Hans, auteur op Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. De Sneuper 142, juni 2021, themanummer kerken in de schaduw
 2. Brabantse profvoetbalclub met wortels in Noordoost-Friesland
 3. Alba Amicorum met Friese inscripties en meer
 4. Ferdban, nieuw boek Oebele Vries over Oudfriese oorkonden
 5. Vlasroute Noordoost-Friesland van start met uitdelen gratis vlaszaadzakjes
 6. De Sneuper 141, maart 2021, met meester Bruining, Philander en kerkklokken
 7. Friezen in Amsterdamse akten
 8. Schilderij Maaltijd te Dokkum met Philander in de schijnwerpers bij Rijksmuseum
 9. Nieuw boek Gerard Mast – Eendenkooien in Fryslân 1450-2015
 10. Philippus van Humalda uit Ee als ambassadeur naar de koning van Spanje
 11. Intekenactie voor eerbetoon aan het Friese dorpscafé
 12. De Sneuper 140, december 2020, met Allerheiligenvloed, Salomon Levy en portretten
 13. Fries ganzenbord uit 1880
 14. De rode winkel van Wopke en Ym Postuma (1954-1985)
 15. De Sneuper 139, september 2020, met Schiermonnikoog, stins, kerkklokken en postschippers
 16. De swarte winkel
 17. Mededeling voor leden mbt najaarsvergadering 2020
 18. Dames-modemagazijn Van Erp (1905-1919)
 19. Genealogische publicaties Noordoost-Friesland
 20. Stichting Erfskip Terpdoarpen integreert in HVNF.nl
 21. Artisante an de Syl
 22. De Sneuper 138, juni 2020, met Spaanse Griep, 75 jaar vrijheid en opvallende geneagrammen
 23. Vlasroute dit jaar vernieuwd en coronaproof
 24. Bijnamen in manuscript vroedvrouw Schrader
 25. De hond in de pot, of in de doofpot?
 26. De oorlog een gezicht gegeven: Westdongeradeel, Deel 5
 27. Apothekerswinkel an de Syl
 28. Hartje Dokkum
 29. Ledendag 18 april 2020 gaat NIET door
 30. De Sneuper 137, maart 2020, met Foeke Sjoerds, Van Aylva, oorlogen en Ponga
 31. Ledenvergadering zaterdag 18 april 2020 in Dokkum
 32. Oudste Stadsraadhuis van Dokkum in pand Artisante
 33. Driedelige lezingenserie over rampen en reddingen in het Noordelijk Scheepvaartmuseum
 34. Alle Sonttolregisters online: een monsterklus voltooid
 35. Vaartzicht in Oudwoude
 36. Raadsleden krijgen Frysk bûsboekje
 37. Historisch plaatjesalbum van Noordoost-Friesland aangeboden aan burgemeester Kramer
 38. Brieven, foto’s en albums Fries Museum passen beter in Tresoar
 39. De Vrije Fries 2019 met Vegelin, Jonathan Israel en Culturele Hoofdstad
 40. De Sneuper 136, december 2019, met Hannema, Van Collem, Sjuxma en mooie vondsten
 41. Nieuw boek: Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945
 42. De Sneuper 135, september 2019, met Titia, Camphuysen en een lugubere vondst
 43. Maakt Transkribus van paleografie straks paleomagie?
 44. Een uitstapje naar Groningen – Ledendag 12 oktober in Zoutkamp
 45. Noflike middei mei Tresoar yn Wetsens
 46. Gevelsteen uit 1613 weer terug naar geboortehuis Foeke Sjoerds
 47. Lezingen in Sint Vituskerk Wetsens
 48. Ledendag zaterdag 12 oktober 2019 in Zoutkamp
 49. Rouwbord van Titia van Burmania onthuld
 50. Korenmolen De Hoop in Dokkum 170 jaar
 51. Archeologische vondst in Ee uit tijd van Bonifatius
 52. Onthulling replica rouwbord Titia van Burmania
 53. Betrokkenen Kollumer Oproer van zeer divers pluimage
 54. De Sneuper 134, juni 2019, Kollumer Oproer, themanummer Salomon Levy
 55. Beeld van Titus opgepoetst door maker Natasja Bennink
 56. Afscheid Ihno Dragt van Museum Dokkum
 57. Saken van Staet en Oorlogh
 58. Verslag ledendag Schiermonnikoog, april 2019
 59. Holwerd verwelkomt Hessel Meckema van Aylva
 60. Nieuw oud lijkpad ontdekt in Dokkum
 61. De Sneuper 133, maart 2019, met smederij Kiestra, Vondelpark en Meckema
 62. Fries erfgoed online: nog steeds zoekende
 63. Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!
 64. Terugblik 2018 en vooruitblik 2019
 65. Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken
 66. Mysteries rond controversiële Dokkumer eindelijk ontrafeld
 67. De Sneuper 132, december 2018, met apothekersfamilies, galkoorts en Kollum
 68. Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog
 69. Dokkumer rococo interieur na meer dan eeuw terug uit Paleis Het Loo
 70. Dokkumer tijdmachine als pionier voor Hisgis project
 71. Verslag ledendag HVNF op zaterdag 6 oktober 2018 te Nuis
 72. Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer
 73. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 74. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 75. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 76. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 77. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 78. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 79. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 80. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 81. De Witte Papoea uit Wierum
 82. De Witte Papoea uit Wierum
 83. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 84. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 85. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 86. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 87. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 88. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 89. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 90. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 91. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 92. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 93. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 94. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 95. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 96. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 97. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 98. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 99. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 100. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 101. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 102. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 103. Expositie De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk
 104. Honderden liefdesbrieven van Jaap Broersma (93) naar Tresoar
 105. Presentatie en namenindex Dokkumer Bierboek
 106. Dokkumers in oud fotoboek fotograaf Fuchs
 107. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 108. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 109. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 110. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 111. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 112. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 113. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 114. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 115. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 116. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 117. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 118. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 119. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 120. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 121. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 122. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 123. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 124. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 125. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 126. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 127. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 128. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 129. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 130. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 131. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 132. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 133. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 134. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 135. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 136. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 137. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 138. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 139. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 140. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 141. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 142. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 143. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 144. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 145. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 146. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 147. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 148. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 149. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 150. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 151. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 152. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 153. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 154. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 155. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 156. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 157. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 158. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 159. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 160. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 161. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 162. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 163. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 164. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 165. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 166. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 167. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 168. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 169. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 170. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 171. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 172. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 173. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 174. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 175. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 176. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 177. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 178. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 179. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 180. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 181. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 182. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 183. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 184. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 185. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 186. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 187. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 188. Waddencanon
 189. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 190. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 191. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 192. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 193. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 194. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 195. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 196. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 197. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 198. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 199. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 200. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 201. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 202. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 203. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 204. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 205. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 206. Sarcofagen in Friesland
 207. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 208. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 209. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 210. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 211. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 212. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 213. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 214. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 215. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 216. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 217. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 218. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 219. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 220. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 221. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 222. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 223. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 224. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 225. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 226. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 227. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 228. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 229. Stemmen op 3D project Dokkum
 230. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 231. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 232. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 233. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 234. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 235. Vernieuwde website Fryske Akademy
 236. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 237. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 238. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 239. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 240. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 241. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 242. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 243. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 244. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 245. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 246. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 247. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 248. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 249. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 250. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 251. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 252. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 253. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 254. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 255. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 256. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 257. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 258. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 259. Van snik naar smak
 260. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 261. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 262. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 263. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 264. Frysk nu bijna in Google Translate
 265. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 266. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 267. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 268. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 269. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 270. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 271. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 272. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 273. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 274. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 275. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 276. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 277. Bonifatiusjaar 2016
 278. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 279. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 280. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 281. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 282. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 283. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 284. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 285. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 286. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 287. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 288. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 289. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 290. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 291. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 292. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 293. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 294. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 295. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 296. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 297. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 298. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 299. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 300. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 301. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 302. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 303. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 304. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 305. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 306. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 307. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 308. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 309. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 310. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 311. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 312. Boerenbloed zet aan tot denken
 313. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 314. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 315. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 316. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 317. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 318. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 319. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 320. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 321. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 322. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 323. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 324. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 325. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 326. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 327. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 328. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 329. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 330. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 331. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 332. Dokkum, bolwerk van het noorden
 333. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 334. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 335. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 336. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 337. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 338. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 339. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 340. Najaars-ledendag 24 oktober 2015 op Ameland
 341. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 342. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 343. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 344. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 345. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 346. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 347. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 348. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 349. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 350. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 351. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 352. Kennis delen waar het kan
 353. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 354. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 355. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 356. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 357. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 358. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 359. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 360. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 361. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 362. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 363. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 364. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 365. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 366. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 367. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 368. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 369. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 370. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 371. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 372. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 373. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 374. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 375. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 376. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 377. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 378. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 379. It Beaken van de Fryske Akademy
 380. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 381. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 382. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 383. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 384. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 385. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 386. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 387. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 388. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 389. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 390. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 391. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 392. De Franse kazerne te Anjum
 393. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 394. Friese dame Baard in Indiaas museum
 395. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 396. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 397. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 398. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 399. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 400. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 401. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 402. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 403. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 404. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 405. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 406. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 407. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 408. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 409. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 410. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 411. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 412. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 413. Boek over Nes laat het verleden herleven
 414. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 415. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 416. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 417. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 418. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 419. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 420. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 421. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 422. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 423. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 424. Zomereinde in Bears
 425. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 426. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 427. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 428. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 429. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 430. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 431. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 432. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 433. Fulda vol van Bonifatius
 434. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 435. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 436. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 437. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 438. Voornamen in Noordoost Friesland
 439. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 440. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 441. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 442. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 443. 11en30 en geneagrammen
 444. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 445. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 446. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 447. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 448. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 449. Mummies en aardappels uit Friesland
 450. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 451. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 452. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 453. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 454. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 455. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 456. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 457. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 458. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 459. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 460. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 461. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 462. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 463. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 464. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 465. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 466. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 467. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 468. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 469. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 470. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 471. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 472. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 473. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 474. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 475. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 476. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 477. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 478. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 479. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 480. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 481. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 482. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 483. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 484. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 485. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 486. 11en30 met themanummer Rampen
 487. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 488. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 489. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 490. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 491. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 492. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 493. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 494. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 495. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 496. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 497. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 498. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 499. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 500. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 501. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 502. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 503. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 504. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 505. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 506. Heraldische databank CBG online
 507. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 508. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 509. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 510. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 511. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 512. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 513. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 514. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 515. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 516. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 517. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 518. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 519. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 520. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 521. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 522. Beneficiaal digitaal!
 523. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 524. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 525. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 526. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 527. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 528. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 529. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 530. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 531. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 532. Foudgumse school in opmars
 533. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 534. Boekhouding VOC nader ontsloten
 535. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 536. Sneuper 111 met focus op Ameland
 537. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 538. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 539. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 540. Historische topografie en cartografie in Friesland
 541. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 542. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 543. Friese familiedag
 544. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 545. Op de Praatstoel 2 met oral history bestellen
 546. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 547. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 548. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 549. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 550. Het beroep Rustmeester
 551. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 552. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 553. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 554. 11en30 juli 2013
 555. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 556. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 557. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 558. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 559. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 560. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 561. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 562. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 563. Familie van tien of meer generaties terug
 564. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 565. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 566. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 567. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 568. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 569. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 570. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 571. Vele Handen of een enkele hand
 572. De oudste kaart van Dokkum?
 573. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 574. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 575. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 576. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 577. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 578. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 579. ANBI-status. En dan?
 580. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 581. 11en30 april 2013
 582. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 583. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 584. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 585. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 586. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 587. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 588. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 589. Napoleons douane bureau te Dockum
 590. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 591. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 592. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 593. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 594. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 595. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 596. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 597. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 598. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 599. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 600. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 601. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 602. Samen staan we sterk, zeker op zee
 603. Kozakken in Noordoost Friesland, 1813
 604. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 605. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 606. Historia Doccumensis boort in het verleden
 607. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 608. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 609. 11en30 over Mobiele Friezen
 610. Sneupen in de kerstvakantie
 611. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 612. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 613. Blad Genealogie van CBG december 2012
 614. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 615. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 616. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 617. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 618. Waterschapsarchieven en Tresoar
 619. Fryslan special over Friese Zeevaart
 620. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 621. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 622. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 623. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 624. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 625. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 626. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 627. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 628. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 629. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 630. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 631. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 632. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 633. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 634. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 635. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 636. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 637. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 638. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 639. Suggesties voor de Fryske Akademy
 640. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 641. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 642. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 643. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 644. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 645. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 646. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 647. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 648. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 649. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 650. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 651. Kan Google het Frysk redden?
 652. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 653. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 654. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 655. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 656. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 657. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 658. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 659. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 660. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 661. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 662. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 663. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 664. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 665. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 666. De paus en de Dokkumer kloostermop
 667. Elisabeth de Flines, Tussen Amsterdam en Dokkum
 668. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 669. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 670. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 671. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 672. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 673. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 674. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 675. De familie Lodeizen te Dokkum
 676. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 677. Heeft u nog diskettes?
 678. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 679. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 680. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 681. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 682. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 683. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 684. Friezen in de online Militieregisters
 685. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 686. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 687. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 688. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 689. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 690. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 691. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 692. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 693. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 694. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 695. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 696. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 697. Biografie van Iman Falck
 698. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 699. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 700. Zeeslag bij Gibraltar, 25 april 1607
 701. Scans DTB Ee en Engwierum online
 702. Het gemeentebestuur van Ameland loog!
 703. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 704. Brief van commandeur Hidde Dirks Kat aan zijn vrouw in 1778 vanuit Straat Davis
 705. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 706. Boek Vier Eeuwen Kingma in de Oostergo
 707. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 708. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 709. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 710. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 711. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 712. Dokkum in wintertooi
 713. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 714. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 715. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 716. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 717. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 718. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 719. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 720. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 721. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 722. Werelate en Noordoost-Friesland online
 723. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 724. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 725. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 726. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 727. Op naar de 500 leden
 728. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 729. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 730. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 731. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 732. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 733. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 734. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 735. Scheepsmodellen in Friese kerken
 736. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 737. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 738. C.G. Schrader’s Memory Boeck van de Vrouwens
 739. Kollum c.a. 1960
 740. Elfstedentocht 1963
 741. Redding van de paarden bij Marrum, 3 november 2006
 742. Ledendag najaar 2007. Kerk en toren Rinsumageest.
 743. Het schilderij van Albert Talsma/ Tolsma uit Burdaard
 744. Oer de Seedyk, Requiem voor de vissers van Paesens-Moddergat
 745. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 746. Herdenking Ramp Paesens-Moddergat 1883
 747. De opfiering fen Fryske trou te Dokkum ter gelegenheid van de winkelweek 1923
 748. Film De Schaduw van Bonifatius
 749. Oude films NFLS, NTM en Dokkum rond 1927
 750. Nederlands Hervormde Kerk Veenwouden
 751. Hellinghus Dokkum
 752. Ledendag voorjaar 2010. Openluchtmuseum De Sukerei, Damwoude, uitleg bij Waldhuskes
 753. Blog Historische Verening Noordoost Friesland op iPad
 754. Ledendag najaar 2011. Voordrachten Hilda Bouta en Haije Talsma in kerk Ternaard
 755. Ledendag voorjaar 2009. Bezoek aan de Schierstins in Veenwouden
 756. Ledendag najaar 2008. Kerk van Ee, Rondleiding door Douwe Zwart
 757. Melkfabriek Freia Veenwouden, cultureel erfgoed
 758. Vlasmuseum Braakhok te Ee
 759. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 760. De galg van Ezumazijl
 761. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 762. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 763. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 764. Vele handen maken licht archiefwerk
 765. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 766. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 767. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 768. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 769. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 770. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 771. Saapke Goslings en de merklap
 772. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 773. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 774. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 775. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 776. Schatzoeken in museumcollecties
 777. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 778. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 779. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 780. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 781. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 782. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 783. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 784. Dokkum digitaal
 785. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 786. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 787. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 788. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 789. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 790. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 791. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 792. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 793. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 794. VOC-database bron voor vele verhalen
 795. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 796. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 797. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 798. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 799. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 800. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 801. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 802. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 803. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 804. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 805. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 806. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 807. Zoeken in Google boeken
 808. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 809. Met de bus op de sneup door Friesland
 810. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 811. Zeepaard in Moddergat
 812. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 813. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 814. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 815. Boek historisch reddingstation Moddergat
 816. iPad app Markant Friesland musea live
 817. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 818. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 819. Geboren in 1811 in Friesland
 820. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 821. Dwaande in Noordoost Friesland
 822. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 823. Muntschatten in collectie Fries Museum
 824. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 825. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 826. Maritieme historici actief bijeen
 827. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 828. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 829. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 830. Oude kaart Noordoost Friesland
 831. Rijdende en varende historie in Dokkum
 832. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 833. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 834. Amelander historie aan zee
 835. Sonttolproject naar volgende fase
 836. Collectie Fries Museum in online database
 837. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 838. Amelander historie online
 839. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 840. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 841. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 842. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 843. Baron Van Sytzama
 844. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 845. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 846. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 847. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 848. Meine Tosk
 849. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 850. URL verkorten met Lyt.sr
 851. Meer historie op de proppen
 852. Walvisstrandingen toen en nu
 853. Film De schaduw van Bonifatius
 854. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 855. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 856. Proppen oud papier als historische bron
 857. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 858. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 859. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 860. Buurtschap De Oere te Moddergat
 861. Fiskershuske en VPRO
 862. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 863. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 864. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 865. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 866. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 867. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 868. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 869. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 870. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 871. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 872. De Sneuper als social magazine op de iPad
 873. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 874. Friezen in het leger van Napoleon
 875. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 876. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 877. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 878. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 879. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 880. De Slag in de Sont, 1658
 881. Maritiem digitaal vernieuwd
 882. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 883. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 884. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 885. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 886. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 887. Registres Civiques Friesland online
 888. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 889. Ons verenigingswapen
 890. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 891. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 892. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 893. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 894. Diaconieboeken als genealogische bron
 895. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 896. Geheim van Tolsum: website en boek
 897. Sneuper 99 van december 2010
 898. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 899. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 900. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 901. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 902. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 903. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 904. Moddergat in de picture
 905. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 906. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 907. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 908. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 909. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 910. WL3 als scheepsmodel
 911. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 912. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 913. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 914. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 915. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 916. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 917. Hallumer grafstenen blootgelegd
 918. Gevoel voor tijd
 919. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 920. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 921. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 922. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 923. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 924. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 925. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 926. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 927. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 928. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 929. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 930. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 931. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 932. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 933. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 934. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 935. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 936. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 937. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 938. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 939. Historische wandkaarten online
 940. Noorderbreedte inspireert tot debat
 941. Oplage Sneuper naar 480
 942. Friezen als slaven in Barbarije
 943. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 944. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 945. Friese oorlogsdagboeken online
 946. Leven van de wind
 947. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 948. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 949. Veroordeeld in Friesland
 950. Fries in India in Martena museum
 951. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 952. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 953. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 954. Archief Letterhoeke Tresoar
 955. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 956. Bitri scooters uit Dokkum
 957. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 958. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 959. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 960. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 961. Een indiaan in Anjum
 962. Familysearch met scans
 963. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 964. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 965. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 966. De murd van Piet de Haan
 967. Open Kampioenschap Paleografie online
 968. Familie-archivaris worden
 969. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 970. Waddenwandelen
 971. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 972. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 973. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 974. De zin van het delen
 975. Oerboeren in de Friese Wouden
 976. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 977. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 978. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 979. Nieuwe online maritieme bronnen
 980. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 981. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 982. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 983. Alde Fryske Tsjerken jarig
 984. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 985. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 986. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 987. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 988. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 989. Vrienden van De Sukerei
 990. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 991. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 992. Molenweekend Dongeradeel
 993. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 994. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 995. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 996. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 997. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 998. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 999. Verkoop bij brandende keerse
 1000. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 1001. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 1002. Kerfstokjes van onze voorouders
 1003. Collaterale Successie in Friesland
 1004. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 1005. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 1006. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 1007. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 1008. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 1009. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 1010. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 1011. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 1012. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 1013. Fryske Wikipedia
 1014. De oorlog een gezicht gegeven
 1015. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 1016. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 1017. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 1018. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 1019. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 1020. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 1021. Wüst walst woest naar winst
 1022. Maak kennis met de Sneuper
 1023. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 1024. Sluiproutes Tresoar databases
 1025. Zoekplaatjes Friesland
 1026. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 1027. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 1028. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 1029. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 1030. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 1031. Lidmatenboeken Dantumawoude
 1032. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 1033. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 1034. Friezen in de VOC
 1035. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 1036. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 1037. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 1038. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 1039. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 1040. Lezingen in Friesland en online
 1041. Dokkum in Google Streetview
 1042. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 1043. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 1044. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 1045. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 1046. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 1047. Schaatswedstrijden te Dokkum
 1048. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 1049. Guur weer door de eeuwen heen
 1050. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 1051. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 1052. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 1053. Historische boekpresentaties
 1054. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 1055. Dockumer Roem verhuurt historie
 1056. Luisteren naar dialecten
 1057. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 1058. Kolonistendag druk bezocht
 1059. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 1060. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 1061. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 1062. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 1063. Sonttol registers 1557-1850 online
 1064. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 1065. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 1066. Collectie Pieter Nieuwland online
 1067. Kerk van de Friezen in Rome
 1068. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 1069. Klokmakers te Dokkum
 1070. Letterhoeke Tresoar online
 1071. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 1072. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 1073. Aankondiging boek Munnekezijl
 1074. Sneuper september luidt najaar in
 1075. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 1076. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 1077. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 1078. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 1079. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 1080. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 1081. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 1082. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 1083. Terug in de tijd
 1084. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 1085. In het blauwe licht van God
 1086. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 1087. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 1088. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 1089. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 1090. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 1091. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 1092. De Sneuper in vernieuwd jasje
 1093. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 1094. Oude brieven blijven boeien
 1095. Volgens Bartjens
 1096. Verborgen online pareltjes
 1097. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 1098. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 1099. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 1100. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 1101. Het testament van Pieter Stuyvesant
 1102. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 1103. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 1104. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 1105. Meten en weten met Gemma Frisius
 1106. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 1107. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 1108. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 1109. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 1110. Historie Klooster Claerkamp online
 1111. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1112. Zoekplaatjes
 1113. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1114. Een Fries en een Mohawk
 1115. Fluitschip op bodem Oostzee
 1116. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1117. Frederick Philipse revisited
 1118. Genealogie Duitse voorouders
 1119. Frederick Philipse en historische onzin
 1120. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1121. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1122. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1123. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1124. Tips voor het weekend
 1125. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1126. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1127. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1128. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1129. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1130. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1131. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1132. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1133. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1134. Friezen in het kielzog van Hudson
 1135. Criminele rolboeken Tresoar online
 1136. Friezen in West-Afrika in 1715
 1137. Visboek van Adriaen Coenen
 1138. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1139. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1140. Friezen op Ceylon
 1141. Het gaat om verhalen
 1142. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1143. Friese goud- en zilversmeden
 1144. Oude Friese adel en aanverwante families
 1145. De sprekende kaart
 1146. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1147. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1148. De botten van Descartes en Camphuysen
 1149. Transcripties van oude boeken online
 1150. Fryslan in de war
 1151. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1152. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1153. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1154. Boek: Zeedijken in het noorden
 1155. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1156. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1157. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1158. Tresoor in de uitverkoop
 1159. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1160. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1161. Mooie vondst in streekarchief
 1162. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1163. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1164. Zonen van Adam in Nederland
 1165. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1166. Eeuwelingen in Friesland
 1167. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1168. Wandelen door Groningen van 1637
 1169. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1170. Friese brieven in Amsterdam
 1171. Canon van Friesland gepresenteerd
 1172. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1173. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1174. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1175. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1176. Katholiek Dokkum online in beeld
 1177. In het blauwe licht van God
 1178. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1179. Friezen op Spitsbergen 2
 1180. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1181. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1182. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1183. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1184. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1185. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1186. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1187. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1188. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1189. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1190. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1191. Friezen op Spitsbergen
 1192. Friezen in Denemarken
 1193. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1194. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1195. De Friese academie
 1196. Fries boek: Achter de skêrm
 1197. Archief van het web en alerting services
 1198. Friese admiraal terug in Dokkum
 1199. De Hellinga’s en aanverwante families
 1200. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1201. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1202. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1203. Duitse muts van kant
 1204. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1205. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1206. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1207. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1208. Friese Alba Amicorum
 1209. Gone fishing
 1210. Digitale archivarissen
 1211. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1212. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1213. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1214. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1215. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1216. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1217. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1218. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1219. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1220. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1221. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1222. Genealogische en historische blogs
 1223. Historische architectuur
 1224. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1225. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1226. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1227. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1228. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1229. Doopsgezinden in Friesland
 1230. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1231. Nederlandse liederen van vroeger
 1232. Friese bronnen van voor 1600
 1233. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1234. Musea in Noordoost Friesland
 1235. Stamt u ook af van zwervers?
 1236. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1237. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1238. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1239. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1240. Crimineel interessant
 1241. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1242. Cursus Oud Schrift via internet
 1243. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1244. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1245. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1246. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1247. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1248. Genealogische en historische podcasts
 1249. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1250. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1251. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1252. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1253. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1254. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1255. Genealogische programma’s op een rijtje
 1256. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1257. Cartografie Noordoost Friesland
 1258. Voorouders die militair waren ?
 1259. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1260. Oude boeken online via Google Books
 1261. Friese dagboeken
 1262. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1263. Reinicus Siersma 1704-1757
 1264. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1265. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1266. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1267. Sneupers bloggen
 1268. Munnekezijl dorpsfilm 1952
 1269. Ledendag najaar 2006. Molen van Anjum
 1270. Jan Hendrick Jarichs van der Ley (1565-1639), een onbekend genie uit Dokkum
 1271. Silhouetportretten van Dokkumer notabelen
 1272. Oene Ramsneus, Sijtse Jochums, Pytter Lieuwma en Ate Sjolles (in dagboek Catharina Schrader)
 1273. Gedenkstenen in kelder van gemaal te Ezumazijl
 1274. De voorvaderen van Pieter Stuyvesant kwamen uit Dokkum
 1275. De Anjumer schoolmeester moest te pronk staan, 1526
 1276. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 1277. Johannes Fockema
 1278. Dokkumer werd het gezicht ontnomen
 1279. Dominee Brunsvelt in de problemen
 1280. Brief van Hotse van Sinderen in 1753 van Dokkum naar New Amsterdam (New York)