Ledendag voorjaar 2023 HVNF, 1 april te Anjum

 

Zaterdag 1 april 2023 kunt u alvast in de agenda noteren. Onze jaarlijkse ledendag zal gehouden worden op zaterdag 1 april (geen grap!) in de multifunctionele accommodatie ‘De Dobbe’ te Eanjum, Mûnebuorren 11. De inloop is vanaf 10.00 uur. Parkeren kan het beste buiten het dorpscentrum, want in het dorp […]

 Posted by at 23:46
nov 092022
 
Siderius de Granaet eindeluk in ut Dokkumers!

Vrijdag 4 november 2022 werd het  ‘jongesboek’ ‘Siderius, de Granaet’, geschreven door de bekende Friese volksschrijver Abe Brouwer opnieuw uitgebracht, maar nu eindelijk in het dialect van de stad waar het verhaal zich afspeelt. Het boek is in Friesland een echte klassieker, maar nu dus ook te lezen in het […]

 Posted by at 16:23
okt 262022
 

en Philips II moest een rentmeester verantwoording afleggen van de administratie van het domein Friesland. Deze rekeningen bevatten ook de namen van vele kopers en verkopers van onroerende goederen. R.S. Roorda publiceerde daarover: “Nammen fan keapers en ferkeapers út de rintmasterrekkens fan 1518-1575”. Hieronder voor de regio Noordoost Friesland interessante namen.

okt 252022
 

Thiemk Holdinga, 31 december 1472 In de bronnenpublicatie van Hans Mol en Garrelt Verhoeven worden Friese testamenten van voor 1550 getranscribeerd. In vervolg op het artikel over Wilco van Holdinga en zijn familie- en vriendennetwerk in De Sneuper 147 van september 2022, neem ik hierbij het 15e eeuwse testament van […]

 Posted by at 15:05
okt 222022
 
Leden HVNF kunnen online eigen genealogie bijhouden

Vele van onze leden zijn ooit begonnen met genealogie als hobby. Vaak nog met veel fotokopieën en vellen getypte en geprinte tekst. Sinds enkele jaren hebben we echter ook de mogelijkheid om, gekoppeld aan onze eigen verenigingswebsite HVNF.nl, online, uw genealogie bij te houden.Op de website staat 1 grote gezamenlijke […]

 Posted by at 20:33

De Kluizenaar van Wetsens, lezing

 

30 oktober  – De hearremyt fan Wetsens het verhaal van de kluizenaar Andrys Dykstra door mevrouw G. Dijkstra Vitus Wetsens > Activiteiten

 Posted by at 22:26
okt 042022
 

Op zaterdag 8 oktober 2022 vindt in Hegebeintum de najaarsledendag plaats van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland.De Ledendag start om 10 uur met bezoek aan het nieuwe Bezoekerscentrum Hegebeintum, en vervolgens de Terp fan de Takomst (Blije) en ook aan de kerk op de terp van Hegebeintum.Bij slecht weer wordt niet de Terp van […]

 Posted by at 18:54
okt 012022
 

Over de Dokkumer schilder Aldert Jacobs van der Poort (1771-1807) is nog vrij weinig gepubliceerd. Van een recente tentoonstelling in het Fries Landbouwmuseum hebben we een online foto-album gemaakt. Hiermee krijgt u een breed beeld van het werk van deze onderbelichte kunstschilder. Vooral zijn bewaard gebleven schetsboek geeft een aardig […]

 Posted by at 14:38
sep 172022
 

(Gepubliceerd in De Sneuper 147, september 2022, met verwijzing naar deze online versie, zonder illustraties, voor bronvermelding/eindnoten) Tijdens het inventariseren van de honderden Alba Amicorum met inscripties van Friezen (met name van voor 1700), viel mij een naam uit Noordoost-Friesland op. In ieder geval vijf inscripties (inmiddels 7, HZ) met […]

 Posted by at 10:40
sep 082022
 

Door Hilbert G. de VriesEén van de eerste dingen die je opvallen als je naar Schiermonnikoog reist, is het feit dat ertwee (bijna identieke) torens op het eiland staan. Bij mooi weer kun je dat vanaf Lauwersoogal zien!Veel mensen zullen zich afvragen wat dat voor torens zijn. Die ene, de […]

 Posted by at 16:52
sep 042022
 
Herdruk ‘Ontsnapt aan het bloedbad’ verschenen

De Stichting Historia Doccumensis heeft in samenwerking met de gemeente Noardeast-Fryslân het in 2015 verschenen boek ‘Ontsnapt aan het bloedbad’ opnieuw uitgegeven ter gelegenheid van de ‘Geboorte van Nederland – 1572’ die dit jaar herdacht wordt. Symposium Waalse Furie 1572 Het jaar 1572 is het begin van de ‘Geboorte van […]

 Posted by at 14:55
jun 092022
 
Huisnamen Dokkum terug in straatbeeld

Het Huisnamenproject is een actie om oude huisnamen met steun van de SOM [Stads Ontwikkelings Maatschappij] terug in het stadsbeeld van Dokkum te brengen. Wat zijn Huisnamen? In Dokkum werden de huisnummers pas rond 1805 ingevoerd. Straatnamen waren er wel maar ze kwamen lang niet overeen met de huidige straatnamen. […]

 Posted by at 12:30
mei 302022
 

De Sneuper 146, juni 2022 Haije Dijkstra, ‘Welke beroemde mannen heeft Dokkum opgeleverd?’ is één van de vragen in het  ‘Aardrijkskundig schoolboekje over de provincie Vriesland’ uit 1847. Bij het antwoord komen we interessante personen tegen: naast beroemde namen, zoals Gemma Frisius, Aldert Jacobs van der Poort en Lieuwe van […]

 Posted by at 19:39