apr 052022
 

Onder een waterig zonnetje verzamelden zich op zaterdag 2 april 2022 zo’n 45 leden van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland in de gunstig gelegen IJsherberg van Dokkum. Een gratis parkeerplaats naast de deur en voor de Dokkumers makkelijk per fiets te bereiken.
Vanaf 10 uur druppelden de deelnemers de gezellige zaal binnen, waar eerst even koffie gedronken en bijgepraat kon worden, alvorens het formele deel van de dag zou beginnen.
Voorzitter Haije Talsma verwelkomde allen en richtte een speciaal woord aan de nieuwe leden of zij die voor het eerst aanwezig waren. Op soepele wijze gingen de leden akkoord met het verslag van de vorige vergadering en meldde de kascommissie dat het financiële beleid prima op orde was.
Wel is het inmiddels zo dat de sterk gestegen portokosten, en zeker ook die naar het buitenland, een verhoging van de contributie vanaf 2023 noodzakelijk maken. De vergadering ging akkoord met het voorstel van penningmeester Dick Bronk voor een verhoging tot 17,50 euro per jaar voor Nederland en tot 17,50 euro plus werkelijke portokosten (thans 22,50 euro) voor leden in het buitenland, dus 40,-.
Als de kosten nog verder stijgen dan moet wellicht voor 2024 de contributie weer een klein beetje omhoog, maar gelukkig kan de vereniging wel enigszins op de reserves interen. Desalniettemin blijft het lidmaatschapsbedrag nog een van de laagste in vergelijking met andere verenigingen en gezien de dikte van ons hoogwaardige ledenblad in kleur.
Talsma deed ook een oproep voor een nieuw bestuurslid, aangezien Yde van Kammen aftreedt, en voor 2023 een nieuwe voorzitter. Gelukkig meldden zich in de pauze enkele gegadigden.
Piet de Haan deed verslag namens de redactie, riep op tot een extra redactielid en legde nog eens de procedure uit voor publicatie van artikelen. In principe geldt volgorde van binnenkomst maar soms moet daar vanwege actualiteit, een speciaal nummer of bij elkaar passende artikelen, van afgeweken worden. Blijft u dus gewoon kopij insturen, ook voor de website of onze social media (Twitter of Facebook), zoals Hans Zijlstra opriep.
Willem Wilstra, voormalig stuurman van de reddingsboten Insulinde en Gebroeders Luden, zegde al toe enkele foto’s uit zijn collectie beschikbaar te stellen.

Noteert u ook alvast de datum en locatie voor de najaarsledendag: zaterdag 8 oktober 2022 in Hegebeintum. We proberen dan een bezoek aan het nieuwe bezoekerscentrum te organiseren, evenals de kerk op de terp en zo mogelijk ook een bezoek aan de Harsta State, in eigendom van vereniging Hendrick de Keyser.
Hilda Bouta had nog een videotape over Hânwurk by it buorkjen. Een video over het handwerk en landwerk van Friese boeren rond 1920! Het blijkt dat het Fries Filmarchief het al gedigitaliseerd heeft en zo kunt u het nu ook al online bekijken.


Na de traditionele lunch met een lekkere soep, rijk belegde broodjes en bitterballen, was het tijd voor de middaglezingen.
Siebe van Seijen had een prachtig geÏllustreerd verhaal over een speurtocht door de bouwgeschiedenis van Dokkum, waarin hij sprak over de verschillende types gevels en de ouderdom van panden, mede bepaald door dendrochronologisch onderzoek van oa Paul Borghaerts. De slides van een al eerder in kleine kring gehouden lezing hebben we voor u op ons blog.

Siebe van Seijen presenteert

Na een korte theepauze vervolgde Reinder Tolsma met een verhaal over de geschiedenis van het terpdorp Wetzens. Al vroeg in de Middeleeuwen wordt dit dorp genoemd, waarvan de naam is afgeleid van Wytze-en-dy. Reinder nam ons mee in het onderzoek dat hij gedaan heeft en de resultaten die dat opleverde. Ook zijn slides hebben we beschikbaar op ons blog, nadat hij deze eerder in de Vituskerk van Wetzens presenteerde.

Reinder Tolsma vertelt over Wetzens

De dag werd afgesloten met een laatste kopje thee of koffie en het meenemen van gratis beschikbaar gestelde boeken of het kopen van het recent gepubliceerde boek van ons lid Ane Witteveen over de familie Witteveen van Metslawier in de 18e en 19e eeuw.
Ook het kloeke boek, in hardcover, over de oral history van Noordoost-Friesland, Op de Praatstoel 2, is nog tegen vrijwel kostprijs te bestellen via ons email-adres (info apestaartje hvnf.nl), voor slechts 10 euro!
Al met al weer een gezellige en leerzame dag!

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.