Familie Heeringa. Wie weet meer over mijn voorvader Sjoerd Jans, de vader van Tjeerd Heeringa?

 
 • Dit onderwerp bevat 0 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op door .
 • Aanmaker
  Onderwerp
 • #15162
  Jaap Heeringa
  Deelnemer

   En waar nam Tjeerd Sjoerds de naam Heeringa vandaan?
   Er zijn vele Heeringa-families in Friesland, maar ik heb tot op dit moment nog niet de connectie kunnen leggen tussen onze familie Heeringa en de andere. Misschien kunt u helpen?
   Sjoerd Jans trouwde 1 mei 1769 in het dorp Foudgum met Saapke Jochums, die gedoopt was op 25 febr. 1744 te Foudgum als dochter van de schoolmeester Jochum Jans en Aaltje Martens. Ze stierf 14 juli 1785 te Foudgum. (Als iemand meer gegevens heeft over Aaltje Martens, die een broer Tjeerd Martens had, dan ontvang ik die graag.)
   Hun kinderen waren:
   Aaltje, ged. 25 nov. 1770 Foudgum
   Jochum, geb. 20 febr. 1773 Foudgum
   Jantje, geb. 29 mrt. 1776 Foudgum
   Tjeerd, geb. 7 febr. 1781 Foudgum.
   (De vernoeming van de kinderen vind ik vreemd, bijna allemaal naar moederskant.)
   Sjoerd Jans is waarschijnlijk de Sjoerd Jans, die op 18 juni 1747 te Lichtaard gedoopt is als zoon van Jan Sjoerds en Entje Jans. In de floreencohieren vond ik dat Sjoerd Jans in 1770 van Lichtaard kwam. In 1775 komt Jan Jans in het huis van Sjoerd Jans en verlaat dit in 1778 om naar Jislum te gaan. Daar trouwt hij met Uilkje Ritskes en krijgt twee kinderen: Intje in 1778 en Ritske in 1782.
   Deze Jan Jans werd gedoopt op 15 sept. 1748 te Lichtaard als zoon van Jan Sjoerds en Entje Jans en is een broer van de veronderstelde Sjoerd Jans. Meer kinderen heb ik niet van Jan en Entje gevonden.
   Jan Sjoerds kwam bij zijn huwelijk, 11 sept. 1746 te Lichtaard, van Hantum en Entje (ook Intje) van Lichtaard. Verder lees ik in de floreencohieren:
   1770 Foudgum no. 6 Sjoerd Jans van Ligtaard, 2 h.h.
   1771 2 h.h. 1772 2 h.h., 2 koe
   1773 idem 1774 2 h.h., 1 koe, 2 rier
   1775 2 h.h., 3 koe, Jan Jansen vrijgesel
   1776 van no. 6 naar no. 10, 2 h.h., 2 koe
   1777 2 h.h., 2 koe
   1778 2 h.h., 1 koe, 1 rier, Jan Jansen naar Jislum
   1780 naar no. 17, huis op koud steed gebouwd
   1780, 2 h.h., 2 koe 1781 2 h.h., 1 koe, 1 rier
   1782 2 h.h., 1 koe, naar Birdaard vertrokken
   1787 Raard no. 14 Ruurd Willems vertr. nu Sjoerd Jans van Jislum, 2 h.h.
   1788 no. 14 Raard, Sjoerd Jans vertr. naar Bornwird no.3, nu Douwe Hoites
   1788 Bornwird no. 3, Jinne Meinderts vertr. nu Sjoerd Jans van Raard
   1789 Bornwird no. 3, Sjoerd Jans, 2 h.h., 1 koe
   1790 2 h.h., 1 koe
   1791 2 h.h.
   1792 2 h.h., vertr. naar Aalsum nu Jitse Jans van Anjum Zoon Jochum Sjoerds vrijgesel was in 1794 inwonend bij no. 12 te Raard.
   Vreemd is dat Sjoerd Jans vrouw Saapke Jochums in 1785 te Foudgum overleden is, hoewel hij er niet woonde. Sjoerd Jans is waarschijnlijk ook de Sjoerd Jans die op 14 mei 1786 tw Wanswerd trouwde met Hiltje Krijns, die gedoopt was op 12 nov. 1758 te Dantumawoude als dochter van Crijn Jans en Claaske Liebkes. Na 1811 werd ze Hiltje Wouda en was na de dood van Sjoerd Jans op 19 aug. 1798 te Aalsum met Syds Rykles getrouwd (na 1811 Syds Ferwerda).
   Sjoerd en Hiltje hadden vier kinderen:
   1 Kryne, geb. nabij Jislum 10 febr. 1787
   2 Jan, geb. te Bornwird 30 aug. 1788 (stierf voor mei 1790)
   3 Jan, geb. te Bornwird 30 mei 1790
   4 Klaaske, geb. te Aalsum 30 nov. 1792
   In het doopboek van Aalsum staat: “1793 Den 6 januari. Is te Aalsum voormid.: gedoopt Klaaske. Dochter van wijlen Sjoerd Jans en Hiltje Cryns in leven. Echtelieden op de Streek onder Aalsum – Doch wijlen Sjoerd Jans reeds overleden was, is het kind door deszelfs moeder Hiltje Crijns ten doop gehouden – En onder staand onderhoud der ouders van den Dorpe Jelsum – Geboren op de Streek onder Aalsum den 30 november 1792 ‘s avonds om half tien uur”.
   Sjoerd en Hiltje werden dus door de armvoogdij van het dorp Jelsum (naar alle waarschijnlijkheid: Jislum) onderhouden. Doch ook in Jelsum wonen Heeringa’s: de familie van Jan Tjallings. Maar ook onder hen kwam niet een Sjoerd Jans voor. Sjoerd Jans en zijn vrouw Hiltje Crijns woonden dus ook op de Streek onder Aalsum. In de overlijdensakte van zoon Tjeerd Heeringa wordt vermeld dat zijn ouders arbeiders waren op de Streek onder Aalsum.
   Sjoerd Jans is niet de Sjoerd Jans die op 5 febr. 1748 te Raard gedoopt werd als zoon van mr. Jan Hendriks en Antje Sjoerds, want deze vertrok in 1770 naar O.Nijkerk en huwde daar in 1774 met Neeltje Jouws. Ook is hij niet de Sjoerd Jans die op 28 febr. 1745 te Foudgum gedoopt is als zoon van Jan Bottes en Aafke Johannes. Deze zijn broer Botte (ged. 24 mrt. 1743 Foudgum) noemt zich in 1811: Boersma. Verder is deze Sjoerd Jans later te vinden.
   Mogelijke vader Jan Sjoerds met zijn vrouw Matje, lidm. onder ds. Berghuis (pred. Wanswerd/Jislum 1755-1784). Jan Sjoerds in 1749 arbeider en schipper te Lichtaard, gezin (2 ouders, 2 kinderen), aanslag 15-17+4.
   Zoon Tjeerd Heeringa trouwde op 28 mei 1804 te Metslawier met Aaltje Sakes van Metslawier (hij van Foudgum). Eerst was hij arbeider in Metslawier en later in Anjum, waar hij in 1811 de naam ‘Heeringa’ aannam. Hij overleed 13 juni 1837 te Anjum. Als iemand van u gegevens heeft van Heeringa’s voor 1825, zou ik die graag willen ontvangen.
   Jaap Heeringa

  • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.