Lezing ‘Verrassingen achter de voordeur: Dokkumer interieurs her-ontdekt’

 
Lezing ‘Verrassingen achter de voordeur: Dokkumer interieurs her-ontdekt’

Datum: woensdag 7 november a.s. Tijd: 20.00 uur Locatie: de Doopsgezinde/Remonstrantse kerk aan de Legeweg. Spreker van de avond is ditmaal de heer Johan de Haan, hoofdconservator van Museum Paleis Het Loo, bijzonder hoogleraar vanwege de Ottema-Kingma Stichting en voorzitter van de Raad van Advies van de Stichting Interieurs in […]

nov 012018
 

Op een wetenschappelijk congres in Lausanne, Zwitserland, presenteerde professor Dr. Hans Mol van de Fryske Akademy over de laatste ontwikkelingen in het project HISGIS. In dit project, waarin historische gegevens (HIS) gekoppeld worden aan een geografisch informatiesysteem (GIS), speelt Dokkum een voortrekkersrol. Dinsdag 30 oktober was er tijdens het ‘Time […]

 Posted by at 13:01
okt 272018
 

De Historische Vereniging Noordoost-Friesland kijkt terug op een geslaagde najaarsbijeenkomst in Nuis op zaterdag 6 oktober bij het Noordelijk Archeologisch Depot en de Coendersborg. De vergadering begon met koffie en gebak in dorpshuis De Vrijborg. Daar opende voorzitter Gosse Bootsma de vergadering. Gosse was deze dag voor het laatst voorzitter. […]

 Posted by at 17:02
okt 262018
 
Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer

Van onze reporter ter plaatse, Henk Aartsma. Redacteur Piet de Haan van De Sneuper, het verenigingsblad van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland, was donderdagmorgen gastspreker bij De Buurtkamer aan de Oranjewal in Dokkum. De propvolle zaal met 40 aanwezigen liet hij via woord en beeld nader kennismaken met de rijke geschiedenis […]

 Posted by at 16:35
okt 202018
 
Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Harlingen

De Wurkgroep Maritime Skiednis van de Fryske Akademy hield op 20 oktober een bijeenkomst in museum Het Hannemahuis te Harlingen. Na een kort huishoudelijk gedeelte werd het woord gegeven aan Joop de Jong, directeur van Amelander Musea. Op Ameland werd 2018 uitgeroepen tot Hidde Dirks Kat-jaar. Precies tweehonderd jaar geleden […]

okt 182018
 
Nieuw boek over Oostdongeradeel in WO II

Volgende maand verschijnt er een boek over Oostdongeradeel in de oorlog. De auteur, ons lid Reinder Postma en zijn vrouw Yvonne, publiceerden eerder over de oorlogsjaren in Kollumerland en Dokkum. Over het boek Wat gebeurde er in Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog? Wie speelde bij de gebeurtenissen een rol? Hoe […]

Najaarsledendag in Nuis op zaterdag 6 oktober 2018

 

Uitnodiging leden-dag Historische Vereniging Noordoost Friesland Geachte leden, Hierbij wordt u uitgenodigd voor de najaarsledendag met een korte ledenvergadering op zaterdag 6 oktober 2018. Ditmaal bezoeken we de Coendersborg en het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis. Locatie: de Vrijborg, Nieuweweg 80,  9364PE Nuis. 10.00-10.30 uur Ontvangst in de Vrijborg Ledenvergadering: […]

 Posted by at 10:00
sep 212018
 
De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha

Het najaarsnummer van ons verenigingsblad De Sneuper, nummer 131, heeft als cover het schip Roline Maria, dat met Holwerder kapitein Hoekstra op de rotsen bij Macao klapte tijdens een orkaan.In het omslagartikel verhaalt Nykle Dijkstra, op basis van he…

sep 212018
 
De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha

Het najaarsnummer van ons verenigingsblad De Sneuper, nummer 131, heeft als cover het schip Roline Maria, dat met Holwerder kapitein Hoekstra op de rotsen bij Macao klapte tijdens een orkaan.In het omslagartikel verhaalt Nykle Dijkstra, op basis van he…

sep 072018
 
Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen

Het zal u, als trouwe lezer, niet ontgaan zijn dat sinds 13 juni 2018 in Beetsterzwaag de tentoonstelling Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt plaatsvindt.Uitreiking exemplaar Tinco Lycklama fotoboekRuim twee jaar nadat ik samen met George Ho…

sep 072018
 
Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen

Het zal u, als trouwe lezer, niet ontgaan zijn dat sinds 13 juni 2018 in Beetsterzwaag de tentoonstelling Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt plaatsvindt.Uitreiking exemplaar Tinco Lycklama fotoboekRuim twee jaar nadat ik samen met George Ho…

aug 312018
 
Pakkende verhalen over Dokkum - de Markt en Admiraliteit

Nykle Dijkstra, Piet de Haan en Warner Banga van HVNFOp donderdag 30 augustus 2018 werden twee nieuwe boekjes gelanceerd van de hand van auteurs Lammert de Hoop (Historie Markt), Klasina van der Werf en historicus Nykle Dijkstra (Historie Admiraliteit…

aug 312018
 
Pakkende verhalen over Dokkum - de Markt en Admiraliteit

Nykle Dijkstra, Piet de Haan en Warner Banga van HVNFOp donderdag 30 augustus 2018 werden twee nieuwe boekjes gelanceerd van de hand van auteurs Lammert de Hoop (Historie Markt), Klasina van der Werf en historicus Nykle Dijkstra (Historie Admiraliteit…