Beeldbank Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Berend de Groot, Munnekezijl
 2. Berend de Groot, Munnekezijl
 3. Huis Kollumerpomp
 4. Tjebbe Gorter Engwierum
 5. Westermolen, Kollumerpomp
 6. Meisjesvereniging Kollumerpomp
 7. Westermolen, Kollumerpomp
 8. Onbekend echtpaar
 9. Meindert de Boer en Antje Gorter
 10. Ouderenreis Engwierum
 11. Doetje Gorter
 12. Onbekende zusters?
 13. Contributiehuisje Kollumerpomp
 14. Feest in Kollum
 15. Onbekende dame
 16. Onbekende dame
 17. Mogelijk evacuee Janny Posthuma
 18. Onbekende dame met meisje
 19. Onbekend echtpaar
 20. Onbekende jongeman
 21. Onbekende dame
 22. Pieter Gorter
 23. Onbekende dame
 24. Onbekende dame
 25. Onbekende heer
 26. Vier generatie’s 1927 Kollum
 27. Onbekende jongen
 28. Onbekende kinderen
 29. Onbekende heren
 30. Onbekend stel
 31. Marten Gorter en Grietje Steenstra
 32. Gymnastiekvereniging Kollum
 33. Vrouwenvereniging Kollum
 34. Schoolfoto Kollum
 35. Schoolfoto Kollum 1946
 36. Harriet Robroch en Janke Robroch-Veenstra
 37. Martha Brinkman
 38. Onbekende dames
 39. Onbekende dames
 40. Tjitske Gorter en Jan Terpstra
 41. Onbekend echtpaar
 42. Dirk van Wieren
 43. Schoolfoto openbare school te Kollumerpomp
 44. Hiltje Kootstra
 45. Tymen, Kornelis en Willem van der Horn.
 46. Kornelis van der Horn
 47. Familie Dam, Kollumerpomp
 48. Onbekende dame
 49. Riekje Brinkman-Postma?
 50. Onbekende dame
 51. Onbekende man
 52. Popke Popkes Pruiksma
 53. Onbekende dame
 54. Onbekende dame
 55. Onbekende dame
 56. Onbekend echtpaar
 57. Onbekend Gezin
 58. Onbekend meisje
 59. Onbekende man
 60. Onbekend meisje
 61. Onbekend echtpaar
 62. Huwelijk Harm Boonstra en Maaike Nicolai
 63. Grafsteen Albertus Smit.
 64. Onbekend echtpaar
 65. Onbekende dame
 66. Onbekende militair
 67. Onbekende dames
 68. Onbekende dame
 69. Onbekende dame
 70. Onbekende dame
 71. Onbekende vrouw
 72. Wieger Riemersma
 73. Pieter Lania
 74. Jacob Frans Bos
 75. Gerrit Bremer
 76. Onbekende dame
 77. Onbekende mannen
 78. Ruudtje Douma-Medemblik
 79. Onbekende man
 80. Onbekende dame
 81. Onbekend meisje
 82. Onbekend persoon uit Engwierum
 83. Onbekende zusjes
 84. Onbekende dame
 85. Onbekende dame
 86. Onbekende dame
 87. Onbekend gezin
 88. Onbekende dame
 89. Onbekende familie uit Noordoost Friesland
 90. Onbekende uit mogelijk Engwierum of omgeving.
 91. Pieter Gorter en Martha Brinkman
 92. Martha Brinkman
 93. Wietske Brinkman
 94. Reino Keegstra
 95. Onbekend meisje
 96. Onbekende foto met militairen uit Friesland.
 97. Onbekende man
 98. Onbekende dame
 99. Gorter’s Engwierum
 100. Onbekende man
 101. Onbekende jonge man
 102. Jan Mulder
 103. Onbekende foto
 104. Onbekend Engwierum/Dokkumer Nieuwe Zijlen
 105. Antje Pel
 106. Schoolfoto Kollumerpomp
 107. Hendrikje en Aukje Burgsma
 108. Berend de Groot
 109. Fokje de Groot
 110. Woonhuis en werkplaats Kollumerpomp
 111. Winkel Geert Brinkman Kollumerpomp
 112. Janna Knot
 113. Antje Gorter
 114. Menze Nutma en Doetje Nutma-Gorter
 115. Eelkje van der Schaaf
 116. Tjebbe Gorter
 117. Dirk Visser
 118. Wieger Riemersma
 119. Reino en Eelkjen Keegstra
 120. Sietske Helder
 121. Gerrit Bremer
 122. Mannenvereniging Kollumerpomp
 123. Onbekende groep mannen
 124. Onbekende groepsfoto Engwierum?
 125. Christelijke school Kollumerpomp
 126. Kollumerpomp kerk en pastorie
 127. Uniastrjitte Ee
 128. Uniastrjitte Ee
 129. Kentekens Miedema en Prins
 130. Feest Ee
 131. Feest Ee
 132. Feest Ee
 133. Frans van der Heide te Ee
 134. Harm van der Heide te Ee
 135. Harm van der Heide te Ee
 136. Auto vast in de sneeuw te Ee/Tibma
 137. Auto vast in de sneeuw te Ee/Tibma
 138. Siegersma Ee
 139. Brug Kollumerpomp
 140. Kerk Kollumerpomp
 141. Bauke Bremer Kollumerpomp
 142. Ansicht Kollumerpomp
 143. Naaischool Kollumerpomp
 144. Naaischool Kollumerpomp
 145. Bakkerij/woonhuis familie Bremer Kollumerpomp
 146. Kerk en pastorie Kollumerpomp
 147. Ansichtkaart kerk en pastorie Kollumerpomp
 148. Kapsalon Broersma Kollum
 149. Huishoudschool Centraleweg Kollum
 150. Kollumers een dagje uit naar Glimmen
 151. Melkkar Regnerus Meinardystraat Kollum
 152. Gymnastiekvereniging Kollum
 153. Schoolfoto Kollum
 154. Openbaar onderwijs Kollum
 155. Kollumerpomp 1956
 156. Antje Bulthuis-de Vries
 157. Nanning Bulthuis
 158. Zangvereniging Kollum
 159. Turnfeest Kollum
 160. Visclub Kollum
 161. Dokkumer Nieuwe Zijlen of Engwierum?
 162. Dokkumer Nieuwe Zijlen of Engwierum?
 163. Vrouwenvereniging Kollumerpomp
 164. Ansichtkaart Kollumerpomp 1948
 165. Kollumerpomp rijwielzaak familie Brinkman
 166. Kollumerpomp 1928
 167. Kollumerpomp 1922
 168. Molen Kollumerpomp
 169. Foijingaweg Kollumerpomp
 170. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp.
 171. Verbouw Christelijke school te Kollumerpomp
 172. Molen Kollumerpomp
 173. Molen Kollumerpomp 1974
 174. Jongelingsvereniging Kollumerpomp
 175. Gereformeerde kerk Kollumerpomp 1935
 176. Kollumerpomp Foijingaweg
 177. Jan Belgraver
 178. Zangvereniging Looft den Heer Kollumerpomp
 179. Boerderij te Kollumerpomp
 180. Ansicht brug Kollumerpomp 1930
 181. Aanleg betonweg en brug te Kollumerpomp augustus 1935
 182. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 183. Schoolfoto Kollumerpomp 1925
 184. Kollumerpomp 1922
 185. Kollumerpomp
 186. Jacob Frans Bos
 187. Geert Libbes Brinkman en Elisabeth Moning
 188. Frans Jacob Bos en Fokeltje van der Molen
 189. Frans Jacob Bos
 190. Jacob Frans Bos
 191. Landaanwinning bij Kollumerpomp.
 192. Kollumerpompsters een dagje uit.
 193. Personeel Chr. school te Kollumerpomp 1916
 194. Elizabeth Kootstra
 195. Onbekende mensen omgeving Kollumerpomp/Oudwoude.
 196. Boot van Fennema Engwierum
 197. Onbekend echtpaar
 198. Dokkumer Nieuwe Zijlen 1914-1918
 199. Reisje zondagsschool Kollum
 200. Berend de Groot te Munnekezijl
 201. Dokkumer Nieuwe Zijlen
 202. Vooropleiding Landmacht Klas Kollum
 203. Pieter Gorter
 204. Tjebbe Gorter Engwierum
 205. Cafe het Centrum te Kollumerpomp
 206. Tjebbe Sjoeks
 207. Onbekende man uit omgeving Engwierum.
 208. Elisabeth Moning
 209. Smederij familie Sieger de Groot te Kollumerpomp
 210. Familie Dam uit Engwierum?
 211. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 212. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 213. Oogst Westernieuwkruisland Kollumerpomp
 214. Kollumerpomp Brongersmaweg
 215. Kollumerpomp jaren 60
 216. Vrouwenvereniging Kollumerpomp
 217. Boerderij Groot Kabel te Kollumerpomp
 218. Schoolfoto Kollumerpomp 1925
 219. Aanleg betonweg te Kollumerpomp 1935
 220. Tjebbe Gorter
 221. Eelkje Gerbens van der Schaaf
 222. Elisabeth Moning
 223. Lutske Sjoeks
 224. Muziekvereniging de Bazuin Kollumerpomp
 225. Onbekende foto
 226. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 227. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 228. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 229. Aant Jacobs Kingma en Klaaske Klazes Postmus
 230. Schoolfoto Munnekezijl 1939
 231. Dirk Dijkstra en Sjoukje Fokkema
 232. Verzetsmonument bij Kollumerpomp
 233. Graanoogst Westernieuwkruisland Kollumerpomp
 234. Meisjesvereniging Kollumerpomp
 235. Hoofdonderwijzer Botte Visser en zijn vrouw Sipkje Visser-Wiersma
 236. Meisjesvereniging Engwierum
 237. Renze Gorter
 238. Familie Gorter
 239. Tjomme Wijtsma uit Lioessens
 240. Tjomme Wijtsma en dochter Aaltje Wijtsma voor Doarpstrjite 39 Ljussens
 241. Voormalige Bier en wijnhandel en later Garage stenendam te Dokkum
 242. Schoolreisje school Lioessens 1949
 243. Kerk v.d. Ver. Chr. Gem. Ter herinnering aan 25 jarige ambtsjubilé van Dr. C.D. Sax.
 244. Mannen uit Wierum?
 245. Groepsfoto ULO Dokkum
 246. Groepsfoto school Lioessens
 247. Groepsfoto school Lioessens groep 2
 248. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (15)
 249. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (14)
 250. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (13)
 251. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (19)
 252. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (18)
 253. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (17)
 254. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (21)
 255. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (20)
 256. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (16)
 257. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (24)
 258. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (23)
 259. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (22)
 260. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (27)
 261. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (26)
 262. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (30)
 263. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (29)
 264. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (25)
 265. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (34)
 266. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (28)
 267. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (33)
 268. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (32)
 269. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (31)
 270. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (37)
 271. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (36)
 272. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (40)
 273. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (39)
 274. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (35)
 275. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (43)
 276. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (38)
 277. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (46)
 278. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (42)
 279. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (41)
 280. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (45)
 281. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (44)
 282. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (50)
 283. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (49)
 284. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (48)
 285. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (52)
 286. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (51)
 287. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (3)
 288. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (2)
 289. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (1)
 290. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (6)
 291. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (5)
 292. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (9)
 293. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (8)
 294. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (4)
 295. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (12)
 296. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (11)
 297. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (7)
 298. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (47)
 299. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (53)
 300. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (10)
 301. klassefoto onbekende school 1912
 302. Onbekende groep jongens en mannen
 303. Tanks tweede wereldoorlog
 304. Schoolfoto Niawier
 305. Meisje op foto van De Witte Beer, Nieuwestad 121 te Leeuwarden
 306. Landarbeiders
 307. School Nes 1914
 308. Krijgsgevangenen kamp Julianadorp
 309. 2 jongens en een vrouw (onbekend)
 310. Onbekende foto bij het water
 311. Groepsfoto bezoek aan Oranjewoud bij hotel Tjaarda
 312. Schoolfoto Veenwoudsterwal rond 1924
 313. 3 mannen op foto
 314. Schoolfoto Veenwoudsterwal rond 1925
 315. Groepsfoto in kerk via Bouma
 316. Groepsfoto Aukje Zijlstra
 317. Klassefoto Betterwird 1905
 318. klassefoto Betterwird 1905
 319. Klassefoto Betterwird 1905
 320. School Lioessens
 321. Oude gereformeerde kerk en pastorie te Lioessens
 322. Moarsterwei Lioessens zomer
 323. Moarsterwei Lioessens
 324. Melkfabriek, Coöperatieve zuivelfabriek “De Dongeradelen” te Morra Lioessens
 325. Het stalt Lioessens
 326. Hervormde kerk te Lioessens
 327. Wilco van Holdinga
 328. wn6
 329. Worp Ropta
 330. Christiaan Wust
 331. wust2
 332. wust3
 333. 12 apostelen boom begraafplaats Dokkum
 334. 12 apostelen boom Tzummarum A .v.d. Zee
 335. Epposteen
 336. Abraham Sipma zilver theepot groot 1717
 337. A.J. van Egten Ferwerd
 338. Anjum kerk
 339. anjum kerk2
 340. anjum luchtfoto
 341. Anno 1615
 342. baksteen Ee
 343. boomsma
 344. bornwirderzijl
 345. cjwiersma kanteen
 346. cjwiersma kanttwee
 347. dameskoor nes
 348. De Aelsen Poort te Dokkum 1723
 349. dockum1649blaeu
 350. doed holdinga
 351. dokkum 1572
 352. dokkum denarius002v
 353. dokkum kaart
 354. Dokkum_ansicht084
 355. Dokkum_ansicht086
 356. Dokkum2
 357. donger
 358. drieling
 359. Ds[1]._TH._D._voor_pastorie_in_Wons
 360. Ds[1]._THeunis_Doekes_Prins_bestandstyp
 361. DSC00766
 362. DSC00767
 363. DSC02689
 364. DSC02842
 365. Eimert collecteert
 366. Eimert Smits
 367. Eimert Smitsen
 368. Eppo sarcofaag
 369. Esonstad
 370. excursie1
 371. excursie2
 372. excursie3
 373. excursie4
 374. excursie8
 375. excursie9
 376. excursie10
 377. excursie11
 378. excursie12
 379. excursie13
 380. excursie14
 381. excursie15
 382. excursie16
 383. excursie17
 384. excursie18
 385. excursie19
 386. excursie20
 387. Ezumazijl
 388. ezumazijl1900
 389. friso
 390. Gerard de Weger
 391. gereedschapschoenm
 392. goudenhand1
 393. goudenhand2
 394. goudenhand3
 395. grietje helder
 396. grietjehelder
 397. Groglepeltje Sinia 1813a
 398. Groglepeltje Sinia 1813b
 399. Hantum
 400. holdingastate
 401. holdingastate1
 402. IM001135
 403. IM001179
 404. IM001181
 405. Image18
 406. Interieur kerk Wierum
 407. janjelles
 408. jurjenjanronner-trientjemekkes-arjeneelkesronner
 409. Kerk Wierum
 410. kerkanjum1
 411. kerkanjum2
 412. kerkanjum3
 413. kerkee1
 414. kerkee2
 415. kerkee3
 416. kerkee4
 417. Kleuterschool Ee 1957
 418. kommerzijl1904
 419. Krantenartikel
 420. ledendag2005c
 421. Rosario_zondagsschool_2
 422. sierksma wibe
 423. sinterklaas- jan steen1665
 424. slagcamperduin
 425. speelgoedapotheek dokkum
 426. steen ee in leeuwarden
 427. Streekarchief
 428. nieuwcollegie3
 429. nieuwcollegie2
 430. nieuwcollegie1
 431. Niawier
 432. narwaltand fries museum
 433. Nabij Halvemaanspoort Dokkum rond 1910
 434. munnekezijl24b
 435. Maria Anna van Holdinga wed Camstra
 436. ledendag2005f
 437. nieuwcollegie4
 438. NO Friesl2
 439. NOFriesland1
 440. omgongEe1919
 441. oostergo
 442. Preekstoel Kerk Wierum
 443. prinswillem
 444. Rosario_zondagsschool_1
 445. streekarchief1
 446. tapijtdokkum
 447. Streekarchivaris
 448. Sydts van Juckema
 449. tapijtburgerboek
 450. tjepcke van aylva
 451. turkstra-anjum
 452. Uitreiking boek
 453. Van Juckema, Tsjaerda
 454. vierdeengoorlogfries
 455. viersen-oeble_ypes_met_stemburo_1934
 456. waddenijs
 457. waldastadhuisdokkum
 458. wealtsjeaeltspostweduwe1927
 459. Wierum(1)
 460. Wierum
 461. toren nes ameland
 462. schoolklas Ee 1954
 463. Wilco van Holdinga(1)
 464. Noorderbolwerk Dokkum op Aanzichtkaart
 465. Georg thoe Schwartzenberg
 466. Zomer 1946
 467. Witte geit Teatske 14 KS
 468. Vanaf de Ulo naar huis
 469. Opening Eendracht 1976 door vader Pieter Geertsma
 470. Hoogste aantal punten van de dag, Een nieuwe Cornet voor de muziekvereniging
 471. Eerste huisje
 472. De eerste auto
 473. D Geertsma achterste rij derde van rechts op feest 50 jaar klokkenluide Willem Sijtsma
 474. pasfoto
 475. pasfoto 09-06-1987
 476. Met ouders en broers
 477. In kantine blikfabriek
 478. In het loodgietersvak
 479. Richt Mollema 2010
 480. Persoonsbewijs Richt Mollema.1
 481. Diamanten speld voor beste idee (2)
 482. Als militair
 483. Terug uit Frankrijk
 484. Ouderlijk huis Richt Mollema 1956
 485. Huishoudschool
 486. Getuigschrift R Mollema.2
 487. Eerste auto Richt Mollema
 488. UVV
 489. The Jolly Schoolmasters 1963
 490. Heidebloempje 1972 olv Sierd de Boer
 491. 0768 Jan Kooistra en Hein Joustra
 492. Brassband Wilhelmina 90 jaar (1989)
 493. De Rank bij de kerk
 494. Sjoerd de Boer
 495. Sjoerd de Boer 6
 496. 2 onbekende mannen
 497. Gezin Hein Joustra
 498. Sjoerd de Boer 5
 499. Sjoerd de Boer 4
 500. Sjoerd de Boer 3
 501. Sjoerd de Boer 2
 502. Brassband De Bazuin Triemen-Westergeest 1975
 503. Muziekfeest Dokkum 1897
 504. Muziekfeest Dokkum 1897
 505. Muziekfeest Dokkum 1897
 506. Muziekfeest Dokkum 1897
 507. Muziekfeest Dokkum 1897
 508. Muziekfeest Dokkum 1897
 509. Anna Botma Terpstra
 510. Anna Visser
 511. Anna Terpstra
 512. Anna Maria Idsardi
 513. Anna Douma
 514. Anna Botma Terpstra
 515. B.J. Heeringa
 516. Anne Castelein
 517. Anna W. Visser
 518. Anna Vissernnicht van Sytse Visser karrider
 519. Boerderij Jousma te Medhuizen
 520. Betje Idsardi
 521. Berend W. Terpstra
 522. Berend Hannema
 523. Berber Streekstra
 524. Baaie Idsardi Hiemstra geh met Jan F Idsardi
 525. de Jonge
 526. Dirk Dirks Hartmans
 527. Dirk Humalda
 528. Cobe de Jong (nicht Jan Tj Alberda)
 529. Coba de Jong
 530. Broer Terpstra gh Ytje Hiemstra
 531. Dirk Poortinga
 532. Doet Terpstra
 533. Dr de Boer
 534. Douwe Plantinga onderwijzer, tijdens een schoolreisje
 535. Ds Groenewoud
 536. E Jousma Alberda
 537. E Jousma Alberda met Hille Jousma
 538. Ds Buitendijk
 539. Eelkje Alberda
 540. Eelkje Jans Alberda
 541. Eelkje Botma Jousma
 542. Emke Alberda 2
 543. Elisabeth Roos getrouwd met Jan Tj Douma 13 jaar
 544. Eke Aants Zijlstra
 545. Eelkjen en Melis Alberda
 546. Eelkje Meindertsma
 547. Emke Hiemstra getrouwd met Frans Minnes de Jong
 548. Emke de Jong
 549. Emke de Jong 2
 550. Emke de Jong (gh W Terpstra)
 551. Emke Alberda
 552. Emke Alberda zuster van Maaike en Jan
 553. FAM Mporinanx Duitser in Nederland
 554. Ettje J Hiemstra
 555. Etje J Alberda
 556. Ernst Beek
 557. Emkje Jousma Alberda
 558. Emkje J Hiemstra geh met M de Jong
 559. Frans de Jong
 560. Former Jans Idsardi
 561. Folkert Jacobs Botma
 562. Folkert Easges Botma
 563. Fetze Alberda
 564. Gegevens Dirk Dirks Hartmans
 565. Gegevens Berend Johanes Hartmans
 566. Geertje Aisma
 567. Frans Minnes de Jong geh met Emkje Jans Hiemstra
 568. Frans Minnes de Jong
 569. Gegevens Maaike Melis Hartmans
 570. Gegevens Jatje Willems Hannema
 571. Gegevens Jan F Idsardi
 572. Gegevens Hartmans
 573. Gegevens Geertje Aisma
 574. Genealogie Alberda
 575. Genealogie Alberda 2
 576. Gegevens Tjallina Miedema
 577. Gerrit Sjoerds van de Mossel
 578. Gerrit P Dijkstra Nes
 579. Gerrit B Krol
 580. Gereformeerde School te EE groep III
 581. Grietje Douma dr van Rienk Douma verloofde van Fetze Alb
 582. Grietje Bergmans
 583. Griet Puma
 584. Gosse Terpstra
 585. Gosse Jans Hiemstra geh met Ytje Prins
 586. Gosse Br. Terpstra
 587. Heiltje J. Alberda
 588. Hartmans gegevens
 589. Hartman Hartmans geh met Maaike Melis Hartymans en weduwe van Jan Tjallings Alberda
 590. Harm Meinsma van Paesens
 591. Grietje Sybrens Douma ol 21 mei 1905
 592. Ids Pieters Meidersma
 593. Ids P. Meindesma
 594. Ids B. Heeringa
 595. Huwelijksadvertentie Klaas Wiersma en Deeuwke Sijtsma
 596. Hiltje Terpstra
 597. Hiltje Terpstra zr van W.B. Terpstra
 598. J. Tj Alberda
 599. J. Tj Alberda 2
 600. J. Gorter en W. Gorter
 601. Itje Huizinga
 602. Imco Minnes de Jong
 603. Idske Romar huishoudster van Hartman hartmans
 604. Jan Alberda en Tjipke Wassenaar (vertrokke naar Amerika
 605. Jakob Hendriks Obma
 606. Jacobje de Jong de Jong
 607. Jacoba Jacobs de Jong
 608. Jacob Fr de Jong
 609. Jaap Minnes de Jong
 610. Jan Gosses Hiemstra geh met Sijke A Bosch
 611. Jan Gosses Hiemstra 2
 612. Jan Fr de Jong
 613. Jan Fr de Jong broer van Sijke
 614. Jan F. Idsardi
 615. Jan F. de Jong
 616. Jan P van der Woude geh met Tjitske Althuizius
 617. Jan Korn. Botma
 618. Jan Joh Althuizius
 619. Jan Jans Alberda
 620. Jan Jans Alberda 2
 621. Jan Gosses Hiemstra
 622. Jan Tj Alberda
 623. Jan Tj Alberda geh met Maaike Melis Hartmans
 624. Jan Tj Alberda 2
 625. Jan Terpstra
 626. Janke Jousma
 627. Jan Tjallings Alberda
 628. Jan Tjallings Alberda 2
 629. Jan Tjalling Alberda
 630. Jan Tjalling Alberda en Sijke Terpstra
 631. Jan Tjalling Alberda en Sijke Broers Terpstra
 632. Jantje Miedema geh met Hendrik Smit Hardegarijp
 633. Jantje G. Hiemstra
 634. Jantje G. Hiemstra 2
 635. Jantje Feddema dv Feddema en Wytske M de Jong
 636. Jantje Dreijer
 637. Johannes Douwes Beintema
 638. Jifke Weiland
 639. Jatje Willems Idsardi
 640. Jantje Veenstra
 641. Jantje Veenstra dv kapitein Veenstra en vrouw Suzanna
 642. Klaas Jac de Jong
 643. Klaas de Jong
 644. Klaas de Jong, Jan Tj Alberda en Douwe P. Douwes
 645. Klaas B. Krol
 646. K.D.Beintema
 647. K (Sietse) de Jong, polder O en W Dongeradeel
 648. Laatste jachtdag 1895
 649. Krol overzicht
 650. korte beschrijving
 651. Kornelis Botma (gh Anna Terpstra
 652. Koldijk
 653. Maaike Hartmans geh met Jan Tj Alberda
 654. Maaike en Emke Alberda
 655. Maaike Alberda
 656. Maaike Alberda 2
 657. M. Jousma
 658. Lysbeth de Roos gehuwd met Jan Tj Douma kindermeid bij Alberda
 659. Maaike M Hartmans
 660. Maaike Jousma dv Siebe Jousma Eelkje Alberda
 661. Maaike Jansma getrouwd met Pieter de Boer
 662. Maaike Hartmans
 663. Maaike Hartmans met Melis Alberda
 664. Maaike van Tjalling en Emke Alberda en kinderen van Melis Alberda
 665. Maaike Melis Hartmans
 666. Martha Alberda met dochter Nieske wie gehuwd is met ds Warmolts
 667. Martha Alberda 2
 668. Martha Alberda (zuster van Tjalling) en vrouw van Rienk
 669. Marika Jaasma
 670. Melis Alberda 7-6-1925=4-1-1944
 671. Meester Yntema
 672. Meester Bulthuis van Raard
 673. Martha Alberda
 674. Martha Alberda met dochter Nyncke Idsardi
 675. Melis Alberda2
 676. Melis Alberda
 677. Mina Pouwels geh met Minne de Jong
 678. Mina Pauwels, vrouw van Minne de Jong
 679. Mevr Ds Buitendijk
 680. Melis Jans Alberda geh Sijke de Jong
 681. Mina Pouwels geh met Minne fr de Jong
 682. Melis J.Alberda
 683. Namen Poeziealbum 2
 684. Naentske N Wynia
 685. Minne Frans de Jong zv Frans Minnes en Emke Hiemstra
 686. Minne Fr de Jong geh met Mina Pouwels
 687. Minne de Jong, broer van Sijke Alberda de Jong
 688. Namen Poeziealbum 3
 689. Nienke Sytsma
 690. Nienke Idsardi
 691. Namen Poeziealbum
 692. Namen Poeziealbum 4
 693. Nynke Terpstra 2
 694. Nynke Korn. Botma
 695. Nynke Idsardi
 696. NN Terpstra
 697. NN Ettje Jans Hiemstra of Baaije dv Jan G. Hiemstra
 698. O4
 699. O3
 700. O2
 701. O1
 702. Nynke Terpstra
 703. O10
 704. O9
 705. O8
 706. O7
 707. O6
 708. O5
 709. O15
 710. O14
 711. O13
 712. O12
 713. O11
 714. O20
 715. O19
 716. O18
 717. O17
 718. O16
 719. O23
 720. O22
 721. O26
 722. O24
 723. O21
 724. O28
 725. O27
 726. Onbekend 2
 727. O30
 728. O29
 729. Onbekend 3
 730. Onbekend 6
 731. Onbekend 6 (foto genomen in Kampen)
 732. Onbekend 5
 733. Onbekend 4
 734. Onbekend 8
 735. Onbekend 7
 736. Onbekend 13
 737. Onbekend 12
 738. Onbekend 11
 739. Onbekend 10
 740. Onbekend 9
 741. Onbekend 18
 742. Onbekend 17
 743. Onbekend 16
 744. Onbekend 15
 745. Onbekend 14
 746. Onderwijzer van Eke J Alberda 2
 747. Onbekende familie
 748. Onbekend
 749. Onbekend 19
 750. Pier G. Hiemstra
 751. Petronelle Idzinga
 752. Petronella Idzinga
 753. Petronella Boersma
 754. Petronella Boersma later gehuwdmet bakker Scheeringa
 755. Onderwijzer van Eke J Alberda
 756. Reinder Boersma en Maaike Alberda
 757. Pytje Jousma zuster van Siebe
 758. Pietje Ferwerda
 759. Riemke Popes Hartmans
 760. Renske Minnes de Jong
 761. Relatie Trijntje Postma
 762. Relatie met Douma’s
 763. Relatie Bergmans
 764. Rouwbrief Jantje Gosses Hiemstra
 765. Rouwbrief J.F de Jong
 766. Rouwbrief Baukje Rienks
 767. Rienk Idzes idsardi
 768. Rienk Idsardi geh met Martha Alberda
 769. Siebe Wieringa arbeider bij Melis Alberda
 770. Siebe Hilles Jousma
 771. Sibe Hilles Jousma
 772. S Koldijk
 773. Sijke Alberda deJong
 774. Sijke Alberda de Jong
 775. Sijke Alberda de Jong 2
 776. Sietske Y Terpstra gehuwd met Halbe Vogel
 777. Sijke Gosses Hiemstra
 778. Sijke Gosses Hiemstra geh met Hania
 779. Sijke G. Hiemstra
 780. Sijke dv Johanna Maria Hania
 781. Sijke de Jong
 782. Stamboom
 783. Sjoukje Terpstra
 784. Sikjen Tjallings de Boer
 785. Sikjen Johanes Beintema
 786. Sijke Terpstra
 787. Tietje Berends Terpstra
 788. Tet en Jan Fokkema kinderen van Klaas Fokkema en Trijntje Postma, arbeider bij Melis Alb
 789. Taetske Terpstra (dr van WB Terpstra)
 790. Tjerk Spriensma geh met Etje J. Hiemstra
 791. Tjeerd B. Krol
 792. Tjalling Jans Alberda
 793. Tjalling Alberda
 794. Tjitske Hartmans
 795. Tjitske G. Hiemstra
 796. Tjitske Dijkstra
 797. Tjitske Dijkstra 2
 798. Tjets Terpstra
 799. Trijntje Hartmans
 800. Trijntje Groenewold Bos
 801. Trijntje Faber
 802. Trijntje Alberda
 803. Trijntje (Nienke) Sysma
 804. W.J.Douma
 805. Trijntje Weiland
 806. Trijntje Visser
 807. Trijntje Postma gerouwd met Klaas Fokkema arbeider bij Melis Alb
 808. Trijntje Meinsma
 809. Ytje Piers Prins geh met Gose Jans Hiemstra
 810. Ytje Hiemstra gh Br Terpstra
 811. Ymkje Reiding
 812. Wytse Br Terpstra geh Emke de Jong
 813. Wietze Br Terpstra
 814. Wietze Br Terpstra (gh Emke Jac de Jong)
 815. Aaltje Terpstra
 816. Aaltje Terpstra en TrijntjeTerpstra Botma
 817. Ytje Prins geh met Gosse Jans Hiemstra
 818. Ytje Piers Prins geh met Gosse J Hiemstra
 819. Advertentie Berend Willems Terpstra
 820. Advertentie Baukje Pieters Dijkstra
 821. Abeltje Aants Zijlstra
 822. Aaltje Visser
 823. Aalsum
 824. Aalsum Zwarte Mosk
 825. Aalsum terp
 826. Aalsum laantje
 827. Relatie met Douma’s
 828. Anna Bos
 829. Bij Dokkum
 830. Bij Aalsum
 831. Betterwird molen
 832. achter Aalsum
 833. Aankomst te Oostmahorn
 834. Binnenschip
 835. Bij Wetzens
 836. Bij Oostmahorn
 837. Bij Oostmahorn.2
 838. Bij EE
 839. Bij Ee 2
 840. Bruggetje achter Aalsum
 841. Bootje op de zeedijk
 842. Boot Laman de Vries
 843. Boerderij
 844. Binnenvaart schip
 845. De Valom 2
 846. de kastelein quatrebras
 847. Claerkampster terp
 848. Bruggetje te Foudgum
 849. Dokkum Baantje bolwerk
 850. De Zwemmer
 851. de Zwemmer 2
 852. De zwarte mos
 853. De Valom
 854. Dokkum grootdiep
 855. Dokkum Fetze pomp
 856. Molen Zeldenrust te Dokkum
 857. Dokkum Bonte brug
 858. Dokkum Baantjebolwerk
 859. Dokkum keereweer
 860. Dokkum Keereweer (2)
 861. Dokkum Jacob
 862. Dokkum Helling
 863. Dokkum Markt
 864. Dokkum Markt burgemeesterspaal
 865. Dokkum Kleindiep
 866. Dokkum Keesje
 867. Dokkum Keerreweer
 868. Dokkum oude Helling
 869. Dokkum Oosterbolwerk
 870. Dokkum Oosterbolwerk 2
 871. Dokkum Noorderdwinger
 872. Dokkum molen Zeldenrust
 873. Dokkum molen de Hoop
 874. Dokkum station 2
 875. Dokkum station (2)
 876. Dokkum Schoenmakersperk
 877. Dokkum schapdijkje
 878. Dokkum Voorstreek molen Banga
 879. Dokkum tramremise
 880. Dokkum tramremise Woudpoort
 881. Dokkum tolgaarswoning
 882. Dokkum streeksterpoort
 883. Dokkum station
 884. Dokkumer muziekkorps 1909.namen
 885. Dokkumer muziekkorps 1909.namen.2
 886. Dokkumer muziekkorps 1909
 887. Dokkumer laan
 888. Douane vaartuig
 889. Dorpsweggetje
 890. Dorpsvaart
 891. Door de Wouden
 892. Dokkumer Nieuw Zijlen
 893. Ee brughoofd
 894. Driesumermeer
 895. Driesumermeer 2
 896. Drie meiden
 897. Ezumazijl 1
 898. Ee
 899. EE molen
 900. EE Hoge brug
 901. Ezumazijl
 902. Ezumazijl sluis
 903. Ezumazijl haven
 904. Ezumazijl brug
 905. Ezumazijl 2
 906. Foudgum bruggetje
 907. Fiskbourren
 908. Fetze pomp
 909. Ferwerd
 910. Grafsteen te Aalsum
 911. Gemeentehuis
 912. Fries water
 913. Foudgum
 914. Foudgum kerk
 915. Hantum schaapskooi
 916. Hantum molen
 917. Hantum korenmolen
 918. Grote kerk Markt
 919. Groepje mensen
 920. Het Wad
 921. Hardegarijp Hotel Braam
 922. Hantumhuizen
 923. Hantum Terp
 924. Hantum terp (2)
 925. Hogepol
 926. Hogebeintum
 927. Hoge brug
 928. Hiaure molen
 929. Holwerd pier
 930. Holwerd op de steiger
 931. Huis ter Noord
 932. Hooimijten
 933. Holwerd
 934. Janum
 935. Jaagpad
 936. In de tuin te Quatrabras 2
 937. Ierdkarre
 938. Klein Giethoorn
 939. Klein bedrijf
 940. Klein bedrijf in NO Friesland
 941. Klein bedrijf (2)
 942. Kerkje te Aalsum
 943. Keereweer
 944. Melkbusse Wetzens
 945. Markt burgemeesterspaal
 946. Mannen bij bootje
 947. Laantje
 948. Koeien te
 949. Molen
 950. Molen aan de Vliet
 951. Moddergat
 952. Miedema Zathe
 953. Metslawier Ropta
 954. Nes molen
 955. Mooi Friesland
 956. Monument te Dokkumer Nieuwe Zijlen
 957. Onbekend collectie Jacobus van der Werf
 958. Onbekend 2 collectie Jacobus van der Werf
 959. NO Friesland met schoorsteen
 960. Noord Oost Friesland
 961. Nieuwe vuurtoren
 962. Oostmahorn 5
 963. Oostmahorn 4
 964. Oostmahorn 3
 965. Oostmahorn 2
 966. Oostmahorn 1
 967. Oostmahorn (2)
 968. Oostmahorn met de Brakzand
 969. Oostmahorn met de Brakzand 2
 970. Oostmahorn Douaneboot
 971. Oostmahorn douane boot
 972. Oostmahorn aankomst veerboot
 973. Oostmahorn.3
 974. Oostmahorn.2
 975. Oostmahorn Visserbootje
 976. Oostmahorn veerboot
 977. Oostmahorn steiger
 978. Oude Helling
 979. Oude Helling 2
 980. Oude helling (2)
 981. Oostrum Schreiershoek
 982. Oostmahorn
 983. Oostmahorn.4
 984. Plaggenhut
 985. Pier te Holwerd 2
 986. Paviljoen
 987. Oude vuurtoren
 988. Oude kruiwagen
 989. Oude kar
 990. Raard de Terp
 991. Raard de kerk
 992. Quatrebras
 993. Quatrabras
 994. Ploderlandschap
 995. Schaapskooi NO Friesland (Hantum)
 996. Schaapskooi 3
 997. Schaapskooi 2
 998. Rinsumageest de kapelle
 999. Rinsmageest De Kapelle
 1000. Raard terp
 1001. Sluisje
 1002. Schreiershoek
 1003. Schapedijkje
 1004. Schaapskooi
 1005. Schaapskooi NO Friesland
 1006. Spinnekopmolen
 1007. Speeltuin Hotel Braam 5
 1008. Speeltuin Hotel Braam 4
 1009. Speeltuin Hotel Braam 3
 1010. Speeltuin Hotel Braam 2
 1011. Speeltuin Hotel Braam 1
 1012. Terp te Hantum
 1013. Ternaard
 1014. Ternaard vaart
 1015. Teijebuorren
 1016. Talma Hoeve
 1017. Talma Hoeve 2
 1018. Veenwoudsterwal
 1019. Veenwoudsterwal op de brug
 1020. Veenwoude de Schierstins
 1021. Veenklooster
 1022. Tjaskermolen
 1023. Watermolen (Hantum)
 1024. Waaxens de Poarte
 1025. vlasruiters
 1026. Vissersbootje
 1027. Vissersbootje op de zeedijk
 1028. Veerboot naar Schiermonnikoog
 1029. Wierum efterbuurt
 1030. Wierum De kerk
 1031. Wetzens
 1032. Wetzens (2)
 1033. Watermolen
 1034. Wierum haven
 1035. Wierum haven.2
 1036. Wierum haven 2
 1037. Wierum haven 1
 1038. Wierum extra
 1039. Wierum3
 1040. Wierum2
 1041. Wierum Wierumer vaart
 1042. Wierum Wierumer vaart 2
 1043. Wierum kerk
 1044. Woonwagens
 1045. Woonwagenkamp
 1046. WL 15
 1047. WL 15 Wierum
 1048. Windmotor bij (Driesum)
 1049. Wierum4
 1050. Zwartewegsend Bos van Ypey
 1051. Wouterswoude
 1052. Wouterswoude laantje
 1053. Woudpoort Tramremise
 1054. Aalsum bruggetje
 1055. Aalsum bruggetje.2
 1056. Aalsum achter de kerk
 1057. Aalsum 3
 1058. Aalsum 2
 1059. Aalsum het Hoog
 1060. Tietje en Antje Meindersma
 1061. Antje Meindersma
 1062. Eelkje F Meindersma
 1063. Eelkje Fetzes Meindersma
 1064. Eelkje Meindersma, Tjalling Alberdaen zoon Fetze
 1065. Eelkje Meindersma
 1066. Douwe Johannes Meindersma
 1067. Geertje Idzes Meindersma
 1068. Eelke Fetzes Meindersma
 1069. Jan P. Meindersma
 1070. Jantje Meindersma Alberda
 1071. Douwe Fetzes Meindersma
 1072. Pieter Fetzes Meindersma en Wilhelmina Sevart
 1073. Pieter Fetzes Meindersma
 1074. Taetske Meindersma
 1075. Tietje Meindersma 2
 1076. Tietje Meindersma
 1077. Tietje Pieters Meindersma
 1078. A en E Meindersma
 1079. Ate B Krol
 1080. Holwerd
 1081. Holwerd chergerwoning
 1082. Holwerd molen
 1083. Huisje in klimop te Hantum
 1084. In de tuin te Quatrabras
 1085. Advertentie Abe Meindersma
 1086. Jaap en Sip Faber op de Doarpstrjitte Lioessens
 1087. Oranjevereniging Lioessens
 1088. Een gezins foto uit 1912
 1089. Klasse foto Lagere school te Nes West Dongeradeel
 1090. Onbekende man misschien uit Nes?
 1091. Te kamperen met o.a. Jaap Faber en Frederik Visser uit Lioessens
 1092. Onbekende foto met in de bestandsnaam H. Bierling
 1093. Onbekende groepsfoto Noordoost Friesland
 1094. Onbekende school foto Noordoost Friesland
 1095. Onbekende soldaten uit Morra Lioessens?
 1096. Onbekende groeps foto
 1097. Een groepsfoto van meisjesvereniging zonnestraaltje uit Morra-Lioessens
 1098. Dorpstraat Lioessens vanaf de kruising met Moarsterwei
 1099. Dorpsfeest Lioesens met de Oranjevereniging in de auto
 1100. Bevrijdingsfeest Napoleontische oorlog 1913 te Lioessens
 1101. Bevrijdingsfeest Napoleontische oorlog feest Lioessens 1913
 1102. Dorpsstraat Lioessens
 1103. Huizen in Lioessens bij de Hervormde kerk
 1104. Boerderij te Morra
 1105. De oude gereformeerde kerk en pastorie te Lioessens
 1106. Hervormde kerk te Lioessens achter afgebroken wijk de vrolijkheid
 1107. Sip Faber en Jacob Dijkstra
 1108. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 40
 1109. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 39
 1110. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 38
 1111. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 37
 1112. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 36
 1113. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 35
 1114. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 34
 1115. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 33
 1116. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 32
 1117. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 31
 1118. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 30
 1119. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 29
 1120. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 28
 1121. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 27
 1122. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 26
 1123. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 25
 1124. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 24
 1125. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 23
 1126. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 22
 1127. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 21
 1128. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 20
 1129. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 19
 1130. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 18
 1131. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 17
 1132. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 16
 1133. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 15
 1134. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 14
 1135. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 13
 1136. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 12
 1137. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 11
 1138. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 10
 1139. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 09
 1140. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 08
 1141. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 07
 1142. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 06
 1143. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 05
 1144. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 04
 1145. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 03
 1146. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 02
 1147. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 01