Hans, auteur op Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 2. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 3. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 4. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 5. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 6. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 7. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 8. Expositie De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk
 9. Honderden liefdesbrieven van Jaap Broersma (93) naar Tresoar
 10. Presentatie en namenindex Dokkumer Bierboek
 11. Dokkumers in oud fotoboek fotograaf Fuchs
 12. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 13. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 14. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 15. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 16. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 17. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 18. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 19. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 20. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 21. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 22. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 23. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 24. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 25. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 26. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 27. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 28. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 29. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 30. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 31. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 32. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 33. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 34. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 35. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 36. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 37. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 38. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 39. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 40. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 41. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 42. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 43. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 44. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 45. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 46. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 47. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 48. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 49. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 50. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 51. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 52. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 53. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 54. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 55. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 56. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 57. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 58. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 59. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 60. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 61. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 62. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 63. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 64. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 65. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 66. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 67. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 68. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 69. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 70. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 71. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 72. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 73. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 74. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 75. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 76. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 77. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 78. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 79. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 80. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 81. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 82. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 83. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 84. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 85. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 86. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 87. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 88. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 89. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 90. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 91. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 92. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 93. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 94. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 95. Waddencanon
 96. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 97. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 98. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 99. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 100. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 101. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 102. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 103. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 104. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 105. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 106. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 107. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 108. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 109. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 110. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 111. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 112. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 113. Sarcofagen in Friesland
 114. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 115. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 116. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 117. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 118. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 119. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 120. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 121. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 122. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 123. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 124. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 125. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 126. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 127. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 128. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 129. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 130. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 131. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 132. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 133. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 134. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 135. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 136. Stemmen op 3D project Dokkum
 137. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 138. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 139. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 140. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 141. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 142. Vernieuwde website Fryske Akademy
 143. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 144. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 145. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 146. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 147. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 148. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 149. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 150. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 151. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 152. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 153. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 154. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 155. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 156. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 157. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 158. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 159. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 160. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 161. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 162. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 163. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 164. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 165. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 166. Van snik naar smak
 167. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 168. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 169. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 170. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 171. Frysk nu bijna in Google Translate
 172. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 173. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 174. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 175. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 176. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 177. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 178. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 179. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 180. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 181. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 182. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 183. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 184. Bonifatiusjaar 2016
 185. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 186. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 187. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 188. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 189. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 190. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 191. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 192. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 193. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 194. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 195. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 196. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 197. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 198. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 199. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 200. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 201. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 202. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 203. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 204. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 205. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 206. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 207. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 208. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 209. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 210. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 211. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 212. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 213. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 214. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 215. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 216. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 217. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 218. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 219. Boerenbloed zet aan tot denken
 220. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 221. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 222. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 223. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 224. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 225. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 226. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 227. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 228. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 229. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 230. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 231. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 232. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 233. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 234. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 235. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 236. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 237. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 238. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 239. Dokkum, bolwerk van het noorden
 240. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 241. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 242. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 243. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 244. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 245. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 246. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 247. Najaars-ledendag 24 oktober 2015 op Ameland
 248. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 249. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 250. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 251. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 252. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 253. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 254. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 255. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 256. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 257. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 258. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 259. Kennis delen waar het kan
 260. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 261. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 262. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 263. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 264. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 265. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 266. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 267. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 268. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 269. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 270. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 271. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 272. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 273. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 274. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 275. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 276. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 277. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 278. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 279. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 280. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 281. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 282. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 283. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 284. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 285. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 286. It Beaken van de Fryske Akademy
 287. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 288. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 289. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 290. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 291. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 292. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 293. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 294. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 295. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 296. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 297. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 298. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 299. De Franse kazerne te Anjum
 300. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 301. Friese dame Baard in Indiaas museum
 302. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 303. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 304. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 305. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 306. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 307. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 308. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 309. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 310. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 311. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 312. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 313. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 314. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 315. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 316. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 317. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 318. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 319. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 320. Boek over Nes laat het verleden herleven
 321. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 322. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 323. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 324. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 325. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 326. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 327. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 328. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 329. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 330. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 331. Zomereinde in Bears
 332. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 333. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 334. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 335. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 336. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 337. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 338. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 339. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 340. Fulda vol van Bonifatius
 341. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 342. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 343. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 344. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 345. Voornamen in Noordoost Friesland
 346. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 347. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 348. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 349. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 350. 11en30 en geneagrammen
 351. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 352. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 353. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 354. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 355. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 356. Mummies en aardappels uit Friesland
 357. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 358. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 359. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 360. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 361. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 362. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 363. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 364. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 365. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 366. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 367. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 368. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 369. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 370. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 371. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 372. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 373. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 374. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 375. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 376. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 377. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 378. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 379. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 380. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 381. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 382. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 383. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 384. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 385. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 386. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 387. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 388. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 389. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 390. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 391. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 392. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 393. 11en30 met themanummer Rampen
 394. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 395. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 396. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 397. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 398. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 399. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 400. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 401. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 402. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 403. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 404. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 405. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 406. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 407. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 408. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 409. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 410. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 411. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 412. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 413. Heraldische databank CBG online
 414. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 415. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 416. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 417. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 418. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 419. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 420. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 421. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 422. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 423. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 424. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 425. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 426. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 427. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 428. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 429. Beneficiaal digitaal!
 430. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 431. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 432. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 433. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 434. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 435. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 436. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 437. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 438. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 439. Foudgumse school in opmars
 440. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 441. Boekhouding VOC nader ontsloten
 442. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 443. Sneuper 111 met focus op Ameland
 444. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 445. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 446. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 447. Historische topografie en cartografie in Friesland
 448. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 449. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 450. Friese familiedag
 451. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 452. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 453. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 454. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 455. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 456. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 457. Het beroep Rustmeester
 458. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 459. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 460. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 461. 11en30 juli 2013
 462. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 463. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 464. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 465. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 466. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 467. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 468. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 469. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 470. Familie van tien of meer generaties terug
 471. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 472. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 473. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 474. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 475. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 476. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 477. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 478. Vele Handen of een enkele hand
 479. De oudste kaart van Dokkum?
 480. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 481. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 482. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 483. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 484. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 485. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 486. ANBI-status. En dan?
 487. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 488. 11en30 april 2013
 489. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 490. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 491. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 492. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 493. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 494. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 495. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 496. Napoleons douane bureau te Dockum
 497. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 498. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 499. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 500. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 501. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 502. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 503. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 504. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 505. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 506. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 507. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 508. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 509. Samen staan we sterk, zeker op zee
 510. Kozakken in Noordoost Friesland, 1813
 511. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 512. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 513. Historia Doccumensis boort in het verleden
 514. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 515. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 516. 11en30 over Mobiele Friezen
 517. Sneupen in de kerstvakantie
 518. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 519. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 520. Blad Genealogie van CBG december 2012
 521. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 522. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 523. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 524. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 525. Waterschapsarchieven en Tresoar
 526. Fryslan special over Friese Zeevaart
 527. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 528. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 529. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 530. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 531. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 532. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 533. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 534. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 535. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 536. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 537. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 538. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 539. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 540. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 541. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 542. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 543. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 544. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 545. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 546. Suggesties voor de Fryske Akademy
 547. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 548. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 549. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 550. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 551. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 552. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 553. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 554. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 555. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 556. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 557. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 558. Kan Google het Frysk redden?
 559. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 560. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 561. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 562. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 563. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 564. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 565. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 566. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 567. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 568. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 569. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 570. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 571. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 572. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 573. De paus en de Dokkumer kloostermop
 574. Elisabeth de Flines, Tussen Amsterdam en Dokkum
 575. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 576. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 577. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 578. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 579. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 580. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 581. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 582. De familie Lodeizen te Dokkum
 583. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 584. Heeft u nog diskettes?
 585. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 586. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 587. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 588. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 589. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 590. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 591. Friezen in de online Militieregisters
 592. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 593. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 594. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 595. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 596. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 597. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 598. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 599. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 600. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 601. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 602. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 603. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 604. Biografie van Iman Falck
 605. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 606. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 607. Zeeslag bij Gibraltar, 25 april 1607
 608. Scans DTB Ee en Engwierum online
 609. Het gemeentebestuur van Ameland loog!
 610. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 611. Brief van commandeur Hidde Dirks Kat aan zijn vrouw in 1778 vanuit Straat Davis
 612. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 613. Boek Vier Eeuwen Kingma in de Oostergo
 614. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 615. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 616. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 617. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 618. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 619. Dokkum in wintertooi
 620. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 621. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 622. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 623. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 624. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 625. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 626. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 627. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 628. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 629. Werelate en Noordoost-Friesland online
 630. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 631. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 632. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 633. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 634. Op naar de 500 leden
 635. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 636. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 637. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 638. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 639. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 640. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 641. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 642. Scheepsmodellen in Friese kerken
 643. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 644. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 645. C.G. Schrader’s Memory Boeck van de Vrouwens
 646. Kollum c.a. 1960
 647. Elfstedentocht 1963
 648. Redding van de paarden bij Marrum, 3 november 2006
 649. Ledendag najaar 2007. Kerk en toren Rinsumageest.
 650. Het schilderij van Albert Talsma/ Tolsma uit Burdaard
 651. Oer de Seedyk, Requiem voor de vissers van Paesens-Moddergat
 652. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 653. Herdenking Ramp Paesens-Moddergat 1883
 654. De opfiering fen Fryske trou te Dokkum ter gelegenheid van de winkelweek 1923
 655. Film De Schaduw van Bonifatius
 656. Oude films NFLS, NTM en Dokkum rond 1927
 657. Nederlands Hervormde Kerk Veenwouden
 658. Hellinghus Dokkum
 659. Ledendag voorjaar 2010. Openluchtmuseum De Sukerei, Damwoude, uitleg bij Waldhuskes
 660. Blog Historische Verening Noordoost Friesland op iPad
 661. Ledendag najaar 2011. Voordrachten Hilda Bouta en Haije Talsma in kerk Ternaard
 662. Ledendag voorjaar 2009. Bezoek aan de Schierstins in Veenwouden
 663. Ledendag najaar 2008. Kerk van Ee, Rondleiding door Douwe Zwart
 664. Melkfabriek Freia Veenwouden, cultureel erfgoed
 665. Vlasmuseum Braakhok te Ee
 666. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 667. De galg van Ezumazijl
 668. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 669. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 670. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 671. Vele handen maken licht archiefwerk
 672. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 673. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 674. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 675. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 676. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 677. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 678. Saapke Goslings en de merklap
 679. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 680. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 681. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 682. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 683. Schatzoeken in museumcollecties
 684. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 685. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 686. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 687. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 688. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 689. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 690. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 691. Dokkum digitaal
 692. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 693. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 694. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 695. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 696. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 697. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 698. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 699. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 700. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 701. VOC-database bron voor vele verhalen
 702. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 703. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 704. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 705. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 706. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 707. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 708. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 709. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 710. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 711. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 712. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 713. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 714. Zoeken in Google boeken
 715. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 716. Met de bus op de sneup door Friesland
 717. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 718. Zeepaard in Moddergat
 719. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 720. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 721. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 722. Boek historisch reddingstation Moddergat
 723. iPad app Markant Friesland musea live
 724. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 725. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 726. Geboren in 1811 in Friesland
 727. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 728. Dwaande in Noordoost Friesland
 729. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 730. Muntschatten in collectie Fries Museum
 731. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 732. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 733. Maritieme historici actief bijeen
 734. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 735. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 736. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 737. Oude kaart Noordoost Friesland
 738. Rijdende en varende historie in Dokkum
 739. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 740. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 741. Amelander historie aan zee
 742. Sonttolproject naar volgende fase
 743. Collectie Fries Museum in online database
 744. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 745. Amelander historie online
 746. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 747. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 748. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 749. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 750. Baron Van Sytzama
 751. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 752. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 753. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 754. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 755. Meine Tosk
 756. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 757. URL verkorten met Lyt.sr
 758. Meer historie op de proppen
 759. Walvisstrandingen toen en nu
 760. Film De schaduw van Bonifatius
 761. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 762. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 763. Proppen oud papier als historische bron
 764. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 765. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 766. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 767. Buurtschap De Oere te Moddergat
 768. Fiskershuske en VPRO
 769. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 770. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 771. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 772. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 773. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 774. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 775. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 776. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 777. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 778. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 779. De Sneuper als social magazine op de iPad
 780. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 781. Friezen in het leger van Napoleon
 782. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 783. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 784. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 785. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 786. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 787. De Slag in de Sont, 1658
 788. Maritiem digitaal vernieuwd
 789. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 790. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 791. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 792. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 793. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 794. Registres Civiques Friesland online
 795. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 796. Ons verenigingswapen
 797. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 798. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 799. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 800. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 801. Diaconieboeken als genealogische bron
 802. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 803. Geheim van Tolsum: website en boek
 804. Sneuper 99 van december 2010
 805. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 806. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 807. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 808. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 809. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 810. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 811. Moddergat in de picture
 812. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 813. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 814. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 815. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 816. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 817. WL3 als scheepsmodel
 818. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 819. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 820. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 821. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 822. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 823. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 824. Hallumer grafstenen blootgelegd
 825. Gevoel voor tijd
 826. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 827. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 828. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 829. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 830. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 831. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 832. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 833. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 834. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 835. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 836. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 837. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 838. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 839. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 840. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 841. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 842. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 843. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 844. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 845. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 846. Historische wandkaarten online
 847. Noorderbreedte inspireert tot debat
 848. Oplage Sneuper naar 480
 849. Friezen als slaven in Barbarije
 850. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 851. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 852. Friese oorlogsdagboeken online
 853. Leven van de wind
 854. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 855. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 856. Veroordeeld in Friesland
 857. Fries in India in Martena museum
 858. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 859. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 860. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 861. Archief Letterhoeke Tresoar
 862. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 863. Bitri scooters uit Dokkum
 864. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 865. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 866. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 867. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 868. Een indiaan in Anjum
 869. Familysearch met scans
 870. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 871. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 872. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 873. De murd van Piet de Haan
 874. Open Kampioenschap Paleografie online
 875. Familie-archivaris worden
 876. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 877. Waddenwandelen
 878. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 879. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 880. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 881. De zin van het delen
 882. Oerboeren in de Friese Wouden
 883. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 884. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 885. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 886. Nieuwe online maritieme bronnen
 887. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 888. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 889. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 890. Alde Fryske Tsjerken jarig
 891. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 892. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 893. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 894. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 895. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 896. Vrienden van De Sukerei
 897. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 898. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 899. Molenweekend Dongeradeel
 900. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 901. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 902. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 903. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 904. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 905. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 906. Verkoop bij brandende keerse
 907. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 908. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 909. Kerfstokjes van onze voorouders
 910. Collaterale Successie in Friesland
 911. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 912. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 913. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 914. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 915. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 916. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 917. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 918. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 919. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 920. Fryske Wikipedia
 921. De oorlog een gezicht gegeven
 922. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 923. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 924. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 925. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 926. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 927. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 928. Wüst walst woest naar winst
 929. Maak kennis met de Sneuper
 930. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 931. Sluiproutes Tresoar databases
 932. Zoekplaatjes Friesland
 933. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 934. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 935. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 936. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 937. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 938. Lidmatenboeken Dantumawoude
 939. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 940. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 941. Friezen in de VOC
 942. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 943. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 944. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 945. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 946. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 947. Lezingen in Friesland en online
 948. Dokkum in Google Streetview
 949. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 950. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 951. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 952. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 953. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 954. Schaatswedstrijden te Dokkum
 955. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 956. Guur weer door de eeuwen heen
 957. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 958. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 959. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 960. Historische boekpresentaties
 961. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 962. Dockumer Roem verhuurt historie
 963. Luisteren naar dialecten
 964. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 965. Kolonistendag druk bezocht
 966. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 967. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 968. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 969. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 970. Sonttol registers 1557-1850 online
 971. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 972. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 973. Collectie Pieter Nieuwland online
 974. Kerk van de Friezen in Rome
 975. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 976. Klokmakers te Dokkum
 977. Letterhoeke Tresoar online
 978. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 979. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 980. Aankondiging boek Munnekezijl
 981. Sneuper september luidt najaar in
 982. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 983. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 984. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 985. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 986. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 987. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 988. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 989. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 990. Terug in de tijd
 991. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 992. In het blauwe licht van God
 993. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 994. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 995. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 996. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 997. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 998. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 999. De Sneuper in vernieuwd jasje
 1000. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 1001. Oude brieven blijven boeien
 1002. Volgens Bartjens
 1003. Verborgen online pareltjes
 1004. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 1005. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 1006. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 1007. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 1008. Het testament van Pieter Stuyvesant
 1009. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 1010. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 1011. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 1012. Meten en weten met Gemma Frisius
 1013. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 1014. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 1015. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 1016. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 1017. Historie Klooster Claerkamp online
 1018. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1019. Zoekplaatjes
 1020. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1021. Een Fries en een Mohawk
 1022. Fluitschip op bodem Oostzee
 1023. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1024. Frederick Philipse revisited
 1025. Genealogie Duitse voorouders
 1026. Frederick Philipse en historische onzin
 1027. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1028. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1029. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1030. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1031. Tips voor het weekend
 1032. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1033. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1034. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1035. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1036. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1037. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1038. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1039. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1040. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1041. Friezen in het kielzog van Hudson
 1042. Criminele rolboeken Tresoar online
 1043. Friezen in West-Afrika in 1715
 1044. Visboek van Adriaen Coenen
 1045. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1046. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1047. Friezen op Ceylon
 1048. Het gaat om verhalen
 1049. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1050. Friese goud- en zilversmeden
 1051. Oude Friese adel en aanverwante families
 1052. De sprekende kaart
 1053. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1054. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1055. De botten van Descartes en Camphuysen
 1056. Transcripties van oude boeken online
 1057. Fryslan in de war
 1058. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1059. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1060. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1061. Boek: Zeedijken in het noorden
 1062. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1063. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1064. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1065. Tresoor in de uitverkoop
 1066. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1067. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1068. Mooie vondst in streekarchief
 1069. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1070. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1071. Zonen van Adam in Nederland
 1072. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1073. Eeuwelingen in Friesland
 1074. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1075. Wandelen door Groningen van 1637
 1076. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1077. Friese brieven in Amsterdam
 1078. Canon van Friesland gepresenteerd
 1079. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1080. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1081. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1082. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1083. Katholiek Dokkum online in beeld
 1084. In het blauwe licht van God
 1085. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1086. Friezen op Spitsbergen 2
 1087. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1088. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1089. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1090. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1091. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1092. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1093. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1094. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1095. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1096. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1097. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1098. Friezen op Spitsbergen
 1099. Friezen in Denemarken
 1100. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1101. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1102. De Friese academie
 1103. Fries boek: Achter de skêrm
 1104. Archief van het web en alerting services
 1105. Friese admiraal terug in Dokkum
 1106. De Hellinga’s en aanverwante families
 1107. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1108. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1109. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1110. Duitse muts van kant
 1111. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1112. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1113. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1114. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1115. Friese Alba Amicorum
 1116. Gone fishing
 1117. Digitale archivarissen
 1118. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1119. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1120. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1121. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1122. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1123. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1124. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1125. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1126. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1127. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1128. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1129. Genealogische en historische blogs
 1130. Historische architectuur
 1131. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1132. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1133. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1134. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1135. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1136. Doopsgezinden in Friesland
 1137. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1138. Nederlandse liederen van vroeger
 1139. Friese bronnen van voor 1600
 1140. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1141. Musea in Noordoost Friesland
 1142. Stamt u ook af van zwervers?
 1143. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1144. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1145. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1146. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1147. Crimineel interessant
 1148. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1149. Cursus Oud Schrift via internet
 1150. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1151. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1152. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1153. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1154. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1155. Genealogische en historische podcasts
 1156. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1157. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1158. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1159. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1160. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1161. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1162. Genealogische programma’s op een rijtje
 1163. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1164. Cartografie Noordoost Friesland
 1165. Voorouders die militair waren ?
 1166. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1167. Oude boeken online via Google Books
 1168. Friese dagboeken
 1169. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1170. Reinicus Siersma 1704-1757
 1171. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1172. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1173. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1174. Sneupers bloggen
 1175. Munnekezijl dorpsfilm 1952
 1176. Ledendag najaar 2006. Molen van Anjum
 1177. Jan Hendrick Jarichs van der Ley (1565-1639), een onbekend genie uit Dokkum
 1178. Silhouetportretten van Dokkumer notabelen
 1179. Oene Ramsneus, Sijtse Jochums, Pytter Lieuwma en Ate Sjolles (in dagboek Catharina Schrader)
 1180. Gedenkstenen in kelder van gemaal te Ezumazijl
 1181. De voorvaderen van Pieter Stuyvesant kwamen uit Dokkum
 1182. De Anjumer schoolmeester moest te pronk staan, 1526
 1183. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 1184. Johannes Fockema
 1185. Dokkumer werd het gezicht ontnomen
 1186. Dominee Brunsvelt in de problemen
 1187. Brief van Hotse van Sinderen in 1753 van Dokkum naar New Amsterdam (New York)