Hans, auteur op Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Paul Borghaerts spreekt woensdag 16 november over dendrochronologie in Dokkum
 2. Siderius de Granaet eindeluk in ut Dokkumers!
 3. Testament van Tjemck van Holdinga-Van Meckema, anno 1472
 4. Leden HVNF kunnen online eigen genealogie bijhouden
 5. Ledendag HVNF zaterdag 8 oktober 2022 in Hegebeintum
 6. Aldert Jacobs van der Poort
 7. Voor het eerst een biografie van de bekende Dokkumer Piet Oberman
 8. Wilco van Holdinga, zijn familienetwerk en vrienden
 9. De Sneuper 147, september 2022, met Waalse Furie 1572, kaatsbaan en provoost
 10. Herdruk ‘Ontsnapt aan het bloedbad’ verschenen
 11. De Sneuper 146, juni 2022, met Schonegevel, Offingaburg en Former van der Elst
 12. Huisnamen Dokkum terug in straatbeeld
 13. Boek, Open dag, demonstratie veevervoer en expositie Veehandel en veemarkten in Fryslân
 14. Nieuw boek: Niet waard om opgehangen te worden
 15. Verslag ledendag voorjaar 2022 Dokkum
 16. Heerlijk boek: De verzonken kunstschatten van de Vrouw Maria
 17. De Sneuper 145, maart 2022, met stadsgas, vlasboerderij en master Rintjema
 18. De Sneuper 144, december 2021, met Ids Wiersma, molens en Herwey
 19. Boek ‘De Elfstedentocht van ’97’ met Dokkum op cover
 20. Roptamolen centraal in De Sneuper en Museum Dokkum
 21. De drie 16e eeuwse visboeken van Adriaen Coenen
 22. Boekpresentatie Onder Frieslands grauwe hemel
 23. Kloek: Groot Fries molenboek
 24. Ledendag HVNF in zonnig Dokkum
 25. Houtstromen, over Bossen, binten en boerderijen, door Paul Borghaerts
 26. De Sneuper 143, september 2021, met Dokkumer zilver, klokkenroof en bewogen levens
 27. De Sneuper 142, juni 2021, themanummer kerken in de schaduw
 28. Brabantse profvoetbalclub met wortels in Noordoost-Friesland
 29. Ferdban, nieuw boek Oebele Vries over Oudfriese oorkonden
 30. Vlasroute Noordoost-Friesland van start met uitdelen gratis vlaszaadzakjes
 31. De Sneuper 141, maart 2021, met meester Bruining, Philander en kerkklokken
 32. Friezen in Amsterdamse akten
 33. Schilderij Maaltijd te Dokkum met Philander in de schijnwerpers bij Rijksmuseum
 34. Nieuw boek Gerard Mast – Eendenkooien in Fryslân 1450-2015
 35. Philippus van Humalda uit Ee als ambassadeur naar de koning van Spanje
 36. Intekenactie voor eerbetoon aan het Friese dorpscafé
 37. De Sneuper 140, december 2020, met Allerheiligenvloed, Salomon Levy en portretten
 38. Fries ganzenbord uit 1880
 39. De rode winkel van Wopke en Ym Postuma (1954-1985)
 40. De Sneuper 139, september 2020, met Schiermonnikoog, stins, kerkklokken en postschippers
 41. De swarte winkel
 42. Mededeling voor leden mbt najaarsvergadering 2020
 43. Dames-modemagazijn Van Erp (1905-1919)
 44. Genealogische publicaties Noordoost-Friesland
 45. Stichting Erfskip Terpdoarpen integreert in HVNF.nl
 46. Artisante an de Syl
 47. De Sneuper 138, juni 2020, met Spaanse Griep, 75 jaar vrijheid en opvallende geneagrammen
 48. Vlasroute dit jaar vernieuwd en coronaproof
 49. Bijnamen in manuscript vroedvrouw Schrader
 50. De hond in de pot, of in de doofpot?
 51. De oorlog een gezicht gegeven: Westdongeradeel, Deel 5
 52. Apothekerswinkel an de Syl
 53. Hartje Dokkum
 54. Ledendag 18 april 2020 gaat NIET door
 55. De Sneuper 137, maart 2020, met Foeke Sjoerds, Van Aylva, oorlogen en Ponga
 56. Ledenvergadering zaterdag 18 april 2020 in Dokkum
 57. Oudste Stadsraadhuis van Dokkum in pand Artisante
 58. Driedelige lezingenserie over rampen en reddingen in het Noordelijk Scheepvaartmuseum
 59. Alle Sonttolregisters online: een monsterklus voltooid
 60. Vaartzicht in Oudwoude
 61. Raadsleden krijgen Frysk bûsboekje
 62. Historisch plaatjesalbum van Noordoost-Friesland aangeboden aan burgemeester Kramer
 63. Brieven, foto’s en albums Fries Museum passen beter in Tresoar
 64. De Vrije Fries 2019 met Vegelin, Jonathan Israel en Culturele Hoofdstad
 65. De Sneuper 136, december 2019, met Hannema, Van Collem, Sjuxma en mooie vondsten
 66. Nieuw boek: Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945
 67. De Sneuper 135, september 2019, met Titia, Camphuysen en een lugubere vondst
 68. Maakt Transkribus van paleografie straks paleomagie?
 69. Een uitstapje naar Groningen – Ledendag 12 oktober in Zoutkamp
 70. Noflike middei mei Tresoar yn Wetsens
 71. Gevelsteen uit 1613 weer terug naar geboortehuis Foeke Sjoerds
 72. Lezingen in Sint Vituskerk Wetsens
 73. Ledendag zaterdag 12 oktober 2019 in Zoutkamp
 74. Rouwbord van Titia van Burmania onthuld
 75. Korenmolen De Hoop in Dokkum 170 jaar
 76. Archeologische vondst in Ee uit tijd van Bonifatius
 77. Onthulling replica rouwbord Titia van Burmania
 78. Betrokkenen Kollumer Oproer van zeer divers pluimage
 79. De Sneuper 134, juni 2019, Kollumer Oproer, themanummer Salomon Levy
 80. Beeld van Titus opgepoetst door maker Natasja Bennink
 81. Afscheid Ihno Dragt van Museum Dokkum
 82. Saken van Staet en Oorlogh
 83. Verslag ledendag Schiermonnikoog, april 2019
 84. Holwerd verwelkomt Hessel Meckema van Aylva
 85. Nieuw oud lijkpad ontdekt in Dokkum
 86. De Sneuper 133, maart 2019, met smederij Kiestra, Vondelpark en Meckema
 87. Fries erfgoed online: nog steeds zoekende
 88. Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!
 89. Terugblik 2018 en vooruitblik 2019
 90. Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken
 91. Mysteries rond controversiële Dokkumer eindelijk ontrafeld
 92. De Sneuper 132, december 2018, met apothekersfamilies, galkoorts en Kollum
 93. Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog
 94. Dokkumer rococo interieur na meer dan eeuw terug uit Paleis Het Loo
 95. Dokkumer tijdmachine als pionier voor Hisgis project
 96. Verslag ledendag HVNF op zaterdag 6 oktober 2018 te Nuis
 97. Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer
 98. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 99. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 100. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 101. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 102. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 103. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 104. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 105. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 106. De Witte Papoea uit Wierum
 107. De Witte Papoea uit Wierum
 108. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 109. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 110. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 111. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 112. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 113. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 114. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 115. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 116. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 117. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 118. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 119. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 120. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 121. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 122. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 123. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 124. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 125. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 126. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 127. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 128. Expositie De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk
 129. Honderden liefdesbrieven van Jaap Broersma (93) naar Tresoar
 130. Presentatie en namenindex Dokkumer Bierboek
 131. Dokkumers in oud fotoboek fotograaf Fuchs
 132. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 133. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 134. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 135. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 136. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 137. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 138. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 139. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 140. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 141. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 142. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 143. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 144. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 145. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 146. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 147. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 148. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 149. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 150. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 151. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 152. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 153. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 154. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 155. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 156. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 157. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 158. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 159. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 160. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 161. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 162. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 163. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 164. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 165. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 166. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 167. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 168. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 169. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 170. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 171. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 172. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 173. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 174. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 175. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 176. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 177. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 178. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 179. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 180. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 181. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 182. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 183. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 184. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 185. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 186. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 187. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 188. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 189. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 190. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 191. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 192. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 193. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 194. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 195. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 196. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 197. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 198. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 199. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 200. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 201. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 202. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 203. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 204. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 205. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 206. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 207. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 208. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 209. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 210. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 211. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 212. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 213. Waddencanon
 214. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 215. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 216. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 217. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 218. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 219. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 220. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 221. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 222. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 223. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 224. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 225. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 226. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 227. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 228. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 229. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 230. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 231. Sarcofagen in Friesland
 232. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 233. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 234. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 235. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 236. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 237. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 238. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 239. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 240. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 241. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 242. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 243. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 244. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 245. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 246. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 247. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 248. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 249. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 250. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 251. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 252. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 253. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 254. Stemmen op 3D project Dokkum
 255. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 256. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 257. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 258. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 259. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 260. Vernieuwde website Fryske Akademy
 261. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 262. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 263. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 264. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 265. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 266. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 267. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 268. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 269. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 270. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 271. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 272. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 273. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 274. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 275. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 276. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 277. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 278. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 279. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 280. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 281. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 282. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 283. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 284. Van snik naar smak
 285. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 286. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 287. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 288. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 289. Frysk nu bijna in Google Translate
 290. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 291. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 292. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 293. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 294. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 295. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 296. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 297. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 298. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 299. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 300. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 301. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 302. Bonifatiusjaar 2016
 303. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 304. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 305. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 306. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 307. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 308. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 309. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 310. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 311. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 312. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 313. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 314. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 315. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 316. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 317. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 318. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 319. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 320. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 321. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 322. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 323. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 324. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 325. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 326. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 327. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 328. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 329. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 330. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 331. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 332. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 333. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 334. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 335. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 336. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 337. Boerenbloed zet aan tot denken
 338. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 339. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 340. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 341. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 342. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 343. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 344. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 345. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 346. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 347. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 348. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 349. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 350. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 351. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 352. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 353. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 354. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 355. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 356. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 357. Dokkum, bolwerk van het noorden
 358. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 359. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 360. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 361. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 362. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 363. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 364. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 365. Najaars-ledendag 24 oktober 2015 op Ameland
 366. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 367. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 368. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 369. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 370. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 371. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 372. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 373. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 374. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 375. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 376. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 377. Kennis delen waar het kan
 378. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 379. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 380. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 381. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 382. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 383. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 384. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 385. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 386. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 387. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 388. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 389. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 390. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 391. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 392. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 393. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 394. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 395. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 396. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 397. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 398. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 399. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 400. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 401. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 402. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 403. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 404. It Beaken van de Fryske Akademy
 405. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 406. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 407. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 408. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 409. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 410. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 411. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 412. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 413. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 414. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 415. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 416. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 417. De Franse kazerne te Anjum
 418. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 419. Friese dame Baard in Indiaas museum
 420. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 421. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 422. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 423. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 424. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 425. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 426. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 427. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 428. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 429. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 430. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 431. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 432. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 433. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 434. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 435. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 436. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 437. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 438. Boek over Nes laat het verleden herleven
 439. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 440. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 441. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 442. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 443. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 444. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 445. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 446. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 447. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 448. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 449. Zomereinde in Bears
 450. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 451. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 452. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 453. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 454. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 455. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 456. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 457. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 458. Fulda vol van Bonifatius
 459. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 460. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 461. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 462. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 463. Voornamen in Noordoost Friesland
 464. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 465. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 466. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 467. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 468. 11en30 en geneagrammen
 469. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 470. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 471. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 472. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 473. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 474. Mummies en aardappels uit Friesland
 475. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 476. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 477. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 478. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 479. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 480. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 481. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 482. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 483. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 484. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 485. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 486. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 487. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 488. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 489. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 490. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 491. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 492. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 493. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 494. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 495. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 496. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 497. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 498. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 499. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 500. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 501. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 502. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 503. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 504. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 505. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 506. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 507. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 508. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 509. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 510. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 511. 11en30 met themanummer Rampen
 512. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 513. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 514. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 515. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 516. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 517. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 518. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 519. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 520. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 521. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 522. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 523. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 524. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 525. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 526. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 527. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 528. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 529. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 530. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 531. Heraldische databank CBG online
 532. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 533. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 534. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 535. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 536. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 537. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 538. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 539. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 540. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 541. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 542. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 543. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 544. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 545. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 546. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 547. Beneficiaal digitaal!
 548. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 549. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 550. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 551. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 552. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 553. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 554. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 555. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 556. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 557. Foudgumse school in opmars
 558. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 559. Boekhouding VOC nader ontsloten
 560. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 561. Sneuper 111 met focus op Ameland
 562. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 563. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 564. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 565. Historische topografie en cartografie in Friesland
 566. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 567. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 568. Friese familiedag
 569. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 570. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 571. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 572. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 573. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 574. Het beroep Rustmeester
 575. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 576. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 577. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 578. 11en30 juli 2013
 579. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 580. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 581. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 582. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 583. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 584. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 585. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 586. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 587. Familie van tien of meer generaties terug
 588. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 589. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 590. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 591. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 592. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 593. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 594. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 595. Vele Handen of een enkele hand
 596. De oudste kaart van Dokkum?
 597. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 598. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 599. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 600. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 601. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 602. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 603. ANBI-status. En dan?
 604. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 605. 11en30 april 2013
 606. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 607. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 608. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 609. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 610. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 611. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 612. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 613. Napoleons douane bureau te Dockum
 614. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 615. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 616. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 617. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 618. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 619. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 620. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 621. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 622. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 623. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 624. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 625. Samen staan we sterk, zeker op zee
 626. Kozakken in Noordoost Friesland, 1813
 627. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 628. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 629. Historia Doccumensis boort in het verleden
 630. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 631. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 632. 11en30 over Mobiele Friezen
 633. Sneupen in de kerstvakantie
 634. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 635. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 636. Blad Genealogie van CBG december 2012
 637. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 638. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 639. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 640. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 641. Waterschapsarchieven en Tresoar
 642. Fryslan special over Friese Zeevaart
 643. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 644. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 645. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 646. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 647. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 648. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 649. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 650. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 651. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 652. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 653. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 654. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 655. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 656. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 657. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 658. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 659. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 660. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 661. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 662. Suggesties voor de Fryske Akademy
 663. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 664. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 665. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 666. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 667. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 668. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 669. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 670. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 671. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 672. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 673. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 674. Kan Google het Frysk redden?
 675. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 676. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 677. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 678. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 679. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 680. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 681. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 682. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 683. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 684. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 685. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 686. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 687. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 688. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 689. De paus en de Dokkumer kloostermop
 690. Elisabeth de Flines, Tussen Amsterdam en Dokkum
 691. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 692. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 693. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 694. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 695. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 696. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 697. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 698. De familie Lodeizen te Dokkum
 699. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 700. Heeft u nog diskettes?
 701. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 702. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 703. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 704. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 705. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 706. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 707. Friezen in de online Militieregisters
 708. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 709. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 710. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 711. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 712. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 713. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 714. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 715. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 716. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 717. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 718. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 719. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 720. Biografie van Iman Falck
 721. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 722. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 723. Zeeslag bij Gibraltar, 25 april 1607
 724. Scans DTB Ee en Engwierum online
 725. Het gemeentebestuur van Ameland loog!
 726. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 727. Brief van commandeur Hidde Dirks Kat aan zijn vrouw in 1778 vanuit Straat Davis
 728. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 729. Boek Vier Eeuwen Kingma in de Oostergo
 730. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 731. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 732. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 733. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 734. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 735. Dokkum in wintertooi
 736. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 737. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 738. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 739. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 740. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 741. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 742. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 743. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 744. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 745. Werelate en Noordoost-Friesland online
 746. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 747. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 748. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 749. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 750. Op naar de 500 leden
 751. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 752. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 753. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 754. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 755. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 756. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 757. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 758. Scheepsmodellen in Friese kerken
 759. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 760. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 761. C.G. Schrader’s Memory Boeck van de Vrouwens
 762. Kollum c.a. 1960
 763. Elfstedentocht 1963
 764. Redding van de paarden bij Marrum, 3 november 2006
 765. Ledendag najaar 2007. Kerk en toren Rinsumageest.
 766. Het schilderij van Albert Talsma/ Tolsma uit Burdaard
 767. Oer de Seedyk, Requiem voor de vissers van Paesens-Moddergat
 768. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 769. Herdenking Ramp Paesens-Moddergat 1883
 770. De opfiering fen Fryske trou te Dokkum ter gelegenheid van de winkelweek 1923
 771. Film De Schaduw van Bonifatius
 772. Oude films NFLS, NTM en Dokkum rond 1927
 773. Nederlands Hervormde Kerk Veenwouden
 774. Hellinghus Dokkum
 775. Ledendag voorjaar 2010. Openluchtmuseum De Sukerei, Damwoude, uitleg bij Waldhuskes
 776. Blog Historische Verening Noordoost Friesland op iPad
 777. Ledendag najaar 2011. Voordrachten Hilda Bouta en Haije Talsma in kerk Ternaard
 778. Ledendag voorjaar 2009. Bezoek aan de Schierstins in Veenwouden
 779. Ledendag najaar 2008. Kerk van Ee, Rondleiding door Douwe Zwart
 780. Melkfabriek Freia Veenwouden, cultureel erfgoed
 781. Vlasmuseum Braakhok te Ee
 782. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 783. De galg van Ezumazijl
 784. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 785. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 786. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 787. Vele handen maken licht archiefwerk
 788. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 789. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 790. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 791. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 792. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 793. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 794. Saapke Goslings en de merklap
 795. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 796. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 797. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 798. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 799. Schatzoeken in museumcollecties
 800. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 801. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 802. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 803. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 804. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 805. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 806. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 807. Dokkum digitaal
 808. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 809. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 810. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 811. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 812. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 813. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 814. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 815. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 816. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 817. VOC-database bron voor vele verhalen
 818. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 819. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 820. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 821. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 822. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 823. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 824. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 825. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 826. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 827. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 828. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 829. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 830. Zoeken in Google boeken
 831. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 832. Met de bus op de sneup door Friesland
 833. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 834. Zeepaard in Moddergat
 835. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 836. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 837. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 838. Boek historisch reddingstation Moddergat
 839. iPad app Markant Friesland musea live
 840. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 841. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 842. Geboren in 1811 in Friesland
 843. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 844. Dwaande in Noordoost Friesland
 845. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 846. Muntschatten in collectie Fries Museum
 847. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 848. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 849. Maritieme historici actief bijeen
 850. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 851. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 852. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 853. Oude kaart Noordoost Friesland
 854. Rijdende en varende historie in Dokkum
 855. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 856. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 857. Amelander historie aan zee
 858. Sonttolproject naar volgende fase
 859. Collectie Fries Museum in online database
 860. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 861. Amelander historie online
 862. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 863. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 864. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 865. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 866. Baron Van Sytzama
 867. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 868. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 869. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 870. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 871. Meine Tosk
 872. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 873. URL verkorten met Lyt.sr
 874. Meer historie op de proppen
 875. Walvisstrandingen toen en nu
 876. Film De schaduw van Bonifatius
 877. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 878. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 879. Proppen oud papier als historische bron
 880. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 881. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 882. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 883. Buurtschap De Oere te Moddergat
 884. Fiskershuske en VPRO
 885. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 886. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 887. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 888. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 889. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 890. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 891. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 892. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 893. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 894. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 895. De Sneuper als social magazine op de iPad
 896. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 897. Friezen in het leger van Napoleon
 898. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 899. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 900. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 901. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 902. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 903. De Slag in de Sont, 1658
 904. Maritiem digitaal vernieuwd
 905. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 906. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 907. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 908. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 909. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 910. Registres Civiques Friesland online
 911. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 912. Ons verenigingswapen
 913. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 914. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 915. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 916. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 917. Diaconieboeken als genealogische bron
 918. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 919. Geheim van Tolsum: website en boek
 920. Sneuper 99 van december 2010
 921. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 922. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 923. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 924. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 925. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 926. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 927. Moddergat in de picture
 928. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 929. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 930. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 931. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 932. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 933. WL3 als scheepsmodel
 934. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 935. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 936. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 937. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 938. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 939. Hallumer grafstenen blootgelegd
 940. Gevoel voor tijd
 941. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 942. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 943. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 944. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 945. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 946. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 947. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 948. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 949. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 950. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 951. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 952. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 953. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 954. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 955. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 956. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 957. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 958. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 959. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 960. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 961. Historische wandkaarten online
 962. Noorderbreedte inspireert tot debat
 963. Oplage Sneuper naar 480
 964. Friezen als slaven in Barbarije
 965. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 966. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 967. Friese oorlogsdagboeken online
 968. Leven van de wind
 969. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 970. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 971. Veroordeeld in Friesland
 972. Fries in India in Martena museum
 973. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 974. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 975. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 976. Archief Letterhoeke Tresoar
 977. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 978. Bitri scooters uit Dokkum
 979. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 980. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 981. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 982. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 983. Een indiaan in Anjum
 984. Familysearch met scans
 985. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 986. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 987. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 988. De murd van Piet de Haan
 989. Open Kampioenschap Paleografie online
 990. Familie-archivaris worden
 991. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 992. Waddenwandelen
 993. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 994. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 995. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 996. De zin van het delen
 997. Oerboeren in de Friese Wouden
 998. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 999. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 1000. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 1001. Nieuwe online maritieme bronnen
 1002. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 1003. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 1004. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 1005. Alde Fryske Tsjerken jarig
 1006. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 1007. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 1008. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 1009. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 1010. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 1011. Vrienden van De Sukerei
 1012. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 1013. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 1014. Molenweekend Dongeradeel
 1015. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 1016. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 1017. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 1018. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 1019. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 1020. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 1021. Verkoop bij brandende keerse
 1022. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 1023. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 1024. Kerfstokjes van onze voorouders
 1025. Collaterale Successie in Friesland
 1026. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 1027. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 1028. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 1029. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 1030. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 1031. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 1032. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 1033. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 1034. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 1035. Fryske Wikipedia
 1036. De oorlog een gezicht gegeven
 1037. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 1038. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 1039. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 1040. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 1041. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 1042. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 1043. Wüst walst woest naar winst
 1044. Maak kennis met de Sneuper
 1045. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 1046. Sluiproutes Tresoar databases
 1047. Zoekplaatjes Friesland
 1048. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 1049. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 1050. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 1051. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 1052. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 1053. Lidmatenboeken Dantumawoude
 1054. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 1055. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 1056. Friezen in de VOC
 1057. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 1058. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 1059. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 1060. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 1061. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 1062. Lezingen in Friesland en online
 1063. Dokkum in Google Streetview
 1064. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 1065. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 1066. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 1067. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 1068. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 1069. Schaatswedstrijden te Dokkum
 1070. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 1071. Guur weer door de eeuwen heen
 1072. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 1073. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 1074. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 1075. Historische boekpresentaties
 1076. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 1077. Dockumer Roem verhuurt historie
 1078. Luisteren naar dialecten
 1079. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 1080. Kolonistendag druk bezocht
 1081. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 1082. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 1083. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 1084. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 1085. Sonttol registers 1557-1850 online
 1086. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 1087. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 1088. Collectie Pieter Nieuwland online
 1089. Kerk van de Friezen in Rome
 1090. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 1091. Klokmakers te Dokkum
 1092. Letterhoeke Tresoar online
 1093. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 1094. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 1095. Aankondiging boek Munnekezijl
 1096. Sneuper september luidt najaar in
 1097. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 1098. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 1099. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 1100. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 1101. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 1102. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 1103. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 1104. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 1105. Terug in de tijd
 1106. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 1107. In het blauwe licht van God
 1108. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 1109. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 1110. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 1111. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 1112. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 1113. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 1114. De Sneuper in vernieuwd jasje
 1115. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 1116. Oude brieven blijven boeien
 1117. Volgens Bartjens
 1118. Verborgen online pareltjes
 1119. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 1120. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 1121. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 1122. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 1123. Het testament van Pieter Stuyvesant
 1124. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 1125. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 1126. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 1127. Meten en weten met Gemma Frisius
 1128. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 1129. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 1130. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 1131. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 1132. Historie Klooster Claerkamp online
 1133. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1134. Zoekplaatjes
 1135. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1136. Een Fries en een Mohawk
 1137. Fluitschip op bodem Oostzee
 1138. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1139. Frederick Philipse revisited
 1140. Genealogie Duitse voorouders
 1141. Frederick Philipse en historische onzin
 1142. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1143. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1144. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1145. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1146. Tips voor het weekend
 1147. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1148. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1149. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1150. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1151. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1152. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1153. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1154. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1155. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1156. Friezen in het kielzog van Hudson
 1157. Criminele rolboeken Tresoar online
 1158. Friezen in West-Afrika in 1715
 1159. Visboek van Adriaen Coenen
 1160. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1161. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1162. Friezen op Ceylon
 1163. Het gaat om verhalen
 1164. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1165. Friese goud- en zilversmeden
 1166. Oude Friese adel en aanverwante families
 1167. De sprekende kaart
 1168. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1169. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1170. De botten van Descartes en Camphuysen
 1171. Transcripties van oude boeken online
 1172. Fryslan in de war
 1173. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1174. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1175. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1176. Boek: Zeedijken in het noorden
 1177. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1178. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1179. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1180. Tresoor in de uitverkoop
 1181. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1182. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1183. Mooie vondst in streekarchief
 1184. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1185. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1186. Zonen van Adam in Nederland
 1187. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1188. Eeuwelingen in Friesland
 1189. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1190. Wandelen door Groningen van 1637
 1191. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1192. Friese brieven in Amsterdam
 1193. Canon van Friesland gepresenteerd
 1194. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1195. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1196. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1197. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1198. Katholiek Dokkum online in beeld
 1199. In het blauwe licht van God
 1200. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1201. Friezen op Spitsbergen 2
 1202. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1203. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1204. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1205. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1206. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1207. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1208. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1209. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1210. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1211. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1212. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1213. Friezen op Spitsbergen
 1214. Friezen in Denemarken
 1215. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1216. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1217. De Friese academie
 1218. Fries boek: Achter de skêrm
 1219. Archief van het web en alerting services
 1220. Friese admiraal terug in Dokkum
 1221. De Hellinga’s en aanverwante families
 1222. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1223. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1224. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1225. Duitse muts van kant
 1226. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1227. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1228. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1229. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1230. Friese Alba Amicorum
 1231. Gone fishing
 1232. Digitale archivarissen
 1233. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1234. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1235. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1236. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1237. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1238. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1239. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1240. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1241. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1242. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1243. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1244. Genealogische en historische blogs
 1245. Historische architectuur
 1246. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1247. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1248. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1249. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1250. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1251. Doopsgezinden in Friesland
 1252. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1253. Nederlandse liederen van vroeger
 1254. Friese bronnen van voor 1600
 1255. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1256. Musea in Noordoost Friesland
 1257. Stamt u ook af van zwervers?
 1258. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1259. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1260. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1261. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1262. Crimineel interessant
 1263. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1264. Cursus Oud Schrift via internet
 1265. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1266. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1267. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1268. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1269. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1270. Genealogische en historische podcasts
 1271. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1272. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1273. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1274. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1275. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1276. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1277. Genealogische programma’s op een rijtje
 1278. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1279. Cartografie Noordoost Friesland
 1280. Voorouders die militair waren ?
 1281. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1282. Oude boeken online via Google Books
 1283. Friese dagboeken
 1284. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1285. Reinicus Siersma 1704-1757
 1286. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1287. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1288. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1289. Sneupers bloggen
 1290. Munnekezijl dorpsfilm 1952
 1291. Ledendag najaar 2006. Molen van Anjum
 1292. Jan Hendrick Jarichs van der Ley (1565-1639), een onbekend genie uit Dokkum
 1293. Silhouetportretten van Dokkumer notabelen
 1294. Oene Ramsneus, Sijtse Jochums, Pytter Lieuwma en Ate Sjolles (in dagboek Catharina Schrader)
 1295. Gedenkstenen in kelder van gemaal te Ezumazijl
 1296. De voorvaderen van Pieter Stuyvesant kwamen uit Dokkum
 1297. De Anjumer schoolmeester moest te pronk staan, 1526
 1298. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 1299. Johannes Fockema
 1300. Dokkumer werd het gezicht ontnomen
 1301. Dominee Brunsvelt in de problemen
 1302. Brief van Hotse van Sinderen in 1753 van Dokkum naar New Amsterdam (New York)