apr 092023
 

Op zaterdag 1 april 2023 kwamen leden, bestuur en redactie van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland bijeen in MFA De Dobbe in Anjum voor de voorjaarsbijeenkomst. Onder het genot van een bakje koffie en een stukje oranjekoek kon iedereen eerst even bijpraten, voordat de nieuwe voorzitter Dick Bunskoeke het woord nam. Jaarverslag en financieel verslag 2022 werden met applaus goedgekeurd en de leden verleenden decharge. De kosten voor het drukken en verzenden van het tijdschrift zijn gestegen. De lidmaatschapskosten zijn daarom al verhoogd naar 17,50 euro en het bestuur deed het voorstel dat dit in 2025 op 25 euro per jaar zal uitkomen; nog steeds een relatief bescheiden bedrag voor een rijk gevuld kwartaalblad. Het voorstel is door de leden aangenomen.

Warner Banga nam vervolgens het woord namens de redactie. De Sneuper nummer 150 staat inmiddels in de steigers. Het wordt een jubileumnummer waarvoor een aantal gastschrijvers een bijdrage leveren. Het thema is (portretten van) Noordoost-Friezen. De kopijmap is goed gevuld en de redactie moet daarom vaak keuzes maken wanneer artikelen geplaatst worden: volgorde van binnenkomst, thema’s, lengte en actualiteit zijn hierbij leidende criteria. Met name korte artikelen zijn welkom, bijvoorbeeld voor de rubrieken familieportret en familie-erfstuk. Die kunnen soms sneller geplaatst worden.

Hierna nam Jan de Jager afscheid als secretaris. Hij heeft zich maar liefst twintig jaar als bestuurslid ingezet voor de vereniging, dus het bos bloemen dat hij kreeg was zeer verdiend. Als nieuwe secretaris van de vereniging werd Petra Deutekom benoemd. Ina Hoff is als algemeen bestuurslid aangetreden bij het bestuur. Zij woont in Dokkum.
Het bestuur deelde aan de leden een formulier uit waarop zij hun eventuele wensen konden doorgeven, met name op het gebied van hulp bij genealogisch/historisch onderzoek, hulp bij publicatie of hulp bij het lezen van oud schrift.
Tijdens de rondvraag gaf Jan de Jager aan dat vanaf half mei een expositie over grafstenen is te bezichtigen in de Grote Kerk te Dokkum. Hilda Bouta riep leden op om bij volgende bijeenkomsten ook boeken mee te nemen die anders weggedaan zouden worden; misschien kunnen daar nog andere leden mee blij gemaakt worden. Reinder Tolsma heeft in maart samen met Doede Douma meegewerkt aan opnames voor Andere Tijden voor een uitzending over evacuees uit Arnhem die in WOII in NO-Friesland werden opgevangen. De uitzending is op 23 mei te zien.
Na een uitstekende lunch met broodje kroket splitste de zaal zich op in tweeën: een groep ging eerst naar Groot Wobma State en de andere groep ging naar de Michaëlkerk. Daarna losten de groepen elkaar af. De bewoners van Groot Wobma State waren zo vriendelijk om hun deuren open te stellen en Dick Bunskoeke had hier een mooie rondleiding voor in elkaar gezet. Hij vertelde o.a. over de nabijgelegen oude zeedijk, over een oude steen met inscriptie van Pieter Kornelis Wobma (1863) en over de verhoging waarop de boerderij gebouwd is (vroeger een stins?) en hij toonde de lijkdeur. Binnen was een mooi oud bintwerk te zien en een balk voor de vroegere dorsrol. Via de schuur kwamen we in de woning, waar Dick verder vertelde over de bewoningsgeschiedenis. In de kelder waren tot slot nog (vermoedelijk) kloostermoppen te zien.
In de Michaëlkerk zorgde live orgelmuziek voor veel sfeer. Erg bijzonder in deze kerk zijn het sacramentshuisje (voor het bewaren van kelken, hosties en miswijn) en een piscina (bekken voor het wassen en afvoeren van altaarlinnen). Vaak zijn deze elementen weggehaald of vernield tijdens de Reformatie. Ook een hagioscoop of leprozenvenster was nog aanwezig. Verder was hier nog een mooie achttiende-eeuwse kerkbank te zien met wapen van Idze van Eizenga en Jantje Gerrits Sinia, een grafzerk voor de familie Holdinga en Schwartzenberg en een bijbel uit de Holdinga State. In een plek onder de toren bevond zich nog het “hûnegat” (arrestantenverblijf) met oude deur met tralies. Na nog een bakje koffie in De Dobbe sloten we weer een geslaagde ledendag af.

Groot Wobma State
Steen Wobma State 1863
Sacramentshuisje Anjum Michaelkerk
Piscina Michaelkerk Anjum
Zerkenvloer Michaelkerk Anjum
Schwartzenbergbijbel
Deur hunegat Michaelkerk Anjum
Hunegat Michaelkerk Anjum
Balk voor dorsrol Groot Wobma
Hagioscoop Michaelkerk Anjum
 Posted by at 09:27

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.