Hans, auteur op Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Schilderij Maaltijd te Dokkum met Philander in de schijnwerpers bij Rijksmuseum
 2. Nieuw boek Gerard Mast – Eendenkooien in Fryslân 1450-2015
 3. Philippus van Humalda uit Ee als ambassadeur naar de koning van Spanje
 4. Intekenactie voor eerbetoon aan het Friese dorpscafé
 5. De Sneuper 140, december 2020, met Allerheiligenvloed, Salomon Levy en portretten
 6. Fries ganzenbord uit 1880
 7. De rode winkel van Wopke en Ym Postuma (1954-1985)
 8. De Sneuper 139, september 2020, met Schiermonnikoog, stins, kerkklokken en postschippers
 9. De swarte winkel
 10. Mededeling voor leden mbt najaarsvergadering 2020
 11. Dames-modemagazijn Van Erp (1905-1919)
 12. Genealogische publicaties Noordoost-Friesland
 13. Stichting Erfskip Terpdoarpen integreert in HVNF.nl
 14. Artisante an de Syl
 15. De Sneuper 138, juni 2020, met Spaanse Griep, 75 jaar vrijheid en opvallende geneagrammen
 16. Vlasroute dit jaar vernieuwd en coronaproof
 17. Bijnamen in manuscript vroedvrouw Schrader
 18. De hond in de pot, of in de doofpot?
 19. De oorlog een gezicht gegeven: Westdongeradeel, Deel 5
 20. Apothekerswinkel an de Syl
 21. Hartje Dokkum
 22. Ledendag 18 april 2020 gaat NIET door
 23. De Sneuper 137, maart 2020, met Foeke Sjoerds, Van Aylva, oorlogen en Ponga
 24. Ledenvergadering zaterdag 18 april 2020 in Dokkum
 25. Oudste Stadsraadhuis van Dokkum in pand Artisante
 26. Driedelige lezingenserie over rampen en reddingen in het Noordelijk Scheepvaartmuseum
 27. Alle Sonttolregisters online: een monsterklus voltooid
 28. Vaartzicht in Oudwoude
 29. Raadsleden krijgen Frysk bûsboekje
 30. Historisch plaatjesalbum van Noordoost-Friesland aangeboden aan burgemeester Kramer
 31. Brieven, foto’s en albums Fries Museum passen beter in Tresoar
 32. De Vrije Fries 2019 met Vegelin, Jonathan Israel en Culturele Hoofdstad
 33. De Sneuper 136, december 2019, met Hannema, Van Collem, Sjuxma en mooie vondsten
 34. Nieuw boek: Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945
 35. De Sneuper 135, september 2019, met Titia, Camphuysen en een lugubere vondst
 36. Maakt Transkribus van paleografie straks paleomagie?
 37. Een uitstapje naar Groningen – Ledendag 12 oktober in Zoutkamp
 38. Noflike middei mei Tresoar yn Wetsens
 39. Gevelsteen uit 1613 weer terug naar geboortehuis Foeke Sjoerds
 40. Lezingen in Sint Vituskerk Wetsens
 41. Ledendag zaterdag 12 oktober 2019 in Zoutkamp
 42. Rouwbord van Titia van Burmania onthuld
 43. Korenmolen De Hoop in Dokkum 170 jaar
 44. Archeologische vondst in Ee uit tijd van Bonifatius
 45. Onthulling replica rouwbord Titia van Burmania
 46. Betrokkenen Kollumer Oproer van zeer divers pluimage
 47. De Sneuper 134, juni 2019, Kollumer Oproer, themanummer Salomon Levy
 48. Beeld van Titus opgepoetst door maker Natasja Bennink
 49. Afscheid Ihno Dragt van Museum Dokkum
 50. Saken van Staet en Oorlogh
 51. Verslag ledendag Schiermonnikoog, april 2019
 52. Holwerd verwelkomt Hessel Meckema van Aylva
 53. Nieuw oud lijkpad ontdekt in Dokkum
 54. De Sneuper 133, maart 2019, met smederij Kiestra, Vondelpark en Meckema
 55. Fries erfgoed online: nog steeds zoekende
 56. Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!
 57. Terugblik 2018 en vooruitblik 2019
 58. Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken
 59. Mysteries rond controversiële Dokkumer eindelijk ontrafeld
 60. De Sneuper 132, december 2018, met apothekersfamilies, galkoorts en Kollum
 61. Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog
 62. Dokkumer rococo interieur na meer dan eeuw terug uit Paleis Het Loo
 63. Dokkumer tijdmachine als pionier voor Hisgis project
 64. Verslag ledendag HVNF op zaterdag 6 oktober 2018 te Nuis
 65. Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer
 66. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 67. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 68. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 69. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 70. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 71. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 72. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 73. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 74. De Witte Papoea uit Wierum
 75. De Witte Papoea uit Wierum
 76. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 77. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 78. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 79. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 80. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 81. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 82. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 83. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 84. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 85. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 86. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 87. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 88. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 89. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 90. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 91. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 92. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 93. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 94. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 95. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 96. Expositie De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk
 97. Honderden liefdesbrieven van Jaap Broersma (93) naar Tresoar
 98. Presentatie en namenindex Dokkumer Bierboek
 99. Dokkumers in oud fotoboek fotograaf Fuchs
 100. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 101. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 102. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 103. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 104. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 105. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 106. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 107. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 108. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 109. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 110. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 111. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 112. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 113. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 114. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 115. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 116. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 117. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 118. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 119. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 120. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 121. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 122. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 123. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 124. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 125. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 126. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 127. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 128. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 129. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 130. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 131. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 132. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 133. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 134. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 135. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 136. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 137. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 138. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 139. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 140. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 141. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 142. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 143. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 144. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 145. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 146. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 147. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 148. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 149. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 150. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 151. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 152. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 153. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 154. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 155. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 156. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 157. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 158. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 159. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 160. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 161. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 162. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 163. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 164. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 165. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 166. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 167. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 168. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 169. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 170. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 171. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 172. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 173. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 174. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 175. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 176. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 177. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 178. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 179. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 180. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 181. Waddencanon
 182. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 183. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 184. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 185. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 186. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 187. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 188. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 189. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 190. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 191. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 192. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 193. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 194. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 195. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 196. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 197. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 198. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 199. Sarcofagen in Friesland
 200. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 201. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 202. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 203. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 204. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 205. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 206. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 207. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 208. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 209. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 210. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 211. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 212. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 213. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 214. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 215. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 216. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 217. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 218. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 219. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 220. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 221. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 222. Stemmen op 3D project Dokkum
 223. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 224. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 225. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 226. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 227. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 228. Vernieuwde website Fryske Akademy
 229. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 230. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 231. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 232. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 233. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 234. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 235. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 236. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 237. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 238. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 239. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 240. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 241. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 242. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 243. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 244. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 245. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 246. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 247. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 248. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 249. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 250. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 251. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 252. Van snik naar smak
 253. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 254. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 255. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 256. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 257. Frysk nu bijna in Google Translate
 258. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 259. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 260. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 261. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 262. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 263. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 264. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 265. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 266. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 267. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 268. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 269. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 270. Bonifatiusjaar 2016
 271. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 272. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 273. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 274. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 275. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 276. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 277. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 278. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 279. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 280. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 281. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 282. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 283. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 284. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 285. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 286. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 287. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 288. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 289. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 290. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 291. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 292. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 293. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 294. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 295. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 296. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 297. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 298. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 299. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 300. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 301. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 302. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 303. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 304. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 305. Boerenbloed zet aan tot denken
 306. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 307. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 308. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 309. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 310. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 311. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 312. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 313. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 314. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 315. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 316. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 317. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 318. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 319. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 320. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 321. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 322. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 323. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 324. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 325. Dokkum, bolwerk van het noorden
 326. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 327. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 328. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 329. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 330. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 331. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 332. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 333. Najaars-ledendag 24 oktober 2015 op Ameland
 334. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 335. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 336. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 337. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 338. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 339. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 340. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 341. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 342. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 343. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 344. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 345. Kennis delen waar het kan
 346. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 347. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 348. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 349. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 350. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 351. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 352. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 353. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 354. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 355. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 356. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 357. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 358. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 359. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 360. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 361. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 362. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 363. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 364. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 365. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 366. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 367. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 368. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 369. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 370. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 371. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 372. It Beaken van de Fryske Akademy
 373. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 374. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 375. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 376. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 377. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 378. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 379. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 380. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 381. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 382. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 383. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 384. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 385. De Franse kazerne te Anjum
 386. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 387. Friese dame Baard in Indiaas museum
 388. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 389. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 390. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 391. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 392. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 393. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 394. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 395. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 396. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 397. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 398. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 399. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 400. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 401. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 402. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 403. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 404. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 405. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 406. Boek over Nes laat het verleden herleven
 407. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 408. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 409. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 410. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 411. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 412. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 413. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 414. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 415. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 416. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 417. Zomereinde in Bears
 418. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 419. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 420. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 421. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 422. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 423. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 424. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 425. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 426. Fulda vol van Bonifatius
 427. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 428. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 429. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 430. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 431. Voornamen in Noordoost Friesland
 432. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 433. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 434. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 435. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 436. 11en30 en geneagrammen
 437. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 438. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 439. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 440. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 441. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 442. Mummies en aardappels uit Friesland
 443. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 444. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 445. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 446. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 447. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 448. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 449. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 450. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 451. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 452. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 453. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 454. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 455. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 456. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 457. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 458. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 459. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 460. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 461. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 462. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 463. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 464. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 465. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 466. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 467. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 468. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 469. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 470. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 471. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 472. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 473. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 474. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 475. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 476. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 477. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 478. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 479. 11en30 met themanummer Rampen
 480. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 481. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 482. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 483. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 484. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 485. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 486. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 487. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 488. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 489. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 490. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 491. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 492. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 493. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 494. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 495. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 496. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 497. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 498. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 499. Heraldische databank CBG online
 500. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 501. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 502. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 503. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 504. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 505. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 506. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 507. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 508. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 509. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 510. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 511. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 512. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 513. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 514. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 515. Beneficiaal digitaal!
 516. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 517. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 518. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 519. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 520. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 521. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 522. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 523. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 524. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 525. Foudgumse school in opmars
 526. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 527. Boekhouding VOC nader ontsloten
 528. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 529. Sneuper 111 met focus op Ameland
 530. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 531. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 532. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 533. Historische topografie en cartografie in Friesland
 534. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 535. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 536. Friese familiedag
 537. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 538. Op de Praatstoel 2 met oral history bestellen
 539. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 540. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 541. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 542. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 543. Het beroep Rustmeester
 544. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 545. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 546. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 547. 11en30 juli 2013
 548. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 549. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 550. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 551. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 552. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 553. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 554. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 555. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 556. Familie van tien of meer generaties terug
 557. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 558. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 559. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 560. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 561. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 562. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 563. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 564. Vele Handen of een enkele hand
 565. De oudste kaart van Dokkum?
 566. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 567. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 568. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 569. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 570. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 571. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 572. ANBI-status. En dan?
 573. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 574. 11en30 april 2013
 575. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 576. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 577. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 578. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 579. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 580. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 581. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 582. Napoleons douane bureau te Dockum
 583. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 584. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 585. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 586. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 587. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 588. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 589. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 590. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 591. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 592. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 593. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 594. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 595. Samen staan we sterk, zeker op zee
 596. Kozakken in Noordoost Friesland, 1813
 597. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 598. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 599. Historia Doccumensis boort in het verleden
 600. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 601. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 602. 11en30 over Mobiele Friezen
 603. Sneupen in de kerstvakantie
 604. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 605. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 606. Blad Genealogie van CBG december 2012
 607. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 608. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 609. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 610. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 611. Waterschapsarchieven en Tresoar
 612. Fryslan special over Friese Zeevaart
 613. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 614. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 615. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 616. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 617. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 618. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 619. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 620. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 621. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 622. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 623. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 624. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 625. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 626. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 627. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 628. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 629. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 630. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 631. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 632. Suggesties voor de Fryske Akademy
 633. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 634. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 635. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 636. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 637. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 638. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 639. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 640. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 641. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 642. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 643. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 644. Kan Google het Frysk redden?
 645. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 646. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 647. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 648. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 649. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 650. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 651. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 652. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 653. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 654. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 655. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 656. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 657. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 658. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 659. De paus en de Dokkumer kloostermop
 660. Elisabeth de Flines, Tussen Amsterdam en Dokkum
 661. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 662. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 663. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 664. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 665. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 666. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 667. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 668. De familie Lodeizen te Dokkum
 669. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 670. Heeft u nog diskettes?
 671. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 672. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 673. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 674. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 675. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 676. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 677. Friezen in de online Militieregisters
 678. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 679. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 680. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 681. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 682. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 683. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 684. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 685. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 686. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 687. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 688. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 689. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 690. Biografie van Iman Falck
 691. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 692. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 693. Zeeslag bij Gibraltar, 25 april 1607
 694. Scans DTB Ee en Engwierum online
 695. Het gemeentebestuur van Ameland loog!
 696. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 697. Brief van commandeur Hidde Dirks Kat aan zijn vrouw in 1778 vanuit Straat Davis
 698. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 699. Boek Vier Eeuwen Kingma in de Oostergo
 700. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 701. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 702. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 703. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 704. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 705. Dokkum in wintertooi
 706. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 707. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 708. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 709. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 710. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 711. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 712. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 713. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 714. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 715. Werelate en Noordoost-Friesland online
 716. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 717. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 718. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 719. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 720. Op naar de 500 leden
 721. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 722. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 723. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 724. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 725. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 726. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 727. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 728. Scheepsmodellen in Friese kerken
 729. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 730. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 731. C.G. Schrader’s Memory Boeck van de Vrouwens
 732. Kollum c.a. 1960
 733. Elfstedentocht 1963
 734. Redding van de paarden bij Marrum, 3 november 2006
 735. Ledendag najaar 2007. Kerk en toren Rinsumageest.
 736. Het schilderij van Albert Talsma/ Tolsma uit Burdaard
 737. Oer de Seedyk, Requiem voor de vissers van Paesens-Moddergat
 738. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 739. Herdenking Ramp Paesens-Moddergat 1883
 740. De opfiering fen Fryske trou te Dokkum ter gelegenheid van de winkelweek 1923
 741. Film De Schaduw van Bonifatius
 742. Oude films NFLS, NTM en Dokkum rond 1927
 743. Nederlands Hervormde Kerk Veenwouden
 744. Hellinghus Dokkum
 745. Ledendag voorjaar 2010. Openluchtmuseum De Sukerei, Damwoude, uitleg bij Waldhuskes
 746. Blog Historische Verening Noordoost Friesland op iPad
 747. Ledendag najaar 2011. Voordrachten Hilda Bouta en Haije Talsma in kerk Ternaard
 748. Ledendag voorjaar 2009. Bezoek aan de Schierstins in Veenwouden
 749. Ledendag najaar 2008. Kerk van Ee, Rondleiding door Douwe Zwart
 750. Melkfabriek Freia Veenwouden, cultureel erfgoed
 751. Vlasmuseum Braakhok te Ee
 752. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 753. De galg van Ezumazijl
 754. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 755. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 756. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 757. Vele handen maken licht archiefwerk
 758. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 759. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 760. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 761. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 762. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 763. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 764. Saapke Goslings en de merklap
 765. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 766. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 767. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 768. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 769. Schatzoeken in museumcollecties
 770. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 771. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 772. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 773. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 774. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 775. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 776. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 777. Dokkum digitaal
 778. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 779. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 780. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 781. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 782. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 783. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 784. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 785. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 786. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 787. VOC-database bron voor vele verhalen
 788. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 789. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 790. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 791. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 792. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 793. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 794. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 795. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 796. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 797. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 798. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 799. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 800. Zoeken in Google boeken
 801. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 802. Met de bus op de sneup door Friesland
 803. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 804. Zeepaard in Moddergat
 805. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 806. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 807. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 808. Boek historisch reddingstation Moddergat
 809. iPad app Markant Friesland musea live
 810. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 811. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 812. Geboren in 1811 in Friesland
 813. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 814. Dwaande in Noordoost Friesland
 815. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 816. Muntschatten in collectie Fries Museum
 817. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 818. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 819. Maritieme historici actief bijeen
 820. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 821. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 822. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 823. Oude kaart Noordoost Friesland
 824. Rijdende en varende historie in Dokkum
 825. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 826. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 827. Amelander historie aan zee
 828. Sonttolproject naar volgende fase
 829. Collectie Fries Museum in online database
 830. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 831. Amelander historie online
 832. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 833. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 834. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 835. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 836. Baron Van Sytzama
 837. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 838. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 839. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 840. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 841. Meine Tosk
 842. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 843. URL verkorten met Lyt.sr
 844. Meer historie op de proppen
 845. Walvisstrandingen toen en nu
 846. Film De schaduw van Bonifatius
 847. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 848. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 849. Proppen oud papier als historische bron
 850. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 851. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 852. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 853. Buurtschap De Oere te Moddergat
 854. Fiskershuske en VPRO
 855. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 856. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 857. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 858. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 859. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 860. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 861. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 862. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 863. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 864. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 865. De Sneuper als social magazine op de iPad
 866. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 867. Friezen in het leger van Napoleon
 868. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 869. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 870. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 871. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 872. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 873. De Slag in de Sont, 1658
 874. Maritiem digitaal vernieuwd
 875. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 876. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 877. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 878. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 879. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 880. Registres Civiques Friesland online
 881. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 882. Ons verenigingswapen
 883. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 884. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 885. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 886. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 887. Diaconieboeken als genealogische bron
 888. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 889. Geheim van Tolsum: website en boek
 890. Sneuper 99 van december 2010
 891. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 892. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 893. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 894. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 895. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 896. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 897. Moddergat in de picture
 898. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 899. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 900. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 901. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 902. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 903. WL3 als scheepsmodel
 904. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 905. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 906. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 907. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 908. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 909. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 910. Hallumer grafstenen blootgelegd
 911. Gevoel voor tijd
 912. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 913. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 914. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 915. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 916. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 917. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 918. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 919. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 920. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 921. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 922. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 923. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 924. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 925. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 926. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 927. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 928. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 929. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 930. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 931. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 932. Historische wandkaarten online
 933. Noorderbreedte inspireert tot debat
 934. Oplage Sneuper naar 480
 935. Friezen als slaven in Barbarije
 936. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 937. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 938. Friese oorlogsdagboeken online
 939. Leven van de wind
 940. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 941. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 942. Veroordeeld in Friesland
 943. Fries in India in Martena museum
 944. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 945. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 946. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 947. Archief Letterhoeke Tresoar
 948. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 949. Bitri scooters uit Dokkum
 950. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 951. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 952. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 953. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 954. Een indiaan in Anjum
 955. Familysearch met scans
 956. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 957. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 958. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 959. De murd van Piet de Haan
 960. Open Kampioenschap Paleografie online
 961. Familie-archivaris worden
 962. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 963. Waddenwandelen
 964. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 965. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 966. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 967. De zin van het delen
 968. Oerboeren in de Friese Wouden
 969. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 970. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 971. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 972. Nieuwe online maritieme bronnen
 973. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 974. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 975. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 976. Alde Fryske Tsjerken jarig
 977. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 978. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 979. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 980. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 981. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 982. Vrienden van De Sukerei
 983. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 984. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 985. Molenweekend Dongeradeel
 986. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 987. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 988. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 989. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 990. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 991. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 992. Verkoop bij brandende keerse
 993. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 994. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 995. Kerfstokjes van onze voorouders
 996. Collaterale Successie in Friesland
 997. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 998. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 999. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 1000. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 1001. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 1002. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 1003. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 1004. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 1005. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 1006. Fryske Wikipedia
 1007. De oorlog een gezicht gegeven
 1008. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 1009. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 1010. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 1011. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 1012. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 1013. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 1014. Wüst walst woest naar winst
 1015. Maak kennis met de Sneuper
 1016. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 1017. Sluiproutes Tresoar databases
 1018. Zoekplaatjes Friesland
 1019. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 1020. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 1021. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 1022. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 1023. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 1024. Lidmatenboeken Dantumawoude
 1025. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 1026. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 1027. Friezen in de VOC
 1028. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 1029. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 1030. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 1031. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 1032. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 1033. Lezingen in Friesland en online
 1034. Dokkum in Google Streetview
 1035. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 1036. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 1037. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 1038. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 1039. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 1040. Schaatswedstrijden te Dokkum
 1041. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 1042. Guur weer door de eeuwen heen
 1043. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 1044. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 1045. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 1046. Historische boekpresentaties
 1047. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 1048. Dockumer Roem verhuurt historie
 1049. Luisteren naar dialecten
 1050. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 1051. Kolonistendag druk bezocht
 1052. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 1053. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 1054. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 1055. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 1056. Sonttol registers 1557-1850 online
 1057. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 1058. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 1059. Collectie Pieter Nieuwland online
 1060. Kerk van de Friezen in Rome
 1061. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 1062. Klokmakers te Dokkum
 1063. Letterhoeke Tresoar online
 1064. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 1065. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 1066. Aankondiging boek Munnekezijl
 1067. Sneuper september luidt najaar in
 1068. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 1069. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 1070. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 1071. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 1072. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 1073. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 1074. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 1075. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 1076. Terug in de tijd
 1077. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 1078. In het blauwe licht van God
 1079. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 1080. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 1081. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 1082. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 1083. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 1084. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 1085. De Sneuper in vernieuwd jasje
 1086. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 1087. Oude brieven blijven boeien
 1088. Volgens Bartjens
 1089. Verborgen online pareltjes
 1090. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 1091. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 1092. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 1093. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 1094. Het testament van Pieter Stuyvesant
 1095. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 1096. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 1097. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 1098. Meten en weten met Gemma Frisius
 1099. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 1100. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 1101. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 1102. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 1103. Historie Klooster Claerkamp online
 1104. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1105. Zoekplaatjes
 1106. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1107. Een Fries en een Mohawk
 1108. Fluitschip op bodem Oostzee
 1109. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1110. Frederick Philipse revisited
 1111. Genealogie Duitse voorouders
 1112. Frederick Philipse en historische onzin
 1113. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1114. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1115. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1116. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1117. Tips voor het weekend
 1118. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1119. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1120. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1121. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1122. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1123. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1124. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1125. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1126. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1127. Friezen in het kielzog van Hudson
 1128. Criminele rolboeken Tresoar online
 1129. Friezen in West-Afrika in 1715
 1130. Visboek van Adriaen Coenen
 1131. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1132. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1133. Friezen op Ceylon
 1134. Het gaat om verhalen
 1135. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1136. Friese goud- en zilversmeden
 1137. Oude Friese adel en aanverwante families
 1138. De sprekende kaart
 1139. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1140. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1141. De botten van Descartes en Camphuysen
 1142. Transcripties van oude boeken online
 1143. Fryslan in de war
 1144. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1145. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1146. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1147. Boek: Zeedijken in het noorden
 1148. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1149. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1150. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1151. Tresoor in de uitverkoop
 1152. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1153. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1154. Mooie vondst in streekarchief
 1155. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1156. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1157. Zonen van Adam in Nederland
 1158. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1159. Eeuwelingen in Friesland
 1160. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1161. Wandelen door Groningen van 1637
 1162. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1163. Friese brieven in Amsterdam
 1164. Canon van Friesland gepresenteerd
 1165. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1166. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1167. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1168. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1169. Katholiek Dokkum online in beeld
 1170. In het blauwe licht van God
 1171. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1172. Friezen op Spitsbergen 2
 1173. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1174. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1175. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1176. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1177. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1178. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1179. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1180. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1181. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1182. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1183. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1184. Friezen op Spitsbergen
 1185. Friezen in Denemarken
 1186. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1187. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1188. De Friese academie
 1189. Fries boek: Achter de skêrm
 1190. Archief van het web en alerting services
 1191. Friese admiraal terug in Dokkum
 1192. De Hellinga’s en aanverwante families
 1193. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1194. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1195. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1196. Duitse muts van kant
 1197. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1198. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1199. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1200. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1201. Friese Alba Amicorum
 1202. Gone fishing
 1203. Digitale archivarissen
 1204. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1205. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1206. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1207. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1208. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1209. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1210. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1211. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1212. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1213. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1214. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1215. Genealogische en historische blogs
 1216. Historische architectuur
 1217. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1218. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1219. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1220. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1221. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1222. Doopsgezinden in Friesland
 1223. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1224. Nederlandse liederen van vroeger
 1225. Friese bronnen van voor 1600
 1226. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1227. Musea in Noordoost Friesland
 1228. Stamt u ook af van zwervers?
 1229. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1230. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1231. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1232. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1233. Crimineel interessant
 1234. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1235. Cursus Oud Schrift via internet
 1236. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1237. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1238. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1239. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1240. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1241. Genealogische en historische podcasts
 1242. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1243. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1244. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1245. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1246. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1247. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1248. Genealogische programma’s op een rijtje
 1249. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1250. Cartografie Noordoost Friesland
 1251. Voorouders die militair waren ?
 1252. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1253. Oude boeken online via Google Books
 1254. Friese dagboeken
 1255. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1256. Reinicus Siersma 1704-1757
 1257. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1258. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1259. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1260. Sneupers bloggen
 1261. Munnekezijl dorpsfilm 1952
 1262. Ledendag najaar 2006. Molen van Anjum
 1263. Jan Hendrick Jarichs van der Ley (1565-1639), een onbekend genie uit Dokkum
 1264. Silhouetportretten van Dokkumer notabelen
 1265. Oene Ramsneus, Sijtse Jochums, Pytter Lieuwma en Ate Sjolles (in dagboek Catharina Schrader)
 1266. Gedenkstenen in kelder van gemaal te Ezumazijl
 1267. De voorvaderen van Pieter Stuyvesant kwamen uit Dokkum
 1268. De Anjumer schoolmeester moest te pronk staan, 1526
 1269. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 1270. Johannes Fockema
 1271. Dokkumer werd het gezicht ontnomen
 1272. Dominee Brunsvelt in de problemen
 1273. Brief van Hotse van Sinderen in 1753 van Dokkum naar New Amsterdam (New York)