feb 022019
 

Opening Zuivelcoöperatie Dokkum: Suvel mei in ferhaal

Niemand applaudisseerde tijdens de opening van de kleinste Zuivelcoöperatie van Nederland. Niet vanwege het gebrek aan mensen of enthousiasme, maar op verzoek van dagvoorzitter en kok Reitse Spanninga. Hij vroeg de tweehonderd genodigden om rekening te houden met Annie136, de Fries-Bonte koe, en Lutske het Friese paard. De twee dieren liepen voor- en achter een boerenwagen. Daarop vervoerden ze onder andere Spanninga zelf, maar ook gedeputeerde Johannes Kramer én minstens zo belangrijk; een gevulde melkbus die symbolisch de opening van Zuco Dokkum compleet moest maken.

Foto: Nienke de Vries. 

Zuco verwerkt dagverse kleinschalige melkstromen tot authentieke zuivelproducten als roomijs, melk, karnemelk, vla, boter, yoghurt en kwark. Iedere dag zullen boeren uit de omgeving hun melk de binnenstad invoeren. Een slang door het raampje van Zuco verbindt de grote melktank in het pand, met de kleine melktank achter trekker buiten. Vanuit de kleine tank wordt de melk iedere ochtend in de grote overgegoten.

De drie jonge initiatiefnemers, Wiebe de Jong, Sander Wijnstra en Hessel Jan Sinnige zetten in op ambachtelijkheid, authenticiteit, duurzaamheid en lokaliteit. Onmiskenbaar zijn deze pijlers terug te vinden in hun producten, maar ook tijdens opening van hun bedrijf op vrijdag 1 februari. Volle champagne glazen met zelfgemaakte ‘molke’ en ‘sûpe’ werden geheven op de bijzondere dag dat Dokkum officieel een zuivelcoöperatie rijker is.

Foto: Nienke de Vries.

Het succes van de formule doet nu al blijken door de lovende reacties die niet alleen regionaal, maar ook nationaal aan het adres van de drie jonge mannen binnenkomen. ‘It past ús as in jas. Suvel mei in ferhaal’, ook gedeputeerde Kramer is enthousiast. Na de officiële opening spreekt hij de genodigden toe in een speciaal daarvoor opgezette tent midden op de Zijl van Dokkum. Zuco gaat volgens hem over kwaliteit en liefde voor het product, maar ook over het geven van perspectief aan andere boeren; hij doelt daarmee op natuur-inclusieve landbouw en duurzaamheid.

De productieketen, of zoals agrarisch ondernemer Hessel Jan het benoemt: ‘van gras tot glas’, wordt door Zuco klein en overzichtelijk gemaakt. ‘Men wit wer wêr it weikomt’, beaamt Kramer na afloop van zijn toespraak. Zuco is volgens hem een voorbeeld, niet alleen voor de overige steden in Friesland, ook daarbuiten.

In Dokkum ziet men de meerwaarde van Zuco in. Een deel van de inwoners en omwonenden investeerden namelijk al in het bedrijf. Door de verkoop van honderdzeventig obligaties, ieder ter waarde van duizend euro, probeert Zuco zonder subsidies, maar met maatschappelijk kapitaal het bestaansrecht van hun zaak te verzekeren. Zeventig obligaties waren daarvan al verkocht, maar volgens de notaris die op 1 februari de hele middag beschikbaar was om extra inschrijvingen te registreren, kunnen daar aan het einde van de middag zo’n dertig bij opgeteld worden.

Waar de genodigden op vrijdag 1 februari al een voorproefje mochten nemen van het rijke assortiment dat Zuco te bieden heeft, zijn andere belangstellenden op zaterdag 2 februari van harte welkom. De hele dag houdt Zuco openhuis. Ook televisiekok Reitse Spanninga is aanwezig en verzorgt korte masterclasses. Voor een ieder die zijn melk of yoghurt het liefst zonder de drukte koopt: maandag heeft Zuco vanaf tien uur de deuren voor u geopend.

jan 302019
 
Sneupers bij conferentie Begjinne mei Bewarje

Op 28 januari jl. organiseerde Museumfederatie Fryslân de conferentie Begjinne mei Bewarje in Sneek. De dag bestond uit sessies van erfgoeddeskundigen die verbonden zijn met het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). Namens het bestuur en de redactie woonden Haije Tolsma en Jacob Roep deze conferentie bij. Tijdens de sessies werden aantekeningen […]

jan 262019
 

Voor ons kleurrijke ledenblad De Sneuper zijn we regelmatig op zoek naar goede afbeeldingen van personen uit onze regio op schilderijen of hun naam/afbeelding op andere objecten. Soms krijgen we die van particulieren maar meestal moeten we ze uit museale collecties proberen te krijgen. Dat dit niet altijd even makkelijk […]

 Posted by at 09:00
jan 082019
 
Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!

Vooral eind 19e eeuw vond er een uitverkoop van Fries erfgoed plaats. Vele Friese states werden afgebroken en ook economische crises droegen er aan bij dat vele interieurs ofwel direct verloren gingen, ofwel via opkopers en emigranten naar elders verdwenen. Het aardige daarentegen is dat vele van deze stukken van […]

 Posted by at 08:32
jan 032019
 

Trouwe lezers van ons lijfblad De Sneuper zullen de meeste vondsten en andere lichtpuntjes van 2018 wel voorbij hebben zien komen op papier of via ons blog. Voor diegenen die wat minder bekend zijn met onze vereniging en de activiteiten, deel ik toch graag iets over de recente geschiedenis en […]

 Posted by at 08:30
dec 242018
 
Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken

De cover van het nieuwe jaarboek De Vrije Fries, deel 98, 2018 ziet er weer fris uit, verzorgd door de deels nieuwe redactie. Een groep mannen kijkt met belangstelling naar een Friese koe op de sawa’s van Nederlands-Indië en in een 18e eeuws interieur van de familie Van Sminia zien […]

dec 232018
 
Mysteries rond controversiële Dokkumer eindelijk ontrafeld

Onderzoeker van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland, Piet de Haan, heeft na lang puzzelen ontdekt bij welk pand in de Hoogstraat het spraakmakende uithangbord van de heer Johannes Hilarides zich in Dokkum bevond. Met een kenner van de Latijnse scholen in Friesland kwam hij er tevens achter dat Hilarides een eerste […]

dec 152018
 
De Sneuper 132, december 2018, met apothekersfamilies, galkoorts en Kollum

Het najaarsnummer van ons verenigingsblad De Sneuper, nummer 132, heeft als cover het interieur van een voormalige apotheek in het Doktershus in Stiens. In het omslagartikel verhaalt Lisette Meindersma, over de doopsgezinde (apothekers-)familie Posthuma en de gelieerde families Iest en Uurhaan. Vele foto’s en geschilderde portretten zijn in deze families […]

 Posted by at 09:59
nov 262018
 
Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog

Afgelopen week presenteerde ons lid Reinder Postma het nieuwe boek Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog. Wij mochten zijn toespraak gebruiken voor ons blog: Geachte aanwezigen, familie, vrienden, medewerkers aan het boek… van harte welkom bij onze boekpresentatie hier in Ee. Ee is een prachtig bewaard gebleven terpdorp. Het kent een […]

 Posted by at 11:25
nov 222018
 
Boekpresentatie van Elf Steden, 11 verhalen

Vanmiddag vond de boekpresentatie van ‘Elf Steden, 11 verhalen’ in de oude kerk in Schettens plaats. Een prachtige locatie waar eerder in mei dit jaar kolonel Schelte van Aysma (1578-1637) met militaire eer werd bijgezet. Hierover gaf sneuper André Buwalda als kerkrentmeester nog een introductie. Vervolgens werden verschillende anekdotes over […]

nov 012018
 

Op een wetenschappelijk congres in Lausanne, Zwitserland, presenteerde professor Dr. Hans Mol van de Fryske Akademy over de laatste ontwikkelingen in het project HISGIS. In dit project, waarin historische gegevens (HIS) gekoppeld worden aan een geografisch informatiesysteem (GIS), speelt Dokkum een voortrekkersrol. Dinsdag 30 oktober was er tijdens het ‘Time […]

 Posted by at 13:01
okt 272018
 

De Historische Vereniging Noordoost-Friesland kijkt terug op een geslaagde najaarsbijeenkomst in Nuis op zaterdag 6 oktober bij het Noordelijk Archeologisch Depot en de Coendersborg. De vergadering begon met koffie en gebak in dorpshuis De Vrijborg. Daar opende voorzitter Gosse Bootsma de vergadering. Gosse was deze dag voor het laatst voorzitter. […]

 Posted by at 17:02
okt 262018
 
Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer

Van onze reporter ter plaatse, Henk Aartsma. Redacteur Piet de Haan van De Sneuper, het verenigingsblad van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland, was donderdagmorgen gastspreker bij De Buurtkamer aan de Oranjewal in Dokkum. De propvolle zaal met 40 aanwezigen liet hij via woord en beeld nader kennismaken met de rijke geschiedenis […]

 Posted by at 16:35
okt 202018
 
Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Harlingen

De Wurkgroep Maritime Skiednis van de Fryske Akademy hield op 20 oktober een bijeenkomst in museum Het Hannemahuis te Harlingen. Na een kort huishoudelijk gedeelte werd het woord gegeven aan Joop de Jong, directeur van Amelander Musea. Op Ameland werd 2018 uitgeroepen tot Hidde Dirks Kat-jaar. Precies tweehonderd jaar geleden […]

okt 182018
 
Nieuw boek over Oostdongeradeel in WO II

Volgende maand verschijnt er een boek over Oostdongeradeel in de oorlog. De auteur, ons lid Reinder Postma en zijn vrouw Yvonne, publiceerden eerder over de oorlogsjaren in Kollumerland en Dokkum. Over het boek Wat gebeurde er in Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog? Wie speelde bij de gebeurtenissen een rol? Hoe […]

sep 212018
 
De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha

Het najaarsnummer van ons verenigingsblad De Sneuper, nummer 131, heeft als cover het schip Roline Maria, dat met Holwerder kapitein Hoekstra op de rotsen bij Macao klapte tijdens een orkaan.In het omslagartikel verhaalt Nykle Dijkstra, op basis van he…

sep 212018
 
De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha

Het najaarsnummer van ons verenigingsblad De Sneuper, nummer 131, heeft als cover het schip Roline Maria, dat met Holwerder kapitein Hoekstra op de rotsen bij Macao klapte tijdens een orkaan.In het omslagartikel verhaalt Nykle Dijkstra, op basis van he…

sep 072018
 
Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen

Het zal u, als trouwe lezer, niet ontgaan zijn dat sinds 13 juni 2018 in Beetsterzwaag de tentoonstelling Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt plaatsvindt.Uitreiking exemplaar Tinco Lycklama fotoboekRuim twee jaar nadat ik samen met George Ho…

sep 072018
 
Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen

Het zal u, als trouwe lezer, niet ontgaan zijn dat sinds 13 juni 2018 in Beetsterzwaag de tentoonstelling Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt plaatsvindt.Uitreiking exemplaar Tinco Lycklama fotoboekRuim twee jaar nadat ik samen met George Ho…