mrt 102023
 

Het maartnummer van ons verenigingsblad De Sneuper, nummer 149, met op de cover een joodse bruiloft, biedt u weer 40 pagina’s vol historie uit de regio, zonder advertenties!

Ons redactielid Lisette Meindersma is al heel lang bezig om de Joodse inwoners van Dokkum op te sporen en in een reeks artikelen te beschrijven.
In dit eerste deel komen de 17e- en 18e-eeuwse vermeldingen in de archieven aan de orde, waaruit blijkt dat de aanwezigheid van Joodse inwoners nog niet voortdurend was. Dat verandert tegen het begin van de 19e eeuw als de familie Marcus/Markus zich in Dokkum vestigt: zij blijft er ruim 75 jaar. Lisette geeft deze mensen eindelijk een gezicht.
Ook andere auteurs geven in dit nummer van De Sneuper één of meer mensen een gezicht: Douwe van der Galiën beschrijft in een kleurrijk verhaal Geele Andries van der Walt (uit Feanwâlden), die ziek op de Kaap werd achtergelaten en zich daar vestigde. Opnieuw geeft Sjoerd Schaaf een Noordoost-Friese patriot een gezicht: dit keer Sicco Douwe van Aylva uit Holwert.
Een gezicht hebben we niet echt bij de namen op een zilveren beker uit het Groninger Westerkwartier (Visvliet), maar zilverkenner Peter de Reijke heeft wel een vermoeden. Toch is zijn oproep: Wie weet meer van deze mensen en de maker van de beker?
Gosse van der Plaats geeft een gezicht aan de Dokkumer familie Fockema en sluit dat af met zijn eigen verwantschapslijn in een heerlijk genealogisch artikel. Holwert-kenner Jan van der Velde vond in zijn oude doos een paar prachtige fotootjes uit de mobilisatietijd, waarop misschien ook een paar Holwerder gezichten te herkennen zijn.

In de vaste rubrieken hiernaast museumdirecteur Hans Groeneweg, die zijn collectie verder zichtbaar wil maken, Reinder Tolsma laat de oude kerkklokken luiden in het zesde deel over Oostdongeradeels klokken, Pieter van der Bij beschrijft in één overzichtskaart alle dorpswapens van zijn geliefde Dantumadiel, oud-redactielid Theo Delfstra beschrijft een bijzondere erfstuk van Aukje Lepstra-Boot, ook nog met een link naar Salomon Levy. In de boekrecensie van Pyt Nauta klinkt zelfs het Dokkumer Stadsfries van ‘Siderius de Granaet‘ door en (opnieuw) Lisette Meindersma had ook nog tijd om het IJstijdenmuseum in Buitenpost te bekijken.
Warner Banga dacht even dat hij dubbel zag, maar het bleek om een dubbel portret van Grada Miedema door Ids Wiersma te gaan, dat hij beschrijft in een aflevering van het Familieportret.
Hans Zijlstra zocht tenslotte vooral digitaal, van Hesman tot Zuid-Afrika.

Meld u ook aan voor de Ledendag op 1 april 2023 te Anjum, met bezoek aan Groot Wobma state en de eeuwenoude (12e/13e eeuwse) Michaëlskerk 

En ook nu geldt weer: Stuur uw onderzoek, artikel of namenlijst in om uw kennis te delen met onze ruim 700 leden, duizenden websitebezoekers, social mediavolgers en diverse grote instellingen. Of schrijf eens een korte tekst over een familie-erfstuk. Wij kunnen u daarbij helpen!

Inhoudsopgave De Sneuper 149:
GENEALOGIE & FAMILIEGESCHIEDENIS
Joodse inwoners van Dokkum (1), Lisette Meindersma
Noordoost-Friese familie op een Ommelander zilveren beker, Peter de Reijke
Dokkumer familie Fockema, Gosse van der Plaats
Dubbel portret Grada Miedema door Ids Wiersma, Warner Banga

HISTORIE & STREEKGESCHIEDENIS
Geele Andries van der Walt: Een Fries aan de Kaap, Douwe van der Galiën
Sicco Douwe van Aylva, Sjoerd Schaaf
Kerkklokken van Oostdongeradeel (6), Reinder Tolsma
Mobilisatietijd in Holwerd, Jan van der Velde

RUBRIEKEN & COLUMNS
Je mutte mar hoare, Hans Groeneweg
Erfstuk: Zilveren tasbeugel Salomon Levy’s kleindochter, Theo Delfstra
Heraldiek: dorpswapens Dantumadiel, Pieter van der Bij

DIGITAAL, ACTUEEL & VARIA
Museumbezoek: IJstijdenmuseum, Lisette Meindersma
Ingeboekt: Siderius de Granaet in ut Dokkumers, Pyt Nauta
Zijlstra Zocht, Van Hesman tot Zuid-Afrika, Hans Zijlstra

Wilt u ook meegenieten van de interessante verhalen uit onze regio, dan kunt u zich eenvoudig aanmelden als lid (slechts 17,50 euro per jaar voor oa 4 x De Sneuper en deelname aan ledendagen) via dit online formulier. Zolang de voorraad strekt ontvangt u ook nog een welkomstgeschenk en bent u verzekerd van het jubileumnummer De Sneuper 150, met een focus op historische portretten in Noordoost-Friesland, van gerenommeerde auteurs als Yme Kuiper, Piet Bakker, Johan de Haan, Bearn Bilker, Flip van Doorn, Peter de Reijke, Hans Zijlstra, Douwe Halbesma, Reinder Tolsma en Rudolf Broersma! Deze zal medio juni 2023 verschijnen.

Eventueel kunt u ook losse nummers bestellen (indien nog in voorraad, anders digitaal) voor 6 euro per stuk (incl. porto in NL).

Oude nummers van De Sneuper, tot 1 jaar geleden, kunt u online doorbladeren via het klikken op de Sneuper-covers op deze pagina. Oudere nummers van De Sneuper vindt u als pdf op deze pagina.

Als u nog geen automatische incasso-machtiging aan onze penningmeester gegeven hebt voor de contributie, doe dat dan alsnog (ook voor komende jaren) of maak binnenkort uw contributie over!

U kunt ook altijd een ruim van de belasting aftrekbare gift doen. Wij zijn immers een Algemeen Nut Beogende Instelling: Culturele ANBIVoor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Dus een particulier die 1000 euro schenkt mag 1250 euro van de belasting aftrekken, een bedrijf zelfs 1500 euro.

 Posted by at 09:57

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.