Hans, auteur op Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Nieuw boek: Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945
 2. De Sneuper 135, september 2019, met Titia, Camphuysen en een lugubere vondst
 3. Maakt Transkribus van paleografie straks paleomagie?
 4. Een uitstapje naar Groningen – Ledendag 12 oktober in Zoutkamp
 5. Noflike middei mei Tresoar yn Wetsens
 6. Gevelsteen uit 1613 weer terug naar geboortehuis Foeke Sjoerds
 7. Lezingen in Sint Vituskerk Wetsens
 8. Ledendag zaterdag 12 oktober 2019 in Zoutkamp
 9. Rouwbord van Titia van Burmania onthuld
 10. Korenmolen De Hoop in Dokkum 170 jaar
 11. Archeologische vondst in Ee uit tijd van Bonifatius
 12. Onthulling replica rouwbord Titia van Burmania
 13. Betrokkenen Kollumer Oproer van zeer divers pluimage
 14. De Sneuper 134, juni 2019, Kollumer Oproer, themanummer Salomon Levy
 15. Beeld van Titus opgepoetst door maker Natasja Bennink
 16. Afscheid Ihno Dragt van Museum Dokkum
 17. Saken van Staet en Oorlogh
 18. Verslag ledendag Schiermonnikoog, april 2019
 19. Holwerd verwelkomt Hessel Meckema van Aylva
 20. Nieuw oud lijkpad ontdekt in Dokkum
 21. De Sneuper 133, maart 2019, met smederij Kiestra, Vondelpark en Meckema
 22. Fries erfgoed online: nog steeds zoekende
 23. Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!
 24. Terugblik 2018 en vooruitblik 2019
 25. Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken
 26. Mysteries rond controversiële Dokkumer eindelijk ontrafeld
 27. De Sneuper 132, december 2018, met apothekersfamilies, galkoorts en Kollum
 28. Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog
 29. Dokkumer rococo interieur na meer dan eeuw terug uit Paleis Het Loo
 30. Dokkumer tijdmachine als pionier voor Hisgis project
 31. Verslag ledendag HVNF op zaterdag 6 oktober 2018 te Nuis
 32. Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer
 33. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 34. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 35. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 36. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 37. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 38. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 39. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 40. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 41. De Witte Papoea uit Wierum
 42. De Witte Papoea uit Wierum
 43. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 44. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 45. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 46. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 47. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 48. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 49. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 50. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 51. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 52. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 53. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 54. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 55. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 56. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 57. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 58. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 59. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 60. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 61. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 62. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 63. Expositie De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk
 64. Honderden liefdesbrieven van Jaap Broersma (93) naar Tresoar
 65. Presentatie en namenindex Dokkumer Bierboek
 66. Dokkumers in oud fotoboek fotograaf Fuchs
 67. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 68. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 69. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 70. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 71. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 72. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 73. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 74. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 75. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 76. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 77. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 78. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 79. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 80. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 81. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 82. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 83. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 84. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 85. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 86. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 87. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 88. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 89. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 90. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 91. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 92. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 93. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 94. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 95. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 96. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 97. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 98. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 99. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 100. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 101. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 102. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 103. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 104. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 105. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 106. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 107. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 108. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 109. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 110. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 111. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 112. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 113. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 114. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 115. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 116. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 117. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 118. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 119. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 120. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 121. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 122. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 123. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 124. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 125. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 126. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 127. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 128. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 129. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 130. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 131. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 132. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 133. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 134. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 135. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 136. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 137. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 138. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 139. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 140. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 141. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 142. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 143. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 144. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 145. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 146. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 147. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 148. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 149. Waddencanon
 150. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 151. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 152. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 153. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 154. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 155. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 156. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 157. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 158. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 159. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 160. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 161. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 162. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 163. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 164. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 165. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 166. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 167. Sarcofagen in Friesland
 168. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 169. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 170. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 171. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 172. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 173. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 174. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 175. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 176. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 177. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 178. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 179. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 180. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 181. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 182. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 183. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 184. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 185. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 186. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 187. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 188. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 189. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 190. Stemmen op 3D project Dokkum
 191. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 192. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 193. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 194. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 195. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 196. Vernieuwde website Fryske Akademy
 197. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 198. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 199. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 200. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 201. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 202. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 203. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 204. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 205. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 206. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 207. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 208. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 209. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 210. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 211. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 212. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 213. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 214. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 215. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 216. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 217. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 218. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 219. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 220. Van snik naar smak
 221. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 222. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 223. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 224. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 225. Frysk nu bijna in Google Translate
 226. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 227. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 228. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 229. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 230. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 231. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 232. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 233. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 234. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 235. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 236. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 237. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 238. Bonifatiusjaar 2016
 239. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 240. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 241. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 242. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 243. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 244. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 245. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 246. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 247. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 248. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 249. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 250. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 251. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 252. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 253. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 254. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 255. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 256. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 257. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 258. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 259. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 260. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 261. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 262. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 263. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 264. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 265. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 266. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 267. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 268. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 269. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 270. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 271. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 272. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 273. Boerenbloed zet aan tot denken
 274. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 275. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 276. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 277. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 278. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 279. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 280. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 281. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 282. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 283. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 284. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 285. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 286. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 287. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 288. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 289. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 290. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 291. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 292. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 293. Dokkum, bolwerk van het noorden
 294. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 295. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 296. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 297. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 298. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 299. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 300. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 301. Najaars-ledendag 24 oktober 2015 op Ameland
 302. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 303. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 304. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 305. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 306. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 307. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 308. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 309. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 310. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 311. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 312. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 313. Kennis delen waar het kan
 314. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 315. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 316. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 317. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 318. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 319. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 320. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 321. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 322. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 323. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 324. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 325. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 326. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 327. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 328. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 329. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 330. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 331. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 332. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 333. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 334. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 335. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 336. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 337. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 338. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 339. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 340. It Beaken van de Fryske Akademy
 341. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 342. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 343. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 344. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 345. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 346. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 347. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 348. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 349. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 350. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 351. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 352. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 353. De Franse kazerne te Anjum
 354. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 355. Friese dame Baard in Indiaas museum
 356. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 357. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 358. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 359. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 360. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 361. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 362. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 363. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 364. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 365. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 366. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 367. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 368. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 369. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 370. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 371. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 372. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 373. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 374. Boek over Nes laat het verleden herleven
 375. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 376. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 377. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 378. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 379. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 380. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 381. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 382. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 383. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 384. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 385. Zomereinde in Bears
 386. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 387. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 388. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 389. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 390. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 391. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 392. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 393. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 394. Fulda vol van Bonifatius
 395. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 396. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 397. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 398. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 399. Voornamen in Noordoost Friesland
 400. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 401. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 402. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 403. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 404. 11en30 en geneagrammen
 405. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 406. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 407. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 408. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 409. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 410. Mummies en aardappels uit Friesland
 411. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 412. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 413. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 414. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 415. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 416. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 417. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 418. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 419. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 420. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 421. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 422. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 423. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 424. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 425. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 426. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 427. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 428. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 429. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 430. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 431. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 432. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 433. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 434. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 435. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 436. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 437. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 438. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 439. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 440. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 441. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 442. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 443. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 444. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 445. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 446. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 447. 11en30 met themanummer Rampen
 448. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 449. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 450. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 451. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 452. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 453. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 454. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 455. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 456. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 457. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 458. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 459. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 460. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 461. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 462. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 463. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 464. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 465. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 466. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 467. Heraldische databank CBG online
 468. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 469. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 470. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 471. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 472. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 473. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 474. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 475. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 476. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 477. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 478. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 479. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 480. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 481. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 482. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 483. Beneficiaal digitaal!
 484. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 485. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 486. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 487. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 488. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 489. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 490. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 491. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 492. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 493. Foudgumse school in opmars
 494. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 495. Boekhouding VOC nader ontsloten
 496. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 497. Sneuper 111 met focus op Ameland
 498. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 499. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 500. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 501. Historische topografie en cartografie in Friesland
 502. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 503. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 504. Friese familiedag
 505. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 506. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 507. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 508. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 509. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 510. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 511. Het beroep Rustmeester
 512. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 513. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 514. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 515. 11en30 juli 2013
 516. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 517. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 518. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 519. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 520. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 521. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 522. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 523. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 524. Familie van tien of meer generaties terug
 525. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 526. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 527. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 528. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 529. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 530. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 531. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 532. Vele Handen of een enkele hand
 533. De oudste kaart van Dokkum?
 534. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 535. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 536. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 537. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 538. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 539. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 540. ANBI-status. En dan?
 541. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 542. 11en30 april 2013
 543. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 544. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 545. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 546. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 547. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 548. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 549. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 550. Napoleons douane bureau te Dockum
 551. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 552. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 553. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 554. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 555. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 556. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 557. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 558. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 559. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 560. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 561. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 562. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 563. Samen staan we sterk, zeker op zee
 564. Kozakken in Noordoost Friesland, 1813
 565. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 566. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 567. Historia Doccumensis boort in het verleden
 568. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 569. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 570. 11en30 over Mobiele Friezen
 571. Sneupen in de kerstvakantie
 572. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 573. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 574. Blad Genealogie van CBG december 2012
 575. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 576. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 577. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 578. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 579. Waterschapsarchieven en Tresoar
 580. Fryslan special over Friese Zeevaart
 581. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 582. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 583. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 584. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 585. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 586. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 587. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 588. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 589. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 590. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 591. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 592. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 593. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 594. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 595. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 596. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 597. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 598. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 599. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 600. Suggesties voor de Fryske Akademy
 601. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 602. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 603. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 604. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 605. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 606. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 607. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 608. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 609. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 610. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 611. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 612. Kan Google het Frysk redden?
 613. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 614. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 615. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 616. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 617. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 618. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 619. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 620. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 621. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 622. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 623. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 624. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 625. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 626. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 627. De paus en de Dokkumer kloostermop
 628. Elisabeth de Flines, Tussen Amsterdam en Dokkum
 629. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 630. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 631. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 632. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 633. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 634. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 635. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 636. De familie Lodeizen te Dokkum
 637. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 638. Heeft u nog diskettes?
 639. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 640. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 641. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 642. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 643. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 644. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 645. Friezen in de online Militieregisters
 646. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 647. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 648. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 649. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 650. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 651. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 652. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 653. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 654. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 655. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 656. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 657. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 658. Biografie van Iman Falck
 659. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 660. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 661. Zeeslag bij Gibraltar, 25 april 1607
 662. Scans DTB Ee en Engwierum online
 663. Het gemeentebestuur van Ameland loog!
 664. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 665. Brief van commandeur Hidde Dirks Kat aan zijn vrouw in 1778 vanuit Straat Davis
 666. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 667. Boek Vier Eeuwen Kingma in de Oostergo
 668. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 669. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 670. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 671. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 672. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 673. Dokkum in wintertooi
 674. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 675. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 676. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 677. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 678. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 679. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 680. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 681. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 682. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 683. Werelate en Noordoost-Friesland online
 684. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 685. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 686. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 687. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 688. Op naar de 500 leden
 689. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 690. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 691. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 692. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 693. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 694. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 695. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 696. Scheepsmodellen in Friese kerken
 697. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 698. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 699. C.G. Schrader’s Memory Boeck van de Vrouwens
 700. Kollum c.a. 1960
 701. Elfstedentocht 1963
 702. Redding van de paarden bij Marrum, 3 november 2006
 703. Ledendag najaar 2007. Kerk en toren Rinsumageest.
 704. Het schilderij van Albert Talsma/ Tolsma uit Burdaard
 705. Oer de Seedyk, Requiem voor de vissers van Paesens-Moddergat
 706. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 707. Herdenking Ramp Paesens-Moddergat 1883
 708. De opfiering fen Fryske trou te Dokkum ter gelegenheid van de winkelweek 1923
 709. Film De Schaduw van Bonifatius
 710. Oude films NFLS, NTM en Dokkum rond 1927
 711. Nederlands Hervormde Kerk Veenwouden
 712. Hellinghus Dokkum
 713. Ledendag voorjaar 2010. Openluchtmuseum De Sukerei, Damwoude, uitleg bij Waldhuskes
 714. Blog Historische Verening Noordoost Friesland op iPad
 715. Ledendag najaar 2011. Voordrachten Hilda Bouta en Haije Talsma in kerk Ternaard
 716. Ledendag voorjaar 2009. Bezoek aan de Schierstins in Veenwouden
 717. Ledendag najaar 2008. Kerk van Ee, Rondleiding door Douwe Zwart
 718. Melkfabriek Freia Veenwouden, cultureel erfgoed
 719. Vlasmuseum Braakhok te Ee
 720. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 721. De galg van Ezumazijl
 722. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 723. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 724. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 725. Vele handen maken licht archiefwerk
 726. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 727. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 728. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 729. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 730. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 731. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 732. Saapke Goslings en de merklap
 733. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 734. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 735. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 736. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 737. Schatzoeken in museumcollecties
 738. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 739. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 740. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 741. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 742. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 743. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 744. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 745. Dokkum digitaal
 746. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 747. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 748. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 749. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 750. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 751. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 752. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 753. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 754. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 755. VOC-database bron voor vele verhalen
 756. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 757. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 758. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 759. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 760. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 761. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 762. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 763. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 764. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 765. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 766. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 767. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 768. Zoeken in Google boeken
 769. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 770. Met de bus op de sneup door Friesland
 771. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 772. Zeepaard in Moddergat
 773. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 774. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 775. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 776. Boek historisch reddingstation Moddergat
 777. iPad app Markant Friesland musea live
 778. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 779. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 780. Geboren in 1811 in Friesland
 781. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 782. Dwaande in Noordoost Friesland
 783. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 784. Muntschatten in collectie Fries Museum
 785. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 786. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 787. Maritieme historici actief bijeen
 788. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 789. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 790. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 791. Oude kaart Noordoost Friesland
 792. Rijdende en varende historie in Dokkum
 793. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 794. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 795. Amelander historie aan zee
 796. Sonttolproject naar volgende fase
 797. Collectie Fries Museum in online database
 798. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 799. Amelander historie online
 800. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 801. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 802. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 803. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 804. Baron Van Sytzama
 805. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 806. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 807. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 808. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 809. Meine Tosk
 810. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 811. URL verkorten met Lyt.sr
 812. Meer historie op de proppen
 813. Walvisstrandingen toen en nu
 814. Film De schaduw van Bonifatius
 815. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 816. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 817. Proppen oud papier als historische bron
 818. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 819. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 820. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 821. Buurtschap De Oere te Moddergat
 822. Fiskershuske en VPRO
 823. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 824. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 825. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 826. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 827. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 828. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 829. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 830. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 831. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 832. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 833. De Sneuper als social magazine op de iPad
 834. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 835. Friezen in het leger van Napoleon
 836. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 837. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 838. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 839. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 840. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 841. De Slag in de Sont, 1658
 842. Maritiem digitaal vernieuwd
 843. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 844. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 845. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 846. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 847. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 848. Registres Civiques Friesland online
 849. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 850. Ons verenigingswapen
 851. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 852. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 853. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 854. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 855. Diaconieboeken als genealogische bron
 856. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 857. Geheim van Tolsum: website en boek
 858. Sneuper 99 van december 2010
 859. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 860. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 861. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 862. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 863. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 864. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 865. Moddergat in de picture
 866. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 867. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 868. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 869. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 870. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 871. WL3 als scheepsmodel
 872. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 873. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 874. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 875. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 876. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 877. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 878. Hallumer grafstenen blootgelegd
 879. Gevoel voor tijd
 880. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 881. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 882. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 883. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 884. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 885. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 886. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 887. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 888. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 889. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 890. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 891. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 892. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 893. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 894. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 895. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 896. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 897. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 898. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 899. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 900. Historische wandkaarten online
 901. Noorderbreedte inspireert tot debat
 902. Oplage Sneuper naar 480
 903. Friezen als slaven in Barbarije
 904. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 905. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 906. Friese oorlogsdagboeken online
 907. Leven van de wind
 908. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 909. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 910. Veroordeeld in Friesland
 911. Fries in India in Martena museum
 912. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 913. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 914. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 915. Archief Letterhoeke Tresoar
 916. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 917. Bitri scooters uit Dokkum
 918. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 919. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 920. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 921. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 922. Een indiaan in Anjum
 923. Familysearch met scans
 924. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 925. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 926. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 927. De murd van Piet de Haan
 928. Open Kampioenschap Paleografie online
 929. Familie-archivaris worden
 930. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 931. Waddenwandelen
 932. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 933. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 934. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 935. De zin van het delen
 936. Oerboeren in de Friese Wouden
 937. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 938. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 939. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 940. Nieuwe online maritieme bronnen
 941. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 942. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 943. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 944. Alde Fryske Tsjerken jarig
 945. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 946. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 947. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 948. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 949. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 950. Vrienden van De Sukerei
 951. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 952. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 953. Molenweekend Dongeradeel
 954. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 955. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 956. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 957. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 958. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 959. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 960. Verkoop bij brandende keerse
 961. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 962. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 963. Kerfstokjes van onze voorouders
 964. Collaterale Successie in Friesland
 965. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 966. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 967. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 968. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 969. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 970. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 971. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 972. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 973. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 974. Fryske Wikipedia
 975. De oorlog een gezicht gegeven
 976. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 977. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 978. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 979. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 980. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 981. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 982. Wüst walst woest naar winst
 983. Maak kennis met de Sneuper
 984. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 985. Sluiproutes Tresoar databases
 986. Zoekplaatjes Friesland
 987. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 988. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 989. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 990. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 991. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 992. Lidmatenboeken Dantumawoude
 993. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 994. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 995. Friezen in de VOC
 996. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 997. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 998. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 999. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 1000. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 1001. Lezingen in Friesland en online
 1002. Dokkum in Google Streetview
 1003. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 1004. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 1005. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 1006. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 1007. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 1008. Schaatswedstrijden te Dokkum
 1009. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 1010. Guur weer door de eeuwen heen
 1011. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 1012. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 1013. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 1014. Historische boekpresentaties
 1015. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 1016. Dockumer Roem verhuurt historie
 1017. Luisteren naar dialecten
 1018. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 1019. Kolonistendag druk bezocht
 1020. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 1021. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 1022. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 1023. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 1024. Sonttol registers 1557-1850 online
 1025. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 1026. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 1027. Collectie Pieter Nieuwland online
 1028. Kerk van de Friezen in Rome
 1029. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 1030. Klokmakers te Dokkum
 1031. Letterhoeke Tresoar online
 1032. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 1033. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 1034. Aankondiging boek Munnekezijl
 1035. Sneuper september luidt najaar in
 1036. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 1037. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 1038. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 1039. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 1040. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 1041. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 1042. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 1043. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 1044. Terug in de tijd
 1045. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 1046. In het blauwe licht van God
 1047. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 1048. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 1049. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 1050. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 1051. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 1052. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 1053. De Sneuper in vernieuwd jasje
 1054. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 1055. Oude brieven blijven boeien
 1056. Volgens Bartjens
 1057. Verborgen online pareltjes
 1058. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 1059. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 1060. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 1061. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 1062. Het testament van Pieter Stuyvesant
 1063. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 1064. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 1065. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 1066. Meten en weten met Gemma Frisius
 1067. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 1068. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 1069. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 1070. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 1071. Historie Klooster Claerkamp online
 1072. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1073. Zoekplaatjes
 1074. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1075. Een Fries en een Mohawk
 1076. Fluitschip op bodem Oostzee
 1077. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1078. Frederick Philipse revisited
 1079. Genealogie Duitse voorouders
 1080. Frederick Philipse en historische onzin
 1081. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1082. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1083. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1084. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1085. Tips voor het weekend
 1086. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1087. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1088. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1089. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1090. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1091. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1092. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1093. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1094. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1095. Friezen in het kielzog van Hudson
 1096. Criminele rolboeken Tresoar online
 1097. Friezen in West-Afrika in 1715
 1098. Visboek van Adriaen Coenen
 1099. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1100. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1101. Friezen op Ceylon
 1102. Het gaat om verhalen
 1103. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1104. Friese goud- en zilversmeden
 1105. Oude Friese adel en aanverwante families
 1106. De sprekende kaart
 1107. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1108. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1109. De botten van Descartes en Camphuysen
 1110. Transcripties van oude boeken online
 1111. Fryslan in de war
 1112. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1113. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1114. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1115. Boek: Zeedijken in het noorden
 1116. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1117. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1118. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1119. Tresoor in de uitverkoop
 1120. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1121. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1122. Mooie vondst in streekarchief
 1123. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1124. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1125. Zonen van Adam in Nederland
 1126. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1127. Eeuwelingen in Friesland
 1128. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1129. Wandelen door Groningen van 1637
 1130. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1131. Friese brieven in Amsterdam
 1132. Canon van Friesland gepresenteerd
 1133. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1134. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1135. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1136. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1137. Katholiek Dokkum online in beeld
 1138. In het blauwe licht van God
 1139. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1140. Friezen op Spitsbergen 2
 1141. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1142. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1143. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1144. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1145. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1146. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1147. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1148. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1149. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1150. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1151. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1152. Friezen op Spitsbergen
 1153. Friezen in Denemarken
 1154. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1155. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1156. De Friese academie
 1157. Fries boek: Achter de skêrm
 1158. Archief van het web en alerting services
 1159. Friese admiraal terug in Dokkum
 1160. De Hellinga’s en aanverwante families
 1161. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1162. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1163. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1164. Duitse muts van kant
 1165. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1166. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1167. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1168. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1169. Friese Alba Amicorum
 1170. Gone fishing
 1171. Digitale archivarissen
 1172. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1173. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1174. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1175. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1176. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1177. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1178. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1179. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1180. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1181. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1182. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1183. Genealogische en historische blogs
 1184. Historische architectuur
 1185. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1186. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1187. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1188. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1189. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1190. Doopsgezinden in Friesland
 1191. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1192. Nederlandse liederen van vroeger
 1193. Friese bronnen van voor 1600
 1194. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1195. Musea in Noordoost Friesland
 1196. Stamt u ook af van zwervers?
 1197. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1198. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1199. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1200. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1201. Crimineel interessant
 1202. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1203. Cursus Oud Schrift via internet
 1204. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1205. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1206. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1207. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1208. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1209. Genealogische en historische podcasts
 1210. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1211. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1212. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1213. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1214. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1215. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1216. Genealogische programma’s op een rijtje
 1217. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1218. Cartografie Noordoost Friesland
 1219. Voorouders die militair waren ?
 1220. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1221. Oude boeken online via Google Books
 1222. Friese dagboeken
 1223. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1224. Reinicus Siersma 1704-1757
 1225. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1226. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1227. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1228. Sneupers bloggen
 1229. Munnekezijl dorpsfilm 1952
 1230. Ledendag najaar 2006. Molen van Anjum
 1231. Jan Hendrick Jarichs van der Ley (1565-1639), een onbekend genie uit Dokkum
 1232. Silhouetportretten van Dokkumer notabelen
 1233. Oene Ramsneus, Sijtse Jochums, Pytter Lieuwma en Ate Sjolles (in dagboek Catharina Schrader)
 1234. Gedenkstenen in kelder van gemaal te Ezumazijl
 1235. De voorvaderen van Pieter Stuyvesant kwamen uit Dokkum
 1236. De Anjumer schoolmeester moest te pronk staan, 1526
 1237. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 1238. Johannes Fockema
 1239. Dokkumer werd het gezicht ontnomen
 1240. Dominee Brunsvelt in de problemen
 1241. Brief van Hotse van Sinderen in 1753 van Dokkum naar New Amsterdam (New York)