Beeldbank Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Dokkumer Nieuwe Zijlen of Engwierum?
 2. Dokkumer Nieuwe Zijlen of Engwierum?
 3. Vrouwenvereniging Kollumerpomp
 4. Ansichtkaart Kollumerpomp 1948
 5. Kollumerpomp rijwielzaak familie Brinkman
 6. Kollumerpomp 1928
 7. Kollumerpomp 1922
 8. Molen Kollumerpomp
 9. Foijingaweg Kollumerpomp
 10. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp.
 11. Verbouw Christelijke school te Kollumerpomp
 12. Molen Kollumerpomp
 13. Molen Kollumerpomp 1974
 14. Jongelingsvereniging Kollumerpomp
 15. Gereformeerde kerk Kollumerpomp 1935
 16. Kollumerpomp Foijingaweg
 17. Jan Belgraver
 18. Zangvereniging Looft den Heer Kollumerpomp
 19. Boerderij te Kollumerpomp
 20. Ansicht brug Kollumerpomp 1930
 21. Aanleg betonweg en brug te Kollumerpomp augustus 1935
 22. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 23. Schoolfoto Kollumerpomp 1925
 24. Kollumerpomp 1922
 25. Kollumerpomp
 26. Jacob Frans Bos
 27. Geert Libbes Brinkman en Elisabeth Moning
 28. Frans Jacob Bos en Fokeltje van der Molen
 29. Frans Jacob Bos
 30. Jacob Frans Bos
 31. Landaanwinning bij Kollumerpomp.
 32. Kollumerpompsters een dagje.
 33. Personeel Chr. school te Kollumerpomp 1916
 34. Elizabeth Kootstra
 35. Onbekende mensen omgeving Kollumerpomp/Oudwoude.
 36. Boot van Fennema Engwierum
 37. Onbekend echtpaar
 38. Dokkumer Nieuwe Zijlen 1914-1918
 39. Reisje zondagsschool Kollum
 40. Berend de Groot te Munnekezijl
 41. Dokkumer Nieuwe Zijlen
 42. Vooropleiding Landmacht Klas Kollum
 43. Pieter Gorter
 44. Tjebbe Gorter Engwierum
 45. Cafe het Centrum te Kollumerpomp
 46. Pieter Sjoeks
 47. Onbekende man uit omgeving Engwierum.
 48. Elisabeth Moning
 49. Smederij familie Sieger de Groot te Kollumerpomp
 50. Familie Dam uit Engwierum?
 51. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 52. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 53. Oogst Westernieuwkruisland Kollumerpomp
 54. Kollumerpomp Brongersmaweg
 55. Kollumerpomp jaren 60
 56. Vrouwenvereniging Kollumerpomp
 57. Boerderij Groot Kabel te Kollumerpomp
 58. Schoolfoto Kollumerpomp 1925
 59. Aanleg betonweg te Kollumerpomp 1935
 60. Tjebbe Gorter
 61. Eelkje Gerbens van der Schaaf
 62. Elisabeth Moning
 63. Lutske Sjoeks
 64. Muziekvereniging de Bazuin Kollumerpomp
 65. Onbekende foto
 66. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 67. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp 2
 68. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 69. Aant Jacobs Kingma ee Klaaske Klazes Postmus
 70. Schoolfoto Munnekezijl 1939
 71. Dirk Dijkstra en Sjoukje Fokkema
 72. Verzetsmonument bij Kollumerpomp
 73. Graanoogst Westernieuwkruisland Kollumerpomp
 74. Meisjesvereniging Kollumerpomp
 75. Hoofdonderwijzer Botte Visser en zijn vrouw Sipkje Visser-Wiersma
 76. Meisjesvereniging Engwierum
 77. Tjebbe Gorter
 78. Familie Gorter
 79. Tjomme Wijtsma uit Lioessens
 80. Tjomme Wijtsma en dochter Aaltje Wijtsma voor Doarpstrjite 39 Ljussens
 81. Voormalige Bier en wijnhandel en later Garage stenendam te Dokkum
 82. Schoolreisje school Lioessens 1949
 83. Kerk v.d. Ver. Chr. Gem. Ter herinnering aan 25 jarige ambtsjubilé van Dr. C.D. Sax.
 84. Mannen uit Wierum?
 85. Groepsfoto ULO Dokkum
 86. Groepsfoto school Lioessens
 87. Groepsfoto school Lioessens groep 2
 88. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (15)
 89. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (14)
 90. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (13)
 91. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (19)
 92. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (18)
 93. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (17)
 94. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (21)
 95. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (20)
 96. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (16)
 97. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (24)
 98. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (23)
 99. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (22)
 100. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (27)
 101. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (26)
 102. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (30)
 103. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (29)
 104. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (25)
 105. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (34)
 106. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (28)
 107. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (33)
 108. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (32)
 109. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (31)
 110. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (37)
 111. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (36)
 112. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (40)
 113. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (39)
 114. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (35)
 115. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (43)
 116. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (38)
 117. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (46)
 118. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (42)
 119. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (41)
 120. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (45)
 121. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (44)
 122. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (50)
 123. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (49)
 124. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (48)
 125. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (52)
 126. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (51)
 127. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (3)
 128. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (2)
 129. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (1)
 130. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (6)
 131. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (5)
 132. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (9)
 133. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (8)
 134. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (4)
 135. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (12)
 136. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (11)
 137. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (7)
 138. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (47)
 139. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (53)
 140. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (10)
 141. klassefoto onbekende school 1912
 142. Onbekende groep jongens en mannen
 143. Tanks tweede wereldoorlog
 144. Schoolfoto Niawier
 145. Meisje op foto van De Witte Beer, Nieuwestad 121 te Leeuwarden
 146. Landarbeiders
 147. School Nes 1914
 148. Krijgsgevangenen kamp Julianadorp
 149. 2 jongens en een vrouw (onbekend)
 150. Onbekende foto bij het water
 151. Groepsfoto bezoek aan Oranjewoud bij hotel Tjaarda
 152. Schoolfoto Veenwoudsterwal rond 1924
 153. 3 mannen op foto
 154. Schoolfoto Veenwoudsterwal rond 1925
 155. Groepsfoto in kerk via Bouma
 156. Groepsfoto Aukje Zijlstra
 157. Klassefoto Betterwird 1905
 158. klassefoto Betterwird 1905
 159. Klassefoto Betterwird 1905
 160. School Lioessens
 161. Oude gereformeerde kerk en pastorie te Lioessens
 162. Moarsterwei Lioessens zomer
 163. Moarsterwei Lioessens
 164. Melkfabriek, Coöperatieve zuivelfabriek “De Dongeradelen” te Morra Lioessens
 165. Het stalt Lioessens
 166. Hervormde kerk te Lioessens
 167. Wilco van Holdinga
 168. wn6
 169. Worp Ropta
 170. Christiaan Wust
 171. wust2
 172. wust3
 173. 12 apostelen boom begraafplaats Dokkum
 174. 12 apostelen boom Tzummarum A .v.d. Zee
 175. Epposteen
 176. Abraham Sipma zilver theepot groot 1717
 177. A.J. van Egten Ferwerd
 178. Anjum kerk
 179. anjum kerk2
 180. anjum luchtfoto
 181. Anno 1615
 182. baksteen Ee
 183. boomsma
 184. bornwirderzijl
 185. cjwiersma kanteen
 186. cjwiersma kanttwee
 187. dameskoor nes
 188. De Aelsen Poort te Dokkum 1723
 189. dockum1649blaeu
 190. doed holdinga
 191. dokkum 1572
 192. dokkum denarius002v
 193. dokkum kaart
 194. Dokkum_ansicht084
 195. Dokkum_ansicht086
 196. Dokkum2
 197. donger
 198. drieling
 199. Ds[1]._TH._D._voor_pastorie_in_Wons
 200. Ds[1]._THeunis_Doekes_Prins_bestandstyp
 201. DSC00766
 202. DSC00767
 203. DSC02689
 204. DSC02842
 205. Eimert collecteert
 206. Eimert Smits
 207. Eimert Smitsen
 208. Eppo sarcofaag
 209. Esonstad
 210. excursie1
 211. excursie2
 212. excursie3
 213. excursie4
 214. excursie8
 215. excursie9
 216. excursie10
 217. excursie11
 218. excursie12
 219. excursie13
 220. excursie14
 221. excursie15
 222. excursie16
 223. excursie17
 224. excursie18
 225. excursie19
 226. excursie20
 227. Ezumazijl
 228. ezumazijl1900
 229. friso
 230. Gerard de Weger
 231. gereedschapschoenm
 232. goudenhand1
 233. goudenhand2
 234. goudenhand3
 235. grietje helder
 236. grietjehelder
 237. Groglepeltje Sinia 1813a
 238. Groglepeltje Sinia 1813b
 239. Hantum
 240. holdingastate
 241. holdingastate1
 242. IM001135
 243. IM001179
 244. IM001181
 245. Image18
 246. Interieur kerk Wierum
 247. janjelles
 248. jurjenjanronner-trientjemekkes-arjeneelkesronner
 249. Kerk Wierum
 250. kerkanjum1
 251. kerkanjum2
 252. kerkanjum3
 253. kerkee1
 254. kerkee2
 255. kerkee3
 256. kerkee4
 257. Kleuterschool Ee 1957
 258. kommerzijl1904
 259. Krantenartikel
 260. ledendag2005c
 261. Rosario_zondagsschool_2
 262. sierksma wibe
 263. sinterklaas- jan steen1665
 264. slagcamperduin
 265. speelgoedapotheek dokkum
 266. steen ee in leeuwarden
 267. Streekarchief
 268. nieuwcollegie3
 269. nieuwcollegie2
 270. nieuwcollegie1
 271. Niawier
 272. narwaltand fries museum
 273. Nabij Halvemaanspoort Dokkum rond 1910
 274. munnekezijl24b
 275. Maria Anna van Holdinga wed Camstra
 276. ledendag2005f
 277. nieuwcollegie4
 278. NO Friesl2
 279. NOFriesland1
 280. omgongEe1919
 281. oostergo
 282. Preekstoel Kerk Wierum
 283. prinswillem
 284. Rosario_zondagsschool_1
 285. streekarchief1
 286. tapijtdokkum
 287. Streekarchivaris
 288. Sydts van Juckema
 289. tapijtburgerboek
 290. tjepcke van aylva
 291. turkstra-anjum
 292. Uitreiking boek
 293. Van Juckema, Tsjaerda
 294. vierdeengoorlogfries
 295. viersen-oeble_ypes_met_stemburo_1934
 296. waddenijs
 297. waldastadhuisdokkum
 298. wealtsjeaeltspostweduwe1927
 299. Wierum(1)
 300. Wierum
 301. toren nes ameland
 302. schoolklas Ee 1954
 303. Wilco van Holdinga(1)
 304. Noorderbolwerk Dokkum op Aanzichtkaart
 305. Georg thoe Schwartzenberg
 306. Zomer 1946
 307. Witte geit Teatske 14 KS
 308. Vanaf de Ulo naar huis
 309. Opening Eendracht 1976 door vader Pieter Geertsma
 310. Hoogste aantal punten van de dag, Een nieuwe Cornet voor de muziekvereniging
 311. Eerste huisje
 312. De eerste auto
 313. D Geertsma achterste rij derde van rechts op feest 50 jaar klokkenluide Willem Sijtsma
 314. pasfoto
 315. pasfoto 09-06-1987
 316. Met ouders en broers
 317. In kantine blikfabriek
 318. In het loodgietersvak
 319. Richt Mollema 2010
 320. Persoonsbewijs Richt Mollema.1
 321. Diamanten speld voor beste idee (2)
 322. Als militair
 323. Terug uit Frankrijk
 324. Ouderlijk huis Richt Mollema 1956
 325. Huishoudschool
 326. Getuigschrift R Mollema.2
 327. Eerste auto Richt Mollema
 328. UVV
 329. The Jolly Schoolmasters 1963
 330. Heidebloempje 1972 olv Sierd de Boer
 331. 0768 Jan Kooistra en Hein Joustra
 332. Brassband Wilhelmina 90 jaar (1989)
 333. De Rank bij de kerk
 334. Sjoerd de Boer
 335. Sjoerd de Boer 6
 336. 2 onbekende mannen
 337. Gezin Hein Joustra
 338. Sjoerd de Boer 5
 339. Sjoerd de Boer 4
 340. Sjoerd de Boer 3
 341. Sjoerd de Boer 2
 342. Brassband De Bazuin Triemen-Westergeest 1975
 343. Muziekfeest Dokkum 1897
 344. Muziekfeest Dokkum 1897
 345. Muziekfeest Dokkum 1897
 346. Muziekfeest Dokkum 1897
 347. Muziekfeest Dokkum 1897
 348. Muziekfeest Dokkum 1897
 349. Anna Botma Terpstra
 350. Anna Visser
 351. Anna Terpstra
 352. Anna Maria Idsardi
 353. Anna Douma
 354. Anna Botma Terpstra
 355. B.J. Heeringa
 356. Anne Castelein
 357. Anna W. Visser
 358. Anna Vissernnicht van Sytse Visser karrider
 359. Boerderij Jousma te Medhuizen
 360. Betje Idsardi
 361. Berend W. Terpstra
 362. Berend Hannema
 363. Berber Streekstra
 364. Baaie Idsardi Hiemstra geh met Jan F Idsardi
 365. de Jonge
 366. Dirk Dirks Hartmans
 367. Dirk Humalda
 368. Cobe de Jong (nicht Jan Tj Alberda)
 369. Coba de Jong
 370. Broer Terpstra gh Ytje Hiemstra
 371. Dirk Poortinga
 372. Doet Terpstra
 373. Dr de Boer
 374. Douwe Plantinga onderwijzer, tijdens een schoolreisje
 375. Ds Groenewoud
 376. E Jousma Alberda
 377. E Jousma Alberda met Hille Jousma
 378. Ds Buitendijk
 379. Eelkje Alberda
 380. Eelkje Jans Alberda
 381. Eelkje Botma Jousma
 382. Emke Alberda 2
 383. Elisabeth Roos getrouwd met Jan Tj Douma 13 jaar
 384. Eke Aants Zijlstra
 385. Eelkjen en Melis Alberda
 386. Eelkje Meindertsma
 387. Emke Hiemstra getrouwd met Frans Minnes de Jong
 388. Emke de Jong
 389. Emke de Jong 2
 390. Emke de Jong (gh W Terpstra)
 391. Emke Alberda
 392. Emke Alberda zuster van Maaike en Jan
 393. FAM Mporinanx Duitser in Nederland
 394. Ettje J Hiemstra
 395. Etje J Alberda
 396. Ernst Beek
 397. Emkje Jousma Alberda
 398. Emkje J Hiemstra geh met M de Jong
 399. Frans de Jong
 400. Former Jans Idsardi
 401. Folkert Jacobs Botma
 402. Folkert Easges Botma
 403. Fetze Alberda
 404. Gegevens Dirk Dirks Hartmans
 405. Gegevens Berend Johanes Hartmans
 406. Geertje Aisma
 407. Frans Minnes de Jong geh met Emkje Jans Hiemstra
 408. Frans Minnes de Jong
 409. Gegevens Maaike Melis Hartmans
 410. Gegevens Jatje Willems Hannema
 411. Gegevens Jan F Idsardi
 412. Gegevens Hartmans
 413. Gegevens Geertje Aisma
 414. Genealogie Alberda
 415. Genealogie Alberda 2
 416. Gegevens Tjallina Miedema
 417. Gerrit Sjoerds van de Mossel
 418. Gerrit P Dijkstra Nes
 419. Gerrit B Krol
 420. Gereformeerde School te EE groep III
 421. Grietje Douma dr van Rienk Douma verloofde van Fetze Alb
 422. Grietje Bergmans
 423. Griet Puma
 424. Gosse Terpstra
 425. Gosse Jans Hiemstra geh met Ytje Prins
 426. Gosse Br. Terpstra
 427. Heiltje J. Alberda
 428. Hartmans gegevens
 429. Hartman Hartmans geh met Maaike Melis Hartymans en weduwe van Jan Tjallings Alberda
 430. Harm Meinsma van Paesens
 431. Grietje Sybrens Douma ol 21 mei 1905
 432. Ids Pieters Meidersma
 433. Ids P. Meindesma
 434. Ids B. Heeringa
 435. Huwelijksadvertentie Klaas Wiersma en Deeuwke Sijtsma
 436. Hiltje Terpstra
 437. Hiltje Terpstra zr van W.B. Terpstra
 438. J. Tj Alberda
 439. J. Tj Alberda 2
 440. J. Gorter en W. Gorter
 441. Itje Huizinga
 442. Imco Minnes de Jong
 443. Idske Romar huishoudster van Hartman hartmans
 444. Jan Alberda en Tjipke Wassenaar (vertrokke naar Amerika
 445. Jakob Hendriks Obma
 446. Jacobje de Jong de Jong
 447. Jacoba Jacobs de Jong
 448. Jacob Fr de Jong
 449. Jaap Minnes de Jong
 450. Jan Gosses Hiemstra geh met Sijke A Bosch
 451. Jan Gosses Hiemstra 2
 452. Jan Fr de Jong
 453. Jan Fr de Jong broer van Sijke
 454. Jan F. Idsardi
 455. Jan F. de Jong
 456. Jan P van der Woude geh met Tjitske Althuizius
 457. Jan Korn. Botma
 458. Jan Joh Althuizius
 459. Jan Jans Alberda
 460. Jan Jans Alberda 2
 461. Jan Gosses Hiemstra
 462. Jan Tj Alberda
 463. Jan Tj Alberda geh met Maaike Melis Hartmans
 464. Jan Tj Alberda 2
 465. Jan Terpstra
 466. Janke Jousma
 467. Jan Tjallings Alberda
 468. Jan Tjallings Alberda 2
 469. Jan Tjalling Alberda
 470. Jan Tjalling Alberda en Sijke Terpstra
 471. Jan Tjalling Alberda en Sijke Broers Terpstra
 472. Jantje Miedema geh met Hendrik Smit Hardegarijp
 473. Jantje G. Hiemstra
 474. Jantje G. Hiemstra 2
 475. Jantje Feddema dv Feddema en Wytske M de Jong
 476. Jantje Dreijer
 477. Johannes Douwes Beintema
 478. Jifke Weiland
 479. Jatje Willems Idsardi
 480. Jantje Veenstra
 481. Jantje Veenstra dv kapitein Veenstra en vrouw Suzanna
 482. Klaas Jac de Jong
 483. Klaas de Jong
 484. Klaas de Jong, Jan Tj Alberda en Douwe P. Douwes
 485. Klaas B. Krol
 486. K.D.Beintema
 487. K (Sietse) de Jong, polder O en W Dongeradeel
 488. Laatste jachtdag 1895
 489. Krol overzicht
 490. korte beschrijving
 491. Kornelis Botma (gh Anna Terpstra
 492. Koldijk
 493. Maaike Hartmans geh met Jan Tj Alberda
 494. Maaike en Emke Alberda
 495. Maaike Alberda
 496. Maaike Alberda 2
 497. M. Jousma
 498. Lysbeth de Roos gehuwd met Jan Tj Douma kindermeid bij Alberda
 499. Maaike M Hartmans
 500. Maaike Jousma dv Siebe Jousma Eelkje Alberda
 501. Maaike Jansma getrouwd met Pieter de Boer
 502. Maaike Hartmans
 503. Maaike Hartmans met Melis Alberda
 504. Maaike van Tjalling en Emke Alberda en kinderen van Melis Alberda
 505. Maaike Melis Hartmans
 506. Martha Alberda met dochter Nieske wie gehuwd is met ds Warmolts
 507. Martha Alberda 2
 508. Martha Alberda (zuster van Tjalling) en vrouw van Rienk
 509. Marika Jaasma
 510. Melis Alberda 7-6-1925=4-1-1944
 511. Meester Yntema
 512. Meester Bulthuis van Raard
 513. Martha Alberda
 514. Martha Alberda met dochter Nyncke Idsardi
 515. Melis Alberda2
 516. Melis Alberda
 517. Mina Pouwels geh met Minne de Jong
 518. Mina Pauwels, vrouw van Minne de Jong
 519. Mevr Ds Buitendijk
 520. Melis Jans Alberda geh Sijke de Jong
 521. Mina Pouwels geh met Minne fr de Jong
 522. Melis J.Alberda
 523. Namen Poeziealbum 2
 524. Naentske N Wynia
 525. Minne Frans de Jong zv Frans Minnes en Emke Hiemstra
 526. Minne Fr de Jong geh met Mina Pouwels
 527. Minne de Jong, broer van Sijke Alberda de Jong
 528. Namen Poeziealbum 3
 529. Nienke Sytsma
 530. Nienke Idsardi
 531. Namen Poeziealbum
 532. Namen Poeziealbum 4
 533. Nynke Terpstra 2
 534. Nynke Korn. Botma
 535. Nynke Idsardi
 536. NN Terpstra
 537. NN Ettje Jans Hiemstra of Baaije dv Jan G. Hiemstra
 538. O4
 539. O3
 540. O2
 541. O1
 542. Nynke Terpstra
 543. O10
 544. O9
 545. O8
 546. O7
 547. O6
 548. O5
 549. O15
 550. O14
 551. O13
 552. O12
 553. O11
 554. O20
 555. O19
 556. O18
 557. O17
 558. O16
 559. O23
 560. O22
 561. O26
 562. O24
 563. O21
 564. O28
 565. O27
 566. Onbekend 2
 567. O30
 568. O29
 569. Onbekend 3
 570. Onbekend 6
 571. Onbekend 6 (foto genomen in Kampen)
 572. Onbekend 5
 573. Onbekend 4
 574. Onbekend 8
 575. Onbekend 7
 576. Onbekend 13
 577. Onbekend 12
 578. Onbekend 11
 579. Onbekend 10
 580. Onbekend 9
 581. Onbekend 18
 582. Onbekend 17
 583. Onbekend 16
 584. Onbekend 15
 585. Onbekend 14
 586. Onderwijzer van Eke J Alberda 2
 587. Onbekende familie
 588. Onbekend
 589. Onbekend 19
 590. Pier G. Hiemstra
 591. Petronelle Idzinga
 592. Petronella Idzinga
 593. Petronella Boersma
 594. Petronella Boersma later gehuwdmet bakker Scheeringa
 595. Onderwijzer van Eke J Alberda
 596. Reinder Boersma en Maaike Alberda
 597. Pytje Jousma zuster van Siebe
 598. Pietje Ferwerda
 599. Riemke Popes Hartmans
 600. Renske Minnes de Jong
 601. Relatie Trijntje Postma
 602. Relatie met Douma’s
 603. Relatie Bergmans
 604. Rouwbrief Jantje Gosses Hiemstra
 605. Rouwbrief J.F de Jong
 606. Rouwbrief Baukje Rienks
 607. Rienk Idzes idsardi
 608. Rienk Idsardi geh met Martha Alberda
 609. Siebe Wieringa arbeider bij Melis Alberda
 610. Siebe Hilles Jousma
 611. Sibe Hilles Jousma
 612. S Koldijk
 613. Sijke Alberda deJong
 614. Sijke Alberda de Jong
 615. Sijke Alberda de Jong 2
 616. Sietske Y Terpstra gehuwd met Halbe Vogel
 617. Sijke Gosses Hiemstra
 618. Sijke Gosses Hiemstra geh met Hania
 619. Sijke G. Hiemstra
 620. Sijke dv Johanna Maria Hania
 621. Sijke de Jong
 622. Stamboom
 623. Sjoukje Terpstra
 624. Sikjen Tjallings de Boer
 625. Sikjen Johanes Beintema
 626. Sijke Terpstra
 627. Tietje Berends Terpstra
 628. Tet en Jan Fokkema kinderen van Klaas Fokkema en Trijntje Postma, arbeider bij Melis Alb
 629. Taetske Terpstra (dr van WB Terpstra)
 630. Tjerk Spriensma geh met Etje J. Hiemstra
 631. Tjeerd B. Krol
 632. Tjalling Jans Alberda
 633. Tjalling Alberda
 634. Tjitske Hartmans
 635. Tjitske G. Hiemstra
 636. Tjitske Dijkstra
 637. Tjitske Dijkstra 2
 638. Tjets Terpstra
 639. Trijntje Hartmans
 640. Trijntje Groenewold Bos
 641. Trijntje Faber
 642. Trijntje Alberda
 643. Trijntje (Nienke) Sysma
 644. W.J.Douma
 645. Trijntje Weiland
 646. Trijntje Visser
 647. Trijntje Postma gerouwd met Klaas Fokkema arbeider bij Melis Alb
 648. Trijntje Meinsma
 649. Ytje Piers Prins geh met Gose Jans Hiemstra
 650. Ytje Hiemstra gh Br Terpstra
 651. Ymkje Reiding
 652. Wytse Br Terpstra geh Emke de Jong
 653. Wietze Br Terpstra
 654. Wietze Br Terpstra (gh Emke Jac de Jong)
 655. Aaltje Terpstra
 656. Aaltje Terpstra en TrijntjeTerpstra Botma
 657. Ytje Prins geh met Gosse Jans Hiemstra
 658. Ytje Piers Prins geh met Gosse J Hiemstra
 659. Advertentie Berend Willems Terpstra
 660. Advertentie Baukje Pieters Dijkstra
 661. Abeltje Aants Zijlstra
 662. Aaltje Visser
 663. Aalsum
 664. Aalsum Zwarte Mosk
 665. Aalsum terp
 666. Aalsum laantje
 667. Relatie met Douma’s
 668. Anna Bos
 669. Bij Dokkum
 670. Bij Aalsum
 671. Betterwird molen
 672. achter Aalsum
 673. Aankomst te Oostmahorn
 674. Binnenschip
 675. Bij Wetzens
 676. Bij Oostmahorn
 677. Bij Oostmahorn.2
 678. Bij EE
 679. Bij Ee 2
 680. Bruggetje achter Aalsum
 681. Bootje op de zeedijk
 682. Boot Laman de Vries
 683. Boerderij
 684. Binnenvaart schip
 685. De Valom 2
 686. de kastelein quatrebras
 687. Claerkampster terp
 688. Bruggetje te Foudgum
 689. Dokkum Baantje bolwerk
 690. De Zwemmer
 691. de Zwemmer 2
 692. De zwarte mos
 693. De Valom
 694. Dokkum grootdiep
 695. Dokkum Fetze pomp
 696. Molen Zeldenrust te Dokkum
 697. Dokkum Bonte brug
 698. Dokkum Baantjebolwerk
 699. Dokkum keereweer
 700. Dokkum Keereweer (2)
 701. Dokkum Jacob
 702. Dokkum Helling
 703. Dokkum Markt
 704. Dokkum Markt burgemeesterspaal
 705. Dokkum Kleindiep
 706. Dokkum Keesje
 707. Dokkum Keerreweer
 708. Dokkum oude Helling
 709. Dokkum Oosterbolwerk
 710. Dokkum Oosterbolwerk 2
 711. Dokkum Noorderdwinger
 712. Dokkum molen Zeldenrust
 713. Dokkum molen de Hoop
 714. Dokkum station 2
 715. Dokkum station (2)
 716. Dokkum Schoenmakersperk
 717. Dokkum schapdijkje
 718. Dokkum Voorstreek molen Banga
 719. Dokkum tramremise
 720. Dokkum tramremise Woudpoort
 721. Dokkum tolgaarswoning
 722. Dokkum streeksterpoort
 723. Dokkum station
 724. Dokkumer muziekkorps 1909.namen
 725. Dokkumer muziekkorps 1909.namen.2
 726. Dokkumer muziekkorps 1909
 727. Dokkumer laan
 728. Douane vaartuig
 729. Dorpsweggetje
 730. Dorpsvaart
 731. Door de Wouden
 732. Dokkumer Nieuw Zijlen
 733. Ee brughoofd
 734. Driesumermeer
 735. Driesumermeer 2
 736. Drie meiden
 737. Ezumazijl 1
 738. Ee
 739. EE molen
 740. EE Hoge brug
 741. Ezumazijl
 742. Ezumazijl sluis
 743. Ezumazijl haven
 744. Ezumazijl brug
 745. Ezumazijl 2
 746. Foudgum bruggetje
 747. Fiskbourren
 748. Fetze pomp
 749. Ferwerd
 750. Grafsteen te Aalsum
 751. Gemeentehuis
 752. Fries water
 753. Foudgum
 754. Foudgum kerk
 755. Hantum schaapskooi
 756. Hantum molen
 757. Hantum korenmolen
 758. Grote kerk Markt
 759. Groepje mensen
 760. Het Wad
 761. Hardegarijp Hotel Braam
 762. Hantumhuizen
 763. Hantum Terp
 764. Hantum terp (2)
 765. Hogepol
 766. Hogebeintum
 767. Hoge brug
 768. Hiaure molen
 769. Holwerd pier
 770. Holwerd op de steiger
 771. Huis ter Noord
 772. Hooimijten
 773. Holwerd
 774. Janum
 775. Jaagpad
 776. In de tuin te Quatrabras 2
 777. Ierdkarre
 778. Klein Giethoorn
 779. Klein bedrijf
 780. Klein bedrijf in NO Friesland
 781. Klein bedrijf (2)
 782. Kerkje te Aalsum
 783. Keereweer
 784. Melkbusse Wetzens
 785. Markt burgemeesterspaal
 786. Mannen bij bootje
 787. Laantje
 788. Koeien te
 789. Molen
 790. Molen aan de Vliet
 791. Moddergat
 792. Miedema Zathe
 793. Metslawier Ropta
 794. Nes molen
 795. Mooi Friesland
 796. Monument te Dokkumer Nieuwe Zijlen
 797. Onbekend collectie Jacobus van der Werf
 798. Onbekend 2 collectie Jacobus van der Werf
 799. NO Friesland met schoorsteen
 800. Noord Oost Friesland
 801. Nieuwe vuurtoren
 802. Oostmahorn 5
 803. Oostmahorn 4
 804. Oostmahorn 3
 805. Oostmahorn 2
 806. Oostmahorn 1
 807. Oostmahorn (2)
 808. Oostmahorn met de Brakzand
 809. Oostmahorn met de Brakzand 2
 810. Oostmahorn Douaneboot
 811. Oostmahorn douane boot
 812. Oostmahorn aankomst veerboot
 813. Oostmahorn.3
 814. Oostmahorn.2
 815. Oostmahorn Visserbootje
 816. Oostmahorn veerboot
 817. Oostmahorn steiger
 818. Oude Helling
 819. Oude Helling 2
 820. Oude helling (2)
 821. Oostrum Schreiershoek
 822. Oostmahorn
 823. Oostmahorn.4
 824. Plaggenhut
 825. Pier te Holwerd 2
 826. Paviljoen
 827. Oude vuurtoren
 828. Oude kruiwagen
 829. Oude kar
 830. Raard de Terp
 831. Raard de kerk
 832. Quatrebras
 833. Quatrabras
 834. Ploderlandschap
 835. Schaapskooi NO Friesland (Hantum)
 836. Schaapskooi 3
 837. Schaapskooi 2
 838. Rinsumageest de kapelle
 839. Rinsmageest De Kapelle
 840. Raard terp
 841. Sluisje
 842. Schreiershoek
 843. Schapedijkje
 844. Schaapskooi
 845. Schaapskooi NO Friesland
 846. Spinnekopmolen
 847. Speeltuin Hotel Braam 5
 848. Speeltuin Hotel Braam 4
 849. Speeltuin Hotel Braam 3
 850. Speeltuin Hotel Braam 2
 851. Speeltuin Hotel Braam 1
 852. Terp te Hantum
 853. Ternaard
 854. Ternaard vaart
 855. Teijebuorren
 856. Talma Hoeve
 857. Talma Hoeve 2
 858. Veenwoudsterwal
 859. Veenwoudsterwal op de brug
 860. Veenwoude de Schierstins
 861. Veenklooster
 862. Tjaskermolen
 863. Watermolen (Hantum)
 864. Waaxens de Poarte
 865. vlasruiters
 866. Vissersbootje
 867. Vissersbootje op de zeedijk
 868. Veerboot naar Schiermonnikoog
 869. Wierum efterbuurt
 870. Wierum De kerk
 871. Wetzens
 872. Wetzens (2)
 873. Watermolen
 874. Wierum haven
 875. Wierum haven.2
 876. Wierum haven 2
 877. Wierum haven 1
 878. Wierum extra
 879. Wierum3
 880. Wierum2
 881. Wierum Wierumer vaart
 882. Wierum Wierumer vaart 2
 883. Wierum kerk
 884. Woonwagens
 885. Woonwagenkamp
 886. WL 15
 887. WL 15 Wierum
 888. Windmotor bij (Driesum)
 889. Wierum4
 890. Zwartewegsend Bos van Ypey
 891. Wouterswoude
 892. Wouterswoude laantje
 893. Woudpoort Tramremise
 894. Aalsum bruggetje
 895. Aalsum bruggetje.2
 896. Aalsum achter de kerk
 897. Aalsum 3
 898. Aalsum 2
 899. Aalsum het Hoog
 900. Tietje en Antje Meindersma
 901. Antje Meindersma
 902. Eelkje F Meindersma
 903. Eelkje Fetzes Meindersma
 904. Eelkje Meindersma, Tjalling Alberdaen zoon Fetze
 905. Eelkje Meindersma
 906. Douwe Johannes Meindersma
 907. Geertje Idzes Meindersma
 908. Eelke Fetzes Meindersma
 909. Jan P. Meindersma
 910. Jantje Meindersma Alberda
 911. Douwe Fetzes Meindersma
 912. Pieter Fetzes Meindersma en Wilhelmina Sevart
 913. Pieter Fetzes Meindersma
 914. Taetske Meindersma
 915. Tietje Meindersma 2
 916. Tietje Meindersma
 917. Tietje Pieters Meindersma
 918. A en E Meindersma
 919. Ate B Krol
 920. Holwerd
 921. Holwerd chergerwoning
 922. Holwerd molen
 923. Huisje in klimop te Hantum
 924. In de tuin te Quatrabras
 925. Advertentie Abe Meindersma
 926. Jaap en Sip Faber op de Doarpstrjitte Lioessens
 927. Oranjevereniging Lioessens
 928. Een gezins foto uit 1912
 929. Klasse foto Lagere school te Nes West Dongeradeel
 930. Onbekende man misschien uit Nes?
 931. Te kamperen met o.a. Jaap Faber en Frederik Visser uit Lioessens
 932. Onbekende foto met in de bestandsnaam H. Bierling
 933. Onbekende groepsfoto Noordoost Friesland
 934. Onbekende school foto Noordoost Friesland
 935. Onbekende soldaten uit Morra Lioessens?
 936. Onbekende groeps foto
 937. Een groepsfoto van meisjesvereniging zonnestraaltje uit Morra-Lioessens
 938. Dorpstraat Lioessens vanaf de kruising met Moarsterwei
 939. Dorpsfeest Lioesens met de Oranjevereniging in de auto
 940. Bevrijdingsfeest Napoleontische oorlog 1913 te Lioessens
 941. Bevrijdingsfeest Napoleontische oorlog feest Lioessens 1913
 942. Dorpsstraat Lioessens
 943. Huizen in Lioessens bij de Hervormde kerk
 944. Boerderij te Morra
 945. De oude gereformeerde kerk en pastorie te Lioessens
 946. Hervormde kerk te Lioessens achter afgebroken wijk de vrolijkheid
 947. Sip Faber en Jacob Dijkstra
 948. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 40
 949. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 39
 950. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 38
 951. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 37
 952. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 36
 953. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 35
 954. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 34
 955. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 33
 956. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 32
 957. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 31
 958. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 30
 959. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 29
 960. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 28
 961. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 27
 962. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 26
 963. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 25
 964. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 24
 965. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 23
 966. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 22
 967. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 21
 968. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 20
 969. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 19
 970. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 18
 971. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 17
 972. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 16
 973. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 15
 974. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 14
 975. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 13
 976. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 12
 977. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 11
 978. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 10
 979. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 09
 980. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 08
 981. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 07
 982. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 06
 983. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 05
 984. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 04
 985. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 03
 986. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 02
 987. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 01