Re: Barwegen bij Engwierum

 
#15278
Jan Barwegen
Deelnemer

    Ik probeer de discussie weer wat leven in te blazen.

    Ik heb Marcel en zijn beide zonen afgelopen oktober ontmoet tijdens de ledendag. Met informatie van hem kom ik tot de volgende hypotheses. Engwierum betekent smalle wier of smalle terp. Volgens mij was de streek een hogere rug in een driehoek van Ee – Tibma/Oude Terp naar Engwierum. De Fellingen is daarbij de oeverwal met de oude bewoning. Ten zuidwesten van de oeverwal de dijk van het Dokkumer Grootdiep. Richting het noordoosten de kwelders richting Lauwerszee. Later in gedeelten ingepolderd (Engwierumer Buitenland en Engwierumerpolder; de namen van deze twee polders wisselen nogal eens) Ik denk dat de streek het Nylân eerder is ingepolderd en ruim voor de huidige Engwierumerpolder. Sipma geeft aan dat Bergweghen een weg was naar de Kooiwei. De Bergweghen is wellicht de noordelijke en oorspronkelijke dijk/kwelderrug. Zie ook het plaatje (ik kan het niet invoegen!)