jun 012000
 

Een blik op de landverhuizing en de emigratiegolf in het midden van de 19e eeuw. Beschrijving van de Hollandse trek naar Amerika, gedurende enkele eeuwen. Het ontstaan en gevolg van toen tot nu en de ontwikkeling die hiervan een gevolg was. E. Smits Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding tot het emigratieproces Henry […]

 Posted by at 17:29
mrt 012000
 

(Sneuper no.6, oktober 1988, pag. 16 t/m 20, R. Tolsma) Zolang er dijken zijn gemaakt door de bewoners van de lage landen bij de zee om zich te beschermen tegen het opdringende water van de zee, zolang zullen er ook dijkdoorbraken geweest zijn. Hele grote dijkdoorbraken zullen de geschiedenis door […]

mrt 012000
 
De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha

Het najaarsnummer van ons verenigingsblad De Sneuper, nummer 131, heeft als cover het schip Roline Maria, dat met Holwerder kapitein Hoekstra op de rotsen bij Macao klapte tijdens een orkaan.In het omslagartikel verhaalt Nykle Dijkstra, op basis van he…