mei 122023
 
Boek en tentoonstelling over grafstenen Grote Kerk Dokkum

De Zomerexpositie van de Grote of Sint Martinuskerk aan de Markt 2 te Dokkum begint op vrijdag 12 mei om 14.00 uur.De titel van de expositie is ‘Sprekende Stenen’. Deze tentoonstelling vertelt via verschillende soorten stenen het verhaal van Dokkum en haar inwoners. Het gaat over de Markt en over […]

 Posted by at 10:10
mei 032023
 
Boek Vluchtelingen in Westdongeradeel 1940-1945

10 mei 1940: de eerste oorlogsdag en de eerste vluchtelingen komen vanuit de te inunderen gemeente Kollumerland c.a. de gemeente Westdongeradeel binnen. De Kollumerlanders zijn de eerste vluchtelingen, maar ze zijn zeker niet de laatsten: mensen uit de kuststreek die plaats moeten maken voor de bouw van de Atlantikwall zullen […]

 Posted by at 12:20

Zomerexpositie Sprekende Stenen in Grote of Sint Martinuskerk Dokkum

 

De titel van de expositie is ‘Sprekende Stenen’. Deze tentoonstelling vertelt via verschillende soorten stenen het verhaal van Dokkum en haar inwoners. Het gaat over de Markt en over de Grote Kerk, over het ontstaan van Dokkum, over vroeger en over nu. ‘Sprekende Stenen’ is te zien van 13 mei […]

 Posted by at 19:13
apr 142023
 

Onze leden krijgen via ons ledenblad De Sneuper eens per kwartaal een update van interessante websites en ander digitaal nieuws via de rubriek Digitaal Verhaal/Zijlstra Zocht. Ook via sociale media als Twitter en Facebook kunt u regelmatig wat interessants voorbij zien komen, maar we beseffen dat niet iedereen daar tijd […]

 Posted by at 10:21
apr 092023
 
Verslag ledendag voorjaar 2023 te Anjum

Op zaterdag 1 april 2023 kwamen leden, bestuur en redactie van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland bijeen in MFA De Dobbe in Anjum voor de voorjaarsbijeenkomst. Onder het genot van een bakje koffie en een stukje oranjekoek kon iedereen eerst even bijpraten, voordat de nieuwe voorzitter Dick Bunskoeke het woord nam. […]

 Posted by at 09:27

Ledendag voorjaar 2023 HVNF, 1 april te Anjum

 

Zaterdag 1 april 2023 kunt u alvast in de agenda noteren. Onze jaarlijkse ledendag zal gehouden worden op zaterdag 1 april (geen grap!) in de multifunctionele accommodatie ‘De Dobbe’ te Eanjum, Mûnebuorren 11. De inloop is vanaf 10.00 uur. Parkeren kan het beste buiten het dorpscentrum, want in het dorp […]

 Posted by at 23:46
nov 092022
 
Siderius de Granaet eindeluk in ut Dokkumers!

Vrijdag 4 november 2022 werd het  ‘jongesboek’ ‘Siderius, de Granaet’, geschreven door de bekende Friese volksschrijver Abe Brouwer opnieuw uitgebracht, maar nu eindelijk in het dialect van de stad waar het verhaal zich afspeelt. Het boek is in Friesland een echte klassieker, maar nu dus ook te lezen in het […]

 Posted by at 16:23
okt 262022
 

en Philips II moest een rentmeester verantwoording afleggen van de administratie van het domein Friesland. Deze rekeningen bevatten ook de namen van vele kopers en verkopers van onroerende goederen. R.S. Roorda publiceerde daarover: “Nammen fan keapers en ferkeapers út de rintmasterrekkens fan 1518-1575”. Hieronder voor de regio Noordoost Friesland interessante namen.

okt 252022
 

Thiemk Holdinga, 31 december 1472 In de bronnenpublicatie van Hans Mol en Garrelt Verhoeven worden Friese testamenten van voor 1550 getranscribeerd. In vervolg op het artikel over Wilco van Holdinga en zijn familie- en vriendennetwerk in De Sneuper 147 van september 2022, neem ik hierbij het 15e eeuwse testament van […]

 Posted by at 15:05
okt 222022
 
Leden HVNF kunnen online eigen genealogie bijhouden

Vele van onze leden zijn ooit begonnen met genealogie als hobby. Vaak nog met veel fotokopieën en vellen getypte en geprinte tekst. Sinds enkele jaren hebben we echter ook de mogelijkheid om, gekoppeld aan onze eigen verenigingswebsite HVNF.nl, online, uw genealogie bij te houden.Op de website staat 1 grote gezamenlijke […]

 Posted by at 20:33

De Kluizenaar van Wetsens, lezing

 

30 oktober  – De hearremyt fan Wetsens het verhaal van de kluizenaar Andrys Dykstra door mevrouw G. Dijkstra Vitus Wetsens > Activiteiten

 Posted by at 22:26
okt 042022
 

Op zaterdag 8 oktober 2022 vindt in Hegebeintum de najaarsledendag plaats van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland.De Ledendag start om 10 uur met bezoek aan het nieuwe Bezoekerscentrum Hegebeintum, en vervolgens de Terp fan de Takomst (Blije) en ook aan de kerk op de terp van Hegebeintum.Bij slecht weer wordt niet de Terp van […]

 Posted by at 18:54
okt 012022
 

Over de Dokkumer schilder Aldert Jacobs van der Poort (1771-1807) is nog vrij weinig gepubliceerd. Van een recente tentoonstelling in het Fries Landbouwmuseum hebben we een online foto-album gemaakt. Hiermee krijgt u een breed beeld van het werk van deze onderbelichte kunstschilder. Vooral zijn bewaard gebleven schetsboek geeft een aardig […]

 Posted by at 14:38
sep 172022
 

(Gepubliceerd in De Sneuper 147, september 2022, met verwijzing naar deze online versie, zonder illustraties, voor bronvermelding/eindnoten) Tijdens het inventariseren van de honderden Alba Amicorum met inscripties van Friezen (met name van voor 1700), viel mij een naam uit Noordoost-Friesland op. In ieder geval vijf inscripties (inmiddels 7, HZ) met […]

 Posted by at 10:40