jul 012005
 
Silhouetportretten van Dokkumer notabelen

H. Zijlstra   De silhouetten van Harmannus Jansz van Assen (1725-1798) en Trijntje Hotzes van Sinderen (1735-1805) zijn gemaakt door de Dokkumer schilder Jacob Bonga. Harmannus Jansz van Assen was vroedsman van het Legewegster Espel in Dokkum van 1781-1794 en houtkoper. Hij trouwde 31 juli 1763 met Trijntje Hotzes van […]

 Posted by at 22:27

Dubbel-CD met 75 nummers van De Sneuper (inmiddels uitverkocht)

 Sneuper  Reacties uitgeschakeld voor Dubbel-CD met 75 nummers van De Sneuper (inmiddels uitverkocht)
jun 182005
 

Alle nummers van De Sneuper van 1986 t/m juni 2005 verzameld in een dubbele CD-box. Het is een enorm werk geweest om alle nummers op CD te krijgen. Vooral het digitaliseren van de oude nummers van vóór het computertijdperk is een tijdrovend werk geweest. Maar we zijn er in geslaagd […]

 Posted by at 21:34
jan 012005
 

Hij zou een diefstal ophelderen, maar kwam op het schavot terecht… Uit: Criminele Sententies Hof van Friesland, 13 mei 1710 en Rare kostgangers in Dokkum en omliggende gemeenten door de eeuwen heen, W.Tsj.Vleer. In de eerste jaren van de 18e eeuw woonde in Surhuisterveen een waarzegger van groot formaat. Deze […]

 Posted by at 22:46
dec 012004
 
Gedenkstenen in kelder van gemaal te Ezumazijl

H. Zijlstra In de kelder van het gemaal Ezumazijl zijn 5 gedenkstenen ingemetseld. Een prima plek om de stenen tegen weersinvloeden te beschermen, echter bijna niemand kan ze zo zien. Tijdens een excursie van de Historische Vereniging Noordoost Friesland kregen we de gelegenheid deze stenen van nabij te aanschouwen. De […]

 Posted by at 22:47

Grafstenen in de vloer van de Ned. Herv. kerk te Lioessens (deel 1)

 Verhalen  Reacties uitgeschakeld voor Grafstenen in de vloer van de Ned. Herv. kerk te Lioessens (deel 1)
nov 182004
 

D. Douma en R. Tolsma Zoals zoveel kerken bezit ook de uit de twaafde eeuw daterende Ned. Herv. kerk van Lioessens een aantal grafzerken, stammende uit de tijd dat er nog in de kerk begraven mocht worden (tot 1828). Vooral de rijken konden zich dat veroorloven en lieten zich zo […]

nov 012004
 

Bron: Rare Kostgangers in Dokkum en omliggende gemeenten door de eeuwen heen W.Tsj. Vleer p. 32 e.v. Ook vermeld in: Uit Frieslands Volksleven, Waling Dijkstra Sterk staaltje van patergeloof in de 17e eeuw…. In handen van de Jezuieten zag en voelde Anna overal duivelen en duivelsknechten. In het rustige Ezumazijl […]

 Posted by at 22:49
okt 012004
 

Baron Schwartzenberg en Hohenlandsberg kreeg vreemd bezoek… Bron: Rare Kostgangers in Dokkum en omliggende gemeenten door de eeuwen heen W.Tsj. Vleer p.40 e.v. Op Holdinga-state te Anjum woonden vroeger de Schwartzenbergs. Het waren leden van een goed aangeschreven familie, die ook het ambt van grietman (burgemeester) uitoefenden. Van 1627-1656 was Johannes Onuphrius, […]

 Posted by at 22:50
jun 012004
 

Wat Camphuysen’s verbeterde berijming der Psalmen betreft, deze voorzag in een behoefte, sinds de Dordtsche Synode het knoeiwerk van Dathenus boven het kunstwerk van Marnix had gesteld. De Psalmberijming werd zelfs nog in de 19e eeuw door verscheidene Doopsgezinde gemeenten bij de godsdienstoefening gebruikt. Maar wat populariteit aangaat, wordt zij […]

 Posted by at 22:51
mrt 012004
 
Baksteen uit Ee raakt spoor bijster

Waar ging het fout? D.A. Zwart   Enige tijd terug kreeg ik van de heer Zijlstra, uit Amsterdam, webmaster van de historische vereniging ‘De Sneuper’, een brief met een afbeelding van een kleine baksteen. Het onderschrift vermeldde: ‘Grote Kerkstraat 230, woonhuis. Afkomstig uit een woonhuis te Ee, in 1926 verworven […]

 Posted by at 22:52
jan 012004
 
Zaken uit de collectie van het Admiraliteitshuis te Dokkum

In het Admiraliteitshuis te Dokkum bevinden zich vele voor genealogen interessante zaken. Uit enkele publicaties zijn op deze pagina voorbeelden bijeengebracht. Voor de zaken zelf zou u een bezoek aan het museum moeten plegen. In 1995 vond de expositie “Alleen voor meisjes?: 3 eeuwen merklappen” plaats in het museum. Speciale […]

 Posted by at 22:53
aug 012003
 
Wie herkent leerlingen van een schoolklas te Ee, ca. 1954 ?

W. Meilink- Van Zuilen Schoolklas te Ee, ca. 1954 Beschrijving: Van deze schoolklas van de gereformeerde school in 1954/1955 waren aanvankelijk slechts enkele namen bekend. Inmiddels hebben we diverse reacties gehad. De bovenste rij: juffrouw Sijke Hoekstra, meester Jopie Plantinga (nu Jaap), meester van Zuilen (mijn vader), Hoofd der school […]

 Posted by at 22:55
mei 012003
 
Trekschuit te Dokkum

Varen met trekschuit “De Herinnering” Op woensdagen in het zomerseizoen organiseert de stichting Gebroeders Abels (genoemd naar Dokkumer Watergeuzen uit de 16e eeuw) met hulp van een groep enthousiaste vrijwilligers, de “Vrienden van het oude schip”, een rondvaart door Dokkum. Wist u overigens dat Dokkum in 1569 de eerste stad […]

 Posted by at 22:57
mrt 012003
 

Uit: Kollumerland, beschreven door Mr. A.J.Andreae, p. 166/167 (1883) De Rooster bij het kerkhof te Burum komt voor in eene proclamatie van 1678. In dat jaar werd een huis te Burum verkocht ‘bij de Rooster’. In deel IV der Groninger Bijdragen, blz. 340 en volgende wordt over de woorden ‘Rooster’ […]

 Posted by at 23:05
feb 012003
 

De vijfde potestaat van Friesland, Igo Galama, werd gekozen in 867. Uitstekend krijgsman en vurig beminnaar van zijn vaderland, deed hij al het mogelijke om de inwendige rust en welvaart van Friesland te bevorderen. Het oude gebruik, om wachten langs de zeekust te plaatsen, door zijne voorgangers veronachtzaamd, werd door […]

 Posted by at 23:06
jan 012003
 

Anno 1756: Den 21sten Februari dezes jaars, des avonds ongeveer 10 uur, werd men op eene plaats aan de Wanswerder-meer onder Hallum gewaar een vrij sterke aardschudding. Het eerste wat men er van ontdekte was de ontsteltenis van het rundvee, dat niet stil kon staan en waarvan er eenige runderen […]

 Posted by at 23:07