nov 112019
 
Nieuw boek: Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945

Op zaterdag 16 november 2019 wordt in de Petrustsjerke in Lioessens het boek ‘Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945’ gepresenteerd. Het boek behandelt een onderwerp in de geschiedenis van Noordoost-Fryslân waarover nog niet eerder zo uitgebreid is gepubliceerd. In een aantal inleidende hoofdstukken komen alle ‘soorten’ vluchtelingen aan bod: Kollumerlanders die in […]

 Posted by at 14:37
okt 272019
 
Maakt Transkribus van paleografie straks paleomagie?

Via Twitter volg ik al een tijdje de ontwikkelingen rond het testen van een softwareprogramma, Transkribus, waarmee oude 17e eeuwse teksten ‘door de computer gelezen kunnen worden’ en vervolgens als transcriptie verwerkt worden. Een ieder die voor zijn genealogisch of historisch onderzoek te maken heeft gekregen met oude handschriften, vooral […]

 Posted by at 13:33
okt 202019
 

Toelichting: Dit dagboek gaat over haar laatste levensjaar waarin zij leed aan tbc. Het origineel wordt bewaard door familie. In de jaren zeventig heeft Berend Johannes Hannema het dagboek overgeschreven en voorzien van duiding door noten aan te brengen. De heer Pier G. Idsardi uit Heerlen heeft deze versie vervolgens […]

 Posted by at 21:24

Najaarsledenbijeenkomst 12 oktober 2019

 
Najaarsledenbijeenkomst 12 oktober 2019

Zoals in de Sneuper reeds is aangekondigd, zal onze najaarsledenbijeenkomst gehouden worden op 12 oktober 2019  in Zoutkamp. Het programma ziet er als volgt uit: 10.00 ontvangst met koffie en gebak bij Restaurant  “Aan de Haven”,  Reitdiepskade 20b  9974 PJ in Zoutkamp, In de omgeving is voldoende parkeergelegenheid.  Aansluitend gaan […]

okt 052019
 
Noflike middei mei Tresoar yn Wetsens

Ondanks (of dankzij?) het stralende fietsweer wist een groep geinteresseerden zondagmiddag 22 september jongstleden de ‘Opgong’ naar de eeuwenoude Sint Vituskerk van Wetsens te vinden voor een genoeglijke en boeiende middag. Voor de start van het culturele seizoen 2019 – 2020 verzorgde het Fries Historisch en Cultureel centrum Tresoar een […]

 Posted by at 13:07
sep 282019
 
Ruim 400 jaar oude gevelsteen terug in Ee!

Vanmiddag vond de terugzetting plaats van de gevelsteen uit 1613 in Omgong 12 te Ee. Dit pand is beter bekend als het geboortehuis van Foeke Sjoerds. Leden van onze vereniging waren aanwezig. Voor de inloop van het event stelden organisator Paul Boersma en zijn vrouw Sjoekie van der Meer eigen […]

sep 122019
 
Lezingen in Sint Vituskerk Wetsens

Voor de feestelijke start van het nieuwe culturele en muzikale seizoen van de Sint Vituskerk Wetsens, wordt door Tresoar (Fries Historisch en Letterkundig Centrum te Leeuwarden) een gevarieerde lezing met beeld en geluid verzorgd in de sfeervolle omgeving van het 12e eeuwse kerkje bovenop de oude terp. Er is muzikale […]

 Posted by at 23:59
sep 102019
 
Ledendag zaterdag 12 oktober 2019 in Zoutkamp

Beste leden, Zoals in De Sneuper reeds is aangekondigd, zal onze najaarsledenbijeenkomst gehouden worden op zaterdag 12 oktober 2019 in Zoutkamp. Het programma ziet er als volgt uit: 10.00 uur: Ontvangst met koffie en gebak bij Restaurant “Aan de Haven”, Reitdiepskade 20b 9974 PJ in Zoutkamp, In de omgeving is […]

 Posted by at 22:33
aug 152019
 
Nieuw inzicht in vroegste geschiedenis Veenwouden

Veenwouden is een fusiedorp, ontstaan uit twee laat-middeleeuwse dorpjes: Eslawald en Sint Johanneswald. Deze dorpjes bestonden een paar eeuwen, totdat ze rond 1500 werden samengevoegd. Veenwouden telde toen zo’n tweehonderd inwoners. Over die twee voormalige dorpjes is het nodige geschreven, maar er blijven ook vragen liggen. Daarom vroeg ik enige […]

aug 032019
 
Rouwbord van Titia van Burmania onthuld

Op zaterdag 27 juli werd in de kerk van Westernijtsjerk bij Marrum de replica van het rouwbord van Titia van Burmania onthuld. Het rouwbord bleef bewaard en is in bezit van het Fries Museum. Het ruitvormige bord is echter in te kwetsbare staat om uitgeleend te worden waarop besloten wer […]

 Posted by at 11:09
aug 022019
 
Korenmolen De Hoop in Dokkum 170 jaar

door Warner B. Banga Korenmolen De Hoop is jarig: op 1 augustus 2019 vierde hij zijn 170-ste verjaardag. Hoewel deze hoogbejaarde wiekendrager allang met pensioen is, draaien zijn wieken nog regelmatig hun rondjes dankzij een groepje vrijwillige molenaars. Een terugblik op 170 jaar leven-van-de-wind Molenstad Dokkum Dokkum is een echte […]

 Posted by at 22:00
jul 192019
 
Archeologische vondst in Ee uit tijd van Bonifatius

Bij rioleringswerkzaamheden op de terp van Ee is een bijzondere slijp – wetsteen uit de vroege middeleeuwen gevonden. Archeoloog André Pleszynski van MUG Ingenieursbureau uit Leek, die de werkzaamheden archeologisch begeleidt, vond gisteren het 18 cm lange natuurstenen werktuig in de Lytse Loane.   In een lang verleden ontbraken wet- en […]

 Posted by at 20:42
jul 182019
 
Online krantendatabases en tyfusepidemie in Anjum

Gebruikt u wel eens Historische Krantendatabases? De bekendsten zijn Delpher en De Krant van Toen. Soms geeft Archieven.nl resultaten die de anderen niet geven. Deze startpagina kan ook helpen. Twee weken geleden deed de redactie van 11 en 30 een oproep via Facebook. Dit tijdschrift van NVG afdeling Friesland vraagt […]

jul 172019
 
Onthulling replica rouwbord Titia van Burmania

Op zaterdag 27 juli wordt in de kerk van Westernijtsjerk bij Marrum een replica van het rouwbord van Titia van Burmania onthuld. Titia van Burmania was getrouwd met Binnert Heringa van Grovestins, die 17 jaar grietman van Ferwerderadeel is geweest. Ze woonden in het destijds naast de kerk gelegen Jeppemastate. […]

 Posted by at 09:40
jun 292019
 
Betrokkenen Kollumer Oproer van zeer divers pluimage

Onze leden hebben inmiddels uitgebreid kennis kunnen nemen van De Sneuper 134, het themanummer over het Kollumer Oproer van 1797 en Salomon Levy. Daarmee zou de indruk gewekt kunnen worden dat vooral mensen uit De Westereen en Kollum deelnamen aan dit oproer. Niets is minder waar. Kijkt u bijvoorbeeld eens […]

 Posted by at 16:02