apr 042019
 
Overhandiging HVNF-herindelingsmok aan gemeenteraad Noardeast-Fryslân

Vanavond werd een herindelingsmok van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland aan de gemeenteraadsleden van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân overhandigd. Eerst was onze voorzitter Haije Talsma aan het woord. Hij vertelde hoe de gemeente NEF aan haar nieuwe wapen was gekomen en wat dit betekent. Daarna vertelde hij over de activiteiten van […]

apr 022019
 
Holwerd verwelkomt Hessel Meckema van Aylva

Afgelopen vrijdag vond in de Hervormde Willibrorduskerk te Holwerd de ceremonie plaats, waarbij de knielende beelden van Hessel Meckema van Aylva en zijn Oostenrijkse vrouw Elisabeth d’Althan werden onthuld. Weliswaar waren de beelden al enkele maanden geleden teruggekeerd, wat reeds door de dorpsgemeenschap was opgemerkt, maar nu vond het officiële […]

 Posted by at 17:28
mrt 202019
 
Nieuw oud lijkpad ontdekt in Dokkum

Onze meestersneuper Piet de Haan stuitte bij een van zijn archivalische ontdekkingstochten op een interessante vermelding. Het betrof een 16e eeuwse beschrijving van een lijkpad in de Dokkumer binnenstad, vlakbij het huidige Museum Dokkum. Hedentendage is er van het pad of lijkweg niets meer te zien (door verkaveling waarschijnlijk rond […]

 Posted by at 13:21
feb 022019
 
Zuco Dokkum brengt traditionele ambacht terug

Opening Zuivelcoöperatie Dokkum: Suvel mei in ferhaal Niemand applaudisseerde tijdens de opening van de kleinste Zuivelcoöperatie van Nederland. Niet vanwege het gebrek aan mensen of enthousiasme, maar op verzoek van dagvoorzitter en kok Reitse Spanninga. Hij vroeg de tweehonderd genodigden om rekening te houden met Annie136, de Fries-Bonte koe, en […]

jan 302019
 
Sneupers bij conferentie Begjinne mei Bewarje

Op 28 januari jl. organiseerde Museumfederatie Fryslân de conferentie Begjinne mei Bewarje in Sneek. De dag bestond uit sessies van erfgoeddeskundigen die verbonden zijn met het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). Namens het bestuur en de redactie woonden Haije Tolsma en Jacob Roep deze conferentie bij. Tijdens de sessies werden aantekeningen […]

jan 262019
 

Voor ons kleurrijke ledenblad De Sneuper zijn we regelmatig op zoek naar goede afbeeldingen van personen uit onze regio op schilderijen of hun naam/afbeelding op andere objecten. Soms krijgen we die van particulieren maar meestal moeten we ze uit museale collecties proberen te krijgen. Dat dit niet altijd even makkelijk […]

 Posted by at 09:00
jan 082019
 
Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!

Vooral eind 19e eeuw vond er een uitverkoop van Fries erfgoed plaats. Vele Friese states werden afgebroken en ook economische crises droegen er aan bij dat vele interieurs ofwel direct verloren gingen, ofwel via opkopers en emigranten naar elders verdwenen. Het aardige daarentegen is dat vele van deze stukken van […]

 Posted by at 08:32
jan 032019
 

Trouwe lezers van ons lijfblad De Sneuper zullen de meeste vondsten en andere lichtpuntjes van 2018 wel voorbij hebben zien komen op papier of via ons blog. Voor diegenen die wat minder bekend zijn met onze vereniging en de activiteiten, deel ik toch graag iets over de recente geschiedenis en […]

 Posted by at 08:30
dec 242018
 
Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken

De cover van het nieuwe jaarboek De Vrije Fries, deel 98, 2018 ziet er weer fris uit, verzorgd door de deels nieuwe redactie. Een groep mannen kijkt met belangstelling naar een Friese koe op de sawa’s van Nederlands-Indië en in een 18e eeuws interieur van de familie Van Sminia zien […]

dec 232018
 
Mysteries rond controversiële Dokkumer eindelijk ontrafeld

Onderzoeker van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland, Piet de Haan, heeft na lang puzzelen ontdekt bij welk pand in de Hoogstraat het spraakmakende uithangbord van de heer Johannes Hilarides zich in Dokkum bevond. Met een kenner van de Latijnse scholen in Friesland kwam hij er tevens achter dat Hilarides een eerste […]

dec 152018
 
De Sneuper 132, december 2018, met apothekersfamilies, galkoorts en Kollum

Het najaarsnummer van ons verenigingsblad De Sneuper, nummer 132, heeft als cover het interieur van een voormalige apotheek in het Doktershus in Stiens. In het omslagartikel verhaalt Lisette Meindersma, over de doopsgezinde (apothekers-)familie Posthuma en de gelieerde families Iest en Uurhaan. Vele foto’s en geschilderde portretten zijn in deze families […]

 Posted by at 09:59
nov 262018
 
Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog

Afgelopen week presenteerde ons lid Reinder Postma het nieuwe boek Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog. Wij mochten zijn toespraak gebruiken voor ons blog: Geachte aanwezigen, familie, vrienden, medewerkers aan het boek… van harte welkom bij onze boekpresentatie hier in Ee. Ee is een prachtig bewaard gebleven terpdorp. Het kent een […]

 Posted by at 11:25
nov 222018
 
Boekpresentatie van Elf Steden, 11 verhalen

Vanmiddag vond de boekpresentatie van ‘Elf Steden, 11 verhalen’ in de oude kerk in Schettens plaats. Een prachtige locatie waar eerder in mei dit jaar kolonel Schelte van Aysma (1578-1637) met militaire eer werd bijgezet. Hierover gaf sneuper André Buwalda als kerkrentmeester nog een introductie. Vervolgens werden verschillende anekdotes over […]

Lezing ‘Verrassingen achter de voordeur: Dokkumer interieurs her-ontdekt’

 
Lezing ‘Verrassingen achter de voordeur: Dokkumer interieurs her-ontdekt’

Datum: woensdag 7 november a.s. Tijd: 20.00 uur Locatie: de Doopsgezinde/Remonstrantse kerk aan de Legeweg. Spreker van de avond is ditmaal de heer Johan de Haan, hoofdconservator van Museum Paleis Het Loo, bijzonder hoogleraar vanwege de Ottema-Kingma Stichting en voorzitter van de Raad van Advies van de Stichting Interieurs in […]

nov 012018
 

Op een wetenschappelijk congres in Lausanne, Zwitserland, presenteerde professor Dr. Hans Mol van de Fryske Akademy over de laatste ontwikkelingen in het project HISGIS. In dit project, waarin historische gegevens (HIS) gekoppeld worden aan een geografisch informatiesysteem (GIS), speelt Dokkum een voortrekkersrol. Dinsdag 30 oktober was er tijdens het ‘Time […]

 Posted by at 13:01
okt 272018
 

De Historische Vereniging Noordoost-Friesland kijkt terug op een geslaagde najaarsbijeenkomst in Nuis op zaterdag 6 oktober bij het Noordelijk Archeologisch Depot en de Coendersborg. De vergadering begon met koffie en gebak in dorpshuis De Vrijborg. Daar opende voorzitter Gosse Bootsma de vergadering. Gosse was deze dag voor het laatst voorzitter. […]

 Posted by at 17:02
okt 262018
 
Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer

Van onze reporter ter plaatse, Henk Aartsma. Redacteur Piet de Haan van De Sneuper, het verenigingsblad van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland, was donderdagmorgen gastspreker bij De Buurtkamer aan de Oranjewal in Dokkum. De propvolle zaal met 40 aanwezigen liet hij via woord en beeld nader kennismaken met de rijke geschiedenis […]

 Posted by at 16:35
okt 202018
 
Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Harlingen

De Wurkgroep Maritime Skiednis van de Fryske Akademy hield op 20 oktober een bijeenkomst in museum Het Hannemahuis te Harlingen. Na een kort huishoudelijk gedeelte werd het woord gegeven aan Joop de Jong, directeur van Amelander Musea. Op Ameland werd 2018 uitgeroepen tot Hidde Dirks Kat-jaar. Precies tweehonderd jaar geleden […]