jun 122020
 
Vlasroute dit jaar vernieuwd en coronaproof

De vlasroute ‘Follow the Blue Line’ gaat dit jaar in vernieuwde vorm door. ‘Follow the Blue Line’ vertelt het verhaal van de teelt van vlas tot en met het eindproduct van handbedrukt linnen. Na twee succesvolle edities is dit de derde keer dat de vlasroute in Noordoost-Friesland wordt gehouden. Het […]

 Posted by at 17:34
mei 212020
 

In Dokkum zijn bijnamen al lang populair. In diverse publicaties, zoals Geschiedenis van Dokkum en Dokkum, beeld van een stad, worden voorbeelden uit de vorige eeuw aangehaald. Het gebruik van bijnamen in Dokkum en omgeving was echter al veel ouder. Het informatierijke, maar vaak wat slordig geschreven, boek Watergeuzen, door […]

 Posted by at 14:22
mei 102020
 
De hond in de pot, of in de doofpot?

<Alvorens u dit artikel leest, even een dienstmededeling voor leden: Veel leden die hun contributie niet per automatische incasso betalen, hebben de bijdrage voor 2020 nog niet betaald! Zou u de (slechts) 15 euro z.s.m. over willen maken op Bankrek.nr. IBAN: NL08 RABO 0177 8581 41 t.n.v. Historische Vereniging Noordoost- […]

 Posted by at 15:24
apr 292020
 
De oorlog een gezicht gegeven: Westdongeradeel, Deel 5

Auteurs: Reinder Postma en Yvonne te Nijenhuis De plannen waren heel mooi. Op maandag 4 mei 2020 zou het boek ‘De oorlog een gezicht gegeven – ‘Westdongeradeel in de periode ’40-’45’ gepresenteerd worden in de kerk van Ternaard. Deze presentatie viel samen met alle feestelijkheden rondom de viering van 75 […]

 Posted by at 16:35
apr 172020
 
Apothekerswinkel an de Syl

Warner B. Banga en Piet de HaanHet Blokhuys aan de zuidkant van de Zijl wordt vaak geassocieerd met de apotheek die daar lange tijd zat, maar veel eerder was er een apothekerswinkel aan de overkant, op de hoek van de Hoogstraat en de Diepswal, waar nu stadscafé Artisante zit. Destijds […]

 Posted by at 09:08
apr 142020
 
Hartje Dokkum

Midden in de binnenstad van Dokkum, op de plek die altijd het hart van de stad geweest is, ligt de Zijl of Syl, de oude sluis op het scharnierpunt tussen zout en zoet water, maar ook tussen zand en klei. Aan dit pleinvormige kruispunt, dat tegelijk brug en vaarroute is, […]

 Posted by at 12:00
mrt 172020
 

Geachte leden van de Historische Vereniging Noordoost Friesland, We hadden voor 18 april een ledenvergadering gepland en deze reeds op internet gezet. Ook was er een inlegvel  voor “Sneuper 137” met daarop het programma, alle gegevens en de mogelijkheid om u aan te melden. De tijden zijn echter veranderd en […]

 Posted by at 14:28
mrt 042020
 

Zoals reeds is aangekondigd vindt onze jaarvergadering plaats op zaterdag 18 april a.s. Deze keer is het programma wat anders dan voorgaande jaren. Tussen 9.30 uur en 10.00 uur inloop bij Hotel café restaurant Van der Meer aan de Woudweg 1 te Dokkum. (Bij de Woudpoortsbrug). We krijgen dan koffie […]

 Posted by at 14:50
feb 052020
 
Oudste Stadsraadhuis van Dokkum in pand Artisante

Woensdagmorgen trok een wonderlijke stoet door de Hoogstraat van Dokkum. In het bijzijn van burgemeester Johannes Kramer en hoofdbode Simon Vellema werd uitleg gegeven over de historie van bestuurlijk Dokkum vanaf de 16e eeuw en de bijzondere bestemming van het noordelijke Artisante-pand aan de Hoogstraat 2; daar was namelijk vóór […]

 Posted by at 13:42
jan 312020
 
Driedelige lezingenserie over rampen en reddingen in het Noordelijk Scheepvaartmuseum

Februari: rampen en reddingen in het Noordelijk Scheepvaartmuseum De maand februari staat het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen in het teken van rampen en reddingen. In de laatste maand van de tentoonstelling ‘Dood en de Zee – cultuur, rituelen en gebruiken’ kunnen geïnteresseerden hun hart ophalen bij de lezingen van experts […]

 Posted by at 11:23
jan 212020
 
Alle Sonttolregisters online: een monsterklus voltooid

In december werden de laatste gegevens over de vroegste doorvaarten in de Sonttolregisters door een groep vrijwilligers ingevoerd in de computer. En daarmee werd het project Sonttolregisters Online voltooid. Deze doorvaarten waren de laatste van de ca. 1.8 miljoen die de afgelopen jaren zijn ingevoerd. Het eindresultaat is te raadplegen […]

 Posted by at 16:10
jan 142020
 
Vaartzicht in Oudwoude

Een leuke vondst in Neerijnen (Gelderland) van Hilda Bouta. Laatst kocht ik een papieren versie in 3 delen uit 1985 “Het Archief van de Huizen Waardenburg en Neerijnen” uitgegeven door het Rijksarchief in Gelderland (nu Gelders Archief genoemd). Over de twee kastelen in de gemeente waar ik al bijna mijn […]

 Posted by at 12:13
jan 122020
 
Raadsleden krijgen Frysk bûsboekje

Gebruik Frysk in raadzaal gaat goed, maar kan beter Een groot aantal gemeenteraadsleden in de provincie Fryslân (uitgezonderd waddeneilanden) krijgen een Frysk Bûsboekje 2020. Ze krijgen het bûsboekje om hen aan te moedigen Fries te spreken in de eigen raadzaal. Uit een brief van de Minister van Binnenlandse Zaken aan […]

 Posted by at 11:53
dec 232019
 
Bestuursfoto hoge heren in Ezumazijl (1910)

Gemeente-archivaris Pieter van der Bij ontdekte een opvallende foto in de collectie van de gemeente Oostdongeradeel. Een 15-tal streng kijkende hoge heren in donker kostuum. De foto is gemaakt ter herinnering aan de aangebrachte verbeteringen in De Zeesluis te Ezumazijl, september 1910′. Naast herstelwerkzaamheden werd er een nieuwe vloer aangebracht […]