Hans, auteur op Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. De Sneuper 134, juni 2019, Kollumer Oproer, themanummer Salomon Levy
 2. Beeld van Titus opgepoetst door maker Natasja Bennink
 3. Afscheid Ihno Dragt van Museum Dokkum
 4. Saken van Staet en Oorlogh
 5. Verslag ledendag Schiermonnikoog, april 2019
 6. Holwerd verwelkomt Hessel Meckema van Aylva
 7. Nieuw oud lijkpad ontdekt in Dokkum
 8. De Sneuper 133, maart 2019, met smederij Kiestra, Vondelpark en Meckema
 9. Fries erfgoed online: nog steeds zoekende
 10. Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!
 11. Terugblik 2018 en vooruitblik 2019
 12. Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken
 13. Mysteries rond controversiële Dokkumer eindelijk ontrafeld
 14. De Sneuper 132, december 2018, met apothekersfamilies, galkoorts en Kollum
 15. Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog
 16. Dokkumer rococo interieur na meer dan eeuw terug uit Paleis Het Loo
 17. Dokkumer tijdmachine als pionier voor Hisgis project
 18. Verslag ledendag HVNF op zaterdag 6 oktober 2018 te Nuis
 19. Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer
 20. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 21. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 22. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 23. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 24. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 25. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 26. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 27. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 28. De Witte Papoea uit Wierum
 29. De Witte Papoea uit Wierum
 30. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 31. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 32. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 33. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 34. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 35. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 36. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 37. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 38. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 39. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 40. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 41. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 42. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 43. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 44. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 45. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 46. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 47. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 48. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 49. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 50. Expositie De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk
 51. Honderden liefdesbrieven van Jaap Broersma (93) naar Tresoar
 52. Presentatie en namenindex Dokkumer Bierboek
 53. Dokkumers in oud fotoboek fotograaf Fuchs
 54. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 55. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 56. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 57. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 58. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 59. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 60. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 61. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 62. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 63. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 64. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 65. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 66. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 67. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 68. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 69. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 70. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 71. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 72. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 73. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 74. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 75. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 76. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 77. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 78. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 79. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 80. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 81. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 82. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 83. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 84. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 85. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 86. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 87. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 88. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 89. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 90. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 91. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 92. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 93. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 94. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 95. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 96. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 97. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 98. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 99. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 100. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 101. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 102. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 103. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 104. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 105. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 106. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 107. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 108. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 109. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 110. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 111. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 112. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 113. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 114. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 115. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 116. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 117. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 118. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 119. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 120. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 121. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 122. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 123. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 124. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 125. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 126. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 127. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 128. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 129. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 130. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 131. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 132. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 133. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 134. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 135. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 136. Waddencanon
 137. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 138. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 139. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 140. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 141. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 142. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 143. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 144. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 145. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 146. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 147. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 148. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 149. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 150. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 151. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 152. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 153. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 154. Sarcofagen in Friesland
 155. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 156. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 157. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 158. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 159. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 160. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 161. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 162. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 163. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 164. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 165. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 166. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 167. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 168. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 169. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 170. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 171. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 172. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 173. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 174. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 175. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 176. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 177. Stemmen op 3D project Dokkum
 178. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 179. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 180. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 181. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 182. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 183. Vernieuwde website Fryske Akademy
 184. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 185. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 186. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 187. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 188. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 189. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 190. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 191. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 192. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 193. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 194. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 195. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 196. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 197. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 198. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 199. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 200. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 201. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 202. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 203. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 204. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 205. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 206. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 207. Van snik naar smak
 208. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 209. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 210. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 211. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 212. Frysk nu bijna in Google Translate
 213. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 214. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 215. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 216. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 217. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 218. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 219. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 220. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 221. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 222. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 223. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 224. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 225. Bonifatiusjaar 2016
 226. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 227. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 228. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 229. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 230. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 231. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 232. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 233. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 234. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 235. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 236. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 237. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 238. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 239. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 240. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 241. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 242. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 243. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 244. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 245. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 246. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 247. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 248. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 249. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 250. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 251. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 252. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 253. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 254. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 255. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 256. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 257. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 258. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 259. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 260. Boerenbloed zet aan tot denken
 261. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 262. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 263. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 264. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 265. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 266. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 267. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 268. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 269. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 270. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 271. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 272. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 273. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 274. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 275. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 276. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 277. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 278. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 279. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 280. Dokkum, bolwerk van het noorden
 281. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 282. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 283. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 284. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 285. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 286. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 287. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 288. Najaars-ledendag 24 oktober 2015 op Ameland
 289. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 290. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 291. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 292. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 293. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 294. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 295. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 296. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 297. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 298. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 299. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 300. Kennis delen waar het kan
 301. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 302. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 303. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 304. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 305. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 306. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 307. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 308. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 309. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 310. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 311. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 312. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 313. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 314. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 315. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 316. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 317. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 318. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 319. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 320. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 321. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 322. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 323. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 324. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 325. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 326. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 327. It Beaken van de Fryske Akademy
 328. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 329. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 330. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 331. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 332. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 333. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 334. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 335. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 336. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 337. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 338. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 339. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 340. De Franse kazerne te Anjum
 341. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 342. Friese dame Baard in Indiaas museum
 343. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 344. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 345. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 346. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 347. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 348. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 349. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 350. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 351. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 352. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 353. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 354. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 355. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 356. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 357. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 358. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 359. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 360. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 361. Boek over Nes laat het verleden herleven
 362. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 363. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 364. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 365. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 366. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 367. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 368. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 369. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 370. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 371. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 372. Zomereinde in Bears
 373. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 374. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 375. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 376. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 377. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 378. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 379. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 380. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 381. Fulda vol van Bonifatius
 382. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 383. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 384. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 385. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 386. Voornamen in Noordoost Friesland
 387. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 388. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 389. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 390. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 391. 11en30 en geneagrammen
 392. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 393. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 394. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 395. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 396. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 397. Mummies en aardappels uit Friesland
 398. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 399. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 400. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 401. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 402. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 403. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 404. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 405. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 406. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 407. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 408. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 409. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 410. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 411. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 412. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 413. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 414. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 415. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 416. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 417. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 418. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 419. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 420. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 421. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 422. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 423. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 424. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 425. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 426. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 427. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 428. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 429. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 430. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 431. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 432. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 433. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 434. 11en30 met themanummer Rampen
 435. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 436. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 437. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 438. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 439. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 440. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 441. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 442. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 443. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 444. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 445. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 446. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 447. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 448. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 449. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 450. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 451. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 452. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 453. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 454. Heraldische databank CBG online
 455. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 456. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 457. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 458. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 459. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 460. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 461. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 462. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 463. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 464. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 465. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 466. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 467. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 468. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 469. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 470. Beneficiaal digitaal!
 471. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 472. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 473. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 474. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 475. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 476. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 477. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 478. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 479. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 480. Foudgumse school in opmars
 481. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 482. Boekhouding VOC nader ontsloten
 483. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 484. Sneuper 111 met focus op Ameland
 485. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 486. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 487. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 488. Historische topografie en cartografie in Friesland
 489. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 490. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 491. Friese familiedag
 492. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 493. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 494. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 495. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 496. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 497. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 498. Het beroep Rustmeester
 499. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 500. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 501. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 502. 11en30 juli 2013
 503. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 504. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 505. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 506. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 507. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 508. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 509. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 510. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 511. Familie van tien of meer generaties terug
 512. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 513. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 514. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 515. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 516. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 517. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 518. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 519. Vele Handen of een enkele hand
 520. De oudste kaart van Dokkum?
 521. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 522. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 523. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 524. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 525. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 526. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 527. ANBI-status. En dan?
 528. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 529. 11en30 april 2013
 530. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 531. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 532. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 533. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 534. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 535. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 536. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 537. Napoleons douane bureau te Dockum
 538. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 539. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 540. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 541. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 542. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 543. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 544. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 545. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 546. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 547. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 548. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 549. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 550. Samen staan we sterk, zeker op zee
 551. Kozakken in Noordoost Friesland, 1813
 552. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 553. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 554. Historia Doccumensis boort in het verleden
 555. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 556. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 557. 11en30 over Mobiele Friezen
 558. Sneupen in de kerstvakantie
 559. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 560. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 561. Blad Genealogie van CBG december 2012
 562. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 563. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 564. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 565. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 566. Waterschapsarchieven en Tresoar
 567. Fryslan special over Friese Zeevaart
 568. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 569. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 570. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 571. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 572. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 573. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 574. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 575. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 576. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 577. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 578. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 579. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 580. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 581. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 582. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 583. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 584. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 585. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 586. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 587. Suggesties voor de Fryske Akademy
 588. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 589. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 590. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 591. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 592. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 593. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 594. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 595. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 596. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 597. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 598. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 599. Kan Google het Frysk redden?
 600. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 601. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 602. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 603. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 604. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 605. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 606. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 607. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 608. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 609. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 610. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 611. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 612. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 613. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 614. De paus en de Dokkumer kloostermop
 615. Elisabeth de Flines, Tussen Amsterdam en Dokkum
 616. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 617. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 618. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 619. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 620. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 621. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 622. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 623. De familie Lodeizen te Dokkum
 624. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 625. Heeft u nog diskettes?
 626. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 627. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 628. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 629. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 630. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 631. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 632. Friezen in de online Militieregisters
 633. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 634. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 635. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 636. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 637. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 638. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 639. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 640. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 641. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 642. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 643. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 644. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 645. Biografie van Iman Falck
 646. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 647. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 648. Zeeslag bij Gibraltar, 25 april 1607
 649. Scans DTB Ee en Engwierum online
 650. Het gemeentebestuur van Ameland loog!
 651. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 652. Brief van commandeur Hidde Dirks Kat aan zijn vrouw in 1778 vanuit Straat Davis
 653. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 654. Boek Vier Eeuwen Kingma in de Oostergo
 655. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 656. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 657. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 658. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 659. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 660. Dokkum in wintertooi
 661. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 662. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 663. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 664. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 665. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 666. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 667. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 668. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 669. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 670. Werelate en Noordoost-Friesland online
 671. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 672. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 673. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 674. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 675. Op naar de 500 leden
 676. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 677. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 678. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 679. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 680. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 681. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 682. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 683. Scheepsmodellen in Friese kerken
 684. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 685. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 686. C.G. Schrader’s Memory Boeck van de Vrouwens
 687. Kollum c.a. 1960
 688. Elfstedentocht 1963
 689. Redding van de paarden bij Marrum, 3 november 2006
 690. Ledendag najaar 2007. Kerk en toren Rinsumageest.
 691. Het schilderij van Albert Talsma/ Tolsma uit Burdaard
 692. Oer de Seedyk, Requiem voor de vissers van Paesens-Moddergat
 693. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 694. Herdenking Ramp Paesens-Moddergat 1883
 695. De opfiering fen Fryske trou te Dokkum ter gelegenheid van de winkelweek 1923
 696. Film De Schaduw van Bonifatius
 697. Oude films NFLS, NTM en Dokkum rond 1927
 698. Nederlands Hervormde Kerk Veenwouden
 699. Hellinghus Dokkum
 700. Ledendag voorjaar 2010. Openluchtmuseum De Sukerei, Damwoude, uitleg bij Waldhuskes
 701. Blog Historische Verening Noordoost Friesland op iPad
 702. Ledendag najaar 2011. Voordrachten Hilda Bouta en Haije Talsma in kerk Ternaard
 703. Ledendag voorjaar 2009. Bezoek aan de Schierstins in Veenwouden
 704. Ledendag najaar 2008. Kerk van Ee, Rondleiding door Douwe Zwart
 705. Melkfabriek Freia Veenwouden, cultureel erfgoed
 706. Vlasmuseum Braakhok te Ee
 707. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 708. De galg van Ezumazijl
 709. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 710. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 711. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 712. Vele handen maken licht archiefwerk
 713. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 714. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 715. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 716. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 717. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 718. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 719. Saapke Goslings en de merklap
 720. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 721. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 722. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 723. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 724. Schatzoeken in museumcollecties
 725. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 726. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 727. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 728. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 729. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 730. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 731. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 732. Dokkum digitaal
 733. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 734. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 735. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 736. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 737. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 738. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 739. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 740. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 741. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 742. VOC-database bron voor vele verhalen
 743. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 744. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 745. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 746. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 747. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 748. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 749. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 750. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 751. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 752. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 753. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 754. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 755. Zoeken in Google boeken
 756. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 757. Met de bus op de sneup door Friesland
 758. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 759. Zeepaard in Moddergat
 760. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 761. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 762. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 763. Boek historisch reddingstation Moddergat
 764. iPad app Markant Friesland musea live
 765. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 766. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 767. Geboren in 1811 in Friesland
 768. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 769. Dwaande in Noordoost Friesland
 770. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 771. Muntschatten in collectie Fries Museum
 772. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 773. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 774. Maritieme historici actief bijeen
 775. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 776. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 777. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 778. Oude kaart Noordoost Friesland
 779. Rijdende en varende historie in Dokkum
 780. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 781. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 782. Amelander historie aan zee
 783. Sonttolproject naar volgende fase
 784. Collectie Fries Museum in online database
 785. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 786. Amelander historie online
 787. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 788. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 789. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 790. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 791. Baron Van Sytzama
 792. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 793. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 794. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 795. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 796. Meine Tosk
 797. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 798. URL verkorten met Lyt.sr
 799. Meer historie op de proppen
 800. Walvisstrandingen toen en nu
 801. Film De schaduw van Bonifatius
 802. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 803. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 804. Proppen oud papier als historische bron
 805. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 806. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 807. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 808. Buurtschap De Oere te Moddergat
 809. Fiskershuske en VPRO
 810. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 811. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 812. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 813. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 814. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 815. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 816. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 817. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 818. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 819. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 820. De Sneuper als social magazine op de iPad
 821. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 822. Friezen in het leger van Napoleon
 823. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 824. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 825. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 826. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 827. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 828. De Slag in de Sont, 1658
 829. Maritiem digitaal vernieuwd
 830. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 831. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 832. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 833. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 834. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 835. Registres Civiques Friesland online
 836. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 837. Ons verenigingswapen
 838. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 839. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 840. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 841. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 842. Diaconieboeken als genealogische bron
 843. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 844. Geheim van Tolsum: website en boek
 845. Sneuper 99 van december 2010
 846. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 847. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 848. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 849. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 850. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 851. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 852. Moddergat in de picture
 853. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 854. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 855. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 856. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 857. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 858. WL3 als scheepsmodel
 859. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 860. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 861. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 862. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 863. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 864. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 865. Hallumer grafstenen blootgelegd
 866. Gevoel voor tijd
 867. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 868. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 869. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 870. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 871. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 872. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 873. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 874. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 875. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 876. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 877. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 878. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 879. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 880. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 881. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 882. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 883. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 884. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 885. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 886. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 887. Historische wandkaarten online
 888. Noorderbreedte inspireert tot debat
 889. Oplage Sneuper naar 480
 890. Friezen als slaven in Barbarije
 891. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 892. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 893. Friese oorlogsdagboeken online
 894. Leven van de wind
 895. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 896. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 897. Veroordeeld in Friesland
 898. Fries in India in Martena museum
 899. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 900. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 901. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 902. Archief Letterhoeke Tresoar
 903. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 904. Bitri scooters uit Dokkum
 905. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 906. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 907. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 908. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 909. Een indiaan in Anjum
 910. Familysearch met scans
 911. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 912. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 913. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 914. De murd van Piet de Haan
 915. Open Kampioenschap Paleografie online
 916. Familie-archivaris worden
 917. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 918. Waddenwandelen
 919. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 920. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 921. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 922. De zin van het delen
 923. Oerboeren in de Friese Wouden
 924. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 925. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 926. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 927. Nieuwe online maritieme bronnen
 928. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 929. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 930. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 931. Alde Fryske Tsjerken jarig
 932. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 933. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 934. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 935. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 936. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 937. Vrienden van De Sukerei
 938. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 939. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 940. Molenweekend Dongeradeel
 941. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 942. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 943. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 944. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 945. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 946. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 947. Verkoop bij brandende keerse
 948. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 949. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 950. Kerfstokjes van onze voorouders
 951. Collaterale Successie in Friesland
 952. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 953. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 954. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 955. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 956. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 957. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 958. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 959. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 960. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 961. Fryske Wikipedia
 962. De oorlog een gezicht gegeven
 963. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 964. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 965. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 966. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 967. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 968. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 969. Wüst walst woest naar winst
 970. Maak kennis met de Sneuper
 971. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 972. Sluiproutes Tresoar databases
 973. Zoekplaatjes Friesland
 974. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 975. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 976. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 977. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 978. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 979. Lidmatenboeken Dantumawoude
 980. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 981. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 982. Friezen in de VOC
 983. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 984. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 985. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 986. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 987. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 988. Lezingen in Friesland en online
 989. Dokkum in Google Streetview
 990. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 991. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 992. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 993. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 994. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 995. Schaatswedstrijden te Dokkum
 996. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 997. Guur weer door de eeuwen heen
 998. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 999. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 1000. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 1001. Historische boekpresentaties
 1002. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 1003. Dockumer Roem verhuurt historie
 1004. Luisteren naar dialecten
 1005. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 1006. Kolonistendag druk bezocht
 1007. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 1008. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 1009. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 1010. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 1011. Sonttol registers 1557-1850 online
 1012. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 1013. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 1014. Collectie Pieter Nieuwland online
 1015. Kerk van de Friezen in Rome
 1016. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 1017. Klokmakers te Dokkum
 1018. Letterhoeke Tresoar online
 1019. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 1020. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 1021. Aankondiging boek Munnekezijl
 1022. Sneuper september luidt najaar in
 1023. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 1024. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 1025. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 1026. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 1027. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 1028. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 1029. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 1030. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 1031. Terug in de tijd
 1032. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 1033. In het blauwe licht van God
 1034. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 1035. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 1036. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 1037. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 1038. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 1039. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 1040. De Sneuper in vernieuwd jasje
 1041. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 1042. Oude brieven blijven boeien
 1043. Volgens Bartjens
 1044. Verborgen online pareltjes
 1045. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 1046. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 1047. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 1048. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 1049. Het testament van Pieter Stuyvesant
 1050. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 1051. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 1052. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 1053. Meten en weten met Gemma Frisius
 1054. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 1055. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 1056. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 1057. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 1058. Historie Klooster Claerkamp online
 1059. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1060. Zoekplaatjes
 1061. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1062. Een Fries en een Mohawk
 1063. Fluitschip op bodem Oostzee
 1064. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1065. Frederick Philipse revisited
 1066. Genealogie Duitse voorouders
 1067. Frederick Philipse en historische onzin
 1068. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1069. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1070. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1071. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1072. Tips voor het weekend
 1073. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1074. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1075. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1076. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1077. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1078. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1079. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1080. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1081. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1082. Friezen in het kielzog van Hudson
 1083. Criminele rolboeken Tresoar online
 1084. Friezen in West-Afrika in 1715
 1085. Visboek van Adriaen Coenen
 1086. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1087. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1088. Friezen op Ceylon
 1089. Het gaat om verhalen
 1090. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1091. Friese goud- en zilversmeden
 1092. Oude Friese adel en aanverwante families
 1093. De sprekende kaart
 1094. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1095. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1096. De botten van Descartes en Camphuysen
 1097. Transcripties van oude boeken online
 1098. Fryslan in de war
 1099. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1100. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1101. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1102. Boek: Zeedijken in het noorden
 1103. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1104. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1105. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1106. Tresoor in de uitverkoop
 1107. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1108. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1109. Mooie vondst in streekarchief
 1110. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1111. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1112. Zonen van Adam in Nederland
 1113. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1114. Eeuwelingen in Friesland
 1115. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1116. Wandelen door Groningen van 1637
 1117. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1118. Friese brieven in Amsterdam
 1119. Canon van Friesland gepresenteerd
 1120. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1121. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1122. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1123. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1124. Katholiek Dokkum online in beeld
 1125. In het blauwe licht van God
 1126. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1127. Friezen op Spitsbergen 2
 1128. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1129. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1130. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1131. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1132. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1133. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1134. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1135. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1136. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1137. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1138. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1139. Friezen op Spitsbergen
 1140. Friezen in Denemarken
 1141. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1142. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1143. De Friese academie
 1144. Fries boek: Achter de skêrm
 1145. Archief van het web en alerting services
 1146. Friese admiraal terug in Dokkum
 1147. De Hellinga’s en aanverwante families
 1148. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1149. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1150. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1151. Duitse muts van kant
 1152. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1153. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1154. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1155. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1156. Friese Alba Amicorum
 1157. Gone fishing
 1158. Digitale archivarissen
 1159. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1160. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1161. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1162. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1163. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1164. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1165. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1166. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1167. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1168. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1169. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1170. Genealogische en historische blogs
 1171. Historische architectuur
 1172. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1173. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1174. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1175. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1176. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1177. Doopsgezinden in Friesland
 1178. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1179. Nederlandse liederen van vroeger
 1180. Friese bronnen van voor 1600
 1181. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1182. Musea in Noordoost Friesland
 1183. Stamt u ook af van zwervers?
 1184. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1185. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1186. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1187. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1188. Crimineel interessant
 1189. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1190. Cursus Oud Schrift via internet
 1191. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1192. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1193. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1194. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1195. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1196. Genealogische en historische podcasts
 1197. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1198. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1199. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1200. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1201. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1202. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1203. Genealogische programma’s op een rijtje
 1204. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1205. Cartografie Noordoost Friesland
 1206. Voorouders die militair waren ?
 1207. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1208. Oude boeken online via Google Books
 1209. Friese dagboeken
 1210. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1211. Reinicus Siersma 1704-1757
 1212. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1213. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1214. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1215. Sneupers bloggen
 1216. Munnekezijl dorpsfilm 1952
 1217. Ledendag najaar 2006. Molen van Anjum
 1218. Jan Hendrick Jarichs van der Ley (1565-1639), een onbekend genie uit Dokkum
 1219. Silhouetportretten van Dokkumer notabelen
 1220. Oene Ramsneus, Sijtse Jochums, Pytter Lieuwma en Ate Sjolles (in dagboek Catharina Schrader)
 1221. Gedenkstenen in kelder van gemaal te Ezumazijl
 1222. De voorvaderen van Pieter Stuyvesant kwamen uit Dokkum
 1223. De Anjumer schoolmeester moest te pronk staan, 1526
 1224. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 1225. Johannes Fockema
 1226. Dokkumer werd het gezicht ontnomen
 1227. Dominee Brunsvelt in de problemen
 1228. Brief van Hotse van Sinderen in 1753 van Dokkum naar New Amsterdam (New York)