Hans, auteur op Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. De rode winkel van Wopke en Ym Postuma (1954-1985)
 2. De Sneuper 139, september 2020, met Schiermonnikoog, stins, kerkklokken en postschippers
 3. De swarte winkel
 4. Mededeling voor leden mbt najaarsvergadering 2020
 5. Dames-modemagazijn Van Erp (1905-1919)
 6. Genealogische publicaties Noordoost-Friesland
 7. Stichting Erfskip Terpdoarpen integreert in HVNF.nl
 8. Artisante an de Syl
 9. De Sneuper 138, juni 2020, met Spaanse Griep, 75 jaar vrijheid en opvallende geneagrammen
 10. Vlasroute dit jaar vernieuwd en coronaproof
 11. Bijnamen in manuscript vroedvrouw Schrader
 12. De hond in de pot, of in de doofpot?
 13. De oorlog een gezicht gegeven: Westdongeradeel, Deel 5
 14. Apothekerswinkel an de Syl
 15. Hartje Dokkum
 16. Ledendag 18 april 2020 gaat NIET door
 17. De Sneuper 137, maart 2020, met Foeke Sjoerds, Van Aylva, oorlogen en Ponga
 18. Ledenvergadering zaterdag 18 april 2020 in Dokkum
 19. Oudste Stadsraadhuis van Dokkum in pand Artisante
 20. Driedelige lezingenserie over rampen en reddingen in het Noordelijk Scheepvaartmuseum
 21. Alle Sonttolregisters online: een monsterklus voltooid
 22. Vaartzicht in Oudwoude
 23. Raadsleden krijgen Frysk bûsboekje
 24. Historisch plaatjesalbum van Noordoost-Friesland aangeboden aan burgemeester Kramer
 25. Brieven, foto’s en albums Fries Museum passen beter in Tresoar
 26. De Vrije Fries 2019 met Vegelin, Jonathan Israel en Culturele Hoofdstad
 27. De Sneuper 136, december 2019, met Hannema, Van Collem, Sjuxma en mooie vondsten
 28. Nieuw boek: Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945
 29. De Sneuper 135, september 2019, met Titia, Camphuysen en een lugubere vondst
 30. Maakt Transkribus van paleografie straks paleomagie?
 31. Een uitstapje naar Groningen – Ledendag 12 oktober in Zoutkamp
 32. Noflike middei mei Tresoar yn Wetsens
 33. Gevelsteen uit 1613 weer terug naar geboortehuis Foeke Sjoerds
 34. Lezingen in Sint Vituskerk Wetsens
 35. Ledendag zaterdag 12 oktober 2019 in Zoutkamp
 36. Rouwbord van Titia van Burmania onthuld
 37. Korenmolen De Hoop in Dokkum 170 jaar
 38. Archeologische vondst in Ee uit tijd van Bonifatius
 39. Onthulling replica rouwbord Titia van Burmania
 40. Betrokkenen Kollumer Oproer van zeer divers pluimage
 41. De Sneuper 134, juni 2019, Kollumer Oproer, themanummer Salomon Levy
 42. Beeld van Titus opgepoetst door maker Natasja Bennink
 43. Afscheid Ihno Dragt van Museum Dokkum
 44. Saken van Staet en Oorlogh
 45. Verslag ledendag Schiermonnikoog, april 2019
 46. Holwerd verwelkomt Hessel Meckema van Aylva
 47. Nieuw oud lijkpad ontdekt in Dokkum
 48. De Sneuper 133, maart 2019, met smederij Kiestra, Vondelpark en Meckema
 49. Fries erfgoed online: nog steeds zoekende
 50. Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!
 51. Terugblik 2018 en vooruitblik 2019
 52. Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken
 53. Mysteries rond controversiële Dokkumer eindelijk ontrafeld
 54. De Sneuper 132, december 2018, met apothekersfamilies, galkoorts en Kollum
 55. Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog
 56. Dokkumer rococo interieur na meer dan eeuw terug uit Paleis Het Loo
 57. Dokkumer tijdmachine als pionier voor Hisgis project
 58. Verslag ledendag HVNF op zaterdag 6 oktober 2018 te Nuis
 59. Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer
 60. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 61. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 62. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 63. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 64. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 65. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 66. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 67. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 68. De Witte Papoea uit Wierum
 69. De Witte Papoea uit Wierum
 70. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 71. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 72. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 73. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 74. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 75. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 76. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 77. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 78. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 79. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 80. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 81. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 82. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 83. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 84. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 85. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 86. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 87. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 88. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 89. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 90. Expositie De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk
 91. Honderden liefdesbrieven van Jaap Broersma (93) naar Tresoar
 92. Presentatie en namenindex Dokkumer Bierboek
 93. Dokkumers in oud fotoboek fotograaf Fuchs
 94. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 95. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 96. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 97. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 98. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 99. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 100. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 101. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 102. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 103. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 104. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 105. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 106. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 107. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 108. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 109. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 110. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 111. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 112. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 113. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 114. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 115. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 116. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 117. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 118. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 119. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 120. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 121. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 122. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 123. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 124. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 125. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 126. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 127. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 128. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 129. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 130. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 131. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 132. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 133. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 134. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 135. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 136. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 137. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 138. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 139. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 140. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 141. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 142. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 143. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 144. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 145. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 146. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 147. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 148. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 149. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 150. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 151. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 152. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 153. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 154. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 155. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 156. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 157. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 158. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 159. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 160. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 161. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 162. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 163. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 164. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 165. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 166. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 167. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 168. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 169. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 170. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 171. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 172. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 173. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 174. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 175. Waddencanon
 176. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 177. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 178. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 179. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 180. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 181. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 182. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 183. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 184. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 185. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 186. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 187. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 188. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 189. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 190. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 191. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 192. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 193. Sarcofagen in Friesland
 194. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 195. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 196. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 197. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 198. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 199. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 200. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 201. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 202. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 203. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 204. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 205. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 206. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 207. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 208. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 209. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 210. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 211. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 212. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 213. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 214. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 215. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 216. Stemmen op 3D project Dokkum
 217. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 218. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 219. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 220. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 221. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 222. Vernieuwde website Fryske Akademy
 223. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 224. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 225. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 226. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 227. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 228. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 229. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 230. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 231. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 232. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 233. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 234. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 235. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 236. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 237. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 238. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 239. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 240. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 241. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 242. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 243. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 244. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 245. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 246. Van snik naar smak
 247. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 248. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 249. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 250. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 251. Frysk nu bijna in Google Translate
 252. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 253. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 254. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 255. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 256. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 257. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 258. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 259. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 260. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 261. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 262. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 263. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 264. Bonifatiusjaar 2016
 265. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 266. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 267. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 268. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 269. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 270. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 271. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 272. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 273. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 274. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 275. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 276. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 277. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 278. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 279. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 280. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 281. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 282. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 283. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 284. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 285. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 286. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 287. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 288. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 289. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 290. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 291. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 292. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 293. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 294. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 295. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 296. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 297. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 298. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 299. Boerenbloed zet aan tot denken
 300. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 301. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 302. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 303. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 304. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 305. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 306. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 307. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 308. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 309. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 310. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 311. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 312. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 313. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 314. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 315. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 316. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 317. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 318. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 319. Dokkum, bolwerk van het noorden
 320. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 321. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 322. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 323. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 324. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 325. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 326. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 327. Najaars-ledendag 24 oktober 2015 op Ameland
 328. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 329. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 330. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 331. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 332. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 333. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 334. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 335. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 336. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 337. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 338. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 339. Kennis delen waar het kan
 340. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 341. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 342. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 343. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 344. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 345. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 346. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 347. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 348. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 349. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 350. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 351. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 352. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 353. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 354. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 355. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 356. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 357. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 358. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 359. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 360. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 361. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 362. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 363. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 364. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 365. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 366. It Beaken van de Fryske Akademy
 367. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 368. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 369. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 370. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 371. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 372. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 373. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 374. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 375. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 376. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 377. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 378. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 379. De Franse kazerne te Anjum
 380. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 381. Friese dame Baard in Indiaas museum
 382. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 383. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 384. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 385. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 386. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 387. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 388. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 389. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 390. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 391. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 392. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 393. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 394. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 395. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 396. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 397. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 398. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 399. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 400. Boek over Nes laat het verleden herleven
 401. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 402. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 403. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 404. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 405. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 406. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 407. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 408. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 409. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 410. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 411. Zomereinde in Bears
 412. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 413. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 414. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 415. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 416. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 417. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 418. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 419. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 420. Fulda vol van Bonifatius
 421. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 422. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 423. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 424. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 425. Voornamen in Noordoost Friesland
 426. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 427. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 428. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 429. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 430. 11en30 en geneagrammen
 431. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 432. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 433. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 434. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 435. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 436. Mummies en aardappels uit Friesland
 437. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 438. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 439. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 440. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 441. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 442. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 443. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 444. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 445. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 446. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 447. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 448. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 449. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 450. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 451. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 452. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 453. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 454. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 455. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 456. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 457. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 458. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 459. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 460. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 461. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 462. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 463. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 464. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 465. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 466. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 467. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 468. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 469. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 470. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 471. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 472. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 473. 11en30 met themanummer Rampen
 474. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 475. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 476. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 477. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 478. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 479. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 480. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 481. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 482. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 483. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 484. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 485. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 486. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 487. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 488. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 489. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 490. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 491. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 492. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 493. Heraldische databank CBG online
 494. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 495. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 496. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 497. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 498. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 499. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 500. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 501. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 502. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 503. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 504. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 505. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 506. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 507. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 508. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 509. Beneficiaal digitaal!
 510. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 511. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 512. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 513. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 514. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 515. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 516. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 517. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 518. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 519. Foudgumse school in opmars
 520. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 521. Boekhouding VOC nader ontsloten
 522. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 523. Sneuper 111 met focus op Ameland
 524. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 525. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 526. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 527. Historische topografie en cartografie in Friesland
 528. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 529. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 530. Friese familiedag
 531. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 532. Op de Praatstoel 2 met oral history bestellen
 533. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 534. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 535. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 536. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 537. Het beroep Rustmeester
 538. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 539. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 540. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 541. 11en30 juli 2013
 542. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 543. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 544. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 545. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 546. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 547. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 548. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 549. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 550. Familie van tien of meer generaties terug
 551. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 552. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 553. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 554. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 555. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 556. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 557. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 558. Vele Handen of een enkele hand
 559. De oudste kaart van Dokkum?
 560. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 561. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 562. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 563. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 564. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 565. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 566. ANBI-status. En dan?
 567. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 568. 11en30 april 2013
 569. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 570. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 571. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 572. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 573. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 574. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 575. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 576. Napoleons douane bureau te Dockum
 577. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 578. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 579. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 580. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 581. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 582. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 583. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 584. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 585. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 586. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 587. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 588. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 589. Samen staan we sterk, zeker op zee
 590. Kozakken in Noordoost Friesland, 1813
 591. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 592. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 593. Historia Doccumensis boort in het verleden
 594. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 595. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 596. 11en30 over Mobiele Friezen
 597. Sneupen in de kerstvakantie
 598. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 599. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 600. Blad Genealogie van CBG december 2012
 601. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 602. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 603. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 604. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 605. Waterschapsarchieven en Tresoar
 606. Fryslan special over Friese Zeevaart
 607. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 608. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 609. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 610. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 611. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 612. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 613. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 614. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 615. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 616. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 617. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 618. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 619. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 620. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 621. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 622. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 623. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 624. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 625. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 626. Suggesties voor de Fryske Akademy
 627. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 628. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 629. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 630. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 631. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 632. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 633. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 634. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 635. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 636. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 637. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 638. Kan Google het Frysk redden?
 639. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 640. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 641. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 642. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 643. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 644. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 645. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 646. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 647. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 648. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 649. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 650. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 651. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 652. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 653. De paus en de Dokkumer kloostermop
 654. Elisabeth de Flines, Tussen Amsterdam en Dokkum
 655. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 656. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 657. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 658. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 659. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 660. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 661. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 662. De familie Lodeizen te Dokkum
 663. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 664. Heeft u nog diskettes?
 665. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 666. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 667. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 668. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 669. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 670. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 671. Friezen in de online Militieregisters
 672. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 673. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 674. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 675. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 676. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 677. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 678. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 679. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 680. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 681. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 682. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 683. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 684. Biografie van Iman Falck
 685. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 686. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 687. Zeeslag bij Gibraltar, 25 april 1607
 688. Scans DTB Ee en Engwierum online
 689. Het gemeentebestuur van Ameland loog!
 690. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 691. Brief van commandeur Hidde Dirks Kat aan zijn vrouw in 1778 vanuit Straat Davis
 692. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 693. Boek Vier Eeuwen Kingma in de Oostergo
 694. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 695. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 696. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 697. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 698. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 699. Dokkum in wintertooi
 700. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 701. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 702. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 703. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 704. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 705. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 706. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 707. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 708. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 709. Werelate en Noordoost-Friesland online
 710. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 711. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 712. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 713. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 714. Op naar de 500 leden
 715. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 716. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 717. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 718. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 719. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 720. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 721. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 722. Scheepsmodellen in Friese kerken
 723. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 724. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 725. C.G. Schrader’s Memory Boeck van de Vrouwens
 726. Kollum c.a. 1960
 727. Elfstedentocht 1963
 728. Redding van de paarden bij Marrum, 3 november 2006
 729. Ledendag najaar 2007. Kerk en toren Rinsumageest.
 730. Het schilderij van Albert Talsma/ Tolsma uit Burdaard
 731. Oer de Seedyk, Requiem voor de vissers van Paesens-Moddergat
 732. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 733. Herdenking Ramp Paesens-Moddergat 1883
 734. De opfiering fen Fryske trou te Dokkum ter gelegenheid van de winkelweek 1923
 735. Film De Schaduw van Bonifatius
 736. Oude films NFLS, NTM en Dokkum rond 1927
 737. Nederlands Hervormde Kerk Veenwouden
 738. Hellinghus Dokkum
 739. Ledendag voorjaar 2010. Openluchtmuseum De Sukerei, Damwoude, uitleg bij Waldhuskes
 740. Blog Historische Verening Noordoost Friesland op iPad
 741. Ledendag najaar 2011. Voordrachten Hilda Bouta en Haije Talsma in kerk Ternaard
 742. Ledendag voorjaar 2009. Bezoek aan de Schierstins in Veenwouden
 743. Ledendag najaar 2008. Kerk van Ee, Rondleiding door Douwe Zwart
 744. Melkfabriek Freia Veenwouden, cultureel erfgoed
 745. Vlasmuseum Braakhok te Ee
 746. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 747. De galg van Ezumazijl
 748. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 749. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 750. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 751. Vele handen maken licht archiefwerk
 752. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 753. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 754. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 755. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 756. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 757. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 758. Saapke Goslings en de merklap
 759. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 760. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 761. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 762. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 763. Schatzoeken in museumcollecties
 764. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 765. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 766. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 767. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 768. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 769. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 770. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 771. Dokkum digitaal
 772. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 773. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 774. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 775. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 776. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 777. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 778. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 779. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 780. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 781. VOC-database bron voor vele verhalen
 782. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 783. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 784. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 785. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 786. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 787. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 788. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 789. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 790. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 791. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 792. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 793. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 794. Zoeken in Google boeken
 795. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 796. Met de bus op de sneup door Friesland
 797. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 798. Zeepaard in Moddergat
 799. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 800. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 801. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 802. Boek historisch reddingstation Moddergat
 803. iPad app Markant Friesland musea live
 804. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 805. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 806. Geboren in 1811 in Friesland
 807. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 808. Dwaande in Noordoost Friesland
 809. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 810. Muntschatten in collectie Fries Museum
 811. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 812. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 813. Maritieme historici actief bijeen
 814. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 815. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 816. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 817. Oude kaart Noordoost Friesland
 818. Rijdende en varende historie in Dokkum
 819. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 820. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 821. Amelander historie aan zee
 822. Sonttolproject naar volgende fase
 823. Collectie Fries Museum in online database
 824. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 825. Amelander historie online
 826. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 827. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 828. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 829. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 830. Baron Van Sytzama
 831. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 832. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 833. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 834. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 835. Meine Tosk
 836. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 837. URL verkorten met Lyt.sr
 838. Meer historie op de proppen
 839. Walvisstrandingen toen en nu
 840. Film De schaduw van Bonifatius
 841. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 842. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 843. Proppen oud papier als historische bron
 844. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 845. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 846. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 847. Buurtschap De Oere te Moddergat
 848. Fiskershuske en VPRO
 849. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 850. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 851. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 852. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 853. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 854. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 855. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 856. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 857. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 858. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 859. De Sneuper als social magazine op de iPad
 860. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 861. Friezen in het leger van Napoleon
 862. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 863. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 864. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 865. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 866. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 867. De Slag in de Sont, 1658
 868. Maritiem digitaal vernieuwd
 869. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 870. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 871. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 872. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 873. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 874. Registres Civiques Friesland online
 875. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 876. Ons verenigingswapen
 877. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 878. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 879. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 880. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 881. Diaconieboeken als genealogische bron
 882. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 883. Geheim van Tolsum: website en boek
 884. Sneuper 99 van december 2010
 885. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 886. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 887. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 888. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 889. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 890. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 891. Moddergat in de picture
 892. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 893. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 894. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 895. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 896. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 897. WL3 als scheepsmodel
 898. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 899. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 900. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 901. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 902. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 903. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 904. Hallumer grafstenen blootgelegd
 905. Gevoel voor tijd
 906. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 907. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 908. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 909. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 910. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 911. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 912. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 913. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 914. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 915. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 916. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 917. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 918. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 919. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 920. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 921. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 922. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 923. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 924. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 925. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 926. Historische wandkaarten online
 927. Noorderbreedte inspireert tot debat
 928. Oplage Sneuper naar 480
 929. Friezen als slaven in Barbarije
 930. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 931. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 932. Friese oorlogsdagboeken online
 933. Leven van de wind
 934. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 935. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 936. Veroordeeld in Friesland
 937. Fries in India in Martena museum
 938. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 939. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 940. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 941. Archief Letterhoeke Tresoar
 942. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 943. Bitri scooters uit Dokkum
 944. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 945. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 946. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 947. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 948. Een indiaan in Anjum
 949. Familysearch met scans
 950. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 951. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 952. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 953. De murd van Piet de Haan
 954. Open Kampioenschap Paleografie online
 955. Familie-archivaris worden
 956. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 957. Waddenwandelen
 958. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 959. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 960. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 961. De zin van het delen
 962. Oerboeren in de Friese Wouden
 963. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 964. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 965. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 966. Nieuwe online maritieme bronnen
 967. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 968. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 969. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 970. Alde Fryske Tsjerken jarig
 971. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 972. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 973. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 974. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 975. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 976. Vrienden van De Sukerei
 977. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 978. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 979. Molenweekend Dongeradeel
 980. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 981. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 982. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 983. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 984. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 985. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 986. Verkoop bij brandende keerse
 987. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 988. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 989. Kerfstokjes van onze voorouders
 990. Collaterale Successie in Friesland
 991. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 992. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 993. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 994. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 995. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 996. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 997. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 998. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 999. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 1000. Fryske Wikipedia
 1001. De oorlog een gezicht gegeven
 1002. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 1003. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 1004. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 1005. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 1006. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 1007. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 1008. Wüst walst woest naar winst
 1009. Maak kennis met de Sneuper
 1010. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 1011. Sluiproutes Tresoar databases
 1012. Zoekplaatjes Friesland
 1013. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 1014. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 1015. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 1016. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 1017. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 1018. Lidmatenboeken Dantumawoude
 1019. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 1020. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 1021. Friezen in de VOC
 1022. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 1023. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 1024. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 1025. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 1026. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 1027. Lezingen in Friesland en online
 1028. Dokkum in Google Streetview
 1029. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 1030. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 1031. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 1032. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 1033. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 1034. Schaatswedstrijden te Dokkum
 1035. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 1036. Guur weer door de eeuwen heen
 1037. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 1038. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 1039. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 1040. Historische boekpresentaties
 1041. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 1042. Dockumer Roem verhuurt historie
 1043. Luisteren naar dialecten
 1044. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 1045. Kolonistendag druk bezocht
 1046. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 1047. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 1048. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 1049. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 1050. Sonttol registers 1557-1850 online
 1051. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 1052. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 1053. Collectie Pieter Nieuwland online
 1054. Kerk van de Friezen in Rome
 1055. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 1056. Klokmakers te Dokkum
 1057. Letterhoeke Tresoar online
 1058. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 1059. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 1060. Aankondiging boek Munnekezijl
 1061. Sneuper september luidt najaar in
 1062. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 1063. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 1064. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 1065. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 1066. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 1067. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 1068. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 1069. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 1070. Terug in de tijd
 1071. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 1072. In het blauwe licht van God
 1073. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 1074. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 1075. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 1076. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 1077. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 1078. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 1079. De Sneuper in vernieuwd jasje
 1080. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 1081. Oude brieven blijven boeien
 1082. Volgens Bartjens
 1083. Verborgen online pareltjes
 1084. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 1085. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 1086. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 1087. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 1088. Het testament van Pieter Stuyvesant
 1089. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 1090. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 1091. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 1092. Meten en weten met Gemma Frisius
 1093. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 1094. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 1095. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 1096. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 1097. Historie Klooster Claerkamp online
 1098. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1099. Zoekplaatjes
 1100. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1101. Een Fries en een Mohawk
 1102. Fluitschip op bodem Oostzee
 1103. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1104. Frederick Philipse revisited
 1105. Genealogie Duitse voorouders
 1106. Frederick Philipse en historische onzin
 1107. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1108. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1109. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1110. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1111. Tips voor het weekend
 1112. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1113. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1114. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1115. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1116. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1117. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1118. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1119. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1120. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1121. Friezen in het kielzog van Hudson
 1122. Criminele rolboeken Tresoar online
 1123. Friezen in West-Afrika in 1715
 1124. Visboek van Adriaen Coenen
 1125. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1126. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1127. Friezen op Ceylon
 1128. Het gaat om verhalen
 1129. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1130. Friese goud- en zilversmeden
 1131. Oude Friese adel en aanverwante families
 1132. De sprekende kaart
 1133. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1134. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1135. De botten van Descartes en Camphuysen
 1136. Transcripties van oude boeken online
 1137. Fryslan in de war
 1138. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1139. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1140. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1141. Boek: Zeedijken in het noorden
 1142. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1143. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1144. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1145. Tresoor in de uitverkoop
 1146. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1147. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1148. Mooie vondst in streekarchief
 1149. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1150. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1151. Zonen van Adam in Nederland
 1152. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1153. Eeuwelingen in Friesland
 1154. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1155. Wandelen door Groningen van 1637
 1156. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1157. Friese brieven in Amsterdam
 1158. Canon van Friesland gepresenteerd
 1159. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1160. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1161. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1162. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1163. Katholiek Dokkum online in beeld
 1164. In het blauwe licht van God
 1165. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1166. Friezen op Spitsbergen 2
 1167. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1168. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1169. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1170. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1171. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1172. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1173. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1174. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1175. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1176. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1177. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1178. Friezen op Spitsbergen
 1179. Friezen in Denemarken
 1180. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1181. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1182. De Friese academie
 1183. Fries boek: Achter de skêrm
 1184. Archief van het web en alerting services
 1185. Friese admiraal terug in Dokkum
 1186. De Hellinga’s en aanverwante families
 1187. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1188. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1189. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1190. Duitse muts van kant
 1191. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1192. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1193. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1194. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1195. Friese Alba Amicorum
 1196. Gone fishing
 1197. Digitale archivarissen
 1198. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1199. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1200. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1201. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1202. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1203. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1204. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1205. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1206. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1207. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1208. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1209. Genealogische en historische blogs
 1210. Historische architectuur
 1211. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1212. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1213. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1214. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1215. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1216. Doopsgezinden in Friesland
 1217. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1218. Nederlandse liederen van vroeger
 1219. Friese bronnen van voor 1600
 1220. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1221. Musea in Noordoost Friesland
 1222. Stamt u ook af van zwervers?
 1223. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1224. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1225. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1226. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1227. Crimineel interessant
 1228. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1229. Cursus Oud Schrift via internet
 1230. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1231. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1232. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1233. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1234. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1235. Genealogische en historische podcasts
 1236. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1237. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1238. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1239. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1240. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1241. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1242. Genealogische programma’s op een rijtje
 1243. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1244. Cartografie Noordoost Friesland
 1245. Voorouders die militair waren ?
 1246. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1247. Oude boeken online via Google Books
 1248. Friese dagboeken
 1249. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1250. Reinicus Siersma 1704-1757
 1251. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1252. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1253. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1254. Sneupers bloggen
 1255. Munnekezijl dorpsfilm 1952
 1256. Ledendag najaar 2006. Molen van Anjum
 1257. Jan Hendrick Jarichs van der Ley (1565-1639), een onbekend genie uit Dokkum
 1258. Silhouetportretten van Dokkumer notabelen
 1259. Oene Ramsneus, Sijtse Jochums, Pytter Lieuwma en Ate Sjolles (in dagboek Catharina Schrader)
 1260. Gedenkstenen in kelder van gemaal te Ezumazijl
 1261. De voorvaderen van Pieter Stuyvesant kwamen uit Dokkum
 1262. De Anjumer schoolmeester moest te pronk staan, 1526
 1263. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 1264. Johannes Fockema
 1265. Dokkumer werd het gezicht ontnomen
 1266. Dominee Brunsvelt in de problemen
 1267. Brief van Hotse van Sinderen in 1753 van Dokkum naar New Amsterdam (New York)