mrt 172020
 

Geachte leden van de Historische Vereniging Noordoost Friesland, We hadden voor 18 april een ledenvergadering gepland en deze reeds op internet gezet. Ook was er een inlegvel  voor “Sneuper 137” met daarop het programma, alle gegevens en de mogelijkheid om u aan te melden. De tijden zijn echter veranderd en […]

 Posted by at 14:28
mrt 042020
 

Zoals reeds is aangekondigd vindt onze jaarvergadering plaats op zaterdag 18 april a.s. Deze keer is het programma wat anders dan voorgaande jaren. Tussen 9.30 uur en 10.00 uur inloop bij Hotel café restaurant Van der Meer aan de Woudweg 1 te Dokkum. (Bij de Woudpoortsbrug). We krijgen dan koffie […]

 Posted by at 14:50
feb 052020
 
Oudste Stadsraadhuis van Dokkum in pand Artisante

Woensdagmorgen trok een wonderlijke stoet door de Hoogstraat van Dokkum. In het bijzijn van burgemeester Johannes Kramer en hoofdbode Simon Vellema werd uitleg gegeven over de historie van bestuurlijk Dokkum vanaf de 16e eeuw en de bijzondere bestemming van het noordelijke Artisante-pand aan de Hoogstraat 2; daar was namelijk vóór […]

 Posted by at 13:42
jan 312020
 
Driedelige lezingenserie over rampen en reddingen in het Noordelijk Scheepvaartmuseum

Februari: rampen en reddingen in het Noordelijk Scheepvaartmuseum De maand februari staat het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen in het teken van rampen en reddingen. In de laatste maand van de tentoonstelling ‘Dood en de Zee – cultuur, rituelen en gebruiken’ kunnen geïnteresseerden hun hart ophalen bij de lezingen van experts […]

 Posted by at 11:23
jan 212020
 
Alle Sonttolregisters online: een monsterklus voltooid

In december werden de laatste gegevens over de vroegste doorvaarten in de Sonttolregisters door een groep vrijwilligers ingevoerd in de computer. En daarmee werd het project Sonttolregisters Online voltooid. Deze doorvaarten waren de laatste van de ca. 1.8 miljoen die de afgelopen jaren zijn ingevoerd. Het eindresultaat is te raadplegen […]

 Posted by at 16:10
jan 142020
 
Vaartzicht in Oudwoude

Een leuke vondst in Neerijnen (Gelderland) van Hilda Bouta. Laatst kocht ik een papieren versie in 3 delen uit 1985 “Het Archief van de Huizen Waardenburg en Neerijnen” uitgegeven door het Rijksarchief in Gelderland (nu Gelders Archief genoemd). Over de twee kastelen in de gemeente waar ik al bijna mijn […]

 Posted by at 12:13
jan 122020
 
Raadsleden krijgen Frysk bûsboekje

Gebruik Frysk in raadzaal gaat goed, maar kan beter Een groot aantal gemeenteraadsleden in de provincie Fryslân (uitgezonderd waddeneilanden) krijgen een Frysk Bûsboekje 2020. Ze krijgen het bûsboekje om hen aan te moedigen Fries te spreken in de eigen raadzaal. Uit een brief van de Minister van Binnenlandse Zaken aan […]

 Posted by at 11:53
dec 232019
 
Bestuursfoto hoge heren in Ezumazijl (1910)

Gemeente-archivaris Pieter van der Bij ontdekte een opvallende foto in de collectie van de gemeente Oostdongeradeel. Een 15-tal streng kijkende hoge heren in donker kostuum. De foto is gemaakt ter herinnering aan de aangebrachte verbeteringen in De Zeesluis te Ezumazijl, september 1910′. Naast herstelwerkzaamheden werd er een nieuwe vloer aangebracht […]

dec 112019
 

Namen van de Evakuees tijdens de Tweede Wereldoorlog in Oostdongeradeel. Dit register verwijst naar het boek ‘Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945’, geschreven door Doede Douma en Reinder Tolsma (verschenen 2019). Zie voor meer informatie https://www.hvnf.nl/2019/11/nieuw-boek-vluchtelingen-in-oostdongeradeel-1940-1945. Woonplaats Naam Kwartiergever Dorpsnummer Arnhem Aaldering, Gerritje Keuning, Sijke Ee C 270-2 Arnhem Achten, Catharina M.H. […]

dec 012019
 

Namen van de Hongervluchtelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Oostdongeradeel. Dit register verwijst naar het boek ‘Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945’, geschreven door Doede Douma en Reinder Tolsma (verschenen 2019). Zie voor meer informatie https://www.hvnf.nl/2019/11/nieuw-boek-vluchtelingen-in-oostdongeradeel-1940-1945. Woonplaats Naam Kwartiergever Dorpsnummer Rotterdam Achthoven, Marinus Johannes van Dijkstra, Renze Tjerks Lioessens F 12 Zaandam […]

nov 202019
 

Namen van de kwartiergevers (mensen die vluchtelingen in huis namen) tijdens de Tweede Wereldoorlog in Oostdongeradeel. Dit register verwijst naar het boek ‘Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945’, geschreven door Doede Douma en Reinder Tolsma (verschenen 2019). Zie voor meer informatie https://www.hvnf.nl/2019/11/nieuw-boek-vluchtelingen-in-oostdongeradeel-1940-1945. KwartiergeversAalsma, Harmen, 289 Aalzum, Taetske, 221 Aartsma, Hendrik D., 135, […]

nov 112019
 
Nieuw boek: Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945

Op zaterdag 16 november 2019 wordt in de Petrustsjerke in Lioessens het boek ‘Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945’ gepresenteerd. Het boek behandelt een onderwerp in de geschiedenis van Noordoost-Fryslân waarover nog niet eerder zo uitgebreid is gepubliceerd. In een aantal inleidende hoofdstukken komen alle ‘soorten’ vluchtelingen aan bod: Kollumerlanders die in […]

 Posted by at 14:37
okt 272019
 
Maakt Transkribus van paleografie straks paleomagie?

Via Twitter volg ik al een tijdje de ontwikkelingen rond het testen van een softwareprogramma, Transkribus, waarmee oude 17e eeuwse teksten ‘door de computer gelezen kunnen worden’ en vervolgens als transcriptie verwerkt worden. Een ieder die voor zijn genealogisch of historisch onderzoek te maken heeft gekregen met oude handschriften, vooral […]

 Posted by at 13:33