Hans, auteur op Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Dokkumer rococo interieur na meer dan eeuw terug uit Paleis Het Loo
 2. Dokkumer tijdmachine als pionier voor Hisgis project
 3. Verslag ledendag HVNF op zaterdag 6 oktober 2018 te Nuis
 4. Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer
 5. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 6. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 7. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 8. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 9. De Witte Papoea uit Wierum
 10. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 11. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 12. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 13. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 14. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 15. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 16. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 17. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 18. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 19. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 20. Expositie De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk
 21. Honderden liefdesbrieven van Jaap Broersma (93) naar Tresoar
 22. Presentatie en namenindex Dokkumer Bierboek
 23. Dokkumers in oud fotoboek fotograaf Fuchs
 24. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 25. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 26. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 27. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 28. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 29. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 30. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 31. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 32. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 33. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 34. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 35. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 36. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 37. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 38. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 39. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 40. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 41. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 42. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 43. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 44. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 45. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 46. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 47. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 48. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 49. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 50. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 51. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 52. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 53. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 54. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 55. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 56. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 57. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 58. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 59. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 60. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 61. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 62. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 63. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 64. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 65. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 66. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 67. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 68. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 69. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 70. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 71. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 72. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 73. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 74. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 75. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 76. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 77. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 78. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 79. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 80. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 81. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 82. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 83. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 84. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 85. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 86. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 87. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 88. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 89. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 90. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 91. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 92. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 93. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 94. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 95. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 96. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 97. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 98. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 99. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 100. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 101. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 102. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 103. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 104. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 105. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 106. Waddencanon
 107. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 108. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 109. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 110. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 111. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 112. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 113. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 114. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 115. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 116. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 117. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 118. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 119. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 120. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 121. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 122. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 123. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 124. Sarcofagen in Friesland
 125. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 126. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 127. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 128. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 129. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 130. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 131. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 132. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 133. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 134. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 135. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 136. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 137. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 138. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 139. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 140. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 141. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 142. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 143. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 144. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 145. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 146. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 147. Stemmen op 3D project Dokkum
 148. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 149. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 150. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 151. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 152. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 153. Vernieuwde website Fryske Akademy
 154. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 155. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 156. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 157. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 158. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 159. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 160. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 161. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 162. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 163. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 164. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 165. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 166. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 167. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 168. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 169. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 170. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 171. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 172. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 173. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 174. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 175. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 176. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 177. Van snik naar smak
 178. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 179. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 180. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 181. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 182. Frysk nu bijna in Google Translate
 183. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 184. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 185. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 186. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 187. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 188. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 189. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 190. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 191. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 192. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 193. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 194. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 195. Bonifatiusjaar 2016
 196. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 197. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 198. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 199. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 200. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 201. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 202. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 203. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 204. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 205. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 206. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 207. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 208. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 209. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 210. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 211. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 212. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 213. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 214. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 215. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 216. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 217. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 218. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 219. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 220. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 221. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 222. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 223. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 224. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 225. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 226. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 227. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 228. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 229. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 230. Boerenbloed zet aan tot denken
 231. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 232. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 233. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 234. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 235. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 236. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 237. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 238. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 239. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 240. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 241. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 242. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 243. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 244. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 245. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 246. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 247. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 248. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 249. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 250. Dokkum, bolwerk van het noorden
 251. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 252. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 253. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 254. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 255. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 256. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 257. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 258. Najaars-ledendag 24 oktober 2015 op Ameland
 259. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 260. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 261. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 262. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 263. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 264. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 265. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 266. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 267. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 268. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 269. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 270. Kennis delen waar het kan
 271. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 272. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 273. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 274. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 275. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 276. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 277. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 278. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 279. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 280. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 281. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 282. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 283. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 284. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 285. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 286. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 287. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 288. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 289. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 290. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 291. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 292. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 293. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 294. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 295. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 296. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 297. It Beaken van de Fryske Akademy
 298. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 299. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 300. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 301. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 302. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 303. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 304. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 305. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 306. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 307. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 308. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 309. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 310. De Franse kazerne te Anjum
 311. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 312. Friese dame Baard in Indiaas museum
 313. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 314. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 315. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 316. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 317. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 318. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 319. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 320. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 321. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 322. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 323. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 324. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 325. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 326. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 327. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 328. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 329. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 330. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 331. Boek over Nes laat het verleden herleven
 332. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 333. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 334. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 335. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 336. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 337. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 338. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 339. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 340. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 341. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 342. Zomereinde in Bears
 343. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 344. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 345. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 346. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 347. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 348. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 349. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 350. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 351. Fulda vol van Bonifatius
 352. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 353. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 354. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 355. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 356. Voornamen in Noordoost Friesland
 357. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 358. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 359. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 360. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 361. 11en30 en geneagrammen
 362. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 363. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 364. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 365. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 366. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 367. Mummies en aardappels uit Friesland
 368. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 369. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 370. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 371. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 372. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 373. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 374. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 375. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 376. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 377. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 378. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 379. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 380. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 381. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 382. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 383. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 384. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 385. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 386. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 387. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 388. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 389. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 390. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 391. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 392. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 393. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 394. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 395. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 396. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 397. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 398. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 399. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 400. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 401. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 402. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 403. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 404. 11en30 met themanummer Rampen
 405. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 406. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 407. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 408. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 409. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 410. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 411. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 412. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 413. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 414. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 415. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 416. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 417. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 418. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 419. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 420. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 421. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 422. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 423. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 424. Heraldische databank CBG online
 425. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 426. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 427. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 428. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 429. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 430. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 431. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 432. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 433. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 434. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 435. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 436. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 437. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 438. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 439. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 440. Beneficiaal digitaal!
 441. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 442. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 443. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 444. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 445. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 446. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 447. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 448. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 449. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 450. Foudgumse school in opmars
 451. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 452. Boekhouding VOC nader ontsloten
 453. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 454. Sneuper 111 met focus op Ameland
 455. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 456. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 457. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 458. Historische topografie en cartografie in Friesland
 459. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 460. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 461. Friese familiedag
 462. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 463. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 464. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 465. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 466. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 467. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 468. Het beroep Rustmeester
 469. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 470. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 471. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 472. 11en30 juli 2013
 473. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 474. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 475. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 476. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 477. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 478. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 479. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 480. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 481. Familie van tien of meer generaties terug
 482. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 483. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 484. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 485. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 486. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 487. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 488. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 489. Vele Handen of een enkele hand
 490. De oudste kaart van Dokkum?
 491. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 492. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 493. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 494. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 495. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 496. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 497. ANBI-status. En dan?
 498. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 499. 11en30 april 2013
 500. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 501. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 502. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 503. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 504. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 505. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 506. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 507. Napoleons douane bureau te Dockum
 508. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 509. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 510. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 511. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 512. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 513. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 514. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 515. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 516. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 517. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 518. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 519. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 520. Samen staan we sterk, zeker op zee
 521. Kozakken in Noordoost Friesland, 1813
 522. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 523. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 524. Historia Doccumensis boort in het verleden
 525. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 526. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 527. 11en30 over Mobiele Friezen
 528. Sneupen in de kerstvakantie
 529. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 530. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 531. Blad Genealogie van CBG december 2012
 532. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 533. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 534. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 535. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 536. Waterschapsarchieven en Tresoar
 537. Fryslan special over Friese Zeevaart
 538. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 539. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 540. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 541. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 542. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 543. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 544. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 545. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 546. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 547. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 548. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 549. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 550. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 551. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 552. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 553. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 554. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 555. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 556. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 557. Suggesties voor de Fryske Akademy
 558. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 559. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 560. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 561. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 562. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 563. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 564. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 565. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 566. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 567. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 568. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 569. Kan Google het Frysk redden?
 570. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 571. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 572. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 573. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 574. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 575. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 576. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 577. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 578. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 579. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 580. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 581. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 582. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 583. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 584. De paus en de Dokkumer kloostermop
 585. Elisabeth de Flines, Tussen Amsterdam en Dokkum
 586. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 587. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 588. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 589. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 590. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 591. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 592. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 593. De familie Lodeizen te Dokkum
 594. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 595. Heeft u nog diskettes?
 596. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 597. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 598. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 599. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 600. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 601. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 602. Friezen in de online Militieregisters
 603. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 604. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 605. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 606. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 607. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 608. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 609. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 610. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 611. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 612. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 613. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 614. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 615. Biografie van Iman Falck
 616. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 617. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 618. Zeeslag bij Gibraltar, 25 april 1607
 619. Scans DTB Ee en Engwierum online
 620. Het gemeentebestuur van Ameland loog!
 621. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 622. Brief van commandeur Hidde Dirks Kat aan zijn vrouw in 1778 vanuit Straat Davis
 623. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 624. Boek Vier Eeuwen Kingma in de Oostergo
 625. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 626. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 627. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 628. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 629. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 630. Dokkum in wintertooi
 631. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 632. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 633. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 634. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 635. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 636. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 637. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 638. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 639. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 640. Werelate en Noordoost-Friesland online
 641. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 642. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 643. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 644. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 645. Op naar de 500 leden
 646. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 647. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 648. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 649. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 650. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 651. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 652. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 653. Scheepsmodellen in Friese kerken
 654. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 655. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 656. C.G. Schrader’s Memory Boeck van de Vrouwens
 657. Kollum c.a. 1960
 658. Elfstedentocht 1963
 659. Redding van de paarden bij Marrum, 3 november 2006
 660. Ledendag najaar 2007. Kerk en toren Rinsumageest.
 661. Het schilderij van Albert Talsma/ Tolsma uit Burdaard
 662. Oer de Seedyk, Requiem voor de vissers van Paesens-Moddergat
 663. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 664. Herdenking Ramp Paesens-Moddergat 1883
 665. De opfiering fen Fryske trou te Dokkum ter gelegenheid van de winkelweek 1923
 666. Film De Schaduw van Bonifatius
 667. Oude films NFLS, NTM en Dokkum rond 1927
 668. Nederlands Hervormde Kerk Veenwouden
 669. Hellinghus Dokkum
 670. Ledendag voorjaar 2010. Openluchtmuseum De Sukerei, Damwoude, uitleg bij Waldhuskes
 671. Blog Historische Verening Noordoost Friesland op iPad
 672. Ledendag najaar 2011. Voordrachten Hilda Bouta en Haije Talsma in kerk Ternaard
 673. Ledendag voorjaar 2009. Bezoek aan de Schierstins in Veenwouden
 674. Ledendag najaar 2008. Kerk van Ee, Rondleiding door Douwe Zwart
 675. Melkfabriek Freia Veenwouden, cultureel erfgoed
 676. Vlasmuseum Braakhok te Ee
 677. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 678. De galg van Ezumazijl
 679. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 680. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 681. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 682. Vele handen maken licht archiefwerk
 683. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 684. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 685. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 686. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 687. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 688. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 689. Saapke Goslings en de merklap
 690. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 691. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 692. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 693. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 694. Schatzoeken in museumcollecties
 695. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 696. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 697. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 698. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 699. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 700. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 701. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 702. Dokkum digitaal
 703. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 704. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 705. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 706. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 707. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 708. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 709. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 710. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 711. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 712. VOC-database bron voor vele verhalen
 713. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 714. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 715. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 716. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 717. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 718. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 719. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 720. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 721. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 722. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 723. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 724. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 725. Zoeken in Google boeken
 726. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 727. Met de bus op de sneup door Friesland
 728. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 729. Zeepaard in Moddergat
 730. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 731. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 732. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 733. Boek historisch reddingstation Moddergat
 734. iPad app Markant Friesland musea live
 735. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 736. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 737. Geboren in 1811 in Friesland
 738. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 739. Dwaande in Noordoost Friesland
 740. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 741. Muntschatten in collectie Fries Museum
 742. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 743. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 744. Maritieme historici actief bijeen
 745. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 746. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 747. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 748. Oude kaart Noordoost Friesland
 749. Rijdende en varende historie in Dokkum
 750. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 751. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 752. Amelander historie aan zee
 753. Sonttolproject naar volgende fase
 754. Collectie Fries Museum in online database
 755. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 756. Amelander historie online
 757. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 758. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 759. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 760. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 761. Baron Van Sytzama
 762. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 763. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 764. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 765. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 766. Meine Tosk
 767. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 768. URL verkorten met Lyt.sr
 769. Meer historie op de proppen
 770. Walvisstrandingen toen en nu
 771. Film De schaduw van Bonifatius
 772. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 773. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 774. Proppen oud papier als historische bron
 775. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 776. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 777. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 778. Buurtschap De Oere te Moddergat
 779. Fiskershuske en VPRO
 780. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 781. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 782. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 783. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 784. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 785. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 786. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 787. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 788. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 789. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 790. De Sneuper als social magazine op de iPad
 791. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 792. Friezen in het leger van Napoleon
 793. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 794. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 795. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 796. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 797. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 798. De Slag in de Sont, 1658
 799. Maritiem digitaal vernieuwd
 800. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 801. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 802. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 803. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 804. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 805. Registres Civiques Friesland online
 806. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 807. Ons verenigingswapen
 808. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 809. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 810. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 811. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 812. Diaconieboeken als genealogische bron
 813. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 814. Geheim van Tolsum: website en boek
 815. Sneuper 99 van december 2010
 816. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 817. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 818. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 819. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 820. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 821. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 822. Moddergat in de picture
 823. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 824. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 825. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 826. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 827. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 828. WL3 als scheepsmodel
 829. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 830. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 831. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 832. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 833. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 834. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 835. Hallumer grafstenen blootgelegd
 836. Gevoel voor tijd
 837. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 838. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 839. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 840. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 841. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 842. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 843. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 844. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 845. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 846. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 847. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 848. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 849. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 850. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 851. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 852. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 853. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 854. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 855. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 856. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 857. Historische wandkaarten online
 858. Noorderbreedte inspireert tot debat
 859. Oplage Sneuper naar 480
 860. Friezen als slaven in Barbarije
 861. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 862. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 863. Friese oorlogsdagboeken online
 864. Leven van de wind
 865. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 866. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 867. Veroordeeld in Friesland
 868. Fries in India in Martena museum
 869. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 870. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 871. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 872. Archief Letterhoeke Tresoar
 873. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 874. Bitri scooters uit Dokkum
 875. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 876. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 877. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 878. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 879. Een indiaan in Anjum
 880. Familysearch met scans
 881. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 882. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 883. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 884. De murd van Piet de Haan
 885. Open Kampioenschap Paleografie online
 886. Familie-archivaris worden
 887. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 888. Waddenwandelen
 889. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 890. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 891. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 892. De zin van het delen
 893. Oerboeren in de Friese Wouden
 894. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 895. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 896. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 897. Nieuwe online maritieme bronnen
 898. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 899. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 900. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 901. Alde Fryske Tsjerken jarig
 902. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 903. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 904. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 905. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 906. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 907. Vrienden van De Sukerei
 908. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 909. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 910. Molenweekend Dongeradeel
 911. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 912. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 913. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 914. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 915. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 916. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 917. Verkoop bij brandende keerse
 918. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 919. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 920. Kerfstokjes van onze voorouders
 921. Collaterale Successie in Friesland
 922. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 923. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 924. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 925. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 926. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 927. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 928. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 929. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 930. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 931. Fryske Wikipedia
 932. De oorlog een gezicht gegeven
 933. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 934. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 935. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 936. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 937. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 938. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 939. Wüst walst woest naar winst
 940. Maak kennis met de Sneuper
 941. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 942. Sluiproutes Tresoar databases
 943. Zoekplaatjes Friesland
 944. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 945. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 946. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 947. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 948. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 949. Lidmatenboeken Dantumawoude
 950. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 951. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 952. Friezen in de VOC
 953. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 954. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 955. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 956. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 957. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 958. Lezingen in Friesland en online
 959. Dokkum in Google Streetview
 960. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 961. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 962. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 963. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 964. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 965. Schaatswedstrijden te Dokkum
 966. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 967. Guur weer door de eeuwen heen
 968. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 969. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 970. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 971. Historische boekpresentaties
 972. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 973. Dockumer Roem verhuurt historie
 974. Luisteren naar dialecten
 975. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 976. Kolonistendag druk bezocht
 977. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 978. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 979. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 980. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 981. Sonttol registers 1557-1850 online
 982. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 983. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 984. Collectie Pieter Nieuwland online
 985. Kerk van de Friezen in Rome
 986. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 987. Klokmakers te Dokkum
 988. Letterhoeke Tresoar online
 989. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 990. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 991. Aankondiging boek Munnekezijl
 992. Sneuper september luidt najaar in
 993. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 994. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 995. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 996. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 997. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 998. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 999. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 1000. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 1001. Terug in de tijd
 1002. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 1003. In het blauwe licht van God
 1004. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 1005. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 1006. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 1007. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 1008. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 1009. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 1010. De Sneuper in vernieuwd jasje
 1011. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 1012. Oude brieven blijven boeien
 1013. Volgens Bartjens
 1014. Verborgen online pareltjes
 1015. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 1016. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 1017. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 1018. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 1019. Het testament van Pieter Stuyvesant
 1020. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 1021. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 1022. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 1023. Meten en weten met Gemma Frisius
 1024. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 1025. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 1026. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 1027. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 1028. Historie Klooster Claerkamp online
 1029. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1030. Zoekplaatjes
 1031. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1032. Een Fries en een Mohawk
 1033. Fluitschip op bodem Oostzee
 1034. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1035. Frederick Philipse revisited
 1036. Genealogie Duitse voorouders
 1037. Frederick Philipse en historische onzin
 1038. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1039. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1040. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1041. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1042. Tips voor het weekend
 1043. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1044. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1045. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1046. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1047. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1048. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1049. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1050. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1051. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1052. Friezen in het kielzog van Hudson
 1053. Criminele rolboeken Tresoar online
 1054. Friezen in West-Afrika in 1715
 1055. Visboek van Adriaen Coenen
 1056. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1057. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1058. Friezen op Ceylon
 1059. Het gaat om verhalen
 1060. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1061. Friese goud- en zilversmeden
 1062. Oude Friese adel en aanverwante families
 1063. De sprekende kaart
 1064. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1065. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1066. De botten van Descartes en Camphuysen
 1067. Transcripties van oude boeken online
 1068. Fryslan in de war
 1069. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1070. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1071. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1072. Boek: Zeedijken in het noorden
 1073. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1074. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1075. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1076. Tresoor in de uitverkoop
 1077. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1078. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1079. Mooie vondst in streekarchief
 1080. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1081. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1082. Zonen van Adam in Nederland
 1083. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1084. Eeuwelingen in Friesland
 1085. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1086. Wandelen door Groningen van 1637
 1087. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1088. Friese brieven in Amsterdam
 1089. Canon van Friesland gepresenteerd
 1090. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1091. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1092. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1093. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1094. Katholiek Dokkum online in beeld
 1095. In het blauwe licht van God
 1096. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1097. Friezen op Spitsbergen 2
 1098. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1099. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1100. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1101. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1102. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1103. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1104. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1105. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1106. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1107. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1108. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1109. Friezen op Spitsbergen
 1110. Friezen in Denemarken
 1111. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1112. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1113. De Friese academie
 1114. Fries boek: Achter de skêrm
 1115. Archief van het web en alerting services
 1116. Friese admiraal terug in Dokkum
 1117. De Hellinga’s en aanverwante families
 1118. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1119. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1120. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1121. Duitse muts van kant
 1122. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1123. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1124. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1125. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1126. Friese Alba Amicorum
 1127. Gone fishing
 1128. Digitale archivarissen
 1129. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1130. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1131. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1132. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1133. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1134. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1135. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1136. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1137. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1138. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1139. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1140. Genealogische en historische blogs
 1141. Historische architectuur
 1142. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1143. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1144. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1145. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1146. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1147. Doopsgezinden in Friesland
 1148. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1149. Nederlandse liederen van vroeger
 1150. Friese bronnen van voor 1600
 1151. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1152. Musea in Noordoost Friesland
 1153. Stamt u ook af van zwervers?
 1154. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1155. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1156. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1157. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1158. Crimineel interessant
 1159. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1160. Cursus Oud Schrift via internet
 1161. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1162. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1163. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1164. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1165. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1166. Genealogische en historische podcasts
 1167. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1168. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1169. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1170. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1171. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1172. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1173. Genealogische programma’s op een rijtje
 1174. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1175. Cartografie Noordoost Friesland
 1176. Voorouders die militair waren ?
 1177. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1178. Oude boeken online via Google Books
 1179. Friese dagboeken
 1180. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1181. Reinicus Siersma 1704-1757
 1182. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1183. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1184. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1185. Sneupers bloggen
 1186. Munnekezijl dorpsfilm 1952
 1187. Ledendag najaar 2006. Molen van Anjum
 1188. Jan Hendrick Jarichs van der Ley (1565-1639), een onbekend genie uit Dokkum
 1189. Silhouetportretten van Dokkumer notabelen
 1190. Oene Ramsneus, Sijtse Jochums, Pytter Lieuwma en Ate Sjolles (in dagboek Catharina Schrader)
 1191. Gedenkstenen in kelder van gemaal te Ezumazijl
 1192. De voorvaderen van Pieter Stuyvesant kwamen uit Dokkum
 1193. De Anjumer schoolmeester moest te pronk staan, 1526
 1194. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 1195. Johannes Fockema
 1196. Dokkumer werd het gezicht ontnomen
 1197. Dominee Brunsvelt in de problemen
 1198. Brief van Hotse van Sinderen in 1753 van Dokkum naar New Amsterdam (New York)