apr 012001
 
Afscheid van Morra (Sneuper no.36, maart 1996, p.26/27)

D. Douma Verslag uit de Dockumer Courant van 29 maart 1889 Afscheid van Morra. “Reeds vroeg in de morgen heerste er in ons dorpje een levendige, maar tevens een gevoelvolle beweging. Drie en twintig personen, groot en klein, vertrokken van hier naar Zuid-Amerika om in den Argentijnschen Republiek den strijd […]

 Posted by at 23:46
feb 012001
 

(Streekarchivariaat Noordoost Friesland, BBG 1) R. Postma Burgemeesters, Heren ende Raeden der steede Doccum doen condt, certificeeren ende verclaeren mitt desen Naevolgende occulare interpertie bij onse Collegen de Edel Edele Fopcke Sydses ende Rourd Siourdtssoon gedaen ende gehoort hebbende hun rapport, de samentlijcken brouwers binnen Doccum geconsenteert ende geapprobeert te […]

 Posted by at 23:48
dec 012000
 

Sjoerd Postma Inleiding Voorheen maakten handelaren en kooplieden gebruik van zogenaamde “hondekarren”. Over dit onderwerp verzamelde ik de afgelopen tijd veel materiaal. Onderstaande geeft een indruk hoe bestuurders het gebruik van hondenkarren in banen probeerden te leiden. Reeds in 1844 komen er in de gemeenten in Friesland wetten voor hondenkarren. […]

 Posted by at 23:50
nov 292000
 

R. Tolsma klik hier om het boek online te bekijken  Inhoud: Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de afdeling Oostdongeradeel van de Friese Maatschappij van Landbouw heeft de auteur, op verzoek van het bestuur, alle boerderijen beschreven die op dat moment (in 1989) door leden van de vereniging werden […]

nov 192000
 
Doederus Johannes Kamminga (1884-1977)

  In samenwerking met de Openbare Bibliotheek Dongeradeel en Streekmuseum ‘Het Admiraliteitshuis’ heeft de Vereniging van Archiefonderzoekers een speciaal nummer (51) uitgegeven van ‘De Sneuper’, geheel gewijd aan leven en werk van D.J.Kamminga. Van 17 september – 31 december 1999 is er daarnaast een expositie geweest in de bibliotheek en […]

 Posted by at 13:34
nov 192000
 

H. Aartsma Ten geleide Enkele jaren geleden, in oktober 1988, publiceerde Henk Aartsma een “Overzicht” waarin alle inventarissen, klappers, DTB’s, kranten enz. die op het Streekarchivariaat aanwezig waren, systematisch stonden vermeld. Dit overzicht is veel gebruikt door beginnende onderzoekers of mensen die voor het eerst het Streekarchivariaat te Dokkum bezochten. […]

 Posted by at 13:31

QUOTISATIE – BELASTINGBOEKEN- OUDWOUDE, 1749

 Verhalen  Reacties uitgeschakeld voor QUOTISATIE – BELASTINGBOEKEN- OUDWOUDE, 1749
nov 192000
 

R.H. Postma Mensen die in Nederland wonen betalen belasting. Dat gebeurt al honderden jaren. Je kunt denken aan loonbelasting, wegenbelasting, omzetbelasting, hondenbelasting, onroerend goed belasting en noem maar op. Belasting betalen vinden we niet plezierig maar het geld wordt door de regering gebruikt voor van alles en nog wat. Van […]

 Posted by at 13:24

In Ezumazijl klonk: “Blijf staan of ik schiet”

 Verhalen  Reacties uitgeschakeld voor In Ezumazijl klonk: “Blijf staan of ik schiet”
nov 192000
 

H. Hietkamp Casper Hansen, afkomstig van Leeuwarden, woonde met zijn vrouw in Ezumazijl, in de grietenij Oostdongeradeel. Casper was daar aangesteld als cherger en moest controle houden op de invoer van goederen. Casper had al een hele tijd een vete met een pachter Arjen van Helder. De vete zal ongetwijfeld […]

 Posted by at 13:22

Vissersschip vergaan op het Pinkegat

 Verhalen  Reacties uitgeschakeld voor Vissersschip vergaan op het Pinkegat
nov 192000
 

A. J. Dijkstra In de vissersdorpen Moddergat en Wierum zijn door de jaren heen een groot aantal schepen vergaan, en de bemanning verdronken. Voorbeelden hiervan zijn de vissersrampen in Moddergat (1883) en Wierum (1893). In 1825 is er bij het Pinkegat één schip vergaan, maar ook deze gebeurtenis zal de […]

 Posted by at 13:19

Uitleg over het wapen van Dokkum

 Verhalen  Reacties uitgeschakeld voor Uitleg over het wapen van Dokkum
nov 182000
 

R. Tolsma Ik heb een artikel in “Dokkum, bolwurk fan it noarden” in speciaal nummer van It Beaken, tijdschrift van de Fryske Akademy uit 1954, geraadpleegd (1200 jaar na de moord op Bonifatius) Daarin haalt de schrijver/heraldicus J. Visser een artikel aan van A.S. Miedema uit 1937 in “Het Nieuwsblad […]

nov 012000
 

E. Smits Tentoonstelling in Streekmuseum het Admiraliteitshuis, Diepswal 27, Dokkum, 13 september- 27 november 1993 De Premonstratenzer of Norbertijner orde werd in 1120 gesticht door Norbert in het Franse Premontre. In Nederland kwamen in de bloeitijd van 1120-1270 abdijen tot stand in Wittewierum, Lidlum, Dokkum en Mariëngaarde bij Hallum. Inhoudsopgave […]

 Posted by at 23:52
aug 012000
 
Zicht op het wezen van Foeke Sjoerds

Douwe Leij Voorwoord. Iedereen heeft zo z’n motivatie voor een stuk onderzoek. De mijne is heel simpel. Foeke Sjoerds, die leefde van 1713 tot 1771, is één van mijn voorouders. Nummer 464 in mijn kwartierstaat. Foeke had een goed verstand en gebruikte dat vooral in het belang van zijn medemensen. […]

 Posted by at 09:43
jun 012000
 
Gevelstenen in Dokkum - De Gouden Hand

Wiep Klaas Smits Voordat het eigenlijke onderwerp begint is het noodzakelijk dat men enige algemene dingen over gevelstenen weet. Wanneer en met wat voor doel werden ze gemaakt? Wat is een gevelsteen eigenlijk? Een gevelsteen is een gebeeldhouwd basreliëf, dat in de gevel gemetseld is. Het was bedoeld om het […]

 Posted by at 17:32
jun 012000
 

Een blik op de landverhuizing en de emigratiegolf in het midden van de 19e eeuw. Beschrijving van de Hollandse trek naar Amerika, gedurende enkele eeuwen. Het ontstaan en gevolg van toen tot nu en de ontwikkeling die hiervan een gevolg was. E. Smits Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding tot het emigratieproces Henry […]

 Posted by at 17:29
mrt 012000
 

(Sneuper no.6, oktober 1988, pag. 16 t/m 20, R. Tolsma) Zolang er dijken zijn gemaakt door de bewoners van de lage landen bij de zee om zich te beschermen tegen het opdringende water van de zee, zolang zullen er ook dijkdoorbraken geweest zijn. Hele grote dijkdoorbraken zullen de geschiedenis door […]