feb 082024
 

In de hypotheekboeken van Westdongeradeel komen diverse procuraties (volmachten) voor van de verkoop van gestrande goederen en goederen uit verongelukte schepen. Zo worden er ook Dokkumers en Amelanders in genoemd, o.a. Herke Schonegevel en Cornelis Sorgdrager.
Redacteur Nykle Dijkstra zette enkele zaken op een rijtje. Mocht u aanvullende informatie hebben of hier een artikel over schrijven, laat het ons dan weten!
In de database van AlleFriezen moet u wel even bladeren vanaf genoemde paginanummers bij de hyperlinks hieronder, maar dan vindt u ook allerlei moois. Klik op tekst in blauwe balk Bladeren door bron (rechtsonder). Vervolgens typt u het paginanummer in, in het blokje ‘Pagina‘, rechtsboven het midden. Vervolgens kunt u verder bladeren.

Hypotheekboeken 1726-1744
Lenert Dolk, Andreas Luders en Peter Andressen, > blz 402 > verongelukte snauw bij Wierum

Hypotheekboeken 1744-1757
Jetse Carsten >blz. 390 > gestrand schip De Liefde
Douwe Snip te Dokkum > gestrand schip Expedition

Hypotheekboeken 1757-1775
Het gestrande schip de Twee Gesusters, schipper Rasmus Jacobs & Draeyk komende van Kopenhagen >blz. 311

Hypotheekboeken 1775-1784
Breugeman en Schonegevel >De Jonkvrouwe Ette/Otte >blz 359
De Cesar > Capitein Claas Thomassen Klein op Ameland
Richard Draper van Deptford > brigantijnschip John voor Cornelis Meinderts op Ameland
Johannes Valk – verongelukt tjalkschip Twee Gebroeders
Heerke Schonegevel, Dokkum > driemasthoekerschip Jan en Alida
Fopke Cornelis en Fredrik Pieters van Ameland > galjoot De Gelukkige Wederkomst
Herke Schonegevel > schip Die Hoffnung
Hilbert Heijen? > schip Clement August
Jelle Roelofs, Jan Meyer Gerritsz en Nicolaas Blikman(?) > schip de Vrouw Bregje >& o.a. Titus Schröder en Haijke Mellema (Schiermonnikoog). Onder de geredde goederen o.a. een lading thee met een Chinees merkteken. En over dat schip de Vrouw Bregje ook informatie in Stadsarchief Amsterdam: Met man en muis vergaan in 1784!

Hypotheekboeken 1785-1799
Geborgen goederen voor Titus Schröder, John Mack Cabin en Fredrik Willems >blz 457
G. Gabini >schip de Twee Gebroeders
Een kist glas van het schip De Vriendschap > Cornelis Zorgdrager

Hypotheekboeken 1799-1806
Pieter F. Sjoerds > Emder beurtschip de Vrouw Antje >blz. 231
Zorgdrager & Neij > schip de Vigilant.
P.F. Sjoerds > een verongelukt snikschip.

Hypotheekboeken 1806-1809
Feije Teunis, koopman te Paesens > eenige gestrande vaten jenever > blz. 203

INVENTARISATIES IN DE WEESBOEKEN
1757-1773

https://allefriezen.nl/zoeken/deeds/4333c7ce-18b6-40e4-8d3e-07748f011382

228: 16 sept. 1768 – snauwschip Terra Nova, kapitein Izack Lith. Among the salvaged objects were pieces of linnen with coat of arms: two jumping horses, an Italian(?) text and the initials B.A.H. Which family could this be? Familiewapen met twee springende paarden, een mogelijk Itliaanse tekst en initialen B.A.H. Tips zijn welkom.
235: augustus 1768 – De Twee Gesusters, kapitein Rasmus Jacobsen Draeijk.
242: 11 november 1768 – schip De Juffrouw Janke Lubberts, kapitein Jan Lammerts Bakker, met memoriebriefje van twee bergers.
287: 19 april 1772 – De Jonge Klaas, schipper Marten Klasen Jonker van Sappemeer. Met o.a. een Frans pistool en “Een verhandeling over de Nederlandse insecten of dagvlinders”.

1773-1783
https://allefriezen.nl/zoeken/deeds/22980e93-d9cc-44c7-9097-2e7b61cf7070 >blz 217

Schip de Jonge Paulus, schipper Haske Holm Bruin
Verongelukt tjalkschip de Wijckel, schipper Harmen Gerrijts
Tjalkschip de Vrouw Ette, schipper Henrich Otiker (?)
Fregatschip Caesar, schipper John Monerijs
Brigantijnschip de John, capt. John Draper
Tjalkschip de Twee Gebroeders, schipper Boele Roelofs
Blz. 126: 17 oktober 1780 – hoekerschip Jan en Alida, schipper Albert Willems, Hindelopen
Foppe Gerlofs uit Nes is een van de bergers. De goederen liggen in het huis van Nutte Andries.
134: 25 augustus 1781: een galjootschip
187: 19 maart 1782: aangespoelde goederen, veel boeken, o.a. Wealth of Nations (Adam Smith), The analysis of Beauty (William Hogarth), Lord Lyttelton’s history of King Henry II, A view of society and mariners in Italy (John Moore), The General Gazetteer (R. Brookes), Jerusalem Delivered, The letters of Junius.
194: 21 sept. 1782 – Goederen van onbekend schip
195: 16 oktober 1782 – Goederen van een Zweeds schip
196: Strandgoederen
197: 15 dec. 1782 – Deens schip Victoria, kapitein John Glenders
210: aan de grond geraakt galjootschip De Welvaart, kapitein J.H. Hegtman, van St. Petersburg

1783-1802
Zie https://allefriezen.nl/zoeken/deeds/8c3f261c-88db-4d26-b308-b93dde14f2a7

Blz 7 en 10volgende: 29-11-1783 – verongelukte galjoot Die Hoffnung, kapitein Peter Kruse
Blz. 10: 29-11-1783 – verongelukte kofschip Clement August schipper Hilbert Heijer

Blz. 17: goederen van 2 of 3 tjalkschepen

Blz 18 volg.: 30 april 1784 – tjalkschip van Mein Okken van Veendam
19 volg: schip Claas Steevens
33: diverse gestrande goederen
43: Engelse brik of snauw – januari 1786
45: januari 1786 – aangespoelde goederen
48: mei 1786 diverse gestrande goederen
49: 2 juni 1786 – tjalk Vrouw Catharina, schipper Harmen Lammerts Speelman

49 volg: 2 juni 1786 – The Friendship, schipper Robert Wise
51: oktober 1786 – tjalkschip Jochum Jans van Veendam
52 volg: mot of schuitscheepje van Enkhuizen naar Bremen
71: 7 mei 1787 – opgeviste kist met glazen (Sorgdrager)
74 & 76 (&80?): 6 okt 1787: Deens fregatschip Nepthunus, schipper Sijmon J. Lorensen, 3 okt aan land gebracht.

89: 3 nov. 1788 – koolzaad uit smakschip De Drie Gebroeders, schipper Hendrik Meijer uit Geversdorp

97: 23 okt. 1790: uit Galjootschip komende van Petersburg. Gerlof Foppes is een van de bergers
119: 5 oktober 1792 – kapitein Gotlieb Martens zijn relaas van stranding van zijn brikschip de Adelaar, hele bemanning wordt genoemd.
137: smakschip Hendrijka, kapitein Roelof Schinkel van Termunterzijl
156: circa 6 mei 1795 – galjootschip Concordia Frederica, kapitein Christian Frederik Drevits/Drewits met beschrijving van de schipbreuk door de bemanning
159: 8 november 1798 – Engelse oorlogsbrik
161: 12 november 1798 – Vrouw Catharina, schipper Klaas Hoes van de
179: 15 september 1797 – Tjalkschip Twee Gebroeders, schipper Jan Pieters van Norden in Oost-Friesland met relaas van bemanningsleden
184: 26 februari 1798 gestrand het Engelse brikschip Bettij, genomen door Franse kaper Jupiter, kapitein Pollet. Gerlof Foppes zit ook bij de bergers
203: Goederen van onbekend schip
204: Goederen van Hollandse/Bataafse kaper De Huzaar, kapitein Benjamin Blyth opgemaakt 1 juni 1799
204: 18/19 juni 1799: een op de buitengronden vergaan schip à heel veel katoen
223: 30 oktober 1799 – Verongelukt smakschip (op de Kalkman, 25-10-1799) Vrouw Catharina, schipper Roelof Jansen. O.a. Cornelis en Gerlof Foppes als bergers, Sytze Tjeerds en Hendrik Pieters, Gerben Doedes en Monte Alberts, Joeke Aukes en Willem Aukes, Marten Thijssen, Jan Aarnts, Goijtzen Jelles en Age Jacobs en Cornelis Sijbrens. Vaten met cacaobonen en vaten met wijn met daarop bepaalde merktekens, in mei 1799 door vissers uit Nes en Wierum aan land gebracht
248: 15 oktober 1800 – Gestrand driemastschip Felix, schipper Michael Schauer. Bergers: Gerlof Foppes & Aant Cornelis, Jacke Aukes, Harmen Wijtzes, Hendrik Pieters, Dirk Douwes, Sijtze Tjeerds, Marten Thijssen, Age Jacobs, Cornelis Martens, Menkes Aukes, Yzaak Sijmons, Engel Sapes, Pieter Jans en Kornelis Sijbrens en Sjoerd Klaases.
250: 20 november 1800 Tjalkschip van Hendrik Jans Nachtegaal van Ameland. Niet te verwarren met Hendrik Jacobs Nagtegaal.
250: 30 januari 1801 – Tjalkschip de Vrouw Hendrica, schipper Able Jans.
251: 23 mei 1801 – verklaring en boedel van schip De Industry, schipper Heinrich Lorentz Jacob Rolff.
273: 5 december 1801 – Kofschip Juffrouw Geertruida schipper Harm Roeloff Eik.

1803-1809
https://allefriezen.nl/zoeken/deeds/5ef4300a-fc32-4633-8cdc-255f547fc916
1: 25 mei 1803 – Relaas van Douwe Douwes, schipper van het smakschip Hulsdorp/Hulpsdorp, gestrand op de Lauwerse gronden
9: 13 augustus 1803 – Motschip De Vrouw Antje, schipper Harmen Reins met relaas. Inventarisatie waaronder 22 vogelkooien, 100 paar ijslandse wanten en een zadel.
23: 18 november 1803 – David Meijer, tjalkschip de Vrouw Geeske Magareta met relaas
27: december 1803 – Deens driemast-barkschip Vigilant, schipper Peter Michel Booijsen met relaas
Schip leeggeroofd maar bemanning wel gered. De vissers uit Wierum en Nes roofden eerst goederen (o.a. hazenvellen & zwanenvleugels) uit het schip en redden toen de bemanning
36: 27 maart 1804- Tjalkschip Twee Gebroeders, schipper Klaas Janzen Luths met relaas
43: 2 juni 1804 – onbemand scheepje
45: 25 nov. 1804 – schip Lucia et Anna, schipper Peter Niessen (gered op Ameland)
53: aangespoelde vaten jenever
64: Op 4 dec. 1807 op de Engelsmanplaat gestrand brikschip en bij Rottumeroog gestrand driemast-galjootschip (19 oktober 1807)

Stranding van de Prins Willem in 1781
 Posted by at 14:12

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.