Hans, auteur op Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Noflike middei mei Tresoar yn Wetsens
 2. Gevelsteen uit 1613 weer terug naar geboortehuis Foeke Sjoerds
 3. Lezingen in Sint Vituskerk Wetsens
 4. Ledendag zaterdag 12 oktober 2019 in Zoutkamp
 5. Rouwbord van Titia van Burmania onthuld
 6. Korenmolen De Hoop in Dokkum 170 jaar
 7. Archeologische vondst in Ee uit tijd van Bonifatius
 8. Onthulling replica rouwbord Titia van Burmania
 9. Betrokkenen Kollumer Oproer van zeer divers pluimage
 10. De Sneuper 134, juni 2019, Kollumer Oproer, themanummer Salomon Levy
 11. Beeld van Titus opgepoetst door maker Natasja Bennink
 12. Afscheid Ihno Dragt van Museum Dokkum
 13. Saken van Staet en Oorlogh
 14. Verslag ledendag Schiermonnikoog, april 2019
 15. Holwerd verwelkomt Hessel Meckema van Aylva
 16. Nieuw oud lijkpad ontdekt in Dokkum
 17. De Sneuper 133, maart 2019, met smederij Kiestra, Vondelpark en Meckema
 18. Fries erfgoed online: nog steeds zoekende
 19. Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!
 20. Terugblik 2018 en vooruitblik 2019
 21. Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken
 22. Mysteries rond controversiële Dokkumer eindelijk ontrafeld
 23. De Sneuper 132, december 2018, met apothekersfamilies, galkoorts en Kollum
 24. Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog
 25. Dokkumer rococo interieur na meer dan eeuw terug uit Paleis Het Loo
 26. Dokkumer tijdmachine als pionier voor Hisgis project
 27. Verslag ledendag HVNF op zaterdag 6 oktober 2018 te Nuis
 28. Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer
 29. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 30. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 31. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 32. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 33. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 34. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 35. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 36. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 37. De Witte Papoea uit Wierum
 38. De Witte Papoea uit Wierum
 39. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 40. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 41. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 42. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 43. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 44. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 45. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 46. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 47. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 48. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 49. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 50. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 51. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 52. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 53. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 54. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 55. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 56. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 57. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 58. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 59. Expositie De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk
 60. Honderden liefdesbrieven van Jaap Broersma (93) naar Tresoar
 61. Presentatie en namenindex Dokkumer Bierboek
 62. Dokkumers in oud fotoboek fotograaf Fuchs
 63. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 64. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 65. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 66. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 67. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 68. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 69. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 70. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 71. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 72. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 73. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 74. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 75. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 76. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 77. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 78. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 79. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 80. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 81. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 82. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 83. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 84. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 85. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 86. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 87. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 88. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 89. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 90. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 91. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 92. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 93. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 94. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 95. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 96. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 97. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 98. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 99. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 100. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 101. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 102. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 103. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 104. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 105. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 106. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 107. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 108. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 109. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 110. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 111. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 112. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 113. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 114. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 115. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 116. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 117. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 118. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 119. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 120. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 121. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 122. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 123. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 124. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 125. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 126. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 127. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 128. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 129. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 130. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 131. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 132. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 133. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 134. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 135. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 136. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 137. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 138. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 139. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 140. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 141. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 142. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 143. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 144. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 145. Waddencanon
 146. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 147. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 148. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 149. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 150. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 151. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 152. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 153. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 154. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 155. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 156. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 157. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 158. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 159. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 160. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 161. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 162. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 163. Sarcofagen in Friesland
 164. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 165. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 166. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 167. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 168. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 169. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 170. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 171. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 172. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 173. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 174. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 175. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 176. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 177. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 178. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 179. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 180. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 181. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 182. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 183. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 184. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 185. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 186. Stemmen op 3D project Dokkum
 187. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 188. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 189. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 190. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 191. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 192. Vernieuwde website Fryske Akademy
 193. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 194. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 195. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 196. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 197. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 198. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 199. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 200. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 201. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 202. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 203. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 204. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 205. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 206. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 207. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 208. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 209. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 210. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 211. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 212. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 213. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 214. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 215. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 216. Van snik naar smak
 217. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 218. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 219. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 220. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 221. Frysk nu bijna in Google Translate
 222. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 223. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 224. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 225. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 226. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 227. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 228. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 229. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 230. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 231. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 232. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 233. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 234. Bonifatiusjaar 2016
 235. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 236. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 237. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 238. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 239. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 240. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 241. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 242. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 243. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 244. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 245. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 246. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 247. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 248. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 249. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 250. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 251. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 252. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 253. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 254. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 255. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 256. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 257. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 258. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 259. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 260. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 261. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 262. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 263. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 264. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 265. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 266. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 267. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 268. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 269. Boerenbloed zet aan tot denken
 270. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 271. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 272. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 273. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 274. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 275. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 276. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 277. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 278. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 279. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 280. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 281. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 282. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 283. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 284. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 285. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 286. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 287. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 288. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 289. Dokkum, bolwerk van het noorden
 290. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 291. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 292. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 293. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 294. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 295. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 296. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 297. Najaars-ledendag 24 oktober 2015 op Ameland
 298. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 299. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 300. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 301. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 302. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 303. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 304. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 305. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 306. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 307. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 308. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 309. Kennis delen waar het kan
 310. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 311. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 312. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 313. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 314. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 315. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 316. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 317. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 318. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 319. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 320. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 321. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 322. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 323. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 324. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 325. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 326. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 327. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 328. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 329. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 330. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 331. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 332. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 333. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 334. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 335. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 336. It Beaken van de Fryske Akademy
 337. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 338. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 339. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 340. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 341. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 342. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 343. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 344. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 345. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 346. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 347. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 348. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 349. De Franse kazerne te Anjum
 350. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 351. Friese dame Baard in Indiaas museum
 352. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 353. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 354. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 355. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 356. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 357. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 358. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 359. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 360. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 361. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 362. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 363. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 364. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 365. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 366. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 367. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 368. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 369. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 370. Boek over Nes laat het verleden herleven
 371. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 372. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 373. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 374. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 375. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 376. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 377. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 378. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 379. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 380. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 381. Zomereinde in Bears
 382. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 383. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 384. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 385. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 386. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 387. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 388. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 389. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 390. Fulda vol van Bonifatius
 391. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 392. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 393. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 394. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 395. Voornamen in Noordoost Friesland
 396. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 397. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 398. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 399. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 400. 11en30 en geneagrammen
 401. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 402. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 403. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 404. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 405. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 406. Mummies en aardappels uit Friesland
 407. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 408. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 409. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 410. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 411. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 412. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 413. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 414. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 415. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 416. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 417. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 418. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 419. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 420. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 421. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 422. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 423. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 424. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 425. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 426. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 427. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 428. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 429. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 430. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 431. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 432. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 433. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 434. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 435. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 436. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 437. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 438. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 439. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 440. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 441. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 442. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 443. 11en30 met themanummer Rampen
 444. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 445. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 446. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 447. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 448. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 449. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 450. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 451. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 452. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 453. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 454. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 455. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 456. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 457. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 458. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 459. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 460. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 461. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 462. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 463. Heraldische databank CBG online
 464. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 465. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 466. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 467. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 468. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 469. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 470. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 471. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 472. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 473. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 474. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 475. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 476. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 477. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 478. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 479. Beneficiaal digitaal!
 480. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 481. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 482. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 483. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 484. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 485. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 486. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 487. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 488. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 489. Foudgumse school in opmars
 490. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 491. Boekhouding VOC nader ontsloten
 492. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 493. Sneuper 111 met focus op Ameland
 494. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 495. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 496. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 497. Historische topografie en cartografie in Friesland
 498. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 499. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 500. Friese familiedag
 501. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 502. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 503. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 504. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 505. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 506. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 507. Het beroep Rustmeester
 508. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 509. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 510. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 511. 11en30 juli 2013
 512. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 513. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 514. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 515. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 516. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 517. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 518. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 519. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 520. Familie van tien of meer generaties terug
 521. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 522. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 523. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 524. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 525. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 526. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 527. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 528. Vele Handen of een enkele hand
 529. De oudste kaart van Dokkum?
 530. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 531. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 532. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 533. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 534. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 535. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 536. ANBI-status. En dan?
 537. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 538. 11en30 april 2013
 539. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 540. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 541. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 542. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 543. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 544. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 545. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 546. Napoleons douane bureau te Dockum
 547. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 548. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 549. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 550. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 551. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 552. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 553. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 554. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 555. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 556. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 557. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 558. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 559. Samen staan we sterk, zeker op zee
 560. Kozakken in Noordoost Friesland, 1813
 561. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 562. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 563. Historia Doccumensis boort in het verleden
 564. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 565. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 566. 11en30 over Mobiele Friezen
 567. Sneupen in de kerstvakantie
 568. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 569. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 570. Blad Genealogie van CBG december 2012
 571. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 572. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 573. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 574. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 575. Waterschapsarchieven en Tresoar
 576. Fryslan special over Friese Zeevaart
 577. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 578. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 579. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 580. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 581. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 582. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 583. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 584. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 585. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 586. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 587. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 588. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 589. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 590. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 591. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 592. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 593. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 594. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 595. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 596. Suggesties voor de Fryske Akademy
 597. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 598. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 599. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 600. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 601. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 602. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 603. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 604. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 605. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 606. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 607. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 608. Kan Google het Frysk redden?
 609. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 610. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 611. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 612. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 613. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 614. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 615. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 616. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 617. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 618. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 619. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 620. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 621. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 622. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 623. De paus en de Dokkumer kloostermop
 624. Elisabeth de Flines, Tussen Amsterdam en Dokkum
 625. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 626. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 627. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 628. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 629. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 630. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 631. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 632. De familie Lodeizen te Dokkum
 633. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 634. Heeft u nog diskettes?
 635. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 636. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 637. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 638. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 639. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 640. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 641. Friezen in de online Militieregisters
 642. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 643. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 644. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 645. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 646. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 647. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 648. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 649. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 650. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 651. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 652. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 653. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 654. Biografie van Iman Falck
 655. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 656. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 657. Zeeslag bij Gibraltar, 25 april 1607
 658. Scans DTB Ee en Engwierum online
 659. Het gemeentebestuur van Ameland loog!
 660. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 661. Brief van commandeur Hidde Dirks Kat aan zijn vrouw in 1778 vanuit Straat Davis
 662. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 663. Boek Vier Eeuwen Kingma in de Oostergo
 664. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 665. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 666. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 667. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 668. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 669. Dokkum in wintertooi
 670. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 671. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 672. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 673. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 674. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 675. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 676. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 677. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 678. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 679. Werelate en Noordoost-Friesland online
 680. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 681. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 682. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 683. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 684. Op naar de 500 leden
 685. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 686. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 687. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 688. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 689. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 690. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 691. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 692. Scheepsmodellen in Friese kerken
 693. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 694. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 695. C.G. Schrader’s Memory Boeck van de Vrouwens
 696. Kollum c.a. 1960
 697. Elfstedentocht 1963
 698. Redding van de paarden bij Marrum, 3 november 2006
 699. Ledendag najaar 2007. Kerk en toren Rinsumageest.
 700. Het schilderij van Albert Talsma/ Tolsma uit Burdaard
 701. Oer de Seedyk, Requiem voor de vissers van Paesens-Moddergat
 702. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 703. Herdenking Ramp Paesens-Moddergat 1883
 704. De opfiering fen Fryske trou te Dokkum ter gelegenheid van de winkelweek 1923
 705. Film De Schaduw van Bonifatius
 706. Oude films NFLS, NTM en Dokkum rond 1927
 707. Nederlands Hervormde Kerk Veenwouden
 708. Hellinghus Dokkum
 709. Ledendag voorjaar 2010. Openluchtmuseum De Sukerei, Damwoude, uitleg bij Waldhuskes
 710. Blog Historische Verening Noordoost Friesland op iPad
 711. Ledendag najaar 2011. Voordrachten Hilda Bouta en Haije Talsma in kerk Ternaard
 712. Ledendag voorjaar 2009. Bezoek aan de Schierstins in Veenwouden
 713. Ledendag najaar 2008. Kerk van Ee, Rondleiding door Douwe Zwart
 714. Melkfabriek Freia Veenwouden, cultureel erfgoed
 715. Vlasmuseum Braakhok te Ee
 716. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 717. De galg van Ezumazijl
 718. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 719. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 720. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 721. Vele handen maken licht archiefwerk
 722. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 723. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 724. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 725. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 726. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 727. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 728. Saapke Goslings en de merklap
 729. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 730. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 731. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 732. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 733. Schatzoeken in museumcollecties
 734. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 735. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 736. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 737. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 738. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 739. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 740. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 741. Dokkum digitaal
 742. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 743. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 744. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 745. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 746. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 747. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 748. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 749. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 750. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 751. VOC-database bron voor vele verhalen
 752. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 753. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 754. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 755. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 756. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 757. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 758. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 759. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 760. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 761. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 762. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 763. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 764. Zoeken in Google boeken
 765. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 766. Met de bus op de sneup door Friesland
 767. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 768. Zeepaard in Moddergat
 769. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 770. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 771. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 772. Boek historisch reddingstation Moddergat
 773. iPad app Markant Friesland musea live
 774. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 775. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 776. Geboren in 1811 in Friesland
 777. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 778. Dwaande in Noordoost Friesland
 779. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 780. Muntschatten in collectie Fries Museum
 781. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 782. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 783. Maritieme historici actief bijeen
 784. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 785. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 786. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 787. Oude kaart Noordoost Friesland
 788. Rijdende en varende historie in Dokkum
 789. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 790. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 791. Amelander historie aan zee
 792. Sonttolproject naar volgende fase
 793. Collectie Fries Museum in online database
 794. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 795. Amelander historie online
 796. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 797. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 798. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 799. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 800. Baron Van Sytzama
 801. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 802. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 803. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 804. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 805. Meine Tosk
 806. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 807. URL verkorten met Lyt.sr
 808. Meer historie op de proppen
 809. Walvisstrandingen toen en nu
 810. Film De schaduw van Bonifatius
 811. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 812. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 813. Proppen oud papier als historische bron
 814. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 815. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 816. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 817. Buurtschap De Oere te Moddergat
 818. Fiskershuske en VPRO
 819. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 820. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 821. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 822. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 823. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 824. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 825. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 826. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 827. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 828. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 829. De Sneuper als social magazine op de iPad
 830. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 831. Friezen in het leger van Napoleon
 832. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 833. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 834. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 835. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 836. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 837. De Slag in de Sont, 1658
 838. Maritiem digitaal vernieuwd
 839. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 840. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 841. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 842. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 843. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 844. Registres Civiques Friesland online
 845. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 846. Ons verenigingswapen
 847. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 848. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 849. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 850. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 851. Diaconieboeken als genealogische bron
 852. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 853. Geheim van Tolsum: website en boek
 854. Sneuper 99 van december 2010
 855. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 856. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 857. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 858. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 859. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 860. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 861. Moddergat in de picture
 862. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 863. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 864. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 865. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 866. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 867. WL3 als scheepsmodel
 868. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 869. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 870. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 871. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 872. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 873. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 874. Hallumer grafstenen blootgelegd
 875. Gevoel voor tijd
 876. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 877. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 878. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 879. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 880. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 881. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 882. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 883. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 884. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 885. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 886. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 887. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 888. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 889. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 890. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 891. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 892. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 893. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 894. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 895. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 896. Historische wandkaarten online
 897. Noorderbreedte inspireert tot debat
 898. Oplage Sneuper naar 480
 899. Friezen als slaven in Barbarije
 900. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 901. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 902. Friese oorlogsdagboeken online
 903. Leven van de wind
 904. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 905. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 906. Veroordeeld in Friesland
 907. Fries in India in Martena museum
 908. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 909. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 910. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 911. Archief Letterhoeke Tresoar
 912. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 913. Bitri scooters uit Dokkum
 914. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 915. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 916. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 917. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 918. Een indiaan in Anjum
 919. Familysearch met scans
 920. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 921. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 922. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 923. De murd van Piet de Haan
 924. Open Kampioenschap Paleografie online
 925. Familie-archivaris worden
 926. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 927. Waddenwandelen
 928. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 929. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 930. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 931. De zin van het delen
 932. Oerboeren in de Friese Wouden
 933. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 934. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 935. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 936. Nieuwe online maritieme bronnen
 937. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 938. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 939. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 940. Alde Fryske Tsjerken jarig
 941. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 942. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 943. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 944. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 945. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 946. Vrienden van De Sukerei
 947. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 948. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 949. Molenweekend Dongeradeel
 950. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 951. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 952. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 953. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 954. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 955. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 956. Verkoop bij brandende keerse
 957. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 958. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 959. Kerfstokjes van onze voorouders
 960. Collaterale Successie in Friesland
 961. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 962. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 963. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 964. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 965. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 966. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 967. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 968. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 969. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 970. Fryske Wikipedia
 971. De oorlog een gezicht gegeven
 972. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 973. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 974. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 975. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 976. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 977. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 978. Wüst walst woest naar winst
 979. Maak kennis met de Sneuper
 980. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 981. Sluiproutes Tresoar databases
 982. Zoekplaatjes Friesland
 983. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 984. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 985. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 986. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 987. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 988. Lidmatenboeken Dantumawoude
 989. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 990. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 991. Friezen in de VOC
 992. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 993. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 994. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 995. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 996. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 997. Lezingen in Friesland en online
 998. Dokkum in Google Streetview
 999. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 1000. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 1001. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 1002. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 1003. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 1004. Schaatswedstrijden te Dokkum
 1005. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 1006. Guur weer door de eeuwen heen
 1007. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 1008. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 1009. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 1010. Historische boekpresentaties
 1011. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 1012. Dockumer Roem verhuurt historie
 1013. Luisteren naar dialecten
 1014. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 1015. Kolonistendag druk bezocht
 1016. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 1017. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 1018. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 1019. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 1020. Sonttol registers 1557-1850 online
 1021. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 1022. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 1023. Collectie Pieter Nieuwland online
 1024. Kerk van de Friezen in Rome
 1025. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 1026. Klokmakers te Dokkum
 1027. Letterhoeke Tresoar online
 1028. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 1029. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 1030. Aankondiging boek Munnekezijl
 1031. Sneuper september luidt najaar in
 1032. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 1033. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 1034. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 1035. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 1036. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 1037. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 1038. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 1039. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 1040. Terug in de tijd
 1041. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 1042. In het blauwe licht van God
 1043. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 1044. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 1045. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 1046. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 1047. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 1048. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 1049. De Sneuper in vernieuwd jasje
 1050. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 1051. Oude brieven blijven boeien
 1052. Volgens Bartjens
 1053. Verborgen online pareltjes
 1054. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 1055. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 1056. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 1057. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 1058. Het testament van Pieter Stuyvesant
 1059. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 1060. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 1061. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 1062. Meten en weten met Gemma Frisius
 1063. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 1064. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 1065. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 1066. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 1067. Historie Klooster Claerkamp online
 1068. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1069. Zoekplaatjes
 1070. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1071. Een Fries en een Mohawk
 1072. Fluitschip op bodem Oostzee
 1073. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1074. Frederick Philipse revisited
 1075. Genealogie Duitse voorouders
 1076. Frederick Philipse en historische onzin
 1077. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1078. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1079. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1080. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1081. Tips voor het weekend
 1082. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1083. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1084. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1085. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1086. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1087. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1088. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1089. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1090. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1091. Friezen in het kielzog van Hudson
 1092. Criminele rolboeken Tresoar online
 1093. Friezen in West-Afrika in 1715
 1094. Visboek van Adriaen Coenen
 1095. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1096. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1097. Friezen op Ceylon
 1098. Het gaat om verhalen
 1099. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1100. Friese goud- en zilversmeden
 1101. Oude Friese adel en aanverwante families
 1102. De sprekende kaart
 1103. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1104. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1105. De botten van Descartes en Camphuysen
 1106. Transcripties van oude boeken online
 1107. Fryslan in de war
 1108. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1109. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1110. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1111. Boek: Zeedijken in het noorden
 1112. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1113. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1114. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1115. Tresoor in de uitverkoop
 1116. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1117. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1118. Mooie vondst in streekarchief
 1119. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1120. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1121. Zonen van Adam in Nederland
 1122. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1123. Eeuwelingen in Friesland
 1124. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1125. Wandelen door Groningen van 1637
 1126. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1127. Friese brieven in Amsterdam
 1128. Canon van Friesland gepresenteerd
 1129. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1130. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1131. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1132. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1133. Katholiek Dokkum online in beeld
 1134. In het blauwe licht van God
 1135. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1136. Friezen op Spitsbergen 2
 1137. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1138. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1139. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1140. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1141. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1142. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1143. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1144. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1145. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1146. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1147. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1148. Friezen op Spitsbergen
 1149. Friezen in Denemarken
 1150. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1151. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1152. De Friese academie
 1153. Fries boek: Achter de skêrm
 1154. Archief van het web en alerting services
 1155. Friese admiraal terug in Dokkum
 1156. De Hellinga’s en aanverwante families
 1157. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1158. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1159. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1160. Duitse muts van kant
 1161. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1162. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1163. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1164. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1165. Friese Alba Amicorum
 1166. Gone fishing
 1167. Digitale archivarissen
 1168. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1169. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1170. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1171. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1172. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1173. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1174. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1175. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1176. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1177. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1178. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1179. Genealogische en historische blogs
 1180. Historische architectuur
 1181. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1182. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1183. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1184. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1185. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1186. Doopsgezinden in Friesland
 1187. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1188. Nederlandse liederen van vroeger
 1189. Friese bronnen van voor 1600
 1190. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1191. Musea in Noordoost Friesland
 1192. Stamt u ook af van zwervers?
 1193. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1194. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1195. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1196. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1197. Crimineel interessant
 1198. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1199. Cursus Oud Schrift via internet
 1200. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1201. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1202. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1203. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1204. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1205. Genealogische en historische podcasts
 1206. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1207. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1208. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1209. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1210. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1211. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1212. Genealogische programma’s op een rijtje
 1213. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1214. Cartografie Noordoost Friesland
 1215. Voorouders die militair waren ?
 1216. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1217. Oude boeken online via Google Books
 1218. Friese dagboeken
 1219. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1220. Reinicus Siersma 1704-1757
 1221. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1222. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1223. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1224. Sneupers bloggen
 1225. Munnekezijl dorpsfilm 1952
 1226. Ledendag najaar 2006. Molen van Anjum
 1227. Jan Hendrick Jarichs van der Ley (1565-1639), een onbekend genie uit Dokkum
 1228. Silhouetportretten van Dokkumer notabelen
 1229. Oene Ramsneus, Sijtse Jochums, Pytter Lieuwma en Ate Sjolles (in dagboek Catharina Schrader)
 1230. Gedenkstenen in kelder van gemaal te Ezumazijl
 1231. De voorvaderen van Pieter Stuyvesant kwamen uit Dokkum
 1232. De Anjumer schoolmeester moest te pronk staan, 1526
 1233. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 1234. Johannes Fockema
 1235. Dokkumer werd het gezicht ontnomen
 1236. Dominee Brunsvelt in de problemen
 1237. Brief van Hotse van Sinderen in 1753 van Dokkum naar New Amsterdam (New York)