Wie kent ene Berend Hanneveld te Dokkum

 
 • Dit onderwerp bevat 0 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op door .
 • Aanmaker
  Onderwerp
 • #361
  Admin
  Sleutelbeheerder

   Van de heer Paasman uit Burgum, die onderzoek doet naar soldaten in het leger van Napoleon de volgende vraag:
   Wie kent ene
   Berend Hanneveld te Dokkum ; aangenomen Berend Hoeneveld jager in het 33e regiment lichte infanterie overleden op 19.06.1814 in het hospitaal te Hamburg
   Horard Listra ( familienaam Leistra ?) geboren of wonende in de mairie Anjum huzaar in het 10e regiment geboren d’Anem ( = Anjum ?) departement Friesland. Opgenomen in het hospitaal van Leul (?) op 12.12.1813 en aldaar overleden op 15.12.1813 aan de gevolgen van een ziekte.
   Martin Post ook bekend als Martin Pou geboren of wonende te Dokkum fuselier 123e regiment infanterie van linie, 2e bat., 2e comp., op 25.05.1812 aan de gevolgen van longtuberculose overleden in het hospitaal te Maagdenburg.
   Jean Vanslip geboren te Metslawier, canton Dokkum, oud 21 jaar, fuselier 26e regiment lichte infanterie 25.11.1813 opgenomen in het burger hospitaal te Saarlouis en aldaar overleden 30.12.1813 aan de gevolgen van koorts.

   Daarnaast heeft hij de volgende vraag:
   Ik zoek gegevens over de familie Wijnands te Dokkum beginnende met: Hendrik Dirks Wijnands, schoolhouder in de Grote Breedstraat te Dokkum tr. aldaar 1) 22.11.1729 Anna Johannes weduwe Hendrik de Haan, tr.2) NH Dokkum 28.05.1752 Wietske Hemkes. Van deze echtparen worden te Dokkum geen kinderen gevonden. De inschrijvingen in NH lidmaten Dokkum in 1740 en 1745 van het eerste echtpaar en de Quotisatie 1749 zijn bekend. Met grote mate van zekerheid kan echter wordt aangenomen dat een zoon van het tweede echtpaar is Dirk Hendriks die op 07.12.1781 te Dokkum NH een zoon Dirk laten dopen. Deze Dirk Hendriks was gehuwd met Aukje Durks. Waar en wanneer is niet bekend. Van hen zijn een zestal kinderen bekend waaronder de eerste genoemd Dirk en de volgens zijn militaire gegevens in 1789 te Dokkum geboren tweede Dirk. Die evenals de andere kinderen echter niet te Dokkum is te vinden. Gevraagd gegevens over de hiervoren genoemde echtparen.

   Stuur uw reactie naar de redactie en de heer Paasman via paasman13 @zonnet.nl

  • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.