apr 172021
 

Dit is het jaarverslag van “Stoomzuivelfabriek De Dongeradeelen” 1928-1929, incl. ledenlijst met aantal koeien. Dit boekje is in PDF formaat en is tekstueel doorzoekbaar, (CTRL+F). Het wordt geopend in uw eigen pdf programma. Dit boekje is in bezit van en beschikbaar gesteld door Theo Delfstra. Heeft u ook een dergelijk […]

apr 132021
 

Kohieren van Hoofdelijke Omslag zijn een tot nu toe weinig gebruikte bron. Het geeft een beeld van de welstand van personen. Ideaal voor genealogen om bijvoorbeeld te toetsen hoe rijk of arm uw voorouder was, hun vermogen door de jaren te volgen (let hierbij wel op de algehele prijsstijging!) of […]

mrt 102021
 

Het Stadsarchief Amsterdam is al enige tijd bezig met het ontsluiten van de kilometers aan archiefmateriaal via geautomatiseerde handschriftherkenning. Dit gaat via de software van Transkribus. Daarmee kunnen grote hoeveelheden scans vrij snel en goed getranscribeerd worden, waardoor je er uiteindelijk ook veel makkelijker in kunt zoeken. De befaamde ‘speld […]

 Posted by at 12:46
feb 182021
 
Schilderij Maaltijd te Dokkum met Philander in de schijnwerpers bij Rijksmuseum

In oktober 2019 werd ik benaderd door Maria Holtrop, conservator Geschiedenis van het Rijksmuseum, over het schilderij Maaltijd te Dokkum, uit 1697.Ze was vooral geïnteresseerd in de daarop afgebeelde kleine bediende Philander de Baron, in verband met de te organiseren grote Slavernij-tentoonstelling, waar ook een onderdeel ‘Bengalen’ getoond wordt in […]

 Posted by at 09:16
feb 102021
 
Nieuw boek Gerard Mast – Eendenkooien in Fryslân 1450-2015

Dit standaardwerk van ons lid Gerard Mast geeft een encyclopedisch overzicht van alle ruim 400 eendenkooien die Friesland in de afgelopen vijfen- eenhalve eeuw heeft gekend. Gerard Mast heeft alle relevante aspecten van het fenomeen eendenkooi beschreven, waaronder de bloeiperiodes in de zeventiende en achttiende eeuw, de geografische ontwikkelingen – […]

 Posted by at 13:50
jan 242021
 
Philippus van Humalda uit Ee als ambassadeur naar de koning van Spanje

Recent was ik met de familie in een comfortabele waterwoning op vakantiepark Landal Esonstad in Oostmahorn/De Skans, niet ver van de roots van mijn familienaam, Ezumazijl. Van daaruit is het mooi wandelen langs de zeedijk of fietsen langs de prachtige dorpen van Noordoost-Friesland. Een wandeling naar Ezumazijl bracht ons weer […]

jan 232021
 

Het was 14 augustus 1856. Pieter Gooitsens Delstra van Terlune onder Kollum trok de deur achter zich dicht. Op naar het gemeentehuis van Kollum. De bijna 61-jarige koemelker ging trouwen. Zijn aanstaande vrouw was de 34-jarige Aafke Jans Triemstra. Op zich al een niet alledaags leeftijdsverschil. Maar er was nog […]

dec 212020
 
Intekenactie voor eerbetoon aan het Friese dorpscafé

Uitgeverij Wijdemeer is een intekenactie gestart voor het boek Van Spanga tot Moddergat. Het café als ziel van het Friese dorp. In dit boek van journalist Wio Joustra en fotograaf Anna Huizinga zijn 22 Friese dorpscafés geportretteerd in woord en beeld . In zijn inleiding haalt Wio Joustra Geert Mak […]

 Posted by at 11:49
dec 162020
 
Fries ganzenbord uit 1880

Na zijn opleiding tot steendrukker wilde Piebe Krediet (1855-1936) uit Heerenveen een meesterproef afleveren in de vorm van een bijzonder ganzenbord. Het eeuwenoude spel heeft een spiraalvormig stramien met 63 vakjes, waarop de speler te maken krijgt met allerlei mee- en tegenvallers. Piebe besloot een ganzenbord te ontwerpen in de […]

 Posted by at 17:48
okt 312020
 

Nieuw zicht op Salomon Levydoor Oebele Vries(Nederlandse vertaling, met noten, van de Friestalige versie in De Sneuper 140, December 2020, ledenblad van Historische Vereniging Noordoost-Friesland) De Friesche Courant over Salomon LevyHet Kollumer Oproer, met Jan Binnes en Salomon Levy als de grootste gangmakers, duuurde niet langer dan twee dagen: 3 […]

 Posted by at 08:09
okt 152020
 
De rode winkel van Wopke en Ym Postuma (1954-1985)

Bijna honderd jaar was de ‘Roode Winkel’ een begrip voor Dokkum en wijde omgeving. Een zaak waar textiel in alle soorten en maten – van washandje tot babykleding – verkocht werd, maar waar bovendien middenstanders met hart voor Dokkum achter de toonbank stonden. Al op 1 oktober 1887 opende Sywert […]

 Posted by at 12:54
sep 182020
 
De Sneuper 139, september 2020, met Schiermonnikoog, stins, kerkklokken en postschippers

Het najaarsnummer van ons verenigingsblad De Sneuper, nummer 139, met op de cover een Heldendaad bij Schiermonnikoog in 1799, biedt wederom historisch spektakel. Het is, zoals u van ons verwacht, een nummer geworden met een mooie balans tussen genealogie, streekgeschiedenis, kunst- en maritieme geschiedenis.Met 36 pagina’s hebben we ook nu […]

 Posted by at 09:27
sep 022020
 
De swarte winkel

SIGARENMAGAZIJN I.A. BERGHUIS (1919 – 1951)door Warner B. Banga & Piet de Haan De grutterszoon Igle Albert Berghuis werd geboren op 15 juli 1888 als zoon van Albert Piers Berghuis en Froukje Jaarsma. Zijn ouders hadden een mosterdmaalderij in de Hoogstraat, waar nu de HEMA is. Aan de overkant, op […]

 Posted by at 20:34
aug 302020
 
Duitse voorouders in Noordoost-Friesland

Onderstaand online artikel betreft de Nederlandse vertaling van het Friese artikel ‘Dútske foarâlden yn Noardeast-Fryslân’, gepubliceerd september 2020 in De Sneuper 139. Door Jabik van der Bij. IntroductieIn De Sneuper 135 werd een beschrijving gegeven van het tweetalige boek van Martijn Molema en Meindert Schroor Migratiegeschiedenis in Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland. […]

 Posted by at 18:32
aug 242020
 

Voor 10 oktober 2020 hadden wij als Historische Vereniging Noordoost- Friesland, een ledenvergadering gepland, compleet met kascontrole, jaarverslagen, bestuurswisseling en een spreker over “Noord Friesland Buitendijks in oorlogstijd”. Als gevolg van de huidige omstandigheden zal de geplande ledenvergadering van 10 oktober 2020 géén doorgang vinden. We denken dat het erg […]

 Posted by at 20:29