feb 182021
 
Schilderij Maaltijd te Dokkum met Philander in de schijnwerpers bij Rijksmuseum

In oktober 2019 werd ik benaderd door Maria Holtrop, conservator Geschiedenis van het Rijksmuseum, over het schilderij Maaltijd te Dokkum, uit 1697.Ze was vooral geïnteresseerd in de daarop afgebeelde kleine bediende Philander de Baron, in verband met de te organiseren grote Slavernij-tentoonstelling, waar ook een onderdeel ‘Bengalen’ getoond wordt in […]

 Posted by at 09:16
feb 102021
 
Nieuw boek Gerard Mast – Eendenkooien in Fryslân 1450-2015

Dit standaardwerk van ons lid Gerard Mast geeft een encyclopedisch overzicht van alle ruim 400 eendenkooien die Friesland in de afgelopen vijfen- eenhalve eeuw heeft gekend. Gerard Mast heeft alle relevante aspecten van het fenomeen eendenkooi beschreven, waaronder de bloeiperiodes in de zeventiende en achttiende eeuw, de geografische ontwikkelingen – […]

 Posted by at 13:50
jan 242021
 
Philippus van Humalda uit Ee als ambassadeur naar de koning van Spanje

Recent was ik met de familie in een comfortabele waterwoning op vakantiepark Landal Esonstad in Oostmahorn/De Skans, niet ver van de roots van mijn familienaam, Ezumazijl. Van daaruit is het mooi wandelen langs de zeedijk of fietsen langs de prachtige dorpen van Noordoost-Friesland. Een wandeling naar Ezumazijl bracht ons weer […]

jan 232021
 

Het was 14 augustus 1856. Pieter Gooitsens Delstra van Terlune onder Kollum trok de deur achter zich dicht. Op naar het gemeentehuis van Kollum. De bijna 61-jarige koemelker ging trouwen. Zijn aanstaande vrouw was de 34-jarige Aafke Jans Triemstra. Op zich al een niet alledaags leeftijdsverschil. Maar er was nog […]

dec 212020
 
Intekenactie voor eerbetoon aan het Friese dorpscafé

Uitgeverij Wijdemeer is een intekenactie gestart voor het boek Van Spanga tot Moddergat. Het café als ziel van het Friese dorp. In dit boek van journalist Wio Joustra en fotograaf Anna Huizinga zijn 22 Friese dorpscafés geportretteerd in woord en beeld . In zijn inleiding haalt Wio Joustra Geert Mak […]

 Posted by at 11:49
dec 162020
 
Fries ganzenbord uit 1880

Na zijn opleiding tot steendrukker wilde Piebe Krediet (1855-1936) uit Heerenveen een meesterproef afleveren in de vorm van een bijzonder ganzenbord. Het eeuwenoude spel heeft een spiraalvormig stramien met 63 vakjes, waarop de speler te maken krijgt met allerlei mee- en tegenvallers. Piebe besloot een ganzenbord te ontwerpen in de […]

 Posted by at 17:48
okt 312020
 

Nieuw zicht op Salomon Levydoor Oebele Vries(Nederlandse vertaling, met noten, van de Friestalige versie in De Sneuper 140, December 2020, ledenblad van Historische Vereniging Noordoost-Friesland) De Friesche Courant over Salomon LevyHet Kollumer Oproer, met Jan Binnes en Salomon Levy als de grootste gangmakers, duuurde niet langer dan twee dagen: 3 […]

 Posted by at 08:09
okt 152020
 
De rode winkel van Wopke en Ym Postuma (1954-1985)

Bijna honderd jaar was de ‘Roode Winkel’ een begrip voor Dokkum en wijde omgeving. Een zaak waar textiel in alle soorten en maten – van washandje tot babykleding – verkocht werd, maar waar bovendien middenstanders met hart voor Dokkum achter de toonbank stonden. Al op 1 oktober 1887 opende Sywert […]

 Posted by at 12:54
sep 182020
 
De Sneuper 139, september 2020, met Schiermonnikoog, stins, kerkklokken en postschippers

Het najaarsnummer van ons verenigingsblad De Sneuper, nummer 139, met op de cover een Heldendaad bij Schiermonnikoog in 1799, biedt wederom historisch spektakel. Het is, zoals u van ons verwacht, een nummer geworden met een mooie balans tussen genealogie, streekgeschiedenis, kunst- en maritieme geschiedenis.Met 36 pagina’s hebben we ook nu […]

 Posted by at 09:27
sep 022020
 
De swarte winkel

SIGARENMAGAZIJN I.A. BERGHUIS (1919 – 1951)door Warner B. Banga & Piet de Haan De grutterszoon Igle Albert Berghuis werd geboren op 15 juli 1888 als zoon van Albert Piers Berghuis en Froukje Jaarsma. Zijn ouders hadden een mosterdmaalderij in de Hoogstraat, waar nu de HEMA is. Aan de overkant, op […]

 Posted by at 20:34
aug 302020
 
Duitse voorouders in Noordoost-Friesland

Onderstaand online artikel betreft de Nederlandse vertaling van het Friese artikel ‘Dútske foarâlden yn Noardeast-Fryslân’, gepubliceerd september 2020 in De Sneuper 139. Door Jabik van der Bij. IntroductieIn De Sneuper 135 werd een beschrijving gegeven van het tweetalige boek van Martijn Molema en Meindert Schroor Migratiegeschiedenis in Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland. […]

 Posted by at 18:32
aug 242020
 

Voor 10 oktober 2020 hadden wij als Historische Vereniging Noordoost- Friesland, een ledenvergadering gepland, compleet met kascontrole, jaarverslagen, bestuurswisseling en een spreker over “Noord Friesland Buitendijks in oorlogstijd”. Als gevolg van de huidige omstandigheden zal de geplande ledenvergadering van 10 oktober 2020 géén doorgang vinden. We denken dat het erg […]

 Posted by at 20:29
aug 242020
 

samengesteld door Theo Delfstra (theodelfstra@outlook.com) Stemrecht voor de allerrijksten Een belangrijke mijlpaal in de Nederlandse geschiedenis is de Grondwetswijziging van Thorbecke uit 1848. Bij geschiedenisles krijgt iedere leerling te horen dat de koning vanaf toen minder macht kreeg en het volk meer. Dat ‘volk’ was eerst maar een klein groepje. […]

jul 292020
 
Dames-modemagazijn Van Erp (1905-1919)

Je zou het niet zeggen, maar waar je nu een Dokkumer biertje drinkt of een smakelijke tosti verorbert, werd ooit dameskleding –vooral met bont – genaaid en gepast. In 1854 opende de uit Leeuwarden afkomstige kleermaker Dirk Hugo van Erp een peltwerkerij en dames-kledermakerij in de Nauwstraat. In een peltwerkerij […]

 Posted by at 14:16
jul 232020
 

Niet alleen in ons lijfblad De Sneuper wordt gepubliceerd over families en gebeurtenissen in Noordoost-Friesland, ook is er in andere historische publicaties wel eens iets interessants te vinden, met name op genealogisch, cultuurhistorisch of cartografisch gebied. Zo zijn er recentelijk weer een aantal artikelen online gekomen die we graag met […]

 Posted by at 21:51
jul 012020
 

Hallo allemaal, Door de Stichting Erfskip Terpdoarpen werd aan het bestuur van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland de vraag gesteld of wij onderdak zouden kunnen en willen bieden aan de website die door hen al 15 jaar wordt beheerd. Deze website bevat alle historische gegevens van de inwoners van Ferwerderadiel. Niet […]

 Posted by at 23:15
jun 302020
 
Artisante an de Syl

MIDDENSTANDERS & WINKELIERS, door Warner B. Banga en Piet de Haan Na het dichtslibben van het Dokkumer Grootdiep – de zeeverbinding met de Lauwerszee – vertrok de Admiraliteit naar Harlingen en richtte de zeestad Dokkum zich steeds meer op de landhandel. Door het graven van een trekvaart naar Groningen raakte […]

 Posted by at 11:07