Re: Klaas Kingma (SKS)

 
#15275
Hans
Sleutelbeheerder

  Advies:
  Aanvraag van een persoonskaart met daarop de vermelding van geboorte, huwelijks en overlijdens data en plaatsen. Tevens de data van verhuizingen met daarbij adres en woonplaats.
  Zie:     http://194.171.109.12/page/150

  Mogelijk via het nog bestaande bedrijf genoemd in de onderstaande advertentie woonplaats van de kinderen achterhalen. Kinderen bezitten misschien nog skûtsje foto’ en of papieren.

  Volgens een krantenartikel stopte K.A. Kingma van Dokkum, nu Enschede, in 1957 als secretaris van de S.K.S.
  Zie artikel in  L.C. 08-04-1957   Kop artikel: Skutsjesilen voor 1957 in kannen en kruiken.

  In het boek  ‘Middenstand in Dokkum’  blz 45 Klaas A. Kingma zijn grootvader Gosse Kingma als manufacturier. Eén van de zonen van deze Gosse was Albert de vader van Klaas A. Kingma.

  ALBERT KINGMA [manufacturier], geboren op 10 januari 1892, overleden op 1 juni 1969, Albert is getrouwd rond 1917 met NEELTJE BAKKER, geboren te Jislum op 3 januari 1893, overleden te Dokkum op 28 december 1942.
  Uit dit huwelijk:
  ​1 GOSSE, geboren te Dokkum op 3 december 1918, overleden te Bornwerd (?) op 30 juli ​1989. Gosse was gehuwd met BONTJE DIJKEMA, geboren rond 1920.
  ​2 KLAAS KINGMA, geboren te Dokkum op 2 september 1923, overleden te Veenendaal ​op 25 maart 1986. Klaas is getrouwd rond 1950 met JANTINA WIERSEMA, ​geboren op 10 november 1922.
  ​Uit dit huwelijk:
  ​1 ALBERT, geboren op 16 mei 1952, volgt onder A-XI-b.
  ​2 HINDERICUS, geboren op 10 november 1955, overleden te Veenendaal op ​2 september 1980.
  ​3 WILLEM, geboren op 20 april 1959. Willem is getrouwd op 12 september ​1991 met KARIN BIRGITTA ACHTERBERG, geboren op 4 maart ​1961.

  Doorscrollen !

  Dokkum Kadastraal:    Alber, de vader van Klaas Kingma

  1832 A197
  1929 3580 ALBERT KINGMA, koopman Dokkum en BRANT REINDES KINGMA.
  dj1939 vernieuwing, bel 271.
  dj1967 verkoop.
  1920-1930: Gosse Kingma, Albert Kingma, nummer A26a: B. R. Kingma, Gosse Kingma.
  1969-heden: Grote Breedstraat 15.

  1832 A291 334 AUKE BENEDICTUS VISSER, kofschipper Dokkum huis en erf
  1934 3830 ALBERT KINGMA, manufacturier Dokkum, – langslevend vruchtgebruik Klaas Jelles Bakker.
  dj1949 verkoop.

   Posted by at