Haije Sytses uit Ee?

 
 • Dit onderwerp bevat 0 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op door .
 • Aanmaker
  Onderwerp
 • #15199
  Paul-Sijtsma
  Deelnemer

   Een raadseltje. Ik heb mijn voorouders teruggevonden tot aan Haije Sytses. Hij woonde in 1736 zeker in Ee, want vermeldt in reelkohieren. Maar ik kom geboorte van zijn zoon (Jelle Haijes, in 1741 getrouwd in Ee met Hitje Tjepkes) geen geboorte in Ee tegen, noch trouwen Haije.
   Wellicht dat hij van elders is, maar waar?
   Wat vind ik wel? Was hij lidmaat in Dokkum in 1723 en getrouwd met Antie Gerbens? (Lidmatenboek Dokkum, 1723 Man : Haye Zytses Vrouw: Antie Gerbens – Op 1 november 1723 zij ingekomen van Oostrum).
   En wat staat hier in hedendaags Nederlands? Secunddo vota: opnieuw getrouwd met Haije Sijdses? [Uit Nedergerecht]
   41. 20 feb. 1715
   Inventarisatie en beschrijvinge ten sterfhuijsse van Sippe Jans tot Oostrum, van alle goederen…. En tot nogh toe bij Antie Gerbens die haer nu wederom as secunddo vota heeft begeven met Haije Sijdses, kindern Ja ippes oldt int 13e jaer, Gerben Sippes 8e jaer, Seijke Sippes in haer 6de en Antie Sippes in haer 4de jaer kindern enerfgenamen van hun wl vader, tv Cornelis Douwes huijsman tot Metselwier.
   Onder de goederen
   Seeckere stemdragende zate Landts, grot na naem en faem 66 m, bij Minse Tiallinghs als meijer bewoont en gebruijckt, waarde 7000cg, 14 pm, nog een stemdragende zathe, 14 koeien, 4 merrien, 1 hengstefole, inschulden 946, uitschulden (Scelto van Heemstra als landheer, de vier dienstboden aan bodeloon 129 cg, totaal 10.427 waaronder 6600 ingebracht door Sippe Jans en door AntieGerbens 2960.

   Dat Antie eerder getrouwd was met Sippe Jans is zeker: Dokkum, huwelijken 1701 Vermelding: Attestatie afgegeven op 31 juli 1701 Man       : Sippe Jans afkomstig van Lioessens Vrouw     : Antje Gerbens afkomstig van Dokkum
    
   Wie het weet of weet waar ik kan zoeken mag het zeggen.
   Dank,
   Paul Sijtsma

  • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.