jul 192019
 
Archeologische vondst in Ee uit tijd van Bonifatius

Bij rioleringswerkzaamheden op de terp van Ee is een bijzondere slijp – wetsteen uit de vroege middeleeuwen gevonden. Archeoloog André Pleszynski van MUG Ingenieursbureau uit Leek, die de werkzaamheden archeologisch begeleidt, vond gisteren het 18 cm lange natuurstenen werktuig in de Lytse Loane.   In een lang verleden ontbraken wet- en […]

 Posted by at 20:42
jul 182019
 
Online krantendatabases en tyfusepidemie in Anjum

Gebruikt u wel eens Historische Krantendatabases? De bekendsten zijn Delpher en De Krant van Toen. Soms geeft Archieven.nl resultaten die de anderen niet geven. Deze startpagina kan ook helpen. Twee weken geleden deed de redactie van 11 en 30 een oproep via Facebook. Dit tijdschrift van NVG afdeling Friesland vraagt […]

jul 172019
 
Onthulling replica rouwbord Titia van Burmania

Op zaterdag 27 juli wordt in de kerk van Westernijtsjerk bij Marrum een replica van het rouwbord van Titia van Burmania onthuld. Titia van Burmania was getrouwd met Binnert Heringa van Grovestins, die 17 jaar grietman van Ferwerderadeel is geweest. Ze woonden in het destijds naast de kerk gelegen Jeppemastate. […]

 Posted by at 09:40
jun 292019
 
Betrokkenen Kollumer Oproer van zeer divers pluimage

Onze leden hebben inmiddels uitgebreid kennis kunnen nemen van De Sneuper 134, het themanummer over het Kollumer Oproer van 1797 en Salomon Levy. Daarmee zou de indruk gewekt kunnen worden dat vooral mensen uit De Westereen en Kollum deelnamen aan dit oproer. Niets is minder waar. Kijkt u bijvoorbeeld eens […]

 Posted by at 16:02
mei 212019
 
Beeld van Titus opgepoetst door maker Natasja Bennink

Speciaal voor de première van TITUS is het moderne standbeeld van Titus Brandsma in het park bij de Bonifatiuskapel in Dokkum helemaal opgepoetst en in de was gezet. In 2004 is de moderne bronzen sculptuur van Titus Brandsma door beeldhouwster Natasja Bennink gemaakt in opdracht van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Betekenis […]

 Posted by at 15:10
mei 112019
 
Afscheid Ihno Dragt van Museum Dokkum

Vrijdagmiddag 10 mei 2019 nam museumdirecteur Ihno Dragt, van museum Dokkum en museum Fiskershúske in Moddergat, afscheid vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In de grote zaal van de IJsherberg in Dokkum waren vele vrijwilligers en andere genodigden bijeengekomen voor de nodige toespraken en het handen schudden met de […]

 Posted by at 15:56
mei 062019
 
Saken van Staet en Oorlogh

Saken van Staet en Oorlogh Sean Hannan 3 mei – 19 juni 2019 In mei en juni verwelkomt Kunsthuis SYB de Nederlands-Ierse kunstenaar Sean Hannan. In Beetsterzwaag wil hij zich verdiepen in de omstreden 17e eeuwse diplomaat, geschiedschrijver en publicist, Lieuwe van Aitzema. Op 16 maart 2016, een maand voor […]

 Posted by at 17:21
apr 162019
 
Verslag ledendag Schiermonnikoog, april 2019

In alle vroegte vertrokken zo’n 50 leden van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland vanaf Lauwersoog met de veerboot naar Schiermonnikoog. Het was waterig koud op deze 13 april en zelfs sneeuwbuien teisterden het veer tijdens de overtocht. Gelukkig was het binnen warm en droog en werden de eerste nieuwtjes uitgewisseld. Bij […]

 Posted by at 10:54

Ledendag voorjaar 2019, Schiermonnikoog

 

De ledenvergadering van HVNF zal op Schiermonnikoog plaatsvinden. Om de boot te reserveren, is aanmelden van tevoren vereist. U kunt zich aanmelden via keatsbuorren@knid.nl tot 8 april. De kosten voor deze dag zijn 22,50 euro (all in) en deze dient u over te maken vóór 8 april naar IBAN: NL08 RABO 0177 […]

apr 042019
 
Overhandiging HVNF-herindelingsmok aan gemeenteraad Noardeast-Fryslân

Vanavond werd een herindelingsmok van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland aan de gemeenteraadsleden van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân overhandigd. Eerst was onze voorzitter Haije Talsma aan het woord. Hij vertelde hoe de gemeente NEF aan haar nieuwe wapen was gekomen en wat dit betekent. Daarna vertelde hij over de activiteiten van […]

apr 022019
 
Holwerd verwelkomt Hessel Meckema van Aylva

Afgelopen vrijdag vond in de Hervormde Willibrorduskerk te Holwerd de ceremonie plaats, waarbij de knielende beelden van Hessel Meckema van Aylva en zijn Oostenrijkse vrouw Elisabeth d’Althan werden onthuld. Weliswaar waren de beelden al enkele maanden geleden teruggekeerd, wat reeds door de dorpsgemeenschap was opgemerkt, maar nu vond het officiële […]

 Posted by at 17:28
mrt 202019
 
Nieuw oud lijkpad ontdekt in Dokkum

Onze meestersneuper Piet de Haan stuitte bij een van zijn archivalische ontdekkingstochten op een interessante vermelding. Het betrof een 16e eeuwse beschrijving van een lijkpad in de Dokkumer binnenstad, vlakbij het huidige Museum Dokkum. Hedentendage is er van het pad of lijkweg niets meer te zien (door verkaveling waarschijnlijk rond […]

 Posted by at 13:21
feb 022019
 
Zuco Dokkum brengt traditionele ambacht terug

Opening Zuivelcoöperatie Dokkum: Suvel mei in ferhaal Niemand applaudisseerde tijdens de opening van de kleinste Zuivelcoöperatie van Nederland. Niet vanwege het gebrek aan mensen of enthousiasme, maar op verzoek van dagvoorzitter en kok Reitse Spanninga. Hij vroeg de tweehonderd genodigden om rekening te houden met Annie136, de Fries-Bonte koe, en […]

jan 302019
 
Sneupers bij conferentie Begjinne mei Bewarje

Op 28 januari jl. organiseerde Museumfederatie Fryslân de conferentie Begjinne mei Bewarje in Sneek. De dag bestond uit sessies van erfgoeddeskundigen die verbonden zijn met het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). Namens het bestuur en de redactie woonden Haije Tolsma en Jacob Roep deze conferentie bij. Tijdens de sessies werden aantekeningen […]

jan 262019
 

Voor ons kleurrijke ledenblad De Sneuper zijn we regelmatig op zoek naar goede afbeeldingen van personen uit onze regio op schilderijen of hun naam/afbeelding op andere objecten. Soms krijgen we die van particulieren maar meestal moeten we ze uit museale collecties proberen te krijgen. Dat dit niet altijd even makkelijk […]

 Posted by at 09:00
jan 082019
 
Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!

Vooral eind 19e eeuw vond er een uitverkoop van Fries erfgoed plaats. Vele Friese states werden afgebroken en ook economische crises droegen er aan bij dat vele interieurs ofwel direct verloren gingen, ofwel via opkopers en emigranten naar elders verdwenen. Het aardige daarentegen is dat vele van deze stukken van […]

 Posted by at 08:32
jan 032019
 

Trouwe lezers van ons lijfblad De Sneuper zullen de meeste vondsten en andere lichtpuntjes van 2018 wel voorbij hebben zien komen op papier of via ons blog. Voor diegenen die wat minder bekend zijn met onze vereniging en de activiteiten, deel ik toch graag iets over de recente geschiedenis en […]

 Posted by at 08:30
dec 242018
 
Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken

De cover van het nieuwe jaarboek De Vrije Fries, deel 98, 2018 ziet er weer fris uit, verzorgd door de deels nieuwe redactie. Een groep mannen kijkt met belangstelling naar een Friese koe op de sawa’s van Nederlands-Indië en in een 18e eeuws interieur van de familie Van Sminia zien […]