Hans, auteur op Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Ledendag HVNF in zonnig Dokkum
 2. Houtstromen, over Bossen, binten en boerderijen, door Paul Borghaerts
 3. De Sneuper 143, september 2021, met Dokkumer zilver, klokkenroof en bewogen levens
 4. De Sneuper 142, juni 2021, themanummer kerken in de schaduw
 5. Brabantse profvoetbalclub met wortels in Noordoost-Friesland
 6. Alba Amicorum met Friese inscripties en meer
 7. Ferdban, nieuw boek Oebele Vries over Oudfriese oorkonden
 8. Vlasroute Noordoost-Friesland van start met uitdelen gratis vlaszaadzakjes
 9. De Sneuper 141, maart 2021, met meester Bruining, Philander en kerkklokken
 10. Friezen in Amsterdamse akten
 11. Schilderij Maaltijd te Dokkum met Philander in de schijnwerpers bij Rijksmuseum
 12. Nieuw boek Gerard Mast – Eendenkooien in Fryslân 1450-2015
 13. Philippus van Humalda uit Ee als ambassadeur naar de koning van Spanje
 14. Intekenactie voor eerbetoon aan het Friese dorpscafé
 15. De Sneuper 140, december 2020, met Allerheiligenvloed, Salomon Levy en portretten
 16. Fries ganzenbord uit 1880
 17. De rode winkel van Wopke en Ym Postuma (1954-1985)
 18. De Sneuper 139, september 2020, met Schiermonnikoog, stins, kerkklokken en postschippers
 19. De swarte winkel
 20. Mededeling voor leden mbt najaarsvergadering 2020
 21. Dames-modemagazijn Van Erp (1905-1919)
 22. Genealogische publicaties Noordoost-Friesland
 23. Stichting Erfskip Terpdoarpen integreert in HVNF.nl
 24. Artisante an de Syl
 25. De Sneuper 138, juni 2020, met Spaanse Griep, 75 jaar vrijheid en opvallende geneagrammen
 26. Vlasroute dit jaar vernieuwd en coronaproof
 27. Bijnamen in manuscript vroedvrouw Schrader
 28. De hond in de pot, of in de doofpot?
 29. De oorlog een gezicht gegeven: Westdongeradeel, Deel 5
 30. Apothekerswinkel an de Syl
 31. Hartje Dokkum
 32. Ledendag 18 april 2020 gaat NIET door
 33. De Sneuper 137, maart 2020, met Foeke Sjoerds, Van Aylva, oorlogen en Ponga
 34. Ledenvergadering zaterdag 18 april 2020 in Dokkum
 35. Oudste Stadsraadhuis van Dokkum in pand Artisante
 36. Driedelige lezingenserie over rampen en reddingen in het Noordelijk Scheepvaartmuseum
 37. Alle Sonttolregisters online: een monsterklus voltooid
 38. Vaartzicht in Oudwoude
 39. Raadsleden krijgen Frysk bûsboekje
 40. Historisch plaatjesalbum van Noordoost-Friesland aangeboden aan burgemeester Kramer
 41. Brieven, foto’s en albums Fries Museum passen beter in Tresoar
 42. De Vrije Fries 2019 met Vegelin, Jonathan Israel en Culturele Hoofdstad
 43. De Sneuper 136, december 2019, met Hannema, Van Collem, Sjuxma en mooie vondsten
 44. Nieuw boek: Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945
 45. De Sneuper 135, september 2019, met Titia, Camphuysen en een lugubere vondst
 46. Maakt Transkribus van paleografie straks paleomagie?
 47. Een uitstapje naar Groningen – Ledendag 12 oktober in Zoutkamp
 48. Noflike middei mei Tresoar yn Wetsens
 49. Gevelsteen uit 1613 weer terug naar geboortehuis Foeke Sjoerds
 50. Lezingen in Sint Vituskerk Wetsens
 51. Ledendag zaterdag 12 oktober 2019 in Zoutkamp
 52. Rouwbord van Titia van Burmania onthuld
 53. Korenmolen De Hoop in Dokkum 170 jaar
 54. Archeologische vondst in Ee uit tijd van Bonifatius
 55. Onthulling replica rouwbord Titia van Burmania
 56. Betrokkenen Kollumer Oproer van zeer divers pluimage
 57. De Sneuper 134, juni 2019, Kollumer Oproer, themanummer Salomon Levy
 58. Beeld van Titus opgepoetst door maker Natasja Bennink
 59. Afscheid Ihno Dragt van Museum Dokkum
 60. Saken van Staet en Oorlogh
 61. Verslag ledendag Schiermonnikoog, april 2019
 62. Holwerd verwelkomt Hessel Meckema van Aylva
 63. Nieuw oud lijkpad ontdekt in Dokkum
 64. De Sneuper 133, maart 2019, met smederij Kiestra, Vondelpark en Meckema
 65. Fries erfgoed online: nog steeds zoekende
 66. Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!
 67. Terugblik 2018 en vooruitblik 2019
 68. Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken
 69. Mysteries rond controversiële Dokkumer eindelijk ontrafeld
 70. De Sneuper 132, december 2018, met apothekersfamilies, galkoorts en Kollum
 71. Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog
 72. Dokkumer rococo interieur na meer dan eeuw terug uit Paleis Het Loo
 73. Dokkumer tijdmachine als pionier voor Hisgis project
 74. Verslag ledendag HVNF op zaterdag 6 oktober 2018 te Nuis
 75. Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer
 76. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 77. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 78. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 79. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 80. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 81. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 82. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 83. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 84. De Witte Papoea uit Wierum
 85. De Witte Papoea uit Wierum
 86. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 87. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 88. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 89. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 90. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 91. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 92. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 93. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 94. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 95. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 96. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 97. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 98. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 99. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 100. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 101. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 102. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 103. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 104. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 105. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 106. Expositie De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk
 107. Honderden liefdesbrieven van Jaap Broersma (93) naar Tresoar
 108. Presentatie en namenindex Dokkumer Bierboek
 109. Dokkumers in oud fotoboek fotograaf Fuchs
 110. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 111. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 112. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 113. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 114. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 115. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 116. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 117. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 118. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 119. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 120. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 121. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 122. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 123. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 124. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 125. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 126. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 127. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 128. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 129. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 130. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 131. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 132. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 133. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 134. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 135. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 136. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 137. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 138. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 139. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 140. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 141. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 142. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 143. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 144. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 145. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 146. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 147. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 148. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 149. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 150. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 151. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 152. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 153. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 154. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 155. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 156. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 157. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 158. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 159. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 160. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 161. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 162. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 163. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 164. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 165. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 166. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 167. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 168. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 169. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 170. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 171. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 172. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 173. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 174. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 175. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 176. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 177. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 178. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 179. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 180. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 181. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 182. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 183. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 184. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 185. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 186. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 187. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 188. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 189. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 190. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 191. Waddencanon
 192. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 193. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 194. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 195. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 196. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 197. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 198. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 199. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 200. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 201. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 202. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 203. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 204. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 205. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 206. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 207. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 208. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 209. Sarcofagen in Friesland
 210. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 211. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 212. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 213. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 214. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 215. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 216. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 217. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 218. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 219. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 220. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 221. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 222. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 223. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 224. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 225. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 226. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 227. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 228. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 229. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 230. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 231. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 232. Stemmen op 3D project Dokkum
 233. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 234. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 235. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 236. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 237. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 238. Vernieuwde website Fryske Akademy
 239. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 240. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 241. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 242. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 243. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 244. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 245. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 246. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 247. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 248. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 249. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 250. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 251. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 252. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 253. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 254. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 255. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 256. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 257. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 258. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 259. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 260. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 261. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 262. Van snik naar smak
 263. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 264. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 265. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 266. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 267. Frysk nu bijna in Google Translate
 268. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 269. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 270. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 271. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 272. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 273. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 274. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 275. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 276. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 277. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 278. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 279. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 280. Bonifatiusjaar 2016
 281. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 282. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 283. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 284. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 285. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 286. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 287. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 288. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 289. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 290. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 291. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 292. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 293. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 294. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 295. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 296. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 297. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 298. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 299. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 300. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 301. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 302. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 303. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 304. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 305. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 306. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 307. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 308. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 309. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 310. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 311. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 312. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 313. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 314. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 315. Boerenbloed zet aan tot denken
 316. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 317. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 318. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 319. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 320. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 321. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 322. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 323. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 324. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 325. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 326. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 327. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 328. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 329. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 330. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 331. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 332. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 333. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 334. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 335. Dokkum, bolwerk van het noorden
 336. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 337. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 338. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 339. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 340. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 341. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 342. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 343. Najaars-ledendag 24 oktober 2015 op Ameland
 344. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 345. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 346. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 347. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 348. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 349. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 350. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 351. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 352. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 353. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 354. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 355. Kennis delen waar het kan
 356. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 357. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 358. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 359. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 360. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 361. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 362. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 363. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 364. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 365. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 366. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 367. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 368. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 369. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 370. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 371. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 372. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 373. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 374. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 375. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 376. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 377. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 378. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 379. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 380. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 381. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 382. It Beaken van de Fryske Akademy
 383. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 384. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 385. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 386. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 387. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 388. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 389. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 390. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 391. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 392. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 393. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 394. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 395. De Franse kazerne te Anjum
 396. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 397. Friese dame Baard in Indiaas museum
 398. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 399. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 400. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 401. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 402. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 403. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 404. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 405. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 406. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 407. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 408. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 409. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 410. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 411. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 412. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 413. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 414. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 415. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 416. Boek over Nes laat het verleden herleven
 417. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 418. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 419. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 420. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 421. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 422. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 423. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 424. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 425. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 426. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 427. Zomereinde in Bears
 428. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 429. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 430. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 431. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 432. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 433. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 434. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 435. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 436. Fulda vol van Bonifatius
 437. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 438. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 439. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 440. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 441. Voornamen in Noordoost Friesland
 442. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 443. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 444. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 445. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 446. 11en30 en geneagrammen
 447. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 448. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 449. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 450. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 451. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 452. Mummies en aardappels uit Friesland
 453. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 454. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 455. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 456. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 457. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 458. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 459. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 460. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 461. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 462. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 463. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 464. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 465. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 466. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 467. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 468. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 469. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 470. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 471. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 472. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 473. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 474. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 475. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 476. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 477. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 478. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 479. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 480. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 481. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 482. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 483. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 484. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 485. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 486. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 487. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 488. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 489. 11en30 met themanummer Rampen
 490. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 491. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 492. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 493. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 494. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 495. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 496. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 497. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 498. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 499. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 500. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 501. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 502. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 503. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 504. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 505. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 506. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 507. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 508. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 509. Heraldische databank CBG online
 510. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 511. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 512. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 513. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 514. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 515. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 516. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 517. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 518. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 519. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 520. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 521. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 522. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 523. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 524. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 525. Beneficiaal digitaal!
 526. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 527. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 528. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 529. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 530. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 531. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 532. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 533. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 534. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 535. Foudgumse school in opmars
 536. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 537. Boekhouding VOC nader ontsloten
 538. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 539. Sneuper 111 met focus op Ameland
 540. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 541. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 542. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 543. Historische topografie en cartografie in Friesland
 544. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 545. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 546. Friese familiedag
 547. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 548. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 549. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 550. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 551. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 552. Het beroep Rustmeester
 553. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 554. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 555. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 556. 11en30 juli 2013
 557. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 558. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 559. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 560. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 561. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 562. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 563. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 564. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 565. Familie van tien of meer generaties terug
 566. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 567. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 568. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 569. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 570. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 571. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 572. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 573. Vele Handen of een enkele hand
 574. De oudste kaart van Dokkum?
 575. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 576. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 577. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 578. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 579. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 580. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 581. ANBI-status. En dan?
 582. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 583. 11en30 april 2013
 584. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 585. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 586. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 587. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 588. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 589. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 590. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 591. Napoleons douane bureau te Dockum
 592. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 593. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 594. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 595. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 596. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 597. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 598. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 599. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 600. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 601. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 602. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 603. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 604. Samen staan we sterk, zeker op zee
 605. Kozakken in Noordoost Friesland, 1813
 606. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 607. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 608. Historia Doccumensis boort in het verleden
 609. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 610. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 611. 11en30 over Mobiele Friezen
 612. Sneupen in de kerstvakantie
 613. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 614. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 615. Blad Genealogie van CBG december 2012
 616. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 617. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 618. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 619. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 620. Waterschapsarchieven en Tresoar
 621. Fryslan special over Friese Zeevaart
 622. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 623. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 624. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 625. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 626. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 627. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 628. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 629. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 630. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 631. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 632. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 633. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 634. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 635. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 636. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 637. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 638. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 639. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 640. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 641. Suggesties voor de Fryske Akademy
 642. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 643. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 644. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 645. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 646. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 647. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 648. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 649. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 650. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 651. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 652. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 653. Kan Google het Frysk redden?
 654. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 655. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 656. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 657. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 658. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 659. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 660. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 661. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 662. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 663. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 664. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 665. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 666. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 667. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 668. De paus en de Dokkumer kloostermop
 669. Elisabeth de Flines, Tussen Amsterdam en Dokkum
 670. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 671. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 672. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 673. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 674. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 675. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 676. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 677. De familie Lodeizen te Dokkum
 678. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 679. Heeft u nog diskettes?
 680. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 681. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 682. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 683. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 684. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 685. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 686. Friezen in de online Militieregisters
 687. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 688. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 689. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 690. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 691. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 692. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 693. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 694. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 695. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 696. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 697. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 698. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 699. Biografie van Iman Falck
 700. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 701. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 702. Zeeslag bij Gibraltar, 25 april 1607
 703. Scans DTB Ee en Engwierum online
 704. Het gemeentebestuur van Ameland loog!
 705. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 706. Brief van commandeur Hidde Dirks Kat aan zijn vrouw in 1778 vanuit Straat Davis
 707. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 708. Boek Vier Eeuwen Kingma in de Oostergo
 709. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 710. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 711. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 712. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 713. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 714. Dokkum in wintertooi
 715. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 716. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 717. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 718. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 719. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 720. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 721. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 722. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 723. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 724. Werelate en Noordoost-Friesland online
 725. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 726. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 727. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 728. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 729. Op naar de 500 leden
 730. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 731. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 732. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 733. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 734. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 735. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 736. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 737. Scheepsmodellen in Friese kerken
 738. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 739. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 740. C.G. Schrader’s Memory Boeck van de Vrouwens
 741. Kollum c.a. 1960
 742. Elfstedentocht 1963
 743. Redding van de paarden bij Marrum, 3 november 2006
 744. Ledendag najaar 2007. Kerk en toren Rinsumageest.
 745. Het schilderij van Albert Talsma/ Tolsma uit Burdaard
 746. Oer de Seedyk, Requiem voor de vissers van Paesens-Moddergat
 747. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 748. Herdenking Ramp Paesens-Moddergat 1883
 749. De opfiering fen Fryske trou te Dokkum ter gelegenheid van de winkelweek 1923
 750. Film De Schaduw van Bonifatius
 751. Oude films NFLS, NTM en Dokkum rond 1927
 752. Nederlands Hervormde Kerk Veenwouden
 753. Hellinghus Dokkum
 754. Ledendag voorjaar 2010. Openluchtmuseum De Sukerei, Damwoude, uitleg bij Waldhuskes
 755. Blog Historische Verening Noordoost Friesland op iPad
 756. Ledendag najaar 2011. Voordrachten Hilda Bouta en Haije Talsma in kerk Ternaard
 757. Ledendag voorjaar 2009. Bezoek aan de Schierstins in Veenwouden
 758. Ledendag najaar 2008. Kerk van Ee, Rondleiding door Douwe Zwart
 759. Melkfabriek Freia Veenwouden, cultureel erfgoed
 760. Vlasmuseum Braakhok te Ee
 761. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 762. De galg van Ezumazijl
 763. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 764. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 765. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 766. Vele handen maken licht archiefwerk
 767. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 768. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 769. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 770. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 771. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 772. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 773. Saapke Goslings en de merklap
 774. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 775. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 776. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 777. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 778. Schatzoeken in museumcollecties
 779. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 780. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 781. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 782. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 783. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 784. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 785. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 786. Dokkum digitaal
 787. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 788. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 789. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 790. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 791. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 792. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 793. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 794. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 795. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 796. VOC-database bron voor vele verhalen
 797. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 798. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 799. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 800. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 801. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 802. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 803. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 804. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 805. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 806. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 807. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 808. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 809. Zoeken in Google boeken
 810. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 811. Met de bus op de sneup door Friesland
 812. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 813. Zeepaard in Moddergat
 814. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 815. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 816. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 817. Boek historisch reddingstation Moddergat
 818. iPad app Markant Friesland musea live
 819. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 820. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 821. Geboren in 1811 in Friesland
 822. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 823. Dwaande in Noordoost Friesland
 824. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 825. Muntschatten in collectie Fries Museum
 826. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 827. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 828. Maritieme historici actief bijeen
 829. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 830. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 831. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 832. Oude kaart Noordoost Friesland
 833. Rijdende en varende historie in Dokkum
 834. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 835. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 836. Amelander historie aan zee
 837. Sonttolproject naar volgende fase
 838. Collectie Fries Museum in online database
 839. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 840. Amelander historie online
 841. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 842. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 843. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 844. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 845. Baron Van Sytzama
 846. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 847. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 848. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 849. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 850. Meine Tosk
 851. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 852. URL verkorten met Lyt.sr
 853. Meer historie op de proppen
 854. Walvisstrandingen toen en nu
 855. Film De schaduw van Bonifatius
 856. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 857. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 858. Proppen oud papier als historische bron
 859. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 860. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 861. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 862. Buurtschap De Oere te Moddergat
 863. Fiskershuske en VPRO
 864. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 865. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 866. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 867. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 868. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 869. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 870. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 871. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 872. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 873. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 874. De Sneuper als social magazine op de iPad
 875. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 876. Friezen in het leger van Napoleon
 877. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 878. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 879. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 880. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 881. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 882. De Slag in de Sont, 1658
 883. Maritiem digitaal vernieuwd
 884. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 885. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 886. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 887. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 888. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 889. Registres Civiques Friesland online
 890. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 891. Ons verenigingswapen
 892. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 893. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 894. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 895. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 896. Diaconieboeken als genealogische bron
 897. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 898. Geheim van Tolsum: website en boek
 899. Sneuper 99 van december 2010
 900. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 901. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 902. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 903. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 904. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 905. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 906. Moddergat in de picture
 907. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 908. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 909. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 910. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 911. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 912. WL3 als scheepsmodel
 913. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 914. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 915. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 916. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 917. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 918. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 919. Hallumer grafstenen blootgelegd
 920. Gevoel voor tijd
 921. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 922. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 923. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 924. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 925. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 926. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 927. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 928. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 929. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 930. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 931. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 932. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 933. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 934. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 935. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 936. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 937. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 938. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 939. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 940. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 941. Historische wandkaarten online
 942. Noorderbreedte inspireert tot debat
 943. Oplage Sneuper naar 480
 944. Friezen als slaven in Barbarije
 945. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 946. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 947. Friese oorlogsdagboeken online
 948. Leven van de wind
 949. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 950. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 951. Veroordeeld in Friesland
 952. Fries in India in Martena museum
 953. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 954. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 955. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 956. Archief Letterhoeke Tresoar
 957. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 958. Bitri scooters uit Dokkum
 959. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 960. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 961. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 962. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 963. Een indiaan in Anjum
 964. Familysearch met scans
 965. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 966. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 967. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 968. De murd van Piet de Haan
 969. Open Kampioenschap Paleografie online
 970. Familie-archivaris worden
 971. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 972. Waddenwandelen
 973. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 974. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 975. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 976. De zin van het delen
 977. Oerboeren in de Friese Wouden
 978. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 979. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 980. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 981. Nieuwe online maritieme bronnen
 982. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 983. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 984. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 985. Alde Fryske Tsjerken jarig
 986. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 987. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 988. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 989. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 990. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 991. Vrienden van De Sukerei
 992. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 993. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 994. Molenweekend Dongeradeel
 995. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 996. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 997. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 998. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 999. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 1000. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 1001. Verkoop bij brandende keerse
 1002. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 1003. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 1004. Kerfstokjes van onze voorouders
 1005. Collaterale Successie in Friesland
 1006. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 1007. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 1008. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 1009. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 1010. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 1011. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 1012. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 1013. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 1014. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 1015. Fryske Wikipedia
 1016. De oorlog een gezicht gegeven
 1017. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 1018. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 1019. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 1020. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 1021. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 1022. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 1023. Wüst walst woest naar winst
 1024. Maak kennis met de Sneuper
 1025. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 1026. Sluiproutes Tresoar databases
 1027. Zoekplaatjes Friesland
 1028. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 1029. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 1030. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 1031. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 1032. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 1033. Lidmatenboeken Dantumawoude
 1034. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 1035. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 1036. Friezen in de VOC
 1037. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 1038. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 1039. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 1040. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 1041. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 1042. Lezingen in Friesland en online
 1043. Dokkum in Google Streetview
 1044. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 1045. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 1046. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 1047. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 1048. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 1049. Schaatswedstrijden te Dokkum
 1050. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 1051. Guur weer door de eeuwen heen
 1052. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 1053. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 1054. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 1055. Historische boekpresentaties
 1056. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 1057. Dockumer Roem verhuurt historie
 1058. Luisteren naar dialecten
 1059. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 1060. Kolonistendag druk bezocht
 1061. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 1062. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 1063. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 1064. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 1065. Sonttol registers 1557-1850 online
 1066. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 1067. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 1068. Collectie Pieter Nieuwland online
 1069. Kerk van de Friezen in Rome
 1070. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 1071. Klokmakers te Dokkum
 1072. Letterhoeke Tresoar online
 1073. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 1074. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 1075. Aankondiging boek Munnekezijl
 1076. Sneuper september luidt najaar in
 1077. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 1078. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 1079. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 1080. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 1081. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 1082. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 1083. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 1084. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 1085. Terug in de tijd
 1086. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 1087. In het blauwe licht van God
 1088. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 1089. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 1090. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 1091. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 1092. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 1093. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 1094. De Sneuper in vernieuwd jasje
 1095. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 1096. Oude brieven blijven boeien
 1097. Volgens Bartjens
 1098. Verborgen online pareltjes
 1099. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 1100. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 1101. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 1102. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 1103. Het testament van Pieter Stuyvesant
 1104. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 1105. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 1106. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 1107. Meten en weten met Gemma Frisius
 1108. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 1109. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 1110. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 1111. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 1112. Historie Klooster Claerkamp online
 1113. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1114. Zoekplaatjes
 1115. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1116. Een Fries en een Mohawk
 1117. Fluitschip op bodem Oostzee
 1118. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1119. Frederick Philipse revisited
 1120. Genealogie Duitse voorouders
 1121. Frederick Philipse en historische onzin
 1122. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1123. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1124. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1125. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1126. Tips voor het weekend
 1127. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1128. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1129. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1130. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1131. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1132. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1133. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1134. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1135. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1136. Friezen in het kielzog van Hudson
 1137. Criminele rolboeken Tresoar online
 1138. Friezen in West-Afrika in 1715
 1139. Visboek van Adriaen Coenen
 1140. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1141. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1142. Friezen op Ceylon
 1143. Het gaat om verhalen
 1144. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1145. Friese goud- en zilversmeden
 1146. Oude Friese adel en aanverwante families
 1147. De sprekende kaart
 1148. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1149. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1150. De botten van Descartes en Camphuysen
 1151. Transcripties van oude boeken online
 1152. Fryslan in de war
 1153. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1154. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1155. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1156. Boek: Zeedijken in het noorden
 1157. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1158. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1159. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1160. Tresoor in de uitverkoop
 1161. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1162. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1163. Mooie vondst in streekarchief
 1164. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1165. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1166. Zonen van Adam in Nederland
 1167. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1168. Eeuwelingen in Friesland
 1169. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1170. Wandelen door Groningen van 1637
 1171. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1172. Friese brieven in Amsterdam
 1173. Canon van Friesland gepresenteerd
 1174. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1175. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1176. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1177. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1178. Katholiek Dokkum online in beeld
 1179. In het blauwe licht van God
 1180. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1181. Friezen op Spitsbergen 2
 1182. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1183. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1184. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1185. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1186. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1187. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1188. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1189. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1190. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1191. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1192. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1193. Friezen op Spitsbergen
 1194. Friezen in Denemarken
 1195. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1196. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1197. De Friese academie
 1198. Fries boek: Achter de skêrm
 1199. Archief van het web en alerting services
 1200. Friese admiraal terug in Dokkum
 1201. De Hellinga’s en aanverwante families
 1202. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1203. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1204. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1205. Duitse muts van kant
 1206. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1207. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1208. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1209. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1210. Friese Alba Amicorum
 1211. Gone fishing
 1212. Digitale archivarissen
 1213. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1214. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1215. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1216. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1217. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1218. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1219. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1220. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1221. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1222. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1223. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1224. Genealogische en historische blogs
 1225. Historische architectuur
 1226. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1227. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1228. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1229. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1230. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1231. Doopsgezinden in Friesland
 1232. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1233. Nederlandse liederen van vroeger
 1234. Friese bronnen van voor 1600
 1235. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1236. Musea in Noordoost Friesland
 1237. Stamt u ook af van zwervers?
 1238. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1239. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1240. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1241. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1242. Crimineel interessant
 1243. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1244. Cursus Oud Schrift via internet
 1245. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1246. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1247. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1248. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1249. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1250. Genealogische en historische podcasts
 1251. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1252. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1253. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1254. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1255. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1256. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1257. Genealogische programma’s op een rijtje
 1258. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1259. Cartografie Noordoost Friesland
 1260. Voorouders die militair waren ?
 1261. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1262. Oude boeken online via Google Books
 1263. Friese dagboeken
 1264. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1265. Reinicus Siersma 1704-1757
 1266. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1267. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1268. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1269. Sneupers bloggen
 1270. Munnekezijl dorpsfilm 1952
 1271. Ledendag najaar 2006. Molen van Anjum
 1272. Jan Hendrick Jarichs van der Ley (1565-1639), een onbekend genie uit Dokkum
 1273. Silhouetportretten van Dokkumer notabelen
 1274. Oene Ramsneus, Sijtse Jochums, Pytter Lieuwma en Ate Sjolles (in dagboek Catharina Schrader)
 1275. Gedenkstenen in kelder van gemaal te Ezumazijl
 1276. De voorvaderen van Pieter Stuyvesant kwamen uit Dokkum
 1277. De Anjumer schoolmeester moest te pronk staan, 1526
 1278. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 1279. Johannes Fockema
 1280. Dokkumer werd het gezicht ontnomen
 1281. Dominee Brunsvelt in de problemen
 1282. Brief van Hotse van Sinderen in 1753 van Dokkum naar New Amsterdam (New York)