Hans, auteur op Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Vaartzicht in Oudwoude
 2. Raadsleden krijgen Frysk bûsboekje
 3. Historisch plaatjesalbum van Noordoost-Friesland aangeboden aan burgemeester Kramer
 4. Brieven, foto’s en albums Fries Museum passen beter in Tresoar
 5. De Vrije Fries 2019 met Vegelin, Jonathan Israel en Culturele Hoofdstad
 6. De Sneuper 136, december 2019, met Hannema, Van Collem, Sjuxma en mooie vondsten
 7. Nieuw boek: Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945
 8. De Sneuper 135, september 2019, met Titia, Camphuysen en een lugubere vondst
 9. Maakt Transkribus van paleografie straks paleomagie?
 10. Een uitstapje naar Groningen – Ledendag 12 oktober in Zoutkamp
 11. Noflike middei mei Tresoar yn Wetsens
 12. Gevelsteen uit 1613 weer terug naar geboortehuis Foeke Sjoerds
 13. Lezingen in Sint Vituskerk Wetsens
 14. Ledendag zaterdag 12 oktober 2019 in Zoutkamp
 15. Rouwbord van Titia van Burmania onthuld
 16. Korenmolen De Hoop in Dokkum 170 jaar
 17. Archeologische vondst in Ee uit tijd van Bonifatius
 18. Onthulling replica rouwbord Titia van Burmania
 19. Betrokkenen Kollumer Oproer van zeer divers pluimage
 20. De Sneuper 134, juni 2019, Kollumer Oproer, themanummer Salomon Levy
 21. Beeld van Titus opgepoetst door maker Natasja Bennink
 22. Afscheid Ihno Dragt van Museum Dokkum
 23. Saken van Staet en Oorlogh
 24. Verslag ledendag Schiermonnikoog, april 2019
 25. Holwerd verwelkomt Hessel Meckema van Aylva
 26. Nieuw oud lijkpad ontdekt in Dokkum
 27. De Sneuper 133, maart 2019, met smederij Kiestra, Vondelpark en Meckema
 28. Fries erfgoed online: nog steeds zoekende
 29. Fries erfgoed in buitenlandse collecties. Fotografeer en deel!
 30. Terugblik 2018 en vooruitblik 2019
 31. Jaarboek De Vrije Fries 2018 met Friese Beweging, Latijn, koeien en kookboeken
 32. Mysteries rond controversiële Dokkumer eindelijk ontrafeld
 33. De Sneuper 132, december 2018, met apothekersfamilies, galkoorts en Kollum
 34. Presentatie nieuw boek over Oostdongeradeel in de Tweede Wereldoorlog
 35. Dokkumer rococo interieur na meer dan eeuw terug uit Paleis Het Loo
 36. Dokkumer tijdmachine als pionier voor Hisgis project
 37. Verslag ledendag HVNF op zaterdag 6 oktober 2018 te Nuis
 38. Redacteur Piet de Haan van Historische Vereniging Noordoost-Friesland te gast bij De Buurtkamer
 39. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 40. De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha
 41. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 42. Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen
 43. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 44. Pakkende verhalen over Dokkum – de Markt en Admiraliteit
 45. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 46. Onthulling kunstwerk “Anno 1630” – vrijdag 7 september 2018
 47. De Witte Papoea uit Wierum
 48. De Witte Papoea uit Wierum
 49. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 50. Open Monumentendag 2018. Lokaal thema: Bonifatius, Reiziger door Europa
 51. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 52. Lezingen over scheepsrampen midden op de Waddenzee 17 augustus en 12 oktober
 53. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 54. Signeersessie boeken naoorlogse walvisvaart op Ameland
 55. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 56. Portretten Fries echtpaar in Amsterdam
 57. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 58. Grote loterij moet Dokkumer draaiorgel ‘redden’
 59. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 60. Boek over abt Frederik van Hallum in it Frysk
 61. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 62. Op avontuur met Friese jonker Tinco in de Oriënt
 63. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 64. De Sneuper 130, juni 2018, met eendenkooien, Tjessens en confessies
 65. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 66. Traanjagers, walvisvaarders uit Noordoost-Friesland, geboekstaafd
 67. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 68. Dokkumer bierbijbel met lof ontvangen
 69. Expositie De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk
 70. Honderden liefdesbrieven van Jaap Broersma (93) naar Tresoar
 71. Presentatie en namenindex Dokkumer Bierboek
 72. Dokkumers in oud fotoboek fotograaf Fuchs
 73. Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente”
 74. Lezing over Tinco Lycklama en de Foundation op 21 juni
 75. Kletterdei: Boek en app brengen historie Markt Dokkum tot leven
 76. Indexen op Mairieboeken Noordoost-Friesland online
 77. Morgen gaan we naar het onbekende land: Kinderbrieven uit Westerbork
 78. Tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag, juni-september 2018
 79. Vlasmuseum Ee klaar voor de toekomst
 80. Database Sonttolregisters groeit nog steeds!
 81. Programma Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018 bekend
 82. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Ferwerd
 83. Leden Postma- Te Nijenhuis benoemd tot ‘Ridder in De Orde van Oranje-Nassau’
 84. De Sneuper 129, maart 2018, met timmerman voor de tsaar, fusillade en Fulda
 85. Duivelse Dilemma’s. Een familie in oorlogstijd.
 86. Meer aandacht voor minderheidstalen in Europa
 87. Jan de With en de VOC retourvloot van 1746
 88. Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op
 89. Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven
 90. Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online
 91. Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
 92. De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis
 93. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 94. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 95. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 96. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 97. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 98. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 99. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 100. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 101. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 102. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 103. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 104. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 105. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 106. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 107. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 108. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 109. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 110. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 111. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 112. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 113. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 114. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 115. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 116. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 117. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 118. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 119. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 120. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 121. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 122. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 123. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 124. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 125. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 126. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 127. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 128. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 129. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 130. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 131. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 132. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 133. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 134. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 135. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 136. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 137. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 138. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 139. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 140. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 141. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 142. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 143. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 144. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 145. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 146. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 147. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 148. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 149. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 150. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 151. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 152. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 153. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 154. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 155. Waddencanon
 156. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 157. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 158. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 159. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 160. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 161. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 162. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 163. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 164. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 165. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 166. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 167. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 168. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 169. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 170. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 171. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 172. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 173. Sarcofagen in Friesland
 174. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 175. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 176. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 177. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 178. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 179. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 180. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 181. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 182. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 183. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 184. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 185. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 186. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 187. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 188. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 189. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 190. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 191. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 192. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 193. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 194. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 195. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 196. Stemmen op 3D project Dokkum
 197. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 198. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 199. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 200. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 201. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 202. Vernieuwde website Fryske Akademy
 203. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 204. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 205. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 206. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 207. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 208. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 209. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 210. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 211. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 212. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 213. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 214. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 215. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 216. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 217. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 218. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 219. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 220. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 221. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 222. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 223. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 224. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 225. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 226. Van snik naar smak
 227. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 228. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 229. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 230. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 231. Frysk nu bijna in Google Translate
 232. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 233. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 234. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 235. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 236. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 237. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 238. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 239. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 240. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 241. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 242. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 243. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 244. Bonifatiusjaar 2016
 245. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 246. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 247. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 248. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 249. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 250. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 251. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 252. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 253. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 254. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 255. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 256. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 257. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 258. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 259. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 260. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 261. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 262. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 263. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 264. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 265. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 266. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 267. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 268. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 269. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 270. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 271. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 272. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 273. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 274. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 275. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 276. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 277. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 278. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 279. Boerenbloed zet aan tot denken
 280. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 281. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 282. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 283. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 284. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 285. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 286. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 287. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 288. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 289. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 290. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 291. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 292. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 293. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 294. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 295. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 296. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 297. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 298. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 299. Dokkum, bolwerk van het noorden
 300. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 301. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 302. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 303. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 304. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 305. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 306. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 307. Najaars-ledendag 24 oktober 2015 op Ameland
 308. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 309. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 310. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 311. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 312. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 313. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 314. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 315. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 316. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 317. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 318. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 319. Kennis delen waar het kan
 320. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 321. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 322. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 323. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 324. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 325. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 326. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 327. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 328. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 329. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 330. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 331. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 332. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 333. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 334. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 335. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 336. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 337. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 338. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 339. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 340. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 341. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 342. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 343. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 344. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 345. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 346. It Beaken van de Fryske Akademy
 347. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 348. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 349. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 350. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 351. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 352. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 353. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 354. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 355. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 356. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 357. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 358. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 359. De Franse kazerne te Anjum
 360. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 361. Friese dame Baard in Indiaas museum
 362. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 363. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 364. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 365. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 366. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 367. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 368. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 369. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 370. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 371. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 372. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 373. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 374. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 375. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 376. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 377. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 378. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 379. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 380. Boek over Nes laat het verleden herleven
 381. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 382. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 383. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 384. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 385. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 386. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 387. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 388. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 389. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 390. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 391. Zomereinde in Bears
 392. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 393. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 394. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 395. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 396. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 397. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 398. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 399. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 400. Fulda vol van Bonifatius
 401. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 402. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 403. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 404. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 405. Voornamen in Noordoost Friesland
 406. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 407. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 408. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 409. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 410. 11en30 en geneagrammen
 411. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 412. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 413. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 414. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 415. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 416. Mummies en aardappels uit Friesland
 417. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 418. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 419. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 420. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 421. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 422. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 423. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 424. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 425. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 426. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 427. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 428. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 429. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 430. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 431. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 432. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 433. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 434. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 435. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 436. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 437. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 438. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 439. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 440. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 441. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 442. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 443. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 444. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 445. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 446. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 447. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 448. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 449. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 450. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 451. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 452. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 453. 11en30 met themanummer Rampen
 454. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 455. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 456. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 457. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 458. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 459. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 460. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 461. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 462. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 463. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 464. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 465. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 466. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 467. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 468. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 469. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 470. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 471. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 472. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 473. Heraldische databank CBG online
 474. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 475. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 476. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 477. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 478. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 479. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 480. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 481. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 482. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 483. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 484. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 485. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 486. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 487. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 488. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 489. Beneficiaal digitaal!
 490. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 491. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 492. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 493. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 494. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 495. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 496. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 497. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 498. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 499. Foudgumse school in opmars
 500. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 501. Boekhouding VOC nader ontsloten
 502. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 503. Sneuper 111 met focus op Ameland
 504. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 505. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 506. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 507. Historische topografie en cartografie in Friesland
 508. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 509. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 510. Friese familiedag
 511. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 512. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 513. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 514. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 515. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 516. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 517. Het beroep Rustmeester
 518. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 519. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 520. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 521. 11en30 juli 2013
 522. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 523. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 524. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 525. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 526. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 527. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 528. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 529. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 530. Familie van tien of meer generaties terug
 531. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 532. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 533. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 534. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 535. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 536. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 537. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 538. Vele Handen of een enkele hand
 539. De oudste kaart van Dokkum?
 540. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 541. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 542. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 543. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 544. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 545. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 546. ANBI-status. En dan?
 547. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 548. 11en30 april 2013
 549. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 550. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 551. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 552. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 553. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 554. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 555. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 556. Napoleons douane bureau te Dockum
 557. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 558. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 559. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 560. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 561. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 562. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 563. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 564. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 565. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 566. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 567. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 568. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 569. Samen staan we sterk, zeker op zee
 570. Kozakken in Noordoost Friesland, 1813
 571. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 572. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 573. Historia Doccumensis boort in het verleden
 574. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 575. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 576. 11en30 over Mobiele Friezen
 577. Sneupen in de kerstvakantie
 578. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 579. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 580. Blad Genealogie van CBG december 2012
 581. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 582. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 583. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 584. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 585. Waterschapsarchieven en Tresoar
 586. Fryslan special over Friese Zeevaart
 587. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 588. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 589. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 590. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 591. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 592. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 593. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 594. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 595. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 596. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 597. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 598. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 599. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 600. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 601. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 602. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 603. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 604. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 605. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 606. Suggesties voor de Fryske Akademy
 607. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 608. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 609. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 610. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 611. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 612. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 613. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 614. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 615. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 616. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 617. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 618. Kan Google het Frysk redden?
 619. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 620. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 621. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 622. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 623. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 624. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 625. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 626. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 627. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 628. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 629. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 630. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 631. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 632. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 633. De paus en de Dokkumer kloostermop
 634. Elisabeth de Flines, Tussen Amsterdam en Dokkum
 635. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 636. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 637. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 638. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 639. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 640. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 641. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 642. De familie Lodeizen te Dokkum
 643. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 644. Heeft u nog diskettes?
 645. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 646. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 647. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 648. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 649. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 650. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 651. Friezen in de online Militieregisters
 652. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 653. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 654. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 655. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 656. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 657. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 658. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 659. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 660. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 661. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 662. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 663. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 664. Biografie van Iman Falck
 665. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 666. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 667. Zeeslag bij Gibraltar, 25 april 1607
 668. Scans DTB Ee en Engwierum online
 669. Het gemeentebestuur van Ameland loog!
 670. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 671. Brief van commandeur Hidde Dirks Kat aan zijn vrouw in 1778 vanuit Straat Davis
 672. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 673. Boek Vier Eeuwen Kingma in de Oostergo
 674. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 675. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 676. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 677. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 678. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 679. Dokkum in wintertooi
 680. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 681. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 682. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 683. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 684. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 685. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 686. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 687. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 688. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 689. Werelate en Noordoost-Friesland online
 690. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 691. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 692. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 693. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 694. Op naar de 500 leden
 695. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 696. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 697. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 698. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 699. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 700. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 701. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 702. Scheepsmodellen in Friese kerken
 703. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 704. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 705. C.G. Schrader’s Memory Boeck van de Vrouwens
 706. Kollum c.a. 1960
 707. Elfstedentocht 1963
 708. Redding van de paarden bij Marrum, 3 november 2006
 709. Ledendag najaar 2007. Kerk en toren Rinsumageest.
 710. Het schilderij van Albert Talsma/ Tolsma uit Burdaard
 711. Oer de Seedyk, Requiem voor de vissers van Paesens-Moddergat
 712. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 713. Herdenking Ramp Paesens-Moddergat 1883
 714. De opfiering fen Fryske trou te Dokkum ter gelegenheid van de winkelweek 1923
 715. Film De Schaduw van Bonifatius
 716. Oude films NFLS, NTM en Dokkum rond 1927
 717. Nederlands Hervormde Kerk Veenwouden
 718. Hellinghus Dokkum
 719. Ledendag voorjaar 2010. Openluchtmuseum De Sukerei, Damwoude, uitleg bij Waldhuskes
 720. Blog Historische Verening Noordoost Friesland op iPad
 721. Ledendag najaar 2011. Voordrachten Hilda Bouta en Haije Talsma in kerk Ternaard
 722. Ledendag voorjaar 2009. Bezoek aan de Schierstins in Veenwouden
 723. Ledendag najaar 2008. Kerk van Ee, Rondleiding door Douwe Zwart
 724. Melkfabriek Freia Veenwouden, cultureel erfgoed
 725. Vlasmuseum Braakhok te Ee
 726. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 727. De galg van Ezumazijl
 728. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 729. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 730. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 731. Vele handen maken licht archiefwerk
 732. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 733. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 734. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 735. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 736. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 737. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 738. Saapke Goslings en de merklap
 739. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 740. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 741. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 742. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 743. Schatzoeken in museumcollecties
 744. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 745. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 746. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 747. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 748. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 749. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 750. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 751. Dokkum digitaal
 752. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 753. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 754. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 755. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 756. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 757. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 758. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 759. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 760. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 761. VOC-database bron voor vele verhalen
 762. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 763. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 764. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 765. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 766. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 767. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 768. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 769. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 770. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 771. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 772. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 773. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 774. Zoeken in Google boeken
 775. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 776. Met de bus op de sneup door Friesland
 777. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 778. Zeepaard in Moddergat
 779. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 780. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 781. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 782. Boek historisch reddingstation Moddergat
 783. iPad app Markant Friesland musea live
 784. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 785. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 786. Geboren in 1811 in Friesland
 787. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 788. Dwaande in Noordoost Friesland
 789. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 790. Muntschatten in collectie Fries Museum
 791. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 792. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 793. Maritieme historici actief bijeen
 794. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 795. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 796. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 797. Oude kaart Noordoost Friesland
 798. Rijdende en varende historie in Dokkum
 799. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 800. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 801. Amelander historie aan zee
 802. Sonttolproject naar volgende fase
 803. Collectie Fries Museum in online database
 804. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 805. Amelander historie online
 806. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 807. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 808. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 809. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 810. Baron Van Sytzama
 811. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 812. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 813. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 814. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 815. Meine Tosk
 816. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 817. URL verkorten met Lyt.sr
 818. Meer historie op de proppen
 819. Walvisstrandingen toen en nu
 820. Film De schaduw van Bonifatius
 821. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 822. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 823. Proppen oud papier als historische bron
 824. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 825. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 826. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 827. Buurtschap De Oere te Moddergat
 828. Fiskershuske en VPRO
 829. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 830. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 831. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 832. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 833. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 834. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 835. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 836. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 837. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 838. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 839. De Sneuper als social magazine op de iPad
 840. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 841. Friezen in het leger van Napoleon
 842. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 843. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 844. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 845. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 846. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 847. De Slag in de Sont, 1658
 848. Maritiem digitaal vernieuwd
 849. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 850. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 851. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 852. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 853. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 854. Registres Civiques Friesland online
 855. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 856. Ons verenigingswapen
 857. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 858. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 859. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 860. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 861. Diaconieboeken als genealogische bron
 862. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 863. Geheim van Tolsum: website en boek
 864. Sneuper 99 van december 2010
 865. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 866. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 867. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 868. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 869. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 870. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 871. Moddergat in de picture
 872. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 873. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 874. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 875. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 876. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 877. WL3 als scheepsmodel
 878. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 879. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 880. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 881. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 882. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 883. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 884. Hallumer grafstenen blootgelegd
 885. Gevoel voor tijd
 886. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 887. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 888. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 889. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 890. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 891. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 892. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 893. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 894. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 895. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 896. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 897. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 898. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 899. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 900. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 901. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 902. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 903. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 904. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 905. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 906. Historische wandkaarten online
 907. Noorderbreedte inspireert tot debat
 908. Oplage Sneuper naar 480
 909. Friezen als slaven in Barbarije
 910. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 911. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 912. Friese oorlogsdagboeken online
 913. Leven van de wind
 914. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 915. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 916. Veroordeeld in Friesland
 917. Fries in India in Martena museum
 918. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 919. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 920. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 921. Archief Letterhoeke Tresoar
 922. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 923. Bitri scooters uit Dokkum
 924. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 925. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 926. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 927. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 928. Een indiaan in Anjum
 929. Familysearch met scans
 930. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 931. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 932. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 933. De murd van Piet de Haan
 934. Open Kampioenschap Paleografie online
 935. Familie-archivaris worden
 936. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 937. Waddenwandelen
 938. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 939. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 940. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 941. De zin van het delen
 942. Oerboeren in de Friese Wouden
 943. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 944. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 945. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 946. Nieuwe online maritieme bronnen
 947. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 948. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 949. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 950. Alde Fryske Tsjerken jarig
 951. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 952. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 953. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 954. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 955. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 956. Vrienden van De Sukerei
 957. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 958. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 959. Molenweekend Dongeradeel
 960. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 961. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 962. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 963. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 964. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 965. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 966. Verkoop bij brandende keerse
 967. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 968. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 969. Kerfstokjes van onze voorouders
 970. Collaterale Successie in Friesland
 971. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 972. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 973. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 974. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 975. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 976. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 977. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 978. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 979. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 980. Fryske Wikipedia
 981. De oorlog een gezicht gegeven
 982. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 983. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 984. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 985. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 986. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 987. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 988. Wüst walst woest naar winst
 989. Maak kennis met de Sneuper
 990. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 991. Sluiproutes Tresoar databases
 992. Zoekplaatjes Friesland
 993. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 994. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 995. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 996. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 997. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 998. Lidmatenboeken Dantumawoude
 999. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 1000. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 1001. Friezen in de VOC
 1002. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 1003. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 1004. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 1005. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 1006. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 1007. Lezingen in Friesland en online
 1008. Dokkum in Google Streetview
 1009. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 1010. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 1011. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 1012. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 1013. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 1014. Schaatswedstrijden te Dokkum
 1015. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 1016. Guur weer door de eeuwen heen
 1017. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 1018. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 1019. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 1020. Historische boekpresentaties
 1021. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 1022. Dockumer Roem verhuurt historie
 1023. Luisteren naar dialecten
 1024. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 1025. Kolonistendag druk bezocht
 1026. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 1027. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 1028. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 1029. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 1030. Sonttol registers 1557-1850 online
 1031. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 1032. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 1033. Collectie Pieter Nieuwland online
 1034. Kerk van de Friezen in Rome
 1035. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 1036. Klokmakers te Dokkum
 1037. Letterhoeke Tresoar online
 1038. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 1039. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 1040. Aankondiging boek Munnekezijl
 1041. Sneuper september luidt najaar in
 1042. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 1043. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 1044. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 1045. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 1046. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 1047. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 1048. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 1049. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 1050. Terug in de tijd
 1051. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 1052. In het blauwe licht van God
 1053. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 1054. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 1055. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 1056. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 1057. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 1058. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 1059. De Sneuper in vernieuwd jasje
 1060. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 1061. Oude brieven blijven boeien
 1062. Volgens Bartjens
 1063. Verborgen online pareltjes
 1064. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 1065. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 1066. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 1067. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 1068. Het testament van Pieter Stuyvesant
 1069. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 1070. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 1071. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 1072. Meten en weten met Gemma Frisius
 1073. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 1074. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 1075. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 1076. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 1077. Historie Klooster Claerkamp online
 1078. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 1079. Zoekplaatjes
 1080. Hallum online en AlleFriezen.nl
 1081. Een Fries en een Mohawk
 1082. Fluitschip op bodem Oostzee
 1083. De verdwenen boer van Sloterdijk
 1084. Frederick Philipse revisited
 1085. Genealogie Duitse voorouders
 1086. Frederick Philipse en historische onzin
 1087. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 1088. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 1089. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 1090. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 1091. Tips voor het weekend
 1092. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1093. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1094. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1095. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1096. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1097. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1098. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1099. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1100. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1101. Friezen in het kielzog van Hudson
 1102. Criminele rolboeken Tresoar online
 1103. Friezen in West-Afrika in 1715
 1104. Visboek van Adriaen Coenen
 1105. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1106. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1107. Friezen op Ceylon
 1108. Het gaat om verhalen
 1109. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1110. Friese goud- en zilversmeden
 1111. Oude Friese adel en aanverwante families
 1112. De sprekende kaart
 1113. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1114. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1115. De botten van Descartes en Camphuysen
 1116. Transcripties van oude boeken online
 1117. Fryslan in de war
 1118. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1119. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1120. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1121. Boek: Zeedijken in het noorden
 1122. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1123. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1124. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1125. Tresoor in de uitverkoop
 1126. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1127. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1128. Mooie vondst in streekarchief
 1129. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1130. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1131. Zonen van Adam in Nederland
 1132. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1133. Eeuwelingen in Friesland
 1134. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1135. Wandelen door Groningen van 1637
 1136. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1137. Friese brieven in Amsterdam
 1138. Canon van Friesland gepresenteerd
 1139. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1140. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1141. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1142. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1143. Katholiek Dokkum online in beeld
 1144. In het blauwe licht van God
 1145. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1146. Friezen op Spitsbergen 2
 1147. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1148. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1149. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1150. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1151. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1152. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1153. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1154. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1155. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1156. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1157. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1158. Friezen op Spitsbergen
 1159. Friezen in Denemarken
 1160. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1161. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1162. De Friese academie
 1163. Fries boek: Achter de skêrm
 1164. Archief van het web en alerting services
 1165. Friese admiraal terug in Dokkum
 1166. De Hellinga’s en aanverwante families
 1167. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1168. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1169. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1170. Duitse muts van kant
 1171. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1172. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1173. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1174. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1175. Friese Alba Amicorum
 1176. Gone fishing
 1177. Digitale archivarissen
 1178. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1179. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1180. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1181. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1182. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1183. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1184. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1185. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1186. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1187. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1188. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1189. Genealogische en historische blogs
 1190. Historische architectuur
 1191. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1192. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1193. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1194. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1195. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1196. Doopsgezinden in Friesland
 1197. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1198. Nederlandse liederen van vroeger
 1199. Friese bronnen van voor 1600
 1200. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1201. Musea in Noordoost Friesland
 1202. Stamt u ook af van zwervers?
 1203. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1204. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1205. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1206. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1207. Crimineel interessant
 1208. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1209. Cursus Oud Schrift via internet
 1210. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1211. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1212. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1213. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1214. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1215. Genealogische en historische podcasts
 1216. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1217. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1218. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1219. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1220. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1221. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1222. Genealogische programma’s op een rijtje
 1223. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1224. Cartografie Noordoost Friesland
 1225. Voorouders die militair waren ?
 1226. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1227. Oude boeken online via Google Books
 1228. Friese dagboeken
 1229. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1230. Reinicus Siersma 1704-1757
 1231. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1232. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1233. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1234. Sneupers bloggen
 1235. Munnekezijl dorpsfilm 1952
 1236. Ledendag najaar 2006. Molen van Anjum
 1237. Jan Hendrick Jarichs van der Ley (1565-1639), een onbekend genie uit Dokkum
 1238. Silhouetportretten van Dokkumer notabelen
 1239. Oene Ramsneus, Sijtse Jochums, Pytter Lieuwma en Ate Sjolles (in dagboek Catharina Schrader)
 1240. Gedenkstenen in kelder van gemaal te Ezumazijl
 1241. De voorvaderen van Pieter Stuyvesant kwamen uit Dokkum
 1242. De Anjumer schoolmeester moest te pronk staan, 1526
 1243. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 1244. Johannes Fockema
 1245. Dokkumer werd het gezicht ontnomen
 1246. Dominee Brunsvelt in de problemen
 1247. Brief van Hotse van Sinderen in 1753 van Dokkum naar New Amsterdam (New York)