Hans, auteur op Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 2. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 3. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 4. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 5. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 6. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 7. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 8. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 9. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 10. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 11. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 12. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 13. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 14. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 15. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 16. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 17. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 18. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 19. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 20. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 21. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 22. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 23. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 24. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 25. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 26. Najaars-ledendag 24 oktober 2015 op Ameland
 27. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 28. Kozakken in Noordoost Friesland, 1813
 29. Elisabeth de Flines, Tussen Amsterdam en Dokkum
 30. Zeeslag bij Gibraltar, 25 april 1607
 31. Het gemeentebestuur van Ameland loog!
 32. Brief van commandeur Hidde Dirks Kat aan zijn vrouw in 1778 vanuit Straat Davis
 33. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 34. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 35. C.G. Schrader’s Memory Boeck van de Vrouwens
 36. Kollum c.a. 1960
 37. Elfstedentocht 1963
 38. Redding van de paarden bij Marrum, 3 november 2006
 39. Ledendag najaar 2007. Kerk en toren Rinsumageest.
 40. Het schilderij van Albert Talsma/ Tolsma uit Burdaard
 41. Oer de Seedyk, Requiem voor de vissers van Paesens-Moddergat
 42. Herdenking Ramp Paesens-Moddergat 1883
 43. De opfiering fen Fryske trou te Dokkum ter gelegenheid van de winkelweek 1923
 44. Film De Schaduw van Bonifatius
 45. Oude films NFLS, NTM en Dokkum rond 1927
 46. Nederlands Hervormde Kerk Veenwouden
 47. Hellinghus Dokkum
 48. Ledendag voorjaar 2010. Openluchtmuseum De Sukerei, Damwoude, uitleg bij Waldhuskes
 49. Blog Historische Verening Noordoost Friesland op iPad
 50. Ledendag najaar 2011. Voordrachten Hilda Bouta en Haije Talsma in kerk Ternaard
 51. Ledendag voorjaar 2009. Bezoek aan de Schierstins in Veenwouden
 52. Ledendag najaar 2008. Kerk van Ee, Rondleiding door Douwe Zwart
 53. Melkfabriek Freia Veenwouden, cultureel erfgoed
 54. Vlasmuseum Braakhok te Ee
 55. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 56. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 57. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 58. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 59. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 60. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 61. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 62. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 63. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 64. VOC-database bron voor vele verhalen
 65. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 66. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 67. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 68. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 69. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 70. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 71. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 72. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 73. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 74. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 75. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 76. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 77. Zoeken in Google boeken
 78. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 79. Met de bus op de sneup door Friesland
 80. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 81. Zeepaard in Moddergat
 82. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 83. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 84. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 85. Boek historisch reddingstation Moddergat
 86. iPad app Markant Friesland musea live
 87. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 88. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 89. Geboren in 1811 in Friesland
 90. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 91. Dwaande in Noordoost Friesland
 92. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 93. Muntschatten in collectie Fries Museum
 94. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 95. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 96. Maritieme historici actief bijeen
 97. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 98. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 99. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 100. Oude kaart Noordoost Friesland
 101. Rijdende en varende historie in Dokkum
 102. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 103. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 104. Amelander historie aan zee
 105. Sonttolproject naar volgende fase
 106. Collectie Fries Museum in online database
 107. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 108. Amelander historie online
 109. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 110. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 111. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 112. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 113. Baron Van Sytzama
 114. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 115. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 116. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 117. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 118. Meine Tosk
 119. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 120. URL verkorten met Lyt.sr
 121. Meer historie op de proppen
 122. Walvisstrandingen toen en nu
 123. Film De schaduw van Bonifatius
 124. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 125. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 126. Proppen oud papier als historische bron
 127. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 128. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 129. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 130. Buurtschap De Oere te Moddergat
 131. Fiskershuske en VPRO
 132. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 133. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 134. Reinicus Siersma 1704-1757
 135. Munnekezijl dorpsfilm 1952
 136. Ledendag najaar 2006. Molen van Anjum
 137. Jan Hendrick Jarichs van der Ley (1565-1639), een onbekend genie uit Dokkum
 138. Silhouetportretten van Dokkumer notabelen
 139. Oene Ramsneus, Sijtse Jochums, Pytter Lieuwma en Ate Sjolles (in dagboek Catharina Schrader)
 140. Gedenkstenen in kelder van gemaal te Ezumazijl
 141. De voorvaderen van Pieter Stuyvesant kwamen uit Dokkum
 142. De Anjumer schoolmeester moest te pronk staan, 1526
 143. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 144. Johannes Fockema
 145. Dokkumer werd het gezicht ontnomen
 146. Dominee Brunsvelt in de problemen
 147. Brief van Hotse van Sinderen in 1753 van Dokkum naar New Amsterdam (New York)