dec 012001
 

Jan Beintema Bij het horen van het woord ‘commune’ wordt vaak gedacht aan samenwoning van een aantal mensen. Déze commune bestaat uit 8 heren in de leeftijd van 40 tot 70 jaar, variërend in het beroep van medisch specialist tot boer (agrariër). In 1795 had de Franse overheerser al een […]

 Posted by at 23:18

Burenplicht in Oosternijkerk

 Verhalen  Reacties uitgeschakeld voor Burenplicht in Oosternijkerk
nov 192001
 

R. Tolsma Op 5 april 1935 werd in het dorp Oosternijkerk in de gemeente Oostdongeradeel de begrafenisvereniging “De Laatste Eer” opgericht. Daarmee kwam er een eind aan een instelling die honderden jaren lang in dit dorp (en in vrijwel elk ander dorp) heeft bestaan: de Burenplicht. In het Fries zegt […]

nov 012001
 

Wist u dat ?  Bekende en minder bekende historische fenomenen die een relatie met de regio Noordoost Friesland hebben. Pact van Dokkum:  De Elfstedentocht 1940 kende 5 winnaars, die in Dokkum hadden afgesproken gezamenlijk te finishen. Toch ging het niet helemaal volgens afspraak. Lees de details. Nynke fan Hichtum:  Deze bekende […]

 Posted by at 23:19
okt 012001
 
Het beurtschip De Stad Dockum

Reinder Tolsma Eind januari 1933 was er zoveel ijs aanwezig in het Grootdiep te Dokkum dat de scheepvaart er hinder van ondervond.  Op de voorgrond De Stad Dockum, een beurtschip dat in 1887 te Hoogezand werd gebouwd. Het wordt momenteel gerestaureerd en kan wel eens het oudste nog varend passagiersschip […]

sep 012001
 

D.R. Wildeboer Rond 1850 heerste er in ons land een besmettelijke longziekte onder het rundvee. We kunnen over deze ziekte lezen in de Leeuwarder Courant uit die tijd. Gedeputeerde Staten lieten wekelijks een publicatie plaatsen, waarin het aantal aangegeven ziektegevallen werd vermeld. Verder werd dan meegedeeld in welke gemeenten de […]

 Posted by at 23:33
mei 012001
 
Oude foto van Café De Altena aan de Streek bij Dokkum

O.F. Vos Café De Altena Beschrijving: Het tweede huis vanaf rechts is “Herberg De Altena – A. Steensma” zoals op de daklijst te lezen valt. Op deze plaats heeft eeuwenlang een herberg gestaan waarvan de naam misschien te maken heeft met volkshumor: de herberg stond al-te-na aan de stadspoort. Het […]

 Posted by at 23:38
apr 012001
 
Afscheid van Morra (Sneuper no.36, maart 1996, p.26/27)

D. Douma Verslag uit de Dockumer Courant van 29 maart 1889 Afscheid van Morra. “Reeds vroeg in de morgen heerste er in ons dorpje een levendige, maar tevens een gevoelvolle beweging. Drie en twintig personen, groot en klein, vertrokken van hier naar Zuid-Amerika om in den Argentijnschen Republiek den strijd […]

 Posted by at 23:46
feb 012001
 

(Streekarchivariaat Noordoost Friesland, BBG 1) R. Postma Burgemeesters, Heren ende Raeden der steede Doccum doen condt, certificeeren ende verclaeren mitt desen Naevolgende occulare interpertie bij onse Collegen de Edel Edele Fopcke Sydses ende Rourd Siourdtssoon gedaen ende gehoort hebbende hun rapport, de samentlijcken brouwers binnen Doccum geconsenteert ende geapprobeert te […]

 Posted by at 23:48
dec 012000
 

Sjoerd Postma Inleiding Voorheen maakten handelaren en kooplieden gebruik van zogenaamde “hondekarren”. Over dit onderwerp verzamelde ik de afgelopen tijd veel materiaal. Onderstaande geeft een indruk hoe bestuurders het gebruik van hondenkarren in banen probeerden te leiden. Reeds in 1844 komen er in de gemeenten in Friesland wetten voor hondenkarren. […]

 Posted by at 23:50
nov 292000
 

R. Tolsma klik hier om het boek online te bekijken  Inhoud: Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de afdeling Oostdongeradeel van de Friese Maatschappij van Landbouw heeft de auteur, op verzoek van het bestuur, alle boerderijen beschreven die op dat moment (in 1989) door leden van de vereniging werden […]

nov 192000
 
Doederus Johannes Kamminga (1884-1977)

In samenwerking met de Openbare Bibliotheek Dongeradeel en Streekmuseum ‘Het Admiraliteitshuis’ heeft de Vereniging van Archiefonderzoekers een speciaal nummer (51) uitgegeven van ‘De Sneuper’, geheel gewijd aan leven en werk van D.J.Kamminga. Van 17 september – 31 december 1999 is er daarnaast een expositie geweest in de bibliotheek en het […]

 Posted by at 13:34
nov 192000
 

H. Aartsma Ten geleide Enkele jaren geleden, in oktober 1988, publiceerde Henk Aartsma een “Overzicht” waarin alle inventarissen, klappers, DTB’s, kranten enz. die op het Streekarchivariaat aanwezig waren, systematisch stonden vermeld. Dit overzicht is veel gebruikt door beginnende onderzoekers of mensen die voor het eerst het Streekarchivariaat te Dokkum bezochten. […]

 Posted by at 13:31

QUOTISATIE – BELASTINGBOEKEN- OUDWOUDE, 1749

 Verhalen  Reacties uitgeschakeld voor QUOTISATIE – BELASTINGBOEKEN- OUDWOUDE, 1749
nov 192000
 

R.H. Postma Mensen die in Nederland wonen betalen belasting. Dat gebeurt al honderden jaren. Je kunt denken aan loonbelasting, wegenbelasting, omzetbelasting, hondenbelasting, onroerend goed belasting en noem maar op. Belasting betalen vinden we niet plezierig maar het geld wordt door de regering gebruikt voor van alles en nog wat. Van […]

 Posted by at 13:24

In Ezumazijl klonk: “Blijf staan of ik schiet”

 Verhalen  Reacties uitgeschakeld voor In Ezumazijl klonk: “Blijf staan of ik schiet”
nov 192000
 

H. Hietkamp Casper Hansen, afkomstig van Leeuwarden, woonde met zijn vrouw in Ezumazijl, in de grietenij Oostdongeradeel. Casper was daar aangesteld als cherger en moest controle houden op de invoer van goederen. Casper had al een hele tijd een vete met een pachter Arjen van Helder. De vete zal ongetwijfeld […]

 Posted by at 13:22