TH._D._voor_pastorie_in_Wons
 364. Ds[1]._THeunis_Doekes_Prins_bestandstyp
 365. DSC00766
 366. DSC00767
 367. DSC02689
 368. DSC02842
 369. Eimert collecteert
 370. Eimert Smits
 371. Eimert Smitsen
 372. Eppo sarcofaag
 373. Esonstad
 374. excursie1
 375. excursie2
 376. excursie3
 377. excursie4
 378. excursie8
 379. excursie9
 380. excursie10
 381. excursie11
 382. excursie12
 383. excursie13
 384. excursie14
 385. excursie15
 386. excursie16
 387. excursie17
 388. excursie18
 389. excursie19
 390. excursie20
 391. Ezumazijl
 392. ezumazijl1900
 393. friso
 394. Gerard de Weger
 395. gereedschapschoenm
 396. goudenhand1
 397. goudenhand2
 398. goudenhand3
 399. grietje helder
 400. grietjehelder
 401. Groglepeltje Sinia 1813a
 402. Groglepeltje Sinia 1813b
 403. Hantum
 404. holdingastate
 405. holdingastate1
 406. IM001135
 407. IM001179
 408. IM001181
 409. Image18
 410. Interieur kerk Wierum
 411. janjelles
 412. jurjenjanronner-trientjemekkes-arjeneelkesronner
 413. Kerk Wierum
 414. kerkanjum1
 415. kerkanjum2
 416. kerkanjum3
 417. kerkee1
 418. kerkee2
 419. kerkee3
 420. kerkee4
 421. Kleuterschool Ee 1957
 422. kommerzijl1904
 423. Krantenartikel
 424. ledendag2005c
 425. Rosario_zondagsschool_2
 426. sierksma wibe
 427. sinterklaas- jan steen1665
 428. slagcamperduin
 429. speelgoedapotheek dokkum
 430. steen ee in leeuwarden
 431. Streekarchief
 432. nieuwcollegie3
 433. nieuwcollegie2
 434. nieuwcollegie1
 435. Niawier
 436. narwaltand fries museum
 437. Nabij Halvemaanspoort Dokkum rond 1910
 438. munnekezijl24b
 439. Maria Anna van Holdinga wed Camstra
 440. ledendag2005f
 441. nieuwcollegie4
 442. NO Friesl2
 443. NOFriesland1
 444. omgongEe1919
 445. oostergo
 446. Preekstoel Kerk Wierum
 447. prinswillem
 448. Rosario_zondagsschool_1
 449. streekarchief1
 450. tapijtdokkum
 451. Streekarchivaris
 452. Sydts van Juckema
 453. tapijtburgerboek
 454. tjepcke van aylva
 455. turkstra-anjum
 456. Uitreiking boek
 457. Van Juckema, Tsjaerda
 458. vierdeengoorlogfries
 459. viersen-oeble_ypes_met_stemburo_1934
 460. waddenijs
 461. waldastadhuisdokkum
 462. wealtsjeaeltspostweduwe1927
 463. Wierum(1)
 464. Wierum
 465. toren nes ameland
 466. schoolklas Ee 1954
 467. Wilco van Holdinga(1)
 468. Noorderbolwerk Dokkum op Aanzichtkaart
 469. Georg thoe Schwartzenberg
 470. Zomer 1946
 471. Witte geit Teatske 14 KS
 472. Vanaf de Ulo naar huis
 473. Opening Eendracht 1976 door vader Pieter Geertsma
 474. Hoogste aantal punten van de dag, Een nieuwe Cornet voor de muziekvereniging
 475. Eerste huisje
 476. De eerste auto
 477. D Geertsma achterste rij derde van rechts op feest 50 jaar klokkenluide Willem Sijtsma
 478. pasfoto
 479. pasfoto 09-06-1987
 480. Met ouders en broers
 481. In kantine blikfabriek
 482. In het loodgietersvak
 483. Richt Mollema 2010
 484. Persoonsbewijs Richt Mollema.1
 485. Diamanten speld voor beste idee (2)
 486. Als militair
 487. Terug uit Frankrijk
 488. Ouderlijk huis Richt Mollema 1956
 489. Huishoudschool
 490. Getuigschrift R Mollema.2
 491. Eerste auto Richt Mollema
 492. UVV
 493. The Jolly Schoolmasters 1963
 494. Heidebloempje 1972 olv Sierd de Boer
 495. 0768 Jan Kooistra en Hein Joustra
 496. Brassband Wilhelmina 90 jaar (1989)
 497. De Rank bij de kerk
 498. Sjoerd de Boer
 499. Sjoerd de Boer 6
 500. 2 onbekende mannen
 501. Gezin Hein Joustra
 502. Sjoerd de Boer 5
 503. Sjoerd de Boer 4
 504. Sjoerd de Boer 3
 505. Sjoerd de Boer 2
 506. Brassband De Bazuin Triemen-Westergeest 1975
 507. Muziekfeest Dokkum 1897
 508. Muziekfeest Dokkum 1897
 509. Muziekfeest Dokkum 1897
 510. Muziekfeest Dokkum 1897
 511. Muziekfeest Dokkum 1897
 512. Muziekfeest Dokkum 1897
 513. Anna Botma Terpstra
 514. Anna Visser
 515. Anna Terpstra
 516. Anna Maria Idsardi
 517. Anna Douma
 518. Anna Botma Terpstra
 519. B.J. Heeringa
 520. Anne Castelein
 521. Anna W. Visser
 522. Anna Vissernnicht van Sytse Visser karrider
 523. Boerderij Jousma te Medhuizen
 524. Betje Idsardi
 525. Berend W. Terpstra
 526. Berend Hannema
 527. Berber Streekstra
 528. Baaie Idsardi Hiemstra geh met Jan F Idsardi
 529. de Jonge
 530. Dirk Dirks Hartmans
 531. Dirk Humalda
 532. Cobe de Jong (nicht Jan Tj Alberda)
 533. Coba de Jong
 534. Broer Terpstra gh Ytje Hiemstra
 535. Dirk Poortinga
 536. Doet Terpstra
 537. Dr de Boer
 538. Douwe Plantinga onderwijzer, tijdens een schoolreisje
 539. Ds Groenewoud
 540. E Jousma Alberda
 541. E Jousma Alberda met Hille Jousma
 542. Ds Buitendijk
 543. Eelkje Alberda
 544. Eelkje Jans Alberda
 545. Eelkje Botma Jousma
 546. Emke Alberda 2
 547. Elisabeth Roos getrouwd met Jan Tj Douma 13 jaar
 548. Eke Aants Zijlstra
 549. Eelkjen en Melis Alberda
 550. Eelkje Meindertsma
 551. Emke Hiemstra getrouwd met Frans Minnes de Jong
 552. Emke de Jong
 553. Emke de Jong 2
 554. Emke de Jong (gh W Terpstra)
 555. Emke Alberda
 556. Emke Alberda zuster van Maaike en Jan
 557. FAM Mporinanx Duitser in Nederland
 558. Ettje J Hiemstra
 559. Etje J Alberda
 560. Ernst Beek
 561. Emkje Jousma Alberda
 562. Emkje J Hiemstra geh met M de Jong
 563. Frans de Jong
 564. Former Jans Idsardi
 565. Folkert Jacobs Botma
 566. Folkert Easges Botma
 567. Fetze Alberda
 568. Gegevens Dirk Dirks Hartmans
 569. Gegevens Berend Johanes Hartmans
 570. Geertje Aisma
 571. Frans Minnes de Jong geh met Emkje Jans Hiemstra
 572. Frans Minnes de Jong
 573. Gegevens Maaike Melis Hartmans
 574. Gegevens Jatje Willems Hannema
 575. Gegevens Jan F Idsardi
 576. Gegevens Hartmans
 577. Gegevens Geertje Aisma
 578. Genealogie Alberda
 579. Genealogie Alberda 2
 580. Gegevens Tjallina Miedema
 581. Gerrit Sjoerds van de Mossel
 582. Gerrit P Dijkstra Nes
 583. Gerrit B Krol
 584. Gereformeerde School te EE groep III
 585. Grietje Douma dr van Rienk Douma verloofde van Fetze Alb
 586. Grietje Bergmans
 587. Griet Puma
 588. Gosse Terpstra
 589. Gosse Jans Hiemstra geh met Ytje Prins
 590. Gosse Br. Terpstra
 591. Heiltje J. Alberda
 592. Hartmans gegevens
 593. Hartman Hartmans geh met Maaike Melis Hartymans en weduwe van Jan Tjallings Alberda
 594. Harm Meinsma van Paesens
 595. Grietje Sybrens Douma ol 21 mei 1905
 596. Ids Pieters Meidersma
 597. Ids P. Meindesma
 598. Ids B. Heeringa
 599. Huwelijksadvertentie Klaas Wiersma en Deeuwke Sijtsma
 600. Hiltje Terpstra
 601. Hiltje Terpstra zr van W.B. Terpstra
 602. J. Tj Alberda
 603. J. Tj Alberda 2
 604. J. Gorter en W. Gorter
 605. Itje Huizinga
 606. Imco Minnes de Jong
 607. Idske Romar huishoudster van Hartman hartmans
 608. Jan Alberda en Tjipke Wassenaar (vertrokke naar Amerika
 609. Jakob Hendriks Obma
 610. Jacobje de Jong de Jong
 611. Jacoba Jacobs de Jong
 612. Jacob Fr de Jong
 613. Jaap Minnes de Jong
 614. Jan Gosses Hiemstra geh met Sijke A Bosch
 615. Jan Gosses Hiemstra 2
 616. Jan Fr de Jong
 617. Jan Fr de Jong broer van Sijke
 618. Jan F. Idsardi
 619. Jan F. de Jong
 620. Jan P van der Woude geh met Tjitske Althuizius
 621. Jan Korn. Botma
 622. Jan Joh Althuizius
 623. Jan Jans Alberda
 624. Jan Jans Alberda 2
 625. Jan Gosses Hiemstra
 626. Jan Tj Alberda
 627. Jan Tj Alberda geh met Maaike Melis Hartmans
 628. Jan Tj Alberda 2
 629. Jan Terpstra
 630. Janke Jousma
 631. Jan Tjallings Alberda
 632. Jan Tjallings Alberda 2
 633. Jan Tjalling Alberda
 634. Jan Tjalling Alberda en Sijke Terpstra
 635. Jan Tjalling Alberda en Sijke Broers Terpstra
 636. Jantje Miedema geh met Hendrik Smit Hardegarijp
 637. Jantje G. Hiemstra
 638. Jantje G. Hiemstra 2
 639. Jantje Feddema dv Feddema en Wytske M de Jong
 640. Jantje Dreijer
 641. Johannes Douwes Beintema
 642. Jifke Weiland
 643. Jatje Willems Idsardi
 644. Jantje Veenstra
 645. Jantje Veenstra dv kapitein Veenstra en vrouw Suzanna
 646. Klaas Jac de Jong
 647. Klaas de Jong
 648. Klaas de Jong, Jan Tj Alberda en Douwe P. Douwes
 649. Klaas B. Krol
 650. K.D.Beintema
 651. K (Sietse) de Jong, polder O en W Dongeradeel
 652. Laatste jachtdag 1895
 653. Krol overzicht
 654. korte beschrijving
 655. Kornelis Botma (gh Anna Terpstra
 656. Koldijk
 657. Maaike Hartmans geh met Jan Tj Alberda
 658. Maaike en Emke Alberda
 659. Maaike Alberda
 660. Maaike Alberda 2
 661. M. Jousma
 662. Lysbeth de Roos gehuwd met Jan Tj Douma kindermeid bij Alberda
 663. Maaike M Hartmans
 664. Maaike Jousma dv Siebe Jousma Eelkje Alberda
 665. Maaike Jansma getrouwd met Pieter de Boer
 666. Maaike Hartmans
 667. Maaike Hartmans met Melis Alberda
 668. Maaike van Tjalling en Emke Alberda en kinderen van Melis Alberda
 669. Maaike Melis Hartmans
 670. Martha Alberda met dochter Nieske wie gehuwd is met ds Warmolts
 671. Martha Alberda 2
 672. Martha Alberda (zuster van Tjalling) en vrouw van Rienk
 673. Marika Jaasma
 674. Melis Alberda 7-6-1925=4-1-1944
 675. Meester Yntema
 676. Meester Bulthuis van Raard
 677. Martha Alberda
 678. Martha Alberda met dochter Nyncke Idsardi
 679. Melis Alberda2
 680. Melis Alberda
 681. Mina Pouwels geh met Minne de Jong
 682. Mina Pauwels, vrouw van Minne de Jong
 683. Mevr Ds Buitendijk
 684. Melis Jans Alberda geh Sijke de Jong
 685. Mina Pouwels geh met Minne fr de Jong
 686. Melis J.Alberda
 687. Namen Poeziealbum 2
 688. Naentske N Wynia
 689. Minne Frans de Jong zv Frans Minnes en Emke Hiemstra
 690. Minne Fr de Jong geh met Mina Pouwels
 691. Minne de Jong, broer van Sijke Alberda de Jong
 692. Namen Poeziealbum 3
 693. Nienke Sytsma
 694. Nienke Idsardi
 695. Namen Poeziealbum
 696. Namen Poeziealbum 4
 697. Nynke Terpstra 2
 698. Nynke Korn. Botma
 699. Nynke Idsardi
 700. NN Terpstra
 701. NN Ettje Jans Hiemstra of Baaije dv Jan G. Hiemstra
 702. O4
 703. O3
 704. O2
 705. O1
 706. Nynke Terpstra
 707. O10
 708. O9
 709. O8
 710. O7
 711. O6
 712. O5
 713. O15
 714. O14
 715. O13
 716. O12
 717. O11
 718. O20
 719. O19
 720. O18
 721. O17
 722. O16
 723. O23
 724. O22
 725. O26
 726. O24
 727. O21
 728. O28
 729. O27
 730. Onbekend 2
 731. O30
 732. O29
 733. Onbekend 3
 734. Onbekend 6
 735. Onbekend 6 (foto genomen in Kampen)
 736. Onbekend 5
 737. Onbekend 4
 738. Onbekend 8
 739. Onbekend 7
 740. Onbekend 13
 741. Onbekend 12
 742. Onbekend 11
 743. Onbekend 10
 744. Onbekend 9
 745. Onbekend 18
 746. Onbekend 17
 747. Onbekend 16
 748. Onbekend 15
 749. Onbekend 14
 750. Onderwijzer van Eke J Alberda 2
 751. Onbekende familie
 752. Onbekend
 753. Onbekend 19
 754. Pier G. Hiemstra
 755. Petronelle Idzinga
 756. Petronella Idzinga
 757. Petronella Boersma
 758. Petronella Boersma later gehuwdmet bakker Scheeringa
 759. Onderwijzer van Eke J Alberda
 760. Reinder Boersma en Maaike Alberda
 761. Pytje Jousma zuster van Siebe
 762. Pietje Ferwerda
 763. Riemke Popes Hartmans
 764. Renske Minnes de Jong
 765. Relatie Trijntje Postma
 766. Relatie met Douma’s
 767. Relatie Bergmans
 768. Rouwbrief Jantje Gosses Hiemstra
 769. Rouwbrief J.F de Jong
 770. Rouwbrief Baukje Rienks
 771. Rienk Idzes idsardi
 772. Rienk Idsardi geh met Martha Alberda
 773. Siebe Wieringa arbeider bij Melis Alberda
 774. Siebe Hilles Jousma
 775. Sibe Hilles Jousma
 776. S Koldijk
 777. Sijke Alberda deJong
 778. Sijke Alberda de Jong
 779. Sijke Alberda de Jong 2
 780. Sietske Y Terpstra gehuwd met Halbe Vogel
 781. Sijke Gosses Hiemstra
 782. Sijke Gosses Hiemstra geh met Hania
 783. Sijke G. Hiemstra
 784. Sijke dv Johanna Maria Hania
 785. Sijke de Jong
 786. Stamboom
 787. Sjoukje Terpstra
 788. Sikjen Tjallings de Boer
 789. Sikjen Johanes Beintema
 790. Sijke Terpstra
 791. Tietje Berends Terpstra
 792. Tet en Jan Fokkema kinderen van Klaas Fokkema en Trijntje Postma, arbeider bij Melis Alb
 793. Taetske Terpstra (dr van WB Terpstra)
 794. Tjerk Spriensma geh met Etje J. Hiemstra
 795. Tjeerd B. Krol
 796. Tjalling Jans Alberda
 797. Tjalling Alberda
 798. Tjitske Hartmans
 799. Tjitske G. Hiemstra
 800. Tjitske Dijkstra
 801. Tjitske Dijkstra 2
 802. Tjets Terpstra
 803. Trijntje Hartmans
 804. Trijntje Groenewold Bos
 805. Trijntje Faber
 806. Trijntje Alberda
 807. Trijntje (Nienke) Sysma
 808. W.J.Douma
 809. Trijntje Weiland
 810. Trijntje Visser
 811. Trijntje Postma gerouwd met Klaas Fokkema arbeider bij Melis Alb
 812. Trijntje Meinsma
 813. Ytje Piers Prins geh met Gose Jans Hiemstra
 814. Ytje Hiemstra gh Br Terpstra
 815. Ymkje Reiding
 816. Wytse Br Terpstra geh Emke de Jong
 817. Wietze Br Terpstra
 818. Wietze Br Terpstra (gh Emke Jac de Jong)
 819. Aaltje Terpstra
 820. Aaltje Terpstra en TrijntjeTerpstra Botma
 821. Ytje Prins geh met Gosse Jans Hiemstra
 822. Ytje Piers Prins geh met Gosse J Hiemstra
 823. Advertentie Berend Willems Terpstra
 824. Advertentie Baukje Pieters Dijkstra
 825. Abeltje Aants Zijlstra
 826. Aaltje Visser
 827. Aalsum
 828. Aalsum Zwarte Mosk
 829. Aalsum terp
 830. Aalsum laantje
 831. Relatie met Douma’s
 832. Anna Bos
 833. Bij Dokkum
 834. Bij Aalsum
 835. Betterwird molen
 836. achter Aalsum
 837. Aankomst te Oostmahorn
 838. Binnenschip
 839. Bij Wetzens
 840. Bij Oostmahorn
 841. Bij Oostmahorn.2
 842. Bij EE
 843. Bij Ee 2
 844. Bruggetje achter Aalsum
 845. Bootje op de zeedijk
 846. Boot Laman de Vries
 847. Boerderij
 848. Binnenvaart schip
 849. De Valom 2
 850. de kastelein quatrebras
 851. Claerkampster terp
 852. Bruggetje te Foudgum
 853. Dokkum Baantje bolwerk
 854. De Zwemmer
 855. de Zwemmer 2
 856. De zwarte mos
 857. De Valom
 858. Dokkum grootdiep
 859. Dokkum Fetze pomp
 860. Molen Zeldenrust te Dokkum
 861. Dokkum Bonte brug
 862. Dokkum Baantjebolwerk
 863. Dokkum keereweer
 864. Dokkum Keereweer (2)
 865. Dokkum Jacob
 866. Dokkum Helling
 867. Dokkum Markt
 868. Dokkum Markt burgemeesterspaal
 869. Dokkum Kleindiep
 870. Dokkum Keesje
 871. Dokkum Keerreweer
 872. Dokkum oude Helling
 873. Dokkum Oosterbolwerk
 874. Dokkum Oosterbolwerk 2
 875. Dokkum Noorderdwinger
 876. Dokkum molen Zeldenrust
 877. Dokkum molen de Hoop
 878. Dokkum station 2
 879. Dokkum station (2)
 880. Dokkum Schoenmakersperk
 881. Dokkum schapdijkje
 882. Dokkum Voorstreek molen Banga
 883. Dokkum tramremise
 884. Dokkum tramremise Woudpoort
 885. Dokkum tolgaarswoning
 886. Dokkum streeksterpoort
 887. Dokkum station
 888. Dokkumer muziekkorps 1909.namen
 889. Dokkumer muziekkorps 1909.namen.2
 890. Dokkumer muziekkorps 1909
 891. Dokkumer laan
 892. Douane vaartuig
 893. Dorpsweggetje
 894. Dorpsvaart
 895. Door de Wouden
 896. Dokkumer Nieuw Zijlen
 897. Ee brughoofd
 898. Driesumermeer
 899. Driesumermeer 2
 900. Drie meiden
 901. Ezumazijl 1
 902. Ee
 903. EE molen
 904. EE Hoge brug
 905. Ezumazijl
 906. Ezumazijl sluis
 907. Ezumazijl haven
 908. Ezumazijl brug
 909. Ezumazijl 2
 910. Foudgum bruggetje
 911. Fiskbourren
 912. Fetze pomp
 913. Ferwerd
 914. Grafsteen te Aalsum
 915. Gemeentehuis
 916. Fries water
 917. Foudgum
 918. Foudgum kerk
 919. Hantum schaapskooi
 920. Hantum molen
 921. Hantum korenmolen
 922. Grote kerk Markt
 923. Groepje mensen
 924. Het Wad
 925. Hardegarijp Hotel Braam
 926. Hantumhuizen
 927. Hantum Terp
 928. Hantum terp (2)
 929. Hogepol
 930. Hogebeintum
 931. Hoge brug
 932. Hiaure molen
 933. Holwerd pier
 934. Holwerd op de steiger
 935. Huis ter Noord
 936. Hooimijten
 937. Holwerd
 938. Janum
 939. Jaagpad
 940. In de tuin te Quatrabras 2
 941. Ierdkarre
 942. Klein Giethoorn
 943. Klein bedrijf
 944. Klein bedrijf in NO Friesland
 945. Klein bedrijf (2)
 946. Kerkje te Aalsum
 947. Keereweer
 948. Melkbusse Wetzens
 949. Markt burgemeesterspaal
 950. Mannen bij bootje
 951. Laantje
 952. Koeien te
 953. Molen
 954. Molen aan de Vliet
 955. Moddergat
 956. Miedema Zathe
 957. Metslawier Ropta
 958. Nes molen
 959. Mooi Friesland
 960. Monument te Dokkumer Nieuwe Zijlen
 961. Onbekend collectie Jacobus van der Werf
 962. Onbekend 2 collectie Jacobus van der Werf
 963. NO Friesland met schoorsteen
 964. Noord Oost Friesland
 965. Nieuwe vuurtoren
 966. Oostmahorn 5
 967. Oostmahorn 4
 968. Oostmahorn 3
 969. Oostmahorn 2
 970. Oostmahorn 1
 971. Oostmahorn (2)
 972. Oostmahorn met de Brakzand
 973. Oostmahorn met de Brakzand 2
 974. Oostmahorn Douaneboot
 975. Oostmahorn douane boot
 976. Oostmahorn aankomst veerboot
 977. Oostmahorn.3
 978. Oostmahorn.2
 979. Oostmahorn Visserbootje
 980. Oostmahorn veerboot
 981. Oostmahorn steiger
 982. Oude Helling
 983. Oude Helling 2
 984. Oude helling (2)
 985. Oostrum Schreiershoek
 986. Oostmahorn
 987. Oostmahorn.4
 988. Plaggenhut
 989. Pier te Holwerd 2
 990. Paviljoen
 991. Oude vuurtoren
 992. Oude kruiwagen
 993. Oude kar
 994. Raard de Terp
 995. Raard de kerk
 996. Quatrebras
 997. Quatrabras
 998. Ploderlandschap
 999. Schaapskooi NO Friesland (Hantum)
 1000. Schaapskooi 3
 1001. Schaapskooi 2
 1002. Rinsumageest de kapelle
 1003. Rinsmageest De Kapelle
 1004. Raard terp
 1005. Sluisje
 1006. Schreiershoek
 1007. Schapedijkje
 1008. Schaapskooi
 1009. Schaapskooi NO Friesland
 1010. Spinnekopmolen
 1011. Speeltuin Hotel Braam 5
 1012. Speeltuin Hotel Braam 4
 1013. Speeltuin Hotel Braam 3
 1014. Speeltuin Hotel Braam 2
 1015. Speeltuin Hotel Braam 1
 1016. Terp te Hantum
 1017. Ternaard
 1018. Ternaard vaart
 1019. Teijebuorren
 1020. Talma Hoeve
 1021. Talma Hoeve 2
 1022. Veenwoudsterwal
 1023. Veenwoudsterwal op de brug
 1024. Veenwoude de Schierstins
 1025. Veenklooster
 1026. Tjaskermolen
 1027. Watermolen (Hantum)
 1028. Waaxens de Poarte
 1029. vlasruiters
 1030. Vissersbootje
 1031. Vissersbootje op de zeedijk
 1032. Veerboot naar Schiermonnikoog
 1033. Wierum efterbuurt
 1034. Wierum De kerk
 1035. Wetzens
 1036. Wetzens (2)
 1037. Watermolen
 1038. Wierum haven
 1039. Wierum haven.2
 1040. Wierum haven 2
 1041. Wierum haven 1
 1042. Wierum extra
 1043. Wierum3
 1044. Wierum2
 1045. Wierum Wierumer vaart
 1046. Wierum Wierumer vaart 2
 1047. Wierum kerk
 1048. Woonwagens
 1049. Woonwagenkamp
 1050. WL 15
 1051. WL 15 Wierum
 1052. Windmotor bij (Driesum)
 1053. Wierum4
 1054. Zwartewegsend Bos van Ypey
 1055. Wouterswoude
 1056. Wouterswoude laantje
 1057. Woudpoort Tramremise
 1058. Aalsum bruggetje
 1059. Aalsum bruggetje.2
 1060. Aalsum achter de kerk
 1061. Aalsum 3
 1062. Aalsum 2
 1063. Aalsum het Hoog
 1064. Tietje en Antje Meindersma
 1065. Antje Meindersma
 1066. Eelkje F Meindersma
 1067. Eelkje Fetzes Meindersma
 1068. Eelkje Meindersma, Tjalling Alberdaen zoon Fetze
 1069. Eelkje Meindersma
 1070. Douwe Johannes Meindersma
 1071. Geertje Idzes Meindersma
 1072. Eelke Fetzes Meindersma
 1073. Jan P. Meindersma
 1074. Jantje Meindersma Alberda
 1075. Douwe Fetzes Meindersma
 1076. Pieter Fetzes Meindersma en Wilhelmina Sevart
 1077. Pieter Fetzes Meindersma
 1078. Taetske Meindersma
 1079. Tietje Meindersma 2
 1080. Tietje Meindersma
 1081. Tietje Pieters Meindersma
 1082. A en E Meindersma
 1083. Ate B Krol
 1084. Holwerd
 1085. Holwerd chergerwoning
 1086. Holwerd molen
 1087. Huisje in klimop te Hantum
 1088. In de tuin te Quatrabras
 1089. Advertentie Abe Meindersma
 1090. Jaap en Sip Faber op de Doarpstrjitte Lioessens
 1091. Oranjevereniging Lioessens
 1092. Een gezins foto uit 1912
 1093. Klasse foto Lagere school te Nes West Dongeradeel
 1094. Onbekende man misschien uit Nes?
 1095. Te kamperen met o.a. Jaap Faber en Frederik Visser uit Lioessens
 1096. Onbekende foto met in de bestandsnaam H. Bierling
 1097. Onbekende groepsfoto Noordoost Friesland
 1098. Onbekende school foto Noordoost Friesland
 1099. Onbekende soldaten uit Morra Lioessens?
 1100. Onbekende groeps foto
 1101. Een groepsfoto van meisjesvereniging zonnestraaltje uit Morra-Lioessens
 1102. Dorpstraat Lioessens vanaf de kruising met Moarsterwei
 1103. Dorpsfeest Lioesens met de Oranjevereniging in de auto
 1104. Bevrijdingsfeest Napoleontische oorlog 1913 te Lioessens
 1105. Bevrijdingsfeest Napoleontische oorlog feest Lioessens 1913
 1106. Dorpsstraat Lioessens
 1107. Huizen in Lioessens bij de Hervormde kerk
 1108. Boerderij te Morra
 1109. De oude gereformeerde kerk en pastorie te Lioessens
 1110. Hervormde kerk te Lioessens achter afgebroken wijk de vrolijkheid
 1111. Sip Faber en Jacob Dijkstra
 1112. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 40
 1113. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 39
 1114. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 38
 1115. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 37
 1116. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 36
 1117. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 35
 1118. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 34
 1119. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 33
 1120. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 32
 1121. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 31
 1122. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 30
 1123. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 29
 1124. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 28
 1125. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 27
 1126. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 26
 1127. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 25
 1128. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 24
 1129. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 23
 1130. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 22
 1131. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 21
 1132. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 20
 1133. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 19
 1134. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 18
 1135. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 17
 1136. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 16
 1137. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 15
 1138. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 14
 1139. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 13
 1140. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 12
 1141. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 11
 1142. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 10
 1143. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 09
 1144. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 08
 1145. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 07
 1146. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 06
 1147. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 05
 1148. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 04
 1149. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 03
 1150. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 02
 1151. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 01