Re: Jan Theunis Bouta, Antje Durks Schregardus

 
#15260
hilda bouta
Deelnemer

    Jan Theunis wordt in de Floreencahieren van 1778,1788 en 1798 genoemd als Bruiker van Bolta Holwerd nr. 34, een groot bedrijf van 80 pondematen in de uiterste oosthoek van het grondgebied van Holwerd(ook Bouta genoemd). Die van 1808 is niet bewaard gebleven. En in die van 1818 staat een onbekende. Dit zou dus goed kloppen met de verhuizing naar Engwierum in 1808.Zijn vader Teunis Gosses wordt in 1738, 1748 en 1758 als Meyer genoemd en in 1768 Bruiker.