Re: Weeshuis Kollum

 
#15322
Hans
Sleutelbeheerder

    In het boek over de geschiedenis van Kollum, Kollumerland en Nieuw Kruisland, geschiedkundig beschreven door Mr. A. J. Andreae uit 1883 staan op pagina 107 e.v. diverse zaken over het Weeshuis. Het werd rond 1705 opgericht. In 1769 kregen ze octrooi op het spinnen van uitlandsche hijde voor het maken van zeildoek voor de reederijen in Holland. In 1788 vermaakte Gerardus Beilanus de Wendt bij testament obligaties. Uit dat testament blijkt dat het weeshuis destijds door mans en vrouwen, voogden en voogdessen werd bestuurd. In 1839 werd het Weeshuis opgeheven en gingen de nog aanwezige wezen naar de Kolonie van Weldadigheid in Drenthe. Overige arme lieden gingen naar het Armhuis op de plaats van het vroegere Oostenburg.

     Posted by at