Hans, auteur op Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Vrouwen van het Friese verzet: gevecht op vele fronten
 2. Het Friese smaldeel in Tocht naar Chatham 1667
 3. Strandingen en goederen uit verongelukte schepen in hypotheekboeken Westdongeradeel
 4. Kroniek van Dokkum en andere Friese kronieken gedigitaliseerd
 5. Symposium Admiraliteit van Friesland 3 feb 2024 te Sneek
 6. Friese Genealogische Contactdag 6 april 2024
 7. Collectie Wim Dolk onder de loep
 8. De Sneuper 152, december 2023, met Olde Raadhuis, vlag Zilvervloot en rijkste boer
 9. Cursus paleografie in Streekarchief Dokkum
 10. Open Archieven gekoppeld aan onze genealogiedatabase
 11. Dokkumer huisnamenwandeling overhandigt aan wethouder Jouta
 12. Beeldverslag Ledendag zaterdag 7 oktober 2023 in Rinsumageast
 13. Ledendag zaterdag 7 oktober 2023 in Rinsumageast
 14. De Sneuper 151, september 2023, met Bogermanpastorie, Gosse Lolkes en zilversmeden
 15. Minsken yn in úthoeke, Sake Banga
 16. Fotoalbum van Sigarenfabriek “De Nijverheid” in Dokkum geschonken aan Tresoar
 17. Kaart Staten en Stinzen uit De Sneuper 150 nu ook digitaal beschikbaar
 18. Frisse wind bij Vlootschouw 2023
 19. Verslag uitreiking jubileumnummer De Sneuper 150
 20. Jubileumnummer De Sneuper 150, juni 2023, met adel, portretten en zilver
 21. Boek en tentoonstelling over grafstenen Grote Kerk Dokkum
 22. Boek Vluchtelingen in Westdongeradeel 1940-1945
 23. Digitale nieuwtjes
 24. Verslag ledendag voorjaar 2023 te Anjum
 25. De Sneuper 149, maart 2023, met joodse inwoners, een Fries aan de Kaap en een zilveren beker
 26. De Sneuper 148, december 2022, met patriot Van Kleffens, Johannes Hilarides en de ouders van Abel Tasman
 27. Paul Borghaerts spreekt woensdag 16 november over dendrochronologie in Dokkum
 28. Siderius de Granaet eindeluk in ut Dokkumers!
 29. Testament van Tjemck van Holdinga-Van Meckema, anno 1472
 30. Leden HVNF kunnen online eigen genealogie bijhouden
 31. Ledendag HVNF zaterdag 8 oktober 2022 in Hegebeintum
 32. Aldert Jacobs van der Poort
 33. Voor het eerst een biografie van de bekende Dokkumer Piet Oberman
 34. Wilco van Holdinga, zijn familienetwerk en vrienden
 35. De Sneuper 147, september 2022, met Waalse Furie 1572, kaatsbaan en provoost
 36. Herdruk ‘Ontsnapt aan het bloedbad’ verschenen
 37. De Sneuper 146, juni 2022, met Schonegevel, Offingaburg en Former van der Elst
 38. Huisnamen Dokkum terug in straatbeeld
 39. Boek, Open dag, demonstratie veevervoer en expositie Veehandel en veemarkten in Fryslân
 40. Nieuw boek: Niet waard om opgehangen te worden
 41. Verslag ledendag voorjaar 2022 Dokkum
 42. Heerlijk boek: De verzonken kunstschatten van de Vrouw Maria
 43. De Sneuper 145, maart 2022, met stadsgas, vlasboerderij en master Rintjema
 44. De Sneuper 144, december 2021, met Ids Wiersma, molens en Herwey
 45. Boek ‘De Elfstedentocht van ’97’ met Dokkum op cover
 46. Roptamolen centraal in De Sneuper en Museum Dokkum
 47. De drie 16e eeuwse visboeken van Adriaen Coenen
 48. Boekpresentatie Onder Frieslands grauwe hemel
 49. Kloek: Groot Fries molenboek
 50. Ledendag HVNF in zonnig Dokkum
 51. Houtstromen, over Bossen, binten en boerderijen, door Paul Borghaerts
 52. De Sneuper 143, september 2021, met Dokkumer zilver, klokkenroof en bewogen levens
 53. De Sneuper 142, juni 2021, themanummer kerken in de schaduw
 54. Brabantse profvoetbalclub met wortels in Noordoost-Friesland
 55. Ferdban, nieuw boek Oebele Vries over Oudfriese oorkonden
 56. Vlasroute Noordoost-Friesland van start met uitdelen gratis vlaszaadzakjes
 57. De Sneuper 141, maart 2021, met meester Bruining, Philander en kerkklokken
 58. Friezen in Amsterdamse akten
 59. Schilderij Maaltijd te Dokkum met Philander in de schijnwerpers bij Rijksmuseum
 60. Nieuw boek Gerard Mast – Eendenkooien in Fryslân 1450-2015
 61. Philippus van Humalda uit Ee als ambassadeur naar de koning van Spanje
 62. Intekenactie voor eerbetoon aan het Friese dorpscafé
 63. De Sneuper 140, december 2020, met Allerheiligenvloed, Salomon Levy en portretten
 64. Fries ganzenbord uit 1880
 65. De rode winkel van Wopke en Ym Postuma (1954-1985)
 66. De Sneuper 139, september 2020, met Schiermonnikoog, stins, kerkklokken en postschippers
 67. De swarte winkel
 68. Mededeling voor leden mbt najaarsvergadering 2020
 69. Dames-modemagazijn Van Erp (1905-1919)
 70. Genealogische publicaties Noordoost-Friesland
 71. Stichting Erfskip Terpdoarpen integreert in HVNF.nl
 72. Artisante an de Syl
 73. De Sneuper 138, juni 2020, met Spaanse Griep, 75 jaar vrijheid en opvallende geneagrammen
 74. Vlasroute dit jaar vernieuwd en coronaproof
 75. Bijnamen in manuscript vroedvrouw Schrader
 76. De hond in de pot, of in de doofpot?
 77. De oorlog een gezicht gegeven: Westdongeradeel, Deel 5
 78. Apothekerswinkel an de Syl
 79. Hartje Dokkum
 80. Ledendag 18 april 2020 gaat NIET door
 81. De Sneuper 137, maart 2020, met Foeke Sjoerds, Van Aylva, oorlogen en Ponga
 82. Ledenvergadering zaterdag 18 april 2020 in Dokkum
 83. Oudste Stadsraadhuis van Dokkum in pand Artisante
 84. Driedelige lezingenserie over rampen en reddingen in het Noordelijk Scheepvaartmuseum
 85. Alle Sonttolregisters online: een monsterklus voltooid
 86. Vaartzicht in Oudwoude
 87. Raadsleden krijgen Frysk bûsboekje
 88. Historisch plaatjesalbum van Noordoost-Friesland aangeboden aan burgemeester Kramer
 89. Brieven, foto’s en albums Fries Museum passen beter in Tresoar
 90. De Vrije Fries 2019 met Vegelin, Jonathan Israel en Culturele Hoofdstad
 91. De Sneuper 136, december 2019, met Hannema, Van Collem, Sjuxma en mooie vondsten
 92. Nieuw boek: Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945
 93. De Sneuper 135, september 2019, met Titia, Camphuysen en een lugubere vondst
 94. Maakt Transkribus van paleografie straks paleomagie?
 95. Een uitstapje naar Groningen – Ledendag 12 oktober in Zoutkamp
 96. Noflike middei mei Tresoar yn Wetsens
 97. Gevelsteen uit 1613 weer terug naar geboortehuis Foeke Sjoerds
 98. Lezingen in Sint Vituskerk Wetsens
 99. Ledendag zaterdag 12 oktober 2019 in Zoutkamp
 100. Rouwbord van Titia van Burmania onthuld
 101. Korenmolen De Hoop in Dokkum 170 jaar
 102. Archeologische vondst in Ee uit tijd van Bonifatius
 103. Onthulling replica rouwbord Titia van Burmania
 104. Betrokkenen Kollumer Oproer van zeer divers pluimage
 105. De Sneuper 134, juni 2019, Kollumer Oproer, themanummer Salomon Levy
 106. Beeld van Titus opgepoetst door maker Natasja Bennink
 107. Afscheid Ihno Dragt van Museum Dokkum
 108. Saken van Staet en Oorlogh
 109. Verslag ledendag Schiermonnikoog, april 2019
 110. Holwerd verwelkomt Hessel Meckema van Aylva
 111. Nieuw oud lijkpad ontdekt in Dokkum
 112. De Sneuper 133, maart 2019, met smederij Kiestra, Vondelpark en Meckema
 113. Fries erfgoed online: nog steeds zoekende
 114. Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!
 115. Terugblik 2018 en vooruitblik 2019
 116. Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken
 117. Mysteries rond controversiële Dokkumer eindelijk ontrafeld
 118. De Sneuper 132, december 2018, met apothekersfamilies, galkoorts en Kollum
 119. Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog
 120. Dokkumer rococo interieur na meer dan eeuw terug uit Paleis Het Loo
 121. Dokkumer tijdmachine als pionier voor Hisgis project
 122. Verslag ledendag HVNF op zaterdag 6 oktober 2018 te Nuis
 123. Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer
 124. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 125. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 126. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 127. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 128. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 129. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 130. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 131. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 132. De Witte Papoea uit Wierum
 133. De Witte Papoea uit Wierum
 134. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 135. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 136. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 137. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 138. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 139. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 140. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 141. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 142. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 143. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 144. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 145. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 146. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 147. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 148. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 149. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 150. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 151. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 152. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 153. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 154. Expositie De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk
 155. Honderden liefdesbrieven van Jaap Broersma (93) naar Tresoar
 156. Presentatie en namenindex Dokkumer Bierboek
 157. Dokkumers in oud fotoboek fotograaf Fuchs
 158. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 159. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 160. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 161. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 162. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 163. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 164. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 165. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 166. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 167. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 168. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 169. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 170. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 171. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 172. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 173. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 174. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 175. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 176. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 177. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 178. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 179. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 180. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 181. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 182. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 183. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 184. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 185. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 186. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 187. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 188. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 189. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 190. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 191. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 192. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 193. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 194. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 195. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 196. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 197. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 198. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 199. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 200. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 201. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 202. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 203. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 204. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 205. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 206. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 207. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 208. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 209. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 210. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 211. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 212. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 213. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 214. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 215. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 216. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 217. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 218. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 219. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 220. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 221. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 222. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 223. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 224. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 225. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 226. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 227. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 228. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 229. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 230. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 231. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 232. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 233. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 234. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 235. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 236. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 237. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 238. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 239. Waddencanon
 240. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 241. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 242. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 243. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 244. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 245. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 246. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 247. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 248. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 249. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 250. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 251. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 252. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 253. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 254. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 255. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 256. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 257. Sarcofagen in Friesland
 258. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 259. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 260. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 261. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 262. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 263. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 264. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 265. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 266. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 267. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 268. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 269. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 270. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 271. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 272. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 273. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 274. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 275. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 276. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 277. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 278. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 279. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 280. Stemmen op 3D project Dokkum
 281. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 282. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 283. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 284. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 285. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 286. Vernieuwde website Fryske Akademy
 287. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 288. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 289. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 290. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 291. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 292. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 293. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 294. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 295. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 296. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 297. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 298. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 299. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 300. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 301. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 302. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 303. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 304. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 305. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 306. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 307. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 308. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 309. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 310. Van snik naar smak
 311. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 312. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 313. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 314. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 315. Frysk nu bijna in Google Translate
 316. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 317. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 318. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 319. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 320. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 321. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 322. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 323. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 324. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 325. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 326. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 327. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 328. Bonifatiusjaar 2016
 329. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 330. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 331. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 332. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 333. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 334. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 335. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 336. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 337. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 338. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 339. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 340. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 341. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 342. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 343. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 344. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 345. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 346. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 347. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 348. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 349. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 350. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 351. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 352. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 353. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 354. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 355. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 356. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 357. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 358. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 359. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 360. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 361. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 362. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 363. Boerenbloed zet aan tot denken
 364. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 365. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 366. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 367. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 368. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 369. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 370. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 371. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 372. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 373. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 374. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 375. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 376. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 377. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 378. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 379. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 380. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 381. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 382. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 383. Dokkum, bolwerk van het noorden
 384. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 385. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 386. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 387. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 388. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 389. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 390. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 391. Najaars-ledendag 24 oktober 2015 op Ameland
 392. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 393. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 394. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 395. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 396. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 397. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 398. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 399. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 400. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 401. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 402. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 403. Kennis delen waar het kan
 404. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 405. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 406. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 407. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 408. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 409. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 410. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 411. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 412. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 413. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 414. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 415. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 416. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 417. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 418. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 419. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 420. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 421. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 422. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 423. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 424. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 425. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 426. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 427. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 428. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 429. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 430. It Beaken van de Fryske Akademy
 431. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 432. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 433. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 434. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 435. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 436. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 437. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 438. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 439. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 440. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 441. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 442. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 443. De Franse kazerne te Anjum
 444. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 445. Friese dame Baard in Indiaas museum
 446. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 447. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 448. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 449. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 450. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 451. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 452. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 453. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 454. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 455. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 456. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 457. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 458. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 459. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 460. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 461. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 462. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 463. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 464. Boek over Nes laat het verleden herleven
 465. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 466. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 467. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 468. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 469. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 470. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 471. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 472. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 473. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 474. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 475. Zomereinde in Bears
 476. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 477. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 478. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 479. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 480. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 481. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 482. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 483. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 484. Fulda vol van Bonifatius
 485. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 486. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 487. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 488. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 489. Voornamen in Noordoost Friesland
 490. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 491. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 492. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 493. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 494. 11en30 en geneagrammen
 495. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 496. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 497. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 498. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 499. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 500. Mummies en aardappels uit Friesland
 501. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 502. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 503. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 504. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 505. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 506. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 507. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 508. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 509. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 510. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 511. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 512. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 513. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 514. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 515. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 516. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 517. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 518. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 519. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 520. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 521. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 522. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 523. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 524. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 525. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 526. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 527. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 528. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 529. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 530. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 531. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 532. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 533. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 534. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 535. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 536. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 537. 11en30 met themanummer Rampen
 538. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 539. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 540. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 541. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 542. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 543. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 544. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 545. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 546. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 547. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 548. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 549. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 550. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 551. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 552. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 553. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 554. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 555. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 556. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 557. Heraldische databank CBG online
 558. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 559. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 560. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 561. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 562. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 563. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 564. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 565. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 566. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 567. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 568. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 569. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 570. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 571. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 572. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 573. Beneficiaal digitaal!
 574. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 575. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 576. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 577. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 578. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 579. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 580. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 581. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 582. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 583. Foudgumse school in opmars
 584. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 585. Boekhouding VOC nader ontsloten
 586. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 587. Sneuper 111 met focus op Ameland
 588. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 589. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 590. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 591. Historische topografie en cartografie in Friesland
 592. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 593. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 594. Friese familiedag
 595. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 596. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 597. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 598. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 599. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 600. Het beroep Rustmeester
 601. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 602. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 603. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 604. 11en30 juli 2013
 605. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 606. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 607. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 608. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 609. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 610. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 611. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 612. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 613. Familie van tien of meer generaties terug
 614. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 615. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 616. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 617. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 618. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 619. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 620. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 621. Vele Handen of een enkele hand
 622. De oudste kaart van Dokkum?
 623. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 624. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 625. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 626. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 627. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 628. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 629. ANBI-status. En dan?
 630. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 631. 11en30 april 2013
 632. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 633. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 634. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 635. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 636. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 637. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 638. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 639. Napoleons douane bureau te Dockum
 640. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 641. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 642. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 643. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 644. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 645. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 646. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 647. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 648. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 649. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 650. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 651. Samen staan we sterk, zeker op zee
 652. Kozakken in Noordoost Friesland, 1813
 653. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 654. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 655. Historia Doccumensis boort in het verleden
 656. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 657. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 658. 11en30 over Mobiele Friezen
 659. Sneupen in de kerstvakantie
 660. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 661. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 662. Blad Genealogie van CBG december 2012
 663. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 664. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 665. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 666. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 667. Waterschapsarchieven en Tresoar
 668. Fryslan special over Friese Zeevaart
 669. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 670. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 671. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 672. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 673. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 674. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 675. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 676. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 677. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 678. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 679. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 680. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 681. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 682. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 683. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 684. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 685. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 686. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 687. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 688. Suggesties voor de Fryske Akademy
 689. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 690. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 691. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 692. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 693. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 694. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 695. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 696. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 697. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 698. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 699. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 700. Kan Google het Frysk redden?
 701. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 702. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 703. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 704. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 705. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 706. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 707. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 708. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 709. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 710. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 711. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 712. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 713. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 714. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 715. De paus en de Dokkumer kloostermop
 716. Elisabeth de Flines, Tussen Amsterdam en Dokkum
 717. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 718. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 719. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 720. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 721. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 722. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 723. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 724. De familie Lodeizen te Dokkum
 725. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 726. Heeft u nog diskettes?
 727. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 728. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 729. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 730. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 731. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 732. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 733. Friezen in de online Militieregisters
 734. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 735. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 736. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 737. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 738. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 739. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 740. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 741. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 742. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 743. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 744. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 745. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 746. Biografie van Iman Falck
 747. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 748. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 749. Zeeslag bij Gibraltar, 25 april 1607
 750. Scans DTB Ee en Engwierum online
 751. Het gemeentebestuur van Ameland loog!
 752. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 753. Brief van commandeur Hidde Dirks Kat aan zijn vrouw in 1778 vanuit Straat Davis
 754. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 755. Boek Vier Eeuwen Kingma in de Oostergo
 756. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 757. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 758. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 759. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 760. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 761. Dokkum in wintertooi
 762. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 763. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 764. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 765. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 766. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 767. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 768. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 769. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 770. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 771. Werelate en Noordoost-Friesland online
 772. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 773. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 774. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 775. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 776. Op naar de 500 leden
 777. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 778. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 779. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 780. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 781. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 782. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 783. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 784. Scheepsmodellen in Friese kerken
 785. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 786. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 787. C.G. Schrader’s Memory Boeck van de Vrouwens
 788. Kollum c.a. 1960
 789. Elfstedentocht 1963
 790. Redding van de paarden bij Marrum, 3 november 2006
 791. Ledendag najaar 2007. Kerk en toren Rinsumageest.
 792. Het schilderij van Albert Talsma/ Tolsma uit Burdaard
 793. Oer de Seedyk, Requiem voor de vissers van Paesens-Moddergat
 794. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 795. Herdenking Ramp Paesens-Moddergat 1883
 796. De opfiering fen Fryske trou te Dokkum ter gelegenheid van de winkelweek 1923
 797. Film De Schaduw van Bonifatius
 798. Oude films NFLS, NTM en Dokkum rond 1927
 799. Nederlands Hervormde Kerk Veenwouden
 800. Hellinghus Dokkum
 801. Ledendag voorjaar 2010. Openluchtmuseum De Sukerei, Damwoude, uitleg bij Waldhuskes
 802. Blog Historische Verening Noordoost Friesland op iPad
 803. Ledendag najaar 2011. Voordrachten Hilda Bouta en Haije Talsma in kerk Ternaard
 804. Ledendag voorjaar 2009. Bezoek aan de Schierstins in Veenwouden
 805. Ledendag najaar 2008. Kerk van Ee, Rondleiding door Douwe Zwart
 806. Melkfabriek Freia Veenwouden, cultureel erfgoed
 807. Vlasmuseum Braakhok te Ee
 808. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 809. De galg van Ezumazijl
 810. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 811. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 812. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 813. Vele handen maken licht archiefwerk
 814. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 815. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 816. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 817. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 818. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 819. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 820. Saapke Goslings en de merklap
 821. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 822. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 823. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 824. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 825. Schatzoeken in museumcollecties
 826. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 827. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 828. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 829. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 830. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 831. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 832. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 833. Dokkum digitaal
 834. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 835. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 836. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 837. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 838. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 839. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 840. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 841. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 842. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 843. VOC-database bron voor vele verhalen
 844. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 845. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 846. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 847. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 848. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 849. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 850. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 851. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 852. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 853. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 854. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 855. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 856. Zoeken in Google boeken
 857. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 858. Met de bus op de sneup door Friesland
 859. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 860. Zeepaard in Moddergat
 861. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 862. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 863. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 864. Boek historisch reddingstation Moddergat
 865. iPad app Markant Friesland musea live
 866. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 867. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 868. Geboren in 1811 in Friesland
 869. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 870. Dwaande in Noordoost Friesland
 871. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 872. Muntschatten in collectie Fries Museum
 873. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 874. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 875. Maritieme historici actief bijeen
 876. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 877. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 878. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 879. Oude kaart Noordoost Friesland
 880. Rijdende en varende historie in Dokkum
 881. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 882. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 883. Amelander historie aan zee
 884. Sonttolproject naar volgende fase
 885. Collectie Fries Museum in online database
 886. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 887. Amelander historie online
 888. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 889. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 890. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 891. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 892. Baron Van Sytzama
 893. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 894. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 895. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 896. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 897. Meine Tosk
 898. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 899. URL verkorten met Lyt.sr
 900. Meer historie op de proppen
 901. Walvisstrandingen toen en nu
 902. Film De schaduw van Bonifatius
 903. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 904. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 905. Proppen oud papier als historische bron
 906. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 907. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 908. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 909. Buurtschap De Oere te Moddergat
 910. Fiskershuske en VPRO
 911. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 912. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 913. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 914. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 915. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 916. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 917. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 918. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 919. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 920. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 921. De Sneuper als social magazine op de iPad
 922. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 923. Friezen in het leger van Napoleon
 924. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 925. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 926. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 927. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 928. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 929. De Slag in de Sont, 1658
 930. Maritiem digitaal vernieuwd
 931. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 932. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 933. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 934. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 935. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 936. Registres Civiques Friesland online
 937. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 938. Ons verenigingswapen
 939. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 940. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 941. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 942. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 943. Diaconieboeken als genealogische bron
 944. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 945. Geheim van Tolsum: website en boek
 946. Sneuper 99 van december 2010
 947. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 948. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 949. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 950. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 951. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 952. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 953. Moddergat in de picture
 954. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 955. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 956. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 957. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 958. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 959. WL3 als scheepsmodel
 960. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 961. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 962. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 963. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 964. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 965. Hallumer grafstenen blootgelegd
 966. Gevoel voor tijd
 967. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 968. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 969. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 970. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 971. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 972. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 973. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 974. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 975. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 976. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 977. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 978. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 979. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 980. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 981. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 982. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 983. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 984. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 985. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 986. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 987. Historische wandkaarten online
 988. Noorderbreedte inspireert tot debat
 989. Oplage Sneuper naar 480
 990. Friezen als slaven in Barbarije
 991. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 992. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 993. Friese oorlogsdagboeken online
 994. Leven van de wind
 995. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 996. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 997. Veroordeeld in Friesland
 998. Fries in India in Martena museum
 999. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 1000. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 1001. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 1002. Archief Letterhoeke Tresoar
 1003. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 1004. Bitri scooters uit Dokkum
 1005. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 1006. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 1007. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 1008. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 1009. Een indiaan in Anjum
 1010. Familysearch met scans
 1011. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 1012. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 1013. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 1014. De murd van Piet de Haan
 1015. Open Kampioenschap Paleografie online
 1016. Familie-archivaris worden
 1017. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 1018. Waddenwandelen
 1019. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 1020. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 1021. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 1022. De zin van het delen
 1023. Oerboeren in de Friese Wouden
 1024. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 1025. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 1026. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 1027. Nieuwe online maritieme bronnen
 1028. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 1029. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 1030. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 1031. Alde Fryske Tsjerken jarig
 1032. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 1033. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 1034. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 1035. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 1036. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 1037. Vrienden van De Sukerei
 1038. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 1039. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 1040. Molenweekend Dongeradeel
 1041. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 1042. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 1043. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 1044. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 1045. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 1046. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 1047. Verkoop bij brandende keerse
 1048. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 1049. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 1050. Kerfstokjes van onze voorouders
 1051. Collaterale Successie in Friesland
 1052. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 1053. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 1054. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 1055. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 1056. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 1057. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 1058. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 1059. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 1060. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 1061. Fryske Wikipedia
 1062. De oorlog een gezicht gegeven
 1063. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 1064. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 1065. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 1066. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 1067. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 1068. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 1069. Wüst walst woest naar winst
 1070. Maak kennis met de Sneuper
 1071. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 1072. Sluiproutes Tresoar databases
 1073. Zoekplaatjes Friesland
 1074. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 1075. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 1076. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 1077. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 1078. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 1079. Lidmatenboeken Dantumawoude
 1080. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 1081. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 1082. Friezen in de VOC
 1083. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 1084. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 1085. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 1086. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 1087. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 1088. Lezingen in Friesland en online
 1089. Dokkum in Google Streetview
 1090. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 1091. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 1092. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 1093. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 1094. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 1095. Schaatswedstrijden te Dokkum
 1096. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 1097. Guur weer door de eeuwen heen
 1098. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 1099. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 1100. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 1101. Historische boekpresentaties
 1102. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 1103. Dockumer Roem verhuurt historie
 1104. Luisteren naar dialecten
 1105. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 1106. Kolonistendag druk bezocht
 1107. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 1108. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 1109. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 1110. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 1111. Sonttol registers 1557-1850 online
 1112. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 1113. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 1114. Collectie Pieter Nieuwland online
 1115. Kerk van de Friezen in Rome
 1116. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 1117. Klokmakers te Dokkum
 1118. Letterhoeke Tresoar online
 1119. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 1120. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 1121. Aankondiging boek Munnekezijl
 1122. Sneuper september luidt najaar in
 1123. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 1124. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 1125. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 1126. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 1127. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 1128. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 1129. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 1130. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 1131. Terug in de tijd
 1132. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 1133. In het blauwe licht van God
 1134. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 1135. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 1136. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 1137. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 1138. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 1139. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 1140. De Sneuper in vernieuwd jasje
 1141. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 1142. Oude brieven blijven boeien
 1143. Volgens Bartjens
 1144. Verborgen online pareltjes
 1145. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 1146. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 1147. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 1148. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 1149. Het testament van Pieter Stuyvesant
 1150. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 1151. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 1152. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 1153. Meten en weten met Gemma Frisius
 1154. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 1155. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 1156. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 1157. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 1158. Historie Klooster Claerkamp online
 1159. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1160. Zoekplaatjes
 1161. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1162. Een Fries en een Mohawk
 1163. Fluitschip op bodem Oostzee
 1164. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1165. Frederick Philipse revisited
 1166. Genealogie Duitse voorouders
 1167. Frederick Philipse en historische onzin
 1168. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1169. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1170. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1171. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1172. Tips voor het weekend
 1173. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1174. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1175. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1176. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1177. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1178. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1179. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1180. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1181. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1182. Friezen in het kielzog van Hudson
 1183. Criminele rolboeken Tresoar online
 1184. Friezen in West-Afrika in 1715
 1185. Visboek van Adriaen Coenen
 1186. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1187. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1188. Friezen op Ceylon
 1189. Het gaat om verhalen
 1190. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1191. Friese goud- en zilversmeden
 1192. Oude Friese adel en aanverwante families
 1193. De sprekende kaart
 1194. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1195. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1196. De botten van Descartes en Camphuysen
 1197. Transcripties van oude boeken online
 1198. Fryslan in de war
 1199. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1200. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1201. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1202. Boek: Zeedijken in het noorden
 1203. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1204. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1205. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1206. Tresoor in de uitverkoop
 1207. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1208. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1209. Mooie vondst in streekarchief
 1210. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1211. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1212. Zonen van Adam in Nederland
 1213. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1214. Eeuwelingen in Friesland
 1215. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1216. Wandelen door Groningen van 1637
 1217. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1218. Friese brieven in Amsterdam
 1219. Canon van Friesland gepresenteerd
 1220. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1221. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1222. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1223. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1224. Katholiek Dokkum online in beeld
 1225. In het blauwe licht van God
 1226. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1227. Friezen op Spitsbergen 2
 1228. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1229. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1230. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1231. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1232. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1233. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1234. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1235. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1236. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1237. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1238. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1239. Friezen op Spitsbergen
 1240. Friezen in Denemarken
 1241. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1242. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1243. De Friese academie
 1244. Fries boek: Achter de skêrm
 1245. Archief van het web en alerting services
 1246. Friese admiraal terug in Dokkum
 1247. De Hellinga’s en aanverwante families
 1248. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1249. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1250. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1251. Duitse muts van kant
 1252. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1253. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1254. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1255. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1256. Friese Alba Amicorum
 1257. Gone fishing
 1258. Digitale archivarissen
 1259. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1260. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1261. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1262. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1263. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1264. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1265. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1266. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1267. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1268. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1269. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1270. Genealogische en historische blogs
 1271. Historische architectuur
 1272. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1273. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1274. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1275. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1276. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1277. Doopsgezinden in Friesland
 1278. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1279. Nederlandse liederen van vroeger
 1280. Friese bronnen van voor 1600
 1281. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1282. Musea in Noordoost Friesland
 1283. Stamt u ook af van zwervers?
 1284. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1285. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1286. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1287. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1288. Crimineel interessant
 1289. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1290. Cursus Oud Schrift via internet
 1291. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1292. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1293. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1294. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1295. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1296. Genealogische en historische podcasts
 1297. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1298. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1299. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1300. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1301. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1302. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1303. Genealogische programma’s op een rijtje
 1304. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1305. Cartografie Noordoost Friesland
 1306. Voorouders die militair waren ?
 1307. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1308. Oude boeken online via Google Books
 1309. Friese dagboeken
 1310. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1311. Reinicus Siersma 1704-1757
 1312. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1313. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1314. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1315. Sneupers bloggen
 1316. Munnekezijl dorpsfilm 1952
 1317. Ledendag najaar 2006. Molen van Anjum
 1318. Jan Hendrick Jarichs van der Ley (1565-1639), een onbekend genie uit Dokkum
 1319. Silhouetportretten van Dokkumer notabelen
 1320. Oene Ramsneus, Sijtse Jochums, Pytter Lieuwma en Ate Sjolles (in dagboek Catharina Schrader)
 1321. Gedenkstenen in kelder van gemaal te Ezumazijl
 1322. De voorvaderen van Pieter Stuyvesant kwamen uit Dokkum
 1323. De Anjumer schoolmeester moest te pronk staan, 1526
 1324. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 1325. Johannes Fockema
 1326. Dokkumer werd het gezicht ontnomen
 1327. Dominee Brunsvelt in de problemen
 1328. Brief van Hotse van Sinderen in 1753 van Dokkum naar New Amsterdam (New York)