Hans, auteur op Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Oudste Stadsraadhuis van Dokkum in pand Artisante
 2. Driedelige lezingenserie over rampen en reddingen in het Noordelijk Scheepvaartmuseum
 3. Alle Sonttolregisters online: een monsterklus voltooid
 4. Vaartzicht in Oudwoude
 5. Raadsleden krijgen Frysk bûsboekje
 6. Historisch plaatjesalbum van Noordoost-Friesland aangeboden aan burgemeester Kramer
 7. Brieven, foto’s en albums Fries Museum passen beter in Tresoar
 8. De Vrije Fries 2019 met Vegelin, Jonathan Israel en Culturele Hoofdstad
 9. De Sneuper 136, december 2019, met Hannema, Van Collem, Sjuxma en mooie vondsten
 10. Nieuw boek: Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945
 11. De Sneuper 135, september 2019, met Titia, Camphuysen en een lugubere vondst
 12. Maakt Transkribus van paleografie straks paleomagie?
 13. Een uitstapje naar Groningen – Ledendag 12 oktober in Zoutkamp
 14. Noflike middei mei Tresoar yn Wetsens
 15. Gevelsteen uit 1613 weer terug naar geboortehuis Foeke Sjoerds
 16. Lezingen in Sint Vituskerk Wetsens
 17. Ledendag zaterdag 12 oktober 2019 in Zoutkamp
 18. Rouwbord van Titia van Burmania onthuld
 19. Korenmolen De Hoop in Dokkum 170 jaar
 20. Archeologische vondst in Ee uit tijd van Bonifatius
 21. Onthulling replica rouwbord Titia van Burmania
 22. Betrokkenen Kollumer Oproer van zeer divers pluimage
 23. De Sneuper 134, juni 2019, Kollumer Oproer, themanummer Salomon Levy
 24. Beeld van Titus opgepoetst door maker Natasja Bennink
 25. Afscheid Ihno Dragt van Museum Dokkum
 26. Saken van Staet en Oorlogh
 27. Verslag ledendag Schiermonnikoog, april 2019
 28. Holwerd verwelkomt Hessel Meckema van Aylva
 29. Nieuw oud lijkpad ontdekt in Dokkum
 30. De Sneuper 133, maart 2019, met smederij Kiestra, Vondelpark en Meckema
 31. Fries erfgoed online: nog steeds zoekende
 32. Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!
 33. Terugblik 2018 en vooruitblik 2019
 34. Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken
 35. Mysteries rond controversiële Dokkumer eindelijk ontrafeld
 36. De Sneuper 132, december 2018, met apothekersfamilies, galkoorts en Kollum
 37. Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog
 38. Dokkumer rococo interieur na meer dan eeuw terug uit Paleis Het Loo
 39. Dokkumer tijdmachine als pionier voor Hisgis project
 40. Verslag ledendag HVNF op zaterdag 6 oktober 2018 te Nuis
 41. Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer
 42. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 43. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 44. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 45. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 46. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 47. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 48. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 49. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 50. De Witte Papoea uit Wierum
 51. De Witte Papoea uit Wierum
 52. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 53. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 54. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 55. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 56. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 57. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 58. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 59. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 60. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 61. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 62. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 63. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 64. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 65. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 66. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 67. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 68. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 69. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 70. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 71. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 72. Expositie De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk
 73. Honderden liefdesbrieven van Jaap Broersma (93) naar Tresoar
 74. Presentatie en namenindex Dokkumer Bierboek
 75. Dokkumers in oud fotoboek fotograaf Fuchs
 76. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 77. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 78. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 79. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 80. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 81. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 82. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 83. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 84. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 85. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 86. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 87. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 88. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 89. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 90. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 91. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 92. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 93. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 94. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 95. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 96. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 97. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 98. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 99. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 100. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 101. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 102. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 103. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 104. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 105. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 106. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 107. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 108. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 109. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 110. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 111. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 112. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 113. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 114. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 115. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 116. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 117. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 118. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 119. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 120. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 121. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 122. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 123. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 124. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 125. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 126. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 127. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 128. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 129. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 130. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 131. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 132. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 133. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 134. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 135. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 136. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 137. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 138. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 139. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 140. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 141. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 142. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 143. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 144. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 145. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 146. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 147. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 148. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 149. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 150. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 151. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 152. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 153. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 154. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 155. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 156. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 157. Waddencanon
 158. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 159. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 160. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 161. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 162. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 163. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 164. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 165. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 166. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 167. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 168. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 169. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 170. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 171. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 172. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 173. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 174. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 175. Sarcofagen in Friesland
 176. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 177. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 178. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 179. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 180. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 181. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 182. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 183. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 184. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 185. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 186. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 187. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 188. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 189. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 190. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 191. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 192. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 193. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 194. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 195. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 196. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 197. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 198. Stemmen op 3D project Dokkum
 199. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 200. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 201. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 202. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 203. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 204. Vernieuwde website Fryske Akademy
 205. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 206. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 207. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 208. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 209. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 210. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 211. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 212. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 213. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 214. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 215. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 216. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 217. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 218. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 219. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 220. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 221. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 222. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 223. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 224. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 225. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 226. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 227. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 228. Van snik naar smak
 229. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 230. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 231. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 232. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 233. Frysk nu bijna in Google Translate
 234. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 235. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 236. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 237. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 238. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 239. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 240. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 241. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 242. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 243. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 244. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 245. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 246. Bonifatiusjaar 2016
 247. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 248. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 249. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 250. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 251. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 252. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 253. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 254. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 255. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 256. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 257. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 258. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 259. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 260. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 261. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 262. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 263. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 264. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 265. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 266. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 267. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 268. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 269. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 270. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 271. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 272. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 273. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 274. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 275. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 276. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 277. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 278. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 279. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 280. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 281. Boerenbloed zet aan tot denken
 282. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 283. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 284. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 285. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 286. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 287. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 288. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 289. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 290. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 291. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 292. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 293. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 294. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 295. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 296. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 297. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 298. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 299. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 300. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 301. Dokkum, bolwerk van het noorden
 302. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 303. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 304. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 305. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 306. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 307. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 308. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 309. Najaars-ledendag 24 oktober 2015 op Ameland
 310. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 311. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 312. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 313. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 314. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 315. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 316. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 317. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 318. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 319. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 320. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 321. Kennis delen waar het kan
 322. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 323. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 324. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 325. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 326. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 327. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 328. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 329. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 330. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 331. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 332. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 333. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 334. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 335. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 336. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 337. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 338. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 339. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 340. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 341. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 342. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 343. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 344. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 345. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 346. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 347. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 348. It Beaken van de Fryske Akademy
 349. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 350. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 351. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 352. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 353. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 354. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 355. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 356. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 357. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 358. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 359. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 360. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 361. De Franse kazerne te Anjum
 362. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 363. Friese dame Baard in Indiaas museum
 364. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 365. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 366. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 367. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 368. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 369. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 370. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 371. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 372. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 373. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 374. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 375. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 376. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 377. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 378. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 379. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 380. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 381. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 382. Boek over Nes laat het verleden herleven
 383. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 384. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 385. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 386. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 387. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 388. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 389. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 390. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 391. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 392. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 393. Zomereinde in Bears
 394. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 395. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 396. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 397. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 398. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 399. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 400. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 401. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 402. Fulda vol van Bonifatius
 403. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 404. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 405. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 406. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 407. Voornamen in Noordoost Friesland
 408. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 409. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 410. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 411. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 412. 11en30 en geneagrammen
 413. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 414. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 415. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 416. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 417. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 418. Mummies en aardappels uit Friesland
 419. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 420. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 421. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 422. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 423. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 424. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 425. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 426. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 427. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 428. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 429. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 430. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 431. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 432. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 433. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 434. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 435. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 436. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 437. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 438. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 439. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 440. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 441. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 442. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 443. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 444. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 445. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 446. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 447. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 448. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 449. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 450. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 451. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 452. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 453. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 454. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 455. 11en30 met themanummer Rampen
 456. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 457. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 458. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 459. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 460. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 461. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 462. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 463. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 464. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 465. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 466. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 467. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 468. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 469. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 470. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 471. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 472. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 473. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 474. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 475. Heraldische databank CBG online
 476. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 477. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 478. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 479. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 480. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 481. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 482. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 483. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 484. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 485. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 486. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 487. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 488. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 489. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 490. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 491. Beneficiaal digitaal!
 492. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 493. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 494. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 495. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 496. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 497. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 498. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 499. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 500. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 501. Foudgumse school in opmars
 502. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 503. Boekhouding VOC nader ontsloten
 504. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 505. Sneuper 111 met focus op Ameland
 506. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 507. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 508. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 509. Historische topografie en cartografie in Friesland
 510. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 511. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 512. Friese familiedag
 513. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 514. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 515. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 516. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 517. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 518. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 519. Het beroep Rustmeester
 520. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 521. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 522. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 523. 11en30 juli 2013
 524. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 525. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 526. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 527. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 528. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 529. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 530. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 531. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 532. Familie van tien of meer generaties terug
 533. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 534. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 535. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 536. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 537. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 538. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 539. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 540. Vele Handen of een enkele hand
 541. De oudste kaart van Dokkum?
 542. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 543. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 544. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 545. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 546. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 547. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 548. ANBI-status. En dan?
 549. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 550. 11en30 april 2013
 551. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 552. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 553. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 554. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 555. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 556. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 557. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 558. Napoleons douane bureau te Dockum
 559. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 560. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 561. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 562. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 563. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 564. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 565. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 566. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 567. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 568. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 569. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 570. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 571. Samen staan we sterk, zeker op zee
 572. Kozakken in Noordoost Friesland, 1813
 573. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 574. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 575. Historia Doccumensis boort in het verleden
 576. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 577. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 578. 11en30 over Mobiele Friezen
 579. Sneupen in de kerstvakantie
 580. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 581. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 582. Blad Genealogie van CBG december 2012
 583. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 584. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 585. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 586. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 587. Waterschapsarchieven en Tresoar
 588. Fryslan special over Friese Zeevaart
 589. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 590. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 591. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 592. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 593. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 594. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 595. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 596. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 597. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 598. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 599. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 600. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 601. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 602. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 603. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 604. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 605. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 606. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 607. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 608. Suggesties voor de Fryske Akademy
 609. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 610. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 611. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 612. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 613. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 614. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 615. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 616. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 617. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 618. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 619. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 620. Kan Google het Frysk redden?
 621. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 622. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 623. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 624. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 625. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 626. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 627. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 628. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 629. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 630. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 631. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 632. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 633. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 634. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 635. De paus en de Dokkumer kloostermop
 636. Elisabeth de Flines, Tussen Amsterdam en Dokkum
 637. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 638. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 639. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 640. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 641. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 642. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 643. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 644. De familie Lodeizen te Dokkum
 645. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 646. Heeft u nog diskettes?
 647. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 648. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 649. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 650. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 651. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 652. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 653. Friezen in de online Militieregisters
 654. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 655. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 656. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 657. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 658. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 659. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 660. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 661. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 662. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 663. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 664. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 665. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 666. Biografie van Iman Falck
 667. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 668. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 669. Zeeslag bij Gibraltar, 25 april 1607
 670. Scans DTB Ee en Engwierum online
 671. Het gemeentebestuur van Ameland loog!
 672. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 673. Brief van commandeur Hidde Dirks Kat aan zijn vrouw in 1778 vanuit Straat Davis
 674. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 675. Boek Vier Eeuwen Kingma in de Oostergo
 676. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 677. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 678. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 679. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 680. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 681. Dokkum in wintertooi
 682. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 683. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 684. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 685. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 686. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 687. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 688. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 689. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 690. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 691. Werelate en Noordoost-Friesland online
 692. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 693. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 694. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 695. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 696. Op naar de 500 leden
 697. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 698. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 699. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 700. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 701. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 702. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 703. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 704. Scheepsmodellen in Friese kerken
 705. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 706. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 707. C.G. Schrader’s Memory Boeck van de Vrouwens
 708. Kollum c.a. 1960
 709. Elfstedentocht 1963
 710. Redding van de paarden bij Marrum, 3 november 2006
 711. Ledendag najaar 2007. Kerk en toren Rinsumageest.
 712. Het schilderij van Albert Talsma/ Tolsma uit Burdaard
 713. Oer de Seedyk, Requiem voor de vissers van Paesens-Moddergat
 714. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 715. Herdenking Ramp Paesens-Moddergat 1883
 716. De opfiering fen Fryske trou te Dokkum ter gelegenheid van de winkelweek 1923
 717. Film De Schaduw van Bonifatius
 718. Oude films NFLS, NTM en Dokkum rond 1927
 719. Nederlands Hervormde Kerk Veenwouden
 720. Hellinghus Dokkum
 721. Ledendag voorjaar 2010. Openluchtmuseum De Sukerei, Damwoude, uitleg bij Waldhuskes
 722. Blog Historische Verening Noordoost Friesland op iPad
 723. Ledendag najaar 2011. Voordrachten Hilda Bouta en Haije Talsma in kerk Ternaard
 724. Ledendag voorjaar 2009. Bezoek aan de Schierstins in Veenwouden
 725. Ledendag najaar 2008. Kerk van Ee, Rondleiding door Douwe Zwart
 726. Melkfabriek Freia Veenwouden, cultureel erfgoed
 727. Vlasmuseum Braakhok te Ee
 728. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 729. De galg van Ezumazijl
 730. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 731. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 732. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 733. Vele handen maken licht archiefwerk
 734. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 735. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 736. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 737. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 738. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 739. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 740. Saapke Goslings en de merklap
 741. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 742. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 743. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 744. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 745. Schatzoeken in museumcollecties
 746. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 747. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 748. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 749. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 750. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 751. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 752. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 753. Dokkum digitaal
 754. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 755. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 756. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 757. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 758. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 759. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 760. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 761. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 762. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 763. VOC-database bron voor vele verhalen
 764. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 765. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 766. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 767. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 768. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 769. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 770. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 771. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 772. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 773. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 774. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 775. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 776. Zoeken in Google boeken
 777. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 778. Met de bus op de sneup door Friesland
 779. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 780. Zeepaard in Moddergat
 781. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 782. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 783. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 784. Boek historisch reddingstation Moddergat
 785. iPad app Markant Friesland musea live
 786. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 787. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 788. Geboren in 1811 in Friesland
 789. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 790. Dwaande in Noordoost Friesland
 791. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 792. Muntschatten in collectie Fries Museum
 793. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 794. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 795. Maritieme historici actief bijeen
 796. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 797. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 798. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 799. Oude kaart Noordoost Friesland
 800. Rijdende en varende historie in Dokkum
 801. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 802. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 803. Amelander historie aan zee
 804. Sonttolproject naar volgende fase
 805. Collectie Fries Museum in online database
 806. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 807. Amelander historie online
 808. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 809. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 810. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 811. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 812. Baron Van Sytzama
 813. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 814. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 815. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 816. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 817. Meine Tosk
 818. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 819. URL verkorten met Lyt.sr
 820. Meer historie op de proppen
 821. Walvisstrandingen toen en nu
 822. Film De schaduw van Bonifatius
 823. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 824. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 825. Proppen oud papier als historische bron
 826. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 827. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 828. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 829. Buurtschap De Oere te Moddergat
 830. Fiskershuske en VPRO
 831. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 832. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 833. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 834. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 835. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 836. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 837. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 838. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 839. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 840. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 841. De Sneuper als social magazine op de iPad
 842. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 843. Friezen in het leger van Napoleon
 844. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 845. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 846. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 847. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 848. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 849. De Slag in de Sont, 1658
 850. Maritiem digitaal vernieuwd
 851. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 852. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 853. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 854. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 855. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 856. Registres Civiques Friesland online
 857. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 858. Ons verenigingswapen
 859. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 860. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 861. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 862. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 863. Diaconieboeken als genealogische bron
 864. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 865. Geheim van Tolsum: website en boek
 866. Sneuper 99 van december 2010
 867. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 868. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 869. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 870. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 871. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 872. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 873. Moddergat in de picture
 874. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 875. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 876. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 877. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 878. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 879. WL3 als scheepsmodel
 880. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 881. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 882. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 883. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 884. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 885. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 886. Hallumer grafstenen blootgelegd
 887. Gevoel voor tijd
 888. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 889. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 890. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 891. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 892. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 893. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 894. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 895. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 896. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 897. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 898. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 899. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 900. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 901. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 902. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 903. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 904. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 905. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 906. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 907. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 908. Historische wandkaarten online
 909. Noorderbreedte inspireert tot debat
 910. Oplage Sneuper naar 480
 911. Friezen als slaven in Barbarije
 912. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 913. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 914. Friese oorlogsdagboeken online
 915. Leven van de wind
 916. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 917. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 918. Veroordeeld in Friesland
 919. Fries in India in Martena museum
 920. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 921. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 922. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 923. Archief Letterhoeke Tresoar
 924. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 925. Bitri scooters uit Dokkum
 926. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 927. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 928. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 929. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 930. Een indiaan in Anjum
 931. Familysearch met scans
 932. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 933. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 934. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 935. De murd van Piet de Haan
 936. Open Kampioenschap Paleografie online
 937. Familie-archivaris worden
 938. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 939. Waddenwandelen
 940. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 941. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 942. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 943. De zin van het delen
 944. Oerboeren in de Friese Wouden
 945. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 946. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 947. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 948. Nieuwe online maritieme bronnen
 949. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 950. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 951. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 952. Alde Fryske Tsjerken jarig
 953. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 954. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 955. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 956. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 957. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 958. Vrienden van De Sukerei
 959. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 960. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 961. Molenweekend Dongeradeel
 962. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 963. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 964. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 965. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 966. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 967. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 968. Verkoop bij brandende keerse
 969. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 970. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 971. Kerfstokjes van onze voorouders
 972. Collaterale Successie in Friesland
 973. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 974. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 975. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 976. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 977. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 978. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 979. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 980. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 981. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 982. Fryske Wikipedia
 983. De oorlog een gezicht gegeven
 984. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 985. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 986. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 987. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 988. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 989. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 990. Wüst walst woest naar winst
 991. Maak kennis met de Sneuper
 992. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 993. Sluiproutes Tresoar databases
 994. Zoekplaatjes Friesland
 995. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 996. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 997. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 998. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 999. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 1000. Lidmatenboeken Dantumawoude
 1001. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 1002. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 1003. Friezen in de VOC
 1004. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 1005. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 1006. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 1007. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 1008. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 1009. Lezingen in Friesland en online
 1010. Dokkum in Google Streetview
 1011. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 1012. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 1013. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 1014. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 1015. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 1016. Schaatswedstrijden te Dokkum
 1017. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 1018. Guur weer door de eeuwen heen
 1019. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 1020. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 1021. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 1022. Historische boekpresentaties
 1023. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 1024. Dockumer Roem verhuurt historie
 1025. Luisteren naar dialecten
 1026. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 1027. Kolonistendag druk bezocht
 1028. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 1029. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 1030. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 1031. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 1032. Sonttol registers 1557-1850 online
 1033. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 1034. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 1035. Collectie Pieter Nieuwland online
 1036. Kerk van de Friezen in Rome
 1037. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 1038. Klokmakers te Dokkum
 1039. Letterhoeke Tresoar online
 1040. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 1041. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 1042. Aankondiging boek Munnekezijl
 1043. Sneuper september luidt najaar in
 1044. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 1045. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 1046. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 1047. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 1048. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 1049. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 1050. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 1051. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 1052. Terug in de tijd
 1053. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 1054. In het blauwe licht van God
 1055. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 1056. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 1057. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 1058. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 1059. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 1060. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 1061. De Sneuper in vernieuwd jasje
 1062. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 1063. Oude brieven blijven boeien
 1064. Volgens Bartjens
 1065. Verborgen online pareltjes
 1066. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 1067. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 1068. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 1069. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 1070. Het testament van Pieter Stuyvesant
 1071. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 1072. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 1073. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 1074. Meten en weten met Gemma Frisius
 1075. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 1076. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 1077. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 1078. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 1079. Historie Klooster Claerkamp online
 1080. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1081. Zoekplaatjes
 1082. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1083. Een Fries en een Mohawk
 1084. Fluitschip op bodem Oostzee
 1085. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1086. Frederick Philipse revisited
 1087. Genealogie Duitse voorouders
 1088. Frederick Philipse en historische onzin
 1089. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1090. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1091. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1092. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1093. Tips voor het weekend
 1094. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1095. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1096. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1097. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1098. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1099. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1100. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1101. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1102. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1103. Friezen in het kielzog van Hudson
 1104. Criminele rolboeken Tresoar online
 1105. Friezen in West-Afrika in 1715
 1106. Visboek van Adriaen Coenen
 1107. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1108. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1109. Friezen op Ceylon
 1110. Het gaat om verhalen
 1111. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1112. Friese goud- en zilversmeden
 1113. Oude Friese adel en aanverwante families
 1114. De sprekende kaart
 1115. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1116. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1117. De botten van Descartes en Camphuysen
 1118. Transcripties van oude boeken online
 1119. Fryslan in de war
 1120. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1121. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1122. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1123. Boek: Zeedijken in het noorden
 1124. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1125. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1126. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1127. Tresoor in de uitverkoop
 1128. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1129. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1130. Mooie vondst in streekarchief
 1131. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1132. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1133. Zonen van Adam in Nederland
 1134. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1135. Eeuwelingen in Friesland
 1136. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1137. Wandelen door Groningen van 1637
 1138. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1139. Friese brieven in Amsterdam
 1140. Canon van Friesland gepresenteerd
 1141. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1142. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1143. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1144. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1145. Katholiek Dokkum online in beeld
 1146. In het blauwe licht van God
 1147. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1148. Friezen op Spitsbergen 2
 1149. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1150. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1151. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1152. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1153. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1154. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1155. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1156. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1157. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1158. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1159. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1160. Friezen op Spitsbergen
 1161. Friezen in Denemarken
 1162. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1163. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1164. De Friese academie
 1165. Fries boek: Achter de skêrm
 1166. Archief van het web en alerting services
 1167. Friese admiraal terug in Dokkum
 1168. De Hellinga’s en aanverwante families
 1169. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1170. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1171. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1172. Duitse muts van kant
 1173. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1174. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1175. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1176. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1177. Friese Alba Amicorum
 1178. Gone fishing
 1179. Digitale archivarissen
 1180. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1181. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1182. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1183. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1184. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1185. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1186. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1187. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1188. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1189. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1190. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1191. Genealogische en historische blogs
 1192. Historische architectuur
 1193. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1194. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1195. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1196. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1197. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1198. Doopsgezinden in Friesland
 1199. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1200. Nederlandse liederen van vroeger
 1201. Friese bronnen van voor 1600
 1202. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1203. Musea in Noordoost Friesland
 1204. Stamt u ook af van zwervers?
 1205. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1206. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1207. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1208. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1209. Crimineel interessant
 1210. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1211. Cursus Oud Schrift via internet
 1212. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1213. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1214. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1215. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1216. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1217. Genealogische en historische podcasts
 1218. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1219. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1220. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1221. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1222. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1223. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1224. Genealogische programma’s op een rijtje
 1225. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1226. Cartografie Noordoost Friesland
 1227. Voorouders die militair waren ?
 1228. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1229. Oude boeken online via Google Books
 1230. Friese dagboeken
 1231. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1232. Reinicus Siersma 1704-1757
 1233. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1234. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1235. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1236. Sneupers bloggen
 1237. Munnekezijl dorpsfilm 1952
 1238. Ledendag najaar 2006. Molen van Anjum
 1239. Jan Hendrick Jarichs van der Ley (1565-1639), een onbekend genie uit Dokkum
 1240. Silhouetportretten van Dokkumer notabelen
 1241. Oene Ramsneus, Sijtse Jochums, Pytter Lieuwma en Ate Sjolles (in dagboek Catharina Schrader)
 1242. Gedenkstenen in kelder van gemaal te Ezumazijl
 1243. De voorvaderen van Pieter Stuyvesant kwamen uit Dokkum
 1244. De Anjumer schoolmeester moest te pronk staan, 1526
 1245. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 1246. Johannes Fockema
 1247. Dokkumer werd het gezicht ontnomen
 1248. Dominee Brunsvelt in de problemen
 1249. Brief van Hotse van Sinderen in 1753 van Dokkum naar New Amsterdam (New York)