Hans, auteur op Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!
 2. Terugblik 2018 en vooruitblik 2019
 3. Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken
 4. Mysteries rond controversiële Dokkumer eindelijk ontrafeld
 5. De Sneuper 132, december 2018, met apothekersfamilies, galkoorts en Kollum
 6. Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog
 7. Dokkumer rococo interieur na meer dan eeuw terug uit Paleis Het Loo
 8. Dokkumer tijdmachine als pionier voor Hisgis project
 9. Verslag ledendag HVNF op zaterdag 6 oktober 2018 te Nuis
 10. Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer
 11. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 12. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 13. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 14. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 15. De Witte Papoea uit Wierum
 16. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 17. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 18. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 19. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 20. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 21. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 22. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 23. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 24. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 25. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 26. Expositie De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk
 27. Honderden liefdesbrieven van Jaap Broersma (93) naar Tresoar
 28. Presentatie en namenindex Dokkumer Bierboek
 29. Dokkumers in oud fotoboek fotograaf Fuchs
 30. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 31. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 32. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 33. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 34. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 35. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 36. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 37. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 38. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 39. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 40. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 41. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 42. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 43. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 44. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 45. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 46. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 47. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 48. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 49. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 50. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 51. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 52. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 53. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 54. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 55. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 56. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 57. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 58. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 59. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 60. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 61. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 62. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 63. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 64. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 65. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 66. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 67. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 68. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 69. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 70. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 71. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 72. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 73. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 74. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 75. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 76. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 77. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 78. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 79. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 80. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 81. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 82. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 83. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 84. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 85. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 86. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 87. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 88. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 89. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 90. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 91. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 92. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 93. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 94. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 95. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 96. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 97. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 98. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 99. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 100. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 101. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 102. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 103. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 104. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 105. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 106. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 107. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 108. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 109. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 110. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 111. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 112. Waddencanon
 113. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 114. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 115. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 116. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 117. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 118. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 119. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 120. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 121. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 122. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 123. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 124. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 125. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 126. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 127. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 128. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 129. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 130. Sarcofagen in Friesland
 131. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 132. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 133. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 134. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 135. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 136. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 137. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 138. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 139. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 140. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 141. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 142. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 143. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 144. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 145. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 146. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 147. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 148. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 149. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 150. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 151. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 152. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 153. Stemmen op 3D project Dokkum
 154. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 155. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 156. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 157. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 158. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 159. Vernieuwde website Fryske Akademy
 160. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 161. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 162. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 163. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 164. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 165. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 166. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 167. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 168. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 169. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 170. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 171. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 172. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 173. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 174. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 175. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 176. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 177. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 178. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 179. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 180. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 181. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 182. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 183. Van snik naar smak
 184. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 185. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 186. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 187. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 188. Frysk nu bijna in Google Translate
 189. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 190. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 191. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 192. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 193. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 194. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 195. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 196. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 197. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 198. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 199. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 200. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 201. Bonifatiusjaar 2016
 202. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 203. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 204. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 205. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 206. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 207. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 208. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 209. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 210. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 211. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 212. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 213. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 214. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 215. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 216. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 217. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 218. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 219. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 220. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 221. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 222. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 223. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 224. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 225. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 226. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 227. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 228. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 229. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 230. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 231. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 232. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 233. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 234. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 235. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 236. Boerenbloed zet aan tot denken
 237. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 238. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 239. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 240. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 241. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 242. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 243. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 244. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 245. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 246. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 247. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 248. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 249. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 250. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 251. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 252. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 253. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 254. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 255. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 256. Dokkum, bolwerk van het noorden
 257. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 258. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 259. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 260. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 261. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 262. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 263. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 264. Najaars-ledendag 24 oktober 2015 op Ameland
 265. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 266. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 267. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 268. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 269. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 270. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 271. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 272. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 273. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 274. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 275. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 276. Kennis delen waar het kan
 277. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 278. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 279. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 280. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 281. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 282. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 283. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 284. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 285. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 286. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 287. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 288. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 289. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 290. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 291. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 292. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 293. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 294. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 295. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 296. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 297. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 298. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 299. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 300. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 301. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 302. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 303. It Beaken van de Fryske Akademy
 304. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 305. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 306. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 307. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 308. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 309. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 310. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 311. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 312. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 313. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 314. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 315. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 316. De Franse kazerne te Anjum
 317. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 318. Friese dame Baard in Indiaas museum
 319. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 320. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 321. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 322. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 323. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 324. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 325. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 326. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 327. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 328. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 329. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 330. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 331. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 332. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 333. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 334. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 335. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 336. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 337. Boek over Nes laat het verleden herleven
 338. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 339. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 340. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 341. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 342. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 343. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 344. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 345. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 346. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 347. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 348. Zomereinde in Bears
 349. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 350. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 351. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 352. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 353. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 354. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 355. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 356. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 357. Fulda vol van Bonifatius
 358. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 359. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 360. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 361. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 362. Voornamen in Noordoost Friesland
 363. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 364. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 365. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 366. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 367. 11en30 en geneagrammen
 368. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 369. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 370. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 371. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 372. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 373. Mummies en aardappels uit Friesland
 374. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 375. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 376. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 377. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 378. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 379. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 380. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 381. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 382. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 383. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 384. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 385. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 386. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 387. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 388. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 389. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 390. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 391. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 392. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 393. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 394. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 395. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 396. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 397. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 398. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 399. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 400. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 401. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 402. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 403. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 404. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 405. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 406. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 407. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 408. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 409. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 410. 11en30 met themanummer Rampen
 411. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 412. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 413. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 414. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 415. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 416. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 417. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 418. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 419. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 420. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 421. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 422. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 423. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 424. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 425. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 426. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 427. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 428. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 429. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 430. Heraldische databank CBG online
 431. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 432. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 433. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 434. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 435. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 436. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 437. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 438. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 439. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 440. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 441. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 442. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 443. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 444. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 445. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 446. Beneficiaal digitaal!
 447. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 448. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 449. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 450. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 451. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 452. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 453. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 454. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 455. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 456. Foudgumse school in opmars
 457. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 458. Boekhouding VOC nader ontsloten
 459. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 460. Sneuper 111 met focus op Ameland
 461. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 462. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 463. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 464. Historische topografie en cartografie in Friesland
 465. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 466. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 467. Friese familiedag
 468. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 469. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 470. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 471. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 472. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 473. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 474. Het beroep Rustmeester
 475. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 476. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 477. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 478. 11en30 juli 2013
 479. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 480. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 481. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 482. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 483. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 484. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 485. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 486. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 487. Familie van tien of meer generaties terug
 488. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 489. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 490. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 491. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 492. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 493. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 494. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 495. Vele Handen of een enkele hand
 496. De oudste kaart van Dokkum?
 497. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 498. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 499. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 500. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 501. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 502. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 503. ANBI-status. En dan?
 504. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 505. 11en30 april 2013
 506. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 507. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 508. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 509. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 510. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 511. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 512. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 513. Napoleons douane bureau te Dockum
 514. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 515. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 516. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 517. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 518. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 519. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 520. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 521. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 522. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 523. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 524. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 525. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 526. Samen staan we sterk, zeker op zee
 527. Kozakken in Noordoost Friesland, 1813
 528. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 529. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 530. Historia Doccumensis boort in het verleden
 531. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 532. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 533. 11en30 over Mobiele Friezen
 534. Sneupen in de kerstvakantie
 535. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 536. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 537. Blad Genealogie van CBG december 2012
 538. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 539. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 540. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 541. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 542. Waterschapsarchieven en Tresoar
 543. Fryslan special over Friese Zeevaart
 544. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 545. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 546. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 547. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 548. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 549. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 550. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 551. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 552. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 553. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 554. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 555. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 556. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 557. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 558. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 559. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 560. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 561. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 562. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 563. Suggesties voor de Fryske Akademy
 564. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 565. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 566. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 567. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 568. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 569. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 570. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 571. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 572. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 573. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 574. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 575. Kan Google het Frysk redden?
 576. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 577. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 578. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 579. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 580. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 581. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 582. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 583. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 584. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 585. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 586. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 587. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 588. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 589. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 590. De paus en de Dokkumer kloostermop
 591. Elisabeth de Flines, Tussen Amsterdam en Dokkum
 592. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 593. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 594. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 595. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 596. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 597. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 598. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 599. De familie Lodeizen te Dokkum
 600. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 601. Heeft u nog diskettes?
 602. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 603. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 604. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 605. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 606. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 607. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 608. Friezen in de online Militieregisters
 609. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 610. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 611. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 612. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 613. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 614. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 615. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 616. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 617. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 618. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 619. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 620. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 621. Biografie van Iman Falck
 622. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 623. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 624. Zeeslag bij Gibraltar, 25 april 1607
 625. Scans DTB Ee en Engwierum online
 626. Het gemeentebestuur van Ameland loog!
 627. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 628. Brief van commandeur Hidde Dirks Kat aan zijn vrouw in 1778 vanuit Straat Davis
 629. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 630. Boek Vier Eeuwen Kingma in de Oostergo
 631. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 632. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 633. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 634. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 635. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 636. Dokkum in wintertooi
 637. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 638. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 639. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 640. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 641. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 642. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 643. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 644. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 645. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 646. Werelate en Noordoost-Friesland online
 647. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 648. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 649. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 650. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 651. Op naar de 500 leden
 652. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 653. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 654. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 655. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 656. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 657. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 658. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 659. Scheepsmodellen in Friese kerken
 660. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 661. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 662. C.G. Schrader’s Memory Boeck van de Vrouwens
 663. Kollum c.a. 1960
 664. Elfstedentocht 1963
 665. Redding van de paarden bij Marrum, 3 november 2006
 666. Ledendag najaar 2007. Kerk en toren Rinsumageest.
 667. Het schilderij van Albert Talsma/ Tolsma uit Burdaard
 668. Oer de Seedyk, Requiem voor de vissers van Paesens-Moddergat
 669. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 670. Herdenking Ramp Paesens-Moddergat 1883
 671. De opfiering fen Fryske trou te Dokkum ter gelegenheid van de winkelweek 1923
 672. Film De Schaduw van Bonifatius
 673. Oude films NFLS, NTM en Dokkum rond 1927
 674. Nederlands Hervormde Kerk Veenwouden
 675. Hellinghus Dokkum
 676. Ledendag voorjaar 2010. Openluchtmuseum De Sukerei, Damwoude, uitleg bij Waldhuskes
 677. Blog Historische Verening Noordoost Friesland op iPad
 678. Ledendag najaar 2011. Voordrachten Hilda Bouta en Haije Talsma in kerk Ternaard
 679. Ledendag voorjaar 2009. Bezoek aan de Schierstins in Veenwouden
 680. Ledendag najaar 2008. Kerk van Ee, Rondleiding door Douwe Zwart
 681. Melkfabriek Freia Veenwouden, cultureel erfgoed
 682. Vlasmuseum Braakhok te Ee
 683. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 684. De galg van Ezumazijl
 685. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 686. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 687. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 688. Vele handen maken licht archiefwerk
 689. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 690. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 691. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 692. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 693. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 694. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 695. Saapke Goslings en de merklap
 696. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 697. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 698. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 699. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 700. Schatzoeken in museumcollecties
 701. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 702. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 703. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 704. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 705. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 706. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 707. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 708. Dokkum digitaal
 709. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 710. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 711. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 712. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 713. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 714. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 715. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 716. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 717. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 718. VOC-database bron voor vele verhalen
 719. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 720. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 721. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 722. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 723. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 724. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 725. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 726. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 727. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 728. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 729. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 730. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 731. Zoeken in Google boeken
 732. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 733. Met de bus op de sneup door Friesland
 734. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 735. Zeepaard in Moddergat
 736. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 737. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 738. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 739. Boek historisch reddingstation Moddergat
 740. iPad app Markant Friesland musea live
 741. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 742. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 743. Geboren in 1811 in Friesland
 744. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 745. Dwaande in Noordoost Friesland
 746. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 747. Muntschatten in collectie Fries Museum
 748. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 749. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 750. Maritieme historici actief bijeen
 751. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 752. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 753. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 754. Oude kaart Noordoost Friesland
 755. Rijdende en varende historie in Dokkum
 756. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 757. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 758. Amelander historie aan zee
 759. Sonttolproject naar volgende fase
 760. Collectie Fries Museum in online database
 761. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 762. Amelander historie online
 763. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 764. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 765. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 766. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 767. Baron Van Sytzama
 768. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 769. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 770. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 771. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 772. Meine Tosk
 773. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 774. URL verkorten met Lyt.sr
 775. Meer historie op de proppen
 776. Walvisstrandingen toen en nu
 777. Film De schaduw van Bonifatius
 778. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 779. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 780. Proppen oud papier als historische bron
 781. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 782. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 783. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 784. Buurtschap De Oere te Moddergat
 785. Fiskershuske en VPRO
 786. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 787. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 788. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 789. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 790. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 791. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 792. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 793. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 794. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 795. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 796. De Sneuper als social magazine op de iPad
 797. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 798. Friezen in het leger van Napoleon
 799. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 800. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 801. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 802. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 803. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 804. De Slag in de Sont, 1658
 805. Maritiem digitaal vernieuwd
 806. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 807. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 808. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 809. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 810. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 811. Registres Civiques Friesland online
 812. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 813. Ons verenigingswapen
 814. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 815. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 816. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 817. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 818. Diaconieboeken als genealogische bron
 819. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 820. Geheim van Tolsum: website en boek
 821. Sneuper 99 van december 2010
 822. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 823. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 824. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 825. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 826. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 827. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 828. Moddergat in de picture
 829. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 830. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 831. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 832. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 833. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 834. WL3 als scheepsmodel
 835. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 836. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 837. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 838. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 839. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 840. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 841. Hallumer grafstenen blootgelegd
 842. Gevoel voor tijd
 843. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 844. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 845. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 846. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 847. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 848. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 849. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 850. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 851. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 852. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 853. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 854. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 855. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 856. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 857. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 858. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 859. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 860. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 861. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 862. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 863. Historische wandkaarten online
 864. Noorderbreedte inspireert tot debat
 865. Oplage Sneuper naar 480
 866. Friezen als slaven in Barbarije
 867. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 868. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 869. Friese oorlogsdagboeken online
 870. Leven van de wind
 871. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 872. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 873. Veroordeeld in Friesland
 874. Fries in India in Martena museum
 875. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 876. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 877. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 878. Archief Letterhoeke Tresoar
 879. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 880. Bitri scooters uit Dokkum
 881. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 882. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 883. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 884. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 885. Een indiaan in Anjum
 886. Familysearch met scans
 887. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 888. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 889. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 890. De murd van Piet de Haan
 891. Open Kampioenschap Paleografie online
 892. Familie-archivaris worden
 893. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 894. Waddenwandelen
 895. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 896. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 897. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 898. De zin van het delen
 899. Oerboeren in de Friese Wouden
 900. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 901. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 902. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 903. Nieuwe online maritieme bronnen
 904. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 905. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 906. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 907. Alde Fryske Tsjerken jarig
 908. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 909. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 910. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 911. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 912. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 913. Vrienden van De Sukerei
 914. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 915. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 916. Molenweekend Dongeradeel
 917. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 918. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 919. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 920. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 921. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 922. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 923. Verkoop bij brandende keerse
 924. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 925. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 926. Kerfstokjes van onze voorouders
 927. Collaterale Successie in Friesland
 928. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 929. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 930. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 931. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 932. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 933. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 934. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 935. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 936. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 937. Fryske Wikipedia
 938. De oorlog een gezicht gegeven
 939. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 940. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 941. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 942. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 943. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 944. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 945. Wüst walst woest naar winst
 946. Maak kennis met de Sneuper
 947. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 948. Sluiproutes Tresoar databases
 949. Zoekplaatjes Friesland
 950. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 951. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 952. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 953. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 954. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 955. Lidmatenboeken Dantumawoude
 956. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 957. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 958. Friezen in de VOC
 959. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 960. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 961. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 962. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 963. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 964. Lezingen in Friesland en online
 965. Dokkum in Google Streetview
 966. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 967. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 968. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 969. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 970. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 971. Schaatswedstrijden te Dokkum
 972. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 973. Guur weer door de eeuwen heen
 974. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 975. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 976. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 977. Historische boekpresentaties
 978. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 979. Dockumer Roem verhuurt historie
 980. Luisteren naar dialecten
 981. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 982. Kolonistendag druk bezocht
 983. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 984. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 985. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 986. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 987. Sonttol registers 1557-1850 online
 988. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 989. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 990. Collectie Pieter Nieuwland online
 991. Kerk van de Friezen in Rome
 992. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 993. Klokmakers te Dokkum
 994. Letterhoeke Tresoar online
 995. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 996. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 997. Aankondiging boek Munnekezijl
 998. Sneuper september luidt najaar in
 999. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 1000. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 1001. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 1002. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 1003. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 1004. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 1005. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 1006. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 1007. Terug in de tijd
 1008. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 1009. In het blauwe licht van God
 1010. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 1011. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 1012. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 1013. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 1014. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 1015. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 1016. De Sneuper in vernieuwd jasje
 1017. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 1018. Oude brieven blijven boeien
 1019. Volgens Bartjens
 1020. Verborgen online pareltjes
 1021. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 1022. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 1023. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 1024. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 1025. Het testament van Pieter Stuyvesant
 1026. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 1027. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 1028. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 1029. Meten en weten met Gemma Frisius
 1030. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 1031. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 1032. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 1033. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 1034. Historie Klooster Claerkamp online
 1035. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1036. Zoekplaatjes
 1037. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1038. Een Fries en een Mohawk
 1039. Fluitschip op bodem Oostzee
 1040. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1041. Frederick Philipse revisited
 1042. Genealogie Duitse voorouders
 1043. Frederick Philipse en historische onzin
 1044. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1045. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1046. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1047. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1048. Tips voor het weekend
 1049. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1050. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1051. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1052. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1053. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1054. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1055. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1056. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1057. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1058. Friezen in het kielzog van Hudson
 1059. Criminele rolboeken Tresoar online
 1060. Friezen in West-Afrika in 1715
 1061. Visboek van Adriaen Coenen
 1062. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1063. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1064. Friezen op Ceylon
 1065. Het gaat om verhalen
 1066. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1067. Friese goud- en zilversmeden
 1068. Oude Friese adel en aanverwante families
 1069. De sprekende kaart
 1070. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1071. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1072. De botten van Descartes en Camphuysen
 1073. Transcripties van oude boeken online
 1074. Fryslan in de war
 1075. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1076. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1077. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1078. Boek: Zeedijken in het noorden
 1079. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1080. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1081. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1082. Tresoor in de uitverkoop
 1083. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1084. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1085. Mooie vondst in streekarchief
 1086. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1087. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1088. Zonen van Adam in Nederland
 1089. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1090. Eeuwelingen in Friesland
 1091. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1092. Wandelen door Groningen van 1637
 1093. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1094. Friese brieven in Amsterdam
 1095. Canon van Friesland gepresenteerd
 1096. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1097. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1098. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1099. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1100. Katholiek Dokkum online in beeld
 1101. In het blauwe licht van God
 1102. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1103. Friezen op Spitsbergen 2
 1104. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1105. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1106. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1107. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1108. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1109. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1110. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1111. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1112. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1113. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1114. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1115. Friezen op Spitsbergen
 1116. Friezen in Denemarken
 1117. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1118. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1119. De Friese academie
 1120. Fries boek: Achter de skêrm
 1121. Archief van het web en alerting services
 1122. Friese admiraal terug in Dokkum
 1123. De Hellinga’s en aanverwante families
 1124. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1125. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1126. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1127. Duitse muts van kant
 1128. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1129. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1130. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1131. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1132. Friese Alba Amicorum
 1133. Gone fishing
 1134. Digitale archivarissen
 1135. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1136. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1137. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1138. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1139. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1140. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1141. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1142. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1143. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1144. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1145. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1146. Genealogische en historische blogs
 1147. Historische architectuur
 1148. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1149. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1150. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1151. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1152. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1153. Doopsgezinden in Friesland
 1154. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1155. Nederlandse liederen van vroeger
 1156. Friese bronnen van voor 1600
 1157. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1158. Musea in Noordoost Friesland
 1159. Stamt u ook af van zwervers?
 1160. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1161. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1162. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1163. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1164. Crimineel interessant
 1165. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1166. Cursus Oud Schrift via internet
 1167. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1168. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1169. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1170. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1171. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1172. Genealogische en historische podcasts
 1173. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1174. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1175. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1176. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1177. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1178. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1179. Genealogische programma’s op een rijtje
 1180. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1181. Cartografie Noordoost Friesland
 1182. Voorouders die militair waren ?
 1183. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1184. Oude boeken online via Google Books
 1185. Friese dagboeken
 1186. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1187. Reinicus Siersma 1704-1757
 1188. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1189. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1190. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1191. Sneupers bloggen
 1192. Munnekezijl dorpsfilm 1952
 1193. Ledendag najaar 2006. Molen van Anjum
 1194. Jan Hendrick Jarichs van der Ley (1565-1639), een onbekend genie uit Dokkum
 1195. Silhouetportretten van Dokkumer notabelen
 1196. Oene Ramsneus, Sijtse Jochums, Pytter Lieuwma en Ate Sjolles (in dagboek Catharina Schrader)
 1197. Gedenkstenen in kelder van gemaal te Ezumazijl
 1198. De voorvaderen van Pieter Stuyvesant kwamen uit Dokkum
 1199. De Anjumer schoolmeester moest te pronk staan, 1526
 1200. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 1201. Johannes Fockema
 1202. Dokkumer werd het gezicht ontnomen
 1203. Dominee Brunsvelt in de problemen
 1204. Brief van Hotse van Sinderen in 1753 van Dokkum naar New Amsterdam (New York)