Re: Jan Martens (Faber) Smid te Hantum

 
#15241
Tafel
Moderator

    Hoi Jaap Sip
    Na het huwelijk van Jan Martens en Antje Jans komen ze in het huis van de vorige bewoner Jelke Hendriks. Je kunt dit vinden in het archief in Dokkum onder Speciekohieren Westdongeradeel. In Speciekohier 1773: Hantum Specie nr 18. Er staat dan bij: Jan Martens jongeluiden [net getrouwd dus]Indirecte aanwijzingen kun je vaak vinden als je alle jaargangen van de speciekohieren even doorloopt. Je zult zien dat de smid Jan Martens ook koeien had. Misschien zie je een verhuizing naar een andere woning. Jan Martens zijn buurman is onder Specie nr 17 ene Tjipke Martens. Familie, oom ?. Kijk ook de [volledig aanwezige]Reeelkohieren van Hantum na want daarin kun je vaak zien wie nu de eigenaar of de huurder van een pand is. In de z.g. Quotisatie 1749 [op de site van Tresoar doorzoekbaar]zie je in Hantum één smid genaamd Cornelis Keimpes. In de speciekohieren staat hij onder nummer 37. Jan Martens heeft dus die smederij niet overgenomen. Vergeet ook niet dat er een Marten Jans en Jetske Tjepkes zijn die een Tjepke [1810] en Jan [1803] laten dopen.

    Groeten
    Piet