Hans, auteur op Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Alba Amicorum met Friese inscripties en meer
 2. Ferdban, nieuw boek Oebele Vries over Oudfriese oorkonden
 3. Vlasroute Noordoost-Friesland van start met uitdelen gratis vlaszaadzakjes
 4. De Sneuper 141, maart 2021, met meester Bruining, Philander en kerkklokken
 5. Friezen in Amsterdamse akten
 6. Schilderij Maaltijd te Dokkum met Philander in de schijnwerpers bij Rijksmuseum
 7. Nieuw boek Gerard Mast – Eendenkooien in Fryslân 1450-2015
 8. Philippus van Humalda uit Ee als ambassadeur naar de koning van Spanje
 9. Intekenactie voor eerbetoon aan het Friese dorpscafé
 10. De Sneuper 140, december 2020, met Allerheiligenvloed, Salomon Levy en portretten
 11. Fries ganzenbord uit 1880
 12. De rode winkel van Wopke en Ym Postuma (1954-1985)
 13. De Sneuper 139, september 2020, met Schiermonnikoog, stins, kerkklokken en postschippers
 14. De swarte winkel
 15. Mededeling voor leden mbt najaarsvergadering 2020
 16. Dames-modemagazijn Van Erp (1905-1919)
 17. Genealogische publicaties Noordoost-Friesland
 18. Stichting Erfskip Terpdoarpen integreert in HVNF.nl
 19. Artisante an de Syl
 20. De Sneuper 138, juni 2020, met Spaanse Griep, 75 jaar vrijheid en opvallende geneagrammen
 21. Vlasroute dit jaar vernieuwd en coronaproof
 22. Bijnamen in manuscript vroedvrouw Schrader
 23. De hond in de pot, of in de doofpot?
 24. De oorlog een gezicht gegeven: Westdongeradeel, Deel 5
 25. Apothekerswinkel an de Syl
 26. Hartje Dokkum
 27. Ledendag 18 april 2020 gaat NIET door
 28. De Sneuper 137, maart 2020, met Foeke Sjoerds, Van Aylva, oorlogen en Ponga
 29. Ledenvergadering zaterdag 18 april 2020 in Dokkum
 30. Oudste Stadsraadhuis van Dokkum in pand Artisante
 31. Driedelige lezingenserie over rampen en reddingen in het Noordelijk Scheepvaartmuseum
 32. Alle Sonttolregisters online: een monsterklus voltooid
 33. Vaartzicht in Oudwoude
 34. Raadsleden krijgen Frysk bûsboekje
 35. Historisch plaatjesalbum van Noordoost-Friesland aangeboden aan burgemeester Kramer
 36. Brieven, foto’s en albums Fries Museum passen beter in Tresoar
 37. De Vrije Fries 2019 met Vegelin, Jonathan Israel en Culturele Hoofdstad
 38. De Sneuper 136, december 2019, met Hannema, Van Collem, Sjuxma en mooie vondsten
 39. Nieuw boek: Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945
 40. De Sneuper 135, september 2019, met Titia, Camphuysen en een lugubere vondst
 41. Maakt Transkribus van paleografie straks paleomagie?
 42. Een uitstapje naar Groningen – Ledendag 12 oktober in Zoutkamp
 43. Noflike middei mei Tresoar yn Wetsens
 44. Gevelsteen uit 1613 weer terug naar geboortehuis Foeke Sjoerds
 45. Lezingen in Sint Vituskerk Wetsens
 46. Ledendag zaterdag 12 oktober 2019 in Zoutkamp
 47. Rouwbord van Titia van Burmania onthuld
 48. Korenmolen De Hoop in Dokkum 170 jaar
 49. Archeologische vondst in Ee uit tijd van Bonifatius
 50. Onthulling replica rouwbord Titia van Burmania
 51. Betrokkenen Kollumer Oproer van zeer divers pluimage
 52. De Sneuper 134, juni 2019, Kollumer Oproer, themanummer Salomon Levy
 53. Beeld van Titus opgepoetst door maker Natasja Bennink
 54. Afscheid Ihno Dragt van Museum Dokkum
 55. Saken van Staet en Oorlogh
 56. Verslag ledendag Schiermonnikoog, april 2019
 57. Holwerd verwelkomt Hessel Meckema van Aylva
 58. Nieuw oud lijkpad ontdekt in Dokkum
 59. De Sneuper 133, maart 2019, met smederij Kiestra, Vondelpark en Meckema
 60. Fries erfgoed online: nog steeds zoekende
 61. Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!
 62. Terugblik 2018 en vooruitblik 2019
 63. Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken
 64. Mysteries rond controversiële Dokkumer eindelijk ontrafeld
 65. De Sneuper 132, december 2018, met apothekersfamilies, galkoorts en Kollum
 66. Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog
 67. Dokkumer rococo interieur na meer dan eeuw terug uit Paleis Het Loo
 68. Dokkumer tijdmachine als pionier voor Hisgis project
 69. Verslag ledendag HVNF op zaterdag 6 oktober 2018 te Nuis
 70. Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer
 71. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 72. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 73. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 74. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 75. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 76. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 77. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 78. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 79. De Witte Papoea uit Wierum
 80. De Witte Papoea uit Wierum
 81. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 82. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 83. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 84. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 85. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 86. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 87. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 88. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 89. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 90. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 91. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 92. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 93. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 94. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 95. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 96. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 97. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 98. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 99. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 100. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 101. Expositie De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk
 102. Honderden liefdesbrieven van Jaap Broersma (93) naar Tresoar
 103. Presentatie en namenindex Dokkumer Bierboek
 104. Dokkumers in oud fotoboek fotograaf Fuchs
 105. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 106. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 107. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 108. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 109. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 110. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 111. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 112. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 113. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 114. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 115. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 116. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 117. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 118. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 119. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 120. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 121. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 122. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 123. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 124. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 125. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 126. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 127. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 128. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 129. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 130. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 131. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 132. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 133. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 134. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 135. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 136. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 137. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 138. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 139. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 140. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 141. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 142. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 143. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 144. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 145. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 146. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 147. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 148. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 149. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 150. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 151. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 152. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 153. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 154. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 155. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 156. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 157. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 158. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 159. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 160. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 161. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 162. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 163. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 164. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 165. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 166. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 167. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 168. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 169. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 170. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 171. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 172. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 173. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 174. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 175. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 176. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 177. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 178. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 179. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 180. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 181. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 182. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 183. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 184. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 185. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 186. Waddencanon
 187. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 188. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 189. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 190. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 191. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 192. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 193. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 194. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 195. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 196. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 197. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 198. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 199. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 200. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 201. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 202. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 203. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 204. Sarcofagen in Friesland
 205. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 206. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 207. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 208. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 209. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 210. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 211. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 212. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 213. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 214. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 215. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 216. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 217. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 218. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 219. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 220. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 221. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 222. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 223. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 224. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 225. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 226. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 227. Stemmen op 3D project Dokkum
 228. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 229. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 230. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 231. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 232. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 233. Vernieuwde website Fryske Akademy
 234. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 235. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 236. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 237. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 238. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 239. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 240. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 241. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 242. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 243. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 244. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 245. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 246. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 247. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 248. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 249. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 250. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 251. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 252. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 253. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 254. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 255. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 256. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 257. Van snik naar smak
 258. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 259. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 260. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 261. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 262. Frysk nu bijna in Google Translate
 263. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 264. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 265. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 266. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 267. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 268. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 269. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 270. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 271. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 272. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 273. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 274. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 275. Bonifatiusjaar 2016
 276. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 277. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 278. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 279. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 280. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 281. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 282. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 283. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 284. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 285. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 286. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 287. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 288. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 289. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 290. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 291. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 292. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 293. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 294. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 295. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 296. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 297. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 298. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 299. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 300. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 301. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 302. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 303. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 304. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 305. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 306. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 307. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 308. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 309. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 310. Boerenbloed zet aan tot denken
 311. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 312. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 313. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 314. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 315. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 316. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 317. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 318. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 319. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 320. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 321. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 322. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 323. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 324. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 325. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 326. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 327. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 328. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 329. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 330. Dokkum, bolwerk van het noorden
 331. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 332. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 333. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 334. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 335. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 336. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 337. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 338. Najaars-ledendag 24 oktober 2015 op Ameland
 339. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 340. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 341. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 342. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 343. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 344. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 345. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 346. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 347. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 348. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 349. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 350. Kennis delen waar het kan
 351. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 352. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 353. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 354. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 355. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 356. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 357. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 358. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 359. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 360. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 361. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 362. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 363. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 364. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 365. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 366. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 367. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 368. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 369. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 370. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 371. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 372. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 373. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 374. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 375. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 376. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 377. It Beaken van de Fryske Akademy
 378. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 379. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 380. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 381. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 382. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 383. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 384. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 385. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 386. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 387. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 388. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 389. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 390. De Franse kazerne te Anjum
 391. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 392. Friese dame Baard in Indiaas museum
 393. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 394. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 395. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 396. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 397. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 398. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 399. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 400. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 401. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 402. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 403. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 404. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 405. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 406. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 407. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 408. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 409. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 410. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 411. Boek over Nes laat het verleden herleven
 412. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 413. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 414. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 415. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 416. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 417. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 418. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 419. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 420. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 421. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 422. Zomereinde in Bears
 423. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 424. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 425. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 426. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 427. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 428. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 429. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 430. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 431. Fulda vol van Bonifatius
 432. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 433. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 434. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 435. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 436. Voornamen in Noordoost Friesland
 437. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 438. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 439. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 440. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 441. 11en30 en geneagrammen
 442. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 443. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 444. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 445. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 446. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 447. Mummies en aardappels uit Friesland
 448. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 449. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 450. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 451. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 452. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 453. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 454. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 455. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 456. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 457. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 458. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 459. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 460. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 461. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 462. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 463. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 464. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 465. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 466. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 467. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 468. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 469. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 470. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 471. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 472. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 473. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 474. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 475. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 476. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 477. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 478. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 479. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 480. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 481. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 482. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 483. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 484. 11en30 met themanummer Rampen
 485. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 486. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 487. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 488. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 489. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 490. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 491. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 492. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 493. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 494. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 495. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 496. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 497. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 498. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 499. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 500. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 501. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 502. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 503. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 504. Heraldische databank CBG online
 505. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 506. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 507. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 508. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 509. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 510. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 511. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 512. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 513. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 514. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 515. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 516. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 517. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 518. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 519. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 520. Beneficiaal digitaal!
 521. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 522. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 523. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 524. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 525. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 526. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 527. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 528. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 529. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 530. Foudgumse school in opmars
 531. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 532. Boekhouding VOC nader ontsloten
 533. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 534. Sneuper 111 met focus op Ameland
 535. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 536. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 537. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 538. Historische topografie en cartografie in Friesland
 539. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 540. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 541. Friese familiedag
 542. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 543. Op de Praatstoel 2 met oral history bestellen
 544. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 545. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 546. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 547. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 548. Het beroep Rustmeester
 549. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 550. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 551. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 552. 11en30 juli 2013
 553. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 554. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 555. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 556. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 557. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 558. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 559. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 560. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 561. Familie van tien of meer generaties terug
 562. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 563. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 564. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 565. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 566. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 567. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 568. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 569. Vele Handen of een enkele hand
 570. De oudste kaart van Dokkum?
 571. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 572. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 573. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 574. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 575. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 576. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 577. ANBI-status. En dan?
 578. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 579. 11en30 april 2013
 580. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 581. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 582. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 583. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 584. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 585. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 586. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 587. Napoleons douane bureau te Dockum
 588. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 589. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 590. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 591. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 592. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 593. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 594. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 595. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 596. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 597. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 598. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 599. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 600. Samen staan we sterk, zeker op zee
 601. Kozakken in Noordoost Friesland, 1813
 602. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 603. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 604. Historia Doccumensis boort in het verleden
 605. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 606. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 607. 11en30 over Mobiele Friezen
 608. Sneupen in de kerstvakantie
 609. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 610. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 611. Blad Genealogie van CBG december 2012
 612. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 613. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 614. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 615. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 616. Waterschapsarchieven en Tresoar
 617. Fryslan special over Friese Zeevaart
 618. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 619. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 620. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 621. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 622. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 623. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 624. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 625. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 626. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 627. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 628. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 629. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 630. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 631. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 632. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 633. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 634. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 635. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 636. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 637. Suggesties voor de Fryske Akademy
 638. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 639. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 640. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 641. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 642. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 643. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 644. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 645. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 646. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 647. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 648. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 649. Kan Google het Frysk redden?
 650. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 651. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 652. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 653. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 654. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 655. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 656. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 657. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 658. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 659. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 660. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 661. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 662. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 663. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 664. De paus en de Dokkumer kloostermop
 665. Elisabeth de Flines, Tussen Amsterdam en Dokkum
 666. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 667. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 668. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 669. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 670. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 671. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 672. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 673. De familie Lodeizen te Dokkum
 674. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 675. Heeft u nog diskettes?
 676. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 677. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 678. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 679. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 680. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 681. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 682. Friezen in de online Militieregisters
 683. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 684. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 685. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 686. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 687. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 688. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 689. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 690. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 691. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 692. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 693. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 694. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 695. Biografie van Iman Falck
 696. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 697. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 698. Zeeslag bij Gibraltar, 25 april 1607
 699. Scans DTB Ee en Engwierum online
 700. Het gemeentebestuur van Ameland loog!
 701. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 702. Brief van commandeur Hidde Dirks Kat aan zijn vrouw in 1778 vanuit Straat Davis
 703. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 704. Boek Vier Eeuwen Kingma in de Oostergo
 705. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 706. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 707. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 708. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 709. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 710. Dokkum in wintertooi
 711. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 712. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 713. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 714. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 715. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 716. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 717. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 718. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 719. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 720. Werelate en Noordoost-Friesland online
 721. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 722. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 723. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 724. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 725. Op naar de 500 leden
 726. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 727. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 728. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 729. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 730. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 731. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 732. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 733. Scheepsmodellen in Friese kerken
 734. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 735. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 736. C.G. Schrader’s Memory Boeck van de Vrouwens
 737. Kollum c.a. 1960
 738. Elfstedentocht 1963
 739. Redding van de paarden bij Marrum, 3 november 2006
 740. Ledendag najaar 2007. Kerk en toren Rinsumageest.
 741. Het schilderij van Albert Talsma/ Tolsma uit Burdaard
 742. Oer de Seedyk, Requiem voor de vissers van Paesens-Moddergat
 743. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 744. Herdenking Ramp Paesens-Moddergat 1883
 745. De opfiering fen Fryske trou te Dokkum ter gelegenheid van de winkelweek 1923
 746. Film De Schaduw van Bonifatius
 747. Oude films NFLS, NTM en Dokkum rond 1927
 748. Nederlands Hervormde Kerk Veenwouden
 749. Hellinghus Dokkum
 750. Ledendag voorjaar 2010. Openluchtmuseum De Sukerei, Damwoude, uitleg bij Waldhuskes
 751. Blog Historische Verening Noordoost Friesland op iPad
 752. Ledendag najaar 2011. Voordrachten Hilda Bouta en Haije Talsma in kerk Ternaard
 753. Ledendag voorjaar 2009. Bezoek aan de Schierstins in Veenwouden
 754. Ledendag najaar 2008. Kerk van Ee, Rondleiding door Douwe Zwart
 755. Melkfabriek Freia Veenwouden, cultureel erfgoed
 756. Vlasmuseum Braakhok te Ee
 757. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 758. De galg van Ezumazijl
 759. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 760. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 761. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 762. Vele handen maken licht archiefwerk
 763. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 764. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 765. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 766. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 767. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 768. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 769. Saapke Goslings en de merklap
 770. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 771. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 772. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 773. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 774. Schatzoeken in museumcollecties
 775. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 776. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 777. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 778. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 779. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 780. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 781. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 782. Dokkum digitaal
 783. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 784. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 785. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 786. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 787. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 788. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 789. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 790. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 791. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 792. VOC-database bron voor vele verhalen
 793. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 794. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 795. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 796. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 797. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 798. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 799. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 800. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 801. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 802. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 803. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 804. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 805. Zoeken in Google boeken
 806. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 807. Met de bus op de sneup door Friesland
 808. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 809. Zeepaard in Moddergat
 810. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 811. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 812. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 813. Boek historisch reddingstation Moddergat
 814. iPad app Markant Friesland musea live
 815. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 816. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 817. Geboren in 1811 in Friesland
 818. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 819. Dwaande in Noordoost Friesland
 820. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 821. Muntschatten in collectie Fries Museum
 822. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 823. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 824. Maritieme historici actief bijeen
 825. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 826. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 827. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 828. Oude kaart Noordoost Friesland
 829. Rijdende en varende historie in Dokkum
 830. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 831. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 832. Amelander historie aan zee
 833. Sonttolproject naar volgende fase
 834. Collectie Fries Museum in online database
 835. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 836. Amelander historie online
 837. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 838. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 839. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 840. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 841. Baron Van Sytzama
 842. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 843. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 844. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 845. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 846. Meine Tosk
 847. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 848. URL verkorten met Lyt.sr
 849. Meer historie op de proppen
 850. Walvisstrandingen toen en nu
 851. Film De schaduw van Bonifatius
 852. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 853. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 854. Proppen oud papier als historische bron
 855. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 856. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 857. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 858. Buurtschap De Oere te Moddergat
 859. Fiskershuske en VPRO
 860. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 861. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 862. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 863. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 864. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 865. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 866. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 867. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 868. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 869. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 870. De Sneuper als social magazine op de iPad
 871. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 872. Friezen in het leger van Napoleon
 873. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 874. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 875. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 876. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 877. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 878. De Slag in de Sont, 1658
 879. Maritiem digitaal vernieuwd
 880. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 881. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 882. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 883. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 884. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 885. Registres Civiques Friesland online
 886. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 887. Ons verenigingswapen
 888. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 889. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 890. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 891. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 892. Diaconieboeken als genealogische bron
 893. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 894. Geheim van Tolsum: website en boek
 895. Sneuper 99 van december 2010
 896. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 897. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 898. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 899. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 900. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 901. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 902. Moddergat in de picture
 903. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 904. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 905. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 906. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 907. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 908. WL3 als scheepsmodel
 909. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 910. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 911. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 912. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 913. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 914. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 915. Hallumer grafstenen blootgelegd
 916. Gevoel voor tijd
 917. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 918. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 919. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 920. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 921. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 922. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 923. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 924. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 925. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 926. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 927. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 928. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 929. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 930. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 931. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 932. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 933. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 934. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 935. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 936. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 937. Historische wandkaarten online
 938. Noorderbreedte inspireert tot debat
 939. Oplage Sneuper naar 480
 940. Friezen als slaven in Barbarije
 941. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 942. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 943. Friese oorlogsdagboeken online
 944. Leven van de wind
 945. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 946. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 947. Veroordeeld in Friesland
 948. Fries in India in Martena museum
 949. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 950. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 951. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 952. Archief Letterhoeke Tresoar
 953. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 954. Bitri scooters uit Dokkum
 955. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 956. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 957. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 958. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 959. Een indiaan in Anjum
 960. Familysearch met scans
 961. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 962. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 963. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 964. De murd van Piet de Haan
 965. Open Kampioenschap Paleografie online
 966. Familie-archivaris worden
 967. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 968. Waddenwandelen
 969. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 970. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 971. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 972. De zin van het delen
 973. Oerboeren in de Friese Wouden
 974. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 975. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 976. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 977. Nieuwe online maritieme bronnen
 978. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 979. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 980. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 981. Alde Fryske Tsjerken jarig
 982. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 983. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 984. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 985. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 986. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 987. Vrienden van De Sukerei
 988. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 989. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 990. Molenweekend Dongeradeel
 991. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 992. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 993. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 994. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 995. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 996. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 997. Verkoop bij brandende keerse
 998. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 999. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 1000. Kerfstokjes van onze voorouders
 1001. Collaterale Successie in Friesland
 1002. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 1003. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 1004. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 1005. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 1006. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 1007. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 1008. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 1009. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 1010. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 1011. Fryske Wikipedia
 1012. De oorlog een gezicht gegeven
 1013. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 1014. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 1015. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 1016. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 1017. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 1018. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 1019. Wüst walst woest naar winst
 1020. Maak kennis met de Sneuper
 1021. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 1022. Sluiproutes Tresoar databases
 1023. Zoekplaatjes Friesland
 1024. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 1025. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 1026. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 1027. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 1028. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 1029. Lidmatenboeken Dantumawoude
 1030. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 1031. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 1032. Friezen in de VOC
 1033. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 1034. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 1035. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 1036. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 1037. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 1038. Lezingen in Friesland en online
 1039. Dokkum in Google Streetview
 1040. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 1041. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 1042. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 1043. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 1044. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 1045. Schaatswedstrijden te Dokkum
 1046. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 1047. Guur weer door de eeuwen heen
 1048. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 1049. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 1050. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 1051. Historische boekpresentaties
 1052. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 1053. Dockumer Roem verhuurt historie
 1054. Luisteren naar dialecten
 1055. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 1056. Kolonistendag druk bezocht
 1057. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 1058. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 1059. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 1060. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 1061. Sonttol registers 1557-1850 online
 1062. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 1063. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 1064. Collectie Pieter Nieuwland online
 1065. Kerk van de Friezen in Rome
 1066. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 1067. Klokmakers te Dokkum
 1068. Letterhoeke Tresoar online
 1069. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 1070. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 1071. Aankondiging boek Munnekezijl
 1072. Sneuper september luidt najaar in
 1073. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 1074. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 1075. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 1076. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 1077. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 1078. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 1079. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 1080. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 1081. Terug in de tijd
 1082. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 1083. In het blauwe licht van God
 1084. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 1085. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 1086. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 1087. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 1088. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 1089. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 1090. De Sneuper in vernieuwd jasje
 1091. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 1092. Oude brieven blijven boeien
 1093. Volgens Bartjens
 1094. Verborgen online pareltjes
 1095. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 1096. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 1097. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 1098. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 1099. Het testament van Pieter Stuyvesant
 1100. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 1101. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 1102. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 1103. Meten en weten met Gemma Frisius
 1104. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 1105. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 1106. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 1107. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 1108. Historie Klooster Claerkamp online
 1109. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1110. Zoekplaatjes
 1111. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1112. Een Fries en een Mohawk
 1113. Fluitschip op bodem Oostzee
 1114. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1115. Frederick Philipse revisited
 1116. Genealogie Duitse voorouders
 1117. Frederick Philipse en historische onzin
 1118. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1119. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1120. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1121. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1122. Tips voor het weekend
 1123. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1124. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1125. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1126. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1127. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1128. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1129. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1130. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1131. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1132. Friezen in het kielzog van Hudson
 1133. Criminele rolboeken Tresoar online
 1134. Friezen in West-Afrika in 1715
 1135. Visboek van Adriaen Coenen
 1136. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1137. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1138. Friezen op Ceylon
 1139. Het gaat om verhalen
 1140. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1141. Friese goud- en zilversmeden
 1142. Oude Friese adel en aanverwante families
 1143. De sprekende kaart
 1144. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1145. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1146. De botten van Descartes en Camphuysen
 1147. Transcripties van oude boeken online
 1148. Fryslan in de war
 1149. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1150. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1151. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1152. Boek: Zeedijken in het noorden
 1153. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1154. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1155. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1156. Tresoor in de uitverkoop
 1157. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1158. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1159. Mooie vondst in streekarchief
 1160. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1161. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1162. Zonen van Adam in Nederland
 1163. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1164. Eeuwelingen in Friesland
 1165. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1166. Wandelen door Groningen van 1637
 1167. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1168. Friese brieven in Amsterdam
 1169. Canon van Friesland gepresenteerd
 1170. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1171. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1172. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1173. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1174. Katholiek Dokkum online in beeld
 1175. In het blauwe licht van God
 1176. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1177. Friezen op Spitsbergen 2
 1178. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1179. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1180. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1181. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1182. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1183. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1184. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1185. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1186. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1187. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1188. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1189. Friezen op Spitsbergen
 1190. Friezen in Denemarken
 1191. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1192. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1193. De Friese academie
 1194. Fries boek: Achter de skêrm
 1195. Archief van het web en alerting services
 1196. Friese admiraal terug in Dokkum
 1197. De Hellinga’s en aanverwante families
 1198. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1199. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1200. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1201. Duitse muts van kant
 1202. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1203. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1204. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1205. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1206. Friese Alba Amicorum
 1207. Gone fishing
 1208. Digitale archivarissen
 1209. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1210. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1211. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1212. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1213. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1214. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1215. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1216. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1217. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1218. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1219. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1220. Genealogische en historische blogs
 1221. Historische architectuur
 1222. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1223. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1224. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1225. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1226. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1227. Doopsgezinden in Friesland
 1228. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1229. Nederlandse liederen van vroeger
 1230. Friese bronnen van voor 1600
 1231. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1232. Musea in Noordoost Friesland
 1233. Stamt u ook af van zwervers?
 1234. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1235. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1236. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1237. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1238. Crimineel interessant
 1239. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1240. Cursus Oud Schrift via internet
 1241. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1242. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1243. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1244. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1245. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1246. Genealogische en historische podcasts
 1247. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1248. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1249. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1250. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1251. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1252. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1253. Genealogische programma’s op een rijtje
 1254. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1255. Cartografie Noordoost Friesland
 1256. Voorouders die militair waren ?
 1257. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1258. Oude boeken online via Google Books
 1259. Friese dagboeken
 1260. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1261. Reinicus Siersma 1704-1757
 1262. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1263. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1264. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1265. Sneupers bloggen
 1266. Munnekezijl dorpsfilm 1952
 1267. Ledendag najaar 2006. Molen van Anjum
 1268. Jan Hendrick Jarichs van der Ley (1565-1639), een onbekend genie uit Dokkum
 1269. Silhouetportretten van Dokkumer notabelen
 1270. Oene Ramsneus, Sijtse Jochums, Pytter Lieuwma en Ate Sjolles (in dagboek Catharina Schrader)
 1271. Gedenkstenen in kelder van gemaal te Ezumazijl
 1272. De voorvaderen van Pieter Stuyvesant kwamen uit Dokkum
 1273. De Anjumer schoolmeester moest te pronk staan, 1526
 1274. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 1275. Johannes Fockema
 1276. Dokkumer werd het gezicht ontnomen
 1277. Dominee Brunsvelt in de problemen
 1278. Brief van Hotse van Sinderen in 1753 van Dokkum naar New Amsterdam (New York)