dec 152018
 

Het najaarsnummer van ons verenigingsblad De Sneuper, nummer 132, heeft als cover het interieur van een voormalige apotheek in het Doktershus in Stiens.

In het omslagartikel verhaalt Lisette Meindersma, over de doopsgezinde (apothekers-)familie Posthuma en de gelieerde families Iest en Uurhaan. Vele foto’s en geschilderde portretten zijn in deze families bewaard gebleven, dus het belooft een kleurrijk en informatief artikel te worden, waarin ook de genealogie eindelijk weer eens wat meer aandacht krijgt.

Thijs Gras heeft een mooi verhaal over hoe Ameland onder de galkoorts gebukt leek te gaan in 1803/1804, na de stranding van een schip.

Reinder Tolsma beschrijft de bijzondere geschiedenis van de state Tjaerda te Rinsumageest en Sake Meindersma heeft een doorwrocht verhaal over de bruggen van Burgumerdam.

Frans Thuijs heeft voor de laatste keer een verhaal uit de reeks ‘Confessieboeken’ van het Stadsarchief Amsterdam met crimineeltjes uit Noordoost-Friesland.

De korte reeks van artikelen over Joodse families in Noordoost-Friesland krijgt in De Sneuper een vervolg met Joodse bank van leninghouders in Kollum door Lucas Bruijn, die later ook nog over de bekende Joodse familie Van Collem (met oa filmkenner Simon van Collem) zal publiceren.

Onze vaste heraldicus Rudolf Broersma legt nog een keer uit hoe het gemeentewapen van de inmiddels verdwenen gemeente Kollumerland c.a. in de loop der jaren zich ontwikkelde.

Zo is De Sneuper 132 afwisselend en interessant voor iedereen, maar natuurlijk kan uw artikel daaraan bijdragen in een volgend nummer… Want wij blijven afhankelijk van de kopij van onze leden. Stuur dus vooral uw (genealogische of streekhistorische) bijdrage in! De kopijvoorwaarden kunt u online inzien.

De voorjaarsledenbijeenkomst zal op Schiermonnikoog plaatsvinden op zaterdag 13 april 2019 (onder voorbehoud)!

Inhoudsopgave:
HISTORIE & STREEKGESCHIEDENIS
– Joden in Kollum, Lucas Bruijn
– Ameland gebukt onder galkoorts, Thijs Gras
– Noordoost-Friezen in Amsterdamse confessieboeken (3), Frans Thuijs

GENEALOGIE & FAMILIEGESCHIEDENIS
– Kwartierstaat families Posthuma, Iest en Uurhaan, Lisette Meindersma

RUBRIEKEN & COLUMNS
– COLUMN: Je mutte mar hoare…,Ihno Dragt.
– Vergane glorie: Tjaerda te Rinsumageest, Reinder Tolsma
– Heraldiek, wapen van Kollumerland c.a. (2), Rudolf J. Broersma

DIGITAAL, ACTUEEL & VARIA
– Museumbezoekje: Nobels Nostalgisch Museum, Jacob Roep
– Ingeboekt: 3x Graven in de Bonifatiusterp, Warner Banga
– WEBSITE & -BLOG: Digitaal verhaal: Resultaat en Fries erfgoed, Hans Zijlstra

Op de Praatstoel 2: verhalen uit NOF. Bestel dit fantastische boek (leuk als kadootje)! Slechts 10 euro voor ruim 400 pagina’s hardcover (plus verzendkosten 6,75 ivm dikte boek. Af te halen in Dokkum zonder verzendkosten).

Wilt u ook meegenieten van de interessante verhalen uit onze regio, dan kunt u zich eenvoudig aanmelden als lid (slechts 15 euro per jaar voor oa 4 x De Sneuper en deelname aan ledendagen) via dit online formulier.

U kunt ook altijd een ruim van de belasting aftrekbare gift doen. Wij zijn immers een Algemeen Nut Beogende Instelling: Culturele ANBI. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Dus een particulier die 1000 euro schenkt mag 1250 euro van de belasting aftrekken, een bedrijf zelfs 1500 euro.

De redactie vraagt de leden een korte vragenlijst over De Sneuper 132 in te vullen: klik hier. Deze vragen kunt u anoniem beantwoorden. De resultaten zijn alleen voor de redactie zichtbaar en worden uitsluitend voor De Sneuper gebruikt.

 Posted by at 09:59
nov 262018
 
Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog

Afgelopen week presenteerde ons lid Reinder Postma het nieuwe boek Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog. Wij mochten zijn toespraak gebruiken voor ons blog: Geachte aanwezigen, familie, vrienden, medewerkers aan het boek… van harte welkom bij onze boekpresentatie hier in Ee. Ee is een prachtig bewaard gebleven terpdorp. Het kent een […]

 Posted by at 11:25
nov 222018
 
Boekpresentatie van Elf Steden, 11 verhalen

Vanmiddag vond de boekpresentatie van ‘Elf Steden, 11 verhalen’ in de oude kerk in Schettens plaats. Een prachtige locatie waar eerder in mei dit jaar kolonel Schelte van Aysma (1578-1637) met militaire eer werd bijgezet. Hierover gaf sneuper André Buwalda als kerkrentmeester nog een introductie. Vervolgens werden verschillende anekdotes over […]

nov 012018
 

Op een wetenschappelijk congres in Lausanne, Zwitserland, presenteerde professor Dr. Hans Mol van de Fryske Akademy over de laatste ontwikkelingen in het project HISGIS. In dit project, waarin historische gegevens (HIS) gekoppeld worden aan een geografisch informatiesysteem (GIS), speelt Dokkum een voortrekkersrol. Dinsdag 30 oktober was er tijdens het ‘Time […]

 Posted by at 13:01
okt 272018
 

De Historische Vereniging Noordoost-Friesland kijkt terug op een geslaagde najaarsbijeenkomst in Nuis op zaterdag 6 oktober bij het Noordelijk Archeologisch Depot en de Coendersborg. De vergadering begon met koffie en gebak in dorpshuis De Vrijborg. Daar opende voorzitter Gosse Bootsma de vergadering. Gosse was deze dag voor het laatst voorzitter. […]

 Posted by at 17:02
okt 262018
 
Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer

Van onze reporter ter plaatse, Henk Aartsma. Redacteur Piet de Haan van De Sneuper, het verenigingsblad van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland, was donderdagmorgen gastspreker bij De Buurtkamer aan de Oranjewal in Dokkum. De propvolle zaal met 40 aanwezigen liet hij via woord en beeld nader kennismaken met de rijke geschiedenis […]

 Posted by at 16:35
okt 202018
 
Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Harlingen

De Wurkgroep Maritime Skiednis van de Fryske Akademy hield op 20 oktober een bijeenkomst in museum Het Hannemahuis te Harlingen. Na een kort huishoudelijk gedeelte werd het woord gegeven aan Joop de Jong, directeur van Amelander Musea. Op Ameland werd 2018 uitgeroepen tot Hidde Dirks Kat-jaar. Precies tweehonderd jaar geleden […]

okt 182018
 
Nieuw boek over Oostdongeradeel in WO II

Volgende maand verschijnt er een boek over Oostdongeradeel in de oorlog. De auteur, ons lid Reinder Postma en zijn vrouw Yvonne, publiceerden eerder over de oorlogsjaren in Kollumerland en Dokkum. Over het boek Wat gebeurde er in Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog? Wie speelde bij de gebeurtenissen een rol? Hoe […]

sep 212018
 
De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha

Het najaarsnummer van ons verenigingsblad De Sneuper, nummer 131, heeft als cover het schip Roline Maria, dat met Holwerder kapitein Hoekstra op de rotsen bij Macao klapte tijdens een orkaan.In het omslagartikel verhaalt Nykle Dijkstra, op basis van he…

sep 072018
 
Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen

Het zal u, als trouwe lezer, niet ontgaan zijn dat sinds 13 juni 2018 in Beetsterzwaag de tentoonstelling Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt plaatsvindt.Uitreiking exemplaar Tinco Lycklama fotoboekRuim twee jaar nadat ik samen met George Ho…

aug 312018
 
Pakkende verhalen over Dokkum - de Markt en Admiraliteit

Nykle Dijkstra, Piet de Haan en Warner Banga van HVNFOp donderdag 30 augustus 2018 werden twee nieuwe boekjes gelanceerd van de hand van auteurs Lammert de Hoop (Historie Markt), Klasina van der Werf en historicus Nykle Dijkstra (Historie Admiraliteit…

aug 092018
 
Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober

Wilt u wel eens een lezing midden op de Waddenzee meemaken?Dat kan op vrijdagavond 17 augustus of 12 oktober, op de Rede van Paesens, midden op de Waddenzee aan boord van ‘de Boschwad’.Hier vertelt Albert Buursma van Stichting Verdronken Geschiedenis o…

jul 192018
 
Portretten Fries echtpaar in Amsterdam

Recent fietste ik in Amsterdam door de Nieuwe Spiegelstraat, bekend vanwege zijn vele antiquairs en kunsthandels. In de etalage van Silkwood Antiques zag ik een stel portretschilderijen, pendanten, van een echtpaar die mij Fries voorkwamen.Ik maakte ee…