Gezocht: geboortedatum, plaats, huwelijksdatum, plaats, kinderen, etc. van I.1 Harmen BOLDEWIJN

 
 • Dit onderwerp bevat 0 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op door .
 • Aanmaker
  Onderwerp
 • #15152
  Admin
  Sleutelbeheerder

   Kapitein op een oorlogsschip (vermelding o.a. in 1626 in Alkmaar), geboren circa 1575. Bolduin / Boldewijn
   ADMIRALITEIT IN FRIESLAND – Dokkum 1599 Notulen- en resolutieboek, van het zeekantoor voor convoyen en licenten, van de hand van secretaris Johannes Saeckma (uitgegeven door M.H.H. Engels – Leeuwarden, druk 1999, internet 2001)
   1599-01-31 Wonsdach: Is de Advocaat Fiscael gheaccordeert provisie van citatie teghens eenen >> Harmen Bolduin wonende binnen >> Groningen. 1599-02-16 Vrijdach: Is rechtdach ghehouden van de saecken omme huyden te dienen gheleyt. Sijn d’heeren >> Steyn en >> Aysma ghecommiteert omme in der saecke tuschen d’Advocaat Fiscael ter eenre ende >> Harmen Bolduin ghedaechde t’andere zijden, omme partijen op elcx anderen articulen ende positien te verhoren sampt ghetuyghen aen wederzijden te produceren. 1599-03-13 Dinsdach: Is d’heer >> Oenema ghecommitteert, omme >> Harmen Boldewijn ende eenighe ghetuygen te verhoren ende examineren op de positien ende articulen bij den Advocaat Fiscael overgegeven.etc.
   Jan de Vries, Enschede

  • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.