Ik ben op zoek naar de ouders en voorouders van Symon Daniels.

 
  • Dit onderwerp bevat 0 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op door .
  • Aanmaker
    Onderwerp
  • #15156
    Admin
    Sleutelbeheerder

      Van hem is het volgende bekend: Lidmaat op belijdenis te Wetsens 04.08.1732 en diaken aldaar van 1741 tot 1743 en van 1747 tot 1749. Hij werkte in 1731 als “grote cnegt” bij Sybe Pyters en trouwde op 09.09. van datzelfde jaar te Wetsens met Antje Sybis, de dochter van de boer. Een tweede huwelijk volgde 06.04.1744 met Baukjen Eintes, eveneens te Wetsens
      Uit het eerste huwelijk had hij een zoon Daniel; uit het tweede een zoon met dezelfde naam. Deze laatste is de hoofdfiguur in het artikel “Schipperen in de Franse tijd” in het laatste jaarboek van het Fries Scheepvaart Museum van mijn hand.
      Symon Daniels had meer kinderen, want hij verschijnt in 1749 in het quotisatiekohier met een gezin van 5 personen boven de 12 jaar. Hij gebruikte toen en in 1747 een zathe van 71 pondematen toebehorend aan Tjalling van Camstra, nog in 1738 in gebruik bij zijn schoonvader Sybe Pyters.
      Waarschijnlijk heeft hij tijdelijk elders gewoond, want hij komt niet te Wetsens voor in het familieregister van 1744.
      Ik ben zeer erkentelijk voor elke ophelderende reactie. Dr. Kees Zijlstra

    • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.