aug 012000
 
Zicht op het wezen van Foeke Sjoerds

Douwe Leij Voorwoord. Iedereen heeft zo z’n motivatie voor een stuk onderzoek. De mijne is heel simpel. Foeke Sjoerds, die leefde van 1713 tot 1771, is één van mijn voorouders. Nummer 464 in mijn kwartierstaat. Foeke had een goed verstand en gebruikte dat vooral in het belang van zijn medemensen. […]

 Posted by at 09:43
jun 012000
 
Gevelstenen in Dokkum - De Gouden Hand

Wiep Klaas Smits  Voordat het eigenlijke onderwerp begint is het noodzakelijk dat men enige algemene dingen over gevelstenen weet. Wanneer en met wat voor doel werden ze gemaakt? Wat is een gevelsteen eigenlijk?  Een gevelsteen is een gebeeldhouwd basreliëf, dat in de gevel gemetseld is. Het was bedoeld om het […]

 Posted by at 17:32
jun 012000
 

Een blik op de landverhuizing en de emigratiegolf in het midden van de 19e eeuw. Beschrijving van de Hollandse trek naar Amerika, gedurende enkele eeuwen. Het ontstaan en gevolg van toen tot nu en de ontwikkeling die hiervan een gevolg was. E. Smits Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding tot het emigratieproces Henry […]

 Posted by at 17:29
mrt 012000
 

(Sneuper no.6, oktober 1988, pag. 16 t/m 20, R. Tolsma) Zolang er dijken zijn gemaakt door de bewoners van de lage landen bij de zee om zich te beschermen tegen het opdringende water van de zee, zolang zullen er ook dijkdoorbraken geweest zijn. Hele grote dijkdoorbraken zullen de geschiedenis door […]

mrt 012000
 

De boerderij Jagtlust voorheen Germerhuis of Poartepleats te Hantumeruitburen  R. Tolsma  In een uithoek van de gemeente Westdongeradeel in Friesland, vlak langs het riviertje de Paesens dat de grens vormt met Oostdongeradeel en daarmee vanouds verbonden door een ferme opvaart, ligt de boerderij Jagtlust. Tegenwoordig bestaat deze boerderij uit een […]