mei 302019
 

Het zomernummer van ons verenigingsblad De Sneuper, nummer 134, heeft als cover de poster van de musical Salomon – Het Kollumer Oproer.
Dit themanummer staat deze keer volledig in het teken van Salomon Levy.

Hoe kon Salomon Levy uitgroeien tot een icoon van De Westereen, was hij een held of een charlatan, was hij wel een koopman/ marskramer en zijn de onderzoekers er in geslaagd om het perceel te vinden waar ooit het huis van Salomon stond?

Salomon Levy, Kollumer Oproer, De Sneuper, HVNF

Naar deze en vele andere vragen werd onderzoek gedaan. Zeven ervaren onderzoekers belichten hun onderzoeksresultaten in het 36 pagina’s dikke (dus 4 pagina’s extra), full colour, Salomon Levy-themanummer.

Naast de ruim 700 stuks voor de leden wordt er dit keer een (beperkt) aantal extra Sneupers gedrukt. Verkrijgbaar bij:
– De Bruna in Kollum
– De Primera in De Westereen
– De Schierstins en Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje in Veenwouden
– De twee boekwinkels in Dokkum
– Albert Heijn in Dokkum
– Boekhandel De Hoge Stoep, Hollum, Primera, Buren en Warenhuis Van den Brink, Nes, Ameland

Vanaf 12 juni te koop bij de bovenstaande adressen en online te bestellen!
Maar ……. op is op! Beter is het natuurlijk om gewoon lid te worden van onze vereniging. Wilt u ook meegenieten van de interessante verhalen uit onze regio, dan kunt u zich eenvoudig aanmelden als lid (slechts 15 euro per jaar voor oa 4 x De Sneuper en deelname aan ledendagen) via dit online formulier.

Benieuwd of een van uw voorouders meedeed aan het Kollumer Oproer?
Kijk dan eens bij onze indexen:

Namenlijst arrestanten Kollumer Oproer 1797
Index op voornamen en plaatsnamen deelnemers Kollumer Oproer 1797
Lijst met gezochten na Kollumer Oproer 1797.

Inhoudsopgave De Sneuper 134, Kollumer Oproer, themanummer Salomon Levy:
HISTORIE & STREEKGESCHIEDENIS
Hoe’t Salomon ferneamd wurden is, Oebele Vries
Salomon Levy: Held of charlatan?, Taeke van der Leij
Hendrik Gjalts (Zandberg), de scherprechter, Jacques Kuiper
Salomon Levy in de Westereen, Douwe Halbesma
Waar woonde Salomon Levy tot zijn dood?, Piet de Haan

GENEALOGIE & FAMILIEGESCHIEDENIS
De Brúne? Uiterlijk van Salomon Levy, Theo Delfstra
Gezinssituatie van Salomon Levy, Taeke van der Leij
(Bekende) nakomelingen van Salomon Levy, Theo Delfstra en Wybo Palstra

RUBRIEKEN & COLUMNS
COLUMN: Je mutte mar hoare…, Ihno Dragt.
Heraldiek: Wapens van Kollumerzwaag en Westereen, Rudolf Broersma

DIGITAAL, ACTUEEL & VARIA
Museumbezoekje: Mr. Andreae Kollum, Lisette Meindersma
WEBSITE & BLOG: stenen vallen op hun plaats, Hans Zijlstra

U kunt ook altijd een ruim van de belasting aftrekbare gift doen. Wij zijn immers een Algemeen Nut Beogende Instelling: Culturele ANBI. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Dus een particulier die 1000 euro schenkt mag 1250 euro van de belasting aftrekken, een bedrijf zelfs 1500 euro.

 Posted by at 21:35
mei 212019
 
Beeld van Titus opgepoetst door maker Natasja Bennink

Speciaal voor de première van TITUS is het moderne standbeeld van Titus Brandsma in het park bij de Bonifatiuskapel in Dokkum helemaal opgepoetst en in de was gezet. In 2004 is de moderne bronzen sculptuur van Titus Brandsma door beeldhouwster Natasja Bennink gemaakt in opdracht van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Betekenis […]

 Posted by at 15:10
mei 112019
 
Afscheid Ihno Dragt van Museum Dokkum

Vrijdagmiddag 10 mei 2019 nam museumdirecteur Ihno Dragt, van museum Dokkum en museum Fiskershúske in Moddergat, afscheid vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In de grote zaal van de IJsherberg in Dokkum waren vele vrijwilligers en andere genodigden bijeengekomen voor de nodige toespraken en het handen schudden met de […]

 Posted by at 15:56
mei 062019
 
Saken van Staet en Oorlogh

Saken van Staet en Oorlogh Sean Hannan 3 mei – 19 juni 2019 In mei en juni verwelkomt Kunsthuis SYB de Nederlands-Ierse kunstenaar Sean Hannan. In Beetsterzwaag wil hij zich verdiepen in de omstreden 17e eeuwse diplomaat, geschiedschrijver en publicist, Lieuwe van Aitzema. Op 16 maart 2016, een maand voor […]

 Posted by at 17:21
apr 162019
 
Verslag ledendag Schiermonnikoog, april 2019

In alle vroegte vertrokken zo’n 50 leden van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland vanaf Lauwersoog met de veerboot naar Schiermonnikoog. Het was waterig koud op deze 13 april en zelfs sneeuwbuien teisterden het veer tijdens de overtocht. Gelukkig was het binnen warm en droog en werden de eerste nieuwtjes uitgewisseld. Bij […]

 Posted by at 10:54

Ledendag voorjaar 2019, Schiermonnikoog

 

De ledenvergadering van HVNF zal op Schiermonnikoog plaatsvinden. Om de boot te reserveren, is aanmelden van tevoren vereist. U kunt zich aanmelden via keatsbuorren@knid.nl tot 8 april. De kosten voor deze dag zijn 22,50 euro (all in) en deze dient u over te maken vóór 8 april naar IBAN: NL08 RABO 0177 […]

apr 042019
 
Overhandiging HVNF-herindelingsmok aan gemeenteraad Noardeast-Fryslân

Vanavond werd een herindelingsmok van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland aan de gemeenteraadsleden van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân overhandigd. Eerst was onze voorzitter Haije Talsma aan het woord. Hij vertelde hoe de gemeente NEF aan haar nieuwe wapen was gekomen en wat dit betekent. Daarna vertelde hij over de activiteiten van […]

apr 022019
 
Holwerd verwelkomt Hessel Meckema van Aylva

Afgelopen vrijdag vond in de Hervormde Willibrorduskerk te Holwerd de ceremonie plaats, waarbij de knielende beelden van Hessel Meckema van Aylva en zijn Oostenrijkse vrouw Elisabeth d’Althan werden onthuld. Weliswaar waren de beelden al enkele maanden geleden teruggekeerd, wat reeds door de dorpsgemeenschap was opgemerkt, maar nu vond het officiële […]

 Posted by at 17:28
mrt 202019
 
Nieuw oud lijkpad ontdekt in Dokkum

Onze meestersneuper Piet de Haan stuitte bij een van zijn archivalische ontdekkingstochten op een interessante vermelding. Het betrof een 16e eeuwse beschrijving van een lijkpad in de Dokkumer binnenstad, vlakbij het huidige Museum Dokkum. Hedentendage is er van het pad of lijkweg niets meer te zien (door verkaveling waarschijnlijk rond […]

 Posted by at 13:21
feb 022019
 
Zuco Dokkum brengt traditionele ambacht terug

Opening Zuivelcoöperatie Dokkum: Suvel mei in ferhaal Niemand applaudisseerde tijdens de opening van de kleinste Zuivelcoöperatie van Nederland. Niet vanwege het gebrek aan mensen of enthousiasme, maar op verzoek van dagvoorzitter en kok Reitse Spanninga. Hij vroeg de tweehonderd genodigden om rekening te houden met Annie136, de Fries-Bonte koe, en […]

jan 302019
 
Sneupers bij conferentie Begjinne mei Bewarje

Op 28 januari jl. organiseerde Museumfederatie Fryslân de conferentie Begjinne mei Bewarje in Sneek. De dag bestond uit sessies van erfgoeddeskundigen die verbonden zijn met het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). Namens het bestuur en de redactie woonden Haije Tolsma en Jacob Roep deze conferentie bij. Tijdens de sessies werden aantekeningen […]

jan 262019
 

Voor ons kleurrijke ledenblad De Sneuper zijn we regelmatig op zoek naar goede afbeeldingen van personen uit onze regio op schilderijen of hun naam/afbeelding op andere objecten. Soms krijgen we die van particulieren maar meestal moeten we ze uit museale collecties proberen te krijgen. Dat dit niet altijd even makkelijk […]

 Posted by at 09:00
jan 082019
 
Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!

Vooral eind 19e eeuw vond er een uitverkoop van Fries erfgoed plaats. Vele Friese states werden afgebroken en ook economische crises droegen er aan bij dat vele interieurs ofwel direct verloren gingen, ofwel via opkopers en emigranten naar elders verdwenen. Het aardige daarentegen is dat vele van deze stukken van […]

 Posted by at 08:32
jan 032019
 

Trouwe lezers van ons lijfblad De Sneuper zullen de meeste vondsten en andere lichtpuntjes van 2018 wel voorbij hebben zien komen op papier of via ons blog. Voor diegenen die wat minder bekend zijn met onze vereniging en de activiteiten, deel ik toch graag iets over de recente geschiedenis en […]

 Posted by at 08:30
dec 242018
 
Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken

De cover van het nieuwe jaarboek De Vrije Fries, deel 98, 2018 ziet er weer fris uit, verzorgd door de deels nieuwe redactie. Een groep mannen kijkt met belangstelling naar een Friese koe op de sawa’s van Nederlands-Indië en in een 18e eeuws interieur van de familie Van Sminia zien […]

dec 232018
 
Mysteries rond controversiële Dokkumer eindelijk ontrafeld

Onderzoeker van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland, Piet de Haan, heeft na lang puzzelen ontdekt bij welk pand in de Hoogstraat het spraakmakende uithangbord van de heer Johannes Hilarides zich in Dokkum bevond. Met een kenner van de Latijnse scholen in Friesland kwam hij er tevens achter dat Hilarides een eerste […]

dec 152018
 
De Sneuper 132, december 2018, met apothekersfamilies, galkoorts en Kollum

Het najaarsnummer van ons verenigingsblad De Sneuper, nummer 132, heeft als cover het interieur van een voormalige apotheek in het Doktershus in Stiens. In het omslagartikel verhaalt Lisette Meindersma, over de doopsgezinde (apothekers-)familie Posthuma en de gelieerde families Iest en Uurhaan. Vele foto’s en geschilderde portretten zijn in deze families […]

 Posted by at 09:59
nov 262018
 
Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog

Afgelopen week presenteerde ons lid Reinder Postma het nieuwe boek Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog. Wij mochten zijn toespraak gebruiken voor ons blog: Geachte aanwezigen, familie, vrienden, medewerkers aan het boek… van harte welkom bij onze boekpresentatie hier in Ee. Ee is een prachtig bewaard gebleven terpdorp. Het kent een […]

 Posted by at 11:25
nov 222018
 
Boekpresentatie van Elf Steden, 11 verhalen

Vanmiddag vond de boekpresentatie van ‘Elf Steden, 11 verhalen’ in de oude kerk in Schettens plaats. Een prachtige locatie waar eerder in mei dit jaar kolonel Schelte van Aysma (1578-1637) met militaire eer werd bijgezet. Hierover gaf sneuper André Buwalda als kerkrentmeester nog een introductie. Vervolgens werden verschillende anekdotes over […]