Hans, auteur op Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Stichting Erfskip Terpdoarpen integreert in HVNF.nl
 2. Artisante an de Syl
 3. De Sneuper 138, juni 2020, met Spaanse Griep, 75 jaar vrijheid en opvallende geneagrammen
 4. Vlasroute dit jaar vernieuwd en coronaproof
 5. Bijnamen in manuscript vroedvrouw Schrader
 6. De hond in de pot, of in de doofpot?
 7. De oorlog een gezicht gegeven: Westdongeradeel, Deel 5
 8. Apothekerswinkel an de Syl
 9. Hartje Dokkum
 10. Ledendag 18 april 2020 gaat NIET door
 11. De Sneuper 137, maart 2020, met Foeke Sjoerds, Van Aylva, oorlogen en Ponga
 12. Ledenvergadering zaterdag 18 april 2020 in Dokkum
 13. Oudste Stadsraadhuis van Dokkum in pand Artisante
 14. Driedelige lezingenserie over rampen en reddingen in het Noordelijk Scheepvaartmuseum
 15. Alle Sonttolregisters online: een monsterklus voltooid
 16. Vaartzicht in Oudwoude
 17. Raadsleden krijgen Frysk bûsboekje
 18. Historisch plaatjesalbum van Noordoost-Friesland aangeboden aan burgemeester Kramer
 19. Brieven, foto’s en albums Fries Museum passen beter in Tresoar
 20. De Vrije Fries 2019 met Vegelin, Jonathan Israel en Culturele Hoofdstad
 21. De Sneuper 136, december 2019, met Hannema, Van Collem, Sjuxma en mooie vondsten
 22. Nieuw boek: Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945
 23. De Sneuper 135, september 2019, met Titia, Camphuysen en een lugubere vondst
 24. Maakt Transkribus van paleografie straks paleomagie?
 25. Een uitstapje naar Groningen – Ledendag 12 oktober in Zoutkamp
 26. Noflike middei mei Tresoar yn Wetsens
 27. Gevelsteen uit 1613 weer terug naar geboortehuis Foeke Sjoerds
 28. Lezingen in Sint Vituskerk Wetsens
 29. Ledendag zaterdag 12 oktober 2019 in Zoutkamp
 30. Rouwbord van Titia van Burmania onthuld
 31. Korenmolen De Hoop in Dokkum 170 jaar
 32. Archeologische vondst in Ee uit tijd van Bonifatius
 33. Onthulling replica rouwbord Titia van Burmania
 34. Betrokkenen Kollumer Oproer van zeer divers pluimage
 35. De Sneuper 134, juni 2019, Kollumer Oproer, themanummer Salomon Levy
 36. Beeld van Titus opgepoetst door maker Natasja Bennink
 37. Afscheid Ihno Dragt van Museum Dokkum
 38. Saken van Staet en Oorlogh
 39. Verslag ledendag Schiermonnikoog, april 2019
 40. Holwerd verwelkomt Hessel Meckema van Aylva
 41. Nieuw oud lijkpad ontdekt in Dokkum
 42. De Sneuper 133, maart 2019, met smederij Kiestra, Vondelpark en Meckema
 43. Fries erfgoed online: nog steeds zoekende
 44. Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!
 45. Terugblik 2018 en vooruitblik 2019
 46. Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken
 47. Mysteries rond controversiële Dokkumer eindelijk ontrafeld
 48. De Sneuper 132, december 2018, met apothekersfamilies, galkoorts en Kollum
 49. Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog
 50. Dokkumer rococo interieur na meer dan eeuw terug uit Paleis Het Loo
 51. Dokkumer tijdmachine als pionier voor Hisgis project
 52. Verslag ledendag HVNF op zaterdag 6 oktober 2018 te Nuis
 53. Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer
 54. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 55. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 56. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 57. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 58. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 59. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 60. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 61. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 62. De Witte Papoea uit Wierum
 63. De Witte Papoea uit Wierum
 64. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 65. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 66. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 67. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 68. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 69. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 70. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 71. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 72. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 73. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 74. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 75. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 76. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 77. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 78. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 79. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 80. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 81. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 82. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 83. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 84. Expositie De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk
 85. Honderden liefdesbrieven van Jaap Broersma (93) naar Tresoar
 86. Presentatie en namenindex Dokkumer Bierboek
 87. Dokkumers in oud fotoboek fotograaf Fuchs
 88. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 89. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 90. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 91. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 92. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 93. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 94. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 95. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 96. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 97. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 98. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 99. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 100. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 101. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 102. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 103. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 104. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 105. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 106. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 107. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 108. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 109. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 110. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 111. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 112. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 113. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 114. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 115. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 116. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 117. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 118. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 119. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 120. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 121. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 122. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 123. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 124. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 125. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 126. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 127. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 128. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 129. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 130. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 131. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 132. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 133. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 134. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 135. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 136. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 137. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 138. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 139. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 140. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 141. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 142. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 143. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 144. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 145. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 146. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 147. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 148. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 149. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 150. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 151. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 152. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 153. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 154. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 155. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 156. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 157. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 158. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 159. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 160. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 161. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 162. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 163. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 164. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 165. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 166. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 167. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 168. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 169. Waddencanon
 170. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 171. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 172. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 173. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 174. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 175. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 176. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 177. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 178. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 179. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 180. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 181. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 182. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 183. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 184. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 185. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 186. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 187. Sarcofagen in Friesland
 188. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 189. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 190. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 191. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 192. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 193. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 194. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 195. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 196. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 197. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 198. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 199. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 200. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 201. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 202. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 203. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 204. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 205. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 206. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 207. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 208. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 209. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 210. Stemmen op 3D project Dokkum
 211. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 212. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 213. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 214. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 215. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 216. Vernieuwde website Fryske Akademy
 217. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 218. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 219. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 220. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 221. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 222. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 223. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 224. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 225. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 226. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 227. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 228. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 229. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 230. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 231. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 232. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 233. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 234. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 235. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 236. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 237. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 238. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 239. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 240. Van snik naar smak
 241. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 242. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 243. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 244. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 245. Frysk nu bijna in Google Translate
 246. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 247. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 248. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 249. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 250. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 251. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 252. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 253. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 254. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 255. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 256. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 257. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 258. Bonifatiusjaar 2016
 259. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 260. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 261. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 262. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 263. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 264. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 265. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 266. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 267. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 268. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 269. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 270. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 271. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 272. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 273. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 274. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 275. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 276. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 277. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 278. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 279. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 280. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 281. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 282. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 283. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 284. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 285. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 286. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 287. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 288. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 289. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 290. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 291. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 292. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 293. Boerenbloed zet aan tot denken
 294. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 295. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 296. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 297. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 298. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 299. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 300. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 301. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 302. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 303. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 304. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 305. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 306. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 307. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 308. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 309. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 310. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 311. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 312. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 313. Dokkum, bolwerk van het noorden
 314. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 315. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 316. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 317. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 318. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 319. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 320. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 321. Najaars-ledendag 24 oktober 2015 op Ameland
 322. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 323. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 324. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 325. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 326. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 327. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 328. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 329. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 330. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 331. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 332. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 333. Kennis delen waar het kan
 334. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 335. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 336. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 337. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 338. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 339. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 340. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 341. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 342. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 343. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 344. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 345. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 346. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 347. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 348. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 349. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 350. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 351. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 352. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 353. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 354. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 355. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 356. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 357. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 358. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 359. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 360. It Beaken van de Fryske Akademy
 361. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 362. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 363. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 364. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 365. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 366. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 367. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 368. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 369. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 370. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 371. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 372. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 373. De Franse kazerne te Anjum
 374. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 375. Friese dame Baard in Indiaas museum
 376. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 377. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 378. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 379. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 380. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 381. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 382. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 383. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 384. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 385. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 386. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 387. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 388. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 389. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 390. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 391. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 392. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 393. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 394. Boek over Nes laat het verleden herleven
 395. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 396. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 397. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 398. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 399. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 400. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 401. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 402. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 403. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 404. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 405. Zomereinde in Bears
 406. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 407. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 408. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 409. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 410. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 411. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 412. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 413. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 414. Fulda vol van Bonifatius
 415. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 416. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 417. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 418. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 419. Voornamen in Noordoost Friesland
 420. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 421. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 422. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 423. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 424. 11en30 en geneagrammen
 425. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 426. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 427. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 428. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 429. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 430. Mummies en aardappels uit Friesland
 431. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 432. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 433. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 434. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 435. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 436. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 437. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 438. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 439. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 440. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 441. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 442. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 443. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 444. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 445. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 446. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 447. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 448. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 449. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 450. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 451. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 452. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 453. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 454. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 455. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 456. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 457. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 458. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 459. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 460. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 461. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 462. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 463. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 464. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 465. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 466. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 467. 11en30 met themanummer Rampen
 468. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 469. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 470. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 471. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 472. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 473. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 474. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 475. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 476. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 477. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 478. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 479. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 480. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 481. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 482. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 483. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 484. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 485. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 486. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 487. Heraldische databank CBG online
 488. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 489. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 490. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 491. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 492. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 493. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 494. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 495. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 496. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 497. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 498. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 499. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 500. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 501. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 502. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 503. Beneficiaal digitaal!
 504. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 505. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 506. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 507. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 508. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 509. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 510. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 511. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 512. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 513. Foudgumse school in opmars
 514. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 515. Boekhouding VOC nader ontsloten
 516. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 517. Sneuper 111 met focus op Ameland
 518. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 519. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 520. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 521. Historische topografie en cartografie in Friesland
 522. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 523. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 524. Friese familiedag
 525. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 526. Op de Praatstoel 2 met oral history bestellen
 527. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 528. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 529. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 530. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 531. Het beroep Rustmeester
 532. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 533. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 534. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 535. 11en30 juli 2013
 536. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 537. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 538. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 539. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 540. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 541. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 542. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 543. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 544. Familie van tien of meer generaties terug
 545. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 546. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 547. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 548. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 549. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 550. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 551. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 552. Vele Handen of een enkele hand
 553. De oudste kaart van Dokkum?
 554. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 555. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 556. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 557. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 558. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 559. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 560. ANBI-status. En dan?
 561. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 562. 11en30 april 2013
 563. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 564. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 565. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 566. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 567. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 568. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 569. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 570. Napoleons douane bureau te Dockum
 571. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 572. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 573. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 574. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 575. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 576. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 577. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 578. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 579. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 580. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 581. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 582. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 583. Samen staan we sterk, zeker op zee
 584. Kozakken in Noordoost Friesland, 1813
 585. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 586. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 587. Historia Doccumensis boort in het verleden
 588. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 589. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 590. 11en30 over Mobiele Friezen
 591. Sneupen in de kerstvakantie
 592. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 593. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 594. Blad Genealogie van CBG december 2012
 595. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 596. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 597. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 598. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 599. Waterschapsarchieven en Tresoar
 600. Fryslan special over Friese Zeevaart
 601. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 602. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 603. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 604. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 605. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 606. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 607. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 608. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 609. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 610. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 611. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 612. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 613. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 614. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 615. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 616. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 617. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 618. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 619. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 620. Suggesties voor de Fryske Akademy
 621. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 622. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 623. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 624. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 625. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 626. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 627. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 628. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 629. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 630. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 631. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 632. Kan Google het Frysk redden?
 633. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 634. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 635. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 636. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 637. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 638. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 639. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 640. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 641. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 642. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 643. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 644. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 645. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 646. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 647. De paus en de Dokkumer kloostermop
 648. Elisabeth de Flines, Tussen Amsterdam en Dokkum
 649. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 650. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 651. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 652. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 653. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 654. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 655. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 656. De familie Lodeizen te Dokkum
 657. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 658. Heeft u nog diskettes?
 659. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 660. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 661. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 662. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 663. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 664. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 665. Friezen in de online Militieregisters
 666. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 667. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 668. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 669. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 670. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 671. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 672. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 673. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 674. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 675. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 676. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 677. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 678. Biografie van Iman Falck
 679. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 680. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 681. Zeeslag bij Gibraltar, 25 april 1607
 682. Scans DTB Ee en Engwierum online
 683. Het gemeentebestuur van Ameland loog!
 684. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 685. Brief van commandeur Hidde Dirks Kat aan zijn vrouw in 1778 vanuit Straat Davis
 686. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 687. Boek Vier Eeuwen Kingma in de Oostergo
 688. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 689. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 690. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 691. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 692. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 693. Dokkum in wintertooi
 694. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 695. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 696. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 697. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 698. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 699. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 700. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 701. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 702. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 703. Werelate en Noordoost-Friesland online
 704. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 705. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 706. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 707. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 708. Op naar de 500 leden
 709. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 710. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 711. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 712. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 713. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 714. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 715. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 716. Scheepsmodellen in Friese kerken
 717. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 718. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 719. C.G. Schrader’s Memory Boeck van de Vrouwens
 720. Kollum c.a. 1960
 721. Elfstedentocht 1963
 722. Redding van de paarden bij Marrum, 3 november 2006
 723. Ledendag najaar 2007. Kerk en toren Rinsumageest.
 724. Het schilderij van Albert Talsma/ Tolsma uit Burdaard
 725. Oer de Seedyk, Requiem voor de vissers van Paesens-Moddergat
 726. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 727. Herdenking Ramp Paesens-Moddergat 1883
 728. De opfiering fen Fryske trou te Dokkum ter gelegenheid van de winkelweek 1923
 729. Film De Schaduw van Bonifatius
 730. Oude films NFLS, NTM en Dokkum rond 1927
 731. Nederlands Hervormde Kerk Veenwouden
 732. Hellinghus Dokkum
 733. Ledendag voorjaar 2010. Openluchtmuseum De Sukerei, Damwoude, uitleg bij Waldhuskes
 734. Blog Historische Verening Noordoost Friesland op iPad
 735. Ledendag najaar 2011. Voordrachten Hilda Bouta en Haije Talsma in kerk Ternaard
 736. Ledendag voorjaar 2009. Bezoek aan de Schierstins in Veenwouden
 737. Ledendag najaar 2008. Kerk van Ee, Rondleiding door Douwe Zwart
 738. Melkfabriek Freia Veenwouden, cultureel erfgoed
 739. Vlasmuseum Braakhok te Ee
 740. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 741. De galg van Ezumazijl
 742. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 743. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 744. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 745. Vele handen maken licht archiefwerk
 746. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 747. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 748. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 749. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 750. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 751. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 752. Saapke Goslings en de merklap
 753. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 754. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 755. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 756. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 757. Schatzoeken in museumcollecties
 758. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 759. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 760. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 761. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 762. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 763. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 764. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 765. Dokkum digitaal
 766. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 767. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 768. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 769. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 770. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 771. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 772. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 773. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 774. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 775. VOC-database bron voor vele verhalen
 776. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 777. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 778. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 779. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 780. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 781. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 782. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 783. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 784. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 785. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 786. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 787. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 788. Zoeken in Google boeken
 789. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 790. Met de bus op de sneup door Friesland
 791. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 792. Zeepaard in Moddergat
 793. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 794. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 795. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 796. Boek historisch reddingstation Moddergat
 797. iPad app Markant Friesland musea live
 798. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 799. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 800. Geboren in 1811 in Friesland
 801. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 802. Dwaande in Noordoost Friesland
 803. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 804. Muntschatten in collectie Fries Museum
 805. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 806. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 807. Maritieme historici actief bijeen
 808. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 809. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 810. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 811. Oude kaart Noordoost Friesland
 812. Rijdende en varende historie in Dokkum
 813. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 814. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 815. Amelander historie aan zee
 816. Sonttolproject naar volgende fase
 817. Collectie Fries Museum in online database
 818. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 819. Amelander historie online
 820. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 821. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 822. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 823. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 824. Baron Van Sytzama
 825. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 826. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 827. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 828. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 829. Meine Tosk
 830. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 831. URL verkorten met Lyt.sr
 832. Meer historie op de proppen
 833. Walvisstrandingen toen en nu
 834. Film De schaduw van Bonifatius
 835. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 836. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 837. Proppen oud papier als historische bron
 838. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 839. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 840. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 841. Buurtschap De Oere te Moddergat
 842. Fiskershuske en VPRO
 843. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 844. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 845. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 846. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 847. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 848. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 849. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 850. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 851. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 852. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 853. De Sneuper als social magazine op de iPad
 854. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 855. Friezen in het leger van Napoleon
 856. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 857. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 858. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 859. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 860. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 861. De Slag in de Sont, 1658
 862. Maritiem digitaal vernieuwd
 863. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 864. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 865. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 866. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 867. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 868. Registres Civiques Friesland online
 869. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 870. Ons verenigingswapen
 871. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 872. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 873. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 874. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 875. Diaconieboeken als genealogische bron
 876. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 877. Geheim van Tolsum: website en boek
 878. Sneuper 99 van december 2010
 879. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 880. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 881. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 882. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 883. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 884. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 885. Moddergat in de picture
 886. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 887. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 888. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 889. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 890. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 891. WL3 als scheepsmodel
 892. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 893. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 894. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 895. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 896. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 897. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 898. Hallumer grafstenen blootgelegd
 899. Gevoel voor tijd
 900. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 901. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 902. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 903. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 904. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 905. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 906. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 907. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 908. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 909. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 910. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 911. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 912. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 913. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 914. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 915. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 916. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 917. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 918. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 919. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 920. Historische wandkaarten online
 921. Noorderbreedte inspireert tot debat
 922. Oplage Sneuper naar 480
 923. Friezen als slaven in Barbarije
 924. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 925. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 926. Friese oorlogsdagboeken online
 927. Leven van de wind
 928. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 929. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 930. Veroordeeld in Friesland
 931. Fries in India in Martena museum
 932. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 933. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 934. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 935. Archief Letterhoeke Tresoar
 936. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 937. Bitri scooters uit Dokkum
 938. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 939. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 940. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 941. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 942. Een indiaan in Anjum
 943. Familysearch met scans
 944. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 945. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 946. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 947. De murd van Piet de Haan
 948. Open Kampioenschap Paleografie online
 949. Familie-archivaris worden
 950. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 951. Waddenwandelen
 952. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 953. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 954. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 955. De zin van het delen
 956. Oerboeren in de Friese Wouden
 957. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 958. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 959. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 960. Nieuwe online maritieme bronnen
 961. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 962. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 963. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 964. Alde Fryske Tsjerken jarig
 965. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 966. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 967. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 968. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 969. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 970. Vrienden van De Sukerei
 971. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 972. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 973. Molenweekend Dongeradeel
 974. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 975. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 976. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 977. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 978. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 979. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 980. Verkoop bij brandende keerse
 981. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 982. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 983. Kerfstokjes van onze voorouders
 984. Collaterale Successie in Friesland
 985. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 986. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 987. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 988. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 989. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 990. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 991. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 992. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 993. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 994. Fryske Wikipedia
 995. De oorlog een gezicht gegeven
 996. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 997. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 998. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 999. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 1000. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 1001. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 1002. Wüst walst woest naar winst
 1003. Maak kennis met de Sneuper
 1004. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 1005. Sluiproutes Tresoar databases
 1006. Zoekplaatjes Friesland
 1007. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 1008. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 1009. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 1010. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 1011. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 1012. Lidmatenboeken Dantumawoude
 1013. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 1014. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 1015. Friezen in de VOC
 1016. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 1017. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 1018. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 1019. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 1020. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 1021. Lezingen in Friesland en online
 1022. Dokkum in Google Streetview
 1023. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 1024. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 1025. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 1026. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 1027. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 1028. Schaatswedstrijden te Dokkum
 1029. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 1030. Guur weer door de eeuwen heen
 1031. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 1032. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 1033. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 1034. Historische boekpresentaties
 1035. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 1036. Dockumer Roem verhuurt historie
 1037. Luisteren naar dialecten
 1038. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 1039. Kolonistendag druk bezocht
 1040. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 1041. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 1042. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 1043. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 1044. Sonttol registers 1557-1850 online
 1045. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 1046. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 1047. Collectie Pieter Nieuwland online
 1048. Kerk van de Friezen in Rome
 1049. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 1050. Klokmakers te Dokkum
 1051. Letterhoeke Tresoar online
 1052. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 1053. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 1054. Aankondiging boek Munnekezijl
 1055. Sneuper september luidt najaar in
 1056. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 1057. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 1058. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 1059. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 1060. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 1061. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 1062. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 1063. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 1064. Terug in de tijd
 1065. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 1066. In het blauwe licht van God
 1067. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 1068. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 1069. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 1070. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 1071. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 1072. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 1073. De Sneuper in vernieuwd jasje
 1074. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 1075. Oude brieven blijven boeien
 1076. Volgens Bartjens
 1077. Verborgen online pareltjes
 1078. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 1079. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 1080. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 1081. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 1082. Het testament van Pieter Stuyvesant
 1083. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 1084. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 1085. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 1086. Meten en weten met Gemma Frisius
 1087. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 1088. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 1089. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 1090. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 1091. Historie Klooster Claerkamp online
 1092. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1093. Zoekplaatjes
 1094. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1095. Een Fries en een Mohawk
 1096. Fluitschip op bodem Oostzee
 1097. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1098. Frederick Philipse revisited
 1099. Genealogie Duitse voorouders
 1100. Frederick Philipse en historische onzin
 1101. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1102. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1103. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1104. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1105. Tips voor het weekend
 1106. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1107. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1108. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1109. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1110. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1111. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1112. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1113. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1114. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1115. Friezen in het kielzog van Hudson
 1116. Criminele rolboeken Tresoar online
 1117. Friezen in West-Afrika in 1715
 1118. Visboek van Adriaen Coenen
 1119. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1120. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1121. Friezen op Ceylon
 1122. Het gaat om verhalen
 1123. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1124. Friese goud- en zilversmeden
 1125. Oude Friese adel en aanverwante families
 1126. De sprekende kaart
 1127. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1128. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1129. De botten van Descartes en Camphuysen
 1130. Transcripties van oude boeken online
 1131. Fryslan in de war
 1132. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1133. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1134. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1135. Boek: Zeedijken in het noorden
 1136. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1137. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1138. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1139. Tresoor in de uitverkoop
 1140. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1141. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1142. Mooie vondst in streekarchief
 1143. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1144. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1145. Zonen van Adam in Nederland
 1146. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1147. Eeuwelingen in Friesland
 1148. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1149. Wandelen door Groningen van 1637
 1150. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1151. Friese brieven in Amsterdam
 1152. Canon van Friesland gepresenteerd
 1153. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1154. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1155. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1156. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1157. Katholiek Dokkum online in beeld
 1158. In het blauwe licht van God
 1159. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1160. Friezen op Spitsbergen 2
 1161. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1162. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1163. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1164. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1165. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1166. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1167. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1168. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1169. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1170. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1171. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1172. Friezen op Spitsbergen
 1173. Friezen in Denemarken
 1174. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1175. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1176. De Friese academie
 1177. Fries boek: Achter de skêrm
 1178. Archief van het web en alerting services
 1179. Friese admiraal terug in Dokkum
 1180. De Hellinga’s en aanverwante families
 1181. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1182. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1183. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1184. Duitse muts van kant
 1185. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1186. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1187. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1188. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1189. Friese Alba Amicorum
 1190. Gone fishing
 1191. Digitale archivarissen
 1192. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1193. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1194. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1195. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1196. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1197. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1198. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1199. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1200. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1201. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1202. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1203. Genealogische en historische blogs
 1204. Historische architectuur
 1205. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1206. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1207. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1208. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1209. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1210. Doopsgezinden in Friesland
 1211. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1212. Nederlandse liederen van vroeger
 1213. Friese bronnen van voor 1600
 1214. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1215. Musea in Noordoost Friesland
 1216. Stamt u ook af van zwervers?
 1217. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1218. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1219. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1220. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1221. Crimineel interessant
 1222. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1223. Cursus Oud Schrift via internet
 1224. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1225. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1226. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1227. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1228. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1229. Genealogische en historische podcasts
 1230. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1231. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1232. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1233. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1234. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1235. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1236. Genealogische programma’s op een rijtje
 1237. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1238. Cartografie Noordoost Friesland
 1239. Voorouders die militair waren ?
 1240. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1241. Oude boeken online via Google Books
 1242. Friese dagboeken
 1243. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1244. Reinicus Siersma 1704-1757
 1245. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1246. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1247. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1248. Sneupers bloggen
 1249. Munnekezijl dorpsfilm 1952
 1250. Ledendag najaar 2006. Molen van Anjum
 1251. Jan Hendrick Jarichs van der Ley (1565-1639), een onbekend genie uit Dokkum
 1252. Silhouetportretten van Dokkumer notabelen
 1253. Oene Ramsneus, Sijtse Jochums, Pytter Lieuwma en Ate Sjolles (in dagboek Catharina Schrader)
 1254. Gedenkstenen in kelder van gemaal te Ezumazijl
 1255. De voorvaderen van Pieter Stuyvesant kwamen uit Dokkum
 1256. De Anjumer schoolmeester moest te pronk staan, 1526
 1257. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 1258. Johannes Fockema
 1259. Dokkumer werd het gezicht ontnomen
 1260. Dominee Brunsvelt in de problemen
 1261. Brief van Hotse van Sinderen in 1753 van Dokkum naar New Amsterdam (New York)