Hans, auteur op Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. De Sneuper 139, september 2020, met Schiermonnikoog, stins, kerkklokken en postschippers
 2. De swarte winkel
 3. Mededeling voor leden mbt najaarsvergadering 2020
 4. Dames-modemagazijn Van Erp (1905-1919)
 5. Genealogische publicaties Noordoost-Friesland
 6. Stichting Erfskip Terpdoarpen integreert in HVNF.nl
 7. Artisante an de Syl
 8. De Sneuper 138, juni 2020, met Spaanse Griep, 75 jaar vrijheid en opvallende geneagrammen
 9. Vlasroute dit jaar vernieuwd en coronaproof
 10. Bijnamen in manuscript vroedvrouw Schrader
 11. De hond in de pot, of in de doofpot?
 12. De oorlog een gezicht gegeven: Westdongeradeel, Deel 5
 13. Apothekerswinkel an de Syl
 14. Hartje Dokkum
 15. Ledendag 18 april 2020 gaat NIET door
 16. De Sneuper 137, maart 2020, met Foeke Sjoerds, Van Aylva, oorlogen en Ponga
 17. Ledenvergadering zaterdag 18 april 2020 in Dokkum
 18. Oudste Stadsraadhuis van Dokkum in pand Artisante
 19. Driedelige lezingenserie over rampen en reddingen in het Noordelijk Scheepvaartmuseum
 20. Alle Sonttolregisters online: een monsterklus voltooid
 21. Vaartzicht in Oudwoude
 22. Raadsleden krijgen Frysk bûsboekje
 23. Historisch plaatjesalbum van Noordoost-Friesland aangeboden aan burgemeester Kramer
 24. Brieven, foto’s en albums Fries Museum passen beter in Tresoar
 25. De Vrije Fries 2019 met Vegelin, Jonathan Israel en Culturele Hoofdstad
 26. De Sneuper 136, december 2019, met Hannema, Van Collem, Sjuxma en mooie vondsten
 27. Nieuw boek: Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945
 28. De Sneuper 135, september 2019, met Titia, Camphuysen en een lugubere vondst
 29. Maakt Transkribus van paleografie straks paleomagie?
 30. Een uitstapje naar Groningen – Ledendag 12 oktober in Zoutkamp
 31. Noflike middei mei Tresoar yn Wetsens
 32. Gevelsteen uit 1613 weer terug naar geboortehuis Foeke Sjoerds
 33. Lezingen in Sint Vituskerk Wetsens
 34. Ledendag zaterdag 12 oktober 2019 in Zoutkamp
 35. Rouwbord van Titia van Burmania onthuld
 36. Korenmolen De Hoop in Dokkum 170 jaar
 37. Archeologische vondst in Ee uit tijd van Bonifatius
 38. Onthulling replica rouwbord Titia van Burmania
 39. Betrokkenen Kollumer Oproer van zeer divers pluimage
 40. De Sneuper 134, juni 2019, Kollumer Oproer, themanummer Salomon Levy
 41. Beeld van Titus opgepoetst door maker Natasja Bennink
 42. Afscheid Ihno Dragt van Museum Dokkum
 43. Saken van Staet en Oorlogh
 44. Verslag ledendag Schiermonnikoog, april 2019
 45. Holwerd verwelkomt Hessel Meckema van Aylva
 46. Nieuw oud lijkpad ontdekt in Dokkum
 47. De Sneuper 133, maart 2019, met smederij Kiestra, Vondelpark en Meckema
 48. Fries erfgoed online: nog steeds zoekende
 49. Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!
 50. Terugblik 2018 en vooruitblik 2019
 51. Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken
 52. Mysteries rond controversiële Dokkumer eindelijk ontrafeld
 53. De Sneuper 132, december 2018, met apothekersfamilies, galkoorts en Kollum
 54. Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog
 55. Dokkumer rococo interieur na meer dan eeuw terug uit Paleis Het Loo
 56. Dokkumer tijdmachine als pionier voor Hisgis project
 57. Verslag ledendag HVNF op zaterdag 6 oktober 2018 te Nuis
 58. Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer
 59. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 60. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 61. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 62. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 63. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 64. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 65. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 66. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 67. De Witte Papoea uit Wierum
 68. De Witte Papoea uit Wierum
 69. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 70. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 71. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 72. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 73. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 74. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 75. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 76. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 77. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 78. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 79. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 80. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 81. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 82. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 83. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 84. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 85. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 86. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 87. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 88. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 89. Expositie De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk
 90. Honderden liefdesbrieven van Jaap Broersma (93) naar Tresoar
 91. Presentatie en namenindex Dokkumer Bierboek
 92. Dokkumers in oud fotoboek fotograaf Fuchs
 93. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 94. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 95. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 96. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 97. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 98. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 99. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 100. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 101. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 102. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 103. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 104. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 105. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 106. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 107. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 108. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 109. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 110. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 111. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 112. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 113. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 114. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 115. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 116. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 117. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 118. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 119. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 120. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 121. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 122. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 123. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 124. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 125. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 126. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 127. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 128. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 129. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 130. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 131. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 132. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 133. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 134. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 135. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 136. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 137. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 138. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 139. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 140. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 141. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 142. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 143. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 144. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 145. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 146. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 147. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 148. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 149. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 150. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 151. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 152. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 153. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 154. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 155. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 156. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 157. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 158. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 159. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 160. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 161. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 162. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 163. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 164. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 165. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 166. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 167. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 168. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 169. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 170. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 171. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 172. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 173. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 174. Waddencanon
 175. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 176. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 177. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 178. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 179. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 180. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 181. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 182. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 183. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 184. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 185. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 186. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 187. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 188. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 189. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 190. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 191. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 192. Sarcofagen in Friesland
 193. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 194. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 195. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 196. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 197. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 198. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 199. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 200. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 201. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 202. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 203. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 204. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 205. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 206. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 207. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 208. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 209. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 210. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 211. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 212. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 213. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 214. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 215. Stemmen op 3D project Dokkum
 216. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 217. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 218. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 219. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 220. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 221. Vernieuwde website Fryske Akademy
 222. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 223. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 224. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 225. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 226. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 227. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 228. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 229. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 230. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 231. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 232. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 233. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 234. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 235. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 236. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 237. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 238. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 239. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 240. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 241. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 242. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 243. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 244. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 245. Van snik naar smak
 246. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 247. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 248. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 249. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 250. Frysk nu bijna in Google Translate
 251. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 252. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 253. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 254. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 255. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 256. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 257. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 258. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 259. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 260. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 261. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 262. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 263. Bonifatiusjaar 2016
 264. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 265. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 266. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 267. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 268. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 269. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 270. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 271. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 272. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 273. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 274. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 275. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 276. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 277. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 278. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 279. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 280. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 281. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 282. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 283. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 284. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 285. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 286. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 287. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 288. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 289. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 290. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 291. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 292. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 293. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 294. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 295. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 296. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 297. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 298. Boerenbloed zet aan tot denken
 299. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 300. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 301. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 302. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 303. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 304. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 305. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 306. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 307. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 308. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 309. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 310. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 311. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 312. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 313. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 314. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 315. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 316. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 317. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 318. Dokkum, bolwerk van het noorden
 319. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 320. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 321. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 322. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 323. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 324. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 325. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 326. Najaars-ledendag 24 oktober 2015 op Ameland
 327. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 328. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 329. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 330. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 331. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 332. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 333. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 334. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 335. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 336. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 337. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 338. Kennis delen waar het kan
 339. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 340. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 341. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 342. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 343. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 344. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 345. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 346. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 347. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 348. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 349. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 350. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 351. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 352. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 353. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 354. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 355. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 356. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 357. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 358. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 359. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 360. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 361. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 362. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 363. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 364. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 365. It Beaken van de Fryske Akademy
 366. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 367. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 368. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 369. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 370. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 371. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 372. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 373. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 374. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 375. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 376. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 377. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 378. De Franse kazerne te Anjum
 379. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 380. Friese dame Baard in Indiaas museum
 381. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 382. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 383. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 384. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 385. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 386. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 387. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 388. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 389. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 390. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 391. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 392. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 393. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 394. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 395. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 396. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 397. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 398. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 399. Boek over Nes laat het verleden herleven
 400. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 401. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 402. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 403. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 404. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 405. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 406. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 407. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 408. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 409. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 410. Zomereinde in Bears
 411. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 412. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 413. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 414. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 415. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 416. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 417. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 418. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 419. Fulda vol van Bonifatius
 420. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 421. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 422. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 423. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 424. Voornamen in Noordoost Friesland
 425. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 426. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 427. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 428. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 429. 11en30 en geneagrammen
 430. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 431. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 432. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 433. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 434. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 435. Mummies en aardappels uit Friesland
 436. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 437. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 438. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 439. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 440. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 441. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 442. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 443. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 444. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 445. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 446. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 447. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 448. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 449. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 450. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 451. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 452. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 453. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 454. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 455. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 456. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 457. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 458. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 459. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 460. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 461. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 462. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 463. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 464. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 465. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 466. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 467. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 468. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 469. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 470. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 471. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 472. 11en30 met themanummer Rampen
 473. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 474. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 475. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 476. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 477. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 478. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 479. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 480. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 481. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 482. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 483. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 484. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 485. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 486. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 487. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 488. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 489. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 490. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 491. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 492. Heraldische databank CBG online
 493. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 494. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 495. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 496. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 497. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 498. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 499. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 500. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 501. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 502. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 503. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 504. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 505. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 506. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 507. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 508. Beneficiaal digitaal!
 509. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 510. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 511. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 512. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 513. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 514. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 515. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 516. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 517. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 518. Foudgumse school in opmars
 519. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 520. Boekhouding VOC nader ontsloten
 521. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 522. Sneuper 111 met focus op Ameland
 523. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 524. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 525. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 526. Historische topografie en cartografie in Friesland
 527. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 528. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 529. Friese familiedag
 530. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 531. Op de Praatstoel 2 met oral history bestellen
 532. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 533. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 534. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 535. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 536. Het beroep Rustmeester
 537. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 538. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 539. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 540. 11en30 juli 2013
 541. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 542. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 543. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 544. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 545. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 546. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 547. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 548. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 549. Familie van tien of meer generaties terug
 550. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 551. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 552. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 553. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 554. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 555. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 556. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 557. Vele Handen of een enkele hand
 558. De oudste kaart van Dokkum?
 559. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 560. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 561. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 562. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 563. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 564. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 565. ANBI-status. En dan?
 566. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 567. 11en30 april 2013
 568. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 569. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 570. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 571. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 572. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 573. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 574. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 575. Napoleons douane bureau te Dockum
 576. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 577. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 578. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 579. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 580. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 581. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 582. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 583. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 584. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 585. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 586. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 587. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 588. Samen staan we sterk, zeker op zee
 589. Kozakken in Noordoost Friesland, 1813
 590. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 591. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 592. Historia Doccumensis boort in het verleden
 593. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 594. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 595. 11en30 over Mobiele Friezen
 596. Sneupen in de kerstvakantie
 597. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 598. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 599. Blad Genealogie van CBG december 2012
 600. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 601. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 602. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 603. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 604. Waterschapsarchieven en Tresoar
 605. Fryslan special over Friese Zeevaart
 606. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 607. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 608. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 609. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 610. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 611. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 612. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 613. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 614. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 615. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 616. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 617. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 618. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 619. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 620. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 621. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 622. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 623. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 624. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 625. Suggesties voor de Fryske Akademy
 626. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 627. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 628. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 629. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 630. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 631. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 632. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 633. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 634. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 635. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 636. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 637. Kan Google het Frysk redden?
 638. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 639. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 640. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 641. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 642. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 643. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 644. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 645. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 646. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 647. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 648. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 649. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 650. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 651. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 652. De paus en de Dokkumer kloostermop
 653. Elisabeth de Flines, Tussen Amsterdam en Dokkum
 654. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 655. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 656. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 657. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 658. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 659. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 660. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 661. De familie Lodeizen te Dokkum
 662. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 663. Heeft u nog diskettes?
 664. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 665. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 666. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 667. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 668. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 669. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 670. Friezen in de online Militieregisters
 671. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 672. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 673. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 674. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 675. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 676. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 677. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 678. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 679. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 680. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 681. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 682. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 683. Biografie van Iman Falck
 684. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 685. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 686. Zeeslag bij Gibraltar, 25 april 1607
 687. Scans DTB Ee en Engwierum online
 688. Het gemeentebestuur van Ameland loog!
 689. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 690. Brief van commandeur Hidde Dirks Kat aan zijn vrouw in 1778 vanuit Straat Davis
 691. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 692. Boek Vier Eeuwen Kingma in de Oostergo
 693. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 694. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 695. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 696. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 697. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 698. Dokkum in wintertooi
 699. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 700. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 701. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 702. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 703. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 704. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 705. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 706. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 707. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 708. Werelate en Noordoost-Friesland online
 709. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 710. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 711. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 712. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 713. Op naar de 500 leden
 714. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 715. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 716. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 717. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 718. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 719. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 720. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 721. Scheepsmodellen in Friese kerken
 722. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 723. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 724. C.G. Schrader’s Memory Boeck van de Vrouwens
 725. Kollum c.a. 1960
 726. Elfstedentocht 1963
 727. Redding van de paarden bij Marrum, 3 november 2006
 728. Ledendag najaar 2007. Kerk en toren Rinsumageest.
 729. Het schilderij van Albert Talsma/ Tolsma uit Burdaard
 730. Oer de Seedyk, Requiem voor de vissers van Paesens-Moddergat
 731. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 732. Herdenking Ramp Paesens-Moddergat 1883
 733. De opfiering fen Fryske trou te Dokkum ter gelegenheid van de winkelweek 1923
 734. Film De Schaduw van Bonifatius
 735. Oude films NFLS, NTM en Dokkum rond 1927
 736. Nederlands Hervormde Kerk Veenwouden
 737. Hellinghus Dokkum
 738. Ledendag voorjaar 2010. Openluchtmuseum De Sukerei, Damwoude, uitleg bij Waldhuskes
 739. Blog Historische Verening Noordoost Friesland op iPad
 740. Ledendag najaar 2011. Voordrachten Hilda Bouta en Haije Talsma in kerk Ternaard
 741. Ledendag voorjaar 2009. Bezoek aan de Schierstins in Veenwouden
 742. Ledendag najaar 2008. Kerk van Ee, Rondleiding door Douwe Zwart
 743. Melkfabriek Freia Veenwouden, cultureel erfgoed
 744. Vlasmuseum Braakhok te Ee
 745. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 746. De galg van Ezumazijl
 747. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 748. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 749. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 750. Vele handen maken licht archiefwerk
 751. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 752. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 753. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 754. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 755. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 756. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 757. Saapke Goslings en de merklap
 758. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 759. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 760. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 761. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 762. Schatzoeken in museumcollecties
 763. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 764. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 765. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 766. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 767. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 768. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 769. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 770. Dokkum digitaal
 771. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 772. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 773. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 774. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 775. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 776. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 777. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 778. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 779. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 780. VOC-database bron voor vele verhalen
 781. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 782. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 783. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 784. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 785. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 786. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 787. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 788. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 789. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 790. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 791. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 792. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 793. Zoeken in Google boeken
 794. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 795. Met de bus op de sneup door Friesland
 796. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 797. Zeepaard in Moddergat
 798. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 799. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 800. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 801. Boek historisch reddingstation Moddergat
 802. iPad app Markant Friesland musea live
 803. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 804. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 805. Geboren in 1811 in Friesland
 806. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 807. Dwaande in Noordoost Friesland
 808. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 809. Muntschatten in collectie Fries Museum
 810. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 811. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 812. Maritieme historici actief bijeen
 813. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 814. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 815. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 816. Oude kaart Noordoost Friesland
 817. Rijdende en varende historie in Dokkum
 818. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 819. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 820. Amelander historie aan zee
 821. Sonttolproject naar volgende fase
 822. Collectie Fries Museum in online database
 823. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 824. Amelander historie online
 825. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 826. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 827. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 828. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 829. Baron Van Sytzama
 830. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 831. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 832. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 833. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 834. Meine Tosk
 835. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 836. URL verkorten met Lyt.sr
 837. Meer historie op de proppen
 838. Walvisstrandingen toen en nu
 839. Film De schaduw van Bonifatius
 840. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 841. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 842. Proppen oud papier als historische bron
 843. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 844. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 845. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 846. Buurtschap De Oere te Moddergat
 847. Fiskershuske en VPRO
 848. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 849. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 850. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 851. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 852. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 853. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 854. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 855. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 856. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 857. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 858. De Sneuper als social magazine op de iPad
 859. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 860. Friezen in het leger van Napoleon
 861. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 862. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 863. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 864. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 865. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 866. De Slag in de Sont, 1658
 867. Maritiem digitaal vernieuwd
 868. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 869. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 870. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 871. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 872. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 873. Registres Civiques Friesland online
 874. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 875. Ons verenigingswapen
 876. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 877. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 878. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 879. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 880. Diaconieboeken als genealogische bron
 881. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 882. Geheim van Tolsum: website en boek
 883. Sneuper 99 van december 2010
 884. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 885. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 886. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 887. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 888. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 889. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 890. Moddergat in de picture
 891. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 892. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 893. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 894. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 895. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 896. WL3 als scheepsmodel
 897. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 898. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 899. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 900. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 901. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 902. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 903. Hallumer grafstenen blootgelegd
 904. Gevoel voor tijd
 905. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 906. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 907. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 908. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 909. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 910. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 911. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 912. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 913. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 914. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 915. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 916. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 917. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 918. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 919. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 920. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 921. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 922. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 923. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 924. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 925. Historische wandkaarten online
 926. Noorderbreedte inspireert tot debat
 927. Oplage Sneuper naar 480
 928. Friezen als slaven in Barbarije
 929. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 930. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 931. Friese oorlogsdagboeken online
 932. Leven van de wind
 933. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 934. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 935. Veroordeeld in Friesland
 936. Fries in India in Martena museum
 937. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 938. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 939. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 940. Archief Letterhoeke Tresoar
 941. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 942. Bitri scooters uit Dokkum
 943. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 944. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 945. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 946. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 947. Een indiaan in Anjum
 948. Familysearch met scans
 949. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 950. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 951. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 952. De murd van Piet de Haan
 953. Open Kampioenschap Paleografie online
 954. Familie-archivaris worden
 955. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 956. Waddenwandelen
 957. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 958. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 959. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 960. De zin van het delen
 961. Oerboeren in de Friese Wouden
 962. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 963. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 964. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 965. Nieuwe online maritieme bronnen
 966. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 967. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 968. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 969. Alde Fryske Tsjerken jarig
 970. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 971. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 972. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 973. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 974. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 975. Vrienden van De Sukerei
 976. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 977. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 978. Molenweekend Dongeradeel
 979. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 980. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 981. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 982. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 983. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 984. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 985. Verkoop bij brandende keerse
 986. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 987. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 988. Kerfstokjes van onze voorouders
 989. Collaterale Successie in Friesland
 990. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 991. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 992. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 993. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 994. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 995. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 996. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 997. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 998. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 999. Fryske Wikipedia
 1000. De oorlog een gezicht gegeven
 1001. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 1002. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 1003. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 1004. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 1005. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 1006. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 1007. Wüst walst woest naar winst
 1008. Maak kennis met de Sneuper
 1009. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 1010. Sluiproutes Tresoar databases
 1011. Zoekplaatjes Friesland
 1012. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 1013. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 1014. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 1015. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 1016. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 1017. Lidmatenboeken Dantumawoude
 1018. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 1019. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 1020. Friezen in de VOC
 1021. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 1022. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 1023. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 1024. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 1025. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 1026. Lezingen in Friesland en online
 1027. Dokkum in Google Streetview
 1028. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 1029. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 1030. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 1031. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 1032. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 1033. Schaatswedstrijden te Dokkum
 1034. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 1035. Guur weer door de eeuwen heen
 1036. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 1037. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 1038. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 1039. Historische boekpresentaties
 1040. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 1041. Dockumer Roem verhuurt historie
 1042. Luisteren naar dialecten
 1043. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 1044. Kolonistendag druk bezocht
 1045. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 1046. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 1047. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 1048. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 1049. Sonttol registers 1557-1850 online
 1050. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 1051. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 1052. Collectie Pieter Nieuwland online
 1053. Kerk van de Friezen in Rome
 1054. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 1055. Klokmakers te Dokkum
 1056. Letterhoeke Tresoar online
 1057. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 1058. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 1059. Aankondiging boek Munnekezijl
 1060. Sneuper september luidt najaar in
 1061. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 1062. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 1063. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 1064. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 1065. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 1066. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 1067. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 1068. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 1069. Terug in de tijd
 1070. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 1071. In het blauwe licht van God
 1072. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 1073. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 1074. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 1075. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 1076. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 1077. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 1078. De Sneuper in vernieuwd jasje
 1079. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 1080. Oude brieven blijven boeien
 1081. Volgens Bartjens
 1082. Verborgen online pareltjes
 1083. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 1084. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 1085. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 1086. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 1087. Het testament van Pieter Stuyvesant
 1088. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 1089. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 1090. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 1091. Meten en weten met Gemma Frisius
 1092. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 1093. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 1094. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 1095. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 1096. Historie Klooster Claerkamp online
 1097. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1098. Zoekplaatjes
 1099. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1100. Een Fries en een Mohawk
 1101. Fluitschip op bodem Oostzee
 1102. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1103. Frederick Philipse revisited
 1104. Genealogie Duitse voorouders
 1105. Frederick Philipse en historische onzin
 1106. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1107. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1108. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1109. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1110. Tips voor het weekend
 1111. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1112. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1113. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1114. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1115. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1116. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1117. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1118. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1119. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1120. Friezen in het kielzog van Hudson
 1121. Criminele rolboeken Tresoar online
 1122. Friezen in West-Afrika in 1715
 1123. Visboek van Adriaen Coenen
 1124. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1125. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1126. Friezen op Ceylon
 1127. Het gaat om verhalen
 1128. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1129. Friese goud- en zilversmeden
 1130. Oude Friese adel en aanverwante families
 1131. De sprekende kaart
 1132. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1133. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1134. De botten van Descartes en Camphuysen
 1135. Transcripties van oude boeken online
 1136. Fryslan in de war
 1137. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1138. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1139. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1140. Boek: Zeedijken in het noorden
 1141. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1142. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1143. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1144. Tresoor in de uitverkoop
 1145. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1146. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1147. Mooie vondst in streekarchief
 1148. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1149. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1150. Zonen van Adam in Nederland
 1151. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1152. Eeuwelingen in Friesland
 1153. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1154. Wandelen door Groningen van 1637
 1155. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1156. Friese brieven in Amsterdam
 1157. Canon van Friesland gepresenteerd
 1158. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1159. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1160. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1161. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1162. Katholiek Dokkum online in beeld
 1163. In het blauwe licht van God
 1164. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1165. Friezen op Spitsbergen 2
 1166. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1167. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1168. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1169. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1170. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1171. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1172. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1173. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1174. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1175. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1176. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1177. Friezen op Spitsbergen
 1178. Friezen in Denemarken
 1179. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1180. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1181. De Friese academie
 1182. Fries boek: Achter de skêrm
 1183. Archief van het web en alerting services
 1184. Friese admiraal terug in Dokkum
 1185. De Hellinga’s en aanverwante families
 1186. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1187. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1188. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1189. Duitse muts van kant
 1190. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1191. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1192. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1193. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1194. Friese Alba Amicorum
 1195. Gone fishing
 1196. Digitale archivarissen
 1197. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1198. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1199. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1200. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1201. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1202. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1203. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1204. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1205. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1206. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1207. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1208. Genealogische en historische blogs
 1209. Historische architectuur
 1210. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1211. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1212. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1213. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1214. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1215. Doopsgezinden in Friesland
 1216. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1217. Nederlandse liederen van vroeger
 1218. Friese bronnen van voor 1600
 1219. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1220. Musea in Noordoost Friesland
 1221. Stamt u ook af van zwervers?
 1222. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1223. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1224. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1225. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1226. Crimineel interessant
 1227. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1228. Cursus Oud Schrift via internet
 1229. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1230. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1231. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1232. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1233. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1234. Genealogische en historische podcasts
 1235. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1236. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1237. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1238. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1239. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1240. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1241. Genealogische programma’s op een rijtje
 1242. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1243. Cartografie Noordoost Friesland
 1244. Voorouders die militair waren ?
 1245. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1246. Oude boeken online via Google Books
 1247. Friese dagboeken
 1248. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1249. Reinicus Siersma 1704-1757
 1250. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1251. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1252. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1253. Sneupers bloggen
 1254. Munnekezijl dorpsfilm 1952
 1255. Ledendag najaar 2006. Molen van Anjum
 1256. Jan Hendrick Jarichs van der Ley (1565-1639), een onbekend genie uit Dokkum
 1257. Silhouetportretten van Dokkumer notabelen
 1258. Oene Ramsneus, Sijtse Jochums, Pytter Lieuwma en Ate Sjolles (in dagboek Catharina Schrader)
 1259. Gedenkstenen in kelder van gemaal te Ezumazijl
 1260. De voorvaderen van Pieter Stuyvesant kwamen uit Dokkum
 1261. De Anjumer schoolmeester moest te pronk staan, 1526
 1262. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 1263. Johannes Fockema
 1264. Dokkumer werd het gezicht ontnomen
 1265. Dominee Brunsvelt in de problemen
 1266. Brief van Hotse van Sinderen in 1753 van Dokkum naar New Amsterdam (New York)