Ledendag 2021 te Dokkum, IJsherberg

 

Programma Ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland in De IJsherberg, Dokkum Adres: Harddraversdijk 1, 9101 XA Dokkum U kunt uw auto parkeren op de Harddraver of het Kalkhusplein. 10 uur: Inloop 10.30 uur: Welkom voorzitter, en mededelingen 10.45 uur: Jaarverslag secretaris, penningmeester en kascommissie 11.15-11.35: Verslag redactie De Sneuper 11.35-12.15: Rondvraag/Vragen leden […]

 Posted by at 18:01

Een nieuw boek: “De zigeunerrazzia van 1944”

 Boeken, Blog  Reacties uitgeschakeld voor Een nieuw boek: “De zigeunerrazzia van 1944”
aug 252021
 
Een nieuw boek: "De zigeunerrazzia van 1944"

Het is 19 mei 1944 en de camera van filmmaker Brezlauer snort. Op het perron van Westerbork stappen angstige mensen in veewagens. Lang is gedacht dat er op die dag alleen Joden naar het oosten vertrokken. Later kwam aan het licht dat er zich ook 245 Roma en Sinti bij […]

 Posted by at 14:04
jun 062021
 
De Sneuper 142, juni 2021, themanummer kerken in de schaduw

Het zomernummer van ons verenigingsblad De Sneuper, nummer 142, met op de cover de statenbijbel met zilverbeslag, een erfstuk van een van onze leden, biedt wederom historisch spektakel. Deze keer hebben we gekozen voor een themanummer over religie, Kerken in de schaduw (van de Nederduitsch Gereformeerde Kerk, later Hervormde Kerk). […]

 Posted by at 12:04
mei 152021
 
Brabantse profvoetbalclub met wortels in Noordoost-Friesland

In het ledenblad van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland, De Sneuper, verschenen enkele malen artikelen over Johannes Martens van Kuiken uit Nes. Hij heeft jarenlang het paviljoen in het Vondelpark in Amsterdam uitgebaat. Later keerde hij terug naar Nes. Ook zijn zoon Marten Evert van Kuiken (geboren 1877, roepnaam: Evert) heeft […]

 Posted by at 14:22
apr 222021
 

Oebele Vries kan met trots terugkijken op de publicatie van zijn nieuwste boek: Ferdban, Oudfriese oorkonden en hun verhaal. In het in hardcover uitgevoerde kloeke boek van 432 pagina’s lezen we over de Oudfriese oorkonden die het dagelijkse leven weerspiegelen van gewone mensen en van de allerrijksten en allermachtigsten in […]

 Posted by at 21:49
apr 172021
 

Dit is het jaarverslag van “Stoomzuivelfabriek De Dongeradeelen” 1928-1929, incl. ledenlijst met aantal koeien. Dit boekje is in PDF formaat en is tekstueel doorzoekbaar, (CTRL+F). Het wordt geopend in uw eigen pdf programma. Dit boekje is in bezit van en beschikbaar gesteld door Theo Delfstra. Heeft u ook een dergelijk […]

apr 132021
 

Kohieren van Hoofdelijke Omslag zijn een tot nu toe weinig gebruikte bron. Het geeft een duidelijk beeld van de welstand van personen. Ideaal voor genealogen om bijvoorbeeld vlot te toetsen hoe rijk of arm uw voorouder was, hun vermogen door de jaren te volgen (let hierbij wel op de algehele […]

mrt 102021
 

Het Stadsarchief Amsterdam is al enige tijd bezig met het ontsluiten van de kilometers aan archiefmateriaal via geautomatiseerde handschriftherkenning. Dit gaat via de software van Transkribus. Daarmee kunnen grote hoeveelheden scans vrij snel en goed getranscribeerd worden, waardoor je er uiteindelijk ook veel makkelijker in kunt zoeken. De befaamde ‘speld […]

 Posted by at 12:46
feb 282021
 

Verkenningen in katholiek Dokkum en omstreken tussen 1580 en 1809  Guus Bary, Wijchen, april 2021, ehbary@planet.nl  VOORWOORDDe Sneuper. Officieel orgaan van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland  heeft in nummer 142 (2021) een thema gewijd aan ‘Kerken in de schaduw’, in de periode van de Reformatie en Contrareformatie. Daarin is een bijdrage […]

feb 182021
 
Schilderij Maaltijd te Dokkum met Philander in de schijnwerpers bij Rijksmuseum

In oktober 2019 werd ik benaderd door Maria Holtrop, conservator Geschiedenis van het Rijksmuseum, over het schilderij Maaltijd te Dokkum, uit 1697.Ze was vooral geïnteresseerd in de daarop afgebeelde kleine bediende Philander de Baron, in verband met de te organiseren grote Slavernij-tentoonstelling, waar ook een onderdeel ‘Bengalen’ getoond wordt in […]

 Posted by at 09:16
feb 102021
 
Nieuw boek Gerard Mast – Eendenkooien in Fryslân 1450-2015

Dit standaardwerk van ons lid Gerard Mast geeft een encyclopedisch overzicht van alle ruim 400 eendenkooien die Friesland in de afgelopen vijfen- eenhalve eeuw heeft gekend. Gerard Mast heeft alle relevante aspecten van het fenomeen eendenkooi beschreven, waaronder de bloeiperiodes in de zeventiende en achttiende eeuw, de geografische ontwikkelingen – […]

 Posted by at 13:50
jan 242021
 
Philippus van Humalda uit Ee als ambassadeur naar de koning van Spanje

Recent was ik met de familie in een comfortabele waterwoning op vakantiepark Landal Esonstad in Oostmahorn/De Skans, niet ver van de roots van mijn familienaam, Ezumazijl. Van daaruit is het mooi wandelen langs de zeedijk of fietsen langs de prachtige dorpen van Noordoost-Friesland. Een wandeling naar Ezumazijl bracht ons weer […]

jan 232021
 

Het was 14 augustus 1856. Pieter Gooitsens Delstra van Terlune onder Kollum trok de deur achter zich dicht. Op naar het gemeentehuis van Kollum. De bijna 61-jarige koemelker ging trouwen. Zijn aanstaande vrouw was de 34-jarige Aafke Jans Triemstra. Op zich al een niet alledaags leeftijdsverschil. Maar er was nog […]

dec 212020
 
Intekenactie voor eerbetoon aan het Friese dorpscafé

Uitgeverij Wijdemeer is een intekenactie gestart voor het boek Van Spanga tot Moddergat. Het café als ziel van het Friese dorp. In dit boek van journalist Wio Joustra en fotograaf Anna Huizinga zijn 22 Friese dorpscafés geportretteerd in woord en beeld . In zijn inleiding haalt Wio Joustra Geert Mak […]

 Posted by at 11:49
dec 162020
 
Fries ganzenbord uit 1880

Na zijn opleiding tot steendrukker wilde Piebe Krediet (1855-1936) uit Heerenveen een meesterproef afleveren in de vorm van een bijzonder ganzenbord. Het eeuwenoude spel heeft een spiraalvormig stramien met 63 vakjes, waarop de speler te maken krijgt met allerlei mee- en tegenvallers. Piebe besloot een ganzenbord te ontwerpen in de […]

 Posted by at 17:48
okt 312020
 

Nieuw zicht op Salomon Levydoor Oebele Vries(Nederlandse vertaling, met noten, van de Friestalige versie in De Sneuper 140, December 2020, ledenblad van Historische Vereniging Noordoost-Friesland) De Friesche Courant over Salomon LevyHet Kollumer Oproer, met Jan Binnes en Salomon Levy als de grootste gangmakers, duuurde niet langer dan twee dagen: 3 […]

 Posted by at 08:09