jan 142020
 
Vaartzicht in Oudwoude

Een leuke vondst in Neerijnen (Gelderland) van Hilda Bouta. Laatst kocht ik een papieren versie in 3 delen uit 1985 “Het Archief van de Huizen Waardenburg en Neerijnen” uitgegeven door het Rijksarchief in Gelderland (nu Gelders Archief genoemd). Over de twee kastelen in de gemeente waar ik al bijna mijn […]

 Posted by at 12:13
jan 122020
 
Raadsleden krijgen Frysk bûsboekje

Gebruik Frysk in raadzaal gaat goed, maar kan beter Een groot aantal gemeenteraadsleden in de provincie Fryslân (uitgezonderd waddeneilanden) krijgen een Frysk Bûsboekje 2020. Ze krijgen het bûsboekje om hen aan te moedigen Fries te spreken in de eigen raadzaal. Uit een brief van de Minister van Binnenlandse Zaken aan […]

 Posted by at 11:53
dec 232019
 
Bestuursfoto hoge heren in Ezumazijl (1910)

Gemeente-archivaris Pieter van der Bij ontdekte een opvallende foto in de collectie van de gemeente Oostdongeradeel. Een 15-tal streng kijkende hoge heren in donker kostuum. De foto is gemaakt ter herinnering aan de aangebrachte verbeteringen in De Zeesluis te Ezumazijl, september 1910′. Naast herstelwerkzaamheden werd er een nieuwe vloer aangebracht […]

dec 112019
 

Namen van de Evakuees tijdens de Tweede Wereldoorlog in Oostdongeradeel. Dit register verwijst naar het boek ‘Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945’, geschreven door Doede Douma en Reinder Tolsma (verschenen 2019). Zie voor meer informatie https://www.hvnf.nl/2019/11/nieuw-boek-vluchtelingen-in-oostdongeradeel-1940-1945. Woonplaats Naam Kwartiergever Dorpsnummer Arnhem Aaldering, Gerritje Keuning, Sijke Ee C 270-2 Arnhem Achten, Catharina M.H. […]

dec 012019
 

Namen van de Hongervluchtelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Oostdongeradeel. Dit register verwijst naar het boek ‘Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945’, geschreven door Doede Douma en Reinder Tolsma (verschenen 2019). Zie voor meer informatie https://www.hvnf.nl/2019/11/nieuw-boek-vluchtelingen-in-oostdongeradeel-1940-1945. Woonplaats Naam Kwartiergever Dorpsnummer Rotterdam Achthoven, Marinus Johannes van Dijkstra, Renze Tjerks Lioessens F 12 Zaandam […]

nov 202019
 

Namen van de kwartiergevers (mensen die vluchtelingen in huis namen) tijdens de Tweede Wereldoorlog in Oostdongeradeel. Dit register verwijst naar het boek ‘Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945’, geschreven door Doede Douma en Reinder Tolsma (verschenen 2019). Zie voor meer informatie https://www.hvnf.nl/2019/11/nieuw-boek-vluchtelingen-in-oostdongeradeel-1940-1945. KwartiergeversAalsma, Harmen, 289 Aalzum, Taetske, 221 Aartsma, Hendrik D., 135, […]

nov 112019
 
Nieuw boek: Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945

Op zaterdag 16 november 2019 wordt in de Petrustsjerke in Lioessens het boek ‘Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945’ gepresenteerd. Het boek behandelt een onderwerp in de geschiedenis van Noordoost-Fryslân waarover nog niet eerder zo uitgebreid is gepubliceerd. In een aantal inleidende hoofdstukken komen alle ‘soorten’ vluchtelingen aan bod: Kollumerlanders die in […]

 Posted by at 14:37
okt 272019
 
Maakt Transkribus van paleografie straks paleomagie?

Via Twitter volg ik al een tijdje de ontwikkelingen rond het testen van een softwareprogramma, Transkribus, waarmee oude 17e eeuwse teksten ‘door de computer gelezen kunnen worden’ en vervolgens als transcriptie verwerkt worden. Een ieder die voor zijn genealogisch of historisch onderzoek te maken heeft gekregen met oude handschriften, vooral […]

 Posted by at 13:33
okt 202019
 

Toelichting: Dit dagboek gaat over haar laatste levensjaar waarin zij leed aan tbc. Het origineel wordt bewaard door familie. In de jaren zeventig heeft Berend Johannes Hannema het dagboek overgeschreven en voorzien van duiding door noten aan te brengen. De heer Pier G. Idsardi uit Heerlen heeft deze versie vervolgens […]

 Posted by at 21:24

Najaarsledenbijeenkomst 12 oktober 2019

 
Najaarsledenbijeenkomst 12 oktober 2019

Zoals in de Sneuper reeds is aangekondigd, zal onze najaarsledenbijeenkomst gehouden worden op 12 oktober 2019  in Zoutkamp. Het programma ziet er als volgt uit: 10.00 ontvangst met koffie en gebak bij Restaurant  “Aan de Haven”,  Reitdiepskade 20b  9974 PJ in Zoutkamp, In de omgeving is voldoende parkeergelegenheid.  Aansluitend gaan […]

okt 052019
 
Noflike middei mei Tresoar yn Wetsens

Ondanks (of dankzij?) het stralende fietsweer wist een groep geinteresseerden zondagmiddag 22 september jongstleden de ‘Opgong’ naar de eeuwenoude Sint Vituskerk van Wetsens te vinden voor een genoeglijke en boeiende middag. Voor de start van het culturele seizoen 2019 – 2020 verzorgde het Fries Historisch en Cultureel centrum Tresoar een […]

 Posted by at 13:07
sep 282019
 
Ruim 400 jaar oude gevelsteen terug in Ee!

Vanmiddag vond de terugzetting plaats van de gevelsteen uit 1613 in Omgong 12 te Ee. Dit pand is beter bekend als het geboortehuis van Foeke Sjoerds. Leden van onze vereniging waren aanwezig. Voor de inloop van het event stelden organisator Paul Boersma en zijn vrouw Sjoekie van der Meer eigen […]