Beeldbank Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Tjebbe Gorter Engwierum
 2. Cafe het Centrum te Kollumerpomp
 3. Pieter Sjoeks
 4. Onbekende man uit omgeving Engwierum.
 5. Elisabeth Moning
 6. Smederij familie Sieger de Groot te Kollumerpomp
 7. Familie Dam uit Engwierum?
 8. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 9. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 10. Oogst Westernieuwkruisland Kollumerpomp
 11. Kollumerpomp Brongersmaweg
 12. Kollumerpomp jaren 60
 13. Vrouwenvereniging Kollumerpomp
 14. Boerderij Groot Kabel te Kollumerpomp
 15. Schoolfoto Kollumerpomp 1925
 16. Aanleg betonweg te Kollumerpomp 1935
 17. Tjebbe Gorter
 18. Eelkje Gerbens van der Schaaf
 19. Elisabeth Moning
 20. Lutske Sjoeks
 21. Muziekvereniging de Bazuin Kollumerpomp
 22. Onbekende foto
 23. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 24. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp 2
 25. Koninginnefeest 1930 Kollumerpomp
 26. Aant Jacobs Kingma ee Klaaske Klazes Postmus
 27. Schoolfoto Munnekezijl 1939
 28. Dirk Dijkstra en Sjoukje Fokkema
 29. Verzetsmonument bij Kollumerpomp
 30. Graanoogst Westernieuwkruisland Kollumerpomp
 31. Meisjesvereniging Kollumerpomp
 32. Hoofdonderwijzer Botte Visser en zijn vrouw Sipkje Visser-Wiersma
 33. Meisjesvereniging Engwierum
 34. Tjebbe Gorter
 35. Familie Gorter
 36. Tjomme Wijtsma uit Lioessens
 37. Tjomme Wijtsma en dochter Aaltje Wijtsma voor Doarpstrjite 39 Ljussens
 38. Voormalige Bier en wijnhandel en later Garage stenendam te Dokkum
 39. Schoolreisje school Lioessens 1949
 40. Kerk v.d. Ver. Chr. Gem. Ter herinnering aan 25 jarige ambtsjubilé van Dr. C.D. Sax.
 41. Mannen uit Wierum?
 42. Groepsfoto ULO Dokkum
 43. Groepsfoto school Lioessens
 44. Groepsfoto school Lioessens groep 2
 45. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (15)
 46. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (14)
 47. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (13)
 48. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (19)
 49. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (18)
 50. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (17)
 51. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (21)
 52. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (20)
 53. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (16)
 54. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (24)
 55. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (23)
 56. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (22)
 57. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (27)
 58. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (26)
 59. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (30)
 60. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (29)
 61. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (25)
 62. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (34)
 63. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (28)
 64. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (33)
 65. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (32)
 66. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (31)
 67. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (37)
 68. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (36)
 69. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (40)
 70. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (39)
 71. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (35)
 72. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (43)
 73. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (38)
 74. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (46)
 75. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (42)
 76. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (41)
 77. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (45)
 78. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (44)
 79. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (50)
 80. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (49)
 81. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (48)
 82. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (52)
 83. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (51)
 84. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (3)
 85. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (2)
 86. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (1)
 87. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (6)
 88. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (5)
 89. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (9)
 90. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (8)
 91. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (4)
 92. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (12)
 93. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (11)
 94. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (7)
 95. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (47)
 96. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (53)
 97. Ledenvergadering oktober 2009 Burdaard (10)
 98. klassefoto onbekende school 1912
 99. Onbekende groep jongens en mannen
 100. Tanks tweede wereldoorlog
 101. Schoolfoto Niawier
 102. Meisje op foto van De Witte Beer, Nieuwestad 121 te Leeuwarden
 103. Landarbeiders
 104. School Nes 1914
 105. Krijgsgevangenen kamp Julianadorp
 106. 2 jongens en een vrouw (onbekend)
 107. Onbekende foto bij het water
 108. Groepsfoto bezoek aan Oranjewoud bij hotel Tjaarda
 109. Onbekende schoolfoto
 110. 3 mannen op foto
 111. Groepsfoto
 112. Groepsfoto in kerk via Bouma
 113. Groepsfoto Aukje Zijlstra
 114. Klassefoto Betterwird 1905
 115. klassefoto Betterwird 1905
 116. Klassefoto Betterwird 1905
 117. School Lioessens
 118. Oude gereformeerde kerk en pastorie te Lioessens
 119. Moarsterwei Lioessens zomer
 120. Moarsterwei Lioessens
 121. Melkfabriek, Coöperatieve zuivelfabriek “De Dongeradelen” te Morra Lioessens
 122. Het stalt Lioessens
 123. Hervormde kerk te Lioessens
 124. Wilco van Holdinga
 125. wn6
 126. Worp Ropta
 127. Christiaan Wust
 128. wust2
 129. wust3
 130. 12 apostelen boom begraafplaats Dokkum
 131. 12 apostelen boom Tzummarum A .v.d. Zee
 132. Epposteen
 133. Abraham Sipma zilver theepot groot 1717
 134. A.J. van Egten Ferwerd
 135. Anjum kerk
 136. anjum kerk2
 137. anjum luchtfoto
 138. Anno 1615
 139. baksteen Ee
 140. boomsma
 141. bornwirderzijl
 142. cjwiersma kanteen
 143. cjwiersma kanttwee
 144. dameskoor nes
 145. De Aelsen Poort te Dokkum 1723
 146. dockum1649blaeu
 147. doed holdinga
 148. dokkum 1572
 149. dokkum denarius002v
 150. dokkum kaart
 151. Dokkum_ansicht084
 152. Dokkum_ansicht086
 153. Dokkum2
 154. donger
 155. drieling
 156. Ds[1]._TH._D._voor_pastorie_in_Wons
 157. Ds[1]._THeunis_Doekes_Prins_bestandstyp
 158. DSC00766
 159. DSC00767
 160. DSC02689
 161. DSC02842
 162. Eimert collecteert
 163. Eimert Smits
 164. Eimert Smitsen
 165. Eppo sarcofaag
 166. Esonstad
 167. excursie1
 168. excursie2
 169. excursie3
 170. excursie4
 171. excursie8
 172. excursie9
 173. excursie10
 174. excursie11
 175. excursie12
 176. excursie13
 177. excursie14
 178. excursie15
 179. excursie16
 180. excursie17
 181. excursie18
 182. excursie19
 183. excursie20
 184. Ezumazijl
 185. ezumazijl1900
 186. friso
 187. Gerard de Weger
 188. gereedschapschoenm
 189. goudenhand1
 190. goudenhand2
 191. goudenhand3
 192. grietje helder
 193. grietjehelder
 194. Groglepeltje Sinia 1813a
 195. Groglepeltje Sinia 1813b
 196. Hantum
 197. holdingastate
 198. holdingastate1
 199. IM001135
 200. IM001179
 201. IM001181
 202. Image18
 203. Interieur kerk Wierum
 204. janjelles
 205. jurjenjanronner-trientjemekkes-arjeneelkesronner
 206. Kerk Wierum
 207. kerkanjum1
 208. kerkanjum2
 209. kerkanjum3
 210. kerkee1
 211. kerkee2
 212. kerkee3
 213. kerkee4
 214. Kleuterschool Ee 1957
 215. kommerzijl1904
 216. Krantenartikel
 217. ledendag2005c
 218. Rosario_zondagsschool_2
 219. sierksma wibe
 220. sinterklaas- jan steen1665
 221. slagcamperduin
 222. speelgoedapotheek dokkum
 223. steen ee in leeuwarden
 224. Streekarchief
 225. nieuwcollegie3
 226. nieuwcollegie2
 227. nieuwcollegie1
 228. Niawier
 229. narwaltand fries museum
 230. Nabij Halvemaanspoort Dokkum rond 1910
 231. munnekezijl24b
 232. Maria Anna van Holdinga wed Camstra
 233. ledendag2005f
 234. nieuwcollegie4
 235. NO Friesl2
 236. NOFriesland1
 237. omgongEe1919
 238. oostergo
 239. Preekstoel Kerk Wierum
 240. prinswillem
 241. Rosario_zondagsschool_1
 242. streekarchief1
 243. tapijtdokkum
 244. Streekarchivaris
 245. Sydts van Juckema
 246. tapijtburgerboek
 247. tjepcke van aylva
 248. turkstra-anjum
 249. Uitreiking boek
 250. Van Juckema, Tsjaerda
 251. vierdeengoorlogfries
 252. viersen-oeble_ypes_met_stemburo_1934
 253. waddenijs
 254. waldastadhuisdokkum
 255. wealtsjeaeltspostweduwe1927
 256. Wierum(1)
 257. Wierum
 258. toren nes ameland
 259. schoolklas Ee 1954
 260. Wilco van Holdinga(1)
 261. Noorderbolwerk Dokkum op Aanzichtkaart
 262. Georg thoe Schwartzenberg
 263. Zomer 1946
 264. Witte geit Teatske 14 KS
 265. Vanaf de Ulo naar huis
 266. Opening Eendracht 1976 door vader Pieter Geertsma
 267. Hoogste aantal punten van de dag, Een nieuwe Cornet voor de muziekvereniging
 268. Eerste huisje
 269. De eerste auto
 270. D Geertsma achterste rij derde van rechts op feest 50 jaar klokkenluide Willem Sijtsma
 271. pasfoto
 272. pasfoto 09-06-1987
 273. Met ouders en broers
 274. In kantine blikfabriek
 275. In het loodgietersvak
 276. Richt Mollema 2010
 277. Persoonsbewijs Richt Mollema.1
 278. Diamanten speld voor beste idee (2)
 279. Als militair
 280. Terug uit Frankrijk
 281. Ouderlijk huis Richt Mollema 1956
 282. Huishoudschool
 283. Getuigschrift R Mollema.2
 284. Eerste auto Richt Mollema
 285. UVV
 286. The Jolly Schoolmasters 1963
 287. Heidebloempje 1972 olv Sierd de Boer
 288. 0768 Jan Kooistra en Hein Joustra
 289. Brassband Wilhelmina 90 jaar (1989)
 290. De Rank bij de kerk
 291. Sjoerd de Boer
 292. Sjoerd de Boer 6
 293. 2 onbekende mannen
 294. Gezin Hein Joustra
 295. Sjoerd de Boer 5
 296. Sjoerd de Boer 4
 297. Sjoerd de Boer 3
 298. Sjoerd de Boer 2
 299. Brassband De Bazuin Triemen-Westergeest 1975
 300. Muziekfeest Dokkum 1897
 301. Muziekfeest Dokkum 1897
 302. Muziekfeest Dokkum 1897
 303. Muziekfeest Dokkum 1897
 304. Muziekfeest Dokkum 1897
 305. Muziekfeest Dokkum 1897
 306. Anna Botma Terpstra
 307. Anna Visser
 308. Anna Terpstra
 309. Anna Maria Idsardi
 310. Anna Douma
 311. Anna Botma Terpstra
 312. B.J. Heeringa
 313. Anne Castelein
 314. Anna W. Visser
 315. Anna Vissernnicht van Sytse Visser karrider
 316. Boerderij Jousma te Medhuizen
 317. Betje Idsardi
 318. Berend W. Terpstra
 319. Berend Hannema
 320. Berber Streekstra
 321. Baaie Idsardi Hiemstra geh met Jan F Idsardi
 322. de Jonge
 323. Dirk Dirks Hartmans
 324. Dirk Humalda
 325. Cobe de Jong (nicht Jan Tj Alberda)
 326. Coba de Jong
 327. Broer Terpstra gh Ytje Hiemstra
 328. Dirk Poortinga
 329. Doet Terpstra
 330. Dr de Boer
 331. Douwe Plantinga onderwijzer, tijdens een schoolreisje
 332. Ds Groenewoud
 333. E Jousma Alberda
 334. E Jousma Alberda met Hille Jousma
 335. Ds Buitendijk
 336. Eelkje Alberda
 337. Eelkje Jans Alberda
 338. Eelkje Botma Jousma
 339. Emke Alberda 2
 340. Elisabeth Roos getrouwd met Jan Tj Douma 13 jaar
 341. Eke Aants Zijlstra
 342. Eelkjen en Melis Alberda
 343. Eelkje Meindertsma
 344. Emke Hiemstra getrouwd met Frans Minnes de Jong
 345. Emke de Jong
 346. Emke de Jong 2
 347. Emke de Jong (gh W Terpstra)
 348. Emke Alberda
 349. Emke Alberda zuster van Maaike en Jan
 350. FAM Mporinanx Duitser in Nederland
 351. Ettje J Hiemstra
 352. Etje J Alberda
 353. Ernst Beek
 354. Emkje Jousma Alberda
 355. Emkje J Hiemstra geh met M de Jong
 356. Frans de Jong
 357. Former Jans Idsardi
 358. Folkert Jacobs Botma
 359. Folkert Easges Botma
 360. Fetze Alberda
 361. Gegevens Dirk Dirks Hartmans
 362. Gegevens Berend Johanes Hartmans
 363. Geertje Aisma
 364. Frans Minnes de Jong geh met Emkje Jans Hiemstra
 365. Frans Minnes de Jong
 366. Gegevens Maaike Melis Hartmans
 367. Gegevens Jatje Willems Hannema
 368. Gegevens Jan F Idsardi
 369. Gegevens Hartmans
 370. Gegevens Geertje Aisma
 371. Genealogie Alberda
 372. Genealogie Alberda 2
 373. Gegevens Tjallina Miedema
 374. Gerrit Sjoerds van de Mossel
 375. Gerrit P Dijkstra Nes
 376. Gerrit B Krol
 377. Gereformeerde School te EE groep III
 378. Grietje Douma dr van Rienk Douma verloofde van Fetze Alb
 379. Grietje Bergmans
 380. Griet Puma
 381. Gosse Terpstra
 382. Gosse Jans Hiemstra geh met Ytje Prins
 383. Gosse Br. Terpstra
 384. Heiltje J. Alberda
 385. Hartmans gegevens
 386. Hartman Hartmans geh met Maaike Melis Hartymans en weduwe van Jan Tjallings Alberda
 387. Harm Meinsma van Paesens
 388. Grietje Sybrens Douma ol 21 mei 1905
 389. Ids Pieters Meidersma
 390. Ids P. Meindesma
 391. Ids B. Heeringa
 392. Huwelijksadvertentie Klaas Wiersma en Deeuwke Sijtsma
 393. Hiltje Terpstra
 394. Hiltje Terpstra zr van W.B. Terpstra
 395. J. Tj Alberda
 396. J. Tj Alberda 2
 397. J. Gorter en W. Gorter
 398. Itje Huizinga
 399. Imco Minnes de Jong
 400. Idske Romar huishoudster van Hartman hartmans
 401. Jan Alberda en Tjipke Wassenaar (vertrokke naar Amerika
 402. Jakob Hendriks Obma
 403. Jacobje de Jong de Jong
 404. Jacoba Jacobs de Jong
 405. Jacob Fr de Jong
 406. Jaap Minnes de Jong
 407. Jan Gosses Hiemstra geh met Sijke A Bosch
 408. Jan Gosses Hiemstra 2
 409. Jan Fr de Jong
 410. Jan Fr de Jong broer van Sijke
 411. Jan F. Idsardi
 412. Jan F. de Jong
 413. Jan P van der Woude geh met Tjitske Althuizius
 414. Jan Korn. Botma
 415. Jan Joh Althuizius
 416. Jan Jans Alberda
 417. Jan Jans Alberda 2
 418. Jan Gosses Hiemstra
 419. Jan Tj Alberda
 420. Jan Tj Alberda geh met Maaike Melis Hartmans
 421. Jan Tj Alberda 2
 422. Jan Terpstra
 423. Janke Jousma
 424. Jan Tjallings Alberda
 425. Jan Tjallings Alberda 2
 426. Jan Tjalling Alberda
 427. Jan Tjalling Alberda en Sijke Terpstra
 428. Jan Tjalling Alberda en Sijke Broers Terpstra
 429. Jantje Miedema geh met Hendrik Smit Hardegarijp
 430. Jantje G. Hiemstra
 431. Jantje G. Hiemstra 2
 432. Jantje Feddema dv Feddema en Wytske M de Jong
 433. Jantje Dreijer
 434. Johannes Douwes Beintema
 435. Jifke Weiland
 436. Jatje Willems Idsardi
 437. Jantje Veenstra
 438. Jantje Veenstra dv kapitein Veenstra en vrouw Suzanna
 439. Klaas Jac de Jong
 440. Klaas de Jong
 441. Klaas de Jong, Jan Tj Alberda en Douwe P. Douwes
 442. Klaas B. Krol
 443. K.D.Beintema
 444. K (Sietse) de Jong, polder O en W Dongeradeel
 445. Laatste jachtdag 1895
 446. Krol overzicht
 447. korte beschrijving
 448. Kornelis Botma (gh Anna Terpstra
 449. Koldijk
 450. Maaike Hartmans geh met Jan Tj Alberda
 451. Maaike en Emke Alberda
 452. Maaike Alberda
 453. Maaike Alberda 2
 454. M. Jousma
 455. Lysbeth de Roos gehuwd met Jan Tj Douma kindermeid bij Alberda
 456. Maaike M Hartmans
 457. Maaike Jousma dv Siebe Jousma Eelkje Alberda
 458. Maaike Jansma getrouwd met Pieter de Boer
 459. Maaike Hartmans
 460. Maaike Hartmans met Melis Alberda
 461. Maaike van Tjalling en Emke Alberda en kinderen van Melis Alberda
 462. Maaike Melis Hartmans
 463. Martha Alberda met dochter Nieske wie gehuwd is met ds Warmolts
 464. Martha Alberda 2
 465. Martha Alberda (zuster van Tjalling) en vrouw van Rienk
 466. Marika Jaasma
 467. Melis Alberda 7-6-1925=4-1-1944
 468. Meester Yntema
 469. Meester Bulthuis van Raard
 470. Martha Alberda
 471. Martha Alberda met dochter Nyncke Idsardi
 472. Melis Alberda2
 473. Melis Alberda
 474. Mina Pouwels geh met Minne de Jong
 475. Mina Pauwels, vrouw van Minne de Jong
 476. Mevr Ds Buitendijk
 477. Melis Jans Alberda geh Sijke de Jong
 478. Mina Pouwels geh met Minne fr de Jong
 479. Melis J.Alberda
 480. Namen Poeziealbum 2
 481. Naentske N Wynia
 482. Minne Frans de Jong zv Frans Minnes en Emke Hiemstra
 483. Minne Fr de Jong geh met Mina Pouwels
 484. Minne de Jong, broer van Sijke Alberda de Jong
 485. Namen Poeziealbum 3
 486. Nienke Sytsma
 487. Nienke Idsardi
 488. Namen Poeziealbum
 489. Namen Poeziealbum 4
 490. Nynke Terpstra 2
 491. Nynke Korn. Botma
 492. Nynke Idsardi
 493. NN Terpstra
 494. NN Ettje Jans Hiemstra of Baaije dv Jan G. Hiemstra
 495. O4
 496. O3
 497. O2
 498. O1
 499. Nynke Terpstra
 500. O10
 501. O9
 502. O8
 503. O7
 504. O6
 505. O5
 506. O15
 507. O14
 508. O13
 509. O12
 510. O11
 511. O20
 512. O19
 513. O18
 514. O17
 515. O16
 516. O23
 517. O22
 518. O26
 519. O24
 520. O21
 521. O28
 522. O27
 523. Onbekend 2
 524. O30
 525. O29
 526. Onbekend 3
 527. Onbekend 6
 528. Onbekend 6 (foto genomen in Kampen)
 529. Onbekend 5
 530. Onbekend 4
 531. Onbekend 8
 532. Onbekend 7
 533. Onbekend 13
 534. Onbekend 12
 535. Onbekend 11
 536. Onbekend 10
 537. Onbekend 9
 538. Onbekend 18
 539. Onbekend 17
 540. Onbekend 16
 541. Onbekend 15
 542. Onbekend 14
 543. Onderwijzer van Eke J Alberda 2
 544. Onbekende familie
 545. Onbekend
 546. Onbekend 19
 547. Pier G. Hiemstra
 548. Petronelle Idzinga
 549. Petronella Idzinga
 550. Petronella Boersma
 551. Petronella Boersma later gehuwdmet bakker Scheeringa
 552. Onderwijzer van Eke J Alberda
 553. Reinder Boersma en Maaike Alberda
 554. Pytje Jousma zuster van Siebe
 555. Pietje Ferwerda
 556. Riemke Popes Hartmans
 557. Renske Minnes de Jong
 558. Relatie Trijntje Postma
 559. Relatie met Douma’s
 560. Relatie Bergmans
 561. Rouwbrief Jantje Gosses Hiemstra
 562. Rouwbrief J.F de Jong
 563. Rouwbrief Baukje Rienks
 564. Rienk Idzes idsardi
 565. Rienk Idsardi geh met Martha Alberda
 566. Siebe Wieringa arbeider bij Melis Alberda
 567. Siebe Hilles Jousma
 568. Sibe Hilles Jousma
 569. S Koldijk
 570. Sijke Alberda deJong
 571. Sijke Alberda de Jong
 572. Sijke Alberda de Jong 2
 573. Sietske Y Terpstra gehuwd met Halbe Vogel
 574. Sijke Gosses Hiemstra
 575. Sijke Gosses Hiemstra geh met Hania
 576. Sijke G. Hiemstra
 577. Sijke dv Johanna Maria Hania
 578. Sijke de Jong
 579. Stamboom
 580. Sjoukje Terpstra
 581. Sikjen Tjallings de Boer
 582. Sikjen Johanes Beintema
 583. Sijke Terpstra
 584. Tietje Berends Terpstra
 585. Tet en Jan Fokkema kinderen van Klaas Fokkema en Trijntje Postma, arbeider bij Melis Alb
 586. Taetske Terpstra (dr van WB Terpstra)
 587. Tjerk Spriensma geh met Etje J. Hiemstra
 588. Tjeerd B. Krol
 589. Tjalling Jans Alberda
 590. Tjalling Alberda
 591. Tjitske Hartmans
 592. Tjitske G. Hiemstra
 593. Tjitske Dijkstra
 594. Tjitske Dijkstra 2
 595. Tjets Terpstra
 596. Trijntje Hartmans
 597. Trijntje Groenewold Bos
 598. Trijntje Faber
 599. Trijntje Alberda
 600. Trijntje (Nienke) Sysma
 601. W.J.Douma
 602. Trijntje Weiland
 603. Trijntje Visser
 604. Trijntje Postma gerouwd met Klaas Fokkema arbeider bij Melis Alb
 605. Trijntje Meinsma
 606. Ytje Piers Prins geh met Gose Jans Hiemstra
 607. Ytje Hiemstra gh Br Terpstra
 608. Ymkje Reiding
 609. Wytse Br Terpstra geh Emke de Jong
 610. Wietze Br Terpstra
 611. Wietze Br Terpstra (gh Emke Jac de Jong)
 612. Aaltje Terpstra
 613. Aaltje Terpstra en TrijntjeTerpstra Botma
 614. Ytje Prins geh met Gosse Jans Hiemstra
 615. Ytje Piers Prins geh met Gosse J Hiemstra
 616. Advertentie Berend Willems Terpstra
 617. Advertentie Baukje Pieters Dijkstra
 618. Abeltje Aants Zijlstra
 619. Aaltje Visser
 620. Aalsum
 621. Aalsum Zwarte Mosk
 622. Aalsum terp
 623. Aalsum laantje
 624. Relatie met Douma’s
 625. Anna Bos
 626. Bij Dokkum
 627. Bij Aalsum
 628. Betterwird molen
 629. achter Aalsum
 630. Aankomst te Oostmahorn
 631. Binnenschip
 632. Bij Wetzens
 633. Bij Oostmahorn
 634. Bij Oostmahorn.2
 635. Bij EE
 636. Bij Ee 2
 637. Bruggetje achter Aalsum
 638. Bootje op de zeedijk
 639. Boot Laman de Vries
 640. Boerderij
 641. Binnenvaart schip
 642. De Valom 2
 643. de kastelein quatrebras
 644. Claerkampster terp
 645. Bruggetje te Foudgum
 646. Dokkum Baantje bolwerk
 647. De Zwemmer
 648. de Zwemmer 2
 649. De zwarte mos
 650. De Valom
 651. Dokkum grootdiep
 652. Dokkum Fetze pomp
 653. Molen Zeldenrust te Dokkum
 654. Dokkum Bonte brug
 655. Dokkum Baantjebolwerk
 656. Dokkum keereweer
 657. Dokkum Keereweer (2)
 658. Dokkum Jacob
 659. Dokkum Helling
 660. Dokkum Markt
 661. Dokkum Markt burgemeesterspaal
 662. Dokkum Kleindiep
 663. Dokkum Keesje
 664. Dokkum Keerreweer
 665. Dokkum oude Helling
 666. Dokkum Oosterbolwerk
 667. Dokkum Oosterbolwerk 2
 668. Dokkum Noorderdwinger
 669. Dokkum molen Zeldenrust
 670. Dokkum molen de Hoop
 671. Dokkum station 2
 672. Dokkum station (2)
 673. Dokkum Schoenmakersperk
 674. Dokkum schapdijkje
 675. Dokkum Voorstreek molen Banga
 676. Dokkum tramremise
 677. Dokkum tramremise Woudpoort
 678. Dokkum tolgaarswoning
 679. Dokkum streeksterpoort
 680. Dokkum station
 681. Dokkumer muziekkorps 1909.namen
 682. Dokkumer muziekkorps 1909.namen.2
 683. Dokkumer muziekkorps 1909
 684. Dokkumer laan
 685. Douane vaartuig
 686. Dorpsweggetje
 687. Dorpsvaart
 688. Door de Wouden
 689. Dokkumer Nieuw Zijlen
 690. Ee brughoofd
 691. Driesumermeer
 692. Driesumermeer 2
 693. Drie meiden
 694. Ezumazijl 1
 695. Ee
 696. EE molen
 697. EE Hoge brug
 698. Ezumazijl
 699. Ezumazijl sluis
 700. Ezumazijl haven
 701. Ezumazijl brug
 702. Ezumazijl 2
 703. Foudgum bruggetje
 704. Fiskbourren
 705. Fetze pomp
 706. Ferwerd
 707. Grafsteen te Aalsum
 708. Gemeentehuis
 709. Fries water
 710. Foudgum
 711. Foudgum kerk
 712. Hantum schaapskooi
 713. Hantum molen
 714. Hantum korenmolen
 715. Grote kerk Markt
 716. Groepje mensen
 717. Het Wad
 718. Hardegarijp Hotel Braam
 719. Hantumhuizen
 720. Hantum Terp
 721. Hantum terp (2)
 722. Hogepol
 723. Hogebeintum
 724. Hoge brug
 725. Hiaure molen
 726. Holwerd pier
 727. Holwerd op de steiger
 728. Huis ter Noord
 729. Hooimijten
 730. Holwerd
 731. Janum
 732. Jaagpad
 733. In de tuin te Quatrabras 2
 734. Ierdkarre
 735. Klein Giethoorn
 736. Klein bedrijf
 737. Klein bedrijf in NO Friesland
 738. Klein bedrijf (2)
 739. Kerkje te Aalsum
 740. Keereweer
 741. Melkbusse Wetzens
 742. Markt burgemeesterspaal
 743. Mannen bij bootje
 744. Laantje
 745. Koeien te
 746. Molen
 747. Molen aan de Vliet
 748. Moddergat
 749. Miedema Zathe
 750. Metslawier Ropta
 751. Nes molen
 752. Mooi Friesland
 753. Monument te Dokkumer Nieuwe Zijlen
 754. Onbekend collectie Jacobus van der Werf
 755. Onbekend 2 collectie Jacobus van der Werf
 756. NO Friesland met schoorsteen
 757. Noord Oost Friesland
 758. Nieuwe vuurtoren
 759. Oostmahorn 5
 760. Oostmahorn 4
 761. Oostmahorn 3
 762. Oostmahorn 2
 763. Oostmahorn 1
 764. Oostmahorn (2)
 765. Oostmahorn met de Brakzand
 766. Oostmahorn met de Brakzand 2
 767. Oostmahorn Douaneboot
 768. Oostmahorn douane boot
 769. Oostmahorn aankomst veerboot
 770. Oostmahorn.3
 771. Oostmahorn.2
 772. Oostmahorn Visserbootje
 773. Oostmahorn veerboot
 774. Oostmahorn steiger
 775. Oude Helling
 776. Oude Helling 2
 777. Oude helling (2)
 778. Oostrum Schreiershoek
 779. Oostmahorn
 780. Oostmahorn.4
 781. Plaggenhut
 782. Pier te Holwerd 2
 783. Paviljoen
 784. Oude vuurtoren
 785. Oude kruiwagen
 786. Oude kar
 787. Raard de Terp
 788. Raard de kerk
 789. Quatrebras
 790. Quatrabras
 791. Ploderlandschap
 792. Schaapskooi NO Friesland (Hantum)
 793. Schaapskooi 3
 794. Schaapskooi 2
 795. Rinsumageest de kapelle
 796. Rinsmageest De Kapelle
 797. Raard terp
 798. Sluisje
 799. Schreiershoek
 800. Schapedijkje
 801. Schaapskooi
 802. Schaapskooi NO Friesland
 803. Spinnekopmolen
 804. Speeltuin Hotel Braam 5
 805. Speeltuin Hotel Braam 4
 806. Speeltuin Hotel Braam 3
 807. Speeltuin Hotel Braam 2
 808. Speeltuin Hotel Braam 1
 809. Terp te Hantum
 810. Ternaard
 811. Ternaard vaart
 812. Teijebuorren
 813. Talma Hoeve
 814. Talma Hoeve 2
 815. Veenwoudsterwal
 816. Veenwoudsterwal op de brug
 817. Veenwoude de Schierstins
 818. Veenklooster
 819. Tjaskermolen
 820. Watermolen (Hantum)
 821. Waaxens de Poarte
 822. vlasruiters
 823. Vissersbootje
 824. Vissersbootje op de zeedijk
 825. Veerboot naar Schiermonnikoog
 826. Wierum efterbuurt
 827. Wierum De kerk
 828. Wetzens
 829. Wetzens (2)
 830. Watermolen
 831. Wierum haven
 832. Wierum haven.2
 833. Wierum haven 2
 834. Wierum haven 1
 835. Wierum extra
 836. Wierum3
 837. Wierum2
 838. Wierum Wierumer vaart
 839. Wierum Wierumer vaart 2
 840. Wierum kerk
 841. Woonwagens
 842. Woonwagenkamp
 843. WL 15
 844. WL 15 Wierum
 845. Windmotor bij (Driesum)
 846. Wierum4
 847. Zwartewegsend Bos van Ypey
 848. Wouterswoude
 849. Wouterswoude laantje
 850. Woudpoort Tramremise
 851. Aalsum bruggetje
 852. Aalsum bruggetje.2
 853. Aalsum achter de kerk
 854. Aalsum 3
 855. Aalsum 2
 856. Aalsum het Hoog
 857. Tietje en Antje Meindersma
 858. Antje Meindersma
 859. Eelkje F Meindersma
 860. Eelkje Fetzes Meindersma
 861. Eelkje Meindersma, Tjalling Alberdaen zoon Fetze
 862. Eelkje Meindersma
 863. Douwe Johannes Meindersma
 864. Geertje Idzes Meindersma
 865. Eelke Fetzes Meindersma
 866. Jan P. Meindersma
 867. Jantje Meindersma Alberda
 868. Douwe Fetzes Meindersma
 869. Pieter Fetzes Meindersma en Wilhelmina Sevart
 870. Pieter Fetzes Meindersma
 871. Taetske Meindersma
 872. Tietje Meindersma 2
 873. Tietje Meindersma
 874. Tietje Pieters Meindersma
 875. A en E Meindersma
 876. Ate B Krol
 877. Holwerd
 878. Holwerd chergerwoning
 879. Holwerd molen
 880. Huisje in klimop te Hantum
 881. In de tuin te Quatrabras
 882. Advertentie Abe Meindersma
 883. Jaap en Sip Faber op de Doarpstrjitte Lioessens
 884. Oranjevereniging Lioessens
 885. Een gezins foto uit 1912
 886. Klasse foto Lagere school te Nes West Dongeradeel
 887. Onbekende man misschien uit Nes?
 888. Te kamperen met o.a. Jaap Faber en Frederik Visser uit Lioessens
 889. Onbekende foto met in de bestandsnaam H. Bierling
 890. Onbekende groepsfoto Noordoost Friesland
 891. Onbekende school foto Noordoost Friesland
 892. Onbekende soldaten uit Morra Lioessens?
 893. Onbekende groeps foto
 894. Een groepsfoto van meisjesvereniging zonnestraaltje uit Morra-Lioessens
 895. Dorpstraat Lioessens vanaf de kruising met Moarsterwei
 896. Dorpsfeest Lioesens met de Oranjevereniging in de auto
 897. Bevrijdingsfeest Napoleontische oorlog 1913 te Lioessens
 898. Bevrijdingsfeest Napoleontische oorlog feest Lioessens 1913
 899. Dorpsstraat Lioessens
 900. Huizen in Lioessens bij de Hervormde kerk
 901. Boerderij te Morra
 902. De oude gereformeerde kerk en pastorie te Lioessens
 903. Hervormde kerk te Lioessens achter afgebroken wijk de vrolijkheid
 904. Sip Faber en Jacob Dijkstra
 905. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 40
 906. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 39
 907. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 38
 908. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 37
 909. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 36
 910. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 35
 911. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 34
 912. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 33
 913. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 32
 914. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 31
 915. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 30
 916. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 29
 917. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 28
 918. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 27
 919. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 26
 920. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 25
 921. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 24
 922. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 23
 923. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 22
 924. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 21
 925. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 20
 926. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 19
 927. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 18
 928. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 17
 929. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 16
 930. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 15
 931. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 14
 932. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 13
 933. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 12
 934. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 11
 935. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 10
 936. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 09
 937. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 08
 938. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 07
 939. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 06
 940. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 05
 941. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 04
 942. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 03
 943. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 02
 944. Ledenvergadering april 2009 Veenwouden 01