Hans, auteur op Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Ledendag 18 april 2020 gaat NIET door
 2. De Sneuper 137, maart 2020, met Foeke Sjoerds, Van Aylva, oorlogen en Ponga
 3. Ledenvergadering zaterdag 18 april 2020 in Dokkum
 4. Oudste Stadsraadhuis van Dokkum in pand Artisante
 5. Driedelige lezingenserie over rampen en reddingen in het Noordelijk Scheepvaartmuseum
 6. Alle Sonttolregisters online: een monsterklus voltooid
 7. Vaartzicht in Oudwoude
 8. Raadsleden krijgen Frysk bûsboekje
 9. Historisch plaatjesalbum van Noordoost-Friesland aangeboden aan burgemeester Kramer
 10. Brieven, foto’s en albums Fries Museum passen beter in Tresoar
 11. De Vrije Fries 2019 met Vegelin, Jonathan Israel en Culturele Hoofdstad
 12. De Sneuper 136, december 2019, met Hannema, Van Collem, Sjuxma en mooie vondsten
 13. Nieuw boek: Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945
 14. De Sneuper 135, september 2019, met Titia, Camphuysen en een lugubere vondst
 15. Maakt Transkribus van paleografie straks paleomagie?
 16. Een uitstapje naar Groningen – Ledendag 12 oktober in Zoutkamp
 17. Noflike middei mei Tresoar yn Wetsens
 18. Gevelsteen uit 1613 weer terug naar geboortehuis Foeke Sjoerds
 19. Lezingen in Sint Vituskerk Wetsens
 20. Ledendag zaterdag 12 oktober 2019 in Zoutkamp
 21. Rouwbord van Titia van Burmania onthuld
 22. Korenmolen De Hoop in Dokkum 170 jaar
 23. Archeologische vondst in Ee uit tijd van Bonifatius
 24. Onthulling replica rouwbord Titia van Burmania
 25. Betrokkenen Kollumer Oproer van zeer divers pluimage
 26. De Sneuper 134, juni 2019, Kollumer Oproer, themanummer Salomon Levy
 27. Beeld van Titus opgepoetst door maker Natasja Bennink
 28. Afscheid Ihno Dragt van Museum Dokkum
 29. Saken van Staet en Oorlogh
 30. Verslag ledendag Schiermonnikoog, april 2019
 31. Holwerd verwelkomt Hessel Meckema van Aylva
 32. Nieuw oud lijkpad ontdekt in Dokkum
 33. De Sneuper 133, maart 2019, met smederij Kiestra, Vondelpark en Meckema
 34. Fries erfgoed online: nog steeds zoekende
 35. Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!
 36. Terugblik 2018 en vooruitblik 2019
 37. Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken
 38. Mysteries rond controversiële Dokkumer eindelijk ontrafeld
 39. De Sneuper 132, december 2018, met apothekersfamilies, galkoorts en Kollum
 40. Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog
 41. Dokkumer rococo interieur na meer dan eeuw terug uit Paleis Het Loo
 42. Dokkumer tijdmachine als pionier voor Hisgis project
 43. Verslag ledendag HVNF op zaterdag 6 oktober 2018 te Nuis
 44. Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer
 45. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 46. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 47. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 48. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 49. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 50. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 51. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 52. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 53. De Witte Papoea uit Wierum
 54. De Witte Papoea uit Wierum
 55. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 56. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 57. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 58. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 59. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 60. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 61. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 62. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 63. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 64. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 65. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 66. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 67. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 68. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 69. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 70. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 71. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 72. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 73. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 74. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 75. Expositie De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk
 76. Honderden liefdesbrieven van Jaap Broersma (93) naar Tresoar
 77. Presentatie en namenindex Dokkumer Bierboek
 78. Dokkumers in oud fotoboek fotograaf Fuchs
 79. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 80. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 81. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 82. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 83. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 84. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 85. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 86. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 87. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 88. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 89. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 90. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 91. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 92. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 93. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 94. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 95. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 96. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 97. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 98. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 99. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 100. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 101. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 102. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 103. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 104. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 105. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 106. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 107. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 108. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 109. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 110. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 111. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 112. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 113. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 114. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 115. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 116. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 117. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 118. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 119. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 120. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 121. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 122. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 123. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 124. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 125. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 126. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 127. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 128. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 129. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 130. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 131. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 132. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 133. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 134. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 135. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 136. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 137. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 138. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 139. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 140. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 141. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 142. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 143. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 144. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 145. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 146. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 147. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 148. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 149. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 150. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 151. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 152. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 153. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 154. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 155. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 156. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 157. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 158. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 159. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 160. Waddencanon
 161. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 162. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 163. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 164. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 165. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 166. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 167. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 168. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 169. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 170. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 171. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 172. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 173. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 174. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 175. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 176. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 177. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 178. Sarcofagen in Friesland
 179. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 180. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 181. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 182. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 183. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 184. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 185. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 186. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 187. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 188. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 189. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 190. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 191. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 192. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 193. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 194. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 195. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 196. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 197. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 198. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 199. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 200. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 201. Stemmen op 3D project Dokkum
 202. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 203. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 204. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 205. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 206. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 207. Vernieuwde website Fryske Akademy
 208. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 209. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 210. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 211. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 212. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 213. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 214. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 215. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 216. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 217. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 218. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 219. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 220. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 221. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 222. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 223. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 224. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 225. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 226. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 227. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 228. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 229. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 230. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 231. Van snik naar smak
 232. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 233. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 234. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 235. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 236. Frysk nu bijna in Google Translate
 237. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 238. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 239. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 240. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 241. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 242. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 243. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 244. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 245. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 246. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 247. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 248. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 249. Bonifatiusjaar 2016
 250. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 251. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 252. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 253. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 254. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 255. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 256. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 257. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 258. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 259. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 260. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 261. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 262. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 263. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 264. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 265. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 266. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 267. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 268. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 269. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 270. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 271. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 272. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 273. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 274. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 275. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 276. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 277. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 278. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 279. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 280. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 281. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 282. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 283. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 284. Boerenbloed zet aan tot denken
 285. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 286. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 287. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 288. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 289. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 290. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 291. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 292. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 293. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 294. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 295. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 296. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 297. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 298. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 299. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 300. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 301. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 302. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 303. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 304. Dokkum, bolwerk van het noorden
 305. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 306. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 307. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 308. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 309. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 310. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 311. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 312. Najaars-ledendag 24 oktober 2015 op Ameland
 313. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 314. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 315. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 316. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 317. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 318. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 319. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 320. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 321. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 322. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 323. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 324. Kennis delen waar het kan
 325. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 326. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 327. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 328. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 329. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 330. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 331. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 332. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 333. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 334. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 335. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 336. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 337. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 338. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 339. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 340. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 341. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 342. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 343. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 344. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 345. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 346. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 347. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 348. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 349. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 350. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 351. It Beaken van de Fryske Akademy
 352. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 353. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 354. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 355. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 356. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 357. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 358. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 359. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 360. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 361. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 362. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 363. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 364. De Franse kazerne te Anjum
 365. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 366. Friese dame Baard in Indiaas museum
 367. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 368. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 369. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 370. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 371. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 372. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 373. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 374. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 375. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 376. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 377. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 378. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 379. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 380. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 381. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 382. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 383. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 384. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 385. Boek over Nes laat het verleden herleven
 386. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 387. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 388. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 389. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 390. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 391. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 392. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 393. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 394. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 395. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 396. Zomereinde in Bears
 397. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 398. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 399. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 400. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 401. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 402. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 403. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 404. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 405. Fulda vol van Bonifatius
 406. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 407. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 408. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 409. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 410. Voornamen in Noordoost Friesland
 411. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 412. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 413. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 414. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 415. 11en30 en geneagrammen
 416. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 417. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 418. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 419. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 420. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 421. Mummies en aardappels uit Friesland
 422. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 423. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 424. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 425. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 426. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 427. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 428. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 429. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 430. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 431. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 432. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 433. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 434. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 435. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 436. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 437. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 438. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 439. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 440. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 441. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 442. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 443. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 444. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 445. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 446. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 447. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 448. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 449. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 450. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 451. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 452. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 453. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 454. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 455. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 456. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 457. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 458. 11en30 met themanummer Rampen
 459. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 460. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 461. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 462. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 463. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 464. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 465. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 466. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 467. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 468. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 469. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 470. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 471. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 472. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 473. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 474. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 475. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 476. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 477. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 478. Heraldische databank CBG online
 479. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 480. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 481. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 482. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 483. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 484. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 485. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 486. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 487. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 488. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 489. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 490. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 491. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 492. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 493. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 494. Beneficiaal digitaal!
 495. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 496. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 497. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 498. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 499. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 500. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 501. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 502. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 503. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 504. Foudgumse school in opmars
 505. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 506. Boekhouding VOC nader ontsloten
 507. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 508. Sneuper 111 met focus op Ameland
 509. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 510. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 511. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 512. Historische topografie en cartografie in Friesland
 513. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 514. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 515. Friese familiedag
 516. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 517. Op de Praatstoel 2 met oral history bestellen
 518. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 519. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 520. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 521. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 522. Het beroep Rustmeester
 523. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 524. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 525. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 526. 11en30 juli 2013
 527. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 528. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 529. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 530. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 531. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 532. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 533. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 534. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 535. Familie van tien of meer generaties terug
 536. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 537. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 538. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 539. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 540. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 541. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 542. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 543. Vele Handen of een enkele hand
 544. De oudste kaart van Dokkum?
 545. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 546. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 547. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 548. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 549. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 550. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 551. ANBI-status. En dan?
 552. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 553. 11en30 april 2013
 554. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 555. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 556. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 557. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 558. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 559. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 560. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 561. Napoleons douane bureau te Dockum
 562. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 563. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 564. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 565. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 566. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 567. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 568. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 569. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 570. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 571. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 572. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 573. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 574. Samen staan we sterk, zeker op zee
 575. Kozakken in Noordoost Friesland, 1813
 576. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 577. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 578. Historia Doccumensis boort in het verleden
 579. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 580. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 581. 11en30 over Mobiele Friezen
 582. Sneupen in de kerstvakantie
 583. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 584. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 585. Blad Genealogie van CBG december 2012
 586. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 587. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 588. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 589. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 590. Waterschapsarchieven en Tresoar
 591. Fryslan special over Friese Zeevaart
 592. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 593. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 594. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 595. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 596. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 597. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 598. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 599. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 600. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 601. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 602. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 603. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 604. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 605. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 606. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 607. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 608. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 609. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 610. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 611. Suggesties voor de Fryske Akademy
 612. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 613. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 614. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 615. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 616. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 617. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 618. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 619. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 620. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 621. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 622. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 623. Kan Google het Frysk redden?
 624. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 625. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 626. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 627. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 628. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 629. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 630. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 631. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 632. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 633. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 634. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 635. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 636. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 637. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 638. De paus en de Dokkumer kloostermop
 639. Elisabeth de Flines, Tussen Amsterdam en Dokkum
 640. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 641. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 642. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 643. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 644. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 645. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 646. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 647. De familie Lodeizen te Dokkum
 648. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 649. Heeft u nog diskettes?
 650. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 651. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 652. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 653. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 654. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 655. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 656. Friezen in de online Militieregisters
 657. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 658. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 659. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 660. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 661. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 662. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 663. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 664. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 665. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 666. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 667. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 668. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 669. Biografie van Iman Falck
 670. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 671. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 672. Zeeslag bij Gibraltar, 25 april 1607
 673. Scans DTB Ee en Engwierum online
 674. Het gemeentebestuur van Ameland loog!
 675. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 676. Brief van commandeur Hidde Dirks Kat aan zijn vrouw in 1778 vanuit Straat Davis
 677. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 678. Boek Vier Eeuwen Kingma in de Oostergo
 679. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 680. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 681. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 682. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 683. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 684. Dokkum in wintertooi
 685. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 686. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 687. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 688. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 689. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 690. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 691. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 692. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 693. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 694. Werelate en Noordoost-Friesland online
 695. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 696. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 697. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 698. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 699. Op naar de 500 leden
 700. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 701. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 702. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 703. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 704. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 705. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 706. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 707. Scheepsmodellen in Friese kerken
 708. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 709. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 710. C.G. Schrader’s Memory Boeck van de Vrouwens
 711. Kollum c.a. 1960
 712. Elfstedentocht 1963
 713. Redding van de paarden bij Marrum, 3 november 2006
 714. Ledendag najaar 2007. Kerk en toren Rinsumageest.
 715. Het schilderij van Albert Talsma/ Tolsma uit Burdaard
 716. Oer de Seedyk, Requiem voor de vissers van Paesens-Moddergat
 717. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 718. Herdenking Ramp Paesens-Moddergat 1883
 719. De opfiering fen Fryske trou te Dokkum ter gelegenheid van de winkelweek 1923
 720. Film De Schaduw van Bonifatius
 721. Oude films NFLS, NTM en Dokkum rond 1927
 722. Nederlands Hervormde Kerk Veenwouden
 723. Hellinghus Dokkum
 724. Ledendag voorjaar 2010. Openluchtmuseum De Sukerei, Damwoude, uitleg bij Waldhuskes
 725. Blog Historische Verening Noordoost Friesland op iPad
 726. Ledendag najaar 2011. Voordrachten Hilda Bouta en Haije Talsma in kerk Ternaard
 727. Ledendag voorjaar 2009. Bezoek aan de Schierstins in Veenwouden
 728. Ledendag najaar 2008. Kerk van Ee, Rondleiding door Douwe Zwart
 729. Melkfabriek Freia Veenwouden, cultureel erfgoed
 730. Vlasmuseum Braakhok te Ee
 731. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 732. De galg van Ezumazijl
 733. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 734. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 735. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 736. Vele handen maken licht archiefwerk
 737. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 738. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 739. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 740. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 741. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 742. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 743. Saapke Goslings en de merklap
 744. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 745. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 746. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 747. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 748. Schatzoeken in museumcollecties
 749. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 750. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 751. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 752. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 753. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 754. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 755. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 756. Dokkum digitaal
 757. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 758. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 759. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 760. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 761. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 762. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 763. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 764. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 765. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 766. VOC-database bron voor vele verhalen
 767. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 768. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 769. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 770. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 771. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 772. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 773. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 774. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 775. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 776. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 777. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 778. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 779. Zoeken in Google boeken
 780. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 781. Met de bus op de sneup door Friesland
 782. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 783. Zeepaard in Moddergat
 784. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 785. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 786. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 787. Boek historisch reddingstation Moddergat
 788. iPad app Markant Friesland musea live
 789. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 790. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 791. Geboren in 1811 in Friesland
 792. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 793. Dwaande in Noordoost Friesland
 794. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 795. Muntschatten in collectie Fries Museum
 796. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 797. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 798. Maritieme historici actief bijeen
 799. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 800. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 801. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 802. Oude kaart Noordoost Friesland
 803. Rijdende en varende historie in Dokkum
 804. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 805. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 806. Amelander historie aan zee
 807. Sonttolproject naar volgende fase
 808. Collectie Fries Museum in online database
 809. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 810. Amelander historie online
 811. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 812. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 813. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 814. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 815. Baron Van Sytzama
 816. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 817. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 818. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 819. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 820. Meine Tosk
 821. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 822. URL verkorten met Lyt.sr
 823. Meer historie op de proppen
 824. Walvisstrandingen toen en nu
 825. Film De schaduw van Bonifatius
 826. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 827. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 828. Proppen oud papier als historische bron
 829. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 830. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 831. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 832. Buurtschap De Oere te Moddergat
 833. Fiskershuske en VPRO
 834. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 835. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 836. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 837. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 838. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 839. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 840. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 841. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 842. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 843. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 844. De Sneuper als social magazine op de iPad
 845. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 846. Friezen in het leger van Napoleon
 847. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 848. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 849. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 850. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 851. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 852. De Slag in de Sont, 1658
 853. Maritiem digitaal vernieuwd
 854. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 855. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 856. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 857. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 858. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 859. Registres Civiques Friesland online
 860. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 861. Ons verenigingswapen
 862. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 863. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 864. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 865. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 866. Diaconieboeken als genealogische bron
 867. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 868. Geheim van Tolsum: website en boek
 869. Sneuper 99 van december 2010
 870. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 871. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 872. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 873. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 874. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 875. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 876. Moddergat in de picture
 877. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 878. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 879. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 880. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 881. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 882. WL3 als scheepsmodel
 883. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 884. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 885. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 886. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 887. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 888. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 889. Hallumer grafstenen blootgelegd
 890. Gevoel voor tijd
 891. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 892. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 893. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 894. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 895. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 896. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 897. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 898. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 899. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 900. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 901. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 902. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 903. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 904. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 905. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 906. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 907. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 908. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 909. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 910. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 911. Historische wandkaarten online
 912. Noorderbreedte inspireert tot debat
 913. Oplage Sneuper naar 480
 914. Friezen als slaven in Barbarije
 915. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 916. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 917. Friese oorlogsdagboeken online
 918. Leven van de wind
 919. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 920. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 921. Veroordeeld in Friesland
 922. Fries in India in Martena museum
 923. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 924. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 925. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 926. Archief Letterhoeke Tresoar
 927. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 928. Bitri scooters uit Dokkum
 929. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 930. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 931. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 932. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 933. Een indiaan in Anjum
 934. Familysearch met scans
 935. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 936. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 937. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 938. De murd van Piet de Haan
 939. Open Kampioenschap Paleografie online
 940. Familie-archivaris worden
 941. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 942. Waddenwandelen
 943. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 944. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 945. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 946. De zin van het delen
 947. Oerboeren in de Friese Wouden
 948. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 949. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 950. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 951. Nieuwe online maritieme bronnen
 952. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 953. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 954. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 955. Alde Fryske Tsjerken jarig
 956. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 957. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 958. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 959. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 960. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 961. Vrienden van De Sukerei
 962. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 963. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 964. Molenweekend Dongeradeel
 965. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 966. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 967. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 968. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 969. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 970. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 971. Verkoop bij brandende keerse
 972. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 973. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 974. Kerfstokjes van onze voorouders
 975. Collaterale Successie in Friesland
 976. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 977. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 978. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 979. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 980. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 981. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 982. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 983. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 984. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 985. Fryske Wikipedia
 986. De oorlog een gezicht gegeven
 987. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 988. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 989. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 990. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 991. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 992. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 993. Wüst walst woest naar winst
 994. Maak kennis met de Sneuper
 995. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 996. Sluiproutes Tresoar databases
 997. Zoekplaatjes Friesland
 998. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 999. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 1000. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 1001. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 1002. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 1003. Lidmatenboeken Dantumawoude
 1004. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 1005. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 1006. Friezen in de VOC
 1007. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 1008. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 1009. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 1010. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 1011. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 1012. Lezingen in Friesland en online
 1013. Dokkum in Google Streetview
 1014. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 1015. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 1016. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 1017. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 1018. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 1019. Schaatswedstrijden te Dokkum
 1020. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 1021. Guur weer door de eeuwen heen
 1022. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 1023. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 1024. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 1025. Historische boekpresentaties
 1026. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 1027. Dockumer Roem verhuurt historie
 1028. Luisteren naar dialecten
 1029. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 1030. Kolonistendag druk bezocht
 1031. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 1032. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 1033. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 1034. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 1035. Sonttol registers 1557-1850 online
 1036. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 1037. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 1038. Collectie Pieter Nieuwland online
 1039. Kerk van de Friezen in Rome
 1040. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 1041. Klokmakers te Dokkum
 1042. Letterhoeke Tresoar online
 1043. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 1044. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 1045. Aankondiging boek Munnekezijl
 1046. Sneuper september luidt najaar in
 1047. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 1048. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 1049. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 1050. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 1051. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 1052. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 1053. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 1054. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 1055. Terug in de tijd
 1056. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 1057. In het blauwe licht van God
 1058. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 1059. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 1060. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 1061. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 1062. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 1063. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 1064. De Sneuper in vernieuwd jasje
 1065. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 1066. Oude brieven blijven boeien
 1067. Volgens Bartjens
 1068. Verborgen online pareltjes
 1069. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 1070. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 1071. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 1072. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 1073. Het testament van Pieter Stuyvesant
 1074. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 1075. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 1076. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 1077. Meten en weten met Gemma Frisius
 1078. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 1079. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 1080. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 1081. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 1082. Historie Klooster Claerkamp online
 1083. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1084. Zoekplaatjes
 1085. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1086. Een Fries en een Mohawk
 1087. Fluitschip op bodem Oostzee
 1088. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1089. Frederick Philipse revisited
 1090. Genealogie Duitse voorouders
 1091. Frederick Philipse en historische onzin
 1092. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1093. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1094. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1095. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1096. Tips voor het weekend
 1097. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1098. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1099. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1100. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1101. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1102. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1103. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1104. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1105. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1106. Friezen in het kielzog van Hudson
 1107. Criminele rolboeken Tresoar online
 1108. Friezen in West-Afrika in 1715
 1109. Visboek van Adriaen Coenen
 1110. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1111. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1112. Friezen op Ceylon
 1113. Het gaat om verhalen
 1114. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1115. Friese goud- en zilversmeden
 1116. Oude Friese adel en aanverwante families
 1117. De sprekende kaart
 1118. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1119. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1120. De botten van Descartes en Camphuysen
 1121. Transcripties van oude boeken online
 1122. Fryslan in de war
 1123. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1124. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1125. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1126. Boek: Zeedijken in het noorden
 1127. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1128. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1129. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1130. Tresoor in de uitverkoop
 1131. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1132. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1133. Mooie vondst in streekarchief
 1134. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1135. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1136. Zonen van Adam in Nederland
 1137. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1138. Eeuwelingen in Friesland
 1139. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1140. Wandelen door Groningen van 1637
 1141. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1142. Friese brieven in Amsterdam
 1143. Canon van Friesland gepresenteerd
 1144. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1145. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1146. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1147. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1148. Katholiek Dokkum online in beeld
 1149. In het blauwe licht van God
 1150. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1151. Friezen op Spitsbergen 2
 1152. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1153. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1154. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1155. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1156. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1157. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1158. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1159. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1160. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1161. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1162. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1163. Friezen op Spitsbergen
 1164. Friezen in Denemarken
 1165. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1166. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1167. De Friese academie
 1168. Fries boek: Achter de skêrm
 1169. Archief van het web en alerting services
 1170. Friese admiraal terug in Dokkum
 1171. De Hellinga’s en aanverwante families
 1172. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1173. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1174. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1175. Duitse muts van kant
 1176. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1177. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1178. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1179. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1180. Friese Alba Amicorum
 1181. Gone fishing
 1182. Digitale archivarissen
 1183. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1184. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1185. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1186. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1187. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1188. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1189. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1190. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1191. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1192. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1193. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1194. Genealogische en historische blogs
 1195. Historische architectuur
 1196. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1197. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1198. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1199. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1200. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1201. Doopsgezinden in Friesland
 1202. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1203. Nederlandse liederen van vroeger
 1204. Friese bronnen van voor 1600
 1205. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1206. Musea in Noordoost Friesland
 1207. Stamt u ook af van zwervers?
 1208. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1209. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1210. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1211. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1212. Crimineel interessant
 1213. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1214. Cursus Oud Schrift via internet
 1215. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1216. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1217. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1218. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1219. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1220. Genealogische en historische podcasts
 1221. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1222. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1223. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1224. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1225. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1226. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1227. Genealogische programma’s op een rijtje
 1228. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1229. Cartografie Noordoost Friesland
 1230. Voorouders die militair waren ?
 1231. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1232. Oude boeken online via Google Books
 1233. Friese dagboeken
 1234. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1235. Reinicus Siersma 1704-1757
 1236. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1237. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1238. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1239. Sneupers bloggen
 1240. Munnekezijl dorpsfilm 1952
 1241. Ledendag najaar 2006. Molen van Anjum
 1242. Jan Hendrick Jarichs van der Ley (1565-1639), een onbekend genie uit Dokkum
 1243. Silhouetportretten van Dokkumer notabelen
 1244. Oene Ramsneus, Sijtse Jochums, Pytter Lieuwma en Ate Sjolles (in dagboek Catharina Schrader)
 1245. Gedenkstenen in kelder van gemaal te Ezumazijl
 1246. De voorvaderen van Pieter Stuyvesant kwamen uit Dokkum
 1247. De Anjumer schoolmeester moest te pronk staan, 1526
 1248. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 1249. Johannes Fockema
 1250. Dokkumer werd het gezicht ontnomen
 1251. Dominee Brunsvelt in de problemen
 1252. Brief van Hotse van Sinderen in 1753 van Dokkum naar New Amsterdam (New York)