Hans, auteur op Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Verslag ledendag Schiermonnikoog, april 2019
 2. Holwerd verwelkomt Hessel Meckema van Aylva
 3. Nieuw oud lijkpad ontdekt in Dokkum
 4. De Sneuper 133, maart 2019, met smederij Kiestra, Vondelpark en Meckema
 5. Fries erfgoed online: nog steeds zoekende
 6. Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!
 7. Terugblik 2018 en vooruitblik 2019
 8. Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken
 9. Mysteries rond controversiële Dokkumer eindelijk ontrafeld
 10. De Sneuper 132, december 2018, met apothekersfamilies, galkoorts en Kollum
 11. Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog
 12. Dokkumer rococo interieur na meer dan eeuw terug uit Paleis Het Loo
 13. Dokkumer tijdmachine als pionier voor Hisgis project
 14. Verslag ledendag HVNF op zaterdag 6 oktober 2018 te Nuis
 15. Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer
 16. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 17. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 18. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 19. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 20. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 21. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 22. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 23. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 24. De Witte Papoea uit Wierum
 25. De Witte Papoea uit Wierum
 26. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 27. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 28. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 29. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 30. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 31. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 32. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 33. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 34. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 35. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 36. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 37. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 38. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 39. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 40. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 41. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 42. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 43. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 44. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 45. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 46. Expositie De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk
 47. Honderden liefdesbrieven van Jaap Broersma (93) naar Tresoar
 48. Presentatie en namenindex Dokkumer Bierboek
 49. Dokkumers in oud fotoboek fotograaf Fuchs
 50. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 51. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 52. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 53. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 54. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 55. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 56. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 57. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 58. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 59. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 60. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 61. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 62. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 63. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 64. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 65. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 66. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 67. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 68. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 69. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 70. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 71. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 72. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 73. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 74. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 75. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 76. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 77. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 78. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 79. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 80. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 81. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 82. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 83. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 84. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 85. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 86. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 87. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 88. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 89. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 90. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 91. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 92. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 93. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 94. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 95. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 96. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 97. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 98. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 99. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 100. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 101. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 102. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 103. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 104. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 105. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 106. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 107. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 108. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 109. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 110. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 111. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 112. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 113. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 114. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 115. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 116. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 117. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 118. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 119. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 120. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 121. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 122. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 123. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 124. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 125. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 126. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 127. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 128. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 129. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 130. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 131. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 132. Waddencanon
 133. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 134. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 135. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 136. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 137. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 138. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 139. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 140. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 141. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 142. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 143. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 144. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 145. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 146. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 147. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 148. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 149. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 150. Sarcofagen in Friesland
 151. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 152. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 153. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 154. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 155. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 156. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 157. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 158. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 159. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 160. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 161. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 162. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 163. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 164. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 165. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 166. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 167. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 168. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 169. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 170. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 171. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 172. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 173. Stemmen op 3D project Dokkum
 174. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 175. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 176. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 177. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 178. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 179. Vernieuwde website Fryske Akademy
 180. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 181. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 182. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 183. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 184. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 185. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 186. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 187. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 188. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 189. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 190. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 191. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 192. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 193. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 194. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 195. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 196. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 197. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 198. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 199. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 200. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 201. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 202. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 203. Van snik naar smak
 204. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 205. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 206. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 207. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 208. Frysk nu bijna in Google Translate
 209. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 210. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 211. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 212. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 213. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 214. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 215. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 216. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 217. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 218. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 219. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 220. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 221. Bonifatiusjaar 2016
 222. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 223. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 224. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 225. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 226. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 227. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 228. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 229. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 230. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 231. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 232. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 233. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 234. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 235. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 236. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 237. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 238. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 239. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 240. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 241. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 242. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 243. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 244. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 245. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 246. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 247. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 248. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 249. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 250. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 251. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 252. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 253. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 254. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 255. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 256. Boerenbloed zet aan tot denken
 257. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 258. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 259. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 260. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 261. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 262. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 263. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 264. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 265. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 266. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 267. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 268. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 269. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 270. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 271. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 272. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 273. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 274. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 275. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 276. Dokkum, bolwerk van het noorden
 277. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 278. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 279. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 280. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 281. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 282. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 283. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 284. Najaars-ledendag 24 oktober 2015 op Ameland
 285. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 286. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 287. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 288. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 289. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 290. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 291. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 292. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 293. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 294. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 295. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 296. Kennis delen waar het kan
 297. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 298. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 299. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 300. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 301. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 302. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 303. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 304. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 305. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 306. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 307. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 308. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 309. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 310. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 311. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 312. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 313. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 314. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 315. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 316. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 317. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 318. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 319. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 320. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 321. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 322. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 323. It Beaken van de Fryske Akademy
 324. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 325. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 326. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 327. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 328. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 329. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 330. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 331. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 332. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 333. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 334. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 335. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 336. De Franse kazerne te Anjum
 337. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 338. Friese dame Baard in Indiaas museum
 339. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 340. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 341. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 342. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 343. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 344. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 345. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 346. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 347. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 348. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 349. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 350. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 351. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 352. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 353. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 354. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 355. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 356. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 357. Boek over Nes laat het verleden herleven
 358. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 359. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 360. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 361. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 362. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 363. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 364. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 365. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 366. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 367. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 368. Zomereinde in Bears
 369. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 370. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 371. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 372. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 373. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 374. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 375. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 376. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 377. Fulda vol van Bonifatius
 378. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 379. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 380. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 381. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 382. Voornamen in Noordoost Friesland
 383. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 384. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 385. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 386. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 387. 11en30 en geneagrammen
 388. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 389. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 390. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 391. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 392. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 393. Mummies en aardappels uit Friesland
 394. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 395. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 396. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 397. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 398. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 399. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 400. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 401. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 402. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 403. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 404. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 405. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 406. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 407. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 408. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 409. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 410. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 411. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 412. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 413. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 414. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 415. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 416. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 417. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 418. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 419. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 420. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 421. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 422. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 423. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 424. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 425. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 426. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 427. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 428. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 429. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 430. 11en30 met themanummer Rampen
 431. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 432. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 433. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 434. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 435. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 436. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 437. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 438. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 439. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 440. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 441. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 442. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 443. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 444. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 445. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 446. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 447. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 448. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 449. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 450. Heraldische databank CBG online
 451. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 452. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 453. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 454. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 455. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 456. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 457. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 458. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 459. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 460. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 461. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 462. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 463. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 464. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 465. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 466. Beneficiaal digitaal!
 467. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 468. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 469. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 470. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 471. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 472. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 473. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 474. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 475. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 476. Foudgumse school in opmars
 477. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 478. Boekhouding VOC nader ontsloten
 479. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 480. Sneuper 111 met focus op Ameland
 481. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 482. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 483. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 484. Historische topografie en cartografie in Friesland
 485. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 486. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 487. Friese familiedag
 488. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 489. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 490. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 491. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 492. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 493. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 494. Het beroep Rustmeester
 495. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 496. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 497. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 498. 11en30 juli 2013
 499. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 500. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 501. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 502. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 503. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 504. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 505. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 506. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 507. Familie van tien of meer generaties terug
 508. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 509. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 510. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 511. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 512. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 513. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 514. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 515. Vele Handen of een enkele hand
 516. De oudste kaart van Dokkum?
 517. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 518. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 519. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 520. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 521. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 522. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 523. ANBI-status. En dan?
 524. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 525. 11en30 april 2013
 526. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 527. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 528. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 529. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 530. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 531. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 532. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 533. Napoleons douane bureau te Dockum
 534. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 535. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 536. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 537. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 538. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 539. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 540. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 541. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 542. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 543. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 544. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 545. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 546. Samen staan we sterk, zeker op zee
 547. Kozakken in Noordoost Friesland, 1813
 548. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 549. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 550. Historia Doccumensis boort in het verleden
 551. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 552. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 553. 11en30 over Mobiele Friezen
 554. Sneupen in de kerstvakantie
 555. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 556. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 557. Blad Genealogie van CBG december 2012
 558. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 559. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 560. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 561. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 562. Waterschapsarchieven en Tresoar
 563. Fryslan special over Friese Zeevaart
 564. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 565. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 566. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 567. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 568. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 569. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 570. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 571. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 572. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 573. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 574. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 575. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 576. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 577. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 578. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 579. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 580. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 581. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 582. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 583. Suggesties voor de Fryske Akademy
 584. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 585. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 586. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 587. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 588. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 589. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 590. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 591. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 592. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 593. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 594. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 595. Kan Google het Frysk redden?
 596. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 597. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 598. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 599. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 600. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 601. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 602. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 603. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 604. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 605. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 606. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 607. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 608. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 609. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 610. De paus en de Dokkumer kloostermop
 611. Elisabeth de Flines, Tussen Amsterdam en Dokkum
 612. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 613. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 614. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 615. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 616. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 617. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 618. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 619. De familie Lodeizen te Dokkum
 620. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 621. Heeft u nog diskettes?
 622. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 623. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 624. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 625. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 626. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 627. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 628. Friezen in de online Militieregisters
 629. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 630. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 631. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 632. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 633. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 634. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 635. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 636. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 637. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 638. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 639. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 640. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 641. Biografie van Iman Falck
 642. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 643. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 644. Zeeslag bij Gibraltar, 25 april 1607
 645. Scans DTB Ee en Engwierum online
 646. Het gemeentebestuur van Ameland loog!
 647. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 648. Brief van commandeur Hidde Dirks Kat aan zijn vrouw in 1778 vanuit Straat Davis
 649. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 650. Boek Vier Eeuwen Kingma in de Oostergo
 651. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 652. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 653. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 654. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 655. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 656. Dokkum in wintertooi
 657. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 658. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 659. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 660. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 661. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 662. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 663. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 664. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 665. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 666. Werelate en Noordoost-Friesland online
 667. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 668. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 669. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 670. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 671. Op naar de 500 leden
 672. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 673. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 674. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 675. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 676. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 677. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 678. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 679. Scheepsmodellen in Friese kerken
 680. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 681. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 682. C.G. Schrader’s Memory Boeck van de Vrouwens
 683. Kollum c.a. 1960
 684. Elfstedentocht 1963
 685. Redding van de paarden bij Marrum, 3 november 2006
 686. Ledendag najaar 2007. Kerk en toren Rinsumageest.
 687. Het schilderij van Albert Talsma/ Tolsma uit Burdaard
 688. Oer de Seedyk, Requiem voor de vissers van Paesens-Moddergat
 689. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 690. Herdenking Ramp Paesens-Moddergat 1883
 691. De opfiering fen Fryske trou te Dokkum ter gelegenheid van de winkelweek 1923
 692. Film De Schaduw van Bonifatius
 693. Oude films NFLS, NTM en Dokkum rond 1927
 694. Nederlands Hervormde Kerk Veenwouden
 695. Hellinghus Dokkum
 696. Ledendag voorjaar 2010. Openluchtmuseum De Sukerei, Damwoude, uitleg bij Waldhuskes
 697. Blog Historische Verening Noordoost Friesland op iPad
 698. Ledendag najaar 2011. Voordrachten Hilda Bouta en Haije Talsma in kerk Ternaard
 699. Ledendag voorjaar 2009. Bezoek aan de Schierstins in Veenwouden
 700. Ledendag najaar 2008. Kerk van Ee, Rondleiding door Douwe Zwart
 701. Melkfabriek Freia Veenwouden, cultureel erfgoed
 702. Vlasmuseum Braakhok te Ee
 703. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 704. De galg van Ezumazijl
 705. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 706. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 707. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 708. Vele handen maken licht archiefwerk
 709. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 710. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 711. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 712. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 713. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 714. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 715. Saapke Goslings en de merklap
 716. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 717. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 718. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 719. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 720. Schatzoeken in museumcollecties
 721. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 722. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 723. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 724. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 725. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 726. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 727. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 728. Dokkum digitaal
 729. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 730. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 731. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 732. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 733. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 734. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 735. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 736. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 737. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 738. VOC-database bron voor vele verhalen
 739. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 740. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 741. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 742. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 743. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 744. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 745. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 746. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 747. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 748. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 749. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 750. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 751. Zoeken in Google boeken
 752. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 753. Met de bus op de sneup door Friesland
 754. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 755. Zeepaard in Moddergat
 756. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 757. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 758. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 759. Boek historisch reddingstation Moddergat
 760. iPad app Markant Friesland musea live
 761. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 762. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 763. Geboren in 1811 in Friesland
 764. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 765. Dwaande in Noordoost Friesland
 766. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 767. Muntschatten in collectie Fries Museum
 768. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 769. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 770. Maritieme historici actief bijeen
 771. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 772. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 773. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 774. Oude kaart Noordoost Friesland
 775. Rijdende en varende historie in Dokkum
 776. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 777. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 778. Amelander historie aan zee
 779. Sonttolproject naar volgende fase
 780. Collectie Fries Museum in online database
 781. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 782. Amelander historie online
 783. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 784. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 785. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 786. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 787. Baron Van Sytzama
 788. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 789. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 790. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 791. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 792. Meine Tosk
 793. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 794. URL verkorten met Lyt.sr
 795. Meer historie op de proppen
 796. Walvisstrandingen toen en nu
 797. Film De schaduw van Bonifatius
 798. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 799. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 800. Proppen oud papier als historische bron
 801. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 802. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 803. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 804. Buurtschap De Oere te Moddergat
 805. Fiskershuske en VPRO
 806. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 807. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 808. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 809. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 810. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 811. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 812. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 813. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 814. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 815. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 816. De Sneuper als social magazine op de iPad
 817. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 818. Friezen in het leger van Napoleon
 819. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 820. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 821. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 822. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 823. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 824. De Slag in de Sont, 1658
 825. Maritiem digitaal vernieuwd
 826. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 827. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 828. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 829. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 830. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 831. Registres Civiques Friesland online
 832. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 833. Ons verenigingswapen
 834. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 835. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 836. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 837. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 838. Diaconieboeken als genealogische bron
 839. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 840. Geheim van Tolsum: website en boek
 841. Sneuper 99 van december 2010
 842. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 843. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 844. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 845. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 846. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 847. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 848. Moddergat in de picture
 849. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 850. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 851. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 852. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 853. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 854. WL3 als scheepsmodel
 855. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 856. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 857. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 858. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 859. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 860. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 861. Hallumer grafstenen blootgelegd
 862. Gevoel voor tijd
 863. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 864. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 865. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 866. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 867. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 868. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 869. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 870. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 871. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 872. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 873. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 874. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 875. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 876. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 877. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 878. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 879. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 880. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 881. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 882. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 883. Historische wandkaarten online
 884. Noorderbreedte inspireert tot debat
 885. Oplage Sneuper naar 480
 886. Friezen als slaven in Barbarije
 887. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 888. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 889. Friese oorlogsdagboeken online
 890. Leven van de wind
 891. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 892. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 893. Veroordeeld in Friesland
 894. Fries in India in Martena museum
 895. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 896. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 897. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 898. Archief Letterhoeke Tresoar
 899. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 900. Bitri scooters uit Dokkum
 901. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 902. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 903. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 904. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 905. Een indiaan in Anjum
 906. Familysearch met scans
 907. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 908. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 909. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 910. De murd van Piet de Haan
 911. Open Kampioenschap Paleografie online
 912. Familie-archivaris worden
 913. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 914. Waddenwandelen
 915. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 916. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 917. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 918. De zin van het delen
 919. Oerboeren in de Friese Wouden
 920. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 921. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 922. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 923. Nieuwe online maritieme bronnen
 924. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 925. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 926. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 927. Alde Fryske Tsjerken jarig
 928. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 929. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 930. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 931. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 932. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 933. Vrienden van De Sukerei
 934. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 935. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 936. Molenweekend Dongeradeel
 937. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 938. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 939. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 940. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 941. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 942. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 943. Verkoop bij brandende keerse
 944. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 945. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 946. Kerfstokjes van onze voorouders
 947. Collaterale Successie in Friesland
 948. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 949. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 950. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 951. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 952. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 953. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 954. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 955. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 956. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 957. Fryske Wikipedia
 958. De oorlog een gezicht gegeven
 959. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 960. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 961. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 962. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 963. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 964. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 965. Wüst walst woest naar winst
 966. Maak kennis met de Sneuper
 967. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 968. Sluiproutes Tresoar databases
 969. Zoekplaatjes Friesland
 970. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 971. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 972. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 973. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 974. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 975. Lidmatenboeken Dantumawoude
 976. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 977. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 978. Friezen in de VOC
 979. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 980. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 981. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 982. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 983. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 984. Lezingen in Friesland en online
 985. Dokkum in Google Streetview
 986. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 987. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 988. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 989. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 990. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 991. Schaatswedstrijden te Dokkum
 992. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 993. Guur weer door de eeuwen heen
 994. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 995. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 996. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 997. Historische boekpresentaties
 998. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 999. Dockumer Roem verhuurt historie
 1000. Luisteren naar dialecten
 1001. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 1002. Kolonistendag druk bezocht
 1003. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 1004. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 1005. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 1006. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 1007. Sonttol registers 1557-1850 online
 1008. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 1009. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 1010. Collectie Pieter Nieuwland online
 1011. Kerk van de Friezen in Rome
 1012. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 1013. Klokmakers te Dokkum
 1014. Letterhoeke Tresoar online
 1015. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 1016. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 1017. Aankondiging boek Munnekezijl
 1018. Sneuper september luidt najaar in
 1019. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 1020. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 1021. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 1022. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 1023. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 1024. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 1025. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 1026. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 1027. Terug in de tijd
 1028. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 1029. In het blauwe licht van God
 1030. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 1031. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 1032. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 1033. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 1034. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 1035. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 1036. De Sneuper in vernieuwd jasje
 1037. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 1038. Oude brieven blijven boeien
 1039. Volgens Bartjens
 1040. Verborgen online pareltjes
 1041. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 1042. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 1043. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 1044. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 1045. Het testament van Pieter Stuyvesant
 1046. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 1047. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 1048. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 1049. Meten en weten met Gemma Frisius
 1050. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 1051. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 1052. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 1053. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 1054. Historie Klooster Claerkamp online
 1055. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1056. Zoekplaatjes
 1057. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1058. Een Fries en een Mohawk
 1059. Fluitschip op bodem Oostzee
 1060. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1061. Frederick Philipse revisited
 1062. Genealogie Duitse voorouders
 1063. Frederick Philipse en historische onzin
 1064. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1065. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1066. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1067. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1068. Tips voor het weekend
 1069. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1070. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1071. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1072. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1073. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1074. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1075. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1076. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1077. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1078. Friezen in het kielzog van Hudson
 1079. Criminele rolboeken Tresoar online
 1080. Friezen in West-Afrika in 1715
 1081. Visboek van Adriaen Coenen
 1082. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1083. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1084. Friezen op Ceylon
 1085. Het gaat om verhalen
 1086. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1087. Friese goud- en zilversmeden
 1088. Oude Friese adel en aanverwante families
 1089. De sprekende kaart
 1090. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1091. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1092. De botten van Descartes en Camphuysen
 1093. Transcripties van oude boeken online
 1094. Fryslan in de war
 1095. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1096. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1097. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1098. Boek: Zeedijken in het noorden
 1099. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1100. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1101. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1102. Tresoor in de uitverkoop
 1103. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1104. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1105. Mooie vondst in streekarchief
 1106. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1107. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1108. Zonen van Adam in Nederland
 1109. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1110. Eeuwelingen in Friesland
 1111. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1112. Wandelen door Groningen van 1637
 1113. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1114. Friese brieven in Amsterdam
 1115. Canon van Friesland gepresenteerd
 1116. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1117. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1118. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1119. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1120. Katholiek Dokkum online in beeld
 1121. In het blauwe licht van God
 1122. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1123. Friezen op Spitsbergen 2
 1124. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1125. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1126. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1127. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1128. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1129. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1130. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1131. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1132. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1133. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1134. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1135. Friezen op Spitsbergen
 1136. Friezen in Denemarken
 1137. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1138. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1139. De Friese academie
 1140. Fries boek: Achter de skêrm
 1141. Archief van het web en alerting services
 1142. Friese admiraal terug in Dokkum
 1143. De Hellinga’s en aanverwante families
 1144. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1145. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1146. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1147. Duitse muts van kant
 1148. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1149. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1150. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1151. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1152. Friese Alba Amicorum
 1153. Gone fishing
 1154. Digitale archivarissen
 1155. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1156. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1157. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1158. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1159. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1160. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1161. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1162. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1163. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1164. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1165. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1166. Genealogische en historische blogs
 1167. Historische architectuur
 1168. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1169. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1170. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1171. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1172. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1173. Doopsgezinden in Friesland
 1174. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1175. Nederlandse liederen van vroeger
 1176. Friese bronnen van voor 1600
 1177. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1178. Musea in Noordoost Friesland
 1179. Stamt u ook af van zwervers?
 1180. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1181. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1182. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1183. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1184. Crimineel interessant
 1185. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1186. Cursus Oud Schrift via internet
 1187. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1188. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1189. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1190. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1191. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1192. Genealogische en historische podcasts
 1193. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1194. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1195. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1196. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1197. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1198. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1199. Genealogische programma’s op een rijtje
 1200. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1201. Cartografie Noordoost Friesland
 1202. Voorouders die militair waren ?
 1203. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1204. Oude boeken online via Google Books
 1205. Friese dagboeken
 1206. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1207. Reinicus Siersma 1704-1757
 1208. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1209. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1210. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1211. Sneupers bloggen
 1212. Munnekezijl dorpsfilm 1952
 1213. Ledendag najaar 2006. Molen van Anjum
 1214. Jan Hendrick Jarichs van der Ley (1565-1639), een onbekend genie uit Dokkum
 1215. Silhouetportretten van Dokkumer notabelen
 1216. Oene Ramsneus, Sijtse Jochums, Pytter Lieuwma en Ate Sjolles (in dagboek Catharina Schrader)
 1217. Gedenkstenen in kelder van gemaal te Ezumazijl
 1218. De voorvaderen van Pieter Stuyvesant kwamen uit Dokkum
 1219. De Anjumer schoolmeester moest te pronk staan, 1526
 1220. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 1221. Johannes Fockema
 1222. Dokkumer werd het gezicht ontnomen
 1223. Dominee Brunsvelt in de problemen
 1224. Brief van Hotse van Sinderen in 1753 van Dokkum naar New Amsterdam (New York)