okt 152020
 

Bijna honderd jaar was de ‘Roode Winkel’ een begrip voor Dokkum en wijde omgeving. Een zaak waar textiel in alle soorten en maten – van washandje tot babykleding – verkocht werd, maar waar bovendien middenstanders met hart voor Dokkum achter de toonbank stonden.

Al op 1 oktober 1887 opende Sywert Postuma Wzn. aan de Korfmakersstraat – later de Waagstraat – een winkel, waar wollen goederen, garen en stoffen verkocht werden. Door de zwarte kozijnen van Sigarenmagazijn Berhuis kwam Postuma op het idee om zijn winkelpand op de hoek van de Hoogstraat en de Lange Oosterstraat rood te verven. Hij overleed in 1909, waarna zijn weduwe Atje Kraak de winkel voortzette met haar oudste zoon Wopke.
Wopke Postuma trouwde drie keer; eerst met Antje Hiemstra en in 1930 met de veel jongere Anna Huizenga, die in juli 1938 door een ernstige ziekte overleed. Er waren twee jongetjes in huis – een tweeling van nog maar zes jaar oud. Anna’s jongere zus Ymkje werkte als verpleegkundige en zij heeft ze zichzelf toen opgeofferd en die zware taak op zich genomen. Van het één kwam het ander en op 25 juni 1941 was de ‘Roode Winkel wegens huwelijk’ een dag gesloten en trouwde Wopke Postuma met de bijna dertig jaar jongere Ymkje Huizenga. In 1942 werd zoon Wopke Anne geboren en drie jaar later dochter Anneke.

Wopke Postuma was al vanaf 1913 penningmeester van de ‘Dockumer Middenstandsvereniging’ en steeds vaker op pad om de zaak van de middenstanders te behartigen. Hij was nog zelden achter de toonbank van de ‘Roode Winkel’ te vinden en liet dit meer en meer aan Ymke over.
In 1954 werd een tweede winkel geopend op de hoek onderaan de Hoogstraat aan de Diepswal, waar men eerst vooral babyartikelen en kinderwagens verkocht. Later ging de textiel ‘naar beneden’ en de kinderwagens ‘omhoog’ naar de hoek van de Lange Oosterstraat.
Rond 1954 verhuisde het gezin naar de woning boven de nieuwe winkel en werd het woonhuis aan de Woudweg verkocht. In 1966 is de zaak bij de Lange Oosterstraat gesloten en verkocht en vanaf dat moment was de hoekwinkel aan de Zijl de ‘Rode Winkel’ van Dokkum. De zaak had lange tijd een sterke regionale betekenis en was een begrip in Dokkum.

Een zeer rendabele tak was de verhuur van vlaggen voor 25 cent per week. Als ze – soms als vodden – weer werden ingeleverd, moesten de vlaggen versteld en eventueel gewassen en gedroogd worden op een ‘line’. De heer Demes – een vriend van de familie – merkte dat hier wel handel in zat en begon daarna zelf vlaggen te produceren. Wopke Postuma vond het goed dat dit gebeurde, want hij was zelf te oud om dit nog op te pakken. Uiteindelijk bleek deze vlaggenverkoop het begin te zijn van de bekende Dokkumer Vlaggen Centrale.

Wopke Postuma werd ziekelijk en overleed in 1970 op 81-jarige leeftijd. Ym Postuma ging alleen verder. Ze was toen al lange tijd de stuwende kracht achter de ‘Rode Winkel’ en wist waar de handel zat. In de opkamer had Ym Postuma een klein kantoortje en van daaruit bestierde zij de winkel en haar personeel, de ‘winkelfamkes’. Die opkamer was een beetje als huiskamer ingericht, als een soort dagverblijf, en er was ook een trap naar de kelder beneden, waar paskamers waren en de badkleding hing. De winkelvoorraad lag boven op zolder en dan moesten de winkelmeisjes steeds twee trappen omhoog om dat op te halen, dus er werd flink heen en weer gelopen…

Ym Postuma ging door met de ‘Rode Winkel’ tot 1 april 1985, toen ze op 68-jarige leeftijd besloot de zaak over te dragen aan Anneke van der Werff-Hoekstra. In 2008 werd haar door Jan Willem Hamstra het eerste exemplaar van het boek ‘Middenstand in Dokkum’ aangeboden, als eerbetoon voor haar verdiensten voor de Dokkumer middenstand.

 Posted by at 12:54
sep 182020
 
De Sneuper 139, september 2020, met Schiermonnikoog, stins, kerkklokken en postschippers

Het najaarsnummer van ons verenigingsblad De Sneuper, nummer 139, met op de cover een Heldendaad bij Schiermonnikoog in 1799, biedt wederom historisch spektakel. Het is, zoals u van ons verwacht, een nummer geworden met een mooie balans tussen genealogie, streekgeschiedenis, kunst- en maritieme geschiedenis.Met 36 pagina’s hebben we ook nu […]

 Posted by at 09:27
sep 022020
 
De swarte winkel

SIGARENMAGAZIJN I.A. BERGHUIS (1919 – 1951)door Warner B. Banga & Piet de Haan De grutterszoon Igle Albert Berghuis werd geboren op 15 juli 1888 als zoon van Albert Piers Berghuis en Froukje Jaarsma. Zijn ouders hadden een mosterdmaalderij in de Hoogstraat, waar nu de HEMA is. Aan de overkant, op […]

 Posted by at 20:34
aug 302020
 
Duitse voorouders in Noordoost-Friesland

Onderstaand online artikel betreft de Nederlandse vertaling van het Friese artikel ‘Dútske foarâlden yn Noardeast-Fryslân’, gepubliceerd september 2020 in De Sneuper 139. Door Jabik van der Bij. IntroductieIn De Sneuper 135 werd een beschrijving gegeven van het tweetalige boek van Martijn Molema en Meindert Schroor Migratiegeschiedenis in Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland. […]

 Posted by at 18:32
aug 242020
 

Voor 10 oktober 2020 hadden wij als Historische Vereniging Noordoost- Friesland, een ledenvergadering gepland, compleet met kascontrole, jaarverslagen, bestuurswisseling en een spreker over “Noord Friesland Buitendijks in oorlogstijd”. Als gevolg van de huidige omstandigheden zal de geplande ledenvergadering van 10 oktober 2020 géén doorgang vinden. We denken dat het erg […]

 Posted by at 20:29
aug 242020
 

samengesteld door Theo Delfstra (theodelfstra@outlook.com) Stemrecht voor de allerrijksten Een belangrijke mijlpaal in de Nederlandse geschiedenis is de Grondwetswijziging van Thorbecke uit 1848. Bij geschiedenisles krijgt iedere leerling te horen dat de koning vanaf toen minder macht kreeg en het volk meer. Dat ‘volk’ was eerst maar een klein groepje. […]

jul 292020
 
Dames-modemagazijn Van Erp (1905-1919)

Je zou het niet zeggen, maar waar je nu een Dokkumer biertje drinkt of een smakelijke tosti verorbert, werd ooit dameskleding –vooral met bont – genaaid en gepast. In 1854 opende de uit Leeuwarden afkomstige kleermaker Dirk Hugo van Erp een peltwerkerij en dames-kledermakerij in de Nauwstraat. In een peltwerkerij […]

 Posted by at 14:16
jul 232020
 

Niet alleen in ons lijfblad De Sneuper wordt gepubliceerd over families en gebeurtenissen in Noordoost-Friesland, ook is er in andere historische publicaties wel eens iets interessants te vinden, met name op genealogisch, cultuurhistorisch of cartografisch gebied. Zo zijn er recentelijk weer een aantal artikelen online gekomen die we graag met […]

 Posted by at 21:51
jul 012020
 

Hallo allemaal, Door de Stichting Erfskip Terpdoarpen werd aan het bestuur van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland de vraag gesteld of wij onderdak zouden kunnen en willen bieden aan de website die door hen al 15 jaar wordt beheerd. Deze website bevat alle historische gegevens van de inwoners van Ferwerderadiel. Niet […]

 Posted by at 23:15
jun 302020
 
Artisante an de Syl

MIDDENSTANDERS & WINKELIERS, door Warner B. Banga en Piet de Haan Na het dichtslibben van het Dokkumer Grootdiep – de zeeverbinding met de Lauwerszee – vertrok de Admiraliteit naar Harlingen en richtte de zeestad Dokkum zich steeds meer op de landhandel. Door het graven van een trekvaart naar Groningen raakte […]

 Posted by at 11:07
jun 122020
 
Vlasroute dit jaar vernieuwd en coronaproof

De vlasroute ‘Follow the Blue Line’ gaat dit jaar in vernieuwde vorm door. ‘Follow the Blue Line’ vertelt het verhaal van de teelt van vlas tot en met het eindproduct van handbedrukt linnen. Na twee succesvolle edities is dit de derde keer dat de vlasroute in Noordoost-Friesland wordt gehouden. Het […]

 Posted by at 17:34
mei 212020
 

In Dokkum zijn bijnamen al lang populair. In diverse publicaties, zoals Geschiedenis van Dokkum en Dokkum, beeld van een stad, worden voorbeelden uit de vorige eeuw aangehaald. Het gebruik van bijnamen in Dokkum en omgeving was echter al veel ouder. Het informatierijke, maar vaak wat slordig geschreven, boek Watergeuzen, door […]

 Posted by at 14:22
mei 102020
 
De hond in de pot, of in de doofpot?

<Alvorens u dit artikel leest, even een dienstmededeling voor leden: Veel leden die hun contributie niet per automatische incasso betalen, hebben de bijdrage voor 2020 nog niet betaald! Zou u de (slechts) 15 euro z.s.m. over willen maken op Bankrek.nr. IBAN: NL08 RABO 0177 8581 41 t.n.v. Historische Vereniging Noordoost- […]

 Posted by at 15:24
apr 292020
 
De oorlog een gezicht gegeven: Westdongeradeel, Deel 5

Auteurs: Reinder Postma en Yvonne te Nijenhuis De plannen waren heel mooi. Op maandag 4 mei 2020 zou het boek ‘De oorlog een gezicht gegeven – ‘Westdongeradeel in de periode ’40-’45’ gepresenteerd worden in de kerk van Ternaard. Deze presentatie viel samen met alle feestelijkheden rondom de viering van 75 […]

 Posted by at 16:35
apr 172020
 
Apothekerswinkel an de Syl

Warner B. Banga en Piet de HaanHet Blokhuys aan de zuidkant van de Zijl wordt vaak geassocieerd met de apotheek die daar lange tijd zat, maar veel eerder was er een apothekerswinkel aan de overkant, op de hoek van de Hoogstraat en de Diepswal, waar nu stadscafé Artisante zit. Destijds […]

 Posted by at 09:08
apr 142020
 
Hartje Dokkum

Midden in de binnenstad van Dokkum, op de plek die altijd het hart van de stad geweest is, ligt de Zijl of Syl, de oude sluis op het scharnierpunt tussen zout en zoet water, maar ook tussen zand en klei. Aan dit pleinvormige kruispunt, dat tegelijk brug en vaarroute is, […]

 Posted by at 12:00