Beeldbank Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Pieter Gorter
 2. Elisabeth Moning
 3. Renze Gorter
 4. Tjebbe Gorter
 5. Martha Brinkman
 6. Elisabeth Moning
 7. Soensterdijk Kollumerpomp
 8. Schoolfoto Christelijke school Kollumerpomp
 9. Onafhankelijkheidsfeest Kollumerpomp 1913
 10. Feest te Kollumerpomp 1930.
 11. Trijntje Wielenga
 12. Meisjes/vrouwenvereniging Kollumerpomp 1927
 13. Geertje Taedes Dijkstra
 14. Geertje Taedes Dijkstra
 15. Transportbedrijf Dirk van Wieren Kollumerpomp
 16. Muziekvereniging Engwierum
 17. Tjebbe Sjoeks
 18. Wybe Gorter
 19. Ankje Jans Bos
 20. Hendrik Meinderts van der Wal en Ankje Jans Bos
 21. Pieter Frans Bos en Minke Kooyenga
 22. Lieuwe Frans Bos
 23. Yke Hessels Agema en Geertje Taedes Dijkstra
 24. Winkel van Geert Brinkman en Elizabeth Moning
 25. Anthoni Gorter en Grietje Top
 26. Anthoni Gorter
 27. Reino Keegstra
 28. Eelkjen Keegstra
 29. Kollumerpomp 1913
 30. Antje Gorter
 31. Boerderij ‘Groot Kabel’ Kollumerpomp
 32. Ansicht Kollumerpomp 1913
 33. Berend de Groot, Munnekezijl
 34. Berend de Groot, Munnekezijl
 35. Huis Kollumerpomp
 36. Tjebbe Gorter Engwierum
 37. Westermolen, Kollumerpomp
 38. Meisjesvereniging Kollumerpomp
 39. Westermolen, Kollumerpomp
 40. Onbekend echtpaar
 41. Meindert de Boer en Antje Gorter
 42. Ouderenreis Engwierum
 43. Doetje Gorter
 44. Onbekende zusters?
 45. Contributiehuisje Kollumerpomp
 46. Feest in Kollum
 47. Onbekende dame
 48. Onbekende dame
 49. Mogelijk evacuee Janny Posthuma
 50. Onbekende dame met meisje
 51. Onbekend echtpaar
 52. Onbekende jongeman
 53. Onbekende dame
 54. Pieter Gorter
 55. Onbekende dame
 56. Onbekende dame
 57. Onbekende heer
 58. Vier generatie’s 1927 Kollum
 59. Onbekende jongen
 60. Onbekende kinderen
 61. Onbekende heren
 62. Onbekend stel
 63. Marten Gorter en Grietje Steenstra
 64. Gymnastiekvereniging Kollum
 65. Vrouwenvereniging Kollum
 66. Schoolfoto Kollum
 67. Schoolfoto Kollum 1946
 68. Harriet Robroch en Janke Robroch-Veenstra
 69. Martha Brinkman
 70. Onbekende dames
 71. Onbekende dames
 72. Tjitske Gorter en Jan Terpstra
 73. Onbekend echtpaar
 74. Dirk van Wieren
 75. Schoolfoto openbare school te Kollumerpomp
 76. Hiltje Kootstra
 77. Tymen, Kornelis en Willem van der Horn.
 78. Kornelis van der Horn
 79. Familie Dam, Kollumerpomp
 80. Onbekende dame
 81. Riekje Brinkman-Postma?
 82. Onbekende dame
 83. Onbekende man
 84. Popke Popkes Pruiksma
 85. Onbekende dame
 86. Onbekende dame
 87. Onbekende dame
 88. Onbekend echtpaar
 89. Onbekend Gezin
 90. Onbekend meisje
 91. Onbekende man
 92. Onbekend meisje
 93. Onbekend echtpaar
 94. Huwelijk Harm Boonstra en Maaike Nicolai
 95. Grafsteen Albertus Smit.
 96. Onbekend echtpaar
 97. Onbekende dame
 98. Onbekende militair
 99. Onbekende dames
 100. Onbekende dame
 101. Onbekende dame
 102. Onbekende dame
 103. Onbekende vrouw
 104. Wieger Riemersma
 105. Pieter Lania
 106. Jacob Frans Bos
 107. Gerrit Bremer
 108. Onbekende dame
 109. Onbekende mannen
 110. Ruudtje Douma-Medemblik
 111. Onbekende man
 112. Onbekende dame
 113. Onbekend meisje
 114. Onbekend persoon uit Engwierum
 115. Onbekende zusjes
 116. Onbekende dame
 117. Onbekende dame
 118. Onbekende dame
 119. Onbekend gezin
 120. Onbekende dame
 121. Onbekende familie uit Noordoost Friesland
 122. Onbekende uit mogelijk Engwierum of omgeving.
 123. Pieter Gorter en Martha Brinkman
 124. Martha Brinkman
 125. Onbekende dame
 126. Reino Keegstra
 127. Onbekend meisje
 128. Onbekende foto met militairen uit Friesland.
 129. Onbekende man
 130. Onbekende dame
 131. Gorter’s Engwierum
 132. Onbekende man
 133. Onbekende jonge man
 134. Jan Mulder
 135. Onbekende foto
 136. Onbekend Engwierum/Dokkumer Nieuwe Zijlen
 137. Antje Pel
 138. Schoolfoto Kollumerpomp
 139. Hendrikje en Aukje Burgsma
 140. Berend de Groot
 141. Fokje de Groot
 142. Woonhuis en werkplaats Kollumerpomp
 143. Winkel Geert Brinkman Kollumerpomp
 144. Janna Knot
 145. Antje Gorter
 146. Menze Nutma en Doetje Nutma-Gorter
 147. Eelkje van der Schaaf
 148. Tjebbe Gorter
 149. Dirk Visser
 150. Wieger Riemersma
 151. Reino en Eelkjen Keegstra
 152. Sietske Helder
 153. Gerrit Bremer
 154. Mannenvereniging Kollumerpomp
 155. Onbekende groep mannen
 156. Onbekende groepsfoto Engwierum?
 157. Christelijke school Kollumerpomp
 158. Kollumerpomp kerk en pastorie
 159. Uniastrjitte Ee
 160. Uniastrjitte Ee
 161. Kentekens Miedema en Prins
 162. Feest Ee
 163. Feest Ee
 164. Feest Ee
 165. Frans van der Heide te Ee
 166. Harm van der Heide te Ee
 167. Harm van der Heide te Ee
 168. Auto vast in de sneeuw te Ee/Tibma
 169. Auto vast in de sneeuw te Ee/Tibma
 170. Siegersma Ee
 171. Brug Kollumerpomp
 172. Kerk Kollumerpomp
 173. Bauke Bremer Kollumerpomp
 174. Ansicht Kollumerpomp
 175. Naaischool Kollumerpomp
 176. Naaischool Kollumerpomp
 177. Bakkerij/woonhuis familie Bremer Kollumerpomp
 178. Kerk en pastorie Kollumerpomp
 179. Ansichtkaart kerk en pastorie Kollumerpomp
 180. Kapsalon Broersma Kollum
 181. Huishoudschool Centraleweg Kollum
 182. Kollumers een dagje uit naar Glimmen
 183. Melkkar Regnerus Meinardystraat Kollum
 184. Gymnastiekvereniging Kollum
 185. Schoolfoto Kollum
 186. Openbaar onderwijs Kollum
 187. Kollumerpomp 1956
 188. Antje Bulthuis-de Vries
 189. Nanning Bulthuis
 190. Zangvereniging Kollum
 191. Turnfeest Kollum
 192. Visclub Kollum
 193. Dokkumer Nieuwe Zijlen of Engwierum?
 194. Dokkumer Nieuwe Zijlen of Engwierum?
 195. Vrouwenvereniging Kollumerpomp
 196. Ansichtkaart Kollumerpomp 1948
 197. Kollumerpomp rijwielzaak familie Brinkman
 198. Kollumerpomp 1928
 199. Kollumerpomp 1922
 200. Molen Kollumerpomp
 201. Foijingaweg Kollumerpomp
 202. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp.
 203. Verbouw Christelijke school te Kollumerpomp
 204. Molen Kollumerpomp
 205. Molen Kollumerpomp 1974
 206. Jongelingsvereniging Kollumerpomp
 207. Gereformeerde kerk Kollumerpomp 1935
 208. Kollumerpomp Foijingaweg
 209. Jan Belgraver
 210. Zangvereniging Looft den Heer Kollumerpomp
 211. Boerderij te Kollumerpomp
 212. Ansicht brug Kollumerpomp 1930
 213. Aanleg betonweg en brug te Kollumerpomp augustus 1935
 214. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 215. Schoolfoto Kollumerpomp 1925
 216. Kollumerpomp 1922
 217. Kollumerpomp
 218. Jacob Frans Bos
 219. Geert Libbes Brinkman en Elisabeth Moning
 220. Frans Jacob Bos en Fokeltje van der Molen
 221. Frans Jacob Bos
 222. Jacob Frans Bos
 223. Landaanwinning bij Kollumerpomp.
 224. Kollumerpompsters een dagje uit.
 225. Personeel Chr. school te Kollumerpomp 1916
 226. Elizabeth Kootstra
 227. Onbekende mensen omgeving Kollumerpomp/Oudwoude.
 228. Boot van Fennema Engwierum
 229. Onbekend echtpaar
 230. Dokkumer Nieuwe Zijlen 1914-1918
 231. Reisje zondagsschool Kollum
 232. Berend de Groot te Munnekezijl
 233. Dokkumer Nieuwe Zijlen
 234. Vooropleiding Landmacht Klas Kollum
 235. Pieter Gorter
 236. Tjebbe Gorter Engwierum
 237. Cafe het Centrum te Kollumerpomp
 238. Tjebbe Sjoeks
 239. Onbekende man uit omgeving Engwierum.
 240. Elisabeth Moning
 241. Smederij familie Sieger de Groot te Kollumerpomp
 242. Familie Dam uit Engwierum?
 243. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 244. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 245. Oogst Westernieuwkruisland Kollumerpomp
 246. Kollumerpomp Brongersmaweg
 247. Kollumerpomp jaren 60
 248. Vrouwenvereniging Kollumerpomp
 249. Boerderij Groot Kabel te Kollumerpomp
 250. Schoolfoto Kollumerpomp 1925
 251. Aanleg betonweg te Kollumerpomp 1935
 252. Tjebbe Gorter
 253. Eelkje Gerbens van der Schaaf
 254. Elisabeth Moning
 255. Lutske Sjoeks
 256. Muziekvereniging de Bazuin Kollumerpomp
 257. Onbekende foto
 258. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 259. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 260. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 261. Aant Jacobs Kingma en Klaaske Klazes Postmus
 262. Schoolfoto Munnekezijl 1939
 263. Dirk Dijkstra en Sjoukje Fokkema
 264. Verzetsmonument bij Kollumerpomp
 265. Graanoogst Westernieuwkruisland Kollumerpomp
 266. Meisjesvereniging Kollumerpomp
 267. Hoofdonderwijzer Botte Visser en zijn vrouw Sipkje Visser-Wiersma
 268. Meisjesvereniging Engwierum
 269. Renze Gorter
 270. Familie Gorter te Engwierum
 271. Tjomme Wijtsma uit Lioessens
 272. Tjomme Wijtsma en dochter Aaltje Wijtsma voor Doarpstrjite 39 Ljussens
 273. Voormalige Bier en wijnhandel en later Garage stenendam te Dokkum
 274. Schoolreisje school Lioessens 1949
 275. Kerk v.d. Ver. Chr. Gem. Ter herinnering aan 25 jarige ambtsjubilé van Dr. C.D. Sax.
 276. Mannen uit Wierum?
 277. Groepsfoto ULO Dokkum
 278. Groepsfoto school Lioessens
 279. Groepsfoto school Lioessens groep 2
 280. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (15)
 281. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (14)
 282. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (13)
 283. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (19)
 284. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (18)
 285. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (17)
 286. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (21)
 287. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (20)
 288. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (16)
 289. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (24)
 290. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (23)
 291. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (22)
 292. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (27)
 293. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (26)
 294. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (30)
 295. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (29)
 296. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (25)
 297. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (34)
 298. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (28)
 299. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (33)
 300. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (32)
 301. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (31)
 302. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (37)
 303. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (36)
 304. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (40)
 305. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (39)
 306. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (35)
 307. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (43)
 308. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (38)
 309. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (46)
 310. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (42)
 311. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (41)
 312. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (45)
 313. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (44)
 314. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (50)
 315. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (49)
 316. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (48)
 317. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (52)
 318. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (51)
 319. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (3)
 320. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (2)
 321. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (1)
 322. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (6)
 323. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (5)
 324. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (9)
 325. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (8)
 326. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (4)
 327. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (12)
 328. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (11)
 329. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (7)
 330. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (47)
 331. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (53)
 332. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (10)
 333. klassefoto onbekende school 1912
 334. Onbekende groep jongens en mannen
 335. Tanks tweede wereldoorlog
 336. Schoolfoto Niawier
 337. Meisje op foto van De Witte Beer, Nieuwestad 121 te Leeuwarden
 338. Landarbeiders
 339. School Nes 1914
 340. Krijgsgevangenen kamp Julianadorp
 341. 2 jongens en een vrouw (onbekend)
 342. Onbekende foto bij het water
 343. Groepsfoto bezoek aan Oranjewoud bij hotel Tjaarda
 344. Schoolfoto Veenwoudsterwal rond 1924
 345. 3 mannen op foto
 346. Schoolfoto Veenwoudsterwal rond 1925
 347. Groepsfoto in kerk via Bouma
 348. Groepsfoto Aukje Zijlstra
 349. Klassefoto Betterwird 1905
 350. klassefoto Betterwird 1905
 351. Klassefoto Betterwird 1905
 352. School Lioessens
 353. Oude gereformeerde kerk en pastorie te Lioessens
 354. Moarsterwei Lioessens zomer
 355. Moarsterwei Lioessens
 356. Melkfabriek, Coöperatieve zuivelfabriek “De Dongeradelen” te Morra Lioessens
 357. Het stalt Lioessens
 358. Hervormde kerk te Lioessens
 359. Wilco van Holdinga
 360. wn6
 361. Worp Ropta
 362. Christiaan Wust
 363. wust2
 364. wust3
 365. 12 apostelen boom begraafplaats Dokkum
 366. 12 apostelen boom Tzummarum A .v.d. Zee
 367. Epposteen
 368. Abraham Sipma zilver theepot groot 1717
 369. A.J. van Egten Ferwerd
 370. Anjum kerk
 371. anjum kerk2
 372. anjum luchtfoto
 373. Anno 1615
 374. baksteen Ee
 375. boomsma
 376. bornwirderzijl
 377. cjwiersma kanteen
 378. cjwiersma kanttwee
 379. dameskoor nes
 380. De Aelsen Poort te Dokkum 1723
 381. dockum1649blaeu
 382. doed holdinga
 383. dokkum 1572
 384. dokkum denarius002v
 385. dokkum kaart
 386. Dokkum_ansicht084
 387. Dokkum_ansicht086
 388. Dokkum2
 389. donger
 390. drieling
 391. Ds[1]._TH._D._voor_pastorie_in_Wons
 392. Ds[1]._THeunis_Doekes_Prins_bestandstyp
 393. DSC00766
 394. DSC00767
 395. DSC02689
 396. DSC02842
 397. Eimert collecteert
 398. Eimert Smits
 399. Eimert Smitsen
 400. Eppo sarcofaag
 401. Esonstad
 402. excursie1
 403. excursie2
 404. excursie3
 405. excursie4
 406. excursie8
 407. excursie9
 408. excursie10
 409. excursie11
 410. excursie12
 411. excursie13
 412. excursie14
 413. excursie15
 414. excursie16
 415. excursie17
 416. excursie18
 417. excursie19
 418. excursie20
 419. Ezumazijl
 420. ezumazijl1900
 421. friso
 422. Gerard de Weger
 423. gereedschapschoenm
 424. goudenhand1
 425. goudenhand2
 426. goudenhand3
 427. grietje helder
 428. grietjehelder
 429. Groglepeltje Sinia 1813a
 430. Groglepeltje Sinia 1813b
 431. Hantum
 432. holdingastate
 433. holdingastate1
 434. IM001135
 435. IM001179
 436. IM001181
 437. Image18
 438. Interieur kerk Wierum
 439. janjelles
 440. jurjenjanronner-trientjemekkes-arjeneelkesronner
 441. Kerk Wierum
 442. kerkanjum1
 443. kerkanjum2
 444. kerkanjum3
 445. kerkee1
 446. kerkee2
 447. kerkee3
 448. kerkee4
 449. Kleuterschool Ee 1957
 450. kommerzijl1904
 451. Krantenartikel
 452. ledendag2005c
 453. Rosario_zondagsschool_2
 454. sierksma wibe
 455. sinterklaas- jan steen1665
 456. slagcamperduin
 457. speelgoedapotheek dokkum
 458. steen ee in leeuwarden
 459. Streekarchief
 460. nieuwcollegie3
 461. nieuwcollegie2
 462. nieuwcollegie1
 463. Niawier
 464. narwaltand fries museum
 465. Nabij Halvemaanspoort Dokkum rond 1910
 466. munnekezijl24b
 467. Maria Anna van Holdinga wed Camstra
 468. ledendag2005f
 469. nieuwcollegie4
 470. NO Friesl2
 471. NOFriesland1
 472. omgongEe1919
 473. oostergo
 474. Preekstoel Kerk Wierum
 475. prinswillem
 476. Rosario_zondagsschool_1
 477. streekarchief1
 478. tapijtdokkum
 479. Streekarchivaris
 480. Sydts van Juckema
 481. tapijtburgerboek
 482. tjepcke van aylva
 483. turkstra-anjum
 484. Uitreiking boek
 485. Van Juckema, Tsjaerda
 486. vierdeengoorlogfries
 487. viersen-oeble_ypes_met_stemburo_1934
 488. waddenijs
 489. waldastadhuisdokkum
 490. wealtsjeaeltspostweduwe1927
 491. Wierum(1)
 492. Wierum
 493. toren nes ameland
 494. schoolklas Ee 1954
 495. Wilco van Holdinga(1)
 496. Noorderbolwerk Dokkum op Aanzichtkaart
 497. Georg thoe Schwartzenberg
 498. Zomer 1946
 499. Witte geit Teatske 14 KS
 500. Vanaf de Ulo naar huis
 501. Opening Eendracht 1976 door vader Pieter Geertsma
 502. Hoogste aantal punten van de dag, Een nieuwe Cornet voor de muziekvereniging
 503. Eerste huisje
 504. De eerste auto
 505. D Geertsma achterste rij derde van rechts op feest 50 jaar klokkenluide Willem Sijtsma
 506. pasfoto
 507. pasfoto 09-06-1987
 508. Met ouders en broers
 509. In kantine blikfabriek
 510. In het loodgietersvak
 511. Richt Mollema 2010
 512. Persoonsbewijs Richt Mollema.1
 513. Diamanten speld voor beste idee (2)
 514. Als militair
 515. Terug uit Frankrijk
 516. Ouderlijk huis Richt Mollema 1956
 517. Huishoudschool
 518. Getuigschrift R Mollema.2
 519. Eerste auto Richt Mollema
 520. UVV
 521. The Jolly Schoolmasters 1963
 522. Heidebloempje 1972 olv Sierd de Boer
 523. 0768 Jan Kooistra en Hein Joustra
 524. Brassband Wilhelmina 90 jaar (1989)
 525. De Rank bij de kerk
 526. Sjoerd de Boer
 527. Sjoerd de Boer 6
 528. 2 onbekende mannen
 529. Gezin Hein Joustra
 530. Sjoerd de Boer 5
 531. Sjoerd de Boer 4
 532. Sjoerd de Boer 3
 533. Sjoerd de Boer 2
 534. Brassband De Bazuin Triemen-Westergeest 1975
 535. Muziekfeest Dokkum 1897
 536. Muziekfeest Dokkum 1897
 537. Muziekfeest Dokkum 1897
 538. Muziekfeest Dokkum 1897
 539. Muziekfeest Dokkum 1897
 540. Muziekfeest Dokkum 1897
 541. Anna Botma Terpstra
 542. Anna Visser
 543. Anna Terpstra
 544. Anna Maria Idsardi
 545. Anna Douma
 546. Anna Botma Terpstra
 547. B.J. Heeringa
 548. Anne Castelein
 549. Anna W. Visser
 550. Anna Vissernnicht van Sytse Visser karrider
 551. Boerderij Jousma te Medhuizen
 552. Betje Idsardi
 553. Berend W. Terpstra
 554. Berend Hannema
 555. Berber Streekstra
 556. Baaie Idsardi Hiemstra geh met Jan F Idsardi
 557. de Jonge
 558. Dirk Dirks Hartmans
 559. Dirk Humalda
 560. Cobe de Jong (nicht Jan Tj Alberda)
 561. Coba de Jong
 562. Broer Terpstra gh Ytje Hiemstra
 563. Dirk Poortinga
 564. Doet Terpstra
 565. Dr de Boer
 566. Douwe Plantinga onderwijzer, tijdens een schoolreisje
 567. Ds Groenewoud
 568. E Jousma Alberda
 569. E Jousma Alberda met Hille Jousma
 570. Ds Buitendijk
 571. Eelkje Alberda
 572. Eelkje Jans Alberda
 573. Eelkje Botma Jousma
 574. Emke Alberda 2
 575. Elisabeth Roos getrouwd met Jan Tj Douma 13 jaar
 576. Eke Aants Zijlstra
 577. Eelkjen en Melis Alberda
 578. Eelkje Meindertsma
 579. Emke Hiemstra getrouwd met Frans Minnes de Jong
 580. Emke de Jong
 581. Emke de Jong 2
 582. Emke de Jong (gh W Terpstra)
 583. Emke Alberda
 584. Emke Alberda zuster van Maaike en Jan
 585. FAM Mporinanx Duitser in Nederland
 586. Ettje J Hiemstra
 587. Etje J Alberda
 588. Ernst Beek
 589. Emkje Jousma Alberda
 590. Emkje J Hiemstra geh met M de Jong
 591. Frans de Jong
 592. Former Jans Idsardi
 593. Folkert Jacobs Botma
 594. Folkert Easges Botma
 595. Fetze Alberda
 596. Gegevens Dirk Dirks Hartmans
 597. Gegevens Berend Johanes Hartmans
 598. Geertje Aisma
 599. Frans Minnes de Jong geh met Emkje Jans Hiemstra
 600. Frans Minnes de Jong
 601. Gegevens Maaike Melis Hartmans
 602. Gegevens Jatje Willems Hannema
 603. Gegevens Jan F Idsardi
 604. Gegevens Hartmans
 605. Gegevens Geertje Aisma
 606. Genealogie Alberda
 607. Genealogie Alberda 2
 608. Gegevens Tjallina Miedema
 609. Gerrit Sjoerds van de Mossel
 610. Gerrit P Dijkstra Nes
 611. Gerrit B Krol
 612. Gereformeerde School te EE groep III
 613. Grietje Douma dr van Rienk Douma verloofde van Fetze Alb
 614. Grietje Bergmans
 615. Griet Puma
 616. Gosse Terpstra
 617. Gosse Jans Hiemstra geh met Ytje Prins
 618. Gosse Br. Terpstra
 619. Heiltje J. Alberda
 620. Hartmans gegevens
 621. Hartman Hartmans geh met Maaike Melis Hartymans en weduwe van Jan Tjallings Alberda
 622. Harm Meinsma van Paesens
 623. Grietje Sybrens Douma ol 21 mei 1905
 624. Ids Pieters Meidersma
 625. Ids P. Meindesma
 626. Ids B. Heeringa
 627. Huwelijksadvertentie Klaas Wiersma en Deeuwke Sijtsma
 628. Hiltje Terpstra
 629. Hiltje Terpstra zr van W.B. Terpstra
 630. J. Tj Alberda
 631. J. Tj Alberda 2
 632. J. Gorter en W. Gorter
 633. Itje Huizinga
 634. Imco Minnes de Jong
 635. Idske Romar huishoudster van Hartman hartmans
 636. Jan Alberda en Tjipke Wassenaar (vertrokke naar Amerika
 637. Jakob Hendriks Obma
 638. Jacobje de Jong de Jong
 639. Jacoba Jacobs de Jong
 640. Jacob Fr de Jong
 641. Jaap Minnes de Jong
 642. Jan Gosses Hiemstra geh met Sijke A Bosch
 643. Jan Gosses Hiemstra 2
 644. Jan Fr de Jong
 645. Jan Fr de Jong broer van Sijke
 646. Jan F. Idsardi
 647. Jan F. de Jong
 648. Jan P van der Woude geh met Tjitske Althuizius
 649. Jan Korn. Botma
 650. Jan Joh Althuizius
 651. Jan Jans Alberda
 652. Jan Jans Alberda 2
 653. Jan Gosses Hiemstra
 654. Jan Tj Alberda
 655. Jan Tj Alberda geh met Maaike Melis Hartmans
 656. Jan Tj Alberda 2
 657. Jan Terpstra
 658. Janke Jousma
 659. Jan Tjallings Alberda
 660. Jan Tjallings Alberda 2
 661. Jan Tjalling Alberda
 662. Jan Tjalling Alberda en Sijke Terpstra
 663. Jan Tjalling Alberda en Sijke Broers Terpstra
 664. Jantje Miedema geh met Hendrik Smit Hardegarijp
 665. Jantje G. Hiemstra
 666. Jantje G. Hiemstra 2
 667. Jantje Feddema dv Feddema en Wytske M de Jong
 668. Jantje Dreijer
 669. Johannes Douwes Beintema
 670. Jifke Weiland
 671. Jatje Willems Idsardi
 672. Jantje Veenstra
 673. Jantje Veenstra dv kapitein Veenstra en vrouw Suzanna
 674. Klaas Jac de Jong
 675. Klaas de Jong
 676. Klaas de Jong, Jan Tj Alberda en Douwe P. Douwes
 677. Klaas B. Krol
 678. K.D.Beintema
 679. K (Sietse) de Jong, polder O en W Dongeradeel
 680. Laatste jachtdag 1895
 681. Krol overzicht
 682. korte beschrijving
 683. Kornelis Botma (gh Anna Terpstra
 684. Koldijk
 685. Maaike Hartmans geh met Jan Tj Alberda
 686. Maaike en Emke Alberda
 687. Maaike Alberda
 688. Maaike Alberda 2
 689. M. Jousma
 690. Lysbeth de Roos gehuwd met Jan Tj Douma kindermeid bij Alberda
 691. Maaike M Hartmans
 692. Maaike Jousma dv Siebe Jousma Eelkje Alberda
 693. Maaike Jansma getrouwd met Pieter de Boer
 694. Maaike Hartmans
 695. Maaike Hartmans met Melis Alberda
 696. Maaike van Tjalling en Emke Alberda en kinderen van Melis Alberda
 697. Maaike Melis Hartmans
 698. Martha Alberda met dochter Nieske wie gehuwd is met ds Warmolts
 699. Martha Alberda 2
 700. Martha Alberda (zuster van Tjalling) en vrouw van Rienk
 701. Marika Jaasma
 702. Melis Alberda 7-6-1925=4-1-1944
 703. Meester Yntema
 704. Meester Bulthuis van Raard
 705. Martha Alberda
 706. Martha Alberda met dochter Nyncke Idsardi
 707. Melis Alberda2
 708. Melis Alberda
 709. Mina Pouwels geh met Minne de Jong
 710. Mina Pauwels, vrouw van Minne de Jong
 711. Mevr Ds Buitendijk
 712. Melis Jans Alberda geh Sijke de Jong
 713. Mina Pouwels geh met Minne fr de Jong
 714. Melis J.Alberda
 715. Namen Poeziealbum 2
 716. Naentske N Wynia
 717. Minne Frans de Jong zv Frans Minnes en Emke Hiemstra
 718. Minne Fr de Jong geh met Mina Pouwels
 719. Minne de Jong, broer van Sijke Alberda de Jong
 720. Namen Poeziealbum 3
 721. Nienke Sytsma
 722. Nienke Idsardi
 723. Namen Poeziealbum
 724. Namen Poeziealbum 4
 725. Nynke Terpstra 2
 726. Nynke Korn. Botma
 727. Nynke Idsardi
 728. NN Terpstra
 729. NN Ettje Jans Hiemstra of Baaije dv Jan G. Hiemstra
 730. O4
 731. O3
 732. O2
 733. O1
 734. Nynke Terpstra
 735. O10
 736. O9
 737. O8
 738. O7
 739. O6
 740. O5
 741. O15
 742. O14
 743. O13
 744. O12
 745. O11
 746. O20
 747. O19
 748. O18
 749. O17
 750. O16
 751. O23
 752. O22
 753. O26
 754. O24
 755. O21
 756. O28
 757. O27
 758. Onbekend 2
 759. O30
 760. O29
 761. Onbekend 3
 762. Onbekend 6
 763. Onbekend 6 (foto genomen in Kampen)
 764. Onbekend 5
 765. Onbekend 4
 766. Onbekend 8
 767. Onbekend 7
 768. Onbekend 13
 769. Onbekend 12
 770. Onbekend 11
 771. Onbekend 10
 772. Onbekend 9
 773. Onbekend 18
 774. Onbekend 17
 775. Onbekend 16
 776. Onbekend 15
 777. Onbekend 14
 778. Onderwijzer van Eke J Alberda 2
 779. Onbekende familie
 780. Onbekend
 781. Onbekend 19
 782. Pier G. Hiemstra
 783. Petronelle Idzinga
 784. Petronella Idzinga
 785. Petronella Boersma
 786. Petronella Boersma later gehuwdmet bakker Scheeringa
 787. Onderwijzer van Eke J Alberda
 788. Reinder Boersma en Maaike Alberda
 789. Pytje Jousma zuster van Siebe
 790. Pietje Ferwerda
 791. Riemke Popes Hartmans
 792. Renske Minnes de Jong
 793. Relatie Trijntje Postma
 794. Relatie met Douma’s
 795. Relatie Bergmans
 796. Rouwbrief Jantje Gosses Hiemstra
 797. Rouwbrief J.F de Jong
 798. Rouwbrief Baukje Rienks
 799. Rienk Idzes idsardi
 800. Rienk Idsardi geh met Martha Alberda
 801. Siebe Wieringa arbeider bij Melis Alberda
 802. Siebe Hilles Jousma
 803. Sibe Hilles Jousma
 804. S Koldijk
 805. Sijke Alberda deJong
 806. Sijke Alberda de Jong
 807. Sijke Alberda de Jong 2
 808. Sietske Y Terpstra gehuwd met Halbe Vogel
 809. Sijke Gosses Hiemstra
 810. Sijke Gosses Hiemstra geh met Hania
 811. Sijke G. Hiemstra
 812. Sijke dv Johanna Maria Hania
 813. Sijke de Jong
 814. Stamboom
 815. Sjoukje Terpstra
 816. Sikjen Tjallings de Boer
 817. Sikjen Johanes Beintema
 818. Sijke Terpstra
 819. Tietje Berends Terpstra
 820. Tet en Jan Fokkema kinderen van Klaas Fokkema en Trijntje Postma, arbeider bij Melis Alb
 821. Taetske Terpstra (dr van WB Terpstra)
 822. Tjerk Spriensma geh met Etje J. Hiemstra
 823. Tjeerd B. Krol
 824. Tjalling Jans Alberda
 825. Tjalling Alberda
 826. Tjitske Hartmans
 827. Tjitske G. Hiemstra
 828. Tjitske Dijkstra
 829. Tjitske Dijkstra 2
 830. Tjets Terpstra
 831. Trijntje Hartmans
 832. Trijntje Groenewold Bos
 833. Trijntje Faber
 834. Trijntje Alberda
 835. Trijntje (Nienke) Sysma
 836. W.J.Douma
 837. Trijntje Weiland
 838. Trijntje Visser
 839. Trijntje Postma gerouwd met Klaas Fokkema arbeider bij Melis Alb
 840. Trijntje Meinsma
 841. Ytje Piers Prins geh met Gose Jans Hiemstra
 842. Ytje Hiemstra gh Br Terpstra
 843. Ymkje Reiding
 844. Wytse Br Terpstra geh Emke de Jong
 845. Wietze Br Terpstra
 846. Wietze Br Terpstra (gh Emke Jac de Jong)
 847. Aaltje Terpstra
 848. Aaltje Terpstra en TrijntjeTerpstra Botma
 849. Ytje Prins geh met Gosse Jans Hiemstra
 850. Ytje Piers Prins geh met Gosse J Hiemstra
 851. Advertentie Berend Willems Terpstra
 852. Advertentie Baukje Pieters Dijkstra
 853. Abeltje Aants Zijlstra
 854. Aaltje Visser
 855. Aalsum
 856. Aalsum Zwarte Mosk
 857. Aalsum terp
 858. Aalsum laantje
 859. Relatie met Douma’s
 860. Anna Bos
 861. Bij Dokkum
 862. Bij Aalsum
 863. Betterwird molen
 864. achter Aalsum
 865. Aankomst te Oostmahorn
 866. Binnenschip
 867. Bij Wetzens
 868. Bij Oostmahorn
 869. Bij Oostmahorn.2
 870. Bij EE
 871. Bij Ee 2
 872. Bruggetje achter Aalsum
 873. Bootje op de zeedijk
 874. Boot Laman de Vries
 875. Boerderij
 876. Binnenvaart schip
 877. De Valom 2
 878. de kastelein quatrebras
 879. Claerkampster terp
 880. Bruggetje te Foudgum
 881. Dokkum Baantje bolwerk
 882. De Zwemmer
 883. de Zwemmer 2
 884. De zwarte mos
 885. De Valom
 886. Dokkum grootdiep
 887. Dokkum Fetze pomp
 888. Molen Zeldenrust te Dokkum
 889. Dokkum Bonte brug
 890. Dokkum Baantjebolwerk
 891. Dokkum keereweer
 892. Dokkum Keereweer (2)
 893. Dokkum Jacob
 894. Dokkum Helling
 895. Dokkum Markt
 896. Dokkum Markt burgemeesterspaal
 897. Dokkum Kleindiep
 898. Dokkum Keesje
 899. Dokkum Keerreweer
 900. Dokkum oude Helling
 901. Dokkum Oosterbolwerk
 902. Dokkum Oosterbolwerk 2
 903. Dokkum Noorderdwinger
 904. Dokkum molen Zeldenrust
 905. Dokkum molen de Hoop
 906. Dokkum station 2
 907. Dokkum station (2)
 908. Dokkum Schoenmakersperk
 909. Dokkum schapdijkje
 910. Dokkum Voorstreek molen Banga
 911. Dokkum tramremise
 912. Dokkum tramremise Woudpoort
 913. Dokkum tolgaarswoning
 914. Dokkum streeksterpoort
 915. Dokkum station
 916. Dokkumer muziekkorps 1909.namen
 917. Dokkumer muziekkorps 1909.namen.2
 918. Dokkumer muziekkorps 1909
 919. Dokkumer laan
 920. Douane vaartuig
 921. Dorpsweggetje
 922. Dorpsvaart
 923. Door de Wouden
 924. Dokkumer Nieuw Zijlen
 925. Ee brughoofd
 926. Driesumermeer
 927. Driesumermeer 2
 928. Drie meiden
 929. Ezumazijl 1
 930. Ee
 931. EE molen
 932. EE Hoge brug
 933. Ezumazijl
 934. Ezumazijl sluis
 935. Ezumazijl haven
 936. Ezumazijl brug
 937. Ezumazijl 2
 938. Foudgum bruggetje
 939. Fiskbourren
 940. Fetze pomp
 941. Ferwerd
 942. Grafsteen te Aalsum
 943. Gemeentehuis
 944. Fries water
 945. Foudgum
 946. Foudgum kerk
 947. Hantum schaapskooi
 948. Hantum molen
 949. Hantum korenmolen
 950. Grote kerk Markt
 951. Groepje mensen
 952. Het Wad
 953. Hardegarijp Hotel Braam
 954. Hantumhuizen
 955. Hantum Terp
 956. Hantum terp (2)
 957. Hogepol
 958. Hogebeintum
 959. Hoge brug
 960. Hiaure molen
 961. Holwerd pier
 962. Holwerd op de steiger
 963. Huis ter Noord
 964. Hooimijten
 965. Holwerd
 966. Janum
 967. Jaagpad
 968. In de tuin te Quatrabras 2
 969. Ierdkarre
 970. Klein Giethoorn
 971. Klein bedrijf
 972. Klein bedrijf in NO Friesland
 973. Klein bedrijf (2)
 974. Kerkje te Aalsum
 975. Keereweer
 976. Melkbusse Wetzens
 977. Markt burgemeesterspaal
 978. Mannen bij bootje
 979. Laantje
 980. Koeien te
 981. Molen
 982. Molen aan de Vliet
 983. Moddergat
 984. Miedema Zathe
 985. Metslawier Ropta
 986. Nes molen
 987. Mooi Friesland
 988. Monument te Dokkumer Nieuwe Zijlen
 989. Onbekend collectie Jacobus van der Werf
 990. Onbekend 2 collectie Jacobus van der Werf
 991. NO Friesland met schoorsteen
 992. Noord Oost Friesland
 993. Nieuwe vuurtoren
 994. Oostmahorn 5
 995. Oostmahorn 4
 996. Oostmahorn 3
 997. Oostmahorn 2
 998. Oostmahorn 1
 999. Oostmahorn (2)
 1000. Oostmahorn met de Brakzand
 1001. Oostmahorn met de Brakzand 2
 1002. Oostmahorn Douaneboot
 1003. Oostmahorn douane boot
 1004. Oostmahorn aankomst veerboot
 1005. Oostmahorn.3
 1006. Oostmahorn.2
 1007. Oostmahorn Visserbootje
 1008. Oostmahorn veerboot
 1009. Oostmahorn steiger
 1010. Oude Helling
 1011. Oude Helling 2
 1012. Oude helling (2)
 1013. Oostrum Schreiershoek
 1014. Oostmahorn
 1015. Oostmahorn.4
 1016. Plaggenhut
 1017. Pier te Holwerd 2
 1018. Paviljoen
 1019. Oude vuurtoren
 1020. Oude kruiwagen
 1021. Oude kar
 1022. Raard de Terp
 1023. Raard de kerk
 1024. Quatrebras
 1025. Quatrabras
 1026. Ploderlandschap
 1027. Schaapskooi NO Friesland (Hantum)
 1028. Schaapskooi 3
 1029. Schaapskooi 2
 1030. Rinsumageest de kapelle
 1031. Rinsmageest De Kapelle
 1032. Raard terp
 1033. Sluisje
 1034. Schreiershoek
 1035. Schapedijkje
 1036. Schaapskooi
 1037. Schaapskooi NO Friesland
 1038. Spinnekopmolen
 1039. Speeltuin Hotel Braam 5
 1040. Speeltuin Hotel Braam 4
 1041. Speeltuin Hotel Braam 3
 1042. Speeltuin Hotel Braam 2
 1043. Speeltuin Hotel Braam 1
 1044. Terp te Hantum
 1045. Ternaard
 1046. Ternaard vaart
 1047. Teijebuorren
 1048. Talma Hoeve
 1049. Talma Hoeve 2
 1050. Veenwoudsterwal
 1051. Veenwoudsterwal op de brug
 1052. Veenwoude de Schierstins
 1053. Veenklooster
 1054. Tjaskermolen
 1055. Watermolen (Hantum)
 1056. Waaxens de Poarte
 1057. vlasruiters
 1058. Vissersbootje
 1059. Vissersbootje op de zeedijk
 1060. Veerboot naar Schiermonnikoog
 1061. Wierum efterbuurt
 1062. Wierum De kerk
 1063. Wetzens
 1064. Wetzens (2)
 1065. Watermolen
 1066. Wierum haven
 1067. Wierum haven.2
 1068. Wierum haven 2
 1069. Wierum haven 1
 1070. Wierum extra
 1071. Wierum3
 1072. Wierum2
 1073. Wierum Wierumer vaart
 1074. Wierum Wierumer vaart 2
 1075. Wierum kerk
 1076. Woonwagens
 1077. Woonwagenkamp
 1078. WL 15
 1079. WL 15 Wierum
 1080. Windmotor bij (Driesum)
 1081. Wierum4
 1082. Zwartewegsend Bos van Ypey
 1083. Wouterswoude
 1084. Wouterswoude laantje
 1085. Woudpoort Tramremise
 1086. Aalsum bruggetje
 1087. Aalsum bruggetje.2
 1088. Aalsum achter de kerk
 1089. Aalsum 3
 1090. Aalsum 2
 1091. Aalsum het Hoog
 1092. Tietje en Antje Meindersma
 1093. Antje Meindersma
 1094. Eelkje F Meindersma
 1095. Eelkje Fetzes Meindersma
 1096. Eelkje Meindersma, Tjalling Alberdaen zoon Fetze
 1097. Eelkje Meindersma
 1098. Douwe Johannes Meindersma
 1099. Geertje Idzes Meindersma
 1100. Eelke Fetzes Meindersma
 1101. Jan P. Meindersma
 1102. Jantje Meindersma Alberda
 1103. Douwe Fetzes Meindersma
 1104. Pieter Fetzes Meindersma en Wilhelmina Sevart
 1105. Pieter Fetzes Meindersma
 1106. Taetske Meindersma
 1107. Tietje Meindersma 2
 1108. Tietje Meindersma
 1109. Tietje Pieters Meindersma
 1110. A en E Meindersma
 1111. Ate B Krol
 1112. Holwerd
 1113. Holwerd chergerwoning
 1114. Holwerd molen
 1115. Huisje in klimop te Hantum
 1116. In de tuin te Quatrabras
 1117. Advertentie Abe Meindersma
 1118. Jaap en Sip Faber op de Doarpstrjitte Lioessens
 1119. Oranjevereniging Lioessens
 1120. Een gezins foto uit 1912
 1121. Klasse foto Lagere school te Nes West Dongeradeel
 1122. Onbekende man misschien uit Nes?
 1123. Te kamperen met o.a. Jaap Faber en Frederik Visser uit Lioessens
 1124. Onbekende foto met in de bestandsnaam H. Bierling
 1125. Onbekende groepsfoto Noordoost Friesland
 1126. Onbekende school foto Noordoost Friesland
 1127. Onbekende soldaten uit Morra Lioessens?
 1128. Onbekende groeps foto
 1129. Een groepsfoto van meisjesvereniging zonnestraaltje uit Morra-Lioessens
 1130. Dorpstraat Lioessens vanaf de kruising met Moarsterwei
 1131. Dorpsfeest Lioesens met de Oranjevereniging in de auto
 1132. Bevrijdingsfeest Napoleontische oorlog 1913 te Lioessens
 1133. Bevrijdingsfeest Napoleontische oorlog feest Lioessens 1913
 1134. Dorpsstraat Lioessens
 1135. Huizen in Lioessens bij de Hervormde kerk
 1136. Boerderij te Morra
 1137. De oude gereformeerde kerk en pastorie te Lioessens
 1138. Hervormde kerk te Lioessens achter afgebroken wijk de vrolijkheid
 1139. Sip Faber en Jacob Dijkstra
 1140. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 40
 1141. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 39
 1142. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 38
 1143. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 37
 1144. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 36
 1145. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 35
 1146. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 34
 1147. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 33
 1148. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 32
 1149. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 31
 1150. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 30
 1151. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 29
 1152. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 28
 1153. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 27
 1154. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 26
 1155. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 25
 1156. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 24
 1157. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 23
 1158. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 22
 1159. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 21
 1160. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 20
 1161. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 19
 1162. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 18
 1163. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 17
 1164. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 16
 1165. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 15
 1166. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 14
 1167. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 13
 1168. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 12
 1169. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 11
 1170. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 10
 1171. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 09
 1172. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 08
 1173. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 07
 1174. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 06
 1175. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 05
 1176. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 04
 1177. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 03
 1178. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 02
 1179. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 01