Najaarsledenbijeenkomst 12 oktober 2019

 

Zoals in de Sneuper reeds is aangekondigd, zal onze najaarsledenbijeenkomst gehouden worden op 12 oktober 2019  in Zoutkamp.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.00 ontvangst met koffie en gebak bij Restaurant  “Aan de Haven”,  Reitdiepskade 20b  9974 PJ in Zoutkamp, In de omgeving is voldoende parkeergelegenheid. 

Aansluitend gaan we naar het visserijmuseum, dit is op loopafstand.
Om 13.00 uur hebben we een lunch met soep, broodjes en een kroket.

ca 14.00 uur is er een korte formele ledenvergadering. Wij dragen de heer Dick Bronk voor als nieuw bestuurslid. Hij is bereid de taak van penningmeester op zich te nemen. Dick Bronk komt uit Dokkum, woont reeds 11 jaar in onze regio, is actief als rondleider bij museum Dokkum en stadsgids. Hij heeft voldoende financiële ervaring om deze taak op zich te nemen. Namen van eventuele tegenkandidaten voor het bestuur kunnen tot aanvang van de ledenvergadering ingediend worden.

Na het formele deel houdt ons lid Anne Witteveen een lezing met filmbeelden over de afsluiting van het Lauwersmeer.

Na afloop is er nog de mogelijkheid voor een rondvaart door de haven. Dit laatste is evenwel op eigen gelegenheid.

U kunt zich aanmelden vóór 8 oktober bij:   kouweg@knid.nl.

De kosten voor deze dag zijn € 15,00 p.p.  U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL08RABO0177858141 tnv Hist Ver NO Friesland onder vermelding van uw naam en lidnummer. Zet u er even najaarsledendag bij?

Heeft u een museumkaart, neemt u deze dan mee?

We hopen op een gezellige dag

Het bestuur.

sep 122019
 
Lezingen in Sint Vituskerk Wetsens

Voor de feestelijke start van het nieuwe culturele en muzikale seizoen van de Sint Vituskerk Wetsens, wordt door Tresoar (Fries Historisch en Letterkundig Centrum te Leeuwarden) een gevarieerde lezing met beeld en geluid verzorgd in de sfeervolle omgeving van het 12e eeuwse kerkje bovenop de oude terp. Er is muzikale […]

 Posted by at 23:59
sep 102019
 
Ledendag zaterdag 12 oktober 2019 in Zoutkamp

Beste leden, Zoals in De Sneuper reeds is aangekondigd, zal onze najaarsledenbijeenkomst gehouden worden op zaterdag 12 oktober 2019 in Zoutkamp. Het programma ziet er als volgt uit: 10.00 uur: Ontvangst met koffie en gebak bij Restaurant “Aan de Haven”, Reitdiepskade 20b 9974 PJ in Zoutkamp, In de omgeving is […]

 Posted by at 22:33
aug 152019
 
Nieuw inzicht in vroegste geschiedenis Veenwouden

Veenwouden is een fusiedorp, ontstaan uit twee laat-middeleeuwse dorpjes: Eslawald en Sint Johanneswald. Deze dorpjes bestonden een paar eeuwen, totdat ze rond 1500 werden samengevoegd. Veenwouden telde toen zo’n tweehonderd inwoners. Over die twee voormalige dorpjes is het nodige geschreven, maar er blijven ook vragen liggen. Daarom vroeg ik enige […]

aug 032019
 
Rouwbord van Titia van Burmania onthuld

Op zaterdag 27 juli werd in de kerk van Westernijtsjerk bij Marrum de replica van het rouwbord van Titia van Burmania onthuld. Het rouwbord bleef bewaard en is in bezit van het Fries Museum. Het ruitvormige bord is echter in te kwetsbare staat om uitgeleend te worden waarop besloten wer […]

 Posted by at 11:09
aug 022019
 
Korenmolen De Hoop in Dokkum 170 jaar

door Warner B. Banga Korenmolen De Hoop is jarig: op 1 augustus 2019 vierde hij zijn 170-ste verjaardag. Hoewel deze hoogbejaarde wiekendrager allang met pensioen is, draaien zijn wieken nog regelmatig hun rondjes dankzij een groepje vrijwillige molenaars. Een terugblik op 170 jaar leven-van-de-wind Molenstad Dokkum Dokkum is een echte […]

 Posted by at 22:00
jul 192019
 
Archeologische vondst in Ee uit tijd van Bonifatius

Bij rioleringswerkzaamheden op de terp van Ee is een bijzondere slijp – wetsteen uit de vroege middeleeuwen gevonden. Archeoloog André Pleszynski van MUG Ingenieursbureau uit Leek, die de werkzaamheden archeologisch begeleidt, vond gisteren het 18 cm lange natuurstenen werktuig in de Lytse Loane.   In een lang verleden ontbraken wet- en […]

 Posted by at 20:42
jul 182019
 
Online krantendatabases en tyfusepidemie in Anjum

Gebruikt u wel eens Historische Krantendatabases? De bekendsten zijn Delpher en De Krant van Toen. Soms geeft Archieven.nl resultaten die de anderen niet geven. Deze startpagina kan ook helpen. Twee weken geleden deed de redactie van 11 en 30 een oproep via Facebook. Dit tijdschrift van NVG afdeling Friesland vraagt […]

jul 172019
 
Onthulling replica rouwbord Titia van Burmania

Op zaterdag 27 juli wordt in de kerk van Westernijtsjerk bij Marrum een replica van het rouwbord van Titia van Burmania onthuld. Titia van Burmania was getrouwd met Binnert Heringa van Grovestins, die 17 jaar grietman van Ferwerderadeel is geweest. Ze woonden in het destijds naast de kerk gelegen Jeppemastate. […]

 Posted by at 09:40
jun 292019
 
Betrokkenen Kollumer Oproer van zeer divers pluimage

Onze leden hebben inmiddels uitgebreid kennis kunnen nemen van De Sneuper 134, het themanummer over het Kollumer Oproer van 1797 en Salomon Levy. Daarmee zou de indruk gewekt kunnen worden dat vooral mensen uit De Westereen en Kollum deelnamen aan dit oproer. Niets is minder waar. Kijkt u bijvoorbeeld eens […]

 Posted by at 16:02
mei 212019
 
Beeld van Titus opgepoetst door maker Natasja Bennink

Speciaal voor de première van TITUS is het moderne standbeeld van Titus Brandsma in het park bij de Bonifatiuskapel in Dokkum helemaal opgepoetst en in de was gezet. In 2004 is de moderne bronzen sculptuur van Titus Brandsma door beeldhouwster Natasja Bennink gemaakt in opdracht van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Betekenis […]

 Posted by at 15:10
mei 112019
 
Afscheid Ihno Dragt van Museum Dokkum

Vrijdagmiddag 10 mei 2019 nam museumdirecteur Ihno Dragt, van museum Dokkum en museum Fiskershúske in Moddergat, afscheid vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In de grote zaal van de IJsherberg in Dokkum waren vele vrijwilligers en andere genodigden bijeengekomen voor de nodige toespraken en het handen schudden met de […]

 Posted by at 15:56
mei 062019
 
Saken van Staet en Oorlogh

Saken van Staet en Oorlogh Sean Hannan 3 mei – 19 juni 2019 In mei en juni verwelkomt Kunsthuis SYB de Nederlands-Ierse kunstenaar Sean Hannan. In Beetsterzwaag wil hij zich verdiepen in de omstreden 17e eeuwse diplomaat, geschiedschrijver en publicist, Lieuwe van Aitzema. Op 16 maart 2016, een maand voor […]

 Posted by at 17:21
apr 162019
 
Verslag ledendag Schiermonnikoog, april 2019

In alle vroegte vertrokken zo’n 50 leden van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland vanaf Lauwersoog met de veerboot naar Schiermonnikoog. Het was waterig koud op deze 13 april en zelfs sneeuwbuien teisterden het veer tijdens de overtocht. Gelukkig was het binnen warm en droog en werden de eerste nieuwtjes uitgewisseld. Bij […]

 Posted by at 10:54

Ledendag voorjaar 2019, Schiermonnikoog

 

De ledenvergadering van HVNF zal op Schiermonnikoog plaatsvinden. Om de boot te reserveren, is aanmelden van tevoren vereist. U kunt zich aanmelden via keatsbuorren@knid.nl tot 8 april. De kosten voor deze dag zijn 22,50 euro (all in) en deze dient u over te maken vóór 8 april naar IBAN: NL08 RABO 0177 […]

apr 042019
 
Overhandiging HVNF-herindelingsmok aan gemeenteraad Noardeast-Fryslân

Vanavond werd een herindelingsmok van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland aan de gemeenteraadsleden van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân overhandigd. Eerst was onze voorzitter Haije Talsma aan het woord. Hij vertelde hoe de gemeente NEF aan haar nieuwe wapen was gekomen en wat dit betekent. Daarna vertelde hij over de activiteiten van […]

apr 022019
 
Holwerd verwelkomt Hessel Meckema van Aylva

Afgelopen vrijdag vond in de Hervormde Willibrorduskerk te Holwerd de ceremonie plaats, waarbij de knielende beelden van Hessel Meckema van Aylva en zijn Oostenrijkse vrouw Elisabeth d’Althan werden onthuld. Weliswaar waren de beelden al enkele maanden geleden teruggekeerd, wat reeds door de dorpsgemeenschap was opgemerkt, maar nu vond het officiële […]

 Posted by at 17:28
mrt 202019
 
Nieuw oud lijkpad ontdekt in Dokkum

Onze meestersneuper Piet de Haan stuitte bij een van zijn archivalische ontdekkingstochten op een interessante vermelding. Het betrof een 16e eeuwse beschrijving van een lijkpad in de Dokkumer binnenstad, vlakbij het huidige Museum Dokkum. Hedentendage is er van het pad of lijkweg niets meer te zien (door verkaveling waarschijnlijk rond […]

 Posted by at 13:21