Beeldbank Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Kapsalon Broersma Kollum
 2. Huishoudschool Centraleweg Kollum
 3. Kollumers een dagje uit naar Glimmen
 4. Melkkar Regnerus Meinardystraat Kollum
 5. Gymnastiekvereniging Kollum
 6. Schoolfoto Kollum
 7. Openbaar onderwijs Kollum
 8. Kollumerpomp 1956
 9. Antje Bulthuis-de Vries
 10. Nanning Bulthuis
 11. Zangvereniging Kollum
 12. Turnfeest Kollum
 13. Visclub Kollum
 14. Dokkumer Nieuwe Zijlen of Engwierum?
 15. Dokkumer Nieuwe Zijlen of Engwierum?
 16. Vrouwenvereniging Kollumerpomp
 17. Ansichtkaart Kollumerpomp 1948
 18. Kollumerpomp rijwielzaak familie Brinkman
 19. Kollumerpomp 1928
 20. Kollumerpomp 1922
 21. Molen Kollumerpomp
 22. Foijingaweg Kollumerpomp
 23. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp.
 24. Verbouw Christelijke school te Kollumerpomp
 25. Molen Kollumerpomp
 26. Molen Kollumerpomp 1974
 27. Jongelingsvereniging Kollumerpomp
 28. Gereformeerde kerk Kollumerpomp 1935
 29. Kollumerpomp Foijingaweg
 30. Jan Belgraver
 31. Zangvereniging Looft den Heer Kollumerpomp
 32. Boerderij te Kollumerpomp
 33. Ansicht brug Kollumerpomp 1930
 34. Aanleg betonweg en brug te Kollumerpomp augustus 1935
 35. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 36. Schoolfoto Kollumerpomp 1925
 37. Kollumerpomp 1922
 38. Kollumerpomp
 39. Jacob Frans Bos
 40. Geert Libbes Brinkman en Elisabeth Moning
 41. Frans Jacob Bos en Fokeltje van der Molen
 42. Frans Jacob Bos
 43. Jacob Frans Bos
 44. Landaanwinning bij Kollumerpomp.
 45. Kollumerpompsters een dagje.
 46. Personeel Chr. school te Kollumerpomp 1916
 47. Elizabeth Kootstra
 48. Onbekende mensen omgeving Kollumerpomp/Oudwoude.
 49. Boot van Fennema Engwierum
 50. Onbekend echtpaar
 51. Dokkumer Nieuwe Zijlen 1914-1918
 52. Reisje zondagsschool Kollum
 53. Berend de Groot te Munnekezijl
 54. Dokkumer Nieuwe Zijlen
 55. Vooropleiding Landmacht Klas Kollum
 56. Pieter Gorter
 57. Tjebbe Gorter Engwierum
 58. Cafe het Centrum te Kollumerpomp
 59. Pieter Sjoeks
 60. Onbekende man uit omgeving Engwierum.
 61. Elisabeth Moning
 62. Smederij familie Sieger de Groot te Kollumerpomp
 63. Familie Dam uit Engwierum?
 64. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 65. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 66. Oogst Westernieuwkruisland Kollumerpomp
 67. Kollumerpomp Brongersmaweg
 68. Kollumerpomp jaren 60
 69. Vrouwenvereniging Kollumerpomp
 70. Boerderij Groot Kabel te Kollumerpomp
 71. Schoolfoto Kollumerpomp 1925
 72. Aanleg betonweg te Kollumerpomp 1935
 73. Tjebbe Gorter
 74. Eelkje Gerbens van der Schaaf
 75. Elisabeth Moning
 76. Lutske Sjoeks
 77. Muziekvereniging de Bazuin Kollumerpomp
 78. Onbekende foto
 79. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 80. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp 2
 81. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 82. Aant Jacobs Kingma en Klaaske Klazes Postmus
 83. Schoolfoto Munnekezijl 1939
 84. Dirk Dijkstra en Sjoukje Fokkema
 85. Verzetsmonument bij Kollumerpomp
 86. Graanoogst Westernieuwkruisland Kollumerpomp
 87. Meisjesvereniging Kollumerpomp
 88. Hoofdonderwijzer Botte Visser en zijn vrouw Sipkje Visser-Wiersma
 89. Meisjesvereniging Engwierum
 90. Tjebbe Gorter
 91. Familie Gorter
 92. Tjomme Wijtsma uit Lioessens
 93. Tjomme Wijtsma en dochter Aaltje Wijtsma voor Doarpstrjite 39 Ljussens
 94. Voormalige Bier en wijnhandel en later Garage stenendam te Dokkum
 95. Schoolreisje school Lioessens 1949
 96. Kerk v.d. Ver. Chr. Gem. Ter herinnering aan 25 jarige ambtsjubilé van Dr. C.D. Sax.
 97. Mannen uit Wierum?
 98. Groepsfoto ULO Dokkum
 99. Groepsfoto school Lioessens
 100. Groepsfoto school Lioessens groep 2
 101. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (15)
 102. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (14)
 103. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (13)
 104. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (19)
 105. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (18)
 106. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (17)
 107. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (21)
 108. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (20)
 109. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (16)
 110. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (24)
 111. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (23)
 112. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (22)
 113. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (27)
 114. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (26)
 115. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (30)
 116. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (29)
 117. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (25)
 118. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (34)
 119. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (28)
 120. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (33)
 121. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (32)
 122. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (31)
 123. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (37)
 124. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (36)
 125. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (40)
 126. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (39)
 127. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (35)
 128. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (43)
 129. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (38)
 130. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (46)
 131. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (42)
 132. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (41)
 133. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (45)
 134. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (44)
 135. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (50)
 136. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (49)
 137. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (48)
 138. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (52)
 139. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (51)
 140. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (3)
 141. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (2)
 142. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (1)
 143. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (6)
 144. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (5)
 145. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (9)
 146. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (8)
 147. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (4)
 148. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (12)
 149. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (11)
 150. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (7)
 151. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (47)
 152. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (53)
 153. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (10)
 154. klassefoto onbekende school 1912
 155. Onbekende groep jongens en mannen
 156. Tanks tweede wereldoorlog
 157. Schoolfoto Niawier
 158. Meisje op foto van De Witte Beer, Nieuwestad 121 te Leeuwarden
 159. Landarbeiders
 160. School Nes 1914
 161. Krijgsgevangenen kamp Julianadorp
 162. 2 jongens en een vrouw (onbekend)
 163. Onbekende foto bij het water
 164. Groepsfoto bezoek aan Oranjewoud bij hotel Tjaarda
 165. Schoolfoto Veenwoudsterwal rond 1924
 166. 3 mannen op foto
 167. Schoolfoto Veenwoudsterwal rond 1925
 168. Groepsfoto in kerk via Bouma
 169. Groepsfoto Aukje Zijlstra
 170. Klassefoto Betterwird 1905
 171. klassefoto Betterwird 1905
 172. Klassefoto Betterwird 1905
 173. School Lioessens
 174. Oude gereformeerde kerk en pastorie te Lioessens
 175. Moarsterwei Lioessens zomer
 176. Moarsterwei Lioessens
 177. Melkfabriek, Coöperatieve zuivelfabriek “De Dongeradelen” te Morra Lioessens
 178. Het stalt Lioessens
 179. Hervormde kerk te Lioessens
 180. Wilco van Holdinga
 181. wn6
 182. Worp Ropta
 183. Christiaan Wust
 184. wust2
 185. wust3
 186. 12 apostelen boom begraafplaats Dokkum
 187. 12 apostelen boom Tzummarum A .v.d. Zee
 188. Epposteen
 189. Abraham Sipma zilver theepot groot 1717
 190. A.J. van Egten Ferwerd
 191. Anjum kerk
 192. anjum kerk2
 193. anjum luchtfoto
 194. Anno 1615
 195. baksteen Ee
 196. boomsma
 197. bornwirderzijl
 198. cjwiersma kanteen
 199. cjwiersma kanttwee
 200. dameskoor nes
 201. De Aelsen Poort te Dokkum 1723
 202. dockum1649blaeu
 203. doed holdinga
 204. dokkum 1572
 205. dokkum denarius002v
 206. dokkum kaart
 207. Dokkum_ansicht084
 208. Dokkum_ansicht086
 209. Dokkum2
 210. donger
 211. drieling
 212. Ds[1]._TH._D._voor_pastorie_in_Wons
 213. Ds[1]._THeunis_Doekes_Prins_bestandstyp
 214. DSC00766
 215. DSC00767
 216. DSC02689
 217. DSC02842
 218. Eimert collecteert
 219. Eimert Smits
 220. Eimert Smitsen
 221. Eppo sarcofaag
 222. Esonstad
 223. excursie1
 224. excursie2
 225. excursie3
 226. excursie4
 227. excursie8
 228. excursie9
 229. excursie10
 230. excursie11
 231. excursie12
 232. excursie13
 233. excursie14
 234. excursie15
 235. excursie16
 236. excursie17
 237. excursie18
 238. excursie19
 239. excursie20
 240. Ezumazijl
 241. ezumazijl1900
 242. friso
 243. Gerard de Weger
 244. gereedschapschoenm
 245. goudenhand1
 246. goudenhand2
 247. goudenhand3
 248. grietje helder
 249. grietjehelder
 250. Groglepeltje Sinia 1813a
 251. Groglepeltje Sinia 1813b
 252. Hantum
 253. holdingastate
 254. holdingastate1
 255. IM001135
 256. IM001179
 257. IM001181
 258. Image18
 259. Interieur kerk Wierum
 260. janjelles
 261. jurjenjanronner-trientjemekkes-arjeneelkesronner
 262. Kerk Wierum
 263. kerkanjum1
 264. kerkanjum2
 265. kerkanjum3
 266. kerkee1
 267. kerkee2
 268. kerkee3
 269. kerkee4
 270. Kleuterschool Ee 1957
 271. kommerzijl1904
 272. Krantenartikel
 273. ledendag2005c
 274. Rosario_zondagsschool_2
 275. sierksma wibe
 276. sinterklaas- jan steen1665
 277. slagcamperduin
 278. speelgoedapotheek dokkum
 279. steen ee in leeuwarden
 280. Streekarchief
 281. nieuwcollegie3
 282. nieuwcollegie2
 283. nieuwcollegie1
 284. Niawier
 285. narwaltand fries museum
 286. Nabij Halvemaanspoort Dokkum rond 1910
 287. munnekezijl24b
 288. Maria Anna van Holdinga wed Camstra
 289. ledendag2005f
 290. nieuwcollegie4
 291. NO Friesl2
 292. NOFriesland1
 293. omgongEe1919
 294. oostergo
 295. Preekstoel Kerk Wierum
 296. prinswillem
 297. Rosario_zondagsschool_1
 298. streekarchief1
 299. tapijtdokkum
 300. Streekarchivaris
 301. Sydts van Juckema
 302. tapijtburgerboek
 303. tjepcke van aylva
 304. turkstra-anjum
 305. Uitreiking boek
 306. Van Juckema, Tsjaerda
 307. vierdeengoorlogfries
 308. viersen-oeble_ypes_met_stemburo_1934
 309. waddenijs
 310. waldastadhuisdokkum
 311. wealtsjeaeltspostweduwe1927
 312. Wierum(1)
 313. Wierum
 314. toren nes ameland
 315. schoolklas Ee 1954
 316. Wilco van Holdinga(1)
 317. Noorderbolwerk Dokkum op Aanzichtkaart
 318. Georg thoe Schwartzenberg
 319. Zomer 1946
 320. Witte geit Teatske 14 KS
 321. Vanaf de Ulo naar huis
 322. Opening Eendracht 1976 door vader Pieter Geertsma
 323. Hoogste aantal punten van de dag, Een nieuwe Cornet voor de muziekvereniging
 324. Eerste huisje
 325. De eerste auto
 326. D Geertsma achterste rij derde van rechts op feest 50 jaar klokkenluide Willem Sijtsma
 327. pasfoto
 328. pasfoto 09-06-1987
 329. Met ouders en broers
 330. In kantine blikfabriek
 331. In het loodgietersvak
 332. Richt Mollema 2010
 333. Persoonsbewijs Richt Mollema.1
 334. Diamanten speld voor beste idee (2)
 335. Als militair
 336. Terug uit Frankrijk
 337. Ouderlijk huis Richt Mollema 1956
 338. Huishoudschool
 339. Getuigschrift R Mollema.2
 340. Eerste auto Richt Mollema
 341. UVV
 342. The Jolly Schoolmasters 1963
 343. Heidebloempje 1972 olv Sierd de Boer
 344. 0768 Jan Kooistra en Hein Joustra
 345. Brassband Wilhelmina 90 jaar (1989)
 346. De Rank bij de kerk
 347. Sjoerd de Boer
 348. Sjoerd de Boer 6
 349. 2 onbekende mannen
 350. Gezin Hein Joustra
 351. Sjoerd de Boer 5
 352. Sjoerd de Boer 4
 353. Sjoerd de Boer 3
 354. Sjoerd de Boer 2
 355. Brassband De Bazuin Triemen-Westergeest 1975
 356. Muziekfeest Dokkum 1897
 357. Muziekfeest Dokkum 1897
 358. Muziekfeest Dokkum 1897
 359. Muziekfeest Dokkum 1897
 360. Muziekfeest Dokkum 1897
 361. Muziekfeest Dokkum 1897
 362. Anna Botma Terpstra
 363. Anna Visser
 364. Anna Terpstra
 365. Anna Maria Idsardi
 366. Anna Douma
 367. Anna Botma Terpstra
 368. B.J. Heeringa
 369. Anne Castelein
 370. Anna W. Visser
 371. Anna Vissernnicht van Sytse Visser karrider
 372. Boerderij Jousma te Medhuizen
 373. Betje Idsardi
 374. Berend W. Terpstra
 375. Berend Hannema
 376. Berber Streekstra
 377. Baaie Idsardi Hiemstra geh met Jan F Idsardi
 378. de Jonge
 379. Dirk Dirks Hartmans
 380. Dirk Humalda
 381. Cobe de Jong (nicht Jan Tj Alberda)
 382. Coba de Jong
 383. Broer Terpstra gh Ytje Hiemstra
 384. Dirk Poortinga
 385. Doet Terpstra
 386. Dr de Boer
 387. Douwe Plantinga onderwijzer, tijdens een schoolreisje
 388. Ds Groenewoud
 389. E Jousma Alberda
 390. E Jousma Alberda met Hille Jousma
 391. Ds Buitendijk
 392. Eelkje Alberda
 393. Eelkje Jans Alberda
 394. Eelkje Botma Jousma
 395. Emke Alberda 2
 396. Elisabeth Roos getrouwd met Jan Tj Douma 13 jaar
 397. Eke Aants Zijlstra
 398. Eelkjen en Melis Alberda
 399. Eelkje Meindertsma
 400. Emke Hiemstra getrouwd met Frans Minnes de Jong
 401. Emke de Jong
 402. Emke de Jong 2
 403. Emke de Jong (gh W Terpstra)
 404. Emke Alberda
 405. Emke Alberda zuster van Maaike en Jan
 406. FAM Mporinanx Duitser in Nederland
 407. Ettje J Hiemstra
 408. Etje J Alberda
 409. Ernst Beek
 410. Emkje Jousma Alberda
 411. Emkje J Hiemstra geh met M de Jong
 412. Frans de Jong
 413. Former Jans Idsardi
 414. Folkert Jacobs Botma
 415. Folkert Easges Botma
 416. Fetze Alberda
 417. Gegevens Dirk Dirks Hartmans
 418. Gegevens Berend Johanes Hartmans
 419. Geertje Aisma
 420. Frans Minnes de Jong geh met Emkje Jans Hiemstra
 421. Frans Minnes de Jong
 422. Gegevens Maaike Melis Hartmans
 423. Gegevens Jatje Willems Hannema
 424. Gegevens Jan F Idsardi
 425. Gegevens Hartmans
 426. Gegevens Geertje Aisma
 427. Genealogie Alberda
 428. Genealogie Alberda 2
 429. Gegevens Tjallina Miedema
 430. Gerrit Sjoerds van de Mossel
 431. Gerrit P Dijkstra Nes
 432. Gerrit B Krol
 433. Gereformeerde School te EE groep III
 434. Grietje Douma dr van Rienk Douma verloofde van Fetze Alb
 435. Grietje Bergmans
 436. Griet Puma
 437. Gosse Terpstra
 438. Gosse Jans Hiemstra geh met Ytje Prins
 439. Gosse Br. Terpstra
 440. Heiltje J. Alberda
 441. Hartmans gegevens
 442. Hartman Hartmans geh met Maaike Melis Hartymans en weduwe van Jan Tjallings Alberda
 443. Harm Meinsma van Paesens
 444. Grietje Sybrens Douma ol 21 mei 1905
 445. Ids Pieters Meidersma
 446. Ids P. Meindesma
 447. Ids B. Heeringa
 448. Huwelijksadvertentie Klaas Wiersma en Deeuwke Sijtsma
 449. Hiltje Terpstra
 450. Hiltje Terpstra zr van W.B. Terpstra
 451. J. Tj Alberda
 452. J. Tj Alberda 2
 453. J. Gorter en W. Gorter
 454. Itje Huizinga
 455. Imco Minnes de Jong
 456. Idske Romar huishoudster van Hartman hartmans
 457. Jan Alberda en Tjipke Wassenaar (vertrokke naar Amerika
 458. Jakob Hendriks Obma
 459. Jacobje de Jong de Jong
 460. Jacoba Jacobs de Jong
 461. Jacob Fr de Jong
 462. Jaap Minnes de Jong
 463. Jan Gosses Hiemstra geh met Sijke A Bosch
 464. Jan Gosses Hiemstra 2
 465. Jan Fr de Jong
 466. Jan Fr de Jong broer van Sijke
 467. Jan F. Idsardi
 468. Jan F. de Jong
 469. Jan P van der Woude geh met Tjitske Althuizius
 470. Jan Korn. Botma
 471. Jan Joh Althuizius
 472. Jan Jans Alberda
 473. Jan Jans Alberda 2
 474. Jan Gosses Hiemstra
 475. Jan Tj Alberda
 476. Jan Tj Alberda geh met Maaike Melis Hartmans
 477. Jan Tj Alberda 2
 478. Jan Terpstra
 479. Janke Jousma
 480. Jan Tjallings Alberda
 481. Jan Tjallings Alberda 2
 482. Jan Tjalling Alberda
 483. Jan Tjalling Alberda en Sijke Terpstra
 484. Jan Tjalling Alberda en Sijke Broers Terpstra
 485. Jantje Miedema geh met Hendrik Smit Hardegarijp
 486. Jantje G. Hiemstra
 487. Jantje G. Hiemstra 2
 488. Jantje Feddema dv Feddema en Wytske M de Jong
 489. Jantje Dreijer
 490. Johannes Douwes Beintema
 491. Jifke Weiland
 492. Jatje Willems Idsardi
 493. Jantje Veenstra
 494. Jantje Veenstra dv kapitein Veenstra en vrouw Suzanna
 495. Klaas Jac de Jong
 496. Klaas de Jong
 497. Klaas de Jong, Jan Tj Alberda en Douwe P. Douwes
 498. Klaas B. Krol
 499. K.D.Beintema
 500. K (Sietse) de Jong, polder O en W Dongeradeel
 501. Laatste jachtdag 1895
 502. Krol overzicht
 503. korte beschrijving
 504. Kornelis Botma (gh Anna Terpstra
 505. Koldijk
 506. Maaike Hartmans geh met Jan Tj Alberda
 507. Maaike en Emke Alberda
 508. Maaike Alberda
 509. Maaike Alberda 2
 510. M. Jousma
 511. Lysbeth de Roos gehuwd met Jan Tj Douma kindermeid bij Alberda
 512. Maaike M Hartmans
 513. Maaike Jousma dv Siebe Jousma Eelkje Alberda
 514. Maaike Jansma getrouwd met Pieter de Boer
 515. Maaike Hartmans
 516. Maaike Hartmans met Melis Alberda
 517. Maaike van Tjalling en Emke Alberda en kinderen van Melis Alberda
 518. Maaike Melis Hartmans
 519. Martha Alberda met dochter Nieske wie gehuwd is met ds Warmolts
 520. Martha Alberda 2
 521. Martha Alberda (zuster van Tjalling) en vrouw van Rienk
 522. Marika Jaasma
 523. Melis Alberda 7-6-1925=4-1-1944
 524. Meester Yntema
 525. Meester Bulthuis van Raard
 526. Martha Alberda
 527. Martha Alberda met dochter Nyncke Idsardi
 528. Melis Alberda2
 529. Melis Alberda
 530. Mina Pouwels geh met Minne de Jong
 531. Mina Pauwels, vrouw van Minne de Jong
 532. Mevr Ds Buitendijk
 533. Melis Jans Alberda geh Sijke de Jong
 534. Mina Pouwels geh met Minne fr de Jong
 535. Melis J.Alberda
 536. Namen Poeziealbum 2
 537. Naentske N Wynia
 538. Minne Frans de Jong zv Frans Minnes en Emke Hiemstra
 539. Minne Fr de Jong geh met Mina Pouwels
 540. Minne de Jong, broer van Sijke Alberda de Jong
 541. Namen Poeziealbum 3
 542. Nienke Sytsma
 543. Nienke Idsardi
 544. Namen Poeziealbum
 545. Namen Poeziealbum 4
 546. Nynke Terpstra 2
 547. Nynke Korn. Botma
 548. Nynke Idsardi
 549. NN Terpstra
 550. NN Ettje Jans Hiemstra of Baaije dv Jan G. Hiemstra
 551. O4
 552. O3
 553. O2
 554. O1
 555. Nynke Terpstra
 556. O10
 557. O9
 558. O8
 559. O7
 560. O6
 561. O5
 562. O15
 563. O14
 564. O13
 565. O12
 566. O11
 567. O20
 568. O19
 569. O18
 570. O17
 571. O16
 572. O23
 573. O22
 574. O26
 575. O24
 576. O21
 577. O28
 578. O27
 579. Onbekend 2
 580. O30
 581. O29
 582. Onbekend 3
 583. Onbekend 6
 584. Onbekend 6 (foto genomen in Kampen)
 585. Onbekend 5
 586. Onbekend 4
 587. Onbekend 8
 588. Onbekend 7
 589. Onbekend 13
 590. Onbekend 12
 591. Onbekend 11
 592. Onbekend 10
 593. Onbekend 9
 594. Onbekend 18
 595. Onbekend 17
 596. Onbekend 16
 597. Onbekend 15
 598. Onbekend 14
 599. Onderwijzer van Eke J Alberda 2
 600. Onbekende familie
 601. Onbekend
 602. Onbekend 19
 603. Pier G. Hiemstra
 604. Petronelle Idzinga
 605. Petronella Idzinga
 606. Petronella Boersma
 607. Petronella Boersma later gehuwdmet bakker Scheeringa
 608. Onderwijzer van Eke J Alberda
 609. Reinder Boersma en Maaike Alberda
 610. Pytje Jousma zuster van Siebe
 611. Pietje Ferwerda
 612. Riemke Popes Hartmans
 613. Renske Minnes de Jong
 614. Relatie Trijntje Postma
 615. Relatie met Douma’s
 616. Relatie Bergmans
 617. Rouwbrief Jantje Gosses Hiemstra
 618. Rouwbrief J.F de Jong
 619. Rouwbrief Baukje Rienks
 620. Rienk Idzes idsardi
 621. Rienk Idsardi geh met Martha Alberda
 622. Siebe Wieringa arbeider bij Melis Alberda
 623. Siebe Hilles Jousma
 624. Sibe Hilles Jousma
 625. S Koldijk
 626. Sijke Alberda deJong
 627. Sijke Alberda de Jong
 628. Sijke Alberda de Jong 2
 629. Sietske Y Terpstra gehuwd met Halbe Vogel
 630. Sijke Gosses Hiemstra
 631. Sijke Gosses Hiemstra geh met Hania
 632. Sijke G. Hiemstra
 633. Sijke dv Johanna Maria Hania
 634. Sijke de Jong
 635. Stamboom
 636. Sjoukje Terpstra
 637. Sikjen Tjallings de Boer
 638. Sikjen Johanes Beintema
 639. Sijke Terpstra
 640. Tietje Berends Terpstra
 641. Tet en Jan Fokkema kinderen van Klaas Fokkema en Trijntje Postma, arbeider bij Melis Alb
 642. Taetske Terpstra (dr van WB Terpstra)
 643. Tjerk Spriensma geh met Etje J. Hiemstra
 644. Tjeerd B. Krol
 645. Tjalling Jans Alberda
 646. Tjalling Alberda
 647. Tjitske Hartmans
 648. Tjitske G. Hiemstra
 649. Tjitske Dijkstra
 650. Tjitske Dijkstra 2
 651. Tjets Terpstra
 652. Trijntje Hartmans
 653. Trijntje Groenewold Bos
 654. Trijntje Faber
 655. Trijntje Alberda
 656. Trijntje (Nienke) Sysma
 657. W.J.Douma
 658. Trijntje Weiland
 659. Trijntje Visser
 660. Trijntje Postma gerouwd met Klaas Fokkema arbeider bij Melis Alb
 661. Trijntje Meinsma
 662. Ytje Piers Prins geh met Gose Jans Hiemstra
 663. Ytje Hiemstra gh Br Terpstra
 664. Ymkje Reiding
 665. Wytse Br Terpstra geh Emke de Jong
 666. Wietze Br Terpstra
 667. Wietze Br Terpstra (gh Emke Jac de Jong)
 668. Aaltje Terpstra
 669. Aaltje Terpstra en TrijntjeTerpstra Botma
 670. Ytje Prins geh met Gosse Jans Hiemstra
 671. Ytje Piers Prins geh met Gosse J Hiemstra
 672. Advertentie Berend Willems Terpstra
 673. Advertentie Baukje Pieters Dijkstra
 674. Abeltje Aants Zijlstra
 675. Aaltje Visser
 676. Aalsum
 677. Aalsum Zwarte Mosk
 678. Aalsum terp
 679. Aalsum laantje
 680. Relatie met Douma’s
 681. Anna Bos
 682. Bij Dokkum
 683. Bij Aalsum
 684. Betterwird molen
 685. achter Aalsum
 686. Aankomst te Oostmahorn
 687. Binnenschip
 688. Bij Wetzens
 689. Bij Oostmahorn
 690. Bij Oostmahorn.2
 691. Bij EE
 692. Bij Ee 2
 693. Bruggetje achter Aalsum
 694. Bootje op de zeedijk
 695. Boot Laman de Vries
 696. Boerderij
 697. Binnenvaart schip
 698. De Valom 2
 699. de kastelein quatrebras
 700. Claerkampster terp
 701. Bruggetje te Foudgum
 702. Dokkum Baantje bolwerk
 703. De Zwemmer
 704. de Zwemmer 2
 705. De zwarte mos
 706. De Valom
 707. Dokkum grootdiep
 708. Dokkum Fetze pomp
 709. Molen Zeldenrust te Dokkum
 710. Dokkum Bonte brug
 711. Dokkum Baantjebolwerk
 712. Dokkum keereweer
 713. Dokkum Keereweer (2)
 714. Dokkum Jacob
 715. Dokkum Helling
 716. Dokkum Markt
 717. Dokkum Markt burgemeesterspaal
 718. Dokkum Kleindiep
 719. Dokkum Keesje
 720. Dokkum Keerreweer
 721. Dokkum oude Helling
 722. Dokkum Oosterbolwerk
 723. Dokkum Oosterbolwerk 2
 724. Dokkum Noorderdwinger
 725. Dokkum molen Zeldenrust
 726. Dokkum molen de Hoop
 727. Dokkum station 2
 728. Dokkum station (2)
 729. Dokkum Schoenmakersperk
 730. Dokkum schapdijkje
 731. Dokkum Voorstreek molen Banga
 732. Dokkum tramremise
 733. Dokkum tramremise Woudpoort
 734. Dokkum tolgaarswoning
 735. Dokkum streeksterpoort
 736. Dokkum station
 737. Dokkumer muziekkorps 1909.namen
 738. Dokkumer muziekkorps 1909.namen.2
 739. Dokkumer muziekkorps 1909
 740. Dokkumer laan
 741. Douane vaartuig
 742. Dorpsweggetje
 743. Dorpsvaart
 744. Door de Wouden
 745. Dokkumer Nieuw Zijlen
 746. Ee brughoofd
 747. Driesumermeer
 748. Driesumermeer 2
 749. Drie meiden
 750. Ezumazijl 1
 751. Ee
 752. EE molen
 753. EE Hoge brug
 754. Ezumazijl
 755. Ezumazijl sluis
 756. Ezumazijl haven
 757. Ezumazijl brug
 758. Ezumazijl 2
 759. Foudgum bruggetje
 760. Fiskbourren
 761. Fetze pomp
 762. Ferwerd
 763. Grafsteen te Aalsum
 764. Gemeentehuis
 765. Fries water
 766. Foudgum
 767. Foudgum kerk
 768. Hantum schaapskooi
 769. Hantum molen
 770. Hantum korenmolen
 771. Grote kerk Markt
 772. Groepje mensen
 773. Het Wad
 774. Hardegarijp Hotel Braam
 775. Hantumhuizen
 776. Hantum Terp
 777. Hantum terp (2)
 778. Hogepol
 779. Hogebeintum
 780. Hoge brug
 781. Hiaure molen
 782. Holwerd pier
 783. Holwerd op de steiger
 784. Huis ter Noord
 785. Hooimijten
 786. Holwerd
 787. Janum
 788. Jaagpad
 789. In de tuin te Quatrabras 2
 790. Ierdkarre
 791. Klein Giethoorn
 792. Klein bedrijf
 793. Klein bedrijf in NO Friesland
 794. Klein bedrijf (2)
 795. Kerkje te Aalsum
 796. Keereweer
 797. Melkbusse Wetzens
 798. Markt burgemeesterspaal
 799. Mannen bij bootje
 800. Laantje
 801. Koeien te
 802. Molen
 803. Molen aan de Vliet
 804. Moddergat
 805. Miedema Zathe
 806. Metslawier Ropta
 807. Nes molen
 808. Mooi Friesland
 809. Monument te Dokkumer Nieuwe Zijlen
 810. Onbekend collectie Jacobus van der Werf
 811. Onbekend 2 collectie Jacobus van der Werf
 812. NO Friesland met schoorsteen
 813. Noord Oost Friesland
 814. Nieuwe vuurtoren
 815. Oostmahorn 5
 816. Oostmahorn 4
 817. Oostmahorn 3
 818. Oostmahorn 2
 819. Oostmahorn 1
 820. Oostmahorn (2)
 821. Oostmahorn met de Brakzand
 822. Oostmahorn met de Brakzand 2
 823. Oostmahorn Douaneboot
 824. Oostmahorn douane boot
 825. Oostmahorn aankomst veerboot
 826. Oostmahorn.3
 827. Oostmahorn.2
 828. Oostmahorn Visserbootje
 829. Oostmahorn veerboot
 830. Oostmahorn steiger
 831. Oude Helling
 832. Oude Helling 2
 833. Oude helling (2)
 834. Oostrum Schreiershoek
 835. Oostmahorn
 836. Oostmahorn.4
 837. Plaggenhut
 838. Pier te Holwerd 2
 839. Paviljoen
 840. Oude vuurtoren
 841. Oude kruiwagen
 842. Oude kar
 843. Raard de Terp
 844. Raard de kerk
 845. Quatrebras
 846. Quatrabras
 847. Ploderlandschap
 848. Schaapskooi NO Friesland (Hantum)
 849. Schaapskooi 3
 850. Schaapskooi 2
 851. Rinsumageest de kapelle
 852. Rinsmageest De Kapelle
 853. Raard terp
 854. Sluisje
 855. Schreiershoek
 856. Schapedijkje
 857. Schaapskooi
 858. Schaapskooi NO Friesland
 859. Spinnekopmolen
 860. Speeltuin Hotel Braam 5
 861. Speeltuin Hotel Braam 4
 862. Speeltuin Hotel Braam 3
 863. Speeltuin Hotel Braam 2
 864. Speeltuin Hotel Braam 1
 865. Terp te Hantum
 866. Ternaard
 867. Ternaard vaart
 868. Teijebuorren
 869. Talma Hoeve
 870. Talma Hoeve 2
 871. Veenwoudsterwal
 872. Veenwoudsterwal op de brug
 873. Veenwoude de Schierstins
 874. Veenklooster
 875. Tjaskermolen
 876. Watermolen (Hantum)
 877. Waaxens de Poarte
 878. vlasruiters
 879. Vissersbootje
 880. Vissersbootje op de zeedijk
 881. Veerboot naar Schiermonnikoog
 882. Wierum efterbuurt
 883. Wierum De kerk
 884. Wetzens
 885. Wetzens (2)
 886. Watermolen
 887. Wierum haven
 888. Wierum haven.2
 889. Wierum haven 2
 890. Wierum haven 1
 891. Wierum extra
 892. Wierum3
 893. Wierum2
 894. Wierum Wierumer vaart
 895. Wierum Wierumer vaart 2
 896. Wierum kerk
 897. Woonwagens
 898. Woonwagenkamp
 899. WL 15
 900. WL 15 Wierum
 901. Windmotor bij (Driesum)
 902. Wierum4
 903. Zwartewegsend Bos van Ypey
 904. Wouterswoude
 905. Wouterswoude laantje
 906. Woudpoort Tramremise
 907. Aalsum bruggetje
 908. Aalsum bruggetje.2
 909. Aalsum achter de kerk
 910. Aalsum 3
 911. Aalsum 2
 912. Aalsum het Hoog
 913. Tietje en Antje Meindersma
 914. Antje Meindersma
 915. Eelkje F Meindersma
 916. Eelkje Fetzes Meindersma
 917. Eelkje Meindersma, Tjalling Alberdaen zoon Fetze
 918. Eelkje Meindersma
 919. Douwe Johannes Meindersma
 920. Geertje Idzes Meindersma
 921. Eelke Fetzes Meindersma
 922. Jan P. Meindersma
 923. Jantje Meindersma Alberda
 924. Douwe Fetzes Meindersma
 925. Pieter Fetzes Meindersma en Wilhelmina Sevart
 926. Pieter Fetzes Meindersma
 927. Taetske Meindersma
 928. Tietje Meindersma 2
 929. Tietje Meindersma
 930. Tietje Pieters Meindersma
 931. A en E Meindersma
 932. Ate B Krol
 933. Holwerd
 934. Holwerd chergerwoning
 935. Holwerd molen
 936. Huisje in klimop te Hantum
 937. In de tuin te Quatrabras
 938. Advertentie Abe Meindersma
 939. Jaap en Sip Faber op de Doarpstrjitte Lioessens
 940. Oranjevereniging Lioessens
 941. Een gezins foto uit 1912
 942. Klasse foto Lagere school te Nes West Dongeradeel
 943. Onbekende man misschien uit Nes?
 944. Te kamperen met o.a. Jaap Faber en Frederik Visser uit Lioessens
 945. Onbekende foto met in de bestandsnaam H. Bierling
 946. Onbekende groepsfoto Noordoost Friesland
 947. Onbekende school foto Noordoost Friesland
 948. Onbekende soldaten uit Morra Lioessens?
 949. Onbekende groeps foto
 950. Een groepsfoto van meisjesvereniging zonnestraaltje uit Morra-Lioessens
 951. Dorpstraat Lioessens vanaf de kruising met Moarsterwei
 952. Dorpsfeest Lioesens met de Oranjevereniging in de auto
 953. Bevrijdingsfeest Napoleontische oorlog 1913 te Lioessens
 954. Bevrijdingsfeest Napoleontische oorlog feest Lioessens 1913
 955. Dorpsstraat Lioessens
 956. Huizen in Lioessens bij de Hervormde kerk
 957. Boerderij te Morra
 958. De oude gereformeerde kerk en pastorie te Lioessens
 959. Hervormde kerk te Lioessens achter afgebroken wijk de vrolijkheid
 960. Sip Faber en Jacob Dijkstra
 961. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 40
 962. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 39
 963. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 38
 964. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 37
 965. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 36
 966. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 35
 967. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 34
 968. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 33
 969. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 32
 970. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 31
 971. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 30
 972. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 29
 973. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 28
 974. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 27
 975. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 26
 976. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 25
 977. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 24
 978. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 23
 979. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 22
 980. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 21
 981. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 20
 982. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 19
 983. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 18
 984. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 17
 985. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 16
 986. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 15
 987. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 14
 988. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 13
 989. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 12
 990. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 11
 991. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 10
 992. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 09
 993. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 08
 994. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 07
 995. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 06
 996. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 05
 997. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 04
 998. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 03
 999. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 02
 1000. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 01