sep 072023
 

Het najaarsnummer van 2023 van ons verenigingsblad De Sneuper, nummer 151, met op de cover een mooi schilderij van de Bogermanpastorie in Kollum, biedt u weer 40 pagina’s vol historie uit de regio, zonder advertenties!

Dit nummer bevat een rijk scala aan artikelen die zo’n mooie combinatie vormen tussen streekhistorie, kunstgeschiedenis en genealogie! Kijkt u ook maar eens in onze genealogie-database en wat er recent zoal is toegevoegd.
En meld u ook alvast aan voor de najaarsledendag in het roemrijke Rinsumageest, op zaterdagmiddag 7 oktober 2023. Gastheer is Ed Zietsma, die ons meeneemt naar de eeuwenoude Alexanderkerk en vertelt over de historie van oa de plaatselijke adel. Hij is ook de auteur van een recent boek over De adel van Rinsumageest.

Wat hadden we voor ‘het volgende nummer’ 151 een mooie voorplaat in gedachten! Gerbert van Genderen Stort benaderde ons met een prachtig portret van zijn verre voorvader Klaas Stort, die ooit in Dokkum leraar en rector van de Latijnse School was. Hij schreef er een uitvoerig artikel bij, maar ontdekte net op tijd dat dit niet Klaas, maar een andere voorvader was… Het artikel werd aangepast en gelukkig bood Klaas Tiemersma uitkomst met zijn verhaal over een schilderij van de Bogermanpastorie in Kollum.
Zodoende kwam er een andere Klaas op de voorkant van De Sneuper 151.
Redactieleden Nykle Dijkstra en Hans Zijlstra doen daarin verslag over hun onderzoek naar de Dokkumer scheepsbouwer Gosse Lolkes, die zelfs de keurvorst van Keulen onder zijn cliëntèle had (en zelf afstamde van de ‘Kening fan Warten’, zie de link bij zijn naam voor genealogische context).
Voorzitter Dick Bunskoeke kortte zijn verhaal over Groot Wobma, dat hij hield tijdens de rondleiding op onze voorjaarsbijeenkomst in Eanjum, in tot twee pagina’s. Gerard Mast zit ook in die contreien met een verhaal over drie generaties Gorter op de Talmakooi bij Ingwierrum, met bijzondere vangstgegevens.

Lisette Meidersma schrijft opnieuw over de Joodse inwoners van Dokkum (deel 2). Naast Joodse inwoners deel 2 nog een vervolgverhaal, want Peter De Reijke wilde na zijn prachtige artikel in ons jubileumnummer 150 graag in een tweede deel uitleggen wat er met de nazaten van de Kollumer zilversmeden gebeurde. Zie voor zijn bronnen Kollumer connecties deze link.
De vaste rubrieken zijn er natuurlijk ook weer in De Sneuper 151; de auteurs die elk kwartaal voor u klaarstaan zijn: Hans Groeneweg met zijn museumcolumn, Rudolf Broersma van de Fryske Rie foar Heraldiek, dit keer over het wapen en de vlag van voormalige gemeente Ferwerderadiel, Warner B. Banga, die naar het nieuwe olie- en korenmolenmuseum in Nes op Ameland ging, en Hans Zijlstra die voor u zocht naar (digitale) nieuwtjes en wetenswaardigheden.
De redactie wilde dit keer een boek van een lid van onze vereniging onder de aandacht brengen door met de auteur te gaan praten: Pyt Nauta zocht Kevin Drost in Blije op. Erelid Reinder Tolsma moest met zijn kerkklokken in Oostdongeradeel (7) zelfs doorgeschreven worden naar het volgende nummer van De Sneuper, want ook dat dient zich alweer aan…

En ook nu geldt weer: Stuur uw onderzoek, artikel of namenlijst in om uw kennis te delen met onze ruim 700 leden, duizenden websitebezoekers, social mediavolgers en diverse grote instellingen. Of schrijf eens een korte tekst over een familie-erfstuk. Wij kunnen u daarbij helpen!

Cover De Sneuper 151

Inhoudsopgave De Sneuper 151:
GENEALOGIE & FAMILIEGESCHIEDENIS
Schilderijen Bogermanpastorie Kollum, Klaas Tiemersma
Gosse Lolkes, Dokkumer scheepstimmerman voor Duitse keurvorst, Nykle Dijkstra en Hans Zijlstra
Groot Wobma bij Eanjum, Dick Bunskoeke

HISTORIE & STREEKGESCHIEDENIS
Klaas Stort, dien ijverigen man, Gerben van Genderen Stort
Connecties van Kollumer zilversmeden (deel 2), Peter de Reijke
Drie generaties Gorter op de Talmakooi, Gerard Mast
Joodse inwoners van Dokkum deel 2, Lisette Meindersma

RUBRIEKEN & COLUMNS
Je mutte mar hoare, Hans Groeneweg
Heraldiek: Wapen en vlag Ferwerderadiel, Rudolf Broersma

DIGITAAL, ACTUEEL & VARIA
Ingeboekt: Blije, 70 jaar bewonersgeschiedenis, Pyt Nauta
Museumbezoek: olie- en korenmolen De Phenix, Warner B. Banga
Zijlstra Zocht, Van veiling tot bronnen, Hans Zijlstra

Wilt u ook meegenieten van de interessante verhalen uit onze regio, dan kunt u zich eenvoudig aanmelden als lid (slechts 17,50 euro per jaar voor oa 4 x De Sneuper en deelname aan ledendagen) via dit online formulier. Zolang de voorraad strekt ontvangt u ook nog een welkomstgeschenk en bent u verzekerd van het jubileumnummer De Sneuper 150, met een focus op historische portretten in Noordoost-Friesland, van gerenommeerde auteurs als Yme Kuiper, Piet Bakker, Johan de Haan, Bearn Bilker, Flip van Doorn, Peter de Reijke, Hans Zijlstra, Douwe Halbesma, Reinder Tolsma en Jan T. Anema!

Eventueel kunt u ook losse nummers bestellen (indien nog in voorraad, anders digitaal) voor 7,50 euro per stuk (incl. porto in NL).

Oude nummers van De Sneuper, tot 1 jaar geleden, kunt u online doorbladeren via het klikken op de Sneuper-covers op deze pagina. Oudere nummers van De Sneuper vindt u als pdf op deze pagina.

Als u nog geen automatische incasso-machtiging aan onze penningmeester gegeven hebt voor de contributie, doe dat dan alsnog (ook voor komende jaren) of maak binnenkort uw contributie over!

U kunt ook altijd een ruim van de belasting aftrekbare gift doen. Wij zijn immers een Algemeen Nut Beogende Instelling: Culturele ANBIVoor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Dus een particulier die 1000 euro schenkt mag 1250 euro van de belasting aftrekken, een bedrijf zelfs 1500 euro.

 Posted by at 09:35

  One Response to “De Sneuper 151, september 2023, met Bogermanpastorie, Gosse Lolkes en zilversmeden”

  1. Met het tserkepaad kwam ik lang Aalsum boven Dokkum. Daar blijkt vroeger een tempel op het kerkterrein gestaan te hebben van de Godin Fosta. Nu weet ik dat veel kerken gebouwd zijn op de plek van ouder tempels. Ik zou dit verder willen onderzoeken in Noard East Fryslân, of er nog meer documentatie is van oude tempeld en verhalen van Goden en Godinnen, met sagen en Volksverhalen. Hier wil ik eigenlijk een groep voor opzetten, en misschien tot een publikatie te komen.

     

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.